DmNdcwsAe STJERNE. Maj Årgang Nummer 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DmNdcwsAe STJERNE. Maj 1982. 1 31. Årgang Nummer 5"

Transkript

1 DmNdcwsAe STJERNE Maj Årgang Nummer 5

2 forandringer, STJERNE Organ Maj 1982 for Jesu Kristi Kirke af Årgang 131 Sidste Dages Hellige Nummer 5 Det øverste Præsidentskab: Spencer W. Kimball, N. Eldon Tanner, Marion G. Romney, Gordon B. Hinckley. De tolvs Råd: Ezra Taft Benson, Mark E. Petersen, LeGrand Richards, Howard W. Hunter, Thomas S. Monson, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, Bruce R. McConkie, L. Tom Perry, David B. Haight, James E. Faust, Neal A. Maxwell. Rådgivende komité: M. Russell Ballard, Loren C. Dunn, Rex D. Pinegar, Charles A. Didier, George P. Lee, F. Enzio Busche. Redakter: M. Russell Ballard. International Magazines redaktion: Larry A. Hiller, Chefredaktør - David Mitchell, Assisterende chefredaktør - Bonnie Saunders, Børnestjernen - Roger Gylling, - designer Norman Price, produktion. Den danske Stjernes redaktion: Jørgen Ljungstrøm, Translation Division, Vodroffsvej 7, DK-1900 København V. Redaktør af Den danske Stjernes lokalsider: Ellen E. Valgren, Zinnsgade 4, DK-2100 København 0. INDHOLD Eksemplets magt, Præsident N. Eldon Tanner 1 Afvis bitterhed. Jeffrey Butler 5 Brødre elsk jeres hustru, Ældste James E. Faust 8 Bestandighed midt i Præsident N. Eldon Tanner 11 Lykkelige forældre, lykkelige børn, Ed og Ann Lauritsen 19 Martas sejr, Paul W. Robinson 24 Alkoholtilvænning, Håb om forståelse af helbredelse, James R. Goodrich 30 Hensigten er ikke nok, Ældste Rex C. Reeve 38 Sød harmoni, Cathleen Lubeck 41 BØRNESTJERNEN Bikærren, Eileen C. Black 1 Bare for sjov 4 Heber J. Grant , Howard Boughner 6 Omslag: Jerry Thompson Abonnement: 12 numre Dkr. 54,- (inkl. moms og porto) Betaling over giro til Nordisk Distributions Center, Smedevangen 9, DK-3540 Lynge. United States and Canada: $ (surface mail) by the Corporation of the President of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. All rights reserved. Printed in the Federal Republic of Germany ISSN PB MA 045A DA

3 Budskab fra Det øverste Præsidentskab EKSEMPLETS MAGT Præsident N. Eldon Tanner Forsterådgiver i Det øverste Præsidentskab Jeg har for nylig bemærket, således som jeg ofte har gjort førhen, at når som helst, eller hvor som helst en sidste dages hellig nævnes i nyhedsstof, hvad enten det er i forbindelse med udnævnelser til et højt embede i regeringen eller for at bryde loven, så nævnes hans forbindelse med mormoner normalt. Andre trosretninger bliver sjældent behandlet på denne måde. Jeg betragter dette som et kompliment, fordi det er bevis på, at verden bliver mere og mere klar over, hvad vi står for, og forventer mere af os. Det eksempel, som vi viser verden, vil for en stor dels vedkommende bestemme om vi får venner eller fjender. Det er af største betydning, at vi hver især lever efter kirkens standarder og retter os efter evangeliets forskrifter samt holder vor Herre og Frelser Jesu Kristi bud, som er blevet så godt forklaret for os. Det gør altid et dybt indtryk at læse de bevægende beretninger om, hvad der kan opnås gennem det gode eksempels magt. Jeg læste for nylig en historie, som jeg gerne vil fortælle. Et ikke-medlem fortæller, at han for ca. ti år siden var souschef i en lavprisforretning, hvor de ansatte årige skoleelever til at arbejde om natten. Han sagde: Jeg husker ikke, hvordan jeg ansatte den første mormonpige, som var 16 eller 17, og jeg kan heller ikke huske hendes navn. Men jeg skal aldrig 1

4 deres denne et vor glemme hendes eksempel. Hun var usædvanlig ærlig, pålidelig, pæn og ren, og alligevel kan disse ord ikke fuldt ud beskrive hende på den måde, som jeg gerne vil. Sammenlignet med de andre unge var hun meget bemærkelsesværdig." Han ansatte snart en af hendes veninder og fandt ud af, at hun også var en eksemplarisk medarbejder. De var begge i indstilling venlige og hjælpsomme overfor de øvrige ansatte og overfor kunderne. Jeg begyndte snart at ansætte alle de af deres mormonvenner, som jeg kunne få fat på. Som enkeltpersoner Det eksempel, som vi viser verden, vil bestemme, om vi får venner eller fjender. og samlet var de de bedste unge, som jeg nogen sinde har haft til at arbejde for mig," sagde han. Der var aldrig noget tilfælde, hvor nogen som helst af dem skuffede mig eller viste sig upålidelige. De var de bedste ansatte og medarbejdere, som nogen kunne ønske sig." En aften ønskede han sig en pizza til aftensmad men var ikke i stand til at forlade forretningen, så en af mormonpigerne gik ud for at hente den til ham. Da hun vendte tilbage, fandt han ud af, at hun havde været ude for et mindre uheld. Han tilbød at betale for skaderne på hendes bil, eftersom hun var udsendt i hans ærinde, men hun afviste dette og sagde, at det var hendes ansvar. Han sagde: Jeg troede ikke, at der var mange unge mennesker i alder, som var i besiddelse af denne form for karakter, og jeg har aldrig glemt det." Denne mand mødte for nyligt, gennem sin søn, nogle af vore missionærer og har modtaget nogle af diskussionerne og overværet en del møder. Jeg har fundet ud af, at de ting, som jeg for ti år siden beundrede hos disse piger, også gælder for de voksne mormoner, som jeg har mødt," sagde han. Jeg kan lide, at de lægger vægt på familien, og de forekommer mig at være den lykkeligste gruppe mennesker, jeg nogen sinde har mødt." Hvor vidunderligt ville det ikke være, hvis vi alle kunne skabe denne form for indtryk hos dem, som vi kommer i kontakt med! En anden artikel for nylig om en omvendelse havde denne overskrift: Eksemplet er afgørende for omvendelse." Vi hører om mange omvendelser, der er sket gennem det eksempel, som nogle af vore medlemmer har vist, men tænk på den virkning det ville have, hvis vi alle levede således, at vi kan påvirke andre gennem vort eksempel. Vi er heldige, at vi har Jesu Kristi evangelium og forstår, hvad det kan betyde for os i forberedelse til for evigt at leve i Guds nærhed. Verden forstår ikke betydningen af evigt liv. Vi har derfor mulighed og ansvar for at undervise alle nationer i dette strålende princip. Et barn velsignes i rigt mål, hvis det vokser op i hjem, hvor forældrene har en viden og et vidnesbyrd om evangeliet og lever i henhold hertil.

