Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften."

Transkript

1 Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling. Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Det er vi glade for og stolte over. Det vidner om interesse og fortsat stor opbakning til Møns Bank. Så tak fordi I har taget jer tiden til at komme her i aften. Jeg håber, vi vil få en god generalforsamling. Ser vi tilbage på 2014 blev det endnu et begivenhedsrigt år for den finansielle sektor, hvor specielt landbrugets driftsforhold har givet store udfordringer mange steder. Dette har ikke været tilfældet i Møns Bank, da bankens landbrugskunder generelt har meget tilfredsstillende kapitalforhold. Med et overskud på 18,3 mio. kr. efter skat, så blev 2014 et godt år for Møns Bank, hvor grundlaget for bankens aktiviteter blev styrket på stort set alle områder. I vores nære markeds-områder fik vi etableret en ny afdeling i Næstved, fik nye og større rammer i Præstø, har øget bankens 1

2 markedsfokus i Vordingborg-området samt etableret en ny afdeling til bankens fjernkunder. Jeg glæder mig samtidig over, at Møns Bank er kernesund, og banken siden finanskrisen i 2008 er kommet styrket igennem en årrække med særdeles vanskelige driftsforhold for den finansielle sektor. Og lad dette være min indgangsreplik til bestyrelsens beretning for bankens aktivitet i det forgangne år. 2

3 International økonomi Indledningsvist vil jeg sige, at 2014 var et år, hvor det er svært at se den røde tråd i verdensøkonomien, for der har været en meget forskellig udvikling i de enkelte lande og regioner. Den amerikanske og for os vigtigste økonomi, oplevede en pæn fremgang i væksten, og det forventes, at væksten i 2015 vil komme op omkring 3 procent. Noget tyder derfor på, at USA er inde i et længerevarende opsving. Det betyder også, at den amerikanske centralbank på et tidspunkt i 2015 nok vil stramme pengepolitikken i form af rentestigninger. Det forventes dog, at denne proces vil blive meget forsigtig og forholdsvis langsom, da opsvinget endnu er skrøbeligt. I Europa var 2014 til gengæld et år præget af stagnation, manglende vækst og høj arbejdsløshed på den sydlige del af kontinentet. Det var ellers ventet fra flere sider, at 2014 ville blive året, hvor væksten ville vende tilbage til Europa, men i stedet har krisen i Ukraine drevet en bølge af usikkerhed ind over de europæiske lande, hvilket har fået virksomheder og investorer til at holde igen. 3

4 Derudover har året været præget af en reel frygt for deflation i Eurozonen. En frygt, der kun er blevet større som følge af det kraftige olieprisfald i slutningen af Det har resulteret i, at Den Europæiske Centralbank ad flere omgange har lempet pengepolitikken, dog indtil videre - uden det ønskede resultat. Her i starten af det nye år annoncerede Den Europæiske Centralbank så et helt nyt opkøbsprogram af obligationer på 60 milliarder euro - om måneden, der skal løbe frem til og med september Opkøbsprogrammet er inspireret af USA og har til formål på kontrolleret vis at øge inflationen og væksten i Euroområdet. I Europa forventes pengepolitikken i 2015 altså at gå i stik modsat retning af USA. Selvom den faldende oliepris har negativ indvirkning på inflationen, vil den omvendt have en positiv indflydelse på det alt for lave private forbrug i Euro-området. Prisen på olie spiller også en stor rolle i Vestens konflikt med Rusland. Den russiske økonomi er hårdt ramt af kombinationen af de vestlige sanktioner og den faldende oliepris. Den russiske rubel er derfor styrtdykket, men det er svært at vurdere, hvorvidt dette øger eller forværrer muligheden for en løsning på konflikten i Ukraine. 4

5 Dansk økonomi Når blikket rettes mod dansk økonomi, så voksede den samlede økonomi en smule i på trods af et dårligt år for eksporten. Samtidig bevægede såvel arbejdsmarkedet som boligmarkedet sig i den rigtige retning. Arbejdsløsheden faldt - om end ganske svagt - igennem 2014, og boligmarkedet oplevede prisstigninger, som dog primært er centreret omkring de største byer. Der synes derimod at være en vis træghed i andre dele af landet, herunder bankens nære markedsområde. Den lave vækst i 2014 skyldes blandt andet fortsat forsigtighed blandt forbrugerne, der stadig holder på pengene på trods af de bedre forhold på arbejds- og boligmarkedet. Det skal samtidig bemærkes, at forbrugertillidsindikatoren - der er et barometer for forbrugernes optimisme omkring deres økonomiske fremtid har ligget på et højt niveau, hvilket giver forhåbninger om en fremgang i det private forbrug i En række af de usædvanlige makroøkonomiske og politiske forhold og usikkerhedsmomenter, der prægede 2014, forventes også at præge

6 Som jeg nævnte tidligere har Den Europæiske Centralbank optrappet kampen for at bekæmpe en længerevarende deflation i Euroområdet gennem yderligere lettelser i pengepolitikken. Derfor må vi også forvente, at de historisk lave renter, som vi oplever herhjemme, ikke vil ændre sig nævneværdigt foreløbigt. Alt i alt synes dansk økonomi at være i fremgang og med tiltagene fra Den Europæiske Centralbank og en fastholdelse af den danske fastkurspolitik, vil mulighederne for økonomisk vækst øges. Samlet set er der således grund til at være behersket optimist med hensyn til udviklingen i dansk økonomi. 6

7 Udviklingen i den danske banksektor På landsplan er antallet af selvstændige pengeinstitutter faldet meget siden finanskrisens første krusninger viste sig i 2007 og frem til i dag - er der næsten tale om en halvering. Målt i antal - er der blevet 69 færre i løbet af de seneste 7 år, og der er nu 82 pengeinstitutter tilbage i Danmark, hvis man ser bort fra filialerne af udenlandske banker. Og med få undtagelser har Østdanmark siden 2008 mistet alle sine lokalbanker. Som én af de få tilbageværende lokalbanker i Østdanmark har Møns Bank vist sig at være langtidsholdbar, og i dag står Møns Bank væsentligt stærkere end før finanskrisen. 7

8 Lokalbanken lever Via sammenlægningen med sparekasserne i Fanefjord og Kongsted er bankens position i det nære markedsområde styrket igennem de senere år. Vi er derfor meget tilfredse med, at Møns Bank var et oplagt valg, da der skulle findes en løsning for de to sparekasser. Møns Banks markedsposition er endvidere blevet yderligere styrket i Præstø og på Møn med de landsdækkende bankers filiallukninger. Vi har derfor styrket rammerne for bankens aktiviteter i de to områder. I Stege er der behov for yderligere plads og bedre rammer til afvikling af investeringsaktiviteter, kundemøder samt bankens fjernkunde-afdeling Møn Direkte. Banken har fået yderligere plads indenfor de nuværende rammer, da bankens mangeårige lejere på 2. sal er flyttet. Planerne var oprindelig at få taget de nye lokaler i brug i løbet af efteråret, men det meget høje aktivitetsniveau i banken har udskudt dette til indeværende år. I Præstø har vi indrettet os i et nyt lejemål, da vi simpelthen var vokset ud af de eksisterende lokaler. Og tallene taler for sig selv. Da vi startede i Præstø - tilbage i havde Møns Bank fem hundrede kunder i området. I dag har Møns Bank fem et halvt tusinde kunder i Præstø. 8

9 Næstved har igennem de senere år oplevet store ændringer i bankmarkedet, og da Møns Bank i forvejen havde omkring kunder i området, så var det oplagt at åbne en afdeling i Næstved. Afdelingen er kommet særdeles godt fra start og overgår selv vores bedste forventninger, og med den opstart vi har fået, kan vi med rette have forventninger til, at historien fra Præstø mere end gentager sig i Næstved. Også i kommunens største købstad Vordingborg - blev 2014 året, hvor markedssituation ændrede sig væsentligt, efter at Lollands Bank overtog Vordingborg Bank. Møns Bank har i dag godt kunder med bopæl i området, og i banken mærkes en stigende interesse fra nye kunder. Samtidig er Vordingborg den eneste købstad i kommunen, hvor Møns Bank ikke er repræsenteret med en afdeling, hvorfor det er helt naturligt, at en beslutning herom indgår i de fremtidige overvejelser. I 2014 valgte vi derfor at sætte større fokus på mulighederne i området via aktiviteter gennem Møn Direkte, og så må vi se, hvordan dette udvikler sig. Sammenfattende er det bestyrelsens vurdering, at Møns Banks udvikling går imod de generelle strømninger i sektoren. Det er opfattelsen, at den finansielle sektor har været nede at vende, og nu langsomt er ved at finde sig selv igen. I pressen har der været talt om et massivt behov for konsolidering i den danske banksektor. 9

10 Det er dog min overbevisning, at udviklingen er stabiliseret og mens udviklingen under krisen direkte kostede livet for ca. 25 pengeinstitutter i alle størrelser, så er udviklingen nu i langt højere grad et udtryk for strategiske sammenlægninger begrundet i demografiske og markedsstrategiske forhold. Og lad det være sagt med det samme. I forhold til Møns Bank vil jeg gerne understrege, at vi ikke har andre planer end at fortsætte som en selvstændig bank med et stort lokalt engagement. Vi trives med vores selvstændighed, og selvom vi aldrig siger nej til at drikke en kop kaffe i godt selskab, så ligger det ikke i kortene, at der skal ske forandringer på den front. Det er der heller ingen grund til, hvis man kigger på vores økonomiske situation og udvikling. Vi mærker klart, at der er brug for den lokale bank. Vi oplever, at udviklingen centraliseres omkring de større bysamfund, og de større banker forlader lokalsamfundene. Det efterlader et stort behov for en bank, som kender de lokale forhold. Så Møns Bank har sin berettigelse. Vi har en identitet og berettigelse i at fungere som katalysator og sparringspartner for den lokale udvikling. 10

11 Møns Bank gennemfører og støtter i dag en lang række lokale initiativer. De tager udgangspunkt i bankens lokale forankring, hvor vi forener vores indgående kendskab til områdets beboere og de erhvervsdrivende - til gavn for lokalområdet, kunderne, aktionærerne og banken. Desuden er banken en aktiv medspiller i forhold til det lokale foreningsliv. Banken støtter i stort omfang de lokale foreninger og den lokale sport og kultur, fordi vi tror på, at positive relationer lønner sig og skaber et stærkt sammenhold. Når bankens store lokale engagement nævnes, så er det fordi, jeg ønsker at præcisere Møns Banks profil og betydning for lokalområdet, hvor en opbakning til banken både som aktionær og kunde - samtidig er en støtte til den lokale udvikling. I den sammenhæng vil jeg gerne udtrykke, at vi i Møns Bank sætter stor pris på den store loyale opbakning fra bankens mange kunder og aktionærer, ligesom vi er glade for og stolte over de mange nye kunder, der vælger os, og vi tillader os at tage denne udvikling som udtryk for, at den måde, vi driver bank på, er værdsat. At kunderne lægger vægt på vores måde at drive bank på, hvor der er fokus på ordentlighed. 11

12 Bankens vision Møns Banks historie går mere end 138 år tilbage. Bankens hovedkontor har alle årene ligget i Stege. Og bankens aktiviteter har været koncentreret omkring Møn og Bogø. Igennem årene er banken blevet anbefalet af tilfredse kunder, og i dag bor 2/3 af bankens godt kunder udenfor bankens oprindelige markedsområde. Det har stor betydning for banken, når vores kunder anbefaler os til nye kunder. Bankens udvikling i de kommende år tager derfor også afsæt i vores langvarige og gode relationer til kunder og interessenter. De mange relationer kendetegner Møns Bank og har en central betydning for den måde, vi fortsat ønsker at udvikle banken på. Vores vision er kort sagt Banken med stærke relationer Vi er opmærksomme på, at det ikke kommer af sig selv og gør meget ud af, at eksisterende kunder fortsat er tilfredse kunder. På denne måde gør vi os fortjent til, at Møns Bank er Værd at anbefale 12

13 Møn Direkte Vi har gjort det let for nye kunder at skifte til Møns Bank, også når henvendelserne kommer fra kunder, der bor udenfor bankens nære markedsområde. Vi har derfor etableret et team af konsulenter i Møn Direkte, der nu har været i gang i 4 år, hvor konsulenternes opgaver er at besøge de nye kunder, som ikke bor i bankens nære område, og på denne måde gøre det let at skifte til Møns Bank. I 2014 har vi etableret en særskilt afdeling i Møns Bank til bankens fjernkunder. Afdelingen har godt kunder. Her har det betydning, at det i dag er teknisk muligt at klare stort set alle daglige bankforretninger via Netbank, Mobilbank og telefonen. 13

14 Digitalisering af sektoren Og det bringer mig ind på den omfattende digitalisering, der sker i samfundet, herunder i den finansielle sektor. Det omtales ofte som en trussel mod pengeinstitutternes eksistens. Senest er det eksempelvis nævnt, at store amerikanske koncerner som Google og Apple nu er på vej ind i på betalingsområdet, som i vid udstrækning har været pengeinstitutternes domæne. Det er naturligvis en udvikling, vi er meget opmærksomme på, og i et tæt samarbejde med en række andre pengeinstitutter er der stor fokus på anvendelse af de mange nye tekniske muligheder via vores brancheforening Lokale Pengeinstitutter og i fællesskabet omkring BEC, som er den EDB-central, Møns Bank er medlem af. En fremtidig effektiv bankdrift kræver, at vi løbende indretter banken i forhold til nye tekniske muligheder, som kan være med til at lette både vores medarbejdere og vores kunder for en masse rutinearbejde, ressourcetung papirtrafik og øvrig administration. Brugt med omtanke ser vi øget digitalisering som et produktivitetsfremmende og tidsbesparende tiltag, som samtidig kan medvirke til at give bankens kunder bedre produkter. 14

15 Årets regnskab og resultat Bankens resultat efter skat viste et overskud på 18,3 mio. kr. Resultatet er kendetegnet ved: et meget stort aktivitetsniveau fastholdelse af et højt indtægtsniveau stigende omkostninger en meget tilfredsstillende basisindtjening en faldende rentemarginal et acceptabelt niveau for nedskrivninger på udlån Indtægter Går vi bag om tallene og ser på resultatet af den egentlige bankdrift, kan vi konstatere, at vi i bund og grund driver en ganske sund forretning, hvor vi med en basisindtjening på 124,2 mio. kr. fastholdt niveauet fra 2013, og korrigeres der for de ekstraordinære forhold i 2013, så er der reelt tale om en fremgang i indtægterne. En meget tilfredsstillende udvikling, hvor årsagen er et højt aktivitetsniveau med en pæn stigning i de aktivitetsbestemte indtægter. Omkostninger Vores samlede omkostninger i 2014 udgjorde 87,9 mio. kr. 15

16 Der er tale om en væsentlig stigning i driftsomkostningerne på godt 8 millioner svarende til 10,2 %. De væsentligste årsager til omkostningsstigningen i forhold til 2013 er større lønomkostninger til yderligere ansættelser i forbindelse med bankens udvikling og overtagelsen af Kongsted Sparekasse. Hertil skal lægges en ikke uvæsentlig stigning i bankens IT-omkostninger. Ifølge lov om finansiel virksomhed skal jeg endvidere oplyse om aflønningen af bankens bestyrelse og direktion. I 2014 blev bestyrelsen med 5 personer samlet aflønnet med kr., hvilket er en stigning på kr i forhold til Stigningen er påvirket af den løbende pristalsregulering samt repræsentantskabets beslutning om yderligere regulering af honoraret til bestyrelsen med virkning fra og med december Repræsentantskabets beslutning om at regulere honoraret er sket med afsæt i den stigende arbejdsmængde, der er forøget væsentligt siden fastsættelsen af honoraret tilbage i Honoraret til et bestyrelsesmedlem er ændret fra kr til kr om året, og samtidig blev det besluttet at bestyrelsens næstformand fremover får et tillæg på 25 %. 16

17 Hverken bestyrelsen eller direktionen har options- eller incitamentsbaseret aflønning. Direktionen blev aflønnet med kr., og ud over en pristalsregulering er der ikke aftalt ændringer i aflønningen. Vi er opmærksomme på, at stigningen i omkostningerne i 2014 er større end udviklingen i indtægterne, men det er et bevidst valg, hvor de igangsatte initiativer skal være med til at sikre bankens fremtidige indtjening og udvikling. Målet er, at vi fortsat driver den eksisterende forretning så effektivt som muligt, men samtidig foretager de nødvendige investeringer af hensyn til fremtiden, og det hidtidige fokus på bankens omkostninger fortsætter naturligvis. Kursreguleringer Totalt set fik vi en kursgevinst på 2,1 millioner kr. i 2014 på vores aktier og obligationer. Den samlede kursgevinst er en kombination af kursgevinst på aktier erhvervet i selskaber, som vi ejer i fællesskab med andre pengeinstitutter og i 2014 kan en væsentlig del af kursavancen henføres til salget af Nets, som Møns Bank kun ejede en meget beskeden del af, men alligevel kunne indtægtsføre en ekstra 17

18 gevinst på hele 3,5 millioner kr. i forhold til det, vi hidtil havde bogført aktierne til. Det samlede fondsresultat er samtidig et udtryk for en bevidst forsigtig investeringspolitik, hvor hovedvægten af vores fondsbeholdning placeres i obligationer, og kun en mindre del placeres i børsnoterede aktier og erhvervsobligationer. Når aktierne stiger, som tilfældet var 2014, får vi ikke fuld valuta for pengene, men til gengæld rammes vi heller ikke så hårdt, når det går den anden vej. Nedskrivninger I 2014 har behovet for nedskrivninger på bankens udlån været på et mere normaliseret niveau under de nuværende forhold i samfundsøkonomien, og totalt set for året udgjorde de 17,2 mio. kr. På erhvervssiden har der ikke været behov for væsentlige nye nedskrivninger i 2014, og inden for flere erhverv ses en lille forbedring af forholdene ikke mindst hjulpet af de meget lave renter og de faldende oliepriser. Som nævnt i min indledning i beretningen, så har landbruget i mange pengeinstitutter medført et behov for yderligere nedskrivninger. 18

19 Ruslandskrisen samt Kinas importforbud af mælk har ramt og vil ramme mange landmænd, men i Møns Bank er vi ikke væsentligt påvirket. Bankens landbrugskunder har i stor udstrækning en bred produktion af både vegetabilsk og animalsk landbrug, og de er derfor ikke afhængig af priser på mælk og svinekød i samme udstrækning som de landbrug, der alene er lagt an på svine- og kvægbesætninger. Banken har således ganske få eksponeringer mod kvægbrug, der er væsentligt ramt af krisen. Langt de fleste af bankens landbrugskunder har en fornuftig soliditet og har således også en god kreditbonitet. Med afsæt heri har banken ikke foretaget yderligere nedskrivninger i forhold til vores landbrugskunder. Af forsigtighedshensyn er der under bankens solvensbehov afsat 3,7 mio. kr., der vurderes at være bankens maksimale risiko ved en længerevarende krise. De meget store nedskrivninger igennem de senere år i forhold til de konstaterede tab betyder, at bankens hensættelser til imødegåelse af eventuelle senere tab tilsammen udgør 155 mio. kr. Selvom finanskrisen har været hård, kan den ikke forklare hele stigningen i nedskrivningerne over årene. Man skal nemlig ikke undervurdere effekten af Finanstilsynets ændrede regnskabsregler for nedskrivninger på svage lån, som ifølge tilsynet selv har ført til højere nedskrivninger. 19

20 Vi arbejder naturligvis hele tiden målrettet på at undgå nedskrivninger. Det gør vi ved at føre en fornuftig kreditpolitik, hvor vi sikrer os, at Møns Bank hverken er eksponeret hårdt mod særskilte brancher eller enkeltkunder. Det er samtidig vores politik at gå i dialog med de kunder, som har det svært, så vi finder løsninger til fordel for kunderne og banken. Udlån, indlån og likviditet De svage konjunkturer betyder, at danskerne er blevet mere forsigtige og optager færre lån. Til gengæld øger de deres indlån - og når kunderne holder på pengene, ønsker virksomhederne forståeligt nok heller ikke at investere - og på den måde får vi en negativ spiral, hvor den generelle udvikling er, at indlånene stiger og udlånene falder. I Møns Bank har vi i 2014 trods den generelle udvikling haft en samlet stigning på bankens udlån på 22 mio. kr. svarende til 2 %, hvilket kun har været muligt, fordi vi har haft en meget stor udlånsaktivitet til såvel eksisterende som mange nye kunder. Bankens indlånsudvikling følger sektorens, og er steget med 69 mio. kr. svarende til 4,6 %. Denne udvikling er samtidig god for likviditeten, og bankens mangeårige stærke likviditet er yderligere styrket med en 20

21 overdækning på 220 % i forhold til det lovmæssige krav til likviditet. Solvens Erfaringerne fra finanskrisen har lært os, at det er yderst vigtigt, at pengeinstitutterne har tilstrækkelig med kapital. Alt for mange pengeinstitutter i Danmark og i udlandet viste sig at have for lidt kapital under krisen. Der har derfor fra europæisk side været arbejdet intenst på et nyt sæt spilleregler for pengeinstitutternes kapitalforhold. Disse nye kapitalregler trådte i kraft med virkning fra 1. april De nye regler indeholder både en ændring i opgørelsen af vores kapital og vores risici samt krav til, hvor meget kapital vi skal have. Hertil kommer, at langt hovedparten af den kapital, vi kan bruge til at opfylde mindstekravet, skal være af den bedste kvalitet, altså ren egenkapital. Det vil i vores tilfælde sige opsparet overskud gennem årene og vores aktiekapital. Møns Bank har ultimo 2014 en solvens på 14,7 % og en ansvarlig kapital på 225,8 mio. kr. Den samlede forretning kræver en solvens på 9,6 % svarende til 147,1 mio. kr. Den solvensmæssige friværdi i Møns Bank kan dermed opgøres til 78,7 mio. kr. svarende til en overdækning på 53 %. 21

22 Samlet set er det bestyrelsens vurdering, at bankens kapitalgrundlag er komfortabelt, og det giver mulighed for at fortsætte den planlagte udvikling af banken. Selvom de nye kapitaldækningsregler først er fuldt indfaset i 2019, er de allerede indarbejdet i vores kapitalplaner, der rækker lige så langt frem og viser en fuld betryggende udvikling i solvensen gennem hele perioden. Og det er ingen underdrivelse, når jeg siger, at kapitalkravene øges. Slutmålet i 2019 er et kapitalkrav, der i runde tal er dobbelt så højt som det, der var gældende for blot et år siden. Hvor vi tidligere skulle have 8 kr. i kapital for hver 100 kr., vi lånte ud, skal vi fremadrettet have 16 kr. Situationen er altså, at vi i Møns Bank er godt på vej til at have tilpasset os til de nye tider, og vi har både kapital og likviditet nok til at øge vores udlån og udvikle forretningen. Udbytte for 2014 Som jeg har nævnt, er banken særdeles solid, og det ønsker vi at fastholde fremover med de stigende krav til solvens, så Møns Bank også fremover er en sikker havn, selvom bølgerne går højt i den finansielle sektor. 22

23 Det er derfor bestyrelsens holdning, at der af årets resultat efter skat på 18,3 mio. kr. udbetales et udbytte på 10 % svarende til 2,4 mio. kr., således at bankens egenkapital samtidig styrkes med 16,3 mio. kr. 23

24 Ledelsesforhold Der er ingen tvivl om, at kravene til ledelsen i et pengeinstitut er mange og store. I løbet af de seneste år har jeg hvert år stået her og fortalt om nye og skærpede krav - og i år bliver ingen undtagelse. I 2014 skulle vi for første gang i forbindelse med årsrapporten forholde os til det Ledelseskodeks som pengeinstitutternes brancheorganisation, Finansrådet, har udsendt. Jeg kan her indskyde, at interesserede kan finde redegørelsen på vores hjemmeside, og at vi følger alle anbefalinger i kodekset. Det samme gælder stort set alle anbefalingerne om god selskabsledelse med enkelte velbegrundede undtagelser, som I også kan læse mere om på hjemmesiden og i regnskabet. Desuden bliver det et krav, at nye bestyrelsesmedlemmer inden for de første 12 måneder skal gennemgå et grundkursus i nødvendige kompetencer. Dette krav mangler endnu nogle klare retningslinjer fra Finanstilsynet, så det er ikke iværksat endnu. I bestyrelsen går vi i det hele taget meget op i at sikre, at vi lever op til både de formelle lovkrav og anbefalingerne om kompetencer, uddannelse og erfaring, men samtidig også, at vi på relevant vis i bestyrelsen afspejler den forretningsmodel, vi har, og det lokalområde, vi er en del af. Det forholder vi os blandt andet til i vores årlige kompetenceevaluering. 24

25 De økonomiske udsigter for 2015 Vi må nok indstille os på, at udviklingen i indtægter i 2015 vil være meget moderat. Godt nok forventer vi, at der kommer lidt mere gang i hjulene, og vi fortsat vil få mange nye kunder, men der er sparet så store formuer op både hos de private og i virksomhederne, at vi må forvente, at kunderne først trækker på disse midler, før de optager nye lån. Dette billede har vi også oplevet efter andre kriser. Vi forventer derfor ikke, at den samfundsøkonomiske udvikling vil bidrage til vækst af betydning på bankens udlånsbog og de øvrige bankforretninger. Væksten skal komme via flere nye kunder. Nedskrivningerne er som tidligere omtalt et spejlbillede af det omgivende samfund. Derfor vil der fortsat være behov for nedskrivninger på udlånene som følge af den svage samfundsøkonomi, men det forventes at blive på et mere normaliseret niveau. Det er vores vurdering, at det er muligt at realisere en basisdrift i et niveau på mellem mio. kr. i Forventningerne til basisdriften i 2015 er således mindre end i 2014, og den væsentligste årsag er den historiske lave rente, der aktuelt medfører, at banken stort set ikke forventes at få 25

26 nogen renter af den overskydende likviditet på omkring 600 millioner kr. 26

27 Afslutning og tak Når jeg ser tilbage på de senere års konjunkturer, der har skabt udfordringer for Danmark og verden omkring os, så er vi kommet fornuftigt igennem perioden siden 2008, og Møns Bank stå stærkere på markedspladsen i dag end før krisen. Året 2014 blev på mange måder endnu et begivenhedsrigt år med mange lyspunkter, og der er fremadrettet grobund for optimisme. Inden jeg slutter bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2014, vil jeg rette en stor tak til bankens mange kunder, forretningsforbindelser og ikke mindst til jer aktionærer for et godt og konstruktivt samarbejde. Også tak til pressen i vores markedsområder for en stor opmærksomhed og bevågenhed. Bag resultatet ligger et stort arbejde. Jeg vil derfor også rette en stor tak for en engageret indsats fra bankens medarbejdere og ledelse. Også tak til mine kolleger i bestyrelsen for det gode samarbejde. 27

28 Min tiltro til Møns Banks virke i 2015 er stor, og på vegne af bestyrelsen vil jeg udtrykke, at vi glæder os til arbejdet og til fortsat at skabe positive resultater for Møns Bank, vores kunder og vores ejere. Tak for ordet. 28

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 930 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 930 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2015 på A/S Møns Banks generalforsamling den 16. marts 2016 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Og lad dette være min indgangsreplik til bestyrelsens beretning for bankens aktivitet i det forgangne år.

Og lad dette være min indgangsreplik til bestyrelsens beretning for bankens aktivitet i det forgangne år. Bestyrelsens beretning for 2016 på Møns Banks A/S generalforsamling den 15. marts 2017. ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Tak fordi I har taget Jer tid til at deltage i årets generalforsamling. Det er dejligt at se, at der atter i år er et så flot fremmøde.

Tak fordi I har taget Jer tid til at deltage i årets generalforsamling. Det er dejligt at se, at der atter i år er et så flot fremmøde. Bilag 1 Formandens beretning på generalforsamlingen, den 15. april 2015 Tak for det, Jon. Velkommen til generalforsamling 2015. Tak fordi I har taget Jer tid til at deltage i årets generalforsamling. Det

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Møns Bank er i front med digitale løsninger og har Møns Bank er kommet til Vordingborg lanceret en række nyheder og holder Åbent Hus i Algade 86 i Net-

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Investeringsforeningen Gudme Raaschous ordinære generalforsamling den 8. april 2015

Investeringsforeningen Gudme Raaschous ordinære generalforsamling den 8. april 2015 Bilag 1 til Referat af ordinær generalforsamling den 8. april 2015 Investeringsforeningen Gudme Raaschous ordinære generalforsamling den 8. april 2015 Dagsordens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2017

Periodemeddelelse 3. kvartal 2017 Periodemeddelelse 3. kvartal 2017 CVR-nr. 65746018 Møns Bank fejrer 140 års jubilæum i 2017 og har budt velkommen til kunde nr. 20.140, familien Knøsgaard Nielsen fra Præstø. Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2017

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

6 fakta om Sparekassens. soliditet 2014. Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud. Baseret på tal pr. den 31.

6 fakta om Sparekassens. soliditet 2014. Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud. Baseret på tal pr. den 31. 6 fakta om Sparekassens soliditet 2014 Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud Baseret på tal pr. den 31. december 2013 02 // Åbenhed Middelfart Sparekasses tilhørsforhold og

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Ledelsens beretning for 2015

Ledelsens beretning for 2015 Ledelsens beretning for 2015 på generalforsamlingen 16. marts 2016 Ledelsens årsberetning for 2015 På sidste års generalforsamling tog vi hul på af fejre 50-året for bankens etablering som Djurslands Bank

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge Mar. 11 Jun. 11 Sep. 11 Dec. 11 Mar. 12 Jun. 12 Sep. 12 Dec. 12 Mar. 13 Jun. 13 Sep. 13 Dec. 13 Mar. 14 Jun. 14 Sep. 14 Dec. 14 Mar. 15 Jun. 15 Sep. 15 Dec. 15 Mar. 16 Jun. 16 Sep. 16 Dec. 16 Mar. 17 Thorbjørn

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Finanstilsynet 26. oktober 2011 Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S I dette notat perspektiveres Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 49 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 20. november 2012 [Det talte ord gælder] Samråd i ERU spørgsmål J: Hvad kan ministeren oplyse om Tønder

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere