At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22)."

Transkript

1 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin, blev berømt for at gå på line over Niagarafaldene. I september 1860 havde prinsen af Wales været vidne til, at Blondin gik over vandfaldene med en medhjælper på ryggen. Efter at have gennemført turen, vendte Blondin sig til den engelske prins og tilbød at bære ham over også. Selv om prinsen havde hørt om mandens evner og netop havde set dem demonstreret, var han ikke parat til at lægge sit eget liv i Blondins hænder. Pointen er selvfølgelig, at det er ikke nok at høre og se, når det gælder et personligt forhold til Gud. Vi kan være intellektuelt overbevist om Guds eksistens, sandheden i evangeliet, Jesu genkomst. Vi har måske til og med selv oplevet Guds kærlighed og omsorg. Men på trods af alt dette er vi måske ikke parate til at overgive os helt i hans hænder, noget der ville vise sig i vores handlinger. Dette er netop grunden til, at Jakob fremhæver betydningen af at være ordets gørere, ikke kun dets hørere. I denne uge vil vi se på, hvad det vil sige at være ordets gørere for dem, som er frelst af nåde. Ugens tekster Jak 1,23-24 Matt 19,16-22 Luk 6,27-38 Rom 8,2-4; 12, Pet 1,4 36

2 SØNDAG 19. OKTOBER 2014 Kend din fjende En mand skal engang have sagt om sin fjende: jeg ser ham hver dag når jeg barberer mig. Dette er netop, hvad Jakob ønsker, at vi skal indse. Vores største fjende er os selv. Frelsen begynder ved, at vi indser, hvem vi egentlig er, ikke hvem vi forestiller os, at vi er. Jak 1,23-24 Hvem beskrives her, og hvad er det grundlæggende problem? Der er ikke noget forkert i at se bedst muligt ud. Mange bruger masser af tid og penge på at forbedre deres udseende. Men vi er nødt til at sikre os, at vi ikke bedrager os selv. Jakob siger, at vi har brug for et mere ærligt syn på os selv, uanset hvor lidt vi synes om det, vi ser. Matt 19,16-22; 26, Hvordan svarer disse to mænds selvbillede med virkeligheden? Hvad siger deres to forskellige reaktioner på Jesu ord om dem? Den rige unge mand troede, at han holdt budene. Han blev pludselig udfordret til at forholde sig til en anden form for lydighed, en form han aldrig havde ventet, og som gik langt dybere end blot en ydre overholdelse af regler. (Se Rom 7,7). Peter havde ligesom denne unge mand også et forkert billede af sig selv. Med selvsikkerhed havde han forudsagt, at selv om alle andre skulle snuble og falde fra, ville han forblive tro selv om det skulle koste ham livet. Men ingen af dem forstod, hvor stor magt synden havde over dem. Begge to var offer for selvbedrag, når det gjaldt deres åndelige tilstand. Men Peter omvendte sig. Så vidt vi ved, skete dette ikke for den rige unge mand. Til at tænke over Det er altid lettere at se andres fejl end vores egne. Men inderst inde er vi sandsynligvis mere klar over vores fejl, end vi er villige til at erkende. Betragt dig selv og dit åndelige liv grundigt. Hvad ser du, og hvad fortæller det dig om, hvorfor du har brug for en frelser, hvis du ikke med rette for evigt skal gå fortabt? 37

3 MANDAG 20. OKTOBER 2014 Vær en gører Jak 1,22 Ville det have gjort nogen forskel, hvis Jakob havde sagt gør ordet i stedet for vær ordets gører? Jakob kombinerer det at være og det at gøre. Han adskiller dem ikke og regner heller ikke det ene mere betydningsfuldt end det andet. De er som to sider af den samme mønt, uadskillelige. Vi skal være ordets gørere. Den græske form af udsagnsordet være betegner en vedvarende livsstil i lydighed, en livsstil som forventes af os nu snarere end på et eller andet udefineret tidspunkt i fremtiden. Pointen er, at vi skal blive nye skabninger i Herren, og som et resultat af, hvad vi bliver, gør vi de ting, som Gud befaler os at gøre. Dette er noget helt andet end, at vi blot følger reglerne, hvad der åbenbart var problemet med den rige unge mand, som vi læste om i går. Luk 6,27-38 Nævn nogle af de handlinger, som vi ifølge Jesu ord bør udføre. Elsk jeres fjender. Giv enhver, som beder dig. Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig. Dette lyder umuligt, ikke sandt? Og det er det også, på egen hånd. En kærlighed som denne er ikke naturlig for os syndige mennesker. Derfor går Jesus videre med at tale om to slags træer og den frugt, de hver især bærer (Luk 6,43-45). På samme måde opstiller Paulus i Galaterne 5 kontrasten mellem kødets lyst (Gal 5,19-21) og Åndens frugt (Gal 5,22-23). Det virker næsten som om, at jo mere vi fokuserer på at gøre, jo værre bliver det; men hvis vi bliver ledt af Ånden, giver det et helt andet resultat Åndens frugt, som er kærlighed og lydighed. Til at tænke over Tænk over noget du har gjort, kun fordi det var krævet, eller fordi det var en regel, du skulle følge. Sammenlign det med noget lignende, du gjorde, fordi du havde lyst til at gøre det, noget der faldt dig helt naturligt, fordi Kristus lever i dig. Hvordan er denne forskel med til at hjælpe os til at forstå pointen i dagens studium? 38

4 TIRSDAG 21. OKTOBER 2014 Frihedens lov Jak 1,25 Hvad siger han om lovens rolle? Jakob afspejler Salmerne, når han kalder Guds lov fuldkommen (Sl 19,7) og en vej til frihed (Sl 119,45). Men læg mærke til, at loven hos Jakob ikke kan frelse os og slet ikke kan rense os. Den viser os Guds ideal; men den kan ikke få os til at følge dette ideal mere, end det at betragte en idrætsmand i verdensklasse vil gøre os i stand til at udføre det samme som ham. For at kunne leve op til idealet har vi brug for Kristi kraft i vores liv. Rom 8,2.4 2 Kor 3,17-18 Hvilken forskel er der på loven som et dødens instrument eller som en vejleder til frihed og liv? Selv Paulus bekræfter, at det er ikke dem, som hører loven, der er retfærdige for Gud, men de, som gør loven, vil blive gjort retfærdige (Rom 2,13). Og som han siger, kan vi kun blive lovens gørere ved, at Helligånden skriver loven i vores hjerter. Kun når vi af hjertet er lydige, bliver loven en frihedens lov. Problemet ligger altså ikke i loven, men i os. Vi glemmer, hvem vi i virkeligheden er: syndere som hele tiden har brug for en frelser. Uden Kristus hører vi kun lovens fordømmelse. Men i Kristus bliver vi nye mænd og kvinder (2 Kor 5,17), som er gjort frie i Jesus (Joh 8,36). Vi hører ham tale loven til os, om at vi skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer (Joh 15,12). I Kristus oplever vi friheden som Guds sønner og døtre, som er frelst af nåde, og som ikke ønsker at falde tilbage til den forbandelse og trældom, vi var i som lovovertrædere. I Kristus har vi ikke alene fået tilgivelse for vores synd, vi har nu et nyt liv, hvor vi er i stand til at være lydige mod loven. Men vi gør det ikke for at blive frelst, men på grund af den frihed, som kommer af visheden om, at vi allerede er frelst og derfor ikke længere er under lovens forbandelse. Til at tænke over Tænk over, hvordan det ville være for os, med den natur vi har, hvis vi skulle holde loven godt nok til at blive frelst ved det. Ville vi da blive slaver af loven? Hvordan har Jesus befriet os fra dette slaveri samtidigt med, at han befaler os at holde loven? 39

5 ONSDAG 22. OKTOBER 2014 Gavnlig eller ubrugelig? Jak 1,26-27 Matt 25, Rom 12,9-18 Til at tænke over Læs og sammenlign teksterne. Hvordan vil du definere sand kristendom ud fra disse tekster? Hvis Jesus, Jakob og Paulus lægger vægt på noget, så er det betydningen af at være en gavnlig kristen. Ved at elske en af disse mine mindste brødre (Matt 25,40), ved at tage tid til at besøge de mest oversete, ved at vise gæstfrihed gennem alle disse praktiske handlinger og mere åbenbarer vi Jesu kærlighed og bliver kanaler til andre mennesker, hvorigennem Jesus kan vise sin kærlighed. En kærlig og elskværdig kristen er den bedste forsvarer for evangeliet. (Ellen White, Vejen til et bedre liv, s. 301.) Og selvfølgelig, som hun går videre med at forklare: Det koster hele tiden anstrengelse, selvopofrelse og selvdisciplin at leve på denne måde og at øve en sådan indflydelse (s. 302). Det er ikke noget, der kommer naturligt eller automatisk. Hvis vores religion kun består i at bekræfte det, vi tror, og lytte til prædikener, er den stort set ubrugelig. Jakob beskriver religion eller religiøs i versene 26-27, med ord som indikerer, at man er ualmindelig from. En sådan holdning har omgående synlige konsekvenser, og andre mennesker vil lægge mærke til forskellen. En tydelig forandring vil være vores ordvalg. I stedet for at bruge løsslupne bemærkninger og et hårdt tonefald og vrede armbevægelser vil vi blive mere følsomme over for den virkning, vores kommunikation har på andre. Vi vil tøjle vores tunge, så den ikke løber af sted med os som en vild, utæmmet hest. Jakob udpeger også enker og faderløse som dem, der har mest brug for kærlighed og omsorg. Fra et verdsligt synspunkt giver det ikke mening at fokusere vores anstrengelser og resurser på dem, som ikke kan yde noget tilbage til samfundet. Men fra Guds synsvinkel er det netop, hvordan vi behandler dem, som er blevet udstødt og afvist af verden, som viser, hvorvidt vi er Kristi sande efterfølgere eller ej. Enten ved at låne penge til dem, som ikke kan betale tilbage; invitere dem til middag, som ikke kan gøre gengæld; eller velsigne og bede for dem, som gør ondt imod os (Luk 6,35; 14,12-14; Matt 5,44). Og som Paulus påpeger, er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger (Ef 2,10). Hvor meget af din tid bruger du til at hjælpe andre? Hvad fortæller dit svar om, hvor gavnlig din tro virkelig er? 40

6 TORSDAG 23. OKTOBER 2014 Ikke som verden Jak 1,27 1 Joh 2, Pet 1,4 Hvad vil det sige at bevare sig selv uplettet af verden? Hvordan er dette i det hele taget muligt? Det virker, som om nogle mennesker har den tanke, at hvis bare de kunne flytte langt nok væk fra verden, kunne de undgå de fleste fristelser. Der kan selvfølgelig være nogen sandhed i dette, og vi bør forsøge at undgå fristelser så meget som muligt (især de fristelser, som er sværest for os at modstå); men vores problemer og svagheder har en tendens til at følge os, uanset hvor vi er. Problemet med synd er ikke så meget, hvad der er derude, selv om det selvfølgelig spiller en rolle; det drejer sig mere om, hvad der er i os, i vores hjerte. Det er der, den egentlige kamp foregår, og vi er nødt til at kæmpe denne kamp, uanset hvor vi bor. Det er også et interessant faktum, at løses nogle problemer, synes de resterende at blive meget mere synlige. Hvis du fx gør rent i en halvdel af et værelse, får det den anden halvdel til at virke endnu mere snavset. Sådan er det også med vores åndelige liv. Jo tættere man kommer på Jesus, jo mere fejlagtig vil man se ud i sine egne øjne; fordi ens syn vil blive klarere, og ens ufuldkommenheder vil stå i stærk kontrast til hans perfekte natur... Lad os ikke få Ellen White til at sige noget, hun ikke siger. Hun siger ikke, at jo tættere vi kommer på Jesus, jo mere fejlagtige bliver vi. Hun fortsætter: Jo mere vores følelse af behov får os til at række ud efter ham og Guds ord, jo mere ophøjede opfattelser får vi af hans karakter, og des mere vil vi komme til at genspejle hans billede. (Ellen White, Vejen til Kristus, s. 71, 72). Sand religion får et menneske til at hungre og tørste efter en dybere erfaring (Matt 5,6). Jesus tilbragte tilstrækkelig tid alene med sin himmelske far til at kende hans vilje. Men han isolerede sig aldrig fra andre mennesker. Han gik derhen, hvor folket var. Hans mad var at hjælpe de nødstedte, nedbryde de skel, som fordom havde opbygget, og dele de gode nyheder om evigt liv (Joh 4,28-35). På trods af at Jesus og de første kristne havde en livsstil og spisevaner, som var meget forskellige fra hedningerne, forhindrede dette dem aldrig i at dele deres tro. De rejste allevegne, og evangeliet blev spredt til hele Romerriget og slog rod, selv i en storby som Rom der var et centrum for korruption og ondskab. 41

7 FREDAG 24. OKTOBER 2014 Læs Ellen White Vejen til Kristus, En forandret karakter, s Loven er Guds store moralske spejl. Et menneske skal sammenligne sine ord, sin ånd, sine handlinger med Guds ord. (Ellen White, The SDA Bible Commentary, 7. bind, s. 935). I stedet for at fritage et menneske fra lydighed, er det tro og tro alene, der gør os i stand til at få del i Kristi nåde, som gør os i stand til at udvise lydighed. Som Jesus var i sin menneskelige natur, er det Guds mening, at hans efterfølgere skal være. I hans kraft skal vi leve et liv i renhed og ædelhed, ligesom Frelseren gjorde. (Ellen White, Our Father Cares, s. 69). Spørgsmål til drøftelse 1. Selvom vi er blevet fortalt, at det (om muligt) vil være gavnligt for os at flytte væk fra verdslige steder, hvorfor er dette ikke den endelige løsning på vores problem med synd og fristelser? Hvor langt væk skulle vi flytte for at fjerne os fra alle fristelser? Hvad er den eneste løsning for synd og fristelser, uanset hvor vi bor? 2. Politiet forsøgte at installere overvågningsudstyr i et kontor, hvor de havde mistanke om, at der foregik kriminalitet. Problemet var dog, at nogle ondsindede dobermann-hunde patruljerede området. Så hver aften gav politiet hundene nogle burgere at spise. Til at begynde med smed de fem-seks stykker over hegnet. Men inden længe ikke alene spiste hundene burgerne fra betjentenes hænder, de slikkede også deres hænder bagefter. Da hundene på denne måde var blevet tæmmede, blev politiet i stand til at komme ind på området og opsætte deres udstyr. Hvilken lektie kan vi lære fra denne historie om, hvordan vi kan overvindes, hvis vi ikke er på vagt? 3. Tænk mere over tanken om at være en ordets gører i modsætning til kun at tro på Guds ord. Hvad er egentlig den virkelige forskel mellem disse to? 4. Hvad vil du sige til dem, som hævder, at på grund af Jesu nåde er de fritaget fra at holde loven? Hvad mener de mange gange egentlig med det, og hvordan ville du svare dem? 42

8 DIALOG TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 Aktiviteter og dialog Guds Ord Personligt kristenliv Mødet med dagligdagen Uddybende spørgsmål Det Gamle Testamente fremhæver tre grupper mennesker, som Gud i særlig grad har omsorg for, nemlig de fremmede, de faderløse og enkerne (5 Mos 10,17-18; Sl 146,9). Vi må både som enkeltpersoner og som samfund i praksis bedømme vores medmenneskelighed på, hvordan vi behandler sådanne grupper (se også tekster som 2 Mos 22,21-22; 5 Mos 14,29; 16,11; Sl 94,5-6; Jer 7,6; 22,3). Tænk over, hvor optaget du og jeg er af, hvordan andre mennesker betragter os hvad enten det er vores udseende og fremtoning eller vores præstationer og kunnen! - Bed om Guds hjælp til at handle i lyset af, hvad Jesus ønsker, og ikke ud fra hvad andre mennesker forventer eller kræver. - Bed om Guds hjælp til at finde fred og selvværd, i troen på at han er din skaber, og at han i Jesus er din frelser, som har tilgivet dig al din synd. Find eksempler på hykleri omtalt i medierne fra ugens offentlige liv. Hykleri er, når der er en modsætning mellem vores ord og vores handlinger, og når vi bekender os til at være noget, vi egentlig ikke er. Del eksempler på hykleri med hinanden! Hvordan kan vi undgå hykleri? Findes der nogle af os, der aldrig er hykleriske? Er religiøsitet og religiøs aktivitet det samme som lydighed mod Gud og hans ord? Kommer Åndens frugt (Gal 5,22-23) automatisk i den kristnes liv, eller skal der en personlig indsats til for at fremelske den? Hvordan kan du og jeg blive ordets gørere, fx i storbymission eller socialt hjælpearbejde? - Drøft, hvordan vi kan nå andre mennesker, fx i byerne. Kan vi gøre det ved at leve uden for byerne og nu og da komme på besøg med et eller andet glimrende program? Til at tænke over Martin Luther sagde engang, at skellet mellem hyklere og ikkehyklere i kirken ikke går ned midt igennem kirken, men ned gennem hver enkelt kirkegænger! 43

9 44 NOTER TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014

10 NOTER TIL SABBATTEN 25. OKTOBER

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Sandhedsord. Ugens vers

Sandhedsord. Ugens vers 9 Sandhedsord TIL SABBATTEN 28. FEBRUAR 2015 Ugens vers Introduktion Jeg har jo tidligere optegnet råd og kundskab til dig, for at gøre dig bekendt med sandhed og pålidelig tale, så du kan give den, der

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

Fra ører til fødder. Ugens vers

Fra ører til fødder. Ugens vers 2 TIL SABBATTEN 10. JANUAR 2015 Fra ører til fødder Ugens vers Introduktion Giv agt på den vej, du går, du skal styre hele din færden; bøj ikke af til højre eller venstre, hold din fod fra det onde! (Ordsp

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple 11 TIL SABBATTEN 15. MARTS 2014 At gøre åndelige ledere til Jesu disciple Ugens vers Introduktion I de dage gik han engang op på bjerget for at bede, og han tilbragte natten i bøn til Gud. Da det blev

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL BIBEL B S STUDIUM Bibelstudium 1. kvartal 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS bibelstudium.dk Nådens klæ dning Klædedragtens historie i Bibel ens lys 2 Dansk Bogforlag TLF.: 4558 7758 www.danskbogforlag.dk 2. kvartal

Læs mere

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED En vejledning til helbredelse og frigørelse af afhængighedt Med støtte fra Kirkens ledere og rådgivning fra fagfolk er denne vejledning skrevet af personer, som har været

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

NYT LIV EVANGELISK LOVSANG NU DA DU ER LUNKEN... JESUS ER MIN! 1-2014 ÅRG. 47

NYT LIV EVANGELISK LOVSANG NU DA DU ER LUNKEN... JESUS ER MIN! 1-2014 ÅRG. 47 NYT LIV EVANGELISK LOVSANG NU DA DU ER LUNKEN... JESUS ER MIN! 1-2014 ÅRG. 47 Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer: Peder Hovgaard

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!«

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!« Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. Gud elsker Nexø og han elsker Bornholm og han længes efter at flere mennesker vil gengælde denne kærlighed ved at tro og følge ham. Stenen blev rullet væk

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2011

IBELCAMPING Bibeltimer 2011 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2011 tema kære gud - hør lige her Dette hæfte tilhører: TEMA: Jesus lærer os om bønhørelse KÆRE GUD - HØR LIGE HER OM BØNHØRELSE Jesus ved selv, at det er godt at bede.

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader

Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader Af Øjvind Hansen Temaet ved den her gudstjeneste det er som nævnt den femte bøn i Fadervor: Forlad os vor skyld, som også vi forlader

Læs mere

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen. 1 VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Jesus i Jerusalem. Ugens vers. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41).

Jesus i Jerusalem. Ugens vers. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41). 12 Jesus i Jerusalem TIL SABBATTEN 20. JUNI 2015 Ugens vers Introduktion Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41). Den sidste uge i Jesu liv her på jorden fandt sted i Jerusalem. Store

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere