December sø. i advent -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 7. 16.00 2. sø. i advent -"

Transkript

1 Gudstjenester December sø. i advent - HM Uge * Vi synger julen ind sø. i advent HM Bjolderup * sø. i advent TSP Bjolderup Juleaften HM Uge Bjolderup Bjolderup Juledag HM Bjolderup juledag HM Uge * Julesøndag HM Bjolderup Januar Nytårsdag HM Bjolderup Helligtrekongers sø. HM Bjolderup * sø. efter helligtrekonger HM Uge * sø. efter helligtrekonger TSP Bjolderup Sidste sø. efter HM Bjolderup helligtrekonger Februar Søndag septuagesima HM Bjolderup Søndag seksagesima HM Uge * Fastelavns søndag HM Bjolderup søndag i fasten HM Bjolderup * Stillegudstjeneste HM Bjolderup Tyske gudstjenester: 7/12: Uge kl /12: dansk-tysk adventsgudstjeneste på plejehjemmet Grønningen i Tinglev 24/12: Uge kirke kl /1: Uge kirke kl med altergang 18/1: Bjolderup kirke kl med altergang 8/2: Uge kirke kl Præst er: Kirstin Kristoffersen Tlf HM - Helge Maagaard TSP - Trine S. Parbo * kaffe i våbenhuset Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne december 2014 og januar + februar 2015 og Uge sogne

2 Kommende arrangementer Kirkebil Kirkegængere, som ønsker kørsel til og fra gudstjenester og sognearrangementer kan bestille Taxi på menighedsrådets regning senest dagen før kl. 12 hos Tinglev Taxi på tlf Julemarked Lørdag den 29. november kl i Uge Forsamlingshus. Stand til 50 kr. bestilles hos Irmgard Kolb på tlf Varm mad, kaffe/te og æbleskiver kan købes. Arrangør: menighedsrådet Høstoffer Høstoffer i Uge kr. 835 Høstoffer i Bjolderup kr Auktion i Bjolderup præstegård kr I alt kr Pengene fordeles således: KFUM Spejderne i Bolderslev kr , Teenklubben kr. 500, MOK Klubben kr. 500, Den Blå Oase kr , Støttegruppen for aktiviteter for Asylcentrets beboere kr og Julehjælp generelt kr Vi synger julen ind søndag den 7. december kl i Uge Kirke Juleevangeliet læses i små afsnit - hvert afsnit følges af fællessange, korsange og solosange som handler om det netop læste. Det bliver en anderledes gudstjeneste, hvor der også er noget for børn. Masser af sang og musik - og Luciaoptog! Medvirkende: Helge Maagaard, Børge Eggertsen, Kirkernes børne- og ungdomskor og Thilde Madsen Efter musikgudstjenesten serverer menighedsrådet gløgg og småkager Julekoncert torsdag den 4. december kl i Bjolderup kirke Gospel er langt mere end svedende armhuler og råbende mennesker. Det beviser Lusangi Gospel Choir med band fra Kolding ved en skøn julekoncert i Bjolderup den første torsdag i december. Vi har skruet et dejligt juleprogram sammen både med stille og... ja jeg vil gå så langt som til at sige vidunderligt dejlige gospelballader fra filmhits og kendte julesange. Men der er også energiske gospeludgaver af kendte julesange som Go tell it on the mountains, O come all ye faithfull og Hark the herald angels og mange flere, fortæller deres erfarne dirigent, Henrik Engelbrekt Refshauge. Det er hans 14. jul med koret, og han fejrede sidste år 20 års jubilæum som gospeldirigent. Efter koncerten serverer menighedsrådet gløgg og småkager Foredrag Tirsdag den 27. januar 2015 kl i Uge Forsamlingshus med Massoud Fouroozandeh. Han er født i 1970 i Iran, er uddannet cand.theol fra Århus Universitet i 2010 og til daglig præst i valgmenigheden Church of Love. Han flygtede i 1986 og konverterede senere til kristendommen. Emne for foredraget kommer senere! Bjolderup-Uge og Tinglev menighedsråd er arrangør. Stillegudstjeneste Bjolderup kirke den 25. februar kl ved Helge Maagaard OBS Sæt allerede nu kryds i kalenderen 5. marts, hvor der er Sogneaften med biskop Marianne Christiansen Konstitueret sognepræst Organist Kirkesanger Helge Maagaard Vestre Ringgade 120, Århus C Træffetid efter aftale Mandag er fridag Thilde Madsen Søndergade Tønder / Børge Eggertsen Kirkeblad for Bjolderup

3 Præsternes side Biskop Marianne Christiansen har konstitueret Helge Maagaard som sognepræst i Bjolderup-Uge sogne december, januar og februar. Her præsenterer han sig: Advent Blomstre som en rosengård skal de øde vange, blomstre i et gyldenår under fuglesange! Mødes skal i stråledans Libanons og Karmels glans, Sarons yndigheder. Sådan lyder én af de smukkeste adventssalmer, vi har i den danske salmebog. Ordet advent betyder egentlig komme eller rettere sagt Jesu komme, og adventstiden markerer derfor Guds komme til jorden. Med advent indledes med andre ord en ny begyndelse på jorden. Det er det, der får N.F.S. Grundtvig til at skrive, hvordan de øde vange, dvs. de øde marker, skal blomstre som en rosengård. Midt i det liv, vi hver især lever på jorden, tegner der sig altså et nyt liv, er kristendommens budskab. Et liv, hvor det, der måske ellers var øde og udsigtsløst, løftes op i flor, i mødet med troen på Kristus. De ord har alle dage voldt besvær for den menneskelige forstand at begribe. Det var også Grundtvig klar over, da han skrev sin salme i I et vers, som ikke er med i salmebogen, beskriver han derfor, med klar ironi, hvordan adventsbudskabet slet ikke har nogen gang på jorden længere, fordi det er overtrumfet af menneskets fornuft og klogskab. Helge Maagaard, 49 år, bor i Aarhus. Jeg har siden 1997 arbejdet som sognepræst i vikariater lige fra Nørrebro i København til Esbjerg, Holstebro og Aars, og for det meste i Viborg og Ribe stifter. Jeg blev handelsstudent fra Herning Handelsgymnasium i 84 og afsluttede de teologiske studier i Århus i Jeg begyndte på det teologiske studium, fordi jeg blev så optaget af Gud og hans kærlighed til os mennesker og af det budskab, Jesus kom med og som blev hans liv og til liv Og vel er budskabet om Guds komme til jorden et kors for den menneskelige tanke. For hvem kunne forestille sig, at Gud selv skulle vise sig i et menneske, uden magt og vælde, og siden lide, dø og opstå? Ja, ingen, for det er ganske enkelt for ubegribeligt at forstå for den menneskelige tanke. Men dermed behøver vi ikke at afskrive det budskab, advent og jul bringer os. For netop i det for tanken ubegribelige ligger der en væsentlig pointe. Sådan drejer adventsbudskabet sig nemlig ikke om, hvad vi mennesker kan gøre os af forestillinger om Gud. Tværtimod, handler advent om, hvad Gud siger til os. Derfor sker der også det forunderlige, at når menneskets klogskab tror, at det er dén, der skal komme til Gud, da bliver den overhalet inden om af evangeliets budskab om, at for os mennesker. Undervejs tog jeg den journalistiske tillægsuddannelse, fordi jeg syntes at det at kommunikere det kristne budskab, måtte være en vigtig del af arbejdet som præst. Jeg har beskæftiget mig meget med konfirmand- og teen arbejde, og ligeledes sjælesorg og kurser herom til kirkens dagligdag. Jeg synes, det er en stor udfordring for kirken at danne og forme relevante fællesskaber og blive kirke, så at Gud og troen giver mening i dagligdagen her i begyndelse af det 21. århundrede i Danmark. Maria har undervist vore konfirmander siden sommerferien bevægelsen er lige modsat: at Kristus kommer til os. Og så længe klogskaben stiller sig utilfreds med, at evangeliets ord ikke lige svarer til de forestillinger, den selv kan gøre sig om Gud ja, så bliver advents-budskabet også uvedkommende og betydningsløst. Så hvordan kommer Kristus da til os? Ja, det gør han, som det fortælles os den første søndag i advent: sagtmodig, ridende på et æsel, uden fokus på denne verdens magt og klogskab, men i sand afmagt. Det betyder også, at dér, hvor vi tør give afkald på al vores klogskab og på alt det, der binder os til vores egne evner og præstationer dér vil det ægte møde mellem Gud og menneske finde sted. Dér vil det menneskeliv, som af den ene eller den anden grund er blevet til øde vange, blomstre op. For dér, hvor vores håb, vores glæde og vores fremtid hører op dér møder Kristus os med ordene om, at han er opstandelsen og livet. Derfor gælder det, at hvor Kristus er, dér er vi aldrig uden håb, uden glæde eller uden fremtid. Nej, dér hvor han er, har vi tværtimod alt håb, al glæde og al fremtid, fordi vi i troen hører til hos ham og får del i det liv, der hører ham til. Glædelig advent! Maria Gitz Christiansen Kirketjener & graver Bjolderup: Jonna Damgaard Pedersen og Uge sogne Uge: Irmgard Kolb / udgives af menighedsrådet Stof vedrørende marts, april og maj sendes til Thilde Madsen på senest d. 26. januar

4 Fra menighedsrådet Orienteringsmøde den 26. oktober i Bjolderup Præstegård Efter en gudstjeneste, en lækker frokost og en sang blev Preben Kristensen valgt som ordstyrer. Han gav straks ordet til Leif Andersen - hermed formandens beretning: Endnu et år er gået, og der har været mange opgaver for alle her i menighedsrådet. Også vores ansatte har haft et travlt år med en del nye tiltag. I rådet har vi haft et par udskiftninger i det forløbne år. I december måned 2013, trådte Pia Jessen ud af rådet på grund af arbejdspres som skolelærer. Her i september kunne Line Holst Hansen ikke se sig som medlem af rådet mere. Det var en forståelig reaktion på systemets langsommelighed, og helt konkret var det arbejdet med etableringen af parkeringspladsen ved Bjolderup kirke, som i den grad skuffede Line!! Jeg beklager meget disse to gæve pigers afgang! Til gengæld kan jeg byde Bente Haugård og Preben Kristensen velkommen i menighedsrådet. Jeg vil nævne et par højdepunkter fra året, som er gået: I maj måned havde vi en rigtig skøn forårsaftens-tur i sognenes skove omkring Uge. Personale og menighedsråd med ægtefæller var indbudt til skovvandring sammen med skovfoged Martin Bøsselmann. Efter en god travetur sluttede vi af med en bid brød i Forsamlingshuset. En rigtig skøn aften. Noget andet jeg vil nævne er de to årlige Stifts arrangementer - Stiftsdag i marts og Stiftsmødet i september. Et par gode dage i Haderslev! Så har vi jo her i august måned modtaget Alfrida Pedersens opsigelse, som præst her i Bjolderup-Uge pastorat. Det har udløst en næsten fuldstændig udfyldt kalender resten af året. Rent praktisk er der sket nogle forviklinger hvad angår opslag m. m. af ny præstestilling. I første omgang blev stillingen opslået som en konstitueret stilling. Den rigtige stilling skal så opslås igen. Hvis alt går godt fra nu af, skulle vi have fast præst omkring 1. april. Til sidst vil jeg sige mange tak for den hjælp, vi har fået gennem det sidste år fra mange af jer i menigheden. Specielt tak til alle jer som gør en stor indsats for at få vore to sogne til at fungere sammen! Ingen nævnt, ingen glemt! Tak til jer alle. Kasserer Inga Waldemar fremlagde tal fra regnskab og budget. Se tal på hjemmesiden! Kontaktperson Carl Henrik Kristensen fortalte om sit arbejde som bindeled mellem menighedsråd og personale - en slags arbejdsgiverfunktion. Ruth Sommer berettede fra Præstegårdsudvalget, at der var sat udelys og alarm op. Fyr og olietanke er blevet udskiftet. Ventilationsanlægget kører, og der er så godt som ingen skimmelsvamp længere. På vegne af Line Holst Hansen fra Kirkeog kirkegårdsudvalget fortalte Leif om det store arbejde med P-pladsen ved Bjolderup kirke, som i sidste sekund blev stoppet af provstiet. Derudover lidt om planlægning af fremtiden på kirkegårdene, hvor der bliver markant færre kistebegravelser - og derfor større grønne flader. Formanden for aktivitetsudvalget, Evald Meilandt fortalte om 14 afholdte arrangementer i årets løb. Og om 15 planlagte arrangementer for det kommende år. Ved et efterfølgende indlæg fra Steen Larsen, som roste de mange initiativer, brød forsamlingen ud i klapsalver! Johannes Hermansen spurgte, om der kunne blive gjort noget ved de skæve hække omkring gravene på Bjolderup kirkegård. Leif kunne sagtens følge tankegangen, men sagde, at det var et spørgsmål om smag. En konsulent havde kommenteret de fantastiske hække på kirkegården - og sagt, at det var et særpræg, som bør bibeholdes. Kl sluttede mødet med en sang. referat : Thilde Kirkeblad for Bjolderup

5 Ny adventssalme + Korets side Korets side + Ny adventssalme Sangene synger i os Da Holger Lissner besøgte os i begyndelsen af april, var hans nye salmesamling lige på trapperne. Flere af os skrev os op til at købe den - og har for længst modtaget den! Han skriver i forordet om, hvad det at synge gør ved os: De ord, vi lægger stemme til, går ikke bare ud i [kirke]rummet til de andre. De går også indad, til vore hjerter. Ordene bliver vores ord til Gud, når vi lever os ind i dem. ( ) Salmer er ofte mere troende, end vi er, men når vi tager dem i munden, øver vi os i at tro og håbe det, de siger, og leve det liv, som de taler om. I Sangene synger i os får vi som menighed og kirke 99 smukke salmer, der ikke bare hjælper os til at kende Guds egenskaber, men også giver os mulighed for med Lissners egne ord at synge os ind i troen, og det er der levende kirke i! Her kan du se en adventssalme, som vi måske vil forsøge at lære i kirken: 1. Når kulden svøber sig om træer og kviste, og vintermørket gør os grå og triste, da tænder håbet lys på grønne grene, for Kristus kommer! Vi er ikke ene! 2. Han kommer, som vi vintertrætte håber, og han er ikke den, der højlydt råber, at lykken er at nå og få det hele, - sagtmodig vil han livet med os dele. 3. Han går til dem, der frygter julens glæde og ikke har et sted, hvor de kan græde, til dem, der knuges ned af julesorgen og helt har mistet håbet for i morgen. 4. Han trøster os så blidt, at mørket brydes, og gir os kraft, så vi igen kan frydes, han river sløret af de gustne løgne og åbner fængsler og de blindes øjne. 5. Og hvor med tak og åbenhed han mødes, han lader kærligheden i os fødes, og hvor vi ser Guds godhed i hans øje, dér lyser solopgangen fra det høje. 6. Nu er det advent! Kristus-tiden kommer, og selv i mørket lufter det af sommer, så håbet blusser op hos alle triste, når Guds folk tænder lys på grønne kviste. Bjolderup-Uge kirkekor For tiden er der ganske få piger som trodser de lange skoledage og møder op til kirkekor. De 10 piger er til gengæld dygtige, så vi synger en del 2-stemmige sange - det er en dejlig udfordring for såvel sangere som korleder Kirkekoret øver onsdag kl i Præstegården i Bjolderup. Det er for børn og unge fra 3. klasse og opad. Nye er altid meget velkomne - kig ind en dag op prøv om kor er noget for dig! Se mere om kor og korplan på Kor Kontakt korleder for spørgsmål om honorar på eller og Uge sogne

6 Siden sidst Spaghettigudstjeneste med Elon Jepsen 31/10 Se mange flere billeder fra begivenheder i sognene på Set og sket Der er billeder fra Sogneudflugten til Universe, Senior-kom-sammen, høstfrokost, sogneaften med provsten, Orienterings og inspirationsmødet og sogneaften med Christian Mogensen. Afskedsgudstjeneste med Alfrida K. Pedersen den 19. oktober i Uge kirke Se hendes afskedsprædiken i kirken og afskedstalen i Forsamlingshuset på Set og sket afskedsgudstjeneste Kirkeblad for Bjolderup

7 Familiebegivenheder Den 22. juni i Bjolderup: Christian Thomsen, søn af Hanne Eskildsen og Thomas Thomsen Den 17. august i Bjolderup: Agnes Skovsgaard Boi, datter af Mia og Rasmus Skovsgaard Boi Den 23. august i Bjolderup: Gurli Edemann Hansen og Henry Jørgensen Døde Bjolderup: Nis Callesen, født d. 23. august 1924, død d. 18. juli Kirsten Thor Christensen, født d. 27. januar 1952, død d. 12. september Ruth Andersen, født d. 27. januar 1938, død d. 25. september Ninna Irene Sørensen, født d. 5. maj 1942, død d. 6. oktober Den 31. august i Bjolderup: William Valentin Bjerre Johannsen, søn af Anette og Kasper Bjerre Johannsen Uge: Kjeld Egon Hansen, født d. 11. februar 1949, død d. 16. september Jannie van Deurs født d. 23. september 1945 død d. 18. oktober 2014 og Uge sogne

8 Nyt fra foreningerne Agnes Høeg og Ruth Schulz skriver: Danmission: Mandag d. 12. januar kl hos Ingrid Callesen, Ternevænget 187, Tinglev Fredag d. 20. februar kl hos Kristine Knudsen, Urnehovedvej 91, Bolderslev Bibelkreds: Torsdag d. 22. januar kl hos Kristine og Jørgen Knudsen, Urnehovedvej 91, Bolderslev Torsdag d. 26.februar kl hos Ruth og Svend Erik Schulz, Lysegvej 16, Bolderslevskov Hyggeeftermiddage i Bolderslev Missionshus Torsdag d.15. januar kl med Tove Kristiansen, Aabenraa Torsdag d. 19. februar kl med Ruth Christensen, Rens Møder i Missionshuset m.m. Kontaktperson: Edel Kristensen Tirsdag d. 2/12 kl : adventsfest. Hanne Kristesen, leder af Den blå Oase i Aabenraa deltager sammen med nogle af stedets brugere. Kirkens Børnekor vil også medvirke. Tirsdag d. 16/12 kl : Aksel Kristiansen kommer og bager pandekager og laver trylleri - en aften særligt tilrettelagt for asylansøgere, men alle er velkomne! Søndag d. 28/12 kl ca. 21: JULEFEST for hele familien med krybbespil, trylleri ved Jørgen Johansen, præst i Hejnsvig, dans om juletræ, godtepose og kaffe Mandag d. 5/1. og onsdag d. 7/1. kl.19.30: bedemøde/evangelisk Alliance bedeuge Fredag d. 9/1. kl : familieaften m/fællesspisning/evangelisk Alliance bedeuge Onsdag d. 28/1 kl : fællesspisning med efterfølgende generalforsamling KFUM & KFUKs Teenklub Kontaktperson er Kristian Jessen Aftnerne foregår i Bolderslev Missionshus torsdage fra kl KFUM & KFUKs Unge Familier Kontaktperson Lone Kristensen Aftenerne er kl , hvis ikke andet er nævnt. Tirsdag d. 2/12 hos Lone og Preben Kristensen. Tirsdag d. 6/1 hos Irene og Martin Hermansen - vi laver program! KFUM og KFUKs MOK-klub Kontaktperson: Leila Søe Poulsen MOK-klubben er i Missionshuset, Vestergade 5, fra kl Fredag d. 5. dec. kl. 16: julehygge Søndag d. 28. dec. kl ca.21: julefest for hele familien KFUM & KFUKs Bibelkreds Kontaktperson: Edel Kristensen Torsdag d. 11. december kl : julehygge hos Kristine og Lorens Jessen, Todsbølvej 50 Torsdag d. 15. januar kl : bibeltime hos Edel og Carl-Henrik Kristensen, Stadionvej 9 Onsdag d. 4. februar kl : bibeltime hos Kirsten og Flemming Jørgensen, Hjordkærvej 38 Støtteforeningen for KFUMspejderne indkalder til generalforsamling mandag d. 23. februar kl i Æ Spejderhus, Tunnelvej. Dagsorden iflg. vedtægterne. HUSK: loppemarked den 25. og 26. april. VIGTIGT: vi modtager/afhenter lopper hele året rundt. Henvendelse til Ralf Conradsen, tlf eller Edel Kristensen, tlf KFUM og KFUK (Mok- og Teenklubben) har stadig containere til at stå hos vognmand P. Kristensen, Bjolderupvej 3. Her står også spejdernes aviscontainer. Man kan levere alle former for jern og metal. Der står en lille container til dåser og en stor til alt andet. Hockey i Teenklubben På krolfbanen MOK-klub-løjer Asylaften med banko i Missionshuset Julefest 2013 Kirkeblad for Bjolderup Se seneste nyt på

Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne december 2010 - januar - februar 2011

Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne december 2010 - januar - februar 2011 Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne december 2010 - januar - februar 2011 1 Kirkelig vejviser og indhold Sognepræst Alfrida K. Pedersen Bjolderupvej 65 6392 Bolderslev Tlf.. 7464 6336 E-mail: akp@km.dk

Læs mere

Kirkelig vejviser og indhold

Kirkelig vejviser og indhold Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne december 2011, januar og februar 2012 1 Kirkelig vejviser og indhold Sognepræst Alfrida K. Pedersen Uge Bygade 11 6360 Tinglev Tlf.. 7464 6336 E-mail: akp@km.dk

Læs mere

10. 10.30 8. sø. efter trinitatis AKP Uge *

10. 10.30 8. sø. efter trinitatis AKP Uge * Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2014 Gudstjenester Juni 1. 10.30 6. sø. efter påske AKP Bjolderup 8. 10.30 Pinsedag AKP Bjolderup ** 9. 10.30 2. pinsedag AKP Uge * 15. 10.30 Trinitatis

Læs mere

Gudstjenester. December 1. 10.30 1. sø. i advent AKP Bjolderup 8. 16.00 2. sø. i advent

Gudstjenester. December 1. 10.30 1. sø. i advent AKP Bjolderup 8. 16.00 2. sø. i advent Tyske gudstjenester: 1/12 kl. 19.00 i Bjolderup kirke 8/12 kl. 14.00 i Uge kirke 15/12 kl. 17.00 i Kliplev - fælles Musikalische adventsvesper 24/12 kl. 23.00 i Uge kirke 12/01 kl. 14.00 i Uge kirke 19/01

Læs mere

Kirkelig vejviser og indhold

Kirkelig vejviser og indhold Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne september, oktober og november 2012 1 Kirkelig vejviser og indhold Sognepræst Alfrida K. Pedersen Uge Bygade 11 6360 Tinglev Tlf.. 7464 6336 E-mail: akp@km.dk

Læs mere

Tyske gudstjenester: 9/6 kl. 14.00 i Uge kirke, 9/6 kl. 16.00 dansktysk spillemandsmesse Tinglev kirke, 23/6 kl. 14.00 openairgudstjeneste

Tyske gudstjenester: 9/6 kl. 14.00 i Uge kirke, 9/6 kl. 16.00 dansktysk spillemandsmesse Tinglev kirke, 23/6 kl. 14.00 openairgudstjeneste Tyske gudstjenester: 9/6 kl. 14.00 i Uge kirke, 9/6 kl. 16.00 dansktysk spillemandsmesse Tinglev kirke, 23/6 kl. 14.00 openairgudstjeneste i skoven i Lovtrup, 11/8 kl. 14.00 i Uge kirke, 18/8 kl. 19.00

Læs mere

Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne september, oktober og november 2011 1

Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne september, oktober og november 2011 1 Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne september, oktober og november 2011 1 Kirkelig vejviser og indhold Sognepræst Alfrida K. Pedersen Uge Bygade 11 6360 Tinglev Tlf.. 7464 6336 E-mail: akp@km.dk

Læs mere

Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne september, oktober og november 2015 Gudstjenester Tyske gudstjenester: September

Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne september, oktober og november 2015 Gudstjenester Tyske gudstjenester: September Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne september, oktober og november 2015 Gudstjenester September 6. 10.30 14. sø. efter trinitatis AHM Bjolderup * 13. 10.30 15. sø. efter trinitatis - AHM Uge høstgudstjeneste

Læs mere

AHM - Allan H. Madsen

AHM - Allan H. Madsen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne december 2015, januar og februar 2016 Gudstjenester December 6. 16.00 2. søndag i advent - AHM Bjolderup * Vi synger julen ind 13. 15.30 3. søndag i advent AHM Uge

Læs mere

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl Adventskransens fire lys symboliserer de fire adventssøndage inden jul. Levende lys hører adventstiden til, fordi julen ifølge kristendommen handler om, at Jesus kom til jorden som verdens lys - at han

Læs mere

Gudstjenester. ** Frokost med efterfølgende orienterings- og inspirationsmøde fra/til menighedsrådet i Præstegården

Gudstjenester. ** Frokost med efterfølgende orienterings- og inspirationsmøde fra/til menighedsrådet i Præstegården Tyske gudstjenester: 8/9 i Uge kl. 14, 15/9 høstgudstjeneste for hele Pfarbezirk i Bjolderup kl. 14 - efterfølgende kaffe i Rebbølcenteret, 2/11 morgenandagt til Deutscher Tag i Tinglev kl. 9.15 og 10/11

Læs mere

Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne marts, april og maj 2011

Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne marts, april og maj 2011 Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne marts, april og maj 2011 1 Kirkelig vejviser og indhold Sognepræst Alfrida K. Pedersen Bjolderupvej 65 6392 Bolderslev Tlf.. 7464 6336 E-mail: akp@km.dk Daglig

Læs mere

19. 9.00 7. sø. efter trinitatis TSP Bjolderup. 14. 10.30 2. sø. efter trinitatis TSP Uge * 30. 10.30 13. sø. efter trinitatis AHM Bjolderup *

19. 9.00 7. sø. efter trinitatis TSP Bjolderup. 14. 10.30 2. sø. efter trinitatis TSP Uge * 30. 10.30 13. sø. efter trinitatis AHM Bjolderup * Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2015 Gudstjenester Juni 7. 9.00 1. sø. efter trinitatis TSP Bjolderup 14. 10.30 2. sø. efter trinitatis TSP Uge * 21. 10.30 3. sø. efter trinitatis

Læs mere

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December, Januar, Februar 2015 Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 meget blandet program med julens sange og salmer, både de kendte,

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Kirkelig vejviser og indhold

Kirkelig vejviser og indhold Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2012 1 Kirkelig vejviser og indhold Sognepræst Alfrida K. Pedersen Uge Bygade 11 6360 Tinglev Tlf.. 7464 6336 E-mail: akp@km.dk Daglig kontortid:

Læs mere

K I R K E S I D E R N E

K I R K E S I D E R N E KRISTI KOMME Advent er tiden, hvor vi ser frem mod Herrens komme, frem mod fødslen af Kristus, Guds salvede. Julen er festen for Guds søns komme til verden, Messias komme. Og selv om julen hos os er blevet

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kimen. Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2011

Kimen. Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2011 Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2011 Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2011 1 Kirkelig vejviser og indhold Sognepræst Alfrida K. Pedersen Uge Bygade

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Efterårets farver er ikke blot løvfald, men også fine blomster som solsikker og sene sommerfugle som denne admiral. Foto: Bent Thøgersen Der findes en meget sød

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Susanne Madsen tlf. 97 46 81 49 el. 26 36 81 49 mail: organist.madsen@mail.tele.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Susanne Madsen tlf. 97 46 81 49 el. 26 36 81 49 mail: organist.madsen@mail.tele.dk Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail: aaserobert@gmail.com Kirkeblad Britta Sunesen tlf.

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

Marts 2. 10.30 Fastelavn AKP Bjolderup

Marts 2. 10.30 Fastelavn AKP Bjolderup Tyske gudstjenester: 9/3 kl. 14.00 i Uge kirke 16/3 kl. 19.00 i Bjolderup kirke 26/4 kl. 10.00 i Uge kirke, konfirmation 11/5 kl. 14.00 i Uge kirke 18/5 kl. 19.00 i Bjolderup kirke Gudstjenester Marts

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

KIRKEBLADET. Fausing Auning Ø. Alling V. Alling

KIRKEBLADET. Fausing Auning Ø. Alling V. Alling KIRKEBLADET Fausing Auning Ø. Alling V. Alling Skoledag i Vester Alling Advent, jul og nytår Konfirmandgudstjeneste Indvielse af graver-faciliteter i Øster Alling December 2013 - Februar 2014 5. årgang

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011 Nr. 5 oktober/november 2011 EFTERÅR I SALMER. Dybt hælder året i sin gang, synger vi i denne tid, og det er uomgængeligt, at sådan er det. Mørket trænger frem, og dagene bliver korte. Året går på hæld,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

28. 9.00 14. sø. e. trinitatis HBJ Bjolderup. 17. 10.30 8. sø. e. trinitatis AHM Bjolderup. 7. 10.30 11. sø. e. trinitatis AHM Bjolderup **

28. 9.00 14. sø. e. trinitatis HBJ Bjolderup. 17. 10.30 8. sø. e. trinitatis AHM Bjolderup. 7. 10.30 11. sø. e. trinitatis AHM Bjolderup ** Gudstjenester Juni 5. 9.00 2. sø. e. trinitatis HBJ Bjolderup 12. 9.00 3. sø. e. trinitatis HBJ Uge 19. 10.30 4. sø. e. trinitatis AHM Bjolderup 26. 10.30 5. sø. e. trinitatis AHM Bjolderup * Juli 3. 9.00

Læs mere

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje december - januar - februar 2010-2011 Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14 (Matthias, Kasandra, Mette Marie, Nikolaj, Mikkel, Line, Christian,

Læs mere

KIRKENYT NR. OMME ØRNHØJ

KIRKENYT NR. OMME ØRNHØJ KIRKENYT NR. OMME ØRNHØJ NUMMER 1 2016 DEC JAN FEB INDHOLD Siden sidst 2 Præstens hjørne 3 Julehjælp 3 Festival of carols 4 Jul i kirkerne 5 Kor 6 Program for KFUM & K 7 Brunch og banko 7 Gudstjenester

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2015, Januar, Februar 2016 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Ny maleriudstilling i Kirkebakkehuset Frem til midt i januar udstiller Gerda Blåbjerg. Vi kender jo alle Gerda Blåbjergs

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kimen Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne marts, april og maj 2012

Kimen Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne marts, april og maj 2012 Kimen Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne marts, april og maj 2012 1 Kirkelig vejviser og indhold Sognepræst Alfrida K. Pedersen Uge Bygade 11 6360 Tinglev Tlf.. 7464 6336 E-mail: akp@km.dk Daglig

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21, tekstrække. Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21, tekstrække. Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21,1-9. 1. tekstrække Salmer DDS 74: Vær velkommen, Herrens år DDS 70: Du kom til vor runde

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Eftermiddagsmøde i Konfirmandstuen

Eftermiddagsmøde i Konfirmandstuen Advent Vi befinder os i adventstiden. Adventstiden er forventningernes, længslernes og drømmenes tid. I adventstiden kommer længselen efter og håbet om en bedre verden med retfærdighed og fred og glæde

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad December 2013 - Februar 2014 Glædelig Jul Københavns tidligere biskop, Erik Norman Svendsen, udgav for nogle år siden en rigtig fin bog om vores danske salmebog:»syng for livet«. Han

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Til samtlige husstande Kirkeblad 1. Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13

Til samtlige husstande Kirkeblad 1. Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13 Til samtlige husstande Kirkeblad 1 Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13 Sognepræst Jakob Grandjean Jul Kirkeåret har drejet en omgang, og vi skal fejre julen det går hele december i

Læs mere

Gudstjenester Tyske gudstjenester: Marts 8/3: Uge kl. 14.00 15/3: Bjolderup kl. 19.00 10.30 2. sø. i fasten Bjolderup

Gudstjenester Tyske gudstjenester: Marts 8/3: Uge kl. 14.00 15/3: Bjolderup kl. 19.00 10.30 2. sø. i fasten Bjolderup Gudstjenester Marts 1. 10.30 2. sø. i fasten HM Bjolderup 8. 9.00 3. sø. i fasten HM Bjolderup 15. 9.00 Midfaste søndag TSP Uge * 22. 10.30 Mariæ bebudelses dag HM Bjolderup * 29. 10.30 Palmesøndag HM

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Prædiken til 3. søndag i advent kl i Engesvang. Sådan er det ikke.

Prædiken til 3. søndag i advent kl i Engesvang. Sådan er det ikke. Prædiken til 3. søndag i advent kl. 10.00 i Engesvang 15. dec. kl. 10.00 3. s. e. i advent 78 Blomstre som en rosengård 80 Tak og ære være Gud 89 Vi sidder i mørket 86 Hvorledes skal jeg møde 439 O, du

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

MENIGHEDSBLAD. December 2010 - Februar 2011. De 4 lys i adventskransen

MENIGHEDSBLAD. December 2010 - Februar 2011. De 4 lys i adventskransen VALLEKILDE MENIGHEDSBLAD HØRVE December 2010 - Februar 2011 52. årgang De 4 lys i adventskransen Det første lys er Ordet, talt af Gud, det skabte liv, hvor alt var øde, med fuglesang, med blomster, der

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat. Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat. Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat Protokol Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær Jakobsen,

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2013, Januar, Februar 2014 Nyt fra menighedsrådet Indvielse af Kirkebakkehuset Når dette kirkeblad udkommer, er ombygningen af Kirkebakkehuset (forhåbentlig)

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE

Kirkebladet INDHOLD. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE December 2014 - Januar - Februar 2015 36. årgang nr. 198 Jeg glemmer aldrig den klokkeklang, der fyldte julen derhjemme, mens sneen lå over mark og vang, og nordenvinden

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Guirlanden - hvad gør den på juletræet?

Guirlanden - hvad gør den på juletræet? DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2011 Guirlanden - hvad gør den på juletræet? Det meste julepynt, har jo en eller anden betydning, har noget det minder os om. De flettede hjerter: hjerternes fest. Stjernen: den,

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 28. fra. September 2011..

Nyhedsbrev nr. 28. fra. September 2011.. Sogneaftener 2010 i Nyhedsbrev nr. 28 fra September 2011.. Præster, organister og aktivitetsudvalg i begge sogne d. 25. nov. 2015 Kære læsere af nyhedsbrevet fra. Den 1. november fik sognet en ny præst,

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

Søndag den 30 november kl : Syng advent ind.

Søndag den 30 november kl : Syng advent ind. Søndag den 30 november kl. 14.00: Syng advent ind. "Julen har bragt velsignet bud, nu glædes gamle og unge." 1. søndag i advent tænder vi det første lys i adventskransen, og vi tænder lys i juletræerne

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Toftlund Kirkeblad. 2006/2007 DECEMBER JANUAR FEBRUAR Nr. 1

Toftlund Kirkeblad. 2006/2007 DECEMBER JANUAR FEBRUAR Nr. 1 Toftlund Kirkeblad 2006/2007 DECEMBER JANUAR FEBRUAR Nr. 1 Forsidebilledet er et billede fra Toftlund kirkes pulpitur. På pulpituret ses de 10 brudejomfruer- de fem kloge og de fem tåbelige. Her er en

Læs mere