IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 15 JULI-DECEMBER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 15 JULI-DECEMBER 2014"

Transkript

1 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 15 JULI-DECEMBER 2014

2 Velkommen til Furesø Museer Velkommen til et program der bærer præg af, at vi på museet tror på, at vi gennem den personlige fortælling erindring, interview eller kunstværk, illustrerer vores fælles historie. Flere unge mænd fra Værløse og Farum kæmpede på dansk side i 1864 mod Preussen og Østrig. Danmark tabte som bekendt krigen og hertugdømmerne Holsten, Lauenborg og Slesvig. Ud af en lokalbefolkning på omkring 2800 i de to sognekommuner var ca.100 unge mænd blevet indkaldt til at kæmpe i Dybbøl. Det er i år 150 år siden, og til efteråret fortælles den gribende historie om de unge mænds skæbne. Om at forlade hjemegnen for at gå i krig, være i fangeskab og komme hjem som besejret. Den personlige historie er også omdrejningspunkt for Immigrantmuseet, hvor et element i museets aktuelle forskningsprojekt er interviews med immigranter med tyrkisk og rumænsk oprindelse. Interviewene indgår i en stor undersøgelse af en række migrationsstrømme fra og til Danmark i det 19., 20. og 21. århundrede med det formål at forsøge at afdække forskelle og ligheder i migrationsog integrationsstrømme og i sidste ende gøre os klogere på, hvordan vi bedst muligt møder medborgere. Vores forskning kan løbende følges gennem museets formidling, der også giver stemme til 37 kvinders broderede livshistorier, og igennem udstillingen med seksualiteten i bagagen lader homoseksuelle immigranter fortælle om deres liv. Når vi nu er ved den personlige fortælling, hvad er da mere nærliggende end at tage udgangspunkt i os selv. Skulle du ikke have mødt ham på museet allerede, kan du i dette nummer af NYT møde museets forvalter. God læselyst, Cathrine Kyø Hermansen Museumschef 2 Købmandsmuseet Cornelen Immigrantmuseet, Farum Kulturhus Mosegaarden

3 Almueskolen, mellemkrigstiden og vogterdrenge Af Camilla Adler Jensen museumsinspektør, barselsvikar Almueskolen, mellemkrigstiden og vogterdrenge er bare et lille udpluk af de emner, som børn og unge kan møde gennem skoletjenesten på Furesø Museer. I løbet af foråret har skoletjenesten arbejdet med udvikling af museets lokalhistoriske tilbud til skoler og ungdomsuddannelser. Resultatet kan ses i et katalog, hvor Furesø Museers undervisningstilbud for skoleåret 2014/15, både på Immigrantmuseet og Mosegaarden, præsenteres. Furesø Kommune rummer mange spændende historier. Historier om hverdagslivet i bondesamfundet, skovhistorie, skolehistorie, den kolde krig, lokale sagn og myter om helheste og lindorme, livet i en købmandsforretning i mellemkrigstiden og udviklingen fra landsbyer til forstæder for at nævne nogle få. Det har været svært at vælge, hvilke emner børn og unge skal kunne møde på Mosegaarden, men det er endt med otte lokalhistoriske skoletilbud. forløbene. I samarbejde med Skolelandbruget Solhøjgård i Stavnsholt har skoletjenesten lavet forløbet Fra får til garn, hvor omdrejningspunktet netop er forskellige aktiviteter. På skolelandbruget deltager børnene i fodringen og klipningen af et får, for senere at få karter og håndten i hænderne på Mosegaarden. Undervejs hører klasserne blandt andet om livet for en lokal vogterdreng i anden halvdel af 1800-tallet. Den lokalhistoriske personlige og autentiske fortælling går igen i flere skoletilbud. Den lokale lille historie om skoledrengen Anders og vogterdrengen Niels Peter bruges på den måde til også at formidle den store historie om overordnede emner som dansk skolehistorie og børns vilkår i 1800-tallet. Farum Skole i starten af 1900-tallet, hvor drengen Anders var elev i 1880 erne. Foto: Furesø Museer. Aktiv deltagelse og den lille og store historie Almueskolen er et af museets mest populære skoletilbud. I undervisningsforløbet bliver eleverne undervist af den strenge, men retfærdige frk. Jensen i bibelhistorie, skråskrift, regning og sang i museets lille skolestue, der er blevet ført tilbage til 1880 erne. Til forløbet er udviklet materialet Almueskolen fader vor, spanskrør og fedtemadder, hvor eleverne oplever skolegangen i den stråtækte blandt andet gennem drengen Anders, der var elev på Farum Skole i slutningen af 1800-tallet. Et af ønskerne i udviklingen af skoletjenestens lokalhistoriske tilbud har været at skabe muligheden for, at eleverne kan deltage aktivt i 3

4 1864 set fra Furesø Gertrud og Jacob Thorvald Pless. Han har en erindringsmedalje for deltagelse i krigen i Bag dem et barnebarn. Af Morten Mortensen museumsinspektør I år er det 150 år siden, at Danmark deltog i det, som er kendt som den 2. Slesvigske Krig. Fra februar 1864 til d. 20. juli samme år kæmpede Danmark mod Preussen og Østrig. Danmark tabte krigen og mistede hertugdømmerne Holsten, Lauenborg og Slesvig. Den nye grænse kom til at ligge ved Kongeåen. Både fra Farum og Værløse deltog mange unge mænd i krigen, og deres historie er baggrunden for en af efterårets udstillinger. Christen Andersen, Hareskov, veteran fra krigen i Selvom krigshandlingerne i 1864 foregik i Dybbøl flere hundrede kilometer væk fra Farum og Værløse, blev de to små lokalsamfund alligevel dybt berørte af begivenhederne. Fra Værløse deltog ca. 50 mænd i krigen, og med kun ca indbyggere i sognekommunen, var det i høj grad noget, der kunne mærkes både i hjemmene og i arbejdslivet. I Farum var billedet det samme. Størstedelen af de indkaldte soldater var unge mænd i tyverne, ganske få var over 30 år. Der var tale om håndværkere og karle fra egnens gårde, folk, der udførte vigtige og uundværlige arbejdsopgaver i landsbyerne. De fleste blev indkaldt til militærtjeneste allerede i januar 1864, og mange kom først hjem i efteråret 1864, nogle efter at have været holdt i fangenskab. Uden de unge mænds vigtige arbejdskraft skulle familierne nu alene drive landbruget og værkstederne og skabe den indkomst, alles velfærd afhang af. Hertil kom naturligvis bekymringen for de indkaldte ægtefællers, kæresters, brødres, fædres og børns liv og førlighed ved fronten. Faldne Ikke alle soldater vendte hjem til Farum og Værløse, nogle faldt på slagmarken, mens andre døde af sygdom i preussisk fangenskab. Det skete bl.a. for den 24-årige gårdmandssøn, Peder Jørgensen, fra Farum, der som menig infanterist blev såret ved det store slag ved Dybbøl den 18. april 1864 og senere døde i fangenskab i Torgau, Sachsen, den 15. maj I Farum Kirke hænger i dag en mindetavle over Peder Jørgensen. Den svære hjemkomst De fleste unge mænd vendte dog tilbage, nogle direkte fra slagmarkerne, andre kom først hjem efter måneders fangenskab. Hjemkomsten stod i skærende kontrast til al den opmærksomhed og fest, soldaterne fik, da de drog af sted tidligere på året. Nu skammede danskerne sig over nederlaget, og det fik de hjemvendende at mærke. Straks de kom på dansk jord, måtte de aflevere deres uniform og selv finde hjem, som de bedst kunne. 4

5 Selvom krigshandlingerne i 1864 foregik i Dybbøl flere hundrede kilometer væk fra Farum og Værløse, blev de to små lokalsamfund alligevel dybt berørte af begivenhederne. Heldigvis var glæden stor hjemme i Farum og Værløse. Alligevel har det utvivlsomt været svært at skulle få hverdagen til at fungere igen, både for den hjemvendte og deres familier. Kilderne siger ikke meget om det, men krigsoplevelserne må helt sikkert have præget de unge mænd, og at de kom hjem som slagne, har nok heller ikke gjort det bedre. I Farum og Værløse kan eftervirkningerne af krigen bl.a. ses i de børneasyler, som veteranernes enker af staten fik tildelt ret til at drive. Børneasylerne var på mange måder forløbere for de senere børnehaver. Fra Farum og Værløse er vi så heldige at have flere erindringer af veteranerne bevaret. Den mest kendte erindring er skrevet Jens Olsen, der var klokker i Farum. I sin erindring fortæller han levende om rekruttiden før slaget ved Dybbøl, om sit hastige bryllup før afrejsen til militærtjenesten, om fangenskabet i Preussen og den ydmygende rejse tilbage. Den 10. oktober åbner en særudstilling på Mosegården i Værløse, der vil beskrive, hvorledes krigen i 1864 blev oplevet af soldaterne fra Farum og Værløse og deres familier. Udstillingen vil sætte fokus på de enkelte skæbner og krigens konsekvenser for dem og deres lokalsamfund. Nu skammede danskerne sig over nederlaget, og det fik de hjemvendende at mærke. Straks de kom på dansk jord, måtte de aflevere deres uniform og selv finde hjem, som de bedst kunne. 5

6 En forvalters hverdag Af Camilla Adler Jensen museumsinspektør, barselsvikar Et museum er udstillinger, men det er også genstandsmagasiner og kørsel af genstande og arkivalier frem og tilbage mellem museets afdelinger. På Furesø Museer er det museumsforvalter Per Gunnar Larsen, der sørger for en stor del af det arbejde, der foregår bag scenen. Her følger et lille indblik i en museumsforvalters hverdag. Furesø Museers forvalter har ikke, som de fleste af museets andre ansatte, en fast kontorplads. Han er derimod oftest i fart mellem museets tre udstillingssteder, museets magasiner, eller han fragter flyttekasser med arkivalier til og fra stads- og lokalarkivet i Farum Kulturhus. Det sidste med god hjælp fra arkivassistenterne Mads og Niels Peter. Per Gunnar Larsen er dog aldrig længere væk end et opkald på sin mobil, og det er normalt sådan, museets øvrige ansatte fanger ham i en travl hverdag. Genstande, lys, maling og arkivalier Der er mange ting, som de fleste museumsgæster ikke umiddelbart ser, som skal være på plads, for at et museum og arkiv kan hænge sammen. Selv om Furesø Museers forvalter ofte arbejder Der er mange ting, som bag scenen, er han i høj grad de fleste museumsgæster også med i arbejdet, når der laves ikke umiddelbart ser, som nye udstillinger. Per Gunnar Larsen skal være på plads, for at sørger blandt andet for at finde et museum og arkiv kan udstillingens genstande frem fra hænge sammen. magasinerne, han står for klargøringen af udstillingslokalet, hvor sporene efter den sidste udstilling skal slettes med maling og spartel, og hvor nye podier, lyssætning, projektorer og touch-screens skal sættes op til den næste udstilling. Museumsforvalteren varetager mange af de store som små praktiske opgaver af alt mellem himmel og jord, som der er på et museum som Furesø Museer dette var et lille indblik. 6 Furesø Museers forvalter, Per Gunnar Larsen, kender museets magasiner bedre end de fleste. Han klargør magasinerne til genstande med god hjælp fra Ruth og Lis, og kører særligt store og skrøbelige genstande af organiske materialer til frysning hos konservatorer på Bevaringscenter Øst i Køge, hvor frysningen skal sikre, at insekter og skadedyr ikke gør skade på den enkelte genstand og museets øvrige samling. Foto: Furesø Museer.

7 MiClue et forskningsprojekt om migration Af Freja Gry Børsting museumsinspektør I samarbejde med Aalborg Universitet har Immigrantmuseet ansat ph.d.-stipendiat Sahra-Josephine Hjorth. Sahra-Josephine skal indgå i et større forskningsprojekt, der gennem undersøgelse af en række konkret afgrænsede migrationsstrømme fra og til Danmark i det 19., 20. og 21. århundrede skal afdække forskelle og ligheder i migrations- og integrationsprocesser, for herigennem at skabe et bedre grundlag for at agere over for nutidige udfordringer mht. inklusion og eksklusion af nye medborgere. Det overordnede forskningsprojekt er af deltagerne blevet døbt MiClue et ordspil på ordene migration og inklusion. Sahra-Josephine har i sin forskning særligt fokus på immigration fra Tyrkiet og Rumænien, både fra et historisk og...mange borgere har allerede delt deres personlige fortælling hvilket hele holdet på Immigrantmuseet og Sahra-Josephine er dybt taknemmelige for. nutidigt perspektiv. Som led i den kvalitative dataindsamling har støtten fra lokalsamfundet i og omkring Furesø, samt opbakning fra resten af landet, været overvældende, og mange borgere har allerede delt deres personlige fortælling hvilket hele holdet på Immigrantmuseet og Sahra-Josephine er dybt taknemmelige for. Sahra-Josephine er vokset op i Århus. Hendes interesse for migration stammer fra hendes egen opvækst. Hun er af iransk, irakisk og dansk herkomst. Det har fra starten været et klart mål for projektet at inddrage digitale og alternative formidlingsformer til at dele forskningsresultaterne med museumsgæsterne og den bredere danske befolkning. Forskningen skal derfor udstilles og bruges bredt i Immigrantmuseets formidling. Det er samtidig en målsætning, at brugen af moderne formidlingsformer skal medføre en større kontaktflade med især børn og unge mennesker. Derfor arbejdes der bl.a. på at skabe en animationsfilm til børn og unge. MiClue-projektet kan følges på projektets blog: blogspot.com 7

8 Rådhus- og magasinflytning - Næste kapitel Af Bjarne Birkbark arkivar Siden omtalen i sidste nummer af NYT af problemerne med pladsen til Stadsarkivets bevaringsarkivlier er der blevet bevilliget penge til udgravningen af kælderen under den nye del af rådhuset i Værløse. Kælderen er, af uvisse grunde, fyldt op med sand, der nødvendigvis må fjernes før kælderen kan tages i brug. Tirsdag d. 13. maj kunne entreprenøren starte med at grave en slidske ned til bunden af fundamentet, således at et diamantskærehold kunne skære et hul stort nok til, at en lille bobcat kunne køre ind under rådhuset og hente sand og jord ud. Det skulle efter planen tage én, højst to dage, men åbenbart var det vanskeligere end forudset, for det tog en uge at få hul, og det lykkedes først efter, at man havde taget kraftigere midler i brug. Men det lykkedes, og i skrivende stund kører bobcat en ind under rådhuset, henter sand, og læsser det i containere ude på parkeringspladsen foran rådhuset. En gravko er i gang med at grave ned til fundamentet for at give plads til en slidske og til at få lavet et hul ind i fundamentet. Selv efter at døren var blevet savet ud med en stor diamantsav, voldte det problemer at komme igennem fundamentet. Her prøver man med en slags donkraft. Når kælderen er gravet ud, skal der støbes nyt gulv og brydes hul til en ny dør ind til den eksisterende kælder, og herefter kan opstilling af reoler og arkivalier begynde. I kælderen under Rådhustorvet 2 i Farum er et flyttefirma i gang med at pakke vores arkivalier til flytning, ligesom alle rullereolerne er ved at blive nedtaget og gjort klar til flytning. Udgravningen og indretningen af arkiv i Værløse er dog kommet så sent i gang, at det bliver nødvendigt at opbevare såvel arkivalier som reoler hos et flyttefirma i ca. 3 måneder, hvilket vil medføre en hel del længere ekspeditionstid på arkivet. Flyttefolkene er i gang med at pakke arkivalier i flyttekasser. Det skulle efter planen tage én, højst to dage, men åbenbart var det vanskeligere end forudset, for det tog en uge at få hul... 8 Efter at fundamentet endeligt var gennembrudt, kunne bobcat en begynde at grave sand ud fra kælderen.

9 Det opgravede sand blev kørt op ad slisken og læsset i containere oppe på parkeringspladsen. 9

10 Helsingørtapetet broderede livshistorier Af Freja Gry Børsting museumsinspektør Det 31 meter lange Helsingørtapet er ikke bare et imponerende stykke broderiarbejde. Det er også et håndgribeligt stykke integrationsarbejde, der præsenterer Danmark i et fremmed lys. I februar 2001 blev de første sting til Helsingørtapetet syet i Stjernegade i Helsingør. 1 million sting senere blev arbejdet færdiggjort. Da var der gået to et halvt år, og der var blevet brugt arbejdstimer på værket. Værket er et produkt af Helsingør Kommunes integrationsprojekt for flygtningekvinder, der fokuserede på at give dem viden om dansk sprog og kultur, samt at give dem en række færdigheder, herunder øvelser i regning og læsning af tegninger og kort. Billedfortællingen er tegnet og skrevet af 37 kvinder fra 12 nationer, bl.a. ex- Jugoslavien og Palæstina, og det er udført i kontursting, korssting og kædesting. Det 31 meter lange broderi er inspireret af Bayeuxtapetet fra Normandiet og det svenske Pilgrimstapetet, og det fortæller om grupper af indvandrere i Danmark. Vi får et indblik i den hverdag, de forlod, da de flygtede fra deres hjemlande, hvordan de flygtede, og den hverdag, der mødte dem i Danmark. Tapetet er således en fortolkning af indvandrernes møde med Danmark, den danske kultur og Helsingør, da de kom til landet i 1970 erne, 1980 erne og 1990 erne. Historier i flere lag Tapetet er inddelt i tre horisontale lag. Det øverste er korte henvisende tekster, det midterste og bredeste er handlingsforløbet, og det nederste er forklarende billeder på detaljer fra handlingen. Tapetet har dermed I Palæstina og hele den arabiske verden læser man fra højre mod venstre sådan skal Helsingørtapetet også læses. Udsnit fra Helsingørtapetet. helt den samme disponering, som brodøserne anvendte på Bayeuxtapetet. I udstillingen er det muligt at se film fra tapetets tilblivelse. Tapetet er således en fortolkning af indvandrernes møde med Danmark, den danske kultur og Helsingør. Da tapetet var færdigbroderet, blev det i første omgang udstillet i Kronborgs riddersal. Siden har det blandt andet været udstillet på Munkeruphus i Gilleleje, på Vejle Museum, på Gjethuset i Frederiksværk og på Helsingør Bymuseum. Helsingørtapetet vises på Immigrantmuseet fra fredag d. 5. september til fredag d. 9. januar. 10

11 Med seksualiteten i bagagen Af Freja Gry Børsting museumsinspektør Spiller seksualiteten ind, når man vælger det land, man vil bosætte sig i, og hvem man omgås med i det nye land? Hvordan kommer man ind på livet af danskerne? Og hvilke ting studser man over som udenlandsk homoseksuel i Danmark? Disse spørgsmål og mange andre bliver besvaret i Immigrantmuseets nye mini-udstilling, der handler om homoseksuelle indvandrere. Immigrantmuseet har interviewet en gruppe unge homoseksuelle immigranter fra Københavnsområdet om deres forhold til Danmark og om, hvorvidt deres seksualitet enten spillede en vigtig rolle i, hvorfor de valgte at slå sig ned i Danmark, eller om den slet ikke har været en faktor i deres valg af land. Én ting går igen i interviewene: At det nogle gange kan være svært at komme ind på livet af danskerne.. Samtalerne er nu blevet til mini-udstillingen Med seksualiteten i bagagen på Immigrantmuseet. Billy fra Irland kom til Danmark for at arbejde, og for eventyrets skyld. Fællesskab De fleste af de interviewede immigranter fortæller, at de ikke kendte meget til Danmark, før de kom, og at de ikke valgte Danmark ud fra landets homo-politik. Derimod er mange kommet på grund af studier, arbejde eller kærlighed. Én ting går igen i interviewene: At det nogle gange kan være svært at komme ind på livet af danskerne. Samtidig føler mange af de interviewede, at de har et stærkt fællesskab med andre udenlandske homoseksuelle i Danmark ikke så meget på grund af deres seksualitet, men fordi de er fælles om at møde den danske kultur og det danske sprog som udefrakommende. Deres seksualitet bliver derfor en adgangsbillet til et socialt liv Udstillingen Med seksualiteten i bagagen er et blik på Danmark og de unge homoseksuelles liv her i landet, set fra deres eget synspunkt. Udstillingen vises på Immigrantmuseet frem til fredag d. 26. september Jeg vidste meget lidt om Den Lille Havfrues land før jeg kom hertil. Adiphol, Thailand På Immigrantmuseets hjemmeside kan man læse uddrag fra udstillingen og høre broadcasts produceret af den herboende græske journalist, Evangelos Lalos.

12 Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Adresser på udstillingssteder: Mosegaarden Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse Åbent tirsdag - fredag kl , søndag kl Lukket alle helligdage samt søndage i juli. Immigrantmuseet Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Åbent tirsdag - lørdag kl Lukket alle helligdage. Købmandsmuseet Cornelen Stavnsholtvej 186, 3520 Farum Åbent første og sidste søndag i måneden kl Lukket januar, juli og august. Adresse på arkiver: Furesø Arkiver Lokalarkiv, læsesal og stadsarkiv Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Åbent mandag - torsdag kl (Læsesalen kun med ekspedition til kl. 15) Administration: Kulturhuset Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Tlf Furesø Museer Nyt udkommer 2 gange årligt. Redaktion: Cathrine Kyø Hermansen (ansv.) og Freja Gry Børsting Redaktionen er afsluttet 1. juni Næste nr. udkommer januar Design, sats, tryk og produktion: WIKKE - reklame & tryk Oplag: stk. ISSN Forsidefoto: We took a selfie af Amir Zainorin fra udstillingen Dear Helle på Immigrantmuseet.

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 12 JANUAR-JUNI 2013

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 12 JANUAR-JUNI 2013 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 12 JANUAR-JUNI 2013 Velkommen til Furesø Museer Furesø Museer er et statsanerkendt museum og det forpligter. Kulturstyrelsen har de sidste

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 10 JANUAR-JUNI 2012

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 10 JANUAR-JUNI 2012 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 10 JANUAR-JUNI 2012 Velkommen til Immigrantmuseet I efteråret 2011 kunne man i Politiken læse, at kulturminister Uffe Elbæk savnede indvandrere

Læs mere

13 JULI-DECEMBER 2013

13 JULI-DECEMBER 2013 13 JULI-DECEMBER 2013 Simon Sheffield Født: 25. december 1856 Fødested: New Bern, North Carolina Udvist fra: København i 1900 og 15. maj 1916 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET

Læs mere

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Håb, frygt og eventyrlyst er følelser, der er forbundet med vandring fra et land til et andet. Både

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

08 NOVEMBER 2010 KULTURHUSET MOSEGAARDEN ELLEGÅRDEN FARUMVEJGAARD KØBMANDSMUSEET CORNELEN IMMIGRANTMUSEET

08 NOVEMBER 2010 KULTURHUSET MOSEGAARDEN ELLEGÅRDEN FARUMVEJGAARD KØBMANDSMUSEET CORNELEN IMMIGRANTMUSEET 08 NOVEMBER 2010 KULTURHUSET MOSEGAARDEN ELLEGÅRDEN FARUMVEJGAARD KØBMANDSMUSEET CORNELEN IMMIGRANTMUSEET Velkommen til Furesø Museer En betænksom museumsgæst kom for nylig forbi museet med en lettere

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 1 Januar 2014. Registrering I første halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 1 Januar 2014. Registrering I første halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 16 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 18. februar kl. 19.30 Tidligere tv-journalist Niels Bjørn Hansen fortæller om desertører og mytterister fra Slaget på Reden. Sted: Smørum gamle Skole. Den

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Skolemateriale. Skolebesøg i særudstilling på Bornholms Museum efteråret 2013

Skolemateriale. Skolebesøg i særudstilling på Bornholms Museum efteråret 2013 Skolebesøg i særudstilling på Bornholms Museum efteråret 2013 Skolemateriale Historien i udstillingen begynder blandt grundtvigsk sindede danske udvandrere i 1870erne og slutter blandt grundtvigsk sindede

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

TJØRNEGÅRDSSKOLEN Gentofte Kommune

TJØRNEGÅRDSSKOLEN Gentofte Kommune Nyhedsbrev juni 2012 Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, og næste års planlægning er på plads. Vores 9. klasser har allerede holdt sidste skoledag med fest og farver. Alt foregik i god ro og orden,

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

09 MAJ-DECEMBER 2011 KULTURHUSET MOSEGAARDEN ELLEGÅRDEN FARUMVEJGAARD KØBMANDSMUSEET CORNELEN IMMIGRANTMUSEET

09 MAJ-DECEMBER 2011 KULTURHUSET MOSEGAARDEN ELLEGÅRDEN FARUMVEJGAARD KØBMANDSMUSEET CORNELEN IMMIGRANTMUSEET 09 MAJ-DECEMBER 2011 KULTURHUSET MOSEGAARDEN ELLEGÅRDEN FARUMVEJGAARD KØBMANDSMUSEET CORNELEN IMMIGRANTMUSEET Velkommen til Furesø Museer Foråret er på sit højeste, al ting springer ud og vi trækker ud

Læs mere

Fra hedebrug til tekstilfabrik

Fra hedebrug til tekstilfabrik Hjemmesidens opbygning Fra hedebrug til tekstilfabrik Projekts hjemmeside er opbygget således, at de 4 øverste menupunkter, med grøn skrift, henvender sig til eleverne og indeholder et omfattende bibliotek

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

Hvad skal du lave i sommerferien?

Hvad skal du lave i sommerferien? H.C. Andersen paraden Møntergården Fyns Kunstmuseum Hvad skal du lave i sommerferien? Få rabat på flere oplevelser Besøg flere af Odense Bys Museer og spar på entréen. Vis din billet købt til fuld pris

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

Progression i arbejdsmarkedsparathed

Progression i arbejdsmarkedsparathed Progression i arbejdsmarkedsparathed Et kvalitativt forløbsstudie af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres forløb mod arbejdsmarkedet Sophie Danneris Ph.d. stipendiat v. Væksthuset & Aalborg Universitet,

Læs mere

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår Forløb 4 Fåret Dansk - historie Titel : Fåret som husdyr Fag : Dansk - Historie Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid : Forår, sommer, efterår Kort om: Forløbet arbejder med fåret

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Afrapportering af projektet Frivillige formidlere på kulturinstitutioner, støttet af Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje 3, 2008.

Afrapportering af projektet Frivillige formidlere på kulturinstitutioner, støttet af Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje 3, 2008. Afrapportering af projektet Frivillige formidlere på kulturinstitutioner, støttet af Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje 3, 2008. I henhold til ansøgning af 15. maj 2008 og efterfølgende tilsagn fra

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Program for efterårets tema. Norddjurs Biblioteker. Norddjurs Biblioteker. A o h o

Program for efterårets tema. Norddjurs Biblioteker. Norddjurs Biblioteker. A o h o Grenaa Bibliotek N.P. Josiassensvej 17 8500 Grenaa 89 59 27 67 grenaa.bib@norddjurs.dk Program for efterårets tema A lk o h o a oholtema l Torvegade 1A 8963 Auning 89 59 43 00 kulturperronen@norddjurs.dk

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Lokalhistorisk Inspirationsdag 23-2 Det er os en fornøjelse endnu engang at kunne indbyde medlemmer af lokalarkiver og lokalhistoriske foreninger i Sydøstjylland samt medlemmer

Læs mere

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Tysk vagtpost på Storstrømsbroen under besættelsen.vordingborg Lokalhistoriske Arkiv. Skolepatrulje i Vrå. 1962-63. Lokalhistorisk Arkiv Vrå.

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST 4Efterår 2010 Marie Irmgard Bingegirl and Bingeboy 40 x 40 cm KUNSTFORENING COBRA-RUMMET I Cobra-rummet ved Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs Lyngby udstiller

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Indhold Rekonstruktioner af kanonlavet med forstilling Kørsel med borgmester Konservering / restaurering af sociable Sommerkoncerter Opfordring Forstilling

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE

BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE kend din by - find din slægt SEPTEMBER - OKTOBER 2015 SEPTEMBER Rundvisninger i Apotekersamlingen Tirsdage: 1. september, 6. oktober, begge dage kl. 19.00-20.00 Se den

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Talenthold- hvorfor give det mening?

Talenthold- hvorfor give det mening? Talenthold- hvorfor give det mening? 24 elever fra 7. 8. og 9. klasse blev i foråret 2013 undervist på Københavns universitet. Talentholdet blev planlagt via et samarbejde mellem Københavns Universitet,

Læs mere

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

- fra bar mark til museumsmontre-

- fra bar mark til museumsmontre- - fra bar mark til museumsmontre- JEG ER ARKÆOLOG er et computerbaseret læringsspil om arkæologi og naturvidenskab. I spillet kan man spille seks forskellige baner. Alle baner er baseret på virkelige arkæologiske

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Du bor hjemme, men tilbringer hele dagen på højskole med foredrag, frokost, middag og kaffepauser med kaffe, frugt, vand.

Du bor hjemme, men tilbringer hele dagen på højskole med foredrag, frokost, middag og kaffepauser med kaffe, frugt, vand. LOF din kultur - Højskoledage Arven fra 1864 Du bor hjemme, men tilbringer hele dagen på højskole med foredrag, frokost, middag og kaffepauser med kaffe, frugt, vand. Hvis du kommer langvejs fra er der

Læs mere