REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER"

Transkript

1 REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Pafenf- og Varemærkevæsenet, Nr. 11 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben og -segl samt Fornyelser, Udslettelser, Overdragelser og andre Ændringer i stedfundne Registreringer. Abonnementsprisen for Aargangen er 15 Kr Abonnement modtages af alle Postkontorer I Direktoratet for Patentog Varemærkevæsenet, København, sælges enkelte Numre foren Pris af 50 Øre for hvert paabegyndt Antal 4 Sider, Nummeret indeholder. 63. Aargang 2. April A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg Nr Anmeldt den 18. Marts 1941 Kl. 10^" JACETOL af Jahres Kjemiske Fabrikker A/S, Fabrikation, Sandefjord i Norge, og registreret den 21. Marts 1942 for Oljer og Fedtstoffer til Anvendelse i kosmetisk og farmaceutisk Industri og til andet industrielt Brug. Fortrinsret er begært fra den 14. September 1940, paa hvilken Dag den første Anmeldelse af Mærket er indleveret i Norge. Som Fuldmægtig er anmeldt: Dansk Patent Kontor A/S, København. Reg Nr Anmeldt den 18. Marts 1941 Kl. 10^ NYFASAP af samme, og registreret den 21. Marts 1942 for Emulgerings-, Vadske-, Fugtnings- og Valkemidler til Brug i Tekstil-, Læder- og Pelsindustrien samt i den kosmetiske Industri. Fortrinsret er begært fra den 14. September 1940, paa hvilken Dag den første Anmeldelse af Mærket er indleveret i Norge. Som Fuldmægtig er anmeldt: Dansk Patent Kontor A/S, København. Reg Nr Anmeldt den 24. Juni 1941 Kl. 11^ af Eiektro-Funditor Bader & Cie., Fabrikation, Waldshut/ Hochrhein i Tyskland, og registreret den 21. Marts 1942 for Belysnings-, Opvarmnings-, Koge-, Køle-, Tørre- og Ventilationsapparater og -redskaber. Vandlednings-, Bade- og Klosetanlæg, Tætnings- og Pakningsmaterialer, Varmebeskyttelses- og Isolationsmidler, Asbestfabrikater, fysikalske, kemiske, optiske, geodætiske, nautiske, elektrotekniske, Veje-, Signal-, Kontrol- og fotografiske Apparater, i G -instrumenter og -redskaber, Maaleinstrumenter, Maskiner, nemlig Smelteovne og Omsmeltningsovne til Bly, Hvid- og Sættemaskinmetal, elektriske Smelteskeer, Kedler, elektriske Luftopvarmere, Metalledere til Sættemaskiner, Stereotypiapparater. Stereotypikedler, Matricetørrere, Hurtigkippe- Støbeindretninger, Tørrepressere, Tilretningspulte, Opvarmningsapparater og -indretninger til Brug i Industri, i Haandværk og til Husholdningsbrug, Stempelvarmere til Forbrændingskraftmaskiner, Maskindele, nemlig Opvarmningsindretninger til Sætte- og Støbemaskiner, Tørretromier, Skærmdæmpere, Opvarmningslegemer, Varmelegemer, Værktøjsopvarmningsindretninger, Regulatorer, mekaniske Alarmtermometre til Kedler, Dele af Maskiner, Apparater og

2 82 Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker. Indretninger til Brug i den grafiske Industri, Drivremme, Gummislanger, Husgeraad og Køkkenredskaber samt Stald-, Have- og Landbrugsredskaber. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 8. Marts 1940 registreret i Berlin den 16. April 1941 under Nr i Klasse 23 for ovennævnte Varearter. Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. MAJAMA Reg Nr Anmeldt den 23. December 1941 Kl. 11 at Monol A S, Fabrikation, København, og registreret den 21. Marts 1942 for Kødekstrakter, Frugtsaft, Frugtmost, Marmelade, syltede Frugter, Smør, Ost, Sukker, Sirup, Honning, Kunsthonning, Krydderier, Sukkervarer, bagetekniske Hjælpestofler, Gær, Bagepulver, Buddingpulver, Malt, FoderstofTer, Spiseis, Kaffe, Cacao, Chokolade, Kaffe-, Cacao- og Chokoladeerstatninger, Emulgeringsmidler og Midler til Konservering af Levnedsmidler. Røg Nr Anmeldt den 5. Januar 1942 Kl. 11^ af Aktieselskabet Kymeia, kemiskteknisk Fabrikation, København, og registreret den 21. Marts s. A. for Landbrugs-, Skovbrugs-, Gartneri- og Dyreopdrætningsprodukter, Udbytte af Fiskeri og Jagt, Lægemidler, kemiske Produkter til Helbredelse og Sundhedspleje, farmaceutiske Droger, Plastre, ForbindstolTer, Midler til Udryddelse af Dyr og Planter, Afkimnings- og Afsvampningsmidler (Desinfektionsmidler), Midler til Konservering af Levnedsmidler, Hovedbeklædninger, Frisørarbejder, Modepynt, kunstige Blomster, Fodtøj, Strømper, Trikotage, Beklædningsstykker, Linned, Dækketøj og Sengetøj, Korsetter, Slips, Seler, Handsker, Belysnings-, Varme-, Koge-, Køle-, Tørre- og Ventilationsapparater og -inventar. Vandlednings-, Bade- og Klosetanlæg, Børster, Børstevarer, Pensler, Kamme, Svampe, Toiletgenstande, Pudsemateriale, Staalspaaner, kemiske Produkter til industrielle, videnskabelige og Lysbilledformaal, Ildslukningsmidler, Hærde- og Loddemidler, Aftrykmasse til Tandlægebrug, Tandfyldningsmidler, mineralske Raaprodukter, Tætnings- og Pakningsmateriale, Varmebeskyttelses- og Isoleringsmidler, Asbestfabrikater, Gødningsmidler, raa og delvis bearbejdede uædle Metaller, Knivsmedevarer, Værktøj, Leer, Segl, Hug- og Stikvaaben, Naale, Fiskekroge, Hestesko, Hesteskosøm, lerede og fortinnede Varer, Jernbaneoverbygningsmateriale, Isenkramvarer, Kleinsmede- og Grovsmedearbejder, Laase, Beslag til Døre og Vinduer, Metaltraadsvarer, Blikvarer, Ankre, Kæder, Staalkugler, Beslag til Ride- og Køreseletøj, Rustninger, Klokker, Skøjter, Kroge, Hægter og Maller, Pengeskabe og ; Metalkasser, mekanisk forarbejdede eller haandlavede Faconmetaldele, valsede og j støbte Byggedele, Maskinstøbegods, Befordringsmidler til Lands, i Luften og paa [ Vandet, Automobiler, Cykler, Automobil- og Cykletilbehør, Dele til Befordringsmidler, Farvestoffer, Farver, Bladmetaller, Skind, Huder, Tarme, Læder, Pelsvarer, Fernis, Lak, Bejdse, Harpiks, Lim, Skosværte, Midler til Pudsning og Konservering af Læder, Appretur- og Garvemidler, Bonemasse, Garn, Rebslagervarer, Net, Staaltraadstove. Spindefibre, Polstringsmateriale, Pakningsmateriale, 01, Vin, Spirituosa,

3 Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker. 83 Mineralvand, alkoholfri Drikke, Brønd- og Badesalte, ædle Metaller, Varer af Guld, Sølv, Nikkel og Aluminium, Varer af Nysølv og lignende Metallegeringer, ægte og uægte Smykker, leoniske Varer, Juletræspynt, Gummi, GummierstatningsstofFer og deraf fabrikerede Varer i teknisk Øjemed, Paraplyer og Parasoller, Stokke, Rejserekvisitter, Brændselsstoffer, Voks, Belysningsstoffer, tekniske Oljer og Fedt, Smøremidler, Benzin, Kærter, Natlys, Væger, Varer af Træ, Ben, Kork, Horn, Skildpadde, Fiskeben, Elfenben, Perlemor, Rav, Merskum, Celluloid og lignende Stoffer, drejede, snittede og flettede Varer, Billedrammer, Dukker og Buster til Konfektionsog Frisørøjemed, Læge-, Sundheds-, Rednings- og Ildslukningsapparater og -instrumenter, Bind og Baand til Sundhedsformaal (Bandager), kunstige Lemmer, Øjne og Tænder, fysikalske, kemiske og elektrotekniske Apparater, Opmaalings-, Skibsfarts-, Veje-, Signal-, Maale- og Kontrolapparater, Lysbilled-, Films- og Radioapparater, Højttalere, Talemaskiner, Regnemaskiner, Skrivemaskiner, Maskiner og Maskindele, Drivremme, Gummislanger, Automater, Husgeraad og Køkkenudstyr, Stald-, Have- og Landbrugsredskaber, Møbler, Spejle, polstrede Varer, Tilbehør til Tapetsererarbejder, Senge, Ligkister, Musikinstrumenter, Dele deraf og Strenge, Kød- og Fiskevarer, Kødekstrakt, Konserves, Grønsager, Frugt, Frugtsaft, Gelé, Æg, Mælk, Smør, Ost, Spiseolje og Spisefedt, Kaffe, Kaffesurrogater, Te, Sukker, Sirup, Honning, Krydderier, Sauce, Eddike, Sennep, Kogsalt, Kakao, Chokolade, Sukkervarer, Gær, Bagepulver, Malt, Foderstoffer, Is, Papir, Pap, Karton, Papirog Papvarer, Raa- og Halvstoffer til Papirfabrikation, Tapeter, fotografiske og trykte Artikler, Spillekort, Skilte, Bogstaver, Klichéer, Kunstgenstande, Porcelæn, Ler, Glas, Glimmer og deraf fremstillede Varer, Possementarbejde, Baand, Besætningsartikler. Knapper, Kniplinger, Broderier, Sadelmager-, Rem-, Taske- og Lædervarer, Skrive-, Tegne-, Male- og Modelervarer, Billard- og Signeringskridt, Kontorinventar, Undervisningsmidler, Skydevaaben, Parfume-, Toilet- og Skønhedsmidler, æteriske Oljer, Sæbe, Vadske- og Blegemidler, Stivelse og Stivelsepræparater, Farvetilsætninger til Vadsk, Pletborttagningsmidler, Midler til Beskyttelse mod Rust, Pudse- og Poleremidler, Slibemidler, Legetøj, Gymnastik- og Sportsrekvisitter, Sprængstoffer, Tændvarer, Tændstikker, Fyrværkerisager, Projektiler, Ammunition, Sten, Kunststen, Cement, Kalk, Grus, Gips, Beg, Asfalt, Tjære, Midler til Konservering af Træ, Rørfletning, Tagpap, transportable Huse, Skorstene, Byggemateriale, Tæpper, Maatter, Linoleum, Voksdug, Dækkener, Gardiner, Faner, Telte, Sejl, Sække, vævede og strikkede Stoffer samt Filt. Reg Nr Anmeldt den 7. Februar 1942 Kl. 10^^ af Firmaet Harald Andersen's Kaffestreret den 21. Marts s. A. for Kaffe, Kaffetilsætninger og Kaffeerstatninger.

4 84 Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker. rara bar Reg Nr Anmeldt den 23. Februar 1942 Kl. 11^ af Faragon A/S (F. E. Bording), Trykkerivirksomhed, København, og registreret den 21. Marts s. A. for Papir, Skrivematerialer og Carbonpapir, Bogbind, Regnskabsbøger og Protokoller, Memorandumsog Notitsbøger, Gennemskrivningsbøger, løse Gennemskrivningsformularer, Gennemskrivningsformularer i endeløse Baner, Kasseblokke og Regningsblokke og Klemmer (Holdere) og Kasseblokbind til saadanne. Arkivbind og Registreringsmapper af Karton eller Pap, alle Slags Løsbladsbind, Penne, Blyanter, Postkort, Billetter, Etiketter eller Mærkesedler, Bæreposer og Indpakningsmaterialer i Poseform, Æsker og Kartoner af Pap eller Papir, Papirposer, autografiske Registre med eller uden Pengeskuffer, Tilbehør til Skrive-, Regne-, Fakturerings- og Tabuleringsmaskiner til at muliggøre, at der anvendes Gennemskrivningsformularer i endeløse Baner paa saadanne Maskiner. rara boks Reg Nr Anmeldt den 23. Februar 1942 Kl. 11^ af samme, og registreret den 21. Marts s. A. for Papir, Skrivematenaler og Carbonpapir, Bogbind, Regnskabsbøger og Protokoller, Memorandums- og Notitsbøger, Gennemskrivningsbøger, løse Gennemskrivningsformularer, Gennemskrivningsformularer i endeløse Baner, Kasseblokke og Regningsblokke og Klemmer (Holdere) og Kasseblokbind til saadanne, Arkivbind og Registreringsmapper af Karton eller Pap, alle Slags Løsbladsbind, Penne, Blyanter, Postkort, Billetter, Etiketter eller Mærkesedler, Bæreposer og Indpakningsmaterialer i Poseform, Æsker og Kartoner af Pap eller Papir, Papirposer, autografiske Registre med eller uden Pengeskuffer, Tilbehør til Skrive-, Regne-, Fakturerings- og Tabuleringsmaskiner til at muliggøre, at der anvendes Gennemskrivningsformularer i endeløse Baner paa saadanne Maskiner. Reg Nr Anmeldt den 26. Februar 1942 Kl. 10^^ af Firmaet Søren Skifter, Dansk Slips Fabrik, Fabrikation og Handel, København, og registreret den 21. Marts s. A. for alle Varearter.

5 Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker. 85 Reg Nr Anmeldt den 9. Marts 1942 Kl. 11^^ af Firmaet Mobil" ved I. C. Christensen, Handel med Cykler, Randers, og registreret den 21. s. M. for Cykler. Veste rokade 26 Reg Nr Anmeldt den 24. Januar 1942 Kl. 11^ af Erik EBI" Boas-Jacobsen, Fabrikation, København, og registreret den 21. Maris s, A. for en Bagemasse til Strækning af Fedtstoffer. Reg Nr Anmeldt den 9. Marts 1942 I I P* Kl. 10*' af J. Jørgensen A/S, Groshandel, Odense, og P" I f ^11 registreret den 21. s. M. for Parfumerivarer og Toilet- I I fc«artikler, saasom Sæbe, Hudcréme, Tandcréme, al Slags Haarspiritus og Haarvand, Barbersæbe, Barbercréme, Champooingpulver, Eau de Cologne, Parfume, Pudder, Tandbørster samt Kolonial- og Rengøringsartikler. Reg Nr Anmeldt den 10. Marts 1942 Kl. 10 ^ af I I KALON C. Schous Fabriker A/S, Fabrikation af og Handel med Sæbe m. m., København, og registreret den 21. s. M. for Sæbe, Sæbepulver, Parfume, kosmetiske Artikler, Toiletartikler, Toiletgarniturer og andre Toiletredskaber, herunder Kamme og Barbermaskiner, Haarnaale, Haarklemmer, Haarbøjler, Papilotter, Vadskeog Skurepulver, Bonevoks, Skocréme, Skosværte, Pudsecréme og andre Polermidler, Blegemidler, Stivelse, Blaaelse, Opskylningsfarver og Farvemidler, Pletaftagningsmidler, Pimpsten, Fernis, Lak, Maling, Lys, Tændstikker, Fotopasta, Lim, Blæk, Desinfektionsmidler, Midler mod Møl og andre Insekter, antiseptiske Midler, Frotterartikler. Massageapparater, Paraffin, Alkohol, Æter, Glycerin, æteriske Oljer og Essenser, Børstevarer, Kartonnage og Papirvarer, fotografisk Film og Kopipapir, Cellulose, Celluloid, Korkvarer, Gummivarer, Kautsjuk og Kautsjukvarer. Grammofoner, Grammofonplader og Grammofonstifter, Fyldepenne, Skrueblyanter og Stifter hertil. Lamper, Lysestager, Udstyr til Kalendere, Kontorartikler, Artikler for Rygere, Legetøj, Solbriller, Solskærme, Hovedbeklædningsgenstande, Husholdningsartikler fremstillet af plastiske Masser, skærende Redskaber og Instrumenter, herunder Barberblade, Galanterivarer, Bijouterivarer, Garnholdere, Fodtøj, Ure, Køkkenudstyrsartikler. Spande, Kedler, Thermoflasker, Kuvertarlikler, Skilte, elektriske Pærer, Lervarer, Keramik og Glasur hertil. Glas, Porcelæn, Fajance, Masse til Fremstilling af Keramik, Glas, Porcelæn og Fajance, Trikotage, herunder Strømper, Manufakturvarer, herunder Stoffer i Metermaal, færdigkonfektionerede Beklædningsgenstande, Lædervarer, Handsker, Manufakturkortevarer, Slips, Korsetvarer, Sokkeholdere, Strømpebaand, Ærmeholdere, Seler, Kaffeposer, Dækketøj, Linned, Sengelinned, Sengetøj, Hygiejnebind og -bælter, Forbindstoffer, derunder Vat, Natursvampe,

6 86 Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker. Nathaarnet, Elastik, Tobak i forarbejdet og uforarbejdet Tilstand, Sukkervarer, Kolonialvarer, Kaffetilsætning og Surrogater, Konserves, Mel, Gryn, Krydderier, Bagepulver, Buddingpulver, Crémepulver, Jævningspulver, Soja, Madkulør, Frugtfarver og -essenser, Salatolje, Vanillepræparater, Salt, Syltepulver, Kunsthonning og Chokolade. Reg Nr Anmeldt den 11. Marts 1942 Kl. 10^^ af C. F. Rich & Sonnor A/S, Handel med Cikorie, Kaffetilsætning og Kaffeerstatning, Kobenhavn, og registreret den 21. s. M. for Cikorie, Kaffetilsætning, Kaffesurrogater, Kornkaffe, Maltkaffe og alle andre Kaffeerstatninger og -tilsætninger samt ovennævnte Varer iblandet Kaffe og Kaffe. Reg Nr Anmeldt den 11. Marts 1942 Kl. 10^^ af samme, og registreret den 21. s. M. for Cikorie, Kaffetilsætning, Kaffesurrogater, Kornkaffe, Maltkaffe og alle andre Kaffeerstatninger og -tilsætninger samt ovennævnte Varer iblandet Kaffe og Kaffe. MOKKARICHS Reg Nr Anmeldt den 11. Marts 1942 kl. 10 at samme, og registreret den 21, s. M. for Cikorie, Kaffetilsætning, Kaffesurrogater, Kornkaffe, Maltkatfe og alle andre Kaffeerstatninger og -tilsætninger samt ovennævnte Varer iblandet Kaffe og Kaffe. Reg Nr Anmeldt den 11. Marts 1942 Kl. 10'^ af samme, JABA og registreret den 21. s. M. for Cikorie, Kaffetilsætning, Kaffesurrogater, Kornkaffe, Maltkaffe og alle andre Kaffeerstatninger og -tilsætninger samt ovennævnte Varer iblandet Kaffe og Kaffe. Reg Nr Anmeldt den 13. Marts 1942 Kl. 11^^ af S. A. OMcine de Villar Perosa, Fabrikation, Turin i Italien, og registreret den 21. s. M. for Kuglelejer, Rullelejer, Naalelejer af en hvilken som helst Størrelse og Art og Dele dertil. Kugler, Ruller og Naale til saadanne Lejer. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 29. Oktober 1941 registreret i Rom den 18. December s. A. under Nr for ovennævnte Varearter. Som Fuldmægtig er anmeldt: Patentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf., København, r \m 11 Zl C r6v' TORINO V-

7 Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker. 87 Reg.1942 Nr.292. Anmeldt den 13. Marts 1942 Kl. 11^^ af samme, og registreret den 21. s. M. for Bogføringsmaskiner, Kasseapparater, automatiske Tastaturmaskiner for Lotterier og lignende samt automatiske Apparater til Udlevering af Billetter og Tobaksvarer. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 17. Oktober 1941 registreret i Rom den 19. November s.a. under Nr for ovennævnte Varearter. Som Fuldmægtig er anmeldt: PatentagentOrmaet Magnus Jensens Eftf., København. TORINO Reg.1942 Nr.293. Anmeldt den 13. Marts 1942 Kl. 11^^ af samme, og registreret den 21. s. M. for Kuglelejer, Rullelejer, Naalelejer af en hvilken som helst Størrelse og Art og Dele dertil. Kugler, Ruller og Naale til saadanne Lejer. Mærket er i Henhold til Anmeldelse al 17. Oktober 1941 registreret i Rom den 19. November s.a. under Nr for ovennævnte Varearter. Som Fuldmægtig er anmeldt: Patentagentfirmaet Magnus Jensens Hlflf., København. TORINO NOX Rej? Nr Anmeldt den 26. September 1941 Kl. 10 af A/S Persano, Fabrikation og Handel, København, og registreret den 21. Marts 1942 for Vatkugler, som er imprægneret med Voks, og som skal tjene til Beskyttelse af Øregangen mod Vand og som Støjdæmper. B. Fornyelser, Udslettelser, Overdragelser m. v. Fornyede er i Medfør af Lov Nr. 101 af 7. April : Re^ Nr. 37, 43, Reg Nr. 211, Reg Nr. 170; 173 (The Consolidated Danish Butter Packing Co., A/S, København), 174, 176, 177, 180, Reg Nr. 1006, 1030, 1031, 1032, 1137, 1145, 1146, Reg Nr. 251, 254, 257, 261, 263, Reg Nr. 1040, 1225, 1298, 1299, 1300, 1301, Reg Nr. 230, 232, 235, 239, 245, 246, 250, 251, 254, 255, 257, 260.

8 88 Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker. Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse: Reg Nr. 622, Reg Nr. 627, Reg Nr. 1149, 1162, 1153, 1166, 1161, Reg Nr. 664, Reg Nr. 1296, 1302, Begrænsning af Vareangivelsen: Reg Nr Paa Mærkeindehavernes Begæring af 21. Februar 1942 er Registreringen i Henhold til Skrivelse af 12. s. M. fra Ministeriet for Handel, Industri og Søfart begrænset til kun at angaa Mel af dansk Oprindelse. Reg Nr og Nr Paa Mærkeindehavernes Begæring af 21. Februar 1942 er Registreringerne i Henhold til Skrivelse af 14. Jaj nuar s. A. fra Ministeriet for Handel, Industri og Søfart begrænset til alene at omfatte Varer af dansk Oprindelse. Overdragne er i Medfør af samme Lovs 8: Reg Nr. 179 og Reg Nr. 1280, Nr og Nr fra Danske Farveog Lakfabrikker ved Damgaard-Henriksen, Paulsen & ZehngrafT, Danish Paint and Yarnish Works by Damgaard-Henriksen, Paulsen & ZehngrafT, Frederiksberg, til Danske Farve- og Lakfabrikker ved Peder Paulsen, Danish Paint and Varnish Works by Peder Paulsen, København, Reg Nr. 608 fra Materialhandler Peder Abraham Kruuse, Odense, til Firmaet P. A. Kruuse, Odense, Reg Nr. 336 og Nr. 336, Reg Nr. 319 og Nr. 467, Reg Nr. 426 og Reg Nr. 383 fra Apoteker C. F. Møller & Co., Odense, til Aktieselskabet C. F. Møller & Co., Odense, Reg Nr. 23 fra Nordisk Gummi & Guttapercha Compagni, København, til Nordisk Gummi & Guttapercha Co. A/S, København, Reg Nr. 197 fra Firmaet Mumm & Zaum's Filial, Th. Lassen, København, til Grosserer Oscar Lassen, København, og fra Grosserer Oscar Lassen, København, til Firmaet fh. Mumm & Zaum's Filial, Th. Lassen, København, Reg Nr. 494 og Nr. 496 fra Firmaet Rosendals Farve- og Lakfabrik, Th. Thrue Nielsen, Odense, til Aktieselskabet Rosendals Farve- og Lakfabrik (A/S C. F. Møller & Co.), Odense. Ændring af Navn: Reg Nr. 642 fra Alexanderwerk, A. von der Nahmer, Aktien-Gesellschaft, Remscheid i Tyskland, til Alexanderwerk Aktiengesellschaft, Remscheid i Tyskland, Reg Nr. 246 fra Fabriken Ilka, A/S (forh. Dansk Husholdnings Industri), København, til Fabriken Ilka A/S, København. Som ny Fuldmægtig er anmeldt: For Reg Nr. 207 (Dollfus-Mieg & Cie, Aktiengesellschaft, Miilhausen i Elsass): Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, For Reg Nr. 669 og Nr. 660 (Wolsey, Limited, Leicester i England): Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. Trykt I Blanco Lunos Bogtrykkeri AIS, Kbhvn.

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, Nr. 15 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for piitenl- og varemærkevæsenet, Kølienhavn, og indeholder bekendlgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåbeii

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER 1 Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet. København, og indeholder bekendtgørelse at registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1935 Nr. 444. Anmeldt den 1. Marts. «. u 1935 Kt. 11^ af Kødbyens Autohal, A/S, Han- I I R ixi I del med Benzin, Olje og Automobillilbehør,»J

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 45 ker, fællesmærker,

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 20. 1924 VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 498. Anmeldt den 3. April 1924 Kl. 10*^ AMTl?I?TAD WTUTATADQAT af SociétéAnoDyme Scholl Manu- AlllijIllUIl iyllj lilliiu

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER (is Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 21. 62. Aargang. 19. Juni

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 21. 62. Aargang. 19. Juni REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R

FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel. Købenbavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 48 ker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER -f Tidenden udgives af Direlttøren for Patent- og Varemærlievæsenet, Nr. 5 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker,

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER

VARE OG FÆLLES MÆRKER VARE OG FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 1265. Anmeldt den 12. August 1936 Kl. 10 af Firmaet Alfred Th. Øberg, Groshandel, København, og registreret den 12. December s. A.

Læs mere

VAREocFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærl^er.

VAREocFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærl^er. VAREocFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærl^er. Reg. 1935 Nr. 288. Anmeldt den 15. September "ipi 1934 Kl. 11^ af Firmaet Tung-Sol Lamp Works, Inc., Fabrikation, Newark i New Jersey 1 De Forenede

Læs mere

VINTAGE PORT. -0<5x>z

VINTAGE PORT. -0<5x>z 36 Overdragne er i Medlør af samme Lovs 8: Reg. 1937 Nr. 763 fra I. N. Chr. Thirsing, Hellerup, til Grosserer P. Møller, København, og fra Grosserer P. Møller, København, til C. J. Aggerbeek A/S, Horsens.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direlitøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nr. 20 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr.22. 1929. FOR VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 537. Anmeldt den 13. Marts 1929 Kl. 11^" af A70TYL Soc. An. OmDium de Specialités et Produits CMmiques, Fabrikation,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 16. 1927. FOR VARE OG FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1927 Nr. 363. Anmeldt den 13. Januar 1927 Kl. 11^ K4rnn\/A af Maypole Dairy Co., Limited, Provianteringshandel, London i

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Komniunevaaben

Læs mere

VAREocFÆLLESMÆRKER FOR 1927. Nr. 35. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREocFÆLLESMÆRKER FOR 1927. Nr. 35. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 35. 1927. FOR VAREocFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1927 Nr. 862. Anmeldt den O A 8 ^1 A S/' ET 21. Marts 1927 Kl. af Blyantfa- T M L 1^ M I W l\ brikken Viking, A.-S., Fabrikation

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, Købenliavn, og indeliolder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A* Registrerede Mærker. Varemærker.

A* Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A* Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 76. Anmeldt den 16. December 1935 Kl. 10 ^ af Knud Lucas, Groshandel, København, og registreret den 1. F'ebruar 1936. Navnet: K. Lucas

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VARE OG FÆLLES MÆRKER Reg. 1936 Nr. 66. Anmeldt den 11. November 1935 Kl. 11"^ af A/B Chokladfabriken Marabou, Fabrikation, Sundbyberg i Sverige, og registreret den 25. Januar 1936. En rektangulær Etikette,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1936 Nr. 3. Anmeldt den 6. Februar 1936 Kl. 11^ af Foreningen af Odense Mejerier, Odense, og registreret den 6. Juni s. A. En Flaske, paa

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemær- ker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER m Tidenden udgives af direlitøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder beliendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærlievæsenet, København, og indefiolder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 169. Anmeldt den 31. Juli 1934 Kl. 11 af N. V. Drogerijen Maatschapplj, kemisk Odorex Fabrikation, Rotterdam i Holland, og registreret

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og Indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 1231. Anmeldt den 6. Juni 1933 Kl. 11'«af Socletå Italiana Pirelli, Handel, Milano i Italien, og registreret V I A T O R den 9.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design I medfør af 17, stk. 3, og 49, stk. 1, i designlov nr. 1259 af 20. december 2000 samt efter bemyndigelse i henhold til 1 i Erhvervsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

VAREogFÆLLESMÆRKER ABSALON MARGARINE. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREogFÆLLESMÆRKER ABSALON MARGARINE. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1922 Nr. 1176. Anmeldt den 14. December 1922 Kl. Il 40 af A.-S. Frederiksberg Margarinefabrik, Fabrikation af Margarine, Frederiksberg, og registreret

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 370. Anmeldt den 22. December 1932 Kl. 11^" at" Niels Christian l*etersen-danhoj, Groshandel, Aarhus, og registreret den 8. April 1933.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1929 Nr. 5. Anmeldt den 22. Juni 1929 Kl. 11^ af Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles landøkonomiske Forsøgslaboratorium, Frederiksberg, og registreret den

Læs mere

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker.

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker. VARE OG FÆ L LES MÆR K ER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 1146. Anmeldt den 6. Januar 1931 Kl. 11^" af The Wheeler Osgood Company, Fabrikation, Tacoma i Washing- B ton i De Forenede Stater,

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland 45. 44. 43. 42. 41. 4. 39. 38. 37. 36. 35. 3 295 29 285 28 275 27 265 Handel Tendens Alle 34. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tideiulen udgives af Direktoren for Patent- og Varetnærkevæseiiet, Køljenliavii. og iiuleliolder liekendlgørelse af registrerede Varemærker, Fællesinærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærltevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

^ VAREOGFÆLLESMÆRKER

^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1930 Nr. 451. Anmeldt den 5. Juli 1929 Kl. 10 af Lauritz Christiansen, Fabrikation af Radioapparater og Dele dertil, København, og registreret

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. MOTH CONTROL Reg. 1931 Nr. 475. Anmeldt den 2. September 1930 KL 11^^ af Air-Way Electric Appliance Corporation, kemisk Fabrikation, Toledo i Ohio

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1926 Nr. 263. Anmeldt den 26. Oktober 1925 Kl. H 45 af li a i CV The British Xylonite Company, Limited, Fabrikation, London i England, ilalt/v

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1930 Nr. 6. Anmeldt den 26. August 1930 Kl. 10^ af Centraludvalget for Danmarks Isenkræmmerforeninger samt Københavns Glas- og CT Porcelænshandlerforening,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemæriier.

A. Registrerede Mærker. Varemæriier. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER *' A. Registrerede Mærker. Varemæriier. Reg. 1933 Nr. 903. Anmeldt den 6. Marts 1933 Kl. 11" af Otto Mønsted, A/S, Gradonisermg Margarinefabrikalion, København, og registreret den

Læs mere

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 45. 1925. FORI VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1926 Nr. 1023. Anmeldt den 14. September 1925 Kl. 11 ^ af Phillips* Patents, Limited, Fabrikation, London i England, PHILLIPS

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 38. 1927. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. HAMLET Reg. 1927 Nr. 933. Anmeldt den 21. Marts 1927 Kl. 11 af Blyantfabrikken Viking, A.-S., Fabrikation af Blyanter, København, og

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. Nr. 45. 1927. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1927 Nr. 1114. Anmeldt den 20, Maj 1927 Kl. 11 af The Birmingham Small Arms Co., Limited, Vaabenfabrikation, Small Heath i Birmingham

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

)^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r

)^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r )^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r A. Registrerede Mærker. Varemærker. PI OM BI Reg. 1922 Nr. 679. Anmeldt den 1. Juni 1922 Kl. Il 50 af A.-S. Nordisk Speciale, Fabrikation af Skotøjsreparationsmidler, København,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi Nr. 32 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 19. 1925. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Radiogen Reg. 1925 Nr. 479. Anmeldt den 2. Februar 1925 Kl. IP af Allgemeine Radiogen, A.-G., Fremstilling af og Handel med Apparater

Læs mere

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien har de sidste tre måneder haft den højeste omsætning nogensinde. Fremgangen skyldes primært en øget eksport, som trækkes af

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER >s A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 1147. Anmeldt den 27. August 1934 Kl. H"" ««af Monol, A/S, Fabrikation og Handel, København, og registreret den 8. December s. A.

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 34. 1929. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. KING DAVIS Reg. 1929 Nr. 876. Anmeldt den 22. Maj 1929 Kl. 11^^ af A. W. Kirkebye, Groshandel, København, og registreret den 24. August

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nr. 1 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Eriks Mad og Musik 28. november 2009

Eriks Mad og Musik 28. november 2009 Eriks Mad og Musik. november 009 Kalveost pænt stykke kalvebov stor svineskank En hel del grofthakkede løg Nelliker Peber Laurbærblade Allehånde Frokostret Der er ikke nogle egentlige mål man krydrer efter

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1930 Nr. 1213. Anmeldt den 25. Marts 1930 Kl. 11 ^ i- n j l 11 af General-Direktion der osterreichischen Tabak-Regie, Fabri- F 1^ P I 11S

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenel, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

KLASSEFORTEGNELSE MED VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER VARER KLASSE 1

KLASSEFORTEGNELSE MED VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER VARER KLASSE 1 Nice-klassifikationen 10. udgave (2015) KLASSEFORTEGNELSE MED VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER VARER KLASSE 1 Kemikalier til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nr. 35 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker. DU /C M (^\ NTI C- M

A. Registrerede Mærker. Varemærker. DU /C M (^\ NTI C- M VAREOGFÆLLESMÆRKER Reg. 1930 Nr. 1389. Anmeldt den 25, Juni 1930 Kl. 11^ af W. Nordsig & Co., A. Registrerede Mærker. Varemærker. DU /C M (^\ NTI C- M A-S., Handel, København, og registreret \ ^ / tl I

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Indsatsen mod arbejdsulykker har i mange år særligt været rettet mod de situationer, hvor maskiner og tekniske hjælpemidler spiller

Læs mere

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv.

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 116 Offentligt BILAG 2 EU s brancheliste (Anneks 5) NACE-kode Branche Repræsenteret i Danmark i 2012 () 610 Indvinding

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Transperent Reg. 1936 Nr. 298. Anmeldt den 29. November 1936 Kl. 11^ af Henkel & Co., A/S, Fabrikation og Handel, København, og registreret den 21.

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 16. 1923 FOR VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1923 Nr. 276. Anmeldt den 6. April 1923 n Kl. 11 af Johann Schmidt, Fabrikation af Oblater, fgg gg fl B Niirnberg i Tyskland,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direictøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nt. 17 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. )^''^RE OG FÆLLESMÆR K A. Registrerede Mærker. Varemærker. Rcg. 1920 Nr. 276. Anmeldt den 10. December 1919 Kl. 11'^ af Koninklijke Nederlaudsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleiimbronnen in Nederlandsch

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, Nr. 23 København, og indeholder Hekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direlctøren for Patent- og Varemærlcevæsenet, København, og indeliolder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere