Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften."

Transkript

1 Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling. Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Det er vi glade for og stolte over. Det vidner om interesse og fortsat stor opbakning til Møns Bank. Så tak fordi I har taget jer tiden til at komme her i aften. Jeg håber, vi vil få en god generalforsamling. Ser vi tilbage på 2014 blev det endnu et begivenhedsrigt år for den finansielle sektor, hvor specielt landbrugets driftsforhold har givet store udfordringer mange steder. Dette har ikke været tilfældet i Møns Bank, da bankens landbrugskunder generelt har meget tilfredsstillende kapitalforhold. Med et overskud på 18,3 mio. kr. efter skat, så blev 2014 et godt år for Møns Bank, hvor grundlaget for bankens aktiviteter blev styrket på stort set alle områder. I vores nære markeds-områder fik vi etableret en ny afdeling i Næstved, fik nye og større rammer i Præstø, har øget bankens 1

2 markedsfokus i Vordingborg-området samt etableret en ny afdeling til bankens fjernkunder. Jeg glæder mig samtidig over, at Møns Bank er kernesund, og banken siden finanskrisen i 2008 er kommet styrket igennem en årrække med særdeles vanskelige driftsforhold for den finansielle sektor. Og lad dette være min indgangsreplik til bestyrelsens beretning for bankens aktivitet i det forgangne år. 2

3 International økonomi Indledningsvist vil jeg sige, at 2014 var et år, hvor det er svært at se den røde tråd i verdensøkonomien, for der har været en meget forskellig udvikling i de enkelte lande og regioner. Den amerikanske og for os vigtigste økonomi, oplevede en pæn fremgang i væksten, og det forventes, at væksten i 2015 vil komme op omkring 3 procent. Noget tyder derfor på, at USA er inde i et længerevarende opsving. Det betyder også, at den amerikanske centralbank på et tidspunkt i 2015 nok vil stramme pengepolitikken i form af rentestigninger. Det forventes dog, at denne proces vil blive meget forsigtig og forholdsvis langsom, da opsvinget endnu er skrøbeligt. I Europa var 2014 til gengæld et år præget af stagnation, manglende vækst og høj arbejdsløshed på den sydlige del af kontinentet. Det var ellers ventet fra flere sider, at 2014 ville blive året, hvor væksten ville vende tilbage til Europa, men i stedet har krisen i Ukraine drevet en bølge af usikkerhed ind over de europæiske lande, hvilket har fået virksomheder og investorer til at holde igen. 3

4 Derudover har året været præget af en reel frygt for deflation i Eurozonen. En frygt, der kun er blevet større som følge af det kraftige olieprisfald i slutningen af Det har resulteret i, at Den Europæiske Centralbank ad flere omgange har lempet pengepolitikken, dog indtil videre - uden det ønskede resultat. Her i starten af det nye år annoncerede Den Europæiske Centralbank så et helt nyt opkøbsprogram af obligationer på 60 milliarder euro - om måneden, der skal løbe frem til og med september Opkøbsprogrammet er inspireret af USA og har til formål på kontrolleret vis at øge inflationen og væksten i Euroområdet. I Europa forventes pengepolitikken i 2015 altså at gå i stik modsat retning af USA. Selvom den faldende oliepris har negativ indvirkning på inflationen, vil den omvendt have en positiv indflydelse på det alt for lave private forbrug i Euro-området. Prisen på olie spiller også en stor rolle i Vestens konflikt med Rusland. Den russiske økonomi er hårdt ramt af kombinationen af de vestlige sanktioner og den faldende oliepris. Den russiske rubel er derfor styrtdykket, men det er svært at vurdere, hvorvidt dette øger eller forværrer muligheden for en løsning på konflikten i Ukraine. 4

5 Dansk økonomi Når blikket rettes mod dansk økonomi, så voksede den samlede økonomi en smule i på trods af et dårligt år for eksporten. Samtidig bevægede såvel arbejdsmarkedet som boligmarkedet sig i den rigtige retning. Arbejdsløsheden faldt - om end ganske svagt - igennem 2014, og boligmarkedet oplevede prisstigninger, som dog primært er centreret omkring de største byer. Der synes derimod at være en vis træghed i andre dele af landet, herunder bankens nære markedsområde. Den lave vækst i 2014 skyldes blandt andet fortsat forsigtighed blandt forbrugerne, der stadig holder på pengene på trods af de bedre forhold på arbejds- og boligmarkedet. Det skal samtidig bemærkes, at forbrugertillidsindikatoren - der er et barometer for forbrugernes optimisme omkring deres økonomiske fremtid har ligget på et højt niveau, hvilket giver forhåbninger om en fremgang i det private forbrug i En række af de usædvanlige makroøkonomiske og politiske forhold og usikkerhedsmomenter, der prægede 2014, forventes også at præge

6 Som jeg nævnte tidligere har Den Europæiske Centralbank optrappet kampen for at bekæmpe en længerevarende deflation i Euroområdet gennem yderligere lettelser i pengepolitikken. Derfor må vi også forvente, at de historisk lave renter, som vi oplever herhjemme, ikke vil ændre sig nævneværdigt foreløbigt. Alt i alt synes dansk økonomi at være i fremgang og med tiltagene fra Den Europæiske Centralbank og en fastholdelse af den danske fastkurspolitik, vil mulighederne for økonomisk vækst øges. Samlet set er der således grund til at være behersket optimist med hensyn til udviklingen i dansk økonomi. 6

7 Udviklingen i den danske banksektor På landsplan er antallet af selvstændige pengeinstitutter faldet meget siden finanskrisens første krusninger viste sig i 2007 og frem til i dag - er der næsten tale om en halvering. Målt i antal - er der blevet 69 færre i løbet af de seneste 7 år, og der er nu 82 pengeinstitutter tilbage i Danmark, hvis man ser bort fra filialerne af udenlandske banker. Og med få undtagelser har Østdanmark siden 2008 mistet alle sine lokalbanker. Som én af de få tilbageværende lokalbanker i Østdanmark har Møns Bank vist sig at være langtidsholdbar, og i dag står Møns Bank væsentligt stærkere end før finanskrisen. 7

8 Lokalbanken lever Via sammenlægningen med sparekasserne i Fanefjord og Kongsted er bankens position i det nære markedsområde styrket igennem de senere år. Vi er derfor meget tilfredse med, at Møns Bank var et oplagt valg, da der skulle findes en løsning for de to sparekasser. Møns Banks markedsposition er endvidere blevet yderligere styrket i Præstø og på Møn med de landsdækkende bankers filiallukninger. Vi har derfor styrket rammerne for bankens aktiviteter i de to områder. I Stege er der behov for yderligere plads og bedre rammer til afvikling af investeringsaktiviteter, kundemøder samt bankens fjernkunde-afdeling Møn Direkte. Banken har fået yderligere plads indenfor de nuværende rammer, da bankens mangeårige lejere på 2. sal er flyttet. Planerne var oprindelig at få taget de nye lokaler i brug i løbet af efteråret, men det meget høje aktivitetsniveau i banken har udskudt dette til indeværende år. I Præstø har vi indrettet os i et nyt lejemål, da vi simpelthen var vokset ud af de eksisterende lokaler. Og tallene taler for sig selv. Da vi startede i Præstø - tilbage i havde Møns Bank fem hundrede kunder i området. I dag har Møns Bank fem et halvt tusinde kunder i Præstø. 8

9 Næstved har igennem de senere år oplevet store ændringer i bankmarkedet, og da Møns Bank i forvejen havde omkring kunder i området, så var det oplagt at åbne en afdeling i Næstved. Afdelingen er kommet særdeles godt fra start og overgår selv vores bedste forventninger, og med den opstart vi har fået, kan vi med rette have forventninger til, at historien fra Præstø mere end gentager sig i Næstved. Også i kommunens største købstad Vordingborg - blev 2014 året, hvor markedssituation ændrede sig væsentligt, efter at Lollands Bank overtog Vordingborg Bank. Møns Bank har i dag godt kunder med bopæl i området, og i banken mærkes en stigende interesse fra nye kunder. Samtidig er Vordingborg den eneste købstad i kommunen, hvor Møns Bank ikke er repræsenteret med en afdeling, hvorfor det er helt naturligt, at en beslutning herom indgår i de fremtidige overvejelser. I 2014 valgte vi derfor at sætte større fokus på mulighederne i området via aktiviteter gennem Møn Direkte, og så må vi se, hvordan dette udvikler sig. Sammenfattende er det bestyrelsens vurdering, at Møns Banks udvikling går imod de generelle strømninger i sektoren. Det er opfattelsen, at den finansielle sektor har været nede at vende, og nu langsomt er ved at finde sig selv igen. I pressen har der været talt om et massivt behov for konsolidering i den danske banksektor. 9

10 Det er dog min overbevisning, at udviklingen er stabiliseret og mens udviklingen under krisen direkte kostede livet for ca. 25 pengeinstitutter i alle størrelser, så er udviklingen nu i langt højere grad et udtryk for strategiske sammenlægninger begrundet i demografiske og markedsstrategiske forhold. Og lad det være sagt med det samme. I forhold til Møns Bank vil jeg gerne understrege, at vi ikke har andre planer end at fortsætte som en selvstændig bank med et stort lokalt engagement. Vi trives med vores selvstændighed, og selvom vi aldrig siger nej til at drikke en kop kaffe i godt selskab, så ligger det ikke i kortene, at der skal ske forandringer på den front. Det er der heller ingen grund til, hvis man kigger på vores økonomiske situation og udvikling. Vi mærker klart, at der er brug for den lokale bank. Vi oplever, at udviklingen centraliseres omkring de større bysamfund, og de større banker forlader lokalsamfundene. Det efterlader et stort behov for en bank, som kender de lokale forhold. Så Møns Bank har sin berettigelse. Vi har en identitet og berettigelse i at fungere som katalysator og sparringspartner for den lokale udvikling. 10

11 Møns Bank gennemfører og støtter i dag en lang række lokale initiativer. De tager udgangspunkt i bankens lokale forankring, hvor vi forener vores indgående kendskab til områdets beboere og de erhvervsdrivende - til gavn for lokalområdet, kunderne, aktionærerne og banken. Desuden er banken en aktiv medspiller i forhold til det lokale foreningsliv. Banken støtter i stort omfang de lokale foreninger og den lokale sport og kultur, fordi vi tror på, at positive relationer lønner sig og skaber et stærkt sammenhold. Når bankens store lokale engagement nævnes, så er det fordi, jeg ønsker at præcisere Møns Banks profil og betydning for lokalområdet, hvor en opbakning til banken både som aktionær og kunde - samtidig er en støtte til den lokale udvikling. I den sammenhæng vil jeg gerne udtrykke, at vi i Møns Bank sætter stor pris på den store loyale opbakning fra bankens mange kunder og aktionærer, ligesom vi er glade for og stolte over de mange nye kunder, der vælger os, og vi tillader os at tage denne udvikling som udtryk for, at den måde, vi driver bank på, er værdsat. At kunderne lægger vægt på vores måde at drive bank på, hvor der er fokus på ordentlighed. 11

12 Bankens vision Møns Banks historie går mere end 138 år tilbage. Bankens hovedkontor har alle årene ligget i Stege. Og bankens aktiviteter har været koncentreret omkring Møn og Bogø. Igennem årene er banken blevet anbefalet af tilfredse kunder, og i dag bor 2/3 af bankens godt kunder udenfor bankens oprindelige markedsområde. Det har stor betydning for banken, når vores kunder anbefaler os til nye kunder. Bankens udvikling i de kommende år tager derfor også afsæt i vores langvarige og gode relationer til kunder og interessenter. De mange relationer kendetegner Møns Bank og har en central betydning for den måde, vi fortsat ønsker at udvikle banken på. Vores vision er kort sagt Banken med stærke relationer Vi er opmærksomme på, at det ikke kommer af sig selv og gør meget ud af, at eksisterende kunder fortsat er tilfredse kunder. På denne måde gør vi os fortjent til, at Møns Bank er Værd at anbefale 12

13 Møn Direkte Vi har gjort det let for nye kunder at skifte til Møns Bank, også når henvendelserne kommer fra kunder, der bor udenfor bankens nære markedsområde. Vi har derfor etableret et team af konsulenter i Møn Direkte, der nu har været i gang i 4 år, hvor konsulenternes opgaver er at besøge de nye kunder, som ikke bor i bankens nære område, og på denne måde gøre det let at skifte til Møns Bank. I 2014 har vi etableret en særskilt afdeling i Møns Bank til bankens fjernkunder. Afdelingen har godt kunder. Her har det betydning, at det i dag er teknisk muligt at klare stort set alle daglige bankforretninger via Netbank, Mobilbank og telefonen. 13

14 Digitalisering af sektoren Og det bringer mig ind på den omfattende digitalisering, der sker i samfundet, herunder i den finansielle sektor. Det omtales ofte som en trussel mod pengeinstitutternes eksistens. Senest er det eksempelvis nævnt, at store amerikanske koncerner som Google og Apple nu er på vej ind i på betalingsområdet, som i vid udstrækning har været pengeinstitutternes domæne. Det er naturligvis en udvikling, vi er meget opmærksomme på, og i et tæt samarbejde med en række andre pengeinstitutter er der stor fokus på anvendelse af de mange nye tekniske muligheder via vores brancheforening Lokale Pengeinstitutter og i fællesskabet omkring BEC, som er den EDB-central, Møns Bank er medlem af. En fremtidig effektiv bankdrift kræver, at vi løbende indretter banken i forhold til nye tekniske muligheder, som kan være med til at lette både vores medarbejdere og vores kunder for en masse rutinearbejde, ressourcetung papirtrafik og øvrig administration. Brugt med omtanke ser vi øget digitalisering som et produktivitetsfremmende og tidsbesparende tiltag, som samtidig kan medvirke til at give bankens kunder bedre produkter. 14

15 Årets regnskab og resultat Bankens resultat efter skat viste et overskud på 18,3 mio. kr. Resultatet er kendetegnet ved: et meget stort aktivitetsniveau fastholdelse af et højt indtægtsniveau stigende omkostninger en meget tilfredsstillende basisindtjening en faldende rentemarginal et acceptabelt niveau for nedskrivninger på udlån Indtægter Går vi bag om tallene og ser på resultatet af den egentlige bankdrift, kan vi konstatere, at vi i bund og grund driver en ganske sund forretning, hvor vi med en basisindtjening på 124,2 mio. kr. fastholdt niveauet fra 2013, og korrigeres der for de ekstraordinære forhold i 2013, så er der reelt tale om en fremgang i indtægterne. En meget tilfredsstillende udvikling, hvor årsagen er et højt aktivitetsniveau med en pæn stigning i de aktivitetsbestemte indtægter. Omkostninger Vores samlede omkostninger i 2014 udgjorde 87,9 mio. kr. 15

16 Der er tale om en væsentlig stigning i driftsomkostningerne på godt 8 millioner svarende til 10,2 %. De væsentligste årsager til omkostningsstigningen i forhold til 2013 er større lønomkostninger til yderligere ansættelser i forbindelse med bankens udvikling og overtagelsen af Kongsted Sparekasse. Hertil skal lægges en ikke uvæsentlig stigning i bankens IT-omkostninger. Ifølge lov om finansiel virksomhed skal jeg endvidere oplyse om aflønningen af bankens bestyrelse og direktion. I 2014 blev bestyrelsen med 5 personer samlet aflønnet med kr., hvilket er en stigning på kr i forhold til Stigningen er påvirket af den løbende pristalsregulering samt repræsentantskabets beslutning om yderligere regulering af honoraret til bestyrelsen med virkning fra og med december Repræsentantskabets beslutning om at regulere honoraret er sket med afsæt i den stigende arbejdsmængde, der er forøget væsentligt siden fastsættelsen af honoraret tilbage i Honoraret til et bestyrelsesmedlem er ændret fra kr til kr om året, og samtidig blev det besluttet at bestyrelsens næstformand fremover får et tillæg på 25 %. 16

17 Hverken bestyrelsen eller direktionen har options- eller incitamentsbaseret aflønning. Direktionen blev aflønnet med kr., og ud over en pristalsregulering er der ikke aftalt ændringer i aflønningen. Vi er opmærksomme på, at stigningen i omkostningerne i 2014 er større end udviklingen i indtægterne, men det er et bevidst valg, hvor de igangsatte initiativer skal være med til at sikre bankens fremtidige indtjening og udvikling. Målet er, at vi fortsat driver den eksisterende forretning så effektivt som muligt, men samtidig foretager de nødvendige investeringer af hensyn til fremtiden, og det hidtidige fokus på bankens omkostninger fortsætter naturligvis. Kursreguleringer Totalt set fik vi en kursgevinst på 2,1 millioner kr. i 2014 på vores aktier og obligationer. Den samlede kursgevinst er en kombination af kursgevinst på aktier erhvervet i selskaber, som vi ejer i fællesskab med andre pengeinstitutter og i 2014 kan en væsentlig del af kursavancen henføres til salget af Nets, som Møns Bank kun ejede en meget beskeden del af, men alligevel kunne indtægtsføre en ekstra 17

18 gevinst på hele 3,5 millioner kr. i forhold til det, vi hidtil havde bogført aktierne til. Det samlede fondsresultat er samtidig et udtryk for en bevidst forsigtig investeringspolitik, hvor hovedvægten af vores fondsbeholdning placeres i obligationer, og kun en mindre del placeres i børsnoterede aktier og erhvervsobligationer. Når aktierne stiger, som tilfældet var 2014, får vi ikke fuld valuta for pengene, men til gengæld rammes vi heller ikke så hårdt, når det går den anden vej. Nedskrivninger I 2014 har behovet for nedskrivninger på bankens udlån været på et mere normaliseret niveau under de nuværende forhold i samfundsøkonomien, og totalt set for året udgjorde de 17,2 mio. kr. På erhvervssiden har der ikke været behov for væsentlige nye nedskrivninger i 2014, og inden for flere erhverv ses en lille forbedring af forholdene ikke mindst hjulpet af de meget lave renter og de faldende oliepriser. Som nævnt i min indledning i beretningen, så har landbruget i mange pengeinstitutter medført et behov for yderligere nedskrivninger. 18

19 Ruslandskrisen samt Kinas importforbud af mælk har ramt og vil ramme mange landmænd, men i Møns Bank er vi ikke væsentligt påvirket. Bankens landbrugskunder har i stor udstrækning en bred produktion af både vegetabilsk og animalsk landbrug, og de er derfor ikke afhængig af priser på mælk og svinekød i samme udstrækning som de landbrug, der alene er lagt an på svine- og kvægbesætninger. Banken har således ganske få eksponeringer mod kvægbrug, der er væsentligt ramt af krisen. Langt de fleste af bankens landbrugskunder har en fornuftig soliditet og har således også en god kreditbonitet. Med afsæt heri har banken ikke foretaget yderligere nedskrivninger i forhold til vores landbrugskunder. Af forsigtighedshensyn er der under bankens solvensbehov afsat 3,7 mio. kr., der vurderes at være bankens maksimale risiko ved en længerevarende krise. De meget store nedskrivninger igennem de senere år i forhold til de konstaterede tab betyder, at bankens hensættelser til imødegåelse af eventuelle senere tab tilsammen udgør 155 mio. kr. Selvom finanskrisen har været hård, kan den ikke forklare hele stigningen i nedskrivningerne over årene. Man skal nemlig ikke undervurdere effekten af Finanstilsynets ændrede regnskabsregler for nedskrivninger på svage lån, som ifølge tilsynet selv har ført til højere nedskrivninger. 19

20 Vi arbejder naturligvis hele tiden målrettet på at undgå nedskrivninger. Det gør vi ved at føre en fornuftig kreditpolitik, hvor vi sikrer os, at Møns Bank hverken er eksponeret hårdt mod særskilte brancher eller enkeltkunder. Det er samtidig vores politik at gå i dialog med de kunder, som har det svært, så vi finder løsninger til fordel for kunderne og banken. Udlån, indlån og likviditet De svage konjunkturer betyder, at danskerne er blevet mere forsigtige og optager færre lån. Til gengæld øger de deres indlån - og når kunderne holder på pengene, ønsker virksomhederne forståeligt nok heller ikke at investere - og på den måde får vi en negativ spiral, hvor den generelle udvikling er, at indlånene stiger og udlånene falder. I Møns Bank har vi i 2014 trods den generelle udvikling haft en samlet stigning på bankens udlån på 22 mio. kr. svarende til 2 %, hvilket kun har været muligt, fordi vi har haft en meget stor udlånsaktivitet til såvel eksisterende som mange nye kunder. Bankens indlånsudvikling følger sektorens, og er steget med 69 mio. kr. svarende til 4,6 %. Denne udvikling er samtidig god for likviditeten, og bankens mangeårige stærke likviditet er yderligere styrket med en 20

21 overdækning på 220 % i forhold til det lovmæssige krav til likviditet. Solvens Erfaringerne fra finanskrisen har lært os, at det er yderst vigtigt, at pengeinstitutterne har tilstrækkelig med kapital. Alt for mange pengeinstitutter i Danmark og i udlandet viste sig at have for lidt kapital under krisen. Der har derfor fra europæisk side været arbejdet intenst på et nyt sæt spilleregler for pengeinstitutternes kapitalforhold. Disse nye kapitalregler trådte i kraft med virkning fra 1. april De nye regler indeholder både en ændring i opgørelsen af vores kapital og vores risici samt krav til, hvor meget kapital vi skal have. Hertil kommer, at langt hovedparten af den kapital, vi kan bruge til at opfylde mindstekravet, skal være af den bedste kvalitet, altså ren egenkapital. Det vil i vores tilfælde sige opsparet overskud gennem årene og vores aktiekapital. Møns Bank har ultimo 2014 en solvens på 14,7 % og en ansvarlig kapital på 225,8 mio. kr. Den samlede forretning kræver en solvens på 9,6 % svarende til 147,1 mio. kr. Den solvensmæssige friværdi i Møns Bank kan dermed opgøres til 78,7 mio. kr. svarende til en overdækning på 53 %. 21

22 Samlet set er det bestyrelsens vurdering, at bankens kapitalgrundlag er komfortabelt, og det giver mulighed for at fortsætte den planlagte udvikling af banken. Selvom de nye kapitaldækningsregler først er fuldt indfaset i 2019, er de allerede indarbejdet i vores kapitalplaner, der rækker lige så langt frem og viser en fuld betryggende udvikling i solvensen gennem hele perioden. Og det er ingen underdrivelse, når jeg siger, at kapitalkravene øges. Slutmålet i 2019 er et kapitalkrav, der i runde tal er dobbelt så højt som det, der var gældende for blot et år siden. Hvor vi tidligere skulle have 8 kr. i kapital for hver 100 kr., vi lånte ud, skal vi fremadrettet have 16 kr. Situationen er altså, at vi i Møns Bank er godt på vej til at have tilpasset os til de nye tider, og vi har både kapital og likviditet nok til at øge vores udlån og udvikle forretningen. Udbytte for 2014 Som jeg har nævnt, er banken særdeles solid, og det ønsker vi at fastholde fremover med de stigende krav til solvens, så Møns Bank også fremover er en sikker havn, selvom bølgerne går højt i den finansielle sektor. 22

23 Det er derfor bestyrelsens holdning, at der af årets resultat efter skat på 18,3 mio. kr. udbetales et udbytte på 10 % svarende til 2,4 mio. kr., således at bankens egenkapital samtidig styrkes med 16,3 mio. kr. 23

24 Ledelsesforhold Der er ingen tvivl om, at kravene til ledelsen i et pengeinstitut er mange og store. I løbet af de seneste år har jeg hvert år stået her og fortalt om nye og skærpede krav - og i år bliver ingen undtagelse. I 2014 skulle vi for første gang i forbindelse med årsrapporten forholde os til det Ledelseskodeks som pengeinstitutternes brancheorganisation, Finansrådet, har udsendt. Jeg kan her indskyde, at interesserede kan finde redegørelsen på vores hjemmeside, og at vi følger alle anbefalinger i kodekset. Det samme gælder stort set alle anbefalingerne om god selskabsledelse med enkelte velbegrundede undtagelser, som I også kan læse mere om på hjemmesiden og i regnskabet. Desuden bliver det et krav, at nye bestyrelsesmedlemmer inden for de første 12 måneder skal gennemgå et grundkursus i nødvendige kompetencer. Dette krav mangler endnu nogle klare retningslinjer fra Finanstilsynet, så det er ikke iværksat endnu. I bestyrelsen går vi i det hele taget meget op i at sikre, at vi lever op til både de formelle lovkrav og anbefalingerne om kompetencer, uddannelse og erfaring, men samtidig også, at vi på relevant vis i bestyrelsen afspejler den forretningsmodel, vi har, og det lokalområde, vi er en del af. Det forholder vi os blandt andet til i vores årlige kompetenceevaluering. 24

25 De økonomiske udsigter for 2015 Vi må nok indstille os på, at udviklingen i indtægter i 2015 vil være meget moderat. Godt nok forventer vi, at der kommer lidt mere gang i hjulene, og vi fortsat vil få mange nye kunder, men der er sparet så store formuer op både hos de private og i virksomhederne, at vi må forvente, at kunderne først trækker på disse midler, før de optager nye lån. Dette billede har vi også oplevet efter andre kriser. Vi forventer derfor ikke, at den samfundsøkonomiske udvikling vil bidrage til vækst af betydning på bankens udlånsbog og de øvrige bankforretninger. Væksten skal komme via flere nye kunder. Nedskrivningerne er som tidligere omtalt et spejlbillede af det omgivende samfund. Derfor vil der fortsat være behov for nedskrivninger på udlånene som følge af den svage samfundsøkonomi, men det forventes at blive på et mere normaliseret niveau. Det er vores vurdering, at det er muligt at realisere en basisdrift i et niveau på mellem mio. kr. i Forventningerne til basisdriften i 2015 er således mindre end i 2014, og den væsentligste årsag er den historiske lave rente, der aktuelt medfører, at banken stort set ikke forventes at få 25

26 nogen renter af den overskydende likviditet på omkring 600 millioner kr. 26

27 Afslutning og tak Når jeg ser tilbage på de senere års konjunkturer, der har skabt udfordringer for Danmark og verden omkring os, så er vi kommet fornuftigt igennem perioden siden 2008, og Møns Bank stå stærkere på markedspladsen i dag end før krisen. Året 2014 blev på mange måder endnu et begivenhedsrigt år med mange lyspunkter, og der er fremadrettet grobund for optimisme. Inden jeg slutter bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2014, vil jeg rette en stor tak til bankens mange kunder, forretningsforbindelser og ikke mindst til jer aktionærer for et godt og konstruktivt samarbejde. Også tak til pressen i vores markedsområder for en stor opmærksomhed og bevågenhed. Bag resultatet ligger et stort arbejde. Jeg vil derfor også rette en stor tak for en engageret indsats fra bankens medarbejdere og ledelse. Også tak til mine kolleger i bestyrelsen for det gode samarbejde. 27

28 Min tiltro til Møns Banks virke i 2015 er stor, og på vegne af bestyrelsen vil jeg udtrykke, at vi glæder os til arbejdet og til fortsat at skabe positive resultater for Møns Bank, vores kunder og vores ejere. Tak for ordet. 28

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen 26. marts 2014 Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen Velkommen til denne helt specielle generalforsamling. Når jeg anvender udtrykket speciel er det fordi, at der gennem mange år har været en konsolidering

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 65746018

Årsrapport 2014. CVR-nr. 65746018 Årsrapport 2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014 OPLYSNINGER OM PENGEINSTITUTTET A/S MØNS BANK Storegade 29. DK-4780 Stege CVR-nr. 65 74 60 18 Hjemstedskommune: Vordingborg

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2010

Regnskab for 1. halvår 2010 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2010 10. august 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Et fusionsprojekt mellem

Et fusionsprojekt mellem Et fusionsprojekt mellem og HD-FR ved Ålborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Skrevet af: Lisbeth Hyldig Andersen studie nr. 20091862 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden...

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden... Årsrapport 2010 Indhold Resumé.................................................................................. 1 Hoved- og nøgletal 2006-2010..............................................................

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne Årsrapport 2007 Den lille bank med stort overskud til kunderne bedst til private Velkommen til Lån & Spar Banks årsrapport for 2007 Efter en række år med innovative investeringer har vi i 2007 været fokuserede

Læs mere

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18 Årsrapport 2012 Cvr. nr. 65 74 60 18 OPLYSNINGER OM PENGEINSTITUTTET A/S MØNS BANK Storegade 29. DK-4780 Stege CVR-nr. 65 74 60 18 Hjemstedskommune: Vordingborg kommune Tlf. 55 86 15 00. Fax 55 86 15 55

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Årsrapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Generalforsamling i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, mandag den 10. marts 2014. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

En tænkt situation! Fusion mellem

En tænkt situation! Fusion mellem En tænkt situation! Fusion mellem og HD Finansiel rådgivning Aalborg Universitet Mette Hvidberg, Studienr. 20102247 Vejleder: Jesper Raalskov 30. april 2012 I DLED I G... 4 E GLISH SUMMARY... 5 PROBLEMFORMULERI

Læs mere

årsrapport 2014 Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2014

årsrapport 2014 Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 årsrapport 2014 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 INDHOLD Ledelsesberetning Overordnede ledelsesorganer og revision 04 Bestyrelse, ledelsesudvalg og øvrige ledelseshverv

Læs mere

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Specialafhandling: Opgaveløser: HD Finansielrådgivning Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse English summary... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Spar Nord Banks årsrapport 2007

Spar Nord Banks årsrapport 2007 Årsrapport Fondsbørsmeddelelse 2007 Nr. 1. 2008 Kontaktperson: Ole Madsen 96 34 40 21 Til OMX Den Nordiske Børs 7. Februar 2008 Banks årsrapport 2007 Bank fik for 2007 et overskud på 833 mio. kr. før skat.

Læs mere

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest PFA HOLDING ÅRSRAPPORT 2014 Koncernstruktur PFA Brug Livet Fonden PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Asset Management A/S PFA Pension, forsikringsaktieselskab PFA Bank A/S 76 %

Læs mere

Årsrapport 2013. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2013. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2013 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Resumé... 1 Introduktion til temasider: Plan 218.... 2 Hoved- og nøgletal 2009-2013... 3 Ledelsesberetning... 4-24 Plan 218 nye mål for vækst

Læs mere

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711 Sparekassen Balling Motiver på forsiden Orienteringsmøde for selskaber/erhvervskunder i sparekassens lokaler. Reception ifb. med souschef Karl Krogh Simonsens 50 års fødselsdag.

Læs mere

STRATEGISK ANALYSE OG BRFKREDIT A/S VÆRDIANSÆTTELSE AF. Muligt opkøbsemne

STRATEGISK ANALYSE OG BRFKREDIT A/S VÆRDIANSÆTTELSE AF. Muligt opkøbsemne STRATEGISK ANALYSE OG VÆRDIANSÆTTELSE AF BRFKREDIT A/S Muligt opkøbsemne Af: Steffen Aagaard 04-05-2009 Vejleder: Palle Nierhoff Copenhagen Business School Institut for Finansiering Opgave nr.: 1 INDLEDNING...

Læs mere

UDARBEJDET AF LOTTE ROED JACOBSEN. VEJLEDER UFFE NØRGAARD. HD I FINANSIEL RÅDGIVNING - LEDELSE OG PROJEKTLEDELSE. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS.

UDARBEJDET AF LOTTE ROED JACOBSEN. VEJLEDER UFFE NØRGAARD. HD I FINANSIEL RÅDGIVNING - LEDELSE OG PROJEKTLEDELSE. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS. UDARBEJDET AF LOTTE ROED JACOBSEN. VEJLEDER UFFE NØRGAARD. HD I FINANSIEL RÅDGIVNING - LEDELSE OG PROJEKTLEDELSE. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS. 1. Problemstilling... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Problemformulering...

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Bestyrelsesformandens beretning Bestyrelsesformand, Jørgen Huno Rasmussen Kære aktionærer og øvrige gæster, velkommen til Trygs generalforsamling. For

Læs mere

04 06 10 11 12-15 16-21 22-23 24 25 26 27-28 29 30-31 32 34 35

04 06 10 11 12-15 16-21 22-23 24 25 26 27-28 29 30-31 32 34 35 Årsrapport 2011 1912-2012 Fredag den 1. juni 2012 er det 100 år siden Hvidbjerg Bank for første gang slog dørene op for kunderne. Det skete i to stuer i malermester C.N. Rokkjærs privatbolig på adressen

Læs mere

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014 PFA PENSION ÅRSRAPPORT Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Ledelsesberetning Stærk værdiskabelse til kunderne 6 Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår 7 Investeringsafkast 11 PFA og markedet 16 Solid kapitalstyrke

Læs mere

Bankpakkerne. Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere?

Bankpakkerne. Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere? Bankpakkerne Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere? Afsluttende projekt til HD 1. del af Mikkel Wenøe Bach Business and Social Sciences - Aarhus Universitet Vejleder: Per Johnsen

Læs mere