Munkekærskolen Oktober 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Munkekærskolen Oktober 2004 www.munkekaer.dk"

Transkript

1 Munkekærskolen Oktober "Firetusindeottehundredesyv 68/100" står der på den store check, der her overrækkes til Torben Nielsen fra UNICEF's Børnefond. Han takkede for gaven og kunne viderebringe en tak fra selveste prinsesse Alexandra. Sidst i september havde skolen omlagt uge, hvor sporene arbejdede med hver sit emne. Læs mere om ugen i 9.a's store reportage nedenfor og inde i bladet. I spor D arbejdede man med børns rettigheder, og det lykkedes 70 elever fra klasse fordelt med 14 pr. dag at lave og sælge mad for 4.807,68 kr. Samtidig hørte de om forskellige nødhjælpsorganisationers arbejde. Om fredagen besluttede de at give overskuddet til UNICEF's Børnefond. Initiativtagere til madprojektet var lærerpraktikanterne Cecilie Schmidt og Anna Schur. Mandag d. 4. oktober - lige før deadline - blev den store check overrakt til UNICEF, som kunne bringe en hilsen og tak til eleverne fra UNICEF's protektor - prinsesse Alexandra. Af Simon Arnesen & Dennis Krogh Ild og ild. En rigtig ildebrand kan man nu ikke sige det var. 7. a lavede vulkaner og ville så senere prøve, at få den i udbrud. Det foregik ved at bruge et stearinlys til at lave lava. Det var da også en god ide, syntes deres lærer, Sara. De skulle bare huske at passe på, når de gjorde det, for flammen går op, mens stearinen går ned. Det gik også helt fint. Så kom der en anden elev fra 7. klasse og ville prøve, og det gik knap så fint. Der gik ild i toppen af vulkanen, og brandalarmen gik. Så det endte som en rigtig spændende dag for 7.a. (fortsættes nederst på side 5). Tirsdag d. 21/ kl fik Munkekærskolen et besøg fra Falck. 7.a var i gang med et vulkanforsøg, som gik godt i starten, men hurtigt udviklede sig til en lille brand. I den omlagte uge arbejdede 9. a som avisredaktion. Klassen skrev og layoutede en reportage til Munketidende. Den indledes med denne artikel og fortsættes på siderne

2 Munkekærskolen Tjørnholmvej Solrød Strand Kontortid på skoledage: Mandag - torsdag kl Fredag kl Ledelsen kan træffes efter aftale i kontortiden. Hovednummer Sekretær Sekretær Skoleleder Viceinspektør Afdelingsleder Skolepsykolog Skolebiblioteket Pedel Skolevejleder Telefax Lærerværelse A Lærerværelse B Lærerværelse C Lærerværelse D Store lærerværelse Sundhedsplejen Klinisk psykolog Tale-høre-pædagog Spec.uv.-konsulent SFO: Hjørnet/Krogen SFO: Tjørnen/Gyngen SFO: Munkekær Munketidende Skolebladet udleveres gratis til elever, ansatte, bestyrelse, forældreforening, samarbejdspartnere og lokalaviser. Det trykkes i ca eksemplarer og udkommer fire gange om året. Indlæg afleveres eller mailes til skolens kontor. Længere indlæg skal afleveres digitalt. Gengivelse af bladets artikler er tilladt med kildeangivelse. Deadline for næste nummer: Onsdag d. 6. december 2004 Redaktion Margrethe Gdowski (ansvar) Finn Berskov Margrethe Gdowski Viceinspektør De røde æbler løsner let fra træets trætte kviste. Snart lysner kronens bladenet, og hver et løv må briste. Når aftensolen på sin flugt bag sorte grene svinder, om årets sidste røde frugt den tungt og mildt os minder. Alex Garff Ja, efteråret banker for alvor på med et væld af intense farver og dufte. Og dermed også en velfortjent efterårsferie. Ombygning og renovering Fra sommerferiens start og frem til nu har skolen været omdannet til en byggeplads. Som beskrevet i sidste nummer af Munketidende er der foretaget mange bygningsmæssige ændringer og forbedringer. På ledelsens vegne vil jeg takke skolens personale, elever og forældre med flere for den velvilje, der er blevet vist i forbindelse med byggeriet. Hvor gener m.m. som oftest er blevet håndteret med stor forståelse, da vi sammen har kunnet glæde os over de mange forbedringer, der er sket. Det har været en periode, hvor vi bl.a. har været uden ventilation, hvor biblioteket har været lukket, administrationen flyttet midlertidigt ud osv. At så store bygningsmæssige ændringer har kunnet foregå samtidig med, at vi driver skole, skyldes en flot planlægning fra arkitektens og Plan og Bygs medarbejderes side - samt ikke mindst håndværkerne og skolens serviceleder og servicemedarbejder. TAK til alle for indsatsen! I efterårsferien skal ventilationsanlægget køres ind og justeres, og der kan forekomme driftsforstyrrelser de første dage efter efterårsferien. Derfor vil en varm trøje i tasken være en god idé. Struktur på sfo-området I foråret blev skolens tre sfo'er til én sfo: Munkekærskolens sfo med én sfo-leder. Det har hen over sommeren ført til en række drøftelser af forældrerådenes placering og arbejdsområde. Strukturen fremover er således, at Munkekærskolens sfo har ét forældreråd, som er et overordnet organ, der refererer til sfo-leder Birgitte Støvelbæk. Forældrerådet er rådgivende for skolebestyrelsen og kan bl.a. fremsende høringssvar til denne. De tre sfo-afdelinger - Munkekær FC, Hjørnet & Krogen, Tjørnen & Gyngen - får hver et afdelingsråd. Afdelingsrådet refererer til den pågældende afdelingsleder og tager sig af driften i huset. Med denne strukturændring mener vi, at den enkelte sfo-afdeling fortsat kan bevare sin egenart, og samtidig sikrer vi os en ensartethed på det overordnede plan de tre afdelinger imellem som fx fælles cykelregler. Side 2 Munkekærskolen

3 Forsikring Skolebestyrelsen har drøftet forsikring for skoleelever i forbindelse med, at 7. årgang i indeværende skoleår også kan forlade skolens område i de store pauser samt i mellemtimer m.m. Den direkte anledning til forsøgsordningen er, at vore 7. klasseelever har idrætsundervisning i Idrætscenteret og selv skal transportere sig. Kommunen har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker eleverne, men kun i forbindelse med skolegangen. Man kan se bestemmelserne i skolehåndbogen ("Blå Bog") og på skolen hjemmeside. Som uddybning bringes til højre herfor et uddrag fra KommuneForsikrings pjece Forsikring af skoleelever Vikardækning På skolebestyrelsesmødet i september har bestyrelsen vedtaget en ændring til principper for vikardækning. Fremover kan elever fra 7. klasse sendes hjem ved aflyste timer - uden skriftlig besked til hjemmene. Det er samme ordning, som tidligere har omfattet klasserne. Personaleforhold Siden sidste nummer af Munketidende har vi budt velkommen til Claus Blume Hansen, som er ansat som teknisk servicemedarbejder fra 1. juli og Charlotte Rønnow Olesen, som er ansat som sekretær på deltid fra 1. august God efterårsferie På ledelsens vegne vil jeg ønske alle en rigtig dejlig efterårsferie. Margrethe Gdowski (Se også spalten til venstre.) Helbredsudgifter Hermed forstås lægeordinerede helbredsudgifter, der følger efter at dit barn har været ude for et uheld. Du skal i første omgang selv afholde udgifter i forbindelse med lægebehandling, ophold på sygehus, forbindssager, evt. reparation af briller osv. Når udgifterne er betalt og du har bilag på dem, kan du henvende dig til dit barns skole, som så anmoder kommunen om refusion. Når sagen er behandlet, får du svar på hvilken dækning, der kan ydes. Transportudgifter Forsikringen dækker udgifter til transport i forbindelse med lægeordineret ambulant behandling, der følger af uheldet. Transporten skal foregå med billigst forsvarligt transportmiddel - normalt offentlige transportmidler. Kviteret regning skal afleveres til institutionen/kommunen. Brilleudgifter Også her gælder at regningen for reparation eller - hvor reparation ikke er mulig - nye briller i samme prisklasse som de ødelagte, skal afleveres til institutionen/kommunen. Erstatningen til anskaffelse af nyt brillestel var pr. 1. januar 2002 max. 884 kr. Tandskader Er barnet under 18 år, skal henvendelse om tandskader ske til den kommunale tandpleje. Nødbehandling hos anden tandlæge er dog også mulig. For unge mellem 18 og 21 år skal henvendelse ske til egen tandlæge. Tandskader som følge af uheld dækkes af forsikringen, hvis prisen for behandlingen er godkendt af kommunens forsikringsselskab og hvis behandlingen (inkl. eventuelt følgevirkninger) er sket og regningen er fremsendt inden barnets 21. år. Ménerstatning og begravelseshjælp Ved sådanne erstatninger må du sikre dig, at ulykkestilfældet anmeldes via institutionen/kommunen til forsikringsselskabet. Hvis eleverne skader hinanden Hvis eleverne gør skade på hinanden, er hovedreglen, at mellemværendet afgøres mellem de to parter. Skaderne kan dermed henvises til afgørelse mellem hjemmenes egne indbo-/ ansvarsforsikringer. Skade på skolens ting Hvis eleverne forvolder skade på skolens bygninger eller inventar er de personligt ansvarlige. det betyder, at evt. erstatningspligt ikke påhviler forældrene, men barnet selv. Har forældrene tegnet en indbo-/ familieforsikring vil der kunne ske anmeldelse hertil. Denne forsikring yder endvidere erstatning for forsætlig skade, men alene når der er tale om børn under 14 år. Hvis eleven bliver skadet eller forvolder skade Under deltagelse i erhvervspraktik, studiebesøg, praktik i forbindelse med faget arbejdskendskab, arbejdspraktik (for elever i specialundervisning), praktik i forbindelse med erhvervsmæssig introduktionskurser, gælder der særlige regler i henhold til statens erstatningsordning. Da der erfaringsmæssigt sker justering af denne lovgivning, skal vi henvise til, at der tages kontakt med skolen/kommunen for at høre, hvilke regler, der er gældende på det aktuelle tidspunkt. Skolepatruljer Under skolepatruljearbejdet er SP'erne omfattet af skolens/kommunernes arbejdsskadeforsikring. Hvis SP'erne under arbejdet kommer til at påføre skolen erstatningsansvar, vil et sådant være dækket af skolen/kommunen eller dennes ansvarsforsikring. Forsikringer tegnet i KommuneForsikring A/S dækker normalt: Helbredsudgifter, transportudgifter og brilleudgifter med op til kr. pr. skade - brillestel dog max. 884 kr. Udgifter til tandskader med op til kr. pr. skade. Ménerstatning med op til kr. ved 100% mén. Begravelseshjælp med op til kr. Beløbene er pr. 1. januar 2002 og reguleres hvert år 1. januar. Munkekærskolen Side 3

4 Munkekærskolens spor B har sportsuge De var ude og spille golf, og det var sjovt. De er glade for det emne, som de har i sporet. De fik ikke prøvet at spille hockey. Det ærgrede de sig over, for det kunne de godt tænke sig at spille. Signe og Katrine fra 5.b skulle onsdag d. 22/9 på stranden og spille fodbold. Da vi mødte dem, havde de meget fart på, så en længere samtale blev det ikke til, men de fortalte, at de godt kunne lide temaet og ugens arrangement. Af Louise Jacobsen, Nana Svendsen og Jesper Søndergaard, 9.a Munkekærskolens B-spor har haft en temauge, der handlede om sport. De har delt det op sådan, at første til tredje klasse var hold 1, og fjerde til niende klasse var hold 2. Fjerde til niende klasse Lars og Rasmus fra 9.b fortalte os om deres omlagte uge. De har bl.a. prøvet at bowle, ro, og spille golf og været på skovtur. De to drenge har virkelig elsket ugen, der for spor B stod i sportens tegn. Specielt det gode sammenhold de har i klassen kom virkelig tydeligt frem i denne uge. Det bedste de var ude og prøve var at bowle, men også kanoturen var spændende. De tre eneste, der ikke brød sig specielt om kanoturen var Julian og Sandie, da de kæntrede en gang eller to. Heller ikke Lars var glad for at sætte sig ned i kanoen. Drengen lider en smule af vandskræk. Da Lars endelig fik taget sig sammen til at komme ned i kanoen, gik det fint i et kort stykke tid, men så blev Rasmus også nødt til at komme og trøste Lars. Vi har snakket med tre drenge, Emil, Patrick og Peder fra 8.b. De har i denne uge spillet golf, sejlet i kano, været på skovtur og spillet basket. De kunne godt lide ugens mange aktiviteter, selvom Patrick fik en bold i hovedet 4 gange, da de skulle spille basket. To piger fra 6.b siger, at de har prøvet karate. Det syntes de var meget sjovt. De har også prøvet at ro i kano og spille basketball. Det var skægt. Første til tredje klasse Ditte og Heidi fra 3.b syntes, at det har været en rigtig god uge. Med mange gode lege og aktiviteter. Pigerne elsker at røre sig, og det har været godt da de har skulle lege gamle lege og danse. De to piger har været glade for temaet sport, og ville ikke have valgt anderledes, hvis det var dem der bestemte. 2.b har leget gamle lege, spillet hockey og danset. Det synes de var rigtig sjovt. De har også været på stranden og lege kongens efterfølgere. De synes, at det har været en rigtig fed sportsuge. Josephine fra 1.b fortæller, at hun har spillet hockey og danset og at hun syntes at det var sjovt. Kasper fra 1.b siger at han har været på stranden og leget katten efter musen, og de har leget med sand, og at det var rigtig sjovt. Kasper siger,at han godt kunne have tænkt sig, at spille håndbold, fodbold og svømning, men det måtte de ikke, da lærerne havde besluttet, at det var de for små til. Philip fortalte, at det var hyggeligt, og nogle gode lege. Han ville ikke vælge noget andet, hvis han havde mulighed for det. Side 4 Munkekærskolen

5 Ugh, ugh i spor C Indianeruge for de små og sport for de store. Af Michelle Jørgensen & Denise Ahlehoff I temaugen arbejdede C-sporet med USA klasse arbejdede sammen. De lavede forskellige kreative ting, som indianerting. Vi snakkede med 2. c's klasselærere, som fortalte os om sporets tema: Vi snakkede med Julie fra 1.c og Natascha fra 2.c, og de fortalte at "drømmefangere" havde været det sjoveste: "Først tegnede vi på papir, som blev klippet ud og betrukket med plastik (red. lamineret). Så satte vi fjer og andre ting på, som pynt, og til sidst satte vi snor i." "De små skal lave nogle forskellige indianerting og på tur til Firmileskoven, hvor de bla. skal lave snobrød. De større klasser har om amerikansk sport bl.a. basket og cheerleading." Først og fremmest blev eleverne delt op i hold, som var blandet efter alder og klasse, og så tog de ud og lavede forskellige aktiviteter i Firmileskoven. Vi fulgte et hold halvvejs af løbet. Det var 8. klassen i C-sporet, som stod for aktiviteterne. Det ene sted skulle de bl.a. spise en kiks, løbe over en målstreg, tilbage igen og puste en ballon op på tid. Senere skulle de lave snobrød på bålpladsen i Firmileskoven. 3. klassen befandt sig ovre i hjemkundskab, sammen med 5. klassen. De havde lavet en amerikansk ret som hed "Creoler-jambalaya", som er en kogt blanding af skinke, hønsekød, store rejer, stegt kalkun og krydret chorizo pølser i. "Creolerjambalaya" er den bedste creolermad man får i New Orleans, som ligger i USA. De lavede også boller. Udover at lave mad, har de lavet det samme som de andre små klasser, nemlig indianerting. Vi spurgte tre piger fra klassen, og de synes, at det sjoveste ved temaugen var at lave mad. Man får en masse maling på fingrene, og det er ikke særlig sjovt. Sådan lød det fra en pige inde fra 0.c, som havde lavet krukker, masker, malet på punge, lavet drømmefangere m.m. Hele klassen arbejdede med det samme på forskellige tidspunkter. De synes, at ugen indtil nu har været god, og ikke mindst sjov. Det dårlige var, at de ikke selv måtte bestemme, hvad de skulle lave - men det gør de vel heller ikke i deres normale undervisning? 1. og 2. klasse lavede nøjagtigt de samme ting som 0. klasse. De synes også, at ugen indtil nu har været god - og selvfølgelig bedre end normal undervisning. Fortsat fra forsiden: Inspektøren udtaler sig om branden i spor A Vi har snakket med skoleinspektør Peter Rasmussen ang. den lille brand i spor A. Vi fik hans kommentar: "Jeg synes ikke, det er noget som sådan at alarmere om. Jeg finder det bare lidt komisk, og så fik vi jo prøvet alarmerne. Det gik jo også helt fint, og alle gjorde som man skulle ved sådan en lejlighed." Munkekærskolen Side 5

6 Velgørenhed i spor D Indsamling til UNICEF's Børnefond. Af Andreas Hansen og Mikkel Jensen, 9. a Om fredagen blev forslagene afleveret til kontoret. Spor D har om børns rettigheder. Vi har fået nogle spørgeskemaer tilbage fra klasse. Vi spurgte bl.a. om, hvad de lavede, og hvad der var det sværeste og om de havde haft nogle problemer i klasserne. Der er nogle, der har om mobning, nogle der ser film og andre, der læser om børn i udlandet. De fleste børn sidder og læser i storrummet. Men de har haft nogle problemer med opførsel og samarbejde, og nogle har har haft for lidt tid. På skift har 14 elever fra klasse lavet og solgt mad til skolens elever og lærere. Overskuddet skal gå til velgørenhed. Maden blev solgt hver dag i spisepausen. Om fredagen besluttede de, at pengene skulle gå til UNICEF. Det blev til 4807,68 kr. Nyheden kom på forsiden af SYDKYSTEN, og mandag d. 4. oktober fik Torben Nielsen fra UNICEF overrakt en stor check på beløbet. (Se forsiden) De sang også morgensang hver morgen. Der er nogle, der synes det er sjovt, og andre der synes det er kedeligt. Men alle siger, at det er bedre end en normal skoledag. Den sidste time hver dag blev brugt til at arbejde med skolens egne værdier. Side 6 Munkekærskolen

7 Klamme madder i spor C Omlagt uge i spor A Af Dennis Jensen og André Andersen, 9. a 8.c lavede et stjerneløb med poster for spor C. Der var 15 poster, som var fordelt rundt i hele skoven og 15 hold børn. En af posterne gik ud på, at de skulle spise nogle klamme madder, som bestod af en skive rugbrød tandsmør, leverpostej torskerogn, remoulade, sky og ikke mindst asier. Det var nok det klammeste, de havde set, men til stor overraskelse kunne næsten alle lide madderne. Der var også flere poster og sjov, hygge og snobrød. Mads fra 8.c har om USA og bandekrige i den omlagte uge. Han synes, at det var kedeligt det med USA, men det var meget sjovt at lave poster. Han havde en sodavandspost. Vi var inde hos nogle forskellige klasser, hvor vi har set flere forsøg, som var vældige gode. Om onsdagen var vi hos 3. klasse. De havde om luft og pustede sæbebobler med Berit og Bodil. Alle klasser har lavet en masse, spændende og udfordrende ting. De har f.eks. lavet vulkaner med Sarah, som har vist sig at være en stor succes. Nogle piger fra 4. klasse udtaler sig om vulkanerne: "Det er vældig sjovt og spændende." Billeder til Munketidende Munketidende uden billeder er kedeligt. Derfor er vi glade for at få billeder til artiklerne. Denne gang har vi heldigvis fået mange fotos med. Desværre bliver billederne ikke altid så gode, fordi bladet først skal udskrives på printer og derefter kopieres på kopimaskine. Ved hver gengivelse bliver kvaliteten af billederne forringet lidt. Det er derfor vigtigt, at kvaliteten af billedet er så god som mulig fra start, og det kan den blive ved at følge dette råd: Mikkel fra 5.c siger: "Jeg synes, det er meget sjovt, for vi har om New York. Vi laver "drømmefanger" og har haft om cheerleaders - det kunne jeg godt li at arbejde med." Sæt gerne billeder ind i dokumentet, men aflevér også billedfilerne, så vi kan redigere dem og forsøge at gøre dem tydeligere. Munketidende er glad for indlæg, og der er kommet mange denne gang. Tak for dem! Munkekærskolen Side 7

8 I den omlagte uge 39 havde spor B sat fokus på sport og leg. Spor B fortæller: Mandag, tirsdag og onsdag i uge 39 var der rigtig gang i alle eleverne i spor B. Der blev danset, spillet håndbold og løbet om kap til den store guldmedalje. Mange af eleverne nåede en hel dag til stranden, hvor der blev afholdt en miniolympiade. Til at instruere i basket var vi så heldige at have en ægte amerikansk 1. holdsinstruktør. De store elever var blandt andet på golfbanen og i Køge Roklub. Vejret viste sig ikke fra sin bedste side, men alle gik til opgaverne med friskt mod. Et par af eleverne var vist glade for at have skiftetøj med, da de fik en tur i det kolde vand i Køge Havn. Vi havde til nogen af aktiviteterne instruktører udefra. To unge instruktører fra håndboldklubben i Jersie ydede et fint job, og nogen har måske fået lyst til at gå i gang med denne sportsgren. 3 af vores egne piger fra 6. klasse var friske på at undervise i dans. Det gjorde de så godt, at nogen af eleverne mente, det havde været den bedste aktivitet af alle. I indskolingen havde vi personale fra sfo'erne erne med i de tre dage. Vi spillede f.eks. hockey på deres baner. Om torsdagen havde alle en dag i egen klasse med et emne om værdier for Munkekærskolen. Alle havde her en dag, der på forskellig måde omhandlede det, at være sammen i skolen på en god måde. Fredag var det så tid for den årlige udflugt til 4-mileskoven. Vejret var den dag strålende, og vi gik i samlet flok af sted. Det blev en dejlig dag, flot arrangeret af 8. klasse. Alt i alt kan vi igen se tilbage på en god og udbytterig uge, hvor spor B.s elever igen har vist, at de er gode til at være sammen og passe på hinanden. Side 8 Munkekærskolen

9 Lige før sommerferien var 5.a på Den Nordiske Lejrskole i Hillerød. En tur på naturlegepladsen Eghjorten. Den maj tog 4. a (nuværende 5. a) på lejrskole til Den Nordiske Lejrskole i Hillerød med Henrik og Lotte. Alle mødte glade og forventningsfulde op på Solrød Station. Det er ikke til at sige, om det var eleverne fra 4. a eller deres forældre, der var mest spændte. Efter et par timer med S-tog, bus og flade fødder nåede vi vores bestemmelsessted, hvor alle blev indkvarteret på 4-mands værelser med køjer. Værelserne var fine. Det varede dog ikke mere end en dags tid, før mindst et af værelserne var berygtet for dets lugt - og med god grund. De fleste af beboerne havde nemlig besluttet sig for hverken at gå i bad, børste tænder eller skifte sokker. Det skulle prøves, når nu mor ikke var med. De fik ikke så tit besøg. Efter indkvarteringen gik hele klassen i bådene og fandt hurtigt ud af, at man altså ikke er født med at kunne ro. En enkelt båd med friske drenge måtte ud for at hjælpe tre piger ind til bådebroen igen efter de havde roet rundt i cirkler meget længe. Den første aften sluttede af med godnathistorie omkring bålet. Den første nat blev eleverne vækket kl. 12 om natten. Vi skulle gå tur i skoven. Det var lidt uhyggeligt, syntes de fleste, og det blev ikke mindre uhyggeligt af, at Henrik bad dem slukke lommelygterne. Vi sluttede af med at fortælle spøgelseshistorier på fodboldbanen uhhhh Maden på lejrskolen var helt i top. Burgere, fiskefrikadeller m.m. var meget populært, og der var dessert hver dag. Madpakkerne skulle eleverne selv smøre efter morgenmaden, inden vi tog på tur. Vi kom lidt omkring i omegnen. Vi fik besøgt Frederiksborg Slotshave, naturlegepladsen Eghjorten, Kronborg og Experimentariet. Mens vi var på Kronborg var vi så heldige at opleve, at nogle soldater fyrede kanonerne af. Ved det første brag stod eleverne forgæves og spejdede efter kanonkuglerne, der jo burde ramme ned ude i Øresund. Vi måtte dog skuffe dem ved at fortælle, at soldaterne skød med løst krudt. Efter turen til Kronborg i silende regn gik vi på shopping i Helsingør og sluttede af med en is efter eget valg i Brostræde. Det var en stor succes. Nogle aftener spillede vi rundbold og et par aftener hyggede vi med slik og sodavand og legede forskellige lege. Bl.a. skulle eleverne mime et eventyr for hinanden. Det var virkelig morsomt. Sidste aften fik vi lagkage der var nemlig en, der havde fødselsdag. Det var en uge fuld af gode oplevelser, som sluttede d. 14. maj. Hvis nogen skulle have glemt det, var der et kongeligt par, der holdt bryllup den dag, og det mærkede vi tydeligt. Der var både danske og australske flag i toget - en festlig afslutning på en dejlig uge. Munkekærskolen Side 9

10 4.a har været på lejrskole i september og fortæller om turen: Det hele startede med, at Helle gav os en seddel om at vi skulle til Tikøb på lejrskole (lidt uden for Helsingør). Alle blev meget glade og glædede sig til at komme af sted. Mandag: Vi tog af sted med S- toget fra Solrød. Forældrene kørte vores bagage derop. Det var dejligt, så havde vi ikke så meget at slæbe på i toget. Da vi var blevet læsset af bussen i Tikøb, skulle vi gå det sidste stykke vej gennem skoven, men vi "for vild" og måtte gå tilbage og tage nogle taxaer til hytten. Det var en spejderhytte, der lå lige midt i en skov. Her blev vi bedt om at finde vores køjer, så måtte vi lege eller hygge os i sengene til vi skulle have saftevand og kage. Til aftensmad fik vi kylling og pommes fritter, som første gruppe skulle lave. Tirsdag: Vi startede dagen med at spise morgenmad. Bagefter gik de fleste drenge og piger ud for at lege på en "pindegynge". Kl gik vi ned til busstoppestedet, hvor vi ventede på vores bus. Vi kørte med bus til Helsingør og videre med toget til Hillerød, hvor vi skulle se Frederiksborg Slot.Vi så en masse malerier og kunstværker. Vi prøvede også en masse gammelt flot tøj og hørte om kongerne. Bagefter skulle vi på restaurant, hvor vi selv måtte vælge, hvad vi ville have. De fleste spiste burgere. Så måtte vi gå alene i grupper og "shoppe". Hver gruppe havde en mobiltelefon, så vi nemt kunne få fat i lærerne. Hjemme i hytten bestod aftensmaden af rugbrød og pålæg. Om aftenen dansede vi "Limbo" og fik kage og så gik vi i seng. Onsdag: Det var Patricias fødselsdag. Klassen gik ind på værelset og sang for hende.hun åbnede pigernes gaver og nogle af drengenes. Så lavede morgenholdet morgenmad, og vi spiste os mætte.da de fleste var færdige skulle vi lave vores første madpakker på turen, komme vand i vores dunke, gå gennem skoven hen ad vejen og op i bussen. Turen med bussen gik i dag til Kronborg Slot. Her så vi kirken og en masse billeder af Christian d. 4.Vi skulle også ned i kasematterne, hvor vi så Holger Danske. Herefter tog vi en færge, som hed "Sundbussen". Vi sejlede til Sverige. Ude fra havet kunne vi se Kronborg. I Sverige spiste Side 10 Munkekærskolen

11 vi mad og da Mie skulle smide sit affald ud, gik bundes ud af skraldespanden. Alle grinede og det var pinligt for Mie. Herefter fik vi lov til at gå rundt selv og handle og "slikbutikken" var helt klart favoritten. Vi fik brugt vores 20 svenske kroner, som vi havde vekslet. Så var det tid til at komme hjem. Om aftenen holdt vi Patricias fødselsdag, spiste slik og chips. Drak cocacola og legede "Limbo". Fed fest. God nat, vi ses i morgen. Fredag: Så er det oprydning og hjemtur. Oscars mor og Ninas far hentede bagagen og vi kørte den anden vej hjem igen. Alle forældrene hentede os på stationen. Det havde været en god tur, som vi ville snakke meget mere om, når vi skulle ses igen og se alle de billeder, der var blevet taget. Torsdag: Det sædvanlige. Op, morgenmad, gåtur til bussen. Afgang fra Gurrehus Kursuscenter til Helsingør. I dag skulle vi først besøge Sct. Mariæ Karmelitter Hvidmunke Klosteret. Derefter Teknisk Museum, hvor vi lavede svævefly og så en masse flyvemaskiner og biler gennem tiderne. Vi måtte også gerne sidde i nogle af flyene. Hvad hedder disse eventyr af H. C. Andersen? Der var så dejligt ude på landet... : Der kom en soldat marcherende... : I Kina ved du jo nok er kejseren kineser... : For mange år siden levede en kejser... : Svaret afleveres til kontoret inden fredag d. 22. oktober kl. 12:00. Navn: Klasse: Der trækkes 2 vindere, som får flødeboller til uddeling i klassen. Munkekærskolen Side 11

12 H. C. Andersens barndomshjem. Vi indleder med en udstilling på skolebiblioteket efter efterårsferien. Den 12. november inviteres alle skolens elever til et eventyrligt multimedieshow om "Hans Livs Eventyr" i hallen - et show om H.C. Andersens liv i billeder på stort lærred, musik og levende ord. I februar vil 3. og 7. klasserne få besøg af en professionel fortæller, der også vil afholde et lærerkursus. H. C. Andersen et år før sin død. (Odense Bys Museer) H. C. Andersen blev født i 1805 og døde i Til næste år kan vi fejre hans 200 års fødselsdag. Hans eventyr er oversat til 150 sprog, og han er den mest kendte dansker i verden. I år og næste år vil vi i Danmark og andre lande fejre hans 200 års fødselsdag. Skolebiblioteket vil også fejre ham med en masse aktiviteter i hele skoleåret: Udstilling om H. C. Andersen Elevoplæsning af 7. klasse Kasse fra Amtscenteret Eventyrligt show i hallen Uroværksted (loftpynt) Bogmærke-konkurrence Brætspillet "Fyrtøjet" Eventyr-video i pauser Udstilling af papirklip Professionel oplæser Decoupageværksted Besøg af kunstnere Plakat-konkurrence Papirklipværksted Læreroplæsning Skyggeteater Gæt eventyr Ønsketræ Sange med mere H. C. Andersen som 30-årig. (Odense Bys Museer) I april besøger to kunstnere 4. og 5. klasserne, og når skolebiblioteket kommer på plads, laver vi et stort ønsketræ - og meget mere. En gammel tegning til Fyrtøjet af Vilhelm Pedersen. Denne grimme ælling blev fundet på Side 12 Munkekærskolen

Forsikring for skoleelever

Forsikring for skoleelever Forsikring for skoleelever Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn som elev i folkeskolen? Forsikring for skoleelever En undersøgelse fra Odense Universitetsklinik viser,

Læs mere

Forsikring for skoleelever. ulykkesforsikring for dit barn

Forsikring for skoleelever. ulykkesforsikring for dit barn Forsikring for skoleelever ulykkesforsikring for dit barn Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn som elev i folkeskolen? En undersøgelse fra Odense Universitetsklinik

Læs mere

Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner. ulykkesforsikring for dit barn

Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner. ulykkesforsikring for dit barn Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner ulykkesforsikring for dit barn Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn i institutionen? Kommunerne gør et stort

Læs mere

Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner

Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn i de kommunale institutioner? Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner

Læs mere

ulykkesforsikring for dit barn

ulykkesforsikring for dit barn FORSIKRING FOR SKOLEELEVER ulykkesforsikring for dit barn 1 2 Vidste du, at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn som elev i folkeskolen? En undersøgelse fra Odense Universitetsklinik

Læs mere

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013.

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013. Stensnæsskolen Juli 2013 Nyhedsbrev Årgang 12 Nummer 7 I dette nummer: Skolebus 1 Nye ringetider 2 0.A på Thorup Hede 3 5.A s piger på bytur 4-5 Venskabsklasser 6-8 4.A i Sverige 8-10 2.A laver e-bøger

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R

KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R Indhold: Aktuelt i september Siden sidst 5.årgang til koncert Legepatruljekursus Cow parade. Fritternyt En dag med sundheds.. 7.klasserne fremlægger.. s.2 s.2 s.3

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 KALENDER FOR MAJ: Fredag

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Februar 2014 Siden sidst Foråret og fremtiden banker på. Vi har alle nok bemærket, at det er blevet lysere om morgen og eftermiddagen, og vejret her i februar giver os i

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge Fastelavn. Fredag den. 28. februar afviklede vi fastelavn i SFO. Det blev som vanligt en sjov, hektisk og hyggelig dag. Børnene er jo noget oppe og køre sådan en dag, men vi har fundet en god form (syntes

Læs mere

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams:

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams: Nyt fra de forskellige teams: Juni 2013 Team 00. klasse: Om mandagen og torsdagen har børnene lavet førskole-opgaver, hvor deres kommende børnehaveklasselærere har deltaget. Mange af børnene har været

Læs mere

Nyt tilbud for alle børn 2 tirsdag om måneden: Fællesfødselsdagstur for august og september:

Nyt tilbud for alle børn 2 tirsdag om måneden: Fællesfødselsdagstur for august og september: Nyt tilbud for alle børn 2 tirsdag om måneden: Resten af dette skoleår har vi bestemt at vi vil til at have noget fast på programmet de to første tirsdage i hver måned. Vi vil have hhv. et bevægelsestilbud

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Egebladet. Egebladet. Nummer 5-14. årgang - juni 2010. Redaktion: Næste nummers deadline: Niels A. Hansen

Egebladet. Egebladet. Nummer 5-14. årgang - juni 2010. Redaktion: Næste nummers deadline: Niels A. Hansen Egebladet Nummer 5-14. årgang - juni 2010 Egebladet Ansvarshavende: Marianne Persson 8 Redaktion: Næste nummers deadline: Niels A. Hansen 24. september 2010 Anette Hareskov egeblad.169012@taastruprealskole.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL WINNIE.

VELKOMMEN TIL WINNIE. FEBRUAR 2014 Simon fyldte d. 9. feb. 20 år. Han inviterede derfor sin familie til pålægskagemand. Efter maden havde Simon besluttet, at de alle skulle i Bowl N Fun og bowle en time. Kenn havde fødselsdag

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 Sidste skoledag Fredag den 24. juni fra kl. 8.05-11.15. Storegruppen møder allerede kl. 7.30 til morgenkaffe med lærerne. Efter morgensang

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Højmarkskolen KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2009/10 NR. 6

Højmarkskolen KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2009/10 NR. 6 www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2009/10 NR. 6 KALENDER FOR MARTS:

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 4 D E C E M B E R

KONTAKT 12/13 nr. 4 D E C E M B E R KONTAKT 12/13 nr. 4 D E C E M B E R Indhold: Aktuelt i s. 2 Skolefest i fase 1 s. 2 Kids-volley i Brørup s. 3 Forfatterbesøg s. 3 Fritternyt s. 4 Easy-basket i Vejen s. 5 Idrætsdag i 5.-6. årgang s. 5

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

DYR PÅ LANDET & FRA JORD TIL BORD

DYR PÅ LANDET & FRA JORD TIL BORD DYR PÅ LANDET & FRA JORD TIL BORD Vi glædede os vist begge rigtig meget til vores første temauge og var nok samtidig lidt spændte på hvordan det hele ville forløbe. Det var jo meget anderledes især for

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter August 2014 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har haft en dejlig sommerferie og atter har samlet energi til en ny klubsæson. Flere af jer deltog

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR. 1

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR. 1 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR. 1 KALENDER FOR SEPTEMBER:

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da Nyhedsbrevet Årgang 16 - Nr. 5 - September 2010 Sommeren I dette nummer af Nyhedsbrevet vil vi forsøge at samle op på sommerens mange gode og glade oplevelser. Vi bliver nødt til at spole filmen helt tilbage

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013 Fælles info Fastelavn. Vi holdt fastelavn mandag efter vinterferien. Vi flyttede det hertil fordi vi havde Danmarks Indsamling i uge 6, men til næste år flytter vi det tilbage, så det ligger tættere på

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth

LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth Mandag d. 6. oktober Klokken 9.00 var de to busser og

Læs mere

Lejrskole til Svendborg. - Slotte og natur på Sydfyn. Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette. Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth

Lejrskole til Svendborg. - Slotte og natur på Sydfyn. Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette. Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth Lejrskole til Svendborg - Slotte og natur på Sydfyn Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth Limfjordsskolen 2007 I dag kom dagen, hvor vi tog til Svendborg.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Så er vi i gang med sidste SFO måned for 3. klasserne, inden de skal starte i klubben 1. juni. 2. klasserne får lov at komme

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Nyhedsbrev Maj. Gallamiddag. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev Maj. Gallamiddag. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Gallamiddag Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Maj BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet.

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Vi byder velkommen til nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Formålet med Arilds Tidende er blandt andet at holde jer orienteret om fritidshjemmets og bestyrelsens arbejde. Alle

Læs mere

Skolenyt. En anderledes skoledag

Skolenyt. En anderledes skoledag Skolenyt En anderledes skoledag 26.10.12. Skolenyt november-december 2012 1 SkoleNyt Ferslev Skole SkoleNyt udgives 4 gange årligt. Indlæg til skolenyt fremsendes til ferslevskole@aalborg.dk Redaktion:

Læs mere

Skoleblad for Terndrup Skole www.terndrup-skole.dk

Skoleblad for Terndrup Skole www.terndrup-skole.dk Skoleblad for Terndrup Skole www.terndrup-skole.dk Halvej 1, 9575 Terndrup Tfl: 99 88 80 55 Redaktionen består af: Rebecca, Freja og Patricia fra 8.a og Victoria og Lea fra 6.a Ansvarlig lærer: Helle Tengstedt

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE

FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE Den 21. juni 2013 Sommerfest Endnu et skoleår er snart gået og vi skal igen fejre sommeren og sige farvel til de elever der skal videre ud i verden. Det sker jo som

Læs mere

Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen.

Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen. Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen. Månedens udfordring: Torsdag den 29. marts vil vi for

Læs mere

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording Nr. 5 37. årg. 30. marts 2007 Temauge: Det er smukt Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Skolefest Byggeriet skrider frem Indhold: Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg.

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

4. klasses avis 17. 21. maj 2010

4. klasses avis 17. 21. maj 2010 4. klasses avis 17. 21. maj 2010 Den fede overraskelse Mandag morgen klokken tidlig tog 4 og 5 til tyskland med tog I toget fik de at vide hvad de skulle alle dagene. Mandag med tog, tirsdag kanotur, onsdag

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Næste orientering udkommer 1.oktober 2016

Næste orientering udkommer 1.oktober 2016 Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.1 September 2015 53. Årgang Kære elever og forældre Så er det nye skoleår skudt i gang igen. Som det efterhånden er blevet for vane, er det også et

Læs mere

Realskolen ønsker en god efterårsferie!

Realskolen ønsker en god efterårsferie! Haderslev Realskole Kridtstregen oktober 2016 Realskolen ønsker en god efterårsferie! Haderslev Realskoles officielle skoleblad Kridtstregen er Haderslev Realskoles officielle skoleblad. Det udkommer 4

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST Christiansminde Lørdag Regnvejr Luna kommer hjem fra 2 uger i Thailand og vi henter hende i lufthavnen ved halvottetiden. Hjemme hos Luna spiser vi morgenmad og snakker

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R KONTAKT 12/13 nr. 2 O K T O B E R Indhold: Aktuelt i Ny pædagogisk leder Fritter-nyt 4.B fremstiller ramper A-dage i første årgang 9. årgang på studietur A-dage i 0. årgang Stemningsbilleder Broer bygget

Læs mere

Foreløbigt program TalentWeek 2016

Foreløbigt program TalentWeek 2016 Foreløbigt program TalentWeek 2016 Herunder findes det foreløbige program for TalentWeek 2016. Bemærk at mindre ændringer kan forekomme. Det endelige program udleveres til alle deltagerne på TalentWeek

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Januar 2012 Siden sidst. Som tidligere nævnt, så har eleverne fra 4. 9. klasse svaret på et spørgeskema, som har dannet grundlag for vores undervisningsmiljøvurdering. Resultatet

Læs mere

Nyhedsbrev Marts. På bondegårdstur. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk

Nyhedsbrev Marts. På bondegårdstur. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk På bondegårdstur BEMÆRK Nyhedsbrev Marts DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk

Læs mere

Projektgruppemøde MultiMinen (Mad og motion tilbud til overvægtige børn i indskolingen)

Projektgruppemøde MultiMinen (Mad og motion tilbud til overvægtige børn i indskolingen) Bilag 4 - LOGBOG Mandag den 6/9 Projektgruppemøde MultiMinen (Mad og motion tilbud til overvægtige børn i indskolingen) Deltagere: Birgitte Projektleder, halvdelen af tiden på MultiMinen Annette Træner

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38 Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk Friskolen i Lemming Ugebrev 38 Kære børn og forældre! Lemming d. 18.september 2015 Vi holder

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Ugebrevet i næste uge indeholder (om alt går vel) skoleskema, ferieplan og rengøringsplan for det kommende skoleår.

Ugebrevet i næste uge indeholder (om alt går vel) skoleskema, ferieplan og rengøringsplan for det kommende skoleår. Uge 24 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Lige rundt om hjørnet venter

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i Regnbuen omkring skovture:

Spørgeskemaundersøgelse i Regnbuen omkring skovture: Skoleintra: Vi vil nu i gang med at bruge skoleintra lidt mere. Derfor vil vi fra denne måned, begynde at lægge Solstråleavisen ud på skoleintra. I første omgang, vil I forældre også få avisen i papir

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

Nyt fra AKT Til forældre i AKT-klassen Jamen, - hvad mener du Jette??

Nyt fra AKT Til forældre i AKT-klassen Jamen, - hvad mener du Jette?? Nyt fra AKT Velkommen tilbage til et nyt skoleår. Den nye skolereform har betydet ændringer i forhold til sidste år. Ændringerne ses tydeligst i den længere skoledag. Det var noget kroppen lige skulle

Læs mere

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig.

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig. #oldschool1962 På opdagelse i 1962 Alle mine kyllinger, Bro bro brille og To mand frem for en enke er alle en del af de lege, som workshop 6 omhandlede. Skolegården var fyldt med smilende piger med røde

Læs mere

KONTAKT 13/14 nr. 9 Indhold:

KONTAKT 13/14 nr. 9 Indhold: KONTAKT 13/14 nr. 9 Indhold: M A J Aktuelt i maj s. 2 A dage i 0.B s. 3 A dage i 1. årgang s. 3 Ny legeplads s. 4 Odysseus s. 5 Skolens fuglekasse s. 6 Info s. 7 Side 2 AKTUELT I MAJ Torsdag 01 Træk af

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Fælles PALS-dag på 8 Pals-skoler.

Fælles PALS-dag på 8 Pals-skoler. Fredag d. 6. marts, var det national trivselsdag. 8 PALS-skoler i kommunen valgte at markere denne dag samlet. PALS-tovholderne havde overordnet planlagt dagen sammen, og der var valgt nogle aktiviteter,

Læs mere

Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk SIDEN SIDST FK

Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk SIDEN SIDST FK www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR. 4 KALENDER FOR : december

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden Børnerådsmøde i Pyramiden www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Marts BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Stamtræer

Læs mere

Ugebrev 17 Indskolingen 2015

Ugebrev 17 Indskolingen 2015 Ugebrev 17 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolings forældre Allerførst en stor ros til jeres børn for den opmærksomhed og interesse de viste onsdag morgen i forbindelse med fortællingen fra vores

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21 2011. HUSK. Dagen efter Kristihimmelfartsdag fredag i uge 22- holder SFO lukket.

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21 2011. HUSK. Dagen efter Kristihimmelfartsdag fredag i uge 22- holder SFO lukket. Fælles info HUSK. Dagen efter Kristihimmelfartsdag fredag i uge 22- holder SFO lukket. Forskningsprojekt. Ca. 50 af vores børn var udvalgt til at deltage i projektet. Onsdag den 25. maj blev de sendt ned

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Kinesisk uge i 1. og 3.i

Kinesisk uge i 1. og 3.i Kinesisk uge i 1. og 3.i Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev November/december BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor

Læs mere

KONTAKT 13/14 nr. 3 N O V E M B E R

KONTAKT 13/14 nr. 3 N O V E M B E R KONTAKT 13/14 nr. 3 N O V E M B E R Indhold: Aktuelt i november Skolernes motionsdag Billedudstilling Fritternyt A-dage i 1.B A-dage i 8. årgang A-dage i 2. årgang Fernisering i 2. årgang Info s. 2 s.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2009/10 NR. 5

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2009/10 NR. 5 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2009/10 NR. 5 KALENDER FOR FEBRUAR:

Læs mere