MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net"

Transkript

1 MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net

2 Log ind på webmailen Start med at gå ind på i din browser. Indtast din -adresse samt Adgangskode, som hører til din konto. Du kan desuden vælge at skrive dit navn i feltet Fuld navn, hvis du vælger at gøre dette vil navnet figurere som afsender i fx Outlook når du sender en mail. Skriver du ikke noget vil afsenderen, blive brugernavnet på kontoen fx Husk at trykke på Log ind, for at få adgang til webmailen. Log af webmailen Når du er færdig med at anvende webmailen, anbefales det at du logger af, dette gøres ved at trykke på Log af ikonet. Mails Webmailen er dit sted hvor du kan se, skrive og redigere i mails også selvom du ikke nødvendigvis er hjemme ved din almindelige computer. Copyright 2003 Gullestrup.net Side 1

3 Skriv en ny mail Hvis du ønsker at skrive en ny mail, skal du vælge Ny ikonet. Herefter vil mail redigeringssiden komme frem på skærmen. Du vil blive bedt om at udfylde forskellige felter: Til Hvem skal mailen sendes til. Hvis personen står i din adressebog kan denne vælges ved, at vælge personen vha. rullegardin menuen, hvorefter du skal trykke på Vælg. Cc Hvis mailen skal sendes til flere personer, kan du anvende dette felt. Hvis personen står i din adressebog kan denne vælges ved, at vælge personen vha. rullegardin menuen, hvorefter du skal trykke på Vælg. Vær opmærksom på at de adresser der figurerer i Til og Cc felterne er synlige for modtagerne. Bcc Hvis mailen skal sendes til flere personer, kan du anvende dette felt. Hvis personen står i din adressebog kan denne vælges ved, at vælge personen vha. rullegardin menuen, hvorefter du skal trykke på Vælg. Vær opmærksom på at de adresser der figurerer i Bcc feltet er ikke synligt for modtagerne. Emne Vedhæft fil Her skriver du det emne som mailen indeholder. Hvis du ønsker at vedhæfte én eller flere filer, skal du lave en markering i feltet Jeg vil vedhæfte en fil til denne meddelelse. Så vil du senere blive bedt om at markere den eller de filer der skal vedhæftes. Meddelelse Her skriver du selve mailens indhold. Når alle felter er udfyldt som ønsker, skal du trykke på Send. Vedhæft fil Har du lavet en markering, at du ønsker at vedhæfte én eller flere filer. Vil der når du trykker Send, vil du blive bedt om at vise stien fil filen. Vælg Gennemse for at navigere til den fil du ønsker at vedhæfte, marker filen og tryk på Åbn, herefter skal du trykke på Vedhæft. Filen vil nu figurere på en liste over filer der vedhæftes mailen, ønsker du at vedhæfte yderligere filer vælger du igen Gennemse og følger overstående procedure indtil alle filerne er på listen. Når du har vedhæftet alle de ønskede filer vælger du Klik her for at sende meddelelsen for at sende meddelelsen. Hent mail Hvis du ønsker at tjekke efter om der er kommet post, imens du har arbejdet i webmailen, skal du vælge Hent post ikonet. Slet en mail Hvis du ønsker at slette én eller flere mails, skal du markere den eller de mails du ønsker at slette. Herefter vælger du Slet ikonet. Flyt mail til anden mappe Du kan flytte mails til den mappe du ønsker ved at markere den eller de mails du ønsker at flytte, hvorefter du vha. rullegardin menuen i højre side vælger den mappe mailene skal flyttes til. Herefter vælger du Flyt til ikonet som er placeret umiddelbart til venstre for rullegardin menuen. Copyright 2003 Gullestrup.net Side 2

4 Mapper Du kan i webmailen lave din egen mappe struktur, dvs. du kan oprette og slette de mapper du ønsker. Der er dog som standard 2 mapper du ikke kan røre, og det drejer sig om inbox hvori al indkommen post havner og sent items hvori der placeres en kopi af al post du sender. Naviger mellem mapperne Øverst i venstre hjørne er der placeret en rullegardin menu, hvori samtlige mapper der tilhører denne bruger er placeret. Vælg vha. rullegardin menuen den mappe du ønsker at navigere til, og tryk herefter på Gå til ikonet som er placeret umiddelbart til venstre. Opret en mappe For at oprette en mappe skal du markere en mail (lige meget hvor denne er placeret), du skal dog være opmærksom på at den mail du markere bliver flyttet over i den nye mappe, dette gøres ved at lave en markering i Vælg udfor mailen. Herefter vælges Opret ny i rullegardin menuen som er placeret øverst til højre, tryk på Flyt til. Der vil nu dukke en dialogboks frem på skærmen hvori du skal skrive navnet på den nye mappe, husk at trykke på OK når du har indtastet navnet. Slet mappe Ønsker du at slette en mappe, skal du starte med at navigere over i den mappe du ønsker at slette. Herefter vælger du Slet mappe, husk at verificere sletningen ved at trykke OK. Omdøb mappe Ønsker du at omdøbe en mappe, skal du starte med at navigere over i den mappe du ønsker at omdøbe. Herefter vælger du Omdøb mappe, herefter vil der komme en dialogboks frem hvor du bliver bedt om at skrive det nye navn på mappen, husk at trykke OK når du er færdig med at indtaste. Kalender Der er i webmailen tilknyttet en kalender som du bl.a. kan anvende til at holde styr på dine aftaler og arrangementer. Du kan administrere denne ved at vælge Kalender ikonet. I venstre side af skærmbilledet ses 2 kalendermåneder, den øverste af dem er den måned du pt. befinder dig i. Dagen og derved datoen du befinder dig i, er markeret med en rød farve. I højre del af skærmen ses aftalerne for dagen i dag (hvis der er nogle). Valg af måned / dag Ønsker du at se, rette eller oprette en ny aftale i en anden måned og dag, kan du navigere i månederne vha.. Ved at trykke på Today vil du altid komme tilbage til dagen i dag. For at vælge en anden dag, trykker du blot på den dato du ønsker at komme til. Copyright 2003 Gullestrup.net Side 3

5 Tilføj aftale For at tilføje en aftale skal du trykke på Tilføj en ny aftale for denne dag, herefter vil er komme en formular op på skærmen hvor du skal indtaste forskellige informationer. Det du bedes udfylde er: Emne Hvilket emne har aftalen (fx lønforhandlinger eller fødselsdag). Kategori Her kan du vælge hvilken kategori aftalen hører ind under (fx møde eller frokost). Sted Hvor finder aftalen sted henne (fx kontoret eller hjemme), du kan vælge tidligere steder ved at anvende Tidligere anvendte steder, husk at trykke Anvend for at anvende et tidligere anvendt sted. Dato Hvilken dato finder aftalen sted. Tidspunkt På hvilket tidspunkt finder aftalen sted. Heldagsaftale Marker som privat Er aftalen en heldagsaftale, i så fald er hele dagen optaget. Marker dette punkt hvis det er en privat aftale, dette anvendes hvis du deler kalenderen med andre. Ved at markere dette kan andre ikke se eller rette i din aftale. Varighed Hvor længe varer aftalen (fx 15 min eller 45 min). Kommentarer Her kan du skrive dine kommentarer til aftalen (fx ting du skal huske eller forberede). Gentag aftale hver Skal aftalen gentages, og i så fald hvor ofte skal dette ske. Gentag XX gange Hvis aftalen skal gentages, hvor mange gange skal den så gentages. Husk at trykke på Gem når du har indtastet alle relevante oplysninger. Ret i en aftale For at rette i en aftale, skal du starte med at vælge den aftale du ønsker at rette i, herefter skal du vælge Rediger. Du kan nu foretage de ønskede rettelser, husk at trykke Gem når du er færdig med foretage rettelserne. Slet en aftale For at slette en aftale, skal du starte med at vælge den aftale du ønsker at slette, herefter skal du vælge Slet. Husk at verificere sletningen, dette gøres ved efterfølgende at trykke på OK. Tillad andre at se og redigere i din kalender Det er muligt at du kan lade andre brugere se eller se, skrive og redigere i din kalender, dette kan dog kun lade sig gøre hvis brugerne er placeret på samme server som du er. Du kan tilføje brugere ved at trykke på klik her. Herefter vil højre del af skærmbilledet blive opdelt i 2 dele, den øverste del administrere de brugere som kun må se din kalender, dvs. de har ikke rettigheder til at skrive eller redigere i din kalender. Den nederste del administrere de brugere som har lov til både at se, skrive og redigere i din kalender. Tilføj bruger For at tilføje en bruger skal du i feltet til højre for Tilføje skrive den bruger du ønsker at tilføje. Er brugeren indenfor samme domæne som du selv er, skal du kun skrive selve brugernavnet, dvs. Er domænet udenfor dit eget domæne skal du skrive brugernavn plus domænet, dvs. Husk at trykke på Tilføj når du har skrevet brugernavnet færdigt. Herefter vil brugeren figurere på den liste du har tilføjet brugeren til. Copyright 2003 Gullestrup.net Side 4

6 Flyt bruger Hvis du ønsker at flytte en bruger mellem de 2 rettighedsmuligheder, kan du gøre dette ved at markere brugeren, hvorefter du trykker på Giv skriveret for at give brugeren rettigheder til at se, skrive og redigere i kalenderen, eller Fjern skriveret for at brugeren kun får rettigheder til at se kalenderen. Fjern bruger Hvis du ønsker at slette en bruger fra en af listerne, skal du markere brugeren, hvorefter du trykker på Slet. Husk at trykke på Gem ændringer, når du er færdig med at foretage dine rettelser. Adressebog Der er i webmailen tilknyttet en adressebog. Hvis du ønsker at tilføje, slette eller at rette i en profil i adresse bogen skal du trykke på Adressebog ikonet. Herefter vil adressebogen komme frem på skærmen, hvis det er første gang du anvender adressebogen, vil listen over Kontaktpersoner være tom. Tilføj profil For at tilføje en profil i adressebogen skal du vælge Tilføj ny, herefter vil du blive bedt om at indtaste forskellige informationer. Det du skal udfylde er: -adresse Profilens adresse. Navn Profilens navn. Firmanavn Profilens firmanavn. Adresse Profilens adresse. Postnr. og by Profilens postnummer og by. Telefon (privat) Profilens private telefonnummer. Telefon (arbejde) Profilens arbejdes telefonnummer. Grupper Tilfører profilen en bestemt gruppe (fx venner, kollegaer). Når informationerne er indtastet så oprettes profilen ved at trykke på Gem. Herefter vil profilen figurerer på listen over Kontaktpersoner. Ret i profil Hvis du ønsker at rette en eller flere oplysninger i en profil, markeres den profil du ønsker at foretage rettelsen i hvorefter du trykker Ret. Profilens informationer kan herefter rettes som ønsket, husk at trykke på Gem når du er færdig med at lave rettelserne. Slet en profil Hvis du ønsker at slette en profil, så skal du markere den profil du ønsker at slette hvorefter du trykker Slet. Copyright 2003 Gullestrup.net Side 5

7 Tilknyt andre mail kontis Hvis du har en eller flere kontis, som du ønsker at knytte til din webmail, kan du administrere dette ved at vælge Konti ikonet. Herefter vil der fremkomme et skærmbillede hvor du kan se en oversigt over de kontoer der yderligere er tilknyttet webmailen. NB! Nederst på siden er der en udførlig hjælpevejledning. Tilføj mail konto For at tilføje en mail konto til webmailen skal du udfylde forskellige informationer for at kontoen kan fungere korrekt. De felter som skal udfyldes er: Kontonavn Navnet på kontoen. Mailserver Den POP3 konto hvorfra mailene skal hentes. Brugernavn Brugernavn til kontoen. Adgangskode Adgangskode til kontoen. Mappenavn Angiver i hvilken mappe mailene skal placeres. Deaktiveret Er kontoen aktiv eller ikke aktiv. Slet ikke mail på serveren Skal hentede mails forblive på mailserveren. Når informationerne er indtastet så oprettes kontoen ved at trykke på Opdater. Herefter vil kontoen figurerer på listen over Definerede konti. Ret mail konto Hvis du ønsker at rette oplysninger i én af de definerede mail kontoer, skal du markere den mail konto du ønsker at rette i. Herefter kan du foretage de ønskede rettelser, husk at trykke Opdater når du er færdig med rettelserne. Slet mail konto Hvis du ønsker at slette én af de definerede mail kontoer, skal du markere den mail konto du ønsker at slette, hvorefter du skal trykke Slet. Regler Det er muligt at oprette regler, som samtlige modtagne mails udsættes for, på den måde kan fx spammails undgås / minimeres. Reglerne består i at samtlige mails undersøges for ord / sætninger som du definere, forefindes de i mailen vil den blive afvist. Det er dog muligt at undgå det netop forklarede, ved anvendelse af undtagelsesregler. Her undersøges de modtagne mails også for ord / sætninger, og forefindes de i mailen kommer mailen forbi alle reglerne. Dette kan fx være nyttigt hvis du vælger at afvise alle mails som indeholder ordet sex, men at du tillader at din ven gerne må sende mails med ordet sex. For at administrere dette skal du vælge Regler ikonet. Copyright 2003 Gullestrup.net Side 6

8 Filtrerede ord / sætninger Tilføj filtrerede ord / sætninger I feltet til højre for knappen Tilføj skriver du det ord eller den sætning som du ønsker der skal søges efter i mailene. Findes ordet eller sætningen i mailene bliver de filtreret bord, dvs. de bliver afvist. Husk at trykke på Tilføj når ordet / sætningen er indtastet. Fjern filtrerede ord / sætninger For at fjerne et ord eller en sætning fra Filtrerede ord / sætninger, markere du det ord eller den sætning som du ønsker at fjerne, hvorefter du skal trykke på Fjern det markerede filter. Undtagne ord / sætninger Tilføj undtagne ord / sætninger I feltet til højre for knappen Tilføj skriver du det ord eller den sætning som du ønsker der skal søges efter i mailene. Findes ordet eller sætningen i mailene bliver de fritaget fra øvrige filtre, dvs. de bliver ikke filtreret bort. Husk at trykke på Tilføj når ordet / sætningen er indtastet. Fjern undtagne ord / sætninger For at fjerne et ord eller en sætning fra Filtrerede ord / sætninger, markere du det ord eller den sætning som du ønsker at fjerne, hvorefter du skal trykke på Fjern det markerede filter. Husk at når du har lavet alle de tilføjelser, rettelser og sletninger du ønsker så husk at trykke på Gem ændringer. Copyright 2003 Gullestrup.net Side 7

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Brugervejledning. Webmail - SDNMail. Computer Sciences Corporation

Brugervejledning. Webmail - SDNMail. Computer Sciences Corporation Brugervejledning Webmail - Computer Sciences Corporation Indholdsfortegnelse SDN Webmail... 3 Skrive og sende ny mail... 4 Funktioner i forbindelse med afsendelse af mail.... 6 Vedhæft fil... 6 Hent adresse

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Microsoft Outlook 2003 - Introduktion

Microsoft Outlook 2003 - Introduktion Microsoft Outlook 2003 - Introduktion Microsoft Outlook 2003 - Introduktion Microsoft Outlook 2003 - Introduktion til Windows 2000 og Windows XP. Version: 2003 Copyright 2005 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej

Læs mere

Web-mail. Exchange server

Web-mail. Exchange server Marts 2012 Exchange server JC - Data Indhold E-mail konto, Brugerfladen... 2 Mapper, Skriv brev... 3 Vedhæftet fil... 4 Adressekartotek / Kontakpersoner... 5 2 Når du har fået oprettet en e-mail konto

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010

INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010 INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010 Indhold INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010... 3 PROGRAMMETS OPBYGNING.... 3 OPSÆTNING OG INDSTILLINGER I OUTLOOK 2010... 4 OPSÆTNING AF SKRIFTTYPER I OUTLOOK 2010... 4 OPSÆTNING

Læs mere

E-mail. Outlook. Outlook.com

E-mail. Outlook. Outlook.com E-mail Outlook Outlook.com Indhold e-mail elektronisk post... 3 e-mail adresse... 3 Opstart af Microsoft Outlook.com... 4 Skærmbilledet i Outlook... 5 Arbejd med e-mail... 6 Sende e-mail... 7 Modtage og

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

OUTLOOK 2013. (Office 365)

OUTLOOK 2013. (Office 365) OUTLOOK 2013 (Office 365) Indhold INTRODUKTION TIL OUTLOOK... 2 PROGRAMMETS OPBYGNING.... 2 OPSÆTNING OG INDSTILLINGER... 3 OPSÆTNING AF SKRIFTTYPER... 3 OPSÆTNING AF SIGNATUR... 5 OPSÆTNING AF LÆSERUDER...

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

SMS fra Microsoft Outlook Brugermanual SMS

SMS fra Microsoft Outlook Brugermanual SMS SMS fra Microsoft Outlook Brugermanual SMS Forfatter: Bjarne Madsen Rev.: 2.2.0 Antal sider:42 Dato: 06-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 ANVEND OUTLOOK2SMS TIL SMS...3 1.1 Åben SMS vinduet...3 1.2 Opret din

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Opsætning af Stedfortræder i Outlook

Opsætning af Stedfortræder i Outlook Opsætning af Stedfortræder i Outlook For at udpege en stedfortræder i Outlook, skal ejeren af postkassen selv ind at indstille dette. Start med at åbne Outlook. 1 Oppe i fanerne vælges Filer -> Oplysninger

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Lotus Notes i Hillerød Kommune Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Indhold Sådan bruger du denne guide Sådan bruger du denne guide 3 Notes for første gang

Læs mere