Varemæ rker og tilladelser KAZAM er et varemæ rke/registreret varemæ rke ejet af KAZAM Android er et varemæ rke ejet af Google Inc.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varemæ rker og tilladelser KAZAM er et varemæ rke/registreret varemæ rke ejet af KAZAM Android er et varemæ rke ejet af Google Inc."

Transkript

1 1 KVIKVEJLEDNING

2 ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES Copyright KAZAM Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument må reproduceres eller overføres i nogen form eller via noget medie uden forudgående, skriftlig tilladelse fra KAZAM. Produktet der beskrives i denne vejledning kan omfatte copyright-beskyttet software fra KAZAM og evt. licensgivere. Kunder må ikke på nogen måde reproducere, distribuere, modificere, dekompilere, adskille, afkode, udpakke, lease, tildele eller give omtalte software i underlicens, med mindre sådanne restriktioner er forbudte iht. gæ ldende love eller sådanne tiltag godkendes af de respektive ejere af ophavsretten. Varemæ rker og tilladelser KAZAM er et varemæ rke/registreret varemæ rke ejet af KAZAM Android er et varemæ rke ejet af Google Inc. 2

3 Andre næ vnte varemæ rker, produkter, tjenester og firmanavne tilhører de respektive ejere. Bemæ rk Nogle af produktets funktioner der beskrives heri, er afhæ ngige af det installerede software, kapaciteter og det lokale netvæ rks indstillinger, og de er derfor muligvis ikke aktiveret eller begræ nses af lokale netvæ rksoperatører eller udbydere af netvæ rkstjenester. Følgelig svarer beskrivelserne heri muligvis ikke nøjagtig til produktet eller det tilbehør du har købt. KAZAM forbeholder sig ret til at æ ndre eller modificere informationer eller specifikationer i denne vejledning uden forudgående varsel og uden erstatningsansvar. 3

4 SIKKERHEDSREGLER Du bedes læ se disse enkle retningslinjer. Det kan væ re farligt eller ulovligt ikke at følge dem. 4

5 5

6 INDHOLDSFORTEGNELSE ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES...1 SIKKERHEDSREGLER F O R S T Å D I N T E L E F O N 9 2. KOM GODT I GANG GRUNDLÆ GGENDE BETJENING OPKALD BESKEDER K O N T A K T E R BROWSER STARTSKÆRM STATUSLINJEN AP P -F AN EN TILPASNING AF SKÆRMEN MULTIMEDIE F I L H Å N D T E R I N G M U S I K A F S P I L L E R KAMERA 26 6

7 5. 4 L YD O P T A G E R GALLERI FM-RADIO NETVÆRK WI-FI G BLUETOOTH INDSTILLINGER SIM-STYRING TRÅDLØ S OG NETVÆ RK LYDPROFILER SKÆRM LAGRING BATTERI A P P S PLACERINGSTJENESTER SIKKERHED SPROG OG INPUT S I K K E R H E D S K O P I E R I N G O G N U L S T I L L I N G. 34 7

8 7.12 KONTI DATO OG KLOKKESLÆT PLAN FOR TÆ ND/SLUK TILGÆ NGELIGHED OM TELEFONEN APPS OG HJÆ LPEPROGRAMMER L O M M E R E G N E R UR GMAIL L O K A L T GOOGLE PLAY.39 8

9 1. FORSTÅ DIN TELEFO N 1.1 GENEREL INFORMATION KAZAM Thunder Q4.5 er en telefon, med plads til flere SIM-kort, som omfatter funktioner som f.eks. Android version 4.2, Wi-Fi, 1.3 GHz Dual Core Processor, 8 MP digitalt kamera osv. Denne telefon har to SIM-indstik til to forskellige SIM-kort. SIM-kortet der sidder i indstik1, kaldes SIM1, og det andet i indstik2 kaldes SIM2. Du kan væ lge at bruge SIM-kort alt efter dine personlige behov og dine arbejdsbehov. 9

10 1.2 OVERSIGT OVER TELEFONEN Tasternes placering 1. Ørestykke 2. Touchskæ rm 3. Hjemtast 4. Returtast 6.Forreste 5. Menutast kameralinse 7. Stik til øretelefon 8. Lydstyrketast 9. USB-port 10. Kameralinse 11. Lommelygte 12. Batteridæ ksel 13. Strømtast 14. Højtaler 10

11 2. KOM GODT I GANG 2.1 ISÆ TNING AF KORT OG BATTERI Husk at slukke for telefonen før du sæ tter batteriet/sim-kortet eller hukommelseskortet i, eller tager det ud. Isæ tning af SIM-kort og batteri Denne telefon har to SIM-indstik til to forskellige SIM-kort. Du kan sæ tte batteriet og SIM-kortet i telefonen ved at følge trinene næ vnt herunder: Tag telefonens bagbeklæ dning af. Hold telefonen med forsiden vendt nedad, og træ k i batterilåget. Sæ t SIM-kortet i telefonen. Tilslut batteriet. Skub på batteridæ kslet indtil det klikker på plads. 11

12 Isæ tning af hukommelseskort Telefonen understøtter T-Flash-kort, som er et multimedie-hukommelseskort der anvendes til at multiplicere telefonens hukommelse. T-flash-kortet er lille og skal træ kkes ud og sæ ttes i forsigtigt og omhyggeligt for at undgå at beskadige det på nogen måde. Følg nedenstående trin for at installere hukommelseskortet i telefonen. Sluk telefonen. Fjern batterilåget. Sæ t T-Flash-hukommelseskortet i indstikket. Tilslut batteriet. Sæ t batterilåget på så det sidder korrekt. 12

13 Opladning af batteriet Telefonen udsender en advarselstone og meddelelse som angiver at der er utilstræ kkelig batterispæ nding, når spæ ndingen er lav. Følg anvisningerne herunder for opladning af telefonen: Sæ t opladerens stik i stikdåsen på telefonen. Sæ t opladerens strømstik i en standard stikkontakt. Oplader... Helt opladet... Du skal oplade batteriet til fulde før du bruger telefonen første gang. Det anbefales at oplade batteriet i tre timer før du bruger telefonen første gang. 13

14 2.2 TÆ ND/SLUK TELEFONEN Sådan tæ ndes telefonen Når SIM-kortet er installeret, og batteriet er opladet, er du klar til at tæ nde telefonen. Hold strømtasten trykket ned læ nge for at tæ nde telefonen. Det første skæ rmbillede der vises, kaldes startskæ rmbilledet. Træ k låseikonet sidelæ ns for at låse skæ rmen op. Hvis skæ rmbilledet slukkes, skal du trykke kort på strømtasten for at tæ nde skæ rmen. Sådan slukkes telefonen Hold strømtasten trykket ned i 3 sekunder. Der vises et pop op-vindue. Væ lg Sluk. Væ lg OK for at bekræ fte. 14

15 3. GRUNDLÆ GGENDE BETJENING 3.1 OPKALD Sådan foretager du et opkald Hvis ikonet og modtage opkald. vises på skæ rmbilledet, kan du foretage Foretag et opkald ved at følge nedenstående trin: Åbn Hovedmenu, og væ lg Telefon. Indtast telefonnummeret med skæ rmtastaturet. Tryk på for at slette et forkert tal. Hold den trykket ned for at slette hele nummeret. Når telefonnummeret er indtastet, tryk på. Afslut opkaldet ved at trykke på Besvar/afvis indgående opkald Når du modtager et indgående opkald, vises en meddelelse på skæ rmen. Du kan besvare opkaldet ved at træ kke mod højre. Hvis du ønsker at afvise opkaldet, skal du træ kke mod venstre. 15

16 Andre muligheder under en samtale Sådan sæ ttes en samtale i venteposition Hvis du allerede er i gang med en samtale, og et andet opkald går ind, kan du væ lge Sæ t i venteposition for at sæ tte første opkald i venteposition. Tag opkaldet ud af venteposition ved at væ lge Ophæ v venteposition. Sådan oprettes et telefonmøde Hvis du allerede er i gang med en samtale, skal du væ lge Sæ t i venteposition for at sæ tte første opkald i venteposition. Væ lg Tilføj opkald for at foretage et andet opkald. Når der er oprettet forbindelse til det andet opkald, skal du væ lge Slå opkald sammen for at afholde et telefonmøde. 3.2 BESKEDER Telefonen kan sende og modtage SMS (Short Message Service) og MMS (Multimedia Message Service). Gå til Hovedmenu, og væ lg Beskeder. Sådan skrives en besked 16

17 Tryk på Skriv en ny besked. I feltet Til indtaster du modtagerens telefonnummer. Skriv beskeden i feltet Skriv besked. Tryk på for at sende. Sådan modtager og styrer du beskeder Når du sender og modtager beskeder til eller fra en kontakt, grupperes disse beskeder som en beskedtråd. En beskedtråd ligner en udvekslet samtale. Sådan besvarer du en SMS/MMS Åbn Hovedmenu, og væ lg Beskeder. Væ lg en beskedtråd for at åbne den. Væ lg Skriv en besked for at indtaste beskeden. Tryk på for at sende. Sådan videresender du en SMS/MMS Åbn Hovedmenu, og væ lg Beskeder. Tryk for at se en beskedtråd. Hold en besked trykket ned for at se beskedvalgmulighederne. Væ lg Videresend. 17

18 I feltet Til indtaster du modtagerens telefonnummer. Tryk på for at sende. Sletning af SMS'er Åbn Hovedmenu, og væ lg Beskeder. Tryk på Menu > Slet alle tråde. Alle SMS'er vil blive slettet. Kopiering af SMS'er Du kan bruge denne funktion til at kopiere teksten fra en besked til en ny SMS, du er ved at skrive. Åbn Hovedmenu, og væ lg Beskeder. Væ lg en beskedtråd for at åbne den. Hold beskeden trykket ned for at se valgmulighederne i undermenuen. Væ lg Kopier. Gå til Skriv en ny besked. Hold Skriv en besked trykket ned. Væ lg Indsæ t for at indsæ tte tekst i din nye besked. MULTIMEDIEBESKEDER 18

19 En Multimedie-besked eller MMS kan indeholde bogstaver, et billede, en lyd- eller videofil. Skriv, og send en MMS ved at følge trinene herunder: Åbn Hovedmenu, og væ lg Beskeder. Tryk på Skriv en ny besked. Væ lg Menu > Tilføj emne. I feltet Til indtaster du modtagerens telefonnummer eller -adresse og angiver emnet. Indsæ t et billede eller en videofil osv. ved at trykke på. Indsæ t tekst ved at trykke på Skriv en besked for at indtaste beskeden. 3.3 KONTAKTER Kontakter henviser til telefonbogen hvor du kan gemme navne, telefonnumre, -adresser og andre oplysninger. Du kan gemme information som f.eks. navn, billede, telefonnumre, -adresser osv. for hver kontaktperson på listen i menuen Kontakter. 19

20 Sådan tilføjes en kontakt Åbn Hovedmenu, og væ lg Telefon. Indtast nummer > Tryk på Menutast > Tilføj til kontakter > Opret Ny kontakt. Væ lg lageret Du kan indtaste kontaktinformation som f.eks. navn, telefonnummer, - adresse osv. hvis du væ lger lageret Telefon. Tryk på Fæ rdig for at gemme kontakten. Tip: Eller åbn Hovedmenu, og væ lg Personer, tryk så på for at oprette Ny kontakt. Sådan importeres kontakter Åbn Hovedmenu, og væ lg Personer. Tryk på Menutast > Import/Eksport. Væ lg at importere kontakter fra telefonkontakter/ Telefonlager/ SIM-kort/ SD-kort. Væ lg en bestemt kilde at importere kontakterne fra. Væ lg Næ ste. 20

21 Væ lg destinationen som f.eks. Telefon som kontakterne skal kopieres til. Væ lg Næ ste. Væ lg Væ lg alle for at importere alle kontakter eller fremhæ ve de ønskede kontakter. Væ lg OK Du kan skrive, læ se og sende på telefonen. 3.5 BROWSER Browseren er et væ rktøj der giver dig adgang til internettet. 21

22 4. STARTSKÆ RM Fra startskæ rmen kan du hurtigt åbne almindelige funktioner, se meddelelser om ubesvarede opkald samt modtagne beskeder og tjekke forbindelsesstatus. 4.1 STATUSLINJE Statuslinjeikonet angiver forskellige typer information. Tabellen herunder viser forskellige ikoner som kan blive vist på telefonens statuslinje. Netvæ rksintensitet for SIM-kort 1 eller SIM-kort 2 Telefonbatteriets spæ ndingsniveau Ny kort SMS Meddelelse om ubesvaret opkald Headset-stik sat i USB tilsluttet Wi-Fi tilsluttet Bluetooth aktiveret 22

23 Headset-stik sat i GPRS-netvæ rk i brug. 4.2 APP-FANEN Tryk på App-skuffe for at åbne telefonens apps og indstillinger. App-fanen giver dig adgang til Hovedmenu og til at væ lge mellem forskellige hjæ lpeprogrammer/funktioner på telefonen. 4.3 TILPASNING AF SKÆ RMEN Telefonen har en touchskæ rm med uvirksomme skæ rmbilleder og adgang til hjælpeprogrammer med blot et enkelt tryk. Du kan stryge til højre eller venstre for at navigere igennem forskellige skæ rmbilleder og åbne dine foretrukne funktioner uden at åbne hovedmenuen. Hvert skæ rmbillede kan tilpasses til dig ved at tilføje forskellige widgets, genveje og mapper. Genveje Sådan opretter du genveje på skæ rmbilledet: Tryk læ nge på den ønskede app for at anbringe den på 23

24 skæ rmbilledet. Widgets Spar tid med live opdateringer lige dér på startskæ rmen og få alle dine egne opdateringer på et og samme sted. Indstilling af baggrund Du kan tilpasse baggrunden på startskæ rmen med standard baggrund eller med billeder taget med telefonens kamera. I uvirksom tilstand skal du trykke på Menutast > Baggrund. Væ lg den baggrund du ønsker blandt forskellige muligheder: Galleri, Live baggrund, Væ lg, Videobaggrund, Baggrunde. Rotation af mobiltelefonens skæ rm De fleste skæ rmbilleder skifter mellem liggende og stående, når du vender telefonen 90 grader. På startskæ rmen skal du trykke på > Indstillinger > Visning > Automatisk skæ rmrotation for at deaktivere denne funktion. 24

25 5. MULTIMEDIE Telefonen har forskellige multimediemuligheder som f.eks. Musikafspiller, Kamera og Videoafspiller. 5.1 FILSTYRER Du kan browse, åbne og styre de gemte data på telefonen og hukommelseskortet ved at åbne Filhåndtering-undermenuen. Telefonen afsæ tter en bestemt plads hvor brugere kan styre filer, og den understøtter også T-Flash-kort. Du kan bruge filbrowseren til praktisk styring af forskellige indekser og filer på T-Flash-kortet. 5.2 MUSIKAFSPILLER Brug musikafspilleren til at afspille musikfiler. Numrene der gemmes på SD-kortet, kan afspilles med telefonens Musikafspiller. Tryk på for at væ lge App-fanen Væ lg Musik 25

26 Numrene er kategoriseret efter Kunstner, Album, og Sange. Du kan sammensæ tte en favoritafspilningsliste ved at trykke læ nge på en sang og væ lge Føj til afspilningsliste. 5.3 KAMERA Telefonen her et kamera og en videooptager så du kan optage fotos og videoer. 5.4 LYDOPTAGER Du kan bruge lydoptageren til at optage lyde og også væ lge at gemme optagelserne på telefonen. Tryk på for at væ lge App-fanen > Lydoptager. I græ nsefladen for lydoptagelse skal du trykke på menutasten for at væ lge optagefunktion. 5.5 GALLERI Du kan se de optagede billeder og videoklip så vel som hentede billeder i galleriet. Billedmappen og videomappen vil blive vist. 26

27 Væ lg at se kamerabilleder eller -videoer. Billederne eller videoerne vil blive vist i miniatureformat. 5.6 FM-radio Du kan bruge telefonen til at lytte til FM-radio, når headsettets stik er sat i konnektoren. Tryk på sidetasten for at regulere lydstyrken. Tryk på for at forlade FM-radiofunktionen. Tryk på ( ) for at søge efter kanaler. 27

28 6. NETVÆ RK 6.1 WI-FI Opret forbindelse til et trådløst netvæ rk for at browse internettet. Åbn Hovedmenu, og tryk på Indstillinger. Tryk på ON for at aktivere Wi-Fi. Tryk på Wi-Fi > Netvæ rksmeddelelse om start af søgning efter netvæ rk. De tilgæ ngelige netvæ rk vil så blive vist. Tryk på Tilføj Wi-Fi netvæ rk for at tilføje en forbindelse. Bemæ rk: Hvis forbindelsen er oprettet, gemmes netvæ rksoplysningerne under den valgte forbindelse i pop op-vinduet. Væ lg Glem for at fjerne telefonens oplysninger. Hvis netvæ rksforbindelsen ikke er krypteret, væ lges forbindelsen i pop op-vinduet for at forbinde. 28

29 Hvis netvæ rksforbindelsen er krypteret, vises pop op-vinduet for indtastning af adgangskoden. Netvæ rksforbindelsen er oprettet. Wi-Fi-ikonet vises i statusbarlinjen G Telefonen understøtter WCDMA-protokollen. Sørg for at telefonen er slukket, og sæ t SIM-kortet i, eller tag det ud. 6.3 BLUETOOTH Du kan overføre data, som f.eks. musik andre telefoner o.l. der har Bluetooth. Søg på telefonen, og acceptér/overfør data. De modtagne data lagres automatisk i indekset. Få adgang til indstillingerne ved at gå ind på hovedmenuen Afkryds Bluetooth for at tæ nde Bluetooth Du kan gøre telefonen synlig ved at væ lge Bluetooth-indstillingerne og afkrydse Synlig. 29

30 7. INDSTILLINGER Væ lg Indstillinger for at se og æ ndre indstillingerne på telefonen. Menuen Indstillinger er opdelt i følgende kategorier: Trådløs og netvæ rk, Lydprofiler, Skæ rm, Lagring, Batteri, Apps, Placeringstjenester, Sikkerhed, Sprog og input, Sikkerhedskopiering og nulstilling, Konti og System. 7.1 SIM-STYRING Telefonen understøtter brugen af to SIM-kort som kan styres ved at åbne undermenuen SIM-styring. Du kan se/skifte indstillinger for roaming på kortet med denne menu. 7.2 TRÅDLØS OG NETVÆ RK Åbn denne undermenu for at skifte/se indstillingerne for Wi-Fi, Bluetooth, Mobilnetvæ rk, VPN osv. Se afsnittet om netvæ rk for mere information om Wi-Fi og Bluetooth. 30

31 7.3 LYDPROFILER Telefonen har fire fordefinerede brugerprofiler der betyder, at du kan bruge telefonen, som det bedst passer til det miljø, du befinder dig i. Profilerne er Generel, Lydløs, Møde og Udendørs. Tryk ikonet tilføjer en ny profil. Tryk på ikonet for at væ lge Nulstil og stille tilbage til fabriksindstillingerne. 7.4 SKÆ RM Med denne funktion kan du konfigurere skæ rmens karakteristika på telefonen som f.eks. lysstyrke, automatisk rotation af skæ rmbillede osv. 7.5 LAGRING Se, og styr telefonens datalagring: Plads i alt og Ledig plads: Angiver hvor meget plads der er på microsd-kortet installeret i telefonen samt hvor meget du har brugt til at lagre fotos, videoer, musik og andre filer. Demontér SD-kortet: Demontér SD-kortet ud af telefonen, 31

32 så du kan formatere kortet eller fjerne det sikkert, når telefonen er tæ ndt. 7.6 BATTERI Du kan tjekke batteriets spæ ndingstilstand ved at gå ind på denne undermenu. 7.7 APPS Med denne undermenu kan du styre alle telefonens installerede og kørende apps gemt til telefonens hukommelse og på SD-kort. Du kan fjerne og styre installerede apps, se og styre kørende apps, tillade installering af markedsapps. 7.8 PLACERINGS TJENESTER Din telefon understøtter GPS. 7.9 SIKKERHED Du kan beskytte telefonen mod at blive brugt af andre 32

33 ved at oprette en pinkode eller indtaste en adgangskode. Aktivér eller deaktivér SIM-kortets pinkode Når pinkoden er aktiveret, skal du indtaste pinkoden før du foretager et opkald. Gå til App-skuffe > Indstillinger > Sikkerhed. På SIM-kortets låsefane væ lges Konfigurér låsning af SIM-kort. Væ lg et SIM-kort. Tryk på Lås SIM-kort for at bruge pinkoden. Afkryds aktivering, fjern krydset fra deaktivering. Indtast den nuvæ rende pinkode. Skift pinkode ved at væ lge Skift pinkode. Indtast den gamle pinkode. Indtast den nye pinkode og bekræ ft. Konfigurér skæ rmlås Du kan konfigurere en lås til skæ rmen i form af et mønster, en pinkode eller en adgangskode. Gå til Indstillinger > Sikkerhed Konfigurér skæ rmlåsen. 33

34 Væ lg den ønskede form (Ingen, Stryg, Mønster, Pinkode eller Adgangskode) 7.10 SPROG OG INPUT Brug Sprog og tastatur-indstillingerne til at væ lge sproget til teksten på telefonen og til at konfigurere tastaturet på skæ rmen inklusive ord du har tilføjet ordbogen SIKKERHEDSKOPIERING OG NULSTILLING Du kan bruge Personlige oplysninger-indstillinger til at styre dine persondata som f.eks. Sikkerhedskopier data, Automatisk gendannelse og Nulstilling til fabriksindstillinger KONTI Brug Konti til at tilføje, slette og styre din Google-konto og andre understøttede konti. Du kan også bruge disse indstillinger til at styre hvordan og om alle apps sender, modtager og synkroniserer data efter deres egne 34

35 tidsplaner, og om alle apps kan synkronisere brugerdata automatisk DATO OG KLOKKESLÆ T Du kan væ lge at indstille dato, klokkeslæ t og tidszone med denne undermenu. Brug Automatisk med mindre du har brug for at tilsidesæ tte netvæ rksvæ rdierne. Brug 24-timers format: Væ lg at slutte 24- timers format til eller fra. Væ lg datoformat: Væ lg mellem et udvalg af formater PLAN FOR TÆ ND/SLUK Du kan indstille tidspunkter for automatisk tæ nd/sluk. Husk at indstille klokkeslæ t, før du tæ nder for statusfunktionen TILGÆ NGELIGHED Du kan bruge Tilgæ ngelighed-indstillingerne til at konfigurere tilgæ ngeligheds-plugins som du har 35

36 installeret på telefonen OM TELEFONEN Du kan se systeminformation som f.eks. Systemopdateringer, Status, Juridiske oplysninger, Modelnummer; Android-version osv. 36

37 8. APPS OG HJÆ LPEPROGRAMMER Telefonen har adskillige interessante spil, apps og hjæ lpeprogrammer installeret til at underholde dig. Sørg for at have GPRS indstillet på telefonen for at kunne åbne apps. Kontakt udbyderen ang. GPRS-indstillinger. 8.1 LOMMEREGNER Lommeregneren hjæ lper dig med at udføre basale regnefunktioner som f.eks. addition, subtraktion, multiplikation og division. 8.2 UR Denne funktion giver dig adgang til væ kkeuret. Gå til Ur Tryk på > tryk på for at tilføje væ kning. 8.3 GMAIL Gmail er Googles internetbaserede -tjeneste. 37

38 Google Mail konfigureres, når du konfigurerer telefonen første gang. Afhæ ngig af dine synkroniseringsindstillinger synkroniseres Google Mail på telefonen automatisk med din Google Mail-konto på internettet. Gå til Hovedmenu > Gmail. Væ lg Opret eller Log ind på din Google-konto. Følg anvisningerne på skæ rmen for at logge på eller oprette dit Google brugernavn og din adgangskode. Når du er logget på, kan du begynde at læ se og sende s fra din Gmail-konto. 8.4 LOKALT Steder hjæ lper dig med at opdage steder i næ rheden som du vil synes om. Søg hurtigt efter Restauranter, Cafeer, Barer og andre steder undervejs. Steder gør det også nemmere hurtigt at evaluere de steder som du besøger. Hvis du evaluerer steder, vil du få steder anbefalet baseret på de steder som du kan lide samt anbefalinger fra dine venner. 38

39 8.5 GOOGLE PLAY I Google Play kan du finde og hente apps og sjove spil ned til telefonen. Gå til Hovedmenu > Google Play og opret din Google-konto. Væ lg Opret for at oprette en ny konto eller Log ind for at logge ind på din eksisterende konto. Når du har logget ind, kan du begynde at søge og hente programmer ned fra markedet. Tryk på Apps for at se listen over de apps der kan fås, og tryk på Spil for at se listen over de spil der kan fås. 39

40 MILJ Ø HENSYN Hjæ lp os med at hjæ lpe miljøet...bliv GRØN..! Alle vores bestræ belser er rettet mod at fremstille miljøvenlige produkter til dig. De materialer vi bruger i telefonerne er genanvendelige og kan genbruges i fremstillingen af nye produkter. Vi stræ ber efter at fremstille produkter der er sikre for forbrugerne så vel som for miljøet. Lad os gøre fæ lles sag og gøre verden et bedre sted at leve i. Bevar de naturlige ressourcer for fremtidens generationer ved at sende telefonen til genanvendelse. Telefonen indeholder metaller, og når disse genanvendes korrekt, kan de sæ ttes tilbage i cirkulation og således reducere behovet for udvinding af nye metaller. Genbrug reducerer behovet for råmaterialer, sparer energi, hjæ lper med at mildne global opvarmning og reducere forurening samt reducerer affaldsmæ ngden på lossepladser. Dette hjæ lper med at spare på de naturlige ressourcer for fremtiden og redde Jorden. 40

41 Følg nogle enkle trin, og bidrag til at redde Jorden. DOs Send telefonen og dens tilbehør til genanvendelse. Beskyt naturlige ressourcer, og bak op om genbrug af materialet ved at separere batterierne fra andre typer affald. DONTs Kast ikke din mobil og dens batteri på ilden. Smid ikke mobilen ud med almindeligt husholdningsaffald. Pas på ikke at overoplade telefonen. Tag opladerens stik ud når batteriet er fuldt. Smid ikke telefonen ud som affald, men send den til GENANVENDELSE. 41

42 Dette logo betyder at produktet og/eller produktets bestanddele ikke må kasseres som husholdningsaffald. Farer ved forkert håndtering, utilsigtet beskadigelse, skader og/eller forkert genanvendelse af farlige elementer Hvis dette produkt håndteres forkert, ødelæ gges eller beskadiges eller genanvendes skødesløst eller kastes på ilden kan det medføre miljø- og datasikkerhedsproblemer som følgende: Næ sten alle systemer i kroppen påvirkes og det kan føre til fosterskader, skade på hjernen, hjertet, leveren, nyrerne og skelettet. Det vil også have en betydelig indvirkning på nervesystemet og de reproduktive organer i kroppen. Hvis det bræ ndes, skabes der kræ ftfremkaldende dioxiner, som slipper ud i luften vi indånder. 42

43 Hvis det kasseres på en losseplads, kan det sive ned i grundvandet og indvirke på lokalsamfundet. I varme klimaer kan oxidering af kviksølv i miljøet ske hurtigere hvilket kan føre til dannelse af oxiderede Hg-atomer, som er kendt for at væ re forbundet med nedbrydning af ozonlaget, og forkert genanvendelse giver også problemer med datasikkerheden, idet persondata forbliver på harddisken, hvis de ikke slettes korrekt, før telefonen smides ud. Genanvendelse Sørg for at sende dine elektroniske produkter til genanvendelse gennem autoriserede og godkendte genbrugsfirmaer. Vi tilbyder en genanvendelsesordning for vores produkter. Du kan finde oplysninger om vores indsamlingscentre ved at besøge vores websted eller ringe til vores kundeservice. Hjæ lp os med at BLIVE GRØN. 43

44 Sammensæ tningen af sundhedsfarlige elementer i telefonen: Telefonen indeholder ikke følgende sundhedsfarlige elementer i en større mæ ngde end græ nserne herunder påbyder: Maksimal koncentrationsvæ rdi på 0,1 % efter væ gt i homogene materialer for bly, kviksølv, hexavalent krom, polybrominerede bifenyler og polybrominerede difenylæ tere samt maksimal koncentrationsvæ rdi på 0,01 % efter væ gt i homogene materialer for kadmium. 44

45 EU overensstemmelseserklæ ring for R&TTE Direktiv 1999/5/EC Os Kazam Mobile Limited På Suite 4B, 43 Berkeley Square, London, W1J 5FJ, United Kingdom(adresse) Erklæ rer som eneansvarlige, at produktet Produkt navn: Smartphone Firma navn: KAZAM Model navn: Thunder Q4.5 (Detaljeret beskrivelse af produktet, herunder navn, type, model og supplerende oplysninger om masse, batch- eller serienummer, kilder og antal varer) Som denne erklæ ring vedrører, er I overensstemmelse med de følgende standarder Og /eller andre normative dokumenter. Standard Report NO. EN V1.9.2( ), EN V1.6.1( ), EN V1.3.1( ), EN V2.2.1( ), EN ECIT EMC 45

46 V1.5.1( ), EN V9.0.2( ) EN V1.7.1( ) EN V1.6.1( ) EN V1.4.1( ) EN V5.2.1( ) EN V5.2.1( ) EN :2006+A11:200 9+A1:2010+A12:2011 EN :2000 EN :2003 EN :2006 EN :2010 EN50360:2001/AC:2006 EN62311:2008 EN62479:2010 ECIT RF-G ECIT RF-B T ECIT RF-W LAN ECIT RF-G PS ECIT RF-W ECIT SAFE TY ECIT A ECIT SAR Vi erklæ rer hermed at (alle væ sentlige radiotestsekvenser er blevet gennemført og, at) det ovenstående navngivede produkt opfylder alle grundlæ ggende krav af direktivet 1999/5/EC. 46

47 Proceduren for overensstemmelsesvurdering refereret til i artikel 10 og udførligt beskrevet i bilag[Ⅲ] eller [Ⅳ] i Direktivet 1999/5/EC er blevet fulgt med deltagelse af følgende bemyndiget organ (erne): PHOENIX TESTLAB GmbH Königswinkel 10, D Blomberg, Germany Identification mark: 0700 the equipment will also carry the (Notified Body number) class 2 equipment identifier Signatur: Navn/titel: Daniel Readman / Manager Tlf: +44 (0) Adresse: Suite 4B, 43 Berkeley Square, London, W1J 5FJ, United Kingdom 47

48 SAR Information Hovede: (CE) Krop: (CE) Kropsbårne drift Denne enhed blev testet for typiske kropsbårne virksomheder. For at overholde kravende til RF-eksponering skal en minimum afstand på 1,5 cm opretholdes mellem brugerens krop og håndsæ ttet, inklusiv antennen. Tredjeparts-bæ lte-clips, hylstre og lignende tilbehør, der anvendes af denne anordning må ikke indeholde metalliske komponenter. Kropsbårne tilbehør, der ikke opfylder disse krav kan ikke overholde kravende til RF-eksponering og bør undgås. Brug kun den medfølgende eller en godkendte antenne. Uautoriserede antenner, æ ndringer eller vedhæ ftninger kan have indflydelse på opkaldskvaliteten, beskadige telefonen eller resultere i strid med reglerne. Brug ikke telefonen med en beskadiget antenne. If a damaged Hvis en beskadiget antenne kommer i kontakt med huden, kan en mindre forbræ nding forekomme. Kontakt din lokale forhandler for udskiftningsantenne. 48

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 DA Brugervejledning Indhold 1 Vigtigt 3 Sikkerhed 3 Vedligeholdelse 4 Juridisk 5 Bæ redygtighed 7 Hjæ lp og support 9 2

Læs mere

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Læs brugervejledningen, inden du går videre Sikkerhedsforanstaltninger Læs sikkerhedsforholdsreglerne nøje for at sikre, at du bruger mobiltelefonen rigtigt.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3-01

Brugervejledning til Nokia C3-01 Brugervejledning til Nokia C3-01 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning Nokia 311

Brugervejledning Nokia 311 Brugervejledning Nokia 311 1. 3. udgave DA Indholdsfortegnelse Kom godt i gang...7 Taster og dele...7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet...9 Indsætning af et hukommelseskort...10 Sådan tænder du...11

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning X10 mini pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugersupport...6 Brugervejledningen på telefonen...6 Brugersupportprogram...6 Oplev mere. Find ud af, hvordan...6 Introduktion...7 Samling...7

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 303

Brugervejledning til Nokia 303 Brugervejledning til Nokia 303 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Sådan skriver du med tastaturet 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 206

Brugervejledning til Nokia 206 Brugervejledning til Nokia 06.. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...8 Indsætning af et hukommelseskort...9 Opladning af batteriet...9 Lås tasterne...0

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

Touch Phone Brugervejledning

Touch Phone Brugervejledning Touch Phone Brugervejledning www.htc.com 2 Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN MENS APPARATET OPLADES. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES HVIS

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation af høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 900

Brugervejledning til Nokia 900 Brugervejledning til Nokia 900 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Din telefon med to SIM-kort 5 Taster og dele 6 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 920

Brugervejledning Nokia Lumia 920 Brugervejledning Nokia Lumia 920 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Lumia 920 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Tilbage-, start- og søgetast 5 Antenneplaceringer 6 Indsætning

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 700

Brugervejledning til Nokia 700 Brugervejledning til Nokia 700 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet 7 Indsætning af et hukommelseskort 9 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6700 classic

Brugervejledning til Nokia 6700 classic Brugervejledning til Nokia 6700 classic 9214676 1. udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-470 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301

Brugervejledning Nokia 301 Brugervejledning Nokia 301 1.4. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan finde oplysninger om Microsoft Mobile tjenestevilkår og politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA Nokia 301 Velkommen til Nokia 301 1.0. udgave DA Psst... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/ privacy. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM 9201774 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-249 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Revision: R00 (2007/5)

Revision: R00 (2007/5) Brugermanual Revision: R00 (2007/5) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

SM-G920F. Brugervejledning

SM-G920F. Brugervejledning SM-G920F Brugervejledning Danish. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Indhold Grundlæggende brug 4 Læs dette først 5 Pakkens indhold 6 Enhedens udseende 8 SIM- eller USIM-kort 10 Batteri 15 Tænde og slukke

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Tillykke med købet af Sony Ericsson P1i. Få glæde af effektive e-mail-værktøjer, et kamera på 3,2 megapixel og lynhurtigt internet på farten. Ud over det forudinstallerede multimedieindhold har du endnu

Læs mere

Brugervejledning Nokia 130

Brugervejledning Nokia 130 Brugervejledning Nokia 130 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 130 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM- og hukommelseskortet og batteriet 4

Læs mere

G620S. Brugervejledning

G620S. Brugervejledning G620S Brugervejledning Indhold Forord Introduktion 2 Oversigt over telefonen 3 Opladning af batteriet 5 Tænding eller slukning af telefonen 5 Låsning og oplåsning af skærmen 7 Introduktion til startskærm

Læs mere

SM-T360. Brugervejledning. www.samsung.com

SM-T360. Brugervejledning. www.samsung.com SM-T360 Brugervejledning www.samsung.com Om denne vejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere