Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger"

Transkript

1 Gammelgårdsvej - information om medejerboliger Ordet medejerboliger antyder, at der er tale om en boform, hvor man er med til at eje boligen. Men det gælder i princippet alle almene boliger. I alle nyere almene boliger er der nemlig et beboerindskud på 2% af den samlede pris for byggeriet. I medejerboliger er der tale om et højere indskud. Her er den almene boligs fordele med hensyn til medindflydelse, fællesskab og fælles ansvar for udvendig vedligeholdelse kombineret med en overordentlig stor frihed til at sætte sit eget personlige præg på boligens indvendige indretning. Endelig er den økonomiske risiko ved at investere i en medejerbolig minimal. Gammelgårdsvej er en ny afdeling i Herlev Boligselskab, som administreres af KAB - Bygge- og Boligadministration. Afdelingen er det første byggeri med medejerboliger indenfor KAB-administrerede bebyggelser, og det er godkendt som et forsøg af By- og Boligministeriet. Medejerboligerne på Gammelgårdsvej bygger på et princip, hvor beboerne overtager et råhus og har helt frie hænder til at indrette køkken, badeværelse m.m. De bestemmer selv, hvor mange penge de vil bruge på indretningen og sørger selv for den indvendige vedligeholdelse. Investeringen reguleres hvert år efter et fastsat system, og den regulerede værdi udbetales ved fraflytning. På de følgende sider kan du læse mere om vilkårene for medejerboliger.

2 MEDEJERBOLIG - EN NY ALMEN BOFORM Råhus-modellen I afdeling Gammelgårdsvej er princippet i medejerboligerne, at beboeren overtager et råhus, som de selv skal gøre færdig. En beboer, der overtager en medejerbolig, skal selv indkøbe alle materialer og sørge for: malerarbejde afsluttende gulvbelægning på udlagt blændgulv (groft trægulv, hvorpå den endelige gulvbelægning lægges) montering af køkken samt vask og armaturer hårde hvidevarer - emhætte, komfur, køle/fryseskab og evt. opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler fliser på gulv og vægge samt sanitet og armaturer i badeværelset eventuel rumopdeling på 1. sal. Den enkelte beboer må gerne selv udføre arbejdet, men det skal være håndværksmæssigt korrekt udført, og arbejdet vil blive synet, når boligen er færdig. El- og vvs-arbejde skal dog udføres af autoriserede håndværkere. Eget arbejde tæller ikke, når værdien af investeringen skal gøres op. Kun udgifter, som kan dokumenteres med regninger fra momsregistrerede firmaer, indgår i beregningen af medejerindskuddet. Beboerdemokrati I alle almene boliger er der en meget høj grad af medindflydelse for beboerne. Det gælder også for medejerboligerne. Beboerdemokrati kaldes den organiserede indflydelse i almene boliger. Beboerdemokratiet er meget vidtrækkende. For eksempel skal driftsbudget og -regnskab godkendes af beboerne i afdelingen ved et fælles møde, og en afdelingsbestyrelse vælges blandt beboerne og træffer beslutninger for afdelingen i årets løb. Afdeling Gammelgårdsvej er en afdeling med både medejerboliger, almene familieboliger og ældreboliger. Når det gælder beboerdemokrati, er der ingen forskel på boligtyperne. Det indebærer, at der holdes fælles afdelingsmøde, og at alle beboere er valgbare til den fælles afdelingsbestyrelse samt til Herlev Boligselskabs bestyrelse og repræsentantskab. De fleste beslutninger i afdelingen vedrører alle beboere og træffes derfor i fællesskab. Dog kan der være beslutninger, som kun vedrører én boligtype og derfor træffes af beboerne i denne boligtype alene. For eksempel kan medejerne ikke deltage i en beslutning om udskiftning af køkken eller bad i de almene familieboliger og ældreboliger, da en sådan beslutning ikke har indflydelse på deres husleje. Medejerne står selv for alt omkring indretning og vedligeholdelse af køkken og bad i deres boliger. 2 Gammelgårdsvej

3 ØKONOMIEN Indskud i boligen* De penge, en beboer bruger på at gøre boligen færdig, kaldes et medejerindskud. Beboeren kan vælge at optage lån i banken eller betale kontant for det nye køkken, badeværelse m.v. Det er den enkelte medejers eget ansvar at bestille, montere og betale alle dele til færdiggørelse af boligen. KAB - Bygge- og Boligadministration eller Herlev Boligselskab stiller ikke garanti for et eventuelt banklån. Dog kan de interesserede medejere henvises til en bank, som på forhånd er orienteret om projektet. Alle regninger skal gemmes som dokumentation, og når boligen er færdig, opgør Herlev Boligselskab c/o KAB hvor højt et medejerindskud, der er investeret i boligen. KAB skønner, at medejerne kan gøre boligerne færdige for mellem kr. Men der er ikke fastsat et loft for, hvor meget den enkelte må investere i sin bolig. Foruden medejerindskuddet skal medejerne også betale et beboerindskud på 2% af den samlede pris for byggeriet af boligerne. Det gør alle almene beboere, og beboerindskuddet er en del af den samlede finansiering af en almen bebyggelse. Beboerindskuddet i afdeling Gammelgårdsvej er beregnet til kr. Huslejen* Huslejen er lidt lavere i medejerboliger end i de almene familieboliger, fordi medejerne selv indskyder penge til indretning af køkken, bad, gulve m.v. I Gammelgårdsvej er huslejen for de almene familieboliger 772 kr. pr. m 2, svarende til en husleje på kr. om måneden. Huslejen for medejerboligerne er 711 kr. pr. m 2, svarende til en husleje på kr. om måneden. Udover huslejen skal medejerne eventuelt betale afdrag på eget banklån til medejerindskuddet, medmindre udgifterne til køkken, bad, gulve m.v. er betalt kontant. Hvordan er huslejen sammensat?* Huslejen er sammensat af kapitaludgifter, bidrag til kreditforeningen og driftsudgifter. For medejerboligerne er huslejen på 711 kr. pr. m 2 fordelt på 493 kr. til kapitaludgifter, 33 kr. i bidrag til kreditforening og 185 kr. til driftsudgifter. Den del af huslejen, som går til den fælles drift af ejendommen, er lidt lavere for medejerboligerne end for de almene familieboliger, fordi medejerne selv står for den indvendige vedligeholdelse. Da indretningen af de 3 boligtyper er forskellig, vil driftsbudgettet også blive delt i 3, et for medejerboliger, et for de almene familieboliger og et for ældreboliger. Generelt lave driftsudgifter Driftsudgifterne er generelt lave i afdelingen. Det er blandt andet, fordi facaden er udført i cedertræ og mursten med vinduer i mahogni, som kræver begrænset vedligeholdelse. Afdelingen leverer heller ikke hårde hvidevarer. Det er alle beboeres egen opgave at medbringe eller indkøbe samt vedligeholde køleskab, komfur m.v. Hvad er investeringen værd om 5 år? Medejerindskudet, det beløb den enkelte medejer bruger på at færdiggøre boligen, opskrives en gang om året efter byggeretsværdien. Byggeretsværdien er prisen for retten til at bygge på grunden og indgår som et element i ejendomsvurderingen. Det er Told og Skat, der hvert år fastsætter byggeretsværdien. * Tal vedrørende indskud og husleje er anslået udfra det nuværende budget for byggeriet. Når udlejningsbudgettet er godkendt af Herlev Kommune, bliver de endelige huslejer fastsat. Der forventes ikke store udsving i forhold til de oplyste tal. 3 Gammelgårdsvej

4 Samtidig nedskrives investeringen i boligen hvert år. Nedskrivningen er fastsat ud fra, hvor længe et køkken og bad forventes at være tidssvarende. Badeværelsets levetid er sat til 30 år og nedskrives derfor over 30 år. Køkken, skabe, gulve m.v. nedskrives over 20 år. Med denne model vil medejerne være sikret en vis forrentning af deres investering, omvendt nedskrives værdien af køkken og bad også i takt med slid og ælde. Udviklingen i byggeretsværdien kendes ikke på forhånd, mens nedskrivningen er en kendt størrelse. Beboerens investering, medejerindskuddet, kan altså både falde og stige i værdi afhængig af, hvor høj byggeretsværdien bliver i de kommende år. Her er vist to eksempler på, hvordan investeringen i en medejerbolig kan udvikle sig. I begge eksempler investerer beboerne kroner i en medejerbolig. Investeringen fordeler sig således: Badeværelse Køkken, skabe, gulve m.v. Investering i alt kr kr kr. Nedskrivningen er på forhånd fastsat: Badeværelset nedskrives over 30 år med kr./år Køkken, skabe mv. nedskrives over 20 år med kr./år Nedskrivning i alt kr./år I eksempel 1 varierer byggeretsværdien i de 5 første år (henhv. 5%, 8 %, 2%, 3% og 2%). Efter 5 år er investeringen på kr. faldet til kroner. I eksempel 2 opskrives investeringen efter en gennemsnitlig byggeretsværdi på 5% pr. år. Efter 5 år er investeringen på kr. steget til en værdi af kr. To eksempler på hvordan en investering af kr. kan udvikle sig over 5 år med forskellige satser for regulering. Der er ikke tale om store udsving. Eksempel 1 Eksempel 2 År 1 Investering Investering Opskrivning 5% af Opskrivning 5% af Værdi efter 1 år Værdi efter 1 år År 2 Opskrivning 8% af Opskrivning 5% af Værdi efter 2 år Værdi efter 2 år År 3 Opskrivning 2% af Opskrivning 5% af Værdi efter 3 år Værdi efter 3 år År 4 Opskrivning 3% af Opskrivning 5% af Værdi efter 4 år Værdi efter 4 år År 5 Opskrivning 2% af Opskrivning 5% af Værdi efter 5 år Værdi efter 5 år Gammelgårdsvej

5 Investering i medejerbolig VEDLIGEHOLDELSE Vedligeholdelse inden døre Som medejer står beboeren selv for den indvendige vedligeholdelse af boligen. Det gælder både praktisk og økonomisk. Almindelig vedligeholdelse såsom maling, tapetsering og gulvbehandling er altså medejerens eget ansvar. Det er også medejerens ansvar at vedligeholde alt, der er omfattet af medejerindskuddet, dvs. køkken, badeværelse, skabe og gulve. Vedligeholdelsesordningen kaldes en A-ordning indenfor lovgivningen, når beboeren selv står for den indvendige vedligeholdelse i boperioden. For medejerboligerne er der dispenseret fra en bestemmelse i A-ordningen, der betyder, at beboerens pligt til at vedligeholde boligen ikke nedskrives over en årrække sådan, som det er tilfældet for de almene familieboliger. Til gengæld skal medejerboligerne ikke normalistandsættes ved fraflytning. Medejerne skal sørge for en løbende vedligeholdelse i boperioden, og boligen skal derfor ikke gøres særlig i stand ved fraflytning. Den nye beboer overtager boligen, som den er, og må selv male, hvis de ikke kan lide farverne på væggene osv. For afdeling Gammelgårdsvej udarbejdes et vedligeholdelsesreglement, hvoraf det fremgår, på hvilke punkter vilkårene for medejerboliger og de almene familieboliger er forskellige. Misligholdelse Misligholdelse betyder, at noget i boligen er ødelagt på grund af forkert brug, forkert vedligeholdelse eller uforsvarlig opførsel. Ejendomsmesteren foretager et syn af boligen ved fraflytning og registrerer, om der er sket misligholdelse af boligen. Man skal altid betale for reparation af dele i boligen, som er misligholdt. Nye forbedringer i boligen Hvis en medejer efter nogle år ønsker at udskifte for eksempel køkkenet, så skal dette anmeldes til boligorganisationen v/kab. Udgiften til det nye køkken skal dokumenteres med regninger. Værdien af medejerindskuddet vil så blive reguleret. Det gamle køkken nedskrives straks til 0 kr., og det nye lægges til medejerindskuddet med en ny nedskrivningsperiode. For den del af boligen, som ikke er omfattet af medejerindskuddet, gælder de almindelige regler for råderet. 5 Gammelgårdsvej

6 INDFLYTNING OG FRAFLYTNING Førstegangs-indflytning For førstegangs-indflytning gælder nogle særlige forhold, da boligen overtages som et råhus. Når den foreløbige lejekontrakt underskrives, skal en mindre del af beboerindskudet betales kr. Hvis medejerne opsiger den foreløbige kontrakt senere end 3 måneder før overdragelse af boligen, tilbagebetales de kr. ikke. Resten af beboerindskudet betales, når boligen overdrages, dvs. ved udlevering af nøgler. Medejerne får overdraget boligen cirka 2 måneder før, de almene boliger er færdige til indflytning. Medejerne skal ikke betale husleje i de cirka 2 måneder, da boligen ikke er indflytningsklar, men der skal betales forbrugsafgifter som for eksempel varme, vand og el. Efter de 2 måneder skal huslejen betales, også selvom medejerne ikke er færdige og flyttet ind i boligerne. Medejerne skal være færdige med indretning af boligerne senest 6 måneder fra overdragelsen. Hvis en bolig ikke er færdig, eller arbejderne ikke er udført håndværksmæssigt korrekt, vil afdelingen sørge for at gøre boligen færdig. Udgiften vil blive lagt på boligens husleje. Hvis lejekontrakten opsiges, inden boligen er færdiggjort, og der således ikke kan opnåes ibrugtagningstilladelse fra Herlev Kommune, vil beboerindskuddet blive anvendt helt eller delvist til færdiggørelse af boligen. En medejer flytter En medejerbolig skal opsiges med 6 måneders varsel mod normalt 3 måneders varsel i en lejebolig. Det er for at sikre, at der er bedre tid til at finde en ny beboer til at overtage medejerboligen. Syn af boligen ved fraflytning foregår på normal vis, og medejerne hæfter for misligholdelse af boligen som øvrige lejere (se også afsnittet om vedligeholdelse). Ved fraflytning får medejerne værdien af investeringen tilbage efter regulering af beløbet som tidligere beskrevet. En ny medejer flytter ind En ny medejer skal som medejerindskud betale det, som fraflytteren har fået udbetalt, samt et beboerindskud på 2% af den samlede pris for byggeriet af boligerne. Beboerindskuddet i afdeling Gammelgårdsvej er beregnet til kr. En situation kan opstå, hvor boligen ikke kan genudlejes efter ventelisten indenfor opsigelsesperioden. Det kan være, fordi boligen er for dyr, eller fordi boligen er for specielt indrettet. I sådan en situation er det første skridt, at afdelingen bestiller en uvildig taksator til at vurdere investeringen. Det er så vurderingsbeløbet, som udbetales til fraflytteren, og det, den nye beboer skal indskyde. Hvis det stadig ikke er muligt at leje boligen ud, er det næste skridt at leje boligen ud som almen familiebolig. Huslejen vil blive sat til det samme niveau som i de øvrige 7 almene familieboliger i afdelingen. Fraflytteren får også i denne situation vurderingsbeløbet udbetalt. Bytte, fremleje og overdragelse En medejer har de samme rettigheder og pligter, når det gælder bytte, fremleje og overdragelse, som øvrige beboere. Ved bytte er det dog en forudsætning, at den nye beboer er indstillet på at overtage boligen på de særlige vilkår, der gælder for medejerboliger. I fremlejesituationen må en beboer normalt ikke sætte en højere husleje for fremlejeren end den, beboeren selv betaler. Men for medejerboliger har KAB søgt dispensation på dette punkt, således at beboeren har ret til at tage et tillæg på 18% i husleje, fordi det er rimeligt, at fremlejeren også betaler et beløb for slid af køkken, bad m.v. i boperioden. 6 Gammelgårdsvej

7 MEDEJERBOLIGER I HERLEV KOMMUNE Aftale om udlejning Herlev Boligselskab /v. KAB har indgået aftale med Herlev Kommune om udlejning af boligerne på Gammelgårdsvej. Det betyder, at tildelingen af boliger sker efter følgende særlige kriterier: Unge familier som endnu ikke har fået børn, men som ønsker en bolig, hvor der er mulighed for at blive, selvom familien forøges. Midaldrende familier uden børn, som ønsker en almen bolig af en størrelse, som modsvarer dagens krav og forventninger. Ældre medborgere, som står overfor at forlade arbejdsmarkedet, kan have et ønske om at afhænde en eventuel ejerbolig. De får mulighed for at bo i en almen bolig, som i størrelse og indretning opfylder alle forventninger til en moderne bolig. Der stilles altså ingen særlige krav til familiestørrelse ved udlejning af boligerne. For familier uden børn åbner det mulighed for at få tildelt en stor 3-rums bolig. De personer, der opfylder kriterierne, vil blive tildelt en bolig efter deres anciennitet på ventelisten. Den interne oprykningsliste går som altid forud for den eksterne venteliste. Boligstøtte Der er mulighed for at søge boligstøtte til medejerboliger, dog kun til den del af udgiften, som er almindelig leje. Investeringen i køkken, bad m.v. er for egen regning og ikke mulig at søge boligstøtte til. 7 Gammelgårdsvej

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003 Indholdsfortegnelse Side Kort fortalt... 5 Generelt... 5 Overtagelse af boligen ved indflytning... 6 Vedligeholdelse i boperioden... 7 Ved fraflytning... 8 Særlig udvendig vedligeholdelse... 9 Særlige

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Frafl ytning Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider Mandag - onsdag kl. 10.00-14.30

Læs mere

Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen

Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen Domea Boliger i hele Danmark Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse. Side 3 Om råderet.. side 3 Forbedring eller forandring. Side

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING 435 - MISLEHØJVEJ

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING 435 - MISLEHØJVEJ Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Køge Boligselskab Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Køge Boligselskab Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglementet er udarbejdet af Køge Boligselskab, juni 2014, efter reglerne i Lov om leje af almene boliger - lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om Vedligeholdelse og Istandsættelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement B-ordning

Vedligeholdelsesreglement B-ordning Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Reglerne... 2 Ændring af boligoverenskomsten... 2 Fraflytningsordningen... 2 Overtagelse af bolig ved indflytning... 3 Boligens standard... 3 Mangler skal påtales inden

Læs mere

A-ordningen med normalistandsættelsesbeløb - kort fortalt

A-ordningen med normalistandsættelsesbeløb - kort fortalt Side 1 af 5 sider Vedligeholdelsesreglementet er udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Indflytning 2015 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider for telefonisk betjening:

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement SORGENFRIVANG I Side 11 af 33 Vedligeholdelses- reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er

Læs mere

Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement

Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Side 1 af 6 14-10-2010 Generelt Med virkning fra den 1. december 2010 erstatter denne forretnings-

Læs mere

Normal vedligeholdelsesreglement for istandsættelse. A-ordning ved fraflytning

Normal vedligeholdelsesreglement for istandsættelse. A-ordning ved fraflytning Normal vedligeholdelsesreglement for istandsættelse A-ordning ved fraflytning Kapitel 1 Generelt Reglernes krafttræden. 1. Med virkning fra den 1. juni 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Lundebjerggård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening. Forretningsgang for. B-ordning. Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement

Postfunktionærernes Andels Boligforening. Forretningsgang for. B-ordning. Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Postfunktionærernes Andels Boligforening Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 13.11.03 Side 1 af 6 Generelt Med virkning

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Godkendt på afdelingsmøde

Læs mere

Vejledning om tjeneste- og lejeboliger

Vejledning om tjeneste- og lejeboliger Vejledning om tjeneste- og lejeboliger Formålet med denne vejledning er at give en overskuelig gennemgang af rettigheder og pligter vedr. tjeneste- og lejeboliger. Gennemgangen tilsigter ikke at være udtømmende.

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 26 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Afdeling Birkeparken Dato: 1. Januar 2000 Side 1 af 7 sider din bolig Om hvordan du skal vedligeholde og renholde Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 13. Håndværkerparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 13. Håndværkerparken Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 13. Håndværkerparken Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter,

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard

Andelsboligforeningen Beringsgaard Vedligeholdelsesreglementet baserer sig på standardvedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af

Læs mere

AKB KBH HÅNDBOGEN RÅDERETTEN 2 RÅDERET 2 INDIVIDUEL MODERNISERING 3

AKB KBH HÅNDBOGEN RÅDERETTEN 2 RÅDERET 2 INDIVIDUEL MODERNISERING 3 AKB KBH HÅNDBOGEN RÅDERETTEN 2 RÅDERET 2 INDIVIDUEL MODERNISERING 3 INSTALATIONSRET 4 TIL DIG DER FLYTTER UD 5 OPSIGELSE 5 FRAFLYTNINGSSYN 5 VEDLIGEHOLDELSESORDNINGER 6 BOLIGGARANTIBEVIS 6 TIL DIG DER

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Mørkhøjvænge Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Mørkhøjvænge. Godkendt på afdelingsmødet 18.05.2011 Indholdsfortegnelse I Generelt...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement i Boligforeningen Vanggården. Bemærk venligst, at hver afdeling har sit eget vedligeholdelsesreglement. Model A - normalistandsættelse, A-ordningen -

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement / Afdeling 78 Model A Normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Vedligeholdelsesreglement / Afdeling 78 Model A Normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen, når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Råderetsregler 2014. Afd. 30. Stenbjergparken

Råderetsregler 2014. Afd. 30. Stenbjergparken Råderetsregler 2014 Afd. 30 Stenbjergparken Arbejder inde i boligen Inde i boligen må du udføre enhver form for forbedringer og forandringer. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige og de må ikke

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 01-12-2013 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 01-12-2013 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej INDIVIDUEL RÅDERET

NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej INDIVIDUEL RÅDERET NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej Generelt om råderetten: INDIVIDUEL RÅDERET Gennem råderetten er der skabt mulighed for, at du kan indrette din almene bolig efter eget behov

Læs mere

Hjejlevej 32-34, 45-71 & Nattergalevej 2-16. Afdeling 17. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen

Hjejlevej 32-34, 45-71 & Nattergalevej 2-16. Afdeling 17. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Hjejlevej 32-34, 45-71 & Nattergalevej 2-16 Afdeling 17 Råderet - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Om råderet Boligindretning optager mange beboere. Idéer og muligheder for at forandre

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Standard - Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto

Standard - Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Dalum Bygge - og Boligforening

Vedligeholdelsesreglement for Dalum Bygge - og Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 57, Bautastenen 50 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-3074 Signalgården Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

Afd. 32 Damgade Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Afd. 32 Damgade Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Nærværelse regler er godkendt på det stiftende afdelingsmøde den 19.09.2012. Afd. 32 Damgade Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for PILEPARKEN 6 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2014 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Model A normalistandsættelse. Generelt

Model A normalistandsættelse. Generelt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for EGEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2014 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Finansiering af medejerboliger

Finansiering af medejerboliger Boligselskabet AKB, København Afdeling 1069 Havnestaden Finansiering af medejerboliger Indledning Medejerboligen er en lejlighedstype, der oprindeligt består af et stort rum, som medejeren selv har mulighed

Læs mere

Arbejdernes Boligforening afd. 22 Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening afd. 22 Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening afd. 22 Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken

Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Udgifterne

Læs mere

A ordning kort fortalt.

A ordning kort fortalt. Boligforeningen P.M. Søndergade 1 9700 Brønderslev Tlf. 98821234 Standard Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A ordning kort fortalt. - Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 17/06-2015 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 17/06-2015 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligeholdelsesreglement Model A Afdeling 606 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren

Læs mere

Medejerboliger i Grønhøj

Medejerboliger i Grønhøj Medejerboliger i Grønhøj Oktober 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger både på en filosofi om, at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælles- og naboskab, og at ens bolig ikke

Læs mere

Indflytning & vedligeholdelse

Indflytning & vedligeholdelse Kære lejer. Velkommen til din nye bolig. Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Lovgivningen på området er imidlertid indviklet,

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 250 - Enebærvej Godkendt på afdelingsmødet den 24.08.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Medejerboliger i Blækhuset

Medejerboliger i Blækhuset Medejerboliger i Blækhuset Oktober 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger på filosofi om, dels at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælleskab og naboskab, dels at ens bolig

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-1030 Sundholm Syd Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

Medejerboliger i Seniorbofællesskabet i Druehaven

Medejerboliger i Seniorbofællesskabet i Druehaven Medejerboliger i Seniorbofællesskabet i Druehaven November 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger dels på en filosofi om, at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælleskab og

Læs mere

Medejerboliger i Kløvermarken

Medejerboliger i Kløvermarken Medejerboliger i Kløvermarken September 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger dels på en filosofi om, at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælleskab og naboskab, dels at ens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A B normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A B normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo-afdeling 218-0 Det Hvide Snit

Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo-afdeling 218-0 Det Hvide Snit Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo-afdeling 218-0 Det Hvide Snit Model B med vedligeholdelseskonto LB afdeling 218-0 har på afdelingsmødet d. 14.11.2006 vedtaget at overgå fra den hidtidige A-ordning

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Sneppevej 1-35, 4-34. Afdeling 9. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen

Sneppevej 1-35, 4-34. Afdeling 9. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Sneppevej 1-35, 4-34 Afdeling 9 Råderet - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Om råderet Boligindretning optager mange beboere. Idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i ' 82 til og med ' 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Boligselskabet KØLVRÅ

Boligselskabet KØLVRÅ Vedligeholdelsesreglement. Model A normalistandsættelse Gældende for: Boligselskabet Kølvrå, afdeling 1 A-ordningen kort fortalt. Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med

Læs mere

GODE RÅD. - når du bor til leje

GODE RÅD. - når du bor til leje GODE RÅD - når du bor til leje Privat udlejning 1 Denne folder beskriver kort nogle af hovedreglerne, når du bor til leje. Den fortæller, hvad du skal være opmærksom på, når du får et brev, et varmeregnskab

Læs mere

Bestyrelsens beretning for perioden 28. april 2010-26. september 2011

Bestyrelsens beretning for perioden 28. april 2010-26. september 2011 Boligforeningen AAB afd. 68 Burmeistersgade 24 st. th. Telefon: 32 96 92 02 www.aab68.dk 1429 København K Fax: 32 96 92 02 E-mail: afd68@aab68.dk Bestyrelsens beretning for perioden 28. april 2010-26.

Læs mere

Danske Funktionærers Boligselskab. Prags Boulevard. Råderetskatalog. Prags Boulevard. Administreret af

Danske Funktionærers Boligselskab. Prags Boulevard. Råderetskatalog. Prags Boulevard. Administreret af Danske Funktionærers Boligselskab Prags Boulevard Råderetskatalog Prags Boulevard Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 11, Kastetvej 105, C. V. Jessens Gade 1 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Vedtaget af repræsentantskabet i Århus Omegn den 28. marts 2000

Vedligeholdelsesreglement Vedtaget af repræsentantskabet i Århus Omegn den 28. marts 2000 Vedligeholdelsesreglement Vedtaget af repræsentantskabet i Århus Omegn den 28. marts 2000 Model B - med vedligeholdelseskonto I. Generelt Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 2000 erstatter

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BILLUND BOLIGFORENING «Selskab_Nr» «Afdeling_nr»

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BILLUND BOLIGFORENING «Selskab_Nr» «Afdeling_nr» VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BILLUND BOLIGFORENING «Selskab_Nr» «Afdeling_nr» MODEL A - med istandsættelse ved fraflytning.«lejekontrakt_selskab»«lejekontrakt_afdeling» «Lejekontrakt_Lejemål» «Lejekontrakt_Lejernr»

Læs mere

Afd. 35. Nørager. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 35. Nørager. Vedligeholdelsesreglement Afd. 35 Nørager Vedligeholdelsesreglement Sønderborg Andelsboligforenings repræsentantskab har besluttet at køre efter A-ordningen i henhold til Lov om almene boliger. A-ordningen - kort fortalt Lejeren

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 36, Runddyssen 2-354 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 38 TIL BEBOERNE I AFDELING 38 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget Skema planlagt vedligeholdelse Årsregnskab Indkomne forslag

Læs mere

Friere råderet Afdeling 5. Tranekær 2-44, Kildevej 2-10 & 20-34, Bag hækken 1-18 & 13-34 og Ved jernbanen 2-12

Friere råderet Afdeling 5. Tranekær 2-44, Kildevej 2-10 & 20-34, Bag hækken 1-18 & 13-34 og Ved jernbanen 2-12 Friere råderet Afdeling 5 Tranekær 2-44, Kildevej 2-10 & 20-34, Bag hækken 1-18 & 13-34 og Ved jernbanen 2-12 Sundby-Hvorup Boligselskab informerer Friere råderet Nye regler udvider dine muligheder for

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Afd. 10 Havretoften, Rugtoften, Porsgrunngade og Ørstedsgade

Afd. 10 Havretoften, Rugtoften, Porsgrunngade og Ørstedsgade Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 10 Havretoften, Rugtoften, Porsgrunngade og Ørstedsgade Afd. 10 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement FOB STANDARD VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Model A normalistandsættelse Dette reglement er udarbejdet i november 1998, efter reglerne i lov om leje af alemne boliger lov nr. 968 af

Læs mere

Fraflytnings guide. Forord: Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt.

Fraflytnings guide. Forord: Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Kære Beboer. Vi gør opmærksom på, at denne fraflytnings guide alene er ment som en vejledende orientering om de generelle forhold. Hvad der gælder i det enkelte tilfælde fx i din lejlighed afgøres blandt

Læs mere

Råderetskatalog 2015. Afdelingerne 3, 8, 10 og 11 Vedtaget på afdelingsmødet 2015.

Råderetskatalog 2015. Afdelingerne 3, 8, 10 og 11 Vedtaget på afdelingsmødet 2015. Råderetskatalog 2015 Afdelingerne 3, 8, 10 og 11 Vedtaget på afdelingsmødet 2015. Indholdsfortegnelse De 5 hovedregler... 3 Forbedringer, ret til godtgørelse ved fraflytning og der kan ikke kræves retablering...

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Baggesensvej 28-40. Afdeling 13 A. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen

Baggesensvej 28-40. Afdeling 13 A. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Baggesensvej 28-40 Afdeling 13 A Råderet - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Om råderet Boligindretning optager mange beboere. Idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 4. maj 2017

Vedtaget på afdelingsmødet: 4. maj 2017 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING RÅDERETSKATALOG AFDELING 406 ELVERPARKEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 1. SEPTEMBER 2011 RÅDERETSKATALOG GENERELT OM RÅDERET Det skal være attraktivt at bo i en almen

Læs mere

Råderetskatalog Rugvænget. Administreret af

Råderetskatalog Rugvænget. Administreret af Råderetskatalog Rugvænget Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer er ikke omfattet af råderetten...

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn:

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn: Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Boligafdelingens navn: Gillesager/ Lindeager Afdelingsmødet har vedtaget reglerne for standard for vedligehold på afdelingsmødet den: 31/ 3 2016

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement i Boligforeningen Vanggårdens afdeling 20,Pandoravej, Gug

Vedligeholdelsesreglement i Boligforeningen Vanggårdens afdeling 20,Pandoravej, Gug Vedligeholdelsesreglement i Boligforeningen Vanggårdens afdeling 20,Pandoravej, Gug Følgende reglement er en beskrivelse af de regler for vedligeholdelse, der særligt gør sig gældende for afdeling 20.

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for TOFTEGÅRDEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2014 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet Søparken, Lejerbo afd. 154 Beboernes råderet Positivlisten På fire områder har beboeren uindskrænket ret uanset boligorganisationens eget råderetskatalog. Dette betegnes som positivlisten. Positivlisten

Læs mere

Danske Funktionærers Boligselskab. Råderetskatalog Nybrovænge Ældre. Administreret af

Danske Funktionærers Boligselskab. Råderetskatalog Nybrovænge Ældre. Administreret af Danske Funktionærers Boligselskab Råderetskatalog Nybrovænge Ældre Administreret af 1 Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 33 Jørgensgård - rækkehuse Afd. 33 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler Privat udlejning Fraflytning Hovedregler 1 Denne folder handler om hovedreglerne ved fraflytning. Hvordan dit lejemål kan kræves afleveret afhænger af din lejekontrakt. Lejer Forening Fyn Skibhusvej 34,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 37 Hjortevej

Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 37 Hjortevej Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 37 Hjortevej Afd. 37 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9.

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9. Udlejningsaftale (med fleksibel udlejning) mellem: Boligselskabet Munkesøparken LBF-: 277 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter alle

Læs mere

HVEM SKAL VEDLIGEHOLDE?

HVEM SKAL VEDLIGEHOLDE? HVEM SKAL VEDLIGEHOLDE? - privat udlejning Vedligeholdelse Hvem skal vedligeholde? Det fremgår af lejekontrakten, hvem der har pligt til at vedligeholde. Reglerne om vedligeholdelse kan nemlig aftales

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere