Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven"

Transkript

1 Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice

2

3 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere eller bedst mu- Formålet med genoptræning er, at du kan genvinde dine færligt i forhold til, hvad du har fejlet; bevægelses- og aktivitetsmæssigt, intellektuelle, følelses-bestemt og socialt. 1.2 Hvem kan modtage Det kan du, hvis du har fået en individuel genoptræningsplan ydelsen 1.3 Hvem kan ikke modtage ydelsen fra sygehuset. Hvis du ikke har fået en individuel genoptræningsplan fra sygehuset eller: hvis du kan det samme, som før du blev indlagt. hvis du har behov for vedligeholdende træning. 1.4 Hvor længe kan du Hvor meget og hvor længe du skal træne, afhænger af dit behov for genoptræning, lægens ordination / hvilket regime modtage ydelsen (helbredstilstand) du har, og hvor selvhjulpen du var, da du startede med træningen. Omfanget vil også afhænge af, hvad sygehusets læge og /eller terapeut har vurderet og skrevet i genoptrænings-planen. Sammen med dig, vil den læge, der har henvist dig og fysioeller ergoterapeuten vurdere dit behov for genoptræning. 1.5 Hvad koster ydelsen Træningen er gratis; men der kan være udgifter til transport. 1.6 Krav og forventninger til dig i forbindelse med genoptræningen 2. Visitationsproceduren 2.1 Beskrivelse af visitationsproceduren 3. Ydelsen 3.1 Hvad kan ydelsen Funktionstræning: For at få det bedste ud af træningen, skal du samarbejde og være motiveret for at deltage. Hvis du bliver forhindret, skal du melde afbud. Vi forventer, at du har forståelse for, at terapeuten skal tage hensyn til sit eget helbred, når han/hun træner med dig. Af hensyn til sikkerheden må du ikke indtage alkohol eller euforiserende stoffer inden eller under træningen. Sygehuset sender en genoptræningsplan til visitationen i Haderslev Kommune, som sender den videre til den koordinerende terapeut. Her vurderes, hvor træningen bedst kan foregå. Kommunens terapeuter vil foretage en faglig vurdering og prioritering af dit behov for genoptræning. Måske vil det ikke være godt for dig at gå i gang med træningen lige efter, du er udskrevet/afsluttet behandlingen på sygehuset. Når Kommunen har modtaget din genoptræningsplan fra sygehuset: bliver du kontaktet pr. brev indenfor 1 uge, bl.a. med oplysning om hvem din kontaktperson er tilbudt at starte genoptræning indenfor 5 uger. Ventetiden vil være 2-3 uger.

4 bestå af muskeludholdenhed / styrke kondition balance / koordination /stabilitet ledbevægelighed / udspænding / kontrakturprofylaxe (forebyggelse af muskelstivhed) gangtræning / løbetræning kognitiv træning vejrtrækningsøvelser tygge og synkefunktion vejledning / instruktion i brug af hjælpemidler Instruktion i selvtræning. Behandling: el-terapi termoterapi manuelle teknikker 3.1 Hvordan følges der op på genoptræningen? 4. Levering af ydelsen 4.1 Hvem leverer ydelsen 4.2 Hvordan leveres ydelsen 4.3 Samarbejde og medbestemmelse 4.4 Krav til leverandøren Færdighedstræning: af- og påklædning bad og toilette toiletbesøg indkøb og madlavning at spise rengøring og tøjvask sociale færdigheder vejledning og instruktion af plejepersonale eller pårørende i forflytninger eller øvelsesprogram Terapeuten laver en test/vurdering af dig, og ud fra den tilrettelægges træningen. Hvis det er nødvendigt, bliver du testet igen, for at det kan vurderes om, du har behov for yderligere træning. Leverandør er kommunens trænende terapeuter. Træningen foregår i de lokaler, kommunen har til rådighed. Træningen kan også foregå i dit hjem, hvis terapeuten vurderer, at du vil få mest ud af at træne der. Ud fra din genoptræningsplan planlægger terapeuten og du i fællesskab træningsforløbet. Hvis der er behov for det, vil terapeuten undervejs justere træningen. Leverandøren skal sikre, at terapeuten: arbejder udfra Haderslev Kommunes værdier (se eventuelt er uddannet ergo- eller fysioterapeut og yder træning ud fra den nyeste faglige viden inden for området. har underskrevet en tavshedserklæring, som også gæl-

5 der, når hun/han fratræder. bærer synlig legitimation. melder afbud til dig, hvis han/hun bliver forhindret. 4.5 Adgangsforhold Hvis du ikke selv kan åbne døren, skal der sættes nøgleboks op. (se informationsfolder). Der skal være fri og oplyst adgang til din bolig. 5. Kvalitetsmål 5.1 Mål 1 Kvalitetsmål for at gå i gang med genoptræning: Når du har en genoptræningsplan, sættes træningen i værk hurtigst muligt efter aftale med dig, og senest 25 hverdage efter at kommunen har modtaget genoptræningsplanen - med mindre anden tidsfrist er angivet i genoptræningsplanen. Resultatsmål: Det er målet, at 95 % af borgerne er kommet i gang med at genoptræne inden for tidsfristen. Opfølgning på målet: Der følges administrativt op på målene gennem en registrering af, hvornår træningen er begyndt sammenholdt med det tidspunkt, hvor genoptræningsplanen er modtaget og træningen er bestilt. 5.2 Mål 2 Kvalitetsmål for at udføre træning: At du er tilfreds med, hvordan træningen sker. At du er tilfreds med samarbejdet med terapeuten. Resultatsmål: Det er målet, at 90 % af borgerne i en brugerundersøgelse er tilfredse eller meget tilfredse. Opfølgning på målet: Brugerundersøgelse og en registrering af klager. Der gennemføres mindst én brugerundersøgelse i hver valgperiode. Leverandøren skal hele tiden holde øje med kvaliteten af træningen ved at kontakte dig på aftalte tidspunkter, og ved at registrere henvendelser fra dig /dine pårørende om kvaliteten. Det skal dokumenteres. 5.4 Mål 3 Kvalitetsmål for kommunikation: At du oplever, at du bliver involveret i planlægningen af dit træningsforløb. Resultatsmål: Det er målet, at 90 % af borgerne i en brugerundersøgelse er tilfredse eller meget tilfredse. Opfølgning på målet: Der gennemføres mindst én brugerundersøgelse i hver valgperiode. 6. Klagemuligheder 6.1 Afgørelsen Hvis du har spørgsmål om planlægning af genoptræning, ventetider med mere, kan du henvende dig til Sundhedscentret på telefon:

6 (den koordinerende terapeut) (Sundhedscentrets sekretær) Hvis du ønsker at klage over den rent faglige udførsel af genoptræningen, kan du gøre det gennem Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, Frederiksborggade 15,2.sal 1360 København K 7. Overordnede rammer 7.1 Lovgrundlag Sundhedsloven 140: vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivelse fra sygehus, har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Sundhedslovens 84: om genoptræningsplaner. Sundhedsloven 16: befordring eller befordringsgodtgørelse til genoptræning. 7.2 Politiske mål Gennem træning at afhjælpe og forebygge tab af funktioner og hjælpe med til, at du fortsat kan føre en aktiv og selvstændig tilværelse. At du skal medvirke aktivt og tage ansvar for indsatsen. At der tilbydes en vifte af muligheder for træning, herunder også selvtræning. At der efter en individuel vurdering kan tilbydes træning i privat regi. At indsatsen koordineres med sygehusene således at du oplever, at der er en sammenhæng i genoptræningen. Voksenudvalget vil arbejde for at nedsætte den nuværende ventetid på 5 uger. Godkendt i Byrådet den 28. februar 2008

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 er 2014 Ringkøbing-Skjern Kommune Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 Indholdsfortegnelse 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 2 Aflastningsophold... 4 Alkoholbehandling... 5 Arm- og benproteser...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Jytte Normann, Halsnæs Kommune Tinne Westerlund, Frederikssund Kommune Jane Andersen, Hillerød Kommune Tilsynsrapport på serviceloven 86 st. 1 og 2 i

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere