Kimen Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne marts, april og maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kimen Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne marts, april og maj 2012"

Transkript

1 Kimen Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne marts, april og maj

2 Kirkelig vejviser og indhold Sognepræst Alfrida K. Pedersen Uge Bygade Tinglev Tlf Daglig kontortid: kl Mandag er fridag Organist Thilde Madsen Søndergade Tønder Tlf.: eller Bjolderup Kirketjener & graver: Jonna Damgaard Pedersen Tlf.: Kirkesanger: Børge Eggertsen Tlf.: Kirkeværge: Bente Haugaard Tlf Uge Kirketjener & graver: Irmgard Kolb, Tlf.: eller Kirkeværge: Birgit Hougaard Tlf Indhold side Fra menighedsrådet 3-4 Præstens side + Indsamling 5 Begravede + Korets side 6 Arrangementer 7 Familiebegivenheder 8-9 Nyt fra foreningerne Gudstjenesteliste 12 Kimen udgives af menighedsrådet Redaktør: Thilde Madsen Deadline: Stof vedrørende juni, juli og august sendes til Thilde Madsen på senest d. 20. april. Fotos Billederne i dette blad er taget af Alfrida og Thilde med mindre andet er angivet. Kirkebil Kirkegængere, som ønsker kørsel til og fra gudstjenesterne kan bestille Taxi på menighedsrådets regning senest dagen før kl. 12 hos Tinglev Taxi på tlf Begge sogne: 2

3 Fra menighedsrådet : Orienterings- og Inspirationsmøde Den 22. januar havde menighedsrådet (MR) inviteret til Orienterings- og Inspirationsmøde i Bjolderup. Dagen indledtes med gudstjeneste i en næsten fyldt kirke og fortsatte med aspargessuppe i præstegårdens smukke stuer, hvor solen kiggede ind til de ca. 30 deltagere. Formanden indledte selve mødet med at fortælle om de mange praktiske opgaver MR tager sig af. Der er solgt jord i Uge, og i Bjolderup er der købt jord til en P-plads. Der er vedligehold af bygninger herunder undersøgelse af skimmelsvampproblemerne i præstegården. Der er store udfordringer i personaleledelsen, hvor nye overenskomster stiller nye krav, og hvor man gerne vil udvide samarbejdet. Der er indført nyt regnskabssystem. Alt sammen nødvendige ting, men de tager desværre tid fra det væsentligste arbejde: kirkens liv og vækst. Han sluttede med at udtrykke sin glæde over det eksisterende samarbejde med spejderne og Missionshuset, og han ønskede, at det skulle udbygges. Menighedsrådets møder er offentlige - kommende møder: 28/3, 25/4 og 23/5. Dagsorden og mødereferater kan ses på: Kassereren fortalte om, at indførelsen af det nye regnskabssystem havde givet kassererne rundt omkring mange problemer, og hun betegnede det første år med systemet som et fjumreår. Hun fortalte videre, at der var kommet ny prispolitik på kirkegårdene. Fremover skal priserne sættes, så kirkegårdsdrift økonomisk kan hvile i sig selv. Det medfører kraftige prisstigninger og på længere sigt formodentlig ændret udseende på vore kirkegårde. Du kan læse om det - og finde link til provstiets Kirkegårdstakster på Til sidst satte hun tal på kirkernes aktuelle økonomi. Så blev det deltagernes tur til at spørge, kommentere og komme med forslag. Og det blev gjort med stort engagement! Indlæggene bar præg af, at folk havde tænkt over tingene, og af at man gerne så, at kirken kunne nå flere med sine tilbud. Flere udtrykte frustration over den faldende kirkegang. Der var forslag om spis-sammenarrangementer/spagettigudstjenester, kirkekaffe og kirkefrokost. Stillegudstjenester og familiegudstjenester. Nogle ønskede ungdomsgudstjenesten 3

4 Fra Inspirationsmødet - se billeder på genoptaget. Der blev spurgt til kirkens nuværende arbejde for børn: minikonfirmander og kor. Én foreslog at arrangere en temadag, hvor børn kunne arbejde i forskellige værksteder flere bakkede op om idéen, og spejderne sagde, at de gerne ville hjælpe. I øvrigt gik det igen flere gange, at folk gerne ville inddrages i arbejdet. Irene fortalte om et tiltag fra Brorsons kirke i København. Man inviterer unge fra hele landet til en uddannelse som kirkepilot. MR vil gerne betale kurset, hvis foreningerne kan finde nogle unge, som vil egne sig til opgaven. Det blev foreslået, at MR købte hjælp udefra til regnskab og personaleledelse. Irene sagde, at det kom sikkert af sig selv som et påbud inden længe. Et helt konkret forslag gik på at foretage kransenedlæggelsen ved monumentet for faldne under 1. verdenskrig på Allehelgens dag undtagen de år, hvor 11. november er en søndag. Flere funderede over, hvad det er, der gør, at nogle af vore nabokirker har succes eller at frikirker har det. Engagement er én forklaring. Det blev foreslået at tage på besøg i en succeskirke. Nogle efterlyste flere regibemærkninger undervejs i vore gudstjenester, så kirkefremmede ikke skulle føle sig pinlige, når de ikke helt kan finde ud af liturgien. Der blev spurgt til, hvordan det går med at have fælles MR. Leif fortalte, at det går godt og at han ikke ser anden løsning. Nogle talte om at bruge netværk i form af konfirmander, foreninger for at få invitationer ud annoncer alene gør det ikke. Der var klapsalver til et udsagn om at bevare præstegården. Flere udtrykte ønske om at bruge den som sognegård, men der var også nogle som syntes, at præsten burde bo i hovedsognet. Den nye model med kun én gudstjeneste i pastoratet hver søndag har løftet kirkegangen i Uge. I Bjolderup er der færre kirkegængere, men det er måske tilfældigt. Klokken lidt over 14 kunne Leif takke af for en dag, som gav mange tanker og idéer til overvejelse for MR. Og præstegården fik prøvet at være sognegård foreløbig for en dag. ref. Thilde 4

5 Præstens side Maven ind og ånden op! For nogle år siden var fasten kun et begreb, der hørte sammen med operationer. Men de senere år er faste blevet en handelsvare på helsekostbutikkernes hylder. Fasteskemaer og udrensningskure hører nu med til den selvbehandling, vi er blevet så glade for. Og faste med måde er ganske givet godt for både krop og sjæl for mange af os velnærede. Tanken er, at man spæger kødet for at skærpe ånden. Altså maven ind og ånden op. Man afstår fra luksus og overflod for at øge sin ånd, sine tanker og sit indre liv. Kristeligt set er fastetiden dog først og fremmest optakt til påsken. Forberedelse til at ord som opofrelse, lidelse, tilgivelse og håb bliver til mere end ord, men til Jesu liv og død og opstandelse. Og dermed til historien om os, der får givet et liv i kærlighedens ånd og et håb om at høre sammen med Gud og mennesker, både nu og siden. Fastetiden giver os et skub væk fra al vores optagethed af det materielle til livet i ånden. Fra Klippeblokken. Sogneindsamling den 4. marts I året, der er gået siden sidste sogneindsamling, har der været sultkatastrofe på Afrikas Horn, hvor 13 millioner stadig sulter og kæmper for at overleve. Mennesker var totalt afhængige af hjæpen udefra. Takket være midler fra bl.a. danske donorer kunne Folkekirkens Nødhjælp straks på i gang med at dække det akutte behov for mad og rent vand. Lad os derfor også i år være med og slutte op om indsamlingen, og gøre den endnu bedre i år! Indsamlerne vil gå ud fra ca. kl. 10 og besøge så mange husstande som muligt. Du kan også være med ved at melde dig som indsamler til: Svend Erik Schulz Efterfølgende kan resultatet ses på 5

6 Begravede Bjolderup. Irene Marie Petersen, født d. 10. april 1950, død d. 22. oktober Clara Bjerrum, født d. 6. juni 1918, død d. 16. november Ernst Günther Calender, født d. 24. maj 1937, død d. 17. november Anna Marie Christensen, født d. 9. november 1923, død d. 8. december Asger Jensen, født d. 11. juli 1968, død d. 16. december Grethe Nielsen, født d. 1. november 1931, død d. 21. januar Korets side Bjolderup-Uge kirkekor som det så ud ved Vi synger julen ind i Uge kirke d. 11. december Koret er for børn og unge fra 3. klasse og opad. Det øver hver torsdag mellem kl og i konfirmandstuen i Bjolderup Præstegård. Nye sangere er altid velkomne - kig ind og se, om det er noget for dig at gå til kor! Den 24. marts skal koret deltage i et korstævne for børn og unge i Kristkirken i Kolding. Man kan høre koret ved friluftsgudstjenesten 4. maj. 6

7 Arrangementer Onsdag den 21. marts kl. 19: Forårskoncert i Bjolderup kirke med Rinkenæs Efterskoles Elitekor. Elitekoret er de elever, der går i MusicClass i klasse. Musiklærere og dirigenter er Morten Hoff og Anders Davidsen. Ud over at følge undervisningen, giver Elitekoret koncerter. Efter koncerten er der workshop for konfirmanderne i kirken, mens der er møde for forældrene i konfirmandstuen. Søg flere oplysninger om kirkernes arrangementer på Traditionen tro er der Friluftsgudstjeneste den 4. maj kl ved Spejderhuset, Tunnelvej 5, Bolderslev. Der bliver en kort gudstjeneste ved Alfrida K. Pedersen. Vi får en fortælling fra krigens og befrielsens tid. Fortæller i år bliver tidligere lærer John Christensen, Aabenraa. Sofie Frisk og Line Meilandt spiller. Kirkekoret medvirker. Spejderhuset giver kaffe, saft og småkager bagefter. Arrangør er KFUM-Spejderne, Spejderhuset og Menighedsrådet Vel mødt - kirkebil kan benyttes! 7

8 Familiebegivenheder Konfirmation i Uge den 29. april: Rikke Clemmesen, Povlskrovej 36, 6360 Tinglev. Steven Æbelø, Uge Vesterballe 2, 6360 Tinglev. Simon Koch, Almstrupvej 69, 6360 Tinglev. Konfirmation i Bjolderup den 4. maj: Jonas Skov Carstensen, Mellerup Toftevej 2, 6392 Bolderslev. Jens Christensen, Bjolderupvej 81, 6392 Bolderslev. Kasper Falk, Vestergade 11, 6392 Bolderslev. Karen Tolboe Gram, Vollerup Byvej 8, 6392 Bolderslev. André Hansen, Bolderslevskovvej 46, 6392 Bolderslev. Line Fink Jørgensen, Bolderslev Nørregade 16, 6392 Bolderslev. Jacob Bierbaum Kristiansen, Bag Volden 20, 6392 Bolderslev. Nanna Hansen, Urnehovedvej 125, 6392 Bolderslev. Søren Hansen, Urnehovedvej 125, 6392 Bolderslev. Sanne Larsen, Hjolderupmarkvej 10, 6392 Bolderslev. Rasmus Bau Lorenzen, Gåskær Byvej 4, 6392 Bolderslev. Kasper Utoft Strandbjerg Pedersen, Brombærvænget 3, 6360 Tinglev. Nicolai Petersen, Søndergade 20 B, 6200 Aabenraa. Michelle Svitek, Rolighedsvej 4, 6392 Bolderslev. Lykke Holst Sørensen, Egevænget 18, 6392 Bolderslev. Ann-Sophie Frees Wietz, Hjordkærvej 25, 6392 Bolderslev. Konfirmation i Bjolderup den 6. maj: Thomas Bidstrup, Bolderslev Hovedgade 21, 6392 Bolderslev. Daniel Holm Carstensen, Myrkærvej 13, 6392 Bolderslev. Trine Bogs Clausen, Bajstrupvej 3, Bjerndrup, 6200 Aabenraa. Bjarne Hansen, Industrivej 4, 6392 Bolderslev. Mats Greve Hansen, Søndergade 16, 6392 Bolderslev. Nanna Dahlgaard Hansen, Smedagervej 23, 6392 Bolderslev. Mathias Jensen, Bolderslev Hovedgade 12, 6392 Bolderslev. Maria Noëlle Kristensen, Bolderslev Hovedgade 20, 6392 Bolderslev. Michael Kolb Larsen, Egevænget 22, 6392 Bolderslev. Benjamin Østergaard Leest Nielsen, Bjolderupvej 30, 6392 Bolderslev. Jonas Thimsen Schmidt, Bag Volden 40, 6392 Bolderslev. Nicolaj Gregersen Thomsen, Vestergade 24, 6392 Bolderslev. 8

9 Familiebegivenheder Den 30. oktober i Bjolderup: Bastian Hansen, søn af Natascha og Dennis Hansen, der samme dag blev viet i Bjolderup kirke Guldbryllup i Uge den 4. november: Gine og Carl Dumstrei Den 4. december i Bjolderup: Jakob Collin Hostrup, søn af Trine og Uwe Hostrup Billeder af familiebegivenheder bliver lagt på hjemmesiden umiddelbart efter den kirkelige handling. Den 22. januar i Bjolderup: Sofie Christiansen, datter af Mette Christiansen og Tommy Clausen 9

10 Nyt fra foreningerne - se også Agnes Høeg og Ruth Schulz skriver: Danmission: Onsdag d. 21. marts kl hos Martha Meilandt, Nygade 10, Bolderslev Tirsdag d. 17. april kl hos Christine Knudsen, Urnehovedvej 91, Bolderslev. Torsdag d. 24. maj kl hos Ruth Schulz, Lysegvej 16, Bolderslevskov. Bibelkreds: Torsdag d. 12. april kl hos Hans Peter Paulsen, Bolderslev Nørregade 46. Tirsdag d. 1. maj kl hos Ruth og Svend Erik Schulz, Lysegvej 16, Bolderslevskov. Torsdag d. 7. juni kl hos Agnes Høeg, Urnehovedvej 121, Bolderslev. Hyggeeftermiddage i Bolderslev missionshus. Torsdag d. 22. marts kl med Gerda Melchiorsen, Toftlund. Torsdag d. 26. april kl med Georg Møller, Haderslev. Tirsdag d. 22. maj kl med Thilde Madsen, Tønder. Møder i Missionshuset m.m. Kontaktperson: Esther Hermannsen, Onsdag den 29. februar: Unge mennesker og kristendom v/lærer Jørgen Løvstad, Odder. Aftenen begynder med spisning (mad købes) kl Marts Onsdag d. 7. kl.19: Bedemøde 10 Torsdag d. 8. kl.19.30: Undervisningsaften i Hjordkær v. Robert Strandgaard Torsdag d. 15. kl.19.30: Undervisningsaften i Hjordkær v. Robert Strandgaard Torsdag d. 22. kl.19.30: Bibelforedrag i Hjordkær, kredsarrangement. Onsdag d. 28. kl.19.30: Fællesaften med Tinglev, oplæg/tale ved Bent Tage Nielsen, Fredericia April Onsdag d. 4. kl.19: Bedemøde Mandag d påskedag: Efter gudstjeneste i Uge er der påskefrokost i missionshuset, og efterfølgende tur i det blå.. Onsdag d. 18. kl.19.30: Fælles møde i missionshuset ved Vita Andreasen, Løgumkloster højskole. Emne: Hvor er vi, og hvor er kirken i disse politiske kirketider? Maj Onsdag d. 2. kl.19: Bedemøde Onsdag d. 9. kl : Fællesmøde om spedalskhedsmissionen ved fundraiser Klaus Leonhardt, Aabenraa. Spejderhuset Kirsten Jørgensen skriver: Spejdertroppen tager på weekend fredag - lørdag d marts, hvor den lovede skøjtetur indgår :-) Hele gruppen tar på Skt. Georgstur til Urnehoved tingsted d. 25. april. Ulvene tar på centerlejr i Bededags - ferien, d maj på Stevninghus. Spejdertroppen glæder sig rigtig meget til den tværkorpslige lejr ved Holstebro d juli i år.

11 Nyt fra foreningerne - se også Støtteforeningen for KFUMspejderne lørdag den 14. april 2012 fra kl. 9: LOPPEINDSAMLING lørdag den 21. og søndag den 22. april: LOPPEMARKED se tidspunkter i Ugebladet! Lone Kristensen skriver: KFUM & KFUKs Teenklub Kontaktperson Lone Kristensen Aftenerne foregår i Bolderslev Missionshus kl , hvis ikke andet er nævnt. Program kan fås hos Lone eller ses på hjemmesiden! KFUM & KFUKs Unge Familier Kontaktperson: Lone Kristensen Marts: Onsdag d. 7. Bedemøde og bibelkreds hos Birgit og Kristian April: Onsdag d. 4. Bedemøde og bibelkreds hos Lone og Preben Mandag d påskedag. Efter Gudstjeneste i Uge er der påske-frokost i missionshuset og efterfølgende blå tur.. Onsdag d. 18. Fællesmøde kl , ved Vita Andreasen, Løgumkloster Højskole. Emne: Hvor er vi og hvor er Kirken i disse politiske kirketider. Maj: Onsdag d. 2. Bedemøde og bibelkreds hos Ulla og Henning Onsdag d. 9. Fællesmøde om spedalskedsmissionen ved fundraiser Klaus Leonhardt, Aabenraa. KFUM og KFUKs MOK-klub Kl i missionshuset, Vestergade 5, hvis ikke andet er nævnt. Kontaktperson Leila Søe Poulsen Fredag d. 2. marts: Vi øver dukketeater og inviterer forældre til premiere kl Fredag d. 16. marts: Overnatning i missionshuset fra kl lørdag. Program følger! Fredag d. 30. marts: Vi laver cirkusforestilling. Fredag d. 13. april: Børnefestival i Vejle. søndag d. 15. april: Program i Bricks. Hurtig tilmelding! Fredag d. 27. april Vi skal på skovtur HUSK praktisk tøj! Hvis nogle forældre kan hjælpe med kørsel, ring til en af lederne. Fredag d. 11. maj Afslutning. Udflugt til Æ Spejderhus. Husk: praktisk tøj! KFUM & KFUKs Bibelkreds Kontaktperson: Edel Kristensen Onsdag den 14. marts: bibeltime hos Kirsten og Flemming Jørgensen, Hjordkærvej 28, Raved Onsdag den 11. april: bibeltime hos Esther og Johannes Hermannsen, Skansevej 1, Bolderslev Onsdag den 23. maj: bibeltime hos Edel og Carl-Henrik Kristensen, Stadionvej 9, Bolderslev 11

12 Gudstjenester Sted Tid 4. marts 2. sø. i fasten AKP Bjolderup - Landsindsamling marts 3. sø. i fasten TSP Uge marts Midfaste AKP Bjolderup * marts Mariæ bebudelse AKP Bjolderup Bjolderup april Palmesøndag AKP Uge - Guldkonfirmation april Skærtorsdag AKP Bjolderup april Langfredag AKP Bjolderup april Påskedag AKP Bjolderup * kaffe i våbenhuset Indsamlinger: se Tyske Gudstjenester: 11/3 kl i Uge - 18/3 kl i Bjolderup - 9/4 kl fælles påskegudstjenste i Tinglev kirke - 13/5 kl i Uge - 20/5 kl i Bjolderup - 28/5 kl fælles pinsegudstjeneste i Tinglev kirke Midtpunktet: Gudstjeneste kl : 21. marts, 18. april og 16. maj april 2. påskedag AKP Uge april 1. sø. efter påske AKP Bjolderup april 2. sø. efter påske TSP Bjolderup * april 3. sø. efter påske AKP Uge - Konfirmation Bjolderup - Guldkonfirmation maj Bededag AKP Bjolderup - Konfirmation Spejderhuset - Friluftsgudstj maj 4. sø. efter påske AKP Bjolderup - Konfirmation maj 5. sø. efter påske AKP Uge maj Kristi himmelfartsdag AKP Bjolderup maj 6. sø. efter påske AKP Bjolderup * maj Pinsedag AKP Bjolderup maj 2. pinsedag AKP Uge AKP - Alfrida K. Pedersen TSP - Trine S. Parbo

Kimen. Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2011

Kimen. Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2011 Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2011 Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2011 1 Kirkelig vejviser og indhold Sognepræst Alfrida K. Pedersen Uge Bygade

Læs mere

December 7. 16.00 2. sø. i advent -

December 7. 16.00 2. sø. i advent - Gudstjenester December 7. 16.00 2. sø. i advent - HM Uge * Vi synger julen ind 14. 10.30 3. sø. i advent HM Bjolderup * 21. 9.00 4. sø. i advent TSP Bjolderup 24. 14.00 Juleaften HM Uge 15.15 Bjolderup

Læs mere

Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker

Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker MARTS APRIL MAJ 2015 Stor opstandelse Frivillig i Hirtshals sogn Det sker i Hirtshals sogn Besøg af Sultkaravanen Koncerter Foreninger Adresser Gudstjenesteoversigt

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 2 Marts - Maj Påske og grundvand Umiddelbart har de to størrelser ikke meget med hinanden at gøre, men grundvandet kan billedligt give os en fornemmelse

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk Marts - maj 2015 I Årgang 9 -

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2012 nr. 2 Marts - Maj lille gren kan standse stærk maskine I januar måned fældede vi en del syge a s k e t r æ e r b a g p ræs t eb o lig en i Levring. Der

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 2 April - Juni 2015 Læs i dette blad: Billeder fra en dejlig dag.... 2 Konfirmationer... 3 Kirkekalender... 4 Sogneudflugt...... 5 Friluftsgudstjenste... 5 Kirkelig vejviser...7 Opstandelsen.... 8

Læs mere

Virkelig opstanden - Strukturændring i Sydthy Provsti Jeg holder af gudstjenesten - Nyt fra sognene Fra sognets daglige liv - Gudstjenestelister

Virkelig opstanden - Strukturændring i Sydthy Provsti Jeg holder af gudstjenesten - Nyt fra sognene Fra sognets daglige liv - Gudstjenestelister Kirkebladet Nr. 1 2015 Påskeblomst! en dråbe stærk drak jeg af dit gule bæger, og som ved et underværk den mig hæver, vederkvæger: Hanegal og morgensang, synes mig, af den udsprang; vågnende jeg ser de

Læs mere

Kirke & sogn. Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015. mar apr maj 2015 1

Kirke & sogn. Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015. mar apr maj 2015 1 Hanning Kirke & sogn Finderup Bølling Sædding Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015 mar apr maj 2015 1 ordet Gode øjne Oppe ved Sædding

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker. Morgentanker - "al dente"

Hedensted - St. Dalby Kirker. Morgentanker - al dente Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2013 Morgentanker - "al dente" Det kan være svært at tænke noget sammenhængende tidligt om morgenen. Eller måske er det lige netop det tidspunkt vi tænker

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING 2015 juni - august Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING Bygaden 55 Graver: Søren Holten-Møller mail: graverlevring@gmail.com Tlf. 24984309 Organist: Niels

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Nr. 101 januar - juli 2015 KÆRE ALLE SAMMEN! Året 2014 har haft fokus på mange store begivenheder. For os har fokus i særlig grad været på byggeriet af Voldum Kirkehus,

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk marts - maj 2014 Indhold Fra

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

HJORDKÆR KIRKE. september november 2014

HJORDKÆR KIRKE. september november 2014 HJORDKÆR KIRKE Vejviser... 2 2 60...3-4 Det sker... 5 Sket i kirken...6-7 konifrmanderne kommer... 8 Høstgudstjeneste... 8 Koncert m.m... 9 Nyt fra menighedsrådet... 10 Gudstjenester... 12 4 2014 september

Læs mere

April - Maj 2012. Sognebladet. for Skæve Hørby

April - Maj 2012. Sognebladet. for Skæve Hørby April - Maj 2012 Sognebladet for Skæve Hørby Korset - Livets symbol Af sognepræst Mette Volsgaard Korset er kristendommens vigtigste symbol. Nærmere bestemt det kors, som Jesus døde på, da han blev henrettet

Læs mere

Ringkøbing & Rindum sogne. 2marts - maj 2015

Ringkøbing & Rindum sogne. 2marts - maj 2015 Kirkebladet Ringkøbing & Rindum sogne 2marts - maj 2015 2 vejviser Rindum sogn www.rindumkirke.dk Sognepræst (kbf.) Mogens Thams Isagervej 8, Rindum Tlf. 9732 0629 / 2329 0639 E-mail: moth@km.dk Organist

Læs mere

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de.

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. KIRKE SOGN Billund og Grene Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. December Januar 2005 2 BØRNEHJØRNET BØRNEHJØRNET

Læs mere

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3.

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3. Kirke sogn Lignelsen om de 10 jomfruer, udført af Lis Stoltenberg. Se mere på side 6. Billund og Grene Kim Gosvig Hansen 7 skarpe fra et byrådsmedlem Se mere på side 3. april maj 2015 GRENE SOGN Hjemmeside:

Læs mere

Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene. april maj

Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene. april maj Kirke sogn Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene april maj 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

Føns, Ørslev, Udby & Husby kirke

Føns, Ørslev, Udby & Husby kirke Føns, Ørslev, Udby & Husby kirke Nr. 1 Februar 2015 www.4kirker.dk 46. årgang Præstens hjørne Kan du gætte, hvem jeg er? Af Vita Andreasen Tro, leg og evangelium spejler samme virkelighed. For når vi leger,

Læs mere

4sept - nov 2015. Læs bl.a. om: Ringkøbing & Rindum sogne

4sept - nov 2015. Læs bl.a. om: Ringkøbing & Rindum sogne Kirkebladet Ringkøbing & Rindum sogne Læs bl.a. om: Høst - før og nu Spændende at lære andre kulturer at kende Erik A. Nielsen foredrag Alle Helgens Dag Farfar Krigsmand De frivillige er uundværlige 4sept

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 Kontinuerlig nadver Hvad er dog det? Det er en slags gående nadver til forskel fra den knælende nadver, som vi kender så godt. Første gang, vi prøvede den kontinuerlige

Læs mere

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013 Kirke & Sogn for Vorgod/Barde & F jelstervang Hyrden fra Betlehem - Jeg har set Messias! Dette er Jesu Kristi legeme og blod! Det er fuldbragt! Jesus lever i dag! Jesus døde på korset for dig! Påskeferie

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 29. årgang Nr. 2 august/september/oktober/november 2010 Nyt fra menighedsrådene Konfirmationerne i pastoratet Vi bygger fællesskaber Nyt fra kontaktpersonen Små betragtninger Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere