SALGSOPSTI LLI NG TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN. Grønnegårdsvej Esbjerg Ø Onsdag den k

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SALGSOPSTI LLI NG TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN. Grønnegårdsvej Esbjerg Ø Onsdag den k"

Transkript

1 DAHL advokatfirma SALGSOPSTI LLI NG TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN Grønnegårdsvej Esbjerg Ø Onsdag den k J.nr Poul Jensen 18/03/ & 1 af 96

2 Indholdsfortegnelse BILAG SIDE Salgsopstilling Beregning af størstebeløb og sikkerhedsstillelse Beskrivelse af ejendommen Billeder af ejendommen Tingbogsoplysning og udskrifter af servitutter Vurderingsattest BBR-meddelelse Ejendomsskattebillet Ejendomsdatarapport med bilag Opgørelse restancer ejendomsskat Opgørelse restance brandforsikring Auktionsopgørelse Realkredit Danmark A/S Særlige vilkår for Realkredit Danmark A/S län Opgørelse ejerpantebrev opr. kr ,00 - Danske Bank A/S Opgørelse Bangs Gård A/S Købervejledning - optrykt på Vejledning i brug af salgsopstilling og Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår DAHL Advokatpartnerselskab I TIf, I 18/03/ & 2 af 96

3 DAHL Advokatfirma Dokken 10, 6700 Esbjerg TLF: J.NR PJE-ILO - AS 9/2020 Ejendommens matr.nr.: 8 A Andrup, Esbjerg jorder og 8 E Andrup, Esbjerg jorder 1 Salgsopstilling (kobsnogle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokaträdet og Dansk ejendomsmcglerforening beliggende: tilhørende: boende: Grønnegårdsvej 34, 6705 Esbjerg Ø Wieslawa Zofia Roland Gronnegärdsvej 34, Andrup, 6705 Esbjerg Ø Auktionstidspunkt: Onsdag den 15. april 2020 kl, 11:30 Auktionssted: Rekvirent, hæftelse nr.: Retten i Esbjerg, retssal 13, 1. sal, Dokken 1, 6700 Esbjerg 1- Realkredit Danmark A/S Ved advokat: Advokat Poul Jensen,DAHL, Dokken 10, 6700 Esbjerg, tlf.nr Ejendomsoplysninger Ejendomskategori: Bebygget landbrug - noteret som landbrugsejendom Ejendomsværdi pr.: 1. oktober 2018, kr ,00 heraf grundværdi: kr ,00 Vurdering i h.t. Retsplejelovens S 562: Ikke foretaget. Areal ifølge: Tingbogen m 2 heraf vej: 345 m 2 Forsikringsforhold: Alm. Brand Forsikring A/S, policenr Ejendomsskatter og afgifter for året andrager og omfatter: Forslag til særlige vilkår ifølge auktionsvilkårenes pkt 10 og kr ,98 Nej. Tvangsauktionen udløser ikke moms af budsum og størstebeløb. Beskrivelse (herunder evt. bebygget areal, indretning m.v.): Se vedhæftede beskrivelse med tidspunkt for fremvisning. Lejemål: Byrder og servitutter (Evt. henvisning til vedh. tingbogsattest): Nej Se vedhæftede tingbogsattest. Evt. ikke tinglyste lokalplaner og byplanvedtægter kan findes på 18/03/ & 3 af 96

4 Prioritetsopgørelse 1. Fordring 2. Restgæld 3. Restancer 4. Hæftelser PANT- OG UDLÆGSHAVERE opgjort pr. på hæftelser, der og evt. der kræves I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, auktionsdato kan forventes ejerskifteafdrag på indfriet. overtaget med hæftelser, der kan nr. /serie/afd., indestående til samt evt. yderligere tillaeg af uforfaldne forventes bem. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag renter overtaget. m.v. 2 Hæftelse nr. 1: , , ,85 0,00 Realkredit Danmark A/S, opr.kr ,00 Flex Fri F1 K, rente -0,2504% p.a., månedlige ydelser, restgæld pr kr ,00, obligationsrestgæld kr ,87, særlige indfrielsesvilkår og refinansiering pr , opgjort og medtaget med kr. i alt ved , , ,85 0,00 budsum kr. Hæftelse nr. 2: , , ,19 0,00 Realkredit Danmark A/S, opr.kr ,00 Flex Fri F1 K, rente 0,2504% p.a., månedlige ydelser, restgæld pr kr ,00, obligationsrestgæld kr ,80, særlige indfrielsesvilkår og refinansiering pr , opgjort og medtaget med kr. i alt ved , , ,04 0,00 budsum kr. Hæftelse nr. 3A: , 72 0,00 0, , 72 Ejerpantebrev opr. kr ,00 primær pant - med meddelelse til Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, cvr. nr , opgjort og medtaget med kr. i alt ved , , , ,72 budsum kr. Hæftelse nr. 3B: ,28 0,00 0, ,28 Sekundær pant til Ejendomsselskabet Bangs Gård A/S, Skolegade 41, 1., 6700 Esbjerg, cvr. nr , opgjort til kr ,00 fratrukket opgjort beløb fra Danske Bank A/S kr , 72, eller i alt kr. i alt ved , , , ,00 budsum kr. Hæftelse nr. 4: ,00 0,00 0, ,00 Ejerpantebrev opr.kr ,00 med meddelelse til Ejendomsaktieselskabet Bangs Gård A/S, Skolegade 41, 1., 6700 Esbjerg, cvr. nr , opgjort til kr ,23, alene medtaget med det tinglyste beløb kr. i alt ved , , , ,00 budsum kr. Hæftelse nr. 5: ,00 0,00 0, ,00 Udlæg kr ,00 tinglyst til Hans Holdensen, cvr. nr , Vardevej 6, 6740 Bramming, alene medtaget i henhold til tinglyste kr. i alt ved , , , ,00 budsum kr. Hæftelse nr. 6: ,00 0,00 0, ,00 Udlæg kr ,00 tinglyst til SKAT Gældsstyrelsen, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing, cvr.nr , ej opgjort og medtaget med det tinglyste beløb kr. Transport i alt ved , , , ,00 budsum kr. 18/03/ & 4 af 96

5 Prioritetsopgørelse 1. Fordring 2. Restgæld 3. Restancer 4. Hæftelser PANT- OG UDLÆGSHAVERE opgjort pr. på hæftelser, der og evt. der kræves I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, auktionsdato kan forventes ejerskifteafdrag på indfriet. overtaget med hæftelser, der kan nr./serie/afd., indestäende til samt evt. yderligere tillæg af uforfaldne forventes bem. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag renter overtaget. m.v. Transport , , , ,00 Hæftelse nr. 7: ,00 0,00 0, ,00 Udlæg kr ,00 tinglyst til SKAT Gaeldsstyrelsen, Nykobingvej 76, 4990 Sakskøbing, cvr.nr , ej opgjort og medtaget med det tinglyste beløb kr. i alt ved , , , ,00 budsum kr. Hæftelse nr. 8: ,00 0,00 0, ,00 Udlæg kr ,00 tinglyst til DAHL Advokatpartnerselskab, cvr. nr , Dokken 10, 6700 Esbjerg, medtaget med det tinglyste beløb kr. i alt ved , , , ,00 budsum kr. Hæftelse nr. 9: ,00 0,00 0, ,00 Udlæg kr ,00 tinglyst til Hans Holdensen, cvr.nr , Vardevej 6, 6740 Bramming, alene medtaget i henhold til tinglyste kr. i alt ved , , , ,00 budsum kr. Hæftelse nr. 10: 7.804,00 0,00 0, ,00 Udlæg kr ,00 tinglyst til Landsyd 1/S, Kranprinsensgade 68, 6700 Esbjerg, cvr.nr , ej opgjort og medtaget i henhold til tinglyste kr. i alt ved , , , ,00 budsum kr. Hæftelse nr. 11: ,00 0,00 0, ,00 Udlæg kr ,00 tinglyst til DAHL Advokatpartnerselskab, Dokken 10, 6700 Esbjerg, vr.nr , medtaget i henhold til tinglyste kr. i alt ved , , , ,00 budsum kr. Hæftelse nr.: 3 Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Transport i alt ved , , , ,00 budsum kr. 18/03/ & 5 af 96

6 Afslutningsside 1. Fordring 2. Restgæ ld 3. Restancer 4. Hæ fte lser PANT- OG UDLÆGSHAVERE opgjort pr. på hæftelser, der og evt. der kræves indfriet. auktionsdagen kan forventes ejerskifteafdrag på I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, overtaget med hæftelser, der kan rentesats, nr./serie/afd., indestående til samt evt. tillæg af uforfaldne forventes overtaget. yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul, renter ejerskiftefradrag m.v. Transport , , , ,00 Hæftelse nr. 12: ,95 0,00 0, ,95 Udlæg kr ,00 tinglyst til Ejendomsaktieselskabet Bangs Gård A/S, Skolegade 41, 1., 6700 Esbjerg, cvr.nr , opgjort til kr ,23 fratrukket kr ,28 prioritet 3B samt kr ,00 prioritet 4, eller kr. i alt ved , , , ,95 budsum A. Total kr , , , ,95 4 B. Størstebeløbet, der skal betales/ overtages udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 6B: Heraf kontant at betale inden 4 uger: , ,00 Gæld, der kan overtages (storstebelobet - kontantbelobet): om art og afvikling oplyses: Det under B anførte størstebeløb fremkommer således: a. rekvirentens udlgs- og auktionsomkostninger ( salærer og gebyrer m.v.) kr. b. rettighedshavernes mødesalærer m.v. kr. De under a og b nævnte beløb er anslået ud fra det under sikkerhedsstillelsen anførte auktionsbud, jfr. nedenfor. c. restancer vedrørende: 1. ejendomsskatter kr. 4. andre offentlige bidrag, ,85 herunder renovation kr. 0, ,00 5. vandafgifter kr. 0,00 0,00 6. brandforsikringsbidrag kr. 0,00 7. krav i h.t. leje- eller brandsikringslovgivningen kr. 0,00 8. andet, jfr. specifikation kr. 0,00 2. vej bidrag m.v. 3. kloakbidrag m.v. kr. kr. 0,00 0,00 C. Afgifter m.v. til offentlige i anledningen i anledning af auktionen: Se den påtrykte tekst på omslagets inderside. Ved et auktionsbud på kr ,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens S 562) udgør sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt. 7, kr ,00. Deooe salgsopsthliog ec,dacbejdet deo 11. marts 2~ af dvokat Poul Jensen 18/03/ & 6 af 96

7 DAHL advokatfirma 5 OPGØRELSE over rekvirentomkostninger ved tvangsauktion BEREGNINGSGRUNDLAG Ejendomsværdi pr kr , % heraf kr ,00 I alt kr ,00 REKVIRENTOMKOSTNINGER Inkassosalær inkl. moms kr ,00 Fogedgebyr kr. 650,00 Tilkendt mødesalær ved udlæg inkl. moms kr. 500,00 Gebyr auktionsbegæring kr. 800,00 Ejendomsdatarapport kr. 100,00 Befordring besigtigelse inkl. moms kr. 83,60 Annonce-udgifter - ansläet kr ,00 Kopiering af salgsopstilling - anslået kr. 375,00 kr ,60 kr ,60 rekvirentsalær Grundtakst kr ,00 0,6 % af beregningsgrundlaget kr ,00 kr ,00 + Moms, heraf 25 % kr ,25 kr ,25 kr ,25 I ALT kr ,85 SIKKERHEDSSTILLELSE ved bud på kr ,00 Restancer kr ,04 ¼ hæftelser kr ,82 Størstebeløb kr ,85 I alt Oprundet til kr ,71 kr ,00 J.nr Poul Jensen 18/03/ & 7 af 96

8 6 Beskrivelse af ejendommen beliggende Grønnegårdsvej 34, 6705 Esbjerg Ø den 3. marts 2020 Ejendom beliggende i landzone og består af et stuehus til en landbrugsejendom - bygning 1, som ifølge BBR-meddelelsen er opført i 1845 med til-/ombygning i Ydervæggene er mursten for en del af boligen og letbeton for den anden del af boligen, og tagdækningen cementsten. Vinduerne er af ældre dato, og nogle steder er glasset revnet og/ eller smadret. Bebygget areal udgør 254 m 2, hvortil kommer 203 m 2 udnyttet tagetage, således at det samlede boligareal herefter udgør 457 m 2, jf. BBR-meddelelsen. Boligen er inddelt i to dele. Den første del af boligen indeholder entre med gulvtæppe, hvorfra der er adgang til stue, badeværelse, spisestue samt 1. sal via trappe. I stuen er der trægulv, og der er her plads til et stort sofaarrangement. Badeværelset har lyse klinker på gulvet, og der forefindes her WC, bruseniche, underskabe med træbordplade samt to håndvaske. Spisestuen har lyst klinkegulv, og der er her plads til spisebordsarrangement samt mindre sofaarrangement. Der er herfra åben adgang til køkkenet med laminatgulv og over- og underskabe i træ med bordplade i stål. Der forefindes i køkkenet to køle-/fryseskabe af ældre dato. Det er af ejeren oplyst, at det ene ikke virker og bruges til opbevaring. Der forefindes desuden ovn og kogeplade af mrk. Gorenje, opvaskemaskine af mrk. Bosch samt vaskemaskine og tørretumbler af mrk. Hoover. Alle af ældre dato. Der er fra køkkenet adgang til en baggang med mørkt klinkegulv, hvorfra der er adgang til et værelse med gulvtæppe. På 1. salen forefindes større repos med parketgulv og skråvægge, hvorfra der er adgang til et værelse med gulvtæppe og skråvægge. Loftet i denne del af boligen er en blanding af trælofter og betonlofter. Den anden del af boligen er tidligere anvendt til udlejning. Der forefindes her entre med brunt klinkegulv, hvorfra der er adgang til køkken samt badeværelse. I entreen forefindes oliefyr. Badeværelset har samme brune klinkegulv som i entreen, og der forefindes her WC, håndvask samt bruser. Køkkenet har lyse gulvklinker, og der forefindes her brune underskabe med laminatbordplade, håndvask, ovn og kogeplade af mrk. Haka samt køle-/fryseskab af mrk. Gram. Alle af ældre dato. Der er i køkkenet desuden plads til spisebordsarrangement. Der er herfra adgang til stue samt 1. sal via trappe. Stuen har gulvtæppe og er dejlig stor med plads til såvel spisebords- som sofaarrangement. Der er herfra adgang til et værelse med gulvtæppe. På 1. salen forefindes større repos med gulvtæppe og skråvægge. Loftet i denne del af boligen er trælofter. Ejendommen opvarmes iflg. BBR-meddelelsen via eget anlæg (oliefyr). Det er imidlertid af ejeren oplyst, at oliefyret ikke bruges mere. Ejendommen opvarmes nu via fastbrændselsfyr (træ), som man tilgår bagved ejendommen. Der forefindes her desuden et tidligere toilet og tidligere vaskehus, samt trappe til et 18/03/ & 8 af 96

9 7 værelse på 1. salen, som ligger i forlængelse af tidligere nævnte værelse/repos på 1. salen i boligen. Der var ikke adgang hertil, og dette værelse er derfor ikke besigtiget. Til ejendommen hører desuden lagerbygning (bygning 4 jf. BBR) opført i 1978 og med et bebygget- og samlet erhvervsareal på 334 m 2 Bygningen er opført i mursten med betongulv og bølgeeternittag. Der er to manuelle porte i hver side af bygningen, og det er af ejeren oplyst, at der er særskilt strøm og vand til bygningen. Til ejendommen hører desuden tidligere landbrugsbygninger m.m., herunder bygning 2 med et bebygget areal på 146 m 2 og opført i 1986, bygning 3 med et bebygget areal på 100 m 2 og opført i 1955 og med om- og tilbygning i 1977, bygning 5 med et bebygget areal på 175 m 2 og opført i 1979 samt bygning 6 - udhus med bebygget areal på 43 m 2 og opført i Taget er blæst af den ene af bygningerne, ligesom der er hul i taget på en anden. Der forefindes vand på gulvene. Det fremgår af BBR-meddelelsen, at der skulle være en nedgravet olietank. Denne blev ikke konstateret på besigtigelsen. Der hører derudover større jordarealer til ejendommen. Bemærk, at der på ejendommen forefindes beskyttet natur og skovbyggelinjer jf. ejendomsdatarapporten. I henhold til forespørgsel har kommunen oplyst, at der ingen indvindingstilladelse eller miljøgodkendelse forefindes på ejendommen. Der medfølger ingen betalingsrettigheder. Generelt om ejendommen kan siges, at den trænger til en kærlig hånd. Dette gælder såvel stuehus som de tidligere landbrugsbygninger. Det bemærkes, at der foreligger bopælspligt, da ejendommen er en landbrugsejendom. Vandforsyning sker fra alment forsyningsværk. Ejendommens afløbsforhold er øvrige renseløsninger, her under ældre nedsivningsanlæg med nedsivning til sivebrønd, jf. BBR-meddelelsen samt ejendomsdata rapporten. Foranstående oplysninger hidrører fra besigtigelse af ejendommen, ejerens oplysninger samt offentlige registreringer, så som eksempelvis BBR-meddelelsen, hvorfor der ikke indestås for oplysningernes rigtighed, og de i BBR-meddelelsen registrerede forhold kan adskille sig fra de faktiske forhold. Der er ikke foretaget opmåling af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen. Fremvisning af ejendommen vil ske mandag den 6. april 2020 kl efter forudgående tilmelding til assistent Inge Lorenzen på tlf.nr , eller senest dagen før kl Er der ingen tilmeldte, vil der ikke være nogen fremvisning. 18/03/ & 9 af 96

10 18/03/ & 10 af 96 8

11 18/03/ & 11 af 96 9

12 10 9 Tufo«: sec n, Tuts&n srsr ec Fotos, - #... ~ '~if~,,,,_:~,._.- P~ denne piacering Fen/ks Hobby og Fest /Magdalena Maria Stolarczyk 18/03/ & 12 af 96

13 Tingbogsattest Udskrevet: :17:51 Ejendom: Adresse: BFE-nummer: Dato: Landsejerlav: Matrikelnummer: Areal: Heraf vej: Dato: Landsejerlav: Matrikelnummer: Areal: Heraf vej: Samlet areal: Heraf vej: Grønnegårdsvej Esbjerg Ø Andrup, Esbjerg Jorder 0008e m2 345 m Andrup, Esbjerg Jorder 0008a m2 0 m m2 345 m2 Hovednotering: Hovednotering: Landbrugsejendom Adkomster Dokument: Dokumenttype: Skøde dkomsthavere: Navn: Cpr-nr.: Ejerandel: Wieslawa Zofia Roland **** 1 / 1 Kobesum: Kontant købssum: Købesum i alt: DKK DKK Dato for overtagelse: :17.51 Side 1 af 13 18/03/ & 13 af 96

14 Hæftelser Dokument: Prioritet: Dokumenttype: Rente: Realkreditpantebrev DKK ktl Kreditorer: Navn: Cvr-nr.: Realkredit Danmark Tillagstekst: Tillægstekst Bestemmelser om afdragsfri perioder Dokument: Prioritet: Doku menttype: Rente: Realkreditpantebrev DKK ktl Kreditorer: Navn: Cvr-nr.: Realkredit Danmark Tillegstekst: Til lægstekst Bestemmelser om afdragsfri perioder Dokument: Prioritet: Dokumenttype: Rente: Ejerpantebrev DKK var :17.51 Side 2 af 13 18/03/ & 14 af 96

15 13 Senest pätegnet: Dato: :28:55 Kreditorer: Navn: Cpr-nr.: Wieslawa Zofia Roland **** Meddelelseshavere: Navn: Cvr-nr.: Danske Bank A/S Fuldmagtsbestemmelser: Fuldmagtshaver: Navn: Cvr-nr.: Danske Bank A/S Tillaegstekst: Tillægstekst Opr lyst for kr Underpant: Prioritet: Underpantsbeløb: Underpanthavere: DKK Danske Bank A/S Dokument: Prioritet: Doku menttype: Rente: Konverteret til digital pantebrev: Ejerpantebrev DKK var Nej Kreditorer: Navn: Cpr-nr.: Wieslawa Zofia Roland **** Meddelelseshavere: :17.51 Side 3 af 13 18/03/ & 15 af 96

16 Navn: Ejendomsaktieselskabet Bangs Gård 14 Fuldmagtsbestemmelser: Fuldmagtshaver: Navn: Ejendomsaktieselskabet Bangs Gård Anmaerkninger: Prioritet: Dokumenttype: Kreditor: Prioritet: Dokumenttype: Kreditor: Realkreditpantebrev DKK Realkredit Danmark Realkreditpantebrev DKK Realkredit Danmark Tillaegstekst: Tillægstekst resp dkk RD, ktl. u/rtp. og u/afdragsfrihed, dkk RD, ktl. u/rtp. og u/afdragsfrihed Underpant: Prioritet: Underpantsbeløb: Underpanthavere: DKK Ejendomsaktieselskabet Bangs Gård Dokument: Prioritet: Dokumenttype: Rentesats: Udlæg DKK 0% Kreditorer: Navn: Cpr-nr.: Hans Holdensen **** :17:51 Side 4 af 13 18/03/ & 16 af 96

17 15 Dokument: Prioritet: Doku menttype: Rentesats: Udlæg DKK 0% Kreditorer: Navn: SKAT, Esbjerg Dokument: Prioritet: Dokumenttype: Rentesats: Udlæg DKK 0% Kreditorer: Navn: SKAT, Skattecenter Esbjerg Tillaegstekst: Til lægstekst + renter Dokument: Prioritet: Doku menttype: Rentesats: Udlæg DKK 0% Kreditorer: Navn: Adv. fa. Dahl Dokument: Prioritet: :17.51 Side 5 af 13 18/03/ & 17 af 96

18 Dokumenttype: Rentesats: Udlæg DKK 0% 16 Kreditorer: Navn: Cpr-nr.: Hans Holdensen **** Debitorer: Navn: Cpr-nr.: Navn: Cpr-nr.: Wieslawa Zofia Roland **** Boet efter Per Roland **** Anmaerkninger: Servitut: Prioritet: Kreditor: Prioritet: Kreditor: Prioritet: Kreditor: Servitut: Servitut: Servitut: Prioritet: Dokumenttype: Kreditor: Prioritet: Dokumenttype: Servitut DKK SKAT, Esbjerg DKK SKAT, Skattecenter Esbjerg DKK Adv. fa. Dahl Servitut Servitut Servitut Realkreditpantebrev DKK Realkredit Danmark Realkreditpantebrev Side 6 af 13 18/03/ & 18 af 96

19 DKK 17 Kreditor: Realkredit Danmark Prioritet: 7 Doku menttype: Ejerpantebrev DKK Kreditor: Wieslawa Zofia Roland Prioritet: 8 Dokumenttype: Ejerpantebrev DKK Kreditor: Wieslawa Zofia Roland Prioritet: DKK Kreditor: Hans Holdensen Dokument: Prioritet: Dokumenttype: Rentesats: Udlæg DKK 0% Kreditorer: Navn: Cvr-nr.: Landsyd I/S Debitorer: Navn: Cpr-nr.: Wieslawa Zofia Roland **** Anmarkninger: Servitut: Prioritet: Kreditor: Prioritet: Kreditor: Servitut DKK SKAT, Esbjerg DKK SKAT, Skattecenter Esbjerg :17.51 Side 7 af 13 18/03/ & 19 af 96

20 Prioritet: DKK Kreditor: Adv. fa. Dahl Prioritet: DKK Kreditor: Hans Holdensen Servitut: Servitut Servitut: Servitut Servitut: Servitut Prioritet: 5 Dokumenttype: Real kred itpa nteb rev DKK Kreditor: Realkredit Danmark Prioritet: 6 Dokumenttype: Realkreditpantebrev DKK Kreditor: Realkredit Danmark Prioritet: 7 Dokumenttype: Ejerpantebrev DKK Kreditor: Wieslawa Zofia Roland Prioritet: 8 Dokumenttype: Ejerpantebrev DKK Kreditor: Wieslawa Zofia Roland Prioritet: DKK Kreditor: Hans Holdensen Dokument: :51 Side 8 af 13 18/03/ & 20 af 96

21 Prioritet: Dokumenttype: Rentesats: 15 Udlæg DKK 0% 19 Kreditorer: Navn: Cvr-nr.: ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL, ESBJERGIVARDE Debitorer: Navn: Cpr-nr.: Wieslawa Zofia Roland **** Anmaerkninger: Servitut: Prioritet: Kreditor: Prioritet: Kreditor: Prioritet: Kreditor: Prioritet: Kreditor: Prioritet: Kreditor: Servitut: Servitut: Servitut: Servitut DKK SKAT, Esbjerg DKK SKAT, Skattecenter Esbjerg DKK Adv. fa. Dahl DKK Hans Holdensen DKK Landsyd I/S Servitut Servitut Servitut :17 51 Side 9 af 13 18/03/ & 21 af 96

22 Prioritet: 5 20 Dokumenttype: Realkreditpantebrev DKK Kreditor: Realkredit Danmark Prioritet: 6 Dokumenttype: Realkreditpantebrev DKK Kreditor: Realkredit Danmark Prioritet: 7 Dokumenttype: Ejerpantebrev DKK Kreditor: Wieslawa Zofia Roland Prioritet: 8 Dokumenttype: Ejerpantebrev DKK Kreditor: Wieslawa Zofia Roland Prioritet: DKK Kreditor: Hans Holdensen Dokument: Prioritet: Dokumenttype: Rentesats: Udlæg DKK 0% Kreditorer: Navn: Cvr-nr.: BANGS GÅRD A/S Debitorer: Navn: Cpr-nr.: Wieslawa Zofia Roland **** Anmerkninger: Servitut: Servitut :17.51 Side 10 af 13 18/03/ & 22 af 96

23 Prioritet: Kreditor: Prioritet: Kreditor: Prioritet: Kreditor: Prioritet: Kreditor: Prioritet: Kreditor: Prioritet: Kreditor: Servitut: Servitut: Servitut: Prioritet: Dokumenttype: Kreditor: Prioritet: Dokumenttype: Kreditor: Prioritet: Doku menttype: Kreditor: DKK SKAT, Esbjerg DKK SKAT, Skattecenter Esbjerg DKK Adv. fa. Dahl DKK Hans Holdensen DKK Landsyd I/S DKK ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL, ESBJERGNARDE Servitut Servitut Servitut Realkreditpantebrev DKK Realkredit Danmark Realkreditpantebrev DKK Realkredit Danmark Ejerpantebrev DKK Wieslawa Zofia Roland :17 51 Side 11 af 13 18/03/ & 23 af 96

24 Prioritet: Dokumenttype: Kreditor: Prioritet: Kreditor: Ejerpantebrev DKK Wieslawa Zofia Roland DKK Hans Holdensen 22 Servitutter Dokument: Prioritet: Dokumenttype: Servitut Tillaegstekst: Tillægstekst Dok om mergel mv Dokument: Prioritet: Doku menttype: Servitut Tillaegstekst: Tillægstekst Dok om oversigt mv, Prioritet forud for pantegæld, Vedr SA Dokument: Prioritet: Dokumenttype: Servitut Ogsä tinglyst pä: Antal: :17:51 Side 12 af 13 18/03/ & 24 af 96

25 Akt nr: 49 C Arealanvendelse: Højdebegrænsning Andet: Andet Tillaegstekst: Tillægstekst Dok om luftfartshindringer mv Dokument: Prioritet: Dokumenttype: Servitut Tillaegstekst: Til lægstekst Dok om Kirkeministeriets tilladelse af 14/ Øvrige oplysninger Ejendomsvurdering: Ejendomsværd i: Grundværdi: Vurderingsdato: Kommunekode: Ejendomsnummer (BBR-nr.): DKK DKK Indskannet akt: Akt nr: 49 G :17:51 Side 13 af 13 18/03/ & 25 af 96

26 Mtr. nr., eyer1av, sogn (i Kobenhavn kvarter) eller (i de sonderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. 9 p Andrup by kads sogn :::,tempel: ~- kr. -_ore f\lu..)/1.äu f fif. ( I ' (udfyldes af a/mmerkonorec) 24 Anmelder: Landinspektor Ove Timmermann, isbojerg., Deklaration I henhold til reglerne I lov nr. 95 af 29. marts 1957 om bestyrelsen af de offentlige veje har Skads sogneräd ved eks pro pr i at ion efter nævnte lovs $ 23 pälagt nedennavnte matr. nre, bellggende ved off, bivej nr, 11 Andrup, sälydende Bestemmelse: Ejeren af nedennævnte matr. nre er pligtig at drage omsorg for, at der på det på vedlagte rids med grå farve angivne oversigtsareal hverken varigt eller midlertidigt anbringes genstande eller forefindes bevoksning af større højde end i m over en flade gennem de tilstodende vejbaners midte. Denne bestemmelse omfatter Ikke sne. Denne oversigtsservitut begares tinglyst på følgende matr. nre: 9 p, Andrup by, kads sogn med prioritet forud for pantegælden på ejendommene, hvorved bemærkes, at servitutterne - som ovenfor anfort - er pålagt ved ekspropriation, og at erstatning kun er udbetalt under tilbørlig hensyn til panthaverne. Med hensyn ti I servitutter og andre byrder henvises til ejendommenes blade tingbogen. Pätaleretten tilkommer Skads sogneräd t o a Bestillingstormular H Jensen & Kjeldskov A,/S, Kobenhavn. Skads sogneräd pr. Fsbjerg På vejbestyrelsens vegne, den / Goth. Lauridsen (sign.) Tiltrades son ejer af aatr.nr. Hans Thodsen (sign.) 18/03/ & 26 af 96 9 :

27 25 -- Kr. Ind{rt i dagbugen for retten II -. 14',, 14 i Esbierg den lalt Kr. LYST d. tt 18/03/ & 27 af 96

28 Akt: Skabnr 4,G l / / /[ (udtyldes at dommerkontoret) 26 '-.,. 9 i a 8 P-. \ '-.,. \,, I I 3g Bestillingsformular.1 fej Jensen & Kjeldskov AS, S= servtutmerke 16/or~old 4:4ooo 18/03/ & 28 af 96

29 . ' ' Mr. nr., ejerlav, sogn: ]" m.fl. Stempel: (i Kobenhavn kvarter) d:,a. Anrup un er eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Esbjerg Jorder art. nr., ejerlay, sogn. Skast Herred Gade og hus nr.: Ribe Amt kr. Akt: Skab o nr.o 7, (udfyides af dommerkontoret) Koers bo æ/: Kreditors "P 27 Anmelder: Luft artsdirektoratet "Codanhus " Gl. Kongevej 6o 185o Kobenhava ortegglse over matrikelnumre, or hvilke der efter ind lyvingsplaten or Bsbjerg Lafthav, i henhold ti1 S 62 jr. S 65 i nr. 381 a lo. juni 1969 a lov om 1uftfart, skal ske notering i tingbogerne om visse begrensninger med hensyn til bebyggelse y,a 1 v1 a t ab 3 4a 2,ar v4 1.b 3 4n,,Du a v, 4 '5 r sp 4 2 a" 3 v 3 v ac 3.. al 3 4a.4a ts,bo 4v " 49 e '5 " 5% '19 /,0 l V2 v" V h 3 3 ad.am 3 au r.ba v.bh 3 PP v h "4 '5 1 'as vs s 3" 'a,aa.av 3i,a v4 a k 5 vi I q 1 Ya" rs '3" 4a,ao,e 3.ax..,k «br 3 4 ts± 5 k 1 a 2 ra 73 m es ',e J,ay.,».bd _.;,. ',s a4»5» 5 v 5" 1 1% b 2 S 2 3 3e.ai 3.. 4ag.e% be 3 ',Mn 4 4 vs s2 5% Bestillingsformular Ir 18/03/ & 29 af 96

30 s" sae 5am sat r 5a0 /59,0 /4v «act 3ci /sea '5ey,ad '39 vs% as a ' 6 / aaa ah a" <Pc 4ah «<or '<em 'c 4co 2 5 r 3a 4a,a vat 3 vsbh 5Pp v bx 5 r =ace r3ck /gr Y3c l.de 5 '3da «,de 'es 'e e" gab gai "gag v%y "gbd gp v <bs vcn '<cu v<da 3 ',a9 gao y.av 5 v,bob ',bi ',9,Py "gcd «.cl 5 "3cs v,d 5 / dr 5 a v6 'GP " 'ac,ak "gar ',a ;be eta ',t /<co cv db 6 '3,ah r 5aP,e 'ga,k ',r ba '<ce <cm v,et v =c _da 5 '> v 3ds vb 0 vs' Yd Gr vs" vs? tad Y4ae gal <an 'gaa gr! bn vb «cp <cx gdc ',ab «3aa gai vak 5a1 "gay gar 3a%,d ',e,bl,mm ',s,b ',be,e 5cf <5cg =ca,, _.Q 2 3,da /.-dh "5 Y.c 6.k 6 vat v<an <a ba "gs vgbh rbo v;p vbv"bx '<bz /<bae v;be vca vcb cc v<cd ce rcf Ygcs ch ci ck cl ;ca Vey rgdd v 5co vsc" 3db v,di 3du vs sl gcr gc ade 7 3ad / al 5 5as 5aa, 5b 3 t 3ca v =ch 5cP + sex 3de v 5% 3d" r6 s' " Ge a vas van a,ao 6" v bb 6 v i ga /y <Cs ce ad NK. Ka " ni. (udfyldes at dommerkontoret 28 Bastillingsformular X Jensen & Kjeldskov A/S, Kobonhavn. 18/03/ & 30 af 96

31 'eds v do y adv /<e 7 i g% sp s t 1 9 / oe,a ;a «<dx <ec /s Ys 's s" di y.dq 6 led S vs vs vs± Y s /,a,.dr 6 /.de 6 pl v ss > b " 9 " 9 v ads.de. t to <es 4 v ah.c 9' r 9 v o t,dm dt t,de v7% yq 7 vs 9 9 '<dn v~du r <ea»,,7p» s" 9 r so / 4 Akt: Skab Esbjerg, den LANDINSPEKTRFIRMAET JØRGEN SLETGÅRD ESBJERG - TLF. (05) landinspektr nr.if{ (adiy1de, at dnerkontore 29 I a S 62 j. $ 65 stk, 1 i bekendtgerelse nr. 381 af lo. juni 1969 a 1ov om tuft art begares der p~ folierne or ovennaevnate ejedomme oretaget folgende tinglysning: thvert projekt, der vil med ore 21uft artshin~ringer, der er 25 m over terren eller mere, skal forelgges for laßtfartsvesenet. Direktoren or Zu t artsvesenet Kobenhav, den 18. januar 1978 E4.ea I l Ai{::~/~ /-«a Hi AH Indfort i dagbogen to Retten i Esbjerg 19 JA hi» f> vi yst d. ««'/yr. tdvwle aw «Mt4sA.ts Bastillingsformular X Hans Chr. iaiicso ra. Jensen & Kjeldskov A/S, Kobenhavn. 18/03/ & 31 af 96

32 a 9664 /ja ADVOKATFIRMAET ERIK POULSEN ROLFSGADE 122A ESBJERG Matr.nr. Esbjerg jorder. 8 a og 8 e Andrup, D E K L A R A T I O N Undertegnede, Annet Roland, Grønnegårdsvej 34, Andrup, Esbjerg, der er ejer af ejendommen matr.nr. 8 a og 8 e Andrup, Esbjerg jorder, erklarer herved for mig og efterflgende ejere af e jendommen, i anledning af den af Kirkeministeriet ved skrivelse af l4.l.1982 meddelte tilladelse til nedsattelse af afdde 0lga Rolands urne med aske på ejendommen, at være forpligtet til i lo år fra urnens nedsættelse at regne ikke at grave så dybt, at urnen berøres, idet bemærkes, at urnen nedgraves i mindst l ms dybde samt at urnen best~r af materialer, der er oplpselige i vand. Ejendommens til enhver tid værende ejer forpligter sig endvidere til ikke at markere det sted, hvor urnen nedsættes, som begravelsesplads ved anbringelse af sten, mindesmarke eller andet. Med hensyn til de ejendommen pähvilende panteheftelser, byrder og forpligtelser henvises til ejendommens blad i tingbogen. Påtaleberettiget i henhold til nærværende deklaration er Skads Provsti. Esbjerg, den/~ Annet Roland M o M O u t a 18/03/ & 32 af 96

33 31. 2"2 d ; -, - i vs {i Samtykke meddeles, jfr. kommuneplanlovens 36. Tilvejebringelse af lokalplan er ikke päkravet, Esbjerg byräd, milj- og planlagsningsudvalget, den l2.mart 1982 Kjeld Vagner Jensen Willy Rathjen bygningsinspektpr telnet Knudson 18/03/ & 33 af 96

34 32 Ejendomsvurdering Detaljerede vurderingsoplysninger for 2018 Adresse: GRONNEGARDSVEJ 34, 6705 ESBJERG Ø Vurderingsår: 2018 Kommune: ESBJERG Ejendomsnr.: Vurderingskreds: ESBJERG/ØSTRE Benyttelse: Bebygget landbrug Lejligheds antal: 1 Matrikel: 8 A, ANDRUP Grundareal: Ejendomsværd i: Grundværdi: Vis "Grundværdispecifikationer" Vis "Fradrag for forbedringer", "Fritagelser" og "Fordelinger" m.v. Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft Vis tidligere vurdering Grundværdispecifikationer: Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb Total 01 Hektarpris 02 Hektarpris 7,0000 0, kr kr kr kr. I alt: kr. "Fordelinger", "Fritagelser", "Fradrag for forbedringer" med totaler. Samlede ejendoms værdifordeling: kr. Samlede grundvaerdifordel kr. Ejendomsværdifordeling: Grundværdifordeling: 18/03/ & 34 af 96

35 33 Stuehusets ejendomsværdi: kr. Stuehusets grundværdi kr Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft: Stuehus: Ejerboligværdi 2001: kr. Ejerboligværdi 2002: Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af %: kr kr. Vis tidligere vurdering 18/03/ & 35 af 96

36 Afsender: SKAT Christian X's Vej Haderslev Ejendoms vurdering Henvisningsnummer Ejendommens registernummer MK. 34 Mair. nr. ANDRUP 8 A m.fl.... Modtager/ejer Vurderet areal m Ejendommens beliggenhed Grønnegårdsvej 34 SKATstlf.nr.: Oplysninger til brug for forsendelsen Bunke 35 Vmt 5 Udskrevet 10/ Ejendommen er ved den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2012 vurderet sådan: Benyttelse 05- Landbrugsejendom mellem 5 ha og 15 ha E_j endomsver di Stuehusver di kr Grundvaerdi kr Stuehusgrundverdi kr kr Derfor får du denne ejendomsvurdering Ejendomsvurderingen er SKA Ts skøn over bl.a. din ejendomsværdi og grundværdi. Den kan bl.a. have betydning for, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat og ejendomsskat. Du kan læse mere om ejendomsvurderingen på skat.dk Virksomhed - Erhvervsejendomme - Ejendomsvurdering. Du får denne vurdering, hvis du har ejet ejendommen i løbet af også selvom du ikke længere ejer ejendommen. Er du enig eller uenig? Hvis du er enig i vurderingen, skal du ikke gøre noget. Er du uenig i vurderingen, kan du klage. I klagen skal du skrive, hvorfor, du mener, vurderingen er forkert. Du skal sende klagen senest 3 måneder fra modtagelsen af denne skrivelse til adressen øverst i dette brev eller elektronisk via skat.dk/kontakt - til SKAT. Hvis vi er enige i klagen, vil du få en ny vurdering. Hvis vi ikke er enige, sender vi klagen videre til vurderingsankenævnet. Sådan har vi vurderet ejendommen Vi har vurderet ejendommen til, hvad den kontante handelsværdi var den 1. oktober Handelsværdien har vi fastsat ud fra: Hvad ejendomme i området er blevet solgt til. Hvad der er registreret i kommunens Bygnings- og Boligregister (BBR). Oplysninger om, hvilken benyttelse vi har skønnet. Oplysninger om, hvorvidt en nyopført ejerbolig er færdigbygget. Vi har vurderet grunden, som om den var ubebygget, og grundværdien har vi fastsat på baggrund af oplysninger om, hvor stor grunden er, og hvad den må bruges til. Hvis der er fejl i oplysningerne Det er dig som ejendommens ejer, der er ansvarlig for, at oplysningerne i BBR er korrekte. Hvis der er fejl i oplysningerne, skal du kontakte kommunen. Vurderingen kan være påvirket af særlige forhold, der kun gælder for din ejendom. Hvis vi ikke allerede har taget hensyn til forholdene, skal du kontakte os. Er ejendommen ændret siden sidste vurdering? Hvis der er sket ændringer på ejendommen, har vi lavet de nødvendige omberegninger, som bruges, når vi beregner ejendomsværdiskat og ejendomsskat (gnmdskyld). Mere information Du kan se alle vurderinger på fra den I. marts 2013 kl Har du spørgsmål til ejendomsvurderingen, kan du ringe på telefon Telefonen er åben til og med den I. juli Herefter kan du ringe på telefon Reglerne om, hvordan man fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og benyttelse, står i vurderingslovens 6,jf. 9, stk. 1, 13, stk. 1, samt 33, stk. 1. For landbrugs- og skovejendomme står det i 14 og 15. Reglerne om, hvordan ejendommen skal vurderes, hvis der er sket ændringer på den, står i vurderingslovens 33, stk Side 1 af 3 18/03/ & 36 af 96

37 SPECIFIKATIONER 35 Grundvardi Beløb Hektarpris Hektarpris Grundværdi i alt Grundværdi afrundet 7,0000 ha ~ kr 0,5165 ha ~ kr kr kr kr kr Bygningsverdi af stuehuse og fr itliggende beboelser BYGN.NR. OPFØRT VÆGTET ETAGEAREAL ovrigt PRIS/M? Beløb BYGNINGSVÆRDI 001 Stuehus m? kr kr Bygningen er delvis moderniseret Bygningsværdi af stuehuse og fritliggende beboelse i alt Verdi af driftsbygninger m.m, kr Beløb BYGN.NR. OPFØRT BEBYGGET AREAL PRIS/M? BYGNINGSVÆRDI m? 660 kr kr Anden staldbygning m kr kr Anden driftsbygning i landbrug m.v m? 643 kr kr Maskinhus, vognport, garage o.a. Bygningen har fast gulv m? 660 kr kr Anden staldbygning Gårdsplads m.v kr Ti[legsparcelverdi Ej endomsvaerdi Verdi i alt kr 72 % af kr kr Beløb Jordens handelsværdi Grundværdi Til lægsparcelværdi Jordens handelsværdi i alt Bygningsværdi for stuehuse og fritliggende beboelse Værdi af driftsbygninger m.m. Manglende boligmoment Ejendomsværdi i alt Ejendomsværdi afrundet kr kr kr kr kr kr kr kr o 8 v Stuehusvaerdi O o h» -g fortsættes Beløb Side 2 af 3 18/03/ & 37 af 96

38 561/ Bygningsværdi bygning 001 Boligmoment Stuehusets ejendomsværdi i alt Stuehusets ejendomsværdi afrundet kr kr kr kr Boligmoment: Svarer til grundværdien for et parcelhus i området. Er indeholdt i grundværdien for ejendomme over 30 ha. Manglende boligmoment: Ejendomme under 30 ha. Del af boligmomentet der ikke kan rummes i grundværdien ved siden af landbrugsjordens grundværdi o N uo 0 h 3 Side 3 af 3 18/03/ & 38 af 96

39 g Piers g wormone ~--~! Afsender Esbjerg Kommune BBR, Torvegade 74, 6700 ESBJERG BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr BFE-nr. Kommunalt ejendoms nr.: Udskrift dato: Ejendommens beliggenhed: Gronnegärdsvej 34 (Vejkode: 2666), 6705 Esbjerg Ø 37 Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via 01S. Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen via adressen ommune. dk eller telefonnr Oplysninger om grunde Adresse: Grønnegårdsvej 34 (vejkode: 2666), Andrup, 6705 Esbjerg Ø Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab Vand & aflob Matrikel nr. 8e Ejendom BFE-nr.: Ejerlav ANDRUP, ESBJERG JORDER Ejerforhold: 10 Adresse: Grønnegårdsvej 34 (vejkode: 2666), Andrup, 6705 Esbjerg Ø Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab Vand & aflob Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Afløbsforhold Øvrige renseløsninger: Ældre nedsivningsanlæg med nedsivning til sivebrønd Udledningstilladelse: Ikke oplyst Bemærkninger for grund Kommunalt ejendoms nr Ejendommen har 2 private spildevandsanlæg. Et anlæg ved stuehuset og et anlæg ved driftsbygning Matrikel nr. 8a Ejendom Ejerlav ANDRUP, ESBJERG JORDER BFE-nr.: Kommunalt ejendoms nr.: Ejerforhold: 10 Oplysninger om tekniske anlæg Pr. 1. januar 2012 skal oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i besiddelse af, blevet samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne på BBR-meddelelsen og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen. Anlægsnr.: 1 Adresse: Grønnegårdsvej 34 (vejkode: 2666), Andrup, 6705 Esbjerg 0 Beliggende på matrikel Ba Beliggenhed (kvalitet): Usikker Tank (Produkt på væskeform) Fabrikat/type: Roug ( ) Placering: Nedgravet/underjordisk Type: Enkeltvægge! Driftstatus: I drift Etableringsår 1997 Størrelse: 2500 L Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens 6, stk. 1nr. 13) Oplysninger om bygninger BBR Ejendommens beliggenhed: Grønnegårdsvej 34 (Vejkode: 2666),6705 Esbjerg Ø Kommunenr.: 0561 Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: /03/ & 39 af 96 Side: 1/ 6

40 Bygningsnr.: 1 Adresse: Grønnegårdsvej 34 (vejkode: 2666), Andrup, 6705 Esbjerg 0 Stuehus til landbrugsejendom (Bygningens anvendelse: 110) Matrikelnr.: Ba Beliggenhed (kvalitet): Sikker Til-/ombygningsår: 1977 Antal boliger med køkken: Landsejerlavsnavn: ANDRUP, ESBJERG JORDER Opførelsesår: 1845 Antal etager u. kælder & tagetage: Antal boliger uden køkken: 0 38 i Materialer Ydervæggens materiale: Letbeton (lette bloksten, gasbeton) Tagdækningsmateriale: Cementsten Kilde til bygningens materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen Bebygget areal 254 Samlet bygningsareal Heraf affaldsrum terrænniveau 0 Heraf udvendig efterisolering Heraf indbygget garage 0 Samlet kælderareal Heraf indbygget carport 0 Heraf kelderareal < 1.25m Heraf indbygget udhus 0 Samlet tagetageareal Heraf indbygget udestue 0 Heraf udnyttet tagetage Overdækning (ikke del af bebygget 0 Samlet areal af lukkede overdækninger på areal) bygningen Kilde til bygningsarealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning m2 Arealanvendelse m2 254 Samlet boligareal Heraf beboelse i kælder 0 0 Samlet erhvervsareal 0 0 Samlet adgangsareal i bygningen Areal, der hverken benyttes til bolig eller erhverv 0 Antal etager u. kælder & tagetage 1 Samlet areal af åbne overdækninger 0 på bygningen Energioplysninger Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas) Bemærkninger for bygning OMBYGN.AR OPLYST AF VURD.MYNDIGHEDEN Oplysninger om bolig-/erhvervsenheder Adresse: Grønnegårdsvej 34 (vejkode: 2666), Andrup, 6705 Esbjerg 0 Stuehus til landbrugsejendom (Anvendelseskode: 110) Samlet areal: Erhverv: Beboelse: Andet areal: Fællesareal: Aben overdekning. Luk. overdækn./udestue: Areal af åben altan/tagterrasse: Kilde til arealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning Antal værelser: 6 Antal toiletter: 3 Antal bade: 2 Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) 457 m2 O m2 457 m2 0 m2 O m2 0 m2 0 m2 0 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) Bygningsnr.: 2 Adresse: Grønnegårdsvej 34 (vejkode: 2666), Andrup, 6705 Esbjerg 0 Bygningens anvendelse: Tiloversbleven landbrugsbygning (Bygningens anvendelse 970) Matrikelnr.: Ba Landsejerlavsnavn: ANDRUP, ESBJERG JORDER Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1986 Materialer Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækningsmateriale: Fibercement (asbestfri) Kilde til bygningens materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning Areal Samlet bygningsareal: 0 m2 Bebygget areal: 146 m2 Kilde til bygningsarealer: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) Energioplysninger Varmeinstallation: ingen varmeinstallation Bemærkninger for bygning: Samlet erhvervsareal: 0 m2 BBR Ejendommens beliggenhed: Grønnegårdsvej 34 (Vejkode: 2666),6705 Esbjerg Ø Kommunenr.: Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: Side: /6 18/03/ & 40 af 96

41 Tidl. hestestald. 39 Bygningsnr.: 3 Adresse: Gronnegärdsvej 34 (vejkode: 2666), Andrup, 6705 Esbjerg 0 Bygningens anvendelse: Tiloversbleven landbrugsbygning (Bygningens anvendelse 970) Matrikelnr.: 8a Landsejerlavsnavn: ANDRUP, ESBJERG JORDER Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1955 Til-/ombygningsår: 1977 Materialer Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækningsmateriale: Fibercement (asbestfri) Kilde til bygningens materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning Areal Samlet bygningsareal: 0 m2 Bebygget areal: 100 m2 Kilde til bygningsarealer: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) Energioplysninger Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation Bemærkninger for bygning: Tidl. hestestald. Bygningsnr.: 4 Adresse: Grønnegårdsvej 34 (vejkode: 2666), Andrup, 6705 Esbjerg 0 Bygning til lager (Bygningens anvendelse: 323) Matrikelnr.: 8a Beliggenhed (kvalitet): Sikker Antal etager u. kælder & tagetage: Antal boliger uden køkken: 0 Samlet erhvervsareal: 0 m2 Landsejerlavsnavn: ANDRUP, ESBJERG JORDER Opførelsesår 1978 Antal boliger med køkken: 0 Materialer Ydervæggens materiale Andet materiale Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) Kilde til bygningens materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen Bebygget areal 334 Samlet bygningsareal Heraf affaldsrum i terrænniveau 0 Heraf udvendig efterisolering Heraf indbygget garage 0 Samlet kælderareal Heraf indbygget carport 0 Heraf kaelderareal < 1.25m Heraf indbygget udhus 0 Samlet tagetageareal Heraf indbygget udestue 0 Heraf udnyttet tagetage Overdækning (ikke del af bebygget 0 Samlet areal af lukkede overdækninger på areal) bygningen Kilde til bygningsarealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning i m2 Arealanvendelse m2 334 Samlet boligareal 0 0 Heraf beboelse i kælder 0 0 Samlet erhvervsareal Samlet adgangsareal bygningen 0 0 Areal, der hverken benyttes til bolig 0 0 eller erhverv 0 Antal etager u. kælder & tagetage 1 Samlet areal af åbne overdækninger 0 på bygningen Energioplysninger Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation Oplysninger om bolig-/erhvervsenheder Adresse: Grannegärdsvej 34 (vejkode: 2666), Andrup, 6705 Esbjerg 0 Enhed til lager (Anvendelseskode: 323) Samlet areal: Erhverv: Beboelse Andet areal: Fællesareal: Aben overdækning: Luk. overdækn./udestue: Areal af åben altan/tagterrasse: Kilde til arealer: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) 334 m2 334 m2 O m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 Andet (bl.a. institutioner og erhverv) Bygningsnr.: 5 Adresse: Gronnegärdsvej 34 (vejkode: 2666), Andrup, 6705 Esbjerg 0 Bygningens anvendelse: Tiloversbleven landbrugsbygning (Bygningens anvendelse 970) BBR Ejendommens beliggenhed: Grønnegårdsvej 34 (Vejkode: 2666),6705 Esbjerg Ø Kommunenr Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato /03/ & 41 af 96 Side: 3/6

42 Matrikelnr.: 8a Beliggenhed (kvalitet) Sikker Materialer Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) Kilde til bygningens materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning Areal Samlet bygningsareal: 0 m2 Bebygget areal: 157 m2 Kilde til bygningsarealer: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) Energioplysninger Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation Bemærkninger for bygning: Tidl. hestestald. Bygningsnr.: 6 Adresse: Gronnegärdsvej 34 (vejkode: 2666), Andrup, 6705 Esbjerg Ø Bygningens anvendelse: Udhus (Bygningens anvendelse 930) Matrikelnr.: 8a Beliggenhed (kvalitet): Sikker Materialer Ydervæggens materiale: Metalplader Tagdaekningsmateriale: Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.) Kilde til bygningens materialer: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) Areal Bebygget areal: 43 m2 Kilde til bygningsarealer: Maskinelt oprettet Bemærkninger for bygning: Læskur Oprettet via geokoderen.dk af BBR Erhvervsservice Landsejerlavsnavn: ANDRUP, ESBJERG JORDER Opførelsesår: 1979 Samlet erhvervsareal: 0 m2 Landsejerlavsnavn: ANDRUP, ESBJERG JORDER Opførelsesår: BBR Ejendommens beliggenhed: Kommunenr.: Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: Side: Grønnegårdsvej 34 (Vejkode: 2666),6705 Esbjerg Ø /6 18/03/ & 42 af 96

43 Kortmateriale 41 GeDanmark. SDFE Orto forar 2018 BBR punkter Beliggenhed Linjer i kortet B# Bygningsnummer Sikker placering Ejendom T# Teknisk anlæg nummer 0 Næsten sikker placering Jordstykke NY Nybyggeri Usikker placering Bygningsomrids, nojagtigt k Bygning på fremmed grund Bygningsomrids, unojagtigt' 1. Jordstykke dækker over udstrækningen af det enkelte matrikelnummer. 2. Bygningsomridset er nøjagtigt, når dets placering er verificeret af GeoDanmark (se nedenfor). 3. Bygningsomridset er unøjagtigt, når dets placering ikke er verificeret af GeoDanmark (se nedenfor). Du kan få et mere detaljeret geografisk overblik over ejendommen på Kortmaterialet er automatisk genereret på baggrund af oplysninger om ejendommen fra Bygnings- og Boligregisteret (BBR), Matrikelkortet, GeoDanmark, Danmarks Adresseregister (DAR) m.fl. Kortet indeholder de nyeste offentligt tilgængelige data fra Datafordeler og Kortforsyning. BBR Ejendommens beliggenhed: Grønnegårdsvej 34 (Vejkode: 2666),6705 Esbjerg 0 Kommunenr.: 0561 Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: /03/ & 43 af 96 Side: 5/6

44 BBR er det landsdækkende register over Bygnings- og boligoplysninger. Se mere på 42 Matrikelkortet er en visning af Matrikelregistret, så de enkelte matrikulære arealer (matrikelnumre, vejlitra mv.) kan identificeres. Matrikelkortet er et vejledende kort, hvad angår skellenes nøjagtige geografiske placering, og skellene falder ikke altid sammen med de synlige grænser i landskabet. Se mere på GeoDanmark er et samarbejde mellem kommunerne og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering om at kortlægge Danmark. GeoDanmarks-data består bl.a. af luftfotos og bygningsomrids. Vær opmærksom på, at disse luftfotos optages om foråret, og at bygningsomrids opdateres på baggrund heraf. Derfor kan der være forsinkelser i registreringen af ændringer, afhængigt af hvornår aendringen - fx en opførsel eller nedrivning af bygning- er sket.. Se mere på DAR er er Danmarks autoritative register for adresser og vejnavne. Se mere på danmarksadresser.dk/dar. BBR Ejendommens beliggenhed: Grønnegårdsvej 34 (Vejkode: 2666),6705 Esbjerg Ø Kommunenr.: 0561 Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: /03/ & 44 af 96 Side: 6/6

45 43 Din pligt som ejer Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering i BBR kan ikke nødvendigvis tages som udtryk for, at byggeriet er lovligt i henhold til anden lovgivning. Kommunen kan give en bøde på op til kr., hvis du ikke indberetter oplysninger til BBR, eller hvis du giver forkerte oplysninger. Derfor er det vigtigt, at du læser din BBR meddelelse og kontrollerer om alle bygninger og anlæg på ejendommen er registreret rigtigt. Når du køber en ejendom eller ændrer på bygninger og boliger, er det ekstra vigtigt at være opmærksom på, om registreringerne er korrekte Indberetningspligten gælder også byggesager. Du skal være særligt opmærksom på: Opførelsesår Om- og tilbygningsår Bebygget areal Antal etager Samlet boligareal eller erhvervsareal Areal af udnyttet tagetage Areal af udestue Tagdækningsmateriale Varmeinstallation Omkring opførelsesår vil der nogle steder være angivet år Dette skyldes, at du ikke har givet oplysninger om opførelsesår vedrørende den pågældende bygning. Kommunen har lov til at kontrollere de oplysninger, du giver til BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeldt besøg på ejendommen eller ved registersamkøring med eksterne kilder - f.eks. folkeregistret eller ved hjælp af luftfotos. I BBR er din ejendom registreret på 4 niveauer: Grund Grunden er normalt det samme som en matrikel, og er et sammenhængende stykke jord. I særlige tilfælde kan grunden bestå af flere matrikler, og en ejendom af flere grunde. Dette vil oftest være på landbrugsejendomme. På grunden registreres f.eks. oplysninger om vandforsyning og afløbsforhold. Bygning Bygninger i BBR er alt fra et redskabsskur til et butikscenter. Her findes informationer om den væsentligste anvendelse af bygningen, bebygget areal, arealet af samtlige etager (samlet bygningsareal), materialer m.m. Enhed En enhed i BBR er betegnelsen for en bolig i et parcelhus, en lejlighed eller f.eks. et erhvervslejemål. En enhed ligger altid inde i en bygning. Enfamiliehuse har typisk en boligenhed, etageboligbebyggelse har en boligenhed for hver lejlighed, og erhvervsbygninger har en eller flere enheder til erhverv. En enhed har typisk sin egen selvstændige indgang. Under enheder registreres bl.a. samlet areal, areal til beboelse/erhverv samt anvendelsen. Tekniske anlæg Tekniske anlæg kan være olietanke, vindmøller, gylletanke, solvarmeanlæg m.m. Tekniske anlæg er som regel placeret på grunden, men kan også ligge inde i en bygning. Arealerne pä BBR-meddelelsen Arealerne indgår i beregningen af ejendomsvurderingen, men kan også have betydning for f.eks. forsikring, realkredit- og boliglån, fjernvarmeregning m.m. Arealer skal altid måles til ydersiden af ydervæggen. Læs mere om opmåling og se vejledninger på Det bebyggede areal svarer normalt til stueetagens areal. I bygninger med forskudte etager opmåles det bebyggede areal som bygningens udbredelse set oppefra. Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med. Tagetagens samlede areal opgøres som det areal, der udnyttes sammen med det areal, der ville kunne udnyttes til bolig eller erhverv. Ligesom i bygningsreglementet måles arealet i vandret plan 1,5 mover færdigt gulv til den udvendige sideaftagbelægningen. Udnyttet areal i tagetagen opgøres som den del af tagetagens areal, som faktisk udnyttes til beboelse eller erhverv. Kælderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen. Det samlede boligareal opgøres som arealet af samtlige beboelsesrum inklusiv areal i entre, gang, badeværelse, toilet og køkken. I arealet medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af kælderrum, der må anvendes til beboelse - det vil sige opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum. Hvis arealerne har forskellig anvendelser, skal de deles op i den del, der må bruges til bolig, den del der anvendes til erhvervs- eller institutionsformål samt den del, der udgør andet areal. Sammenhængen mellem de forskellige arealangivelser betyder f.eks., at for et parcelhus uden kælder, hvor parcelhuset kun bruges til beboelse, vil boligarealet svare til det samlede bygningsareal plus eventuel udnyttet tagetage. Har en bygning to eller flere lejligheder, fordeles adgangs- og trappearealer ligeligt mellem de enkelte lejligheder. Med hensyn til areal af ejerlejlighed skal du være specielt opmærksom på, at BBR's boligareal ofte vil være forskellig fra det tinglyste areal. Det skyldes, at arealerne opgøres efter forskellige principper. Ejerlejlighedens samlede areal i BBR vil svare til summen af areal til beboelse, areal til erhverv inklusiv andel af adgangsareal. Vejledning til BBR-meddelelse Vers /03/ & 45 af 96

46 44 Oversigt over BBR-oplysninger Anvendelse Materialer Afløbsforhold Andet Helårsbeboelse Stuehus til landbrugsejendom. Fritliggende enfamiliehus. Række-, kæde- eller dobbelthus. Etageboligbebyggelse Kollegium. Dogninstitution Anden bygning til helårsbeboelse. Produktions- og lagerbygninger i forbindelse med landbrug, industri, offentlige værker og lign. Landbrug, skovbrug, gartneri, rastofudvinding m.v Industri, fabrik, händverk m.v. El-, gas- vand- eller varmeværker, forbraendingsanstalter m.v. Anden bygning til landbrug, industri m.v. Handel, kontor, transport og service Transport- og garageanlæg, stationer, lufthavne m.v. Kontor, handel, lager, herunder offentlig administration. Hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden service virksomhed. Anden bygning til transport, handel m.v. Institutioner og kultur Biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke og lign Skole, undervisning og forskning. Hospital, sygehjem, fødeklinik, offentlige klinikker m.v. Daginstitutioner m.v. Anden institution. Fritidsformäl Sommerhus. Feriekoloni, vandrehjem m.v. bortset fra sommerhus. Idrætshal, klubhus, svmmehal m.v. Kolonihavehus. Anden bygning til fritidsformål. Mindre bygninger til garageformål, opbevaring m.v. Garage til et eller to køretøjer Carport Udhus Listen ovenfor er under ændring.optræder den registrerede anvendelse ikke på listen, kan den fulde liste ses her. Køkken, toilet og afløb Toiletforhold Antal vandskyllende toiletter i boligeller erhvervsenhed. Vandskyllende toilet udenfor enheden. Anden type toilet udenfor enheden eller intet toilet i forbindelsen med enheden. Ydervæggenes materialer Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Letbeton (lette bloksten, gasbeton). Fibercement, asbest (eternit el. lign) Fibercement, asbestfri. Bindingsværk (med udvendigt synligt traevaerk). Traebekledning. Betonelementer (Etagehøje betonelementer). Metalplader. PVC Glas Ingen. Andet materiale. Tagdækningsmateriale Built-up (fladt tag, typisk tagpap) Tagpap (med tagheldning) Fibercement, herunder asbest (bølge eller skifereternit). Cementsten. Tegl. Metalplader Stråtag Fibercement (asbestfri). PVC Glas Grønt levende tag (Grønne tage) Ingen Andet materiale Asbestholdigt materiale Asbestholdigt ydervgsmateriale. Asbestholdigt tagdaekningsmateriale. Asbestholdigt ydervægs- og tagdaekningsmateriale. Opvarmningsforhold Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme. Centralvarme fra eget anlæg etkammerfyr. Ovne (Kakkelovne, kamin, braendeovn o. lign.) Varmepumpe. Centralvarme med to fyringsenhe-der (fast brændsel, olie eller gas). EIovne, elpaneler. Gasradiatorer. Ingen varmeinstallationer. Blandet (kræver specifikation på enhedsniveau) Opvarmningsmiddel Elektricitet. Gasvaerksgas. Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas) Fast brændsel (kul, brende mm.) Halm. Naturgas. Andet. Afløbskoder Kodesættet benyttes for eksisterende forhold, ved enhver ændring skal nyt kodesæt benyttes: Afløb til offentligt spildevandsanlæg. Afløb til fælles privat spildevandsanlag. Afløb til samletank. Afløb til samletank for toiletvand og mekanisk rensning af øvrigt spildevand. Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (med tilladelse) Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (uden tilladelse). Mekanisk rensning med privat udledning dir til vandløb. Mekanisk og biologisk rensning. Udledning direkte uden rensning til vandløb, søer eller havet. Andet. Afløbskoder nyt kodesæt Der er indført mange nye afløbskoder i BBR. De nye koder skal benyttes ved alle fysiske ændringer i afløbsforholdene på en ejendom. Kommunen har dog også ret til på eget initiativ at konvertere koden, uden der er sket fysiske ændringer i forholdene. Det nye kodeset er hierarkisk inddelt, således at det vigtigste kriterium er om ejendommen er tilsluttet et kloaknet eller om ejendommen ligger i det åbne land. Ejendomme, der er tilsluttet et kloaknet, inddeles efter om spildevandet (typisk fra køkken, bad og toilet) ledes ned i samme kloak som regnvandet (overfladevandet fra tage og befæstede arealer), eller om de behandles hver for sig Ejendomme, der ligger i det åbne land, inddeles efter den måde spildevandet behandles. Der er i BBR mulighed for at registrere, hvilke renseklasser det lokale renseanlæg overholder. Renseklassen kan vaere O, OP, SO eller SOP, idet 0 er en forkortelse for organisk stof, P for Phosphat og S for Sulphat. OP betyder så, at rensningen både omfatter organisk stof og Phosphat, osv. Det er ikke altid, at alle bygninger på en ejendom har ens afløbsforhold. I så fald kan forholdene registreres individuelt på den enkelte bygning. En fuldstændig oversigt over afløbskoder i BBR og en vejledning hertil kan findes p~ Boligtype Egentlig beboelseslejlighed. Blandet erhverv og bolig med eget køkken. Enkeltvaerelse. Fællesbolig eller faelleshusholdning. Sommer-/fritidsbolig. Andet. Ejerforhold Privatperson(er) eller interessentskab. AIment boligselskab. Aktie-, anparts- eller andet selskab Forening, legat eller selvejende institution. Privat andelsboligforening. Kommunen (beliggenhedskommune). Kommunen (anden kommune) Region. Staten Andet, moderejendom for ejerlejligheder Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Privat, alment vandforsyningsanleg. Enkeltindvindingsanlæg (egen boring) Brand. Ikke alment vandforsyningsanlæg (forsyner < 1 0 ejendomme) Ingen vandforsyning. Badeforhold Antal badeværelser i enheden. Adgang til badeværelser. Hverken badeværelser eller adgang til badeverelser. Køkkenforhold Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Adgang til fælles køkken. Fast kogeinstallation i værelse eller på gang Ingen fast kogeinstallation. Supplerende varme Ikke oplyst. Varmepumpeanlaeg. Ovne til fast brændsel (braendeovn o.lign.) Ovne til flydende brændsel. Solpaneler. Pejs. Gasradiator. Elovne, elpaneler. Biogasanleg Andet. Bygningen har ingen supplerende varme Vejledning til BBR-meddelelse Vers /03/ & 46 af 96

47 il Modtager ÅBNINGSTID (TELEFONTID): mandag-onsdag torsdag fredag Telefon ( ) ( ) ( ) Hvis ejendommen ikke er tilmeldt betalingsservice udsendes indbetalingskort inden forfaldsdato. Ejendommens beliggenhed: Grønnegårdsvej 34 Matrikelbetegnelse: ANDRUP, ESBJERG JORDER Ba M.FL. Ejendomsvaerdi Fradrag i grundværdi for forbedringer Grundværdi Fritagelse for grundskyld til kommunen Udskrevet den: 10/ Moms-nr.: Debitornummer: xxx xx xxxxxx xx xx Vurderet areal: Stuehusgrundværdi Vurderingsär (01/ ) Grundskatteloftvaerdi Del af grundværdi der beskattes i anden kommune Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi Fritaget dækningsafgiftspligtig forskelsværd i Kommunal ejendomsskat m.m. af fast ejendom 2020 Side 01 af 01 Specifikation Belob Heraf moms KOMMUNE Grundskyld (stuehus) Grundskyld (land/skov) promille af grundlag 25, /01-31/12 7, /01-31/12 318, ,28 ROTTEBEKÆMPELSE RENTER AF GRUNDSKYLD FOR 2018 SKORSTENSFEJNING (henvendelse: ) AFFALD, BOLIGBIDRAG 1, ANTAL 1 stk 140 LITER, RENOVATION LAND, ANTAL 1 stk 146,32 12,03 695, , , , ,80 111, 00 MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%: Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet. Rate Ol 02 Forfaldsdato 01/ / Sidste rettidige indb.dag 10/ / Ratebelob 3106, ,31 1ALT Fakturadato 01/ / ,98 474,94 Moms beløb 237,47 237,47 M. o y > o 0 u O "' Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige indbetalingsdag, søges det inddrevet ved udlæg. Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr. Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og restgæld for lån vil blive videregivet til SKAT. 18/03/ & 47 af 96

48 46 EJENDOMS DATA RAPPORT Rapport købt 10/ Rapport færdig 1 0/ For ejendommen Grønnegårdsvej 34, 6705 Esbjerg 0 Ejendommens adresse Ejendomsnummer:. Kommune:.. Ejerforhold:.... Grannegärdsvej 34, 6705 sbjerg sbjerg Kommune.. Privatpersoner eller interessentskab Antal samlet fast ejendomme. Antal matrikelnumre:. Antal byginger:.. Antal enheder Detaljeret information om omfattede matrikelnumre Matr.nr. 8a Andrup, Esbjerg Jorder Matr.nr. 8e Andrup, sbjerg Jorder -----=- t m2 ERHVERVSSTYRELSEN Rapport-ID: 8e5c c-450/-8111-d96c8dc367td 18/03/ & 48 af 96

49 0 EJENDOMS DATA RAPPORT Grønnegårdsvej Esbjerg Ø Rapport k«obt 10/ Rapport færdig 1 0/ Indhold Dette afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten. Resum~... 3 Uddybning af enkelte svar Bygninger 7 Olietanke konomi Ejendomsskat (grundskyld). Ejendoms- og grundværdi.... Forfalden gæld til kommunen Planer. Zonestatus.. Kommuneplaner... Soildevandsplaner I Spildevand og drikkevand..... Aktuelle aflobsforhold.. Aktuel vandforsyning... Grundvand - Drikkevandsinteresser... Natur, skov og landbrug Beskyttet natur. Landbrugspligt Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer. 19 Skovoyggelinjer Om ejendomsdatarapporten Generelt om ejendomsdataraporten.. Ordforklaring - ejendomsoplysninger Følgende bilag kan hentes: BBR-meddelelsen Ejendomsskattebillet Vurderingsmeddelelse Vejforsyning Jordforureningsattest Side 2 af 25 18/03/ & 49 af 96

50 o EJENDOMS DATA RAPPORT Resum~ Bygninger 48 Grønnegårdsvej Esbjerg Ø Papport kebt 10/ Rapport færdig 10/ BBR-meddelelsen indes der en BBR-meddelelse for ejendommen?. Energimærkning Hvad er ejendommens energimaerke?...ja, se bilag jendommen har ikke noget energimrke Tilstandsrapport Findes der en tilstandsrapport for eiendommen?..... Ne Elinstallationsrapport Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen? _ Byggesag Er der igangværende byggesag for ejendommen?.. Byggeskadeforsikring Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring?.. Olietanke Er der registreret oplysninger om olietanke p~ ejendommen?.. Fredede bygninger Er der registreret fredede bygninger på ejendommen?. Byggeskadefonden (BvB) Er der udarbejdet eftersynsrapporter ifm. med Byggeskadefondens arbejde?.. Nej Nej NVe].... Ja.. Nej Nej Økonomi Ejendomsskat (grundskyld) Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?.. Ejendomsskattebillet Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen?... Indefrysning af grundskyldsstigning Er der indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen?. Ejendoms- og grundværdi Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering?.. Vurderingsmeddelelse Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen? «.. Ja, se bilag Nej , kr.... Ja, se bilag Forfalden gæld til kommunen Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af koberen?...nej Side 3 af 25 18/03/ & 50 af 96

51 49 EJENDOMS DATA RAPPORT Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til forsyningsselskaber. Huslejenævnssager Er der registreret ~n eller flere huslejenavnsager eller ankenaevnsager for ejendommen?. Nej Grønnegårdsvej Esbjerg Ø Rapport kobt 10/ Rapport færdig 10/ Arbejderbolig Er ejendommen betegnet som arbejderbolig?.. Jordrente Er ejendommen pälagt jordrenteforpligtelse7.... Ne]... Nej Statstilskud efter stormfald Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stormfald?. Ne] Planer Zonestatus Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?. _.. _. Landzone lokalplaner Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?... Ne] Landzonetilladelser Er der givet en landzonetilladelse til ejendommen?.. Nej Kommuneplaner Kommuneplaner..... Ja Spildevandsplaner Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan?. Varmeforsyning Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforboud?. Ja. Nej Vejforsyning Hvad er vejstatus for vejene i omrädet omkring ejendommen?.... Se bilag Hovedstadsområdets transportkorridorer Er ejendommen helt eller delvist beliggende ind enfor hovedstadsomrädets transport«orridorer?...nej Landsplandirektiv "Baltic Pipe" Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor arealreservationen for Baltic Pipe?.. Landsplandirektiv "Udviklingsområder" Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor et udviklingsområde?.. Ne] NVej Spildevand og drikkevand Aktuelle afløbsforhold Hilke aflobsforhold er der registreret for ejendommen?. med nedsivning Ovrige renselosninger Eldre nedsivningsanlg til sivebrønd Side 4 af 25 18/03/ & 51 af 96

52 o 50 EJENDOMS DATA RAPPORT Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen Er der registreret påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen?. Nej Grønnegårdsvej Esbjerg Ø Papport kobt 10/ Rapport (erdig 10/ Aktuel vandforsyning Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?...aiment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen Findes der på ejendommen vandindvindingsanlæg/-boringer, hvortil der er udstedt påbud eller givet kogeanbefaling?......nej Grundvand - Drikkevandsinteresser Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?.. Grundvand - Folsomme indvindingsområder Er ejendommen beliggende i et følsomt indvindingsområde?.. la Ne] Jordforurening Jordforureningsattest Findes der jordforureningsattest for eiendommen?.. Oplysninger er indhentet d, 10. februar 2020 Kortlagt jordforurening Er der kortlagt jordforurening for ejendommen?. Områdeklassificering Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet?.... Ja, se bilag Nej... Ne] Påbud iht. jordforureningsloven Er der på ejendommen registreret påbud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemet (DAI)?. Nej Natur, skov og landbrug Fredskov Er ejendommen pålagt fredskovspligt?.. Majoratsskov Er der noteret majoratsskov p~ ejendommen?. Beskyttet natur Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen?.. De faktiske forhold på arealet afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for yderligere infonnation. Internationale naturbeskyttelsesområder Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ejendommen?. Landbrugspligt Er ejendommen pälagt landbrugspligt7.. Nej..Ne] Ja Nej...Ja Side 5 af 25 18/03/ & 52 af 96

53 o EJENDOMS DATA RAPPORT Grønnegårdsvej Esbjerg Ø Rapport kobt 10/ Rapport taerdig 10/ Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer Er der registreret fredede fortidsminder/fortidsmindebeskyttelseslinjer på ejendommen?_ Beskyttede sten- og jorddiger Er der beskyttede sten- eller jorddiger p~ ejendommen?... Nej... Ne] 51 Skovbyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en skovboyggelinje?.. Ja Sø- og äbeskyttelseslinjer Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller äbeskyttelseslinje?.. _ Nej Kirkebyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje?... Nej Klitfredningslinje Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje?..... Nej Strand beskyttelses Ii n je Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje?..... Ne] Side 6 af 25 18/03/ & 53 af 96

54 52 EJENDOMS DATA RAPPORT Bygninger Grønnegårdsvej Esbjerg Ø Rapport kobt 10/ Fapport 'aerdig 10/ Olietanke Er der registreret oplysninger om olietanke pä ejendommen? Der gives oplysninger om olietanke, som er omfattet af olietankbekendtgørelsen (BEK 724/2008). For enhver olietank på en ejendom, skal der indberettes oplysninger til kommunen. Dette gælder uanset om tanken/tankene er i brug eller om de er sløjfede. Når en olietank sløjfes, kan den enten forblive på stedet eller fjernes. Der er fastsat regler om hvornår en olietank skal sløjfes, herunder sløjfningsterminer for forskellige typer af tanke samt regler for hvordan en olietank skal sløjfes. Ja Olietankene vil typisk være registreret med oplysning om fabrikations og etableringsår, en række tekniske data samt oplysning om evt. renovering og/eller sløjfning. Oplysningerne registreres i Bygnings- og boligregisteret (BBR) og stammer typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i BBR ikke i sig selv er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra ejendommen. Hvis der er svaret "Ja" til at der er registret olietanke pa ejendommen, men den enkelte olietank ikke er vist i Ejendomsdatarapporten, fremgår detaljerede oplysninger om olietankene af BBR-meddelelsen. Oplysninger vedr. Olietanke er indhentet d. 10. februar 2020 Matr.nr. 8e Andrup,_ sbjerg ]order Matr.nr. 8a Andrup,_ Esbjerg [order Olietank Nummer for teknisk anlæg.. Etableringsår. Størrelse. Placering. Type Nedgravet/underjordisk. Enkeltvgget Indhold. Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgorelsens 6, stk. l nr. 13) Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kontaktolysninger - forklaring. _... Kommunen... Kontakt egen kommune Økonomi Ejendomsskat (grundskyld) Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? r Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. BEMÆRK: Hvis vurderingsejendommen består af arealer beliggende i flere kommuner, skal der for at få et fuldstændigt overblik også bestilles ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de øvrige kommuner. Side 7 af 25 18/03/ & 54 af 96

55 o EJENDOMS DATA RAPPORT Gronnegärdsvej Esbjerg Ø Rapport købt 1 0/ Rapport faerdig 10/ Oplysninger vedr. Ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d. 10. februar 2020 Skatteär. Kommune.. Grundskyld. Grundskyld af værdi af skovbrug/landbrug... Grundskyld af værdi af stuehus.. Dækningsafgitt, erhvervsejendomme... Daekningsafgift af forskelsværdi. Daekningsafgft af grundvaerdi.. Dækningsafgitt af grundværdi (statsejendomme)... Skat ialt Esbjerg Kommune.. 0 kr 3203,28 r 318,65 kt..okr 0 kr. 0kt 0r kt 53 Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kommunen jendoms- og grundvaerdi Hvad er ejendommens verdi ifalge den offentlige vurdering? , kr. Vurderingsstyrelsen fastsætter separat ejendomsværdi og grundværdi for alle ejendomme, der er omfattet af offentlig vurdering. Vurderingen sker hvert andet år, men en ejendom kan også vurderes i mellemåret, hvis der er sket væsentlige ændringer. Fra januar 2019 sker vurderingen af ejerboliger ud fra en ny lov (ejendomsvurderingsloven) hvor ejendomsværdi og grundværdi overordnet fastsættes til den kontantværdi, som en ejendom forventelig kan opnå i fri handel, under hensyntagen til alder, størrelse, beliggenhed og øvrige karakteristika. Den fastsatte værdi er ikke den eksakte handelspris for en ejendom, men svarer til et gennemsnitligt prisniveau ved nyere salg af sammenlignelige ejendomme i nærområde1, jus1ere1 for særlige karakteristika ved den vurderede ejendom og omgivelserne. Ejendomsværdi er værdien af ejendommen som helhed, dvs. den samlede værdi af grundareal og de bygninger, der er opført på grundarealet. Ejendomsværdien ansættes ud fra ejendommens storrelse, fremtraeden og prisforholdene p~ vurderingstidspunktet. Grundværdi er værdien af grunden i ubebygget stand (dog inklusive værdien af eventuel byggemodningsarbejde) under forudsætning om, at grunden vil blive anvendt og udnyttet bedst muligt i økonomisk henseende. Indtil det nye ejendomsvurderingssystem tages i brug i 2019 for ejerboliger, sker vurderingen som hidtil efter den tidligere Vurderingslov. For ejerboliger tages der afsæt i 2011-vurderingen med fastsat nedsaettelse (rabat). Oplysninger vedr. Ejendoms- og grundværdi er indhentet d. 10. februar 2020 Vurderingsår.. Dato for seneste vurdering eller aendring.. Ejendomsvaerdi.. Grundvaerdi.. Fradrag. Stuehus grundvaerdi.. Stuehusverdi kr k..0 kr kt k«kontaktoplysninger Administrativ myndighed.. Telefonnummer.. www adresse.. Vurderingsstyrelsen Side 8 af 25 18/03/ & 55 af 96

56 o EJENDOMS DATA RAPPORT Grønnegårdsvej Esbjerg Ø Rapport kobt 10/ Rapport aerdig 10/ Forfalden gæld til kommunen Er der utinglyste gaeldsposten/garantierlrestancer til kommunen, der hefter p ejendommen og dermed overtages af kaberen?. Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til forsyningsselskaber." Her fremgår evt. forfalden fortrinsberettiget gæld til kommunen, dvs. gæld der hæfter på ejendommen. og derfor overtages af evt. kober. NB: Hvis vurderingsejendommen har arealer i flere kommuner, skal der også bestilles ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de andre kommuner... Ne] 54 Ved JA til forfalden gæld Hvis der er registreret fortrinsberettiget forfalden gæld på ejendommen, kan kommunen have påbegyndt at inddrive gælden. I den forbindelse kan derpåløbe yderligere omkostninger i forbindelse med inddrivelsesforretningen. Størrelsen af disse omkostninger er ikke indeholdt i Ejendomsdatarapporten, men kan fås ved henvendelse til kommunen. Ved tvangsauktion Der tages forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der tilskrives i kommunens debitorsystem frem til auktionsdagen (fx ejendomsskat, rykkergebyrer mv.) Ved tvangsauktion i næste kalenderår bør rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke indeholder gældsposter fra den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontaktes. Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos SKAT Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen. Oplysning fås ved kontakt til SKAT Inddrivelse. EJENDOMSSKAT 1 og 2 halvår I starten af 1. og 2. halvär kan det fremgå af ejendomsdatarapporten, at der forfalden gæld på ejendommen, selvom den rettidige indb.dag for ejendomsskat o.lign. IKKE er overskredet. Problemet opstår, hvis forfaldsdatoen ligger FØR sidste rettidige indb.dag. Oplysninger vedr. Forfalden gæld til kommunen på ejendommen er indhentet d. 10. februar 2020 Er der forfalden geld p ejendommen?... Forfalden gæld i alt.. Gaelden er opgiort pr.. Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato. Er der renter, der er overført til ESR og derfor ikke er medtaget i opgorelsen..... Nej 0 kr Nej Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat Krav i alt vedrørende denne geldstype....oka i. Gældsposter vedrørende: Renovation Krav alt vedrørende denne gaeldstype kr Gældsposter vedrørende: Rottebekæmpelse Krav i alt vedrørende denne gaeldstype...0kr Gældsposter vedrørende: Skorstensfejning Krav i alt vedrorende denne gaeldstype.. 0 kr Kontaktoplysninger Administrativ myndighed. Kontaktoplysninger - forklaring.... Kommunen... Kontakt egen kommune Side 9 at 25 18/03/ & 56 af 96

57 55 EJENDOMS DATA RAPPORT Planer Grønnegårdsvej Esbjerg Ø Rapport kabt 10/ apport (erdig 10/ Zonestatus Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?.. landet er opdelt i 3 zoner by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige regler alt afhængig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og sommerhusområder fremgår af planlovens 34. Oplysninger vedr. Zonestatus er indhentet d. 10. februar 2020 Landzone Zonestatus: landzone Matr.nr. 8a Andrup, sbjerg ]order Andel af matrikel dækket af zonen. 100 % Matr.nr. 8e Andrup, sbjerg Jorder Andel af matrikel dekket a~ zonen % Kontaktoplysninger Administrativ myndighed.. Kontaktoplysninger - forlaring..... Kommunen... Kontakt egen kommune Kommuneplaner Kommuneplaner Ja Kommuneplaner, vedtagne Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling, både i byerne og i det åbne land. Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen. Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse. Kommuneplaner har delvis retsvirkning. idet de fastsætter rammebestemmelserne for delområderne og som hovedregel angiver: - arealets overordnede anvendelse - bebyggelsesprocent - bebyggelsens største højde - o0g andre særlige hensyn -fx bygningsbevaringshensyn Oplysninger vedr. Kommuneplaner, vedtagne er indhentet d. 10. februar 2020 Kommuneplan: Kommuneplan Planens navn. Kommune.. Dato for vedtagelse af plan.. Dato for ikrafttraedelse af plan... Link til plandokument.. Kommuneplan Esbjerg Link Side 10 af 25 18/03/ & 57 af 96

58 o 56 EJENDOMS DATA RAPPORT Matr.nr. 8a Andrup, Esbjerg Jorder Matr.nr. 8e Andrup, Esbjerg Jorder Gronnegärdsvej Esbjerg Ø Rapport kbt 10/ Rapport færdig 10/ Kon taktoplysninger Administrativ myndighed.. Kontaktoplysninger - forklaring.. Kommuneplaner, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Kommunen... Kontakt egen kommune Oplysninger vedr. Kommuneplaner, forslag er indhentet d. 10. februar 2020 Kommuneplanramme, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, vedtaget er indhentet d. 10. februar 2020 Kommuneplan: Område øst for Grønnegårdsvej Planens navn. Plannummer.. Kommuneplanid på den kommuneplan, rammen vedrorer.. Planstatus.. Dato for vedtagelse af plan. Dato for ikrafttrædelse af plan. _ Område øst for Grannegärdsvej (1) Vedtaget Generel anvendelse.... Boligomräde Fremtidig planzone.. Byzone Er det sandt, at bebyggelsesomfang ikke reguleres af lanens bestemmelser?. Maksimalt antal etager Nej... 2 Mindst tilladte miljoklasse. Maksimalt tilladte miljoklasse.. Link til plandokum ent...1 Link Specifik anvendelse: Åben-lav boligbebyggelse Specifik anvendelse. Maksimal bebyggelsesprocent. Bebyggelsesprocenten beregnes for. kben-lav boligbebyggelse %... Den enkelte ejendom Specifik anvendelse: Tæt-lav boligbebyggelse Specifik anvendelse... Maksimal bebyggelsesprocent.. Bebyggelsesprocenten beregnes for..... Taet-lav boligbebyggelse...40 %... Omrädet som helhed Matr.nr. 8a Andrup, Esbjerg Jorder Andel af matrikel dækket af plan....48% Kommuneplan: Område ved Krogsgårdsvej og Grønnegårdsvej Planens navn.... Omräde ved Krogsgärdsvej og Grønnegårds vej Plannummer (1) Side 11 al 25 18/03/ & 58 af 96

59 o 57 EJENDOMS DATA RAPPORT Kommuneplanid på den kommuneplan, rammen vedrorer.. Planstatus.. Dato for vedtagelse af plan... Dato for ikrafttrædelse af plan Vedtaget Grønnegårdsvej Esbjerg Ø Generel anvendelse.. Fremtidig planzone..... Boligomräde.. Byzone apoort koot 10/ Er det sandt, at bebyggelsesomfang ikke reguleres af planens bestemmelser?.. Nej Rapoport faerdig 10/ Maksimalt antal etager...2 Mindst tilladte miljoklasse... 1 Maksimalt tilladte miljoklasse..... I Link til plandokument.. Link Specifik anvendelse: Åben-lav boligbebyggelse Specifik anvendelse.. Maksimal bebyggelsesprocent.. Bebyggelsesprocenten beregnes for.... kben-/av boligbebyggelse 30 % Den enkelte ejendom Specifik anvendelse: T et-lav boligbebyggelse Specifik anvendelse.. Maksimal bebyggelsesprocent.. Bebyggelsesprocenten beregnes for... Tæt-lav boligbebyggelse.40 % Området som helhed Matr.nr. 8a Andrup, Esbjerg Jorder Andel af matrikel dækket af plan...52% Kommuneplan: Skads Mose Planens navn.. Plannummer.. Kommuneplanid på den kommuneplan, rammen vedrorer.. Planstatus.. Dato for vedtagelse af plan Dato for ikrafttrædelse af plan. Generel anvendelse. Fremtidig planzone. Er det sandt, at bebyggelsesomfang ikke reguleres af planens bestemmelser?... Link til plandokument.. Skads Mose. l (l) Vedtaget Landområde.. Landzone Ja.. Link Specifik anvendelse: Naturområde Specifik anvendelse..... Naturområde Matr.nr. 8e Andrup, Esbjerg Jorder Andel af matrikel dækket af plan 100 % Kommuneplanramme, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, forslag er indhentet d februar 2020 Side 12 al 25 18/03/ & 59 af 96

60 0 EJENDOMS DATA RAPPORT Grønnegårdsvej Esbjerg Ø Rapport købt 1 0/ Rapport (aerdig 10/ Kommuneplanstrategi, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, vedtaget er indhentet d. 10. februar 2020 Kommuneplan: Kommuneplanstrategi 2007 for Esbjerg Kom Planens navn.... Kommuneplanstrategi 2007 for sbjerg Kom Komm une... sbierg Planstatus..... Vedtaget Omfang af revision.. Fuld revison Dato for vedtagelse af plan Link til plandokument... Link 58 Matr.nr. 8a Andrup, Esbjerg ]order Matr.nr. 8e Andrup, sbjerg ]order Kommuneplan:Forslag til Kommuneplanstrategi Planens navn. Kommune. Planstatus. Omfang af revision.. Dato for vedtagelse af plan.. Link til plandokument...forslag til Kommuneplanstrategi..Esbjerg Vedtaget... Fuld revison Link Matr.nr. 8a Andrup, Esbjerg ]order Matr.nr. Se Andrup, Esbjerg Jorder Kommuneplan: Kommuneplanstrategi Planens navn. Komm une... Planstatus. Omfang af revision.. Dato for vedtagelse af plan.. Dato for ikrafttrædelse af plan. Link til plandokument Kommuneplanstrategi Esbjerg. Vedtaget.Fuld revison Link Matr.nr. 8a Andrup, Esbjerg ]order Matr.nr. Se Andrup, Esbjerg Jorder Kommuneplan: PLANSTRATEGI Planens navn.. Kommune. Planstatus. Omfang af revision.. Dato for vedtagelse af plan.. Dato for ikrafttrædelse af plan....plans TRATEGI sbjerg... Vedtaget..Fuld revison Side 13 al 25 18/03/ & 60 af 96

61 59 EJENDOMS DATA RAPPORT Grønnegårdsvej Esbjerg Ø Link til plandokument.. Matr.nr. 8a Andrup, Esbjerg Jorder Matr.nr. 8e Andrup, Esbjerg Jorder Kommuneplan: Kommuneplanstrategi Tema Udviklingsområder Link Rapport kobt 10/ apoort faerdig 10/ Planens navn. Kommune. Planstatus.. Omfang af revision.. Dato for vedtagelse af plan. Dato for ikrafttrædelse af plan Link til plandokument.. Kommuneplanstrategi Tema Udviklingsområder.. Esbjerg Vedtaget... Delvis revision af områder eller planemner l l -20 l 9... Link Matr.nr. 8a Andrup, Esbjerg Jorder Matr.nr. 8e Andrup, Esbjerg Jorder Kommuneplanstrategi, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, forslag er indhentet d. 10. februar 2020 Kommuneplan: Kommuneplanstrategi Kommun eplan Planens nav...kommuneplanstrategi Kommuneplan Kommune.. sbjerg Planstatus.. Dato for offentliggørelse af planforslag... Dato for start på offentliggorelsesperioden.. Dato for slut på offentliggørelsesperioden Link til plandokument......for5lag Link Matr.nr. 8a Andrup, Esbjerg Jorder Matr.nr. 8e Andrup, Esbjerg Jorder Kommuneplantillæg, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, vedtaget er indhentet d. 10. februar 2020 Kommuneplantilleg, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, forslag er indhentet d. 10. februar 2020 Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget er indhentet d. 10. februar 2020 Side 14 af 25 18/03/ & 61 af 96

62 60 EJENDOMS DATA RAPPORT Kommuneplantillæg, vvm, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, vvm, forslag er indhentet d. 10. februar 2020 Grønnegårdsvej Esbjerg Ø Rapport købt 1 0/ Rappoort faerdig 10/ Spildevandsplaner r ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan?.. Ja Kloakopland, vedtaget Kloakoplande indeholder oplysninger om hvilken kloakeringsstatus ejendommene i et område har iht. kommunens planer og hvilken kloakeringsstatus de evt. planlaegges at få i fremtiden. Vær opmærksom på at kloak1yper omtalt i planer ikke nødvendigvis er den samme som de aktuelle afløbsforhold på ejendommen. Oplysninger vedr. Kloakopland, vedtaget er indhentet d. 10. februar 2020 Er matrikelnummeret beliggende indenfor et kloakopland?.. Ja Spildevandsplan: G39 - Ukloakeret Navn på område med kloakopland.. Eksisterende kloaktype for omrädet.... G Ukloakeret Er der planlagt ændringer af kloakeringen i forhold til den eksisterende kloakering i det område, hvor ejendommen er beliggende?..... Nej Matr.nr. 8a Andrup, Esbjerg order Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen % Kontaktoplysninger Administrativ myndighed..... Kommunen Kloakopland, forslag Se forklaring under "Kloakopland, vedtagne" Oplysninger vedr. Kloakopland, forslag er indhentet d, 10. feboruar 2020 Er matrikelnummeret beliggende indenfor et forslag til kloakooland?... Nej Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kommunen Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget Som udgangspunk1 er der tilslutningspligt til offentlig spildevandsforsyning. Denne oplysning svarer på, om kommunen evt. er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist. Oplysninger vedr. Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget er indhentet d. 10. februar 2020 Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist?.. Nej Kontaktoplysninger Administrativ myndighed.... Kommunen Side 15 al 25 18/03/ & 62 af 96

63 o 61 EJENDOMS DATA RAPPORT Gronnegärdsvej Esbjerg Ø Rapport kobt 10/ Rapoort (erdig 10/ Kontaktoolysninger - forklaring. Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag... Kontakt egen kommune Se forklaring under "Udtræden af Spildevandsforsyning, vedtagne" Oplysninger vedr. Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag er indhentet d. 10. februar 2020 Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen har stillet forslag om at kunne ophæve tilslutningsretten og -ligten til spildevandsforsyning helt eller delvist?... Nej Kontaktoplysninger Administrativ myndighed.. Kommunen Renseklasse Renseklasse viser, hvilken renseklasser, der gælder i det område ejendommen ligger i og derved, hvilke rensekrav ejendommens spildevandsanlæg skal opfylde. Renseklassekravet er kun relevant for ejendomme, som ikke er tilsluttet det kommunale kloaknet. Oplysninger vedr. Renseklasse er indhentet d. 10. februar 2020 Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor der er udpeget renseklasse?. Ja Spildevandsplan: - SO Renseklassekode. Renseklasse. Kode for område med renseklasseopland... so Skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation 1.10 Matr.nr. 8a Andrup, sbjerg ]order Andel af matrikelnummeret der er dækket af planen % Matr.nr. 8e Andrup, Esbjerg Jorder Andel af matrikelnummeret der er dækket af planen. 100% Spildevandsplan: - 0 Renseklassekode.. Renseklasse.. Kode for område med renseklasseopland Reduktion af organisk stof 110 Matr.nr. 8a Andrup, Esbjerg /order Andel af matrikelnummeret der er dækket af planen..19% Kontaktoplysninger Administrativ myndighed.. Kontaktolysninger - forklaring..... Kommunen Kontakt egen kommune Spildevand og drikkevand Aktuelle afløbsforhold Hvilke aflabsforhold er der registreret for ejendommen?. vrige renselosninger:. Eldre nedsivningsanlag med nedsiuning til sivebrand Side 16 af 25 18/03/ & 63 af 96

64 62 EJENDOMS DATA RAPPORT Grønnegårdsvej Esbjerg Ø Rapport købt 10/ Rapport færdig 1 0/ For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes. Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret område. Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter om ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rørsystemer eller om alt bortledes i ~t og samme rorsystem. Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor et kloakeret område eller er udtrådt af kloakfællesskab, kan inddeles efter den måde spildevandet behandles. Du kan læse mere om registrering af afløbsforhold i BBR pä Oplysninger vedr. Aktuelle afløbsforhold er indhentet d. 10. februar 2020 Matt.nr., 8e Andrup, Esbjerg ]order Afløbsforhold. Øvrige renseløsninger Ældre nedsivningsanlæg med nedsivning til sivebrønd Matr.nr. 8a Andrup,_ sbjerg ]order Aflabsforhold.. vrige renselosninger Eldre nedsivingsanlg med nedsivning til sivebrond Kontaktopl'ysninger Administrativ myndighed.. Kontaktoplysninger - forlaring Kommunen.. Kontakt egen kommune Aktuel vandforsyning Hvilken type vandforsynig er der registreret for ejendommen? Aument vandforsyningsanlag (idligere offentligt) Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller privat alment vandforsyningsanlæg, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning. Oplysninger vedr. Aktuel vandforsyning er indhentet d. 10. februar 2020 Matt.nr. 8e Andrup, Esbjerg ]order Vandforsyning... AI ment vandforsyningsanig (tidligere offentligt) Matt.nr. 8a Andrup,_ sbjerg ]order Vandforsyning.... Al ment vandforsyningsanlag (tidligere offentligt) Kontaktoplysninger Administrativ myndighed.... Kommunen Grundvand - Drikkevandsinteresser Er ejendommen beliggende i et omräde med dikkevandsinteresser?... Ja Oplysningen viser drikkevandsområder i kategorierne "Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og "Områder med Drikkevandsinteresser (OD). OSDområderne er oprindeligt udpeget ud fra følgende 4 kriterier: 1. Det fremtidige drikkevandsbehov skal kunne dækkes af områderne. 2. Kvaliteten af grundvandet skal være den bedst mulige. 3. Den naturlige beskyttelse skal være den bedst mulige. 4. Den eksisterende indvindingsstruktur skal kunne bevares, samt byområder med et stort antal forureningskilder skal kunne udelades. Områder med drikkevandsinteresser (OD) er områder, hvor der findes grundvand af god kvalitet, der kan udnyttes til drikkevandsformål men som overvejende har lokal betydning for mindre vandværker og erhverv. Der har tidligere været Side 17 at 25 18/03/ & 64 af 96

65 o 63 EJENDOMS DATA RAPPORT Gronnegärdsvej Esbjerg Ø en afgrænsning af Områder med Begrænsede Drikkevandsinteresser (OBO), men disse udpeges ikke længere. Oplysninger vedr. Grundvand - Drikkevandsinteresser er indhentet d. 10. februar 2020 Matr.nr. Ba Andrup, Esbjerg jorder Er matriklen beliggende i et omr~de med drikkevandsinteresser?... Ja Rapport kobt 10/ Rapport taerdig 10/ Områder på matriklen: Type af område. Områder med drikkevandsinteresser (l stk.) Ma tr.nr. 8e Andrup, Esbjerg Jorder r matiklen beliggende i et omräde med drikkevandsinteresser?.. la Områder på matriklen: Type af område... 0mräder med drikkevandsinteresser (i stk.) Kontaktoplysninger Administrativ myndighed....komimunen Natur, skov og landbrug Beskyttet natur r der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandlab pä ejendommen?. Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. "Beskyttede naturtyper" og "Beskyttede vandløb". J Beskyttede naturtyper Vejledende registrering af naturtyper, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Disse er: søer og vandhuller med et areal på mindst 100 m2, moser, enge, strandenge, strandsumpe, heder og overdrev med et areal på mindst 2500 m2, "mosaikker" af ovennævnte naturtyper med et areal på mindst 2500 m2, visse udpegede vandlob & alle moser i f. m. beskyttede vandhuller, søer eller vandløb. Beskyttelsen gælder uanset om der er en eller flere ejere. Tilstandsaendring al beskyttet natur kræver tilladelse (dispensation). Et beskyttet areal kan i årenes løb ændre sig så meget, at det ikke længere er beskyttet. Omvendt kan et areal som i dag ikke er beskyttet, ændre sig, så det bliver det. Det er de faktiske forhold på arealet (størrelse, botanik, omlaegningshyppighed m. m.) der afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende Hvorvidt et areal er beskyttet eller ej, vil i tvivlstilfælde blive afgjort ved en besigtigelse og vurdering af arealet. Oplysninger vedr. Beskyttede naturtyper er indhentet d, 10. februar 2020 Ma tr.nr. 8a Andrup, Esbjerg Jorder Er der beskyttede naturtyper på matriklen?.. Nej Områder på matriklen: Matr.nr. Be Andrup, Esbjerg Jorder Er der beskyttede naturtyper p~ matriklen? Ja Side 18 af 25 18/03/ & 65 af 96

66 64 EJENDOMS DATA RAPPORT Områder på matriklen: Naturtype..ng(i stk) Gronnegärdsvej Esbjerg Ø Rapoport kobt 10/ apoort (aerdig 10/ Kontaktoplysninger Administrativ myndighed.. Kontaktoplysninger - forklaring. Beskyttede vandløb Kommunen Kontakt egen kommune Oplysningen indeholder registreringer af de vandløb, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Et vandløb er kun beskyttet, hvis det er udpeget som beskyttet. Tilstandsændring af beskyttet natur kræver kommunens dispensation. Oplysninger vedr. Beskyttede vandløb er indhentet d. 10. februar 2020 Matt.nr. 8a Andrup,_ Esbjerg ]order Er der beskyttede vandløb på matriklen?. Nej Matt.nr. 8e Andrup. Esbjerg ]order Er der beskyt1ede vandløb på matriklen?..... Ja Kontaktoplysninger Administrativ myndighed.. Kontaktoplysninger - forklaring..... Kommunen. Kontakt egen kommune Landbrugspligt Er ejendommen pälagt landbrugspligt? Ja Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha ( m). Når en ejendom er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder særlige regler for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg. Oplysninger vedr. Landbrugspligt er indhentet d. 10. februar 2020 Matt.nr. 8a Andrup, sbjerg ]order Matr.nr. 8e Andrup,_ sbjerg ]order Kontaktoplysninger Administrativ myndighed.. Kontaktoplysninger - forklaring.. Telefonnummer.. adresse.. www adresse.....landbrugsstyrelsen. Landbrugsstyrelsen Kunder & Produktion Jordfordeling & Landbrugslov Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer Side 19 af 25 18/03/ & 66 af 96

67 65 EJENDOMS DATA RAPPORT Grønnegårdsvej Esbjerg Ø Rapport kobt 10/ Rapport faerdig 10/ Skovbyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje?. Skovbyggelinjen er en bufferzone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha. Indenfor byggelinjen er der forbud mod at bygge. Byggelinjen kan enten være registreret som gældende eller ophævet. Oplysninger vedr. Skovbyggelinje er indhentet d. 10. februar 2020 Matr.nr. 8a Andrup,_ sbjerg ]order Er ralriklen beliggerde irden for er skovoyggelir je?.....ja... Ja Områder på matriklen: Type.. Geldende (l stk.) Matt.nr. 8e Andrup, sbjerg ]order Er matiklen beliggende indenfor en skovbyggelinje?. NVe] Områder på matriklen: Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kontaktolysninger - forklaring... Kommunen... Kontakt egen kommune Side 20 af 25 18/03/ & 67 af 96

68 o 66 EJENDOMS DATA RAPPORT Grønnegårdsvej Esbjerg Ø Rapport købt 10/ Rapport faerdig 10/ Om ejendomsdatarapporten Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om den pågældende ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en oplysning menes et svar på et spørgsmål og evt. et bilag. De hentede oplysninger præsenteres i ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række bilag samt et appendiks. hvor der kan læses nærmere om oplysningerne, der indgår i ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i ejendomsrapporten. AIie ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes som dokum ent i en fil (pdf) til elektronisk visning eller udskrift. Du får besked pr /sms, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få svar fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til du modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå af et hentet dokument, at ejendomsdatarapporten er en "Ikke komplet rapport". När alle svar er modtaget, vil ejendomsdatarapporten få status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport. Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke fremgår af ejendomsdatarapporten. Dette dokument indeholder alle svar i ejendomsdatarapporten. Nedenfor kan du se en liste over de bilag, der kan hentes, hvis de eksisterer. Yderligere information om oplysningen findes i Appendiks. BBR-meddelelse Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Vurderingsmeddelelse Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Elinstallationsrapport (Kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Energimærke Kort over vejforsyning Jordforureningsattest Eftersynsrapport Forfalden gældsoversigt (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Ordforklaring - ejendomsoplysninger BBR-meddelelsen BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er et udtryk tor de faktiske forhold på ejendommen, også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed på BBR-meddelelsen ligger hos ejeren af ejendommen. nergimaerkning Et energimærke er en vurdering at en bygnings energimæssige tilstand. En bolig, der sælges, skal have et gyldigt energimærke udarbejdet at en energikonsulent. Til standsrapport En tilstandsrapport er resultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssagkyndig. Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering at en boligs synlige skader og tegn pa skader. El i nsta 11 ationsrapport En elinstallationsraport er resultatet af en autoriseret elinstallatørvirksomheds gennemgang at bygningens elinstallationer under huseftersynsordningen. Rapporten giver en professionel og objektiv gennemgang af elinstallationernes tilstand. Side 21 al 25 18/03/ & 68 af 96

69 i o 67 EJENDOMS DATA RAPPORT Grønnegårdsvej Esbjerg Ø Rapport købt 10/ Rapoport taerdig 10/ Byggesag En byggesag vedrører nybyggeri, til/ombygning, ændret anvendelse eller nedrivning (hel eller delvis). Kommunen registrerer oplysninger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fx om byggeriets omfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og fuldførelse. Visse byggesagstyper registreres ikke BBR. Byggeskadeforsikring Siden 1. april 2008 har professionelle bygherrer været forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring i forbindelse med nybyggeri af private helårsboliger. Forsikringspligten gælder fra 1. juli 2012 i nogle tilfælde også, når der etableres nye boligenheder i eksisterende byggeri. Hvis ejendommen er omfattet af byggeskadeforsikring, vil der være en eftersynsrapport for hhv. 1-~rs og 5-års eftersyn. Olietanke Kommunen registrerer oplysninger om olietanke i Bygnings- og boligregisteret (BBR). Oplysningerne stammer typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i BBR ikke i sig selv er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra ejendommen. Fredede bygninger Der er ca fredede bygninger i Danmark. Det er bygninger, som skønnes at have national interesse. AIie fredede bygninger er fredet både udvendigt og indvendigt, og der skal søges om tilladelse til alle ændringer, som går ud over almindelig vedligeholdelse. Byggeskadefonden (BvB) Her kan du se BvB's eftersynsrapporter. BvB forsikrer bygningsdele, der ombygges med offentligt byfornyelsestilskud. Når ombygningen er afsluttet gennemfører BvB et eftersyn og udarbejder en eftersynsrapport og en sammenfatning med anvisninger til, hvordan ejeren skal håndtere de eventuelle svigt og byggeskader, der konstateres ved eftersynet. Ejendomsskat (grundskyld) Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de to seneste grundværdi ansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. Ejendomsskattebillet En ejendomsskattebillet indeholder oplysninger om opkrævning af den ejendomsskat (grundskyld mv.), som ejeren er forpligtet til at betale til kommunen. Ejendomsskattebilletten kan også indeholde andre afgifter, der opkræves af kommunen. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, hvilke afgifter der opkræves via ejendomsskattebilletten. Indefrysning af grundskyldsstigning Fra er der vedtaget en midlertidig, indefrysningsordning af grundskyld. Indefrysningen betyder, at boligejerne ikke skal betale evt. grundskyldsstigninger nu, men i stedet får et lån på beløbet, som først tilbagebetales, når ejendommen sælges. jendoms- og grundvaerdi Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter(ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under omlægning. Indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruges vurderingen nedsat med 2/ orocent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra Vurderingsmeddelelse Ejendomsvurderingen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen, er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Hidtil er vurderingsmeddelelserne sendt ud hvert andet år, men indtil der kommer ny1 ejendomsvurderingssystem, sendes ikke automatisk en ny vurderingsmeddelelse. Derfor KAN vurderingsmeddelelsen for private ejendomme være fra 2011 og for erhvervsejendomme fra Se seneste vurdering under" Ejendoms- og grundvaerdi". Forfalden gæld til kommunen Forfalden gæld til kommunen er fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses typisk om følgende former for gæld: Ejendomsskat, skorstensfejning, rottebekaempelse, vejvedligeholdelse og lignende. At et gældskrav er fortrinsberettiget betyder, at kravel hæfter på den faste ejendom uden tinglysning og forud for al anden pantegæld. Fortrinsretten fremgår af Tinglysningslovens 4 og en række sek1orlove. Side 22 af 25 18/03/ & 69 af 96

70 o 68 EJENDOMS DATA RAPPORT Grønnegårdsvej Esbjerg Ø Rapoport kobt 10/ Rapport faerdig 10/ Huslejenavnssager I alle kommuner findes et huslejenævn, som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og udlejere i private lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til Nævnsdatabasen. Indberetningen omfatter sager, som modtages i nævnet den 1. september 2012 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte sager om fx om huslejens størrelse. Arbejderbolig Arbejderboliger er ejendomme, hvor der er ydet statslån til køb af parcellen og opførsel al beboelsen. Lånet forfalder til ubetinget indfrielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende ægtefælle ansøge om gældsovertagelse. Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen. Jordrente Ejere al ejendomme, der påhviler Jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig afgift på 2% af ejendommens kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en køber af ejendommen. Jordrenteforpligtelsen kan endvidere afløses ved indbetaling af en aflosningssum. Statstilskud efter stormfald Staten kan efter ansøgning yde tilskud til oprydning eller gentilplantning af private fredskove, der er væltet som følge af storme. Tilskuddet gives kun til skovejere, som har tegnet en basisforsikring mod stormfald. Zonestatus Zonestatus kan være landzone, byzone eller sommerhusområde. Afhængig af zonestatus kan der være forskellige bestemmelser for anvendelse af ejendommen. I landzone skal der fx søges om landzonetilladelse ved større byggeri, mens der i byzone ofte er lokalplaner, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer. lokalplaner Grundejerne må ikke bygge ny1, ændre anvendelse osv. i strid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan - efter nabohoring- dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Landzonetilladeiser En landzonetilladelse udstedes af kommunen. Den kræves som udgangspunkt for, at man i landzone må opføre ny1 byggeri eller foretage udstykning eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer. Kommuneplaner Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling. Den udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse. Varmeforsyning Oplysningen angiver, hvilken forsynings/orm, der er til rådighed for området. Det kan fx være naturgas eller fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligt/forblivelsespligt til en forsyningsform samt om eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el). Vejforsyning Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kortet viser med larvemarkering de veje, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, privat fællesveje eller private/almene veje. Status for veje uden larvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om disse. Hovedstadsområdets transportkorridorer Transportkorridorerne i hovedstadsområdet er arealer, der er reserveret iii fremtidige motorveje og baner m.m. De er en del af den overordnede fysiske planlægning og har hjemmel i planloven. Det betyder, at de respektive grundejere ikke får erstatning for de begrænsninger, de får pålagt i denne sammenhæng. Hovedstadsområdet omfatter i denne forbindelse kommunerne i Region Hovedstaden, bortset fra Bornholms Regionskommune, samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner. Landsplandirektiv "Baltic Pipe" Baltic Pipe er en ny gastransmissionsledning, der vil sikre forsyningssikkerheden for naturgas i Danmark. Desuden vil gastransmissionsledningen lå forbindelse til gasfelter i Nordsøen og gastransmissionsnettet i Polen. Side 23 al 25 18/03/ & 70 af 96

71 69 EJENDOMS DATA RAPPORT Grønnegårdsvej Esbjerg Ø Rapport købt 10/ Rapoport faerdig 10/ Landsplandirektiv "Udviklingsområder" Udpegningen af udviklingsområder i kystnærhedszonen er en ny mulighed for kommunalbestyrelserne til at fremme vækst og udvikling i de kystnære områder samtidig med at rammen for at sikre udvikling af sammenhængende naturområder styrkes. Udviklingsområder er områder inden for kystnærhedszonen uden saerlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser. Udviklingsområder vil som udgangspunkt ikke ligge helt ude ved kysten, men lidt inde i landet. Aktuelle afløbsforhold Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra ejendommen. Aktuel vandforsyning Her oplyses hvilken form for vandforsyning ejendommen er tilkoblet, fx alment eller privat alment vandforsyningsanlaeg. Päbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger af betydning for ejendomshandler med henblik på offentliggørelse og videregivelse af visse oplysninger på vandforsyningslovens område til den fælles offentlige database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter. Grundvand - Drikkevandsinteresser Oplysningen viser, om ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde. Afhængig af drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Grundvand - Falsomme indvindingsområder Oplysningen er etableret for at beskytte drikkevandet nitrat- og sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et følsomt indvindingsområde, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Jordforureningsattest Danmarks Miljoportals jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne dannes ud fra regionernes og kommunernes oplysninger om jordforurening. Kortlagt jordforurening Kortlagt jordforurening kan være betegnet som kortlagt på hhv. vi densniveau 1 (/1) og/eller vidensniveau 2 (V2) i henhold til lov orn forurenet jord. Oplysningen fremgår også af jordforureningsattesten. 0 mrådeklass if icering Byzoneområder klassificeres som udgangspunkt som lettere forurenet. Det kaldes områdeklassificering. Områdeklassificeringen er dog ikke nødvendigvis altid sarnrnenfaldende med byzonen. Eventuel konkret viden om ejendommen vedr. lettere forurening vil fremgå under "Anden viden". Hvis ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning. Påbud iht. jordforureningsloven Her kan du se, om kommunen har udstedt påbud på ejendommen efter reglerne i lov om forurenet jord. Der oplyses orn påbud efter 9(2), 10, 44(2), 48, 72a, jf. 7, nr. 1 i bekendtgørelse om indberetning af jordforureningsdata. Fredskov Når en skov er fredskovspligtig, betyder det, at den, der ejer skovarealet, til enhver tid har pligt til at anvende det til skovbrugsformål. Med fredskovspligten følger desuden en række regler, der tilsammen sikrer den langsigtede skovdyrkning. Majaratsskov Majoratskov er i følge skovloven arealer, der skal holdes under en ejer. Skovmyndigheden (miljøstyrelsens lokale enhed) kan give tilladelse til at ophaeve majoratsskov noteringen på hele eller dele af skoven. Beskyttet natur Beskyttet natur kan være beskyttede naturtyper eller vandløb jf. naturbeskyttelsesloven 3. Hvis ejendommen er beliggende indenfor el område med beskyttet natur, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Internationale naturbeskyttelsesområder Internationale beskyttelsesområder er opdelt i hhv. Ramsarområder, Fuglebeskyttelsesområder og Habitatområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med internationale beskyttelsesområder, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Side 24 af 25 18/03/ & 71 af 96

72 70 EJENDOMS DATA RAPPORT Grønnegårdsvej Esbjerg Ø Rapport kobt 10/ Rapport færdig 10/ Landbrugspligt Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha ( m). Nar en ejendom er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder særlige regler for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg. Der er ikke noget krav om, at en ejendom med landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende. Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer Vedr. fredningsstatus: A. Fredet før 1937 B. Fredet 1937 eller senere C. Ikke fredningsværdig D. Ikke fredet eller aflyst før 2009 U. Beskyttede sten- og jorddiger Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven. Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til at afgøre, om der er beskyttede diger i et område. Skovbyggelinjer Skovbyggelinjen er en zone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha Inden for byggelinjen er der forbud mod at bygge. Sø- og äbeskyttelseslinjer Sobeskyttelseslinjen har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinjen er der generelt forbud mod ændringer, dvs. at der ikke må placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantningen o.l. Kirkebyggelinjer Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygningen. Den skal sikre, at der ikke opføres bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken. Klitfredningslinje Klitfredningslinjen er en 300 meter beskyt1elseszone langs den jyske vestkyst ved Skagerrak og Vesterhavet. Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af klitfredede arealer eller at udøve aktiviteter, der kan føre til øget risiko for sandflugt. Strandbeskyttelseslinje I åbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 100 m eller mindre fra kysten. Inden for en strandbeskyttelseslinje må der blandt andet ikke placeres bebyggelse som fx bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet, tilplantning eller hegning. Side 25 al 25 18/03/ & 72 af 96

73 71 EJENDOMS DATA RAPPORT Kort over vejforsyning Vejforsyning omkring matt.n. 8a, Andrup, Esbjerg /order Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 10. februa al gcb I / I Styrelsen for Dataforsyning og Effektii Signaturforklaring vedr. vej-/stisiatus: Offentlig Privat fælles Øvrige (privat/almen/udlagt privat fælles) Planlagt nedklassificering Matrikelnummer Kartet viser med farvemarkering de veje og stier, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, private fælles eller private/almene/udlagte private fælles. Status for veje/stier uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysning om disse. 18/03/ & 73 af 96

74 o 72 EJENDOMS DATA RAPPORT Kort over vejforsyning Vejforsyning omkring matt.n. 8e, Andrup, sbjerg /order Oplysningeromvejforsyning er indhentet d. 10 februar 2020.,,... \ / +» \ '\ \ \ Styre/sen for Dataforsyning og Effektivi / 8V Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus: Offentlig Privat fælles Øvrige (privat/almen/udlagt privat fælles) Planlagt necklassificering Matrikelnummer Kortet viser med farvemarkering de veje og stier, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, private fælles eller private/almene/udlagte private fælles. Status for veje/stier uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysning om disse. 18/03/ & 74 af 96

75 Danmarks Milj'portal Data om miloet i Danmark Den , kl. 13:56 73 Jordforurening.sattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret på en søgning om en specifik matrikel. I attesten bruges også begrebet "lokalitet", der kan dække over flere matrikler eller eventuelt en mindre del af en matrikel. Der er flere oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nødvendigvis også gælder for matriklen. Se derfor på kortmaterialet, hvor meget af matriklen der berøres af lokaliteten. Attestens kort er baseret på data fra Danmarks Arealinformation og Geodatastyrelsen. Ansvaret for de registrerede data ligger hos regionen og kommunen, hvor den aktuelle matrikel er beliggende. Bemærk, at denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening. Der er søgt på følgende matrikel: Ejerlavsnavn Matrikelnummer Region Kommune Andrup 8a Region Syddanmark Esbjerg Kommune Kort Placeringen af den søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan de også se om der er jordforureninger i nærheden af det søgte). N A l use fer Korte sons use or Korte song l.oratororens v2 FO Nuanceret i woo-es i ass learooens v 'au-ako /; Pbud - 1engervarende vilkr 8h 222 m Forureningsstatus Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt. Region Syddanmark har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende matrikel. Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering. Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven. Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V, (8b5143f-05d a9ae-3d096e Side1af3 18/03/ & 75 af 96

76 Danmarks Milj~portal Data om milet i anmark Den , kl. 13:56 74 Adresse Mail Web Bemærkning Damhaven 12, 7100 Vejle jordfo rureni i on syd da nma rk.d k i onsydda nma rk.d k/jordforureni ng Man bør tillige danne en attest fra Region Syddanmark hjemmeside "Søg en forurenet grund" da der her findes oplysninger om lokaliteter, der er under sagsbehandling i forbindelse med kortlægning. Disse lokaliteter kan først findes på Danmarks Miljøportal når der er truffet afgørelse om kortlægning. Regionen er færdig med den systematiske kortlægning af aktiviteter, der kan have forurenet jord eller grundvand. Adresse Mail Web Bemærkning Torvegade 74 I 6700 Esbjerg raad kommune.dk http :// kommune.dk/erhverv/affald,-energi,-miljo---erhverv/jord-- e rhve rv/o mrå de klass i fi ce ri ng---lette re-forurenet-jo rd. as px Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan det skyldes at din kommune endnu ikke har gjort data tilgængelige på Danmarks Miljøportal eller at data ikke er opdateret. Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V, f8b5143f-05d a9ae-3d096e Side 2 af3 18/03/ & 76 af 96

77 Danmarks Milj6portal Data om miljet 1 Danmark Bilag Den , kl. 13:56 75 Jordforurening, V1 Et areal betegnes som kortlagt på vi densniveau 1 (V1 ), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet. Jordforurening, V2 Et areal betegnes som kortlagt på vi densniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forurening kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Nuancering Nuancering af kortlægning på V2, på baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udgør eller kan udgøre for den aktuelle anvendelse til boligformål Udgået Efter Kortlægning Forureninger, som har været kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, men som er udgået af kortlægningen Udgået Før Kortlægning Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning så de ikke bliver kortlagt som forurenet (V2). Desuden findes der lokaliteter i denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulle kortlægges som mulig forurenet (V1) men hvor lokaliteten frikendes på baggrund af de historiske oplysninger. Områdeklassificering Område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens 50a. Byzone klassificeres som udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Oplysning om områdeklassificering stammer fra en tegning af matriklen på kort. I enkelte til fælde kan unøjagtigheder i matrikeltegningen overlappe en anden matrikel og påvirke informationer herpå. Derudover er det en kendt problemstilling, at matrikler som grænser op til et områdeklassificeret areal fejlagtigt fremgår som områdeklassificeret. Danmarks Miljøportal arbejder i øjeblikket på at få rettet op dette. Hvis attesten indeholder oplysning om områdeklassificering, inkl. analysefrie områder, som forekommer ukorrekt, så kan du få et overblik over matriklen på Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes. Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V, f8b5143f-c5d a9ae-3d096e Side 3 af3 18/03/ & 77 af 96

78 Danmarks Milj~portal Data om miljet i Danmark Den , kl. 13:57 76 Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret på en søgning om en specifik matrikel. I attesten bruges også begrebet "lokalitet", der kan dække over flere matrikler eller eventuelt en mindre del af en matrikel. Der er flere oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nødvendigvis også gælder for matriklen. Se derfor på kortmaterialet, hvor meget af matriklen der berøres af lokaliteten. Attestens kort er baseret på data fra Danmarks Arealinformation og Geodatastyrelsen. Ansvaret for de registrerede data ligger hos regionen og kommunen, hvor den aktuelle matrikel er beliggende. Bemærk, at denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening. Der er søgt på følgende matrikel: Ejerlavsnavn Matrikelnummer Region Kommune Andrup 8e Region Syddanmark Esbjerg Kommune Kort Placeringen af den søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan de også se om der er jordforureninger i nærheden af det søgte). 5e use te Korte9nns usse er Kotes l.oratororens v2 lfonuanceret l nscere F2 Nuanceret Jordforurening. V1 &'Pas4-A {/, Pbud-1engervarende vikar 11e 11b Forureningsstatus Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt. Region Syddanmark har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende matrikel. Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering. Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven. Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 Kobenhavn V, 361c24f7-a047-4ed4-be31-b96629e94259 Side 1 af 3 18/03/ & 78 af 96

79 Danmarks Milj6portal Data om miljoet i Danmark Den , kl. 13:57 77 Kontaktopl snin er II Adresse Damhaven 12, 7100 Vejle Mail Web Bemærkning gpp1.tr jordforureni www. reg i onsydda nma rk.d k/jo rdforureni ng Man bør tillige danne en attest fra Region Syddanmark hjemmeside "Søg en forurenet grund" da der her findes oplysninger om lokaliteter, der er under sagsbehandling i forbindelse med kortlægning. Disse lokaliteter kan først findes på Danmarks Miljøportal når der er truffet afgørelse om kortlægning. Regionen er færdig med den systematiske kortlægning af aktiviteter, der kan have forurenet jord eller grundvand. Adresse Torvegade 74 I 6700 Esbjerg Mail Web Bemærkning raad rg kommune.dk http :// kommune.d k/erhverv/affa Id,-energi,-mi ljø---erhverv/jord-- e rhve rv/o m råde kla ss ifice ri ng---lette re-forurenet-jord. as px Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan det skyldes at din kommune endnu ikke har gjort data tilgængelige på Danmarks Miljøportal eller at data ikke er opdateret. 3 Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V, 361c24f7-a047-4ed4-be31-b96629e94259 Side 2 af3 18/03/ & 79 af 96

80 Danmarks Milj~portal Data om miljaet i Danmark Bilag Den , kl. 13:57 78 Jordforurening, V1 Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1 (V1 ), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet. Jordforurening, V2 Et areal betegnes som kortlagt på vi densniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forurening kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Nuancering Nuancering af kortlægning på V2, på baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udgør eller kan udgøre for den aktuelle anvendelse til boligformål Udgået Efter Kortlægning Forureninger, som har været kortlagt på vi densniveau 1 eller 2, men som er udgået af kortlægningen Udgået Før Kortlægning Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning så de ikke bliver kortlagt som forurenet (V2). Desuden findes der lokaliteter i denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulle kortlægges som mulig forurenet (V1) men hvor lokaliteten frikendes på baggrund af de historiske oplysninger. Områdeklassificering Område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens 50a. Byzone klassificeres som udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Oplysning om områdeklassificering stammer fra en tegning af matriklen på kort. I enkelte til fælde kan unøjagtigheder i matrikeltegningen overlappe en anden matrikel og påvirke informationer herpå. Derudover er det en kendt problemstilling, at matrikler som grænser op til et områdeklassificeret areal fejlagtigt fremgår som områdeklassificeret. Danmarks Miljøportal arbejder i øjeblikket på at få rettet op dette. Hvis attesten indeholder oplysning om områdeklassificering, inkl. analysefrie områder, som forekommer ukorrekt, så kan du få et overblik over matriklen på Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes. Dan marks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V, 361c24f7-a047-4ed4-be31-b96629e94259 Side 3 af3 18/03/ & 80 af 96

81 Inge Lorenzen - DAHL 79 Fra: Sendt: Til: Emne: Vedhæftede filer: Postkasse BA - fortrin 10. februar :04 Inge Lorenzen - DAHL SV: J.nr Tvangsauktion over ejendommen beliggende Grønnegårdsvej 34, Andrup signaturbevis.txt Hej Inge. Der er ikke restancer på ejendommen. Venlig hilsen Hans Andersen Overassistent Borger & Arbejdsmarked Team Opkrævning Torvegade Esbjerg Tlf EnergiMetropol ESBJERG Fra: Inge Lorenzen - DAHL Sendt: 10. februar :51 Til: Postkasse BA - fortrin Cc: Emne: J.nr Tvangsauktion over ejendommen beliggende Grønnegårdsvej 34, Andrup Hej Til orientering kan jeg oplyse, at der er berammet tvangsauktion over ovennævnte ejendom til den 15. april d.å. ved Retten i Esbjerg. Til brug for min udarbejdelse af salgsopstilling skal jeg anmode om at få tilstillet auktionsopgørelse opgjort pr. 15. april d.å. vedrørende ejendomsskatterestancer. På forhånd tak. Venlig hilsen Inge Lorenzen Advokatassistent Direkte: DAHL.l advokattirma DAHL Advokatpartnerselskab T I CVR-nr I 18/03/ & 81 af 96

82 80 Inge Lorenzen - DAHL Fra: Sendt: Til: Emne: Sanne Breinholdt Clausen 12. februar :52 Inge Lorenzen - DAHL SV: J.nr Hej Inge, Vedrørende ejendommen beliggende Grønnegårdsvej 34, 6705 Andrup. Gældsstyrelsen har pr. d.d. ingen gæld vedr. fortrinsberettigede fordringer til inddrivelse på ovennævnte ejendom. Der henvises til kommune og forsyningsselskaber for oplysninger om eventuelle fortrinsberettigede fordringer, der ikke er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Venlig hilsen Sanne Breinholdt Clausen Kontorelev MID CPR t 1 GELDS Gældsstyrelsen Teglgärdsparken 19, 5500 Middelfart Sådan behandler vi persondata Gældsstyrelsen er en del af Skatteforvaltningen Fra: Inge Lorenzen - DAHL Sendt: 10. februar :49 Til: Cc: GAELDST-Tvangssa lgfortrin Emne: - J.nr Tvangsauktion over ejendommen beliggende Grønnegårdsvej 34, Andrup Hej Til orientering kan jeg oplyse, at der er berammet tvangsauktion over ovennævnte ejendom til den 15. april d.å. ved Retten i Esbjerg. Til brug for min udarbejdelse af salgsopstilling skal jeg anmode om at få tilstillet auktionsopgørelse opgjort pr. 15. april d.å. vedrørende ejendomsskatterestancer. På forhånd tak. 18/03/ & 82 af 96

83 Inge Lorenzen - DAHL 81 Fra: Sendt: Til: Emne: Vedhæftede filer: nd.dk 20. februar :56 Inge Lorenzen - DAHL Vedr.: J.nr Policenr.?- tvangsauktion over ejendommen beliggende Grønnegårdsvej 34, Andrup, 6705 Esbjerg Ø signaturbevis.txt Alm. Brand Forsikring A/S FORSIKRING INKASSO Kundenr. Afsendt den: Hej Inge Brandpraemie vedrorende ejendommen Gronnegärdsvej 34, 6705 Andrup, policenr er betalt frem til den Jeg skal venligst bede dig orientere os såfremt auktionen om berammes, afværges eller gennemføres. På forhånd tak. Har du sporgsmäl? Hvis du har sporgsmäl, kan du ringe til os pä telefon alle hverdage mellem kl g eller sende en mail til Du bedes ved din henvendelse oplyse dit kundenummer F/ABCABC. Med venlig hilsen Alm. Brand Forsikring A/S Inkassoafdelingen Fra: "Inge Lorenzen - DAHL" < Til: < Cc: Dato: :49 Emne: J.nr Policenr.? - tvangsauktion over ejendommen beliggende Gronnegärdsvej 34, Andrup, 6705 Esbjerg Ø Hej 18/03/ & 83 af 96

84 Advokat Poul Jensen Dokken Esbjerg Realkredit Danmark Gælds råd giv ni ng Lerso Parkall~ København Ø dk Telefon Telefax februar 2020 Pantnr.: Kunde... : Wieslawa Zofia Roland Ejendom. : Gronnegärdsvej 34, 6705 Esbjerg 0 Auktionsopgørelse Vi sender her auktionsopgørelse pr over vores lån i ejendommen, og vi vil meget gerne modtage salgsopstillingen hurtigst muligt. Samlet tilgodehavende pr. auktionsdagen heraf restgæld morarenter, restancer og gebyrer ,72 DKK ,67 DKK ,05 DKK. Ved afregning skal du udfylde den vedlagte "auktionsafregning" med dato for auktionskøbers indbetaling til dig og sende den til os. Derpåløber flere morarenter, pt. 18 % p.a., fra auktionsdagen til tidspunktet for betaling af ydelser, som ikke er betalt inden sidste rettidige betalingsdag. Dette gælder også ydelser, som forfalder til betaling mellem den 1. og en eventuel 2. auktion. Morarenten opkræves på fremtidige terminsopkrævninger. Lånet er et FlexLån baseret på inkonvertible obligationer. Lånet har derfor særlige indfrielsesvilkår og skal refinansieres pr. 003, Derefter fastsættes en ny obligationsrestgæld, kontantlånsrente og ydelse. Dette skal stå i salgsopstillingen til tvangsauktionen, og auktionskøber opfordres til at kontakte Realkredit Danmark for flere oplysninger om lånet. Samtidig beder vi om at få tilsendt liste over indkaldte til auktionen, husk eventuelle kautionister/meddebitorer. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til os. Med venlig hilsen Realkredit Danmark Side 18/03/ & 84 af 96

85 Auktionsopgørelse pr Pant-/Ibenr Matr. nr.: 8 A, 8 E Andrup, Esbjerg Jorder Beliggende: Grønnegårdsvej 34, 6705 Esbjerg Ø Debitor: Wieslawa Zofia Roland Hovedstol DKK ,00 Restgæld pr DKK ,87 Obligationsrestgæld pr DKK ,61 Låntype: Fix fri F1K Normalydelse pr DKK 4.309,28 Rente p.a.: -0,2504% Restløbetid 14år8mdr Obligationsfondskode(r): Opgørelse pr Restgæld pr DKK ,87 Restance pr DKK 4.808,60 Restance pr DKK 4.787,03 Restance pr DKK 4.721,95 Restance pr DKK 4.644,34 Resta nee pr DKK 4.659,27 Restance pr DKK 4.585,66 Restance pr DKK 4.524,90 Restance pr DKK 4.513,07 Restance pr DKK 4.465,38 Restance pr DKK 4.456,68 Morarente pr. opgørelsesdagen DKK 676,97 Total til overførsel for lån 003 Tva ngsa u ktionssa lgso pst i 11 ingen: Kolonne 1 DKK ,72 Kolonne 2 DKK ,87 Kolonne 3 DKK ,85 Auktionsopgørelsen er beregnet ud fra den forudsætning at terminsydelserne ikke betales i tiden frem til auktionsdagen. Gebyrrestancer DKK 1.400,00 Gebyrrestancer medtages på bedst prioriterede lån. Side 2 18/03/ & 85 af 96

86 Auktionsopgørelse pr Pant-/lbenr. Matr.nr.: Beliggende: Debitor: Hovedstol Restgæld pr. Obligationsrestgæld pr. Låntype: Normalydelse pr. Rente p.a.: Restlobetid A, 8 E Andrup, Esbjerg Jorder Grønnegårdsvej 34, 6705 Esbjerg Ø Wieslawa Zofia Roland Fix fri FlK ,2504% 14år8mdr DKK ,00 DKK ,80 DKK ,57 DKK 1.727,92 Obligationsfondskode(r): Opgørelse pr. Restgæld pr. Restance pr. Restance pr. Restance pr. Restance pr. Restance pr. Restance pr. Restance pr. Restance pr. Restance pr. Restance pr. Morarente pr. opgørelsesdagen DKK ,80 DKK 1.928,20 DKK 1.920,35 DKK 1.894,21 DKK 1.863,12 DKK 1.868,42 DKK 1.838,90 DKK 1.814,52 DKK 1.810,55 DKK 1.791,44 DKK 1.787,94 DKK 271,54 Total til overførsel for lån Tva ngsa u ktionssa lgso pst i I I ingen: 004 Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 DKK DKK DKK , , ,19 Auktionsopgørelsen er beregnet ud fra den forudsætning at terminsydelserne ikke betales i tiden frem til auktionsdagen. Gebyrrestancer Gebyrrestancer medtages på bedst prioriterede lån. DKK 1.400,00 Advokat Poul Jensen Dokken I 0 Realkredit Danmark Gælds råd giv ni ng Lerso Parkall~ 100 Side 3 18/03/ & 86 af 96

87 DAHL advokatfirma 85 SÆRLIGE VILKÅR Vedrørende lån i Realkredit Danmark A/S GÆLDSOVERT AGELSE/INDFRIELSE: Auktionskøber kan ikke forvente gældsovertagelse af lån hos Realkredit Danmark. Uanset realkreditlån normalt anføres i salgsopstillingens kolonne 2 som hæftelser, der kan forventes overtaget, vil der således kunne forekomme omstændigheder, der bevirker, at gælden helt eller delvis ikke kan overtages af køber. Hvis auktionskøber er et selskab, må der forventes krav om supplerende personlig hæftelse. Anmodning om galdsovertagelse skal som udgangspunkt ske til Danske Bank via en filial eller ved at ringe til tlf.nr Såfremt Realkredit Danmark A/S ikke bevilger gldsovertagelse, skal lånene indfries efter auktionen. Indfrielse af lån sker i overensstemmelse med Realkredit Danmark A/S almindelige indfrielsesvilkår for de enkelte läntyper. Der kan være særlige indfrielsesvilkår for lånene - eksempelvis en særlig indfrielseskurs ved lån i fremmed valuta. Indfrielsen vil endvidere være forbundet med indfrielsesgebyr. Realkredit Danmark A/S udsteder IKKE samtykkeerklæring før der er taget endelig stilling til gældsover tagelse og eventuelle betingelser herfor er opfyldt eller lånene til Realkredit Danmark A/S er indfriet af auktionskøber. MORARENTER: Auktionskøber overtager pantehæftelserne i ejendommen pr. 1. auktionsdagen. Dette gælder også selv om bud evt. først afgives på 2. auktionen. Realkredit Danmarks restancer, gebyrer og morarenter er opgjort pr. 1. auktionsdagen i salgsopstillingen (pkt. 6A). Der pälober yderligere morarenter fra 1. auktionsdagen og indtil betaling finder sted. Auktionskøber skal, således uanset det i auktionsvilkårenes afsnit 6A anførte, betale morarenter pä terminsrestancer samt eventuelle opsagte lån, der pälober efter auktionens afholdelse. Morarenter opkræves på fremtidige terminsopkraevninger. Auktionskøber skal betale ydelser på lånet frem til lånene indfries eller gældsovertages. Manglende retti dig betaling vil medføre morarentetilskrivning. Morarentesatsen udgør p.t. 18% p.a. LEGITIMATION En auktionskøber skal som følge af hvidvaskreglerne legitimere sig overfor Realkredit Danmark A/S. Dette gælder både ved galdsovertagelse og indfrielse. J.nr Poul Jensen 18/03/ & 87 af 96

88 86 Er auktionskøber en fysisk person skal der udleveres kopi af sygesikringsbevis og billedlegitimation i form af kopi af pas eller kørekort til Realkredit Danmark A/S eller dennes repræsentant. Hvis køber er et selskab skal der ske dokumentation aftegningsregel og ejerforhold, herunder i form af organisationsdiagram samt legitimation af de fysiske personer, som er ultimative ejere af selskabet (direkte eller indirekte). Ved udenlandske selskabsdeltagere eller ledelsesmedlemmer gælder særlige krav. MOMSREGULERINGSFORPLIGTELSE I RELATION TIL VISSE ERHVERVSEJENDOMME: Realkredit Danmark A/S vil som eventuel auktionskøber ikke overtage en eventuel momsreguleringsforpligtigelse. AFGIFTS PANTEBREVE Realkredit Danmark vil så vidt muligt sikre køber adgang til at genanvende tinglysningsafgift på tinglyste pantebreve i videst muligt omfang. 18/03/ & 88 af 96

89 Inge Lorenzen - DAHL 87 Fra: Sendt: Til: Emne: 4836 GRC- Kontakt 11. marts :54 Inge Lorenzen- DAHL - J.nr Ejerpantebrev - tvangsauktion over ejendommen beliggende Grønnegårdsvej 34, 6705 Esbjerg Ø Danske bank har hæftelse 3 ejerpantebrev kr ,00. Vi kan opgøre kravet pr i kolonne 1 og 4 til kr ,72. Med venlig hilsen Anne Jeppesen Danske Bank Debt. Management Holmens Kanal København K Telefon bank. dk From: Inge Lorenzen - DAHL Sent: 10. marts :48 To: 4836 GRC- Kontakt Subject: HASTER-J.nr Ejerpantebrev - tvangsauktion over ejendommen beliggende Grønnegårdsvej 34, 6705 Esbjerg Ø Importance: High Til rette vedkommende I ovennævnte sag hvor der er frist med indlevering af salgsopstillingen i morgen den 11. marts d.å., tillader jeg mig hermed at rette henvendelse. Jeg har modtaget vedhæftede brev med bilag fra Bangs Gård A/S. Jeg hører gerne hvorvidt det er korrekt, at ejerpantebrevet til ovennævnte skal anføres som prioritet 3 som sekundær oprykkende prioritet? Må jeg høre fra jer snarest muligt. På forhånd tak. Venlig hilsen Inge Lorenzen Advokatassistent 18/03/ & 89 af 96

90 $ so BANGS GARD AS e Dahl Dokken Esbjerg Att.: Inge Lorenzen Esbjerg den 10. februar 2020 Vedr.: Deres j.nr tvangsauktion over ejendommen Grønnegårdsvej 34, 6705 Esbjerg Ø Under henvisning til af d.d. kan jeg oplyse, at vort selskab- Bangs Gärd A/S - har et tilgodehavende som følger: Opgørelse fogedretten i Esbjerg 1. december 2017 kr ,73 Procesrente i perioden Kr al kt Tilgodehavendet hidrører oprindelig fra lejemål Randersvej 30, 6705 Esbjerg Ø og er fastslået i henhold til skylderklæring tiltrådt af debitor 30. oktober 2006 og sikret Sekundær oprykkende ved håndpant i ejerpantebrev (prioritet nr. 5 iflg tingbogen - reelt 3. prioritet} Håndpant i ejerpantebrev (prioritet nr. 8 iflg tingbogen - reelt 4. prioritet}- sekundære panterettigheder ikke modtaget Udlæg foretaget ved fogedretten i Esbjerg (prioritet nr. 16 iflg tingbogen - reelt 12. prioritet) Til dokumentation for tilgodehavendet vedlægges kopi af: Skylderklæring Notering af sekundær panteret modtaget fra Danske Bank A/S Håndpantsætningserklæring Pantebrev = Fundament fra fogedretten Udfyldt anmeldelsesblanket er.tr Skolegade 41, Esbjerg! I CVR. nr I I Bangsgaard.dk 18/03/ & 90 af 96

91 89 Idet vi ikke kender aktuel restgæld på foranstående pant i prioritet nr. 5 er der medtaget fuld anmeldelse på alle 3 prioriteter. Vi anmoder for god ordens skyld om kvittering for modtagelse af anmeldelsen. dyers bee ~ am Jensen Dir.tlf /03/ & 91 af 96

92 KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM 1. Salgsopstilling. Salgsopstillingen er auktionens vigtigste dokument. Den skal indeholde oplysning om salgsvilkårene og andre væsentlige forhold. Salgsvilkårene er justitsministeriets auktionsvilkår, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle fravigelser meddeles på auktionsmødet. Salgsopstillingen udfærdiges af den, der har anmodet om auktionen (rekvirenten) eller dennes advokat. Salgsopstillingen kan afhentes i fogedretten og hos rekvirentens advokat, og den kan ses på eller downloades fra internettet, hvor der annonceres og informeres om tvangsauktioner. 2. Købesummen Den samlede købesum består af budsummen med tillæg af størstebeløbet. Størstebeløbet er det beløb, der skal betales ud over budsummen, og består af fortrinsberettigede krav og sagsomkostninger. Størstebeløbet oplyses under auktionen. Beløbet er anslået i salgsopstillingen. Derudover skal en køber betale en auktionsafgift på 0,5 % af budsummen og størstebeløbet. Hertil kommer udgifter til tinglysning. 3. Budgivningen Alle kan byde på en tvangsauktion. Når man byder, skal man oplyse, hvem man byder for. Byder man for andre, skal man medbringe skriftlig original fuldmagt. Byder man for et selskab eller lignende, skal man medbringe en aktuel tegningsudskrift. Det er ikke muligt at byde skriftligt eller via elektroniske medier. Fogedretten kan kræve, at man straks sandsynliggør, at man kan opfylde sit bud. Bud på auktion er bindende. Bud på 1. auktion er bindende i 6 uger. 4. Sikkerhed Højestbydende skal stille sikkerhed for auktionsvilkårenes opfyldelse. Sikkerheden udgør: dækkede restancer (salgsopstillingen kolonne 3) ¼ af de dækkede hæftelser, der kan kræves udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og størstebeløbet I salgsopstillingen findes en foreløbig beregning. Det nøjagtige beløb afhænger af budets størrelse og kan derfor først beregnes efter budgivningen. Sikkerheden kan kræves stillet straks, når budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig på, at man kan få mulighed for at gå i banken, kontakte sin advokat eller lignende. På auktionsmødet vil fogedretten normalt tillade, at højestbydende får en frist på op til 7 dage til at stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikkerhed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde ( den lille sikkerhed ). Beløbet udgør normalt op til kr. og fastsættes af fogedretten under auktionsmødet. 18/03/ & 92 af 96

93 Sikkerhed kan stilles ved: kontanter bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller betinget) check udstedt af en bank til retten advokatindeståelse (kun hvis rettighedshaverne accepterer dette) Sikkerhed kan ikke stilles ved egen check, dankort/hævekort, lånebevis, dokumentation for nødvendige midler på bankkonto, udenlandsk valuta o.lign. Vær opmærksom på, at sikkerheden ikke kan bruges til at betale med. Stilles sikkerheden kontant, skal man bruge dobbelt likviditet. Sikkerheden frigives først, når det er dokumenteret, at auktionsvilkårene er opfyldt. 5. Ny auktion Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode om ny auktion. Den, der anmoder om ny auktion, skal stille sikkerhed for omkostningerne herved. Beløbet udgør normalt op til kr. Udækkede rettighedshavere og ejeren kan indgå en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er en aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af den, som har anmodet om ny auktion. Konsekvensen er, at ejendommen sælges til højestbydende på 1. auktion, og at ny auktion ikke afholdes. Skal der holdes ny auktion, får køberen først rådighed over ejendommen, når den ny auktion har været afholdt. En køber skal forrente den dækkede gæld fra tidspunktet for første auktion. 7. Auktionsskøde Fogedretten udsteder efter anmodning auktionsskøde, når køberen fremsender originale samtykkeerklæringer fra samtlige dækkede rettighedshavere i kolonneopstillingen og alle de rettighedshavere, der har beløb til gode ud over auktionsbuddet - det, der kaldes størstebeløbet. Auktionsafgiften skal også være betalt. Hvis ejendommen skal videresælges, sparer man tinglysningsafgift ved at bede om, at fogedretten udsteder auktionsskødet direkte til den nye køber. Dette kræver et transportskøde, hvorved retten til at få udstedt auktionsskøde overdrages. Transportskødet skal indleveres sammen med anmodningen om auktionsskøde. Fogedretten udarbejder auktionsskødet i papirform. Køber skal selv sørge for at få tinglyst auktionsskødet og at anmode Tinglysningsretten om at slette helt eller delvist udækkede hæftelser. Se mere på følgende link: jledninger/documents/tingbogen/auktionssk%c 3%B8de.pdf Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift. Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk - tinglysningsafgiftsvejledningen. 6. Råderet over ejendommen En køber får først rådighed over ejendommen, når fogedretten har modtaget hele sikkerhedsstillelsen for auktionsvilkårenes opfyldelse. version pr /03/ & 93 af 96

Auktionstidspunkt: mandag, den 19. november 2018 kl Retten i Hjørring, Retssal J, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring

Auktionstidspunkt: mandag, den 19. november 2018 kl Retten i Hjørring, Retssal J, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring NY AUKTION: Mandag, den 17. december 2018 kl. 9.15 Budsummen på 1. auktion var kr. 460.000,00 Fogedrettens AS nr.: 387/2018 J.NR. 576-501451 MK/BS Ejendommens matr.nr.: 44-by Nr. Bratbjerg, Tranum Salgsopstilling

Læs mere

Retten i Hjørring, Retssal J, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring Rekvirent, hæftelses nr.: 1

Retten i Hjørring, Retssal J, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring Rekvirent, hæftelses nr.: 1 Ny auktion: Mandag, den 7. september 2015 kl. 11.00. Budsummen på 1. auktion var kr. 250.000,00. Fogedrettens AS nr.: AUKT-130/2015 J.nr.: 576-97033 MK/BS Ejendommens matr.nr.: 29-as Ålbæk, Råbjerg Salgsopstilling

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Kanalvej 32, 8500 Grenaa Ny tvangsauktion: Onsdag 19-06-2019 kl. 13:30 Højeste bud på 1. auktion: 1,00 kr. Retten i Randers, retssal F, Nørregade

Læs mere

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11 Rekvirent, hæftelses nr.: 2 og 3

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11 Rekvirent, hæftelses nr.: 2 og 3 J.NR. 19716 Ejendommens matr.nr.: 2ft Kastrup By, Kastrup lejl. 34. beliggende: Tilhørende: boende: Auktionstidspunkt: Kastruplundgade 68, 1. th, 2770 Kastrup Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Peder Madsens Vej 3, 4291 Ruds Vedby Tvangsauktion: Onsdag 03-07-2019 kl. 10:50 Retten i Næstved, møderum 17, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved

Læs mere

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed J.NR. 19708 Ejendommens matr.nr.: 1478 og 1479 Sundbyøster, København lejl. 40. Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening

Læs mere

Retten i Glostrup, Retsal 301, Stationsparken 27, 2600 Glostrup. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed

Retten i Glostrup, Retsal 301, Stationsparken 27, 2600 Glostrup. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed Salgsopstilling J.NR. 19860 Ejendommens matr.nr.: 83h Hvidovre By, Hvidovre lejl. 6 (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening beliggende:

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Slagelsevej 15, 4450 Jyderup Tvangsauktion: Mandag 27-05-2019 kl. 09:00 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Rettens AS

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Præstegårdsvej 8, 4863 Eskilstrup Ny tvangsauktion: Onsdag 02-10-2019 kl. 10:15 Højeste bud på 1. auktion: 450.000,00 kr. Retten i Nykøbing

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Nyvej 14, 8581 Nimtofte Tvangsauktion: Onsdag 30-10-2019 kl. 11:30 Retten i Randers, Retssal F, Nørregade 1, 8900 Randers C. Rettens AS nummer:

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Strandparken 31, 4591 Føllenslev Tvangsauktion: Mandag 01-10-2018 kl. 09:00 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Selandia

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Kulbyvej 27, 4270 Høng Tvangsauktion: Onsdag 16-10-2019 kl. 11:20 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Rettens AS nummer:

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Rungborgvej 8, 7250 Hejnsvig Tvangsauktion: Torsdag 23-05-2019 kl. 09:40 Retten i Kolding, Mødelokale H, Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Rettens

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Egemosevej 3, 4571 Grevinge Tvangsauktion: Onsdag 30-05-2018 kl. 10:40 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Selandia Advokater

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Isabellavej 6, 4593 Eskebjerg Tvangsauktion: Onsdag 16-10-2019 kl. 13:00 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Rettens

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Skovvej 13, 4970 Rødby Tvangsauktion: Onsdag 20-11-2019 kl. 10:45 Retten i Nykøbing Falster, Retssal J, Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Nyvej 5, 4470 Svebølle Tvangsauktion: Onsdag 08-05-2019 kl. 09:00 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Rettens AS nummer:

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Strandgården Vest 10, 4300 Holbæk Tvangsauktion: Onsdag 23-10-2019 kl. 11:20 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Rettens

Læs mere

v/kurator Bo Lauritzen, SJ Law Gl. Strand 34, 1202 København K

v/kurator Bo Lauritzen, SJ Law Gl. Strand 34, 1202 København K J.NR. 20099 Ejendommens matr.nr.: 29e Ll. Heddinge By, Ll Heddinge beliggende: Tilhørende: boende: Korsnæbsvej 54, 4673 Rødvig Stevns F. J. Ejendomsinvest ApS under konkurs Salgsopstilling (købsnøgle)

Læs mere

SALGSOPSTILLING TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN. Nørremarkvej 19, Låstrupvej 48S og Vievej 22S, 8832 Skals 8832 Skals Tirsdag den 7. maj 2019 kl. 11.

SALGSOPSTILLING TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN. Nørremarkvej 19, Låstrupvej 48S og Vievej 22S, 8832 Skals 8832 Skals Tirsdag den 7. maj 2019 kl. 11. SALGSOPSTILLING TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN Nørremarkvej 19, Låstrupvej 48S og Vievej 22S, 8832 Skals 8832 Skals Tirsdag den 7. maj 2019 kl. 11.00 J.nr. 155806-A/S firmaets mand 09/04/2019 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Fasterholtvej 6, 7361 Ejstrupholm Tvangsauktion: Fredag 07-06-2019 kl. 09:00 Retten i Herning, Haraldsgade

Læs mere

Opgørelse af omkostninger til salgsopstillingens pkt. B samt vilkår ved gældsovertagelse m.v.

Opgørelse af omkostninger til salgsopstillingens pkt. B samt vilkår ved gældsovertagelse m.v. J.nr. 13850-1815 14. maj 2018 Tvangsauktion over alendommen Brenderupvel 21, 5464 Brenderup Fvn, tirsdag den 19. iuni 2018 kl.11:00 Indholdsfortegnelse 1-3 4 5 6-7 8-9 10-20 21-25 26-28 29-53 54 55-56

Læs mere

Indholdsfortegnelse Salgsopstilling

Indholdsfortegnelse Salgsopstilling J.nr. 13850-1816 15. maj 2018 Tvangsauktion over ejendommen Bubbelvej 71, 5464 Brenderup Fyn, tirsdag den 19. (uni 2018 kl. 11:30 Indholdsfortegnelse 1-3 4 5 6-7 8 9-12 13-17 18-23 24-46 47 48-49 50-52

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Lunden 15, 4293 Dianalund Tvangsauktion: Onsdag 13-11-2019 kl. 11:30 Retten i Næstved, Mødelokale 17, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved Rettens

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Hollandsbjergvej 60, 8950 Ørsted Ny tvangsauktion: Onsdag 13-11-2019 kl. 09:30 Højeste bud på 1. auktion: 165.000,00 kr. Retten i Randers, retssal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Salgsopstilling 2-4. Opgørelse af omkostninger til salgsopstillingens pkt. B. Gældsovertagelse ved tvangsauktion

Indholdsfortegnelse. Salgsopstilling 2-4. Opgørelse af omkostninger til salgsopstillingens pkt. B. Gældsovertagelse ved tvangsauktion Sagsnr. 01293-4843 Tvangsauktion overejendommen Rifbjergvej 12, 5900 Rudkøbing torsdag den 23. maj 2019 kl. 09;00 Ny auktion: 26.6.2019 kl. 10.30 Højeste bud på 1. auktion: kr. 65.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Æblekjærvej 2, 4460 Snertinge Tvangsauktion: Onsdag 16-10-2019 kl. 10:40 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Rettens

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Trekanten 8, 4571 Grevinge Tvangsauktion: Onsdag 16-10-2019 kl. 13:40 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Rettens AS

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Engvej 12, 4281 Gørlev Tvangsauktion: Onsdag 08-05-2019 kl. 09:20 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Rettens AS nummer:

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-3. Salgsopstilling. Opgørelse af omkostninger til salgsopstillingens pkt. B samt vilkår ved gældsovertagelse m.v.

Indholdsfortegnelse 1-3. Salgsopstilling. Opgørelse af omkostninger til salgsopstillingens pkt. B samt vilkår ved gældsovertagelse m.v. J.nr. 13850-1782 15. februar 2018 Tvangsauktion over eiendommen Ruegyden 24, 5250 Odense SV, mandag den ZT. marts 2017 kl. 10:00 Indholdsfortegnelse 1-3 4 5 6-7 8-10 11-16 17-23 24-27 28-51 52-53 54-55

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-3. Salgsopstilling. Opgørelse af omkostninger til salgsopstillingens pkt. B

Indholdsfortegnelse 1-3. Salgsopstilling. Opgørelse af omkostninger til salgsopstillingens pkt. B Sagsnr. 37704-0003 Tvangsauktion over ejendommen Helnæs Byvej 3, 5631 Ebberup, tirsdag den 23. april 2019 kl. 11:30 Indholdsfortegnelse 1-3 4 5-7 8-19 20-21 22-28 29-33 34-59 60-63 64-65 66 67-85 86-98

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Hollandsbjergvej 60, 8950 Ørsted Tvangsauktion: Onsdag 09-10-2019 kl. 09:30 Retten i Randers, retssal F, Nørregade 1, 8900 Randers C. Rettens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. J.nr marts Salgsopstilling

Indholdsfortegnelse. J.nr marts Salgsopstilling J.nr. 13850-1820 27. marts 2018 Tvangsauktion over ejendommen Frederiksberg 6, 5474 Veflinge, tirsdag den 1. maj 2018 kl. 10:00 Indholdsfortegnelse 1-3 Salgsopstilling 4 5-11 12 13-14 15-16 17-21 22-25

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Sønderhavvej 23, 6340 Kruså Tvangsauktion: Mandag 26-08-2019 kl. 10:30 Retten i Sønderborg, Retssal 8, Stationsvej 10, 6400 Sønderborg Rettens

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Sønderhavvej 23, 6340 Kruså Ny tvangsauktion: Torsdag 03-10-2019 kl. 10:30 Højeste bud på 1. auktion: 1.100.000,00 kr. Retten i Sønderborg,

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udlodden 54 st 4, 4500 Nykøbing Sj Tvangsauktion: Onsdag 22-05-2019 kl. 10:00 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Rettens

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Knoldevej 3, 4700 Næstved Tvangsauktion: Tirsdag 19-11-2019 kl. 09:30 Retten i Næstved, Mødelokale 17, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved Rettens

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Vestergade 4, 4930 Maribo Tvangsauktion: Mandag 07-01-2019 kl. 09:00 Retten i Nykøbing Falster, Retssal J,

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Topvej 11, 4500 Nykøbing Sj Tvangsauktion: Onsdag 15-05-2019 kl. 09:20 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Rettens AS

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Mølletoften 19A, 8570 Trustrup Ny tvangsauktion: Onsdag 29-05-2019 kl. 13:30 Højeste bud på 1. auktion: 0,00 kr. Retten i Randers, Retssal F,

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Bendslevvej 43, 4250 Fuglebjerg Tvangsauktion: Onsdag 28-08-2019 kl. 10:10 Retten i Næstved, møderum 17, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved Rettens

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over beboelsesejendom med 1 lejlighed. Stationsvej 4, Ramme 7620 Lemvig

SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over beboelsesejendom med 1 lejlighed. Stationsvej 4, Ramme 7620 Lemvig J.nr.63634AT/EJ/sl ADVOKATFIRMAET ALLAMB,, 'ASGÉRl-OFT SALGSOPSTILLING Tvangsauktion over beboelsesejendom med 1 lejlighed Stationsvej 4, Ramme 7620 Lemvig Auktionsdato onsdag den 16. januar 2019, kl.

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Strandgårdsvej 17A, 4540 Fårevejle Tvangsauktion: Onsdag 30-10-2019 kl. 10:00 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Rettens

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Trolleborgvej 13, 8305 Samsø Tvangsauktion: Tirsdag 02-07-2019 kl. 09:00 Retten i Aarhus, Fogedretten, Retssal K1, Kannikegade 16, 8000 Århus

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Hasselvej 1, 4593 Eskebjerg Tvangsauktion: Onsdag 16-10-2019 kl. 13:20 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Rettens AS

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Veggerslev Kærvej 5, 8500 Grenaa Tvangsauktion: Onsdag 30-10-2019 kl. 10:30 Retten i Randers, Retssal F, Nørregade

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Vibesti 5, 4305 Orø Ny tvangsauktion: Mandag 06-05-2019 kl. 09:00 Højeste bud på 1. auktion: 200.000,00 kr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse NY AUKTION BUD PÅ 1. AUKTION KR Tirsdag den kl Salgsopstilling 1-3

Indholdsfortegnelse NY AUKTION BUD PÅ 1. AUKTION KR Tirsdag den kl Salgsopstilling 1-3 NY AUKTION BUD PÅ 1. AUKTION KR. 490.000. Sagsnr. 13850-1938 Tvangsauktion over ejendommen Askebyvej 68, 5471 Søndersø, tirsdag den 11. juni 2019 kl. 10:00 Tirsdag den 30.7.2019 kl. 14.30 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Hornsvej 13, 8400 Ebeltoft Tvangsauktion: Onsdag 30-10-2019 kl. 09:00 Retten i Randers, retssal F, Nørregade 1, 8900 Randers C. Rettens AS nummer:

Læs mere

Salgsopstilling. Ejendomsoplysninger. (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling. Ejendomsoplysninger. (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom J.NR. 588-147774/PMA Ejendommens matr.nr.: 24-ai Frederikshavn Markjorder, ejerl.nr. 1 beliggende: Elmevej 9, kælderen, 9900 Frederikshavn tilhørende: Poul Fabricius boende: Adressebeskyttelse Salgsopstilling

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over ejendommen. Nylund Lemvig. Auktionsdato onsdag den 24. oktober 2018, kl. 9.30

SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over ejendommen. Nylund Lemvig. Auktionsdato onsdag den 24. oktober 2018, kl. 9.30 J.nr. 63063 AT/EJ/sl ADVOKATFIRMAET ALLAN_B_,_MØLLER»ASGER TOFT"- SALGSOPSTILLING Tvangsauktion over ejendommen Nylund 18 7620 Lemvig Auktionsdato onsdag den 24. oktober 2018, kl. 9.30 Fremvisning finder

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Høsten Teglværksvej 29, 4690 Haslev Tvangsauktion: Onsdag 18-09-2019 kl. 09:50 Retten i Næstved, møderum 17, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved Rettens

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Bavnevej 73, 8930 Randers NØ Tvangsauktion: Onsdag 03-10-2018 kl. 13:00 Retten i Randers, Retssal F, Nørregade 1, 8900 Randers C. Advokaterne

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Skibsbroen 1, 7100 Vejle Ny tvangsauktion: Torsdag 31-10-2019 kl. 10:40 Højeste bud på 1. auktion: 1.410.000,00

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Karrebæksti 2, 4736 Karrebæksminde Tvangsauktion: Onsdag 04-09-2019 kl. 10:10 Retten i Næstved, møderum 17, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved Rettens

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Bøgeskovvej 1, 4160 Herlufmagle Tvangsauktion: Tirsdag 19-11-2019 kl. 10:50 Retten i Næstved, Møderum 17, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved Rettens

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Ved Møllen 9, 4581 Rørvig Tvangsauktion: Mandag 15-10-2018 kl. 09:20 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Selandia Advokater

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Dolmer Bygade 24, 8500 Grenaa Tvangsauktion: Onsdag 24-04-2019 kl. 11:30 Retten i Randers, retssal F, Nørregade 1, 8900 Randers C. Rettens AS

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Arnumvej 34, 6760 Ribe Tvangsauktion: Torsdag 03-10-2019 kl. 10:00 Retten i Esbjerg, Retssal 13, 1. sal, Dokken

Læs mere

SALGSOPSTILLING TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN

SALGSOPSTILLING TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN SALGSOPSTILLING TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN Østervandetvej 20, 8620 Kjellerup 29. november 2018 kl. 9.306 Ny auktion torsdag, d. 10. januar 2019, kl. 11.30 J.nr. 154523-A/S firmaets mand 10/12/2018 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over udlejningsejendom med 4 lejligheder. Algade 7, Ramme 7620 Lemvig

SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over udlejningsejendom med 4 lejligheder. Algade 7, Ramme 7620 Lemvig J.nr.63633AT/EJ/si ADVOKATFIRMAET ;ASGER TOFT SALGSOPSTILLING Tvangsauktion over udlejningsejendom med 4 lejligheder Algade 7, Ramme 7620 Lemvig Auktionsdato onsdag den 16. januar 2019, kl. 14.00 Fremvisning

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Møllebakken 41, 4581 Rørvig Tvangsauktion: Mandag 02-12-2019 kl. 09:20 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Rettens AS

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over. Voldervej 55, Ramme 7620 Lemvig. Auktionsdato onsdag den 23. oktober 2019, kl. 9.30

SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over. Voldervej 55, Ramme 7620 Lemvig. Auktionsdato onsdag den 23. oktober 2019, kl. 9.30 J.nr. 63984 AT/EJ/sl ADVOKATFIRMAET ALLA_N_B_,_MØLLER ^ASGÉRTOFT SALGSOPSTILLING Tvangsauktion over Voldervej 55, Ramme 7620 Lemvig Auktionsdato onsdag den 23. oktober 2019, kl. 9.30 Fremvisning finder

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Olymposvej 18, 4200 Slagelse Ny tvangsauktion: Mandag 11-11-2019 kl. 09:20 Højeste bud på 1. auktion: 140.000,00 kr. Retten i Holbæk, Mødelokale

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. J.nr JC/AKK Fogedrettens j.nr. AS 2-145/2019

INDHOLDSFORTEGNELSE. J.nr JC/AKK Fogedrettens j.nr. AS 2-145/2019 J.nr. 800355 JC/AKK Fogedrettens j.nr. AS 2-145/2019 Tvangsauktion over ejendommen matr.nr. 5u og 4n, V. Låstrup By, Låstrup. Beliggende Vievej 4A, 8832 Skals. Tirsdag den 27. august 2019 kl. 9:30. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Lærkevej 6, 9550 Mariager Tvangsauktion: Tirsdag 22-10-2019 kl. 09:00 Retten i Aalborg, Retssal 2, Badehusvej 17, 9000 Aalborg Rettens AS nummer:

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Herredsvej 93, 4944 Fejø Ny tvangsauktion: Onsdag 10-04-2019 kl. 13:00 Højeste bud på 1. auktion: 0,00 kr. Retten i Nykøbing Falster, Retssal

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Bregnebjergvej 8, 4500 Nykøbing Sj Tvangsauktion: Onsdag 30-05-2018 kl. 13:20 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Selandia

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Toftegaardsvej 28, 9620 Aalestrup Ny tvangsauktion: Tirsdag 08-05-2018 kl. 09:00 Højeste bud på 1. auktion: 0,00 kr. Retten i Aalborg, Retssal

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Ginnerupvej 44, 8940 Randers SV Tvangsauktion: Onsdag 25-09-2019 kl. 13:00 Retten i Randers, Retssal F, Nørregade

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Solbjergvej 34, 4270 Høng Tvangsauktion: Onsdag 17-04-2019 kl. 14:20 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Rettens AS nummer:

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Ubebygget Areal - Adelvej 9, 6940 Lem St Ny tvangsauktion: Fredag 15-06-2018 kl. 11:00 Højeste bud på 1. auktion: 0,00 kr. Retten i Herning,

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over ejendommen. Hellasvej 13, Nr. Nissum 7620 Lemvig. Auktionsdato onsdag den 14. november 2018, kl. 11.

SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over ejendommen. Hellasvej 13, Nr. Nissum 7620 Lemvig. Auktionsdato onsdag den 14. november 2018, kl. 11. J.nr.63468AT/sl ADVOKATFIRMAET ALLA_N_B_,_MØLLER c^asgértoft' SALGSOPSTILLING Tvangsauktion over ejendommen Hellasvej 13, Nr. Nissum 7620 Lemvig tt. Auktionsdato onsdag den 14. november 2018, kl. 11.00

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Frilandsvej 51A, 9800 Hjørring Tvangsauktion: Mandag 25-06-2018 kl. 09:00 Retten i Hjørring, Retssal J, Sct.

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Gerlev Mose 1, 4200 Slagelse Tvangsauktion: Tirsdag 05-02-2019 kl. 10:10 Retten i Næstved, Mødelokale 17, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved Rettens

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Fjordbakken 19, 4040 Jyllinge Ny tvangsauktion: Tirsdag 30-01-2018 kl. 11:00 Højeste bud på 1. auktion: 1.320.000,00 kr. Retten i Roskilde,

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS TØNDER KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender TØNDER KOMMUNE Wegners Plads 2, 6270 Tønder Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 550 21320 29-09-2016

Læs mere

Tingbogsattest. Adkomster. Hæftelser. Udskrevet: :30:46. Ejendom: Adresse: Præstegårdsvej Eskilstrup. BFE-nummer:

Tingbogsattest. Adkomster. Hæftelser. Udskrevet: :30:46. Ejendom: Adresse: Præstegårdsvej Eskilstrup. BFE-nummer: Tingbogsattest Udskrevet: 06.08.2019 13:30:46 Ejendom: Adresse: Præstegårdsvej 8 4863 Eskilstrup BFE-nummer: 3124695 Dato: 09.10.1969 Landsejerlav: Ønslev By, Ønslev Matrikelnummer: 0009æ Areal: 775 m2

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Langgade 55A-55B, 4780 Stege Tvangsauktion: Onsdag 06-11-2019 kl. 09:30 Retten i Nykøbing Falster, Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F. Rettens

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Fyrmestervej 11, 4591 Føllenslev Tvangsauktion: Onsdag 10-10-2018 kl. 13:40 Retten i Holbæk, mødelokale 6,

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Søndervang 11, 8570 Trustrup Ny tvangsauktion: Onsdag 08-05-2019 kl. 09:30 Højeste bud på 1. auktion: 280.000,00

Læs mere

Opgørelse af omkostninger til salgsopstillingens pkt. B samt vilkår ved gældsovertagelse m.v.

Opgørelse af omkostninger til salgsopstillingens pkt. B samt vilkår ved gældsovertagelse m.v. J.nr. 36209-0250 30. august 2018 Tvangsauktion over ejendommen Engvej 2C, 1. sal, 5230 Odense M, tirsdag den 2. oktober 2018 kl. 09:30 Indholdsfortegnelse 1-3 4 5 6-7 8 9-14 15-18 19-28 29-51 52 53-54

Læs mere

Tingbogsattest. Adkomster. Hæftelser. Udskrevet: :09:20. Ejendom: Adresse: Kastrupvej København S. BFE-nummer:

Tingbogsattest. Adkomster. Hæftelser. Udskrevet: :09:20. Ejendom: Adresse: Kastrupvej København S. BFE-nummer: Tingbogsattest Udskrevet: 04.01.2019 10:09:20 Ejendom: Adresse: Kastrupvej 9 2300 København S BFE-nummer: 6013744 Dato: 14.02.1944 Landsejerlav: Sundbyøster, København Matrikelnummer: 0003k Areal: 336

Læs mere

Indholdsfortegnelse Salgsopstilling

Indholdsfortegnelse Salgsopstilling Sagsnr. 01393-3366 Tvangsauktion over ejendommen Elmegade 10, 5500 Middelfart, tirsdag den 2. april 2019 kl. 10:30 Indholdsfortegnelse 2-4 5 6-8 9-19 20 21-26 27-34 35-61 62-66 67 68-69 70-71 72-86 87-89

Læs mere

SALGSOPSTILLING TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN

SALGSOPSTILLING TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN SALGSOPSTILLING TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN Østervandetvej 20, 8620 Kjellerup 29. november 2018 kl. 9.306 J.nr. 154523-A/S firmaets mand Side Advokat J.nr. Dok. ID 2 af 2 Thomas Møller Harhoff Kristensen

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Idrætsvej 4, 4532 Gislinge Tvangsauktion: Onsdag 28-08-2019 kl. 14:00 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Ørestads Boulevard 57C 3 326, 2300 København S Ny tvangsauktion: Onsdag 01-05-2019 kl. 10:30 Højeste bud på

Læs mere

Tingbogsattest Østbirk. Adkomster. Adkomsthavere: Person med navne- og adressebeskyttelse Cpr-nr.: **** Ejerandel: 1 / 2.

Tingbogsattest Østbirk. Adkomster. Adkomsthavere: Person med navne- og adressebeskyttelse Cpr-nr.: **** Ejerandel: 1 / 2. Tingbogsattest Udskrevet: 03.06.2019 13:40:35 Ejendom: Adresse: Præstemarken 24B 8752 Østbirk BFE-nummer: 4297689 Dato: 25.04.1980 Landsejerlav: Østbirk By, Østbirk Matrikelnummer: 0001dh Areal: 972 m2

Læs mere

Tingbogsattest. Adkomster. Udskrevet: :39:07. Ejendom: Adresse: Tinghøjvej Ølstykke. BFE-nummer: Dato:

Tingbogsattest. Adkomster. Udskrevet: :39:07. Ejendom: Adresse: Tinghøjvej Ølstykke. BFE-nummer: Dato: Tingbogsattest Udskrevet: 12.09.2019 09:39:07 Ejendom: Adresse: Tinghøjvej 14 3650 Ølstykke BFE-nummer: 8080355 Dato: 12.09.1997 Landsejerlav: Svestrup By, Ølstykke Matrikelnummer: 0007cm Areal: 5880 m2

Læs mere

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120) Samlet areal: 92 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120) Samlet areal: 92 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) -Medd-Data Ejendommens beliggenhed: Kommunenr./Ejendomsnr.: Aale Bygade 34A (Vejkode: ), 716 Tørring 766/17246 Oplysninger om grunde Adresse: Aale Bygade 34A (vejkode: 6), 716 Tørring Ejerforhold: Privatpersoner

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Messinavej 28 st th, 2300 København S Tvangsauktion: Fredag 11-10-2019 kl. 10:30 Københavns Byret, Fogedafdelingen, Mødelokale 11, Hestemøllestræde

Læs mere

Tingbogsattest. Adkomster. Udskrevet: :51:13. Ejendom: 8581 Nimtofte. BFE-nummer: Dato:

Tingbogsattest. Adkomster. Udskrevet: :51:13. Ejendom: 8581 Nimtofte. BFE-nummer: Dato: Tingbogsattest Udskrevet: 07.02.2019 12:51:13 Ejendom: Adresse: Ryomgaardvej 19A 8581 Nimtofte BFE-nummer: 4137970 Dato: 03.09.2015 Landsejerlav: Nimtofte By, Nimtofte Matrikelnummer: 0006z Areal: 928

Læs mere

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: SERVITUTATTEST EJ FOREVIST VED TILDELING AF LOD, JFR. MIN. SKR. 8-ak,8-al,8-am

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: SERVITUTATTEST EJ FOREVIST VED TILDELING AF LOD, JFR. MIN. SKR. 8-ak,8-al,8-am TINGBOGSATTEST Udskrevet: 15.01.2015 15:26:47 EJENDOM: Adresse: Tarpvej 52 7330 Brande Samlet areal: 547200 m2 5983 m2 Appr.dato: 25.05.2004 Landsejerlav: Uhre By, Brande Matrikelnummer: 0008a Areal: 52559

Læs mere

Tingbogsattest. Adkomster. Udskrevet: :10:14. Ejendom: Adresse: Willemoesgade 56, København Ø

Tingbogsattest. Adkomster. Udskrevet: :10:14. Ejendom: Adresse: Willemoesgade 56, København Ø Tingbogsattest Udskrevet: 22.03.2019 11:10:14 Ejendom: Adresse: Willemoesgade 56, 3. 2100 København Ø Ejerlejlighedens dato: 30.06.1981 Ejerlejlighedens areal: 224 kvm BFE-nummer: 142339 Ejendomstype:

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Bakken 4, 8500 Grenaa Tvangsauktion: Onsdag 16-01-2019 kl. 09:00 Retten i Randers, Retssal F, Nørregade 1, 8900 Randers C. Rettens AS nummer:

Læs mere

Tingbogsattest. Adkomster. Udskrevet: :58:55. Ejendom: Adresse: Gothersgade 139, København K

Tingbogsattest. Adkomster. Udskrevet: :58:55. Ejendom: Adresse: Gothersgade 139, København K Tingbogsattest Udskrevet: 03.05.2017 11:58:55 Ejendom: Adresse: Gothersgade 139, 1. 1123 København K Ejl. approbationsdato: 05.11.1974 Ejerlejlighedens areal: 191 kvm Ejendomstype: Ejerlejlighed Nummer:

Læs mere

Tingbogsattest. Adkomster. Hæftelser. Udskrevet: :11:24. Ejendom: Adresse: Bispebjerg Torv København NV. BFE-nummer:

Tingbogsattest. Adkomster. Hæftelser. Udskrevet: :11:24. Ejendom: Adresse: Bispebjerg Torv København NV. BFE-nummer: Tingbogsattest Udskrevet: 13.12.2018 12:11:24 Ejendom: Adresse: Bispebjerg Torv 12 2400 København NV BFE-nummer: 6023183 Dato: 04.06.2013 Landsejerlav: Utterslev, København Matrikelnummer: 0758 Areal:

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Parcelvej 2, 4571 Grevinge Tvangsauktion: Onsdag 20-02-2019 kl. 09:00 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde

Læs mere

BBR-Ejermeddelelse. Oplysninger om grunde. Adresse: Krabbesbrovej 24, Ulsted, 9370 Hals. Adresse: Krabbesbrovej 24, Ulsted, 9370 Hals

BBR-Ejermeddelelse. Oplysninger om grunde. Adresse: Krabbesbrovej 24, Ulsted, 9370 Hals. Adresse: Krabbesbrovej 24, Ulsted, 9370 Hals Ejer: Chresten Nielsen (100%) BBR-Ejermeddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Krabbesbrovej 24, 9370 Hals Ejendomsværdi Grundværdi Købesum (skødedato) 11.500.000 (01-10-2014)

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Holbækvej 147, 4400 Kalundborg Ny tvangsauktion: Mandag 11-11-2019 kl. 09:00 Højeste bud på 1. auktion: 310.000,00

Læs mere