DmNdcwsAe STJERNE. Maj Årgang Nummer 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DmNdcwsAe STJERNE. Maj 1982. 1 31. Årgang Nummer 5"

Transkript

1 DmNdcwsAe STJERNE Maj Årgang Nummer 5

2 forandringer, STJERNE Organ Maj 1982 for Jesu Kristi Kirke af Årgang 131 Sidste Dages Hellige Nummer 5 Det øverste Præsidentskab: Spencer W. Kimball, N. Eldon Tanner, Marion G. Romney, Gordon B. Hinckley. De tolvs Råd: Ezra Taft Benson, Mark E. Petersen, LeGrand Richards, Howard W. Hunter, Thomas S. Monson, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, Bruce R. McConkie, L. Tom Perry, David B. Haight, James E. Faust, Neal A. Maxwell. Rådgivende komité: M. Russell Ballard, Loren C. Dunn, Rex D. Pinegar, Charles A. Didier, George P. Lee, F. Enzio Busche. Redakter: M. Russell Ballard. International Magazines redaktion: Larry A. Hiller, Chefredaktør - David Mitchell, Assisterende chefredaktør - Bonnie Saunders, Børnestjernen - Roger Gylling, - designer Norman Price, produktion. Den danske Stjernes redaktion: Jørgen Ljungstrøm, Translation Division, Vodroffsvej 7, DK-1900 København V. Redaktør af Den danske Stjernes lokalsider: Ellen E. Valgren, Zinnsgade 4, DK-2100 København 0. INDHOLD Eksemplets magt, Præsident N. Eldon Tanner 1 Afvis bitterhed. Jeffrey Butler 5 Brødre elsk jeres hustru, Ældste James E. Faust 8 Bestandighed midt i Præsident N. Eldon Tanner 11 Lykkelige forældre, lykkelige børn, Ed og Ann Lauritsen 19 Martas sejr, Paul W. Robinson 24 Alkoholtilvænning, Håb om forståelse af helbredelse, James R. Goodrich 30 Hensigten er ikke nok, Ældste Rex C. Reeve 38 Sød harmoni, Cathleen Lubeck 41 BØRNESTJERNEN Bikærren, Eileen C. Black 1 Bare for sjov 4 Heber J. Grant , Howard Boughner 6 Omslag: Jerry Thompson Abonnement: 12 numre Dkr. 54,- (inkl. moms og porto) Betaling over giro til Nordisk Distributions Center, Smedevangen 9, DK-3540 Lynge. United States and Canada: $ (surface mail) by the Corporation of the President of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. All rights reserved. Printed in the Federal Republic of Germany ISSN PB MA 045A DA

3 Budskab fra Det øverste Præsidentskab EKSEMPLETS MAGT Præsident N. Eldon Tanner Forsterådgiver i Det øverste Præsidentskab Jeg har for nylig bemærket, således som jeg ofte har gjort førhen, at når som helst, eller hvor som helst en sidste dages hellig nævnes i nyhedsstof, hvad enten det er i forbindelse med udnævnelser til et højt embede i regeringen eller for at bryde loven, så nævnes hans forbindelse med mormoner normalt. Andre trosretninger bliver sjældent behandlet på denne måde. Jeg betragter dette som et kompliment, fordi det er bevis på, at verden bliver mere og mere klar over, hvad vi står for, og forventer mere af os. Det eksempel, som vi viser verden, vil for en stor dels vedkommende bestemme om vi får venner eller fjender. Det er af største betydning, at vi hver især lever efter kirkens standarder og retter os efter evangeliets forskrifter samt holder vor Herre og Frelser Jesu Kristi bud, som er blevet så godt forklaret for os. Det gør altid et dybt indtryk at læse de bevægende beretninger om, hvad der kan opnås gennem det gode eksempels magt. Jeg læste for nylig en historie, som jeg gerne vil fortælle. Et ikke-medlem fortæller, at han for ca. ti år siden var souschef i en lavprisforretning, hvor de ansatte årige skoleelever til at arbejde om natten. Han sagde: Jeg husker ikke, hvordan jeg ansatte den første mormonpige, som var 16 eller 17, og jeg kan heller ikke huske hendes navn. Men jeg skal aldrig 1

4 deres denne et vor glemme hendes eksempel. Hun var usædvanlig ærlig, pålidelig, pæn og ren, og alligevel kan disse ord ikke fuldt ud beskrive hende på den måde, som jeg gerne vil. Sammenlignet med de andre unge var hun meget bemærkelsesværdig." Han ansatte snart en af hendes veninder og fandt ud af, at hun også var en eksemplarisk medarbejder. De var begge i indstilling venlige og hjælpsomme overfor de øvrige ansatte og overfor kunderne. Jeg begyndte snart at ansætte alle de af deres mormonvenner, som jeg kunne få fat på. Som enkeltpersoner Det eksempel, som vi viser verden, vil bestemme, om vi får venner eller fjender. og samlet var de de bedste unge, som jeg nogen sinde har haft til at arbejde for mig," sagde han. Der var aldrig noget tilfælde, hvor nogen som helst af dem skuffede mig eller viste sig upålidelige. De var de bedste ansatte og medarbejdere, som nogen kunne ønske sig." En aften ønskede han sig en pizza til aftensmad men var ikke i stand til at forlade forretningen, så en af mormonpigerne gik ud for at hente den til ham. Da hun vendte tilbage, fandt han ud af, at hun havde været ude for et mindre uheld. Han tilbød at betale for skaderne på hendes bil, eftersom hun var udsendt i hans ærinde, men hun afviste dette og sagde, at det var hendes ansvar. Han sagde: Jeg troede ikke, at der var mange unge mennesker i alder, som var i besiddelse af denne form for karakter, og jeg har aldrig glemt det." Denne mand mødte for nyligt, gennem sin søn, nogle af vore missionærer og har modtaget nogle af diskussionerne og overværet en del møder. Jeg har fundet ud af, at de ting, som jeg for ti år siden beundrede hos disse piger, også gælder for de voksne mormoner, som jeg har mødt," sagde han. Jeg kan lide, at de lægger vægt på familien, og de forekommer mig at være den lykkeligste gruppe mennesker, jeg nogen sinde har mødt." Hvor vidunderligt ville det ikke være, hvis vi alle kunne skabe denne form for indtryk hos dem, som vi kommer i kontakt med! En anden artikel for nylig om en omvendelse havde denne overskrift: Eksemplet er afgørende for omvendelse." Vi hører om mange omvendelser, der er sket gennem det eksempel, som nogle af vore medlemmer har vist, men tænk på den virkning det ville have, hvis vi alle levede således, at vi kan påvirke andre gennem vort eksempel. Vi er heldige, at vi har Jesu Kristi evangelium og forstår, hvad det kan betyde for os i forberedelse til for evigt at leve i Guds nærhed. Verden forstår ikke betydningen af evigt liv. Vi har derfor mulighed og ansvar for at undervise alle nationer i dette strålende princip. Et barn velsignes i rigt mål, hvis det vokser op i hjem, hvor forældrene har en viden og et vidnesbyrd om evangeliet og lever i henhold hertil.

5 at Zion Sådanne forældre erkender det ansvar, som de har for at undervise deres børn i gøre det, som vil bibringe dem evig glæde, fremgang, lykke og hjælpe dem til at forberede sig til udødelighed og evigt liv. Herren har givet denne instruktion:,,og atter: Om forældre i eller i nogle af dens organiserede stave har børn, og de ikke underviser dem i læren om omvendelse, tro på Kristus, den levende Guds søn, og om dåb og den Helligånds gave gennem håndspålæggelse, når de er 8 år gamle, skal synden hvile på forældrenes hovede." De skal også lære deres børn at bede og at vandre retskaffent for Herren." (L&P 68:25,28). Vi har ikke fået overdraget noget større ansvar, privilegium eller velsignelse end at være værdige forældre. Efter min opvækst har jeg været yderst taknemmelig for, at min himmelske Fader sørgede for, at jeg blev født af retskafne forældre", som belærte mig om, at min ånd var et barn af Gud, selv om jeg var deres jordiske barn, og at Gud såvel som de forventede, at jeg skulle leve på en måde, som var værdig både for ham og for dem. De satte eksemplet, idet de altid omhyggeligt forsøgte at leve i overensstemmelse med evangeliets lærdomme. De var på enhver måde ærlige, hæderlige og retskafne og forventede, at jeg var det samme. Jeg vidste, at de vidste, at evangeliet var sandt, samt at de ønskede og var fast besluttede på at efterleve og holde Guds befalinger. De forventede aldrig, at jeg skulle gøre noget, som de ikke var rede til selv at gøre. De forventede, at jeg gjorde det rigtige til alle tider, at jeg vandrede retskaffent for min himmelske Fader, at jeg levede, således at mine venner og omgangsfæller kunne stole på mig, at jeg holdt mig selv moralsk ren, holdt sabbatsdagen hel- nøje overholdt visdomsordet, betalte lig, min tiende og offerydelser og bad regelmæssigt med den viden, at min himmelske Fader lyttede og besvarede mine bønner og styrkede og vejledte mig, når jeg havde behov for det. Jeg vidste altid, at jeg kunne stole på, at de ville gøre det rigtige, at de ville være retfærdige i deres behandling af mig og deres medmennesker. Hvor heldig er det barn ikke, der har sådanne forældre, som han eller hun føler, at man kan komme til med ethvert problem. Min far, som også var min biskop og bedste ven, mens jeg var i det aronske præstedømme, lærte mig at ære mit præstedømme. Han fremhævede vigtigheden af præstedømmet og det vigtige i at have myndighed til at handle i Jesu Kristi navn, han, som er det eneste fuldkomne eksempel, vi skal følge. Hvis vi kan lære at fornemme hans store kærlighed til os og altid huske, at han døde for at forløse os fra vore synder, så vil vi altid ønske at leve på den måde, som han underviste.. Hvad enten vi er på arbejde, leger, er i skole eller opfylder vore åndelige behov, så kan vort gode eksempels, magtfulde indflydelse udstrækkes til vores omgangsfæller. Vi må aldrig skamme os over Kristi evangelium eller over at tilhøre hans kirke. Vi må være frygtløse i vores forsvar af sandheden og være i stand til at modstå de forfølgelser, som af og til bliver rettet mod os. Vi kan også i dette vise et godt eksempel. Lad os mindes Frelserens ord:

6 Himlene; tågen, vejret, Salige er de, som er forfulgte for retfærdigheds skyld, thi Himmelriget er deres. Salige er I, når man håner og forfølger jer og lyver jer alt ondt på for min skyld. Glæd jer og fryd jer: Jeres løn skal være stor i thi således har man forfulgt profeterne, som var før jer" (Matt. 5:10-12). Vi står i dag overfor nye trusler, nye udfordringer og nye kommunikationsmetoder samt større muligheder end nogen sinde før for at være som et lys på bjerget. Lad os atter mindes Frelserens påmindelse i bjergprædikenen: I er verdens lys; en by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men på en lysestage; så skinner det for alle dem, som er i huset. Således skal jeres lys skinne for menneskene, for at de må se jeres gode gerninger og prisejeres Fader, som er i Himlene" (Matt. 5:14-16). En dreng var på vej gennem den tætte Londontåge bærende en tændt lanterne.,,led mig tilbage til mit hotel" sagde en stemme i så vil jeg give dig en shilling". Ja hr.". Og så begyndte drengen, idet han holdt sin lanterne højt i at gå gennem tågen, og han kom snart til hotellet. Da han standsede, trådte ikke én men fire mænd frem med en shilling. De tre andre havde set lyset og var fulgt efter uden at spørge. Således er det med enhver, som går i forvejen hen imod sandhed og lys. Gennem vort eksempel kan vi oplyse en verden i mørke. Forslag til hjemmelærere 1 Fortæl en personlig oplevelse med eksemplets magt. Bed familien fortælle om deres oplevelser hermed. 2 Findes der skriftsteder eller B andre citater i denne artikel, som familien kan oplæse eller yderligere skriftsteder, som du ønsker at læse med dem? 3. 4_ Omtal de muligheder, som familiens medlemmer har for at være eksempler for andre. Hvorfor er eksemplets magt så stort? Diskuter forskellen mellem at sætte et retfærdigt eksempel og være selvretfærdig. Hvorfor er det vigtigt at vore indre tanker og vor indstilling svarer til vore ydre handlinger? 5_ Ville denne diskussion være blevet bedre, hvis du havde talt med familiens overhoved før besøget? Er der et budskab fra kvorumslederen eller biskoppen til familiens medlemmer om eksemplets magt?

7 huset Et mål for en mands storhed er, hvordan han klarer prøver i sit liv. Vil de forårsage, at han mister troen på sig selv, sine medmennesker og på sin Gud? Eller kan han rejse sig, ja selv over tragedie, og give os andre et glimt af det iboende mod i mennesket. Min nabo i ved siden af har oplevet tragedie under så pinefulde forhold, som man kan forestille sig, og hans eksempel bør deles med andre. Lad os for at respektere hans privatliv AFVIS BITTERHED Jeffrey Butler

8 i stand stand kalde ham for broder Brown. Han blev for tredive år siden omvendt til kirken i Minnesota gennem eksemplet fra en sidste dages hellig skolelærerinde, hvis livslyst, følsomhed overfor mennesker og senere hendes evne til ubetinget at elske ham gjorde ham rede til dåb. De giftede sig og fik tre døtre og en søn. Så døde søster Browns far og hendes mor kom til at bo hos dem. En meget kold vinterdag kom broder Brown hjem fra arbejde og bekendtgjorde, at familien skulle flytte til et varmere klima. Han fløj til Hawaii, fandt et arbejde og sendte bud efter sin famiie. Broder Browns trosprøve begyndte den 17. marts Hans hustru, hans ældste datter og hans svigermor blev dræbt, da deres bil blev ramt af en lastbil. Lastbilens 25-årige chauffør havde drukket og var rykket over i den modkørende bane som forberedelse til et venstresving, der rent faktisk lå næsten en kilometer længere fremme. Han var ikke kommet til skade. Broder Brown fik gennem en telefonopringning fra politiet besked om tragedien. Grædende og bedende om styrke gik han ud på gaden og så to medlemmer af wardet, som kom kørende, og han standsede dem. Han fortalte dem om ulykken og bad om en særlig velsignelse, der ville sætte ham til at klare tragedien. Denne velsignelse gav ham en direkte og magtfuld forsikring om, at Herren elskede ham, og at Herren ville sætte ham i til at klare denne byrde. Broder Brown begyndte næsten med det samme at bevise dette løfte. Han valgte ved begravelsen selv at tale og forsøgte at hjælpe os med at acceptere og klare tabet, og han viste os vejen med sit eget eksempel. Jeg blev næsten overvældet af hans ønske om at lette vores smerte på et tidspunkt, hvor han led mest. Den sidste taler fortsatte i broder Browns ånd ved at bede alle tilstedeværende og især den sørgende familie om at bekæmpe enhver form for vrede, som kunne opstå overfor den uheldige fører af det andet køretøj. To dage senere stod min nabo overfor den sindsoprivende opgave at sortere deting, som var tilbage i den ødelagte bil. Det var en pinefuld oplevelse, da han stod overfor den frygtelige ødelæggelse, som havde dræbt hans kære og nu skulle ulykken genkaldes til en rapport til forsikringsselskabet. 6

9 sin denne stand Det, at genopleve en del af den smerte, som han havde håbet at kunne lægge bag sig, overvældede ham næsten. Den aften oplevede han i sin smerte, at han blev vred på lastbilens fører. Han bad. De negative følelser var der stadig. Men da han ikke ønskede at give efter for denne følelse, gik han resolut ud i bil og kørte over til den unge mands hus og satte sig ned sammen med ham og sagde ganske enkelt: Jeg har bedt for dig - for mig selv, og jeg har forsøgt at slippe af med vrede følelser, som begynder at gnave i mig." Lastbilens fører blev lidt frygtsom og ubehagelig til mode, men sagde intet, medens min nabo talte ham. Da broder Brown spurgte ham, om de kunne bede sammen, nikkede han tøvende og knælede ned. Broder Brown gav udtryk for sit hjertes dybeste følelser i en bøn, der blev brudt af hans kamp for at kontrollere sin sorg. Han bad Herren om at hjælpe dem begge med at klare deres fælles tragedie. Den anden mand forblev tavs. Da de rejste sig op fra bønnen, lagde min nabo mærke til, at den unge mands ansigt var anspændt og blegt, stift og udtryksløst. Broder Brown gik hen til ham, lagde begge arme omkring ham og sagde blidt med fredens lettelse i sin stemme: Jeg elsker dig. Jeg tilgiver dig. Det vil altsammen blive godt. Og jeg går ikke, før du har ladet nogle af dine følelser i dig komme til udtryk." Den unge mand stod stille, hans ansigt bevægede sig, så brød han ud i en smertefuld hulken, Min mand har været så ødelagt af skyld, at dette er den første gang siden ulykken, at han har været i til at udtrykke sig selv." Broder Browns trosprøve er selvfølgelig ikke overstået. Han skal stadig leve i mange år uden sine kære. Han skal stadig klare hver enkelt dag. Men denne kærlighedsmission har hjulpet ham til at genopbygge sit liv. Og de, som kender ham, har i et vist omfang lært, hvad det vil sige at nå frem til det mål af vækst, da vi kan rumme Kristi fylde" (Efes. 4:13). Q mens han græd sin egen sorg ud i broder Browns arme. Mandens hustru sluttede sig til dem i kærlighedscirkel og sagde til min nabo:

10 mit BRØDRE ELSK JERES HUSTRU Ældste James E. Faust Jeg har for nylig tænkt alvorligt over den rolle, som min hustru spiller i liv. Denne overvejelse blev affødt af ældste Boyd K. Packer fra De tolvs Råd, som spurgte mig: Hvad ville du have været uden din hustru, Ruth?" Jeg kunne med det samme have svaret: Ikke meget", men det vidste han allerede. Hans spørgsmål trængte dybt ind i min sjæl, og jeg tilbragte de næste 24 timer med at tænke på, hvad jeg ville have været uden min hustrus kærlige og søde støtte samt hendes disciplin. Det chokerede mig blot at tænke på, hvad mit liv ville have været uden hende. Men for at svare på ældste Packers spørgsmål. Jeg må ærligt svare, at have været uden min hustru ville jeg en mislykket eksistens. Jeg gør ikke krav på at være ekspert i ægteskab; jeg har kun været gift én gang, men takket være min gode hustru er det lykkedes. Jeg gør ikke krav på at have et bedre ægteskab end nogen andre, men jeg gør krav på at være gift med en vidunderlig partner. En af de største velsignelser ved at have en god hustru er, at hun kan være kilden, der sørger for det mest grundlæggende menneskelige behov - kærlighed. Den mest uforbeholdne kærlighed, som jeg har modtaget i mit liv, er kommet fra de gode kvinder i min familie: min hustru, min mor, min svigermor, mine bedstemødre, mine døtre og mine søde sønne- og døtredøtre. Den største vedholdende indflydelse i mine modne år har været den konstante ubetingede og uforbeholdne kærlighed, som jeg har næret til min hustru. Det hellige forhold til min ægteskabspartner har været den stør- James E. Faust Uden min hustru ville jeg have været en mislykket eksistens." 8

11 i mange i i ikke mit ste velsignelse i liv. Jeg kan ikke forestille mig, hvad mit liv ville være blevet til uden denne velsignelse. Jeg føler mig stadig påvirket af noget, som præsident Marion G. Romney sagde nogle få dage efter, at hans ægtefælles, søster Ida Romney døde i Han talte ved et møde for De tolvs Kvorum i templet og sagde:,,da Ida døde, var der noget, som forlod mig. Den bindende styrke var væk." Ved graven sagde han til mig: Vær god mod din hustru. Tag hende med, hvor som helst du kan. Den tid vil, komme hvor I vil være i stand ti I at være sammen." Jeg vil altid være meget taknemmelig overfor mange af brødrene for deres eksempel på venlighed og betænksomhed overfor deres hustruer. Da jeg var stavspræsident, husker jeg udmærket det eksempel, som den afdøde ældste S. Dilworth Young fra De halvfjerds første Kvorum satte. Hans første hustru, Gladys, var på dette tidspunkt invalid efter at have fået et grimt slagtilfælde. Hun forblev invalid år, før hun døde i Broder Young gjorde sig den ekstra anstrengelse at klæde hende, made hende og passe på hende. I hele mit liv har jeg ikke set et større eksempel på blidhed og omsorg end det, som broder Young viste Gladys. Han sagde engang til mig: Det var det værste verden, som kunne ske for Gladys og det bedste, som kunne ske for mig. Det har gjort mig til et anstændigt menneske. Jeg lærte, hvad kærlighed virkeligheden bør være." De fleste mænd tænker på at være fremgangsrige i deres arbejde, og de anvender megen tid og anstrengelse herpå. Men jeg har gennem eksemplet Boyd K. Packer Hvad ville du have været uden en hustru?" hos sådanne kærlige og betænksomme ægtemænd som broder Young lært, at vi for at være succesrige i vores arbejde først må være succesrige i vore hjem som ægtemænd og fædre. Og alligevel giver vi ofte mere af vores tid og opmærksomhed til vores arbejdsfæller uden for hjemmet, end vi gør til være kære hjemme. Jeg er kommet til den erkendelse, at det arbejde, som min hustru gjorde i vores hjem, var af større betydning for mig, end det arbejde, som jeg udførte uden for hjemmet. Jeg er også kommet til at forstå, hvor meget vore hustruer konstant har behov for vor kærlighed, taknemmelighed, fællesskab og for vor anerkendelse. Hvis vi vil imødekomme disse behov, så vil vi opleve at blive vist ære og respekt i vores hjem. Vi vil blive vist en grænseløs og vedvarende kærlighed, som vil give os den udfordring at se ind i os selv og bringe det bedste i os frem. Det er nødvendigt, at vi som ægtemænd minder os selv om, at vore hustruer er blevet velsignet med gud-

12 stand mandens Marion G. Romney,,Vær god mod din hustru. Den tid vil komme, hvor I til at ikke vil være i være sammen." dommelige gaver som intition, tro og kærlighed. De nyder præstedømmets velsignelser selv om de ikke har noget embede i præstedømmet. De kan benytte disse velsignelser, til vor store fordel, når de blidt sørger for disciplinen i vores liv. De kan holde os tættere til det, som vi burde være i vore hellige kaldelser. Deres kærlige disciplin er en del af vort livs afpudsning, den glatter vor karakters skarpe kanter. Præsident N. Eldon Tanners datter, Isabel, siger om sin far:,,da mor giftede sig med far, var han kun en landmandskarl." Men hun fortsætter med at sige, at når søster Tanner gav ham et kærligt forslag, så ville han ganske enkelt sige: Hvis det er det, som du synes, jeg bør gøre, så vil jeg gøre det." Det at lyttetilengod hustru og at lytte til Herren har gjort præsident Tanner til en stor mand. Den enkle kendsgerning er, at kun få af os kunne fungere så godt, som vi gør, uden vore gode og kærlige hustuers støtte. Måske undlader vi alt for ofte at give udtryk for vores taknemmelighed overfor dem. Vi tager dem for givet. Men hvordan kan jeg forvente, at Herren vil ære mig og være tilfreds med min tjeneste, hvis jeg ikke ærer og elsker min egen ægtefælle? Det er uretfærdig brug af præstedømmets myndighed, hvis en mand tilbageholdereller begrænser velsignelser, som gennem hans præstedømme burde tilflyde hans hustru og børn. Præstedømmevelsignelser er ikke blot for mænd eller ægtemænd, men de opnår deres fulde potentiel i og hustruens evige forhold, hvor disse store velsignelser deles med og administreres til vore familier. Disse velsignelser er nøglerne til evigt liv, frelse og ophøjelse gennem lydighed. Vi må stræbe efter større åndelighed i forholdet til vor ægtefælle og vore børn. Bogstaveligt at gøre Herren til en del af vort ægteskab vil bibringe os fred, lykke, enighed og tilfredshed i rigt mål. Jeg ved, at evangeliet er sandt, og jeg ved, at en væsentlig del i dette evangelium afgøres af, hvordan jeg behandler min hustru time for time, dag for dag. Jeg tror, ingen af os kan opnå fuld rådighed over al vor magt uden en evig ægtefælle; jeg antyder, at den form af endelige dom vil komme til os i hvilken slags menneske, vi har været, hvilken slags ægtemand, vi har været, hvilken slags far, vi har været, samt hvilken slags familie, vi har opdraget. Brødre, det er nødvendigt, at vi efterlever Herrens befaling:,,du skal elske din hustru af hele dit hjerte og holde dig til hende og ingen anden" (L&P 42:22). 10

13 * * Lad os tale om det Efter at have læst artiklen Brødre elsk jeres hustru" ønsker I måske at diskutere nogle af de følgende spørgsmål under jeres studium sammen som mand og hustru: 1. Hvor vigtigt er det for dig at modtage kærlighed, tillid, taknemmelighed og styrke fra din ægtefælle? På hvilke måder kan I frit dele disse ting med hinanden? 2. Artiklen påpeger, at vi for at være succesrige i vort arbejde først må være succesrige i vore hjem". Hvorfor er det vigtigt at fastsætte denne prioritering? 3. Artiklen siger:,,at gøre Herren til en del af vort ægteskab vil bibringe os fred, lykke, enighed og tilfredshed i rigt mål." Hvordan kan mand og hustru gøre Herren til en partner i ægteskabet? 4. Skriv hver for sig en liste over de ting, som du værdsætter hos den anden. Tal sammen om det, som I har skrevet ned. * >< 11

14 en mange BESTANDIGHED MIDT I FORANDRINGER Under Præsident IM. Eldon Tanner Forsterådgiver i Det øverste Præsidentskab 2. verdenskrig udgav et medlem af Detolvs Kvorum, ældste Albert E. Bowen en bog, der var samlet fra en serie radiotaler, og som han gav titlen Bestandighed midt i forandringer (Deseret News Press, Salt Lake City 1944). Disse talers budskab var særdeles aktuelle dengang. Vi befandt os i verden i konflikt, og mennesker verden over havde brug for et budskab, der indebar vished, sikkerhed og stabilitet. Den nuværende tid forekommer på mange måder meget lig de omskiftelige krigsår. I dag står vi overfor mange indviklede problemer. Ud over betydningsfulde internationale problemer af politisk art oplever vi én af de Tilpasset fra en tale ved velfærdsmødet oktober (Disse kloge råd af præsident Tanner præsenteres atter efter ønske fra Brødrene) værste og vanskeligste økonomiske perioder, vi har haft i tiår - problemer, der berører inflation og personlig økonomisk styring. Jeg vil gerne låne titlen fra ældste Bowens bog og fortælle jer om nogle af mine egne erfaringer og den overbevisning, jeg har hentet gennem 60 års arbejde. Jeg har gennemlevet samtlige faser af den økonomiske cirkel. Som ung mand, der netop skulle begynde livet, oplevede jeg en personlig depression. Jeg har oplevet en national og international depression, såvel som perioder med tilbagegang og inflation. Jeg har betragtet såkaldte løsninger komme og gå under hver enkelt forandring i den økonomiske cirkel. Sådanne oplevelser har ført mig til den samme overbevisning som Robert Frost, der engang sagde: De fleste af de forandringer, vi oplever i livet. 12

15 stand tanker den skyldes sandheder, der skiftevis er populære og upopulære. (Fra The Black Cottage" i The Poetry af Robert Frost New York 1 969) Det, jeg ønsker at fortælle jer i dag, er mine observeringer af de konstante og fundamental principper, der, hvis de følges, vil bringe økonomisk sikkerhed og et fredfyldt sind under alle økonomiske omstændigheder. For det første vil jeg gerne opbygge et grundlag og etablere et perspektiv, inden for hvilket disse økonomiske principper skal anvendes. En dag sagde et af mine børnebørn til mig: Jeg har lagt mærke til dig og andre mænd med succes, og jeg har besluttet, at jeg vil opnå succes her i livet. Jeg vil interviewe så mange mænd med succes, som jeg kan, for at finde ud af, hvad der bragte dem succes. Så når du, bedstefar, ser tilbage på dit liv, hvad mener du så, er det vigtigste element i succes?" Jeg sagde til ham, at Herren har givet den bedste opskrift, jeg kender til: Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift" (Matt. 6:33). Nogle vil så sige, at visse mennesker, som ikke søger Guds rige først, har økonomisk succes. Det er rigtigt. Men Herren lover os ikke netop materiel rigdom, hvis vi først søger riget. Ud fra min egen erfaring ved jeg, at det ikke er tilfældet. Med Henrik Ibsens ord: Penge er måske skallen af mange ting, men ikke kærnen. De giver dig føde, men ikke appetit; medicin men ikke sundhed; bekendte men ikke venner; tjenere men ikke trofasthed; glade dage men ikke fred eller lykke." Materielle velsignelser er en del af evangeliet, hvis de opnås på den rigtige måde og med det rigtige formål. Jeg kommer i om en oplevelse, præsident Hugh B. Brown havde. Som ung soldat i første verdenskrig besøgte han en ældre ven på hospitalet. Denne ven var flere gange millionær, og nu, næsten 80 år gammel, lå han ved dødens dør. Hverken hans fraskilte hustru eller nogen af deres 5 børn brød sig nok om ham til at komme og besøge ham på hospitalet. Da præsident Brown tænkte over det, som hans ven havde mistet, som penge ikke kunne købe" og lagde mærke til hans tragiske situation og dybden af hans beklagelige tilstand, spurgte han sin ven, hvordan han ville have forandret sin kurs gennem livet, hvis han havde været i til at leve det om igen. Den gamle herre, som døde et par Når jeg tænker dage efter, sagde:... tilbage på livet, er det vigtigste og værdifuldeste, som jeg kune have haft, men som jeg gik glip af under bestræbelserne for at skaffe mig mine millioner, den enkle tro, som min mor havde på Gud og på sjælens udødelighed. Du spurgte mig, hvad der er det værdifuldeste i livet? Jeg kan ikke svare dig med bedre ord end dem, digteren brugte." Han bad præsident Brown tage en lille bog frem fra hans taske,og derfra læste han et digt med titlen Jeg er fremmed". Jeg er en fremmed overfor den tro, min moder lærte mig, jeg er en fremmed overfor den Gud, som miidned hendes smerte, jeg er en fremmed overfor den trøst, som bønnen bragte - og for 13

16 I Kristus, ) landet". ham, som kærligt tog min døde fader til sit hjerte. Den store verden kaldte, og jeg svigtede for den at følge, men lagde i min blindhed ikke mærke til, at berømthed kun er tidevandets bølge og guldets rigdom kun et blændværk, som beruser sjæl og ånd. Jeg søgte hele livet efter ting, jeg siden vragede, for kamp og vundne sejre jeg belønninger modtaget har, men held, berømmelse og fremgang og hvad dermed følger jeg bytted gerne for den tro, der gjorde mor til den hun var. Det var den døende mands vidnesbyrd, en mand, som var blevet født ind i kirken, men som var drevet bort fra den. Det var nødskriget fra en ensom mand, som kunne få alt, hvad penge kan købe, men som havde mistet det allervigtigste i livet for at samle sig denne verdens gods." (Fra Continuing the Quest, Salt Lake City Mormons Bog giver profeten Jakob os et vigtigt råd om dette: Men førend I søger efter rigdom, søg Guds rige. Og efter at I har fået håb i skal I få rigdomme, om I søger dem: om I søger dem i den hensigt at gøre godt, at klæde den nøgne, at føde den sultne, at sætte de fangne fri og at bringe den syge og nødlidende lindring" (Jak. 2:18-19): (fremhævelse tilføjet). (Det fremhævede stykke mangler i den danske udgave af Mormons Bog. O.a.). Grundlaget og perspektivet er således: Vi må først søge riget, arbejde og planlægge og bruge kløgt, planlægge for fremtiden og benytte den rigdom, som vi er velsignet med, til at hjælpe med at opbygge dette rige. Når vi ledes af dette evige perspektiv og bygger på dette solide grundlag, kan vi med tillid udføre vor daglige gerning og yde vort livs arbejde, der må planlægges omhyggeligt og udføres med flid. Det er indenfor disse rammer, jeg ønsker at forklare fem principper for økonomisk bestandighed. 1. bestandighed: Betal en ærlig tiende. Jeg spekulerer ofte på, om vi forstår, at det at betale tiende ikke repræsenterer at give gaver til Herren og kirken. At betale tiende er at betale en gæld til Herren. Herren er kilden til alle vore velsignelser, indbefattet selve livet. Betaling af tiende er en befaling, en befaling med et løfte. Hvis vi adlyder den befaling, har vi løfte om, at vi skal have fremgang i Denne fremgang består af mere end materielle goder - den kan også omfatte at kunne glæde sig over godt helbred og en levende tankegang. Den omfatter også familiesolidaritet og åndelig fremgang. Jeg håber, at de af jer, som ikke i øjeblikket betaler fuld tiende, vil søge tro og styrke til at gøre det. Når I opfylder denne forpligtelse overfor jeres Skaber, vil I finde stor, meget stor lykke, hvis lighed kun kendes af dem, som er trofaste mod denne befaling. 2. bestandighed: Brug mindre, end I tjener. Jeg har fundet ud af, at der ikke er nogen måde, hvorpå man nogen sinde kan tjene mere, end man kan bruge. 14

17 I dette gæld. går Jeg er overbevist om, at det ikke er den mængde penge, man tjener, som giver den pågældende fred i sindet, men det at have kontrol over sine penge. Penge kan være en lydig tjener men, en besk arbejdsgiver. De, som former deres levestandard således, at de får en smule overskud, kontrollerer deres forhold. De, som bruger en lille smule mere, end de tjener, kontrolleres af deres forhold. De er slavebundet. Præsident Grant sagde engang: Hvis der er en enkelt ting, der vil bringe fred og tilfredshed ind i det menneskelige hjerte og ind i familien, er det at leve, så man ikke bruger mere, end man tjener. Og hvis der er nogen enkelte ting, der slider og skuffer og bringer hjertesorg, så er det at have gæld og forpligtelser, som man ikke kan leve op til." {Gospel Standards i Improvement Era, 1 941, s. 111) Hemmeligheden ved at bruge mindre, end vi tjener, er meget enkel - den kaldes disciplin. Enten tidligt i livet eller sent i livet, må vi allesammen til sidst lære at disciplinere os selv, vor appetit og vore økonomiske ønsker. 3. bestandighed: Lær at skelne mellem behov og ønsker. Forbrugerappetit er menneskeskabt på kunstig måde. Det frie konkurrencesystem producerer ubegrænsede mængder af varer og tjenesteydelser for at stimulere vore ønsker om at erhverve os mere behagelighed og luksus. Jeg kritiserer ikke systemet, eller at det er muligt at få disse varer og ydelser. Jeg er kun bekymret for, om vort folk bruger sund dømmekraft, når de køber. Vi må lære, at offervilje er en vigtig del af vores evige disciplin. land (USA) og mange andre lande har mange forældre og børn, der er født siden den 2. verdenskrig, kun kendt til velstand. Der har for det meste været tilstrækkeligt med arbejdsmuligheder for alle, som er i stand til at arbejde. Mange er blevet vænnet til øjeblikkelig tilfredsstillelse af deres ønsker. Det der i blev betragtet som luksus, anses for det meste som nødvendigheder i dag. Disse fem principper for økonomiske bestandighed vil, når de følges, bringe økonomisk sikkerhed og et fredfyldt sind under alle økonomiske omstændigheder." Her er et eksempel: nemlig unge mennesker, som forventer, at de kan begynde deres ægteskab med at møblere deres lejlighed eller hus med den luksus, som deres forældre først har opnået efter mange års kamp og offervilje. Ved at ønske sig for meget for tidligt, fristes unge par til let opnåelig kredit, hvorved de kaster sig hovedkulds ud i Og det kan forhindre dem i at opnå en sådan økonomisk frihed, som gør det muligt for dem at med hensyn til gøre, som kirken foreslår anskaffelse af forrråd af fødevarer og andre sikkerhedsprogrammer. Overforbrug og dårlig økonomisk styring lægger stærkt pres på det ægteskabelige samhørsforhold. Det ser ud 15

18 - til, at de fleste ægteskabsproblemer stammer fra økonomiske vanskeligheder -enten utilstrækkelig indkomst til at opretholde familiens levestandard, eller dårlig styring af den indkomst, der er til rådighed. En ung far kom til sin biskop for at få økonomisk rådgivning og fortalte denne alt for velkendte historie: Biskop, jeg er en veluddannet ingeniør, og jeg har godt arbejde med en udmærket løn. Det er, som om jeg i hele min opdragelse er blevet belært om, hvordan man tjener penge, men ingen har nogen sinde lært mig, hvordan jeg skal styre min økonomi." Mens vi betragter det som ønskværdigt, at enhver elev bliver undervist i forbrugeroplysning, ligger den grundlæggende uddannelse hos forældrene. Forældre kan ikke overlade denne vigtige oplæring til tilfældigheder eller helt overlade ansvaret til de offentlige skoler og læreanstalter. En vigtig del af denne oplæring bør være at forklare, hvad gæld indebærer. For de fleste af os er der to slags økonomisk gæld -forbrugergæld er at købe det, vi benytter eller forbruger i dagliglivet, på kredit. Det er for eksempel at købe tøj, husholdningsmaskiner, møbler osv. på afbetaling. Sådan forbrugergæld sikres af långiveren ved pantsætning af fremtidig indkomst. Det kan være overmåde farligt. Hvis vi mister vort arbejde, bliver uarbejdsdygtige eller kommer ud for alvorlige nødsituationer, får vi vanskeligheder med at leve op til vore forpligtelser. Jeg er klar over, at unge familier somme tider finder det nødvendigt at købe på kredit. Men vi advarer jer mod at købe mere end det, der virkelig er nødvendigt, og til at betalejeres gæld så hurtigt, det er muligt. Når det ligger tungt med indtægterne, bør man undgå den ekstra byrde med yderligere renteudgifter. Afbetalingsindkøb er den allerdyreste måde at købe på. For til varens pris lægges en meget høj renteudgift og måske andre omkostninger. Investeringsgæld bør sikres fuldt ud, så den ikke kan bringe familiens sikkerhed i fare. Investér ikke med spekulation for øje. Spekulationsfeber kan udvikle sig til en rus. Mange formuer er blevet ødelagt af ukontrolleret appetit efter at samle sig mere og mere. Lad os lære af den sorg, som andre har måttet gennemgå, og undgå at pantsætte vores tid, energi og almindelige helbredstilstand ved forslugen appetit efter øgede materielle goder. Præsident Kimball har givet dette tankevækkende råd: Herren har velsignet os som et folk med en fremgang, der hidtil har været ukendt. De hjælpekilder og midler, der er faldet i vore hænder, er gode og nødvendige for vores gerning her på jorden. Men jeg er bange for, at mange af os er blevet overmættede med flokke og hjorde og hektarer og lader og rigdom, og er begyndt at tilbede dem som falske guder, så de har fået magt over os. Har vi flere af sådanne guder, end vores tro kan holde til? Mange mennesker bruger det meste af deres tid med at arbejde på at skabe et image og omdømme, der indbefatter tilstrækkeligt med penge, pantebreve, aktier, investeringsfonds, ejendomme, kreditkort, møbler, automobiler og lignende for at garantere jordisk sikkerhed på fuld 16

19 et forhold en kommen måde, gennem et forhåbentligt langt og lykkeligt liv. Glemt er imidlertid den kendsgerning, at det er vores opgave at benytte de mange rigdomskilder i vore familier og kvorummer til at opbygge Guds rige." (Ensign,. juli 1 976, s. 4) Må jeg som et vidnesbyrd føje dette til præsident Kimballs udtalelse: Jeg kender ikke til nogen situation, hvor lykke og fred i sindet er blevet øget, i til mængden af ejendom, udover rimelige ønsker og behov i familien. 4. bestandighed: Udarbejd og lev i henhold til et budget. En af mine venner har en datter, som rejste fra USA til Europa med BYU for et semesters studium. Hun skrev bestandigt hjem efter flere penge. Han var så bekymret, at han telefonerede og udspurgte hende om behovet for de yderligere penge. På et punkt i samtalen forklarede datteren: Men far, jeg kan fortælle dig, hvad hver eneste øre du har sendt mig, er blevet brugt til." Han svarede: Det ser ikke ud til at du forstår mig. Jeg er interesseret i budget - en planlægning over forbruget - ikke en dagbog over, hvad pengene er brugt til." Måske burde alle forældre i højere grad være som manden, der telegraferede til sin søn, der studerede på universitetet i anden by. Sønnen havde skrevet hjem:,,no mon, nofun, your son ( Ingen penge, ingen morskab, din søn") Som svar herpå sendte faderen dette budskab: How sad, too bad, your dad (Hvor trist, det er ærgerligt, din far")" Det er min erfaring ved samtaler med mange mennesker i de senere år, at alt for mange mennesker ikke har et brugbart budget og ikke har disciplineret sig selv til at efterleve dets forholdsregler. Mange mennesker har den opfattelse, at et budget berøver dem deres personlige frihed. Tværtimod er forholdet det, at folk med succes har opnået denne succes, fordi de har forstået, at et budget gør virkelig økonomisk frihed mulig. Budgettering og f inansciel styring behøver ikke at være særlig kompliceret eller tidsrøvende. Der fortælles en r 17

20 tilfælde nødsituationer historie om en emigrantfar, som opbevarede sine udestående fordringer i en skotøjsæske, sine regninger på et spyd og sine kontante penge i kasseapparatet. Jeg kan ikke forstå, hvordan du kan drive din forretning på den måde," sagde hans søn. Hvordan kan du vide, hvor meget din fortjeneste er?" Søn," svarede forretningsmanden, da jeg gik i land i New York, havde jeg kun de bukser, jeg gik og stod i. I dag er din søster lærerinde, din bror er læge, og du er bogholder. Jeg har en bil, et hus og en god forretning. Så hvis du lægger det altsammen sammen og fratrækker bukserne, så har du min fortjeneste." Kloge finanscielle rådgivere lærer, at der er fire forskellige elementer ved ethvert godt budget. Først og fremmest skal der skaffes mulighed for de grundlæggende nødvendigheder som føde, tøj osv.; for det andet for hjemmets behov; for det tredie en reserve til brug i i form af opsparede midler, sygeforsikring og livsforsikring; og for det fjerde en klog investering og et forrådsprogram for fremtiden. Må jeg komme med en kommentar til to af disse elementer. Intet synes så sikkert som det usikre i vor tilværelse. Med stigende lægeomkostninger er sygeforsikring den eneste måde, de fleste familier (i USA) kan sikre sig mod udgifter i af alvorlige ulykker, sygdom og barnefødsler, især når fødsler giver anledning til uforudsete komplikationer. Livsforsikring sørger for fortsatte indtægter, når forsørgeren dør for tidligt. Enhver familie bør sørge for passende sygeog livsforsikringer. Når disse fundamentale krav er opfyldte, bør vi ved nøjsom levevis regelmæssigt opspare for at skabe midler til investering. Det er min erfaring, at kun få mennesker har været heldige med investeringer, hvis de ikke først har udviklet vanen at opspare regelmæssigt. Det kræver disciplin og kritisk bedømmelse. Der er mange måder at investere på. Mit eneste råd er, at man skal være klog i valget af sine investeringsrådgivere. Vær sikker på, at de er din tillid værdig, ved at de selv har foretaget tilfredsstillende investeringer. 5. bestandighed: Vær ærlig i alle økonomiske forhold. Idealet ærlighed vil aldrig blive umoderne. Det gælder alt, hvad vi gør. Som ledere og medlemmer af kirken bør vi være selve indbegrebet af ærlighed. Brødre og søstre, med disse fem principper har jeg prøvet at skitsere, hvad der kan kaldes det rigtige mønster for styring af økonomi og ressourcer. Jeg håber, at enhver af os kan drage nytte ved anvendelsen deraf. Jeg bærer vidnesbyrd om, at de er sande, og at denne kirke og det værk, vi er engageret i, er sandt. I Jesu Kristi navn. Amen. 18

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Trinitatis Søndag. Salmevalg

Trinitatis Søndag. Salmevalg Trinitatis Søndag Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin søn os til Herre 417: Herre Jesus, vi er her 69: Du fødtes på jord 364: Al magt på jorden og i himlen 375: Alt står i Guds Faderhånd Dette

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Kapitel 9 - Glæden ved missionering

Kapitel 9 - Glæden ved missionering Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 9 - Glæden ved missionering Oprettet: 14. december 2005 Der påhviler os et stort ansvar for at forkynde Jesu Kristi evangelium. Opfylder vi denne pligt, vil

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Kapitel 5 - Trøst i dødens stund

Kapitel 5 - Trøst i dødens stund Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 5 - Trøst i dødens stund Oprettet: 14. december 2005 Vor himmelske Faders fred og trøst kan have en helende virkning for alle, som sørger over deres kæres

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754

Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754 Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da Jesus så skarerne,

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det.

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det. 22 s efter trinitatis væ 2013 Det er voldsomme følelser vi i dag bliver konfronteret med i den urgamle historie om Josef og hans mange brødre historien handler i bund grund om de stærkeste følelser vi

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ /

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ / Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går i hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen, d. 2. november 2014 Stine Munch

Prædiken til Alle Helgen, d. 2. november 2014 Stine Munch Prædiken til Alle Helgen, d. 2. november 2014 Stine Munch Bøn før prædiken: Du griber os i mørket og blidt mod lyset vender. For selv om vi er adskilt, er vi i dine hænder. Og du var selv i mørket den

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38.

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. 1 Der er ni måneder til juleaften. Derfor hører vi i dag om Marias bebudelse. Hvad der skulle ske hende overgik langt hendes forstand, men hun nægtede alligevel

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af

Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af prædiken til 5. s. e. trin. efter 2. tekstrække: Matt 16,13-26 i Lønne og Henne kirker den

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15 1 14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. august 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/30/428/508//5/439/319/427 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Om at rykkes ud af selv og slå

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn.

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn. Præsident James E. Faust, Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab Lyset i deres øjne Oprettet: 23. september 2007 Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold

Læs mere

Og det er i lyset af det, at det er det første emne, der tages op i kirkeårets vækst- og trosliv.

Og det er i lyset af det, at det er det første emne, der tages op i kirkeårets vækst- og trosliv. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 29. maj 2016 Kirkedag: 1.s.e.Trin/B Tekst: Præd 5,9-19; 1 Tim 6,6-12; Luk 12,13-21 Salmer: SK: 30 * 562 * 595 * 555,4 * 672,1+4 LL: 30 * 562 * 616 * 595

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog Teksten er den del af: Wilford Woodruff Indledning Oprettet: 19. december 2005 Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at hjælpe

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere