Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 10 September 2011 Februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 10 September 2011 Februar 2012"

Transkript

1 Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 10 September 2011 Februar 2012

2 Fra menighedsrådet Kirke for Børn og Unge i Jerne Som altid på denne tid af året er vi godt i gang med at færdiggøre budgettet for Vi vil gerne fortsætte samme høje aktivitetsniveau og gode service som hidtil, altså fastholdelse, men også plads til fornyelse. På sigt vil vi styrke undervisningen af konfirmander og minikonfirmander. Lovgivningsmæssigt kommer der en mulighed for ansættelse af hjælpepersonale til det formål. En styrkelse af det diakonale arbejde og mere dialog i sognet med også ikke- folkekirkemedlemmer er også ønsker for det fremtidige arbejde. Ribe Stift har gennem de senere år på stiftsplan nedsat forskellige udvalg, hvis opgave også er at inspirere arbejdet lokalt i sogn og menighedsråd. Der er tale om Udvalget for Mission og Religionsmøde, her er Poul Erik Kammersgaard medlem. Stiftsudvalg for Diakoni, her er Ingelise Wenzel medlem. Mellemkirkeligt Stiftsudvalg og endelig Religionspædagogisk Udvalg. Lokalt har vi nedsat et udvalg, der skal se på gudstjenesternes placering. Skal der fortsat være to gudstjenester søndag formiddag, skal vi have flere særgudstjenester for forskellige grupper, andre tidspunkter for tjenesterne mv? Hvordan får vi en udvikling af gudstjenesternes form og placering, som tjener formålet med kirken bedst nu og i tiden frem? Vi har også nedsat et udvalg, der har som opgave at foreslå temadrøftelser i menighedsrådet som inspiration til det videre arbejde. Dette menighedsråd har fungeret over halvdelen af valgperioden. Midtvejskrise? Nej, det tror jeg ikke, der er tale om, men overvejelser om menighedsrådsarbejdet fra december 2012, hvor et nyt menighedsråd træder til, melder sig. Fra menighedsrådet siger vi tak for godt samarbejde til de to præstevikarer, vi har haft under Sarah Asps barselsorlov og Poul Erik Kammersgaards sygdomsperiode. Mange tak til Randi Sandal og Erling Kristensen for jeres indsats i en travl periode i Jerne Sogn. Vi glæder os til, at Sarah Asp fra 1. august 2011 kommer tilbage til arbejdet efter endt barselsorlov. Poul Erik Kammersgaard har været præst i Jerne i 25 år. Vi ønsker at markere jubilæet med gudstjeneste og efterfølgende reception i sognehuset d. 27. november Dorthe Jensen Menighedsrådsmøder, der er offentlige, afholdes i Jerne Sognehus i 2011: 19.september, 26. oktober og 24. november. Dagsorden og udskrift af beslutningsprotokol er fremlagt på Jerne Kirkes Kontor Vi har i Jerne Sogn de senere år haft minikonfirmandundervisning af elever fra 3. kl. Det fortsætter vi med fremover som ugeundervisning. Gennem en hel uge kommer minikonfirmanderne hver eftermiddag efter skoletid og bliver undervist i kirken og sognehuset af sognets præster. I ugen fra den 31. oktober til den 4. november undervises minikonfirmanderne fra Præstegårdsskolen. Når ugen slutter, inviterer vi familien med til en JERNE BØRNEKLUB Kom og vær med hver mandag fra på Fortuna Allé 61. Klubben er for alle børn i alderen 4-11 år. Vi samles i et fællesskab, hvor vi synger, leger, hører fortællinger fra Bibelen, løser opgaver, tegner og får forfriskninger. BABYSALMESANG I JERNE KIRKE Babysalmesang er ved at blive en god tradition i sognet. Vi mødes mandage kl i Jerne Kirke med efterfølgende samvær i Jerne Sognehus. Alder: 0 12 mdr. Underviser: Musikpædagog Anne Præstegaard Thomsen. Efterårssæsonen begynder mandag den 19. september, og den 21. november er der afslutning for hele familien. Tilmelding ikke nødvendig. I er velkomne, selvom I ikke kan være med hver gang BUSK (BØRN UNGE SOGN KIRKE) Onsdag den 2. november kl er der en speciel børne- og ungdomsgudstjeneste i Jerne Kirke ved Poul Erik Kammersgaard med efterfølgende samvær i sognehuset festlig afslutning. Vi sender besked til de enkelte elever om tidspunktet. I november afvikles det store salmesangsprojekt, som RAMS (Menighedsrådenes Skoletjeneste i Ribe Stift) står for. Årets tema er»på Herrens mark«. En række salmer bliver øvet i klassen og i den lokale kirke. Den store fslutning finder sted i Ribe Domkirke i slutningen af november Projektet henvender sig til elever i klasser. BØRNEGUDSTJENESTE JULEAFTEN I lighed med tidligere år holder vi børnegudstjeneste juleaften kl ved Ingelise Wenzel. Vi synger 3 kendte julesalmer og hører juleevangeliet genfortalt. Gudstjenesten varer ca. en halv time, og børn i alle aldre er velkomne FASTELAVN Søndag den 19. februar kl i Jerne Kirke ved Poul Erik Kammersgaard. Efter gudstjenesten er der samvær i sognehuset, hvor vi bl.a. slår katten af tønden 2 3

3 5. september kl Om Grundtvig, Tagore og Indien Frimenighedspræst Mette Geil, Rødding Grundtvig-Uge 6. september kl Sognepræst Lars Bom Nielsen, Tistrup Livet i krigens lys 7. september kl Jerne Kirke Ingelise Wenzel, Jesper Topp og Mette Nørup Grundtvig og pinsen 8. september Grundtvigs fødselsdag Udflugt til Skærum Mølle Højskoledag Lørdag den 10. september 2011 I Jerne Sognehus Kl : Morgenkaffe, velkomst og morgensang Kl : Biskop Søren Lodberg Hvas Blæsten går frisk... fra Thyborøn til Aalborg - en fortælling om mennesker og begivenheder på min vej gennem livet Kl : Frokost Kl : Koncert i Jerne Kirke ved Laura Secco og Mette Nørup Kl : Kaffe Kl : Bjarne Nielsen Brovst Grundtvig og kærligheden Kl : Afslutning Tilmelding til højskoledagen er kun nødvendig til frokosten. Hele dagen koster 125 kr. Tilmelding senest torsdag den 8. september kl , tlf Koncerter Lørdag den 10. september kl I forbindelse med højskoledagen er der en halvtimes koncert ved Laura Secco, fløjte og gambe Mette Nørup, orgel. Mandag den 10. oktober kl Fyraftenskoncert ved organist Jesper Topp. Programmet bærer præg af 200 års jubilarens Franz Liszts fødsel med bl.a. hans smukke orgelværk Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Mandag den 14. november kl Organist Bjarne Hersbo, Herning har gennem en årrække afviklet såkaldte Autografkoncerter i Johannes Kirke i Herning. 3 organister er én gang om året inviteret til at komponere et værk af ca. 15 minutters varighed. Stafetten blev i 2010 givet til organist Lasse Toft Eriksen, Treenighedskirken. I år er den havnet i Jerne Kirke, hvor der den 14. november holdes Autografkoncert ved organisterne Bjarne Hersbo, Lise Dynnesen, Poul S. Jacobsen og Jesper Topp. Hver organist skal komponere et stykke over en dansk salme. Glæd jer til en helt speciel koncert. Søndag den 11. december kl Julemusikgudstjeneste i Jerne Kirke med Rørkjærkoret, Esekoret og Jerne Mandskor. Mandag den 12. december kl Konservatoriets Korskole synger julen ind i Jerne Sognehus i forbindelse med sogneeftermiddagen. Tirsdag den 13. december kl Vi synger julen ind med De 9 Læsninger i Jerne Kirke. Søndag den 22. januar kl Korkoncert i Jerne Kirke med kirkens kor. Programmet bliver en blanding af kendte salmer, nye motetter samt musik af bl.a. Bach og Mozart. Alle Helgens Dag søndag den 6. november 2011 Alle Helgens Dag er mindedagen for vore døde. I mange kirker bliver navnene læst op på de døde. Det vil vi også gøre ved gudstjenesten kl i Jerne Kirke. Alle, der har mistet et familiemedlem i det forgangne år, vil modtage et brev fra os om Alle Helgens Dag. Brevet sendes til det familiemedlem, som har underskrevet dødsanmeldelsen. Vi nævner kun de navne, vi bliver bedt om. Kl : Gudstjeneste ved Ingelise Wenzel Kl : Kirkefrokost Kl : Foredrag ved sognepræst Erling Kristensen: Den svære afsked 4 5

4 September Kalender september 2011 februar 2012 Torsdag den 1. september kl : +aften (plusaften) - (se omtale) Mandag den 5. september kl : Fernisering af kunstudstilling kl : Om Grundtvig, Tagore og Indien foredrag ved frimenighedspræst Mette Geil, Rødding Tirsdag den 6. september kl : Livet i krigens lys ved sognepræst Lars Bom Nielsen Onsdag den 7. september i Jerne Kirke kl : Grundtvig og pinsen ved Ingelise Wenzel, Jesper Topp og Mette Nørup Torsdag den 8. september - Grundtvigs fødselsdag Ekskursion til Skærum Mølle (se særskilt program) (Grundtvigsk Forum i Jerne) Lørdag den 10. september Højskoledag (se særskilt program) Mandag den 12. september Mandag den 19. september kl : Sydsudan, et nyt land fødes ved lektor i historie og samfundsfag Finn Christensen, Viborg Tirsdag den 20. september kl : Salmemaraton (se særskilt program) Mandag den 26. september Onsdag den 28. september kl : Samtaledag Tema: Ansvar (Grundtvigsk Forum i Jerne) Oktober Lørdag den 1. oktober kl : Fortælle-Weekend (se særskilt program) Søndag den 2. oktober kl : Fortælle-Weekend (se særskilt program) Mandag den 3. oktober kl : Det gælder dit liv ved retired captain Stefan G. Rasmussen Tirsdag den 4. oktober Erik Normann Svendsen Torsdag den 6. oktober kl : +aften (plusaften) - (se omtale) Mandag den 10. oktober kl : Fyraftenskoncert i Jerne Kirke ved organist Jesper Topp Mandag den 24. oktober kl : På cykel fra Budapest til Sortehavet ved Mette og Poul Nørup Tirsdag den 25. oktober kl : Salmemaraton (se særskilt program) Mandag den 31. oktober November Onsdag den 2. november kl : BUSK i Jerne Kirke Børne- og ungdomsgudstjenste Torsdag den 3. november kl : +aften (plusaften) - (se omtale) Søndag den 6. november (Alle Helgen) kl : Foredrag i Sognehuset ved sognepræst Erling Kristensen Mandag den 7. november kl : Jorden rundt på 300 dage ved Anette Fuglkjær og Frank Andersen, Esbjerg Tirsdag den 8. november Mandag den 14. november kl : Autografkoncert i Jerne Kirke (se omtale) Lørdag den 19. november kl : Bazar (se omtale) Mandag den 21. november - afslutning kl : Koncert med Martin Guldberg og Mats Rudklint Tirsdag den 22. november kl : Salmemaraton (se særskilt program) Mandag den 28. november December Søndag den 4. december kl : Julemarked i Jerne Sognehus (se særskilt program) Mandag den 5. december kl : Advent og jul i ord, billeder og sang ved Mette og Poul Nørup Fredag den 9. december kl : Adventsfest i Jerne Sognehus (se omtale) Søndag den 11. december kl : Julemusikgudstjeneste i Jerne Kirke Mandag den 12. december kl : Konservatoriets Korskole juleafslutning Tirsdag den 13. december kl : De 9 Læsninger i Jerne Kirke Januar 2012 Tirsdag den 10. januar Mandag den 16. januar kl : Musikalsk underholdning Søndag den 22. januar kl : Korkoncert i Jerne Kirke (se omtale) Mandag den 23. januar Tirsdag den 24. januar kl : Salmemaraton (se særskilt program) Mandag den 30. januar kl : Herman Bang i ord og billeder ved Poul Nørup og Ingelise Wenzel Februar Mandag den 6. februar Tirsdag den 7. februar Mandag den 20. februar kl : Sogneeftermiddag Tirsdag den 21. februar kl : Salmemaraton (se særskilt program) Mandag den 27. februar kl : Sogneeftermiddag 6 7

5 Jerne Sogn Sogneeftermiddage hver mandag i Jerne Sognehus fra september til midt i december og fra januar til maj. Huset åbner kl , og kl er der kaffe. Hver anden mandag er der sangeftermiddag, og de øvrige mandage er der forskellige foredrag. FDF i Jerne (Esbjerg 3. kreds) Vi mødes hver onsdag kl på Fasanvej 16. Finn Olesen, tlf Danmissionens Mødrekreds i Jerne Jytte Lund Kristensen, Hirsevangen 5, tlf Advent og Jul i Jerne Julemarked 2. søndag i Advent 4. december 2011 Kl : Adventsgudstjeneste i Jerne Kirke ved Ingelise Wenzel Kl : Julemarked i Jerne Sognehus til fordel for Kirkens Korshærs arbejde i Esbjerg. Der kan købes frokost og kaffe. Der er boder med juleting og juledekorationer, tombola og andre lotterier, samt genbrug og antik. Kl og 13.30: Auktion over forskellige effekter Kl : Musikalsk underholdning Kirkens Korshær i Jerne,Ingelise Wenzel Skal vi læse en bog sammen? 2011: 20/9, 4/10, 25/10, 8/11 og 22/ : 10/1, 24/1, 7/2, 21/2, 6/3, 27/3, 10/4, 24/4 og 8/5 (afslutning) Tidspunkt: kl i Jerne Sognehus. Disse tirsdag formiddage drikker vi kaffe, synger, får læst op og fortalt. Ingelise Wenzel Fortælle-Weekend Lørdag og søndag den 1. og 2. oktober kl i Jerne Sognehus. Et nyt tiltag, hvor sognepræst Elise Lind Balslev, Bramming, fortæller de to store romaner: Øst for Paradis af John Steinbeck og Lykke-Per af Henrik Pontoppidan. Besøgstjenesten Er du interesseret i at blive besøgsven eller få en besøgsven, så kontakt undertegnede. Ingelise Wenzel Grundtvigsk Forum i Jerne Poul Nørup, Tlf E-post: Kirkens Korshær Vi mødes i kredsen den første mandag i hver måned kl i Jerne Sognehus. Ingelise Wenzel Bazar lørdag den 19. november kl i Jerne Sognehus. Der vil være salgsboder, tombola og lodsedler. Smørrebrød og drikkevarer kan købes. Overskuddet fra bazaren går til Danmissionens arbejde. Danmissionens Mødrekreds i Jerne +aften (plusaften) torsdage den 1. september, 6. oktober og 3. november kl til i Jerne Sognehus. Vi begynder med oplæg og samtale om aftenens emne. Senere drikker vi kaffe sammen. kl Alle er velkomne! Sognepræst Poul Erik Kammersgaard. Bibelkreds torsdage den 15. september, 13. oktober og 17. november kl i konfirmandstuen, Fortuna Alle 61. Vi læser og samtaler om forskellige tekster fra Bibelen. Der kræves ikke specielle forudsætninger for at deltage. Alle er velkomne! Poul Erik Kammersgaard. Salmemaraton tirsdage den 20. september, 25. oktober, 22. november, 24. januar, 21. februar og 27. marts kl i Jerne Sognehus. Vi vil synge os igennem salmebogens forskellige afsnit. Vi begynder med at synge nr. 1. Vi synger ikke alle salmer undervejs, men på sigt vil vi gerne nå til nr Vi synger og taler om 5-7 salmer pr. aften. Fredag den 9. december kl Adventsfest i Jerne Sognehus. Vi begynder med fællesspisning. Forskellige indslag i løbet af aftenen. Der vil være bortlodning (tag gerne en gevinst med!). Alle er velkomne til en hyggelig aften! Pris: 30 kr. pr. person (under 16 år halv pris). Husk tilmelding senest 8. december til: Poul Erik Kammersgaard, tlf Søndag den 11. december kl Julemusikgudstjeneste i Jerne Kirke med Rørkjærkoret, Esekoret og Jerne Mandskor. Mandag den 12. december kl Konservatoriets Korskole synger julen ind i Jerne Sognehus i forbindelse med sogneeftermiddagen. Tirsdag den 13. december kl Julen synges ind med De 9 Læsninger. Børnegudstjeneste Juleaften I lighed med tidligere år holder vi børnegudstjeneste juleaften kl , hvor vi synger 3 kendte julesalmer og hører juleevangeliet genfortalt. Gudstjenesten varer ca. en halv time, og børn i alle aldre er velkomne. Dagpleje- og børnehavebørn i Jerne Kirke Mandag den 19. december og tirsdag den 20. december kl Vi har efterhånden en lang tradition for at dagplejebørn og børnehavebørn besøger Jerne Kirke op til jul. Vi holder en lille gudstjeneste, hvor vi synger 2 salmer og hører juleevangeliet genfortalt. Alle dagpleje- og børnehavebørn er velkomne. Tilmelding til kordegnekontoret tlf

6 Gudstjenester i Jerne kirke September Søndag den 4. september 11. søndag efter trinitatis - Høstgudstjeneste Søndag den 11. september 12. søndag efter trinitatis Søndag den 18. september 13. søndag efter trinitatis Randi Sandal Søndag den 25. september 14. søndag efter trinitatis Oktober Søndag den 2. oktober 15. søndag efter trinitatis Søndag den 9. oktober 16. søndag efter trinitatis Søndag den 16. oktober 17. søndag efter trinitatis Søndag den 23. oktober 18. søndag efter trinitatis Søndag den 30. oktober 19. søndag efter trinitatis November Onsdag den 2. november Poul Erik Kammersgaard (børnegudstjeneste) Søndag den 6. november Alle helgens dag (kirkefrokost og foredrag) Søndag den 13. november 21. søndag efter trinitatis Randi Sandal Søndag den 20. november Sidste søndag i kirkeåret Søndag den 27. november 1. søndag i advent Poul Erik Kammersgaard December Søndag den 4. december 2. søndag i advent Søndag den 11. december 3. søndag i advent Julemusikgudstjeneste Søndag den 18. december 4. søndag i advent Lørdag den 24. december Juleaften Ingelise Wenzel (børnegudstjeneste) Ingelise Wenzel Sarah Asp Poul Erik Kammersgaard Søndag den 25. december Juledag (Kristi fødsels dag) Mandag den 26. december Anden juledag (Sankt Stefans dag) Januar Søndag den 1. januar Nytårsdag Ingelise Wenzel Søndag den 8. januar 1. søndag efter helligtrekonger Søndag den 15. januar 2. søndag efter helligtrekonger Søndag den 22. januar 3. søndag efter helligtrekonger Søndag den 29. januar Sidste søndag efter helligtrekonger Februar Søndag den 5. februar Søndag septuagesima Søndag den 12. februar Søndag seksagesima Søndag den 19. februar Fastelavns søndag (børnegudstjeneste og fastelavnsfest) Søndag den 26. februar 1. søndag i fasten Kirkebil Ældre og gangbesværede kan gratis benytte kirkebilsordningen til gudstjenester i Jerne Kirke. Ring til Taxa tlf Hjemkørslen arrangeres af kirkebetjeningen Kirkekaffe Efter alle højmesser kl

7 Kirkelig vejviser Jerne Kirke Strandby Kirkevej 60 / Møllebakken 1 Jerne Kirkes Kontor Jerne Sognehus, Møllebakken 2, 6705 Esbjerg Ø Tlf , fax , Mail: Åbent: Mandag fredag kl. 9 12, torsdag tillige kl eller efter aftale Kordegn Gyda E. Pedersen Privat tlf Metha Christensen Tlf Sognepræst Sarah Asp Jerne Sognehus, tlf / Mail: Træffes bedst man., tirs. og ons i sognehuset eller tors på tlf. Fridag fredag Privat: Krogvej 15, Nordby, Fanø Sognepræst Poul Erik Kammersgaard (kbf.) Fortuna Alle 61, tlf / Mail: Træffes bedst tirs. fre. kl Fridag mandag Sognepræst Ingelise Wenzel Jerne Sognehus, tlf Mail: Træffes bedst man., ons. og tors. kl i sognehuset eller privat tirsdag kl på tlf Fridag fredag Privat: Tradsborgvej 80, Tjæreborg Organist Jesper Topp Jerne Sognehus, tlf Privat: Østerkrog 15, Tjæreborg, tlf Mail: Organist Mette Nørup Jerne Sognehus, tlf Privat: Fredensgade 18, tlf / Mail: Kirketjenere Karin Lindsov, Britta Houlrik og Inger Hansen Jerne Sognehus, tlf , Mail: Menighedsrådsformand Dorthe Jensen Løgstørvej 10, tlf , Mail: Jerne Kirkegårds Kontor Skolebakken 156, tlf Jerne Sogns Kirkeblad Udgives af Jerne Sogns Menighedsråd. Redaktion: Ingelise Wenzel (ansv.), Tove Riber, Alice Nielsen, Mette Nørup (foto) og Gyda Pedersen Tryk: Grafisk Trykcenter, Esbjerg Forsidebillede: J. Chr. Jensen Fødsel Faderskab anmeldes til kirkens kontor senest 14 dage efter fødslen. Dokumentation medbringes. Dåb Finder sted ved gudstjenesterne kl på søn- og helligdage. Datoen aftales med kirkens kontor, men selve dåbshandlingen aftales med den præst, der har gudstjenesten den pågældende dag. Bryllup Tidspunktet aftales med kirkens kontor. Parret retter henvendelse til bopælskommunen om udstedelse af prøvelsesattest. Forløbet af bryllupshandlingen aftales med den præst, der skal forestå handlingen. Babysalmesang Musikpædagog Anne Præstegaard Thomsen, tlf

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 6 Sep. 2009 Feb. 2010

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 6 Sep. 2009 Feb. 2010 Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 6 Sep. 2009 Feb. 2010 Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådet, der startede sit arbejde i december 2008, har brugt en del af mødetiden til at sætte sig ind i forholdene omkring

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad December 2014 - februar 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad December 2014 - februar 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad December 2014 - februar 2015 Nr. 1-31. årgang Der er noget i luften, jeg ved ikke hvad, som forår, skønt skoven har mistet hvert blad. Der er noget i luften, som rosernes

Læs mere

&KÆRLIGHED. Møllevangskirken december 2008 - januar 2009. Kirkeblad. Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt. Julearrangementer

&KÆRLIGHED. Møllevangskirken december 2008 - januar 2009. Kirkeblad. Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt. Julearrangementer Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt side 8-9 Julearrangementer side 3, 6-7, 10-11 Højskoledage og studietur side 16-17 Kirkeblad Møllevangskirken december 2008 - januar 2009 Vi ønsker alle i Møllevang

Læs mere

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de.

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. KIRKE SOGN Billund og Grene Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. December Januar 2005 2 BØRNEHJØRNET BØRNEHJØRNET

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn 125 år Frivillige i Kirken Computerkristendom S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r 2 0 1 4 Af formand for menighedsrådet Arne Bach Frivillige Nyt fra Menighedsrådet

Læs mere

Risekirke.dk. Kirkeblad for december januar og februar 2014/15. Julens særgudstjenester og juleafslutninger, læs herom på side 4 og 6.

Risekirke.dk. Kirkeblad for december januar og februar 2014/15. Julens særgudstjenester og juleafslutninger, læs herom på side 4 og 6. Risekirke.dk Kirkeblad for december januar og februar 2014/15 Julens særgudstjenester og juleafslutninger, læs herom på side 4 og 6.»Salmer på Caribisk«læs herom på side 7. Lys på kælkebakken Nu er der

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Barndommens røde tråd

Barndommens røde tråd T i l s a m t l i g e h u ss t a n d e Ly ng by k i r k e s e p t e m b e r o k t o b e r n o v e m b e r d e c e m b e r 2 011 Barndommens røde tråd Halloween Spaghettigudstjenester Kvinder i kirken Fyraftenssang

Læs mere

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015 Syv Kirke Ørsted Kirke Dåstrup Kirke Gadstrup Kirke Kirkenyt December Januar Februar 2014/2015 Læs mere om julens gudstjenester, vinterens foredrag og aktiviteter, Veteranklubben, nytårskoncert, indsamling

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Sogne Nyt VINTER 2013 DECEMBER - MARTS NR. 3. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. 4

Sogne Nyt VINTER 2013 DECEMBER - MARTS NR. 3. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. 4 Sogne Nyt Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg Dyrup Husk sogneindsamling søndag den 9. marts 2014 Alle sogne samler ind til bekæmpelsen af sult blandt verdens fattigste. Se kirkernes hjemmesider

Læs mere

Nr. 3-2003 LYS I MØRKET

Nr. 3-2003 LYS I MØRKET August - September - Oktober - November 2003 2 Nr. 3-2003 LYS I MØRKET Når lyset vender tilbage efter en lang vinter, og aftenerne bliver varme og lyse, så overvældes man af glæde. Vi kan synge om lykke

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Sidste onsdag i hver måned mødes vi til en familievenlig gudstjeneste med

Sidste onsdag i hver måned mødes vi til en familievenlig gudstjeneste med Gudstjenesteliste September 2. Birkebjerg 7. Høstgudstjeneste* 14. 13. s. e. trinitatis 21. 14. s. e. trinitatis 24. Mad i sjælen 28. 15. s. e. trinitatis 17.15 JV Oktober 5. 16. s. e. trinitatis 7. Birkebjerg

Læs mere

KIRKE & SOGN. Aars Kirke

KIRKE & SOGN. Aars Kirke KIRKE & SOGN foto-lab.dk Læs om Dåbstræf... og hvad er så det? Alle helgens søndag Gå med i kampen mod sult Høst i Aars Kirkecenter En himmelsk mundfuld Julebasar tak Julekoncerter Adventskransens historie

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Kirke og Sogn. Fastelavnsgudstjeneste. STØT Sogneindsamlingen. Søndag den 8. marts se side 11

Kirke og Sogn. Fastelavnsgudstjeneste. STØT Sogneindsamlingen. Søndag den 8. marts se side 11 Kirke og Sogn Fastelavnsgudstjeneste Søndag den 15. februar er der fastelavnsgudstjeneste. Fastelavn var oprindelig en fest, hvor man skulle have det sjovt, inden den lange fastetid begyndte. Det var der,

Læs mere

Nye glasmalerier i kirkerummet 3 Hvad er advent? 7 Stress en folkesygdom 8

Nye glasmalerier i kirkerummet 3 Hvad er advent? 7 Stress en folkesygdom 8 Nye glasmalerier i kirkerummet 3 Hvad er advent? 7 Stress en folkesygdom 8 ENGHOLMKIRKEN Nr. 2-2014 Kontakt Kirkekontoret: Kordegn Susan Steenbrandt Mandag fredag kl. 9-13, tirs. tillige 16-18 Tlf. 48

Læs mere

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER KIRKEBLADET for Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø 79. årgang. - NR. 4 - SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2014 I DETTE NUMMER Et godt fundament 2 Det sker 4 Kalender 6 Faaborg og Diernæs sogne 8 Lyø og Avernakø

Læs mere

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015 1 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015 I N D H O L D Legestuen på sommertur Nyt omkring kor og koncerter Temaeftermiddag i seniorcafeen Ny kirketjener 2 Grib rebet Jesus Det fortælles om en dreng i 18 hundrede

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014. FORANDRING Af sognepræst Jørgen Børglum Larsen

FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014. FORANDRING Af sognepræst Jørgen Børglum Larsen FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014 og alt det, som den ville sætte i gang hos mig, af tanker og refleksioner og holdninger. Du bliver forandret, det skal du vide! Og hvor fik han ret,

Læs mere

MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012 VAGT I GEVÆR KONFIRMATIONER I 2013 BAZAR LÆSEKREDS SOGNEMØDER

MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012 VAGT I GEVÆR KONFIRMATIONER I 2013 BAZAR LÆSEKREDS SOGNEMØDER MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012 VAGT I GEVÆR KONFIRMATIONER I 2013 BAZAR LÆSEKREDS SOGNEMØDER NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Med den nye regerings tiltræden skiftede Kirkeministeriet navn til Ministeriet

Læs mere

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkeblad for Bistrup Sogn 10. årgang Kirkekontoret tlf. 96 23 17 17 August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Side 2 Menighedsrådsformanden har ordet Bistrup Nyt En herlig sommer

Læs mere

www.langenaeskirken.dk nr. 1 27. årgang FEBRUAR - MARTS - APRIL 2014 TIL SAMTLIGE HUSSTANDE KIRKE OG SOGN

www.langenaeskirken.dk nr. 1 27. årgang FEBRUAR - MARTS - APRIL 2014 TIL SAMTLIGE HUSSTANDE KIRKE OG SOGN www.langenaeskirken.dk nr. 1 27. årgang FEBRUAR - MARTS - APRIL 2014 TIL SAMTLIGE HUSSTANDE KIRKE OG SOGN NAVNE OG ADRESSER LANGENÆSKIRKEN, KIRKEDAMMEN 2, 8000 AARHUS C SOGNEPRÆST Tlf.: 86147033 - E-mail:

Læs mere