Michael Bregnsbo, viceinstitutleder (observatør) Stefan Marschall Kristensen, stud.mag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Michael Bregnsbo, viceinstitutleder (observatør) Stefan Marschall Kristensen, stud.mag."

Transkript

1 Historiestudiet Campusvej Odense M Tlf.: Fax: september 2009 J. nr.: Ref.: PGM/mjn Referat af møde i Studienævn for Historie torsdag den 20. august kl i mødelokale 6 Møde nr.: 7 Til stede var: Fraværende med afbud: Per Grau Møller, Studienævnsformand Per Boje, professor Mogens Rostgaard Nissen, lektor Jørn Brøndal, lektor Anne Magnussen, lektor Anette Petri, stud. mag. Lasse Rahn, stud.mag. Kitt Kragelund Abrahamsen, stud.mag. Maj Line Wedderkopp, stud.mag. Kristina Bonde Sørensen, faglig vejleder (observatør) Diana Brunholm Larsen, sekretær (observatør) Referent: Sekretær Majbritt Juhl Michael Bregnsbo, viceinstitutleder (observatør) Stefan Marschall Kristensen, stud.mag. Anette Petri forlod mødet efter punkt 4.

2 Studienævnets medlemmer var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af referat af 25. juni 2. Ekspederet siden sidste møde 3. Meddelelser 4. Ansøgninger 5. Ekskursionsansøgninger 6. Høringssvar til notat fra fakultetet om studieaktivitet 7. Høringssvar til udkast til uddannelsesbekendtgørelsen 8. Eventuelt, herunder fastsættelse af efterårets mødedatoer Per Grau Møller (PGM) indledte med at byde de to nye studenterrepræsentanter, Kitt Kragelund Abrahamsen og Maj Line Wedderkopp, velkommen som medlemmer af studienævnet. Ad. 1: Godkendelse af referat af 25. juni Referatet blev godkendt. Studienævnet diskuterede praksis med at indkalde dokumentation for dødsfald i familien. Ad. 2: Ekspederet siden sidste møde 2-1: Brev til studerende med rettelse til tidligere fremsendt skrivelse om merit. 2-2: Brev til studerende med godkendelse af fjerde eksamensforsøg i Område 5 på grund af sygdom. Der var ingen bemærkninger til dette punkt. Ad. 3: Meddelelser Skriftlige meddelelser 3-1: Akkrediteringsrådets afgørelse og godkendelse af hhv. bachelor- og kandidatuddannelsen i Historie. 3-2: Akkrediteringsrådets afgørelse og godkendelse af kandidatuddannelsen i Amerikanske Studier. Side 2 af 5

3 PGM orienterede om, at vores uddannelser blev akkrediteret for seks år. Næste uddannelse, der står for tur, er Marinarkæologi, hvor PGM deltager i et internt møde i uge 35 og efterfølgende med ACE Denmark i uge : Indkaldelse af ansøgninger fra studerende til Fondation Idella. 3-4: Brev fra Anne Mørk med bekræftelse på udtrædelse af studienævnet. 3-5: Forløbsanalyse for KOT-årgangene : Brev fra Søren Olesen med bekræftelse om udtrædelse af studienævnets suppleantliste. Mundtlige meddelelser Jørn Brøndal orienterede om, at Jan Gretlund pr. 1. august 2009 er centerleder på Amerikanske Studier. PGM orienterede om, at optagelsestallene på Historie fortsat stiger, og at det potentielt kan stige frem til 31. august. Der er pt. 56 nye bachelorstuderende på Historie i Odense, 16 i Kolding og 20 på kandidatuddannelsen i Amerikanske Studier. Ad. 4: Ansøgninger 4-1: Ansøgning om fjerde eksamensforsøg i specialet på grund af dødsfald i nærmeste familie. Ansøgningen blev imødekommet. 4-2: Ansøgning om merit for Historie og samfundsvidenskab på 10 ECTS. Ansøgningen blev imødekommet ved at lade faget bestå dels af beståede fag på 6 ECTS ved Helsingfors Universitet og dels ved at skrive en mindre opgave. 4-3: (PGM forlod mødet under dette punkt) Ansøgning om fjerde eksamensforsøg i Analysestrategier 3. Ansøgningen blev imødekommet med den betingelse, at den studerende møder til samtale hos faglig vejleder. Studienævnet opfordrede kraftigt den studerende til at følge faget i det kommende semester. Denne ansøgning foranledigede studienævnet til at diskutere principperne for tildeling af fjerdegangsdispensationer på næste møde. 4-4: Anmodning på vegne af en studerende, der på grund af administrative fejl har fulgt et fag, der vægtes med et højere antal ECTS, end den studerendes indskrivningsforhold tillader. Anmodningen blev imødekommet. 4-5: Ansøgning om fjerde eksamensforsøg i Analysestrategier 2. Ansøgningen blev imødekommet med tilbud om at møde til samtale hos faglig vejleder. I øvrigt vil studienævnet gøre den studerende opmærksom på SPS-tilbuddet. Side 3 af 5

4 4-6: Ansøgning om dispensation fra fristen for aflevering af speciale på grund af sygdom. Ansøgningen blev imødekommet. Ad. 5: Ekskursionsansøgninger Anne Magnussen og Mogens Rostgaard Nissen forlod mødet under dette punkt. 5-1: Ansøgning om støtte til ekskursion til Landsarkivet i Aabenraa. Studienævnet bevilligede kr. 100, - pr. studerende. 5-2: Ansøgning om støtte til ekskursion til Visby. Studienævnet bevilligede kr. 200, - pr. studerende. 5-3: Ansøgning om støtte til ekskursion til hhv. vestkysten og grænselandet. Studienævnet bevilligede kr. 100, - pr. studerende med opfordring til kun at foretage én ekskursion. 5-4: Ansøgning om støtte til ekskursion til København. Studienævnet bevilligede kr. 100, - pr. studerende. Studienævnet beklagede den ringe økonomiske mulighed for støtte til disse ansøgninger, men bifaldt de faglige aktiviteter. Ad. 6: Høringssvar til notat fra fakultetet om studieaktivitet Efter en livlig diskussion vedtog studienævnet at fremsende PGM s udkast med enkelte tilføjelser - som endeligt høringssvar til fakultetet. Ad. 7: Høringssvar til udkast til uddannelsesbekendtgørelsen Studienævnet vedtog at fremsende PGM s udkast som endeligt høringssvar til fakultetet. Ad. 8: Eventuelt, herunder fastsættelse af efterårets mødedatoer PGM meddelte, at Kristina Bonde Sørensen har sagt sin stilling som faglig vejleder op. Der er i øjeblikket stillingsopslag på nettet for både Odense og Koldings vedkommende. Disse udløber 4. september. PGM ønskede at få studienævnets holdning til et kommende forslag om at reducere antallet af reeksamener. Forslaget går konkret ud på, at ordinær eksamen først skal udbydes i det semester, hvor der har været undervisning (dvs. efter den studerende har været til både ordinær eksamen og reeksamen i umiddelbart forlængelse heraf). Forslaget skal gælde såkaldte særfag og ikke valgfag. Der var betænkeligheder i dén retning, men PGM vil lade det indgå i overvejelserne at fremsætte forslaget på næste lærermøde og eventuelt næste studienævnsmøde. Side 4 af 5

5 Efterårets mødedatoer blev fastsat til: 30. september kl i mødelokale oktober kl i mødelokale november kl i mødelokale december kl i mødelokale 6 Mødet sluttede kl Næste møde finder sted onsdag den 30. september 2009 kl i mødelokale 6. Per Grau Møller, Studienævnsformand / Majbritt Juhl, referent og sekretær Side 5 af 5

Referat af møde i Studienævn for Historie fredag den 6. marts 2009 kl. 13 i mødelokale 6

Referat af møde i Studienævn for Historie fredag den 6. marts 2009 kl. 13 i mødelokale 6 Historiestudiet Campusvej 55 5230 Odense M 333 Tlf.: 6550 2105 Fax: 6550 2232 E-mail: ahe@hist.sdu.dk 13. marts 2009 J. nr.: Ref.: PGM/mjn Referat af møde i Studienævn for Historie fredag den 6. marts

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Historie fredag den 17. april 2009 kl. 10 i mødelokale 6

Referat af møde i Studienævn for Historie fredag den 17. april 2009 kl. 10 i mødelokale 6 Historiestudiet Campusvej 55 5230 Odense M 333 Tlf.: 6550 2105 Fax: 6550 2232 E-mail: ahe@hist.sdu.dk 22. april 2009 J. nr.: Ref.: PGM/mjn Referat af møde i Studienævn for Historie fredag den 17. april

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Historie fredag den 6. februar 2009 kl. 10 i mødelokale 6

Referat af møde i Studienævn for Historie fredag den 6. februar 2009 kl. 10 i mødelokale 6 Historiestudiet Campusvej 55 5230 Odense M 333 Tlf.: 6550 2105 Fax: 6550 2232 E-mail: ahe@hist.sdu.dk 12. marts 2009 J. nr.: Ref.: PGM/mjn Referat af møde i Studienævn for Historie fredag den 6. februar

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Områdestudier mandag den 19. december kl i mødelokale 6.

Referat af møde i Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Områdestudier mandag den 19. december kl i mødelokale 6. Historiestudiet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf.: 6550 2110 E-mail: dbl@hist.sdu.dk 8. februar 20122. januar 2012 J. nr.: Ref.: PGM/dbl Referat af møde i Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Områdestudier

Læs mere

Fraværende uden afbud: Stephanie Aziz, faglig vejleder, amerikanske studier (observatør)

Fraværende uden afbud: Stephanie Aziz, faglig vejleder, amerikanske studier (observatør) Historiestudiet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf.: 6550 2110 E-mail: dbl@hist.sdu.dk 30. april J. nr.: Ref.: PGM/dbl Referat af møde i Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Områdestudier onsdag den

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 24. september 2013 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013 Tilstedeværende: Ole Friis, Christian Kronborg, Per Andersen, Bent Jørgensen, Andreas Vestermark,

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere.

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere. J.nr. ipoetzsch REFERAT Emne: Referat fra Studienævnsmøde Dato og tidspunkt: Den 14. december 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Campusvej 55, Konferenceafsnittet, lokale 96. Deltagere: Hans Lund, Anders Holsgaard,

Læs mere

Lokal studieordning for Adgangskursus. Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Herning

Lokal studieordning for Adgangskursus. Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Herning aug. 2015/mrl Lokal studieordning for Adgangskursus Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Herning Denne lokale studieordning er et supplement til Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Læs mere

Michael Bregnsbo, viceinstitutleder (observatør) Anne Magnussen, lektor

Michael Bregnsbo, viceinstitutleder (observatør) Anne Magnussen, lektor Historiestudiet Campusvej 55 5230 Odense M 333 Tlf.: 6550 2105 Fax: 6550 2232 E-mail: ahe@hist.sdu.dk Godkendt referat af møde i Studienævn for Historie tirsdag den 16. december 2008 kl. 15.15 i mødelokale

Læs mere

Referent: Kathrine Andersen, Studiesekretær

Referent: Kathrine Andersen, Studiesekretær Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Campusvej 55 5230 Odense M Tlf.: 6550 1475 E-mail: katan@ifpr.sdu.dk 20. oktober 2015 Ref.: HT/katan Møde med aftagerpanel for Masteruddannelsen i børne-

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 20. maj 2016 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen, Jan Møller Jensen, Mogens Nielsen, Ole

Læs mere

Referat Pædagogisk Forum for Erhvervsuddannelser Torsdag den 28. august 2014 kl. 13.00 15.00 Mødelokale 3, Holstebro

Referat Pædagogisk Forum for Erhvervsuddannelser Torsdag den 28. august 2014 kl. 13.00 15.00 Mødelokale 3, Holstebro Hospitalsenheden Vest Staben RH-HV HR Birgit Meldgård Sangill - lægesekretærelever Erna Leth - social- og sundhedsassistentelever + redderelever Kate Gahner Larsen - elever med speciale i offentlig administration

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Marinarkæologi fredag den 8. februar 2013 kl i mødelokale 6.

Referat af møde i Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Marinarkæologi fredag den 8. februar 2013 kl i mødelokale 6. Historiestudiet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf.: 6550 2110 E-mail: dbl@sdu.dk 11-02-2013 J. nr.: Ref.: PGM/dbl Referat af møde i Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Marinarkæologi fredag den

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011.

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011. :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Fibigerstræde 11 9220 Aalborg Øst www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Referat af Studierådsmøde Onsdag den 20. juni

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 21. november 2012 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Mikkel Askløf, Christina

Læs mere

ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT

ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT STUDIENÆVNET FOR VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, WEBKOMMUNIKATION OG INFORMATIONSVIDENSKAB Mødenr.: 02-2011 Dato: 25. januar 2011 Sted: Kolding, lokale K 2.51 Mødet påbegyndt

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3. Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007.

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3. Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007. DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007.

Læs mere

REFERAT. Fraværende uden afbud:

REFERAT. Fraværende uden afbud: REFERAT Emne: Studienævn for Historie, Klassiske studier og Marinarkæologi Dato og tidspunkt: Torsdag d. 27. juni kl. 10.01-11.55 Sted: Mødelokale 6 Deltagere: Studieleder, lektor Per Grau Møller (PGM),

Læs mere

hvem, hvad, hvornår og hvordan?

hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studieophold i udlandet hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studievejledningen Psykologi, Øster Farimagsgade 5, 5.1.26, 1353 København K Tlf. 35 32 48 16 studievejl@psy.ku.dk Det er på mange måder givende

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 11. marts 2014

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 11. marts 2014 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 13. marts 2014 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 11. marts 2014 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Alexander

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

Referat af møde i Det psykologiske Studienævn torsdag den 25. september 2008, kl i mødelokale 424, bygning 1481

Referat af møde i Det psykologiske Studienævn torsdag den 25. september 2008, kl i mødelokale 424, bygning 1481 DET PSYKOLOGISKE STUDIENÆVN, AARHUS UNIVERSITET Referat af møde i Det psykologiske Studienævn torsdag den 25. september 2008, kl. 09.15 i mødelokale 424, bygning 1481 Til stede: I. Preben Bertelsen, Henrik

Læs mere

Gruppeeksamen The School of Law, AAU

Gruppeeksamen The School of Law, AAU Genindførelse af gruppeeksamen på AAU/ Den Juridiske Skole AAU s direktion besluttede den 9.juli 2012 at genindføre gruppeeksamen på Aalborg Universitet i forlængelse af udstedelse af ny eksamensbekendtgørelse,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 26. februar 2013

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 26. februar 2013 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 28. februar 2013 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 26. februar 2013 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Jan Møller Jensen, Alexander Stapelfeldt, Christina

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den 15. august 2007 kl. 11.00 i lokale 2.51

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den 15. august 2007 kl. 11.00 i lokale 2.51 Der indkaldes til møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den 15. august 2007 kl. 11.00 i lokale 2.51 1. Godkendelse af referat fra møde den 26. juni 2007 Referat fra sidste møde godkendt

Læs mere

REFERAT. Afbud fra: Lektor Marcel Lysgaard Lech (MLL) Stud. mag. Emilie Luther Søby (ELS) Stud. mag. Christina Holst Johansen (CHJ)

REFERAT. Afbud fra: Lektor Marcel Lysgaard Lech (MLL) Stud. mag. Emilie Luther Søby (ELS) Stud. mag. Christina Holst Johansen (CHJ) REFERAT Emne: Studienævn for Historie, Klassiske studier og Marinarkæologi Dato og tidspunkt: Tirsdag d. 24. februar kl. 13.01-16 Sted: Mødelokale 3 Deltagere: Studieleder, lektor Per Grau Møller (PGM)

Læs mere

E F T E R U D D A N N E L S E

E F T E R U D D A N N E L S E 2016 EFTERUDDANNELSE S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T A L T K A N L A D E S I G G Ø R E F O R S K N I N G S B A S E R E T E F T E R U D D A N N E L S E REDAKTIO N Michael Dichow Lund, fuldmægtig Anne

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra studienævnsmøde Torsdag, den 18. december 2014 kl. 13.00 15.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, rum 72 København: Frederikskaj 12, lokale

Læs mere

REFERAT. Lektor Tønnes Bekker-Nielsen (TBN) Lektor Jens Auer (JA) Fraværende uden afbud:

REFERAT. Lektor Tønnes Bekker-Nielsen (TBN) Lektor Jens Auer (JA) Fraværende uden afbud: REFERAT Emne: Studienævn for Historie, Klassiske studier og Marinarkæologi Dato og tidspunkt: Torsdag d. 27. november kl. 10.01-12.10 Sted: Lysningen, stuen Deltagere: Studieleder, lektor Per Grau Møller

Læs mere

ARTS AARHUS UNIVERSITET

ARTS AARHUS UNIVERSITET Godkendt referat af 5. møde i Uddannelsesfagudvalget for didaktikuddannelserne (UFU) 20. maj 2015 Til stede: Anna Karlskov Skyggebjerg, Tomas Højgaard (fra pkt. 4), Lisbeth Haastrup, Sven-Erik Holgersen,

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

REFERAT. Afbud fra: Lektor Marcel Lysgaard Lech (MLL) Stud. mag. Berit Lena Panduro Pedersen (BLPP) Stud.mag Charlotte Vegge Thorup Hansen (CVTH)

REFERAT. Afbud fra: Lektor Marcel Lysgaard Lech (MLL) Stud. mag. Berit Lena Panduro Pedersen (BLPP) Stud.mag Charlotte Vegge Thorup Hansen (CVTH) REFERAT Emne: Studienævn for Historie, Klassiske studier og Marinarkæologi Dato og tidspunkt: Torsdag d. 28. august kl. 10.01-12.20 Sted: Mødelokale 6 Deltagere: Studieleder, lektor Per Grau Møller (PGM)

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi SYDDANSK UNIVERSITET RB/mka Studienævn for Audiologi og Logopædi 13.09.06 Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi onsdag den 4. september 2006 kl. 12.01 Til stede: Rineke Brouwer, Ture Andersen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 21. november 2002 Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET 21. november 2002 Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET 21. november 2002 - Notat - Reformen af humanioras uddannelsesstruktur set i lyset af Tid for forandring for Danmarks universiteter - uddybende pjece til politisk aftale om ny universitetslov

Læs mere

Frihed og ansvar for studiefremdrift

Frihed og ansvar for studiefremdrift Frihed og ansvar for studiefremdrift - Regeringens udspil til justering af fremdriftsreformen Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførsel fra april 2013, herunder særligt initiativerne i reformen

Læs mere

REFERAT. Stud. mag. Karina Bremholm Abelin (KBA) Stud. mag. Berit Lena Panduro Pedersen (BLPP) Stud. mag. Christina Holst Johansen (CHJ)

REFERAT. Stud. mag. Karina Bremholm Abelin (KBA) Stud. mag. Berit Lena Panduro Pedersen (BLPP) Stud. mag. Christina Holst Johansen (CHJ) REFERAT Emne: Studienævn for Historie, Klassiske studier og Marinarkæologi Dato og tidspunkt: Onsdag d. 5. marts kl. 10.01-13:15 Sted: Mellemøststudiers mødelokale Deltagere: Studieleder, lektor Per Grau

Læs mere

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen.

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Kroghstræde 7 DK 9220 Aalborg Øst Fax +45 9815 7575 EAN-nr: 5798000420649 CVR/SE-nr: 29102384 Referat af studienævnsmøde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi. Referat af møde i Fagstudienævnet ved Psykologi

AARHUS UNIVERSITET. Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi. Referat af møde i Fagstudienævnet ved Psykologi AARHUS UNIVERSITET Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi Referat af møde i Fagstudienævnet ved Psykologi Tid: Onsdag den 5. november 2014 kl. 10.15 Sted: Bygn. 1350, lokale 3014 Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

21. oktober 2015 Ref.: crc J.nr.: 9/15. Til stede: Martin Knakkergaard (MK) Mads Walther Hansen (MWH) Ole Izard Høyer, observatør, VIP

21. oktober 2015 Ref.: crc J.nr.: 9/15. Til stede: Martin Knakkergaard (MK) Mads Walther Hansen (MWH) Ole Izard Høyer, observatør, VIP I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Mandag den 15. november 2010 kl. 10.00-14.00 i lokale 1.20

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Mandag den 15. november 2010 kl. 10.00-14.00 i lokale 1.20 Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Mandag den 15. november 2010 kl. 10.00-14.00 i lokale 1.20 Tilstede: Jesper Piihl, Teit Lüthje, Susanne Pedersen, Elin Sørensen, Johan Seidelin

Læs mere

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn onsdag den 28. januar kl i lokale U49e

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn onsdag den 28. januar kl i lokale U49e Dato: 24. februar 2015 Reference: J.nr.: REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn onsdag den 28. januar kl. 9.30 i lokale U49e Medlemmer af studienævnet: Formand professor Poul Nielsen (FKF),

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

vejledning En vejledningsfolder for studerende og vejledere ved Pædagogisk Antropologi, Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi AARHUS UNIVERSITET

vejledning En vejledningsfolder for studerende og vejledere ved Pædagogisk Antropologi, Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi AARHUS UNIVERSITET vejledning En vejledningsfolder for studerende og vejledere ved Pædagogisk Antropologi, Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi au AARHUS UNIVERSITET En vejledningsfolder for studerende og vejledere

Læs mere

Det juridiske Fagstudienævn 5. oktober 2015

Det juridiske Fagstudienævn 5. oktober 2015 Referat af 7. møde i Det juridiske Fagstudienævn Tid: 5. oktober 2015 kl 13.00-15.00 Sted: Bygning 1410, lokale 147 Til stede: Professor Per Andersen (studieleder og formand) Professor Torsten Iversen

Læs mere

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 18. juni 2013

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 18. juni 2013 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 19. juni 2013 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 18. juni 2013 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Christina Maj Hegelund (Næstformand), Martin Storgaard

Læs mere

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser VALG UNDERVEJS Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser 2016 DIN GUIDE TIL VALG UNDERVEJS 2016 UDGIVES AF SYDDANSK UNIVERSITET Spørgsmål om valg undervejs tlf. 65 50 10 50 eller sdu.dk/spoc

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Jens B. Christensen, Morten Toft, Aleksander Kokholm Jensen

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Odense 2005, 2006, 1 af 24 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

Psykrådsmøde 8.april 2010

Psykrådsmøde 8.april 2010 Psykrådsmøde 8.april 2010 Dagsorden 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Nyt fra SAMF-rådet/studenterrådet, herunder fagrådsfestival, politikkonference & generalforsamling 24.-25. april (O) 3. Nyt fra Evalueringsudvalget?

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag d. 6. november 2009, fra kl. 9.00 til 10.30 Mødelokale C, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Jesper Thyrring Møller, Birgit

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Ina Holden (afbud) og studievejleder Sidsel Bøge REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Ina Holden (afbud) og studievejleder Sidsel Bøge REFERAT Møde den: 20. februar, 2014, kl. 14.15-16.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 09. oktober 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen (medlem), Brian Møller Andersen

Læs mere

S S K - S T U D I E L E D E R / S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D S - K R E D S E N

S S K - S T U D I E L E D E R / S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D S - K R E D S E N D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S S K - S T U D I E L E D E R / S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D S - K R E D S E N Resume af mødet fredag den

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 23. september 2015. Til stede: Afbud: Trond Beldo Klausen, Jakob Skjøtt-Larsen,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 27. juni 2014

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 27. juni 2014 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 30. juni 2014 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 27. juni 2014 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen (formand), Mogens Nielsen, Nicolai Holme Milsø Petersen,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Områdestudier mandag den 28. februar kl i mødelokale Hamlet.

Referat af møde i Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Områdestudier mandag den 28. februar kl i mødelokale Hamlet. Historiestudiet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf.: 6550 2110 E-mail: dbl@hist.sdu.dk 5. marts J. nr.: Ref.: PGM/dbl Referat af møde i Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Områdestudier mandag den

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september Tilstedeværende: Camilla Hørby Jensen, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Bugge Thorbjørn Daniel, Charlotte Langer Søndergaard, Gry Friis Vinterlie

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra studienævnsmøde Tirsdag, den 20. december 2011 kl. 10.00 13.00 (Telefonmøde) Sted: København: Morten Ejrnæs kontor Aalborg: Lars Uggerhøjs kontor Deltagere:

Læs mere

ENDELIGT GODKENDT OFFENLIGT REFERAT

ENDELIGT GODKENDT OFFENLIGT REFERAT ENDELIGT GODKENDT OFFENLIGT REFERAT STUDIENÆVNET FOR DANSK, ENGELSK OG DESIGN, KOLDING Mødenr.: 02-2008 Dato: 11. januar 2008 Sted: Kolding, lokale 2.51 Mødet påbegyndt kl.: 9.20 Mødet afsluttet kl.: 11.00

Læs mere

Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole

Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole Den 13.1. 2015 kl.18.30-21.00 Mødested Skovboskolen, mødelokale K2 Note Der vil være brød, pålæg mv. Dirigent: Linda Andersen Referent: Pia Fürst Pkt.

Læs mere

Referat af møde nr. 4 i Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi

Referat af møde nr. 4 i Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi Referat af møde nr. 4 i Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi Tid: Fredag den 8. september 2017 kl. 09.00-11.00 Sted: 8001-2105 Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi Dato:

Læs mere

Fraværende: Malene Kjær (afbud), Erik Elgaard Mikkelsen (afbud) og Thomas Munch (afbud)

Fraværende: Malene Kjær (afbud), Erik Elgaard Mikkelsen (afbud) og Thomas Munch (afbud) Møde den: 29. juni 2015, kl. 12.00-14.00 Lokale 345, Dalgas Avenue Møde i studienævnet for Idræt Referat Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Henrik Sørensen og Sine Agergaard Deltagere studerende: Nikolaj

Læs mere

FAGENGELSK (Hold 1 og Hold 2) forår 2014 (0 ECTS)

FAGENGELSK (Hold 1 og Hold 2) forår 2014 (0 ECTS) FAGENGELSK (Hold 1 og Hold 2) forår 2014 (0 ECTS) Uddannelsessprog: Engelsk Timer per uge: 2 Deltagerbegrænsning: 30 studerende pr. hold Tid og sted Tidspunkterne for henholdsvis hold 1 og hold 2 fremgår

Læs mere

Referat af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn torsdag den 25. maj 2010 kl. 14 i O94

Referat af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn torsdag den 25. maj 2010 kl. 14 i O94 Det Naturvidenskabelige Fakultet,Campusvej 55, 5230 Odense M Referat af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn torsdag den 25. maj 2010 kl. 14 i O94 Det Naturvidenskabelige Fakultet Campusvej 55 5230

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. oktober 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Referent: Diana Brunholm, sekretær, (via diktafon)

Referent: Diana Brunholm, sekretær, (via diktafon) Historiestudiet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf.: 6550 2110 E-mail: dbl@hist.sdu.dk 5. oktober J. nr.: Ref.: PGM/dbl Referat af møde i Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Områdestudier mandag

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet Referat af ekstra ordinært studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet onsdag den 8. april 2015 kl.: 13:00-13:30 i lokale 1.02. Tilstede: Ulla Steen, Albert Sverrisson (jura), Christopher

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmødet den 12.11.2012 kl. 19.00 21.00. Tilbuddet i kantinen er ændret efter besøg fra Arbejdstilsynet.

Referat fra skolebestyrelsesmødet den 12.11.2012 kl. 19.00 21.00. Tilbuddet i kantinen er ændret efter besøg fra Arbejdstilsynet. Til skolebestyrelsen Nyløkke 4 DK-6200 Aabenraa Tlf. 7376 8300 Fax 7462 6673 Dato: 6.11.2012 hojekolstrupskole@aabenraa.dk www.hkolstrupskole.dk Referat fra skolebestyrelsesmødet den 12.11.2012 kl. 19.00

Læs mere

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013 Referat af 3. møde 2013/2014 i Det juridiske Studienævn fredag den 3. maj kl. 10.15 i mødelokale 247 i bygning 1410. Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Lektor, studieleder for jura Anne-Dorte Bruun

Læs mere

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 18. maj kl i O78.

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 18. maj kl i O78. STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 8. juni 2010 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 18. maj kl. 12.15 i O78. Tilstedeværende: Per Servais (formand), Lars Pynt Andersen, Jan Møller Jensen,

Læs mere

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Find Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing, Jimmi Kristiansen og Nanna Damgaard Afbud: Ditte Hartvig, Anders

Læs mere

1. Personsag: dispensationsansøgning om annullering af eksamensforsøg. 2. Personsag: dispensationsansøgning om et 4.

1. Personsag: dispensationsansøgning om annullering af eksamensforsøg. 2. Personsag: dispensationsansøgning om et 4. Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 05. februar 2007 kl. 14.15 Til stede: Desuden deltog: Afbud fra: Referat: Mogens Joost Larsen (formand), Ellen Frandsen (stedfortræder), Jes H. Nielsen (medlem),

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen Mødetidspunkt: Torsdag den 13. februar 2014 kl. 14-16 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Afbud: Sagsnr.: Hobrovej 85, Aalborg Lokale

Læs mere

Referat af 3. Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Den 3. september 2015 hos Arla Foods Branderup Mejeri

Referat af 3. Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Den 3. september 2015 hos Arla Foods Branderup Mejeri Referat af 3. Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Den 3. september 2015 hos Arla Foods Branderup Mejeri Referat den 15. september 2015 Formand Jens Termansen bød velkommen til dette

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden: Referat af mødet den 7. december 2009

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden: Referat af mødet den 7. december 2009 Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget Referat af mødet den 7. december 2009 Ref: HS Dato: 11. januar 2010 Til stede: Afbud fra: Carl-Vilhelm Rasmussen, NRGI (Dansk Energi) Bjarne H Jensen, Naturgas

Læs mere

Professor MSO Tine Reeh (professor MSO Mette Birkedahl Bruun, supp. FS 2016)

Professor MSO Tine Reeh (professor MSO Mette Birkedahl Bruun, supp. FS 2016) DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2016) Stud.theol. Christine Damgaard Stud.theol. Anne Sofie Aagaard (stud.theol. Laura Cæcilie Jessen, supp.

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

BEREDSKABSSAMVIRKET GUDSØ FORRETNINGSUDVALGET

BEREDSKABSSAMVIRKET GUDSØ FORRETNINGSUDVALGET 1 BEREDSKABSSAMVIRKET GUDSØ FORRETNINGSUDVALGET Referat fra mødet nr.: 1 Perioden 2014 2017 Mødedato: Torsdag den 26. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 10.00 Sluttidspunkt: Kl. 11.30 Mødelokale: Beredskabscenter

Læs mere

REFERAT. Lektor Marcel Lysgaard Lech, (MLL) Stud. mag. Karina Bremholm Abelin (KBA) Fraværende uden afbud: Stud. mag. Philip Landsperg (PL) Dagsorden:

REFERAT. Lektor Marcel Lysgaard Lech, (MLL) Stud. mag. Karina Bremholm Abelin (KBA) Fraværende uden afbud: Stud. mag. Philip Landsperg (PL) Dagsorden: REFERAT Emne: Studienævn for Historie, Klassiske studier og Marinarkæologi Dato og tidspunkt: Fredag d. 6. december kl. 13.01-16.30 Sted: Mødelokale 6 Deltagere: Professor Nils Arne Sørensen (NAS) Lektor

Læs mere

Studierådsmøde torsdag, den 3. december 2015, kl. 13.00-15.30. Rendsburggade 14, 2. sal lok. 4.315

Studierådsmøde torsdag, den 3. december 2015, kl. 13.00-15.30. Rendsburggade 14, 2. sal lok. 4.315 :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Vestre Havnepromenade 5, 1 9000 Aalborg www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Skolesekretær Louise Hartmann lhh@plan.aau.dk

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud).

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud). Møde den: 22. april, 2014, kl. 14.15-16.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi. Referat af møde i Fagstudienævnet ved Psykologi

AARHUS UNIVERSITET. Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi. Referat af møde i Fagstudienævnet ved Psykologi AARHUS UNIVERSITET Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi Referat af møde i Fagstudienævnet ved Psykologi Tid: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 10.15 Sted: Bygn. 1350, lokale 314 Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn fredag den 16. november kl i lokale 095

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn fredag den 16. november kl i lokale 095 Dato: 18. januar 2013 Reference: hkro J.nr.: REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn fredag den 16. november kl. 9.15 i lokale 095 I mødet deltog: formand Poul Nielsen (IFK), lektor Knud Ladegaard

Læs mere

Referat af 12. møde i studienævnet den 17. august 2010

Referat af 12. møde i studienævnet den 17. august 2010 Møde den: 17. august 2010 Sted: A112 REFERAT Til stede: Lars Geer Hammershøj, Morten Misfeldt, Per Fibæk Laursen, Morten Jacobsen, Sia Hovmand Sørensen, Lis Salbøg, Hasse Møller og Stella Marie Klausen

Læs mere

Referat fra styringsgruppemøde nr. 2, Idræt, 1. semester. Torsdag den 29. november 2012 kl. 12.15 i aud. på seminariet

Referat fra styringsgruppemøde nr. 2, Idræt, 1. semester. Torsdag den 29. november 2012 kl. 12.15 i aud. på seminariet Referat fra styringsgruppemøde nr. 2, Idræt, 1. semester Torsdag den 29. november 2012 kl. 12.15 i aud. på seminariet Repræsenterer Navn Til stede Med afbud Uden afbud Idr_tilvalg R171a Marianne x R171b

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat studienævnsmøde Torsdag, den 3. april 2014 kl. 13.00 15.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, lokale 72 København: A. C. Meyers Vænge 15, lokale

Læs mere