December sø. i advent -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 7. 16.00 2. sø. i advent -"

Transkript

1 Gudstjenester December sø. i advent - HM Uge * Vi synger julen ind sø. i advent HM Bjolderup * sø. i advent TSP Bjolderup Juleaften HM Uge Bjolderup Bjolderup Juledag HM Bjolderup juledag HM Uge * Julesøndag HM Bjolderup Januar Nytårsdag HM Bjolderup Helligtrekongers sø. HM Bjolderup * sø. efter helligtrekonger HM Uge * sø. efter helligtrekonger TSP Bjolderup Sidste sø. efter HM Bjolderup helligtrekonger Februar Søndag septuagesima HM Bjolderup Søndag seksagesima HM Uge * Fastelavns søndag HM Bjolderup søndag i fasten HM Bjolderup * Stillegudstjeneste HM Bjolderup Tyske gudstjenester: 7/12: Uge kl /12: dansk-tysk adventsgudstjeneste på plejehjemmet Grønningen i Tinglev 24/12: Uge kirke kl /1: Uge kirke kl med altergang 18/1: Bjolderup kirke kl med altergang 8/2: Uge kirke kl Præst er: Kirstin Kristoffersen Tlf HM - Helge Maagaard TSP - Trine S. Parbo * kaffe i våbenhuset Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne december 2014 og januar + februar 2015 og Uge sogne

2 Kommende arrangementer Kirkebil Kirkegængere, som ønsker kørsel til og fra gudstjenester og sognearrangementer kan bestille Taxi på menighedsrådets regning senest dagen før kl. 12 hos Tinglev Taxi på tlf Julemarked Lørdag den 29. november kl i Uge Forsamlingshus. Stand til 50 kr. bestilles hos Irmgard Kolb på tlf Varm mad, kaffe/te og æbleskiver kan købes. Arrangør: menighedsrådet Høstoffer Høstoffer i Uge kr. 835 Høstoffer i Bjolderup kr Auktion i Bjolderup præstegård kr I alt kr Pengene fordeles således: KFUM Spejderne i Bolderslev kr , Teenklubben kr. 500, MOK Klubben kr. 500, Den Blå Oase kr , Støttegruppen for aktiviteter for Asylcentrets beboere kr og Julehjælp generelt kr Vi synger julen ind søndag den 7. december kl i Uge Kirke Juleevangeliet læses i små afsnit - hvert afsnit følges af fællessange, korsange og solosange som handler om det netop læste. Det bliver en anderledes gudstjeneste, hvor der også er noget for børn. Masser af sang og musik - og Luciaoptog! Medvirkende: Helge Maagaard, Børge Eggertsen, Kirkernes børne- og ungdomskor og Thilde Madsen Efter musikgudstjenesten serverer menighedsrådet gløgg og småkager Julekoncert torsdag den 4. december kl i Bjolderup kirke Gospel er langt mere end svedende armhuler og råbende mennesker. Det beviser Lusangi Gospel Choir med band fra Kolding ved en skøn julekoncert i Bjolderup den første torsdag i december. Vi har skruet et dejligt juleprogram sammen både med stille og... ja jeg vil gå så langt som til at sige vidunderligt dejlige gospelballader fra filmhits og kendte julesange. Men der er også energiske gospeludgaver af kendte julesange som Go tell it on the mountains, O come all ye faithfull og Hark the herald angels og mange flere, fortæller deres erfarne dirigent, Henrik Engelbrekt Refshauge. Det er hans 14. jul med koret, og han fejrede sidste år 20 års jubilæum som gospeldirigent. Efter koncerten serverer menighedsrådet gløgg og småkager Foredrag Tirsdag den 27. januar 2015 kl i Uge Forsamlingshus med Massoud Fouroozandeh. Han er født i 1970 i Iran, er uddannet cand.theol fra Århus Universitet i 2010 og til daglig præst i valgmenigheden Church of Love. Han flygtede i 1986 og konverterede senere til kristendommen. Emne for foredraget kommer senere! Bjolderup-Uge og Tinglev menighedsråd er arrangør. Stillegudstjeneste Bjolderup kirke den 25. februar kl ved Helge Maagaard OBS Sæt allerede nu kryds i kalenderen 5. marts, hvor der er Sogneaften med biskop Marianne Christiansen Konstitueret sognepræst Organist Kirkesanger Helge Maagaard Vestre Ringgade 120, Århus C Træffetid efter aftale Mandag er fridag Thilde Madsen Søndergade Tønder / Børge Eggertsen Kirkeblad for Bjolderup

3 Præsternes side Biskop Marianne Christiansen har konstitueret Helge Maagaard som sognepræst i Bjolderup-Uge sogne december, januar og februar. Her præsenterer han sig: Advent Blomstre som en rosengård skal de øde vange, blomstre i et gyldenår under fuglesange! Mødes skal i stråledans Libanons og Karmels glans, Sarons yndigheder. Sådan lyder én af de smukkeste adventssalmer, vi har i den danske salmebog. Ordet advent betyder egentlig komme eller rettere sagt Jesu komme, og adventstiden markerer derfor Guds komme til jorden. Med advent indledes med andre ord en ny begyndelse på jorden. Det er det, der får N.F.S. Grundtvig til at skrive, hvordan de øde vange, dvs. de øde marker, skal blomstre som en rosengård. Midt i det liv, vi hver især lever på jorden, tegner der sig altså et nyt liv, er kristendommens budskab. Et liv, hvor det, der måske ellers var øde og udsigtsløst, løftes op i flor, i mødet med troen på Kristus. De ord har alle dage voldt besvær for den menneskelige forstand at begribe. Det var også Grundtvig klar over, da han skrev sin salme i I et vers, som ikke er med i salmebogen, beskriver han derfor, med klar ironi, hvordan adventsbudskabet slet ikke har nogen gang på jorden længere, fordi det er overtrumfet af menneskets fornuft og klogskab. Helge Maagaard, 49 år, bor i Aarhus. Jeg har siden 1997 arbejdet som sognepræst i vikariater lige fra Nørrebro i København til Esbjerg, Holstebro og Aars, og for det meste i Viborg og Ribe stifter. Jeg blev handelsstudent fra Herning Handelsgymnasium i 84 og afsluttede de teologiske studier i Århus i Jeg begyndte på det teologiske studium, fordi jeg blev så optaget af Gud og hans kærlighed til os mennesker og af det budskab, Jesus kom med og som blev hans liv og til liv Og vel er budskabet om Guds komme til jorden et kors for den menneskelige tanke. For hvem kunne forestille sig, at Gud selv skulle vise sig i et menneske, uden magt og vælde, og siden lide, dø og opstå? Ja, ingen, for det er ganske enkelt for ubegribeligt at forstå for den menneskelige tanke. Men dermed behøver vi ikke at afskrive det budskab, advent og jul bringer os. For netop i det for tanken ubegribelige ligger der en væsentlig pointe. Sådan drejer adventsbudskabet sig nemlig ikke om, hvad vi mennesker kan gøre os af forestillinger om Gud. Tværtimod, handler advent om, hvad Gud siger til os. Derfor sker der også det forunderlige, at når menneskets klogskab tror, at det er dén, der skal komme til Gud, da bliver den overhalet inden om af evangeliets budskab om, at for os mennesker. Undervejs tog jeg den journalistiske tillægsuddannelse, fordi jeg syntes at det at kommunikere det kristne budskab, måtte være en vigtig del af arbejdet som præst. Jeg har beskæftiget mig meget med konfirmand- og teen arbejde, og ligeledes sjælesorg og kurser herom til kirkens dagligdag. Jeg synes, det er en stor udfordring for kirken at danne og forme relevante fællesskaber og blive kirke, så at Gud og troen giver mening i dagligdagen her i begyndelse af det 21. århundrede i Danmark. Maria har undervist vore konfirmander siden sommerferien bevægelsen er lige modsat: at Kristus kommer til os. Og så længe klogskaben stiller sig utilfreds med, at evangeliets ord ikke lige svarer til de forestillinger, den selv kan gøre sig om Gud ja, så bliver advents-budskabet også uvedkommende og betydningsløst. Så hvordan kommer Kristus da til os? Ja, det gør han, som det fortælles os den første søndag i advent: sagtmodig, ridende på et æsel, uden fokus på denne verdens magt og klogskab, men i sand afmagt. Det betyder også, at dér, hvor vi tør give afkald på al vores klogskab og på alt det, der binder os til vores egne evner og præstationer dér vil det ægte møde mellem Gud og menneske finde sted. Dér vil det menneskeliv, som af den ene eller den anden grund er blevet til øde vange, blomstre op. For dér, hvor vores håb, vores glæde og vores fremtid hører op dér møder Kristus os med ordene om, at han er opstandelsen og livet. Derfor gælder det, at hvor Kristus er, dér er vi aldrig uden håb, uden glæde eller uden fremtid. Nej, dér hvor han er, har vi tværtimod alt håb, al glæde og al fremtid, fordi vi i troen hører til hos ham og får del i det liv, der hører ham til. Glædelig advent! Maria Gitz Christiansen Kirketjener & graver Bjolderup: Jonna Damgaard Pedersen og Uge sogne Uge: Irmgard Kolb / udgives af menighedsrådet Stof vedrørende marts, april og maj sendes til Thilde Madsen på senest d. 26. januar

4 Fra menighedsrådet Orienteringsmøde den 26. oktober i Bjolderup Præstegård Efter en gudstjeneste, en lækker frokost og en sang blev Preben Kristensen valgt som ordstyrer. Han gav straks ordet til Leif Andersen - hermed formandens beretning: Endnu et år er gået, og der har været mange opgaver for alle her i menighedsrådet. Også vores ansatte har haft et travlt år med en del nye tiltag. I rådet har vi haft et par udskiftninger i det forløbne år. I december måned 2013, trådte Pia Jessen ud af rådet på grund af arbejdspres som skolelærer. Her i september kunne Line Holst Hansen ikke se sig som medlem af rådet mere. Det var en forståelig reaktion på systemets langsommelighed, og helt konkret var det arbejdet med etableringen af parkeringspladsen ved Bjolderup kirke, som i den grad skuffede Line!! Jeg beklager meget disse to gæve pigers afgang! Til gengæld kan jeg byde Bente Haugård og Preben Kristensen velkommen i menighedsrådet. Jeg vil nævne et par højdepunkter fra året, som er gået: I maj måned havde vi en rigtig skøn forårsaftens-tur i sognenes skove omkring Uge. Personale og menighedsråd med ægtefæller var indbudt til skovvandring sammen med skovfoged Martin Bøsselmann. Efter en god travetur sluttede vi af med en bid brød i Forsamlingshuset. En rigtig skøn aften. Noget andet jeg vil nævne er de to årlige Stifts arrangementer - Stiftsdag i marts og Stiftsmødet i september. Et par gode dage i Haderslev! Så har vi jo her i august måned modtaget Alfrida Pedersens opsigelse, som præst her i Bjolderup-Uge pastorat. Det har udløst en næsten fuldstændig udfyldt kalender resten af året. Rent praktisk er der sket nogle forviklinger hvad angår opslag m. m. af ny præstestilling. I første omgang blev stillingen opslået som en konstitueret stilling. Den rigtige stilling skal så opslås igen. Hvis alt går godt fra nu af, skulle vi have fast præst omkring 1. april. Til sidst vil jeg sige mange tak for den hjælp, vi har fået gennem det sidste år fra mange af jer i menigheden. Specielt tak til alle jer som gør en stor indsats for at få vore to sogne til at fungere sammen! Ingen nævnt, ingen glemt! Tak til jer alle. Kasserer Inga Waldemar fremlagde tal fra regnskab og budget. Se tal på hjemmesiden! Kontaktperson Carl Henrik Kristensen fortalte om sit arbejde som bindeled mellem menighedsråd og personale - en slags arbejdsgiverfunktion. Ruth Sommer berettede fra Præstegårdsudvalget, at der var sat udelys og alarm op. Fyr og olietanke er blevet udskiftet. Ventilationsanlægget kører, og der er så godt som ingen skimmelsvamp længere. På vegne af Line Holst Hansen fra Kirkeog kirkegårdsudvalget fortalte Leif om det store arbejde med P-pladsen ved Bjolderup kirke, som i sidste sekund blev stoppet af provstiet. Derudover lidt om planlægning af fremtiden på kirkegårdene, hvor der bliver markant færre kistebegravelser - og derfor større grønne flader. Formanden for aktivitetsudvalget, Evald Meilandt fortalte om 14 afholdte arrangementer i årets løb. Og om 15 planlagte arrangementer for det kommende år. Ved et efterfølgende indlæg fra Steen Larsen, som roste de mange initiativer, brød forsamlingen ud i klapsalver! Johannes Hermansen spurgte, om der kunne blive gjort noget ved de skæve hække omkring gravene på Bjolderup kirkegård. Leif kunne sagtens følge tankegangen, men sagde, at det var et spørgsmål om smag. En konsulent havde kommenteret de fantastiske hække på kirkegården - og sagt, at det var et særpræg, som bør bibeholdes. Kl sluttede mødet med en sang. referat : Thilde Kirkeblad for Bjolderup

5 Ny adventssalme + Korets side Korets side + Ny adventssalme Sangene synger i os Da Holger Lissner besøgte os i begyndelsen af april, var hans nye salmesamling lige på trapperne. Flere af os skrev os op til at købe den - og har for længst modtaget den! Han skriver i forordet om, hvad det at synge gør ved os: De ord, vi lægger stemme til, går ikke bare ud i [kirke]rummet til de andre. De går også indad, til vore hjerter. Ordene bliver vores ord til Gud, når vi lever os ind i dem. ( ) Salmer er ofte mere troende, end vi er, men når vi tager dem i munden, øver vi os i at tro og håbe det, de siger, og leve det liv, som de taler om. I Sangene synger i os får vi som menighed og kirke 99 smukke salmer, der ikke bare hjælper os til at kende Guds egenskaber, men også giver os mulighed for med Lissners egne ord at synge os ind i troen, og det er der levende kirke i! Her kan du se en adventssalme, som vi måske vil forsøge at lære i kirken: 1. Når kulden svøber sig om træer og kviste, og vintermørket gør os grå og triste, da tænder håbet lys på grønne grene, for Kristus kommer! Vi er ikke ene! 2. Han kommer, som vi vintertrætte håber, og han er ikke den, der højlydt råber, at lykken er at nå og få det hele, - sagtmodig vil han livet med os dele. 3. Han går til dem, der frygter julens glæde og ikke har et sted, hvor de kan græde, til dem, der knuges ned af julesorgen og helt har mistet håbet for i morgen. 4. Han trøster os så blidt, at mørket brydes, og gir os kraft, så vi igen kan frydes, han river sløret af de gustne løgne og åbner fængsler og de blindes øjne. 5. Og hvor med tak og åbenhed han mødes, han lader kærligheden i os fødes, og hvor vi ser Guds godhed i hans øje, dér lyser solopgangen fra det høje. 6. Nu er det advent! Kristus-tiden kommer, og selv i mørket lufter det af sommer, så håbet blusser op hos alle triste, når Guds folk tænder lys på grønne kviste. Bjolderup-Uge kirkekor For tiden er der ganske få piger som trodser de lange skoledage og møder op til kirkekor. De 10 piger er til gengæld dygtige, så vi synger en del 2-stemmige sange - det er en dejlig udfordring for såvel sangere som korleder Kirkekoret øver onsdag kl i Præstegården i Bjolderup. Det er for børn og unge fra 3. klasse og opad. Nye er altid meget velkomne - kig ind en dag op prøv om kor er noget for dig! Se mere om kor og korplan på Kor Kontakt korleder for spørgsmål om honorar på eller og Uge sogne

6 Siden sidst Spaghettigudstjeneste med Elon Jepsen 31/10 Se mange flere billeder fra begivenheder i sognene på Set og sket Der er billeder fra Sogneudflugten til Universe, Senior-kom-sammen, høstfrokost, sogneaften med provsten, Orienterings og inspirationsmødet og sogneaften med Christian Mogensen. Afskedsgudstjeneste med Alfrida K. Pedersen den 19. oktober i Uge kirke Se hendes afskedsprædiken i kirken og afskedstalen i Forsamlingshuset på Set og sket afskedsgudstjeneste Kirkeblad for Bjolderup

7 Familiebegivenheder Den 22. juni i Bjolderup: Christian Thomsen, søn af Hanne Eskildsen og Thomas Thomsen Den 17. august i Bjolderup: Agnes Skovsgaard Boi, datter af Mia og Rasmus Skovsgaard Boi Den 23. august i Bjolderup: Gurli Edemann Hansen og Henry Jørgensen Døde Bjolderup: Nis Callesen, født d. 23. august 1924, død d. 18. juli Kirsten Thor Christensen, født d. 27. januar 1952, død d. 12. september Ruth Andersen, født d. 27. januar 1938, død d. 25. september Ninna Irene Sørensen, født d. 5. maj 1942, død d. 6. oktober Den 31. august i Bjolderup: William Valentin Bjerre Johannsen, søn af Anette og Kasper Bjerre Johannsen Uge: Kjeld Egon Hansen, født d. 11. februar 1949, død d. 16. september Jannie van Deurs født d. 23. september 1945 død d. 18. oktober 2014 og Uge sogne

8 Nyt fra foreningerne Agnes Høeg og Ruth Schulz skriver: Danmission: Mandag d. 12. januar kl hos Ingrid Callesen, Ternevænget 187, Tinglev Fredag d. 20. februar kl hos Kristine Knudsen, Urnehovedvej 91, Bolderslev Bibelkreds: Torsdag d. 22. januar kl hos Kristine og Jørgen Knudsen, Urnehovedvej 91, Bolderslev Torsdag d. 26.februar kl hos Ruth og Svend Erik Schulz, Lysegvej 16, Bolderslevskov Hyggeeftermiddage i Bolderslev Missionshus Torsdag d.15. januar kl med Tove Kristiansen, Aabenraa Torsdag d. 19. februar kl med Ruth Christensen, Rens Møder i Missionshuset m.m. Kontaktperson: Edel Kristensen Tirsdag d. 2/12 kl : adventsfest. Hanne Kristesen, leder af Den blå Oase i Aabenraa deltager sammen med nogle af stedets brugere. Kirkens Børnekor vil også medvirke. Tirsdag d. 16/12 kl : Aksel Kristiansen kommer og bager pandekager og laver trylleri - en aften særligt tilrettelagt for asylansøgere, men alle er velkomne! Søndag d. 28/12 kl ca. 21: JULEFEST for hele familien med krybbespil, trylleri ved Jørgen Johansen, præst i Hejnsvig, dans om juletræ, godtepose og kaffe Mandag d. 5/1. og onsdag d. 7/1. kl.19.30: bedemøde/evangelisk Alliance bedeuge Fredag d. 9/1. kl : familieaften m/fællesspisning/evangelisk Alliance bedeuge Onsdag d. 28/1 kl : fællesspisning med efterfølgende generalforsamling KFUM & KFUKs Teenklub Kontaktperson er Kristian Jessen Aftnerne foregår i Bolderslev Missionshus torsdage fra kl KFUM & KFUKs Unge Familier Kontaktperson Lone Kristensen Aftenerne er kl , hvis ikke andet er nævnt. Tirsdag d. 2/12 hos Lone og Preben Kristensen. Tirsdag d. 6/1 hos Irene og Martin Hermansen - vi laver program! KFUM og KFUKs MOK-klub Kontaktperson: Leila Søe Poulsen MOK-klubben er i Missionshuset, Vestergade 5, fra kl Fredag d. 5. dec. kl. 16: julehygge Søndag d. 28. dec. kl ca.21: julefest for hele familien KFUM & KFUKs Bibelkreds Kontaktperson: Edel Kristensen Torsdag d. 11. december kl : julehygge hos Kristine og Lorens Jessen, Todsbølvej 50 Torsdag d. 15. januar kl : bibeltime hos Edel og Carl-Henrik Kristensen, Stadionvej 9 Onsdag d. 4. februar kl : bibeltime hos Kirsten og Flemming Jørgensen, Hjordkærvej 38 Støtteforeningen for KFUMspejderne indkalder til generalforsamling mandag d. 23. februar kl i Æ Spejderhus, Tunnelvej. Dagsorden iflg. vedtægterne. HUSK: loppemarked den 25. og 26. april. VIGTIGT: vi modtager/afhenter lopper hele året rundt. Henvendelse til Ralf Conradsen, tlf eller Edel Kristensen, tlf KFUM og KFUK (Mok- og Teenklubben) har stadig containere til at stå hos vognmand P. Kristensen, Bjolderupvej 3. Her står også spejdernes aviscontainer. Man kan levere alle former for jern og metal. Der står en lille container til dåser og en stor til alt andet. Hockey i Teenklubben På krolfbanen MOK-klub-løjer Asylaften med banko i Missionshuset Julefest 2013 Kirkeblad for Bjolderup Se seneste nyt på

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de.

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. KIRKE SOGN Billund og Grene Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. December Januar 2005 2 BØRNEHJØRNET BØRNEHJØRNET

Læs mere

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Efterår 2013 MOD og HÅB her midt i Trinitatis tiden Lignelsen om den uærlige godsforvalter (Lukas 16, 1 9) Lignelsen handler kort fortalt om en utro godsforvalter, der

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Ny hjælpepræst Nyt kirkeblad Sogneeftermiddage MOK-ROCK Nyt fra menigshedsråd Sogneudflugt Musik i kirken Interview Præstens spalte Spejder Indre Missions møder Gudstjenester December

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Billund og Grene. marts

Billund og Grene. marts Kirke sogn Billund og Grene februar marts 2013 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk tlf. 76 76 76 01,

Læs mere

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015 Syv Kirke Ørsted Kirke Dåstrup Kirke Gadstrup Kirke Kirkenyt December Januar Februar 2014/2015 Læs mere om julens gudstjenester, vinterens foredrag og aktiviteter, Veteranklubben, nytårskoncert, indsamling

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST I dette nummer: Side 2 Glædelig Påske Side 3 Nyt fra menighedsrådet Side 4 Menighedsmøde Konfirmander med farver Side 5 Babysalmesang Gudstjeneste

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

irkebladet Glansbilleder Nr. 1 1-3 2013 en cigarkasse, og hvor drøftelserne under menighedsrådsmøderne

irkebladet Glansbilleder Nr. 1 1-3 2013 en cigarkasse, og hvor drøftelserne under menighedsrådsmøderne irkebladet KGrindsted Nollund Urup Nr. 1 1-3 2013 Film- og debat aften om autisme: side 2 Udsmykning i Grindsted kirke, der involverer hele sognet: side 3 Nye menighedsråd: side 4-6 Påskekoncert i Grindsted

Læs mere

Kirkebladet. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund

Kirkebladet. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund Kirkebladet Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund marts, april og maj 2011 / Nr. 2 / 40. årgang De store hænder af Arne Haugen Sørensen. Fra Søren Nielsen s bog: Meditationer, Kirke- & Kunstguide Og der blev

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3 SogneNYT 1 Samtalegruppe Samtalegruppe - et tilbud til dig, som har mistet. Kirkerne i Fjerritslevområdet (gl. Fjerritslev kommune) har

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Gud er god. Hver dag er en ny gave til os fra vores himmelske Far og skaber. Kirkerne er åbne til bøn, gudstjeneste og bare det at være der. Især er det

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1 SogneNYT Godt nytår Vi skal hen sidst i januar, så begynder man at ku mærke det. Sådan siger min 90-årige svigermor., som tager sig en lille

Læs mere

Nye glasmalerier i kirkerummet 3 Hvad er advent? 7 Stress en folkesygdom 8

Nye glasmalerier i kirkerummet 3 Hvad er advent? 7 Stress en folkesygdom 8 Nye glasmalerier i kirkerummet 3 Hvad er advent? 7 Stress en folkesygdom 8 ENGHOLMKIRKEN Nr. 2-2014 Kontakt Kirkekontoret: Kordegn Susan Steenbrandt Mandag fredag kl. 9-13, tirs. tillige 16-18 Tlf. 48

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 2 Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 1 KIRKELIV i Give, Farre & Vorslunde Pastagudstjeneste med Peter Pan, Carl Nielsen koncert,

Læs mere

Kirke- og sogneblad. Rækker Mølle Pastorat. Marts - Maj 2014. Hanning - Finderup - Bølling - Sædding

Kirke- og sogneblad. Rækker Mølle Pastorat. Marts - Maj 2014. Hanning - Finderup - Bølling - Sædding Kirke- og sogneblad Rækker Mølle Pastorat Hanning - Finderup - Bølling - Sædding Marts - Maj 2014 Ordet.. 2 Nyt.. 3 Aktivitetskalenderne.. 4-7 Hellig 3 konger.. 8 Smuthullet.. 9 Året i tal.. 10 Juleafslutninger..

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Agerskov & Branderup. December Januar Februar

Agerskov & Branderup. December Januar Februar KirkeBladet 1 Indhold Glade jul, stressede jul... 2 Ny organist... 3 Afrensning af gammel sten. 4 Høstgudstjeneste... 6 Gudstjenester... 8 2015 December Januar Februar Agerskov & Branderup 1 Kirkelig vejviser

Læs mere

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER 2009 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere