Kimen Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne marts, april og maj 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kimen Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne marts, april og maj 2012"

Transkript

1 Kimen Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne marts, april og maj

2 Kirkelig vejviser og indhold Sognepræst Alfrida K. Pedersen Uge Bygade Tinglev Tlf Daglig kontortid: kl Mandag er fridag Organist Thilde Madsen Søndergade Tønder Tlf.: eller Bjolderup Kirketjener & graver: Jonna Damgaard Pedersen Tlf.: Kirkesanger: Børge Eggertsen Tlf.: Kirkeværge: Bente Haugaard Tlf Uge Kirketjener & graver: Irmgard Kolb, Tlf.: eller Kirkeværge: Birgit Hougaard Tlf Indhold side Fra menighedsrådet 3-4 Præstens side + Indsamling 5 Begravede + Korets side 6 Arrangementer 7 Familiebegivenheder 8-9 Nyt fra foreningerne Gudstjenesteliste 12 Kimen udgives af menighedsrådet Redaktør: Thilde Madsen Deadline: Stof vedrørende juni, juli og august sendes til Thilde Madsen på senest d. 20. april. Fotos Billederne i dette blad er taget af Alfrida og Thilde med mindre andet er angivet. Kirkebil Kirkegængere, som ønsker kørsel til og fra gudstjenesterne kan bestille Taxi på menighedsrådets regning senest dagen før kl. 12 hos Tinglev Taxi på tlf Begge sogne: 2

3 Fra menighedsrådet : Orienterings- og Inspirationsmøde Den 22. januar havde menighedsrådet (MR) inviteret til Orienterings- og Inspirationsmøde i Bjolderup. Dagen indledtes med gudstjeneste i en næsten fyldt kirke og fortsatte med aspargessuppe i præstegårdens smukke stuer, hvor solen kiggede ind til de ca. 30 deltagere. Formanden indledte selve mødet med at fortælle om de mange praktiske opgaver MR tager sig af. Der er solgt jord i Uge, og i Bjolderup er der købt jord til en P-plads. Der er vedligehold af bygninger herunder undersøgelse af skimmelsvampproblemerne i præstegården. Der er store udfordringer i personaleledelsen, hvor nye overenskomster stiller nye krav, og hvor man gerne vil udvide samarbejdet. Der er indført nyt regnskabssystem. Alt sammen nødvendige ting, men de tager desværre tid fra det væsentligste arbejde: kirkens liv og vækst. Han sluttede med at udtrykke sin glæde over det eksisterende samarbejde med spejderne og Missionshuset, og han ønskede, at det skulle udbygges. Menighedsrådets møder er offentlige - kommende møder: 28/3, 25/4 og 23/5. Dagsorden og mødereferater kan ses på: Kassereren fortalte om, at indførelsen af det nye regnskabssystem havde givet kassererne rundt omkring mange problemer, og hun betegnede det første år med systemet som et fjumreår. Hun fortalte videre, at der var kommet ny prispolitik på kirkegårdene. Fremover skal priserne sættes, så kirkegårdsdrift økonomisk kan hvile i sig selv. Det medfører kraftige prisstigninger og på længere sigt formodentlig ændret udseende på vore kirkegårde. Du kan læse om det - og finde link til provstiets Kirkegårdstakster på Til sidst satte hun tal på kirkernes aktuelle økonomi. Så blev det deltagernes tur til at spørge, kommentere og komme med forslag. Og det blev gjort med stort engagement! Indlæggene bar præg af, at folk havde tænkt over tingene, og af at man gerne så, at kirken kunne nå flere med sine tilbud. Flere udtrykte frustration over den faldende kirkegang. Der var forslag om spis-sammenarrangementer/spagettigudstjenester, kirkekaffe og kirkefrokost. Stillegudstjenester og familiegudstjenester. Nogle ønskede ungdomsgudstjenesten 3

4 Fra Inspirationsmødet - se billeder på genoptaget. Der blev spurgt til kirkens nuværende arbejde for børn: minikonfirmander og kor. Én foreslog at arrangere en temadag, hvor børn kunne arbejde i forskellige værksteder flere bakkede op om idéen, og spejderne sagde, at de gerne ville hjælpe. I øvrigt gik det igen flere gange, at folk gerne ville inddrages i arbejdet. Irene fortalte om et tiltag fra Brorsons kirke i København. Man inviterer unge fra hele landet til en uddannelse som kirkepilot. MR vil gerne betale kurset, hvis foreningerne kan finde nogle unge, som vil egne sig til opgaven. Det blev foreslået, at MR købte hjælp udefra til regnskab og personaleledelse. Irene sagde, at det kom sikkert af sig selv som et påbud inden længe. Et helt konkret forslag gik på at foretage kransenedlæggelsen ved monumentet for faldne under 1. verdenskrig på Allehelgens dag undtagen de år, hvor 11. november er en søndag. Flere funderede over, hvad det er, der gør, at nogle af vore nabokirker har succes eller at frikirker har det. Engagement er én forklaring. Det blev foreslået at tage på besøg i en succeskirke. Nogle efterlyste flere regibemærkninger undervejs i vore gudstjenester, så kirkefremmede ikke skulle føle sig pinlige, når de ikke helt kan finde ud af liturgien. Der blev spurgt til, hvordan det går med at have fælles MR. Leif fortalte, at det går godt og at han ikke ser anden løsning. Nogle talte om at bruge netværk i form af konfirmander, foreninger for at få invitationer ud annoncer alene gør det ikke. Der var klapsalver til et udsagn om at bevare præstegården. Flere udtrykte ønske om at bruge den som sognegård, men der var også nogle som syntes, at præsten burde bo i hovedsognet. Den nye model med kun én gudstjeneste i pastoratet hver søndag har løftet kirkegangen i Uge. I Bjolderup er der færre kirkegængere, men det er måske tilfældigt. Klokken lidt over 14 kunne Leif takke af for en dag, som gav mange tanker og idéer til overvejelse for MR. Og præstegården fik prøvet at være sognegård foreløbig for en dag. ref. Thilde 4

5 Præstens side Maven ind og ånden op! For nogle år siden var fasten kun et begreb, der hørte sammen med operationer. Men de senere år er faste blevet en handelsvare på helsekostbutikkernes hylder. Fasteskemaer og udrensningskure hører nu med til den selvbehandling, vi er blevet så glade for. Og faste med måde er ganske givet godt for både krop og sjæl for mange af os velnærede. Tanken er, at man spæger kødet for at skærpe ånden. Altså maven ind og ånden op. Man afstår fra luksus og overflod for at øge sin ånd, sine tanker og sit indre liv. Kristeligt set er fastetiden dog først og fremmest optakt til påsken. Forberedelse til at ord som opofrelse, lidelse, tilgivelse og håb bliver til mere end ord, men til Jesu liv og død og opstandelse. Og dermed til historien om os, der får givet et liv i kærlighedens ånd og et håb om at høre sammen med Gud og mennesker, både nu og siden. Fastetiden giver os et skub væk fra al vores optagethed af det materielle til livet i ånden. Fra Klippeblokken. Sogneindsamling den 4. marts I året, der er gået siden sidste sogneindsamling, har der været sultkatastrofe på Afrikas Horn, hvor 13 millioner stadig sulter og kæmper for at overleve. Mennesker var totalt afhængige af hjæpen udefra. Takket være midler fra bl.a. danske donorer kunne Folkekirkens Nødhjælp straks på i gang med at dække det akutte behov for mad og rent vand. Lad os derfor også i år være med og slutte op om indsamlingen, og gøre den endnu bedre i år! Indsamlerne vil gå ud fra ca. kl. 10 og besøge så mange husstande som muligt. Du kan også være med ved at melde dig som indsamler til: Svend Erik Schulz Efterfølgende kan resultatet ses på 5

6 Begravede Bjolderup. Irene Marie Petersen, født d. 10. april 1950, død d. 22. oktober Clara Bjerrum, født d. 6. juni 1918, død d. 16. november Ernst Günther Calender, født d. 24. maj 1937, død d. 17. november Anna Marie Christensen, født d. 9. november 1923, død d. 8. december Asger Jensen, født d. 11. juli 1968, død d. 16. december Grethe Nielsen, født d. 1. november 1931, død d. 21. januar Korets side Bjolderup-Uge kirkekor som det så ud ved Vi synger julen ind i Uge kirke d. 11. december Koret er for børn og unge fra 3. klasse og opad. Det øver hver torsdag mellem kl og i konfirmandstuen i Bjolderup Præstegård. Nye sangere er altid velkomne - kig ind og se, om det er noget for dig at gå til kor! Den 24. marts skal koret deltage i et korstævne for børn og unge i Kristkirken i Kolding. Man kan høre koret ved friluftsgudstjenesten 4. maj. 6

7 Arrangementer Onsdag den 21. marts kl. 19: Forårskoncert i Bjolderup kirke med Rinkenæs Efterskoles Elitekor. Elitekoret er de elever, der går i MusicClass i klasse. Musiklærere og dirigenter er Morten Hoff og Anders Davidsen. Ud over at følge undervisningen, giver Elitekoret koncerter. Efter koncerten er der workshop for konfirmanderne i kirken, mens der er møde for forældrene i konfirmandstuen. Søg flere oplysninger om kirkernes arrangementer på Traditionen tro er der Friluftsgudstjeneste den 4. maj kl ved Spejderhuset, Tunnelvej 5, Bolderslev. Der bliver en kort gudstjeneste ved Alfrida K. Pedersen. Vi får en fortælling fra krigens og befrielsens tid. Fortæller i år bliver tidligere lærer John Christensen, Aabenraa. Sofie Frisk og Line Meilandt spiller. Kirkekoret medvirker. Spejderhuset giver kaffe, saft og småkager bagefter. Arrangør er KFUM-Spejderne, Spejderhuset og Menighedsrådet Vel mødt - kirkebil kan benyttes! 7

8 Familiebegivenheder Konfirmation i Uge den 29. april: Rikke Clemmesen, Povlskrovej 36, 6360 Tinglev. Steven Æbelø, Uge Vesterballe 2, 6360 Tinglev. Simon Koch, Almstrupvej 69, 6360 Tinglev. Konfirmation i Bjolderup den 4. maj: Jonas Skov Carstensen, Mellerup Toftevej 2, 6392 Bolderslev. Jens Christensen, Bjolderupvej 81, 6392 Bolderslev. Kasper Falk, Vestergade 11, 6392 Bolderslev. Karen Tolboe Gram, Vollerup Byvej 8, 6392 Bolderslev. André Hansen, Bolderslevskovvej 46, 6392 Bolderslev. Line Fink Jørgensen, Bolderslev Nørregade 16, 6392 Bolderslev. Jacob Bierbaum Kristiansen, Bag Volden 20, 6392 Bolderslev. Nanna Hansen, Urnehovedvej 125, 6392 Bolderslev. Søren Hansen, Urnehovedvej 125, 6392 Bolderslev. Sanne Larsen, Hjolderupmarkvej 10, 6392 Bolderslev. Rasmus Bau Lorenzen, Gåskær Byvej 4, 6392 Bolderslev. Kasper Utoft Strandbjerg Pedersen, Brombærvænget 3, 6360 Tinglev. Nicolai Petersen, Søndergade 20 B, 6200 Aabenraa. Michelle Svitek, Rolighedsvej 4, 6392 Bolderslev. Lykke Holst Sørensen, Egevænget 18, 6392 Bolderslev. Ann-Sophie Frees Wietz, Hjordkærvej 25, 6392 Bolderslev. Konfirmation i Bjolderup den 6. maj: Thomas Bidstrup, Bolderslev Hovedgade 21, 6392 Bolderslev. Daniel Holm Carstensen, Myrkærvej 13, 6392 Bolderslev. Trine Bogs Clausen, Bajstrupvej 3, Bjerndrup, 6200 Aabenraa. Bjarne Hansen, Industrivej 4, 6392 Bolderslev. Mats Greve Hansen, Søndergade 16, 6392 Bolderslev. Nanna Dahlgaard Hansen, Smedagervej 23, 6392 Bolderslev. Mathias Jensen, Bolderslev Hovedgade 12, 6392 Bolderslev. Maria Noëlle Kristensen, Bolderslev Hovedgade 20, 6392 Bolderslev. Michael Kolb Larsen, Egevænget 22, 6392 Bolderslev. Benjamin Østergaard Leest Nielsen, Bjolderupvej 30, 6392 Bolderslev. Jonas Thimsen Schmidt, Bag Volden 40, 6392 Bolderslev. Nicolaj Gregersen Thomsen, Vestergade 24, 6392 Bolderslev. 8

9 Familiebegivenheder Den 30. oktober i Bjolderup: Bastian Hansen, søn af Natascha og Dennis Hansen, der samme dag blev viet i Bjolderup kirke Guldbryllup i Uge den 4. november: Gine og Carl Dumstrei Den 4. december i Bjolderup: Jakob Collin Hostrup, søn af Trine og Uwe Hostrup Billeder af familiebegivenheder bliver lagt på hjemmesiden umiddelbart efter den kirkelige handling. Den 22. januar i Bjolderup: Sofie Christiansen, datter af Mette Christiansen og Tommy Clausen 9

10 Nyt fra foreningerne - se også Agnes Høeg og Ruth Schulz skriver: Danmission: Onsdag d. 21. marts kl hos Martha Meilandt, Nygade 10, Bolderslev Tirsdag d. 17. april kl hos Christine Knudsen, Urnehovedvej 91, Bolderslev. Torsdag d. 24. maj kl hos Ruth Schulz, Lysegvej 16, Bolderslevskov. Bibelkreds: Torsdag d. 12. april kl hos Hans Peter Paulsen, Bolderslev Nørregade 46. Tirsdag d. 1. maj kl hos Ruth og Svend Erik Schulz, Lysegvej 16, Bolderslevskov. Torsdag d. 7. juni kl hos Agnes Høeg, Urnehovedvej 121, Bolderslev. Hyggeeftermiddage i Bolderslev missionshus. Torsdag d. 22. marts kl med Gerda Melchiorsen, Toftlund. Torsdag d. 26. april kl med Georg Møller, Haderslev. Tirsdag d. 22. maj kl med Thilde Madsen, Tønder. Møder i Missionshuset m.m. Kontaktperson: Esther Hermannsen, Onsdag den 29. februar: Unge mennesker og kristendom v/lærer Jørgen Løvstad, Odder. Aftenen begynder med spisning (mad købes) kl Marts Onsdag d. 7. kl.19: Bedemøde 10 Torsdag d. 8. kl.19.30: Undervisningsaften i Hjordkær v. Robert Strandgaard Torsdag d. 15. kl.19.30: Undervisningsaften i Hjordkær v. Robert Strandgaard Torsdag d. 22. kl.19.30: Bibelforedrag i Hjordkær, kredsarrangement. Onsdag d. 28. kl.19.30: Fællesaften med Tinglev, oplæg/tale ved Bent Tage Nielsen, Fredericia April Onsdag d. 4. kl.19: Bedemøde Mandag d påskedag: Efter gudstjeneste i Uge er der påskefrokost i missionshuset, og efterfølgende tur i det blå.. Onsdag d. 18. kl.19.30: Fælles møde i missionshuset ved Vita Andreasen, Løgumkloster højskole. Emne: Hvor er vi, og hvor er kirken i disse politiske kirketider? Maj Onsdag d. 2. kl.19: Bedemøde Onsdag d. 9. kl : Fællesmøde om spedalskhedsmissionen ved fundraiser Klaus Leonhardt, Aabenraa. Spejderhuset Kirsten Jørgensen skriver: Spejdertroppen tager på weekend fredag - lørdag d marts, hvor den lovede skøjtetur indgår :-) Hele gruppen tar på Skt. Georgstur til Urnehoved tingsted d. 25. april. Ulvene tar på centerlejr i Bededags - ferien, d maj på Stevninghus. Spejdertroppen glæder sig rigtig meget til den tværkorpslige lejr ved Holstebro d juli i år.

11 Nyt fra foreningerne - se også Støtteforeningen for KFUMspejderne lørdag den 14. april 2012 fra kl. 9: LOPPEINDSAMLING lørdag den 21. og søndag den 22. april: LOPPEMARKED se tidspunkter i Ugebladet! Lone Kristensen skriver: KFUM & KFUKs Teenklub Kontaktperson Lone Kristensen Aftenerne foregår i Bolderslev Missionshus kl , hvis ikke andet er nævnt. Program kan fås hos Lone eller ses på hjemmesiden! KFUM & KFUKs Unge Familier Kontaktperson: Lone Kristensen Marts: Onsdag d. 7. Bedemøde og bibelkreds hos Birgit og Kristian April: Onsdag d. 4. Bedemøde og bibelkreds hos Lone og Preben Mandag d påskedag. Efter Gudstjeneste i Uge er der påske-frokost i missionshuset og efterfølgende blå tur.. Onsdag d. 18. Fællesmøde kl , ved Vita Andreasen, Løgumkloster Højskole. Emne: Hvor er vi og hvor er Kirken i disse politiske kirketider. Maj: Onsdag d. 2. Bedemøde og bibelkreds hos Ulla og Henning Onsdag d. 9. Fællesmøde om spedalskedsmissionen ved fundraiser Klaus Leonhardt, Aabenraa. KFUM og KFUKs MOK-klub Kl i missionshuset, Vestergade 5, hvis ikke andet er nævnt. Kontaktperson Leila Søe Poulsen Fredag d. 2. marts: Vi øver dukketeater og inviterer forældre til premiere kl Fredag d. 16. marts: Overnatning i missionshuset fra kl lørdag. Program følger! Fredag d. 30. marts: Vi laver cirkusforestilling. Fredag d. 13. april: Børnefestival i Vejle. søndag d. 15. april: Program i Bricks. Hurtig tilmelding! Fredag d. 27. april Vi skal på skovtur HUSK praktisk tøj! Hvis nogle forældre kan hjælpe med kørsel, ring til en af lederne. Fredag d. 11. maj Afslutning. Udflugt til Æ Spejderhus. Husk: praktisk tøj! KFUM & KFUKs Bibelkreds Kontaktperson: Edel Kristensen Onsdag den 14. marts: bibeltime hos Kirsten og Flemming Jørgensen, Hjordkærvej 28, Raved Onsdag den 11. april: bibeltime hos Esther og Johannes Hermannsen, Skansevej 1, Bolderslev Onsdag den 23. maj: bibeltime hos Edel og Carl-Henrik Kristensen, Stadionvej 9, Bolderslev 11

12 Gudstjenester Sted Tid 4. marts 2. sø. i fasten AKP Bjolderup - Landsindsamling marts 3. sø. i fasten TSP Uge marts Midfaste AKP Bjolderup * marts Mariæ bebudelse AKP Bjolderup Bjolderup april Palmesøndag AKP Uge - Guldkonfirmation april Skærtorsdag AKP Bjolderup april Langfredag AKP Bjolderup april Påskedag AKP Bjolderup * kaffe i våbenhuset Indsamlinger: se Tyske Gudstjenester: 11/3 kl i Uge - 18/3 kl i Bjolderup - 9/4 kl fælles påskegudstjenste i Tinglev kirke - 13/5 kl i Uge - 20/5 kl i Bjolderup - 28/5 kl fælles pinsegudstjeneste i Tinglev kirke Midtpunktet: Gudstjeneste kl : 21. marts, 18. april og 16. maj april 2. påskedag AKP Uge april 1. sø. efter påske AKP Bjolderup april 2. sø. efter påske TSP Bjolderup * april 3. sø. efter påske AKP Uge - Konfirmation Bjolderup - Guldkonfirmation maj Bededag AKP Bjolderup - Konfirmation Spejderhuset - Friluftsgudstj maj 4. sø. efter påske AKP Bjolderup - Konfirmation maj 5. sø. efter påske AKP Uge maj Kristi himmelfartsdag AKP Bjolderup maj 6. sø. efter påske AKP Bjolderup * maj Pinsedag AKP Bjolderup maj 2. pinsedag AKP Uge AKP - Alfrida K. Pedersen TSP - Trine S. Parbo

Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne marts, april og maj 2011

Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne marts, april og maj 2011 Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne marts, april og maj 2011 1 Kirkelig vejviser og indhold Sognepræst Alfrida K. Pedersen Bjolderupvej 65 6392 Bolderslev Tlf.. 7464 6336 E-mail: akp@km.dk Daglig

Læs mere

Kirkelig vejviser og indhold

Kirkelig vejviser og indhold Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne december 2011, januar og februar 2012 1 Kirkelig vejviser og indhold Sognepræst Alfrida K. Pedersen Uge Bygade 11 6360 Tinglev Tlf.. 7464 6336 E-mail: akp@km.dk

Læs mere

Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne september, oktober og november 2011 1

Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne september, oktober og november 2011 1 Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne september, oktober og november 2011 1 Kirkelig vejviser og indhold Sognepræst Alfrida K. Pedersen Uge Bygade 11 6360 Tinglev Tlf.. 7464 6336 E-mail: akp@km.dk

Læs mere

Tyske gudstjenester: 9/6 kl. 14.00 i Uge kirke, 9/6 kl. 16.00 dansktysk spillemandsmesse Tinglev kirke, 23/6 kl. 14.00 openairgudstjeneste

Tyske gudstjenester: 9/6 kl. 14.00 i Uge kirke, 9/6 kl. 16.00 dansktysk spillemandsmesse Tinglev kirke, 23/6 kl. 14.00 openairgudstjeneste Tyske gudstjenester: 9/6 kl. 14.00 i Uge kirke, 9/6 kl. 16.00 dansktysk spillemandsmesse Tinglev kirke, 23/6 kl. 14.00 openairgudstjeneste i skoven i Lovtrup, 11/8 kl. 14.00 i Uge kirke, 18/8 kl. 19.00

Læs mere

Kirkelig vejviser og indhold

Kirkelig vejviser og indhold Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne september, oktober og november 2012 1 Kirkelig vejviser og indhold Sognepræst Alfrida K. Pedersen Uge Bygade 11 6360 Tinglev Tlf.. 7464 6336 E-mail: akp@km.dk

Læs mere

Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne december 2010 - januar - februar 2011

Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne december 2010 - januar - februar 2011 Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne december 2010 - januar - februar 2011 1 Kirkelig vejviser og indhold Sognepræst Alfrida K. Pedersen Bjolderupvej 65 6392 Bolderslev Tlf.. 7464 6336 E-mail: akp@km.dk

Læs mere

Kimen. Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2011

Kimen. Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2011 Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2011 Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2011 1 Kirkelig vejviser og indhold Sognepræst Alfrida K. Pedersen Uge Bygade

Læs mere

Kirkelig vejviser og indhold

Kirkelig vejviser og indhold Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2012 1 Kirkelig vejviser og indhold Sognepræst Alfrida K. Pedersen Uge Bygade 11 6360 Tinglev Tlf.. 7464 6336 E-mail: akp@km.dk Daglig kontortid:

Læs mere

10. 10.30 8. sø. efter trinitatis AKP Uge *

10. 10.30 8. sø. efter trinitatis AKP Uge * Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2014 Gudstjenester Juni 1. 10.30 6. sø. efter påske AKP Bjolderup 8. 10.30 Pinsedag AKP Bjolderup ** 9. 10.30 2. pinsedag AKP Uge * 15. 10.30 Trinitatis

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Marts 2. 10.30 Fastelavn AKP Bjolderup

Marts 2. 10.30 Fastelavn AKP Bjolderup Tyske gudstjenester: 9/3 kl. 14.00 i Uge kirke 16/3 kl. 19.00 i Bjolderup kirke 26/4 kl. 10.00 i Uge kirke, konfirmation 11/5 kl. 14.00 i Uge kirke 18/5 kl. 19.00 i Bjolderup kirke Gudstjenester Marts

Læs mere

Gudstjenester. ** Frokost med efterfølgende orienterings- og inspirationsmøde fra/til menighedsrådet i Præstegården

Gudstjenester. ** Frokost med efterfølgende orienterings- og inspirationsmøde fra/til menighedsrådet i Præstegården Tyske gudstjenester: 8/9 i Uge kl. 14, 15/9 høstgudstjeneste for hele Pfarbezirk i Bjolderup kl. 14 - efterfølgende kaffe i Rebbølcenteret, 2/11 morgenandagt til Deutscher Tag i Tinglev kl. 9.15 og 10/11

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

Gudstjenester Tyske gudstjenester: Marts 8/3: Uge kl. 14.00 15/3: Bjolderup kl. 19.00 10.30 2. sø. i fasten Bjolderup

Gudstjenester Tyske gudstjenester: Marts 8/3: Uge kl. 14.00 15/3: Bjolderup kl. 19.00 10.30 2. sø. i fasten Bjolderup Gudstjenester Marts 1. 10.30 2. sø. i fasten HM Bjolderup 8. 9.00 3. sø. i fasten HM Bjolderup 15. 9.00 Midfaste søndag TSP Uge * 22. 10.30 Mariæ bebudelses dag HM Bjolderup * 29. 10.30 Palmesøndag HM

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne september, oktober og november 2015 Gudstjenester Tyske gudstjenester: September

Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne september, oktober og november 2015 Gudstjenester Tyske gudstjenester: September Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne september, oktober og november 2015 Gudstjenester September 6. 10.30 14. sø. efter trinitatis AHM Bjolderup * 13. 10.30 15. sø. efter trinitatis - AHM Uge høstgudstjeneste

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

19. 9.00 7. sø. efter trinitatis TSP Bjolderup. 14. 10.30 2. sø. efter trinitatis TSP Uge * 30. 10.30 13. sø. efter trinitatis AHM Bjolderup *

19. 9.00 7. sø. efter trinitatis TSP Bjolderup. 14. 10.30 2. sø. efter trinitatis TSP Uge * 30. 10.30 13. sø. efter trinitatis AHM Bjolderup * Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2015 Gudstjenester Juni 7. 9.00 1. sø. efter trinitatis TSP Bjolderup 14. 10.30 2. sø. efter trinitatis TSP Uge * 21. 10.30 3. sø. efter trinitatis

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

AHM - Allan H. Madsen. Marts 6. 14.00 Midfaste + konfirmander AHM Bjolderup * 13. 9.00 Mariæ bebudelses dag AHM Bjolderup

AHM - Allan H. Madsen. Marts 6. 14.00 Midfaste + konfirmander AHM Bjolderup * 13. 9.00 Mariæ bebudelses dag AHM Bjolderup Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne marts, april og maj 2016 Gudstjenester Marts 6. 14.00 Midfaste + konfirmander AHM Bjolderup * 13. 9.00 Mariæ bebudelses dag AHM Bjolderup 13. 10.30 - AHM Uge 20. 10.30

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

December 7. 16.00 2. sø. i advent -

December 7. 16.00 2. sø. i advent - Gudstjenester December 7. 16.00 2. sø. i advent - HM Uge * Vi synger julen ind 14. 10.30 3. sø. i advent HM Bjolderup * 21. 9.00 4. sø. i advent TSP Bjolderup 24. 14.00 Juleaften HM Uge 15.15 Bjolderup

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Gudstjenester. December 1. 10.30 1. sø. i advent AKP Bjolderup 8. 16.00 2. sø. i advent

Gudstjenester. December 1. 10.30 1. sø. i advent AKP Bjolderup 8. 16.00 2. sø. i advent Tyske gudstjenester: 1/12 kl. 19.00 i Bjolderup kirke 8/12 kl. 14.00 i Uge kirke 15/12 kl. 17.00 i Kliplev - fælles Musikalische adventsvesper 24/12 kl. 23.00 i Uge kirke 12/01 kl. 14.00 i Uge kirke 19/01

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Susanne Madsen tlf. 97 46 81 49 el. 26 36 81 49 mail: organist.madsen@mail.tele.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Susanne Madsen tlf. 97 46 81 49 el. 26 36 81 49 mail: organist.madsen@mail.tele.dk Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail: aaserobert@gmail.com Kirkeblad Britta Sunesen tlf.

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ GUDSTJENESTER MARTS 2015 Søndag d. 1. marts 2. s. i fasten 10.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel efterfulgt af kirkefrokost i sognegården. 10.30 Geels Kirkesal v/ Pernille Onsdag d. 4. marts Gudstjeneste

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12 Side 1 af 12 JANUAR 1 Lørdag 1 Nytår Søndag 2 Mandag 3 Uge 1 Tirsdag 4 Onsdag 5 Torsdag 6 Hellig 3 konger Fredag 7 Lørdag 8 Søndag 9 Mandag 10 Uge 2 Tirsdag 11 Onsdag 12 Torsdag 13 Fredag 14 Lørdag 15

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2 IRKE nyt Den sorte præstekjole! Præstekjolen har været til diskussion mange gange. Er det virkelig nødvendigt, at du ser så kedelig ud, bliver jeg tit spurgt. Men der er en grund til, at præsten har den

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

Indvielse af det nye graverhus 1. marts

Indvielse af det nye graverhus 1. marts Indvielse af det nye graverhus 1. marts Nu er det nye graverhus i Horreby blevet færdigt og indvies søndag den 1. marts efter gudstjenesten i Horreby Kirke 10:30 Huset kommer til at indeholde et handicaptoilet

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At rejse med telt. Nu har jeg efterhånden været pensionist i 10 år! Så må det vel være

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

HELLEVAD-ØRUM KIRKEBLAD

HELLEVAD-ØRUM KIRKEBLAD HELLEVAD-ØRUM KIRKEBLAD 4/38 Juni juli august 2015 Nyt motiv kommer fra Gitte En sommerfugl i (h)ånden... St. Bededag og følgende søndag blev i alt 16 skønne unge konfirmeret. Borgerforeningen havde som

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Uge 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Teori Teori 7 Holdstart Uge 3 Mandag Tirsdag

Uge 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Teori Teori 7 Holdstart Uge 3 Mandag Tirsdag Uge 2 Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Uge 3 Dato 12-01-2015 13-01-2015 14-01-2015 15-01-2015 16-01-2015 Uge 4 Dato 19-01-2015 20-01-2015 21-01-2015 22-01-2015 23-01-2015 Uge

Læs mere

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05 Referat af møde i Solrød Menighedsråd - ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 05. Feb. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Dagsorden : Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:michael Rønne Rasmussen,

Læs mere

Kirkebladet. sommertanker. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: JULI, august, september 2012

Kirkebladet. sommertanker. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: JULI, august, september 2012 Kirkebladet Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne JULI, august, september 2012 tema: sommertanker 1 Sognevejviseren Kirkebladet for Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne Sognepræst Christian Grund Sørensen

Læs mere

KIRKEBLADET. Fausing Auning Ø. Alling V. Alling

KIRKEBLADET. Fausing Auning Ø. Alling V. Alling KIRKEBLADET Fausing Auning Ø. Alling V. Alling Skoledag i Vester Alling Advent, jul og nytår Konfirmandgudstjeneste Indvielse af graver-faciliteter i Øster Alling December 2013 - Februar 2014 5. årgang

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Fraværende: Margit Mühlbach og Jørn Skøtt Andersen Aftenen indledtes med en salme 1. 5 min. Bjarne indledte aftenen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2012

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2012 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Februar til maj 2012 Frydeligt med jubelkor hilses vårens komme, svalen melder trindt på jord: Frostens tid er omme! Land og hav og lundens træ r herligt prydes fjernt og

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Gram Menighedshus. Kirkealle 4. Program for 2017 Alle er velkommen. Gram. Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk.

Gram Menighedshus. Kirkealle 4. Program for 2017 Alle er velkommen. Gram. Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk. Gram Menighedshus Kirkealle 4 Program for 2017 Alle er velkommen Gram Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk. Januar: Kaffehold 3.Uge 1 Mandag d. 9. kl. 14 16 Café Mandag d. 9. til

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Forår 2013 Gudstjenesteliste 10. marts til 9. juni incl. 10. marts 9:00 * 13. marts Fyraftenssang 16:30 Skallerup Kirke 17. marts 9:00 Sundby (Nørager) 20. marts

Læs mere

Gram Menighedshus. Kirkealle 4. Program for 2018 Alle er velkommen. Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk.

Gram Menighedshus. Kirkealle 4. Program for 2018 Alle er velkommen. Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk. Gram Menighedshus Kirkealle 4 Program for 2018 Alle er velkommen Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk. Januar: Kaffehold 2 Mandag d. 8. kl. 14 16 Café Mandag d. 8. til torsdag d.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp Andst Lokalråd indkalder herved til årsmøde i lokalrådet Det er kl. 19.00 Årssmødet afholdes i forbindelse med foreningsdagen i Andst, lørdag den 18. marts 2017. 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

DM 15M PISTOL MARTS 2015

DM 15M PISTOL MARTS 2015 Side af 9 6- DM 5M PISTOL 0.-. MARTS Tilmeldinger for DGI Midt- & Vestsjælland Skytte Navn Forening KlasseProgram Klasse Dato Tid Bane FH 0806 Therese Pulawska 7-: Slagelse 0-7:00 8 0806 Therese Pulawska

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014

AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014 Indhold: Vennekredsen: Bankospil Borgerforeningen: Opråb Friskolen: Ny legeplads Friskolen: Åben skole Lyne Brugs:

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere