1 Indledning Baggrund Formål Installationen Brugen af installationen Tilsynet Omfang af kampagnen...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen..."

Transkript

1 Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

2 Indhold 1 Indledning Baggrund Formål Installationen Brugen af installationen Tilsynet Omfang af kampagnen Fundne fejl De typiske forekommende fejl Statistik Forebyggende handlinger Konklusion

3 Tilsyn i forsamlingslokaler 1 Indledning Den 1. marts 2008 blev tilsynsordningen (10%-tilsyn) ændret fra at omfatte tilsyn med nye installationer, til også at omfatte tilsyn med eksisterende installationer og særlige kampagne-indsatser. Med overgangen til den nye el-tilsynsordning var der forinden udviklet et nyt indrapporteringssystem, som kunne håndtere de nye tilsynstyper. Samtidig blev grundlaget for installationer, der blev udtaget til eftersyn ændret sådan, at det i dag er BBR- og CVR-registrene, der anvendes, når installationsadresser skal findes. Tidligere var det udelukkende den elektroniske installationsblanket hos Dansk Energi, som dannede baggrund for udtræk. De nye tilsynstyper omfatter følgende kategorier. 1) Nye eller ændrede installationer Registreres af Sikkerhedsstyrelsen på basis af de ændringer, der er sket i BBR og/eller CVRregisteret, inden for en given periode. Note. En periode regnes som et kvartal, idet tilsyn udtages én gang pr. kvartal. 2) Eksisterende installationer Er installationer, som allerede findes i BBR- eller CVR-registeret. 3) Kampagnetilsyn Er særlige tilsyn, som udvælges af Sikkerhedsstyrelsen, med henblik på at få klarlagt særlige forhold ved en installation, eller en bestemt type brugsgenstand. Sikkerhedsstyrelsen har udvalgt forsamlingslokaler til en særlig kampagneindsats, og har fra d. 1. november til d. 15. december 2008 gennemført en kampagne rettet mod netop denne installationskategori. 3

4 2 Baggrund Vi har igennem en periode modtaget en række henvendelser fra installatører og brugere vedr. manglende sikkerhed omkring de elektriske installationer i forsamlingslokalerne. Og da et par besøg i forsamlingslokaler netop viste, at der var problemer med sikkerheden, besluttede vi at igangsatte denne kampagne. 3 Formål Formålet med denne kampagne var: At bibringe styrelsen en specifik viden om de faktiske forhold på området, således at styrelsen bliver i stand til at udarbejde detaljerede beskrivelser og vejledninger rettet mod installatører, fabrikanter samt ejere og brugere af installationerne, og således at de i bekendtgørelsen beskrevne sikkerhedsmæssige mål opnås. At sikre, at de pågældende installationer lever op til de beskrevne sikkerhedsmæssige krav og at El-sikkerhedsattesten er korrekt opsat. 4 Installationen De elektriske installationer skal udføres efter de almindelige bestemmelser i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, især skal opmærksomheden rettes mod kapitel 804. Disse bestemmelser er en oversættelse af den internationale IEC standard på installationsområdet, med få tilpasninger til de danske installationsforhold. Bestemmelserne udkom førstegang i 1993 og i 2001 kom de nyeste bestemmelser, som indeholder få ændringer til installationerne i forsamlingslokaler. 5 Brugen af installationen Som særlige forhold omkring brugen af de elektriske installationer i forsamlingslokaler, kan fx nævnes: Installationerne kan være udsat for et meget belastende miljø, som fx høj luftfugtighed, støvpåvirkninger, varme og slag/stød. 4

5 Installationerne bliver oftest ikke ændret i forbindelse med ombygning af forsamlingslokalerne. Installationerne bliver ikke vedligeholdt i et fornødent omfang 6 Tilsynet Installationer, som blev efterset, var de faste installationer i bl.a. toiletter, køkkener, opholds- og garderobe rum m.m., samt tilslutningen af brugsgenstande. Det blev, i det omfang det var muligt, kontrolleret, om der var opsat fejlstrømsafbrydere i installationen. Når de elektriske installationer kontrolleres, gøres det i forhold til de bestemmelser, der har været gældende på installationens udførelsestidspunkt. Dvs. at en installation, som er lovligt udført efter tidligere bestemmelser, ikke vil være fejlbehæftet, selvom der i de nyeste bestemmelser kan være skærpede krav. Fundne fejl registreres til gengæld altid med henvisning til nyeste bestemmelser. 7 Omfang af kampagnen Til udvælgelsen af forsamlingslokaler blev der taget udgangspunkt i vores database over forsamlingslokaler. Her var der pr. 6. oktober 2008 registreret forsamlingslokaler med en gyldig elsikkerhedsattest, og lokaler, hvor attesten var forældet. Sikkerhedsstyrelsen gennemførte i perioden 1. november til 15. december 2008 tilsyn i 242 tilfældige udvalgte forsamlingslokaler, med en gyldig el-sikkerhedsattest, fordelt ud over hele landet. Dette svarere til, at vi besøgte ca. 4 %. Under disse tilsyn blev der i de 223 forsamlingslokaler, hvor der blev konstateret fejl ved de elektriske installationer, fundet 17 farlige fejl, hvilket svarer til ca. 7 % af de besøgte forsamlingslokaler. Der blev i alt fundet fejl. Det vil sige, at der blev fundet 4,9 fejl pr. fejlbehæftet forsamlingslokale. Til sammenligning findes der 2,8 fejl i en ny boliginstallation(2008 tal). 5

6 8 Fundne fejl Fundne fejl blev registreret og kategoriseret efter nedenstående overordnede retningslinjer. Kategori 1: Farlige fejl, som umiddelbart eller på kort sigt kan forårsage brand eller personskade. Spændingsførende dele umiddelbart tilgængelige for berøring (indenfor rækkevidde) ingen beskyttelse mod indirekte berøring grov, bevidst oversikring (herunder kortslutning af sikringer) i flere tilfælde grøn/gul ledning anvendt som spændingsførende leder Kategori 2: Alvorlige fejl, som på længere sigt kan forårsage brand eller personskade. oversikring og ulovlige sikringer i flere tilfælde grove fejlmærkninger af ledninger og materiel mangler ved beskyttelse mod indirekte berøring og ingen beskyttelse mod mekanisk overlast grundisolerede ledere umiddelbart tilgængelige Kategori 3: Mindre fejl, som ikke medfører nærliggende fare. manglende eller forkert mærkning fast installation med tilledning og fritsiddende muffer forkert kapsling 6

7 Ved tilsynet blev det også registreret, hvor i installationen, fejlene optrådte. Og det ses tydeligt, at tavler/målerskabe og ledningssystemer tegner sig for størstedelen af fejlene. Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 7

8 9 De typiske forekommende fejl Typisk kategori 1-fejl: 1 Beskyttelse mod indirekte berøring mangler Fejlstrømsafbrydere defekte Spændingsførende dele tilgængelige Grøn/gul spændingsførende leder Afdækning i tavler mangler Typisk kategori 2-fejl: 2 Fejlstrømsafbrydere defekte Afdækning af kabelindføringsåbninger i tavler mangler Dæksler på lampesteder løse / defekte Lampeledning anvendt som fast installation Grundisolerede leder som er tilgængelige Pe-leder ikke virksom Afdækning i tavler mangler Tilledninger forkerte anbragt Opdeling af installationen manglede Stikkontakter defekte UD-lamper defekte Typisk kategori 3-fejl: 3 Oplysninger om sikringsstørrelser og hvad de forsyner mangler Tilledninger anvendt som fast installation Schuko stikpropper på elapparater Aflastning af tilledninger mangler Lamper defekte Dæksler mangler Kabler ikke fastgjorte 8

9 10 Statistik Når den tilsynsførende finder fejl ved den elektriske installation skal han bl.a. vurdere, hvem der har ansvaret for fejlen. Ved helt nye installationer er det ofte installatøren, der er årsag til fejlene, da ejeren umiddelbart har taget installationen i brug, når vi kommer på tilsyn. Når vi foretager tilsyn på en ældre installation, som vi gør i forbindelse med kampagnetilsyn, kan fejlene som udgangspunkt tilskrives ejeren/brugeren, idet de fundne fejl ofte skyldes manglende vedligeholdelse. Der blev registreret fejl i forbindelse med kampagnen. På figuren fremgår det, hvem der almindeligvis anses for at være ansvarlig for fejlene. 9

10 Kategori 1: Farlige fejl, som umiddelbart eller på kort sigt kan forårsage brand eller personskade. Installatør 36% Ejer 64% Kategori 2: Alvorlige fejl, som på længere sigt kan forårsage brand Eller personskade. Installatør 34% Ejer 66% Kategori 3: Mindre fejl, som ikke medfører nærliggende fare. Installatør 46% Ejer 54% 10

11 11 Forebyggende handlinger Hvis du som ejer/bruger eller installatør er opmærksom på disse få punkter, vil el-sikkerheden i forsamlingslokalerne få det mærkbart bedre. Din indsats vil være begrænset. Ejere/brugere: Manglende vedligeholdelse af installationen Reparation af lamper mangler Schukostikpropper er ikke udskiftet Tilledninger er for lange Dæksler på lampeudtag mangler Afprøvning af fejlstrømsafbrydere mangler Installatørerne: Mærkning af sikringsstørrelse og tilhørsforhold mangler Pe-ledere ikke virksomme Aflastning af tilledninger mangler Mærkning af nye tavler mangler Åbninger ved kabelindføringsåbninger er for store 11

12 12 Konklusion Sikkerhedsstyrelsen har ved stikprøvekontrol gennemført tilsyn på 242 tilfældigt udvalgte forsamlingslokaler. Målet var at få overblik over el-sikkerheden ved de installationer, der er tilgængelige for forsamlingshusets gæster, og at kontrollere, i hvilket omfang lokaler med gyldig elsikkerhedsattest er vedligeholdt i tilstrækkeligt omfang. Af de gennemførte tilsyn blev der fundet fejl i mere end 90 % af tilfældene, selvom der var opsat gyldig el-sikkerhedsattest. Mange af de registrerede fejl skyldes forhold, der kan relateres til ejer/bruger af installationen. Kravet om el-sikkerhedsattest blev indført 12. juli 2000, og attesten kan først udstedes, når lokalets installationer er gennemgået af en autoriseret elinstallatør. Kravet gælder for lokaler til mere end 150 personer. Som opfølgning på stikprøvens resultat gennemførte Sikkerhedsstyrelsen i efteråret 2009, i samarbejde med Tekniq, en landsdækkende kampagne for landets aut. elinstallatører, hvor temaet var tekniske sikkerhedskrav til elektriske installationer i forsamlingslokaler. Derudover har styrelsen efterfølgende foretaget stikprøvekontrol i 4. kvartal Tilsynsordningen

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

çç~. SIKKERHEDS STYRELSE N Elinstallationsrapport for ejendommen Ole Sørensen Nørre Voldgade 80 7000 Fredericia 09.03.2015 09.03.

çç~. SIKKERHEDS STYRELSE N Elinstallationsrapport for ejendommen Ole Sørensen Nørre Voldgade 80 7000 Fredericia 09.03.2015 09.03. çç~. = SIKKERHEDS STYRELSE N Eleftersyn Elinstallationsrapport for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Dato Udløbsdato Ole Sørensen Nørre Voldgade 80 7000 Fredericia 09.03.2015 09.03.2016 Autoriseret

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere

ELSIKKERHED PÅ ET LIBERALISERET MARKED

ELSIKKERHED PÅ ET LIBERALISERET MARKED ELSIKKERHED PÅ ET LIBERALISERET MARKED JULI 2001 - 2 - Indholdsfortegnelse Side 1. Arbejdsgruppens kommissorium, nedsættelse og 4 arbejde 1.1. Baggrund 4 1.2. Arbejdsgruppens kommissorium 5 1.3. Arbejdsgruppens

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre?

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Gør det elsikkert Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et væsentlig

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

R A P P O R T. vedrørende fyrværkeriulykken i Seest den 3. november 2004

R A P P O R T. vedrørende fyrværkeriulykken i Seest den 3. november 2004 R A P P O R T vedrørende fyrværkeriulykken i Seest den 3. november 2004 Udarbejdet af en uafhængig ekspertgruppe nedsat den 26. august 2005 af Økonomi- og Erhvervsministeren og Forsvarsministeren Indholdsfortegnelse

Læs mere

El-termografering. Forsikring & Pension Vejledning februar 2013

El-termografering. Forsikring & Pension Vejledning februar 2013 Vejledning februar 2013 El-termografering Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse (klikbar) 10 Forord... 2 20 Indledning... 2 30 Hvad er el-termografi...

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Forord FORORD Den første udgave af L-AUS lommebogen udkom i maj 1985 og har været

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin- og el-sikkerhed Efterår 2012 & Forår 2013 Introduktion til Maskindirektivet og CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg Sikkerhedsfunktioner

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer NOTAT April 2011 Sagsnr.: 2010/016592 Sagsbehandler: JP Baggrund På baggrund af en situation, hvor mange af det kommunale redningsberedskabs udrykninger går til blinde alarmer, har Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere