Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 10 September 2011 Februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 10 September 2011 Februar 2012"

Transkript

1 Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 10 September 2011 Februar 2012

2 Fra menighedsrådet Kirke for Børn og Unge i Jerne Som altid på denne tid af året er vi godt i gang med at færdiggøre budgettet for Vi vil gerne fortsætte samme høje aktivitetsniveau og gode service som hidtil, altså fastholdelse, men også plads til fornyelse. På sigt vil vi styrke undervisningen af konfirmander og minikonfirmander. Lovgivningsmæssigt kommer der en mulighed for ansættelse af hjælpepersonale til det formål. En styrkelse af det diakonale arbejde og mere dialog i sognet med også ikke- folkekirkemedlemmer er også ønsker for det fremtidige arbejde. Ribe Stift har gennem de senere år på stiftsplan nedsat forskellige udvalg, hvis opgave også er at inspirere arbejdet lokalt i sogn og menighedsråd. Der er tale om Udvalget for Mission og Religionsmøde, her er Poul Erik Kammersgaard medlem. Stiftsudvalg for Diakoni, her er Ingelise Wenzel medlem. Mellemkirkeligt Stiftsudvalg og endelig Religionspædagogisk Udvalg. Lokalt har vi nedsat et udvalg, der skal se på gudstjenesternes placering. Skal der fortsat være to gudstjenester søndag formiddag, skal vi have flere særgudstjenester for forskellige grupper, andre tidspunkter for tjenesterne mv? Hvordan får vi en udvikling af gudstjenesternes form og placering, som tjener formålet med kirken bedst nu og i tiden frem? Vi har også nedsat et udvalg, der har som opgave at foreslå temadrøftelser i menighedsrådet som inspiration til det videre arbejde. Dette menighedsråd har fungeret over halvdelen af valgperioden. Midtvejskrise? Nej, det tror jeg ikke, der er tale om, men overvejelser om menighedsrådsarbejdet fra december 2012, hvor et nyt menighedsråd træder til, melder sig. Fra menighedsrådet siger vi tak for godt samarbejde til de to præstevikarer, vi har haft under Sarah Asps barselsorlov og Poul Erik Kammersgaards sygdomsperiode. Mange tak til Randi Sandal og Erling Kristensen for jeres indsats i en travl periode i Jerne Sogn. Vi glæder os til, at Sarah Asp fra 1. august 2011 kommer tilbage til arbejdet efter endt barselsorlov. Poul Erik Kammersgaard har været præst i Jerne i 25 år. Vi ønsker at markere jubilæet med gudstjeneste og efterfølgende reception i sognehuset d. 27. november Dorthe Jensen Menighedsrådsmøder, der er offentlige, afholdes i Jerne Sognehus i 2011: 19.september, 26. oktober og 24. november. Dagsorden og udskrift af beslutningsprotokol er fremlagt på Jerne Kirkes Kontor Vi har i Jerne Sogn de senere år haft minikonfirmandundervisning af elever fra 3. kl. Det fortsætter vi med fremover som ugeundervisning. Gennem en hel uge kommer minikonfirmanderne hver eftermiddag efter skoletid og bliver undervist i kirken og sognehuset af sognets præster. I ugen fra den 31. oktober til den 4. november undervises minikonfirmanderne fra Præstegårdsskolen. Når ugen slutter, inviterer vi familien med til en JERNE BØRNEKLUB Kom og vær med hver mandag fra på Fortuna Allé 61. Klubben er for alle børn i alderen 4-11 år. Vi samles i et fællesskab, hvor vi synger, leger, hører fortællinger fra Bibelen, løser opgaver, tegner og får forfriskninger. BABYSALMESANG I JERNE KIRKE Babysalmesang er ved at blive en god tradition i sognet. Vi mødes mandage kl i Jerne Kirke med efterfølgende samvær i Jerne Sognehus. Alder: 0 12 mdr. Underviser: Musikpædagog Anne Præstegaard Thomsen. Efterårssæsonen begynder mandag den 19. september, og den 21. november er der afslutning for hele familien. Tilmelding ikke nødvendig. I er velkomne, selvom I ikke kan være med hver gang BUSK (BØRN UNGE SOGN KIRKE) Onsdag den 2. november kl er der en speciel børne- og ungdomsgudstjeneste i Jerne Kirke ved Poul Erik Kammersgaard med efterfølgende samvær i sognehuset festlig afslutning. Vi sender besked til de enkelte elever om tidspunktet. I november afvikles det store salmesangsprojekt, som RAMS (Menighedsrådenes Skoletjeneste i Ribe Stift) står for. Årets tema er»på Herrens mark«. En række salmer bliver øvet i klassen og i den lokale kirke. Den store fslutning finder sted i Ribe Domkirke i slutningen af november Projektet henvender sig til elever i klasser. BØRNEGUDSTJENESTE JULEAFTEN I lighed med tidligere år holder vi børnegudstjeneste juleaften kl ved Ingelise Wenzel. Vi synger 3 kendte julesalmer og hører juleevangeliet genfortalt. Gudstjenesten varer ca. en halv time, og børn i alle aldre er velkomne FASTELAVN Søndag den 19. februar kl i Jerne Kirke ved Poul Erik Kammersgaard. Efter gudstjenesten er der samvær i sognehuset, hvor vi bl.a. slår katten af tønden 2 3

3 5. september kl Om Grundtvig, Tagore og Indien Frimenighedspræst Mette Geil, Rødding Grundtvig-Uge 6. september kl Sognepræst Lars Bom Nielsen, Tistrup Livet i krigens lys 7. september kl Jerne Kirke Ingelise Wenzel, Jesper Topp og Mette Nørup Grundtvig og pinsen 8. september Grundtvigs fødselsdag Udflugt til Skærum Mølle Højskoledag Lørdag den 10. september 2011 I Jerne Sognehus Kl : Morgenkaffe, velkomst og morgensang Kl : Biskop Søren Lodberg Hvas Blæsten går frisk... fra Thyborøn til Aalborg - en fortælling om mennesker og begivenheder på min vej gennem livet Kl : Frokost Kl : Koncert i Jerne Kirke ved Laura Secco og Mette Nørup Kl : Kaffe Kl : Bjarne Nielsen Brovst Grundtvig og kærligheden Kl : Afslutning Tilmelding til højskoledagen er kun nødvendig til frokosten. Hele dagen koster 125 kr. Tilmelding senest torsdag den 8. september kl , tlf Koncerter Lørdag den 10. september kl I forbindelse med højskoledagen er der en halvtimes koncert ved Laura Secco, fløjte og gambe Mette Nørup, orgel. Mandag den 10. oktober kl Fyraftenskoncert ved organist Jesper Topp. Programmet bærer præg af 200 års jubilarens Franz Liszts fødsel med bl.a. hans smukke orgelværk Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Mandag den 14. november kl Organist Bjarne Hersbo, Herning har gennem en årrække afviklet såkaldte Autografkoncerter i Johannes Kirke i Herning. 3 organister er én gang om året inviteret til at komponere et værk af ca. 15 minutters varighed. Stafetten blev i 2010 givet til organist Lasse Toft Eriksen, Treenighedskirken. I år er den havnet i Jerne Kirke, hvor der den 14. november holdes Autografkoncert ved organisterne Bjarne Hersbo, Lise Dynnesen, Poul S. Jacobsen og Jesper Topp. Hver organist skal komponere et stykke over en dansk salme. Glæd jer til en helt speciel koncert. Søndag den 11. december kl Julemusikgudstjeneste i Jerne Kirke med Rørkjærkoret, Esekoret og Jerne Mandskor. Mandag den 12. december kl Konservatoriets Korskole synger julen ind i Jerne Sognehus i forbindelse med sogneeftermiddagen. Tirsdag den 13. december kl Vi synger julen ind med De 9 Læsninger i Jerne Kirke. Søndag den 22. januar kl Korkoncert i Jerne Kirke med kirkens kor. Programmet bliver en blanding af kendte salmer, nye motetter samt musik af bl.a. Bach og Mozart. Alle Helgens Dag søndag den 6. november 2011 Alle Helgens Dag er mindedagen for vore døde. I mange kirker bliver navnene læst op på de døde. Det vil vi også gøre ved gudstjenesten kl i Jerne Kirke. Alle, der har mistet et familiemedlem i det forgangne år, vil modtage et brev fra os om Alle Helgens Dag. Brevet sendes til det familiemedlem, som har underskrevet dødsanmeldelsen. Vi nævner kun de navne, vi bliver bedt om. Kl : Gudstjeneste ved Ingelise Wenzel Kl : Kirkefrokost Kl : Foredrag ved sognepræst Erling Kristensen: Den svære afsked 4 5

4 September Kalender september 2011 februar 2012 Torsdag den 1. september kl : +aften (plusaften) - (se omtale) Mandag den 5. september kl : Fernisering af kunstudstilling kl : Om Grundtvig, Tagore og Indien foredrag ved frimenighedspræst Mette Geil, Rødding Tirsdag den 6. september kl : Livet i krigens lys ved sognepræst Lars Bom Nielsen Onsdag den 7. september i Jerne Kirke kl : Grundtvig og pinsen ved Ingelise Wenzel, Jesper Topp og Mette Nørup Torsdag den 8. september - Grundtvigs fødselsdag Ekskursion til Skærum Mølle (se særskilt program) (Grundtvigsk Forum i Jerne) Lørdag den 10. september Højskoledag (se særskilt program) Mandag den 12. september Mandag den 19. september kl : Sydsudan, et nyt land fødes ved lektor i historie og samfundsfag Finn Christensen, Viborg Tirsdag den 20. september kl : Salmemaraton (se særskilt program) Mandag den 26. september Onsdag den 28. september kl : Samtaledag Tema: Ansvar (Grundtvigsk Forum i Jerne) Oktober Lørdag den 1. oktober kl : Fortælle-Weekend (se særskilt program) Søndag den 2. oktober kl : Fortælle-Weekend (se særskilt program) Mandag den 3. oktober kl : Det gælder dit liv ved retired captain Stefan G. Rasmussen Tirsdag den 4. oktober Erik Normann Svendsen Torsdag den 6. oktober kl : +aften (plusaften) - (se omtale) Mandag den 10. oktober kl : Fyraftenskoncert i Jerne Kirke ved organist Jesper Topp Mandag den 24. oktober kl : På cykel fra Budapest til Sortehavet ved Mette og Poul Nørup Tirsdag den 25. oktober kl : Salmemaraton (se særskilt program) Mandag den 31. oktober November Onsdag den 2. november kl : BUSK i Jerne Kirke Børne- og ungdomsgudstjenste Torsdag den 3. november kl : +aften (plusaften) - (se omtale) Søndag den 6. november (Alle Helgen) kl : Foredrag i Sognehuset ved sognepræst Erling Kristensen Mandag den 7. november kl : Jorden rundt på 300 dage ved Anette Fuglkjær og Frank Andersen, Esbjerg Tirsdag den 8. november Mandag den 14. november kl : Autografkoncert i Jerne Kirke (se omtale) Lørdag den 19. november kl : Bazar (se omtale) Mandag den 21. november - afslutning kl : Koncert med Martin Guldberg og Mats Rudklint Tirsdag den 22. november kl : Salmemaraton (se særskilt program) Mandag den 28. november December Søndag den 4. december kl : Julemarked i Jerne Sognehus (se særskilt program) Mandag den 5. december kl : Advent og jul i ord, billeder og sang ved Mette og Poul Nørup Fredag den 9. december kl : Adventsfest i Jerne Sognehus (se omtale) Søndag den 11. december kl : Julemusikgudstjeneste i Jerne Kirke Mandag den 12. december kl : Konservatoriets Korskole juleafslutning Tirsdag den 13. december kl : De 9 Læsninger i Jerne Kirke Januar 2012 Tirsdag den 10. januar Mandag den 16. januar kl : Musikalsk underholdning Søndag den 22. januar kl : Korkoncert i Jerne Kirke (se omtale) Mandag den 23. januar Tirsdag den 24. januar kl : Salmemaraton (se særskilt program) Mandag den 30. januar kl : Herman Bang i ord og billeder ved Poul Nørup og Ingelise Wenzel Februar Mandag den 6. februar Tirsdag den 7. februar Mandag den 20. februar kl : Sogneeftermiddag Tirsdag den 21. februar kl : Salmemaraton (se særskilt program) Mandag den 27. februar kl : Sogneeftermiddag 6 7

5 Jerne Sogn Sogneeftermiddage hver mandag i Jerne Sognehus fra september til midt i december og fra januar til maj. Huset åbner kl , og kl er der kaffe. Hver anden mandag er der sangeftermiddag, og de øvrige mandage er der forskellige foredrag. FDF i Jerne (Esbjerg 3. kreds) Vi mødes hver onsdag kl på Fasanvej 16. Finn Olesen, tlf Danmissionens Mødrekreds i Jerne Jytte Lund Kristensen, Hirsevangen 5, tlf Advent og Jul i Jerne Julemarked 2. søndag i Advent 4. december 2011 Kl : Adventsgudstjeneste i Jerne Kirke ved Ingelise Wenzel Kl : Julemarked i Jerne Sognehus til fordel for Kirkens Korshærs arbejde i Esbjerg. Der kan købes frokost og kaffe. Der er boder med juleting og juledekorationer, tombola og andre lotterier, samt genbrug og antik. Kl og 13.30: Auktion over forskellige effekter Kl : Musikalsk underholdning Kirkens Korshær i Jerne,Ingelise Wenzel Skal vi læse en bog sammen? 2011: 20/9, 4/10, 25/10, 8/11 og 22/ : 10/1, 24/1, 7/2, 21/2, 6/3, 27/3, 10/4, 24/4 og 8/5 (afslutning) Tidspunkt: kl i Jerne Sognehus. Disse tirsdag formiddage drikker vi kaffe, synger, får læst op og fortalt. Ingelise Wenzel Fortælle-Weekend Lørdag og søndag den 1. og 2. oktober kl i Jerne Sognehus. Et nyt tiltag, hvor sognepræst Elise Lind Balslev, Bramming, fortæller de to store romaner: Øst for Paradis af John Steinbeck og Lykke-Per af Henrik Pontoppidan. Besøgstjenesten Er du interesseret i at blive besøgsven eller få en besøgsven, så kontakt undertegnede. Ingelise Wenzel Grundtvigsk Forum i Jerne Poul Nørup, Tlf E-post: Kirkens Korshær Vi mødes i kredsen den første mandag i hver måned kl i Jerne Sognehus. Ingelise Wenzel Bazar lørdag den 19. november kl i Jerne Sognehus. Der vil være salgsboder, tombola og lodsedler. Smørrebrød og drikkevarer kan købes. Overskuddet fra bazaren går til Danmissionens arbejde. Danmissionens Mødrekreds i Jerne +aften (plusaften) torsdage den 1. september, 6. oktober og 3. november kl til i Jerne Sognehus. Vi begynder med oplæg og samtale om aftenens emne. Senere drikker vi kaffe sammen. kl Alle er velkomne! Sognepræst Poul Erik Kammersgaard. Bibelkreds torsdage den 15. september, 13. oktober og 17. november kl i konfirmandstuen, Fortuna Alle 61. Vi læser og samtaler om forskellige tekster fra Bibelen. Der kræves ikke specielle forudsætninger for at deltage. Alle er velkomne! Poul Erik Kammersgaard. Salmemaraton tirsdage den 20. september, 25. oktober, 22. november, 24. januar, 21. februar og 27. marts kl i Jerne Sognehus. Vi vil synge os igennem salmebogens forskellige afsnit. Vi begynder med at synge nr. 1. Vi synger ikke alle salmer undervejs, men på sigt vil vi gerne nå til nr Vi synger og taler om 5-7 salmer pr. aften. Fredag den 9. december kl Adventsfest i Jerne Sognehus. Vi begynder med fællesspisning. Forskellige indslag i løbet af aftenen. Der vil være bortlodning (tag gerne en gevinst med!). Alle er velkomne til en hyggelig aften! Pris: 30 kr. pr. person (under 16 år halv pris). Husk tilmelding senest 8. december til: Poul Erik Kammersgaard, tlf Søndag den 11. december kl Julemusikgudstjeneste i Jerne Kirke med Rørkjærkoret, Esekoret og Jerne Mandskor. Mandag den 12. december kl Konservatoriets Korskole synger julen ind i Jerne Sognehus i forbindelse med sogneeftermiddagen. Tirsdag den 13. december kl Julen synges ind med De 9 Læsninger. Børnegudstjeneste Juleaften I lighed med tidligere år holder vi børnegudstjeneste juleaften kl , hvor vi synger 3 kendte julesalmer og hører juleevangeliet genfortalt. Gudstjenesten varer ca. en halv time, og børn i alle aldre er velkomne. Dagpleje- og børnehavebørn i Jerne Kirke Mandag den 19. december og tirsdag den 20. december kl Vi har efterhånden en lang tradition for at dagplejebørn og børnehavebørn besøger Jerne Kirke op til jul. Vi holder en lille gudstjeneste, hvor vi synger 2 salmer og hører juleevangeliet genfortalt. Alle dagpleje- og børnehavebørn er velkomne. Tilmelding til kordegnekontoret tlf

6 Gudstjenester i Jerne kirke September Søndag den 4. september 11. søndag efter trinitatis - Høstgudstjeneste Søndag den 11. september 12. søndag efter trinitatis Søndag den 18. september 13. søndag efter trinitatis Randi Sandal Søndag den 25. september 14. søndag efter trinitatis Oktober Søndag den 2. oktober 15. søndag efter trinitatis Søndag den 9. oktober 16. søndag efter trinitatis Søndag den 16. oktober 17. søndag efter trinitatis Søndag den 23. oktober 18. søndag efter trinitatis Søndag den 30. oktober 19. søndag efter trinitatis November Onsdag den 2. november Poul Erik Kammersgaard (børnegudstjeneste) Søndag den 6. november Alle helgens dag (kirkefrokost og foredrag) Søndag den 13. november 21. søndag efter trinitatis Randi Sandal Søndag den 20. november Sidste søndag i kirkeåret Søndag den 27. november 1. søndag i advent Poul Erik Kammersgaard December Søndag den 4. december 2. søndag i advent Søndag den 11. december 3. søndag i advent Julemusikgudstjeneste Søndag den 18. december 4. søndag i advent Lørdag den 24. december Juleaften Ingelise Wenzel (børnegudstjeneste) Ingelise Wenzel Sarah Asp Poul Erik Kammersgaard Søndag den 25. december Juledag (Kristi fødsels dag) Mandag den 26. december Anden juledag (Sankt Stefans dag) Januar Søndag den 1. januar Nytårsdag Ingelise Wenzel Søndag den 8. januar 1. søndag efter helligtrekonger Søndag den 15. januar 2. søndag efter helligtrekonger Søndag den 22. januar 3. søndag efter helligtrekonger Søndag den 29. januar Sidste søndag efter helligtrekonger Februar Søndag den 5. februar Søndag septuagesima Søndag den 12. februar Søndag seksagesima Søndag den 19. februar Fastelavns søndag (børnegudstjeneste og fastelavnsfest) Søndag den 26. februar 1. søndag i fasten Kirkebil Ældre og gangbesværede kan gratis benytte kirkebilsordningen til gudstjenester i Jerne Kirke. Ring til Taxa tlf Hjemkørslen arrangeres af kirkebetjeningen Kirkekaffe Efter alle højmesser kl

7 Kirkelig vejviser Jerne Kirke Strandby Kirkevej 60 / Møllebakken 1 Jerne Kirkes Kontor Jerne Sognehus, Møllebakken 2, 6705 Esbjerg Ø Tlf , fax , Mail: Åbent: Mandag fredag kl. 9 12, torsdag tillige kl eller efter aftale Kordegn Gyda E. Pedersen Privat tlf Metha Christensen Tlf Sognepræst Sarah Asp Jerne Sognehus, tlf / Mail: Træffes bedst man., tirs. og ons i sognehuset eller tors på tlf. Fridag fredag Privat: Krogvej 15, Nordby, Fanø Sognepræst Poul Erik Kammersgaard (kbf.) Fortuna Alle 61, tlf / Mail: Træffes bedst tirs. fre. kl Fridag mandag Sognepræst Ingelise Wenzel Jerne Sognehus, tlf Mail: Træffes bedst man., ons. og tors. kl i sognehuset eller privat tirsdag kl på tlf Fridag fredag Privat: Tradsborgvej 80, Tjæreborg Organist Jesper Topp Jerne Sognehus, tlf Privat: Østerkrog 15, Tjæreborg, tlf Mail: Organist Mette Nørup Jerne Sognehus, tlf Privat: Fredensgade 18, tlf / Mail: Kirketjenere Karin Lindsov, Britta Houlrik og Inger Hansen Jerne Sognehus, tlf , Mail: Menighedsrådsformand Dorthe Jensen Løgstørvej 10, tlf , Mail: Jerne Kirkegårds Kontor Skolebakken 156, tlf Jerne Sogns Kirkeblad Udgives af Jerne Sogns Menighedsråd. Redaktion: Ingelise Wenzel (ansv.), Tove Riber, Alice Nielsen, Mette Nørup (foto) og Gyda Pedersen Tryk: Grafisk Trykcenter, Esbjerg Forsidebillede: J. Chr. Jensen Fødsel Faderskab anmeldes til kirkens kontor senest 14 dage efter fødslen. Dokumentation medbringes. Dåb Finder sted ved gudstjenesterne kl på søn- og helligdage. Datoen aftales med kirkens kontor, men selve dåbshandlingen aftales med den præst, der har gudstjenesten den pågældende dag. Bryllup Tidspunktet aftales med kirkens kontor. Parret retter henvendelse til bopælskommunen om udstedelse af prøvelsesattest. Forløbet af bryllupshandlingen aftales med den præst, der skal forestå handlingen. Babysalmesang Musikpædagog Anne Præstegaard Thomsen, tlf

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 6 Sep. 2009 Feb. 2010

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 6 Sep. 2009 Feb. 2010 Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 6 Sep. 2009 Feb. 2010 Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådet, der startede sit arbejde i december 2008, har brugt en del af mødetiden til at sætte sig ind i forholdene omkring

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 3 Marts - August 2008

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 3 Marts - August 2008 Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 3 Marts - August 2008 Nyt fra menighedsrådet Der sker noget i Jerne. Der aflægges regnskaber og lægges budgetter begge dele godkendt af provstiudvalget næsten uden kommentarer,

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Jerne Sogns Kirkeblad. Nr.1 Marts-August 2007

Jerne Sogns Kirkeblad. Nr.1 Marts-August 2007 Jerne Sogns Kirkeblad Nr.1 Marts-August 2007 Nyt fra menighedsrådet Velkommen til vort nye kirkeblad!! I skrivende stund kender jeg ikke udseendet, men er helt sikker på, at det er anderledes og bedre

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november I dette nummer: Side 2 Gud du som lyset og dagen oplod, selv er du lysenes kilde Side 4 Nyt Fra Menighedsrådet Sensommerarrangement Side 5 Gadepræst

Læs mere

Kirken december 2024_Kirken oktober.qxd 11/20/2014 12:33 Side 1 KIRKEBLADET. TuLsTRup HvILsTED og

Kirken december 2024_Kirken oktober.qxd 11/20/2014 12:33 Side 1 KIRKEBLADET. TuLsTRup HvILsTED og Kirken december 2024_Kirken oktober.qxd 11/20/2014 12:33 Side 1 KIRKEBLADET for AsTRup TuLsTRup HvILsTED og TIsET sogne DECEMBER 2014 Kirken december 2024_Kirken oktober.qxd 11/20/2014 12:33 Side 2 ASTRUP,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Agerskov & Branderup. December Januar Februar

Agerskov & Branderup. December Januar Februar KirkeBladet 1 Indhold Glade jul, stressede jul... 2 Ny organist... 3 Afrensning af gammel sten. 4 Høstgudstjeneste... 6 Gudstjenester... 8 2015 December Januar Februar Agerskov & Branderup 1 Kirkelig vejviser

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Kirkenyt januar og februar 2015

Kirkenyt januar og februar 2015 Kirkenyt januar og februar 2015 Nytårskoncert med Nordic Singers Velkommen til Nytårskoncert i Strandmarkskirken onsdag den 7. januar kl. 19.30. Billetter til koncerten kan købes på kirkens kontor. Fredag

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 1 JUNI JULI AUGUST 2015 I N D H O L D Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 2 Ensomhed I april måned var der i medierne fokus på ensomhed. Mange mennesker

Læs mere

september, oktober og november 2015

september, oktober og november 2015 september, oktober og november 2015 Solvang Kirke Remisevej 10-12 2300 København S www.solvangkirke.dk Sognekontoret Kordegne Bodil Rasmussen og Gerd Lottenburger Viktor åbent man. tirs. ons. og fre. 9-13

Læs mere

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkeblad for Bistrup Sogn 10. årgang Kirkekontoret tlf. 96 23 17 17 August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Side 2 Menighedsrådsformanden har ordet Bistrup Nyt En herlig sommer

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 1. december 2014, januar, februar og marts 2015 Læs om: Glæde, formandens nytårshilsen, Jakobs farvel, kulturrejse til Sverige, koncerter og meget mere... Kontakt Sognepræst

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: September-november 2013 52. årgang Nr. 4

KIRKEBLADET INDHOLD: September-november 2013 52. årgang Nr. 4 KIRKEBLADET September-november 2013 52. årgang Nr. 4 INDHOLD: Kirken er under ombygning! 2 Info og kalender 3 Dåbsbilleder 4 Adresseliste 4 Opslagstavlen 5 Kirkelige handlinger 6 Sammenkomster 7 Gudstjenesteliste

Læs mere

simeon-sanktjohannessogn.dk juni juli august Sommer

simeon-sanktjohannessogn.dk juni juli august Sommer simeon-sanktjohannessogn.dk nyhedsbrev juni juli august 2014 Sommer 2014 2 Kalender Juni Søn. 1/6 15:00 BaBymusikgudstjeneste For de allermindste og deres familier v. sognemedhjælper Frederikke Hultberg

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

kirkeblad nyhed feltpræst ude og hjemme torsdagstræf Hør sognepræst Ulla Thorbjørn Hansen fortælle om arbejdet som feltpræst i Afghanistan

kirkeblad nyhed feltpræst ude og hjemme torsdagstræf Hør sognepræst Ulla Thorbjørn Hansen fortælle om arbejdet som feltpræst i Afghanistan vor frue & vindinge sognes kirkeblad september-november 2013 / 37. årgang nr. 4 feltpræst ude og hjemme Hør sognepræst Ulla Thorbjørn Hansen fortælle om arbejdet som feltpræst i Afghanistan Se mere på

Læs mere

Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014.

Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014. Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014. Ole bød velkommen Orientering fra menighedsrådet Menighedsarbejdet består mest af orientering fra præsterne om de aktiviteter der

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER DEC., JAN., FEB 2014 56. årgang KIRKEBLAD: LÆS OM SPÆNDENDE AKTIVITETER I KIRKERNE Foto: Rune Lundø Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger GUD I MENNESKEHÆNDER

Læs mere

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste. Alle Helgen eller Halloween De små synger. November 2013

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste. Alle Helgen eller Halloween De små synger. November 2013 November 2013 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Alle Helgen eller Halloween De små synger Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej 12,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September - Oktober - November 2009 Nr. 3

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September - Oktober - November 2009 Nr. 3 KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg September - Oktober - November 2009 Nr. 3 PRÆSTENS SIDE Af Mette Dolberg FARVESTRÅLENDE GAVER Efteråret er en årstid, der har en dobbelthed i sig. På den ene side rummer

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Tirsdag den 28. august 2012 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Møller Til stede: Flemming Baatz Kristensen, Jørgen Lasgaard, Erik Møller, Sonia Pedersen, Mogens Skjøth,

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Nr. 4 Oktober - November - December 2013 årgang 64

Nr. 4 Oktober - November - December 2013 årgang 64 KIRKEBLADET for Vester Hornum - Hyllebjerg - Flejsborg sogne Vester Hornum kirke Hyllebjerg kirke Flejsborg kirke 1 Nr. 4 Oktober - November - December 2013 årgang 64 ADRESSER: Sognepræst: Else Juul, Præstegårdsvej

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Bredsten sogneblad. November/februar 2014-15. Årgang 2014 - Nr. 4

Bredsten sogneblad. November/februar 2014-15. Årgang 2014 - Nr. 4 Bredsten sogneblad November/februar 2014-15 Årgang 2014 - Nr. 4 Info Ansatte ved Bredsten Kirke Sognepræst Dorte Volck Paulsen Mølletoften 2, 7182 Bredsten, tlf: 75 88 10 08, dkp@km.dk, mandag er fridag

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST 2010 De uventede møder Ganske ofte er det de møder, som man umiddelbart ikke regner for noget, der bliver de afgørende i ens liv. Et særligt menneske på det rette

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til tirsdag den 13. august 2013 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Anita,

Læs mere