BETJENINGSVEJLEDNING. Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING. Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818

2 Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede. ADVARSEL: Undlad at fjerne dæksler (eller bagstykke) af hensyn til faren for elektrisk stød. Apparatet indeholder ingen dele, som bruger selv kan servicere. Overlad alt reparationsarbejde til en kvalificeret servicetekniker. FORSIGTIG: Udråbstegnet i den ligebenede trekant er beregnet til at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning. ADVARSEL: NEDSÆT RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE APPARAT FOR DRYP ELLER STÆNK! AC/DC ADAPTEREN FUNGERER SOM HOVEDAFBRYDER. SØRG FOR, AT DER ALTID ER LET ADGANG TIL DEN STIKKONTAKT, APPARATET ER TILSLUTTET. HVIS DU VIL SLUKKE APPARATET HELT, SKAL DU TAGE STIKKET TIL AC/DC ADAPTEREN UD AF STIKKONTAKTEN. DER SKAL ALTID VÆRE LET ADGANG TIL AC/DC ADAPTEREN, MENS APPARATET ER I BRUG. BEMÆRK VENLIGST: DU FINDER APPARATETS RATING LABEL PÅ BAGSIDEN AF APPARATET. FORSIGTIG MÅ IKKE UDSÆTTES FOR DRYP ELLER STÆNK! FORSIGTIG: JORDLEDNING ELLER POLARISERING. HVIS STIKPROPPENS ENE BEN ER BREDERE END DET ANDET, KAN STIKPROPPEN KUN VENDE PÅ ÉN MÅDE I STIKKONTAKTEN. BEMÆRK: ADVARSELSSYMBOLER ER TRYKT I BUNDEN AF APPARATET. SE VENLIGST BETJENINGSVEJLEDNINGEN. DAN-2

3 KNAPPER OG KONTROLLER 1. Bagstøtte til isat enhed 2. Holder til placering af din enhed (Smartphone/ Tablet) 3. LED Display 4. Knappen Forrige 5. Knappen Næste 6. Knappen Memory (hukommelse) 7. Knappen Tænd/ Sluk 8. Knappen Vol - / AL. Mode (alarmfunktion) 9. Knappen Vol+ / CLK Set (ur) 10. Funktionsvælger 11. Knappen Afspil/ Parring 12. Knappen Snooze/ Dimmer (lysdæmper) 13. USB ladeterminal 14. Aux In terminal 15. DC Strømindtag ( DC 5V ) 16. Stik til hovedtelefoner 17. FM trådantenne DAN-3

4 STRØMFORSYNING AC LYSNETDRIFT (EKSTERN AC-DC STRØMADAPTER) - DETTE APPARAT LEVERES MED ET "DC-STIK", HVORTIL KAN FOR- BINDES EN AC-ADAPTER MED EN RATING PÅ DC = 5V, 2A, OG MED ET STIK MED POLARITET SOM VIST PÅ TEGNINGEN (CENTER POSITIV) : - ANVEND UDELUKKENDE DEN MEDFØLGENDE AC-ADAPTER TIL DRIFT AF APPARATET. BRUG AF ANDEN TYPE ADAPTER KAN BESKADIGE APPARATET ELLER MEDFØRE, AT DET IKKE KAN FUNGERE KORREKT. - SÆT STIKKET TIL AC-ADAPTEREN I DC-TERMINALEN (STIKKET) PÅ BAGSIDEN AF APPARATET. - FORBIND AC-ADAPTERENS ANDET STIK TIL EN STANDARD STIKKONTAKT. - TRYK PÅ KNAPPEN "TÆND/ SLUK" FOR AT TÆNDE APPARATET. - DETTE APPARAT ER DESIGNET TIL AT FUNGERE UDEN NOGENSINDE AT BLIVE SLUKKET. DET ER ENTEN "TÆNDT" ELLER STÅR PÅ "STANDBY". - NÅR APPARATET STÅR PÅ STANDBY, VIL BAGGRUNDSLYSET I DET DIGITALE DISPLAY VÆRE DÆMPET, MEN DISPLAYET VISER DET AKTUELLE KLOKKESLET (UR- FUNKTIONEN). - DU KAN NÅR SOM HELST TÆNDE APPARATET FRA STANDBY VED AT TRYKKE PÅ KNAPPEN "TÆND/ SLUK". - SPAR PÅ ENERGIEN VED AT SÆTTE APPARATET PÅ "STANDBY", NÅR DET IKKE ER I BRUG. DIMMER LYSDÆMPNINGSFUNKTION DETTE APPARAT HAR EN LYSDÆMPNINGSFUNKTION, DER JUSTERER LYSSTYRKEN I DISPLAYETS BAGGRUNDSBELYSNING. DU KAN LET JUSTERE LYSSTYRKEN VED AT TRYKKE GENTAGNE GANGE PÅ KNAPPEN SNOOZE/ DIMMER (HØJ LYSSTYRKE / LAV LYSSTYRKE / FRA). DISPLAYETS BAGGRUNDSLYS VENDER ALTID TILBAGE TIL HØJ, SOM ER STANDARDINDSTILLINGEN, HVIS APPARATET ER BLEVET NULSTILLET. DIGITALT UR - APPARATET HAR ET INDBYGGET DIGITALT UR. (DISPLAYET VISER ALTID, HVAD KLOKKEN ER) SÅDAN INDSTILLER DU URET: 1. STIL APPARATET PÅ "STANDBY" 2. TRYK & HOLD KNAPPEN CLK SET I 3 SEKUNDER, HVOREFTER DISPLAYET VISER TIMER ELLER TIMER (BLINKER) 3. TRYK PÅ KNAPPEN FORRIGE ELLER NÆSTE FOR AT VÆLGE TIDSFORMAT 12-TIMER ELLER 24-TIMER. TRYK PÅ KNAPPEN CLK SET FOR AT BEKRÆFTE DIT VALG. 4. TRYK PÅ KNAPPEN FORRIGE ELLER NÆSTE FOR AT INDSÆTTE DET KORREKTE TIMETAL PÅ DISPLAYET & TRYK PÅ KNAPPEN CLK SET FOR AT BEKRÆFTE DIT VALG. 5. TRYK PÅ KNAPPEN FORRIGE ELLER NÆSTE FOR AT INDSÆTTE DET KORREKTE MINUTTAL PÅ DISPLAYET & TRYK PÅ KNAPPEN CLK SET FOR AT BEKRÆFTE DIT VALG. 6. URET ER NU INDSTILLET, OG KLOKKESLETTET VISES PÅ DISPLAYET. DAN-4

5 ALARM FUNKTION - DETTE APPARAT ER UDSTYRET MED 2 ALARMFUNKTIONER: BUZZER OG RADIO. INDEN DU INDSTILLER ALARMEN, SKAL DU FØRST SIKRE DIG, AT URET ER INDSTILLET (SE AFSNITTET "DIGITALT UR" PÅ FOREGÅENDE SIDE). SÅDAN INDSTILLES ALARMEN A. TIDSINDSTILLINGER FOR "ALARM" 1. TRYK PÅ KNAPPEN TÆND/ SLUK FOR AT STILLE APPARATET PÅ "STANDBY". 2. TRYK OG HOLD KNAPPEN AL. MODE, INDTIL DISPLAYET VISER: 3. TRYK PÅ KNAPPEN FORRIGE ELLER NÆSTE FOR AT INDSÆTTE DET ØNSKEDE TIMETAL FOR VÆKNINGEN OG TRYK DERNÆST PÅ KNAPPEN AL. MODE FOR AT BEKRÆFTE. DISPLAYET VISER NU: 4. TRYK PÅ KNAPPEN FORRIGE ELLER NÆSTE FOR AT INDSÆTTE DET ØNSKEDE MINUTTAL FOR VÆKNINGEN OG TRYK DERNÆST PÅ KNAPPEN AL. MODE FOR AT BEKRÆFTE. B. VALG AF "ALARM" VÆKKEMÅDE NU SKAL DU VÆLGE DEN SIGNALKILDE, DU VIL VÆKKES AF PÅ DET VALGTE TIDSPUNKT, SOM VIST HERUNDER: GÆLDER RADIO : TRYK PÅ KNAPPEN TÆND/ SLUK FOR AT TÆNDE APPARATET (DISPLAYETS BAGGRUNDSLYS TÆNDER). STIL IND PÅ DEN ØNSKEDE STATION. INDSTIL LYDSTYRKEN TIL DET ØNSKEDE NIVEAU VED AT TRYKKE PÅ KNAPPEN VOL. UP + ELLER VOL. DN -. NÅR DU HAR KLARGJORT DEN ØNSKEDE SIGNALKILDE, SKAL DU TRYKKE PÅ KNAPPEN TÆND/ SLUK FOR AT STILLE APPARATET PÅ STANDBY OG DERNÆST TRYKKE KORT PÅ KNAPPEN AL. MODE GENTAGNE GANGE FOR AT VÆLGE SIGNALKILDEN, SOM BESKREVET HERUNDER. *BEMÆRK: = BUZZER ALARM / FM = RADIO 1. VÆKKETIDSPUNKTET ER NU FULDT PROGRAMMERET, OG ALARMSYMBOLET VISES PÅ DISPLAYET SOM ANGIVELSE AF, AT ALARMFUNKTIONEN ER "AKTIV". (DISPLAYET VISER FØLGENDE OPLYSNINGER) DAN-5

6 2. APPARATET TÆNDER AUTOMATISK PÅ DET VALGTE TIDSPUNKT, SÅFREMT DU HAR HUSKET AT INDSTILLE ALARMFUNKTIONEN TIL "AKTIV". 3. NÅR DU VIL SLUKKE APPARATET EFTER AT DET AUTOMATISK HAR TÆNDT, SKAL DU BLOT TRYKKE ÉN GANG PÅ KNAPPEN TÆND/ SLUK. DERVED SLUKKES APPARATET, MEN ALARMINDSTILLINGERNE SLETTES IKKE, OG APPARATET TÆNDER AUTOMATISK IGEN PÅ NØJAGTIG SAMME TID DAGEN EFTER. 4. HVIS DU VIL DEAKTIVERE ALARMEN, SKAL DU TRYKKE KORT PÅ KNAPPEN AL. MODE. ALARMSYMBOLET "AL" FORSVINDER FRA DISPLAYET. 5. NÅR DU VIL AKTIVERE ALARMEN IGEN, SKAL DU GENNEMFØRE HELE PROCESSEN MED AT INDSTILLE "TIDSINDSTILLINGER" OG VÆKKEMÅDE, SOM BESKREVET PÅ FOREGÅENDE SIDE. FUNKTIONEN SNOOZE - NÅR ALARMEN LYDER, KAN DU VÆLGE AT SLÅ DEN FRA MIDLERTIDIGT I EN PERIODE PÅ 9 MINUTTER. DET GØRES VED AT TRYKKE ÉN GANG PÅ KNAPPEN SNOOZE/ DIMMER. - ALARMEN LYDER AUTOMATISK IGEN, EFTER AT SNOOZE-PERIODEN PÅ DE 9 MINUTTER ER GÅET. - DENNE PROCES KAN GENTAGES I OP TIL CA. 90 MINUTTER FRA DET OPRINDELIGE VÆKKETIDSPUNKT. AUTOMATISK SLUKKEFUNKTION (SLEEP TIMER) - DETTE APPARAT HAR EN SÆRLIG SLEEP TIMER FUNKTION, DER KAN SLUKKE APPARATET AUTOMATISK. DETTE ER NYTTIGT, HVIS DU GERNE VIL FALDE I SØVN TIL MUSIK. - DU KAN NÅR SOM HELST MENS APPARATET ER TÆNDT TRYKKE OG HOLDE KNAPPEN SNOOZE/ DIMMER, INDTIL SYMBOLET "SL" BLINKER PÅ DISPLAYET. TRYK DERNÆST GENTAGNE GANGE PÅ KNAPPEN SNOOZE/ DIMMER FOR AT VÆLGE PERIODEN FOR AUTOSLUK. (*OFF BETYDER, AT AUTOSLUK ER DEAKTIVERET) BLUETOOTH TRÅDLØS AFSPILNING DETTE APPARAT KAN STREAME AUDIO TRÅDLØST FRA EN HVILKEN SOM HELST BLUETOOTH ENHED INDENFOR 10 METERS AFSTAND. DU SKAL BLOT PARRE ENHEDEN MED AFSPILLEREN OG NYDE TRÅDLØS AFSPILNING, SOM DU KAN STYRE FRA DIN BLUETOOTH ENHED. KLARGØRING AF ENHEDEN: - TRYK PÅ KNAPPEN TÆND/STANDBY FOR AT TÆNDE APPARATET. - TRYK PÅ KNAPPEN FUNC., INDTIL SYMBOLET BT VISES PÅ DISPLAYET. - LED INDIKATOREN BLINKER SOM ANGIVELSE AF, AT APPARATET ER TÆNDT OG VENTER PÅ PARRING. - I BLUETOOTH INDSTILLINGERNE PÅ DIN EKSTERNE ENHED SKAL DU SØGE EFTER EN BLUETOOTH ENHED MED NAVNET DENVER CRB-818 OG VÆLGE DEN FOR AT OPRETTE FORBINDELSE TIL DENNE ENHED. - LED INDIKATOREN FORBLIVER TÆNDT, MENS PARRINGEN OPRETHOLDES. *BEMÆRK, AT KUN ÉN ENHED KAN VÆRE PARRET MED DENNE CLOCK RADIO PÅ ET GIVET TIDSPUNKT. KLARGØRING AF DIN TELEFON ELLER ANDEN BLUETOOTH ENHED: - TÆND ENHEDEN OG AKTIVÉR BLUETOOTH FUNKTIONEN. DETTE FINDES SÆDVANLIGVIS I MENUEN UNDER GENERELLE INDSTILLINGER ELLER LIGNENDE. *KIG I VEJLEDNINGEN TIL DIN ENHED FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER OM BLUETOOTH. OPRET FORBINDELSEN: - GÅ IND I BLUETOOTH INDSTILLINGERNE PÅ DIN ENHED. - TILFØJ ELLER SØG EFTER ENHEDER. DAN-6

7 - HVIS DU BLIVER BEDT OM AT INDTASTE EN KODE, SKAL DU INDTASTE *DETTE SKAL KUN GENNEMFØRES ÉN GANG PR. ENHED. HVIS DU SENERE VIL PARRE MED EN ANDEN ENHED, SKAL DU GENNEMFØRE OVENSTÅENDE KLARGØRING OG TILSLUTNING IGEN. DEAKTIVERING AF FORBINDELSEN: HVIS DU VIL OPHÆVE PARRINGEN MED EN BLUETOOTH ENHED, DER ELLEREDE ER PARRET, SKAL DU TRYKKE OG HOLDE KNAPPEN PARRING I NOGLE FÅ SEKUNDER. INDSTILLING AF LYDSTYRKEN: SKRU OP OG NED FOR LYDEN VED AT TRYKKE PÅ KNAPPERNE VOL+ OG VOL- PÅ APPARATET ELLER VED AT INDSTILLE LYDSTYRKEN PÅ DEN TILSLUTTEDE BLUETOOTH ENHED. *BEMÆRK, AT HVIS DER INGEN AFSPILNING ER, SKAL DU TJEKKE, OM DER SKULLE VÆRE SKRUET HELT NED FOR LYDEN ENTEN PÅ DETTE APPARAT ELLER PÅ DEN TILSLUTTEDE BLUETOOTH ENHED. TJEK LIGELEDES, AT DU RENT FAKTISK AFSPILLER FRA DEN ENHED, DER ER KORREKT PARRET MED DETTE APPARAT. AFSPILNING AF MUSIK VIA BLUETOOTH - TRYK PÅ KNAPPEN AFSPIL/ PAUSE FOR AT STARTE AFSPILNINGEN. - DU KAN NÅR SOM HELST UNDER AFSPILNINGEN TRYKKE PÅ KNAPPEN AFSPIL/ PAUSE, HVIS DU VIL PAUSE AFSPILNINGEN. TRYK IGEN FOR AT GENOPTAGE AFSPILNINGEN FRA SAMME STED I INDHOLDET. - DU KAN NÅR SOM HELST UNDER AFSPILNINGEN TRYKKE KORT PÅ KNAPPEN NÆSTE ELLER FORRIGE : ELLER FOR AT SPRINGE FREM ELLER TILBAGE TIL NÆSTE ELLER FOREGÅENDE MUSIKFIL. SÅDAN FORETAGER DU AFSPILNING VIA LINE IN TERMINALEN (AUX-INDGANGEN) - DU KAN TILSLUTTE AUDIO-UDGANGEN PÅ DETTE EN EKSTERN ENHED, SOM F.EKS. EN MP3-AFSPILLER, TIL DETTE APPARAT, HVIS DU VIL LYTTE TIL INDHOLDET FRA EN EKSTERN ENHED VIA KVALITETSFORSTÆRKEREN I DETTE MUSIKSYSTEM. - TIL TILSLUTNING AF EN EKSTERN ENHED ANVENDES ET STANDARD STEREO LYDKABEL MED JACK-STIK (3,5MM TIL 3,5MM STIK). KABLET FORBINDES TIL TERMINALEN MÆRKET "HEADPHONE OUT" ELLER "LINE-OUT" PÅ DEN TILSLUTTEDE ENHED OG TIL AUX IN-STIKKET PÅ DETTE APPARAT. - VÆLG FUNKTIONEN "AUX IN" VED AT TRYKKE ÉN GANG PÅ KNAPPEN FUNCTION. - TÆND DEN EKSTERNE ENHED (F.EKS. MP3-AFSPILLER). - START AFSPILNINGEN FRA DEN EKSTERNE ENHED OG INDSTIL LYDSTYRKEN TIL DET ØNSKEDE NIVEAU MED VOLUMENKNAPPERNE PÅ DEN EKSTERNE ENHED. - HUSK AT SLUKKE BÅDE DETTE APPARAT OG DEN TILSLUTTEDE ENHED, NÅR DU ER FÆRDIG MED AT LYTTE TIL MUSIK FRA DEN EKSTERNE AFSPILLER. - DU KAN NÅR SOM HELST SKIFTE TILBAGE TIL AFSPILNING VIA BLUETOOTH VED AT TRYKKE PÅ KNAPPEN FUNCTION IGEN. ELEKTRONISK VOLUMENKONTROL - DETTE APPARAT ER UDSTYRET MED EN ELEKTRONISK VOLUMENKONTROL (AF TRYKKNAPTYPE). - NÅR DU VIL SKRUE OP ELLER NED FOR LYDEN, SKAL DU TRYKKE PÅ KNAPPEN (VOL +) FOR AT SKRUE OP OG KNAPPEN (VOL -) FOR AT SKRUE NED. - SLIP KNAPPEN, NÅR LYDSTYRKEN HAR NÅET DET ØNSKEDE NIVEAU. - AF OG TIL, ISÆR I FORBINDELSE MED AFSPILNING AF RADIO, VIL DU HØRE ET (REPETITIVT) "KLIK - KLIK - KLIK ", NÅR DU SKRUER OP ELLER NED FOR LYDEN. DETTE ER NORMALT OG KLIK-LYDEN FORSVINDER IGEN, NÅR DU SLIPPER VOLUMENKNAPPEN (NÅR DU HAR NÅET DET ØNSKEDE NIVEAU FOR LYDSTYRKEN). BETJENING AF RADIOEN - TRYK ÉN GANG PÅ KNAPPEN "TÆND/ SLUK" FOR AT TÆNDE APPARATET. - TRYK GENTAGNE GANGE PÅ KNAPPEN FUNCTION, INDTIL DISPLAYET VISER "FM". DAN-7

8 - STRÆK FM TRÅDANTENNEN UD OG PLACÉR DEN SÅLEDES, AT DU OPNÅR DEN BEDST MULIGE MODTAGELSE. - TRYK PÅ KNAPPEN AFSPIL/ PARRING FOR AT VÆLGE DEN ØNSKEDE AFSPILNINGSFUNKTION (STEREO/ MONO). I VISSE TILFÆLDE, HVIS MODTAGELSEN ER DÅRLIG, KAN DET VÆRE EN FORDEL AT VÆLGE MODTAGELSE I MONO, DA RADIOSIGNALET DERVED GÅR KLARERE IGENNEM. DK-7 MANUEL JUSTERING AF FREKVENS (SKANNINGSMODUS) - TRYK (OG SLIP OMGÅENDE) KNAPPEN FORRIGE ELLER NÆSTE FOR AT 'SKANNE' (DVS. JUSTERE MANUELT) RADIOFREKVENSEN 'OP' ELLER 'NED' MED ET TRIN AD GANGEN. - RADIOENS DIGITALE DISPLAY VISER DEN NØJAGTIGE FREKVENS FOR HVERT ENKELT TRIN. - NÅR DU FINDER DEN ØNSKEDE FREKVENS ELLER STATION, KAN DU GEMME DEN PÅ EN AF RADIOENS FASTE PROGRAMPLADSER. (SE AFSNITTET RADIOENS HUKOMMELSE ). AUTOMATISK JUSTERING AF FREKVENS (SØGEMODUS) - TRYK OG HOLD (I 2 SEKUNDER) KNAPPEN FORRIGE ELLER NÆSTE FOR AT SØGE (DVS. JUSTERE AUTOMATISK) RADIOFREKVENSEN 'OP' ELLER 'NED' TIL DEN NÆSTE TILGÆNGELIGE STATION PÅ FREKVENSBÅNDET. - RADIOENS DIGITALE DISPLAY VISER DEN NØJAGTIGE FREKVENS FOR DEN NÆSTE STATION, DEN FINDER. - NÅR DU FINDER DEN ØNSKEDE STATION, KAN DU GEMME DEN PÅ EN AF RADIOENS FASTE PROGRAMPLADSER. (SE AFSNITTET RADIOENS HUKOMMELSE ). RADIOENS HUKOMMELSE (LAGRING AF FASTE STATIONER) - DU KAN NÅR SOM HELST LAGRE DEN AKTUELLE RADIOSTATION ELLER FREKVENS I APPARATETS HUKOMMELSE PÅ EN AF DE FASTE PROGRAMPLADSER. - TRYK PÅ KNAPPEN MEMORY, INDTIL "P01" BLINKER PÅ DISPLAYET. - TRYK PÅ KNAPPEN FORRIGE ELLER NÆSTE FOR AT VÆLGE DEN ØNSKEDE FASTE PROGRAMPLADS. (DER ER I ALT 20 FASTE PROGRAMPLADSER I RADIOEN). - TRYK ÉN GANG PÅ KNAPPEN MEMORY FOR AT GEMME DEN VALGTE STATION PÅ DEN VALGTE PROGRAMPLADS. - NÅR DU VIL GENKALDE EN AF DE FASTE STATIONER, SKAL DU BLOT TRYKKE ÉN GANG PÅ KNAPPEN MEMORY OG DERNÆST VÆLGE PROGRAMPLADSEN VED AT TRYKKE PÅ KNAPPEN FORRIGE ELLER NÆSTE. RADIOEN GENKALDER HEREFTER STATIONEN. - HVIS DU VIL SLETTE EN FAST STATION, SKAL DU BLOT GEMME EN ANDEN STATION PÅ SAMME PROGRAMPLADS. USB LADEFUNKTION DETTE APPARAT ER UDSTYRET MED EN DC 5V USB LADETERMINAL PÅ BAGPANELET. HVIS DU VIL ANVENDE LADEFUNKTIONEN, SKAL DU BLOT FORBINDE DEN ENHED, DU VIL OPLADE (F.EKS. SMARTPHONE ELLER TABLET), TIL ET PASSENDE USB- KABEL OG SLUTTE DEN TIL USB LADETERMINALEN. (DENNE FUNKTION ER KUN AKTIV, NÅR APPARATET ER TILSLUTTET LYSNETTET VIA AC ADAPTEREN). DEN EKSTERNE ENHED OPLADES AUTOMATISK, NÅR DEN ER KORREKT TILSLUTTET, SELV UNDER AFSPILNING. SPECIFIKATIONER STRØMKRAV :... DC 5V, 2A GENNEM INDBYGGET DC-STIK EKSTERN AC-DC STRØMADAPTER 110V-240V ~ 50/60Hz DAN-8

9 HØJTTALER :... HØJTTALER 2" X 2 FREKVENSOMRÅDE :... FM MHz ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. Importeret af: DENVER ELECTRONICS A/S Stavneagervej Egaa Danmark DAN-9

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER Bagpanel 1. Knappen SNOOZE / DIM / SLEEP (snooze/dæmpning/autosluk)

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER 1. Knappen ON/OFF (tænd/sluk) 2. Knappen HOUR TU - (time/tuning-)

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-70181 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

Bluetooth-højttaler BRUGERMANUAL BTL-60

Bluetooth-højttaler BRUGERMANUAL BTL-60 Bluetooth-højttaler BRUGERMANUAL BTL-60 Betjeningsvejledning Når du tænder højttaleren, starter den som standard op i Bluetooth-tilstand. Herefter kan du let parre den med din smartphone eller PC med Bluetooth-funktion.

Læs mere

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 1 2014-04-23 16:14:45 Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 5 2014-04-23 16:14:46 Danish KNAPPER OG KONTROLLER FORSIGTIG : UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD VED ALTID AT TRYKKE STIKPROPPEN

Læs mere

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

TAQ-10192G DANISH / DANSK

TAQ-10192G DANISH / DANSK TAQ-10192G Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15 DATE: 28 APR 10 MODEL: IFM-15 "DENVER + S" DANISH MANUAL REVISED FOR APPROVAL SIZE: 102 (W) X 136 (H)MM MATERIAL: 80G WOODFREE PAPER PRINTING COLOR: BLACK BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION RISK OF ELECTRIC

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-11003 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

TAQ-70262KBLUE/PINKMK2

TAQ-70262KBLUE/PINKMK2 TAQ-70262KBLUE/PINKMK2 Venligst tilslut til Wifi samt oprette en Google play konto (for at kunne download apps og spil), før du starter Kidoz programmet. Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10123 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

CRB-619BLACK MK2 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER

CRB-619BLACK MK2 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER CRB-619BLACK MK2 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. Knappen POWER ON-OFF (tænd/ sluk) / ALARM FRA 2. Knappen SOURCE (signalkilde) 3. Knappen MEMORY/ CLK.ADJ. (indstil ur) 4. Knappen ALARM 1 TIL - FRA INDSTIL

Læs mere

TAQ DANISH / DANSK. inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug.

TAQ DANISH / DANSK.   inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug. TAQ-10363 www.denver-electronics.com nye tablet og tager den i brug. inden du tilslutter din Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten

Læs mere

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. OVERSIGT OVER PRODUKTET 2 4 1 Power/Mode Preset Scan 5 7 8 Menu Vol- Vol+ Prev 9 6

Læs mere

TAQ-10213G. DANISH / DANSK

TAQ-10213G.   DANISH / DANSK TAQ-10213G www.denver-electronics.com Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD)

Læs mere

DENVER CRP-515 DANISH

DENVER CRP-515 DANISH DENVER CRP-515 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. VOL- 2. VOL+ / DISPLAY AUTOSKIFT TIL / FRA 3. > / TUNE + / DST (sommertid)

Læs mere

Præsentation af knapper

Præsentation af knapper 8 Præsentation af knapper DAB/FM DAB/FM-knap tilstand ENTER Gå ind systemmenuen (tryk på ENTER i 3 sekunder) og vælg funktion INFO Kontroller softwareversion (tryk på INFO i 3 sekunder) og kontroller programmet

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

TAQ DANISH / DANSK. inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug.

TAQ DANISH / DANSK.   inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug. TAQ-70332 www.denver-electronics.com nye tablet og tager den i brug. inden du tilslutter din Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10153MK2 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Clock-radio CRL-330 wwwdenver-electronicscom Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug Produktoplysninger Sæt foden korrekt på i den rille, der er beregnet

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

DENVER CRP-618 DANISH

DENVER CRP-618 DANISH DENVER CRP-618 DANISH 15 16 14 17 18 19 20 KNAPPER OG KONTROLLER 1. PROJEKTION TIL/ FRA 2. TIDSPROJEKTION 180 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk)/ DIMMER (dæmpning)/ DST (sommertid) 4. TÆND SLUK RADIO / ALARM

Læs mere

DENVER CRL-310 DANISH

DENVER CRL-310 DANISH DENVER CRL-310 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. LAMPESKÆRM 2. DISPLAY 3. LYS TIL / FRA 4. VALG AF LAV LYSINTENSITET 5. VALG AF HØJ LYSINTENSITET 6. HUMØRLYS TIL - FRA / VÆLG HUMØRLYS 7. TIME SET (indsæt

Læs mere

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG.

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. 2.1-kanal BLUETOOTH HOJTTALER LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. BETJENINGSVEJLEDNING Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Læs mere

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde.

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. Du hører et Bip, og den blå indikator begynder at blinke. B. Sådan slukker

Læs mere

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK TAQ-70202 MK2 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Betjeningsvejledning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Knapper og kontroller: 2. Betjening 2.1 Generelle funktioner: Funktion Vejledning Tænde Tryk og hold knappen i 3 sekunder, når enheden

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Betjeningsvejledning DAB-11.

Betjeningsvejledning DAB-11. Betjeningsvejledning DAB-11 www.denver-electronics.com 1 Funktioner: 1. Trådløs overførsel af DAB+/DAB-radio til din eksisterende bilradio/forstærker med FM transmissionsteknologi 2. Quick SCAN til søgning

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Features. Indholdet i æsken DEN

Features. Indholdet i æsken DEN DEN Features ASA-30 kan anvendes enten som en ekstra sirene tilsluttet dit alarmsystem eller som en uafhængig sirene forbundet til en fjernbetjening og/eller trådløse detektorer. - Trådløs tilslutning

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette symbol angiver,

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

CD Boombox TCL-212BT

CD Boombox TCL-212BT CD Boombox TCL-212BT BRUGERVEJLEDNING Advarsler og forholdsregler Dette symbol, der findes på bagsiden eller i bunden af enheden, er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder

Læs mere

Instruktionsvejledning. Bluetooth-højttaler BTL Du skal læse hele instruktionsvejledningen omhyggeligt,

Instruktionsvejledning. Bluetooth-højttaler BTL Du skal læse hele instruktionsvejledningen omhyggeligt, Instruktionsvejledning Bluetooth-højttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Du skal læse hele instruktionsvejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Betjeningsvejledning Når du tænder højttaleren,

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

BTS KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING. BETJENINGSVEJLEDNING

BTS KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING.  BETJENINGSVEJLEDNING BTS-650 2.1-KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING. BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det

Læs mere

CR-718 B R U K S A N V I S N I N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE U SO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING

CR-718 B R U K S A N V I S N I N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE U SO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING CR-718 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G B E T J E N I N G S V E J L E D N I N G B E D I E N U N G S A N L E I T U N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

PLADESPILLER MED FM-RADIO / / / / / / / / / / MODEL: VPR-130

PLADESPILLER MED FM-RADIO / / / / / / / / / / MODEL: VPR-130 PLADESPILLER MED FM-RADIO MODEL: VPR-130 INSTRUCTION MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING GEBRUIKSHANDLEIDING KÄYTTÖOHJE GUIDE D'UTILISATION BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI INSTRUKCJA OBSŁUGI MANUAL DE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING EBO-620

BETJENINGSVEJLEDNING EBO-620 BETJENINGSVEJLEDNING EBO-620 www.denver-electronics.com Før du tilslutter, betjener eller indstiller dette produkt, bør du omhyggeligt læse denne betjeningsvejledning helt igennem. Introduktion 1. Opdatér

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

OPERATING INSTRUCTION BTL-300

OPERATING INSTRUCTION BTL-300 OPERATING INSTRUCTION BTL-300 ALL RIGHTS RESERVED/COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ OVERSIGT OVER HØJTTALEREN 1.LED-display 2.POWER/INPUT: TÆND/SLUK omskifter for USB/LINE IN/BLUETOOTH

Læs mere

TWE-50 Trådløse øretelefoner

TWE-50 Trådløse øretelefoner TWE-50 Trådløse øretelefoner Betjeningsvejledning Indholdet i pakken Bedienungsanleitung Oversigt over produktet Finne Ladekontakter MFB multifunktionsknap -indikator Mikrofon øreprop Specifikationer Modelnavn

Læs mere

DENVER PBA-12000BLACK

DENVER PBA-12000BLACK DENVER PBA-12000BLACK Ingang (Micro-USB) (Opladning PBA-12000BLACK) Strømindikator 1. Oplad DENVER PBA-12000BLACK med en AC-adapter (AC-adapter er tilkøb). 2. Oplad DENVER PBA-12000BLACK ved at forbinde

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4 TFT-display Kvikstartguide 2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display Model: DENVER BC-241 www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics I. Oversigt over produktet Kamera Bevægelsesdetektion

Læs mere

DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Kvikstartguide BFH-11 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug.

Kvikstartguide BFH-11   Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. Kvikstartguide BFH-11 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. Oplad fitness-armbåndet i 30 minutter inden brugen. Minimumskrav til din smartphone 1.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning BFH-14 FITNESSARMBÅND Betjeningsvejledning www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DANSK 1. Funktioner 0.96" 96x64 LCD Farve Display Indbygget HR-sensor til overvågning af din puls

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TOWER SPEAKER MED ipod/iphone DOCK & PLL FM STEREO-RADIO MODEL: IPT-400

BETJENINGSVEJLEDNING. TOWER SPEAKER MED ipod/iphone DOCK & PLL FM STEREO-RADIO MODEL: IPT-400 BETJENINGSVEJLEDNING 1 2 7 8 9 TOWER SPEAKER MED ipod/iphone DOCK & PLL FM STEREO-RADIO 34 5 6 MODEL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager din nye tower speaker

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM I 3 DELE MODEL: MC Digital AM/FM Stereo Tuner CD/MP3 afspiller Ur Kan hænge på væggen Fjernbetjening

BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM I 3 DELE MODEL: MC Digital AM/FM Stereo Tuner CD/MP3 afspiller Ur Kan hænge på væggen Fjernbetjening BETJENINGSVEJLEDNING MODEL: MC-7150 SYSTEM I 3 DELE Digital AM/FM Stereo Tuner CD/MP3 afspiller Ur Kan hænge på væggen Fjernbetjening WWW.denver-electronics.com VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER * Undlad at

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

DA-1 ADVARSEL : UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE ANLÆG FOR DRYP ELLER STÆNK.

DA-1 ADVARSEL : UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE ANLÆG FOR DRYP ELLER STÆNK. For at få bedste muligt udbytte og glæde af dit nye anlæg, er det en god idé at læse denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder at betjene anlægget. Derved danner du dig et overblik over anlæggets

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

TDA-60. Bærbar Boombox med USB / MP3 / CD / DAB / FM-radio. Betjeningsvejledning

TDA-60. Bærbar Boombox med USB / MP3 / CD / DAB / FM-radio. Betjeningsvejledning TDA-60 Bærbar Boombox med USB / MP3 / CD / DAB / FM-radio Betjeningsvejledning Tak fordi du valgte at købe vores produkt. Vi håber, du får stor fornøjelse af det. www.facebook.com/denverelectronics Symboler

Læs mere

True Wireless TWE-36 TWS

True Wireless TWE-36 TWS True Wireless TWE-36 TWS Betjeningsvejledning www.facebook.com/denverelectronics Indholdet i pakken 2 x øretelefoner 1 x opladningsetui 1 x USB-kabel 1 x betjeningsvejledning Produktbeskrivelse 1 Støvtæt

Læs mere

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har købt denne WOOFit DAB+ Radio fra SACKit. Læs venligst hele brugermanualen før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. Vi forbeholder os retten

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

WATER DANCING KARAOKE SPEAKER

WATER DANCING KARAOKE SPEAKER WATER DANCING KARAOKE SPEAKER TWS-40K THIS IS NOT A TOY. www.facebook.com/denverelectronics DENVER TWS-40K Kvikstartguide KNAPPER OG KONTROLLER DEN-1 OPSÆTNING - KOM GODT I GANG TILSLUTNING TIL LYSNETTET

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-37 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S, www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Sonic Traveller SBT600SS

Sonic Traveller SBT600SS Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING Sonic Traveller SBT600SS Vigtigt Læs venligst denne brugervejledning grundigt, og gem den til senere brug. Brug kun den medfølgende strømforsyning. Advarsel For at mindske risiko

Læs mere

Introduktion. Kameraoversigt

Introduktion. Kameraoversigt Introduktion Dette produkt er et HD-videoprodukt, som lever op til markedets høje krav. Det tilbyder markedsførende digital video, kamera, lydoptagelse, videoafspilning og andre funktioner. Kameraet er

Læs mere

Indholdet i æsken. Før første ibrugtagning

Indholdet i æsken. Før første ibrugtagning 9 DEN Indholdet i æsken 1 x Trådløs kæledyrsimmun PIR bevægelsesdetektor 1 x Beslag 1 x Brugermanual ASA-40 er en højtydende trådløs kæledyrsimmun PIR bevægelsesdetektor. Denne bevægelsesdetektor udløser

Læs mere

SW-450 SMARTWATCH Betjeningsvejledning

SW-450 SMARTWATCH Betjeningsvejledning SW-450 SMARTWATCH Betjeningsvejledning www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-2 DANSK Forsigtig læs dette omhyggeligt! Forsøg ikke at åbne dit smartwatch. Udsæt ikke uret for

Læs mere

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK DAB+/ FM/ CD/ Bluetooth Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner, skal du læse denne

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-38 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

TRÅDLØS MUSIK-ADAPTER 2

TRÅDLØS MUSIK-ADAPTER 2 Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, antyder dette ikke, at varemærkeindehaveren på nogen måde er tilknyttet KitSound, eller at denne anbefaler produkterne i denne

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

MP3/CD/Radio Mikrosystem med ipod Dock

MP3/CD/Radio Mikrosystem med ipod Dock MCI-101 MP3/CD/Radio Mikrosystem med ipod Dock BETJENINGSVEJLEDNING ADVARSLER 1. ADVARSEL: Læs oplysningerne om elsikkerhed i bunden af apparatet, inden du slutter det til lysnettet eller tager det i brug.

Læs mere

BLUETOOTH MUSIK-ADAPTER

BLUETOOTH MUSIK-ADAPTER Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning SW-450 SMARTWATCH Betjeningsvejledning www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DANSK Forsigtig læs dette omhyggeligt! Forsøg ikke at åbne dit smartwatch. Udsæt ikke uret for vand

Læs mere

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening Danish slukke fjernbetjeningen. Hvis du ikke overholder denne rækkefølge, kan det medføre, at du mister kontrollen over dronen og derved udsætter dig selv og andre for fare. Gør det til en vane at overholde

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB

DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB ADVARSEL NEDSÆT RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE APPARAT FOR REGN ELLER FUGT. FORSIGTIG Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse

Læs mere

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke Brugsvejledning Trådløs MP3 dørklokke Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD Funktioner... 4 Beskrivelse af dørklokke... 5 Beskrivelse af modtager... 6 Dørklokke... 8 Melodier... 8 Melodivalg... 8 Lydjustering...

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere