MÅNEDSBREV. September. Oktober. Nummer årgang September Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅNEDSBREV. September. Oktober. Nummer 8 46. årgang September 2013. Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter."

Transkript

1 MÅNEDSBREV Nummer årgang September 2013 Denne måneds aktiviteter September Distriktsgildehal Mandag den 2. september 2013 kl. 19:00 I Spejderhytten. Næste måneds aktiviteter Oktober Fellowship Day Fredag den 25. oktober 2013 kl. 19:00 i Langenæs Kirkens sognegård, Kirkedammen 2, 8000 Aarhus Personlig tilmelding senest onsdag den 10. oktober 2013 til: John Biensø, mail: eller telefon Centrum september 2013 side 1 af 8

2 NYT FRA GILDELEDELSEN Ny gildebror Pia Edahl har tilkendegivet, at hun gerne vil være medlem i Sct. Georgs Gildet i Odder. Pia er leder hos de grønne pigespejdere i Odder, og flere af jer vil kende Pia fra arbejdet i forbindelse med nytårsoptakten og fredslyset. Pia vil således fremover deltage i gildets arrangementer og aktiviteter. Vi byder hermed Pia hjertelig velkommen i Oddergildet. Birte Gildemester Tak for indsatsen Kære gildebrødre. Hermed en stor og varm tak til jer for jeres indsats i forbindelse med friluftsgildehallen. Det var en fantastisk indsats i et noget større arrangement, end vi almindeligvis på det seneste har givet os i kast med. Det hele gik over al forventning, og vi har fået mange tilbagemeldinger fra vores gæster med tak for en god og vellykket aften. Tak til borddækningsholdet, til madholdet og underholdningsholdet og til dem, der herudover var med i arbejdet. Også tak til gildeledelsemedlemmerne for deres store indsats. Logistikken virkede, maden var fortræffelig, og underholdningen flot og varieret. Tak for velvilje og initiativ. Der er blevet knoklet, tænkt og kreeret. Og resultatet blev derefter rigtig flot. Med mange varme gildehilsner Birte Gildemester Det arbejdende folk i aktion! Centrum september 2013 side 2 af 8

3 NYT FRA DISTRIKTET Centrum september 2013 side 3 af 8

4 Friluftsgildehal 2013 Sct. Georgs Gilderne i Danmark fyldte 80 år i år. Det gav mulighed for at indflette denne fødselsdag i vores årlige friluftsgildehal. Alle sejl blev sat. Og vi gik i gang med forberedelserne til denne aften. Opgaver blev delt ud, invitationer blev sendt. Alle gav deres bidrag. Det er rart at se, hvordan vi stadigvæk i fællesskab kan skabe de rigtige rammer og løfte i flok. Man kunne næsten fornemme, at ånden fra Køhls Kro og Kræmmermarkedet var tilbage. Til Friluftsgildehallen havde vi inviteret gamle gildebrødre, Y smen, ledelsen fra Distriktet og ledere fra ungdomskorpsene i Odder Kommune. Rigtig mange havde taget imod vores invitation. Og efter en velkomstdrink i vandrehallen blæste Mogens T. til samling, og vores Herold bad alle tage plads i Gildehallen. Vejret var med os med varme og sol, så Gildehallen kunne afholdes i Bålhytten. Efter Gildehallen blev vi fordelt i de telte, der var rejst. Snart kunne vores køkkenchef meddele, at maden var klar, og man kunne så forsyne sig. Snakken gik lystigt rundt om bordene. Det var godt, at spejderlederne også var mødt op. Det er vigtigt, at vores kontakt til dem holdes varm. Vi havde også nedsat en underholdningsgruppe, der fortale om Sct. Georgs Gildet i Odder og dets historie: Det første mødelokale, aktiviteter, spejderløb og små historier om oplevelser gennem mange år. En god aften skal på et tidspunkt stoppe, selvom det går godt, så aftenen blev på sædvanlig vis sluttet med, at vi sang Nu er Jord og Himmel stille. Tak til alle for en vellykket aften. Erling Centrum september 2013 side 4 af 8

5 På opfordring har vi modtaget følgende fra Ingrid Harboe: 5 min. Sct. Georg. Bestemt for frilufts- og jubilæumsgildehal d Piet Hein har skrevet digtet: Du skal plante et træ. Du skal plante et træ du skal gøre en gerning, som lever, når du går i knæ, en ting, som skal vare og være til lykke og læ. Du skal åbne dit jeg, du skal blive et eneste trin på en videre vej. du skal være et led i en lod, som når ud over dig. Du skal blomstre og dræ. Dine frugter skal mætte om så kun det simpleste kræ. Du har del i en fremtid. For den skal du plante et træ. De mænd, der for 80 år siden fik ideen til at grundlægge Sct. Georgs Gilderne i Danmark, og dermed gildebevægelsen, plantede virkelig et træ. Man kunne næsten tro, skaberne af Sct. Georgs Gilderne havde læst Piet Heins digt; men det har ikke været muligt, da det er skrevet 25 år senere. For de har jo virkelig handlet, som der står: gjort en gerning, som lever, efter de gik i knæ. Skabt noget, der varer, og er til lykke og læ, og man kan bestemt sige, at de fik del i en fremtid. Med tiden blev der oprettet gilder overalt i Danmark, og oprettelsen af gilder bredte sig til mange lande over hele jorden, og gildebevægelsen blev, og er, en international bevægelse. En umådelig flot præstation af de mennesker, der stod bag. Så træet, de plantede, har fået et solidt rodnet og en flot krone med vidtrækkende grene. Selvom der er fælles ritualer og grundregler for gildearbejdet, kan de enkelte gilder alligevel gribe tingene forskelligt an, og det gør det spændende og inspirerende at besøge andre gilder. - Noget, vi da vist for øvrigt forsømmer. Gennem årene har gildebevægelsen udviklet sig. Skiftende landsgildeledelser har løbende fået nye ideer og realiseret dem. - nogle ideer er varige, - andre har kort levetid. En periode, som jeg tydeligt husker, og som jeg levede interesseret og aktivt med i, var årene Jeg husker den som en ualmindelig frugtbar periode. I den periode eksisterede K S U, der står for kursus- og stævneudvalget. Det var nedsat af landsgildeledelsen, og var sammensat af 5 meget engagerede ildsjæle. Det var mennesker med visioner, og de satte gang i fine aktiviteter, som involverede hele landet. Det første, de tog initiativ til, var TRÆF, og det blev afholdt i Assenbæk ved Esbjerg. Det blev en stor succes med mange deltagere. Det følgende TRÆF-stævne blev afholdt i Tydal i Sydslesvig, - og to år efter igen i Ryekol. Centrum september 2013 side 5 af 8

6 Og altid var TRÆF-stævnerne meget velbesøgt og vellykkede. KSU s ide var, at TRÆF-stævnerne skulle cirkulere rundt i landet, og at lokale gildebrødre skulle involveres i aktiviteter og afvikling. Det gav aktivitet i det lokale gilde, og gjorde det synligt i området og virkede derved som reklame for gildet. Men så købte landsgildet Rodbjergaard, og derefter blev alle TRÆF-stævner lagt der, og landsgildeledelsen overtog selv ledelsen af dem. Som bekendt, blev det også en succes, og masser af gildebrødre er strømmet dertil, og har med stor glæde deltaget i TRÆF på Rodbjerggaard. - I år er der så sat punktum, og det sidste TRÆF er afholdt. Vemodigt for mange gildebrødre; men alt har jo sin tid. Det var også KSU, der fik ideen til - og gennemførte - de første gildemesterstævner, og de arrangerede ledelseskurser for gildeledelser, og de fik ideen til Gildernes Højskole. Ligeledes stod de også for VID-studiet, hvor deltagerne gruppevis fik tilsendt opgaver med relation til gildearbejdet. Det var opgaver, som gruppen skulle besvare og sende til bedømmelse hos en parallelgruppe et andet sted i landet, og visa versa. Det foregik vinteren over og afsluttedes med et stævne for alle deltagere i Vingsted. Det var herlige tider, og det var spændende og udviklende, og man traf gildebrødre fra alle egne af landet. Endelig vil jeg nævne, at det var KSU, der opfandt og arrangerede Punktstævner. Jeg kan huske, at jeg var med i Christiansfeld, i Løgumkloster, i Fredericia og i Knuthenborg dyrepark. Der kan nævnes endnu flere. Det var fantastisk veltilrettelagte stævner, som i gennemsnit havde 250 deltagere. Ja sådan kunne jeg blive ved med at fortælle om, hvad der er sket i årenes løb, - og een ting er sikkert: Det er en gave at være gildebror. Det fællesskab og venskab, og den samhørighed og hjælpsomhed, man oplever blandt gildebrødre, finder man ikke andre steder, så jeg takker for, at jeg har fået lov til at opleve det - at leve det - at blive beriget og udviklet som menneske. Den gamle filosof Arkimedes sagde engang: "Giv mig et sted at stå, og jeg skal rokke verden". Og sådan er det jo. Med et fast ståsted kan vi meget, og jeg synes, at de værdier, gildebevægelsen bygger på, har givet gildebrødre et sted at stå, - og mon ikke, de har rokket verden - bare lidt? Til lykke! Sct. Georgs Gilderne i Danmark, med 80 års jubilæet! Ingrid Harboe. Fra Erling har vi modtaget dette indlæg: Med Naturlaug Steen Blicher til Venø Søndag den 25. august Marianne og jeg var på alle tiders tur til Limfjordsøen Venø med Naturlaug Steen Blicher. Vi var små 50 gildebrødre der mødtes på færgehaven ved Kleppen. Efter at vi var rykket sammen i bilerne, tog vi med færgen (denne færgerute er en af Danmarks korteste med en overfartstid på kun 2 minutter.) Centrum september 2013 side 6 af 8

7 Første stop var Venø Havn. Her fik vi en kort orientering om øens historie og det erhvervsliv, der er på øen. Herefter begav vi os på en tur rundt på den nordlige del af øen. Første stop var øens kirke, som er Danmarks mindste kirke, vi fortsatte op til Venø Efterskole som har tre linjer. Natur & friluftliv. Musik & drama og Surf & sejlads. Skolen blev oprettet af en kreds af Venøs beboere i 1976 og der er plads til 96 elever. Der blev gjort holdt ved Venøborg, en sommerlejr der ejes af KFUM og FDF. Den ligger på en skrænt med flot udsigt over Limfjorden. Efter en kort pause gik turen tilbage til Venø Havn. Her blev vores medbragte mad fortæret. Vi fik her besøg af et medlem fra Venøsund Færgelaug, der fortalte om færgeoverfarten og færgelauget, som har det formål at bevare den gamle færge fra Så var det tid til afgang mod fastlandet, og igen havde vi fået en god oplevelse. Skulle der være nogle i Odder Gildet der har lyst til at tage med har vi altid et par ledige pladser i vores bil. Lidt om Naturlaug Steen Blicher : Det er åbent for alle medlemmer af Sct. Georgs Gilderne i Danmark og har det formål at arrangere traveture med indhold, der vedrører naturkendskab, lokalhistorie og lignende samt ikke mindst at bidrage til et aktivt friluftsliv og samvær mellem gildebrødre i det midtjyske område. Et famileabonnement koster for tiden 50 kr. og gælder for et år. Ved deltagelse i laugets ture betales normalt et mindre gebyr. Jeg kan varmt anbefale Naturlaug Steen Blichers ture. Erling Centrum september 2013 side 7 af 8

8 Ruth Mikkelsen den 30. september Mogens Mehl den 4. oktober 75 år Gildemester: Birte Brynning Torupvej 2, 8350 Hundslund Telefon Gildeskatmester: Vinni Thomsen Højvænget 328, 8300 Odder Telefon Gildekansler: Erling Hansen Skovlundsvej 35, Saksild, 8300 Odder Telefon Webmaster: Aage Svendsen Pilevænget 27, 8300 Odder Telefon Mail: Vores hjemmeside: Redaktion: Mogens Mehl Torupvej 2, 8350 Hundslund Telefon: Materiale til Centrum: Du kan aflevere indlæg til Centrum på flere måder, allerhelst som et Word-dokument, eller på til som en vedhæftet fil. Men du kan også blot skrive direkte på en mail eller almindeligt brev til redaktøren. Deadline til næste nummer af Centrum er fredag den 27. september Indbydelse Da det nu er en uomtvistelig kendsgerning, at jeg runder 75 år den 4. oktober 2013, vil jeg gerne herved indbyde alle gildebrødre i Oddergildet til FROKOST søndag den 13. oktober kl. 12:30 på Torupvej 2 i Hundslund Af hensyn til de kulinariske forberedelser vil jeg gerne have jeres tilmelding senest mandag den 7. oktober Med gildehilsen Mogens M. Centrum september 2013 side 8 af 8

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier..

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier.. MÅNEDSBREV Nummer 3 45. årgang Marts 2012 Marts Denne måneds aktiviteter Gildeting tirsdag den 20. marts kl. 19:00 i Spejderhytten. NB: Er flyttet fra Kirkecenteret OBS! Ta service og bestik med som sædvanlig.

Læs mere

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Marts 2008 Centrum marts 2008. Side 2 kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Onsdag den 23. april 2008 kl. 19:00 Sct. Georgs Aften i Spejderhytten Vi siger tillykke med

Læs mere

Nr. 1 Januar 2009 42. årgang. Godt nytår

Nr. 1 Januar 2009 42. årgang. Godt nytår Nr. 1 Januar 2009 42. årgang Godt nytår Centrum januar 2009 Side 2 Gildemester: Jytte Mikkelsen Nørregade 29, 2. tv., 8300 Odder Telefon 86 55 32 55 Skatmester: Linda Svendsen Pilevænget 27, 8300 Odder

Læs mere

Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang. Årets sidste frilandstomat?

Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang. Årets sidste frilandstomat? Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang Årets sidste frilandstomat? Centrum oktober 2008 Side 2 Gildemester: Jytte Mikkelsen Nørregade 29, 2. tv., 8300 Odder Telefon 86 55 32 55 Skatmester: Linda Svendsen Pilevænget

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 57 Januar 2009 Nr. 6 ARRANGEMENTER I FEBRUAR ALLE Tirsdag den 27. januar 2009 kl. 19,30 Distriktsgildehal, se Æ Binderi november 2008 Fredag den 30. januar 2009

Læs mere

Charles-Louis de Secondat Montesquieu

Charles-Louis de Secondat Montesquieu Liljen 64. årg Oktober 2012 Nr. 11 Kvinders selskab er farligt for mandens moral og nyttigt for hans manerer. Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689-1755) fransk forfatter og politisk filosof Lolland

Læs mere

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9 Liljen 65. årg September 2013 Nr. 9 Svampe skyder frem I denne blæst falder en del blade af Menneskelig lykke frembringes ikke så meget af de store lykketræf, der sjældent sker, som af de små ting, man

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 1./7. GILDE Mandag d. 18. marts kl. 19.30. Gildeting i Langenæs. Afbud til Birgitte og Jan. 2. GILDE Mandag den 25. marts kl. 19.

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 5 August 2014

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 5 August 2014 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 5 August 2014 Aktivitetsgruppen byder på en aften med karakterdanser Jette Buchwald onsdag d. 5. november - se invitationen side 3. Referat

Læs mere

Gildehal i november. Torsdag den 13. november kl. 19:30 i spejderhytten, Ellemosevej, Hadsten. Bak op om Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling 2014

Gildehal i november. Torsdag den 13. november kl. 19:30 i spejderhytten, Ellemosevej, Hadsten. Bak op om Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling 2014 Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten November 2014 www.sctgeorg-hadsten.dk Gildehal i november Torsdag den 13. november kl. 19:30 i spejderhytten, Ellemosevej, Hadsten Gruppe 2 vil gerne invitere til

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2015

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2015 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2015 1./7. GILDE Tirsdag d. 30. juni kl. 14.00. Sommermøde hos Birgitte og Jan i Lyngsbæk. 4. GILDE Mandag d. 15. juni. Gildetur m/friluftsgildehal.

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre 2014 Kære gildebrødre! Med fornyelsen af denne håndbog for gildebrødre håber vi at kunne give alle et godt redskab til brug i deres gildetid. Vi håber, at den vil blive brugt flittigt,

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre Side 1 af 70 OPTAGELSE I SCT. GEORGS GILDERNE... 5 Hvad er Sct. Georgs Gilderne?... 5 Optagelsesgrundlaget... 6 Love for... 7 Her kan du indsætte dit eksemplar af lovene... 7 Lovuddrag

Læs mere

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 Sct. Georg Oktober 2011 78. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women Sct. Georg Juni 2012 79. ÅRGANG 3 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

Gildemøde. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Torsdag den 9. oktober 2014 i Gildegården kl. 19.00

Gildemøde. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Torsdag den 9. oktober 2014 i Gildegården kl. 19.00 Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Ingen mærkedage 51. Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre okt. 2014 Kontingent indbetaling Reg.nr.2277 Konto 0727-471-502 Betalingsterminer Jan. - April - Juli

Læs mere

NØGLEN. Nr. 6 - August 2015-46. årgang. Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege

NØGLEN. Nr. 6 - August 2015-46. årgang. Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege NØGLEN Nr. 6 - August 2015-46. årgang Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege 8. september 7. september 16. september Gildehal Gildehal Scleroseaften 27. september

Læs mere

København Hvidovre. Februar 2014

København Hvidovre. Februar 2014 Februar 2014 København Hvidovre om sædvanlig er jeg i tvivl om, hvad jeg skal skrive, for jeg har to virkelig gode ting jeg kunne bruge. Derfor har jeg besluttet at bruge begge. Steen gav mig disse visdomsord:

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Der indkaldes herved til generalforsamling i Bygildet Torsdag d. 9. april 2015 kl. 19 i Gildehuset med følgende dagsorden:

Læs mere

Husk! Tilmelding til nyhedsbrev Se side 10 JULI 2012

Husk! Tilmelding til nyhedsbrev Se side 10 JULI 2012 Husk! Tilmelding til nyhedsbrev Se side 10 2 JULI 2012 Forstanderens Blok(ering) Mere end en idrætsefterskole Vort slogan på hjemmesiden, Mere end en idrætsefterskole, skal signalere, at vi gerne vil gøre

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70.

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen Sct. Georg December 2003 70. ÅRGANG 6 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Nyt fra redaktionen. Så lykkedes det. Et år, hvor medlemsbladet udkom hele 4 gange. Det er en dejlig fornemmelse at sidde med. Det er meget lang tid siden, jeg har kunnet

Læs mere

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Nr. 2 2013 Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Information Formandens ord 3 Område Nord 4 Siden sidst 5 Kimberskuet 5 Efterårets aktiviteter Gistrup 8 Storvorde 10 Åbent landbrug

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK VESTVOLD GILDET

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK VESTVOLD GILDET Overskrift 9,4 fortsætter 18,1 Tekst indrykket venstre/højre 1 cm. lederen 12 pkt. Bundrude 19,5 cm 48 årgang 1. Sept. Nr. 07-09 2010 Stjernestunder Ja, de kan være meget forskellige fx helt bogstaveligt,

Læs mere