1. ÅRGANG NR. 1 juni-august 2009 Sct. Andreas Kirke Trinitatis Kirke Vor Frue Kirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. ÅRGANG NR. 1 juni-august 2009 Sct. Andreas Kirke Trinitatis Kirke Vor Frue Kirke"

Transkript

1 K I R K E M A G A S I N 1. ÅRGANG NR. 1 juni-august 2009 Sct. Andreas Kirke Trinitatis Kirke Vor Frue Kirke Vi bor i København. Nogle vil sige på Østerbro, på Nørrebro, i Syd havnen. Vi siger, at vi bor i Indre By, når vi vil være mere nøjagtige. Og ingen vil finde på at sige, i Sct. Andreas sogn, i Trinitatis eller Vor Frue sogn Sct Andreas Kirke Trinitatis Kirke Vor Frue Kirke juni august 2009 Indre by Kirkemagasin 1

2 indre by ˇ kolofon indre by ˇ leder udgives af: Vor Frue pastorat Sct. Andreas sogn Trinitatis sogn Vor Frue sogn Kontor: Kirkekontoret Pilestræde København K Redaktion: Geert Madsen Jesper Stange Ansv. Kirsten Sandholt Layout: Monsun Tryk: Eks-skolens trykkeri indre by ˇ indhold 2 leder 3 Indvielseskors 4-6 stedsans 7 ny åbning til kirken Boganmeldelse 8-10 Nørreport 11 Biskop Erik Norman svendsen takker af gudstjenester musik 17 arrangementer i Domkirken natkirken Bispeembedet på dansk 21 pastoratsrådet 22 studentermenigheden 23 adresser 24 nørrevold og nørreport Klart og tydeligt Tre sogne er lagt sammen til et pastorat, Vor Frue pastorat. Det mani festeres blandt andet med dette magasin. Kirkemagasinet IndreBy er hverken Sct. Andreas sogns, Trinitatis' eller Vor Frue sogns kirkeblad. Det er en del af vores fælles projekt med at gøre kirken tydelig i Indre By. Slagordsagtigt gentages det, at kirken skal være synlig. Men herregud. Kirkerne ligger som mastodonter i det offentlige rum. Sct. Andreas kiler sig optimistisk ind i et af byens travleste kryds, Trinitatis rækker sin bulne finger af et tårn op for at tiltrække sig opmærksomhed, og som en strandet hval flyder Vor Frue rundt på pladsen foran universitetet. Kirkerne er synlige, umulige at overse. Til gengæld kan man være i tvivl om, hvad de ligger der for. Alle tre kirker har i den senere tid fået monteret glasdøre og byder sig således til for den nysgerrige kigger. Det er godt at få indblik. Men kirkernes ambition er større end gennemsigtighed. Det budskab, kirkerne forvalter, formidles først og fremmest med ord og toner. Udfordringen ligger i at sige klart og tydeligt, hvad kirken har at byde på. Der er nemlig mange udbydere på linien i Indre By og derfor også en hel del støj. Til gengæld skaber den klare tale sin egen lydhørhed. Vi vil gerne stille ind, hvis vi kan modtage et klart signal. Gudstjenesterne, undervisningen, koncerterne, udstillingerne forsøger hver på deres måde at løfte netop denne opgave med at trutte rent. Kirkemagasinet Indre By giver en hånd med. Det udkommer fire gange årligt i et samarbejde mellem kirkerne og med præsterne som skiftende ansvarshavende. Geert Madsen, Kirsten Sandholt, Jesper Stange 2 Indre by Kirkemagasin juni august 2009 Sct Andreas Kirke Trinitatis Kirke Vor Frue Kirke

3 indre by ˇ logo K I R K E M A G A S I N Indvielseskors Cirklen er fra tidernes morgen symbolet på solen og det livgivende. Cirklen cyklus er gentagelsen, det evigt tilbagevendende, den beskriver solens gang og døgnets rytme, årstidernes vekslen med såning, vækst og høst, naturens evige kredsløb og dermed selve livet Af Susanne Torgard Fyldes cirklens midte af en korsform, så aflæser vi straks symbolet som specifikt kristent, og netop det tegn korset i en cirkel kan man være heldig at se malet på væggene i gamle, middelalderlige kirker. De skal forstås som indvielseskors eller konsekrationskors. Hvis der er bevaret flere kors vil man bemærke, at de er rytmisk og symmetrisk placeret, i samme højde og med en ensartet indbyrdes afstand. De blev malet med enkle cirkelsslag på de steder i kirken, hvor biskoppen, for at indvie bygningen til brug for gudstjenestlige handlinger, havde berørt væggen med hellig olie og vievand. De kunne i den middelalderlige kirke danne grundlag for en andagtsform, hvor man»vandrede«fra kors til kors og ved hvert enkelt under bøn og meditation mindedes Jesu vandring til Golgatha, sådan som det stadig praktiseres i mange katolske kirker. I slutningen af 1800-tallet blomstrede interessen for Danmarks storhedstid den tidlige middelalder og det satte sig blandt andet spor i de mange kirkebygninger. Sct. Andreas kirkes arkitekt, Martin Borch, sammenfattede således en række karakteristika fra den danske bygningskultur i en genfortolkning, der også omfattede en linie mod den nye skønvirkestil. Teglsten, granit og kalkmalede udsmykninger er med til at trække trådene bagud til traditionen. Og selv her 1901 fik kirken to store kors malet på orgelpulpituret Hvem har ikke siddet og tegnet cirkler med en passer? Hvor passerens stive ben bliver flyvske og danser på tåspids over papiret afsættes et spor af fart, men hvor cirkelslagene er mere kontrollerede, danner skæringspunkterne mønstre i sindrige, nøjagtige systemer. Med matematikkens begreber beskriver cirklerne på engang både»mængde«og»fællesmængde«. Den enkelte cirkel betegner det selvstændige og særegne, men hvor cirklerne går over hinanden, opstår den fælles samhørighed. Det er værd at bemærke, at de mange cirkelslag breder sig videre ud og dækker bredere, end både den enkelte cirkel og fællesmængden gør. Ikke mindre end 3 betydninger kan vi sætte på Kirkemagasinet IndreBys nye logo. Vi indvier hermed et nyt blad, vi griber direkte tilbage til det ældste formsprog, der tegnes i områdets yngste kirke, og vi markerer, at i samarbejdet bliver vi til en større fællesmængde. Sct Andreas Kirke Trinitatis Kirke Vor Frue Kirke juni august 2009 Indre by Kirkemagasin 3

4 indre by ˇ TEMA Vi bor i København. Nogle vil sige på Østerbro, på Nørrebro, i Sydhavnen. Vi siger, at vi bor i Indre By, når vi vil være mere nøjagtige. Og ingen vil finde på at sige, I Sct. Andreas sogn, I Trinitatis eller Vor Frue sogn Af Jesper Stange Sogne er en kirkelig reference, som københavnere med god grund aldrig har gjort brug af. Denne geografiske inddeling af byen svarer nemlig ikke til noget som helst andet. Sognegrænserne skiller gader og stræder efter en uigennemskuelig plan. Jeg er den, der bor nærmest Vor Frue kirke, men jeg bor i Trinitatis sogn, ligesom alle andre med lige husnumre her i strædet. Deulige numre hører til Vor Frue. Det er ikke nemt at blive klog på. Og københavnerne har derfor heller aldrig taget det så nøje med sognegrænser. Man har søgt den kirke, man syntes, man hørte til. Standskirker Kirkerne i København var fra gammel tid standskirker og ikke sognekirker. Der var de militære kirker, den tyske menigheds kirke, kirker hvorfra det diakonale arbejde udgik. Trinitatis kirke var studenternes, Vor Frue professorernes. Senere kom kirker til, hvor folk bosatte sig i den industrialiserede hovedstad. Sct. Andreas blev lagt i landets tættest befolkede arbejderkvarter. Sognegrænser var stadig streger på et stykke papir. De fleste af de fællesskaber, vi lever i, er valgte fælles skaber Man blev højst mindet om denne administrative inddeling af landet, hvis man til sin undren fik at vide, at man ikke kunne holde dåb, konfirmation, vielse eller begravelse i den kirke, man ønskede, fordi man boede i et andet sogn. En træt sognepræst har nok af og til haft kortet fremme, men som regel var grænserne som trukket i vand, flydende. Sognet er pr. definition en administrativ enhed, hvis beboere har kirke og præst til fælles samt ret til betjening ved kirkelige handlinger. Sognebåndsløsning I Danmark bliver vi ved dåben ikke blot medlem af folkekirken (hvis der er tale om en dåb i folkekirken) men også altid medlem af en bestemt sognemenighed. Sognebåndet ophævedes ved lov i Indtil da var der pligt for kirkens medlemmer til at holde sig til sognets præst og kirke og et dertil svarende forbud mod, at præster befattede sig med andre kald. Men loven om sognebåndsløsning fik aldrig stor praktisk betydning. Der har aldrig været mange sognebåndsløsere. Loven fastslog til gengæld et vigtigt individualreligiøst princip, som københavnerne altså allerede og lige siden har praktiseret i en sådan grad, at man spørger, jamen hvad ellers? Tidligere tænkte kirken faktisk på sig selv som et givent fællesskab. De fleste af de fællesskaber, vi lever i, er valgte fællesskaber. Og når vi vælger, vælger vi som regel at være sammen med mennesker, som ligner os, har samme holdninger og interesser som os. Sig mig dine venner, og jeg skal sige dig, hvem du er. Valgfællesskab Hvis vi ikke ligner dem, vi vælger at være sammen med, skal vi nok komme til det. Og før vi får set os om, har vi løftet vores måde at være på op til en sandhed af en højere orden, som vi ved særligt festlige lejligheder kan dyrke i tale og sang. Men kirken tjener aldrig sin sag ved at etablere sig som sådan et valgfællesskab. Selv har jeg en meget jævn firehjulskristendom som baggrund. Familien kom til kirken i barnevogn, i folkevogn, i brude- 4 Indre by Kirkemagasin juni august 2009 Sct Andreas Kirke Trinitatis Kirke Vor Frue Kirke

5 indre by ˇ TEMA Foto: Mark Knudsen / Monsun Sct Andreas Kirke Trinitatis Kirke Vor Frue Kirke juni august 2009 Indre by Kirkemagasin 5

6 indre by ˇ TEMA Fotos: Morten Jacobsen Det er ikke et interessefællesskab, snarere et skæbnefællesskab karet og rustvogn. På fire hjul. Jeg har stor respekt for denne form for kirkelighed. Fra min første tid som præst husker jeg, hvordan jeg blev klam over hele kroppen, når man talte om kirkegængere og menighed som vore egne. Det var til at få åndenød af, når kirken blev et interessefællesskab på linie med de mange andre, hvor mennesker søger sig selv bekræftet ved at opleve en fælles særlighed. Vor Herre efterlod sig ikke en lære eller en meditationsteknik men et fællesskab, som fejrede sig selv ved gudstjenesten ved at fastholde, at der med Kristus var kommet et lys til verden, som det havde brug for at se sig selv i. Sandheden om menneskelivet var dets forskellighed. Således er det stadig. Allerede inden der er bedt en bøn, sunget en salme eller sagt et ord overhovedet er gudstjenesten ankommet til sin første væsentlige pointe, når vi sidder og spejler hver vores måde at være menneske på i hinandens forskellighed. Tingsted og helligsted Sogneinddelingen af vores land fandt i væsentligt omfang sted allerede i slutningen af bronzealderen og begyndelsen af jernalderen og hang sammen med landsbyernes opståen og udvikling. Det geografiske fællesskab sognede til et fælles samlingssted, et tingsted eller et helligsted. Sogneinddelingen er altså førkristen. Ved religionsskiftet var det så snarere reglen end undtagelsen, at kirken knyttede til ved denne allerede eksisterende sogneinddeling. Kirkens måde at være kirke på har i alle henseender relateret til sognet. Og ikke alene de kirkelige anliggender blev ordnet sognevis, det gjaldt også landboreformer, den politimæssige jurisdiktion, fattigvæsen og skolevæsen. Denne geografiske inddeling af landet tilskrev man endog teologiske pointer. Det fortælles om den grundtvigske sognepræst Morten Pontoppidan, at han stod af cyklen og tog hatten af, når han krydsede sognegrænsen, i respekt for den lille kønne kristelige kommune, Gud havde indrettet. Med kommunalreformen i 1970 efterlades sognet som en udelukkende kirkelig administrativ inddeling af landet. Tankerne om kirken som den, der med sin gudstjeneste røgter det givne fællesskab blev hjemløs. Ideer, som ikke har tilknytning til det liv, vi lever, har ikke nogen let gang på jorden. Men bedst som hele landet er ved at blive københavnsk i sin kirkelighed, vender vi af alle steder i København tilbage til forestillingen om, at vi skal være kirke som vi er folk, til den gamle sognekirkelige idé om, at det kirkelige fællesskab er et fællesskab, som gives af stedets natur, historie, særegenhed og befolkning. Det er ikke et interessefællesskab, snarere et skæbnefællesskab Talte man førhen om kirkelige retninger og forstod sig selv som grundtvigianer eller missionsk, truer i dag det at være kirkelig med i sig selv at være en retning. Men i det nyetablerede Vor Frue pastorat er Nørreport Station både det geografiske og symbolske midtpunkt. Her går vi i alle retninger. Jeg holder meget af den forestilling, at vi nu tvunget af omstændighederne forsøger os med et design, som går op imod denne trangbrystede form for interessekirkelighed. Valgfællesskabets kirke. I alle retninger Vi har med sammenlægningen af Sct. Andreas sogn, Trinitatis sogn og Vor Frue sogn i et fælles pastorat valgt selv at designe vores kirkelighed i stedet for at være statister i myndighedernes forestilling. Det kan være, de har et bedre overblik, men vi har stedsans. Og så forvalter kirken den fortælling, ved hjælp af hvilken enhver retning kan komme til klarhed over sig selv. De gamle grækere vandt klarhed over deres liv ved at fortælle om Odysseus, som måtte ud at kæmpe for at kunne komme rigtig hjem. Israelitterne fortalte om Moses, som førte folket på en ørkenvandring for at komme hjem. Vi fortæller om Kristus, som sagde at vejen er målet. Fra Nørreport går vi i alle retninger. Vi er fælles om at være på vej. Og kirken, den er under vejs. 6 Indre by Kirkemagasin juni august 2009 Sct Andreas Kirke Trinitatis Kirke Vor Frue Kirke

7 indre by ˇ Sct. andreas En ny åbning til kirken Vi ser det mange steder. Er stødt på det igen og igen. I pressen, i radioen og på TV. Og når folk hører, at man er involveret i folkekirkeligt arbejde, kommer spørgsmålet ofte:»hvornår lukker jeres kirke..?«eller:»er jeres kirke en af de lukningstruede..?«tekst og foto: Geert Madsen I Sct. Andreas Kirke har vi været igennem møllen med strukturændringer og trussel om ikke nødvendigvis lukning, men fratagelse af pligten til højmesse, bortfald af det daglige sognekirkelige arbejde. Vi er nu ved at finde vores rolle i det kirkelige samarbejde med de to andre kirker i centrum. Vi vil de næste tre år arbejde på at fastlægge vores helt egen profil i det samarbejde. En ny åbning kan forstås både i overført betydning og helt jordnært. I den overførte betydning vil vi i Sct. Andreas skærpe vores profil omkring musikog familiegudstjenester, og bygge videre på den store interesse, der gennem de seneste to år har været omkring vore familiearrangementer. I den sidstnævnte mere jordbundne betydning, vil jeg gerne præsentere vores nye indgangsparti ved kirkens hovedindgang: Det gamle mørkekammer, som var det første, der tog imod besøgende, er nu erstattet af et lyst og åbent glasparti, som i langt højere grad lader lyset strømme ind fra den travle gade udenfor og lader livet og musikken i kirken indbyde de forbipasserende. Kirkens gamle, smukke fløjdøre kan nu stå på vid gab og tage imod vore gæster til de mange arrangementer af både kirkelig og kulturel art. Eller blot byde velkommen til dem, der i løbet af dagen vil slippe den travle hverdag og nyde stilheden i kirkerummet. Ideen med glasdørene er at skabe en bedre forbindelse mellem kirkens rum og byens rum. At lade byens puls påvirke kirkelivet og i højere grad at få kirkens hjerteslag præsenteret i byens rum. Det gamle indgangsparti, mørkekammeret, er nu stuvet væk i kirkens dunkle kælderrum. Nationalmuseet kræver, at det skal gemmes for eventuelt at kunne genetableres. Vi er dog overbeviste om, at alle vore gæster vil sætte pris på og i endnu højere grad bruge - den nye åbning til vores kirke mange år frem i tiden. Bog om musikhistorie i Trinitatis kirke Sognepræst Kirsten Sandholt, Trinitatis kirke, har skrevet en bog om musikhistorien i Trinitatis Kirke gennem de sidste 350 år. Bogens titel er:»musik i Trinitatis, mennesker, stemmer og instrumenter«bogen udkommer i forbindelse med en koncert med BarokNu i Trinitatis kirke den 19. juni kl Bogen vil herefter kunne købes i kirken. Kirsten Sandholt kommer bredt omkring i musikhistorien. Foruden et afsnit om den principielle indretning af et orgel, er Trinitatis kirkes orglers historie beskrevet. Der er også et kapitel fra orgelbyggerens værksted. Nu spiller et orgel jo ikke af sig selv, så organisternes historie er også beskrevet sammen med de oplysninger, det har været muligt at skaffe om bælgetræderne. Et langt afsnit handler om kirkesangens historie. Her berettes om den rolle kirkeskolerne har spillet, og her fortælles om kantorernes (korledernes) historie. Bogen er rigt illustreret, og der vil være viden at hente for den, der ikke kender ret meget til musikkens historie, men der er også nye informationer fra arkiverne, som musikkyndige givet vis vil kunne drage nytte af. Sct Andreas Kirke Trinitatis Kirke Vor Frue Kirke juni august 2009 Indre by Kirkemagasin 7

8 indre by ˇ TEMA Hyldest til Findes der et smukkere stykke funkisgrafik end de stilrene røde neonbogstaver, der danner ordet Nørreport Station 8 Indre by Kirkemagasin juni august 2009 Sct Andreas Kirke Trinitatis Kirke Vor Frue Kirke

9 indre by ˇ TEMA Fotos: Morten Jacobsen Foto: Klaus Holsting Af Søren Ulrik Thomsen»Jeg har haft et dejligt liv, jeg indså det bare alt for sent«, sagde den franske forfatterinde Colette og ramte dermed en menneskelig tåbelighed, som jeg kunne konstatere hos mig selv, da Københavns Rådhus annoncerede en renovering af hele området omkring Nørreport Station. For først med udsigten til tæmningen af et kvarter hvis elektriske og tumultariske energi, jeg altid har haft i blodet og bare taget for givet, gik det for alvor op for mig, hvor fantastisk et sted Nørreport er. Hver eneste dag året rundt krydser jeg Nørreport mindst et par gange i døgnet. Når jeg skal betale min husleje på Købmagergades Postkontor, snuse efter antikvariske bøger hos Vangsgaard, købe røgede sild hos fiskehandleren i Frederiksborggade eller til gudstjeneste i Nørregade. Og lige så højt jeg elsker den højtidelige stilhed ved fredagsaltergangen i Vor Frue Kirke, lige så herligt er det på vej til og fra at tage bad i det oprømte kaos ved Nørreport, som er dén station i landet, flest passerer pr. døgn. Hvad er vel mere trist end segregering (Mjølnerparken til indvandrerne, Østerbro til middelklassen og Sydhavnen til overførselsindkomsterne): For mig er det et billede på modernitet og virkelig civilisation, når jeg på Nørreport ser, hvordan folk af enhver etnicitet myldrer mellem hinanden, hvordan ulastelige embedsmænd på vej til ministerierne, fortravlede jurister og smarte»kreative«fra forlag og mediehuse færdes gnidningsfrit mellem narkomaner, forstadsfruer på shopping, højtråbende gymnasiebranderter og hjemløse landevejsriddere med rævehaler, barnevogne og skabede køtere. Prøv engang at skridte begge sider af Nørrevoldgade af og se, hvor mange forskellige slags arkitektur her er repræsenteret: Romantiske gamle Indre By-huse klos op ad benhård halvtredsermodernisme, gravalvorlig neoklassicisme skråt overfor 1890'erkransekager med stuk og spir og forsirede gelændere. Se hvordan det ikke særligt høje! højhus på hjørnet af Frederiksborggade (hvor den smarte ungkarl Dirch Passer havde en funky penthouselejlighed i filmen Pigen og millionæren fra 1965) i al sin rørende»gammeldags modernitet«, og nu tilføjet en eventyrlig tornerosekrone af mobilsendemaster, står og blinker over til den lille, gotiske kiosk Sct Andreas Kirke Trinitatis Kirke Vor Frue Kirke juni august 2009 Indre by Kirkemagasin 9

10 indre by ˇ TEMA Foto: Morten Jacobsen med det irrede tag på pladsen mellem Fiolstræde og Nørregade og tænk på, at det netop er hele denne arkitektonisk set skandaløse inkonsekvens, der er med til at gøre området så levende og uforudsigeligt. Selvom Nørreport grundet den kolossale gennemstrømning af mennesker må være et af byens mest lukrative, er stedet blevet forskånet for de dyre og kedsommeligt ens mærkevarebutikker, der får»gode adresser«overalt i verden til at ligne hinanden. Der er noget hverdagsagtigt, slidstærkt og uprætentiøst over en stribe bikse som Damgaard Vine, Nørrevold Is, Forex, Karat Guld & Gaver, Taffelbays Konditori, Netto samt den lille pasfotobox med dens blafrende forhæng ud mod vildnisset. Som teenager kom jeg i Thomas P. Hejles Ungdomshus, der flyttede ind i 1948 og utroligt nok den i dag ligger på adressen ved siden af Dahls Flagfabrik (ja, flagfabrikker, dem har vi da ikke for mange af i forvejen). Besøg det fornemme Østerlandsk Thehus, gå over på modsatte hjørne og dyk ned i det ekstremt velassorterede Papirlager, nyd en pilsner på Nørreport Bodega, som er et ægte, dunkelt 70er-værtshus, hvor man på vej hjem efter en lang arbejdsdag kan mellemlande i sikkerhed, nu hvor Long John i Købmagergade er bukket under.... herligt er det på vej til og fra at tage bad i det oprømte kaos ved Nørreport Nattens Nørrevold har sine egne herligheder: Findes der et smukkere stykke funkisgrafik end de stilrene røde neonbogstaver, der danner ordet Nørreport Station, og hvad ville København være uden den lille naive bikube øverst på den gamle bankbygning? Når jeg i mine unge dage sent om natten ankom til stationen efter at have læst digte op i en fjern provins og som en mørbanket muldvarp med missende øjne krøb op fra det underjordiske, måtte jeg hver gang juble befriet ved synet af lysavisen, der ræsede rundt på taget af nr. 94: Jeg var tilbage i Hovedstaden! Og det samme er nu heldigvis lysavisen, som i mange år var slukket og inderligt savnet. Trafik skal der til før byens store fest virkeligt tager fart: Jeg elsker den larmende vrimmel af personbiler, cykler, busser, lastvognstog, taxier samt fodgængere, der snyder sig over for rødt og springer for livet, og hænger man på en barstol i Café Dolores vindue, kan man rent fysisk se overtrykket, når de rejsende simpelthen sprøjter op fra undergrunden. Og ja, der lugter af tis, de rustne cykler ligger i bunker, konstant attakeres man af tandløse tiggere og emsige verdensforbedrere, mens fastfoodemballagen flyver om skoene på én, selvfølgelig gør den det, vi befinder os jo i orkanens øje, ikke i en pyntelig dagligstue. Nørreport er for meget, men mindre ville være for lidt, for stedet er ikke til dvælen, men til lige at mærke suset det halvandet minut det tager at passere. Husk, at vi i Danmark kun har en firefem store byer, hvoraf kun en enkelt er en rigtig storby, og at der i denne ene storby kun er ganske få steder, hvor energien eksploderer og stemningen fortættes til det virkelig metropolske, som vi kender det fra f.eks. Tottenham Court Road i London, Belleville i Paris eller Union Square i New York. Et sådant sted er Nørreport. Som nok så gennemtænkte nybebyggelser viser, er byatmosfære ikke noget man kan planlægge sig til, men noget, der henover mange år og takket være tusinde faktorers lykkelige samspil gror frem af sig selv. Til gengæld skal der kun fem minutter og en ganske lille smule velment bessermachen til før støvet drysser af sommerfuglens vinger. 10 Indre by Kirkemagasin juni august 2009 Sct Andreas Kirke Trinitatis Kirke Vor Frue Kirke

11 Biskop Erik Norman Svendsen takker af V Biskop Erik Norman Svendsen Efter mere end 17 år på posten som Københavns biskop har Erik Norman Svendsen valgt at træde tilbage. Det sker med udgangen af august måned, og hans sidste embedshandling bliver at bispevie sin efterfølger ved den TV-transmitterede festgudstjeneste i Vor Frue Kirke søndag den 30. august kl. 14 under overværelse af HM Dronning Margrethe II og den kongelige familie og med gæster fra ind- og udland. Nok takker Erik Norman Svendsen af, men det er os, der takker for 17 års dygtigt lederskab. Erik Norman Svendsen har sammen med sin hustru Margit været kirken i Københavns stift et overordentlig dynamisk og levende engageret bispepar. Erik Norman Svendsen opnåede i sin tid som biskop flere bemærkelsesværdige resultater. Ikke mindst lykkedes det ham som formand for salmebogskommissionen at få gennemført en nyudgivelse af en kgl. autoriseret salmebog med optagelse af over 100 nye salmer samt udeladelse af et næsten tilsvarende antal. Det affødte megen diskussion, som imidlertid forstummede lige så brat efter udgivelsen, som den havde været heftig før. Herefter tog menigheder i stort tal i hele folkekirken den nye salmebog til sig med stor glæde. Det skyldtes ikke mindst Erik Norman Svendsens indsats, hans hymnologiske kundskaber og formidable grundighed, foruden hans særlige evner som formand for kommissionen til at søge konsensus og opnå kompromisser. Endvidere har Erik Norman Svendsen her på falderebet, kan man sige fået gennemført en omfattende strukturreform i stiftet. Omtrent 40 af stiftets sogne er nu indgået i nye større sogne eller pastorater for på den måde at styrke samarbejdet og bedre at kunne udnytte de tilstedeværende ressourcer. Det har været en proces, som har krævet både tålmodighed og udholdenhed, egenskaber som Norman Svendsen besidder i rigt mål tilmed altid parret med et aldrig svigtende godt humør. Jeg kan ikke mindes at have grebet Norman Svendsen i at»have en dårlig dag«. Jeg tror ikke, det begreb findes i hans vokabularium. Også på en lang række andre punkter har Erik Norman Svendsen taget initiativer til gavn for kirkens liv i stiftet. Lad mig nævne i flæng: Udgivelsen af en husstandsomdelt moderne lille katekismus (»Hjertesager«, som i øvrigt stadig kan fås i domkirken, om nogen måtte ønske et eksemplar), oprettelsen af en række funktions-præstestillinger (skoletjenesten, info-centret, gadepræst, ungdomspræst, natkirkepræster, flygtninge-indvandrerpræst mv.), og arrangeret en række konferencer for stiftets menighedsrådsmedlemmer til fælles inspiration. Søndag den 23. august, prædiker Erik Norman Svendsen ved højmessen i domkirken kl for sidste gang som biskop, men for de mange, der sætter pris på Norman Svendsens prædikener, er der trøst at hente: Han fortsætter nemlig som sognepræst tilknyttet Garnisons kirke, hvor han herefter jævnligt vil være på prædikantlisten. Desuden fortsætter han også som kongelig konfessionarius. Efter gudstjenesten den vil det mandsstore portræt af biskoppen, malet af Thomas Kluge, blive ophængt på sin plads i domkirken, og stiftet vil være vært ved en reception i Kbhs Universitets festsal. Og hvem véd, måske er det ved den lejlighed, biskoppen vil svinge sin pompøse bispestav på vej op ad kirkens gulv? Den stav, som fører en stille tilværelse på sin faste plads i hjørnet på biskoppens kontor og ikke har været i brug siden Fuglsang-Damgaards velmagtsdage, men som Erik Norman Svendsen i et svagt øjeblik har lovet at ville anvende i domkirken én gang inden, han endegyldigt stiller den fra sig. Af Anders Gadegaard Sct Andreas Kirke Trinitatis Kirke Vor Frue Kirke juni august 2009 Indre by Kirkemagasin 11

12 indre by ˇ gudstjenester Juni, juli og august 2009 Trinitatis kirke 9 vor frue kirke 9 Sct. andreas kirke 9 Trinitatis kirke Søndag den 16. august 10.s.e.trinitatis : Kirsten Sandholt Fredag den 19. juni : Anders Gadegaard Maj Søndag den 31. maj Pinsedag, Kantategudstjeneste : Kirsten Sandholt Juni Mandag den 1. juni Anden pinsedag Ingen gudstjeneste Søndag den 7. juni Trinitatis : Kirsten Sandholt Søndag den 14. juni 1.s.e.trinitatis : Bent Flemming Nielsen Søndag den 21. juni 2.s.e. trinitatis : Kirsten Sandholt Søndag den 28. juni 3.s.e. trinitatis : Stefan Lamhauge Hansen juli Søndag den 5. juli 4.s.e.trinitatis : Kirsten Sandholt Søndag den 12. juli 5.s.e.trinitatis : Kirsten Sandholt Søndag den 19. juli 6.s.e.trinitatis : Kirsten Sandholt Søndag den 26. juli 7.s.e.trinitatis : Stefan Lamhauge Hansen AUGUST Søndag den 2. august 8.s.e.trinitatis : Stefan Lamhauge Hansen Søndag den 9. august 9.s.e.trinitatis : Stefan Latmhauge Hansen Søndag den 23. august 11.s.e.trinitatis : Stefan Lamhauge Hansen Søndag den 30. august 12.s.e.trinitatis : Kirsten Sandholt september Søndag den 6. september 13.s.e.trinitatis : Kirsten Sandholt Vor frue kirke juni Mandag den 1. juni 2. Pinsedag : Jesper Stange : Harald Nielsen Torsdag den 4. juni nadvergudstjeneste i Natkirken : Signe M. Berg Fredag den 5. juni : Signe M. Berg Søndag den 7. juni Trinitatis søndag festgudstjeneste * : Anders Gadegaard : Musikgudstjeneste : Eva-Maria Schwarz : Taizéandagt med Natkirkens kor Torsdag den 11. juni nadvergudstjeneste i Natkirken : Signe M. Berg, Fredag den 12. juni : Johannes Langhoff Søndag den 14. juni 1. s. e. trinitatis : Anders Gadegaard : Jesper Stange Torsdag den 18. juni nadvergudstjeneste i Natkirken : Signe M. Berg Søndag den 21. juni 2. s. e. trinitatis : Jesper Stange : Detlef von Holst Torsdag den 25. juni nadvergudstjeneste i Natkirken : Signe M. Berg, Fredag den 26. juni : Eva-Maria Schwarz Søndag den 28. juni 3. s. e. trinitatis : Stine Munch : Anders Gadegaard JULI Torsdag den 2. juli nadvergudstjeneste i Natkirken : Rebecca Rudd Fredag den 3. juli : Jesper Stange Søndag den 5. juli 4. s. e. trinitatis : Jesper Stange : Stine Munch : Taizéandagt med Natkirkens kor Torsdag den 9. juli nadvergudstjeneste i Natkirken : Signe m. berg Fredag den 10. juli : Stine Munch Søndag den 12. juli 5. s. e. trinitatis : Eva-Maria Schwarz : Lone Fatum Torsdag den 16. juli nadvergudstjeneste i Natkirken : Signe m. berg Fredag den 17. juli : Signe M. Berg Søndag den 19. juli 6. s. e. trinitatis : Mogens Hansen : Harald Nielsen Kantategudstjeneste Pinsedag Ved kantategudstjenesten Pinsedag, søndag den 31. maj fremfører Trinitatis kirkes kor og orkester under ledelse af organist Søren Chr. Vestergaard, J.S. Bachs kantate 173, "Erhöhtes Fleisch und Blut". Sognepræst Kirsten Sandholt er prædikant. Kantategudstjenesterne i Trinitatis har fundet sted fra kirkens indvielse i 1656 og frem til en gang i 1800tallet. Vi har nu genoptaget den gamle tradition, og der er siden 2007 afholdt fire kantategudstjenester om året. Danmarks første Bibel I 1550 lod Kong Christian III trykke en hel bibel på dansk for første gang. Den blev trykt i eksemplarer og skulle ligge på samtlige danske kirkers altre. I dag kendes et sted mellem 100 og 200 eksemplarer af denne pragtbibel med de flotteste illustrationer. Vor Frue Kirke har sidste år modtaget i gave et eksemplar af den sjældne bibel fra familien Hoffmeyer. Menighedsrådet ville gerne - igen efter flere hundrede år - kunne leve op til Chr. III's anordning om at have denne Bibel liggende på altret under gudstjenesterne, men eksemplaret er medtaget og kræver en omfattende restaurering. Til alt held har "AP Møller og Hustru Chastine Mc- Kinney Møllers Fond til almene Formaal" bevilget en sådan total istandsættelse. Det er derfor en glæde at kunne invitere til Festgudstjeneste Trinitatis søndag den 7. juni kl. 10 med ibrugtagning af den nye (gamle) alterbibel. 12 Indre by Kirkemagasin juni august 2009 Sct Andreas Kirke Trinitatis Kirke Vor Frue Kirke

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression Tekst: Alex Kjær Foto: Michael Bo Rasmussen NÅR LYKKEN IKKE MELDER SIG Præst Therese Strand Nielsen efterlyser åndelig hjælp og støtte til gravide med ondt i livet Der er fokus på faldende dåbstal i folkekirken.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november I dette nummer: Side 2 Gud du som lyset og dagen oplod, selv er du lysenes kilde Side 4 Nyt Fra Menighedsrådet Sensommerarrangement Side 5 Gadepræst

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse. 9-gudstjenester. i Christianskirken. Årsmødet 23. august 2015

Spørgeskemaundersøgelse. 9-gudstjenester. i Christianskirken. Årsmødet 23. august 2015 Spørgeskemaundersøgelse 2015 i Christianskirken Årsmødet 23. august 2015 Spørgeskemaundersøgelse 2015 i Christianskirken, Frederikshaldgade 15, 8200 Aarhus N. 63 besvarelser i alt 39 på papir 24 elektronisk

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde:

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: 1. Velkomst 2. Menighedsrådets opgaver og kompetence 3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg 4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

i én Nr. 6 Vor Frue Kirke Kryptkirken Marts Vor Frue Kirke Klosterkirken Maj April

i én Nr. 6 Vor Frue Kirke Kryptkirken Marts Vor Frue Kirke Klosterkirken Maj April 3 Nr. 6 Vor Frue Kirke Vor Frue Kirke i én Klosterkirken Kryptkirken Marts Maj April 2012 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her finder du os.......................... Side 2 Sognemedhjælperen fortæller............

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet Inspirationshæfte Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Indledning...

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere