D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215;

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215;"

Transkript

1 Wayne-Dalton Europe Noter vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse 1 Rue Maurice Hollande Reims, France +33-(0) Modeller: E Dækket af et eller flere af de følgende patenter D413,055; D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215; 6,078,249; 6,145,570; 6,164,014; 6,325,134; 6,326,751; 6,326,754; 6,401,792;6,561,255; 6,561,256; 6,568,454; 6,605,910; 6,667,5915,929,580; 5,931,212.Europæisk patent: Andre US og fremmede patenter under behandling. SÅDAN BRUGES DENNE MANUAL NÅR DU INSTALLERER EN NY DØR MED ÅBNEREN: Afslut dørinstallationen før du går videre med disse instruktioner. (See INSTALLATIONSHENVISNING på side 2 i denne manual.) Vigtig henvisning! Læs de vedlagte instruktioner omhyggeligt, inden du installerer / betjener denne åbner til garagedøre. Læg især mærke til alle advarende etiketter og bemærkninger. Denne manual skal hænge på væggen så tæt ved garageåbneren som muligt. Copyright 2004 Wayne-Dalton Corp. Artikelnr (Denmark) Ny 7/13/2004

2 Indholdsfortegnelse INSTALLATIONSHENVISNING: Hvis du installerer denne idrive åbner på en dør, som aktuelt er installeret med et TorqueMaster kontravægtsystem, skal du starte installationen ved trin 1 side 6. Hvis du installerer denne idrive åbner som en del af en ny dørinstallation, skal du først afslutte dørens installation (ved hjælp af de instruktioner, som fulgte med døren), fortsæt derefter til trin 16a på side 10 i denne manual, hvor du finder procedurerne for installation af den tilbageværende åbner. Definition på symboler 3. Specifikation af åbneren 3. INSTALLATION Vigtige sikkerhedsinstruktioner for installation 4. Pakkeindhold A 5. Hardware Kit B" 5. Nødvendigt værktøj C 5. Tilbehør D 5. idrive Efterinstallation Samling af åbner 7 Installation af tromle 7. Installation af drev 8. Installation af endekonsol 8. Installation af tæller 8. Kabelindstillinger 8. Installation af åbner / støttekonsol 8. Afbryd installation 9. Vikling af fjedre 9. Installation af tromlekappe 10. Installation af vægstation 10. Installation af understel 10. Installation af lysmodul 11. Tilslutning til strømforsyning 11. Sikring af åbneren 11 Programmering og ændring af vægstationens sikkerhedskode 12. Programmering og ændring af transmitterens sikkerhedskode Installationsrutine 13. Indstilling af lås 14. Installation af standard motordæksel / låsearm Kundeindstillinger 15. Kontakt obstruktionstest 15. BRUG Vigtige sikkerhedsinstruktioner for brugen 16. Transmitterbetjening 16. Betjening af vægstation Manuel dørbetjening nødstopafbryder 17. VEDLIGEHOLDELSE Månedlig vedligeholdelse 17. Batteriskift 17. Afvikling & Bortskaffelse 18. Fejlsøgning Ledningsdiagram styrepult 20. Producentens overensstemmelseserklæring 20. Kundens servicenummer 20. Begrænset garanti 21. Fastgør denne manual nær ved garagedøren, når installationen er afsluttet. Udfør månedlig vedligeholdelse (se afsnittet Vedligeholdelse side 17) og foretag periodiske kontroller som anbefalet.

3 Definition på symboler Electricitet Fare Fare for at komme i klemme Giv Agt Specifikation af åbneren Strømforsyning.230 VAC, 50Hz, enkelt fase Maks. trækstyrke. 503N Forbrug..345W Normalt vridningsmoment..1,7nm Standbyforbrug.7W Åbnerens omgivende temperaturområde -20 C til 70 C MOTOR Type...DC Permanent magnet Volt. 230V DC DREV Vandring Indstillelig til 2,45m Hastighed.. 21,3 cm/sek. nom. Lampe...230V, 75W maks. Dør ledforbindelse...kontravægtdrev m/ mek. udløsning ved træksnor. SIKKERHED Personlig...Automatisk obstruktionsføling / Trykknap for automatisk stop i retning op eller ned. Elektronisk.Automatisk op/ned kraftindstilling. Elektrisk.Lav spænding trådløs trykknap. Grænseindstilling.Automatisk med trykknap installationsrutine. Startkredsløb...Lav spænding trådløs trykknap. SIKKERHED Transmitter...Rolling-Code: 250 millioner koder Vægstation transmitter...rolling-code: 250 millioner koder DIMENSIONER Længde (overall). 33,7 cm Krav til frihøjde...13,9 cm Vægt strømhoved...2,6 kg MODTAGER HUKOMMELSE Transmitter, vægstation eller tastatur..6 enheder maks. DRIFTSFREKVENS ,92 MHz

4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR INSTALLATION ADVARSEL DET ER VIGTIGT FOR PERSONERS SIKKERHED AT FØLGE ALLE INSTRUKTIONER GEM DISSE INSTRUKTIONER. Brug beskyttelsesbriller for at forhindre øjenskader, når du installerer, reparerer eller justerer dør eller åbner. Brug beskyttelseshandsker for undgå håndskader, når du installerer, reparerer eller justerer dør eller åbner. Dørsystemet bør ikke installeres i og er ikke beregnet til eksplosive omgivelser. Døren er under ekstrem fjederspænding. For at forhindre eventuelle skader bør reparationer eller indstillinger, som ikke er dækket i denne manual, kun udføres af personale, som er autoriseret til at udføre kvalificeret service på dørsystemer. Betjen først døren efter at den er korrekt installeret, korrekt justeret og fri for obstruktioner. Hold alle fjernbetjeninger væk fra børn og lad ikke børn lege med garagedøren eller elektriske styringer. Overvåg dørens bevægelse og hold folk borte, indtil døren er helt åben eller helt lukket. Undgå at stå i en åben døråbning eller at gå gennem, mens døren er i bevægelse. Gå ikke under en standset eller delvis åben dør. Vær forsigtig, når du bruger nødstop med døren i åben position. Døren kan bevæge sig uventet. Kontroller, at døren vender om, når den får kontakt med en 50 mm høj genstand, som er anbragt på gulvet. Hvis døren ikke vender, er der fare på færde. Se trin 25: Kontakt obstruktionstest. Installer en eller anden fastgjort styring inden for dørens synsvidde, men væk fra dele, der bevæger sig, og i en højde på mindst 1,5 meter. Kontroller, at etiketten vedr. den manuelle udløsning sidder ved siden af den udløsende komponent. Kontroller, at advarselsetiketten mod at blive indfanget sidder på et fremtrædende sted og nær den fastgjorte styring (vægstation). Efter installationen skal du kontrollere, at dele af døren ikke rækker ud over offentlig fortov eller vej. Efter installationen skal du sikre dig, at drevet forhindrer eller stopper åbningsbevægelsen, når døren belastes med en masse på 20 kg, fastgjort centralt på dørens underkant. Hold dig væk fra dørens og åbnerens bevægelige dele, når systemet betjenes. Afbryd strømforsyningen til garageportens åbner, inden du fjerner dæksler eller foretager reparationer. Dette produkt er forsynet med et strømforsyningskabel og specielle, ensrettede stikkontakter. Hvis kablet bliver beskadiget, skal kablet udskiftes med et kabel af samme type, som du kan købe hos din lokale Wayne Dalton distributør. Det er vigtigt, at du installerer alle de komponenter, som fulgte med leveringen af idrive åbneren, dvs. vægstationer, fotoceller osv. Brugen af uoriginale dele kan få åbneren til at virke forkert.

5 HENVISNING: Brug disse Noter vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse i forbindelse med Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse for at gøre installationen komplet. De følgende bogstaver og cifre i parentes [eksempel :(A1)] er krydsreferencer til punkter, som er listet i hvert diagram af Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse. Pakkeindhold A : se side 2 af Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse (A1) - Tre knap transmitter (Antal: 1) (A5) - Understel (Antal: 1) (hvis inkluderet) (A2) - Åbner (Antal: 1) (A5.1) - Krydskærvskruer (Antal: 2) (A3) - Strømkabel (*landespecifik) (Antal: 1) (A5.2) - Ankre (Antal: 2) (A4) Vægstation (hvis inkluderet) (Antal: 1) (A5.3) - Transmitter referenceetiket (Antal: 1) (A4.1) - Krydskærvskruer (Antal: 2) (A6) - Motordæksel - for 12" R spor (Antal: 1) (A4.2) - Batteri (Antal: 1) (A6.1) - 3mm 6-kt. nøgle (Antal: 1) (A4.3) - Base (Antal: 1) (A7) - Støttekonsol (Antal: 1) (A4.4) - Dæksel/Knap samling (Antal: 1) (A8) - Låsearm samling (Antal: 1) (A4.5) - Kredsløbskort (Antal: 1) (A9) - Manualer (Antal: 1 Tegninger & 1 Noter) (A4.6) - Ankre (Antal: 2) (A10) - Lysmodul fastgørelse (Antal: 1) (A4.7) - Vægstation referenceetiket (Antal: 1) (A11) - Tromlekapper (Antal:1højre & 1venstre) (A4.8) - Profilværktøj (Antal: 1) (A12) - Indfangningsetiket (Antal: 1) Hardware Kit "B": se side 2 af Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse (B1) - Afbryder håndtag (Antal: 1) (B2) - "S" krog (Antal: 1) (B3) - Afbryder kabel (Antal: 1) (B4) - 1/4 x 1-1/2 6-kt. træskruer (Antal: 4) (B5) - Nødstopafbryder etiket (Antal: 1) (B6) - Håndtagskonsol (Antal: 1) (B7) - Kabelclips (Antal: 4) (B8) - M5 x 0.8 x 12 fladhovedet træskrue (Antal: 1) (B9) - #6 x 7/8 fladhovedet træskrue (Antal: 4) (B10) - 1/4 x 2 6-kt. træskruer (Antal: 2) (B11) - #6-20 x 1/2 fladhovedet PL skrue (Antal: 1) (B12) - Ankre - for 1/4" skruer (Antal: 4) Nødvendigt værktøj "C": se side 3 af Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse (C1) - El. boremaskine (Antal: 1) (C2) mm bor bit (Antal: 1) 3 mm bor bit (Antal: 1) 4,5 mm bor bit hvis ankre bruges 8 mm bor bit hvis ankre bruges (C3) - Målebånd (Antal: 1) (C4) - Beskyttelsesbriller (Antal: 1) (C5) - Blyant (Antal: 1) (C6) - Stige (Antal: 1) (C7) - 11mm (7/16 ) unbrakonøgle (Antal: 1) (C8) - 11mm (7/16 ) muffe (Antal: 1) (C9) - 11mm (7/16 ) nøgle (Antal: 1) (C10) - Skralde (Antal: 1) (C11) - Krydskærvskruetrækker (Antal: 1) (C12) - Fladhovedet skruetrækker (Antal: 1) (C13) - Tang (Antal: 1) Tilbehør "D": se side 3 af Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse (D1) - 5-knaps vægstation RF Transmitter 433MHz Art.nr (D2) - 3-knaps mini RF Transmitter 433MHz Art.nr (D3) - Nøglefri indgang RF Transmitter (KEP 2) Art.nr (D4) - Skrue for iskruning af standard lysmodul Art.nr (D5) - Ekstern nøgleafbryder Art.nr

6 idrive Efterinstallation 1: Fjern fjederspænding: (se diagram 1 på side 4 i manualen Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse.) HENVISNING: Luk døren helt, før du fjerner fjederspændingen. KONTRAVÆGT FJEDERSPÆNDING SKAL UDLØSES AF HENSYN TIL SIKKERHEDEN, INDEN DU FJERNER NOGET HARDWARE. Fjern tromlekapper (A11) fra kabeltromler (1a) (hvis installeret). Brug en 11mm (7/16 ) nøgle. Løsne låsemøtrik (1b) på bagsiden af endekonsollen (1c). Brug en elektrisk boremaskine (højt drejemoment/gear reduceret til 1300 RPM foretrukket), med en 11mm (7/16 ) 6-kt. skruetrækker, skru den højredrejede bolt (1d) mod uret, til tællerdæksel (1e) viser nul. Hvis døren har to fjedre, så gentag denne proces for den venstre side. *HENVISNING: En dør med kun 1 fjeder har ikke nogen tællerenhed på venstre side. Venstre og højre fastlægges, når du står inde i garagen og ser ud. HENVISNING: Fjeder/fjedre er helt afspændte, når kontravægtkablerne ikke har nogen spænding. BRUG IKKE SLAGPISTOL FOR AT AFSPÆNDE FJEDRENE! HENVISNING: Det anbefales, at kabeltromler og endekonsolmoduler opdateres til det aktuelle design for optimal ydelse. Aktuelle endekonsoller er lavet af metal i stedet for plastik, og tællerdæksler og snekkegear er lavet af gråt plastik i stedet for af sort og hvid. Hvis der er behov for nye dele, kontakt Wayne-Dalton Customer Service. 2: Fjern højre tæller: (se diagram 2 på side 4 i manualen Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse.) Fjern dæksel (1e) på højre tæller. Stik en fladhovedet skruetrækker mellem endekonsollen (1c) og tællerhjulet (1f). Løft forsigtigt tællerhjulet væk fra endekonsollen. Hvis døren har to fjedre, så gentag denne proces for den modsatte side. 3: Fjern højre endekonsol: (se diagram på side 4 i manualen Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse). Følg trinnene nedenfor for at fjerne endekonsollerne, start med højre endekonsol først (1c): 1. Fjern den øverste skrue (1g) fra endekonsollen (1c). 2. Sæt et par låsetænger på den øverste del af endekonsollen og hold endekonsollen rolig, mens du fjerner den nederste skrue (1h). Smid skruen væk. 3. Mens du holder endekonsollen med låsetængerne løsner du endekonsollen fra tromlen (1a) med en fladhovedet skruetrækker. Gentag for venstre endekonsol. SPOLEAKSLEN KAN ROTERE, NÅR ENDEKONSOL OG GEAR FJERNES. 4: Fjern tromle/centerkonsol: (se diagram 4-4,1 på side 5 i manualen Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse). Fjern de to 1/4 træskruer (1j) fra centerkonsollen (1k). Lad konsollen glide til højre side af kardanrøret (1l). Løft højre side af kardanrøret op og lad kabeltromle (1a) og centerkonsol glide ud over enden af kardanrøret. Beklæd tromlen over adapterkonsollen (1m) med kontravægtkablet (1n) og juster rillen i spoleakslen (1o) med det runde hak i adapterkonsollen. Når det er justeret, sænk spoleakslen og kardanrør ned på adapterkonsollen. Gentag fjernelsen af kabeltromle for venstre side.

7 5: 9100 Foamcore Geninstallation af topkonsol (hvis nødvendigt): (se diagram 5-5,1 på side 5 i manualen Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse). Hvis du installerer en idrive åbner på en 9100 Foamcore dør, som allerede er installeret, skal topkonsollen og rulleplaceringen justeres for åbnerens frigang. HENVISNING: 9100 Foamcore døre har en malet stålforside, skumisolering og bagside af hvidt papir. Hvis din dør ikke passer til denne beskrivelse, kan du skippe dette trin. ADVARSEL: Afslut geninstallation på den ene side, før du begynder på den anden side, for at forhindre toppanelet i at falde ned. Løsne (2) 1/4-20 møtrikker (1p) fra gliderkonsollen (1q). Fjern de (4) 1/4-14 x 5/8 selvskærende skruer (1s) fra topkonsollen (1t). Løft topkonsollen for at rette bundhakkene (1t) ind med det andet sæt huller fra bund i endedækslet (1u). Fastgør topkonsollen igen til endedækslet med de (4) 1/4-14 x 5/8 selvskærende skruer. Juster toprullen (1v) i det horisontale spor(1w) ved at bevæge gliderkonsollen ud for at tvinge dørsektionen mod vejrseglet. Spænd (2) 1/4-20 møtrikker. Gentag for den modsatte side. 6: Samling af åbner: (se diagram 6-6,2 på side 5 i manualen Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse). Kontroller placeringen af etiketten på kardanrøret (1l). Se *HENVISNING 3 nedenfor, hvis den er anbragt på højre side, ellers fortsæt med følgende instruktioner. Læg kardanrøret på døren (inde i garagen) foran døren og sikre orienteringen venstre/høre i forhold til døren. HENVISNING: Åbneren vil ikke glide over en kardanrørsetiket. Forsøg på at glide åbneren (A2) over den venstre ende af kardanrøret kan beskadige den interne elektronik. VIGTIGT! Højre og venstre side bestemmes ved at stå inde i garagen og se ud. HENVISNING 1: Hold åbneren i stativet. Hold IKKE åbneren ved motoren (1x). Se ind i åbnerens venstre side for at sikre, at det venstre leje (1y) og den interne (sorte) muffe (1z) er rettet ind med kardanrørets profil. Når der er rettet ind skyd åbneren til højre ende af kardanrøret. Efterhånden som højre ende af kardanrøret kommer ind i den interne (sorte) muffe, roteres åbneren let frem og tilbage for at lette indretningen. HENVISNING 2: Forcér ikke åbneren ind i kardanrøret, hvis tingene ikke er rettet ordentligt ind. Fortsæt med at lade åbneren glide ind på kardanrøret. Ret højre leje (2a) ind med kardanrøret og lad åbneren glide helt ind på kardanrøret, til kardanrøret kommer ud ved åbnerens højre leje. Fortsæt med at lade åbneren glide til midten af kardanrøret. Sæt motorens strømkabel (2b) til åbneren. *HENVISNING 3: HVIS DIT KARDANRØR HAR ETIKETTEN SIDDENDE PÅ HØJRE SIDE, SÅ KOPIER ETIKETTENS INFORMATION, FJERN DEN DEREFTER HELT MED ET LIMLØSENDE MIDDEL ELLERE TERPENTIN. 7: Installation af tromle: (se diagram 7-7,2 på side 6 i manualen Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse). Ryst kardanrøret let (1l) for at trække det snoede skaft (1o) ca. 120mm ud på hver side. På applikationer med enkeltfjeder, vil der ikke være nogen højre fjeder i kardanrøret. Løft kardanrøret så det hviler på toppen af adapterkonsollen (1m). Orienter kardanrøret, så bagsiden af åbneren (A2) ligger fladt mod hovedet. Kabeltromler (1a) og kardanrør er knastformede, så de passer kun sammen på én måde. Kabeltromlen installeres ved at glide tromlen over spoleakslen, indtil tromlen hviler mod kardanrøret. Spoleakslen skal strække sig forbi tromlen langt nok til at vise noter og rillen. Ret rillen på spoleakslen ind med det runde hak i adapterkonsollerne. Gentag for den modsatte side, hvis der er tale om to fjedre. I anvendelser med en enkelt fjeder skydes den løse spoleaksel ind i venstre tromle inden tromlen skydes over kardanrøret. HENVISNING: I anvendelser med en enkelt fjeder skal man være omhyggelig med at håndtere den løse spoleaksel (venstre side), så den ikke glider tilbage ind i kardanrøret.

8 8: Installation af drev: (se diagram 8-8,1 på side 6 i manualen Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse). Startende fra højre side smør hele drevets overflade (2a) med ny letvægtsolie (2d) (ikke medleveret). Skyd drevet over på de snoede noter (2e), til det rører ved adapterkonsollen (1m). HENVISNING: Der kræves ingen drev til venstre side på applikationer med enkelt fjeder. 9: Installation af endekonsol: (se diagram 9-9,1 på side 6 i manualen Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse). VIGTIGT! Advarselstags (2f) skal sidde godt fast på begge ender af konsol (1c). HENVISNING: Ældre endekonsoller har ikke et hul, som er nødvendigt til åbnerens nødstopkabel. Hvis højre endekonsol ikke har et hul til nødstopkablet, bor et 3 mm hul som vist inden endekonsollens installation. Skyd højre endekonsol over drevet. Fastgør endekonsol og adapterkonsol til dørrammen ved hjælp af skruer (2) (1g). 10: Installation af tæller: (se diagram 10-10,1 på side 7 i manualen Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse). Installer højre tællerhjul (1f), med den manglende tand udad, væk fra endekonsollen (1c). Tryk tællerhjulet på endekonsollen (1c) til det går i hak. Vælg det højre tællerdæksel (1e) og ret tællerknastens hex (2i) ind med enden af spoleakslen (1o). Ret også 0 på tællerdæksel (2g) ind med den løftede ribbe (2h) på endekonsollen. Tryk tællerdækseldæksel mod tællerhjul, til det går i hak. Gentag for den modsatte side, hvis der er tale om to fjedre. HENVISNING: Der kræves ingen drev, tællerhjul eller tællerdæksel på venstre side, hvor der er tale om applikationer med enkelt fjeder. Der behøves kun en endekonsol. VIGTIGT! Spol ikke kontravægtfjedre på dette tidspunkt.! 11: Kabelindstillinger: (se diagram 11 på side 7 i manualen Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse.) Rotér tromlen, til sætskruer (2j) vender direkte væk fra headeren. Startende på højre side løsne sætskruen nok til at indstille kablet (1n), ca. 2 drej. Træk i enden af kablet (1n) for at fjerne al slæk. Kontroller for at sikre, at kablet er rettet ind og sidder i den første rille i kabeltromlen (1a). Gør sætskruen klar og spænd så yderligere 1-1/2 drej. HENVISNING: Kablets stramning indstilles under den første dørinstallation. Hvis der er slæk mellem kontravægtens kabel og tromlen eller forskellig stramning mellem højre og venstre kabler, skal kablerne rejusteres. Hvis der ikke er nogen slæk, og stramning er ens, gå videre ved trin : Installation af åbner/støttekonsol: (se diagram 12-12,1 på side 7 i manualen Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse). Anbring åbneren i midten af døren (2k). Fjern (2) 1/4-20 flangemøtrikker (1p) fra åbnerens bund. HENVISNING: Smid ikke flangemøtrikkerne væk. Anbring støttekonsollen (A7) under åbneren (A2), til højre for motoren, midten af døren. Bring kardanrøret (1l) i niveau med det øverste af dørsektionen med idrive hvilende på støttekonsollen. Når kardanrøret er i niveau, skal støttekonsollen fastgøres til headeren/væggen (2m) med (2) 1/4 x 2" træskruer (B10). Hvis fastgørelsen sker i en tørvæg, beton eller mursten, skal der bruges ankre (B12). Forbor 8 mm huller, hvis der bruges vægankre (B12). Løft og skyd åbneren over støttekonsollen, ret opspændingsbolte (2n) ind efter konsolrillerne. Fastgør opspændingsbolte løseligt med (2) 1/4-20 flangemøtrikker. Alternativt kan afbryderkablet (2o) trækkes for at tillade motoren at svinge op. Det vil gøre det muligt først at fastgøre støttekonsollen til åbneren, efterfulgt af at bringe kardanrøret i niveau og derefter forbinde støttekonsollen med headeren/væggen. HENVISNING: Spænd ikke 1/4-20 flangemøtrikker til åbnerens opspændingsbolte på dette tidspunkt. HENVISNING: idrive skal installeres på en massiv vægoverflade.

9 13: Afbryd installation: (se diagram 13-13,2 på side 8 i manualen Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse). Fastgør det løse afbryderkabel (B3) (anbragt i åbnerens hardwarebag) til åbneren (A2) med S krogen (B2). Luk begge ender af S krogen for at låse samlingen. Før afbryderkablet gennem hullet i højre endekonsol (1c), og fjern al slæk mellem åbner og konsol. Marker en position på højre dørramme, maks. 1,8 m over gulvet for montering af håndtagskonsollen (B6). Ret toppen af konsollen ind efter mærket. Fastgør konsol til dørramme med (2) 1/4 x 1-1/2" skruer (B4). Hvis fastgørelsen sker i en tørvæg, beton eller mursten, skal der bruges ankre (B12). Start #6-20 x 1/2" skruen (B11) ind i håndtaget (B1). Før afbryderkablet gennem toppen af håndtagskonsollen og derefter håndtaget. Anbring håndtaget helt i den øverste position på håndtagskonsollen. Fjern derefter al kabelslæk mellem åbneren og toppen af håndtagskonsollen. Spænd #6-20 x 1/2" skruen let ind i håndtaget, og drej så skruen yderligere 1 til 1-1/2 omdrejning for at sikre kablet til håndtaget. Klip overskydende kabel af fra bunden af håndtaget. HENVISNING: Det anbefales at forbore 1/4" træskruens position med et 4,5 mm bit, hvis monteringen sker i træ. Hvis der bruges vægankre forbor 8 mm huller. ADVARSEL: Træk kun så meget kabel, at slækket fjernes. Hvis du trækker kablet mere, kan det få åbneren til at afbryde fra kardanrøret. Anbring nødstopetiketten (B5) ved siden af den monterede konsol. Fastgør den mekanisk, hvis den ikke vil hæfte. For brugen af nødstopafbryderen træk afbryderhåndtaget nedad og anbring det i positionen for manuel dørbetjening. Brug afbryderetiketten som reference. Motoren bliver roteret 90 fra dens pakkede position. HENVISNING: Hvis motoren ikke svinger 90, se afsnittet Fejlsøgning i denne manual. 14: Vikling af fjedre: (se diagram 14 på side 8 i manualen Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse.) Klem låsetænger på begge vertikale spor lige over den tredje rulle. Dette er for at forhindre garagedøren i at gå op under vikling af kontravægtfjedre. UNDLADELSE AF AT KLEMME SPOR KAN FÅ DØREN TIL AT GÅ OP OG FORÅRSAGE ALVORLIG SKADE. VIGTIGT! Brug ikke slagpistol til at spænde fjedre. Begynd i højre side. Pres og hold kanoklemmen (2p). Kontroller, at kablet er i den første rille på tromlen (1a). Brug en elektrisk boremaskine (højt drejemoment reduceret til 1300 RPM foretrukket) med en 11mm (7/16") patron, roter omhyggeligt højresnoet bolt (1d) med uret, indtil tæller (1e) viser 2-3 drej. Det vil holde kontravægtens kabel stramt, mens det venstre kontravægtkabel indstilles. Gentag trin for venstre side. HENVISNING: Applikationer med enkelt fjeder behøver ikke nogen fjedervikling på venstre side. SOLID FJEDERKORT Dørhøjde Anbef. drej Anbef. drej 1,83m (6'-0") 13 1/2 13 1,91m (6'-3") /2 1,95m (6'-5") 14 1/2 14 GLACERET TOP Sikre dig, at kontravægtens kabelspænding er ens for begge sider forud for bevikling af fjedre til det passende antal drej. HENVISNING: Fjern låsetænger fra det vertikale spor efter kontrol/indstilling af dørens balance. Rotér omhyggeligt spiralboltens hoved med uret indtil tælleren viser det korrekte antal drej for din dør. Se fjederdrejningskortet. Gentag for den modsatte side på TorqueMaster systemer med dobbelte fjedre. Hvis døren løfter sig fra gulvet, fjern 1/2-1 fuld drejning fra hver fjeder før du går videre. 1,98m (6'-6") 14 1/2 14 2,03m (6'-8") /2 2,06m (6'-9") /2 2,13m (7'-0") 15 1/2 15 2,21m (7'-3") /2 2,29m (7'-6") 16 1/2 16 2,36m (7'-9") /2 2,44m (8'-0") 17 1/2 17 Når fjederen er viklet hold låsemøtrikken (1b) (på bagsiden af endekonsol) stationært med en 11mm (7/16 ) nøgle, mens du roterer vikleboltens hoved med uret til den binder. Stramning af låsemøtrikken forhindrer fjederen i at afspænde. Gentag for den modsatte side, hvis der er tale om to fjedre.

10 VIGTIGT! Det kan være nødvendigt med indstillinger til det anbefalede antal drej. Kontroller dørens balance, NÅR STØTTEENHED FOR BAGSPOR ER KOMPLET. Hvis døren løfter sig fra gulvet alene ved fjederspændingen, så reducer drej, til døren hviler på gulvet. En hot dør som denne kan give funktionsproblemer for idrive. 15: Installation af tromlekappe: (se diagram 15-15,1 på side 9 i manualen Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse). Tromlekapper (A11) (leveret med TorqueMaster kontravægtsystemer) identificeres som venstre og højre. Installation sker ved at anbringe kappen over kabeltromlen (1a) og under idrive afbryderkabel (2o). Ret den udvendige flange ind over den udvendige kant af kabeltromlen og skub tromlekappen ned på kabeltromlen. 16a: Installation af vægstation: (hvis inkluderet, ellers spring over) (se diagram 16a-16.a3 på side 9 i manualen Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse.) Find et passende sted at montere vægstationen (A4) inden for garagedørens synsvidde. Vægstationen skal være uden for børns rækkevidde, så mål 1,5 m op fra gulvet og sikre vægstationens base (A4.3) med (2) krydskærvskruer (A4.1). Brug 2 af 3 huller til af fastgøre vægstationen til væggen. Hvis fastgørelsen sker i en tørvæg, beton eller mursten, skal der bruges ankre (A4.6). ADVARSEL: Hvis skruerne strammes for meget, vil det deformere plastikbasen og påvirke kredsløbskortets fastgørelse. HENVISNING: Forbor huller med et 2,5 mm bit. Ved brug af ankre forbor 4,5 mm huller. Sæt bunden af kredsløbskortet (A4.5) ind bag den nederste fane på vægstationens base. Sving kredsløbskortet op og bring det på plads. Det bedste resultat får du ved at trykke på kredsløbskortet mellem batteriterminalerne. Sæt batteri (A4.2) på kredsløbskortet og sørg omhyggeligt for, at polerne vender rigtigt. Ret vægstationens dæksel/knapenhed (A4.4) ind efter basen. Pres dækselenheden over basen til den går i hak. En ensartet søm mellem dækslet og basen viser, at installationen er korrekt. Anbring vægstationens referenceetiket (A4.7) og indfangningsetiket (A12) på et passende sted ved siden af vægstationen. 16b: Installation af understel: (hvis inkluderet, ellers spring over) (se diagram 16b-16B2 på side 9 i manualen Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse.) Find et passende sted at montere understellet (A5) inden for garagedørens synsvidde. Mål mindst 1,5 m op fra gulvet for at holde det uden for børns rækkevidde, og sikre understellet med (2) krydskærvskruer (A5.1). Understellet kan monteres, så transmitter kan sættes ind fra toppen eller bunden. Brug de to huller til at fastgøre understellet til væggen. Hvis fastgørelsen sker i en tørvæg, beton eller mursten, skal der bruges ankre (A5.2). ADVARSEL: Hvis skruerne spændes for meget, kan det deformere understellets plast. HENVISNING: Forbor huller med et 2,5 mm bit. Ved brug af ankre forbor 4,5 mm huller. Sæt transmitter (A1) ind i understel (A5), så understellets fane griber ind i transmitterens slot. Anbring transmitterens referenceetiket (A5.3) og indfangningsetiket (A12) på et passende sted ved siden af transmitteren.

11 17: Installation af lysmodul: (se diagram 17 på side 10 i manualen Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse.) Vælg et lampestik, fortrinsvis et, der er placeret i loftet og højst 6 m væk fra åbneren. Hvis der ikke er et, skal en aut. elektriker installere et. Lysmodulet skal tilsluttes et korrekt installeret og jordet stik 230 Volt AC, som er kompatibel med det medfølgende stik såvel som den type, der normalt bruges i forbindelse med den strømforsyning, der kommer fra 230V-udgangen. Hvis man ikke gør det, kan det medføre fare for elektriske stød. Din åbner kan leveres med et lysmodul, der kan monteres direkte på et lampestik. VIGTIGT! Lyset tændes og slukkes med et infrarødt signal (IR), som sendes fra åbneren til lyset. Derfor skal lyset altid monteres på et sted, hvor det altid kan "se" forsiden af åbneren. HENVISNING: Døren skal gå fri af lysmodulet, når døren er åben. Der må ikke være nogen forhindringer mellem lysmodulet og åbneren, hvis lysmodulet skal arbejde korrekt. Sæt en pære maks. 75 W (2q) i lysmodulet (A10). Ret lysmodulet mod stikkontakten og skru lysmodulet fast. Rotér lysmodulets base, så modtageren (2s) er rettet ind mod den sendende LED (2t) på åbneren (A2). Hvis lysmodulet monteres på en vægmonteret stikkontakt, skal lysmodulets modtager justeres fra den position, den har fra fabrikken. Rotér modtagermodulet udad 90 grader, til det går i hak i positionen. Rotér lysmodulets base og modtagermodulets holder for at rette modtagermodulet ind efter den sendende LED (2t) på åbneren. Endelig indstilling af lysmodulet i forhold til åbneren kan være nødvendig, når åbneren tilsluttes elektrisk. 18: Tilslutning til strømforsyning: (se diagram 18 på side 10 i manualen Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse.) Sæt strømkablets (A3) hunstik (2u) i indgangen (2v) på højre side af åbneren (A2). Sæt den anden ende af åbnerens strømkabel (* landespecifik) i den nærmeste stikkontakt. (Hvis strømkablet ikke er langt nok til at nå den nærmeste stikkontakt, så kontakt en tekniker for andre muligheder). Så snart der er strøm på åbneren, tænder lysmodulet (A10). Hvis lysmodulet ikke lyser, skal modtagermodulet rejusteres. Se trin 17: Installation af lysmodul vedr. justeringen. Træk strømkablets stik ud og sæt det i igen. Gentag denne proces, til lyset tænder. Der må ikke være nogen forhindringer mellem åbneren og lysmodulet. Overskydende strømkabel skal lægges ud og opbevares sikkert væk fra bevægende komponenter (2w). HENVISNING: Strømkablet bør ikke fastgøres permanent til bygningen. Brug kun de fleksible plastikclips (B7), som følger med åbneren. FOR AT REDUCERE FAREN FOR ELEKTRISKE STØD MÅ STRØMKABLET KUN TILSLUTTES EN KORREKT JORDET 230V STIKKONTAKT. SKIFT IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER STIK. HVIS STIKKET IKKE PASSER I STIKKONTAKTEN, KONTAKT EN AUT. ELEKTRIKER, SOM KAN INSTALLERE DEN KORREKTE STIKKONTAKT. 19: Sikring af åbneren: (se diagram 19-19,1 på side 11 i manualen Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse). Løft døren manuelt til helt åben position med nødstopafbryderen stadig i den manuelt betjente position (2x). Sænk derefter døren til helt lukket position, og konstater, at bevægelsen går frit og med døren i balance. Spænd begge 1/4-20 flangemøtrikker (1p), for at fastgøre åbneren (A2) til støttekonsollen (A7). HENVISNING: God dørbalance og fri bevægelse er kritiske områder for døråbnerens sikkerhed og effekt. Hvis døren er meget tung at løfte, eller hvis fjedre er spændt for meget, så døren er vanskelig at lukke, eller hvis døren sidder fast eller binder i sporet, skal det rettes.

12 20a: Programmering og ændring af vægstationens sikkerhedskode (hvis inkluderet, ellers spring over) (se diagram 20 på side 11 i manualen Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse.) HENVISNING: Brugeren skal ændre vægstationens (A4) sikkerhedskode, inden vægstationen bruges. Denne programmering er kun nødvendig den første gang, vægstationen bruges. Overblik. Når vægstationens sikkerhedskode ændres, skal brugeren holde lysknappen (3i) nede i ca. 10 sek., derefter slippe knappen et øjeblik, og endelig holde knappen nede igen i ca. 5 sek. ÆNDRING AF VÆGSTATIONENS SIKKERHEDSKODE: 1. Tryk og hold vægstationens lysknap nede ca. 10 sek. til vægstationens LED (3e) begynder at blinke hurtigt. Slip vægstationens lysknap, når LEDen begynder at blinke. LEDen slukker. 2. Tryk og hold vægstationens lysknap nede igen i ca. 5 sek. (LEDen tænder). Efter ca. 5 sek. begynder LEDen at tænde og slukke. Slip lysknappen. Vægstationens LED vil tænde/slukke tre gang for at bekræfte en vellykket ændring af sikkerhedskoden. Vægstationen er nu klar til at blive programmeret for åbneren. PROGRAMMERING AF VÆGSTATION: Programmering af vægstationen (A4): 1. Kontroller, at nødstopafbryderens håndtag er i den manuelt betjente position (2z)(nedre position). 2. Pres og slip den røde programknap (3j) på frontdækslet af åbneren (A2). Åbneren siger bip en enkelt gang for at fortælle, at programmeringsmodus er aktiveret. Åbneren vil være åben for programmering i 30 sek. 3. Pres og hold vægstationens lysknap (3i) nede, til åbneren bipper én gang. Vægstationen er nu programmeret. 4. Sæt nødstopafbryderens håndtag tilbage til den motorbetjente position (2x) (øverste position). HENVISNING: Hvis åbneren ikke giver et svarbip under vægstationens programmering, så er programmeringen ikke gået godt. Gentag programmeringens trin 1-4. HENVISNING: Mislykket programmering kan forekomme under vægstationens programmering, hvis fjernbetjeningen er for tæt på åbneren under programmeringen. Udfør programmeringen med mindst 2 m mellem fjernbetjeningen og åbneren. HENVISNING: Den første ordre fra vægstationen efter programmeringen vil kun flytte døren gennem en 150mm op/ned cyklus. Døren vil virke normalt, når vægstationen bruges 2. gang. HENVISNING: Åbneren kan aktiveres af indtil 6 fjernbetjeninger (inkl. vægstation, transmitter og nøglefri enheder.) Hvis der programmeres en syvende styring, bliver den først programmerede styring overskrevet og vil ikke længere aktivere åbneren. Du kan slette programmeringen for alle fjernbetjeningsenheder ved at trykke og holde åbnerens programknap i ca. 10 sek. Når åbneren bipper tre gang, er alle fjernstyringer slettet. ADVARSEL: Af sikkerhedsgrunde skal åbneren afbrydes manuelt fra døren ved hjælp af nødstopafbryderens håndtag forud for sletningen af fjernstyringerne. 20b: Programmering og ændring af transmitterens sikkerhedskode: (se diagram 20 på side 11 i manualen Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse.) HENVISNING: Brugeren skal ændre transmitterens (A1) sikkerhedskode, før transmitteren bruges. Denne kodning er kun nødvendig første gang transmitteren bruges. Overblik: Når transmitterens sikkerhedskode skal ændres, skal brugeren holde den store knap (3a) nede i ca. 10 sek., derefter slippe knappen et øjeblik, og endelig holde knappen nede igen i ca. 5 sek. ÆNDRING AF TRANSMITTERENS SIKKERHEDSKODE: 1. Tryk og hold den store transmitterknap nede i ca. 10 sek., til transmitterens LED (3b) begynder at blinke hurtigt. Slip den store transmitterknap, når LEDen begynder at blinke. LEDen slukker. 2. Tryk og hold den store transmitterknap nede igen i ca. 5 sek. (LEDen tænder). Efter ca. 5 sek. begynder LEDen at tænde og slukke. Slip lysknappen. Transmitterens LED vil tænde/slukke tre gang for at bekræfte en vellykket ændring af sikkerhedskoden. Transmitteren er nu klar til at blive programmeret for åbneren (A2).

13 PROGRAMMERING AF TRANSMITTER: Programmering af transmitter (A1): 1. Kontroller, at nødstopafbryderens håndtag er i den manuelt betjente position (2z)(nedre position). 2. Pres og slip den røde programknap (3j) på frontdækslet af åbneren (A2). Åbneren siger bip en enkelt gang for at fortælle, at programmeringsmodus er aktiveret. Åbneren vil være åben for programmering i 30 sek. 3. Tryk og hold den ønskede transmitterknap nede, til åbneren bipper 1 gang. Transmitteren er nu programmeret. 4. Sæt nødstopafbryderens håndtag tilbage til den motorbetjente position (2x) (øverste position). HENVISNING: Hvis åbneren ikke giver et svarbip under transmitterens programmering, så er programmeringen ikke gået godt. Gentag programmeringen trin 1-4. HENVISNING: Mislykket programmering kan forekomme under transmitterens programmering, hvis fjernbetjeningen er for tæt på åbneren under programmeringen. Udfør programmeringen med mindst 2 m mellem fjernbetjeningen og åbneren. HENVISNING: Den første ordre fra transmitteren efter programmeringen vil kun flytte døren gennem en 150mm op/ned cyklus. Døren vil virke normalt, når transmitteren bruges 2. gang. HENVISNING: Åbneren kan aktiveres af indtil 6 fjernbetjeninger (inkl. vægstation, transmitter og nøglefri enheder.) Ved programmering af en syvende styring, bliver den først programmerede styring overskrevet og vil ikke længere aktivere åbneren. Du kan slette programmeringen for alle fjernbetjeningsenheder ved at trykke og holde åbnerens programknap i ca. 10 sek. Når åbneren bipper tre gange, er alle fjernstyringer slettet. ADVARSEL: Afbryd døren manuelt fra åbneren ved hjælp af nødstopafbryderens håndtag forud for sletningen af fjernstyringerne. 21: Installationsrutine (se diagram 20 på side 11 i manualen Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse.) Installationsrutinen definerer grænser for dørens åbning og lukning og kalibrerer sensitiviteten mht. forhindringer. Under installationsrutinen vil døren køre op og ned 2 gange. En dør i bevægelse skal være under opsyn, og folk og genstande skal holdes væk, til døren er helt lukket. Anbring nødstopafbryderens håndtag i den manuelt betjente position (2z)(nedre position). Åbneren (A2) er nu afbrudt fra kardanrøret. Løft døren manuelt til helt åben position. Sænk derefter døren til helt lukket position for at sikre, at den går frit. Sæt nødstopafbryderens håndtag tilbage til den motorbetjente position (2x), åbneren er nu tilsluttet igen til kardanrøret. DØREN VIL KØRE OP OG NED TO GANGE UNDER INSTALLATIONSRUTINEN. IAGTTAG DØRENS BEVÆGELSE OG HOLD FOLK OG GENSTANDE VÆK FRA DØREN TIL DEN ER LUKKET HELT. INGEN MÅ GÅ UNDER EN DØR, SOM ER I BEVÆGELSE. HENVISNING: Hvis du har en vægstation, brug vægstationens installationsrutine. Hvis du har en transmitter, brug transmitterens installationsrutine. Hvis der ikke er noget, der forhindrer døren, når den åbnes og lukkes manuelt, så gå til trin 21 a. Hvis der imidlertid skulle være f.eks. en loftsbjælke, som forhindrer døren i at åbne helt, så skal der sættes en øvre grænse i installationsrutinen trin 21 b. HENVISNING: Døren skal være i helt lukket position og afbryderens håndtag skal være i den motorbetjente position (2x) for at starte installationsrutinen. Vægstation (A4): (hvis inkluderet, hvis ikke spring over) Trin 21 a: Installationsrutine med standard øvre grænse Tryk og hold profilknappen (3h) i 5 sek. Alternativt kan den interne profilknap trykkes et øjeblik ved hjælp af profilværktøjet (A4.8). Åbneren vil bippe to gange for at fortælle, at installationsrutinen er aktiveret, slip profilknappen. Døren åbner nu til helt åben position og stopper. Derefter lukker døren fuldstændigt. Som det næste vil døren gennemgå en eller flere op/ned cykler. Når det er slut, indstilles dørgrænser, og installationen er komplet. Trin 21 b: Installationsrutine med kundeorienteret øvre grænse Tryk og hold profilknappen (3h) i 5 sek. Alternativt kan den interne profilknap trykkes et øjeblik ved hjælp af profilværktøjet (A4.8). Åbneren bipper to gange for at fortælle, at installationsrutinen er aktiveret. Når døren bevæger sig til den ønskede højde, mindst 1,2 m over jorden, tryk op/ned knappen (3b) på vægstationen. Døren stopper og lukker så helt. Derefter vil døren gennemføre endnu en op/nedcyklus. Når den er slut, er dørgrænserne indstillet, og installationen er komplet. Alternativ: Når en installationsrutine er komplet, kan døren afbrydes og flyttes manuelt til den ønskede øvre grænse. Tilslut døren igen og start en ny installationsrutine fra den nye øvre position.

14 Transmitter (A1): Trin 21 a: Installationsrutine med standard øvre grænse Tryk og hold de to små knapper samtidig (3c) i 5 sek. Åbneren bipper to gange for at fortælle, at installationsrutinen er aktiveret, og slip så de to knapper. Døren vil nu køre til helt åben position og stoppe. Derefter lukker døren fuldstændigt. Som det næste vil døren gennemgå endnu en op/ned cyklus. Når den er slut, er dørgrænserne indstillet, og installationen er komplet. Trin 21 b: Installationsrutine med kundeorienteret øvre grænse Tryk og hold de to små knapper samtidig (3c) i 5 sek. Åbneren bipper to gange for at fortælle, at installationsrutinen er aktiveret. Når døren kører til den ønskede højde, mindst 1,2 m over jorden, tryk den store knap på transmitteren. Døren stopper og lukker så helt. Som det næste vil døren gennemgå endnu en op/ned cyklus. Når den er komplet, er dørens grænser indstillet og installationen er komplet. Alternativ: Når en installationsrutine er afsluttet, kan døren afbrydes og køres manuelt til den ønskede øvre grænse. Tilslut døren igen og start en ny installationsrutine fra den nye øvre position. 22: Indstilling af lås (hvis nødvendigt): (se diagram 21 på side 11 i manualen Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse.) VIGTIGT! - AF SIKKERHDSGRUNDE: Motoren er konstrueret til at svinge ned, efter at døren lukker helt. Hvis motoren ikke svinger ned eller svinger for tidligt, kan det være nødvendigt at justere låsen (2y) for at få dørlåsen til at virke, som den skal. VIGTIGT! Kontroller og juster dørbalancen, inden du justerer nogen låsepal. Døren bør ikke løfte sig fra gulvet alene med fjederspænding, og den bør heller ikke lukke sig af sig selv fra den åbne position. Den normale trykmængde, som åbneren bruger til at svinge motoren nedad, er indstillet fra fabrikken via låsepalens indstillingsskrue. På grund af variationer i dørinstallationer kan det være nødvendigt at justere låsepalen for at svinge motoren korrekt. A.) Hvis motoren ikke svinger ned, eller kun svinger delvist ned, kan låsepalen (2y) være indstillet for hårdt. Brug en fladhovedet skruetrækker, drej låsepalen mod uret et ¼ drej af gangen. Betjen døren for at godkende hver justering. Gentag proceduren indtil motoren svinger helt ned, når døren er helt lukket. B.) Hvis motoren svinger ned for tidlig (før døren er helt lukket), eller hvis motoren "dasker" for aggressivt mod toppen af døren, kan låsepalen (2y) være indstillet for blødt. Brug en fladhovedet skruetrækker, drej låsepalen MED URET et ¼ drej af gangen. Betjen døren for at godkende hver justering. Gentag proceduren indtil motoren svinger helt ned, når døren er helt lukket. 23 : Installation af standard motordæksel / låsearm (hvis nødvendig): (se diagram 22-22,5 på side 12 i manualen Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse). HENVISNING: Hvis du har dobbelt spor (3k), spring dette trin over. hvis du har et enkelt spor (3l), udfør dette trin. AFBRYD STRØMFORSYNINGEN TIL ÅBNEREN, INDEN DU FJERNER NOGET DÆKSEL FRA ÅBNEREN. AFBRYD STRØMFORSYNINGEN (A3) VED ÅBNERENS INDGANG ELLER VED STIKKONTAKTEN. HVIS ÅBNEREN ER TILSLUTTET DIREKTE TIL HUSETS EL-INSTALLATION, SÅ AFBRYD STRØMFORSYNINGEN VED HUSETS SIKRINGSKASSE. Installation af motordæksel: Fjern LHR motordæksel: Sæt nødstopafbryderen (2z) i den manuelt betjente position, motoren vil svinge til op-positionen. Brug den medleverede 3 mm 6-kt. nøgle (A6.1) til at løsne og fjerne soklens hovedskruer (2) (3m), mens du holder motordækslet (3o) mod motoren. Læg skruerne til side, du får brug for dem senere. Træk motordækslet (3o) af motorens bagende for at fjerne det.

15 Installation af standard motordæksel: Anbring det ny standard motordæksel (A6) så slottet (3p) er rettet ind med motorens elkabel (2b), og skyd så motordækslet på, til motordækslet er helt på plads mod motoren. Fastgør standard motordækslet (A6) med (2) de skruer (3m), du fjernede før. HENVISNING: Overspænd ikke skruerne (3m). Motordækslet kan blive beskadiget. Anbefalet moment: nm. Nu, hvor installation af motordæksel er komplet, fortsæt med installation af låsearm. Installation af låsearm: Anbring låsearmen (A8) i motorrillen, fastgør låsearmen til motoren med (1) M5 x 0.8 skruer (B8) i hul (1). Løft og sænk døren manuelt, når låsearmen er samlet, og kontroller, at låsearmen ikke virker forstyrrende på døren. Hvis der er en forstyrrelse mellem døren og låsearmen, gå videre til side 19 for fejlsøgning på låsearmen. HENVISNING: Betjen ikke døren, hvis der er en forstyrrelse mellem låsearmen og døren. Nu er det sikkert at tilslutte strømmen til idrive åbneren igen og udløse nødstopafbryderen. Aktiver en motorbetjent op/ned cyklus for at bekræfte frigangen. 24: Kundeindstillinger: (se diagram 20 på side 11 i manualen Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse.) HENVISNING: Denne funktion er kun til rådighed ved 5-knaps vægstation (A4). Kundens kattelemsposition: Normal installationsrutine indstiller kattelemmens position til ca. 200 mm over jorden Kattelemmens åbningshøjde kan ændres, så den åbner hvor som helst mellem 200 mm og 750 mm over jorden. Udfør følgende procedure for at ændre den automatiske højde på kattelemmen: 1. Anbring afbryderhåndtaget i den manuelt betjente position efter afslutning af den normale installationsrutine, med døren i lukket position (2z). Kør døren manuelt til højden på den ønskede kattelems position (mellem 200 mm og 750 mm over jorden) og sæt afbryderhåndtaget i den motorbetjente position (2x). 2. Tryk samtidig kattelemsknappen (3g) og op/ned knapperne (3d) på vægstationen (A4). Åbneren (A2) bipper 1 gang. Kattelemsknappen er nu programmeret til at åbne døren automatisk til denne kundeorienterede højde. HENVISNING: Åbneren vil IKKE acceptere programmeret kattelemslåseposition, hvis døren er under 200 mm eller over 750 mm. HENVISNING: Aktivering af den normale installationsrutine vil nulstille kattelemmens position til standard 200 mm højde. For brugen af kattelemsknappen se afsnittet Betjening (side 17). 25: Kontakt obstruktionstest: (se diagram 23 på side 12 i manualen Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse.) Når åbneren er installeret, skal døren vende om, hvis den får kontakt med en 50 mm høj genstand (3q) på gulvet. Udfør følgende testtrin for at sikre korrekt funktion: 1. Aktiver døren med vægstationen (A4) eller transmitter til fuldt åben position. 2. Anbring en 50 mm høj fast genstand på garagegulvet i dørens bane. 3. Aktiver døren til lukket position med vægstationen eller transmitter; når døren rammer genstanden, stopper døren og vender om i løbet af 2 sek. og kører til fuldt åben position. Hvis døren ikke reagerer iht. denne test, fjern den 50 mm høje genstand og gentag installationsrutinen, idet du sikrer, at døren er helt lukket, inden aktiveringen. Hvis problemet varer ved, kontakt Wayne Dalton Customer Service +33 (0) HVIS ÅBNEREN IKKE BESTÅR DENNE TEST, MÅ DU IKKE FORTSÆTTE MED AT BETJENE DØR- OG ÅBNERSYSTEMET, FØR DER ER UDFØRT KORRIGERENDE INDSTILLING ELLER REPARATION, ELLERS ER DER FARE FOR UHELD.

16 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR BRUGEN ADVARSEL! DET ER VIGTIGT FOR PERSONERS SIKKERHED AT FØLGE ALLE INSTRUKTIONER 1. LÆS OG FØLG ALLE INSTRUKTIONER. 2. Lad aldrig børn betjene eller lege med dørstyringer. Hold fjernbetjeninger væk fra børn. 3. Hold øje med den kørende dør og hold folk og genstande væk, til døren er helt lukket. INGEN MÅ KRYDSE EN KØRENDE DØRS BANE. 4. Hold dig væk fra alle dørens og åbnerens bevægelige dele, når systemet betjenes. 5. Kontroller hver måned, at døren vender om, når den får kontakt med en 50 mm høj genstand, som er anbragt på gulvet. Hvis døren ikke vender, er der fare på færde. Se trin 25: Kontakt obstruktionstest. Juster, hvis det er nødvendigt, og kontroller igen, da en forkert justering kan repræsentere en fare. 6. Hvor det er muligt, brug kun nødstopafbryderen, når døren er lukket. Vær forsigtig med brugen af nødstopafbryderen, når døren er åben. Svage eller brudte fjedre kan få døren til at falde hurtigt og forårsage alvorlige eller fatale kvæstelser. 7. HOLD GARAGEPORTEN KORREKT AFBALANCERET. Se ejerens manual, som fulgte med døren. Hvis en dør er afbalanceret forkert, kan det medføre alvorlige eller fatale kvæstelser. Lad en kvalificeret tekniker reparere kabler, fjedersamlinger og andet hardware. 8. GEM DISSE INSTRUKTIONER. Døraktivering: Ved aktivering enten fra vægstationen eller transmitteren vil døren bevæge sig på følgende måde: 1. Hvis den er lukket, vil døren åbne sig. Hvis den er åben, vil døren lukke sig. 2. Hvis den er ved at lukke, vil døren stoppe, vende om og vende tilbage til den åbne position. Den næste aktivering vil lukke døren. 3. Hvis den er ved at åbne sig, stopper døren. Den næste aktivering vil lukke døren. 4. Hvis døren møder en forhindring eller der registreres en ude-af-balance tilstand, mens døren er ved at lukke, vil døren vende om, vende tilbage til åben position, og åbneren vil bippe 3 gange. Den næste aktivering vil lukke døren. 5. Hvis døren møder en forhindring eller der registreres en ude-af-balance tilstand, mens døren er ved at åbne, så vil døren stoppe. Den næste aktivering vil lukke døren. 6. Hvis døren er i bevægelse, vil enhver knap på vægstationen virke på samme måde som op/ned knappen. BØRN MÅ IKKE BETJENE ELLER LEGE MED DØRSTYRINGER OG FJERNBETJENINGER HOLD ØJE MED EN DØR I BEVÆGELSE OG HOLD PERSONER OG GENSTANDE VÆK FRA DØREN, TIL DØREN ER HELT LUKKET. Transmitterbetjening: (se diagram 20 på side 11 i manualen Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse.) Døren aktiveres ved kort tryk på den store transmitterknap (3a), eller den knap, som er programmeret i trinnet for programmering af transmitter. Andre knapper kan også programmeres til at aktivere forskellige døre for installationer med flere døre. Hver knap eller samtidig tryk på en kombination af to knapper kan programmeres til at aktivere en anden dør. Kun en knap af gangen kan programmeres til at aktivere en specifik åbner. Transmitter LEDen (3b) vil lyse, mens enhver transmitterknap holdes nede. HENVISNING: Se trin 20b for instruktioner vedr. programmering af transmitter. Betjening af vægstation: (hvis inkluderet) (se diagram 20 på side 11 i manualen Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse). Kort tryk på op/ned knappen (3d) aktiverer døren. Hvis en ude-af-balance tilstand får døren til at stoppe under åbning eller får døren til at vende om under lukning, så vil konstant tryk på op/ned knappen, til døren er helt åben eller helt lukket, tillade åbneren at bevæge døren i denne tilstand, til problemet er løst. Se Fejlsøgning. Hvis en alvorlig ude-af-balance tilstand får døren til at stoppe under lukning, kan døren KUN sænkes ved gentagne aktiveringer på op/ned knappen (3d). Fortsæt med denne proces til døren er helt lukket. AF SIKKERHEDSGRUNDE MÅ NØDSTOPAFBRYDEREN IKKE BRUGES TIL AT SÆNKE DØREN. Den alvorlige ude-af-balance tilstand skal afhjælpes, før døren kan aktiveres igen. Kontakt straks en kvalificeret tekniker.

17 Et kort tryk på lysknappen (3i) tænder lampemodulet. Lampemodulet vil forblive tændt, til enten lysknappen trykkes igen eller døren aktiveres. Lysmodulet tænder automatisk, når en dør aktiveres, og forbliver tændt de næste 5 minutter. Lyset slukker ved tryk på lysknappen inden de fem minutter er gået. Når døren er i bevægelse, virker lysknappen identisk med op/ned knappen (3d), dvs. døren stopper og vender om omgående. Et kort tryk på timer-knappen (3f) får lyset til at tænde i en periode på 5 minutter og derefter slukke automatisk. I den periode kan lyset slukkes ved tryk på lysknappen (3i). Hvis døren aktiveres, mens lyset er tændt, afbrydes lystimeren, og standard 5-min. timeren tager over. Tryk på kattelemsknappen (3g) åbner en lukket dør til en given position mellem 200 mm mm over gulvet, så katten eller hunden kan komme ind og ud af garagen, uden at døren skal være helt åben. Døren skal være helt lukket for at kunne aktivere denne funktion. Tryk på kattelemsknappen med en dør, der står stationært i denne kattelemsåbning, vil få døren til at lukke. Tryk på op/ned knappen (3d), mens døren står i kattelemsposition, vil få døren til at åbne. Når døren er i bevægelse, virker kattelemsknappen identisk med op/ned knappen (3b), dvs. døren stopper eller vender om omgående. Kattelemmens dørhøjde kan indstilles efter kundens behov. Se trin 24: Kundeorienterede indstillinger. HENVISNING: En dør i kattelemmens position (åben mm) er ikke låst og kan ikke betragtes som en sikret dørposition. Tryk og hold på profilknappen (3h) i 5 sek. vil starte installationsrutinen. Gå til trin 21 for komplette instruktioner vedr. installation og funktioner. Vægstationens LED (3e) vil lyse, mens en knap på enhver vægstation holdes nede. HENVISNING: Se trin 20b for instruktioner vedr. programmering af vægstation. Manuel dørbetjening nødstopafbryder: (se diagram 20 på side 11 i manualen Tegninger vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse.) NØDSTOPAFBRYDEREN BØR KUN BRUGES MED LUKKET DØR. DET KAN FOREKOMME, AT DØREN BEVÆGER SIG UVENTET. Åbneren er forsynet med en nødstopafbryder, som gør det muligt at bevæge døren manuelt og uafhængigt af åbneren. Træk ned i afbryderens håndtag ved lukket dør og anbring håndtaget under den nedre sektion af håndtagskonsollen (2x). Denne bevægelse får åbnerens motor til at svinge opad, og åbneren til at afbryde forbindelsen til kardanrøret. Når afbryderens håndtag frigøres fra den nedre sektion på håndtagskonsollen og returneres til den oprindelige position, vil åbneren igen tilslutte forbindelsen til kardanrøret. HENVISNING: Motoren vil ikke svinge helt ned, når håndtaget frigøres. Efter 1 motorbetjent op/ned cyklus vil motoren igen svinge ned, og al kabelslæk vil blive taget op. Garagedøren er ikke låst eller sikret mod forceret adgang, før motoren er tilbage i ned-positionen. Afbryderetiket: Etiketten (B5) er anbragt ved siden af nødstopafbryderens håndtag. Illustrationen ved siden af viser håndtaget både i motorbetjente og manuelt betjente positioner. Illustrationen på venstre side af etiketten viser håndtagets position, når åbneren er tilsluttet kardanrøret. Illustrationen på højre side af etiketten viser håndtaget, når åbneren ikke er forbundet med kardanrøret. HENVISNING: Vær særdeles forsigtig ved en sådan afbrydelse. Nødstopafbryderen bør ikke bruges, når døren står åben. Slappe eller brudte fjedre kan få døren til at falde hurtigt og forårsage kvæstelser. Vedligeholdelse: Månedlig vedligeholdelse HOLD AFSTAND TIL ALLE DØRENS OG ÅBNERENS BEVÆGELIGE DELE, NÅR SYSTEMET BETJENES. 1. Hold øje med alle bevægelige dele, når systemet betjenes. 2. Betjen den fuldt lukkede dør manuelt med nødstopafbryderen i positionen for den manuelt betjente dør. Hvis døren føles ude af balance eller binder, skal en kvalificeret tekniker reparere eller justere døren. 3. Udfør Kontakt obstruktionstesten. Se trin 25 for instruktioner vedr. Kontakt obstruktionstest. Hvis døren ikke kan aktiveres ved hjælp af transmitter eller vægstation, kan det være på grund af et svagt eller tomt batteri. Tryk og hold aktiveringsknappen på enten transmitter eller vægstation. Hvis LEDen ikke lyser, er det tegn på et svagt eller tomt batteri. Udskift batteriet. Batteriskift: Sæt en mønt i møntrillen på vægstationen eller transmitteren og drej mønten for at få adgang til det tomme batteri. Udskift det tomme batteri og vær omhyggelig med, at polsymbolerne på kredsløbet passer med batteriet. HENVISNING: Brugte batterier skal bortskaffes miljømæssigt korrekt.

18 Afvikling & Bortskaffelse: Demontering af den installerede åbner sker ved at fjerne åbneren i modsat rækkefølge af dens installation, se afsnittet vedr. installation i denne manual. Overhold lokale forskrifter for miljømæssig korrekt bortskaffelse. Fejlsøgning SYMPTOM MULIG ÅRSAG AFHJÆLPNING Åbner reagerer ikke på vægstation eller transmitter Ingen strøm til åbneren. Styringer ikke programmeret. Kontroller strømforsyningen. Se afsn. Programmering og ændring af kode. Åbner arbejder fra vægstationen, Transmitter er ikke programmeret. Se afsn. Programmering og men ikke fra transmitteren Åbner arbejder fra transmitteren, men ikke fra vægstation Døren bevæger sig ikke, og åbneren bipper to gange Dør åbner sig ikke på kommando fra vægstation eller transmitter, og der kommer ingen bip fra åbneren. Dør stopper eller vender om, og åbneren bipper tre eller fire gange Dør lukker ikke korrekt. Batteri svagt eller tomt. Vægstation er ikke programmeret. Batteri svagt eller tomt. Installationsrutinen ikke udført. Sikring gået eller kredsløbsafbryder udløst. Ingen strøm til åbner. Muligvis beskadiget motorkabel. Forhindring forekommer. Ude-af-balance tilstand registreret. Kontravægtkabler er ikke korrekt på tromle. Dør vil ikke lukke Varmeforsinkelse: Døren har kørt 8 cykler inden for 5 min. Kontakt obstruktionstest mislykket. Døren åbner eller lukker ikke helt Døren slutter ikke til gulvet. Døren vender om ved eller tæt ved gulvet. Motor svinger ikke helt op, mens døren åbner. Døren vender om ved eller tæt ved gulvet. Døren ude af balance. Dørgrænser sat forkert. Dørens nederste grænse sat for højt. For meget spænding på kontravægt fjedre. Låsepal sat for langt til højre. Udvendig dørlås er for tæt mod dørens forside. Det vertikale spor er for tæt på dørens bundsektion, som får døren til at binde. ændring af kode. Se afsn. Programmering og ændring af kode. Se afsn. Vedligeholdelse vedr. batteriskift. Udfør installationsrutinen. Nulstil kredsløbsafbryder eller kontakt aut. tekniker vedr. sikring. Kontroller kabeltilslutning. Kontakt aut. tekniker. Frigør dørens bane. Kontakt aut. tekniker. Tryk konstant på vægstationens op/ned knap for at lukke døren. Døren virker igen efter 1 minuts pause. Gentag installationsrutinen eller kontakt aut. tekniker. Kontakt aut. tekniker. Afbryd åbneren og forcér døren til gulvet ved at rotere kardanrøret. Tilslut åbneren igen og aktiver installationsrutinen. Kontakt aut. tekniker. Gentag installationsrutine. Juster låsepal, trin 22. Installer dørlåsen igen, men ikke for tæt på dørens forside. Kontakt aut. tekniker.

19 Fejlsøgning (fortsat...) SYMPTOM MULIG ÅRSAG AFHJÆLPNING Lysmodulet vil ikke tænde, mens døren bevæger sig eller ved tryk på lysknappen på vægstationen. Motor trækker ikke helt op, når nødstopafbryder bruges. Motor starter, men døren bevæger sig ikke. Motor svinger ikke ned. Motor svinger delvist efter at døren er lukket. Motor svinger ned for tidligt (før døren lukker helt) Låsearm fejlsøgning Lysmodul rettet forkert ind i forhold til åbner. Forhindring mellem lys og åbner. Sendende LED blokeret af åbners dæksel. Afbryderkablet gået løs inde i håndtaget. Åbner er afbrudt fra kardanrøret. Låsepal sat for hårdt. Låsepal sat for blødt. Ret lysmodulets modtager ind efter den sendende LED på åbneren. Geninstaller håndtag pr. instruktion trin 13. Kontroller, at afbryderhåndtaget er i den "motorbetjente" position. Genindstaller håndtag pr. instruktion trin 13. Brug en skruetrækker, roter låsepalen mod uret, 0,25 drej af gangen, til motoren svinger helt ned, efter at døren lukker. Se trin 22. Brug en skruetrækker, roter låsepalen med uret, 0,25 drej af gangen, til motoren svinger helt ned, efter at døren lukker. Se trin 22. SYMPTOM MULIG ÅRSAG AFHJÆLPNING Låsearmen er monteret forkert på Kontroller, at låsearmen er monteret åbneren. vha. den korrekte hulplacering fastlagt i trin 23 i denne manual. Døren støder sammen med låsen under manuel kontrol af dørens åbning og frigang. Kardanrøret er ikke i niveau. Dørens topkonsoller og/eller sporkonfiguration er ikke sat korrekt. Motor ikke roteret helt op til låsepalens aktive position under brugen af manuel afbrydelse. Monter åbneren igen iht. trin 12 og trin 19 i denne manual, kontroller, at åbner og kardanrør er i niveau før fastgørelsen. For nye dør- og åbnerinstallationer vend tilbage til instruktionerne for topkonsol og/eller sporkonfigurationer, som er inkluderet med døren For efterinstallation på eksisterende døre vend tilbage til afsnittet i denne manual: Efterinstallation for idrive, for topkonsol og/eller sporkonfigurationer. Monter afbryderhåndtag og konsol igen jf. trin 13 i denne manual. Kontroller korrekt kabelstramning mellem åbner og håndtag.

20 Ledningsdiagram styrepult Producentens overensstemmelseserklæring Garagedørdrev Modeller: er i overensstemmelse med den gældende sektion EN 55014, EN , EN , i standarder for drev EN 60598, EN , EN , EN i henhold til bestemmelser og ændringer i EU-direktiverne 73/23/EEC, 89/336/EEC, 89/392/EEC, 89/106/EEC Erklæring Ved installation og vedligeholdelse i henhold til producentens instruktioner opfylder drevmodellerne E forskrifterne i ovenfor nævnte EU-direktiver med alle ændringer. Jeg, undertegnede, erklærer hermed, at det ovenfor specificerede udstyr såvel som ethvert tilbehør til det samme udstyr, som er specificeret i Noter for installation, brug og vedligeholdelse, er i overensstemmelse med de anførte direktiver og standarder. François Médart - President Wayne-Dalton Europe 7. juni 2004

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning ED 100 ED 250 Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 Tilpasning af montageplade og dækkappe mellem dør-automatik.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2.

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Monteringen blev foretaget fordi jeg fik slået min forrude i stykker og fik monteret en ny rude med det rigtige beslag. Det skulle

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta V-30 cykelcomputer - den enkelste og mindste computer på markedet. V-30's Auto Scan-facilitet opdaterer automatisk hvert

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz Elektronisk dørlås HOME Genialt sikker. Genialt enkel. BA/MA TSE Set 4001 dp/mri/dn 01/2013 Monterings- og Brugsanvisning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany www.burg.biz Opbygning Illustrationer

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Dansk. Elektrisk Markise- Installationsvejledning. Generelt

Dansk. Elektrisk Markise- Installationsvejledning. Generelt Dansk Elektrisk Markise- Installationsvejledning Indhold Advarsel Det anbefales at markisen monteres af fagfolk. Kontakt en professionel montør til at montere markisen. 2,5m X 2,0m Markise** 8 x Ekspansionsbolte

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere