Munkekærskolen Oktober 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Munkekærskolen Oktober 2004 www.munkekaer.dk"

Transkript

1 Munkekærskolen Oktober "Firetusindeottehundredesyv 68/100" står der på den store check, der her overrækkes til Torben Nielsen fra UNICEF's Børnefond. Han takkede for gaven og kunne viderebringe en tak fra selveste prinsesse Alexandra. Sidst i september havde skolen omlagt uge, hvor sporene arbejdede med hver sit emne. Læs mere om ugen i 9.a's store reportage nedenfor og inde i bladet. I spor D arbejdede man med børns rettigheder, og det lykkedes 70 elever fra klasse fordelt med 14 pr. dag at lave og sælge mad for 4.807,68 kr. Samtidig hørte de om forskellige nødhjælpsorganisationers arbejde. Om fredagen besluttede de at give overskuddet til UNICEF's Børnefond. Initiativtagere til madprojektet var lærerpraktikanterne Cecilie Schmidt og Anna Schur. Mandag d. 4. oktober - lige før deadline - blev den store check overrakt til UNICEF, som kunne bringe en hilsen og tak til eleverne fra UNICEF's protektor - prinsesse Alexandra. Af Simon Arnesen & Dennis Krogh Ild og ild. En rigtig ildebrand kan man nu ikke sige det var. 7. a lavede vulkaner og ville så senere prøve, at få den i udbrud. Det foregik ved at bruge et stearinlys til at lave lava. Det var da også en god ide, syntes deres lærer, Sara. De skulle bare huske at passe på, når de gjorde det, for flammen går op, mens stearinen går ned. Det gik også helt fint. Så kom der en anden elev fra 7. klasse og ville prøve, og det gik knap så fint. Der gik ild i toppen af vulkanen, og brandalarmen gik. Så det endte som en rigtig spændende dag for 7.a. (fortsættes nederst på side 5). Tirsdag d. 21/ kl fik Munkekærskolen et besøg fra Falck. 7.a var i gang med et vulkanforsøg, som gik godt i starten, men hurtigt udviklede sig til en lille brand. I den omlagte uge arbejdede 9. a som avisredaktion. Klassen skrev og layoutede en reportage til Munketidende. Den indledes med denne artikel og fortsættes på siderne

2 Munkekærskolen Tjørnholmvej Solrød Strand Kontortid på skoledage: Mandag - torsdag kl Fredag kl Ledelsen kan træffes efter aftale i kontortiden. Hovednummer Sekretær Sekretær Skoleleder Viceinspektør Afdelingsleder Skolepsykolog Skolebiblioteket Pedel Skolevejleder Telefax Lærerværelse A Lærerværelse B Lærerværelse C Lærerværelse D Store lærerværelse Sundhedsplejen Klinisk psykolog Tale-høre-pædagog Spec.uv.-konsulent SFO: Hjørnet/Krogen SFO: Tjørnen/Gyngen SFO: Munkekær Munketidende Skolebladet udleveres gratis til elever, ansatte, bestyrelse, forældreforening, samarbejdspartnere og lokalaviser. Det trykkes i ca eksemplarer og udkommer fire gange om året. Indlæg afleveres eller mailes til skolens kontor. Længere indlæg skal afleveres digitalt. Gengivelse af bladets artikler er tilladt med kildeangivelse. Deadline for næste nummer: Onsdag d. 6. december 2004 Redaktion Margrethe Gdowski (ansvar) Finn Berskov Margrethe Gdowski Viceinspektør De røde æbler løsner let fra træets trætte kviste. Snart lysner kronens bladenet, og hver et løv må briste. Når aftensolen på sin flugt bag sorte grene svinder, om årets sidste røde frugt den tungt og mildt os minder. Alex Garff Ja, efteråret banker for alvor på med et væld af intense farver og dufte. Og dermed også en velfortjent efterårsferie. Ombygning og renovering Fra sommerferiens start og frem til nu har skolen været omdannet til en byggeplads. Som beskrevet i sidste nummer af Munketidende er der foretaget mange bygningsmæssige ændringer og forbedringer. På ledelsens vegne vil jeg takke skolens personale, elever og forældre med flere for den velvilje, der er blevet vist i forbindelse med byggeriet. Hvor gener m.m. som oftest er blevet håndteret med stor forståelse, da vi sammen har kunnet glæde os over de mange forbedringer, der er sket. Det har været en periode, hvor vi bl.a. har været uden ventilation, hvor biblioteket har været lukket, administrationen flyttet midlertidigt ud osv. At så store bygningsmæssige ændringer har kunnet foregå samtidig med, at vi driver skole, skyldes en flot planlægning fra arkitektens og Plan og Bygs medarbejderes side - samt ikke mindst håndværkerne og skolens serviceleder og servicemedarbejder. TAK til alle for indsatsen! I efterårsferien skal ventilationsanlægget køres ind og justeres, og der kan forekomme driftsforstyrrelser de første dage efter efterårsferien. Derfor vil en varm trøje i tasken være en god idé. Struktur på sfo-området I foråret blev skolens tre sfo'er til én sfo: Munkekærskolens sfo med én sfo-leder. Det har hen over sommeren ført til en række drøftelser af forældrerådenes placering og arbejdsområde. Strukturen fremover er således, at Munkekærskolens sfo har ét forældreråd, som er et overordnet organ, der refererer til sfo-leder Birgitte Støvelbæk. Forældrerådet er rådgivende for skolebestyrelsen og kan bl.a. fremsende høringssvar til denne. De tre sfo-afdelinger - Munkekær FC, Hjørnet & Krogen, Tjørnen & Gyngen - får hver et afdelingsråd. Afdelingsrådet refererer til den pågældende afdelingsleder og tager sig af driften i huset. Med denne strukturændring mener vi, at den enkelte sfo-afdeling fortsat kan bevare sin egenart, og samtidig sikrer vi os en ensartethed på det overordnede plan de tre afdelinger imellem som fx fælles cykelregler. Side 2 Munkekærskolen

3 Forsikring Skolebestyrelsen har drøftet forsikring for skoleelever i forbindelse med, at 7. årgang i indeværende skoleår også kan forlade skolens område i de store pauser samt i mellemtimer m.m. Den direkte anledning til forsøgsordningen er, at vore 7. klasseelever har idrætsundervisning i Idrætscenteret og selv skal transportere sig. Kommunen har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker eleverne, men kun i forbindelse med skolegangen. Man kan se bestemmelserne i skolehåndbogen ("Blå Bog") og på skolen hjemmeside. Som uddybning bringes til højre herfor et uddrag fra KommuneForsikrings pjece Forsikring af skoleelever Vikardækning På skolebestyrelsesmødet i september har bestyrelsen vedtaget en ændring til principper for vikardækning. Fremover kan elever fra 7. klasse sendes hjem ved aflyste timer - uden skriftlig besked til hjemmene. Det er samme ordning, som tidligere har omfattet klasserne. Personaleforhold Siden sidste nummer af Munketidende har vi budt velkommen til Claus Blume Hansen, som er ansat som teknisk servicemedarbejder fra 1. juli og Charlotte Rønnow Olesen, som er ansat som sekretær på deltid fra 1. august God efterårsferie På ledelsens vegne vil jeg ønske alle en rigtig dejlig efterårsferie. Margrethe Gdowski (Se også spalten til venstre.) Helbredsudgifter Hermed forstås lægeordinerede helbredsudgifter, der følger efter at dit barn har været ude for et uheld. Du skal i første omgang selv afholde udgifter i forbindelse med lægebehandling, ophold på sygehus, forbindssager, evt. reparation af briller osv. Når udgifterne er betalt og du har bilag på dem, kan du henvende dig til dit barns skole, som så anmoder kommunen om refusion. Når sagen er behandlet, får du svar på hvilken dækning, der kan ydes. Transportudgifter Forsikringen dækker udgifter til transport i forbindelse med lægeordineret ambulant behandling, der følger af uheldet. Transporten skal foregå med billigst forsvarligt transportmiddel - normalt offentlige transportmidler. Kviteret regning skal afleveres til institutionen/kommunen. Brilleudgifter Også her gælder at regningen for reparation eller - hvor reparation ikke er mulig - nye briller i samme prisklasse som de ødelagte, skal afleveres til institutionen/kommunen. Erstatningen til anskaffelse af nyt brillestel var pr. 1. januar 2002 max. 884 kr. Tandskader Er barnet under 18 år, skal henvendelse om tandskader ske til den kommunale tandpleje. Nødbehandling hos anden tandlæge er dog også mulig. For unge mellem 18 og 21 år skal henvendelse ske til egen tandlæge. Tandskader som følge af uheld dækkes af forsikringen, hvis prisen for behandlingen er godkendt af kommunens forsikringsselskab og hvis behandlingen (inkl. eventuelt følgevirkninger) er sket og regningen er fremsendt inden barnets 21. år. Ménerstatning og begravelseshjælp Ved sådanne erstatninger må du sikre dig, at ulykkestilfældet anmeldes via institutionen/kommunen til forsikringsselskabet. Hvis eleverne skader hinanden Hvis eleverne gør skade på hinanden, er hovedreglen, at mellemværendet afgøres mellem de to parter. Skaderne kan dermed henvises til afgørelse mellem hjemmenes egne indbo-/ ansvarsforsikringer. Skade på skolens ting Hvis eleverne forvolder skade på skolens bygninger eller inventar er de personligt ansvarlige. det betyder, at evt. erstatningspligt ikke påhviler forældrene, men barnet selv. Har forældrene tegnet en indbo-/ familieforsikring vil der kunne ske anmeldelse hertil. Denne forsikring yder endvidere erstatning for forsætlig skade, men alene når der er tale om børn under 14 år. Hvis eleven bliver skadet eller forvolder skade Under deltagelse i erhvervspraktik, studiebesøg, praktik i forbindelse med faget arbejdskendskab, arbejdspraktik (for elever i specialundervisning), praktik i forbindelse med erhvervsmæssig introduktionskurser, gælder der særlige regler i henhold til statens erstatningsordning. Da der erfaringsmæssigt sker justering af denne lovgivning, skal vi henvise til, at der tages kontakt med skolen/kommunen for at høre, hvilke regler, der er gældende på det aktuelle tidspunkt. Skolepatruljer Under skolepatruljearbejdet er SP'erne omfattet af skolens/kommunernes arbejdsskadeforsikring. Hvis SP'erne under arbejdet kommer til at påføre skolen erstatningsansvar, vil et sådant være dækket af skolen/kommunen eller dennes ansvarsforsikring. Forsikringer tegnet i KommuneForsikring A/S dækker normalt: Helbredsudgifter, transportudgifter og brilleudgifter med op til kr. pr. skade - brillestel dog max. 884 kr. Udgifter til tandskader med op til kr. pr. skade. Ménerstatning med op til kr. ved 100% mén. Begravelseshjælp med op til kr. Beløbene er pr. 1. januar 2002 og reguleres hvert år 1. januar. Munkekærskolen Side 3

4 Munkekærskolens spor B har sportsuge De var ude og spille golf, og det var sjovt. De er glade for det emne, som de har i sporet. De fik ikke prøvet at spille hockey. Det ærgrede de sig over, for det kunne de godt tænke sig at spille. Signe og Katrine fra 5.b skulle onsdag d. 22/9 på stranden og spille fodbold. Da vi mødte dem, havde de meget fart på, så en længere samtale blev det ikke til, men de fortalte, at de godt kunne lide temaet og ugens arrangement. Af Louise Jacobsen, Nana Svendsen og Jesper Søndergaard, 9.a Munkekærskolens B-spor har haft en temauge, der handlede om sport. De har delt det op sådan, at første til tredje klasse var hold 1, og fjerde til niende klasse var hold 2. Fjerde til niende klasse Lars og Rasmus fra 9.b fortalte os om deres omlagte uge. De har bl.a. prøvet at bowle, ro, og spille golf og været på skovtur. De to drenge har virkelig elsket ugen, der for spor B stod i sportens tegn. Specielt det gode sammenhold de har i klassen kom virkelig tydeligt frem i denne uge. Det bedste de var ude og prøve var at bowle, men også kanoturen var spændende. De tre eneste, der ikke brød sig specielt om kanoturen var Julian og Sandie, da de kæntrede en gang eller to. Heller ikke Lars var glad for at sætte sig ned i kanoen. Drengen lider en smule af vandskræk. Da Lars endelig fik taget sig sammen til at komme ned i kanoen, gik det fint i et kort stykke tid, men så blev Rasmus også nødt til at komme og trøste Lars. Vi har snakket med tre drenge, Emil, Patrick og Peder fra 8.b. De har i denne uge spillet golf, sejlet i kano, været på skovtur og spillet basket. De kunne godt lide ugens mange aktiviteter, selvom Patrick fik en bold i hovedet 4 gange, da de skulle spille basket. To piger fra 6.b siger, at de har prøvet karate. Det syntes de var meget sjovt. De har også prøvet at ro i kano og spille basketball. Det var skægt. Første til tredje klasse Ditte og Heidi fra 3.b syntes, at det har været en rigtig god uge. Med mange gode lege og aktiviteter. Pigerne elsker at røre sig, og det har været godt da de har skulle lege gamle lege og danse. De to piger har været glade for temaet sport, og ville ikke have valgt anderledes, hvis det var dem der bestemte. 2.b har leget gamle lege, spillet hockey og danset. Det synes de var rigtig sjovt. De har også været på stranden og lege kongens efterfølgere. De synes, at det har været en rigtig fed sportsuge. Josephine fra 1.b fortæller, at hun har spillet hockey og danset og at hun syntes at det var sjovt. Kasper fra 1.b siger at han har været på stranden og leget katten efter musen, og de har leget med sand, og at det var rigtig sjovt. Kasper siger,at han godt kunne have tænkt sig, at spille håndbold, fodbold og svømning, men det måtte de ikke, da lærerne havde besluttet, at det var de for små til. Philip fortalte, at det var hyggeligt, og nogle gode lege. Han ville ikke vælge noget andet, hvis han havde mulighed for det. Side 4 Munkekærskolen

5 Ugh, ugh i spor C Indianeruge for de små og sport for de store. Af Michelle Jørgensen & Denise Ahlehoff I temaugen arbejdede C-sporet med USA klasse arbejdede sammen. De lavede forskellige kreative ting, som indianerting. Vi snakkede med 2. c's klasselærere, som fortalte os om sporets tema: Vi snakkede med Julie fra 1.c og Natascha fra 2.c, og de fortalte at "drømmefangere" havde været det sjoveste: "Først tegnede vi på papir, som blev klippet ud og betrukket med plastik (red. lamineret). Så satte vi fjer og andre ting på, som pynt, og til sidst satte vi snor i." "De små skal lave nogle forskellige indianerting og på tur til Firmileskoven, hvor de bla. skal lave snobrød. De større klasser har om amerikansk sport bl.a. basket og cheerleading." Først og fremmest blev eleverne delt op i hold, som var blandet efter alder og klasse, og så tog de ud og lavede forskellige aktiviteter i Firmileskoven. Vi fulgte et hold halvvejs af løbet. Det var 8. klassen i C-sporet, som stod for aktiviteterne. Det ene sted skulle de bl.a. spise en kiks, løbe over en målstreg, tilbage igen og puste en ballon op på tid. Senere skulle de lave snobrød på bålpladsen i Firmileskoven. 3. klassen befandt sig ovre i hjemkundskab, sammen med 5. klassen. De havde lavet en amerikansk ret som hed "Creoler-jambalaya", som er en kogt blanding af skinke, hønsekød, store rejer, stegt kalkun og krydret chorizo pølser i. "Creolerjambalaya" er den bedste creolermad man får i New Orleans, som ligger i USA. De lavede også boller. Udover at lave mad, har de lavet det samme som de andre små klasser, nemlig indianerting. Vi spurgte tre piger fra klassen, og de synes, at det sjoveste ved temaugen var at lave mad. Man får en masse maling på fingrene, og det er ikke særlig sjovt. Sådan lød det fra en pige inde fra 0.c, som havde lavet krukker, masker, malet på punge, lavet drømmefangere m.m. Hele klassen arbejdede med det samme på forskellige tidspunkter. De synes, at ugen indtil nu har været god, og ikke mindst sjov. Det dårlige var, at de ikke selv måtte bestemme, hvad de skulle lave - men det gør de vel heller ikke i deres normale undervisning? 1. og 2. klasse lavede nøjagtigt de samme ting som 0. klasse. De synes også, at ugen indtil nu har været god - og selvfølgelig bedre end normal undervisning. Fortsat fra forsiden: Inspektøren udtaler sig om branden i spor A Vi har snakket med skoleinspektør Peter Rasmussen ang. den lille brand i spor A. Vi fik hans kommentar: "Jeg synes ikke, det er noget som sådan at alarmere om. Jeg finder det bare lidt komisk, og så fik vi jo prøvet alarmerne. Det gik jo også helt fint, og alle gjorde som man skulle ved sådan en lejlighed." Munkekærskolen Side 5

6 Velgørenhed i spor D Indsamling til UNICEF's Børnefond. Af Andreas Hansen og Mikkel Jensen, 9. a Om fredagen blev forslagene afleveret til kontoret. Spor D har om børns rettigheder. Vi har fået nogle spørgeskemaer tilbage fra klasse. Vi spurgte bl.a. om, hvad de lavede, og hvad der var det sværeste og om de havde haft nogle problemer i klasserne. Der er nogle, der har om mobning, nogle der ser film og andre, der læser om børn i udlandet. De fleste børn sidder og læser i storrummet. Men de har haft nogle problemer med opførsel og samarbejde, og nogle har har haft for lidt tid. På skift har 14 elever fra klasse lavet og solgt mad til skolens elever og lærere. Overskuddet skal gå til velgørenhed. Maden blev solgt hver dag i spisepausen. Om fredagen besluttede de, at pengene skulle gå til UNICEF. Det blev til 4807,68 kr. Nyheden kom på forsiden af SYDKYSTEN, og mandag d. 4. oktober fik Torben Nielsen fra UNICEF overrakt en stor check på beløbet. (Se forsiden) De sang også morgensang hver morgen. Der er nogle, der synes det er sjovt, og andre der synes det er kedeligt. Men alle siger, at det er bedre end en normal skoledag. Den sidste time hver dag blev brugt til at arbejde med skolens egne værdier. Side 6 Munkekærskolen

7 Klamme madder i spor C Omlagt uge i spor A Af Dennis Jensen og André Andersen, 9. a 8.c lavede et stjerneløb med poster for spor C. Der var 15 poster, som var fordelt rundt i hele skoven og 15 hold børn. En af posterne gik ud på, at de skulle spise nogle klamme madder, som bestod af en skive rugbrød tandsmør, leverpostej torskerogn, remoulade, sky og ikke mindst asier. Det var nok det klammeste, de havde set, men til stor overraskelse kunne næsten alle lide madderne. Der var også flere poster og sjov, hygge og snobrød. Mads fra 8.c har om USA og bandekrige i den omlagte uge. Han synes, at det var kedeligt det med USA, men det var meget sjovt at lave poster. Han havde en sodavandspost. Vi var inde hos nogle forskellige klasser, hvor vi har set flere forsøg, som var vældige gode. Om onsdagen var vi hos 3. klasse. De havde om luft og pustede sæbebobler med Berit og Bodil. Alle klasser har lavet en masse, spændende og udfordrende ting. De har f.eks. lavet vulkaner med Sarah, som har vist sig at være en stor succes. Nogle piger fra 4. klasse udtaler sig om vulkanerne: "Det er vældig sjovt og spændende." Billeder til Munketidende Munketidende uden billeder er kedeligt. Derfor er vi glade for at få billeder til artiklerne. Denne gang har vi heldigvis fået mange fotos med. Desværre bliver billederne ikke altid så gode, fordi bladet først skal udskrives på printer og derefter kopieres på kopimaskine. Ved hver gengivelse bliver kvaliteten af billederne forringet lidt. Det er derfor vigtigt, at kvaliteten af billedet er så god som mulig fra start, og det kan den blive ved at følge dette råd: Mikkel fra 5.c siger: "Jeg synes, det er meget sjovt, for vi har om New York. Vi laver "drømmefanger" og har haft om cheerleaders - det kunne jeg godt li at arbejde med." Sæt gerne billeder ind i dokumentet, men aflevér også billedfilerne, så vi kan redigere dem og forsøge at gøre dem tydeligere. Munketidende er glad for indlæg, og der er kommet mange denne gang. Tak for dem! Munkekærskolen Side 7

8 I den omlagte uge 39 havde spor B sat fokus på sport og leg. Spor B fortæller: Mandag, tirsdag og onsdag i uge 39 var der rigtig gang i alle eleverne i spor B. Der blev danset, spillet håndbold og løbet om kap til den store guldmedalje. Mange af eleverne nåede en hel dag til stranden, hvor der blev afholdt en miniolympiade. Til at instruere i basket var vi så heldige at have en ægte amerikansk 1. holdsinstruktør. De store elever var blandt andet på golfbanen og i Køge Roklub. Vejret viste sig ikke fra sin bedste side, men alle gik til opgaverne med friskt mod. Et par af eleverne var vist glade for at have skiftetøj med, da de fik en tur i det kolde vand i Køge Havn. Vi havde til nogen af aktiviteterne instruktører udefra. To unge instruktører fra håndboldklubben i Jersie ydede et fint job, og nogen har måske fået lyst til at gå i gang med denne sportsgren. 3 af vores egne piger fra 6. klasse var friske på at undervise i dans. Det gjorde de så godt, at nogen af eleverne mente, det havde været den bedste aktivitet af alle. I indskolingen havde vi personale fra sfo'erne erne med i de tre dage. Vi spillede f.eks. hockey på deres baner. Om torsdagen havde alle en dag i egen klasse med et emne om værdier for Munkekærskolen. Alle havde her en dag, der på forskellig måde omhandlede det, at være sammen i skolen på en god måde. Fredag var det så tid for den årlige udflugt til 4-mileskoven. Vejret var den dag strålende, og vi gik i samlet flok af sted. Det blev en dejlig dag, flot arrangeret af 8. klasse. Alt i alt kan vi igen se tilbage på en god og udbytterig uge, hvor spor B.s elever igen har vist, at de er gode til at være sammen og passe på hinanden. Side 8 Munkekærskolen

9 Lige før sommerferien var 5.a på Den Nordiske Lejrskole i Hillerød. En tur på naturlegepladsen Eghjorten. Den maj tog 4. a (nuværende 5. a) på lejrskole til Den Nordiske Lejrskole i Hillerød med Henrik og Lotte. Alle mødte glade og forventningsfulde op på Solrød Station. Det er ikke til at sige, om det var eleverne fra 4. a eller deres forældre, der var mest spændte. Efter et par timer med S-tog, bus og flade fødder nåede vi vores bestemmelsessted, hvor alle blev indkvarteret på 4-mands værelser med køjer. Værelserne var fine. Det varede dog ikke mere end en dags tid, før mindst et af værelserne var berygtet for dets lugt - og med god grund. De fleste af beboerne havde nemlig besluttet sig for hverken at gå i bad, børste tænder eller skifte sokker. Det skulle prøves, når nu mor ikke var med. De fik ikke så tit besøg. Efter indkvarteringen gik hele klassen i bådene og fandt hurtigt ud af, at man altså ikke er født med at kunne ro. En enkelt båd med friske drenge måtte ud for at hjælpe tre piger ind til bådebroen igen efter de havde roet rundt i cirkler meget længe. Den første aften sluttede af med godnathistorie omkring bålet. Den første nat blev eleverne vækket kl. 12 om natten. Vi skulle gå tur i skoven. Det var lidt uhyggeligt, syntes de fleste, og det blev ikke mindre uhyggeligt af, at Henrik bad dem slukke lommelygterne. Vi sluttede af med at fortælle spøgelseshistorier på fodboldbanen uhhhh Maden på lejrskolen var helt i top. Burgere, fiskefrikadeller m.m. var meget populært, og der var dessert hver dag. Madpakkerne skulle eleverne selv smøre efter morgenmaden, inden vi tog på tur. Vi kom lidt omkring i omegnen. Vi fik besøgt Frederiksborg Slotshave, naturlegepladsen Eghjorten, Kronborg og Experimentariet. Mens vi var på Kronborg var vi så heldige at opleve, at nogle soldater fyrede kanonerne af. Ved det første brag stod eleverne forgæves og spejdede efter kanonkuglerne, der jo burde ramme ned ude i Øresund. Vi måtte dog skuffe dem ved at fortælle, at soldaterne skød med løst krudt. Efter turen til Kronborg i silende regn gik vi på shopping i Helsingør og sluttede af med en is efter eget valg i Brostræde. Det var en stor succes. Nogle aftener spillede vi rundbold og et par aftener hyggede vi med slik og sodavand og legede forskellige lege. Bl.a. skulle eleverne mime et eventyr for hinanden. Det var virkelig morsomt. Sidste aften fik vi lagkage der var nemlig en, der havde fødselsdag. Det var en uge fuld af gode oplevelser, som sluttede d. 14. maj. Hvis nogen skulle have glemt det, var der et kongeligt par, der holdt bryllup den dag, og det mærkede vi tydeligt. Der var både danske og australske flag i toget - en festlig afslutning på en dejlig uge. Munkekærskolen Side 9

10 4.a har været på lejrskole i september og fortæller om turen: Det hele startede med, at Helle gav os en seddel om at vi skulle til Tikøb på lejrskole (lidt uden for Helsingør). Alle blev meget glade og glædede sig til at komme af sted. Mandag: Vi tog af sted med S- toget fra Solrød. Forældrene kørte vores bagage derop. Det var dejligt, så havde vi ikke så meget at slæbe på i toget. Da vi var blevet læsset af bussen i Tikøb, skulle vi gå det sidste stykke vej gennem skoven, men vi "for vild" og måtte gå tilbage og tage nogle taxaer til hytten. Det var en spejderhytte, der lå lige midt i en skov. Her blev vi bedt om at finde vores køjer, så måtte vi lege eller hygge os i sengene til vi skulle have saftevand og kage. Til aftensmad fik vi kylling og pommes fritter, som første gruppe skulle lave. Tirsdag: Vi startede dagen med at spise morgenmad. Bagefter gik de fleste drenge og piger ud for at lege på en "pindegynge". Kl gik vi ned til busstoppestedet, hvor vi ventede på vores bus. Vi kørte med bus til Helsingør og videre med toget til Hillerød, hvor vi skulle se Frederiksborg Slot.Vi så en masse malerier og kunstværker. Vi prøvede også en masse gammelt flot tøj og hørte om kongerne. Bagefter skulle vi på restaurant, hvor vi selv måtte vælge, hvad vi ville have. De fleste spiste burgere. Så måtte vi gå alene i grupper og "shoppe". Hver gruppe havde en mobiltelefon, så vi nemt kunne få fat i lærerne. Hjemme i hytten bestod aftensmaden af rugbrød og pålæg. Om aftenen dansede vi "Limbo" og fik kage og så gik vi i seng. Onsdag: Det var Patricias fødselsdag. Klassen gik ind på værelset og sang for hende.hun åbnede pigernes gaver og nogle af drengenes. Så lavede morgenholdet morgenmad, og vi spiste os mætte.da de fleste var færdige skulle vi lave vores første madpakker på turen, komme vand i vores dunke, gå gennem skoven hen ad vejen og op i bussen. Turen med bussen gik i dag til Kronborg Slot. Her så vi kirken og en masse billeder af Christian d. 4.Vi skulle også ned i kasematterne, hvor vi så Holger Danske. Herefter tog vi en færge, som hed "Sundbussen". Vi sejlede til Sverige. Ude fra havet kunne vi se Kronborg. I Sverige spiste Side 10 Munkekærskolen

11 vi mad og da Mie skulle smide sit affald ud, gik bundes ud af skraldespanden. Alle grinede og det var pinligt for Mie. Herefter fik vi lov til at gå rundt selv og handle og "slikbutikken" var helt klart favoritten. Vi fik brugt vores 20 svenske kroner, som vi havde vekslet. Så var det tid til at komme hjem. Om aftenen holdt vi Patricias fødselsdag, spiste slik og chips. Drak cocacola og legede "Limbo". Fed fest. God nat, vi ses i morgen. Fredag: Så er det oprydning og hjemtur. Oscars mor og Ninas far hentede bagagen og vi kørte den anden vej hjem igen. Alle forældrene hentede os på stationen. Det havde været en god tur, som vi ville snakke meget mere om, når vi skulle ses igen og se alle de billeder, der var blevet taget. Torsdag: Det sædvanlige. Op, morgenmad, gåtur til bussen. Afgang fra Gurrehus Kursuscenter til Helsingør. I dag skulle vi først besøge Sct. Mariæ Karmelitter Hvidmunke Klosteret. Derefter Teknisk Museum, hvor vi lavede svævefly og så en masse flyvemaskiner og biler gennem tiderne. Vi måtte også gerne sidde i nogle af flyene. Hvad hedder disse eventyr af H. C. Andersen? Der var så dejligt ude på landet... : Der kom en soldat marcherende... : I Kina ved du jo nok er kejseren kineser... : For mange år siden levede en kejser... : Svaret afleveres til kontoret inden fredag d. 22. oktober kl. 12:00. Navn: Klasse: Der trækkes 2 vindere, som får flødeboller til uddeling i klassen. Munkekærskolen Side 11

12 H. C. Andersens barndomshjem. Vi indleder med en udstilling på skolebiblioteket efter efterårsferien. Den 12. november inviteres alle skolens elever til et eventyrligt multimedieshow om "Hans Livs Eventyr" i hallen - et show om H.C. Andersens liv i billeder på stort lærred, musik og levende ord. I februar vil 3. og 7. klasserne få besøg af en professionel fortæller, der også vil afholde et lærerkursus. H. C. Andersen et år før sin død. (Odense Bys Museer) H. C. Andersen blev født i 1805 og døde i Til næste år kan vi fejre hans 200 års fødselsdag. Hans eventyr er oversat til 150 sprog, og han er den mest kendte dansker i verden. I år og næste år vil vi i Danmark og andre lande fejre hans 200 års fødselsdag. Skolebiblioteket vil også fejre ham med en masse aktiviteter i hele skoleåret: Udstilling om H. C. Andersen Elevoplæsning af 7. klasse Kasse fra Amtscenteret Eventyrligt show i hallen Uroværksted (loftpynt) Bogmærke-konkurrence Brætspillet "Fyrtøjet" Eventyr-video i pauser Udstilling af papirklip Professionel oplæser Decoupageværksted Besøg af kunstnere Plakat-konkurrence Papirklipværksted Læreroplæsning Skyggeteater Gæt eventyr Ønsketræ Sange med mere H. C. Andersen som 30-årig. (Odense Bys Museer) I april besøger to kunstnere 4. og 5. klasserne, og når skolebiblioteket kommer på plads, laver vi et stort ønsketræ - og meget mere. En gammel tegning til Fyrtøjet af Vilhelm Pedersen. Denne grimme ælling blev fundet på Side 12 Munkekærskolen

Forsikring for skoleelever

Forsikring for skoleelever Forsikring for skoleelever Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn som elev i folkeskolen? Forsikring for skoleelever En undersøgelse fra Odense Universitetsklinik viser,

Læs mere

Forsikring for skoleelever. ulykkesforsikring for dit barn

Forsikring for skoleelever. ulykkesforsikring for dit barn Forsikring for skoleelever ulykkesforsikring for dit barn Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn som elev i folkeskolen? En undersøgelse fra Odense Universitetsklinik

Læs mere

Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner. ulykkesforsikring for dit barn

Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner. ulykkesforsikring for dit barn Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner ulykkesforsikring for dit barn Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn i institutionen? Kommunerne gør et stort

Læs mere

Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner

Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn i de kommunale institutioner? Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner

Læs mere

ulykkesforsikring for dit barn

ulykkesforsikring for dit barn FORSIKRING FOR SKOLEELEVER ulykkesforsikring for dit barn 1 2 Vidste du, at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn som elev i folkeskolen? En undersøgelse fra Odense Universitetsklinik

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV

VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV SÆSON AVISEN 2012 VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV Artikler Jonas stopper Jonas stopper i morgen Og på mandag kommer Martin Jensen herover Og er fast hver dag. Mad uger Der er mad uger

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind!

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind! En hjemmelavet gave siger meget mere end en færdigkøbt fidus. Den fortæller, at man har brugt tid og kræfter. Den fortæller, det er noget personligt. Den fortæller, at man får for lidt i lommepenge. Citat;

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Temauge Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby Kend din by Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Introduktion Vi har i uge 43 her på Kildeskolen beskæftiget os med vores

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012 Forældremøder på Kalbyris 4.-5. klasser august-september 2012 Trivsel og forældresamarbejde Forældrerådet Vi starter tættest på jer I klassen er det vigtigt at skabe god trivsel både blandt elever, forældre

Læs mere

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 FÆLLES Sommerferien nærmer sig og vi vil være i det Gl. Hus hele ferien. Med mindre andet er aftalt skal børnene være her senest klokken 9.30. Hvis tilmeldte børn ikke møder i

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen I dette nummer vil du kunne læse om: Et halloween indlæg fra skolens store græskarmand om efterår og kommunevalg Velkommen til Nyt Nuntius. Velkommen til et nyt layout og en ny måde at præsentere vores

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014 Velkommen tilbage. Så er vi i fuld gang igen. SFO og skole er i fuld sving igen. En særlig velkomst skal lyde til alle jer nye børn og forældre! Vi har set jer og mødt jer flere gange i foråret; nu er

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

TJØRNEGÅRDSSKOLEN Gentofte Kommune

TJØRNEGÅRDSSKOLEN Gentofte Kommune Nyhedsbrev juni 2012 Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, og næste års planlægning er på plads. Vores 9. klasser har allerede holdt sidste skoledag med fest og farver. Alt foregik i god ro og orden,

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk. Program

Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk. Program Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk Program Temadage 4. maj 8. maj 2013 Valg 1 Den kolde krig Fra 1945 til starten af 90 erne levede verden med frygten for

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing 1 Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm Puplishing Eventyret over alle Eventyr Forlaget: Grimm Puplishing Forfatter: Kasper Adsbøll Layout:

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange skal med klubben på

Læs mere

Idékatalog Thomasskolen.

Idékatalog Thomasskolen. Idékatalog Thomasskolen. Dette idékatalog indeholder en lang række idéer til fremme af trivsel i de enkelte klasser og årgange eller på tværs af disse. Forældrerådet maj 2012 Idékatalog Thomasskolen. Dette

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli 2015 Vesterhavsgde 8 Thorsminde 97 49 71 54

Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli 2015 Vesterhavsgde 8 Thorsminde 97 49 71 54 SOMMERSJOV I VEST Aktiviteterne afholdes i den første uge af din sommerferie, uge 27 Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli 2015 Der er sjov for både store og små, så skynd dig at melde dig til, så du kan

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Gram Skole. Juni 2015. Sidste nyt fra skolen. Kommende begivenheder. Kort nyt Fredag d. 26. juni, sidste skoledag inden sommerferien:

Gram Skole. Juni 2015. Sidste nyt fra skolen. Kommende begivenheder. Kort nyt Fredag d. 26. juni, sidste skoledag inden sommerferien: Kommende begivenheder Juni 2015 Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33 01 Sidste nyt fra skolen Skoleåret nærmer sig afslutningen. Og juni måned er præget af ture,

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013 Fælles info kan huske, hvad jeg syntes var det vigtigste de havde lært! Husk: At vi holder åbent hele sommerferien i SFO, men at vi lukker allerede kl. 16 i ugerne 28, 29 og 30. Sommerferie. Så står skolernes

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

KNAS. Special El Prebsi udgave

KNAS. Special El Prebsi udgave KNAS Special El Prebsi udgave Preben 2000-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORSIDE SIDE 2 INDHOLDSFOTEGNELSE, OPSTILLING AF INDLÆG & RINGETIDER SIDE 3 FARVEL TIL PREBEN FRA 5.B SIDE 4 FARVEL TIL PREBEN

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse

Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse I det kommende skoleår vil eleverne fra 3.-7. klasse have valgfag 2 sammenhængende lektioner hver torsdag i normale skoleuger. Eleverne vil have mulighed for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Vi bringer din nyhed! Henvendelse: flammen321@gmail.com

Vi bringer din nyhed! Henvendelse: flammen321@gmail.com 19. december I denne udgave af Flammen vil du kunne læse om Inas fødselsdagsfest, 7. klassernes fordybelsesfag, Stormen Bodil, Undergrounds genåbning og masser af andet. Redaktørgruppen består at: Patrick

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B Introduktion af Netavis Netavis Vi, elevrådet, er gået sammen om at lave en avis. I avisen har vi tænkt os at skrive om, hvad der sker på skolen. Vi skriver om de arrangementer og aktiviteter, som foregår

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

Månedsinformation Karup skole og SFO Februar og marts 2015

Månedsinformation Karup skole og SFO Februar og marts 2015 Månedsinformation Karup skole og SFO Februar og marts 2015 Siden sidst Kære forældre, elever og andre interesserede. Vi har igen valgt at slå to månedsinformationer sammen, da der ikke var så meget fyld

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

Februar 2010. En lille reminder - Byen i skolen - Dukkeværksted Mobiltelefoner

Februar 2010. En lille reminder - Byen i skolen - Dukkeværksted Mobiltelefoner Februar 2010 Indhold: Sidste nyt: Info: Konkurrence: Opslagstavlen: Redaktion: Poul En lille reminder - Byen i skolen - Dukkeværksted Mobiltelefoner Deadline for næste avis Indlæg kan sendes på kridthundst@sol.dk,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 9. Nyhedsbrev uge 26-2013

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 9. Nyhedsbrev uge 26-2013 Nyhedsbrev uge 26-2013 Side 1 Sidste skoleuge 2012-2013... Side 2 Børnedyrskue Side 3 FILUR-CUP2013 Side 4 Sommer-info fra biblioteket Side 6 Side 8 Side 9 Børnehaven Afslutningsfest for Førskolen Overnatning

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer

Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. Så er det allerede igen tid til meget spændende historier fra elevernes hverdag.

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

I dette nummer: September 2015. 100-års fødsel- 1 dag. Fødselsdage mv. Anitta skriver. Bruger/ pårørenderåd. Høreomsorg. Venner af Skovvænget

I dette nummer: September 2015. 100-års fødsel- 1 dag. Fødselsdage mv. Anitta skriver. Bruger/ pårørenderåd. Høreomsorg. Venner af Skovvænget Plejecenter Skovvænget September 2015 I dette nummer: 100-års fødsel- 1 dag Fødselsdage mv. 2 Anitta skriver 3 Bruger/ pårørenderåd 4 Høreomsorg 4 Venner af Skovvænget 4 Aktivitetens kalender 5 Sommerdage

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nyt om Idre Fjäll. Indbydelse til juletræsfest

Indholdsfortegnelse. Nyt om Idre Fjäll. Indbydelse til juletræsfest Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 7: side 10: side 11: side 12: side 13: Keld har ordet Siden sidst Kalenderen Nyt om Idre Fjäll Mere siden sidst Nyt fra Klubben Evakueringsøvelse

Læs mere

Keld har ordet. Godt nytår og velkommen i 2013

Keld har ordet. Godt nytår og velkommen i 2013 Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 6: Kalenderen side 7: 2. klasse og dåserydderne side 8: Nyt fra Klubben og frugtordningen side 9: Danmarks Indsamlingen side 10: Juleklippedagen

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

INFO TVÆRSUGE 21 2011

INFO TVÆRSUGE 21 2011 TVÆRSUGE 21 2011 2010-2011 1 Generel information om Tværsugerne I løbet af et skoleår er der mange forskellige aktiviteter for de enkelte klasser, der kræver ændringer af skemaerne. Det kan f.eks. være:

Læs mere

Søgårdsskolens elevblad nr. 3. Søgårdsskolen på middelaldertur til Esrum Kloster i september Se flere billeder her:

Søgårdsskolens elevblad nr. 3. Søgårdsskolen på middelaldertur til Esrum Kloster i september Se flere billeder her: Søgårdsskolen på middelaldertur til Esrum Kloster i september Se flere billeder her: Læsning i A2 Skrevet af Valdemar, Loui og Hanin A2 Efter morgensamling læser vi i bøger. Vi lægger alle vores bøger

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere