Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014, skoleår 13/14 Institution Frederiksberg HF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik B Susanne Hansen 2ad Ma Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Bogstavregning Trigonometri Funktioner Eksponential- og logaritmefunktioner Differentialregning Regression og vækst Integralregning Statistik og normalfordelingen Side 1 af 6

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Bogstavregning Indhold [MAT B] s Regning med parenteser, kvadratsætningerne, potenser og rødder, potenser med rational eksponent, numerisk værdi. Progression: Begreber som anvendes i de efterfølgende emner Titel 2 Trigonometri Indhold [MAT B] s Ensvinklede trekanter. Definition af sinus, cosinus og tangens. Enhedscirklen. Formler til beregninger i retvinklet trekant. Formler til beregninger i vilkårlige trekanter: Arealformlen, sinusrelationerne og cosinusrelationerne. Progression: Begreber som anvendes i de efterfølgende emner Side 2 af 6

3 Titel 3 Funktioner Indhold [MAT B] s Funktionsbegrebet, definitionsmængde, værdimængde, regneforskrift, regning med funktionsudtryk. Elementære funktioner: kvadratfunktionen, kvadratrodsfunktionen, lineær funktion, reciprokfunktionen. Proportionalitet og omvendt proportionalitet. Lineære funktioner: Forskrift, graf, formler til bestemmelse af konstanterne a og b, linjens ligninger. Andengradspolynomiet: Graf, forskrift, diskriminant, rødder, toppunkt og faktoropløsning. Andengradsligningen. Polynomier: Forskrift og graf. Potensfunktioner: Forskrift og graf. Potentielle funktioner: Forskrift og graf, formler til bestemmelse af konstanterne a og b. Ligninger: Algebraisk løsning, grafisk løsning, nulreglen. 2 uger Progression: Begreber som anvendes i de efterfølgende emner. Titel 4 Eksponential- og logaritmefunktioner Indhold [MAT B] s Eksponentiel udvikling: Forskrift og graf, formler til bestemmelse af konstanterne a og b. Fordoblingskonstant, halveringskonstant. Eksponentialfunktioner. Den naturlige eksponentialfunktion. Logaritmefunktioner, den naturlige logaritmefunktion og ti-tals logaritmefunktionen. Logaritmeregneregler. Ligninger med logaritmer. Progression: Begreber som anvendes i de efterfølgende emner.. Side 3 af 6

4 Titel 5 Differentialregning Indhold [MAT B] s , s , s Definition differentialkvotient. Funktionstilvækst, differenskvotient, differentialkvotient, tangent, sekant, 3-trins reglen. Differentialkvotienter for: og f(x) = a x 2 + b x c 2 f ( x) x, f x) x (, f ( x) a x b Ligning for tangent. Regneregler for differentialkvotient ( k f, f + g, f g, f g ). Afledet funktion. Differentation af x n. Afledede funktioner til: eksponentielle funktioner, den naturlige eksponentialfunktion, den naturlige logaritmefunktion og potensfunktioner. Væksthastighed. Monotoniforhold, lokale ekstrema. Lokalt maksimunssted/minimumssted. Lokal maksimunsværdi/minimumsværdi. Optimering. Rapport i differentialregning. 4 uger Progression: Begreber som anvendes i de efterfølgende emner Side 4 af 6

5 Titel 6 Indhold Regression og vækst [MAT B] s Vækstmodeller. Lineær regression, eksponentiel regression og eksponentiel regression. Korrelation. 1 uge Progression: Begreber som anvendes i de efterfølgende emner Titel 7 Indhold Integralregning [MAT B] s Stamfunktion, ubestemt integral, regneregler for ubestemte integraler. Areal under graf, arealfunktionen, arealfunktion og stamfunktion, det bestemte integral, regneregler for bestemte integraler, arealbestemmelse. Rapport i integralregning Side 5 af 6

6 Titel 8 Indhold Statistik [MAT B] s , [M2] s , [V], kopiark om test. Ugrupperede observationer, hyppighed, frekvens, kumuleret hyppighed, kumuleret frekvens, kvartilsæt, middelværdi, varians, spredning. Grupperede observationer, intervalhyppighed, intervalfrekvens, kumuleret intervalhyppighed, kumuleret intervalfrekvens, histogram, sumkurve, kvartilsæt, middelværdi, varians, spredning. Frekvensfunktion, fordelingsfunktion. Normalfordelingen til behandling af datamaterialer, normalfordelingspapir. Test. Væsentligste arbejdsformer 2 uger Klasseundervisning, individuelt arbejde. [MAT B] MAT B hf, Carstensen, Frandsen, Studsgaard. Forlaget Systime 1.udgave, 3. oplag. [M2] Matematik 2 for obligatorisk niveau, Carstensen og Frandsen Forlaget Systime 1989 [MF] Matematik HF fællesfag, Jens Carstensen Forlaget Systime 1989 Fra C niveauet [VM] Vejen til matematik Knud Erik Nielsen, Esper Fogh Forlaget HAX Side 6 af 6

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Trine Eliasen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Mat C-B Henrik Jessen

Læs mere

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2009/10

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2009/10 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009/10 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Handelsskolen Sjælland Syd, Vordingborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2. juni 2014 Institution Kolding HF og VUC, Ålegården 2, 6000 Kolding (tovholder) VUC Vest, Stormgade 47,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse HF net-undervisning, HFe Fag og niveau

Læs mere

1 Ligninger. 2 Ligninger. 3 Polynomier. 4 Polynomier. 7 Vækstmodeller

1 Ligninger. 2 Ligninger. 3 Polynomier. 4 Polynomier. 7 Vækstmodeller 1 Ligninger a. Fortæl om algebraisk og grafisk løsning af ligninger ud fra ét eller flere eksempler. b. Gør rede for algebraisk løsning af andengradsligningen ax 2 + bx + c = 0. 2 Ligninger a. Fortæl om

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Favrskov Gymnasium Stx Matematik A Peter Lundøer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj- juni, 14-15 Horsens HF & VUC HF 2- årigt Matematik

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik B Janne Skjøth Winde 2.s mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik C Suna Vinther

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - juni 2015, skoleåret 14/15 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 670e 1208 Ma

Undervisningsbeskrivelse for: 670e 1208 Ma Undervisningsbeskrivelse for: 670e 1208 Ma Fag: Matematik C->B, HFE Niveau: B Institution: VoksenUddannelsescenter Frederiksberg (147248) Hold: 670e 1208 Ma (Matematik C-B, halvårshold) Termin: December

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C Lene Thygesen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Bodil Krongaard Lindeløv mac2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, hhx i Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf MATEMATIK C Lene Kærgaard Jensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C Jørgen Slot

Læs mere

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2011 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hhx Matematik C Peter Seide 1AB

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09/10 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Matematik A (2 årigt forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Campus vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C PEJE (Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Kristian Møller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 12/13 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik C Hasse Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelsescenter Herning, afd. HHX-Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2 Spørgsmål Nr. 1 TITEL: Statistik Definition af beskrivende statistik Opdeling af beskrivende statistik i grupperede observationer og ikke grupperede observationer Deskriptorerne typetal og middelværdi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14/15 IBC-Fredericia

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2014 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B 1. år: Dorthe Jørstad/Folmer Laursen 2. år: Folmer Laursen HH213MATB3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg Hfe Matematik C Claus Ryberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hf2 Matematik,

Læs mere