Varemæ rker og tilladelser KAZAM er et varemæ rke/registreret varemæ rke ejet af KAZAM Android er et varemæ rke ejet af Google Inc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varemæ rker og tilladelser KAZAM er et varemæ rke/registreret varemæ rke ejet af KAZAM Android er et varemæ rke ejet af Google Inc."

Transkript

1 1 KVIKVEJLEDNING

2 ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES Copyright KAZAM Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument må reproduceres eller overføres i nogen form eller via noget medie uden forudgående, skriftlig tilladelse fra KAZAM. Produktet der beskrives i denne vejledning kan omfatte copyright-beskyttet software fra KAZAM og evt. licensgivere. Kunder må ikke på nogen måde reproducere, distribuere, modificere, dekompilere, adskille, afkode, udpakke, lease, tildele eller give omtalte software i underlicens, med mindre sådanne restriktioner er forbudte iht. gæ ldende love eller sådanne tiltag godkendes af de respektive ejere af ophavsretten. Varemæ rker og tilladelser KAZAM er et varemæ rke/registreret varemæ rke ejet af KAZAM Android er et varemæ rke ejet af Google Inc. 2

3 Andre næ vnte varemæ rker, produkter, tjenester og firmanavne tilhører de respektive ejere. Bemæ rk Nogle af produktets funktioner der beskrives heri, er afhæ ngige af det installerede software, kapaciteter og det lokale netvæ rks indstillinger, og de er derfor muligvis ikke aktiveret eller begræ nses af lokale netvæ rksoperatører eller udbydere af netvæ rkstjenester. Følgelig svarer beskrivelserne heri muligvis ikke nøjagtig til produktet eller det tilbehør du har købt. KAZAM forbeholder sig ret til at æ ndre eller modificere informationer eller specifikationer i denne vejledning uden forudgående varsel og uden erstatningsansvar. 3

4 SIKKERHEDSREGLER Du bedes læ se disse enkle retningslinjer. Det kan væ re farligt eller ulovligt ikke at følge dem. 4

5 5

6 INDHOLDSFORTEGNELSE ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES...1 SIKKERHEDSREGLER F O R S T Å D I N T E L E F O N 9 2. KOM GODT I GANG GRUNDLÆ GGENDE BETJENING OPKALD BESKEDER K O N T A K T E R BROWSER STARTSKÆRM STATUSLINJEN AP P -F AN EN TILPASNING AF SKÆRMEN MULTIMEDIE F I L H Å N D T E R I N G M U S I K A F S P I L L E R KAMERA 26 6

7 5. 4 L YD O P T A G E R GALLERI FM-RADIO NETVÆRK WI-FI G BLUETOOTH INDSTILLINGER SIM-STYRING TRÅDLØ S OG NETVÆ RK LYDPROFILER SKÆRM LAGRING BATTERI A P P S PLACERINGSTJENESTER SIKKERHED SPROG OG INPUT S I K K E R H E D S K O P I E R I N G O G N U L S T I L L I N G. 34 7

8 7.12 KONTI DATO OG KLOKKESLÆT PLAN FOR TÆ ND/SLUK TILGÆ NGELIGHED OM TELEFONEN APPS OG HJÆ LPEPROGRAMMER L O M M E R E G N E R UR GMAIL L O K A L T GOOGLE PLAY.39 8

9 1. FORSTÅ DIN TELEFO N 1.1 GENEREL INFORMATION KAZAM Thunder Q4.5 er en telefon, med plads til flere SIM-kort, som omfatter funktioner som f.eks. Android version 4.2, Wi-Fi, 1.3 GHz Dual Core Processor, 8 MP digitalt kamera osv. Denne telefon har to SIM-indstik til to forskellige SIM-kort. SIM-kortet der sidder i indstik1, kaldes SIM1, og det andet i indstik2 kaldes SIM2. Du kan væ lge at bruge SIM-kort alt efter dine personlige behov og dine arbejdsbehov. 9

10 1.2 OVERSIGT OVER TELEFONEN Tasternes placering 1. Ørestykke 2. Touchskæ rm 3. Hjemtast 4. Returtast 6.Forreste 5. Menutast kameralinse 7. Stik til øretelefon 8. Lydstyrketast 9. USB-port 10. Kameralinse 11. Lommelygte 12. Batteridæ ksel 13. Strømtast 14. Højtaler 10

11 2. KOM GODT I GANG 2.1 ISÆ TNING AF KORT OG BATTERI Husk at slukke for telefonen før du sæ tter batteriet/sim-kortet eller hukommelseskortet i, eller tager det ud. Isæ tning af SIM-kort og batteri Denne telefon har to SIM-indstik til to forskellige SIM-kort. Du kan sæ tte batteriet og SIM-kortet i telefonen ved at følge trinene næ vnt herunder: Tag telefonens bagbeklæ dning af. Hold telefonen med forsiden vendt nedad, og træ k i batterilåget. Sæ t SIM-kortet i telefonen. Tilslut batteriet. Skub på batteridæ kslet indtil det klikker på plads. 11

12 Isæ tning af hukommelseskort Telefonen understøtter T-Flash-kort, som er et multimedie-hukommelseskort der anvendes til at multiplicere telefonens hukommelse. T-flash-kortet er lille og skal træ kkes ud og sæ ttes i forsigtigt og omhyggeligt for at undgå at beskadige det på nogen måde. Følg nedenstående trin for at installere hukommelseskortet i telefonen. Sluk telefonen. Fjern batterilåget. Sæ t T-Flash-hukommelseskortet i indstikket. Tilslut batteriet. Sæ t batterilåget på så det sidder korrekt. 12

13 Opladning af batteriet Telefonen udsender en advarselstone og meddelelse som angiver at der er utilstræ kkelig batterispæ nding, når spæ ndingen er lav. Følg anvisningerne herunder for opladning af telefonen: Sæ t opladerens stik i stikdåsen på telefonen. Sæ t opladerens strømstik i en standard stikkontakt. Oplader... Helt opladet... Du skal oplade batteriet til fulde før du bruger telefonen første gang. Det anbefales at oplade batteriet i tre timer før du bruger telefonen første gang. 13

14 2.2 TÆ ND/SLUK TELEFONEN Sådan tæ ndes telefonen Når SIM-kortet er installeret, og batteriet er opladet, er du klar til at tæ nde telefonen. Hold strømtasten trykket ned læ nge for at tæ nde telefonen. Det første skæ rmbillede der vises, kaldes startskæ rmbilledet. Træ k låseikonet sidelæ ns for at låse skæ rmen op. Hvis skæ rmbilledet slukkes, skal du trykke kort på strømtasten for at tæ nde skæ rmen. Sådan slukkes telefonen Hold strømtasten trykket ned i 3 sekunder. Der vises et pop op-vindue. Væ lg Sluk. Væ lg OK for at bekræ fte. 14

15 3. GRUNDLÆ GGENDE BETJENING 3.1 OPKALD Sådan foretager du et opkald Hvis ikonet og modtage opkald. vises på skæ rmbilledet, kan du foretage Foretag et opkald ved at følge nedenstående trin: Åbn Hovedmenu, og væ lg Telefon. Indtast telefonnummeret med skæ rmtastaturet. Tryk på for at slette et forkert tal. Hold den trykket ned for at slette hele nummeret. Når telefonnummeret er indtastet, tryk på. Afslut opkaldet ved at trykke på Besvar/afvis indgående opkald Når du modtager et indgående opkald, vises en meddelelse på skæ rmen. Du kan besvare opkaldet ved at træ kke mod højre. Hvis du ønsker at afvise opkaldet, skal du træ kke mod venstre. 15

16 Andre muligheder under en samtale Sådan sæ ttes en samtale i venteposition Hvis du allerede er i gang med en samtale, og et andet opkald går ind, kan du væ lge Sæ t i venteposition for at sæ tte første opkald i venteposition. Tag opkaldet ud af venteposition ved at væ lge Ophæ v venteposition. Sådan oprettes et telefonmøde Hvis du allerede er i gang med en samtale, skal du væ lge Sæ t i venteposition for at sæ tte første opkald i venteposition. Væ lg Tilføj opkald for at foretage et andet opkald. Når der er oprettet forbindelse til det andet opkald, skal du væ lge Slå opkald sammen for at afholde et telefonmøde. 3.2 BESKEDER Telefonen kan sende og modtage SMS (Short Message Service) og MMS (Multimedia Message Service). Gå til Hovedmenu, og væ lg Beskeder. Sådan skrives en besked 16

17 Tryk på Skriv en ny besked. I feltet Til indtaster du modtagerens telefonnummer. Skriv beskeden i feltet Skriv besked. Tryk på for at sende. Sådan modtager og styrer du beskeder Når du sender og modtager beskeder til eller fra en kontakt, grupperes disse beskeder som en beskedtråd. En beskedtråd ligner en udvekslet samtale. Sådan besvarer du en SMS/MMS Åbn Hovedmenu, og væ lg Beskeder. Væ lg en beskedtråd for at åbne den. Væ lg Skriv en besked for at indtaste beskeden. Tryk på for at sende. Sådan videresender du en SMS/MMS Åbn Hovedmenu, og væ lg Beskeder. Tryk for at se en beskedtråd. Hold en besked trykket ned for at se beskedvalgmulighederne. Væ lg Videresend. 17

18 I feltet Til indtaster du modtagerens telefonnummer. Tryk på for at sende. Sletning af SMS'er Åbn Hovedmenu, og væ lg Beskeder. Tryk på Menu > Slet alle tråde. Alle SMS'er vil blive slettet. Kopiering af SMS'er Du kan bruge denne funktion til at kopiere teksten fra en besked til en ny SMS, du er ved at skrive. Åbn Hovedmenu, og væ lg Beskeder. Væ lg en beskedtråd for at åbne den. Hold beskeden trykket ned for at se valgmulighederne i undermenuen. Væ lg Kopier. Gå til Skriv en ny besked. Hold Skriv en besked trykket ned. Væ lg Indsæ t for at indsæ tte tekst i din nye besked. MULTIMEDIEBESKEDER 18

19 En Multimedie-besked eller MMS kan indeholde bogstaver, et billede, en lyd- eller videofil. Skriv, og send en MMS ved at følge trinene herunder: Åbn Hovedmenu, og væ lg Beskeder. Tryk på Skriv en ny besked. Væ lg Menu > Tilføj emne. I feltet Til indtaster du modtagerens telefonnummer eller -adresse og angiver emnet. Indsæ t et billede eller en videofil osv. ved at trykke på. Indsæ t tekst ved at trykke på Skriv en besked for at indtaste beskeden. 3.3 KONTAKTER Kontakter henviser til telefonbogen hvor du kan gemme navne, telefonnumre, -adresser og andre oplysninger. Du kan gemme information som f.eks. navn, billede, telefonnumre, -adresser osv. for hver kontaktperson på listen i menuen Kontakter. 19

20 Sådan tilføjes en kontakt Åbn Hovedmenu, og væ lg Telefon. Indtast nummer > Tryk på Menutast > Tilføj til kontakter > Opret Ny kontakt. Væ lg lageret Du kan indtaste kontaktinformation som f.eks. navn, telefonnummer, - adresse osv. hvis du væ lger lageret Telefon. Tryk på Fæ rdig for at gemme kontakten. Tip: Eller åbn Hovedmenu, og væ lg Personer, tryk så på for at oprette Ny kontakt. Sådan importeres kontakter Åbn Hovedmenu, og væ lg Personer. Tryk på Menutast > Import/Eksport. Væ lg at importere kontakter fra telefonkontakter/ Telefonlager/ SIM-kort/ SD-kort. Væ lg en bestemt kilde at importere kontakterne fra. Væ lg Næ ste. 20

21 Væ lg destinationen som f.eks. Telefon som kontakterne skal kopieres til. Væ lg Næ ste. Væ lg Væ lg alle for at importere alle kontakter eller fremhæ ve de ønskede kontakter. Væ lg OK Du kan skrive, læ se og sende på telefonen. 3.5 BROWSER Browseren er et væ rktøj der giver dig adgang til internettet. 21

22 4. STARTSKÆ RM Fra startskæ rmen kan du hurtigt åbne almindelige funktioner, se meddelelser om ubesvarede opkald samt modtagne beskeder og tjekke forbindelsesstatus. 4.1 STATUSLINJE Statuslinjeikonet angiver forskellige typer information. Tabellen herunder viser forskellige ikoner som kan blive vist på telefonens statuslinje. Netvæ rksintensitet for SIM-kort 1 eller SIM-kort 2 Telefonbatteriets spæ ndingsniveau Ny kort SMS Meddelelse om ubesvaret opkald Headset-stik sat i USB tilsluttet Wi-Fi tilsluttet Bluetooth aktiveret 22

23 Headset-stik sat i GPRS-netvæ rk i brug. 4.2 APP-FANEN Tryk på App-skuffe for at åbne telefonens apps og indstillinger. App-fanen giver dig adgang til Hovedmenu og til at væ lge mellem forskellige hjæ lpeprogrammer/funktioner på telefonen. 4.3 TILPASNING AF SKÆ RMEN Telefonen har en touchskæ rm med uvirksomme skæ rmbilleder og adgang til hjælpeprogrammer med blot et enkelt tryk. Du kan stryge til højre eller venstre for at navigere igennem forskellige skæ rmbilleder og åbne dine foretrukne funktioner uden at åbne hovedmenuen. Hvert skæ rmbillede kan tilpasses til dig ved at tilføje forskellige widgets, genveje og mapper. Genveje Sådan opretter du genveje på skæ rmbilledet: Tryk læ nge på den ønskede app for at anbringe den på 23

24 skæ rmbilledet. Widgets Spar tid med live opdateringer lige dér på startskæ rmen og få alle dine egne opdateringer på et og samme sted. Indstilling af baggrund Du kan tilpasse baggrunden på startskæ rmen med standard baggrund eller med billeder taget med telefonens kamera. I uvirksom tilstand skal du trykke på Menutast > Baggrund. Væ lg den baggrund du ønsker blandt forskellige muligheder: Galleri, Live baggrund, Væ lg, Videobaggrund, Baggrunde. Rotation af mobiltelefonens skæ rm De fleste skæ rmbilleder skifter mellem liggende og stående, når du vender telefonen 90 grader. På startskæ rmen skal du trykke på > Indstillinger > Visning > Automatisk skæ rmrotation for at deaktivere denne funktion. 24

25 5. MULTIMEDIE Telefonen har forskellige multimediemuligheder som f.eks. Musikafspiller, Kamera og Videoafspiller. 5.1 FILSTYRER Du kan browse, åbne og styre de gemte data på telefonen og hukommelseskortet ved at åbne Filhåndtering-undermenuen. Telefonen afsæ tter en bestemt plads hvor brugere kan styre filer, og den understøtter også T-Flash-kort. Du kan bruge filbrowseren til praktisk styring af forskellige indekser og filer på T-Flash-kortet. 5.2 MUSIKAFSPILLER Brug musikafspilleren til at afspille musikfiler. Numrene der gemmes på SD-kortet, kan afspilles med telefonens Musikafspiller. Tryk på for at væ lge App-fanen Væ lg Musik 25

26 Numrene er kategoriseret efter Kunstner, Album, og Sange. Du kan sammensæ tte en favoritafspilningsliste ved at trykke læ nge på en sang og væ lge Føj til afspilningsliste. 5.3 KAMERA Telefonen her et kamera og en videooptager så du kan optage fotos og videoer. 5.4 LYDOPTAGER Du kan bruge lydoptageren til at optage lyde og også væ lge at gemme optagelserne på telefonen. Tryk på for at væ lge App-fanen > Lydoptager. I græ nsefladen for lydoptagelse skal du trykke på menutasten for at væ lge optagefunktion. 5.5 GALLERI Du kan se de optagede billeder og videoklip så vel som hentede billeder i galleriet. Billedmappen og videomappen vil blive vist. 26

27 Væ lg at se kamerabilleder eller -videoer. Billederne eller videoerne vil blive vist i miniatureformat. 5.6 FM-radio Du kan bruge telefonen til at lytte til FM-radio, når headsettets stik er sat i konnektoren. Tryk på sidetasten for at regulere lydstyrken. Tryk på for at forlade FM-radiofunktionen. Tryk på ( ) for at søge efter kanaler. 27

28 6. NETVÆ RK 6.1 WI-FI Opret forbindelse til et trådløst netvæ rk for at browse internettet. Åbn Hovedmenu, og tryk på Indstillinger. Tryk på ON for at aktivere Wi-Fi. Tryk på Wi-Fi > Netvæ rksmeddelelse om start af søgning efter netvæ rk. De tilgæ ngelige netvæ rk vil så blive vist. Tryk på Tilføj Wi-Fi netvæ rk for at tilføje en forbindelse. Bemæ rk: Hvis forbindelsen er oprettet, gemmes netvæ rksoplysningerne under den valgte forbindelse i pop op-vinduet. Væ lg Glem for at fjerne telefonens oplysninger. Hvis netvæ rksforbindelsen ikke er krypteret, væ lges forbindelsen i pop op-vinduet for at forbinde. 28

29 Hvis netvæ rksforbindelsen er krypteret, vises pop op-vinduet for indtastning af adgangskoden. Netvæ rksforbindelsen er oprettet. Wi-Fi-ikonet vises i statusbarlinjen G Telefonen understøtter WCDMA-protokollen. Sørg for at telefonen er slukket, og sæ t SIM-kortet i, eller tag det ud. 6.3 BLUETOOTH Du kan overføre data, som f.eks. musik andre telefoner o.l. der har Bluetooth. Søg på telefonen, og acceptér/overfør data. De modtagne data lagres automatisk i indekset. Få adgang til indstillingerne ved at gå ind på hovedmenuen Afkryds Bluetooth for at tæ nde Bluetooth Du kan gøre telefonen synlig ved at væ lge Bluetooth-indstillingerne og afkrydse Synlig. 29

30 7. INDSTILLINGER Væ lg Indstillinger for at se og æ ndre indstillingerne på telefonen. Menuen Indstillinger er opdelt i følgende kategorier: Trådløs og netvæ rk, Lydprofiler, Skæ rm, Lagring, Batteri, Apps, Placeringstjenester, Sikkerhed, Sprog og input, Sikkerhedskopiering og nulstilling, Konti og System. 7.1 SIM-STYRING Telefonen understøtter brugen af to SIM-kort som kan styres ved at åbne undermenuen SIM-styring. Du kan se/skifte indstillinger for roaming på kortet med denne menu. 7.2 TRÅDLØS OG NETVÆ RK Åbn denne undermenu for at skifte/se indstillingerne for Wi-Fi, Bluetooth, Mobilnetvæ rk, VPN osv. Se afsnittet om netvæ rk for mere information om Wi-Fi og Bluetooth. 30

31 7.3 LYDPROFILER Telefonen har fire fordefinerede brugerprofiler der betyder, at du kan bruge telefonen, som det bedst passer til det miljø, du befinder dig i. Profilerne er Generel, Lydløs, Møde og Udendørs. Tryk ikonet tilføjer en ny profil. Tryk på ikonet for at væ lge Nulstil og stille tilbage til fabriksindstillingerne. 7.4 SKÆ RM Med denne funktion kan du konfigurere skæ rmens karakteristika på telefonen som f.eks. lysstyrke, automatisk rotation af skæ rmbillede osv. 7.5 LAGRING Se, og styr telefonens datalagring: Plads i alt og Ledig plads: Angiver hvor meget plads der er på microsd-kortet installeret i telefonen samt hvor meget du har brugt til at lagre fotos, videoer, musik og andre filer. Demontér SD-kortet: Demontér SD-kortet ud af telefonen, 31

32 så du kan formatere kortet eller fjerne det sikkert, når telefonen er tæ ndt. 7.6 BATTERI Du kan tjekke batteriets spæ ndingstilstand ved at gå ind på denne undermenu. 7.7 APPS Med denne undermenu kan du styre alle telefonens installerede og kørende apps gemt til telefonens hukommelse og på SD-kort. Du kan fjerne og styre installerede apps, se og styre kørende apps, tillade installering af markedsapps. 7.8 PLACERINGS TJENESTER Din telefon understøtter GPS. 7.9 SIKKERHED Du kan beskytte telefonen mod at blive brugt af andre 32

33 ved at oprette en pinkode eller indtaste en adgangskode. Aktivér eller deaktivér SIM-kortets pinkode Når pinkoden er aktiveret, skal du indtaste pinkoden før du foretager et opkald. Gå til App-skuffe > Indstillinger > Sikkerhed. På SIM-kortets låsefane væ lges Konfigurér låsning af SIM-kort. Væ lg et SIM-kort. Tryk på Lås SIM-kort for at bruge pinkoden. Afkryds aktivering, fjern krydset fra deaktivering. Indtast den nuvæ rende pinkode. Skift pinkode ved at væ lge Skift pinkode. Indtast den gamle pinkode. Indtast den nye pinkode og bekræ ft. Konfigurér skæ rmlås Du kan konfigurere en lås til skæ rmen i form af et mønster, en pinkode eller en adgangskode. Gå til Indstillinger > Sikkerhed Konfigurér skæ rmlåsen. 33

34 Væ lg den ønskede form (Ingen, Stryg, Mønster, Pinkode eller Adgangskode) 7.10 SPROG OG INPUT Brug Sprog og tastatur-indstillingerne til at væ lge sproget til teksten på telefonen og til at konfigurere tastaturet på skæ rmen inklusive ord du har tilføjet ordbogen SIKKERHEDSKOPIERING OG NULSTILLING Du kan bruge Personlige oplysninger-indstillinger til at styre dine persondata som f.eks. Sikkerhedskopier data, Automatisk gendannelse og Nulstilling til fabriksindstillinger KONTI Brug Konti til at tilføje, slette og styre din Google-konto og andre understøttede konti. Du kan også bruge disse indstillinger til at styre hvordan og om alle apps sender, modtager og synkroniserer data efter deres egne 34

35 tidsplaner, og om alle apps kan synkronisere brugerdata automatisk DATO OG KLOKKESLÆ T Du kan væ lge at indstille dato, klokkeslæ t og tidszone med denne undermenu. Brug Automatisk med mindre du har brug for at tilsidesæ tte netvæ rksvæ rdierne. Brug 24-timers format: Væ lg at slutte 24- timers format til eller fra. Væ lg datoformat: Væ lg mellem et udvalg af formater PLAN FOR TÆ ND/SLUK Du kan indstille tidspunkter for automatisk tæ nd/sluk. Husk at indstille klokkeslæ t, før du tæ nder for statusfunktionen TILGÆ NGELIGHED Du kan bruge Tilgæ ngelighed-indstillingerne til at konfigurere tilgæ ngeligheds-plugins som du har 35

36 installeret på telefonen OM TELEFONEN Du kan se systeminformation som f.eks. Systemopdateringer, Status, Juridiske oplysninger, Modelnummer; Android-version osv. 36

37 8. APPS OG HJÆ LPEPROGRAMMER Telefonen har adskillige interessante spil, apps og hjæ lpeprogrammer installeret til at underholde dig. Sørg for at have GPRS indstillet på telefonen for at kunne åbne apps. Kontakt udbyderen ang. GPRS-indstillinger. 8.1 LOMMEREGNER Lommeregneren hjæ lper dig med at udføre basale regnefunktioner som f.eks. addition, subtraktion, multiplikation og division. 8.2 UR Denne funktion giver dig adgang til væ kkeuret. Gå til Ur Tryk på > tryk på for at tilføje væ kning. 8.3 GMAIL Gmail er Googles internetbaserede -tjeneste. 37

38 Google Mail konfigureres, når du konfigurerer telefonen første gang. Afhæ ngig af dine synkroniseringsindstillinger synkroniseres Google Mail på telefonen automatisk med din Google Mail-konto på internettet. Gå til Hovedmenu > Gmail. Væ lg Opret eller Log ind på din Google-konto. Følg anvisningerne på skæ rmen for at logge på eller oprette dit Google brugernavn og din adgangskode. Når du er logget på, kan du begynde at læ se og sende s fra din Gmail-konto. 8.4 LOKALT Steder hjæ lper dig med at opdage steder i næ rheden som du vil synes om. Søg hurtigt efter Restauranter, Cafeer, Barer og andre steder undervejs. Steder gør det også nemmere hurtigt at evaluere de steder som du besøger. Hvis du evaluerer steder, vil du få steder anbefalet baseret på de steder som du kan lide samt anbefalinger fra dine venner. 38

39 8.5 GOOGLE PLAY I Google Play kan du finde og hente apps og sjove spil ned til telefonen. Gå til Hovedmenu > Google Play og opret din Google-konto. Væ lg Opret for at oprette en ny konto eller Log ind for at logge ind på din eksisterende konto. Når du har logget ind, kan du begynde at søge og hente programmer ned fra markedet. Tryk på Apps for at se listen over de apps der kan fås, og tryk på Spil for at se listen over de spil der kan fås. 39

40 MILJ Ø HENSYN Hjæ lp os med at hjæ lpe miljøet...bliv GRØN..! Alle vores bestræ belser er rettet mod at fremstille miljøvenlige produkter til dig. De materialer vi bruger i telefonerne er genanvendelige og kan genbruges i fremstillingen af nye produkter. Vi stræ ber efter at fremstille produkter der er sikre for forbrugerne så vel som for miljøet. Lad os gøre fæ lles sag og gøre verden et bedre sted at leve i. Bevar de naturlige ressourcer for fremtidens generationer ved at sende telefonen til genanvendelse. Telefonen indeholder metaller, og når disse genanvendes korrekt, kan de sæ ttes tilbage i cirkulation og således reducere behovet for udvinding af nye metaller. Genbrug reducerer behovet for råmaterialer, sparer energi, hjæ lper med at mildne global opvarmning og reducere forurening samt reducerer affaldsmæ ngden på lossepladser. Dette hjæ lper med at spare på de naturlige ressourcer for fremtiden og redde Jorden. 40

41 Følg nogle enkle trin, og bidrag til at redde Jorden. DOs Send telefonen og dens tilbehør til genanvendelse. Beskyt naturlige ressourcer, og bak op om genbrug af materialet ved at separere batterierne fra andre typer affald. DONTs Kast ikke din mobil og dens batteri på ilden. Smid ikke mobilen ud med almindeligt husholdningsaffald. Pas på ikke at overoplade telefonen. Tag opladerens stik ud når batteriet er fuldt. Smid ikke telefonen ud som affald, men send den til GENANVENDELSE. 41

42 Dette logo betyder at produktet og/eller produktets bestanddele ikke må kasseres som husholdningsaffald. Farer ved forkert håndtering, utilsigtet beskadigelse, skader og/eller forkert genanvendelse af farlige elementer Hvis dette produkt håndteres forkert, ødelæ gges eller beskadiges eller genanvendes skødesløst eller kastes på ilden kan det medføre miljø- og datasikkerhedsproblemer som følgende: Næ sten alle systemer i kroppen påvirkes og det kan føre til fosterskader, skade på hjernen, hjertet, leveren, nyrerne og skelettet. Det vil også have en betydelig indvirkning på nervesystemet og de reproduktive organer i kroppen. Hvis det bræ ndes, skabes der kræ ftfremkaldende dioxiner, som slipper ud i luften vi indånder. 42

43 Hvis det kasseres på en losseplads, kan det sive ned i grundvandet og indvirke på lokalsamfundet. I varme klimaer kan oxidering af kviksølv i miljøet ske hurtigere hvilket kan føre til dannelse af oxiderede Hg-atomer, som er kendt for at væ re forbundet med nedbrydning af ozonlaget, og forkert genanvendelse giver også problemer med datasikkerheden, idet persondata forbliver på harddisken, hvis de ikke slettes korrekt, før telefonen smides ud. Genanvendelse Sørg for at sende dine elektroniske produkter til genanvendelse gennem autoriserede og godkendte genbrugsfirmaer. Vi tilbyder en genanvendelsesordning for vores produkter. Du kan finde oplysninger om vores indsamlingscentre ved at besøge vores websted eller ringe til vores kundeservice. Hjæ lp os med at BLIVE GRØN. 43

44 Sammensæ tningen af sundhedsfarlige elementer i telefonen: Telefonen indeholder ikke følgende sundhedsfarlige elementer i en større mæ ngde end græ nserne herunder påbyder: Maksimal koncentrationsvæ rdi på 0,1 % efter væ gt i homogene materialer for bly, kviksølv, hexavalent krom, polybrominerede bifenyler og polybrominerede difenylæ tere samt maksimal koncentrationsvæ rdi på 0,01 % efter væ gt i homogene materialer for kadmium. 44

45 EU overensstemmelseserklæ ring for R&TTE Direktiv 1999/5/EC Os Kazam Mobile Limited På Suite 4B, 43 Berkeley Square, London, W1J 5FJ, United Kingdom(adresse) Erklæ rer som eneansvarlige, at produktet Produkt navn: Smartphone Firma navn: KAZAM Model navn: Thunder Q4.5 (Detaljeret beskrivelse af produktet, herunder navn, type, model og supplerende oplysninger om masse, batch- eller serienummer, kilder og antal varer) Som denne erklæ ring vedrører, er I overensstemmelse med de følgende standarder Og /eller andre normative dokumenter. Standard Report NO. EN V1.9.2( ), EN V1.6.1( ), EN V1.3.1( ), EN V2.2.1( ), EN ECIT EMC 45

46 V1.5.1( ), EN V9.0.2( ) EN V1.7.1( ) EN V1.6.1( ) EN V1.4.1( ) EN V5.2.1( ) EN V5.2.1( ) EN :2006+A11:200 9+A1:2010+A12:2011 EN :2000 EN :2003 EN :2006 EN :2010 EN50360:2001/AC:2006 EN62311:2008 EN62479:2010 ECIT RF-G ECIT RF-B T ECIT RF-W LAN ECIT RF-G PS ECIT RF-W ECIT SAFE TY ECIT A ECIT SAR Vi erklæ rer hermed at (alle væ sentlige radiotestsekvenser er blevet gennemført og, at) det ovenstående navngivede produkt opfylder alle grundlæ ggende krav af direktivet 1999/5/EC. 46

47 Proceduren for overensstemmelsesvurdering refereret til i artikel 10 og udførligt beskrevet i bilag[Ⅲ] eller [Ⅳ] i Direktivet 1999/5/EC er blevet fulgt med deltagelse af følgende bemyndiget organ (erne): PHOENIX TESTLAB GmbH Königswinkel 10, D Blomberg, Germany Identification mark: 0700 the equipment will also carry the (Notified Body number) class 2 equipment identifier Signatur: Navn/titel: Daniel Readman / Manager Tlf: +44 (0) Adresse: Suite 4B, 43 Berkeley Square, London, W1J 5FJ, United Kingdom 47

48 SAR Information Hovede: (CE) Krop: (CE) Kropsbårne drift Denne enhed blev testet for typiske kropsbårne virksomheder. For at overholde kravende til RF-eksponering skal en minimum afstand på 1,5 cm opretholdes mellem brugerens krop og håndsæ ttet, inklusiv antennen. Tredjeparts-bæ lte-clips, hylstre og lignende tilbehør, der anvendes af denne anordning må ikke indeholde metalliske komponenter. Kropsbårne tilbehør, der ikke opfylder disse krav kan ikke overholde kravende til RF-eksponering og bør undgås. Brug kun den medfølgende eller en godkendte antenne. Uautoriserede antenner, æ ndringer eller vedhæ ftninger kan have indflydelse på opkaldskvaliteten, beskadige telefonen eller resultere i strid med reglerne. Brug ikke telefonen med en beskadiget antenne. If a damaged Hvis en beskadiget antenne kommer i kontakt med huden, kan en mindre forbræ nding forekomme. Kontakt din lokale forhandler for udskiftningsantenne. 48

SBQ-50011G. Brugermanual

SBQ-50011G. Brugermanual SBQ-50011G Brugermanual 1 2 1. OVERSIGT OVER TELEFONEN Knappernes placering 1. Tænd-/slukknap 2. VOL+ 3. VOL- 4. Stik til øretelefoner 5. USB-terminal 3 2. KOM GODT I GANG 2.1 ISÆTNING AF KORT Sluk telefonen,

Læs mere

Brugervejledning til smartphones

Brugervejledning til smartphones Brugervejledning til smartphones Gælder til mobiler med Android 5, 5.1 og 6. DanCell.dk Indholdsfortegnelse I. Forord... 2 II. Isætning af SIM-kort... 2 Mobiler med udtageligt batteri Mobiler uden udtageligt

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformation I-1. Pakkens indhold Smart stikkontakt Lyninstallationsguide CD med hurtig installationsvejledning I-2. Frontpanel Strømlysdioder

Læs mere

Indhold. 1. indledning. 2. sikkerhed og forbehold. 3. batteri. 4. hurtig introduktion

Indhold. 1. indledning. 2. sikkerhed og forbehold. 3. batteri. 4. hurtig introduktion Brugervejledning Indhold 1. indledning 2. sikkerhed og forbehold 3. batteri 4. hurtig introduktion 1. Indledning Din nye DanCell telefon er fremstillet ud fra de strengeste standarder, og er at betragte

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Modeller: AS1002T/AS1004T Ver.2.3.0903 (2015-3-2) Ver.2.4.05027 (2015-5-27) Indholdsfortegnelse Bemæ rkninger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 1. Pakkens indhold... 5 2. Ekstra

Læs mere

Android 4.0 Brugervejledning

Android 4.0 Brugervejledning Android 4.0 Brugervejledning Hjælp til Android 4.0 Galaxy Nexus Indhold Kom godt i gang 2 Konfigurer din telefon 2 Hvorfor bør jeg bruge en Google-konto? 3 Find rundt 4 Tryk og indtast 6 Brug låseskærmen

Læs mere

Brugervejledning til Connection Manager

Brugervejledning til Connection Manager Brugervejledning til Connection Manager 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om programmet til forbindelsesstyring 3 Kom i gang 3 Åbning af programmet til forbindelsesstyring 3 Visning af den aktuelle forbindelsesstatus

Læs mere

Kamera. Netvæ rksdomekamera. Lynbetjeningsvejledning - Dansk

Kamera. Netvæ rksdomekamera. Lynbetjeningsvejledning - Dansk Kamera Netvæ rksdomekamera Lynbetjeningsvejledning - Dansk Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD4312F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4312FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4324F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4332FWD-(I)(Z)(H)(S)

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Sikkerhed på Android. Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller.

Sikkerhed på Android. Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller. Sikkerhed på Android Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller. Opdatering af telefonen Det er vigtigt at holde telefonen opdateret med den nyeste software, da eventuelle

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring Vigtige tip N91 og N91 8 GB - standardmodel Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimeret til håndtering af data på telefonens hukommelse [C:]. Nokia PC Suite anbefales til

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10 Brugervejledning Stereomikrofon STM10 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Samling...4 Anvendelse af mikrofonen...5 Optagelse af lyd...5 Optagelse

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Referenceguide

Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Referenceguide Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Referenceguide Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om Referenceguiden.................................................... 5 Liste over apps............................................................

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

HTC ONE og HTC ONE mini

HTC ONE og HTC ONE mini HTC ONE og HTC ONE mini Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE og HTC ONE mini, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Brug af Office 365 på din Windows Phone

Brug af Office 365 på din Windows Phone Brug af Office 365 på din Windows Phone Startvejledning Tjek mail Sæt din Windows Phone op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr på,

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Indhold LG NEXUS 4... 1

Indhold LG NEXUS 4... 1 LG NEXUS 4 Her er en guide til softwareopdatering af LG NEXUS 4, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold LG NEXUS

Læs mere

Indhold HTC ONE mini 2... 1

Indhold HTC ONE mini 2... 1 HTC ONE mini 2 Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE mini 2, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold

Læs mere

Kamera. Bullet netvæ rkskamera. Lynbetjeningsvejledning---Dansk. Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD2012-I, UD.

Kamera. Bullet netvæ rkskamera. Lynbetjeningsvejledning---Dansk. Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD2012-I, UD. Kamera Bullet netvæ rkskamera Lynbetjeningsvejledning---Dansk Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD2012-I, UD.6L0201B1268A01EU 1 Oplysninger om regulering EU-overensstemmelseserklæ ring Dette

Læs mere

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet KRISTIAN LANGBORG-HANSEN Godt i gang med Android tablet INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto...

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 DA7211 Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den

Læs mere

Wildgame ST041 MMS opsætning.

Wildgame ST041 MMS opsætning. Wildgame ST041 MMS opsætning. Med MMS opsætningen kan man sende MMS til Mail eller MMS til telefon. Der skal bruges et MMS abonnement. Vi anbefaler MMS opsætningen, det giver det bedste resultat for modtagelse

Læs mere

Kamera. Netvæ rksdomekamera. Lynbetjeningsvejledning---Dansk

Kamera. Netvæ rksdomekamera. Lynbetjeningsvejledning---Dansk Kamera Netvæ rksdomekamera Lynbetjeningsvejledning---Dansk Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD22-(I), DS-2CD232-(I) UD.6L020B254A0EU Oplysninger om regulering EU-overensstemmelseserklæ ring

Læs mere

Informationerne i dette dokument bliver ikke ændret eller udvidet uden varsel. Uret skal lade i mindst 2 timer inden brug.

Informationerne i dette dokument bliver ikke ændret eller udvidet uden varsel. Uret skal lade i mindst 2 timer inden brug. Informationerne i dette dokument bliver ikke ændret eller udvidet uden varsel. Uret skal lade i mindst 2 timer inden brug. 1.Produktspecifikationer CPU MTK2502D ARM7 260MHz Hukommelse: RAM 32Mb+ ROM 32Mb,

Læs mere

Lynguide. Drive Pro bilvideooptager. (Version 0.1)

Lynguide. Drive Pro bilvideooptager. (Version 0.1) Lynguide Drive Pro bilvideooptager (Version 0.1) TOC Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger Drive Pro eller appen på ikke betjenes under kørsel for din sikkerheds skyld. Drive Pro må aldrig placeres,

Læs mere

KOM GODT I GANG MED APP EN

KOM GODT I GANG MED APP EN TOUCHPOINT LILLE APP TIL STOR HJÆLP MED APP EN Maj2017_17436 Sådan anvender du Telia Touchpoint Installer app en Vi anbefaler, at I downloader app en ved at klikke på nedenstående direkte link på jeres

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte

Læs mere

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1 LG Nexus 5X Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. Indhold LG Nexus 5X... 1 Opsætning af telefonen...2 Forbind til trådløst netværk/wi-fi...4

Læs mere

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Marts 2015 Introduktion Din Vibe-administrator kan deaktivere mobiladgang til Novell Vibe-webstedet. Hvis du ikke har adgang til Vibemobilgrænsefladen som beskrevet

Læs mere

Kamera. Bullet netvæ rkskamera. Lynbetjeningsvejledning---Dansk. Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD2212-I, UD.

Kamera. Bullet netvæ rkskamera. Lynbetjeningsvejledning---Dansk. Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD2212-I, UD. Kamera Bullet netvæ rkskamera Lynbetjeningsvejledning---Dansk Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-CD1-I, UD.6L001B170A01EU 0 Oplysninger om regulering EU-overensstemmelseserklæ ring Dette produkt

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til netvæ rksrelateret lagring Ver.2.1.2.0319 Indholdsfortegnelse Bemæ rkninger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 1. Pakkens indhold... 5 2. Ekstra tilbehør... 6 3. Vejledning

Læs mere

Kvikstart til Novell Messenger 3.0.1 til mobilenheder

Kvikstart til Novell Messenger 3.0.1 til mobilenheder Kvikstart til Novell Messenger 3.0.1 til mobilenheder Maj 2015 Novell Messenger 3.0.1 og senere er tilgængelig til din understøttede ios-, Android- BlackBerry-mobilenhed. Da du kan være logget på Messenger

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Mini netvæ rksdomekamera

Mini netvæ rksdomekamera Kamera Mini netvæ rksdomekamera Lynbetjeningsvejledning---Dansk Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD252F-(I) (IS) (IW) (IWS), DS-2CD2532F-(I) (IS) (IW) (IWS) UD.6L020B230A0EU Oplysninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING WIQ-10024 www.facebook.com/denverelectronics Læ s omhyggeligt denne vejledning helt igennem, inden du tilslutter, betjener eller justerer dette produkt. 1 Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

OBS! Der kan være forskellige fremgangsmåder for de forskellige Androidmodeller.

OBS! Der kan være forskellige fremgangsmåder for de forskellige Androidmodeller. Sikkerhed på Android OBS! Der kan være forskellige fremgangsmåder for de forskellige Androidmodeller. Opdatering af telefonen Det er vigtigt at holde telefonen opdateret med den nyeste software, da eventuelle

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

SAMSUNG GALAXY SIII... 1

SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Indhold HTC Desire X... 1

Indhold HTC Desire X... 1 HTC Desire X Her er en guide til softwareopdatering af HTC Desire X, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold HTC

Læs mere

HTC ONE og HTC ONE mini

HTC ONE og HTC ONE mini HTC ONE og HTC ONE mini Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE og HTC ONE mini, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Kamera. Netvæ rksbokskamera. Lynbetjeningsvejledning---Dansk

Kamera. Netvæ rksbokskamera. Lynbetjeningsvejledning---Dansk Kamera Netvæ rksbokskamera Lynbetjeningsvejledning---Dansk Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD4012F-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4012FWD-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4024F-(A)(P)(W)(SDI)(FC),

Læs mere

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide DanCell Free Brugervejledning - hurtigstarts guide Vi vil gerne sige dig tak for købet af din nye DanCell Free.. Vi håber at du finder vores lille vejledning brugbar. Ved fejl på produktet, indleveres

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD 1 SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD SYNKRONISERING MED KIES...2 FØRSTEGANGSOPSÆTNING...3 IKONER OG NAVIGATION...4 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...5 OPSÆTNING AF E-MAIL OG KALENDER...7 E-MAIL FUNKTIONER...9

Læs mere

Kamera. Cube netvæ rkskamera. Lynbetjeningsvejledning-Dansk. Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD2412F-I (W), UD.

Kamera. Cube netvæ rkskamera. Lynbetjeningsvejledning-Dansk. Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD2412F-I (W), UD. Kamera Cube netvæ rkskamera Lynbetjeningsvejledning-Dansk Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD2412F-I (W), UD.6L0201B1273A01EU 1 Oplysninger om regulering EU-overensstemmelseserklæ ring Dette

Læs mere

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App)

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) 1. Indholder: a. En hjelm b. Et USB kabel c. En Bling Jet fjernbetjening d. En brugsanvisning 2. Sæt USB-kablet i hjelmen

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY S6 64GB http://da.yourpdfguides.com/dref/5794275

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY S6 64GB http://da.yourpdfguides.com/dref/5794275 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess

Basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess Introduktion til basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess 8 Novell Basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess INTRODUKTION www.novell.com Bruge basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess Når

Læs mere

KOM I GANG MED IPAD MINI

KOM I GANG MED IPAD MINI Tryk pilen mod højre 1 Tryk på den nedadgående pilespids 2 Scroll nedad med fingeren indtil du kommer til Dansk og tryk på Dansk 3 Tryk på Vis mere 4 Scroll nedad med fingeren indtil du kommer til Danmark

Læs mere

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. **

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** Lynhåndbog SE888 Hvad følger med? Basestation Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter

Læs mere

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone MYFONE APP GUIDE Myfone til din iphone INDHOLD Login Opkald Aktivér funktioner Omstilling Seneste Kontakter Beskeder Funktioner Profiler Køér Telefonmøder Telefonsvarer Synkronisér kontakter 1 1 2 3 6

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software Beskeder 9 Sende og modtage sms'er ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører sikkert, i Vejledning med vigtige produktoplysninger på support.apple.com/da_dk/manuals/

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Modeller AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Indholdsfortegnelse Bemæ rkninger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 1. Pakkens indhold... 5 2. Ekstra tilbehør... 6 3. Vejledning til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Egenskaber. Hvad er der i kassen? Beskrivelse

Egenskaber. Hvad er der i kassen? Beskrivelse Egenskaber Wi-Fi b/g/n 10.1 IPS touchscreen Understøtter apps fra 3. part Webkamera G-sensor Medieafspiller 3G (Kun nogle modeller) Hvad er der i kassen? 1 tavle-pc 1 USB-kabel 1 netadapter høretelefoner

Læs mere

Novell Filr 1.0.2 Quick Start til mobilapp

Novell Filr 1.0.2 Quick Start til mobilapp Novell Filr 1.0.2 Quick Start til mobilapp September 2013 Novell Quick Start Novell Filr giver dig nem adgang til alle dine filer og mapper via skrivebordet, browseren eller en mobilenhed. Derudover kan

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

Den komplette guide Copy of Android-tablet

Den komplette guide Copy of Android-tablet KRISTIAN LANGBORG - HANSEN Den komplette guide Copy of Android-tablet Introduktion... 11 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 13 Hvad er Android? Android-apps... 14 Forskellige enheder... 15 Android-telefoner...

Læs mere

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Indhold 1. Installation... 3 1.1 Installation på telefon...3 1.2 Valg af koder... 5 2. Anvendelse...6 3. Fejlsøgning...9 4. Oprettelse af Google konto... 10

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Egenskaber. Hvad er der i kassen. Beskrivning

Egenskaber. Hvad er der i kassen. Beskrivning Egenskaber Wi-Fi b/g/n 7 touchscreen Understøtter apps fra 3. part Webkamera G-sensor Medieafspiller Hvad er der i kassen 1 Tavle-pc 1 USB-kabel 1 Netadapter Hurtig brugervejledning 1 OTG USB-kabel Beskrivning

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere