Munkekærskolen Oktober 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Munkekærskolen Oktober 2004 www.munkekaer.dk"

Transkript

1 Munkekærskolen Oktober "Firetusindeottehundredesyv 68/100" står der på den store check, der her overrækkes til Torben Nielsen fra UNICEF's Børnefond. Han takkede for gaven og kunne viderebringe en tak fra selveste prinsesse Alexandra. Sidst i september havde skolen omlagt uge, hvor sporene arbejdede med hver sit emne. Læs mere om ugen i 9.a's store reportage nedenfor og inde i bladet. I spor D arbejdede man med børns rettigheder, og det lykkedes 70 elever fra klasse fordelt med 14 pr. dag at lave og sælge mad for 4.807,68 kr. Samtidig hørte de om forskellige nødhjælpsorganisationers arbejde. Om fredagen besluttede de at give overskuddet til UNICEF's Børnefond. Initiativtagere til madprojektet var lærerpraktikanterne Cecilie Schmidt og Anna Schur. Mandag d. 4. oktober - lige før deadline - blev den store check overrakt til UNICEF, som kunne bringe en hilsen og tak til eleverne fra UNICEF's protektor - prinsesse Alexandra. Af Simon Arnesen & Dennis Krogh Ild og ild. En rigtig ildebrand kan man nu ikke sige det var. 7. a lavede vulkaner og ville så senere prøve, at få den i udbrud. Det foregik ved at bruge et stearinlys til at lave lava. Det var da også en god ide, syntes deres lærer, Sara. De skulle bare huske at passe på, når de gjorde det, for flammen går op, mens stearinen går ned. Det gik også helt fint. Så kom der en anden elev fra 7. klasse og ville prøve, og det gik knap så fint. Der gik ild i toppen af vulkanen, og brandalarmen gik. Så det endte som en rigtig spændende dag for 7.a. (fortsættes nederst på side 5). Tirsdag d. 21/ kl fik Munkekærskolen et besøg fra Falck. 7.a var i gang med et vulkanforsøg, som gik godt i starten, men hurtigt udviklede sig til en lille brand. I den omlagte uge arbejdede 9. a som avisredaktion. Klassen skrev og layoutede en reportage til Munketidende. Den indledes med denne artikel og fortsættes på siderne

2 Munkekærskolen Tjørnholmvej Solrød Strand Kontortid på skoledage: Mandag - torsdag kl Fredag kl Ledelsen kan træffes efter aftale i kontortiden. Hovednummer Sekretær Sekretær Skoleleder Viceinspektør Afdelingsleder Skolepsykolog Skolebiblioteket Pedel Skolevejleder Telefax Lærerværelse A Lærerværelse B Lærerværelse C Lærerværelse D Store lærerværelse Sundhedsplejen Klinisk psykolog Tale-høre-pædagog Spec.uv.-konsulent SFO: Hjørnet/Krogen SFO: Tjørnen/Gyngen SFO: Munkekær Munketidende Skolebladet udleveres gratis til elever, ansatte, bestyrelse, forældreforening, samarbejdspartnere og lokalaviser. Det trykkes i ca eksemplarer og udkommer fire gange om året. Indlæg afleveres eller mailes til skolens kontor. Længere indlæg skal afleveres digitalt. Gengivelse af bladets artikler er tilladt med kildeangivelse. Deadline for næste nummer: Onsdag d. 6. december 2004 Redaktion Margrethe Gdowski (ansvar) Finn Berskov Margrethe Gdowski Viceinspektør De røde æbler løsner let fra træets trætte kviste. Snart lysner kronens bladenet, og hver et løv må briste. Når aftensolen på sin flugt bag sorte grene svinder, om årets sidste røde frugt den tungt og mildt os minder. Alex Garff Ja, efteråret banker for alvor på med et væld af intense farver og dufte. Og dermed også en velfortjent efterårsferie. Ombygning og renovering Fra sommerferiens start og frem til nu har skolen været omdannet til en byggeplads. Som beskrevet i sidste nummer af Munketidende er der foretaget mange bygningsmæssige ændringer og forbedringer. På ledelsens vegne vil jeg takke skolens personale, elever og forældre med flere for den velvilje, der er blevet vist i forbindelse med byggeriet. Hvor gener m.m. som oftest er blevet håndteret med stor forståelse, da vi sammen har kunnet glæde os over de mange forbedringer, der er sket. Det har været en periode, hvor vi bl.a. har været uden ventilation, hvor biblioteket har været lukket, administrationen flyttet midlertidigt ud osv. At så store bygningsmæssige ændringer har kunnet foregå samtidig med, at vi driver skole, skyldes en flot planlægning fra arkitektens og Plan og Bygs medarbejderes side - samt ikke mindst håndværkerne og skolens serviceleder og servicemedarbejder. TAK til alle for indsatsen! I efterårsferien skal ventilationsanlægget køres ind og justeres, og der kan forekomme driftsforstyrrelser de første dage efter efterårsferien. Derfor vil en varm trøje i tasken være en god idé. Struktur på sfo-området I foråret blev skolens tre sfo'er til én sfo: Munkekærskolens sfo med én sfo-leder. Det har hen over sommeren ført til en række drøftelser af forældrerådenes placering og arbejdsområde. Strukturen fremover er således, at Munkekærskolens sfo har ét forældreråd, som er et overordnet organ, der refererer til sfo-leder Birgitte Støvelbæk. Forældrerådet er rådgivende for skolebestyrelsen og kan bl.a. fremsende høringssvar til denne. De tre sfo-afdelinger - Munkekær FC, Hjørnet & Krogen, Tjørnen & Gyngen - får hver et afdelingsråd. Afdelingsrådet refererer til den pågældende afdelingsleder og tager sig af driften i huset. Med denne strukturændring mener vi, at den enkelte sfo-afdeling fortsat kan bevare sin egenart, og samtidig sikrer vi os en ensartethed på det overordnede plan de tre afdelinger imellem som fx fælles cykelregler. Side 2 Munkekærskolen

3 Forsikring Skolebestyrelsen har drøftet forsikring for skoleelever i forbindelse med, at 7. årgang i indeværende skoleår også kan forlade skolens område i de store pauser samt i mellemtimer m.m. Den direkte anledning til forsøgsordningen er, at vore 7. klasseelever har idrætsundervisning i Idrætscenteret og selv skal transportere sig. Kommunen har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker eleverne, men kun i forbindelse med skolegangen. Man kan se bestemmelserne i skolehåndbogen ("Blå Bog") og på skolen hjemmeside. Som uddybning bringes til højre herfor et uddrag fra KommuneForsikrings pjece Forsikring af skoleelever Vikardækning På skolebestyrelsesmødet i september har bestyrelsen vedtaget en ændring til principper for vikardækning. Fremover kan elever fra 7. klasse sendes hjem ved aflyste timer - uden skriftlig besked til hjemmene. Det er samme ordning, som tidligere har omfattet klasserne. Personaleforhold Siden sidste nummer af Munketidende har vi budt velkommen til Claus Blume Hansen, som er ansat som teknisk servicemedarbejder fra 1. juli og Charlotte Rønnow Olesen, som er ansat som sekretær på deltid fra 1. august God efterårsferie På ledelsens vegne vil jeg ønske alle en rigtig dejlig efterårsferie. Margrethe Gdowski (Se også spalten til venstre.) Helbredsudgifter Hermed forstås lægeordinerede helbredsudgifter, der følger efter at dit barn har været ude for et uheld. Du skal i første omgang selv afholde udgifter i forbindelse med lægebehandling, ophold på sygehus, forbindssager, evt. reparation af briller osv. Når udgifterne er betalt og du har bilag på dem, kan du henvende dig til dit barns skole, som så anmoder kommunen om refusion. Når sagen er behandlet, får du svar på hvilken dækning, der kan ydes. Transportudgifter Forsikringen dækker udgifter til transport i forbindelse med lægeordineret ambulant behandling, der følger af uheldet. Transporten skal foregå med billigst forsvarligt transportmiddel - normalt offentlige transportmidler. Kviteret regning skal afleveres til institutionen/kommunen. Brilleudgifter Også her gælder at regningen for reparation eller - hvor reparation ikke er mulig - nye briller i samme prisklasse som de ødelagte, skal afleveres til institutionen/kommunen. Erstatningen til anskaffelse af nyt brillestel var pr. 1. januar 2002 max. 884 kr. Tandskader Er barnet under 18 år, skal henvendelse om tandskader ske til den kommunale tandpleje. Nødbehandling hos anden tandlæge er dog også mulig. For unge mellem 18 og 21 år skal henvendelse ske til egen tandlæge. Tandskader som følge af uheld dækkes af forsikringen, hvis prisen for behandlingen er godkendt af kommunens forsikringsselskab og hvis behandlingen (inkl. eventuelt følgevirkninger) er sket og regningen er fremsendt inden barnets 21. år. Ménerstatning og begravelseshjælp Ved sådanne erstatninger må du sikre dig, at ulykkestilfældet anmeldes via institutionen/kommunen til forsikringsselskabet. Hvis eleverne skader hinanden Hvis eleverne gør skade på hinanden, er hovedreglen, at mellemværendet afgøres mellem de to parter. Skaderne kan dermed henvises til afgørelse mellem hjemmenes egne indbo-/ ansvarsforsikringer. Skade på skolens ting Hvis eleverne forvolder skade på skolens bygninger eller inventar er de personligt ansvarlige. det betyder, at evt. erstatningspligt ikke påhviler forældrene, men barnet selv. Har forældrene tegnet en indbo-/ familieforsikring vil der kunne ske anmeldelse hertil. Denne forsikring yder endvidere erstatning for forsætlig skade, men alene når der er tale om børn under 14 år. Hvis eleven bliver skadet eller forvolder skade Under deltagelse i erhvervspraktik, studiebesøg, praktik i forbindelse med faget arbejdskendskab, arbejdspraktik (for elever i specialundervisning), praktik i forbindelse med erhvervsmæssig introduktionskurser, gælder der særlige regler i henhold til statens erstatningsordning. Da der erfaringsmæssigt sker justering af denne lovgivning, skal vi henvise til, at der tages kontakt med skolen/kommunen for at høre, hvilke regler, der er gældende på det aktuelle tidspunkt. Skolepatruljer Under skolepatruljearbejdet er SP'erne omfattet af skolens/kommunernes arbejdsskadeforsikring. Hvis SP'erne under arbejdet kommer til at påføre skolen erstatningsansvar, vil et sådant være dækket af skolen/kommunen eller dennes ansvarsforsikring. Forsikringer tegnet i KommuneForsikring A/S dækker normalt: Helbredsudgifter, transportudgifter og brilleudgifter med op til kr. pr. skade - brillestel dog max. 884 kr. Udgifter til tandskader med op til kr. pr. skade. Ménerstatning med op til kr. ved 100% mén. Begravelseshjælp med op til kr. Beløbene er pr. 1. januar 2002 og reguleres hvert år 1. januar. Munkekærskolen Side 3

4 Munkekærskolens spor B har sportsuge De var ude og spille golf, og det var sjovt. De er glade for det emne, som de har i sporet. De fik ikke prøvet at spille hockey. Det ærgrede de sig over, for det kunne de godt tænke sig at spille. Signe og Katrine fra 5.b skulle onsdag d. 22/9 på stranden og spille fodbold. Da vi mødte dem, havde de meget fart på, så en længere samtale blev det ikke til, men de fortalte, at de godt kunne lide temaet og ugens arrangement. Af Louise Jacobsen, Nana Svendsen og Jesper Søndergaard, 9.a Munkekærskolens B-spor har haft en temauge, der handlede om sport. De har delt det op sådan, at første til tredje klasse var hold 1, og fjerde til niende klasse var hold 2. Fjerde til niende klasse Lars og Rasmus fra 9.b fortalte os om deres omlagte uge. De har bl.a. prøvet at bowle, ro, og spille golf og været på skovtur. De to drenge har virkelig elsket ugen, der for spor B stod i sportens tegn. Specielt det gode sammenhold de har i klassen kom virkelig tydeligt frem i denne uge. Det bedste de var ude og prøve var at bowle, men også kanoturen var spændende. De tre eneste, der ikke brød sig specielt om kanoturen var Julian og Sandie, da de kæntrede en gang eller to. Heller ikke Lars var glad for at sætte sig ned i kanoen. Drengen lider en smule af vandskræk. Da Lars endelig fik taget sig sammen til at komme ned i kanoen, gik det fint i et kort stykke tid, men så blev Rasmus også nødt til at komme og trøste Lars. Vi har snakket med tre drenge, Emil, Patrick og Peder fra 8.b. De har i denne uge spillet golf, sejlet i kano, været på skovtur og spillet basket. De kunne godt lide ugens mange aktiviteter, selvom Patrick fik en bold i hovedet 4 gange, da de skulle spille basket. To piger fra 6.b siger, at de har prøvet karate. Det syntes de var meget sjovt. De har også prøvet at ro i kano og spille basketball. Det var skægt. Første til tredje klasse Ditte og Heidi fra 3.b syntes, at det har været en rigtig god uge. Med mange gode lege og aktiviteter. Pigerne elsker at røre sig, og det har været godt da de har skulle lege gamle lege og danse. De to piger har været glade for temaet sport, og ville ikke have valgt anderledes, hvis det var dem der bestemte. 2.b har leget gamle lege, spillet hockey og danset. Det synes de var rigtig sjovt. De har også været på stranden og lege kongens efterfølgere. De synes, at det har været en rigtig fed sportsuge. Josephine fra 1.b fortæller, at hun har spillet hockey og danset og at hun syntes at det var sjovt. Kasper fra 1.b siger at han har været på stranden og leget katten efter musen, og de har leget med sand, og at det var rigtig sjovt. Kasper siger,at han godt kunne have tænkt sig, at spille håndbold, fodbold og svømning, men det måtte de ikke, da lærerne havde besluttet, at det var de for små til. Philip fortalte, at det var hyggeligt, og nogle gode lege. Han ville ikke vælge noget andet, hvis han havde mulighed for det. Side 4 Munkekærskolen

5 Ugh, ugh i spor C Indianeruge for de små og sport for de store. Af Michelle Jørgensen & Denise Ahlehoff I temaugen arbejdede C-sporet med USA klasse arbejdede sammen. De lavede forskellige kreative ting, som indianerting. Vi snakkede med 2. c's klasselærere, som fortalte os om sporets tema: Vi snakkede med Julie fra 1.c og Natascha fra 2.c, og de fortalte at "drømmefangere" havde været det sjoveste: "Først tegnede vi på papir, som blev klippet ud og betrukket med plastik (red. lamineret). Så satte vi fjer og andre ting på, som pynt, og til sidst satte vi snor i." "De små skal lave nogle forskellige indianerting og på tur til Firmileskoven, hvor de bla. skal lave snobrød. De større klasser har om amerikansk sport bl.a. basket og cheerleading." Først og fremmest blev eleverne delt op i hold, som var blandet efter alder og klasse, og så tog de ud og lavede forskellige aktiviteter i Firmileskoven. Vi fulgte et hold halvvejs af løbet. Det var 8. klassen i C-sporet, som stod for aktiviteterne. Det ene sted skulle de bl.a. spise en kiks, løbe over en målstreg, tilbage igen og puste en ballon op på tid. Senere skulle de lave snobrød på bålpladsen i Firmileskoven. 3. klassen befandt sig ovre i hjemkundskab, sammen med 5. klassen. De havde lavet en amerikansk ret som hed "Creoler-jambalaya", som er en kogt blanding af skinke, hønsekød, store rejer, stegt kalkun og krydret chorizo pølser i. "Creolerjambalaya" er den bedste creolermad man får i New Orleans, som ligger i USA. De lavede også boller. Udover at lave mad, har de lavet det samme som de andre små klasser, nemlig indianerting. Vi spurgte tre piger fra klassen, og de synes, at det sjoveste ved temaugen var at lave mad. Man får en masse maling på fingrene, og det er ikke særlig sjovt. Sådan lød det fra en pige inde fra 0.c, som havde lavet krukker, masker, malet på punge, lavet drømmefangere m.m. Hele klassen arbejdede med det samme på forskellige tidspunkter. De synes, at ugen indtil nu har været god, og ikke mindst sjov. Det dårlige var, at de ikke selv måtte bestemme, hvad de skulle lave - men det gør de vel heller ikke i deres normale undervisning? 1. og 2. klasse lavede nøjagtigt de samme ting som 0. klasse. De synes også, at ugen indtil nu har været god - og selvfølgelig bedre end normal undervisning. Fortsat fra forsiden: Inspektøren udtaler sig om branden i spor A Vi har snakket med skoleinspektør Peter Rasmussen ang. den lille brand i spor A. Vi fik hans kommentar: "Jeg synes ikke, det er noget som sådan at alarmere om. Jeg finder det bare lidt komisk, og så fik vi jo prøvet alarmerne. Det gik jo også helt fint, og alle gjorde som man skulle ved sådan en lejlighed." Munkekærskolen Side 5

6 Velgørenhed i spor D Indsamling til UNICEF's Børnefond. Af Andreas Hansen og Mikkel Jensen, 9. a Om fredagen blev forslagene afleveret til kontoret. Spor D har om børns rettigheder. Vi har fået nogle spørgeskemaer tilbage fra klasse. Vi spurgte bl.a. om, hvad de lavede, og hvad der var det sværeste og om de havde haft nogle problemer i klasserne. Der er nogle, der har om mobning, nogle der ser film og andre, der læser om børn i udlandet. De fleste børn sidder og læser i storrummet. Men de har haft nogle problemer med opførsel og samarbejde, og nogle har har haft for lidt tid. På skift har 14 elever fra klasse lavet og solgt mad til skolens elever og lærere. Overskuddet skal gå til velgørenhed. Maden blev solgt hver dag i spisepausen. Om fredagen besluttede de, at pengene skulle gå til UNICEF. Det blev til 4807,68 kr. Nyheden kom på forsiden af SYDKYSTEN, og mandag d. 4. oktober fik Torben Nielsen fra UNICEF overrakt en stor check på beløbet. (Se forsiden) De sang også morgensang hver morgen. Der er nogle, der synes det er sjovt, og andre der synes det er kedeligt. Men alle siger, at det er bedre end en normal skoledag. Den sidste time hver dag blev brugt til at arbejde med skolens egne værdier. Side 6 Munkekærskolen

7 Klamme madder i spor C Omlagt uge i spor A Af Dennis Jensen og André Andersen, 9. a 8.c lavede et stjerneløb med poster for spor C. Der var 15 poster, som var fordelt rundt i hele skoven og 15 hold børn. En af posterne gik ud på, at de skulle spise nogle klamme madder, som bestod af en skive rugbrød tandsmør, leverpostej torskerogn, remoulade, sky og ikke mindst asier. Det var nok det klammeste, de havde set, men til stor overraskelse kunne næsten alle lide madderne. Der var også flere poster og sjov, hygge og snobrød. Mads fra 8.c har om USA og bandekrige i den omlagte uge. Han synes, at det var kedeligt det med USA, men det var meget sjovt at lave poster. Han havde en sodavandspost. Vi var inde hos nogle forskellige klasser, hvor vi har set flere forsøg, som var vældige gode. Om onsdagen var vi hos 3. klasse. De havde om luft og pustede sæbebobler med Berit og Bodil. Alle klasser har lavet en masse, spændende og udfordrende ting. De har f.eks. lavet vulkaner med Sarah, som har vist sig at være en stor succes. Nogle piger fra 4. klasse udtaler sig om vulkanerne: "Det er vældig sjovt og spændende." Billeder til Munketidende Munketidende uden billeder er kedeligt. Derfor er vi glade for at få billeder til artiklerne. Denne gang har vi heldigvis fået mange fotos med. Desværre bliver billederne ikke altid så gode, fordi bladet først skal udskrives på printer og derefter kopieres på kopimaskine. Ved hver gengivelse bliver kvaliteten af billederne forringet lidt. Det er derfor vigtigt, at kvaliteten af billedet er så god som mulig fra start, og det kan den blive ved at følge dette råd: Mikkel fra 5.c siger: "Jeg synes, det er meget sjovt, for vi har om New York. Vi laver "drømmefanger" og har haft om cheerleaders - det kunne jeg godt li at arbejde med." Sæt gerne billeder ind i dokumentet, men aflevér også billedfilerne, så vi kan redigere dem og forsøge at gøre dem tydeligere. Munketidende er glad for indlæg, og der er kommet mange denne gang. Tak for dem! Munkekærskolen Side 7

8 I den omlagte uge 39 havde spor B sat fokus på sport og leg. Spor B fortæller: Mandag, tirsdag og onsdag i uge 39 var der rigtig gang i alle eleverne i spor B. Der blev danset, spillet håndbold og løbet om kap til den store guldmedalje. Mange af eleverne nåede en hel dag til stranden, hvor der blev afholdt en miniolympiade. Til at instruere i basket var vi så heldige at have en ægte amerikansk 1. holdsinstruktør. De store elever var blandt andet på golfbanen og i Køge Roklub. Vejret viste sig ikke fra sin bedste side, men alle gik til opgaverne med friskt mod. Et par af eleverne var vist glade for at have skiftetøj med, da de fik en tur i det kolde vand i Køge Havn. Vi havde til nogen af aktiviteterne instruktører udefra. To unge instruktører fra håndboldklubben i Jersie ydede et fint job, og nogen har måske fået lyst til at gå i gang med denne sportsgren. 3 af vores egne piger fra 6. klasse var friske på at undervise i dans. Det gjorde de så godt, at nogen af eleverne mente, det havde været den bedste aktivitet af alle. I indskolingen havde vi personale fra sfo'erne erne med i de tre dage. Vi spillede f.eks. hockey på deres baner. Om torsdagen havde alle en dag i egen klasse med et emne om værdier for Munkekærskolen. Alle havde her en dag, der på forskellig måde omhandlede det, at være sammen i skolen på en god måde. Fredag var det så tid for den årlige udflugt til 4-mileskoven. Vejret var den dag strålende, og vi gik i samlet flok af sted. Det blev en dejlig dag, flot arrangeret af 8. klasse. Alt i alt kan vi igen se tilbage på en god og udbytterig uge, hvor spor B.s elever igen har vist, at de er gode til at være sammen og passe på hinanden. Side 8 Munkekærskolen

9 Lige før sommerferien var 5.a på Den Nordiske Lejrskole i Hillerød. En tur på naturlegepladsen Eghjorten. Den maj tog 4. a (nuværende 5. a) på lejrskole til Den Nordiske Lejrskole i Hillerød med Henrik og Lotte. Alle mødte glade og forventningsfulde op på Solrød Station. Det er ikke til at sige, om det var eleverne fra 4. a eller deres forældre, der var mest spændte. Efter et par timer med S-tog, bus og flade fødder nåede vi vores bestemmelsessted, hvor alle blev indkvarteret på 4-mands værelser med køjer. Værelserne var fine. Det varede dog ikke mere end en dags tid, før mindst et af værelserne var berygtet for dets lugt - og med god grund. De fleste af beboerne havde nemlig besluttet sig for hverken at gå i bad, børste tænder eller skifte sokker. Det skulle prøves, når nu mor ikke var med. De fik ikke så tit besøg. Efter indkvarteringen gik hele klassen i bådene og fandt hurtigt ud af, at man altså ikke er født med at kunne ro. En enkelt båd med friske drenge måtte ud for at hjælpe tre piger ind til bådebroen igen efter de havde roet rundt i cirkler meget længe. Den første aften sluttede af med godnathistorie omkring bålet. Den første nat blev eleverne vækket kl. 12 om natten. Vi skulle gå tur i skoven. Det var lidt uhyggeligt, syntes de fleste, og det blev ikke mindre uhyggeligt af, at Henrik bad dem slukke lommelygterne. Vi sluttede af med at fortælle spøgelseshistorier på fodboldbanen uhhhh Maden på lejrskolen var helt i top. Burgere, fiskefrikadeller m.m. var meget populært, og der var dessert hver dag. Madpakkerne skulle eleverne selv smøre efter morgenmaden, inden vi tog på tur. Vi kom lidt omkring i omegnen. Vi fik besøgt Frederiksborg Slotshave, naturlegepladsen Eghjorten, Kronborg og Experimentariet. Mens vi var på Kronborg var vi så heldige at opleve, at nogle soldater fyrede kanonerne af. Ved det første brag stod eleverne forgæves og spejdede efter kanonkuglerne, der jo burde ramme ned ude i Øresund. Vi måtte dog skuffe dem ved at fortælle, at soldaterne skød med løst krudt. Efter turen til Kronborg i silende regn gik vi på shopping i Helsingør og sluttede af med en is efter eget valg i Brostræde. Det var en stor succes. Nogle aftener spillede vi rundbold og et par aftener hyggede vi med slik og sodavand og legede forskellige lege. Bl.a. skulle eleverne mime et eventyr for hinanden. Det var virkelig morsomt. Sidste aften fik vi lagkage der var nemlig en, der havde fødselsdag. Det var en uge fuld af gode oplevelser, som sluttede d. 14. maj. Hvis nogen skulle have glemt det, var der et kongeligt par, der holdt bryllup den dag, og det mærkede vi tydeligt. Der var både danske og australske flag i toget - en festlig afslutning på en dejlig uge. Munkekærskolen Side 9

10 4.a har været på lejrskole i september og fortæller om turen: Det hele startede med, at Helle gav os en seddel om at vi skulle til Tikøb på lejrskole (lidt uden for Helsingør). Alle blev meget glade og glædede sig til at komme af sted. Mandag: Vi tog af sted med S- toget fra Solrød. Forældrene kørte vores bagage derop. Det var dejligt, så havde vi ikke så meget at slæbe på i toget. Da vi var blevet læsset af bussen i Tikøb, skulle vi gå det sidste stykke vej gennem skoven, men vi "for vild" og måtte gå tilbage og tage nogle taxaer til hytten. Det var en spejderhytte, der lå lige midt i en skov. Her blev vi bedt om at finde vores køjer, så måtte vi lege eller hygge os i sengene til vi skulle have saftevand og kage. Til aftensmad fik vi kylling og pommes fritter, som første gruppe skulle lave. Tirsdag: Vi startede dagen med at spise morgenmad. Bagefter gik de fleste drenge og piger ud for at lege på en "pindegynge". Kl gik vi ned til busstoppestedet, hvor vi ventede på vores bus. Vi kørte med bus til Helsingør og videre med toget til Hillerød, hvor vi skulle se Frederiksborg Slot.Vi så en masse malerier og kunstværker. Vi prøvede også en masse gammelt flot tøj og hørte om kongerne. Bagefter skulle vi på restaurant, hvor vi selv måtte vælge, hvad vi ville have. De fleste spiste burgere. Så måtte vi gå alene i grupper og "shoppe". Hver gruppe havde en mobiltelefon, så vi nemt kunne få fat i lærerne. Hjemme i hytten bestod aftensmaden af rugbrød og pålæg. Om aftenen dansede vi "Limbo" og fik kage og så gik vi i seng. Onsdag: Det var Patricias fødselsdag. Klassen gik ind på værelset og sang for hende.hun åbnede pigernes gaver og nogle af drengenes. Så lavede morgenholdet morgenmad, og vi spiste os mætte.da de fleste var færdige skulle vi lave vores første madpakker på turen, komme vand i vores dunke, gå gennem skoven hen ad vejen og op i bussen. Turen med bussen gik i dag til Kronborg Slot. Her så vi kirken og en masse billeder af Christian d. 4.Vi skulle også ned i kasematterne, hvor vi så Holger Danske. Herefter tog vi en færge, som hed "Sundbussen". Vi sejlede til Sverige. Ude fra havet kunne vi se Kronborg. I Sverige spiste Side 10 Munkekærskolen

11 vi mad og da Mie skulle smide sit affald ud, gik bundes ud af skraldespanden. Alle grinede og det var pinligt for Mie. Herefter fik vi lov til at gå rundt selv og handle og "slikbutikken" var helt klart favoritten. Vi fik brugt vores 20 svenske kroner, som vi havde vekslet. Så var det tid til at komme hjem. Om aftenen holdt vi Patricias fødselsdag, spiste slik og chips. Drak cocacola og legede "Limbo". Fed fest. God nat, vi ses i morgen. Fredag: Så er det oprydning og hjemtur. Oscars mor og Ninas far hentede bagagen og vi kørte den anden vej hjem igen. Alle forældrene hentede os på stationen. Det havde været en god tur, som vi ville snakke meget mere om, når vi skulle ses igen og se alle de billeder, der var blevet taget. Torsdag: Det sædvanlige. Op, morgenmad, gåtur til bussen. Afgang fra Gurrehus Kursuscenter til Helsingør. I dag skulle vi først besøge Sct. Mariæ Karmelitter Hvidmunke Klosteret. Derefter Teknisk Museum, hvor vi lavede svævefly og så en masse flyvemaskiner og biler gennem tiderne. Vi måtte også gerne sidde i nogle af flyene. Hvad hedder disse eventyr af H. C. Andersen? Der var så dejligt ude på landet... : Der kom en soldat marcherende... : I Kina ved du jo nok er kejseren kineser... : For mange år siden levede en kejser... : Svaret afleveres til kontoret inden fredag d. 22. oktober kl. 12:00. Navn: Klasse: Der trækkes 2 vindere, som får flødeboller til uddeling i klassen. Munkekærskolen Side 11

12 H. C. Andersens barndomshjem. Vi indleder med en udstilling på skolebiblioteket efter efterårsferien. Den 12. november inviteres alle skolens elever til et eventyrligt multimedieshow om "Hans Livs Eventyr" i hallen - et show om H.C. Andersens liv i billeder på stort lærred, musik og levende ord. I februar vil 3. og 7. klasserne få besøg af en professionel fortæller, der også vil afholde et lærerkursus. H. C. Andersen et år før sin død. (Odense Bys Museer) H. C. Andersen blev født i 1805 og døde i Til næste år kan vi fejre hans 200 års fødselsdag. Hans eventyr er oversat til 150 sprog, og han er den mest kendte dansker i verden. I år og næste år vil vi i Danmark og andre lande fejre hans 200 års fødselsdag. Skolebiblioteket vil også fejre ham med en masse aktiviteter i hele skoleåret: Udstilling om H. C. Andersen Elevoplæsning af 7. klasse Kasse fra Amtscenteret Eventyrligt show i hallen Uroværksted (loftpynt) Bogmærke-konkurrence Brætspillet "Fyrtøjet" Eventyr-video i pauser Udstilling af papirklip Professionel oplæser Decoupageværksted Besøg af kunstnere Plakat-konkurrence Papirklipværksted Læreroplæsning Skyggeteater Gæt eventyr Ønsketræ Sange med mere H. C. Andersen som 30-årig. (Odense Bys Museer) I april besøger to kunstnere 4. og 5. klasserne, og når skolebiblioteket kommer på plads, laver vi et stort ønsketræ - og meget mere. En gammel tegning til Fyrtøjet af Vilhelm Pedersen. Denne grimme ælling blev fundet på Side 12 Munkekærskolen

Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang

Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang Munkekærskolens skoleblad... Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang Navn... Jorden Alder... 4.600.000.000 år Masse... 5.976.000.000.000.000.000.000.000 kg Måner... 1 Overflade... 510.000.000 km 2 (29%

Læs mere

Forsikring for skoleelever

Forsikring for skoleelever Forsikring for skoleelever Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn som elev i folkeskolen? Forsikring for skoleelever En undersøgelse fra Odense Universitetsklinik viser,

Læs mere

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole,

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Så gik der tid med det! Og hvad der så gik tid med, det kan I læse i dette årsskrift for skoleåret 2010/2011. God fornøjelse med læsningen

Læs mere

Nr. 2-2009/2010 December 2009 33. årgang

Nr. 2-2009/2010 December 2009 33. årgang Munkekærskolens skoleblad... Nr. 2-2009/2010 December 2009 33. årgang SOLRØD KOMMUNE MUNKEKÆRSKOLEN Munkekærskolen www.munkekaer.dk Side 1 Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk

Læs mere

Forsikring for skoleelever. ulykkesforsikring for dit barn

Forsikring for skoleelever. ulykkesforsikring for dit barn Forsikring for skoleelever ulykkesforsikring for dit barn Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn som elev i folkeskolen? En undersøgelse fra Odense Universitetsklinik

Læs mere

Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner. ulykkesforsikring for dit barn

Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner. ulykkesforsikring for dit barn Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner ulykkesforsikring for dit barn Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn i institutionen? Kommunerne gør et stort

Læs mere

Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner

Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn i de kommunale institutioner? Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner

Læs mere

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Krudtuglen I dette nummer: Nyheder og nyt fra... Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Telefon: 56 18 25 00 Fax: 56 18 25 05 www.uglegaardsskolen.dk e-mail: uglegaardsskolen@solrod.dk

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09.

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Det er nu over 30 år siden at skolens første skoleblad udkom. Siden dengang er skolebladet udkommet hvert eneste år. Indhold Side I starten

Læs mere

Skolens ledelse: Ringetider: Lærerværelset / SFO:

Skolens ledelse: Ringetider: Lærerværelset / SFO: Skolens ledelse: Ringetider: Skoleleder 1. lektion 7.45-8.30 Stine Gajda 2. lektion 8.40-9.30 Tlf. skolen: 54935587 3. lektion 9.30-10.15 Tlf. privat: 51905587 4. lektion 10.50-11.35 5. lektion 11.35-12.20

Læs mere

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om:

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om: Sønderskov-Skolen Skoleblad Nr. 16 December 2010 Læs bl.a. om: Nyt fra skoleledelsen - side 2 Vigtigte datoer - side 5 Sønderskov-Skolen 1955-1959 - side 6 Nyt fra skoleledelsen v./ Lars B. Søndergaard

Læs mere

Juni 2008 NR. 3 Det var igen i år en REN

Juni 2008 NR. 3 Det var igen i år en REN Juni 2008 NR. 3 Det var igen i år en REN fornøjelse at se eleverne fra 9.a og 9.b fejre sidste skoledag. Efter fælles morgenmad samt de traditionelle karameller og barberskum, var der rigtig god underholdning

Læs mere

D I A L O G. Årsskrift 2008

D I A L O G. Årsskrift 2008 O Årsskrift 2008 Kære forældre og elever... Himlen er blå, og solen skinner på børnene, der leger i skolegården - skoleåret 2007 / 2008 er ved at være slut og sommerferien vinker forude. Sidste skoledag

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår 4. årgang juni 2015 Udendørs undervisning Eksamenstid Nyt om kommende skoleår Skolelederens spalte Hannæsskolens skoleår nærmer sig sin afslutning, og vi er i fuld gang med planlægningen af det kommende.

Læs mere

Koloni er det BEDSTE, siger 0. leopard. KOLONI, kan vi lide, siger 0. ørn. lege krig med vennerne, Marius. lave sandslotte med sten på, Marie-Louise

Koloni er det BEDSTE, siger 0. leopard. KOLONI, kan vi lide, siger 0. ørn. lege krig med vennerne, Marius. lave sandslotte med sten på, Marie-Louise Koloni er det BEDSTE, siger 0. leopard Klassen fortæller, at det var sjovt, at komme op i møllen, Frederikke A og Freya det var sjovt at være på koloni og se film, Anton lege med kammeraterne, Frederikke

Læs mere

NIELS STEENSENS GYMNASIUM 2008-2009

NIELS STEENSENS GYMNASIUM 2008-2009 NIELS STEENSENS GYMNASIUM 2008-2009 Indhold Omslagsbillede: Skolens elever stillede op til fotografering i skolegården en forårsdag. Alle skolens klasser har hver deres side i bogen. Den første, 6.a og

Læs mere

Tårnuglen. Rigtig god sommerferie! På gensyn den 9. august kl.10:00-11:00 (De nye børnehaveklasser dog d. 10/8 kl. 9:00-11:00) Tyveri -

Tårnuglen. Rigtig god sommerferie! På gensyn den 9. august kl.10:00-11:00 (De nye børnehaveklasser dog d. 10/8 kl. 9:00-11:00) Tyveri - Søndervangskolen Tårnuglen 3. årgang 11. juni 2004 NR. 15 I dette nummer: Sørens Hjørne 2 Fra skolebestyrelsen Tyveri på skolen 3 Elevrådet 4 Lejrskole 7.b 5 Fastelavnsfest Fra indskolingen Diskofesten

Læs mere

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Nr. 2 2013 Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Information Formandens ord 3 Område Nord 4 Siden sidst 5 Kimberskuet 5 Efterårets aktiviteter Gistrup 8 Storvorde 10 Åbent landbrug

Læs mere

Sådan kom vi igang S.12

Sådan kom vi igang S.12 ipad PÅ SKOLEN BYHAVEPROJEKT RECEPTION MELLEMTRIN Forsøg i gang med ipad S. 11 Sådan kom vi igang S.12 Karen fra Stenvad gik på efterløn S.15 Nyt fra mellemtrinnet S.21 Vi har også besøgt bedemanden Orla,

Læs mere

Gadespejlet. Kontakt Redaktionen kan kontaktes på e-mailadressen:

Gadespejlet. Kontakt Redaktionen kan kontaktes på e-mailadressen: Så tag dog ansvar!! Da min kollega forleden var på én af sine rituelle spadsereture rundt i området, og passerede henover Lillebæltsbroen, mødte der hende et yderst ejendommeligt syn: Ovenpå det store,

Læs mere

Outrup. Skoleblad 2014

Outrup. Skoleblad 2014 Outrup Skoleblad 2014 2 Forord Velkommen til 6. udgave af skolebladet. Indholdsfortegnelse Forord... 2 Et skoleår på hæld og et spændende skoleår på vej... 3 Skolernes overordnede vejledende ferieplan

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg!

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009 Ferie...! Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Team C er på Ahl Hage i dejligt vejr,

Læs mere

Munkekærskolen Marts 2005 www.munkekaer.dk

Munkekærskolen Marts 2005 www.munkekaer.dk Munkekærskolen Marts 2005 www.munkekaer.dk Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk munkekaerskolen@solrod.dk Kontortid på skoledage: Mandag - torsdag kl. 08.00-15.00 Fredag kl.

Læs mere

http://www.skovvangskolen.dk/skoleblad0012/december.htm 1 af 14 10-08-2007 14:51 Bachs side

http://www.skovvangskolen.dk/skoleblad0012/december.htm 1 af 14 10-08-2007 14:51 Bachs side 1 af 14 10-08-2007 14:51 Bachs side 2 af 14 10-08-2007 14:51 Dette arbejde er for hele lærergruppen og ledes også af DPU. Lærernes videreuddannelse. Målet er at inddrage den praktisk musiske dimension

Læs mere

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk Årsskrift 2010 www.idraetsefterskolen.dk Indholdsfortegnelse Forord Tomas Terp Så er det igen på sin plads at få samlet gode oplevelser i skolens årsskrift. dagen før sidste skoledag 2010. Så mon ikke

Læs mere

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt.

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. Årgang 2005 / Nr. 2 Farvel til 10. årgang - goddag til ny bygning 10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. For indskolingens vedkommende

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere