IAN CORDLESS VEHICLE IMPACT WRENCH PASSK 20-Li A1 BATTERIDREVEN SLAGNØGLE TIL MOTORKØRETØJ ACCU-AUTO-DRAAISLAGSCHROEF- MACHINE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IAN CORDLESS VEHICLE IMPACT WRENCH PASSK 20-Li A1 BATTERIDREVEN SLAGNØGLE TIL MOTORKØRETØJ ACCU-AUTO-DRAAISLAGSCHROEF- MACHINE"

Transkript

1 CORDLESS VEHICLE IMPACT WRENCH BATTERIDREVEN SLAGNØGLE TIL MOTORKØRETØJ Oversættelse af den originale driftsvejledning ACCU-AUTO-DRAAISLAGSCHROEF- MACHINE Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing AKKU-KFZ-DREHSCHLAGSCHRAUBER Originalbetriebsanleitung IAN

2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. DK Oversættelse af den originale driftsvejledning Side 1 NL / BE Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Pagina 13 DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung Seite 25

3 A

4 BATTERY COMPATIBLE WITH ALL DEVICES OF THE SERIES PARKSIDE X 20V TEAM 20V max. 18V

5 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Anvendelsesområde... 2 Udstyr... 2 Pakkens indhold... 2 Tekniske data... 2 Generelle sikkerheds anvisninger til elværktøjer Sikkerhed på arbejdspladsen Elektrisk sikkerhed Personsikkerhed Anvendelse og behandling af elværktøjet Anvendelse og behandling af det genopladelige værktøj Service... 6 Sikkerhedsanvisninger specielt for slagskruemaskiner... 6 Sikkerhedsanvisninger for opladere... 6 Før første brug...7 Opladning af batteripakken (se fig. A)... 7 Indsætning/udtagning af batteripakke Kontrol af batteriets tilstand... 7 Første brug...7 Tænd/sluk... 7 Indstilling/forvalg af omdrejningstal/tilspændingsmoment... 7 Skift af omdrejningsretning... 8 Påsætning af topnøgle... 8 Vedligeholdelse og rengøring...8 Garanti for Kompernass Handels GmbH...8 Service...10 Importør Bortskaffelse...10 Oversættelse af den originale overensstemmelseserklæring...11 Bestilling af genopladeligt reservebatteri...12 Telefonisk bestilling DK 1

6 BATTERIDREVEN SLAGNØGLE TIL MOTORKØRETØJ Indledning Tillykke med købet af dit nye produkt. Du har valgt et produkt af høj kvalitet. Betjeningsvejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, anvendelse og bortskaffelse. Du bør sætte dig ind i alle produktets betjenings- og sikkerhedsanvisninger før brug. Brug kun produktet som beskrevet og kun til de angivne anvendelsesområder. Lad alle dokumenter til produktet følge med, hvis du giver produktet videre til andre. Anvendelsesområde Med dette produkt kan du skrue skruer i og løsne dem samt stramme og løsne møtrikker. Produktet er udstyret med højre-/venstreløb, en 1/2" udvendig firkant-værktøjsholder og en LED-arbejdslampe. Lyset i dette produkt er beregnet til oplysning af produktets direkte arbejdsområde. Takket være produktets drejeslagfunktion omdannes motoreffekten til ensartede drejeslag. Slagværket aktiveres, når skruer og møtrikker strammes og løsnes. Produktet må kun bruges af voksne. Unge over 16 år må kun bruge produktet under opsyn. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der skyldes anvendelse til andre formål end anvendelsesområdet eller forkert betjening. Brug kun produktet som beskrevet og kun til de angivne anvendelsesområder. Produktet er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug. Enhver anden anvendelse eller ændring af produktet anses for at være uden for anvendelsesområdet og indebærer betydelige farer for uheld. Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der opstår som følge af anvendelse uden for anvendelsesområdet. Udstyr Værktøjsholder Omskifter til omdrejningsretning/spærring Bælteclips Knap til kontrol af det genopladelige batteris tilstand Display-LED for batteriet Genopladelig batteripakke Knap til frigørelse af batteripakken LED-arbejdslys Knap til forvalg af drejningsmoment TÆND-/SLUK-knap / hastighedsregulator Topnøgler (17/19/21/23 mm) Hurtigoplader Rød LED til kontrol af opladning Grøn LED til kontrol af opladning Pakkens indhold 1 batteridreven slagnøgle til motorkøretøj 1 hurtigoplader PLG 20 A2 1 genopladelig batteripakke PAP 20 A3 4 topnøgler 17/19/21/23 mm 1 bælteclips 1 kuffert 1 betjeningsvejledning Tekniske data Batteridreven slagnøgle til motorkøretøj: Mærkespænding: 20 V (jævnstrøm) Tomgangshastighed: min -1 Nominel slagfrekvens: min -1 Maks. drejningsmoment: 400 Nm Drejningsmomentet kan forvælges på 5 trin: 100/150/200/ 300/400 Nm Værktøjsholder: 1/2" 2 DK

7 Genopladelig batteripakke: PAP 20 A3 Type: LITHIUM-ION Mærkespænding: 20 V (jævnstrøm) Kapacitet: 4 Ah Celler: 10 Hurtigoplader: PLG 20 A2 INDGANG/input: Mærkespænding: V ~, 50 Hz (vekselstrøm) Nominelt effektforbrug: 85 W Sikring (intern): UDGANG/output: 3,15 A T3.15A Mærkespænding: 21,5 V (jævnstrøm) Mærkestrøm: 3,5 A Opladningstid: ca. 80 min Beskyttelsesklasse: II / (dobbeltisolering) Støjemissionsværdi: Måleværdi for støj beregnet iht. EN Det A-vægtede støjniveau for elværktøjet udgør typisk: Lydtrykniveau: L PA = 91,6 db (A) Usikkerhed K: K PA = 3 db Lydeffektniveau: L WA = 102,6 db (A) Usikkerhed K: K WA = 3 db Vibrationsemissionsværdi: Samlede vibrationsværdier (vektorsum i tre retninger) beregnet iht. EN 60745: Tilspænding af skruer og møtrikker af maksimalt tilladt størrelse: a h = 8,65 m/s 2 Usikkerhed K = 1,5 m/s 2 Bær høreværn! BEMÆRK Vibrationsniveauet, som er angivet i disse anvisninger, er målt med en standardmålemetode, som kan anvendes til sammenligning af elværktøj. Den angivne vibrationsemissionsværdi kan også anvendes til en indledende vurdering af faren ved vibrationsniveauet. ADVARSEL! Vibrationsniveauet ændrer sig afhængigt af elværktøjets anvendelse og kan i mange tilfælde ligge over værdien, der er angivet i disse anvisninger. Vibrationsbelastningen kan undervurderes, hvis elværktøjet jævnligt anvendes på denne måde. Prøv at holde belastningen forårsaget af vibrationer så lav som muligt. Vibrationsbelastningen kan f.eks. reduceres ved brug af handsker ved anvendelse af værktøjet samt ved nedsættelse af den tid, værktøjet bruges. Der skal tages højde for hele driftscyklussen (f.eks. perioder, hvor elværktøjet er slukket, og perioder, hvor det er tændt, men kører uden belastning). Generelle sikkerhedsanvisninger til elværktøjer ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsanvisninger og -instruktioner. Hvis de angivne sikkerhedsanvisninger og -instruktioner ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. Opbevar sikkerhedsanvisningerne og -instruktionerne til senere brug. Begrebet "elværktøj", der anvendes i sikkerhedsanvisningerne, henviser både til elværktøj, der anvendes med ledning til lysnettet, og batteridrevet elværktøj (uden strømledning). DK 3

8 1. Sikkerhed på arbejdspladsen a) Hold arbejdspladsen ren og godt oplyst. Rod og dårligt oplyste arbejdspladser kan medføre uheld. b) Arbejd aldrig med elværktøj i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der befinder sig brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner gnister, som kan antænde støvet eller dampene. c) Hold børn og andre personer på afstand, når elværktøjet bruges. Hvis du bliver distraheret, kan du miste kontrollen over produktet. 2. Elektrisk sikkerhed a) Elværktøjets tilslutningsstik skal passe til stikkontakten. Stikket må ikke ændres på nogen måde. Der må ikke bruges adapterstik sammen med beskyttelsesjordet elværktøj. Uændrede stik og de rigtige stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk stød. b) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop har jordforbindelse. c) Hold elværktøjet væk fra regn og fugt. Hvis der trænger vand ind i elværktøjet, øges risikoen for elektrisk stød. d) Brug ikke ledningen til noget, den ikke er beregnet til, f.eks. til at bære eller hænge værktøjet op i eller til at trække stikket ud af stikkontakten. Hold ledningen på afstand af varme, olie, skarpe kanter eller produktets bevægelige dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød. e) Hvis du anvender elværktøj udendørs, skal der bruges en forlængerledning, som også er egnet til udendørs brug. Når du anvender en forlængerledning, der er beregnet til udendørs brug, reduceres risikoen for elektrisk stød. f) Hvis det ikke er muligt at undgå at bruge elværktøjet i fugtige omgivelser, skal der installeres en fejlstrømsafbryder. Installation af en fejlstrømsafbryder reducerer risikoen for elektrisk stød. 3. Personsikkerhed a) Vær altid opmærksom og bevidst om, hvad du laver, og arbejd fornuftigt med elværktøjet. Brug ikke elværktøjet, hvis du er ukoncentreret eller påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Selv et øjebliks uopmærksomhed ved brug af elværktøjet kan medføre alvorlige kvæstelser. b) Brug personligt beskyttelsesudstyr, og bær altid beskyttelsesbriller. Når du bruger personligt beskyttelsesudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, beskyttelseshandsker, sikkerhedshjelm og høreværn afhængigt af elværktøjets type og anvendelse, reduceres risikoen for kvæstelser. c) Undgå uønsket igangsætning. Kontrollér, at elværktøjet er slukket, før du forbinder det med elforsyningen og/eller tilslutter batteriet, tager elværktøjet op eller bærer det. Hvis du har en finger på kontakten, eller hvis elværktøjet er tændt, mens du bærer det, kan der opstå uheld. d) Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, før du tænder for elværktøjet. Hvis der sidder et værktøj eller en skruenøgle på en af elværktøjets roterende dele, kan det medføre personskader. e) Undgå unormale kropsstillinger. Sørg for, at du står sikkert, og hold altid balancen. Derved kan du bedre kontrollere elværktøjet i uventede situationer. f) Bær velegnet påklædning. Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker. Hold hår, tøj og handsker på afstand af dele, der bevæger sig. Løst tøj, smykker eller hår kan gribe fat i dele, der bevæger sig. g) Hvis der monteres opsugnings- og opsamlingsanordninger, skal disse tilsluttes og anvendes korrekt. Anvendelse af denne type anordninger nedsætter støvrisikoen. 4 DK

9 4. Anvendelse og behandling af elværktøjet a) Overbelast ikke elværktøjet. Brug et elværktøj, der er egnet til arbejdet. Du arbejder bedre og mere sikkert i det angivne effektområde, hvis du bruger det rigtige elværktøj. b) Brug ikke elværktøj med defekt kontakt. Elværktøj, som ikke længere kan tændes og slukkes, er farligt og skal repareres. c) Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern det genopladelige batteri, før du foretager indstillinger på elværktøjet eller tilbehørsdelene eller lægger elværktøjet fra dig. Disse forholdsregler forhindrer, at elværktøjet starter ved en fejl. d) Opbevar elværktøj uden for børns rækkevidde, når værktøjet ikke anvendes. Personer, som ikke kender produktet, eller som ikke har læst disse anvisninger, må ikke bruge produktet. Elværktøj er farligt, hvis det anvendes af uerfarne personer. e) Vedligehold elværktøjet omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer, som de skal, og ikke sætter sig fast, om dele er defekte eller så beskadigede, at elværktøjets funktion er påvirket. Få beskadigede dele repareret, inden du bruger produktet. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdt elværktøj. f) Hold skærende værktøj skarpt og rent. Omhyggeligt vedligeholdt værktøj med skarpe skær sætter sig ikke så ofte fast og er lettere at styre. g) Brug elværktøj, tilbehør, udskiftelige dele osv. i henhold til disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsbetingelserne og det arbejde, der skal udføres. Anvendelse af elværktøj til andet end de tiltænkte anvendelsesområder kan føre til farlige situationer. 5. Anvendelse og behandling af det genopladelige værktøj a) Oplad kun batterierne i opladere, som producenten har anbefalet. Hvis der bruges andre batterier til opladeren end dem, opladeren er beregnet til, er der fare for brand. b) Brug kun genopladelige batterier, der er beregnet til elværktøj. Anvendelse af andre genopladelige batterier kan medføre personskader og brandfare. c) Når det genopladelige batteri ikke benyttes, skal det holdes borte fra kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, som kan forårsage en kortslutning mellem kontakterne. En kortslutning mellem det genopladelige batteris kontakter kan medføre forbrændinger og brand. d) Ved forkert anvendelse kan der trænge væske ud af det genopladelige batteri. Undgå kontakt med denne væske. Skyl efter med vand, hvis du alligevel kommer i kontakt med væsken. Hvis væsken kommer i øjnene, skal du søge læge. Batterivæske, der løber ud, kan medføre hudirritationer eller forbrændinger. FORSIGTIG! EKSPLOSIONSFARE! Oplad aldrig batterier, der ikke er beregnet til det. Beskyt batteriet mod varme på grund af f.eks. vedvarende sollys, ild, vand og fugt. Fare for eksplosion. DK 5

10 6. Service a) Lad kun en kvalificeret reparatør reparere dit elværktøj og kun med originale reservedele. Derved garanteres det, at elværktøjets sikkerhed bevares. Sikkerhedsanvisninger specielt for slagskruemaskiner Bær høreværn ved slagskruning. Støjpåvirkningen kan medføre høretab. Sørg for at fastgøre emnet. Emner, der er fastgjort med en spændeanordning eller skruestik, holdes mere sikkert end med hånden. Hold godt fast i elværktøjet. Når skruer fastspændes og løsnes, kan der kortvarigt forekomme høje reaktionsmomenter. Vent, til elværktøjet er standset, før du lægger det fra dig. Indsatsværktøjet kan sætte sig fast og føre til, at man mister kontrollen over elværktøjet. Hold fast i elværktøjet på de isolerede gribeflader, når du arbejder på steder, hvor skruen eller indsatsværktøjet kan ramme skjulte elledninger. Kontakten mellem skruen eller indsatsværktøjet og en spændingsførende ledning kan også sætte produktdele af metal under spænding og medføre elektrisk stød. Sikkerhedsanvisninger for opladere Dette produkt kan bruges af børn fra 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, motoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn eller undervises i sikker brug af produktet og de farer, der kan være forbundet med det. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Hvis dette produkts tilslutningsledning beskadiges, skal den udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller af en person med tilsvarende kvalifikationer, så farlige situationer undgås. Opladeren er kun beregnet til indendørs brug. ADVARSEL! Hvis dette produkts tilslutningsledning beskadiges, skal den udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller af en person med tilsvarende kvalifikationer, så farlige situationer undgås. OBS! Varm overflade. Der er fare for forbrænding. 6 DK

11 Før første brug Opladning af batteripakken (se fig. A) FORSIGTIG! Træk altid strømstikket ud, før du tager batteripakken ud af opladeren eller sætter den ind. Oplad aldrig batteripakken, hvis den omgivende temperatur er under 10 C eller over 40 C. Sæt batteripakken (se fig. A). ind i hurtigopladeren Sæt strømstikket i stikkontakten. Kontrol-LED lyser rødt. Den grønne kontrol-led viser, at opladningen er afsluttet, og at batteripakken kan anvendes. OBS! Hvis den røde kontrol-led blinker, er batteripakken overophedet og kan ikke oplades. Hvis den røde og grønne kontrol-led blinker samtidigt, er batteripakken Sæt batteripakken ind i produktet. defekt. Sluk opladeren i mindst 15 minutter mellem opladninger, der foretages lige efter hinanden. Det gøres ved at trække stikket ud. Indsætning/udtagning af batteripakke Indsæt den genopladelige batteripakke: Stil omskifteren for omdrejningsretning på midterstillingen (spærring). Sæt batteripakken ind i håndtaget, til den klikker på plads. Udtagning af batteripakken:, og tag batteri- Tryk på knappen til frigørelse pakken ud. Kontrol af batteriets tilstand Tryk på knappen batteritilstand for at kontrollere tilstanden (se endvidere hovedbilledet). Tilstanden eller resteffekten vises på følgende måde i batteriets display-led : RØD / ORANGE / GRØN = maksimal opladning RØD / ORANGE = medium opladning RØD = svag opladning oplad batteriet Første brug Tænd/sluk Sådan tænder du: Tryk på TÆND-/SLUK-knappen for at tænde produktet, og bliv ved med at trykke på den. LED-arbejdslampen lyser, når der trykkes lidt eller helt på TÆND-/SLUK-knappen. Arbejdslampen gør det muligt at oplyse arbejdsområdet ved dårlige lysforhold. Sådan slukker du: Slip TÆND-/SLUK-knappen for at slukke for produktet. Indstilling/forvalg af omdrejningstal/ tilspændingsmoment Tryk på knappen til forvalg af drejningsmomentet for trinvist at vælge det ønskede drejningsmoment. Et let tryk på TÆND-/SLUK-knappen giver et lavt omdrejningstal/tilspændingsmoment. Ved forøgelse af trykket forhøjes omdrejningstallet/ tilspændingsmomentet. Tilspændingsmomentet afhænger af det valgte omdrejningstal/forvalgte drejningsmoment og slagvarigheden. BEMÆRK For at stramme lugmøtrikker skal den mindste momentindstilling vælges for at undgå overspænding. OBS! Det faktisk opnåede tilspændingsmoment skal kontrolleres med en momentnøgle! DK 7

12 BEMÆRK Den integrerede motorbremse giver hurtig stilstand. Skift af omdrejningsretning Skift omdrejningsretningen ved at stille omskifteren til omdrejningsretning til højre eller venstre. Påsætning af topnøgle Sæt en af de medfølgende topnøgler værktøjsholderen. på Vedligeholdelse og rengøring ADVARSEL! FARE FOR PERSON- SKADER! Sluk altid produktet før arbejdet, og tag batteriet ud. Produktet er vedligeholdelsesfrit. Produktet skal altid være rent, tørt og uden olie eller smørefedt. Der må ikke komme væske ind i produktet. Brug en tør klud til rengøring af huset. Brug aldrig benzin, opløsningsmidler eller rensemidler, som angriber plast. Hvis lithium-ion-batteriet skal opbevares i længere tid, skal dets opladningstilstand kontrolleres regelmæssigt. Den optimale opladningstilstand er mellem 50 % og 80 %. Det optimale opbevaringsklima er køligt og tørt. BEMÆRK Reservedele, som ikke er angivet (som f.eks. kulbørster, kontakter), kan bestilles hos vores service-hotline. Garanti for Kompernass Handels GmbH Kære kunde På dette produkt får du 3 års garanti fra købsdatoen. I tilfælde af mangler ved produktet har du en række juridiske rettigheder i forhold til sælgeren af produktet. Dine juridiske rettigheder forringes ikke af den nedenfor anførte garanti. Garantibetingelser Garantiperioden begynder på købsdatoen. Opbevar venligst din originale kvittering et sikkert sted. Dette dokument er nødvendigt for at kunne dokumentere købet. Hvis der inden for tre år fra købsdatoen for dette produkt opstår en materiale- eller fabrikationsfejl, vil produktet efter vores valg blive repareret eller ombyttet gratis for dig. Denne garantiydelse forudsætter, at det defekte produkt og købsbeviset (kvittering) afleveres inden for tre-års-fristen, og der gives en kort skriftlig beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået. Hvis defekten er dækket af vores garanti, får du et repareret eller et nyt produkt retur. Reparation eller ombytning af produktet udløser ikke en ny garantiperiode. Garantiperiode og juridiske mangelkrav Garantiperioden forlænges ikke, hvis der gøres brug af garantien. Det gælder også for udskiftede og reparerede dele. Skader og mangler, som eventuelt allerede fandtes ved køb, samt manglende dele, skal anmeldes straks efter udpakningen. Når garantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalingspligtig. 8 DK

13 Garantiens omfang Produktet er produceret omhyggeligt efter strenge kvalitetsretningslinjer og testet grundigt inden leveringen. Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Denne garanti omfatter ikke produktdele, der er udsat for normal slitage, og derfor kan betragtes som sliddele, eller for skader på skrøbelige dele, som f.eks. kontakter, batterier, bageforme eller dele som er lavet af glas. Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget, ikke er forskriftsmæssigt anvendt eller vedligeholdt. For at sikre forskriftsmæssig anvendelse af produktet skal alle anvisninger nævnt i betjeningsvejledningen nøje overholdes. Anvendelsesformål og handlinger, som frarådes eller der advares imod i betjeningsvejledningen, skal ubetinget undgås. Produktet er kun beregnet til privat og ikke til kommercielt brug. Ved misbrug og uhensigtsmæssig brug, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget af vores autoriserede serviceafdeling, bortfalder garantien. Afvikling af garantisager For at sikre en hurtig behandling af din anmeldelse bør du følge nedenstående anvisninger: Ved alle forespørgsler bedes du have kvitteringen og artikelnummeret (f.eks. IAN 12345) klar som dokumentation for købet. Artikelnummeret kan du finde på typeskiltet, som indgravering, på vejledningens forside (nederst til venstre) eller som et klæbemærke på bag- eller undersiden. Hvis der opstår funktionsfejl eller øvrige mangler, bedes du først kontakte nedennævnte serviceafdeling telefonisk eller via . Et produkt, der er registreret som defekt, kan du derefter indsende portofrit til den oplyste serviceadresse med vedlæggelse af købsbevis (kvittering) og en beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået. På kan du downloade denne og mange andre håndbøger, produktvideoer og software. DK 9

14 Service ADVARSEL! Få produktet repareret hos et serviceværksted eller af en elektriker og kun med originale reservedele. Derved garanteres det, at produktets sikkerhed bevares. Lad altid produktets producent eller dennes kundeservice udskifte stikket eller ledningen. Derved garanteres det, at produktets sikkerhed bevares. Service Danmark Tel.: IAN Importør Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en serviceadresse. Kontakt først det nævnte servicested. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE BOCHUM TYSKLAND Bortskaffelse Emballagen består af miljøvenlige materialer, som kan bortskaffes på de lokale genbrugspladser. Bortskaf ikke elværktøj sammen med husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU skal kasseret elværktøj indsamles særskilt og afleveres til miljøvenligt genbrug. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffald! Fjern batteriet fra produktet, før det bortskaffes. Defekte eller kasserede batterier skal genanvendes i henhold til direktiv 2006/66/EC. Aflever batteripakken og/eller produktet på de lokale genbrugspladser. Du kan få oplysninger om bortskaffelsesmuligheder for brugt elværktøj hos kommunens tekniske forvaltning. Bortskaf emballagen miljøvenligt. Vær opmærksom på mærkningen på de forskellige emballagematerialer, og aflever dem sorteret til bortskaffelse. Emballagematerialerne er mærket med forkortelserne (a) og tallene (b) med følgende betydning: 1 7: Plast, 20 22: Papir og pap, 80 98: Kompositmaterialer Du kan få oplysninger hos kommunen om bortskaffelse af udtjente produkter. 10 DK

15 Oversættelse af den originale overensstemmelseserklæring Vi, KOMPERNASS HANDELS GMBH, dokumentansvarlig: Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, DE BOCHUM, TYSKLAND, erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med følgende standarder, standardiseringsdokumenter og EU-direktiver: Maskindirektivet (2006/ 42 / EC) Elektromagnetisk kompatibilitet (2014/ 30 / EU) RoHS-direktivet (2011/65/EU)* * Ansvaret for udstedelsen af denne overensstemmelseserklæring er udelukkende producentens. Den ovenfor beskrevne genstand i erklæringen opfylder forskrifterne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Anvendte harmoniserede standarder: EN :2009/A11:2010 EN :2010 EN :2012/A13:2017 EN :2004/A2:2010 EN 62233:2008 EN :2017 EN :2015 EN :2014 EN :2013 EN 50581:2012 Type/enhedsbetegnelse: Batteridreven slagnøgle til motorkøretøj Produktionsår: Serienummer: IAN Bochum, Semi Uguzlu - Kvalitetschef - Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer med henblik på videreudvikling. DK 11

16 Bestilling af genopladeligt reservebatteri Hvis du vil bestille et genopladeligt reservebatteri til produktet, kan du gøre det på internettet under eller pr. telefon. Denne artikel kan være udsolgt i løbet af kort tid på grund af den begrænsede lagerbeholdning. BEMÆRK I nogle lande kan bestilling af reservedele ikke foretages online. Kontakt i så fald service-hotline. Kampagnen er begrænset til et genopladeligt batteri pr. kunde / produkt samt til en periode på to måneder efter kampagnetidsrummet. Derefter kan det genopladelige reservebatteri bestilles på andre betingelser. Telefonisk bestilling Service Danmark Tel.: For at sikre hurtig behandling af din bestilling bedes du have produktets artikelnummer (f.eks. IAN ) klar ved alle forespørgsler. Artikelnummeret kan findes på typeskiltet eller på titelbladet i denne vejledning. 12 DK

17 Inhoud Inleiding...14 Gebruik in overeenstemming met bestemming Onderdelen Inhoud van het pakket Technische gegevens Algemene veiligheidsvoorschriften voor elektrische gereedschappen Veiligheid op de werkplek Elektrische veiligheid Veiligheid van personen Gebruik en behandeling van het elektrische gereedschap Gebruik en behandeling van het accugereedschap Service Apparaatspecifieke veiligheids voorschriften voor draaislagmoeraanzetters Veiligheidsvoorschriften voor opladers Vóór de ingebruikname...19 Accupack opladen (zie afb. A) Accupack in het apparaat plaatsen/uit het apparaat nemen Toestand van de accu controleren Ingebruikname...19 In-/uitschakelen Toerental/draaimoment instellen Draairichting wijzigen Moerdop bevestigen Onderhoud en reiniging...20 Garantie van Kompernaß Handels GmbH...20 Service...22 Importeur Afvoeren...22 Vertaling van de oorspronkelijke conformiteitsverklaring...23 Vervangende accu bestellen...24 Telefonische bestelling NL BE 13

18 ACCU-AUTO-DRAAISLAG- SCHROEFMACHINE Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U hebt hiermee gekozen voor een hoogwaardig product. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en afvoer. Lees alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften voordat u het product in gebruik neemt. Gebruik het product uitsluitend op de voorgeschreven wijze en voor de aangegeven doeleinden. Geef alle documenten mee als u het product overdraagt aan een derde. Gebruik in overeenstemming met bestemming Dit apparaat is bestemd voor het indraaien en losdraaien van schroeven en voor het vastdraaien en losdraaien van moeren. Het apparaat is voorzien van de draairichtingen rechts/links, een vierkante bithouder van 1/2" en een LED-werklampje. Het werklampje van dit apparaat is bedoeld om het directe werkvlak van het apparaat te verlichten. De draaislagfunctie van het apparaat zet de kracht van de motor om in gelijkmatige draaislagen. Deze slagbeweging wordt zowel tijdens het vastdraaien als tijdens het losdraaien gebruikt. Het apparaat is alleen bestemd voor gebruik door volwassenen. Jongeren van 16 jaar of ouder mogen het apparaat alleen gebruiken op voorwaarde dat ze onder toezicht staan. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming van het apparaat of door een verkeerde bediening. Gebruik het apparaat uitsluitend op de voorgeschreven wijze en voor de aangegeven doeleinden. Het apparaat is niet bestemd voor bedrijfsmatig of commercieel gebruik. Elk ander gebruik of elke wijziging van het apparaat geldt als niet in overeenstemming met de bestemming en brengt ernstig gevaar voor ongelukken met zich mee. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit gebruik in strijd met de bestemming. 14 NL BE Onderdelen Bithouder Draairichtingschakelaar/vergrendeling Riemclip Toets Accutoestand Accu-display-LED Accupack Knop voor ontgrendeling van het accupack LED-werklampje Knop voor draaimomentregeling Aan-/uitknop / toerentalregeling Moerdoppen (17/19/21/23 mm) Snellader Rode laadindicator Groene laadindicator Inhoud van het pakket 1 accu-auto-draaislagschroefmachine 1 accu-snellader PLG 20 A2 1 accupack PAP 20 A3 4 moerdoppen 17/19/21/23 mm 1 riemclip 1 koffer 1 gebruiksaanwijzing Technische gegevens Accu-auto-draaislagschroefmachine: Nominale spanning: 20 V (gelijkstroom) Toerental (onbelast): min -1 Nom. aantal slagen: min -1 Max. draaimoment: 400 Nm Draaimoment instelbaar in 5 standen: 100/150/200/ 300/400 Nm Bithouder: 1/2"

19 Accupack: PAP 20 A3 Type: LITHIUM-ION Nominale spanning: 20 V (gelijkstroom) Capaciteit: 4 Ah Cellen: 10 Accu-snellader: PLG 20 A2 INGANG/Input: Nominale spanning: V ~, 50 Hz (wisselstroom) Nominaal vermogen: 85 W Zekering (intern): 3,15 A T3.15A UITGANG/Output: Nominale spanning: 21,5 V (gelijkstroom) Nominale stroom: 3,5 A Oplaadduur: ca. 80 min Beschermingsklasse: II / (dubbel geïsoleerd) Geluidsemissiewaarde: Gemeten waarde voor geluid vastgesteld conform EN Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt gemiddeld: Geluidsdrukniveau: L PA = 91,6 db (A) Onzekerheid K: K PA = 3 db Geluidsvermogensniveau: L WA = 102,6 db (A) Onzekerheid K: K WA = 3 db Trillingsemissiewaarde: Totale trillingswaarde (vectorsom van drie richtingen) bepaald conform EN 60745: Vastdraaien van schroeven en moeren met een maximaal toegestane grootte: a h = 8,65 m/s 2 Onzekerheid K = 1,5 m/s 2 Draag gehoorbescherming! OPMERKING Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is gemeten conform een genormeerde meetprocedure en kan worden gebruikt voor apparaatvergelijking. De vermelde trillingsemissiewaarde kan ook worden gebruikt voor een voorlopige beoordeling van de blootstelling. WAARSCHUWING! Het trillingsniveau verandert afhankelijk van het gebruik van het elektrische gereedschap en kan in bepaalde gevallen hoger zijn dan de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven waarde. De trillingsbelasting kan worden onderschat wanneer het elektrische gereedschap regelmatig op een dergelijke manier wordt gebruikt. Probeer de belasting door trillingen zo laag mogelijk te houden. Om de trillingsbelasting te reduceren, kunt u bijvoorbeeld handschoenen dragen tijdens het gebruik van het gereedschap en slechts beperkte tijd met het gereedschap werken. Daarbij dient u rekening te houden met alle aspecten van de bedrijfscyclus (bijvoorbeeld perioden waarin het gereedschap is uitgeschakeld en perioden waarin het gereedschap weliswaar is ingeschakeld maar niet wordt belast). Algemene veiligheidsvoorschriften voor elektrische gereedschappen WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidsvoorschriften en instructies. Het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen kan elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel veroorzaken. Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en -aanwijzingen voor toekomstig gebruik. De in de veiligheidsinstructies gebruikte term "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen die op netvoeding werken (met snoer) en op elektrische gereedschappen die op accu's werken (zonder snoer). NL BE 15

20 1. Veiligheid op de werkplek a) Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Wanorde en een niet-verlichte werkomgeving kunnen leiden tot ongelukken. b) Gebruik het elektrische gereedschap niet in explosiegevaarlijke omgevingen waarin zich brandbare vloeistof, gas of stof bevindt. Elektrisch gereedschap geeft vonken af die stof of dampen kunnen doen ontvlammen. c) Houd kinderen en andere personen uit de buurt tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap. Als u afgeleid raakt, zou u de controle over het apparaat kunnen verliezen. 2. Elektrische veiligheid a) De stekker van het elektrische gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden veranderd. Gebruik geen verloopstekker in combinatie met geaard elektrisch gereedschap. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten verminderen het risico op elektrische schokken. b) Voorkom lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op elektrische schokken als uw lichaam geaard is. c) Houd elektrisch gereedschap uit de buurt van regen of vocht. Als er water in een elektrisch apparaat binnendringt, bestaat er een verhoogde kans op een elektrische schok. d) Gebruik het snoer niet voor een ander doel, bijvoorbeeld om het elektrische gereedschap te dragen, op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen. Beschadigde of verwarde snoeren verhogen de kans op een elektrische schok. e) Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap werkt, gebruik dan alleen verlengsnoeren die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis, vermindert het risico op een elektrische schok. f) Gebruik een aardlekschakelaar als het gebruik van het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is. Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op een elektrische schok. 3. Veiligheid van personen a) Wees altijd alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het gebruik van elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid kan bij het gebruik van het elektrische gereedschap al tot ernstig letsel leiden. b) Draag persoonlijke beschermingsmiddelen en altijd een veiligheidsbril. Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen, zoals een stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, al naargelang het type en het gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het risico op letsel. c) Voorkom onbedoelde inschakeling. Zorg ervoor dat het elektrische gereedschap is uitgeschakeld voordat u het aansluit op de netvoeding en/of de accu, het optilt of draagt. Als u bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger op de aan-/uitknop houdt of het apparaat al ingeschakeld op de netvoeding aansluit, kan dit tot ongelukken leiden. d) Verwijder het afstelgereedschap of de sleutel voordat u het elektrische gereedschap aanzet. Gereedschap of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan letsel tot gevolg hebben. e) Voorkom een abnormale lichaamshouding. Zorg dat u stevig staat en bewaar altijd uw evenwicht. Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onverwachte situaties beter controleren. f) Draag geschikte kleding. Draag geen wijde kleding of sieraden. Houd haar, kleding en handschoenen ver van bewegende onderdelen. Los zittende kleding, sieraden of haren kunnen door bewegende onderdelen gegrepen worden. 16 NL BE

21 g) Als het mogelijk is om stofafzuigings- en -opvangvoorzieningen te installeren, zorg er dan voor dat deze zijn aangesloten en correct worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan risico's door stof beperken. 4. Gebruik en behandeling van het elektrische gereedschap a) Voorkom overbelasting van het apparaat. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bedoelde elektrisch gereedschap. Met een passend elektrisch apparaat werkt u beter en veiliger in het aangegeven vermogensbereik. b) Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de aan-/uitknop defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden aan- of uitgezet, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd. c) Haal de stekker uit het stopcontact of verwijder de accu voordat u instellingen aan het apparaat verricht, accessoires verwisselt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt dat het elektrische gereedschap onbedoeld kan worden gestart. d) Berg elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen op wanneer het niet in gebruik is. Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt gebruikt door personen die hiermee niet vertrouwd zijn of die deze instructies niet hebben gelezen. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt. e) Onderhoud elektrisch gereedschap zorgvuldig. Controleer of bewegende onderdelen naar behoren werken en niet klemmen, en of er geen onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat daardoor de werking van het elektrische gereedschap wordt aangetast. Laat beschadigde onderdelen vóór de ingebruikname van het apparaat repareren. Veel ongelukken zijn het gevolg van slecht onderhoud van elektrisch gereedschap. f) Houd slijpschijven scherp en schoon. Met zorg onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten lopen minder vaak vast en zijn gemakkelijker te sturen. g) Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, hulpstukken en dergelijke in overeenstemming met deze instructies. Houd daarbij rekening met de werkomstandigheden en de te verrichten werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de beoogde toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden. 5. Gebruik en behandeling van het accugereedschap a) Laad de accu uitsluitend op met een oplader die door de fabrikant wordt aanbevolen. Er bestaat brandgevaar als een oplader die voor een bepaald type accu's bestemd is, voor andere accu's wordt gebruikt. b) Gebruik alleen de daarvoor bestemde accu's in de elektrische apparaten. Het gebruik van andere accu's kan tot verwondingen en brandgevaar leiden. c) Houd een niet-gebruikte accu uit de buurt van nietjes, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucontacten kan verbrandingen of brand tot gevolg hebben. d) Bij onjuist gebruik kan er vloeistof uit de accu lekken. Vermijd contact met accuvloeistof. Spoel bij onbedoeld contact met accuvloeistof de vloeistof weg met water. Raadpleeg bovendien een arts als er accuvloeistof in de ogen komt. Lekkende accuvloeistof kan leiden tot huidirritatie en brandwonden. VOORZICHTIG! EXPLOSIEGEVAAR! Laad niet-oplaadbare accu's nooit op. Bescherm de accu tegen hitte, bijv. van continu zonlicht, en tegen vuur, water en vocht. Er bestaat explosiegevaar. NL BE 17

22 6. Service a) Laat uw elektrische gereedschap alleen door gekwalificeerde vakmensen en uitsluitend met originele onderdelen repareren. Op die manier blijft de veiligheid van het elektrische gereedschap gewaarborgd. Apparaatspecifieke veiligheidsvoorschriften voor draaislagmoeraanzetters Draag gehoorbescherming tijdens het slagschroeven. De inwerking van geluid kan gehoorverlies veroorzaken. Zet het werkstuk vast. Een werkstuk dat is vastgezet met lijmklemmen of een bankschroef, blijft beter op zijn plaats dan een met de hand vastgehouden werkstuk. Houd het elektrische gereedschap stevig vast. Bij het vast- en losdraaien van schroeven kunnen kortstondig hoge reactiekrachten optreden. Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is gekomen voordat u het weglegt. Het gereedschap kan namelijk blijven haken, zodat u de controle over het apparaat verliest. Pak het gereedschap alleen vast aan de geïsoleerde greepvlakken wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij de schroef of het gebruikte gereedschap met verborgen elektriciteitsleidingen in aanraking kan komen. Bij contact tussen een schroef of het gebruikte gereedschap en een leiding waar spanning op staat, kunnen ook metalen onderdelen van het apparaat onder spanning komen te staan, met een elektrische schok tot gevolg. Veiligheidsvoorschriften voor opladers Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, mits ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de daaruit voortkomende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen zonder toezicht geen reiniging en gebruikersonderhoud uitvoeren. Wanneer het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het, om risico's te vermijden, worden vervangen door de fabrikant of de klantendienst van de fabrikant of een persoon met vergelijkbare kwalificaties. De oplader is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. WAARSCHUWING! Wanneer het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het, om risico's te vermijden, worden vervangen door de fabrikant of de klantendienst van de fabrikant of een persoon met vergelijkbare kwalificaties. LET OP! Heet oppervlak. Er bestaat verbrandingsgevaar. 18 NL BE

23 Vóór de ingebruikname Accupack opladen (zie afb. A) VOORZICHTIG! Trek altijd de stekker uit het stopcontact, voordat u het accupack uit de oplader haalt resp. in de oplader plaatst. Laad het accupack nooit op als de omgevingstemperatuur lager is dan 10 C of hoger dan 40 C. Plaats het accupack (zie afb. A). op de snellader Steek de stekker in het stopcontact. De laadindicator brandt rood. De groene laadindicator geeft aan dat het opladen is voltooid en dat het accupack klaar is voor gebruik. LET OP! Als de rode laadindicator knippert, is het accupack oververhit en kan het niet worden opgeladen. Als de rode en de groene laadindicators tegelijkertijd knipperen, is het accupack defect. Schuif het accupack in het apparaat. Schakel de oplader tussen twee opeenvolgende laadprocessen minstens 15 minuten uit. Haal daartoe de stekker uit het stopcontact. Accupack in het apparaat plaatsen/ uit het apparaat nemen Accupack plaatsen: Schuif de draairichtingschakelaar naar de middelste stand (vergrendeling). Klik het accupack vast in de handgreep. Accupack uit het apparaat halen: Druk op de ontgrendelingsknop en neem het accupack uit het apparaat. Toestand van de accu controleren Druk voor controle van de accutoestand op de toets Accutoestand (zie ook de hoofdafbeelding). De toestand resp. de resterende capaciteit wordt met de accu-display-led als volgt aangegeven: ROOD/ORANJE/GROEN = maximaal opgeladen ROOD/ORANJE = middelhoog opgeladen ROOD = zwakke lading accu opladen Ingebruikname In-/uitschakelen Inschakelen: Druk voor inschakeling van het apparaat op de aan-/uitknop en houd deze ingedrukt. Het LED-werklampje brandt bij een gedeeltelijk of volledig ingedrukte aan-/uitknop. Zo kunt u het werkvlak verlichten bij ongunstige lichtomstandigheden. Uitschakelen: Laat de aan-/uitknop los om het apparaat uit te schakelen. Toerental/draaimoment instellen Druk op de knop om het gewenste draaimoment stapsgewijs in te stellen. Druk voorzichtig op de aan-/uitknop om met een laag toerental/draaimoment te werken. Hoe groter de druk op de knop, hoe hoger het toerental/draaimoment. Het draaimoment hangt af van het gekozen toerental/ draaimoment en van de slagduur. OPMERKING Om de wielmoeren aan te draaien, moet echter de kleinste koppelinstelling worden gekozen om overmatig aandraaien te voorkomen. LET OP! Het feitelijke draaimoment moet in principe met een momentsleutel worden gecontroleerd! NL BE 19

24 OPMERKING De geïntegreerde motorrem zorgt ervoor dat het apparaat snel stilstaat. Draairichting wijzigen Wijzig de draairichting door de draairichtingschakelaar naar rechts resp. naar links te drukken. Moerdop bevestigen Plaats een van de meegeleverde moerdoppen op de bithouder. Onderhoud en reiniging WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR LETSEL! Schakel het apparaat voorafgaand aan alle werkzaamheden aan het apparaat uit en haal de accu eruit. Het apparaat is onderhoudsvrij. Het apparaat moet altijd schoon, droog en vrij van olie of smeervet zijn. Er mogen geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen. Gebruik voor het schoonmaken van de behuizing een droge doek. Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen die kunststof aantasten. Als een lithium-ionaccu langere tijd moet worden opgeslagen, moet de laadtoestand periodiek worden gecontroleerd. De optimale laadtoestand ligt tussen 50% en 80%. Het optimale opslagklimaat is koel en droog. OPMERKING Niet-vermelde reserveonderdelen (zoals koolborstels, schakelaars) kunt u bestellen via onze service-hotline. Garantie van Kompernaß Handels GmbH Geachte klant, U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. In geval van ge breken in dit product hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna beschreven garantie niet beperkt. Garantievoorwaarden De garantieperiode geldt vanaf de datum van aankoop. Bewaar de originele kassabon. U hebt de bon nodig als bewijs van aankoop. Als er binnen drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout optreedt, wordt het product door ons naar onze keuze voor u kosteloos gerepareerd of vervangen. Voorwaarde voor deze garantie is dat binnen de termijn van drie jaar het defecte apparaat en het aankoopbewijs (kassabon) worden overlegd en dat kort wordt omschreven waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden. Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareerde product of een nieuw product retour. Met de reparatie of vervanging van het product begint er geen nieuwe garantieperiode. Garantieperiode en wettelijke aanspraken bij gebreken De garantieperiode wordt door deze waarborg niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht. 20 NL BE

25 Garantieomvang Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnormen met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die blootstaan aan normale slijtage en derhalve als aan slijtage onderhevige onderdelen kunnen worden aangemerkt, of voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, bijv. schakelaars, accu s, bakvormen of onderdelen die van glas zijn gemaakt. Deze garantie vervalt wanneer het product is beschadigd, ondeskundig is gebruikt of is gerepareerd. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle in de gebruiksaanwijzing beschreven aanwijzingen precies worden opgevolgd. Gebruiksdoeleinden en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist worden vermeden. Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie. Afhandeling bij een garantiekwestie Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag neemt u de volgende aanwijzingen in acht: Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (bijv. IAN 12345) als aankoopbewijs bij de hand. Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje, in het product gegraveerd, op de titelpagina van de gebruiksaanwijzing (linksonder) of als sticker op de achter- of onderkant van het product. Als er fouten in de werking of andere gebreken optreden, neemt u eerst contract op met de hierna genoemde serviceafdeling, telefonisch of via . Een als defect geregistreerd product kunt u dan zonder portokosten naar het aan u doorgegeven serviceadres sturen. Voeg het aankoopbewijs (kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden. Op kunt u deze en vele andere handboeken, productvideo s en software downloaden NL BE 21

26 Service WAARSCHUWING! Laat uw apparaten door het servicepunt of een elektricien repareren, en uitsluitend met originele vervangingsonderdelen. Op die manier blijft de veiligheid van het apparaat gewaarborgd. Laat de stekker of het snoer altijd vervangen door de fabrikant van het apparaat of diens klantenservice. Op die manier blijft de veiligheid van het apparaat gewaarborgd. Service Nederland Tel.: (0,10 EUR/Min.) Service België Tel.: (0,15 EUR/Min.) IAN Importeur Let op: het volgende adres is geen serviceadres. Neem eerst contact op met het opgegeven serviceadres. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE BOCHUM DUITSLAND Afvoeren De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen, die u via de plaatselijke recyclepunten kunt afvoeren. Deponeer elektrisch gereedschap niet bij het huisvuil! Conform de Europese richtlijn 2012/19/EU moet afgedankt elektrisch gereedschap gescheiden worden ingezameld en op een milieuvriendelijke wijze worden gerecycled. Deponeer accu's niet bij het huisvuil! Accu's moeten uit het apparaat worden verwijderd alvorens het apparaat wordt afgevoerd. Defecte of afgedankte accu's moeten conform Richtlijn 2006/66/EC worden gerecycled. Lever het accupack en/of het apparaat in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten. Over afvoermogelijkheden voor afgedankt elektrisch gereedschap/een afgedankt accupack kunt u informatie opvragen bij uw gemeentereiniging. Voer de verpakking af conform de milieuvoorschriften. Let op de aanduiding op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze zo nodig gescheiden af. De verpakkingsmaterialen zijn voorzien van afkortingen (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis: 1 7: kunststoffen, 20 22: papier en karton, 80 98: composietmaterialen Mogelijkheden voor het afvoeren van het afgedankte product vindt u bij uw gemeente. 22 NL BE

27 Vertaling van de oorspronkelijke conformiteitsverklaring Wij, KOMPERNASS HANDELS GMBH, documentverantwoordelijke: de heer Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, DE BOCHUM, DUITSLAND, verklaren hierbij dat dit product voldoet aan de volgende normen, normatieve documenten en EU-richtlijnen: Machinerichtlijn (2006/42/EC) Elektromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU) RoHS-richtlijn (2011/65/EU)* * De volledige verantwoordelijkheid voor het afgeven van deze conformiteitsverklaring ligt bij de fabrikant. Het hierboven beschreven object van de verklaring voldoet aan de voorschriften van de Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 aangaande de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten. Toegepaste geharmoniseerde normen: EN :2009/A11:2010 EN :2010 EN :2012/A13:2017 EN :2004/A2:2010 EN 62233:2008 EN :2017 EN :2015 EN :2014 EN :2013 EN 50581:2012 Type / apparaatbeschrijving: Accu-auto-draaislagschroefmachine Productiejaar: Serienummer: IAN Bochum, Semi Uguzlu - Kwaliteitsmanager - Technische wijzigingen vanwege verdere ontwikkeling voorbehouden. NL BE 23

28 Vervangende accu bestellen Wanneer u voor uw apparaat een vervangende accu wilt bestellen, kunt u dit eenvoudig op internet regelen, op of telefonisch afhandelen. Dit artikel kan vanwege de beperkte voorraad na korte tijd uitverkocht zijn. OPMERKING In sommige landen is het online bestellen van vervangingsonderdelen niet mogelijk. Neem in dat geval contact op met de service-hotline. De actie is beperkt tot één accu per klant/apparaat, alsmede tot een looptijd van twee maanden na de actieperiode. Daarna kan de vervangende accu als vervangingsonderdeel tegen de normaal geldende voorwaarden worden besteld. Telefonische bestelling Service Nederland Tel.: (0,10 EUR/Min.) Service België Tel.: (0,15 EUR/Min.) Voor een snelle verwerking van uw bestelling dient u voor alle aanvragen het artikelnummer (bijv. IAN ) van het apparaat bij de hand te hebben. Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje van het apparaat of op de titelpagina van deze gebruiksaanwijzing. 24 NL BE

29 Inhaltsverzeichnis Einleitung...26 Bestimmungsgemäßer Gebrauch Ausstattung Lieferumfang Technische Daten Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Arbeitsplatz-Sicherheit Elektrische Sicherheit Sicherheit von Personen Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs Service Gerätespezifische Sicherheitshinweise für Schlagschrauber Sicherheitshinweise für Ladegeräte Vor der Inbetriebnahme...31 Akku-Pack laden (siehe Abb. A) Akku-Pack ins Gerät einsetzen / entnehmen Akkuzustand prüfen Inbetriebnahme...31 Ein- / ausschalten Drehzahl/Anziehdrehmoment einstellen/vorwählen Drehrichtung umschalten Stecknuss aufsetzen Wartung und Reinigung...32 Garantie der Kompernaß Handels GmbH...32 Service...34 Importeur Entsorgung...34 Original-Konformitätserklärung...35 Ersatz-Akku Bestellung...36 Telefonische Bestellung DE AT CH 25

30 AKKU-KFZ-DREHSCHLAG- SCHRAUBER Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Das Gerät ist zum Eindrehen und Lösen von Schrauben sowie zum Anziehen und Lösen von Muttern vorgesehen. Das Gerät besitzt einen Rechts-/Linkslauf, eine 1/2 Außenvierkant Werkzeugaufnahme und ein LED-Arbeitslicht. Das Licht dieses Gerätes ist dazu bestimmt, den direkten Arbeitsbereich des Gerätes zu beleuchten. Mit der Drehschlagfunktion des Gerätes wird die Kraft des Motors in gleichmäßige Drehschläge umgesetzt. Das Schlagwerk setzt beim Festziehen und beim Lösen ein. Das Gerät ist zum Gebrauch durch Erwachsene bestimmt. Jugendliche über 16 Jahre dürfen das Gerät nur unter Aufsicht benutzen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht wurden. Benutzen Sie das Gerät nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Ausstattung Werkzeugaufnahme Drehrichtungsumschalter / Sperre Gürtelclip Taste Akkuzustand Akku-Display-LED Akku-Pack Taste zur Entriegelung des Akku-Packs LED-Arbeitsleuchte Taste für die Drehmomentvorwahl EIN- / AUS-Schalter / Drehzahlregulierung Stecknüsse (17/19/21/23 mm) Schnell-Ladegerät Rote Ladekontroll-LED Grüne Ladekontroll-LED Lieferumfang 1 Akku-KFZ-Drehschlagschrauber 1 Akku-Schnellladegerät PLG 20 A2 1 Akku-Pack PAP 20 A3 4 Stecknüsse 17/19/21/23 mm 1 Gürtelclip 1 Tragekoffer 1 Bedienungsanleitung Technische Daten Akku-KFZ-Drehschlagschrauber: Bemessungsspannung: 20 V (Gleichstrom) Leerlaufdrehzahl: min -1 Nennschlagzahl: min -1 Max. Drehmoment: 400 Nm Drehmoment in 5 Stufen vorwählbar: 100/150/200/ 300/400 Nm Werkzeugaufnahme: 1/2 26 DE AT CH

31 Akku: PAP 20 A3 Typ: LITHIUM-IONEN Bemessungsspannung: 20 V (Gleichstrom) Kapazität: 4 Ah Zellen: 10 Akku-Schnellladegerät: PLG 20 A2 EINGANG / Input: Bemessungsspannung: V ~, 50 Hz (Wechselstrom) Bemessungsaufnahme: 85 W Sicherung (innen): AUSGANG / Output: 3,15 A T3.15A Bemessungsspannung: 21,5 V (Gleichstrom) Bemessungsstrom: 3,5 A Ladedauer: ca. 80 min Schutzklasse: II / (Doppelisolierung) Geräuschemissionswert: Messwert für Geräusch ermittelt entsprechend EN Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel: L PA = 91,6 db (A) Unsicherheit K: K PA = 3 db Schallleistungspegel: L WA = 102,6 db (A) Unsicherheit K: K WA = 3 db Schwingungsemissionswert: Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745: Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe: a h = 8,65 m/s 2 Unsicherheit K = 1,5 m/s 2 Gehörschutz tragen! HINWEIS Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem genormten Messverfahren gemessen worden und kann für den Gerätevergleich verwendet werden. Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zu einer einleitenden Einschätzung der Aussetzung verwendet werden. WARNUNG! Der Schwingungspegel wird sich entsprechend dem Einsatz des Elektrowerkzeugs verändern und kann in manchen Fällen über dem in diesen Anweisungen angegebenen Wert liegen. Die Schwingungsbelastung könnte unterschätzt werden, wenn das Elektrowerkzeug regelmäßig in solcher Weise verwendet wird. Versuchen Sie, die Belastung durch Vibrationen so gering wie möglich zu halten. Beispielhafte Maßnahmen zur Verringerung der Vibrationsbelastung sind das Tragen von Handschuhen beim Gebrauch des Werkzeugs und die Begrenzung der Arbeitszeit. Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen (beispielweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft). Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff Elektrowerkzeug bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel). DE AT CH 27

32 1. Arbeitsplatz-Sicherheit a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen. b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können. c) Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren. 2. Elektrische Sicherheit a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages. b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist. c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages. d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages. e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages. 28 DE AT CH f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages. 3. Sicherheit von Personen a) Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen. b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen. c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetrieb nahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und / oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Gerät bereits eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen. d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen. e) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren. f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.

33 g) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Die Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern. 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich. b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden. c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und / oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges. d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen. f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen. g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen. 5. Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs a) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden. Für ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird. b) Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen. c) Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten. Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben. d) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen. VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR! Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals auf. Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es Besteht Explosionsgefahr. DE AT CH 29

34 6. Service a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original- Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt. Gerätespezifische Sicherheitshinweise für Schlagschrauber Tragen Sie Gehörschutz beim Schlagschrauben. Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken. Sichern Sie das Werkstück. Ein mit Spannvorrichtungen oder Schraubstock festgehaltenes Werkstück ist sicherer gehalten als mit Ihrer Hand. Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest. Beim Festziehen und Lösen von Schrauben können kurzfristig hohe Reaktionsmomente auftreten. Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie es ablegen. Das Einsatzwerkzeug kann sich verhaken und zum Verlust der Kontrolle über das Elektrowerkzeug führen. Halten Sie das Gerät an den isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen die Schraube oder das Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen treffen kann. Der Kontakt der Schraube oder des Einsatzwerkzeugs mit einer spannungsführenden Leitung kann auch metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen. Sicherheitshinweise für Ladegeräte Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Das Ladegerät ist nur für den Betrieb im Innenbereich geeignet. WARNUNG! Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. ACHTUNG! Heiße Oberfläche. Es besteht Verbrennungsgefahr. 30 DE AT CH

35 Vor der Inbetriebnahme Akku-Pack laden (siehe Abb. A) VORSICHT! Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie den Akku-Pack aus dem Ladegerät nehmen bzw. einsetzen. Laden Sie den Akku-Pack nie, wenn die Umgebungstemperatur unterhalb 10 C oder oberhalb 40 C liegt. Stecken Sie den Akku-Pack in das Schnell- Ladegerät (siehe Abb. A). Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Die Kontroll-LED leuchtet rot. Die grüne Kontroll-LED signalisiert Ihnen, dass der Ladevorgang abgeschlossen und der Akku-Pack einsatzbereit ist. ACHTUNG! Sollte die rote Kontroll-LED blinken, dann ist der Akku-Pack überhitzt und kann nicht aufgeladen werden. Sollte die rote und grüne Kontroll-LED gemeinsam blinken, dann ist der Akku-Pack defekt. Schieben Sie den Akku-Pack ein. in das Gerät Schalten Sie das Ladegerät zwischen aufeinanderfolgenden Ladevorgängen für mindestens 15 Minuten ab. Ziehen Sie dazu den Netzstecker. Akku-Pack ins Gerät einsetzen / entnehmen Akku-Pack einsetzen: Bringen Sie den Drehrichtungsumschalter in Mittelstellung (Sperre). Lassen Sie den Akku- Pack in den Griff einrasten. Akku-Pack entnehmen: Drücken Sie die Taste zur Entriegelung entnehmen Sie den Akku-Pack. und Akkuzustand prüfen Drücken Sie zum Prüfen des Akkuzustands die Taste Akkuzustand (siehe auch Hauptabbildung). Der Ladungszustand wird in der Akku-Display- LED wie folgt angezeigt: ROT / ORANGE / GRÜN = maximale Ladung ROT / ORANGE = mittlere Ladung ROT = schwache Ladung Akku aufladen Inbetriebnahme Ein- / ausschalten Einschalten: Drücken Sie zur Inbetriebnahme des Gerätes den EIN- / AUS-Schalter und halten Sie ihn gedrückt. Die LED-Arbeitsleuchte leuchtet bei leicht oder vollständig gedrücktem EIN- / AUS-Schalter. Sie ermöglicht so das Ausleuchten des Arbeitsbereiches bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Ausschalten: Lassen Sie zum Ausschalten des Gerätes den EIN- / AUS-Schalter los. Drehzahl/Anziehdrehmoment einstellen/vorwählen Drücken Sie auf die Taste für die Drehmomentvorwahl um das gewünschte Drehmoment Schrittweise auszuwählen. Leichter Druck auf den EIN- / AUS-Schalter bewirkt eine niedrige Drehzahl/Anziehdrehmoment. Mit zunehmendem Druck erhöht sich die Drehzahl/Anziehdrehmoment. Das Anziehdrehmoment ist abhängig von der gewählten Drehzahl/ Drehmomentvorwahl und der Schlagdauer. HINWEIS Zum Anziehen von Radmuttern muss jedoch die kleinste Drehmomenteinstellung gewählt werden, um ein zu festes Anziehen zu vermeiden. ACHTUNG! Das tatsächlich erzielte Anziehdrehmoment ist grundsätzlich mit einem Drehmomentschlüssel zu überprüfen! DE AT CH 31

36 HINWEIS Die integrierte Motorbremse sorgt für einen schnellen Stillstand. Drehrichtung umschalten Wechseln Sie die Drehrichtung, indem Sie den Drehrichtungsumschalter nach rechts bzw. links durchdrücken. Stecknuss aufsetzen Stecken Sie eine der mitgelieferten Stecknüsse auf die Werkzeugaufnahme. Wartung und Reinigung WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR! Schalten Sie vor allen Arbeiten am Gerät das Gerät aus und entnehmen Sie den Akku. Das Gerät ist wartungsfrei. Das Gerät muss stets sauber, trocken und frei von Öl oder Schmierfetten sein. Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Innere der Geräte gelangen. Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses ein trockenes Tuch. Verwenden Sie niemals Benzin, Lösungsmittel oder Reiniger, die Kunststoff angreifen. Soll ein Lithium-Ionen-Akku längere Zeit gelagert werden, muss regelmäßig der Ladezustand kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand liegt zwischen 50 % und 80 %. Das optimale Lagerungsklima ist kühl und trocken. HINWEIS Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z. B. Kohlebürsten, Schalter) können Sie über unsere Service - Hotline bestellen. Garantie der Kompernaß Handels GmbH Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. Garantiebedingungen Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns nach unserer Wahl für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. 32 DE AT CH

37 Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Backformen oder Teile die aus Glas gefertigt sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Abwicklung im Garantiefall Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen: Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345) als Nachweis für den Kauf bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite. Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per . Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden. Auf können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen. DE AT CH 33

38 Service WARNUNG! Lassen Sie Ihre Geräte von der Servicestelle oder einer Elektrofachkraft und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt. Lassen Sie den Austausch des Steckers oder der Netzleitung immer vom Hersteller des Gerätes oder seinem Kundendienst ausführen. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt. Service Deutschland Tel.: (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz) Service Österreich Tel.: (0,15 EUR/Min.) Service Schweiz Tel.: (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) IAN Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE BOCHUM GERMANY Entsorgung Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Werfen Sie Akkus nicht in den Hausmüll! Entfernen Sie die Akkus vor der Entsorgung aus dem Gerät. Defekte oder verbrauchte Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EC recycelt werden. Geben Sie Akku-Pack und / oder das Gerät über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück. Über Entsorgungsmöglichkeiten für ausgediente Elektrowerkzeuge / Akku-Pack informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1 7: Kunststoffe, 20 22: Papier und Pappe, 80 98: Verbundstoffe Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. 34 DE AT CH

CORDLESS NAILER/STAPLER PAT 20-LI A1

CORDLESS NAILER/STAPLER PAT 20-LI A1 CORDLESS NAILER/STAPLER PAT 20-LI A1 BATTERIDREVEN HÆFTEMASKINE Oversættelse af den originale driftsvejledning ACCU-SPIJKERMACHINE Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing AKKU-TACKER Originalbetriebsanleitung

Læs mere

FLASHCHARGE SCREWDRIVER PSF 4.6 A1

FLASHCHARGE SCREWDRIVER PSF 4.6 A1 FLASHCHARGE SCREWDRIVER FLASHCHARGE-SKRUEMASKINE Oversættelse af den originale driftsvejledning FLASHCHARGE-SCHROEFMACHINE Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing FLASHCHARGE-SCHRAUBER Originalbetriebsanleitung

Læs mere

IAN DELTA SANDER PDS 290 C3 TREKANTSLIBER DRIEHOEKSCHUURMACHINE DREIECKSCHLEIFER. Oversættelse af den originale driftsvejledning

IAN DELTA SANDER PDS 290 C3 TREKANTSLIBER DRIEHOEKSCHUURMACHINE DREIECKSCHLEIFER. Oversættelse af den originale driftsvejledning DELTA SANDER TREKANTSLIBER Oversættelse af den originale driftsvejledning DRIEHOEKSCHUURMACHINE Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing DREIECKSCHLEIFER Originalbetriebsanleitung IAN 312187 Før du

Læs mere

Brugsanvisning ebunker 220 volt.

Brugsanvisning ebunker 220 volt. Brugsanvisning ebunker 220 volt. Sikkerhedsinstrukser Generelle advarselshenvisninger Læs alle advarselshenvisninger og instrukser. I tilfælde af manglende overholdelse af advarselshenvisningerne og instrukserne

Læs mere

IAN ELECTRIC STAPLER PET 25 C2 ELEKTRISK HÆFTEMASKINE ELEKTRISCH SPIJKERPISTOOL ELEKTROTACKER. Oversættelse af den originale driftsvejledning

IAN ELECTRIC STAPLER PET 25 C2 ELEKTRISK HÆFTEMASKINE ELEKTRISCH SPIJKERPISTOOL ELEKTROTACKER. Oversættelse af den originale driftsvejledning ELECTRIC STAPLER ELEKTRISK HÆFTEMASKINE Oversættelse af den originale driftsvejledning ELEKTRISCH SPIJKERPISTOOL Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing ELEKTROTACKER Originalbetriebsanleitung IAN

Læs mere

8 = 9 seconden 9 = 10 seconden A = 11 seconden B = 15 seconden. C = 20 seconden D = 25 seconden E = 30 seconden F = 250 seconden.

8 = 9 seconden 9 = 10 seconden A = 11 seconden B = 15 seconden. C = 20 seconden D = 25 seconden E = 30 seconden F = 250 seconden. MODELLEN -CH SPECIFICATIES Houdkracht 15.000 N 1.500 kg 6.000 N 600 kg Voltage 12V DC / 24V DC ± 5% 12V DC / 24V DC ± 5% inschakelspanning continu inschakelspanning continu Stroomafname 12V DC 1,5 A 550

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Produktoversigt: 1. Tud 2. Tryk for lukning 3. Låg 4. Knap til åbning af låg 5. Håndtag 6. Niveau MIN / MAX vandstand 7. Base enhed 8. 220V ledning 9. Tænd/Sluk 10.

Læs mere

V~ Vekselstrøm. Watt (effekt) Anvend støvmaske

V~ Vekselstrøm. Watt (effekt) Anvend støvmaske Indholdsfortegnelse Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. I denne brugsanvisning anvends følgende piktogrammer/symboler: Læs brugsanvisning! V~ Vekselstrøm

Læs mere

IAN AIR RATCHET SET PDRS 27 A1 TRYKLUFT-SKRALDENØGLE PERSLUCHT-RATELSET DRUCKLUFT-RATSCHENSET. Oversættelse af den originale driftsvejledning

IAN AIR RATCHET SET PDRS 27 A1 TRYKLUFT-SKRALDENØGLE PERSLUCHT-RATELSET DRUCKLUFT-RATSCHENSET. Oversættelse af den originale driftsvejledning AIR RATCHET SET TRYKLUFT-SKRALDENØGLE Oversættelse af den originale driftsvejledning PERSLUCHT-RATELSET Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing DRUCKLUFT-RATSCHENSET Originalbetriebsanleitung IAN

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sikkerhedsanvisninger 26 Bestemmelsesmæssig anvendelse 26 Medfølger ved køb 26 Beskrivelse af apparatet 27 Tekniske data 27 Sådan lægges batterierne i 28 Brug af målebåndet 28

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10 BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE Model GT-LCS-10 II/05/10 INDHOLDSFORTEGNELSE LEVERINGSOMFANG Side 1 TEKNISKE DATE Side 1 LEVERINGSOMFANG 1 Lyskæde til udendørs brug Adapter NFD-240010-IP44 Betjeningsvejledning

Læs mere

Wasco Askesuger Best.nr. 1506

Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Modelnavn: MAC173-1200W-20L 1/6 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

CORDLESS SCREWDRIVER RAPIDFIRE

CORDLESS SCREWDRIVER RAPIDFIRE CORDLESS SCREWDRIVER RAPIDFIRE 2.0 BATTERIDREVEN BITSSKRUETRÆKKER Oversættelse af den originale driftsvejledning ACCU-WISSELBITSCHROEVEN- DRAAIER Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing AKKU-WECHSELBITSCHRAUBER

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Standerlampe Brugsanvisning

Standerlampe Brugsanvisning Standerlampe Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90856AB0X1VIII 2017-10 Sikkerhedsoplysninger Produktet er udstyret med sikkerhedsanordninger. Læs ikke desto mindre sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt

Læs mere

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00 ORIGINAL BRUGSANVISNING DD-ST-150/160-CCS Skinnekryds Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden apparatet tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet. Sørg for, at brugsanvisningen

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

Li-Ion Akkupack. Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger

Li-Ion Akkupack. Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Li-Ion Akkupack Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Betjeningsvejledning STABILA Li-Ion-batteri og stiknetdel Vigtige anvisninger Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen omhyggeligt

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054376 Akku slagnøgle 18V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Akku slagnøgle - Varenr. 9054376 Beskrivelse: Ledningsfri slagnøgle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

Bordlampe Brugsanvisning

Bordlampe Brugsanvisning Bordlampe Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 84244AB5X5V 2015-07 Sikkerhedsoplysninger Produktet er udstyret med sikkerhedsanordninger. Læs ikke desto mindre sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt

Læs mere

V 50/60Hz 120W

V 50/60Hz 120W STØVSUGER MODEL: 17Z0C Best.nr. 1025 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 120W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG

Læs mere

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske, mentale eller sensoriske færdigheder eller manglende

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Model Brugsanvisning

Model Brugsanvisning Model 33103 DK Brugsanvisning GRAVERINGSMASKINE Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye graveringsmaskine, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager væg- og graveringsmaskinen

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

POW404 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3

POW404 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed... 3 5.4

Læs mere

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. Brugervejledning Kedel Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. 1. Vigtige instruktioner Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

551 mm. 497 mm. 20 mm. 447 mm. 455 mm. min. 450 mm. 595 mm. 8 mm 600 mm. min 550 mm B X2

551 mm. 497 mm. 20 mm. 447 mm. 455 mm. min. 450 mm. 595 mm. 8 mm 600 mm. min 550 mm B X2 A B C x 2 x 2 90 C 497 mm 551 mm 20 mm 455 mm 447 mm 595 mm min. 450 mm 8 mm 600 mm min 550 mm B X2 A C X2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar dem

Læs mere

Brugsanvisning og advarsler

Brugsanvisning og advarsler Brugsanvisning og advarsler DK/NO Indhold Generelle advarsler Sikkerhed og advarsler Indhold Generelle advarsler Side 90 Sikkerhed og advarsler Side 90 Produktdele Side 91 Kom hurtigt i gang Side 92 Opladning/lading

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmeplaid Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne varmeplaid fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmeplaiden holder i mange år, bedes

Læs mere

V 50/60Hz 220W

V 50/60Hz 220W STØVSUGER MODEL: P5 Best.nr. 1315 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 220W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG OG

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL 6 0 27 5 60 KOMPOSTKVÆRN 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2 ANVENDELSESOMRÅDE Deres have kompostkværner blevet designet til kværning af haveaffald, inklusive

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 Anvendelsesområde og korrekt brug... 4 Pakkens indhold... 5 Oversigt over apparatet... 5 Drift...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 Anvendelsesområde og korrekt brug... 4 Pakkens indhold... 5 Oversigt over apparatet... 5 Drift... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 Om denne vejledning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Batteridrevne apparater er ikke legetøj... 3 Generelt... 3 Korrekt håndtering

Læs mere

ADVARSEL Læs denne manual før ibrugtagning. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Følg altid sikkerhedsinstruktionerne, når produktet er i brug.

ADVARSEL Læs denne manual før ibrugtagning. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Følg altid sikkerhedsinstruktionerne, når produktet er i brug. ADVARSEL Læs denne manual før ibrugtagning. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Følg altid sikkerhedsinstruktionerne, når produktet er i brug. Følgende symboler bruges gennem hele manualen: Betegner risiko for personskade

Læs mere

Immigratie Documenten

Immigratie Documenten - Algemeen Hvor kan jeg finde formularen til? Hvor kan jeg finde formularen til? Vragen waar men een formulier kan vinden Hvornår blev dit [dokument] udstedt? Vragen wanneer een document is afgegeven Hvor

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Bordlampe. Produktinformation. Tchibo GmbH D Hamburg 90852HB55XVII

Bordlampe. Produktinformation. Tchibo GmbH D Hamburg 90852HB55XVII Bordlampe Produktinformation Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90852HB55XVII 2017-06 344 816 Elpære Fatning Lampefod Tænd-/slukknap Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

LED-dekorationslampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 88288AB5X5VI

LED-dekorationslampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 88288AB5X5VI LED-dekorationslampe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 88288AB5X5VI 2016-06 Kære kunde! Inspiration fra Fjernøsten, der spreder ro, harmoni og velvære. Din nye LED-dekorationslampe

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Mincer SFW 350 D2. Betjeningsvejledning. Gebruiksaanwijzing. Bedienungsanleitung IAN

Mincer SFW 350 D2. Betjeningsvejledning. Gebruiksaanwijzing. Bedienungsanleitung IAN Mincer Kødhakker Betjeningsvejledning Vleesmolen Gebruiksaanwijzing Fleischwolf Bedienungsanleitung IAN 292183 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner.

Læs mere

Standerlampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 95653HB22XVIII

Standerlampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 95653HB22XVIII Standerlampe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 95653HB22XVIII 2017-12 Kære kunde! Din nye standerlampe med design som en skrive - bordslampe er et optisk blikfang. Lyskeglen og lampehovedets

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W

TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W ART NR 350156 EAN NR 5709133911591 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG 1 Pak terrassevarmeren ud og kontroller at alle dele er til stede og at der ikke er nogen dele glemt i emballagen.

Læs mere

ELEKTRISK PARASOLVARMER

ELEKTRISK PARASOLVARMER ELEKTRISK PARASOLVARMER HN 12361 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før parasolvarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Pak parasolvarmeren ud og kontroller, at

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000022 EAN nr 5709133911317 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONER OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Air Fryer SHFR 1450 A1. Betjeningsvejledning. Gebruiksaanwijzing. Bedienungsanleitung IAN

Air Fryer SHFR 1450 A1. Betjeningsvejledning. Gebruiksaanwijzing. Bedienungsanleitung IAN Air Fryer Varmluftsfrituregryde Betjeningsvejledning Hetelucht friteuse Gebruiksaanwijzing HeiSSluftfritteuse Bedienungsanleitung IAN 292881 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning TSC-360L Li-Ion batteri skruemaskine IV/04/2012 Art.No. No. CDM6188 xxx60xx 1112-21 8 9 4 1 6 5 3 2 5 Fig. 1 2 Topcraft Li-Ion batteri skruemaskine Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

BÆNKSLIBERE MODEL 22000: BÆNKSLIBER OG BÅNDPUDSER MODEL 22010: BÆNKSLIBER VÅD/TØR. Produktionsår: 2018

BÆNKSLIBERE MODEL 22000: BÆNKSLIBER OG BÅNDPUDSER MODEL 22010: BÆNKSLIBER VÅD/TØR. Produktionsår: 2018 BÆNKSLIBERE MODEL 22000: BÆNKSLIBER OG BÅNDPUDSER MODEL 22010: BÆNKSLIBER VÅD/TØR Model 22000 Model 22010 Produktionsår: 2018 ADVARSEL: Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug

Læs mere

Driftsvejledning. TruTool N 700 (1A1) dansk

Driftsvejledning. TruTool N 700 (1A1) dansk Driftsvejledning TruTool N 700 (1A1) dansk Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger 3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger 3 2 Beskrivelse 5 2.1 Korrekt anvendelse 5 2.2

Læs mere

Udendørs standerlampe Produktinformation og garanti

Udendørs standerlampe Produktinformation og garanti Udendørs standerlampe Produktinformation og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 94489HB11XVIII 2017-10 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W Brugervejledning Art nr 350162 EAN nr 5709133911867 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. VIGTIGE

Læs mere

LED-dekoration tropical

LED-dekoration tropical LED-dekoration tropical YL-L51008-A YL-L51008-P YL-L51008-F YL-L51008-K 3 års PRODUCENT- GARANTI SERVICE Model.: 722-K / 722-W 722-B / 722-M +45 69 91 81 71 dkservice@haycomputing.de 11/08/2018 ORIGINAL

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W Brugervejledning Art nr 350166 EAN nr 5709133911881 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 VIGTIGE

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A Best.nr. 5687 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 600W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

POW706 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POW706 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 DA Brugervejledning a b cd e g f h i Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R. Oticon Opn S Oticon Opn Play

Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R. Oticon Opn S Oticon Opn Play Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R Oticon Opn S Oticon Opn Play Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder din nye oplader. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive

Læs mere

Elektrisk duftlys-opvarmer

Elektrisk duftlys-opvarmer Elektrisk duftlys-opvarmer WUK795 KUNDESERVICE + 45 69 91 81 71 www.haycomputing.de MODEL: WUK795 11/2018 ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG Varenr.: 5066 11/2018 WKNF7225/2018 Oversigt 1. Basisstation med varmeplade

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere