1. ÅRGANG NR. 1 juni-august 2009 Sct. Andreas Kirke Trinitatis Kirke Vor Frue Kirke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. ÅRGANG NR. 1 juni-august 2009 Sct. Andreas Kirke Trinitatis Kirke Vor Frue Kirke"

Transkript

1 K I R K E M A G A S I N 1. ÅRGANG NR. 1 juni-august 2009 Sct. Andreas Kirke Trinitatis Kirke Vor Frue Kirke Vi bor i København. Nogle vil sige på Østerbro, på Nørrebro, i Syd havnen. Vi siger, at vi bor i Indre By, når vi vil være mere nøjagtige. Og ingen vil finde på at sige, i Sct. Andreas sogn, i Trinitatis eller Vor Frue sogn Sct Andreas Kirke Trinitatis Kirke Vor Frue Kirke juni august 2009 Indre by Kirkemagasin 1

2 indre by ˇ kolofon indre by ˇ leder udgives af: Vor Frue pastorat Sct. Andreas sogn Trinitatis sogn Vor Frue sogn Kontor: Kirkekontoret Pilestræde København K Redaktion: Geert Madsen Jesper Stange Ansv. Kirsten Sandholt Layout: Monsun Tryk: Eks-skolens trykkeri indre by ˇ indhold 2 leder 3 Indvielseskors 4-6 stedsans 7 ny åbning til kirken Boganmeldelse 8-10 Nørreport 11 Biskop Erik Norman svendsen takker af gudstjenester musik 17 arrangementer i Domkirken natkirken Bispeembedet på dansk 21 pastoratsrådet 22 studentermenigheden 23 adresser 24 nørrevold og nørreport Klart og tydeligt Tre sogne er lagt sammen til et pastorat, Vor Frue pastorat. Det mani festeres blandt andet med dette magasin. Kirkemagasinet IndreBy er hverken Sct. Andreas sogns, Trinitatis' eller Vor Frue sogns kirkeblad. Det er en del af vores fælles projekt med at gøre kirken tydelig i Indre By. Slagordsagtigt gentages det, at kirken skal være synlig. Men herregud. Kirkerne ligger som mastodonter i det offentlige rum. Sct. Andreas kiler sig optimistisk ind i et af byens travleste kryds, Trinitatis rækker sin bulne finger af et tårn op for at tiltrække sig opmærksomhed, og som en strandet hval flyder Vor Frue rundt på pladsen foran universitetet. Kirkerne er synlige, umulige at overse. Til gengæld kan man være i tvivl om, hvad de ligger der for. Alle tre kirker har i den senere tid fået monteret glasdøre og byder sig således til for den nysgerrige kigger. Det er godt at få indblik. Men kirkernes ambition er større end gennemsigtighed. Det budskab, kirkerne forvalter, formidles først og fremmest med ord og toner. Udfordringen ligger i at sige klart og tydeligt, hvad kirken har at byde på. Der er nemlig mange udbydere på linien i Indre By og derfor også en hel del støj. Til gengæld skaber den klare tale sin egen lydhørhed. Vi vil gerne stille ind, hvis vi kan modtage et klart signal. Gudstjenesterne, undervisningen, koncerterne, udstillingerne forsøger hver på deres måde at løfte netop denne opgave med at trutte rent. Kirkemagasinet Indre By giver en hånd med. Det udkommer fire gange årligt i et samarbejde mellem kirkerne og med præsterne som skiftende ansvarshavende. Geert Madsen, Kirsten Sandholt, Jesper Stange 2 Indre by Kirkemagasin juni august 2009 Sct Andreas Kirke Trinitatis Kirke Vor Frue Kirke

3 indre by ˇ logo K I R K E M A G A S I N Indvielseskors Cirklen er fra tidernes morgen symbolet på solen og det livgivende. Cirklen cyklus er gentagelsen, det evigt tilbagevendende, den beskriver solens gang og døgnets rytme, årstidernes vekslen med såning, vækst og høst, naturens evige kredsløb og dermed selve livet Af Susanne Torgard Fyldes cirklens midte af en korsform, så aflæser vi straks symbolet som specifikt kristent, og netop det tegn korset i en cirkel kan man være heldig at se malet på væggene i gamle, middelalderlige kirker. De skal forstås som indvielseskors eller konsekrationskors. Hvis der er bevaret flere kors vil man bemærke, at de er rytmisk og symmetrisk placeret, i samme højde og med en ensartet indbyrdes afstand. De blev malet med enkle cirkelsslag på de steder i kirken, hvor biskoppen, for at indvie bygningen til brug for gudstjenestlige handlinger, havde berørt væggen med hellig olie og vievand. De kunne i den middelalderlige kirke danne grundlag for en andagtsform, hvor man»vandrede«fra kors til kors og ved hvert enkelt under bøn og meditation mindedes Jesu vandring til Golgatha, sådan som det stadig praktiseres i mange katolske kirker. I slutningen af 1800-tallet blomstrede interessen for Danmarks storhedstid den tidlige middelalder og det satte sig blandt andet spor i de mange kirkebygninger. Sct. Andreas kirkes arkitekt, Martin Borch, sammenfattede således en række karakteristika fra den danske bygningskultur i en genfortolkning, der også omfattede en linie mod den nye skønvirkestil. Teglsten, granit og kalkmalede udsmykninger er med til at trække trådene bagud til traditionen. Og selv her 1901 fik kirken to store kors malet på orgelpulpituret Hvem har ikke siddet og tegnet cirkler med en passer? Hvor passerens stive ben bliver flyvske og danser på tåspids over papiret afsættes et spor af fart, men hvor cirkelslagene er mere kontrollerede, danner skæringspunkterne mønstre i sindrige, nøjagtige systemer. Med matematikkens begreber beskriver cirklerne på engang både»mængde«og»fællesmængde«. Den enkelte cirkel betegner det selvstændige og særegne, men hvor cirklerne går over hinanden, opstår den fælles samhørighed. Det er værd at bemærke, at de mange cirkelslag breder sig videre ud og dækker bredere, end både den enkelte cirkel og fællesmængden gør. Ikke mindre end 3 betydninger kan vi sætte på Kirkemagasinet IndreBys nye logo. Vi indvier hermed et nyt blad, vi griber direkte tilbage til det ældste formsprog, der tegnes i områdets yngste kirke, og vi markerer, at i samarbejdet bliver vi til en større fællesmængde. Sct Andreas Kirke Trinitatis Kirke Vor Frue Kirke juni august 2009 Indre by Kirkemagasin 3

4 indre by ˇ TEMA Vi bor i København. Nogle vil sige på Østerbro, på Nørrebro, i Sydhavnen. Vi siger, at vi bor i Indre By, når vi vil være mere nøjagtige. Og ingen vil finde på at sige, I Sct. Andreas sogn, I Trinitatis eller Vor Frue sogn Af Jesper Stange Sogne er en kirkelig reference, som københavnere med god grund aldrig har gjort brug af. Denne geografiske inddeling af byen svarer nemlig ikke til noget som helst andet. Sognegrænserne skiller gader og stræder efter en uigennemskuelig plan. Jeg er den, der bor nærmest Vor Frue kirke, men jeg bor i Trinitatis sogn, ligesom alle andre med lige husnumre her i strædet. Deulige numre hører til Vor Frue. Det er ikke nemt at blive klog på. Og københavnerne har derfor heller aldrig taget det så nøje med sognegrænser. Man har søgt den kirke, man syntes, man hørte til. Standskirker Kirkerne i København var fra gammel tid standskirker og ikke sognekirker. Der var de militære kirker, den tyske menigheds kirke, kirker hvorfra det diakonale arbejde udgik. Trinitatis kirke var studenternes, Vor Frue professorernes. Senere kom kirker til, hvor folk bosatte sig i den industrialiserede hovedstad. Sct. Andreas blev lagt i landets tættest befolkede arbejderkvarter. Sognegrænser var stadig streger på et stykke papir. De fleste af de fællesskaber, vi lever i, er valgte fælles skaber Man blev højst mindet om denne administrative inddeling af landet, hvis man til sin undren fik at vide, at man ikke kunne holde dåb, konfirmation, vielse eller begravelse i den kirke, man ønskede, fordi man boede i et andet sogn. En træt sognepræst har nok af og til haft kortet fremme, men som regel var grænserne som trukket i vand, flydende. Sognet er pr. definition en administrativ enhed, hvis beboere har kirke og præst til fælles samt ret til betjening ved kirkelige handlinger. Sognebåndsløsning I Danmark bliver vi ved dåben ikke blot medlem af folkekirken (hvis der er tale om en dåb i folkekirken) men også altid medlem af en bestemt sognemenighed. Sognebåndet ophævedes ved lov i Indtil da var der pligt for kirkens medlemmer til at holde sig til sognets præst og kirke og et dertil svarende forbud mod, at præster befattede sig med andre kald. Men loven om sognebåndsløsning fik aldrig stor praktisk betydning. Der har aldrig været mange sognebåndsløsere. Loven fastslog til gengæld et vigtigt individualreligiøst princip, som københavnerne altså allerede og lige siden har praktiseret i en sådan grad, at man spørger, jamen hvad ellers? Tidligere tænkte kirken faktisk på sig selv som et givent fællesskab. De fleste af de fællesskaber, vi lever i, er valgte fællesskaber. Og når vi vælger, vælger vi som regel at være sammen med mennesker, som ligner os, har samme holdninger og interesser som os. Sig mig dine venner, og jeg skal sige dig, hvem du er. Valgfællesskab Hvis vi ikke ligner dem, vi vælger at være sammen med, skal vi nok komme til det. Og før vi får set os om, har vi løftet vores måde at være på op til en sandhed af en højere orden, som vi ved særligt festlige lejligheder kan dyrke i tale og sang. Men kirken tjener aldrig sin sag ved at etablere sig som sådan et valgfællesskab. Selv har jeg en meget jævn firehjulskristendom som baggrund. Familien kom til kirken i barnevogn, i folkevogn, i brude- 4 Indre by Kirkemagasin juni august 2009 Sct Andreas Kirke Trinitatis Kirke Vor Frue Kirke

5 indre by ˇ TEMA Foto: Mark Knudsen / Monsun Sct Andreas Kirke Trinitatis Kirke Vor Frue Kirke juni august 2009 Indre by Kirkemagasin 5

6 indre by ˇ TEMA Fotos: Morten Jacobsen Det er ikke et interessefællesskab, snarere et skæbnefællesskab karet og rustvogn. På fire hjul. Jeg har stor respekt for denne form for kirkelighed. Fra min første tid som præst husker jeg, hvordan jeg blev klam over hele kroppen, når man talte om kirkegængere og menighed som vore egne. Det var til at få åndenød af, når kirken blev et interessefællesskab på linie med de mange andre, hvor mennesker søger sig selv bekræftet ved at opleve en fælles særlighed. Vor Herre efterlod sig ikke en lære eller en meditationsteknik men et fællesskab, som fejrede sig selv ved gudstjenesten ved at fastholde, at der med Kristus var kommet et lys til verden, som det havde brug for at se sig selv i. Sandheden om menneskelivet var dets forskellighed. Således er det stadig. Allerede inden der er bedt en bøn, sunget en salme eller sagt et ord overhovedet er gudstjenesten ankommet til sin første væsentlige pointe, når vi sidder og spejler hver vores måde at være menneske på i hinandens forskellighed. Tingsted og helligsted Sogneinddelingen af vores land fandt i væsentligt omfang sted allerede i slutningen af bronzealderen og begyndelsen af jernalderen og hang sammen med landsbyernes opståen og udvikling. Det geografiske fællesskab sognede til et fælles samlingssted, et tingsted eller et helligsted. Sogneinddelingen er altså førkristen. Ved religionsskiftet var det så snarere reglen end undtagelsen, at kirken knyttede til ved denne allerede eksisterende sogneinddeling. Kirkens måde at være kirke på har i alle henseender relateret til sognet. Og ikke alene de kirkelige anliggender blev ordnet sognevis, det gjaldt også landboreformer, den politimæssige jurisdiktion, fattigvæsen og skolevæsen. Denne geografiske inddeling af landet tilskrev man endog teologiske pointer. Det fortælles om den grundtvigske sognepræst Morten Pontoppidan, at han stod af cyklen og tog hatten af, når han krydsede sognegrænsen, i respekt for den lille kønne kristelige kommune, Gud havde indrettet. Med kommunalreformen i 1970 efterlades sognet som en udelukkende kirkelig administrativ inddeling af landet. Tankerne om kirken som den, der med sin gudstjeneste røgter det givne fællesskab blev hjemløs. Ideer, som ikke har tilknytning til det liv, vi lever, har ikke nogen let gang på jorden. Men bedst som hele landet er ved at blive københavnsk i sin kirkelighed, vender vi af alle steder i København tilbage til forestillingen om, at vi skal være kirke som vi er folk, til den gamle sognekirkelige idé om, at det kirkelige fællesskab er et fællesskab, som gives af stedets natur, historie, særegenhed og befolkning. Det er ikke et interessefællesskab, snarere et skæbnefællesskab Talte man førhen om kirkelige retninger og forstod sig selv som grundtvigianer eller missionsk, truer i dag det at være kirkelig med i sig selv at være en retning. Men i det nyetablerede Vor Frue pastorat er Nørreport Station både det geografiske og symbolske midtpunkt. Her går vi i alle retninger. Jeg holder meget af den forestilling, at vi nu tvunget af omstændighederne forsøger os med et design, som går op imod denne trangbrystede form for interessekirkelighed. Valgfællesskabets kirke. I alle retninger Vi har med sammenlægningen af Sct. Andreas sogn, Trinitatis sogn og Vor Frue sogn i et fælles pastorat valgt selv at designe vores kirkelighed i stedet for at være statister i myndighedernes forestilling. Det kan være, de har et bedre overblik, men vi har stedsans. Og så forvalter kirken den fortælling, ved hjælp af hvilken enhver retning kan komme til klarhed over sig selv. De gamle grækere vandt klarhed over deres liv ved at fortælle om Odysseus, som måtte ud at kæmpe for at kunne komme rigtig hjem. Israelitterne fortalte om Moses, som førte folket på en ørkenvandring for at komme hjem. Vi fortæller om Kristus, som sagde at vejen er målet. Fra Nørreport går vi i alle retninger. Vi er fælles om at være på vej. Og kirken, den er under vejs. 6 Indre by Kirkemagasin juni august 2009 Sct Andreas Kirke Trinitatis Kirke Vor Frue Kirke

7 indre by ˇ Sct. andreas En ny åbning til kirken Vi ser det mange steder. Er stødt på det igen og igen. I pressen, i radioen og på TV. Og når folk hører, at man er involveret i folkekirkeligt arbejde, kommer spørgsmålet ofte:»hvornår lukker jeres kirke..?«eller:»er jeres kirke en af de lukningstruede..?«tekst og foto: Geert Madsen I Sct. Andreas Kirke har vi været igennem møllen med strukturændringer og trussel om ikke nødvendigvis lukning, men fratagelse af pligten til højmesse, bortfald af det daglige sognekirkelige arbejde. Vi er nu ved at finde vores rolle i det kirkelige samarbejde med de to andre kirker i centrum. Vi vil de næste tre år arbejde på at fastlægge vores helt egen profil i det samarbejde. En ny åbning kan forstås både i overført betydning og helt jordnært. I den overførte betydning vil vi i Sct. Andreas skærpe vores profil omkring musikog familiegudstjenester, og bygge videre på den store interesse, der gennem de seneste to år har været omkring vore familiearrangementer. I den sidstnævnte mere jordbundne betydning, vil jeg gerne præsentere vores nye indgangsparti ved kirkens hovedindgang: Det gamle mørkekammer, som var det første, der tog imod besøgende, er nu erstattet af et lyst og åbent glasparti, som i langt højere grad lader lyset strømme ind fra den travle gade udenfor og lader livet og musikken i kirken indbyde de forbipasserende. Kirkens gamle, smukke fløjdøre kan nu stå på vid gab og tage imod vore gæster til de mange arrangementer af både kirkelig og kulturel art. Eller blot byde velkommen til dem, der i løbet af dagen vil slippe den travle hverdag og nyde stilheden i kirkerummet. Ideen med glasdørene er at skabe en bedre forbindelse mellem kirkens rum og byens rum. At lade byens puls påvirke kirkelivet og i højere grad at få kirkens hjerteslag præsenteret i byens rum. Det gamle indgangsparti, mørkekammeret, er nu stuvet væk i kirkens dunkle kælderrum. Nationalmuseet kræver, at det skal gemmes for eventuelt at kunne genetableres. Vi er dog overbeviste om, at alle vore gæster vil sætte pris på og i endnu højere grad bruge - den nye åbning til vores kirke mange år frem i tiden. Bog om musikhistorie i Trinitatis kirke Sognepræst Kirsten Sandholt, Trinitatis kirke, har skrevet en bog om musikhistorien i Trinitatis Kirke gennem de sidste 350 år. Bogens titel er:»musik i Trinitatis, mennesker, stemmer og instrumenter«bogen udkommer i forbindelse med en koncert med BarokNu i Trinitatis kirke den 19. juni kl Bogen vil herefter kunne købes i kirken. Kirsten Sandholt kommer bredt omkring i musikhistorien. Foruden et afsnit om den principielle indretning af et orgel, er Trinitatis kirkes orglers historie beskrevet. Der er også et kapitel fra orgelbyggerens værksted. Nu spiller et orgel jo ikke af sig selv, så organisternes historie er også beskrevet sammen med de oplysninger, det har været muligt at skaffe om bælgetræderne. Et langt afsnit handler om kirkesangens historie. Her berettes om den rolle kirkeskolerne har spillet, og her fortælles om kantorernes (korledernes) historie. Bogen er rigt illustreret, og der vil være viden at hente for den, der ikke kender ret meget til musikkens historie, men der er også nye informationer fra arkiverne, som musikkyndige givet vis vil kunne drage nytte af. Sct Andreas Kirke Trinitatis Kirke Vor Frue Kirke juni august 2009 Indre by Kirkemagasin 7

8 indre by ˇ TEMA Hyldest til Findes der et smukkere stykke funkisgrafik end de stilrene røde neonbogstaver, der danner ordet Nørreport Station 8 Indre by Kirkemagasin juni august 2009 Sct Andreas Kirke Trinitatis Kirke Vor Frue Kirke

9 indre by ˇ TEMA Fotos: Morten Jacobsen Foto: Klaus Holsting Af Søren Ulrik Thomsen»Jeg har haft et dejligt liv, jeg indså det bare alt for sent«, sagde den franske forfatterinde Colette og ramte dermed en menneskelig tåbelighed, som jeg kunne konstatere hos mig selv, da Københavns Rådhus annoncerede en renovering af hele området omkring Nørreport Station. For først med udsigten til tæmningen af et kvarter hvis elektriske og tumultariske energi, jeg altid har haft i blodet og bare taget for givet, gik det for alvor op for mig, hvor fantastisk et sted Nørreport er. Hver eneste dag året rundt krydser jeg Nørreport mindst et par gange i døgnet. Når jeg skal betale min husleje på Købmagergades Postkontor, snuse efter antikvariske bøger hos Vangsgaard, købe røgede sild hos fiskehandleren i Frederiksborggade eller til gudstjeneste i Nørregade. Og lige så højt jeg elsker den højtidelige stilhed ved fredagsaltergangen i Vor Frue Kirke, lige så herligt er det på vej til og fra at tage bad i det oprømte kaos ved Nørreport, som er dén station i landet, flest passerer pr. døgn. Hvad er vel mere trist end segregering (Mjølnerparken til indvandrerne, Østerbro til middelklassen og Sydhavnen til overførselsindkomsterne): For mig er det et billede på modernitet og virkelig civilisation, når jeg på Nørreport ser, hvordan folk af enhver etnicitet myldrer mellem hinanden, hvordan ulastelige embedsmænd på vej til ministerierne, fortravlede jurister og smarte»kreative«fra forlag og mediehuse færdes gnidningsfrit mellem narkomaner, forstadsfruer på shopping, højtråbende gymnasiebranderter og hjemløse landevejsriddere med rævehaler, barnevogne og skabede køtere. Prøv engang at skridte begge sider af Nørrevoldgade af og se, hvor mange forskellige slags arkitektur her er repræsenteret: Romantiske gamle Indre By-huse klos op ad benhård halvtredsermodernisme, gravalvorlig neoklassicisme skråt overfor 1890'erkransekager med stuk og spir og forsirede gelændere. Se hvordan det ikke særligt høje! højhus på hjørnet af Frederiksborggade (hvor den smarte ungkarl Dirch Passer havde en funky penthouselejlighed i filmen Pigen og millionæren fra 1965) i al sin rørende»gammeldags modernitet«, og nu tilføjet en eventyrlig tornerosekrone af mobilsendemaster, står og blinker over til den lille, gotiske kiosk Sct Andreas Kirke Trinitatis Kirke Vor Frue Kirke juni august 2009 Indre by Kirkemagasin 9

10 indre by ˇ TEMA Foto: Morten Jacobsen med det irrede tag på pladsen mellem Fiolstræde og Nørregade og tænk på, at det netop er hele denne arkitektonisk set skandaløse inkonsekvens, der er med til at gøre området så levende og uforudsigeligt. Selvom Nørreport grundet den kolossale gennemstrømning af mennesker må være et af byens mest lukrative, er stedet blevet forskånet for de dyre og kedsommeligt ens mærkevarebutikker, der får»gode adresser«overalt i verden til at ligne hinanden. Der er noget hverdagsagtigt, slidstærkt og uprætentiøst over en stribe bikse som Damgaard Vine, Nørrevold Is, Forex, Karat Guld & Gaver, Taffelbays Konditori, Netto samt den lille pasfotobox med dens blafrende forhæng ud mod vildnisset. Som teenager kom jeg i Thomas P. Hejles Ungdomshus, der flyttede ind i 1948 og utroligt nok den i dag ligger på adressen ved siden af Dahls Flagfabrik (ja, flagfabrikker, dem har vi da ikke for mange af i forvejen). Besøg det fornemme Østerlandsk Thehus, gå over på modsatte hjørne og dyk ned i det ekstremt velassorterede Papirlager, nyd en pilsner på Nørreport Bodega, som er et ægte, dunkelt 70er-værtshus, hvor man på vej hjem efter en lang arbejdsdag kan mellemlande i sikkerhed, nu hvor Long John i Købmagergade er bukket under.... herligt er det på vej til og fra at tage bad i det oprømte kaos ved Nørreport Nattens Nørrevold har sine egne herligheder: Findes der et smukkere stykke funkisgrafik end de stilrene røde neonbogstaver, der danner ordet Nørreport Station, og hvad ville København være uden den lille naive bikube øverst på den gamle bankbygning? Når jeg i mine unge dage sent om natten ankom til stationen efter at have læst digte op i en fjern provins og som en mørbanket muldvarp med missende øjne krøb op fra det underjordiske, måtte jeg hver gang juble befriet ved synet af lysavisen, der ræsede rundt på taget af nr. 94: Jeg var tilbage i Hovedstaden! Og det samme er nu heldigvis lysavisen, som i mange år var slukket og inderligt savnet. Trafik skal der til før byens store fest virkeligt tager fart: Jeg elsker den larmende vrimmel af personbiler, cykler, busser, lastvognstog, taxier samt fodgængere, der snyder sig over for rødt og springer for livet, og hænger man på en barstol i Café Dolores vindue, kan man rent fysisk se overtrykket, når de rejsende simpelthen sprøjter op fra undergrunden. Og ja, der lugter af tis, de rustne cykler ligger i bunker, konstant attakeres man af tandløse tiggere og emsige verdensforbedrere, mens fastfoodemballagen flyver om skoene på én, selvfølgelig gør den det, vi befinder os jo i orkanens øje, ikke i en pyntelig dagligstue. Nørreport er for meget, men mindre ville være for lidt, for stedet er ikke til dvælen, men til lige at mærke suset det halvandet minut det tager at passere. Husk, at vi i Danmark kun har en firefem store byer, hvoraf kun en enkelt er en rigtig storby, og at der i denne ene storby kun er ganske få steder, hvor energien eksploderer og stemningen fortættes til det virkelig metropolske, som vi kender det fra f.eks. Tottenham Court Road i London, Belleville i Paris eller Union Square i New York. Et sådant sted er Nørreport. Som nok så gennemtænkte nybebyggelser viser, er byatmosfære ikke noget man kan planlægge sig til, men noget, der henover mange år og takket være tusinde faktorers lykkelige samspil gror frem af sig selv. Til gengæld skal der kun fem minutter og en ganske lille smule velment bessermachen til før støvet drysser af sommerfuglens vinger. 10 Indre by Kirkemagasin juni august 2009 Sct Andreas Kirke Trinitatis Kirke Vor Frue Kirke

11 Biskop Erik Norman Svendsen takker af V Biskop Erik Norman Svendsen Efter mere end 17 år på posten som Københavns biskop har Erik Norman Svendsen valgt at træde tilbage. Det sker med udgangen af august måned, og hans sidste embedshandling bliver at bispevie sin efterfølger ved den TV-transmitterede festgudstjeneste i Vor Frue Kirke søndag den 30. august kl. 14 under overværelse af HM Dronning Margrethe II og den kongelige familie og med gæster fra ind- og udland. Nok takker Erik Norman Svendsen af, men det er os, der takker for 17 års dygtigt lederskab. Erik Norman Svendsen har sammen med sin hustru Margit været kirken i Københavns stift et overordentlig dynamisk og levende engageret bispepar. Erik Norman Svendsen opnåede i sin tid som biskop flere bemærkelsesværdige resultater. Ikke mindst lykkedes det ham som formand for salmebogskommissionen at få gennemført en nyudgivelse af en kgl. autoriseret salmebog med optagelse af over 100 nye salmer samt udeladelse af et næsten tilsvarende antal. Det affødte megen diskussion, som imidlertid forstummede lige så brat efter udgivelsen, som den havde været heftig før. Herefter tog menigheder i stort tal i hele folkekirken den nye salmebog til sig med stor glæde. Det skyldtes ikke mindst Erik Norman Svendsens indsats, hans hymnologiske kundskaber og formidable grundighed, foruden hans særlige evner som formand for kommissionen til at søge konsensus og opnå kompromisser. Endvidere har Erik Norman Svendsen her på falderebet, kan man sige fået gennemført en omfattende strukturreform i stiftet. Omtrent 40 af stiftets sogne er nu indgået i nye større sogne eller pastorater for på den måde at styrke samarbejdet og bedre at kunne udnytte de tilstedeværende ressourcer. Det har været en proces, som har krævet både tålmodighed og udholdenhed, egenskaber som Norman Svendsen besidder i rigt mål tilmed altid parret med et aldrig svigtende godt humør. Jeg kan ikke mindes at have grebet Norman Svendsen i at»have en dårlig dag«. Jeg tror ikke, det begreb findes i hans vokabularium. Også på en lang række andre punkter har Erik Norman Svendsen taget initiativer til gavn for kirkens liv i stiftet. Lad mig nævne i flæng: Udgivelsen af en husstandsomdelt moderne lille katekismus (»Hjertesager«, som i øvrigt stadig kan fås i domkirken, om nogen måtte ønske et eksemplar), oprettelsen af en række funktions-præstestillinger (skoletjenesten, info-centret, gadepræst, ungdomspræst, natkirkepræster, flygtninge-indvandrerpræst mv.), og arrangeret en række konferencer for stiftets menighedsrådsmedlemmer til fælles inspiration. Søndag den 23. august, prædiker Erik Norman Svendsen ved højmessen i domkirken kl for sidste gang som biskop, men for de mange, der sætter pris på Norman Svendsens prædikener, er der trøst at hente: Han fortsætter nemlig som sognepræst tilknyttet Garnisons kirke, hvor han herefter jævnligt vil være på prædikantlisten. Desuden fortsætter han også som kongelig konfessionarius. Efter gudstjenesten den vil det mandsstore portræt af biskoppen, malet af Thomas Kluge, blive ophængt på sin plads i domkirken, og stiftet vil være vært ved en reception i Kbhs Universitets festsal. Og hvem véd, måske er det ved den lejlighed, biskoppen vil svinge sin pompøse bispestav på vej op ad kirkens gulv? Den stav, som fører en stille tilværelse på sin faste plads i hjørnet på biskoppens kontor og ikke har været i brug siden Fuglsang-Damgaards velmagtsdage, men som Erik Norman Svendsen i et svagt øjeblik har lovet at ville anvende i domkirken én gang inden, han endegyldigt stiller den fra sig. Af Anders Gadegaard Sct Andreas Kirke Trinitatis Kirke Vor Frue Kirke juni august 2009 Indre by Kirkemagasin 11

12 indre by ˇ gudstjenester Juni, juli og august 2009 Trinitatis kirke 9 vor frue kirke 9 Sct. andreas kirke 9 Trinitatis kirke Søndag den 16. august 10.s.e.trinitatis : Kirsten Sandholt Fredag den 19. juni : Anders Gadegaard Maj Søndag den 31. maj Pinsedag, Kantategudstjeneste : Kirsten Sandholt Juni Mandag den 1. juni Anden pinsedag Ingen gudstjeneste Søndag den 7. juni Trinitatis : Kirsten Sandholt Søndag den 14. juni 1.s.e.trinitatis : Bent Flemming Nielsen Søndag den 21. juni 2.s.e. trinitatis : Kirsten Sandholt Søndag den 28. juni 3.s.e. trinitatis : Stefan Lamhauge Hansen juli Søndag den 5. juli 4.s.e.trinitatis : Kirsten Sandholt Søndag den 12. juli 5.s.e.trinitatis : Kirsten Sandholt Søndag den 19. juli 6.s.e.trinitatis : Kirsten Sandholt Søndag den 26. juli 7.s.e.trinitatis : Stefan Lamhauge Hansen AUGUST Søndag den 2. august 8.s.e.trinitatis : Stefan Lamhauge Hansen Søndag den 9. august 9.s.e.trinitatis : Stefan Latmhauge Hansen Søndag den 23. august 11.s.e.trinitatis : Stefan Lamhauge Hansen Søndag den 30. august 12.s.e.trinitatis : Kirsten Sandholt september Søndag den 6. september 13.s.e.trinitatis : Kirsten Sandholt Vor frue kirke juni Mandag den 1. juni 2. Pinsedag : Jesper Stange : Harald Nielsen Torsdag den 4. juni nadvergudstjeneste i Natkirken : Signe M. Berg Fredag den 5. juni : Signe M. Berg Søndag den 7. juni Trinitatis søndag festgudstjeneste * : Anders Gadegaard : Musikgudstjeneste : Eva-Maria Schwarz : Taizéandagt med Natkirkens kor Torsdag den 11. juni nadvergudstjeneste i Natkirken : Signe M. Berg, Fredag den 12. juni : Johannes Langhoff Søndag den 14. juni 1. s. e. trinitatis : Anders Gadegaard : Jesper Stange Torsdag den 18. juni nadvergudstjeneste i Natkirken : Signe M. Berg Søndag den 21. juni 2. s. e. trinitatis : Jesper Stange : Detlef von Holst Torsdag den 25. juni nadvergudstjeneste i Natkirken : Signe M. Berg, Fredag den 26. juni : Eva-Maria Schwarz Søndag den 28. juni 3. s. e. trinitatis : Stine Munch : Anders Gadegaard JULI Torsdag den 2. juli nadvergudstjeneste i Natkirken : Rebecca Rudd Fredag den 3. juli : Jesper Stange Søndag den 5. juli 4. s. e. trinitatis : Jesper Stange : Stine Munch : Taizéandagt med Natkirkens kor Torsdag den 9. juli nadvergudstjeneste i Natkirken : Signe m. berg Fredag den 10. juli : Stine Munch Søndag den 12. juli 5. s. e. trinitatis : Eva-Maria Schwarz : Lone Fatum Torsdag den 16. juli nadvergudstjeneste i Natkirken : Signe m. berg Fredag den 17. juli : Signe M. Berg Søndag den 19. juli 6. s. e. trinitatis : Mogens Hansen : Harald Nielsen Kantategudstjeneste Pinsedag Ved kantategudstjenesten Pinsedag, søndag den 31. maj fremfører Trinitatis kirkes kor og orkester under ledelse af organist Søren Chr. Vestergaard, J.S. Bachs kantate 173, "Erhöhtes Fleisch und Blut". Sognepræst Kirsten Sandholt er prædikant. Kantategudstjenesterne i Trinitatis har fundet sted fra kirkens indvielse i 1656 og frem til en gang i 1800tallet. Vi har nu genoptaget den gamle tradition, og der er siden 2007 afholdt fire kantategudstjenester om året. Danmarks første Bibel I 1550 lod Kong Christian III trykke en hel bibel på dansk for første gang. Den blev trykt i eksemplarer og skulle ligge på samtlige danske kirkers altre. I dag kendes et sted mellem 100 og 200 eksemplarer af denne pragtbibel med de flotteste illustrationer. Vor Frue Kirke har sidste år modtaget i gave et eksemplar af den sjældne bibel fra familien Hoffmeyer. Menighedsrådet ville gerne - igen efter flere hundrede år - kunne leve op til Chr. III's anordning om at have denne Bibel liggende på altret under gudstjenesterne, men eksemplaret er medtaget og kræver en omfattende restaurering. Til alt held har "AP Møller og Hustru Chastine Mc- Kinney Møllers Fond til almene Formaal" bevilget en sådan total istandsættelse. Det er derfor en glæde at kunne invitere til Festgudstjeneste Trinitatis søndag den 7. juni kl. 10 med ibrugtagning af den nye (gamle) alterbibel. 12 Indre by Kirkemagasin juni august 2009 Sct Andreas Kirke Trinitatis Kirke Vor Frue Kirke

Fløng Kirke KONCERTER 2013 / 2014

Fløng Kirke KONCERTER 2013 / 2014 Søndag den 25. august 2013 kl. 13.00 FDF Gladsaxe Brass Band Friluftskoncert foran Sognets Hus I tilfælde af dårligt vejr gennemføres koncerten i Sognets Hus FDF Gladsaxe Brass Band byder på en varieret

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation

Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation Økonomi Ans Nr. Dok. nr. Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Tildelt beløb Bemærkninger 4 95929/11 Flemming Chr.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Prædiken til kantategudstjeneste, sidste søndag i kirkeåret, Jægersborg kirke 2012. Opførelse af J. S. Bach: Wachet auf, ruft uns die Stimme.

Prædiken til kantategudstjeneste, sidste søndag i kirkeåret, Jægersborg kirke 2012. Opførelse af J. S. Bach: Wachet auf, ruft uns die Stimme. Evighedssøndag Prædiken til kantategudstjeneste, sidste søndag i kirkeåret, Jægersborg kirke 2012. Opførelse af J. S. Bach: Wachet auf, ruft uns die Stimme. Salmer: 86-362 // 268 269 v.3-5 431 Læsninger:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen Den sidste søndag i efterårsferien. Frokost bagefter. Det er blevet

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

250 års. Katolsk Kirke. i Bredgade

250 års. Katolsk Kirke. i Bredgade 250 års Katolsk Kirke i Bredgade Kontakt Sankt Ansgars Kirke Bredgade 64, 1260 København K www.sanktansgar.dk Tlf. 3313 3762 sogn@sanktansgar.dk Layout Zofia Zelazny Den katolske Kirke er ikke så kendt

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte Årsberetning 2011

Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte Årsberetning 2011 Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte Årsberetning 2011 Skoletjenestens årsberetning Sendes til biskoppen, provstiudvalget, menighedsrådende v/ formændene, skoletjenestens repræsentantskab og arbejdsudvalg,

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Skole-kirkeprojekter 2015-2016

Skole-kirkeprojekter 2015-2016 Skole-kirkeprojekter 2015-2016 Kirken er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor i en årrække

Læs mere

Valdemarsgudstjeneste. 15/ Johs. 3,16. Jørgen Christensen

Valdemarsgudstjeneste. 15/ Johs. 3,16. Jørgen Christensen 725-10-787 Valdemarsgudstjeneste. 15/6-07. 20.30. Johs. 3,16. Jørgen Christensen Læsning: Johannes 3,16: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Fredag 6. februar kl. 17.00 ARS NOVA COPENHAGEN Hindemiths Messe omkranses af skønne renæssanceværker af Eccard, Victoria, Goudimel, Wert og

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

udfordrer kristne fællesskaber

udfordrer kristne fællesskaber 101 Mennesker med autisme og Aspergers syndrom udfordrer kristne fællesskaber Det er ikke særlig kaffehyggeligt, når der er en med, som hele tiden ødelægger det kaffehyggelige fællesskab, siger Henrik

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG Lys KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn JUNI JULI AUGUST 2012 VIBORG Menighedsrådsvalg 2012 Gudstjeneste i Vestervang Kirke Tanker om konfirmationstiden Aktiviteter Sogneudflugt Babysang Gudstjenesteliste SOGNENYT

Læs mere

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj IRKE nyt 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj At finde sin rette plads... Se side 2 At finde sin rette plads - kan det lade sig gøre i kirken? Jeg har min faste plads i kirken. Sådan siger et par

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 1. søndag i advent kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 1. søndag i advent kl. 10.00 i Engesvang 733 Skyerne gråne 87 - Det første lys 84 Gør døren høj 83 - Glæd dig Zion, glæd dig jord 439 O, du Guds lam 81 v. 7 af Fryd dig du Kristi brud 74

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Kirken på bakken. Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer

Kirken på bakken.  Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer Kirken på bakken www.sct-peders.dk Biskoppen kommer Sct. Peders Kirke Randersugen 2017 Kirken på bakken vil være din ekstra synlige kirke i Randersugen 2017. Velkommen til en lang række aktiviteter i Sct.

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Vedr. kirketælling Haderslev Stift side 1 af 8

Vedr. kirketælling Haderslev Stift side 1 af 8 Vedr. kirketælling Haderslev Stift side 1 af 8 Haderslev Stifts kirketælling løb igennem 2015 og indtil 1. februar 2016. En stor tak til alle de, der har været involveret i at tælle og indberette og samle

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere