IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 15 JULI-DECEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 15 JULI-DECEMBER 2014"

Transkript

1 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 15 JULI-DECEMBER 2014

2 Velkommen til Furesø Museer Velkommen til et program der bærer præg af, at vi på museet tror på, at vi gennem den personlige fortælling erindring, interview eller kunstværk, illustrerer vores fælles historie. Flere unge mænd fra Værløse og Farum kæmpede på dansk side i 1864 mod Preussen og Østrig. Danmark tabte som bekendt krigen og hertugdømmerne Holsten, Lauenborg og Slesvig. Ud af en lokalbefolkning på omkring 2800 i de to sognekommuner var ca.100 unge mænd blevet indkaldt til at kæmpe i Dybbøl. Det er i år 150 år siden, og til efteråret fortælles den gribende historie om de unge mænds skæbne. Om at forlade hjemegnen for at gå i krig, være i fangeskab og komme hjem som besejret. Den personlige historie er også omdrejningspunkt for Immigrantmuseet, hvor et element i museets aktuelle forskningsprojekt er interviews med immigranter med tyrkisk og rumænsk oprindelse. Interviewene indgår i en stor undersøgelse af en række migrationsstrømme fra og til Danmark i det 19., 20. og 21. århundrede med det formål at forsøge at afdække forskelle og ligheder i migrationsog integrationsstrømme og i sidste ende gøre os klogere på, hvordan vi bedst muligt møder medborgere. Vores forskning kan løbende følges gennem museets formidling, der også giver stemme til 37 kvinders broderede livshistorier, og igennem udstillingen med seksualiteten i bagagen lader homoseksuelle immigranter fortælle om deres liv. Når vi nu er ved den personlige fortælling, hvad er da mere nærliggende end at tage udgangspunkt i os selv. Skulle du ikke have mødt ham på museet allerede, kan du i dette nummer af NYT møde museets forvalter. God læselyst, Cathrine Kyø Hermansen Museumschef 2 Købmandsmuseet Cornelen Immigrantmuseet, Farum Kulturhus Mosegaarden

3 Almueskolen, mellemkrigstiden og vogterdrenge Af Camilla Adler Jensen museumsinspektør, barselsvikar Almueskolen, mellemkrigstiden og vogterdrenge er bare et lille udpluk af de emner, som børn og unge kan møde gennem skoletjenesten på Furesø Museer. I løbet af foråret har skoletjenesten arbejdet med udvikling af museets lokalhistoriske tilbud til skoler og ungdomsuddannelser. Resultatet kan ses i et katalog, hvor Furesø Museers undervisningstilbud for skoleåret 2014/15, både på Immigrantmuseet og Mosegaarden, præsenteres. Furesø Kommune rummer mange spændende historier. Historier om hverdagslivet i bondesamfundet, skovhistorie, skolehistorie, den kolde krig, lokale sagn og myter om helheste og lindorme, livet i en købmandsforretning i mellemkrigstiden og udviklingen fra landsbyer til forstæder for at nævne nogle få. Det har været svært at vælge, hvilke emner børn og unge skal kunne møde på Mosegaarden, men det er endt med otte lokalhistoriske skoletilbud. forløbene. I samarbejde med Skolelandbruget Solhøjgård i Stavnsholt har skoletjenesten lavet forløbet Fra får til garn, hvor omdrejningspunktet netop er forskellige aktiviteter. På skolelandbruget deltager børnene i fodringen og klipningen af et får, for senere at få karter og håndten i hænderne på Mosegaarden. Undervejs hører klasserne blandt andet om livet for en lokal vogterdreng i anden halvdel af 1800-tallet. Den lokalhistoriske personlige og autentiske fortælling går igen i flere skoletilbud. Den lokale lille historie om skoledrengen Anders og vogterdrengen Niels Peter bruges på den måde til også at formidle den store historie om overordnede emner som dansk skolehistorie og børns vilkår i 1800-tallet. Farum Skole i starten af 1900-tallet, hvor drengen Anders var elev i 1880 erne. Foto: Furesø Museer. Aktiv deltagelse og den lille og store historie Almueskolen er et af museets mest populære skoletilbud. I undervisningsforløbet bliver eleverne undervist af den strenge, men retfærdige frk. Jensen i bibelhistorie, skråskrift, regning og sang i museets lille skolestue, der er blevet ført tilbage til 1880 erne. Til forløbet er udviklet materialet Almueskolen fader vor, spanskrør og fedtemadder, hvor eleverne oplever skolegangen i den stråtækte blandt andet gennem drengen Anders, der var elev på Farum Skole i slutningen af 1800-tallet. Et af ønskerne i udviklingen af skoletjenestens lokalhistoriske tilbud har været at skabe muligheden for, at eleverne kan deltage aktivt i 3

4 1864 set fra Furesø Gertrud og Jacob Thorvald Pless. Han har en erindringsmedalje for deltagelse i krigen i Bag dem et barnebarn. Af Morten Mortensen museumsinspektør I år er det 150 år siden, at Danmark deltog i det, som er kendt som den 2. Slesvigske Krig. Fra februar 1864 til d. 20. juli samme år kæmpede Danmark mod Preussen og Østrig. Danmark tabte krigen og mistede hertugdømmerne Holsten, Lauenborg og Slesvig. Den nye grænse kom til at ligge ved Kongeåen. Både fra Farum og Værløse deltog mange unge mænd i krigen, og deres historie er baggrunden for en af efterårets udstillinger. Christen Andersen, Hareskov, veteran fra krigen i Selvom krigshandlingerne i 1864 foregik i Dybbøl flere hundrede kilometer væk fra Farum og Værløse, blev de to små lokalsamfund alligevel dybt berørte af begivenhederne. Fra Værløse deltog ca. 50 mænd i krigen, og med kun ca indbyggere i sognekommunen, var det i høj grad noget, der kunne mærkes både i hjemmene og i arbejdslivet. I Farum var billedet det samme. Størstedelen af de indkaldte soldater var unge mænd i tyverne, ganske få var over 30 år. Der var tale om håndværkere og karle fra egnens gårde, folk, der udførte vigtige og uundværlige arbejdsopgaver i landsbyerne. De fleste blev indkaldt til militærtjeneste allerede i januar 1864, og mange kom først hjem i efteråret 1864, nogle efter at have været holdt i fangenskab. Uden de unge mænds vigtige arbejdskraft skulle familierne nu alene drive landbruget og værkstederne og skabe den indkomst, alles velfærd afhang af. Hertil kom naturligvis bekymringen for de indkaldte ægtefællers, kæresters, brødres, fædres og børns liv og førlighed ved fronten. Faldne Ikke alle soldater vendte hjem til Farum og Værløse, nogle faldt på slagmarken, mens andre døde af sygdom i preussisk fangenskab. Det skete bl.a. for den 24-årige gårdmandssøn, Peder Jørgensen, fra Farum, der som menig infanterist blev såret ved det store slag ved Dybbøl den 18. april 1864 og senere døde i fangenskab i Torgau, Sachsen, den 15. maj I Farum Kirke hænger i dag en mindetavle over Peder Jørgensen. Den svære hjemkomst De fleste unge mænd vendte dog tilbage, nogle direkte fra slagmarkerne, andre kom først hjem efter måneders fangenskab. Hjemkomsten stod i skærende kontrast til al den opmærksomhed og fest, soldaterne fik, da de drog af sted tidligere på året. Nu skammede danskerne sig over nederlaget, og det fik de hjemvendende at mærke. Straks de kom på dansk jord, måtte de aflevere deres uniform og selv finde hjem, som de bedst kunne. 4

5 Selvom krigshandlingerne i 1864 foregik i Dybbøl flere hundrede kilometer væk fra Farum og Værløse, blev de to små lokalsamfund alligevel dybt berørte af begivenhederne. Heldigvis var glæden stor hjemme i Farum og Værløse. Alligevel har det utvivlsomt været svært at skulle få hverdagen til at fungere igen, både for den hjemvendte og deres familier. Kilderne siger ikke meget om det, men krigsoplevelserne må helt sikkert have præget de unge mænd, og at de kom hjem som slagne, har nok heller ikke gjort det bedre. I Farum og Værløse kan eftervirkningerne af krigen bl.a. ses i de børneasyler, som veteranernes enker af staten fik tildelt ret til at drive. Børneasylerne var på mange måder forløbere for de senere børnehaver. Fra Farum og Værløse er vi så heldige at have flere erindringer af veteranerne bevaret. Den mest kendte erindring er skrevet Jens Olsen, der var klokker i Farum. I sin erindring fortæller han levende om rekruttiden før slaget ved Dybbøl, om sit hastige bryllup før afrejsen til militærtjenesten, om fangenskabet i Preussen og den ydmygende rejse tilbage. Den 10. oktober åbner en særudstilling på Mosegården i Værløse, der vil beskrive, hvorledes krigen i 1864 blev oplevet af soldaterne fra Farum og Værløse og deres familier. Udstillingen vil sætte fokus på de enkelte skæbner og krigens konsekvenser for dem og deres lokalsamfund. Nu skammede danskerne sig over nederlaget, og det fik de hjemvendende at mærke. Straks de kom på dansk jord, måtte de aflevere deres uniform og selv finde hjem, som de bedst kunne. 5

6 En forvalters hverdag Af Camilla Adler Jensen museumsinspektør, barselsvikar Et museum er udstillinger, men det er også genstandsmagasiner og kørsel af genstande og arkivalier frem og tilbage mellem museets afdelinger. På Furesø Museer er det museumsforvalter Per Gunnar Larsen, der sørger for en stor del af det arbejde, der foregår bag scenen. Her følger et lille indblik i en museumsforvalters hverdag. Furesø Museers forvalter har ikke, som de fleste af museets andre ansatte, en fast kontorplads. Han er derimod oftest i fart mellem museets tre udstillingssteder, museets magasiner, eller han fragter flyttekasser med arkivalier til og fra stads- og lokalarkivet i Farum Kulturhus. Det sidste med god hjælp fra arkivassistenterne Mads og Niels Peter. Per Gunnar Larsen er dog aldrig længere væk end et opkald på sin mobil, og det er normalt sådan, museets øvrige ansatte fanger ham i en travl hverdag. Genstande, lys, maling og arkivalier Der er mange ting, som de fleste museumsgæster ikke umiddelbart ser, som skal være på plads, for at et museum og arkiv kan hænge sammen. Selv om Furesø Museers forvalter ofte arbejder Der er mange ting, som bag scenen, er han i høj grad de fleste museumsgæster også med i arbejdet, når der laves ikke umiddelbart ser, som nye udstillinger. Per Gunnar Larsen skal være på plads, for at sørger blandt andet for at finde et museum og arkiv kan udstillingens genstande frem fra hænge sammen. magasinerne, han står for klargøringen af udstillingslokalet, hvor sporene efter den sidste udstilling skal slettes med maling og spartel, og hvor nye podier, lyssætning, projektorer og touch-screens skal sættes op til den næste udstilling. Museumsforvalteren varetager mange af de store som små praktiske opgaver af alt mellem himmel og jord, som der er på et museum som Furesø Museer dette var et lille indblik. 6 Furesø Museers forvalter, Per Gunnar Larsen, kender museets magasiner bedre end de fleste. Han klargør magasinerne til genstande med god hjælp fra Ruth og Lis, og kører særligt store og skrøbelige genstande af organiske materialer til frysning hos konservatorer på Bevaringscenter Øst i Køge, hvor frysningen skal sikre, at insekter og skadedyr ikke gør skade på den enkelte genstand og museets øvrige samling. Foto: Furesø Museer.

7 MiClue et forskningsprojekt om migration Af Freja Gry Børsting museumsinspektør I samarbejde med Aalborg Universitet har Immigrantmuseet ansat ph.d.-stipendiat Sahra-Josephine Hjorth. Sahra-Josephine skal indgå i et større forskningsprojekt, der gennem undersøgelse af en række konkret afgrænsede migrationsstrømme fra og til Danmark i det 19., 20. og 21. århundrede skal afdække forskelle og ligheder i migrations- og integrationsprocesser, for herigennem at skabe et bedre grundlag for at agere over for nutidige udfordringer mht. inklusion og eksklusion af nye medborgere. Det overordnede forskningsprojekt er af deltagerne blevet døbt MiClue et ordspil på ordene migration og inklusion. Sahra-Josephine har i sin forskning særligt fokus på immigration fra Tyrkiet og Rumænien, både fra et historisk og...mange borgere har allerede delt deres personlige fortælling hvilket hele holdet på Immigrantmuseet og Sahra-Josephine er dybt taknemmelige for. nutidigt perspektiv. Som led i den kvalitative dataindsamling har støtten fra lokalsamfundet i og omkring Furesø, samt opbakning fra resten af landet, været overvældende, og mange borgere har allerede delt deres personlige fortælling hvilket hele holdet på Immigrantmuseet og Sahra-Josephine er dybt taknemmelige for. Sahra-Josephine er vokset op i Århus. Hendes interesse for migration stammer fra hendes egen opvækst. Hun er af iransk, irakisk og dansk herkomst. Det har fra starten været et klart mål for projektet at inddrage digitale og alternative formidlingsformer til at dele forskningsresultaterne med museumsgæsterne og den bredere danske befolkning. Forskningen skal derfor udstilles og bruges bredt i Immigrantmuseets formidling. Det er samtidig en målsætning, at brugen af moderne formidlingsformer skal medføre en større kontaktflade med især børn og unge mennesker. Derfor arbejdes der bl.a. på at skabe en animationsfilm til børn og unge. MiClue-projektet kan følges på projektets blog: blogspot.com 7

8 Rådhus- og magasinflytning - Næste kapitel Af Bjarne Birkbark arkivar Siden omtalen i sidste nummer af NYT af problemerne med pladsen til Stadsarkivets bevaringsarkivlier er der blevet bevilliget penge til udgravningen af kælderen under den nye del af rådhuset i Værløse. Kælderen er, af uvisse grunde, fyldt op med sand, der nødvendigvis må fjernes før kælderen kan tages i brug. Tirsdag d. 13. maj kunne entreprenøren starte med at grave en slidske ned til bunden af fundamentet, således at et diamantskærehold kunne skære et hul stort nok til, at en lille bobcat kunne køre ind under rådhuset og hente sand og jord ud. Det skulle efter planen tage én, højst to dage, men åbenbart var det vanskeligere end forudset, for det tog en uge at få hul, og det lykkedes først efter, at man havde taget kraftigere midler i brug. Men det lykkedes, og i skrivende stund kører bobcat en ind under rådhuset, henter sand, og læsser det i containere ude på parkeringspladsen foran rådhuset. En gravko er i gang med at grave ned til fundamentet for at give plads til en slidske og til at få lavet et hul ind i fundamentet. Selv efter at døren var blevet savet ud med en stor diamantsav, voldte det problemer at komme igennem fundamentet. Her prøver man med en slags donkraft. Når kælderen er gravet ud, skal der støbes nyt gulv og brydes hul til en ny dør ind til den eksisterende kælder, og herefter kan opstilling af reoler og arkivalier begynde. I kælderen under Rådhustorvet 2 i Farum er et flyttefirma i gang med at pakke vores arkivalier til flytning, ligesom alle rullereolerne er ved at blive nedtaget og gjort klar til flytning. Udgravningen og indretningen af arkiv i Værløse er dog kommet så sent i gang, at det bliver nødvendigt at opbevare såvel arkivalier som reoler hos et flyttefirma i ca. 3 måneder, hvilket vil medføre en hel del længere ekspeditionstid på arkivet. Flyttefolkene er i gang med at pakke arkivalier i flyttekasser. Det skulle efter planen tage én, højst to dage, men åbenbart var det vanskeligere end forudset, for det tog en uge at få hul... 8 Efter at fundamentet endeligt var gennembrudt, kunne bobcat en begynde at grave sand ud fra kælderen.

9 Det opgravede sand blev kørt op ad slisken og læsset i containere oppe på parkeringspladsen. 9

10 Helsingørtapetet broderede livshistorier Af Freja Gry Børsting museumsinspektør Det 31 meter lange Helsingørtapet er ikke bare et imponerende stykke broderiarbejde. Det er også et håndgribeligt stykke integrationsarbejde, der præsenterer Danmark i et fremmed lys. I februar 2001 blev de første sting til Helsingørtapetet syet i Stjernegade i Helsingør. 1 million sting senere blev arbejdet færdiggjort. Da var der gået to et halvt år, og der var blevet brugt arbejdstimer på værket. Værket er et produkt af Helsingør Kommunes integrationsprojekt for flygtningekvinder, der fokuserede på at give dem viden om dansk sprog og kultur, samt at give dem en række færdigheder, herunder øvelser i regning og læsning af tegninger og kort. Billedfortællingen er tegnet og skrevet af 37 kvinder fra 12 nationer, bl.a. ex- Jugoslavien og Palæstina, og det er udført i kontursting, korssting og kædesting. Det 31 meter lange broderi er inspireret af Bayeuxtapetet fra Normandiet og det svenske Pilgrimstapetet, og det fortæller om grupper af indvandrere i Danmark. Vi får et indblik i den hverdag, de forlod, da de flygtede fra deres hjemlande, hvordan de flygtede, og den hverdag, der mødte dem i Danmark. Tapetet er således en fortolkning af indvandrernes møde med Danmark, den danske kultur og Helsingør, da de kom til landet i 1970 erne, 1980 erne og 1990 erne. Historier i flere lag Tapetet er inddelt i tre horisontale lag. Det øverste er korte henvisende tekster, det midterste og bredeste er handlingsforløbet, og det nederste er forklarende billeder på detaljer fra handlingen. Tapetet har dermed I Palæstina og hele den arabiske verden læser man fra højre mod venstre sådan skal Helsingørtapetet også læses. Udsnit fra Helsingørtapetet. helt den samme disponering, som brodøserne anvendte på Bayeuxtapetet. I udstillingen er det muligt at se film fra tapetets tilblivelse. Tapetet er således en fortolkning af indvandrernes møde med Danmark, den danske kultur og Helsingør. Da tapetet var færdigbroderet, blev det i første omgang udstillet i Kronborgs riddersal. Siden har det blandt andet været udstillet på Munkeruphus i Gilleleje, på Vejle Museum, på Gjethuset i Frederiksværk og på Helsingør Bymuseum. Helsingørtapetet vises på Immigrantmuseet fra fredag d. 5. september til fredag d. 9. januar. 10

11 Med seksualiteten i bagagen Af Freja Gry Børsting museumsinspektør Spiller seksualiteten ind, når man vælger det land, man vil bosætte sig i, og hvem man omgås med i det nye land? Hvordan kommer man ind på livet af danskerne? Og hvilke ting studser man over som udenlandsk homoseksuel i Danmark? Disse spørgsmål og mange andre bliver besvaret i Immigrantmuseets nye mini-udstilling, der handler om homoseksuelle indvandrere. Immigrantmuseet har interviewet en gruppe unge homoseksuelle immigranter fra Københavnsområdet om deres forhold til Danmark og om, hvorvidt deres seksualitet enten spillede en vigtig rolle i, hvorfor de valgte at slå sig ned i Danmark, eller om den slet ikke har været en faktor i deres valg af land. Én ting går igen i interviewene: At det nogle gange kan være svært at komme ind på livet af danskerne.. Samtalerne er nu blevet til mini-udstillingen Med seksualiteten i bagagen på Immigrantmuseet. Billy fra Irland kom til Danmark for at arbejde, og for eventyrets skyld. Fællesskab De fleste af de interviewede immigranter fortæller, at de ikke kendte meget til Danmark, før de kom, og at de ikke valgte Danmark ud fra landets homo-politik. Derimod er mange kommet på grund af studier, arbejde eller kærlighed. Én ting går igen i interviewene: At det nogle gange kan være svært at komme ind på livet af danskerne. Samtidig føler mange af de interviewede, at de har et stærkt fællesskab med andre udenlandske homoseksuelle i Danmark ikke så meget på grund af deres seksualitet, men fordi de er fælles om at møde den danske kultur og det danske sprog som udefrakommende. Deres seksualitet bliver derfor en adgangsbillet til et socialt liv Udstillingen Med seksualiteten i bagagen er et blik på Danmark og de unge homoseksuelles liv her i landet, set fra deres eget synspunkt. Udstillingen vises på Immigrantmuseet frem til fredag d. 26. september Jeg vidste meget lidt om Den Lille Havfrues land før jeg kom hertil. Adiphol, Thailand På Immigrantmuseets hjemmeside kan man læse uddrag fra udstillingen og høre broadcasts produceret af den herboende græske journalist, Evangelos Lalos.

12 Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Adresser på udstillingssteder: Mosegaarden Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse Åbent tirsdag - fredag kl , søndag kl Lukket alle helligdage samt søndage i juli. Immigrantmuseet Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Åbent tirsdag - lørdag kl Lukket alle helligdage. Købmandsmuseet Cornelen Stavnsholtvej 186, 3520 Farum Åbent første og sidste søndag i måneden kl Lukket januar, juli og august. Adresse på arkiver: Furesø Arkiver Lokalarkiv, læsesal og stadsarkiv Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Åbent mandag - torsdag kl (Læsesalen kun med ekspedition til kl. 15) Administration: Kulturhuset Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Tlf Furesø Museer Nyt udkommer 2 gange årligt. Redaktion: Cathrine Kyø Hermansen (ansv.) og Freja Gry Børsting Redaktionen er afsluttet 1. juni Næste nr. udkommer januar Design, sats, tryk og produktion: WIKKE - reklame & tryk Oplag: stk. ISSN Forsidefoto: We took a selfie af Amir Zainorin fra udstillingen Dear Helle på Immigrantmuseet.

SKOLE tjenesten SKOLEÅRET 2014-2015 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN

SKOLE tjenesten SKOLEÅRET 2014-2015 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN SKOLE tjenesten SKOLEÅRET 2014-2015 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN Velkommen til Skoletjenesten Furesø Museer Indvandring, kulturmøder, flygtninge, madkultur, almueskolen, sagn og

Læs mere

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN FLYVESTATION VÆRLØSE SKOLEÅRET 2016-2017

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN FLYVESTATION VÆRLØSE SKOLEÅRET 2016-2017 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN FLYVESTATION VÆRLØSE SKOLEÅRET 2016-2017 Velkommen til Skoletjenesten Furesø Museer Indvandring, kulturmøder, flygtninge, almueskolen og Anden Verdenskrig er blot et lille udpluk

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 14 JANUAR-JUNI 2014

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 14 JANUAR-JUNI 2014 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 14 JANUAR-JUNI 2014 Velkommen til Furesø Museer Foråret er på vej og rundt om hjørnet står museet klar til at byde velkommen til en ny sæson

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært)

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært) Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Målgruppe: Fag: Fælles mål: Undervisningsmateriale: Materialet omhandler: 6. klasse Historie (primært) Dansk (sekundært) Forløbet er tilrettelagt

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Hurtig og direkte kommunikation

Hurtig og direkte kommunikation Kildeskolenyt! Hurtig og direkte kommunikation En travl september er gået eleverne er helt tilbage og i fuld vigør! Lærerne er ved at færdiggøre læseplaner for alle fag og for hver eneste elev. Undervisningsministeriet

Læs mere

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første grundlov, blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet 9. juni 2015 Pressemeddelelse Forskning og Formidling Formidling 41 20 60 16 Henrik.Schilling@natmus.dk Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet Nationalmuseet åbner 19. juni sin store

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 12 JANUAR-JUNI 2013

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 12 JANUAR-JUNI 2013 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 12 JANUAR-JUNI 2013 Velkommen til Furesø Museer Furesø Museer er et statsanerkendt museum og det forpligter. Kulturstyrelsen har de sidste

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Lærervejledning. På akkord med familien Sørensen

Lærervejledning. På akkord med familien Sørensen Lærervejledning På akkord med familien Sørensen Intro Vi glæder os til at byde dig og dine elever velkommen til undervisningsforløbet På akkord med familien Sørensen på Arbejdermuseet. Lærervejledningen

Læs mere

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta.

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta. Historiefaget.dk: Otto von Bismarck Otto von Bismarck Meget få personer har haft større betydning for en stats grundlæggelse og etablering, end Otto von Bismarck havde for oprettelsen af det moderne Tyskland

Læs mere

1864 Lærervejledning og aktiviteter

1864 Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Mødet med Dansen Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Bonnie Spliid Jeg er uddannet lærer med liniefag i billedkunst og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

1. verdenskrig og Sønderjylland

1. verdenskrig og Sønderjylland Historiefaget.dk: 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig varede fra 1914-1918. Danmark deltog ikke i krigen, men Sønderjylland hørte dengang til Tyskland. Derfor

Læs mere

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Fælles foredragsrække i Hillerød og omegns kirker, efterår 2015 Fortsættelsen af Salmemaraton projektet HVER GENERATION har brug for at kunne kaste sit eget

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for april 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for april 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Tuesday, April 03, 2012 10:19 AM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten april 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for april

Læs mere

Dilemma 1. Dilemma 2. Dilemma 3. Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har.

Dilemma 1. Dilemma 2. Dilemma 3. Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har. Dilemma 1 Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har. Er det i orden, at en danskfødt muslimsk kvinde med tørklæde bærer Dannebrog ved indmarchen til De olympiske Lege i 2016? Dilemma

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

EFTERÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 9.9. Kend din by! Byvandring v/arkivarer fra Historiens Hus Byvandringen vil foregå i Odenses bymidte og vil have fokus på både kendte og

Læs mere

Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt

Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt Schandtorp 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG SOMMER 2013 NUMMER 6-7 Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt mandag d. 17. juni 2013 Vi mødes kl. 18.45 ved Byparken 10 i Skanderborg (nedenfor

Læs mere

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice Historie Færdighedsmål: Kildearbejde: Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber

Læs mere

FORÅR 2017 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

FORÅR 2017 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 FORÅR 2017 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 26.1. Torsdagsmik Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. Emnet for foredraget vil blive bragt i vores nyhedsbrev og på www.historienshus.dk

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten.

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten. Historiefaget.dk: Helstaten Helstaten foto Helstaten var en betegnelse i 1800-tallets politik for det samlede danske monarki, der omfattede kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg,

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler Borgmestergården Håndværk og købmandsliv i renæssancen Tilbud til skoler Borgmestergården Borgmestergården i Nyborg byder på en fortælling om købmandsliv i renæssancen, om de danske købstæder, om søfart

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Afgangsprojekt - Kroppen udtrykt i kunsten Mira & Andreas Art & performance Flakkebjerg Efterskole Problemstilling og indledning Eksperimentere med at flyve. Kunsten

Læs mere

Administration: Kulturhuset Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Tlf. 7235 6100 www.furesoemuseer.dk www.immigrantmuseet.dk

Administration: Kulturhuset Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Tlf. 7235 6100 www.furesoemuseer.dk www.immigrantmuseet.dk Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Adresser på udstillingssteder: Mosegaarden Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse Åbent tirsdag - fredag kl. 11-16, søndag kl. 13-16 Lukket alle helligdage samt søndage

Læs mere

Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere

Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere Skal en livshistorie fra jeres samling på DR TV? Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere Søren Bitsch Christensen, ODA Kulturarv, 31. januar 2017 DR efterlyser livshistorier

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår Forløb 4 Fåret Dansk - historie Titel : Fåret som husdyr Fag : Dansk - Historie Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid : Forår, sommer, efterår Kort om: Forløbet arbejder med fåret

Læs mere

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 (Evangelietekst Johannesevangeliet kapitel 15, 1-12) (Det sande vintræ v1 Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 10. oktober 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 796 Næste uge: Uge 42 11. oktober Uge 43 20. oktober 22.-23.oktober 23.oktober 24. oktober Børnenes efterårsferie - Skole og SFO lukket. 9.kl.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.09.2011 Tid 17:00 Sted NæstvedArkiverne, Amtmandsstien 1, 4700 Næstved Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Bertel Hansen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard

Læs mere

Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig

Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig Skriv dagbog fra fronten, som om du var en dansksindet soldat i tysk tjeneste under 1. verdenskrig. Baggrund Da Danmark tabte den 2. Slesvigske Krig

Læs mere

Lærervejledning. Familien Sørensen

Lærervejledning. Familien Sørensen Lærervejledning Familien Sørensen Intro Vi glæder os til at byde dig og dine elever velkomne til undervisningsforløbet Familien Sørensen på Arbejdermuseet. Lærervejledningen er udarbejdet med det formål,

Læs mere

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Referat af Årsmødet er lagt på websitet

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Stadsarkivet for Frederikssund Kommune. Årsberetning 2011 NOTAT. Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål

Stadsarkivet for Frederikssund Kommune. Årsberetning 2011 NOTAT. Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål NOTAT Stadsarkivet for Frederikssund Kommune 10. januar 2012 Årsberetning 2011 Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål Stadsarkivet for Frederikssund Kommune (SFK) arbejder for at sikre bevaringen af arkivalier,

Læs mere

LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia.

LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia. Kære medlem Du og din ledsager inviteres hermed til foreningens arrangement i Fredericia. Med følgende program: LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia. Kl.

Læs mere

Progression i arbejdsmarkedsparathed

Progression i arbejdsmarkedsparathed Progression i arbejdsmarkedsparathed Et kvalitativt forløbsstudie af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres forløb mod arbejdsmarkedet Sophie Danneris Ph.d. stipendiat v. Væksthuset & Aalborg Universitet,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Vikingernes billedfortællinger

Vikingernes billedfortællinger Vikingernes billedfortællinger Når borgere og bønder samles om ilden i byhøvdingens store hus i Ripa for at holde ting, kan de på hallens malede vægge opleve historien om byens grundlæggelse. Lige fra

Læs mere

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se PROGRAM 2015 INDHOLD 2 INDHOLD PLANLÆG DIT BESØG...4 DE NYE UDSTILLINGER...6 FÆNGSELSMUSEET ONLINE...8 RUNDVISNINGER OG FOREDRAG FOR GRUPPER...10 FERIE I FÆNGSELSMUSEET...12 ÅRHUNDREDETS FESTIVAL...14

Læs mere

Besættelsen set fra kommunens arkiver

Besættelsen set fra kommunens arkiver Side 1 Frederikshavn by, ligesom så mange andre danske byer, er fyldt med efterladenskaber fra 2. verdenskrig, der alle vidner om tiden fra 1940-1945 under besættelsen. Det store befæstningsområde som

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

13 JULI-DECEMBER 2013

13 JULI-DECEMBER 2013 13 JULI-DECEMBER 2013 Simon Sheffield Født: 25. december 1856 Fødested: New Bern, North Carolina Udvist fra: København i 1900 og 15. maj 1916 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 10 JANUAR-JUNI 2012

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 10 JANUAR-JUNI 2012 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 10 JANUAR-JUNI 2012 Velkommen til Immigrantmuseet I efteråret 2011 kunne man i Politiken læse, at kulturminister Uffe Elbæk savnede indvandrere

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

Målgruppe: klasse Knofedt og maskinkraft børnearbejde i gamle dage

Målgruppe: klasse Knofedt og maskinkraft børnearbejde i gamle dage Målgruppe: 4. 6. klasse Knofedt og maskinkraft børnearbejde i gamle dage Fagområder: Historie, dansk Kort beskrivelse: Knofedt og maskinkraft er et dialogbaseret undervisningsforløb, som finder sted på

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

L o k a L a r k i v e r n e

L o k a L a r k i v e r n e L o k a l a r k i v e r n e - hvem er vi? 3 Forord - hvorfor dette hæfte? De danske lokalhistoriske arkiver har gennem de sidste mange år op levet en stigende interesse for den lokale historie. Dermed

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 8/201 5

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 8/201 5 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 8/201 5 31. oktober - 29. november 201 5 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af lørdag den 31. oktober fra kl. 1 3.00 til

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 16 JANUAR-JUNI 2015

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 16 JANUAR-JUNI 2015 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 16 JANUAR-JUNI 2015 Velkommen til Furesø Museer Tidligt om morgenen, 9. april 1940, blev Værløse Flyveplads angrebet af tyske kampfly. To

Læs mere

Årsplan 5. klasse 2010-2011

Årsplan 5. klasse 2010-2011 Årsplan 5. klasse 2010-2011 Hvad skal der ske? Hvornår? Hvordan? Med hvilket formål? Opstart + Gul intro Uge 32 Emneuge Uge 33 Se infobrev Se infobrev Kloge Åge Personkarakteristik Uge 34 og 35 Ud fra

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Jupiter Historie Skoleår: 2016/2017 Uge/måned Emne Kompetenceområde(r) Augustseptember Den Kolde Krig: Østtysklands sammenbrud. Sovjetunionen til 15 nye stater. De blå lejesvende. Den kolde krig

Læs mere

Lærervejledning. På sporet af familien Sørensen

Lærervejledning. På sporet af familien Sørensen Lærervejledning På sporet af familien Sørensen Intro Vi glæder os til at byde dig og dine elever velkommen til undervisningsforløbet På sporet af familien Sørensen på Arbejdermuseet. Lærervejledningen

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901 Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel: Version 200901 Forfatter: Mellemtrin, 3.-6. klasse Kold krig og kiksekage Lav en udstilling om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen Lav en udstilling på skolen,

Læs mere