5 at Zion Sådanne forældre erkender det ansvar, som de har for at undervise deres børn i gøre det, som vil bibringe dem evig glæde, fremgang, lykke og hjælpe dem til at forberede sig til udødelighed og evigt liv. Herren har givet denne instruktion:,,og atter: Om forældre i eller i nogle af dens organiserede stave har børn, og de ikke underviser dem i læren om omvendelse, tro på Kristus, den levende Guds søn, og om dåb og den Helligånds gave gennem håndspålæggelse, når de er 8 år gamle, skal synden hvile på forældrenes hovede." De skal også lære deres børn at bede og at vandre retskaffent for Herren." (L&P 68:25,28). Vi har ikke fået overdraget noget større ansvar, privilegium eller velsignelse end at være værdige forældre. Efter min opvækst har jeg været yderst taknemmelig for, at min himmelske Fader sørgede for, at jeg blev født af retskafne forældre", som belærte mig om, at min ånd var et barn af Gud, selv om jeg var deres jordiske barn, og at Gud såvel som de forventede, at jeg skulle leve på en måde, som var værdig både for ham og for dem. De satte eksemplet, idet de altid omhyggeligt forsøgte at leve i overensstemmelse med evangeliets lærdomme. De var på enhver måde ærlige, hæderlige og retskafne og forventede, at jeg var det samme. Jeg vidste, at de vidste, at evangeliet var sandt, samt at de ønskede og var fast besluttede på at efterleve og holde Guds befalinger. De forventede aldrig, at jeg skulle gøre noget, som de ikke var rede til selv at gøre. De forventede, at jeg gjorde det rigtige til alle tider, at jeg vandrede retskaffent for min himmelske Fader, at jeg levede, således at mine venner og omgangsfæller kunne stole på mig, at jeg holdt mig selv moralsk ren, holdt sabbatsdagen hel- nøje overholdt visdomsordet, betalte lig, min tiende og offerydelser og bad regelmæssigt med den viden, at min himmelske Fader lyttede og besvarede mine bønner og styrkede og vejledte mig, når jeg havde behov for det. Jeg vidste altid, at jeg kunne stole på, at de ville gøre det rigtige, at de ville være retfærdige i deres behandling af mig og deres medmennesker. Hvor heldig er det barn ikke, der har sådanne forældre, som han eller hun føler, at man kan komme til med ethvert problem. Min far, som også var min biskop og bedste ven, mens jeg var i det aronske præstedømme, lærte mig at ære mit præstedømme. Han fremhævede vigtigheden af præstedømmet og det vigtige i at have myndighed til at handle i Jesu Kristi navn, han, som er det eneste fuldkomne eksempel, vi skal følge. Hvis vi kan lære at fornemme hans store kærlighed til os og altid huske, at han døde for at forløse os fra vore synder, så vil vi altid ønske at leve på den måde, som han underviste.. Hvad enten vi er på arbejde, leger, er i skole eller opfylder vore åndelige behov, så kan vort gode eksempels, magtfulde indflydelse udstrækkes til vores omgangsfæller. Vi må aldrig skamme os over Kristi evangelium eller over at tilhøre hans kirke. Vi må være frygtløse i vores forsvar af sandheden og være i stand til at modstå de forfølgelser, som af og til bliver rettet mod os. Vi kan også i dette vise et godt eksempel. Lad os mindes Frelserens ord:

6 Himlene; tågen, vejret, Salige er de, som er forfulgte for retfærdigheds skyld, thi Himmelriget er deres. Salige er I, når man håner og forfølger jer og lyver jer alt ondt på for min skyld. Glæd jer og fryd jer: Jeres løn skal være stor i thi således har man forfulgt profeterne, som var før jer" (Matt. 5:10-12). Vi står i dag overfor nye trusler, nye udfordringer og nye kommunikationsmetoder samt større muligheder end nogen sinde før for at være som et lys på bjerget. Lad os atter mindes Frelserens påmindelse i bjergprædikenen: I er verdens lys; en by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men på en lysestage; så skinner det for alle dem, som er i huset. Således skal jeres lys skinne for menneskene, for at de må se jeres gode gerninger og prisejeres Fader, som er i Himlene" (Matt. 5:14-16). En dreng var på vej gennem den tætte Londontåge bærende en tændt lanterne.,,led mig tilbage til mit hotel" sagde en stemme i så vil jeg give dig en shilling". Ja hr.". Og så begyndte drengen, idet han holdt sin lanterne højt i at gå gennem tågen, og han kom snart til hotellet. Da han standsede, trådte ikke én men fire mænd frem med en shilling. De tre andre havde set lyset og var fulgt efter uden at spørge. Således er det med enhver, som går i forvejen hen imod sandhed og lys. Gennem vort eksempel kan vi oplyse en verden i mørke. Forslag til hjemmelærere 1 Fortæl en personlig oplevelse med eksemplets magt. Bed familien fortælle om deres oplevelser hermed. 2 Findes der skriftsteder eller B andre citater i denne artikel, som familien kan oplæse eller yderligere skriftsteder, som du ønsker at læse med dem? 3. 4_ Omtal de muligheder, som familiens medlemmer har for at være eksempler for andre. Hvorfor er eksemplets magt så stort? Diskuter forskellen mellem at sætte et retfærdigt eksempel og være selvretfærdig. Hvorfor er det vigtigt at vore indre tanker og vor indstilling svarer til vore ydre handlinger? 5_ Ville denne diskussion være blevet bedre, hvis du havde talt med familiens overhoved før besøget? Er der et budskab fra kvorumslederen eller biskoppen til familiens medlemmer om eksemplets magt?

7 huset Et mål for en mands storhed er, hvordan han klarer prøver i sit liv. Vil de forårsage, at han mister troen på sig selv, sine medmennesker og på sin Gud? Eller kan han rejse sig, ja selv over tragedie, og give os andre et glimt af det iboende mod i mennesket. Min nabo i ved siden af har oplevet tragedie under så pinefulde forhold, som man kan forestille sig, og hans eksempel bør deles med andre. Lad os for at respektere hans privatliv AFVIS BITTERHED Jeffrey Butler

8 i stand stand kalde ham for broder Brown. Han blev for tredive år siden omvendt til kirken i Minnesota gennem eksemplet fra en sidste dages hellig skolelærerinde, hvis livslyst, følsomhed overfor mennesker og senere hendes evne til ubetinget at elske ham gjorde ham rede til dåb. De giftede sig og fik tre døtre og en søn. Så døde søster Browns far og hendes mor kom til at bo hos dem. En meget kold vinterdag kom broder Brown hjem fra arbejde og bekendtgjorde, at familien skulle flytte til et varmere klima. Han fløj til Hawaii, fandt et arbejde og sendte bud efter sin famiie. Broder Browns trosprøve begyndte den 17. marts Hans hustru, hans ældste datter og hans svigermor blev dræbt, da deres bil blev ramt af en lastbil. Lastbilens 25-årige chauffør havde drukket og var rykket over i den modkørende bane som forberedelse til et venstresving, der rent faktisk lå næsten en kilometer længere fremme. Han var ikke kommet til skade. Broder Brown fik gennem en telefonopringning fra politiet besked om tragedien. Grædende og bedende om styrke gik han ud på gaden og så to medlemmer af wardet, som kom kørende, og han standsede dem. Han fortalte dem om ulykken og bad om en særlig velsignelse, der ville sætte ham til at klare tragedien. Denne velsignelse gav ham en direkte og magtfuld forsikring om, at Herren elskede ham, og at Herren ville sætte ham i til at klare denne byrde. Broder Brown begyndte næsten med det samme at bevise dette løfte. Han valgte ved begravelsen selv at tale og forsøgte at hjælpe os med at acceptere og klare tabet, og han viste os vejen med sit eget eksempel. Jeg blev næsten overvældet af hans ønske om at lette vores smerte på et tidspunkt, hvor han led mest. Den sidste taler fortsatte i broder Browns ånd ved at bede alle tilstedeværende og især den sørgende familie om at bekæmpe enhver form for vrede, som kunne opstå overfor den uheldige fører af det andet køretøj. To dage senere stod min nabo overfor den sindsoprivende opgave at sortere deting, som var tilbage i den ødelagte bil. Det var en pinefuld oplevelse, da han stod overfor den frygtelige ødelæggelse, som havde dræbt hans kære og nu skulle ulykken genkaldes til en rapport til forsikringsselskabet. 6

9 sin denne stand Det, at genopleve en del af den smerte, som han havde håbet at kunne lægge bag sig, overvældede ham næsten. Den aften oplevede han i sin smerte, at han blev vred på lastbilens fører. Han bad. De negative følelser var der stadig. Men da han ikke ønskede at give efter for denne følelse, gik han resolut ud i bil og kørte over til den unge mands hus og satte sig ned sammen med ham og sagde ganske enkelt: Jeg har bedt for dig - for mig selv, og jeg har forsøgt at slippe af med vrede følelser, som begynder at gnave i mig." Lastbilens fører blev lidt frygtsom og ubehagelig til mode, men sagde intet, medens min nabo talte ham. Da broder Brown spurgte ham, om de kunne bede sammen, nikkede han tøvende og knælede ned. Broder Brown gav udtryk for sit hjertes dybeste følelser i en bøn, der blev brudt af hans kamp for at kontrollere sin sorg. Han bad Herren om at hjælpe dem begge med at klare deres fælles tragedie. Den anden mand forblev tavs. Da de rejste sig op fra bønnen, lagde min nabo mærke til, at den unge mands ansigt var anspændt og blegt, stift og udtryksløst. Broder Brown gik hen til ham, lagde begge arme omkring ham og sagde blidt med fredens lettelse i sin stemme: Jeg elsker dig. Jeg tilgiver dig. Det vil altsammen blive godt. Og jeg går ikke, før du har ladet nogle af dine følelser i dig komme til udtryk." Den unge mand stod stille, hans ansigt bevægede sig, så brød han ud i en smertefuld hulken, Min mand har været så ødelagt af skyld, at dette er den første gang siden ulykken, at han har været i til at udtrykke sig selv." Broder Browns trosprøve er selvfølgelig ikke overstået. Han skal stadig leve i mange år uden sine kære. Han skal stadig klare hver enkelt dag. Men denne kærlighedsmission har hjulpet ham til at genopbygge sit liv. Og de, som kender ham, har i et vist omfang lært, hvad det vil sige at nå frem til det mål af vækst, da vi kan rumme Kristi fylde" (Efes. 4:13). Q mens han græd sin egen sorg ud i broder Browns arme. Mandens hustru sluttede sig til dem i kærlighedscirkel og sagde til min nabo:

10 mit BRØDRE ELSK JERES HUSTRU Ældste James E. Faust Jeg har for nylig tænkt alvorligt over den rolle, som min hustru spiller i liv. Denne overvejelse blev affødt af ældste Boyd K. Packer fra De tolvs Råd, som spurgte mig: Hvad ville du have været uden din hustru, Ruth?" Jeg kunne med det samme have svaret: Ikke meget", men det vidste han allerede. Hans spørgsmål trængte dybt ind i min sjæl, og jeg tilbragte de næste 24 timer med at tænke på, hvad jeg ville have været uden min hustrus kærlige og søde støtte samt hendes disciplin. Det chokerede mig blot at tænke på, hvad mit liv ville have været uden hende. Men for at svare på ældste Packers spørgsmål. Jeg må ærligt svare, at have været uden min hustru ville jeg en mislykket eksistens. Jeg gør ikke krav på at være ekspert i ægteskab; jeg har kun været gift én gang, men takket være min gode hustru er det lykkedes. Jeg gør ikke krav på at have et bedre ægteskab end nogen andre, men jeg gør krav på at være gift med en vidunderlig partner. En af de største velsignelser ved at have en god hustru er, at hun kan være kilden, der sørger for det mest grundlæggende menneskelige behov - kærlighed. Den mest uforbeholdne kærlighed, som jeg har modtaget i mit liv, er kommet fra de gode kvinder i min familie: min hustru, min mor, min svigermor, mine bedstemødre, mine døtre og mine søde sønne- og døtredøtre. Den største vedholdende indflydelse i mine modne år har været den konstante ubetingede og uforbeholdne kærlighed, som jeg har næret til min hustru. Det hellige forhold til min ægteskabspartner har været den stør- James E. Faust Uden min hustru ville jeg have været en mislykket eksistens." 8

11 i mange i i ikke mit ste velsignelse i liv. Jeg kan ikke forestille mig, hvad mit liv ville være blevet til uden denne velsignelse. Jeg føler mig stadig påvirket af noget, som præsident Marion G. Romney sagde nogle få dage efter, at hans ægtefælles, søster Ida Romney døde i Han talte ved et møde for De tolvs Kvorum i templet og sagde:,,da Ida døde, var der noget, som forlod mig. Den bindende styrke var væk." Ved graven sagde han til mig: Vær god mod din hustru. Tag hende med, hvor som helst du kan. Den tid vil, komme hvor I vil være i stand ti I at være sammen." Jeg vil altid være meget taknemmelig overfor mange af brødrene for deres eksempel på venlighed og betænksomhed overfor deres hustruer. Da jeg var stavspræsident, husker jeg udmærket det eksempel, som den afdøde ældste S. Dilworth Young fra De halvfjerds første Kvorum satte. Hans første hustru, Gladys, var på dette tidspunkt invalid efter at have fået et grimt slagtilfælde. Hun forblev invalid år, før hun døde i Broder Young gjorde sig den ekstra anstrengelse at klæde hende, made hende og passe på hende. I hele mit liv har jeg ikke set et større eksempel på blidhed og omsorg end det, som broder Young viste Gladys. Han sagde engang til mig: Det var det værste verden, som kunne ske for Gladys og det bedste, som kunne ske for mig. Det har gjort mig til et anstændigt menneske. Jeg lærte, hvad kærlighed virkeligheden bør være." De fleste mænd tænker på at være fremgangsrige i deres arbejde, og de anvender megen tid og anstrengelse herpå. Men jeg har gennem eksemplet Boyd K. Packer Hvad ville du have været uden en hustru?" hos sådanne kærlige og betænksomme ægtemænd som broder Young lært, at vi for at være succesrige i vores arbejde først må være succesrige i vore hjem som ægtemænd og fædre. Og alligevel giver vi ofte mere af vores tid og opmærksomhed til vores arbejdsfæller uden for hjemmet, end vi gør til være kære hjemme. Jeg er kommet til den erkendelse, at det arbejde, som min hustru gjorde i vores hjem, var af større betydning for mig, end det arbejde, som jeg udførte uden for hjemmet. Jeg er også kommet til at forstå, hvor meget vore hustruer konstant har behov for vor kærlighed, taknemmelighed, fællesskab og for vor anerkendelse. Hvis vi vil imødekomme disse behov, så vil vi opleve at blive vist ære og respekt i vores hjem. Vi vil blive vist en grænseløs og vedvarende kærlighed, som vil give os den udfordring at se ind i os selv og bringe det bedste i os frem. Det er nødvendigt, at vi som ægtemænd minder os selv om, at vore hustruer er blevet velsignet med gud-

12 stand mandens Marion G. Romney,,Vær god mod din hustru. Den tid vil komme, hvor I til at ikke vil være i være sammen." dommelige gaver som intition, tro og kærlighed. De nyder præstedømmets velsignelser selv om de ikke har noget embede i præstedømmet. De kan benytte disse velsignelser, til vor store fordel, når de blidt sørger for disciplinen i vores liv. De kan holde os tættere til det, som vi burde være i vore hellige kaldelser. Deres kærlige disciplin er en del af vort livs afpudsning, den glatter vor karakters skarpe kanter. Præsident N. Eldon Tanners datter, Isabel, siger om sin far:,,da mor giftede sig med far, var han kun en landmandskarl." Men hun fortsætter med at sige, at når søster Tanner gav ham et kærligt forslag, så ville han ganske enkelt sige: Hvis det er det, som du synes, jeg bør gøre, så vil jeg gøre det." Det at lyttetilengod hustru og at lytte til Herren har gjort præsident Tanner til en stor mand. Den enkle kendsgerning er, at kun få af os kunne fungere så godt, som vi gør, uden vore gode og kærlige hustuers støtte. Måske undlader vi alt for ofte at give udtryk for vores taknemmelighed overfor dem. Vi tager dem for givet. Men hvordan kan jeg forvente, at Herren vil ære mig og være tilfreds med min tjeneste, hvis jeg ikke ærer og elsker min egen ægtefælle? Det er uretfærdig brug af præstedømmets myndighed, hvis en mand tilbageholdereller begrænser velsignelser, som gennem hans præstedømme burde tilflyde hans hustru og børn. Præstedømmevelsignelser er ikke blot for mænd eller ægtemænd, men de opnår deres fulde potentiel i og hustruens evige forhold, hvor disse store velsignelser deles med og administreres til vore familier. Disse velsignelser er nøglerne til evigt liv, frelse og ophøjelse gennem lydighed. Vi må stræbe efter større åndelighed i forholdet til vor ægtefælle og vore børn. Bogstaveligt at gøre Herren til en del af vort ægteskab vil bibringe os fred, lykke, enighed og tilfredshed i rigt mål. Jeg ved, at evangeliet er sandt, og jeg ved, at en væsentlig del i dette evangelium afgøres af, hvordan jeg behandler min hustru time for time, dag for dag. Jeg tror, ingen af os kan opnå fuld rådighed over al vor magt uden en evig ægtefælle; jeg antyder, at den form af endelige dom vil komme til os i hvilken slags menneske, vi har været, hvilken slags ægtemand, vi har været, hvilken slags far, vi har været, samt hvilken slags familie, vi har opdraget. Brødre, det er nødvendigt, at vi efterlever Herrens befaling:,,du skal elske din hustru af hele dit hjerte og holde dig til hende og ingen anden" (L&P 42:22). 10

13 * * Lad os tale om det Efter at have læst artiklen Brødre elsk jeres hustru" ønsker I måske at diskutere nogle af de følgende spørgsmål under jeres studium sammen som mand og hustru: 1. Hvor vigtigt er det for dig at modtage kærlighed, tillid, taknemmelighed og styrke fra din ægtefælle? På hvilke måder kan I frit dele disse ting med hinanden? 2. Artiklen påpeger, at vi for at være succesrige i vort arbejde først må være succesrige i vore hjem". Hvorfor er det vigtigt at fastsætte denne prioritering? 3. Artiklen siger:,,at gøre Herren til en del af vort ægteskab vil bibringe os fred, lykke, enighed og tilfredshed i rigt mål." Hvordan kan mand og hustru gøre Herren til en partner i ægteskabet? 4. Skriv hver for sig en liste over de ting, som du værdsætter hos den anden. Tal sammen om det, som I har skrevet ned. * >< 11

14 en mange BESTANDIGHED MIDT I FORANDRINGER Under Præsident IM. Eldon Tanner Forsterådgiver i Det øverste Præsidentskab 2. verdenskrig udgav et medlem af Detolvs Kvorum, ældste Albert E. Bowen en bog, der var samlet fra en serie radiotaler, og som han gav titlen Bestandighed midt i forandringer (Deseret News Press, Salt Lake City 1944). Disse talers budskab var særdeles aktuelle dengang. Vi befandt os i verden i konflikt, og mennesker verden over havde brug for et budskab, der indebar vished, sikkerhed og stabilitet. Den nuværende tid forekommer på mange måder meget lig de omskiftelige krigsår. I dag står vi overfor mange indviklede problemer. Ud over betydningsfulde internationale problemer af politisk art oplever vi én af de Tilpasset fra en tale ved velfærdsmødet oktober (Disse kloge råd af præsident Tanner præsenteres atter efter ønske fra Brødrene) værste og vanskeligste økonomiske perioder, vi har haft i tiår - problemer, der berører inflation og personlig økonomisk styring. Jeg vil gerne låne titlen fra ældste Bowens bog og fortælle jer om nogle af mine egne erfaringer og den overbevisning, jeg har hentet gennem 60 års arbejde. Jeg har gennemlevet samtlige faser af den økonomiske cirkel. Som ung mand, der netop skulle begynde livet, oplevede jeg en personlig depression. Jeg har oplevet en national og international depression, såvel som perioder med tilbagegang og inflation. Jeg har betragtet såkaldte løsninger komme og gå under hver enkelt forandring i den økonomiske cirkel. Sådanne oplevelser har ført mig til den samme overbevisning som Robert Frost, der engang sagde: De fleste af de forandringer, vi oplever i livet. 12

15 stand tanker den skyldes sandheder, der skiftevis er populære og upopulære. (Fra The Black Cottage" i The Poetry af Robert Frost New York 1 969) Det, jeg ønsker at fortælle jer i dag, er mine observeringer af de konstante og fundamental principper, der, hvis de følges, vil bringe økonomisk sikkerhed og et fredfyldt sind under alle økonomiske omstændigheder. For det første vil jeg gerne opbygge et grundlag og etablere et perspektiv, inden for hvilket disse økonomiske principper skal anvendes. En dag sagde et af mine børnebørn til mig: Jeg har lagt mærke til dig og andre mænd med succes, og jeg har besluttet, at jeg vil opnå succes her i livet. Jeg vil interviewe så mange mænd med succes, som jeg kan, for at finde ud af, hvad der bragte dem succes. Så når du, bedstefar, ser tilbage på dit liv, hvad mener du så, er det vigtigste element i succes?" Jeg sagde til ham, at Herren har givet den bedste opskrift, jeg kender til: Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift" (Matt. 6:33). Nogle vil så sige, at visse mennesker, som ikke søger Guds rige først, har økonomisk succes. Det er rigtigt. Men Herren lover os ikke netop materiel rigdom, hvis vi først søger riget. Ud fra min egen erfaring ved jeg, at det ikke er tilfældet. Med Henrik Ibsens ord: Penge er måske skallen af mange ting, men ikke kærnen. De giver dig føde, men ikke appetit; medicin men ikke sundhed; bekendte men ikke venner; tjenere men ikke trofasthed; glade dage men ikke fred eller lykke." Materielle velsignelser er en del af evangeliet, hvis de opnås på den rigtige måde og med det rigtige formål. Jeg kommer i om en oplevelse, præsident Hugh B. Brown havde. Som ung soldat i første verdenskrig besøgte han en ældre ven på hospitalet. Denne ven var flere gange millionær, og nu, næsten 80 år gammel, lå han ved dødens dør. Hverken hans fraskilte hustru eller nogen af deres 5 børn brød sig nok om ham til at komme og besøge ham på hospitalet. Da præsident Brown tænkte over det, som hans ven havde mistet, som penge ikke kunne købe" og lagde mærke til hans tragiske situation og dybden af hans beklagelige tilstand, spurgte han sin ven, hvordan han ville have forandret sin kurs gennem livet, hvis han havde været i til at leve det om igen. Den gamle herre, som døde et par Når jeg tænker dage efter, sagde:... tilbage på livet, er det vigtigste og værdifuldeste, som jeg kune have haft, men som jeg gik glip af under bestræbelserne for at skaffe mig mine millioner, den enkle tro, som min mor havde på Gud og på sjælens udødelighed. Du spurgte mig, hvad der er det værdifuldeste i livet? Jeg kan ikke svare dig med bedre ord end dem, digteren brugte." Han bad præsident Brown tage en lille bog frem fra hans taske,og derfra læste han et digt med titlen Jeg er fremmed". Jeg er en fremmed overfor den tro, min moder lærte mig, jeg er en fremmed overfor den Gud, som miidned hendes smerte, jeg er en fremmed overfor den trøst, som bønnen bragte - og for 13

16 I Kristus, ) landet". ham, som kærligt tog min døde fader til sit hjerte. Den store verden kaldte, og jeg svigtede for den at følge, men lagde i min blindhed ikke mærke til, at berømthed kun er tidevandets bølge og guldets rigdom kun et blændværk, som beruser sjæl og ånd. Jeg søgte hele livet efter ting, jeg siden vragede, for kamp og vundne sejre jeg belønninger modtaget har, men held, berømmelse og fremgang og hvad dermed følger jeg bytted gerne for den tro, der gjorde mor til den hun var. Det var den døende mands vidnesbyrd, en mand, som var blevet født ind i kirken, men som var drevet bort fra den. Det var nødskriget fra en ensom mand, som kunne få alt, hvad penge kan købe, men som havde mistet det allervigtigste i livet for at samle sig denne verdens gods." (Fra Continuing the Quest, Salt Lake City Mormons Bog giver profeten Jakob os et vigtigt råd om dette: Men førend I søger efter rigdom, søg Guds rige. Og efter at I har fået håb i skal I få rigdomme, om I søger dem: om I søger dem i den hensigt at gøre godt, at klæde den nøgne, at føde den sultne, at sætte de fangne fri og at bringe den syge og nødlidende lindring" (Jak. 2:18-19): (fremhævelse tilføjet). (Det fremhævede stykke mangler i den danske udgave af Mormons Bog. O.a.). Grundlaget og perspektivet er således: Vi må først søge riget, arbejde og planlægge og bruge kløgt, planlægge for fremtiden og benytte den rigdom, som vi er velsignet med, til at hjælpe med at opbygge dette rige. Når vi ledes af dette evige perspektiv og bygger på dette solide grundlag, kan vi med tillid udføre vor daglige gerning og yde vort livs arbejde, der må planlægges omhyggeligt og udføres med flid. Det er indenfor disse rammer, jeg ønsker at forklare fem principper for økonomisk bestandighed. 1. bestandighed: Betal en ærlig tiende. Jeg spekulerer ofte på, om vi forstår, at det at betale tiende ikke repræsenterer at give gaver til Herren og kirken. At betale tiende er at betale en gæld til Herren. Herren er kilden til alle vore velsignelser, indbefattet selve livet. Betaling af tiende er en befaling, en befaling med et løfte. Hvis vi adlyder den befaling, har vi løfte om, at vi skal have fremgang i Denne fremgang består af mere end materielle goder - den kan også omfatte at kunne glæde sig over godt helbred og en levende tankegang. Den omfatter også familiesolidaritet og åndelig fremgang. Jeg håber, at de af jer, som ikke i øjeblikket betaler fuld tiende, vil søge tro og styrke til at gøre det. Når I opfylder denne forpligtelse overfor jeres Skaber, vil I finde stor, meget stor lykke, hvis lighed kun kendes af dem, som er trofaste mod denne befaling. 2. bestandighed: Brug mindre, end I tjener. Jeg har fundet ud af, at der ikke er nogen måde, hvorpå man nogen sinde kan tjene mere, end man kan bruge. 14

17 I dette gæld. går Jeg er overbevist om, at det ikke er den mængde penge, man tjener, som giver den pågældende fred i sindet, men det at have kontrol over sine penge. Penge kan være en lydig tjener men, en besk arbejdsgiver. De, som former deres levestandard således, at de får en smule overskud, kontrollerer deres forhold. De, som bruger en lille smule mere, end de tjener, kontrolleres af deres forhold. De er slavebundet. Præsident Grant sagde engang: Hvis der er en enkelt ting, der vil bringe fred og tilfredshed ind i det menneskelige hjerte og ind i familien, er det at leve, så man ikke bruger mere, end man tjener. Og hvis der er nogen enkelte ting, der slider og skuffer og bringer hjertesorg, så er det at have gæld og forpligtelser, som man ikke kan leve op til." {Gospel Standards i Improvement Era, 1 941, s. 111) Hemmeligheden ved at bruge mindre, end vi tjener, er meget enkel - den kaldes disciplin. Enten tidligt i livet eller sent i livet, må vi allesammen til sidst lære at disciplinere os selv, vor appetit og vore økonomiske ønsker. 3. bestandighed: Lær at skelne mellem behov og ønsker. Forbrugerappetit er menneskeskabt på kunstig måde. Det frie konkurrencesystem producerer ubegrænsede mængder af varer og tjenesteydelser for at stimulere vore ønsker om at erhverve os mere behagelighed og luksus. Jeg kritiserer ikke systemet, eller at det er muligt at få disse varer og ydelser. Jeg er kun bekymret for, om vort folk bruger sund dømmekraft, når de køber. Vi må lære, at offervilje er en vigtig del af vores evige disciplin. land (USA) og mange andre lande har mange forældre og børn, der er født siden den 2. verdenskrig, kun kendt til velstand. Der har for det meste været tilstrækkeligt med arbejdsmuligheder for alle, som er i stand til at arbejde. Mange er blevet vænnet til øjeblikkelig tilfredsstillelse af deres ønsker. Det der i blev betragtet som luksus, anses for det meste som nødvendigheder i dag. Disse fem principper for økonomiske bestandighed vil, når de følges, bringe økonomisk sikkerhed og et fredfyldt sind under alle økonomiske omstændigheder." Her er et eksempel: nemlig unge mennesker, som forventer, at de kan begynde deres ægteskab med at møblere deres lejlighed eller hus med den luksus, som deres forældre først har opnået efter mange års kamp og offervilje. Ved at ønske sig for meget for tidligt, fristes unge par til let opnåelig kredit, hvorved de kaster sig hovedkulds ud i Og det kan forhindre dem i at opnå en sådan økonomisk frihed, som gør det muligt for dem at med hensyn til gøre, som kirken foreslår anskaffelse af forrråd af fødevarer og andre sikkerhedsprogrammer. Overforbrug og dårlig økonomisk styring lægger stærkt pres på det ægteskabelige samhørsforhold. Det ser ud 15

18 - til, at de fleste ægteskabsproblemer stammer fra økonomiske vanskeligheder -enten utilstrækkelig indkomst til at opretholde familiens levestandard, eller dårlig styring af den indkomst, der er til rådighed. En ung far kom til sin biskop for at få økonomisk rådgivning og fortalte denne alt for velkendte historie: Biskop, jeg er en veluddannet ingeniør, og jeg har godt arbejde med en udmærket løn. Det er, som om jeg i hele min opdragelse er blevet belært om, hvordan man tjener penge, men ingen har nogen sinde lært mig, hvordan jeg skal styre min økonomi." Mens vi betragter det som ønskværdigt, at enhver elev bliver undervist i forbrugeroplysning, ligger den grundlæggende uddannelse hos forældrene. Forældre kan ikke overlade denne vigtige oplæring til tilfældigheder eller helt overlade ansvaret til de offentlige skoler og læreanstalter. En vigtig del af denne oplæring bør være at forklare, hvad gæld indebærer. For de fleste af os er der to slags økonomisk gæld -forbrugergæld er at købe det, vi benytter eller forbruger i dagliglivet, på kredit. Det er for eksempel at købe tøj, husholdningsmaskiner, møbler osv. på afbetaling. Sådan forbrugergæld sikres af långiveren ved pantsætning af fremtidig indkomst. Det kan være overmåde farligt. Hvis vi mister vort arbejde, bliver uarbejdsdygtige eller kommer ud for alvorlige nødsituationer, får vi vanskeligheder med at leve op til vore forpligtelser. Jeg er klar over, at unge familier somme tider finder det nødvendigt at købe på kredit. Men vi advarer jer mod at købe mere end det, der virkelig er nødvendigt, og til at betalejeres gæld så hurtigt, det er muligt. Når det ligger tungt med indtægterne, bør man undgå den ekstra byrde med yderligere renteudgifter. Afbetalingsindkøb er den allerdyreste måde at købe på. For til varens pris lægges en meget høj renteudgift og måske andre omkostninger. Investeringsgæld bør sikres fuldt ud, så den ikke kan bringe familiens sikkerhed i fare. Investér ikke med spekulation for øje. Spekulationsfeber kan udvikle sig til en rus. Mange formuer er blevet ødelagt af ukontrolleret appetit efter at samle sig mere og mere. Lad os lære af den sorg, som andre har måttet gennemgå, og undgå at pantsætte vores tid, energi og almindelige helbredstilstand ved forslugen appetit efter øgede materielle goder. Præsident Kimball har givet dette tankevækkende råd: Herren har velsignet os som et folk med en fremgang, der hidtil har været ukendt. De hjælpekilder og midler, der er faldet i vore hænder, er gode og nødvendige for vores gerning her på jorden. Men jeg er bange for, at mange af os er blevet overmættede med flokke og hjorde og hektarer og lader og rigdom, og er begyndt at tilbede dem som falske guder, så de har fået magt over os. Har vi flere af sådanne guder, end vores tro kan holde til? Mange mennesker bruger det meste af deres tid med at arbejde på at skabe et image og omdømme, der indbefatter tilstrækkeligt med penge, pantebreve, aktier, investeringsfonds, ejendomme, kreditkort, møbler, automobiler og lignende for at garantere jordisk sikkerhed på fuld 16

19 et forhold en kommen måde, gennem et forhåbentligt langt og lykkeligt liv. Glemt er imidlertid den kendsgerning, at det er vores opgave at benytte de mange rigdomskilder i vore familier og kvorummer til at opbygge Guds rige." (Ensign,. juli 1 976, s. 4) Må jeg som et vidnesbyrd føje dette til præsident Kimballs udtalelse: Jeg kender ikke til nogen situation, hvor lykke og fred i sindet er blevet øget, i til mængden af ejendom, udover rimelige ønsker og behov i familien. 4. bestandighed: Udarbejd og lev i henhold til et budget. En af mine venner har en datter, som rejste fra USA til Europa med BYU for et semesters studium. Hun skrev bestandigt hjem efter flere penge. Han var så bekymret, at han telefonerede og udspurgte hende om behovet for de yderligere penge. På et punkt i samtalen forklarede datteren: Men far, jeg kan fortælle dig, hvad hver eneste øre du har sendt mig, er blevet brugt til." Han svarede: Det ser ikke ud til at du forstår mig. Jeg er interesseret i budget - en planlægning over forbruget - ikke en dagbog over, hvad pengene er brugt til." Måske burde alle forældre i højere grad være som manden, der telegraferede til sin søn, der studerede på universitetet i anden by. Sønnen havde skrevet hjem:,,no mon, nofun, your son ( Ingen penge, ingen morskab, din søn") Som svar herpå sendte faderen dette budskab: How sad, too bad, your dad (Hvor trist, det er ærgerligt, din far")" Det er min erfaring ved samtaler med mange mennesker i de senere år, at alt for mange mennesker ikke har et brugbart budget og ikke har disciplineret sig selv til at efterleve dets forholdsregler. Mange mennesker har den opfattelse, at et budget berøver dem deres personlige frihed. Tværtimod er forholdet det, at folk med succes har opnået denne succes, fordi de har forstået, at et budget gør virkelig økonomisk frihed mulig. Budgettering og f inansciel styring behøver ikke at være særlig kompliceret eller tidsrøvende. Der fortælles en r 17

20 tilfælde nødsituationer historie om en emigrantfar, som opbevarede sine udestående fordringer i en skotøjsæske, sine regninger på et spyd og sine kontante penge i kasseapparatet. Jeg kan ikke forstå, hvordan du kan drive din forretning på den måde," sagde hans søn. Hvordan kan du vide, hvor meget din fortjeneste er?" Søn," svarede forretningsmanden, da jeg gik i land i New York, havde jeg kun de bukser, jeg gik og stod i. I dag er din søster lærerinde, din bror er læge, og du er bogholder. Jeg har en bil, et hus og en god forretning. Så hvis du lægger det altsammen sammen og fratrækker bukserne, så har du min fortjeneste." Kloge finanscielle rådgivere lærer, at der er fire forskellige elementer ved ethvert godt budget. Først og fremmest skal der skaffes mulighed for de grundlæggende nødvendigheder som føde, tøj osv.; for det andet for hjemmets behov; for det tredie en reserve til brug i i form af opsparede midler, sygeforsikring og livsforsikring; og for det fjerde en klog investering og et forrådsprogram for fremtiden. Må jeg komme med en kommentar til to af disse elementer. Intet synes så sikkert som det usikre i vor tilværelse. Med stigende lægeomkostninger er sygeforsikring den eneste måde, de fleste familier (i USA) kan sikre sig mod udgifter i af alvorlige ulykker, sygdom og barnefødsler, især når fødsler giver anledning til uforudsete komplikationer. Livsforsikring sørger for fortsatte indtægter, når forsørgeren dør for tidligt. Enhver familie bør sørge for passende sygeog livsforsikringer. Når disse fundamentale krav er opfyldte, bør vi ved nøjsom levevis regelmæssigt opspare for at skabe midler til investering. Det er min erfaring, at kun få mennesker har været heldige med investeringer, hvis de ikke først har udviklet vanen at opspare regelmæssigt. Det kræver disciplin og kritisk bedømmelse. Der er mange måder at investere på. Mit eneste råd er, at man skal være klog i valget af sine investeringsrådgivere. Vær sikker på, at de er din tillid værdig, ved at de selv har foretaget tilfredsstillende investeringer. 5. bestandighed: Vær ærlig i alle økonomiske forhold. Idealet ærlighed vil aldrig blive umoderne. Det gælder alt, hvad vi gør. Som ledere og medlemmer af kirken bør vi være selve indbegrebet af ærlighed. Brødre og søstre, med disse fem principper har jeg prøvet at skitsere, hvad der kan kaldes det rigtige mønster for styring af økonomi og ressourcer. Jeg håber, at enhver af os kan drage nytte ved anvendelsen deraf. Jeg bærer vidnesbyrd om, at de er sande, og at denne kirke og det værk, vi er engageret i, er sandt. I Jesu Kristi navn. Amen. 18

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne.

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne. Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 13 - Principper for økonomisk sikkerhed Oprettet: 14. december 2005 Når vi undgår gæld og betaler tiende, velsigner Herren os økonomisk og åndeligt og giver

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Vores hellige embede i præstedømmet

Vores hellige embede i præstedømmet Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Vores hellige embede i præstedømmet Oprettet: 23. september 2007 Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene snarere end en gave,

Læs mere

Vejledning for ledere om velfærd. Omsorg på Herrens måde

Vejledning for ledere om velfærd. Omsorg på Herrens måde Vejledning for ledere om velfærd Omsorg på Herrens måde Den egentlige langsigtede hensigt med velfærdsplanen er opbygning af karakter blandt Kirkens medlemmer, både giveres og modtageres, at redde alt

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Dobbelt forhold: Familie og pornografi

Dobbelt forhold: Familie og pornografi Fra Church News, 24. marts 2007, af Sarah Jane Weaver Dobbelt forhold: Familie og pornografi Oprettet: 31. marts 2007 De fleste kvinder kan hjælpe deres ægtefælle med at hæve sig over pornografi - og bevarer

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

En forældrevejledning

En forældrevejledning En forældrevejledning Indledning 1. Intimitet og de jordiske familiers formål 2. Principper for undervisning af børn 3. Undervisning af babyer og småbørn: Fra fødslen og til omkring 3 år 4. Undervisning

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere