Skolelærer Jørgen Mariager i Vennebjerg, og hvad der hændte, da konen blev mormon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolelærer Jørgen Mariager i Vennebjerg, og hvad der hændte, da konen blev mormon."

Transkript

1 Skolelærer Jørgen Mariager i Vennebjerg, og hvad der hændte, da konen blev mormon. Af Margit Egdal Det vakte givet stor opsigt, da den kendte skolemand i Vennebjerg, Jørgen Mariager, måtte skilles fra sin kone. Han var en af sognets autoriteter, agtet og respekteret. Skilles? Hvordan var det overhovedet kommet så vidt? Første del af historien kunne være fortællingen om en helt almindelig skolelærer et eller andet sted i Danmark, men midt i 1850'erne skete der noget, som for altid ændrede livet for Jørgen Mariager i Vennebjerg og for mange andre på egnen. Mormonerne kom! Historien begynder den 14. marts 1810, hvor Jørgen Sørensen Mariager kom til verden på Gjøl. Det var dengang, Gjøl endnu var en ø. Senere blev den lille ø i Limfjorden jo forbundet med fastlandet. Jørgen var søn af skolelæreren i Gjøl, Søren Sørensen Mariager og hustru Anne Cathrine Jørgensdatter. Det lå lige for, at Jørgen skulle gå i sin fars fodspor. Efter skolelovens indførelse i 1814 skulle alle børn undervises, og man var begyndt at uddanne skolelærerne. Snedsted Seminarium i Thy havde i 1812 fået særlig kongelig anerkendelse af Frederik VI som seminarium for Nørrejylland "for indtil 15 subjekter af bondestanden". Hertil drog den 20-årige Jørgen i Seminariet var startet af sognepræsten i Snedsted, Ludvig Bentzon, der også var stedets første forstander. Samme år, som Jørgen begyndte på seminariet, blev lic.theol. Gerhard Brammer ny forstander. Skolemiljøet var frugtbart og befordrende for ånd og tanke. Uden tvivl har årene i Snedsted udviklet og næret Jørgens interesse for pædagogik. Det var i øvrigt også her i Snedsted, at Danmarks kendteste skolemand, Christen Kold, blev udklækket i Christen Kold. Efter to års uddannelse i Snedsted fik Jørgen i 1832 sin eksamen med den næsthøjeste karakter "Meget duelig", og Jørgen tog tilbage til Gjøl og blev hjælpelærer hos sin far. Familien Mariager i Gjøl talte ikke kun lærerfamilien. Sognefoged Mads Jensen Mariager og hustru sad på en gård samme sted. I denne forbindelse er det dog kun datteren Else, der er af interesse. Else var en opvakt pige, og ved sin konfirmation havde hun udmærket sig med "fortrinlige gode kundskaber i kristendom". Hun var godt 1½ år yngre end sin fætter Jørgen. Faktisk var fætter og kusine næsten jævnaldrende, og de havde jo kendt hinanden altid, så de besluttede at gifte sig. Brylluppet stod i Gjøl Kirke den 5. oktober I 1838 blev der opslået et lærerembede i Vennebjerg. Jørgen søgte og fik stillingen, og samme år flyttede han og Else ind i skolen i Vennebjerg.

2 Det første barn meldte sin ankomst i oktober 1838, Conradine, blev datteren kaldt. Derefter fulgte Helene i 1840, tvillingerne Søren og Emma i 1842, Mads i 1845, Aurora i 1847, Lorenz i 1848 og Noomi i Til sidst talte børneflokken otte børn. Børnene blev døbt i Vennebjerg Kirke. Af kirkebogen fremgår det, at flere af sognets gårdmænd stod fadder til børnene, ligesom skolelærerne fra naboskolerne nød samme ære. Vennebjerg kirke. Hver søndag passede Jørgen sit hverv som kirkesanger i Vennebjerg, og børnene, som han tog sig meget af, krævede også sit. Midt i det hele fik han tid til at udgive en bog, "Om Børneopdragelse i Hjemmet for Forældre blandt Almuen" (1846). han kun med besvær kunne trække vejret. Denne fordærvede luft indåndede man, og urenhederne var årsag til ikke så få sygdomme. Mange kunne heller ikke drømme om at vaske kroppen, men kom kun vand på ansigt og hænder, hvilket jo igen var befordrende for alskens sygdomme. Mådehold med mad og drikke gav endvidere et sundt barn, så jo mindre man kunne spise børn af med jo bedre. Ja, de smitsomme sygdomme trivedes i trange stuer. I lærerboligen var der lys og luft, og dog slog tragedien ned her. I 1851 blev Emma og Mads syge. Halsbetændelse så det ud til. Det var også det, præsten angav som dødsårsag i kirkebogen. Antagelig skarlagensfeber, der netop gav en kraftig halsbetændelse, og som ramte hårdt, hvor den brød ud. Først måtte Emma på ni år begraves i maj. Det blev juli, og endnu engang måtte Jørgen og Else stå på kirkegården i Vennebjerg og tage afsked med et barn, da seksårige Mads blev sænket i graven. Det var en tung sorg. Bedre blev det ikke, da Else i 1853 bragte en dødfødt datter til verden. Flere gange havde Else nu måttet opleve tab, første gang da hun som barn mistede sin egen mor. Førend man kan opdrage sine børn, skrev han, må man forædle sig selv, gerne gennem læsning af gode bøger. Gennem forstandsøvelser kan man så opøve barnets evne til at tænke. Og tag endelig barnet med ud i naturen, så det kan undres over Guds skaberværk, for dyb gudsfrygt og sand kristendom er det vigtigste af alt. Men "Den største hindring for dig, min ven! i at indplante i dine børn din egen bedre tænkemåde og den ånd, som du besjæles af, er det, om din ægtefælle ikke harmonerer med dig. Dette er rigtignok en hård prøvelse og et tungt kors." Selv skulle Jørgen på smertelig vis komme til at sande netop disse linjer. Ikke kun det åndelige lå Jørgen på sinde. Det indre og det ydre følges jo ad, så renlighed, mad og drikke, søvn og hvile fik også nogle ord med på vejen. Ofte havde Jørgen stået i bondestuer, hvor luften var så beklumret, at Vennebjerg Kirke.

3 Mormonerne kommer til Vennebjerg I 1852 blev "Vendsyssel Konference" oprettet. Mormonerne var kommet til Danmark i 1850, allerede her to år efter var mormonerne i Nordjylland så talrige, at Vendsyssel blev skilt fra som et særligt område (kaldet en konference). Mormonmøderne kunne samle over 100 mennesker. De fleste kom vel af nysgerrighed, men flere blev grebet af prædikanternes budskab om et land, der lå så langt borte, og som de kaldte Zion ligesom det hellige bjerg i Jerusalem. Her ville Gud samle sine trofaste i de sidste dage, inden Kristus kom igen. Kun de mennesker, som befandt sig i Zion, ville blive frelst. (Zion=Utah). Mormonernes lære om polygamiet mødte stor modstand. I 1854 kom det frem, at mormonerne i Vendsyssel allerede havde indført flerkoneriet. 1 Kilden viste sig at være pastor J.F. Pape til Jelstrup-Lyngby, men selv om historien ikke holdt vand, skabte den stort røre. Denne og andre episoder leverede samtalestof til hjemmene. Konflikten mellem ægtefællerne var uundgåelig. Lorenz fortæller videre: "Mor fik bevilget skilsmisse efter landets lov, og hun flyttede til Hjørring. Ifølge loven kunne mor ikke få de mindreårige børn med sig, så Aurora, Noomi og jeg selv (Lorenz) blev hos far." Conradine, Helene og Søren rejste også fra hjemmet. Ifølge kirkebogen forlod de to piger Vennebjerg i Her er de opført som tyende, og målet er Hjørring. Søren fulgte efter i 1858, "blikkenslagerlærling til Hjørring", oplyser kirkebogen. Jørgen Mariager blev bitter på mormonerne, der havde taget hans kone fra ham. Lorenz fortæller: "Når mormonerne herefter holdt møde på egnen, kunne hans elever finde på at smide spande med vand ind ad vinduerne til dem, mens de råbte: "Skal I døbes derinde?" En af de store drenge satte også en stor drage op og råbte så: "Kom ud og se den Helligånd" han blev nu senere selv mormon og rejste til Utah. Myndighederne tog sig aldrig af den slags uroligheder omkring mormonerne. Skolelærer og kirkesanger Jørgen Mariager var en åben og fordomsfri mand. Et sandt barn af oplysningstiden. Mormoner skulle bekæmpes med ord, og derfor inviterede han dem til at holde møde i skolen. Lidet anede han, hvilke stærke kræfter, han slap løs! "Det var vist i 1856, at mormonerne holdt møde hos os", skrev sønnen Lorenz i sine erindringer. "Der skete imidlertid det, at mor og alle os børn syntes vældig godt om mormonerne. De fremstod som Guds sendebud, der drog rundt drevet af næstekærlighed for at bringe os sandheden om frelsen". Når mormonerne fortalte om børn og forældre, der skulle være sammen i evigheden, ramte det måske netop Else helt ind i hjerteroden. Hun blev overbevist om, at den eneste sande tro var mormonernes. 1 N.P. Petersen: Da mormonerne kom til Nordjylland, Side Rubjerg Knude. Høfligst lånt fra Far tog os med mange steder hen. En episode i 1857 glemmer jeg aldrig. Far, Søren, Aurora og jeg ville en søndag gå en eftermiddagstur. Vi gik ad en sti ned på stranden ved Rubjerg Knude, og herfra ville vi gå til Lønstrup. På denne strækning rejser klinterne sig op til 200 meter over havet. Vi havde ikke gået langt, før tidevandet begyndte at komme ind. Hver bølge kom nærmere mod os, indtil vi gik helt inde ved klinten. Vandet steg, og bølgerne slog mod mit bryst. Far bar Aurora. Vi to drenge måtte klare os selv. Mange gange trak bølgerne mig med ud, men jeg kom op igen. Hver gang en bølge trak sig tilbage, løb vi alt, hvad vi kunne, indtil vi kom til et sted, hvor

4 stranden var bredere, og hvor bølgerne ikke nåede helt op til klinten. Aurora og jeg gik forrest. Pludselig lød det som torden, men det var midt på dagen, og vejret var helt klart. Vi blev bange og kiggede efter far og Søren. Far pegede og gjorde fagter og ville have os til at løbe ud mod vandet, hvad vi gjorde. Vi var kun nået få meter væk, da et jordskred ramte stranden og kastede mig ned og dækkede mig, så jeg kun havde hovedet fri. Aurora fik snart fat i mine arme og fik mig befriet, da et nyt skred rutschede nedad, men vi slap bort og nåede sikkert hjem. J.C.A. Weiby, der døbte os som mormoner i timen lige før midnat. Mor havde fået pas til os alle sammen på borgmesterens kontor, og hun havde betalt godt for dem. På mit pas hed jeg Jens Andersen, og det navn holdt jeg fast ved, indtil vi var i sikkerhed ude på Atlanterhavet. De andre havde lignende opdigtede navne. Vi tog med hjuldamperen Valdemar til København, hvor vi ankom ved solopgang den 26. april. Det var et smukt syn at sejle ned gennem Øresund. Derfra tog vi til Korsør, hvor vi kom med en damper til Kiel. Videre med vogn til Hamborg, og her kom vi igen om bord på en damper, denne gang til Hull i England. Jeg var ganske flov over, så søsyg jeg var under sejladsen til England. Da vi nåede Hull, blev passene checket, men der var ingen problemer. Vi turde ikke indlogere os på et hotel af frygt for, at far skulle søge efter os eller telegrafere, at vi skulle standses, så vi overnattede hos private. Dér boede vi to eller tre dage, indtil mormonemigranterne fra Danmark ankom, og så fulgtes vi med dem." Jens Christian Andersen Weibye, født 1824 i Vejby. Præsident for mormonerne i Vendsyssel Else havde allieret sig med ham ved flugten med børnene. Måske kendte hun ham hjemmefra, afstanden mellem Vennebjerg og Vejby er kort. Sikkert er det, at Else har deltaget i de møder, han afholdt. Illustration fra Andrew Jenson: History of the Scandinavian Mission I 1859 begav Helene sig mod det hellige land, Zion. Året efter fulgte mor, Conradine, Aurora, Noomi og jeg selv efter. Det gik sådan for sig: Mor bad far om lov til at tage os børn med til Gjøl et par uger. Far samtykkede, da det meste af vores familie boede på Gjøl. Vi begyndte vores rejse den 23. april Dén mandag morgen tog vi med postvognen til Aalborg. I Aalborg mødtes vi med ældste William Tapscott. I Liverpool gik 730 mormoner om bord på skibet William Tapscott. Overfarten bød på hårdt vejr, men efter 35 dage på havet gik man i land i New York. Blot 10 skandinaver var døde undervejs. På vej over prærien blev Else meget syg, og hun levede kun 1½ dag derefter. Det var et hårdt slag. Hun blev begravet i Nebraska, 10 miles vest for Little Horn River. Børnene satte en indhegning op om graven, for at kvæget ikke skulle træde på deres mors grav.

5 Helene fødte Hans Hansen 15 børn, men opslidt af børnefødsler og tusinde daglige gøremål døde hun i 1895 kun 54 år gammel. Svenskeren Carl Widerborg holdt begravelsestalen for Else. Inden han emigrerede i 1860, havde han været den øverste for mormonerne i Skandinavien. Illustration fra Andrew Jenson: History of the Scandinavian Mission Carl Widerborg prædikede ved Elses begravelse. Han siges at have været en formidabel taler, den bedste mormonerne nogen sinde havde haft. Else fik efter forholdene en smuk begravelse, og det er mere, end der kan siges om så mange andre mormoner, der bukkede under på vej mod Zion. Først i oktober ankom de fire søskende til Salt Lake City, hvor emigranterne blev modtaget af et messingband. Sådan gik det pigerne Helene, Conradine, Aurora og Noomi Helene var den første af børnene fra Vennebjerg Skole, der emigrerede (1859). På vej over prærien havde hun grædende sat sig på en kasse med sine ømme, blødende, smertende fødder. Nordfynboen Hans Hansen trøstede hende, og de blev senere gift. Da Lorenz i 1860 opsøgte sin søster, konstaterede han, at Hans Hansen ikke var noget behageligt bekendtskab, og han forlod søsteren og svogeren. Helene. Foto i slægtens eje. Conradine måtte efter sigende forlade sin forlovede i Vennebjerg. En anden ung mand, Nephi Johnson, der ledede Conradines gruppe over prærien, trådte i stedet, og de blev gift så snart, de nåede Zion. Nephi opnåede at få tre koner, som tilsammen fødte ham 27 børn, 16 af dem var Conradines. Han havde i øvrigt haft et nært bekendtskab med mormonkirkens grundlægger, profeten Joseph Smith, og selv blev han med tiden en højt estimeret patriark i kirken. I Utah blev det ulovligt at have mere end én kone, polygame mænd blev simpelthen fængslet. Da Nephi i 1889 indgik et nyt ægteskab med Bodil fra Samsø, flyttede de nygifte derfor skyndsomt til Mexico. Conradine døde i Utah knap 70 år gammel i 1908.

6 Aurora fandt et hjem hos Maren og Mads Christian Jensen. Konen var møllerdatter fra Bastholm Mølle i Vrejlev Sogn, så Aurora var atter blandt sine egne. Mads Chr. Jensen var fra Elling Sogn, men havde bosat sig ved Bastholm. Ægteparret havde været blandt de første til at tage mormonernes tro til sig. Den kunne man læse i Hjørring Amtstidende 2, at en meget agtet husmand og møllebygger, Mads Chr. Jensen, for omtrent ¾ år siden tillige med sin familie var blevet ophøjet i de saliges (mormonernes) tal ved neddypning i Bastholm mølledam, og at der siden havde været holdt hyppige og velbesøgte møder i hans hus. Flere havde ladet sig vaske rene i den nærliggende mølledam, og blandt dem levede flere sammen uden kirkens bistand. Det var i øvrigt kommet til voldsomme optøjer på stedet. Noomi er der ikke mange efterretninger om. Hun siges at være blevet gift med en George Phelps og at være afgået ved døden 71 år gammel i Californien i Sådan gik det drengene - Lorenz og Søren Samme år besluttede Maren og Mads Chr. Jensen sig for at forlade Danmark. Den allerførste håndfuld danske mormoner drog mod Utah i januar I løbet af året organiserede man udvandringen, men da Maren og Mads sidst på året tog af sted, var alle vanskeligheder langt fra ryddet af vejen, og først efter hårde strabadser og mange dødsfald var man efter næsten ti måneders rejse nået frem til Utah. Aurora flyttede nu ind hos dette stærkt troende ægtepar. Husstanden talte endvidere to medhustruer og en kæmpestor børneflok. Da Aurora havde opholdt sig lidt over et år på stedet, blev hun Mads Chr. Jensens fjerde kone. Hun var da lige fyldt 15 år. For mormoner er ægteskabet helligt, og hvis det var Guds vilje, at de skulle leve således, kunne de også nok det. Dernæst var det at føde Guds børn til verden det største af alt. Auroras første barn levede dog kun syv uger. Andet barn levede ti måneder. Det tredje var det eneste, som blev voksen. Da hun lige var fyldt 21, fødte hun tvillinger, som kun levede to uger. For Aurora selv blev livets lys også slukket. Spinkel, lys i huden og med sit mørke hår, havde hun været en køn pige, Aurora fra Vennebjerg, altid med et venligt smil. Død feb Lorenz Mariager. Mange emigranter antog mere engelsk klingende navne, også Lorenz, der i USA kaldte sig Lawrence Mariger. Det er Lorenz meget fyldige erindringer, der ligger til grund for nærværende artikel. Foto fra Scandinavian Jubilee Album Utah Lorenz var kun 12 år, da han ankom til Utah, så han boede de første år hos Conradine og Nephi. I 1870 sendte kirken ham ud for at anlægge byen Kanab. 2 N.P. Petersen: Da mormonerne kom til Nordjylland, Side

7 Lorenz bror, Søren, havde været den sidste af søskendeflokken, der blev mormon, og han var nu også i Utah. I 1874 tilkaldte han Lorenz, da han var blevet forgiftet af nogle kemikalier på sin arbejdsplads. Søren var 32 år, han vidste, han skulle dø, og han bad Lorenz om at sørge for det fornødne, hvilket skete. Dvs. at Lorenz i templet fik familien beseglet til hinanden, så den kunne være sammen til evig tid. I 1877 blev Lorenz gift med en Sarah Stewart. De oprettede og drev en givtig butik, da Lorenz i 1879 blev sendt på mission til Danmark. Lorenz havde næsten glemt det danske, men kom snart efter det. Hans første tanker i Danmark gjaldt hans far. Han så ham på gaden, trådte hen til ham og spurgte, om hans navn var Mariager? Gav ham derpå hånden. Jørgen Mariager spurgte, hvem den fremmede var, og han syntes ikke at tro, det var hans søn. Endelig bød han Lorenz med hjem. Han omfavnede ham, bød ham te eller kaffe med en dram til og blev højlydt forbavset over, at Lorenz som mormon ikke nød den slags. Gensynsglæden var stor, men da det kom til en snak om mormonismen, var Jørgen Mariager ubøjelig. Lorenz besøgte hele sin store familie. Hans missionsarbejde fyldte dog næsten al hans tid. Han holdt 179 vækkelsesmøder i de to år, han var i Danmark, og han døbte selv 23 som mormoner. Hjemme i Utah igen fik han travlt med at rette op på butikken, som hans kone havde haft ondt ved at passe, mens han var væk. Handlen var god, Lorenz blev ligefrem så velhavende, at han i 1882 kunne ægte en kone mere, Melinda Farnsworth. Da det få år efter blev umuligt at have mere end en kone, rykkede Melinda de få miles fra Kanab og over grænsen til Arizona. Lorenz kom for retten anklaget for bigami, hans børn blev afhørt, men af mangel på beviser, blev han løsladt. Børnene ville ikke vedgå, at de havde halve søskende, kendte end ikke begrebet, så de påstod hårdnakket, at deres søskende var hele. Lorenz flyttede i 1892 til Salt Lake City sammen med sine to koner, men da bigami stadig straffedes strengt, måtte Melinda atter flytte til en anden stat. Denne gang til Idaho. Lorenz var hele livet tro mod kirken, han blev udnævnt til præst og varetog i øvrigt adskillige tillidsposter. Død Jørgen Mariager Tilbage er kun at fortælle at Jørgen Mariager giftede sig igen. Den 14. december 1860 ægtede han enken Johanne Thomsen, og de fik datteren Monika. Han var lærer i Vennebjerg i 43 år, og man kan vel mene, at han døde mæt af dage, da han lukkede sine øjne den 6. august Gravmindet over Else og Jørgen Mariagers børn, Emma og Mads, findes tæt ved indgangen til Vennebjerg Kirke. Som noget helt usædvanligt er gravmindet over Else og Jørgens to børn, Emma og Mads, bevaret på Vennebjerg Kirkegård. Inskriptionen lyder: Her hviler Støvet af de tvende Sødskende Emma Christence Mariager og Mads Jensen Mariager hun 9 1/4 og han 6 1/4 Aar gamle (usikkert) De døde begge i Foraaret 1851 og (usikkert) savnes smerteligt af deres Forældre (usikkert) Skolelærer og Kirkes. (usikkert) Mariager og Hustru Else f. Mariager Math (ulæseligt, formentlig citat)

8 OVERSIGT over børnene fra Vennebjerg Skole og deres fødselsdage: Conradine Albertine Sørensen Mariager Ane Helene Johanne Mariager Søren Alfred Mariager Emma Christense Mariager Mads Jensen Mariager Aurora Mariager Lorenz Christian Mariager Noomi Dagmar Mariager. LITTERATUR Læs mere om mormonerne i Vendsyssel i Vendsyssel NU & DA 1997, hvor Henrik Bredmose Simonsen skrev om "En mormonpige fra Rakkeby". FORFATTER Margit Egdal. Født Bibliotekar, lokalhistoriker og forfatter. Har arbejdet særskilt med mormonernes historie. Studieture og foredragsturné til Utah i 1999 og Udgivet kildesamlingen "Mads Nielsen, David og Mette Marie i Guds eget land", 2000, og "Miraklet på Fyn", 2002, om de fynske mormoner. ARTIKLEN Artiklen er skrevet til Vendsyssel Nu & Da Nye fotos fra Vennebjerg Kirke og kirkegård er taget af Margit Egdal. KILDER Lorenz erindringer kan læses i original i "Historical Department" i mormon-kirkens hovedkvarter i Salt Lake City. Flere børn eller børnebørn har skrevet erindringer, som kan ses i arkivet i Pioneer Memorial Museum i Salt Lake city, og her er der mulighed for kopier. Ved Vennebjerg Kirke. Vennebjerg Kirke.

9 Motiver fra Jelstrup præstegård. Det var her, debatten om flerkoneri i Vendsyssel startede i 1850'erne, og som gav anledning til bekymring ud over det ganske land. Da Mathilde malkede på den fredelige gårdsplads i 1904, var den store mormonvækkelse dog for længst overstået..

10 Køerne trækkes ud, mens Mezze-Christian er ved at riste kartofler i kokasser. Ved synet af vogterdrengen tænker man på Ole, der sad på en knold og sang, mens udflugtslængsler i hjertet sved. Kunne det være fristende at tage med mormonerne og opleve det store udland? Eller kunne man drømme om bedre sociale kår og tage med mormonerne af økonomiske grunde? Begge tankegange er gyldige, når det gælder såkaldte almindelige udvandrere, men for mormonerne var det anderledes. De udvandrede på grund af deres tro, og det gjaldt livet for dem, i al fald det evige liv. De måtte og skulle af sted. Forfulgt og forhadt i Danmark nej, man blev ikke mormon på skrømt. Men for Guds skyld! Disse enestående fotos fra Jelstrup, af vogterdrengen og af drengen, der rister kartofler i kokasserne, stammer fra et fotoalbum, som blev afleveret i lokalarkivet i Otterup. Albummets oprindelse og fotografen var giveren ukendt. Men hvilket album! Fyldt med de skønneste fotos fra hele Danmark, tydeligt professionelt optaget. Albummet findes i dag i Det kongelige Bibliotek.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER "1

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER 1 Mette Olesdatter Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave METTE OLESDATTER "1 METTE OLESDATTER "2 Mette Olesdatter *1789-1880 Mette Olesdatter blev født den 1. november

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38.

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. 1 Der er ni måneder til juleaften. Derfor hører vi i dag om Marias bebudelse. Hvad der skulle ske hende overgik langt hendes forstand, men hun nægtede alligevel

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

N I. Arbejdsark. Orienteringsløb

N I. Arbejdsark. Orienteringsløb V Orienteringsløb - Klip et sæt bogstaver ud til hvert hold (kopiér dette ark i samme antal som antal hold). Husk at fordele bogstaverne ud på posterne. Grupperne får udleveret disse bogstaver, når de

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. AMEN

Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. AMEN 1. søndag efter Hellig tre Konger, Hurup og Ørum Lukas 2, 41 52 Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. AMEN De fleste familier har deres egne små anekdoter eller fortællinger. Nogle

Læs mere

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22.

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 1 Dagens tekst er hentet fra Jesu afskedstale den sidste aften, han er sammen med sine disciple inden sin tilfangetagelse, lidelse, død og opstandelse. Han forudsiger,

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

Tråde i Trine Kræn s liv

Tråde i Trine Kræn s liv EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1988.1 (14. årgang ). Siderne 44-53 Tråde i Trine Kræn s liv Af ANNA LISE RASMUSSEN En gulnet koppeattest dateret 9. august 1861 danner indledningen

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene:

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene: Familien Danmark Tema: Familieliv Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Hvor er Michael Svarer professor? Hvad viser Michaels Svarers forskning? Hvornår finder vi typisk vores partner? Hvor mange

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende?

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende? Ida i 6. klasse har afleveret en stil, hvor hun beskriver, at hun hader, at faderen hver aften kommer ind på hendes værelse, når hun ligger i sin seng. Han stikker hånden ind under dynen. Ida lader, som

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs.

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 6. s. e. påske II 8. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 252 Til himmels fór 299 Ånd over ånder 334 Guds kirkes grund 289 Nu bede vi den Helligånd 217 Min Jesus lad 288 Drag ind af disse porte Bøn: Vor Gud

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt. 07-11-2016 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2016. Tekst. Matt. 5,13-16 Vi er fælles om livet og om det at være mennesker. Vi er fælles om at smage livet med alle dets nuancer af surt og sødt, af

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Tales of GloryTil brug i dit hjem

Tales of GloryTil brug i dit hjem Daniels Gud er den stærkeste og hjælper sit folk 1 Daniel i løvekulen Tales of GloryTil brug i dit hjem Målgruppe: 2 9 år Bibeltekst: Dan 6,6-27 Rekvisitter: Grundsæt. Pointe: Daniels Gud er den stærkeste

Læs mere

I havde fejret Rickys 18 ars fødselsdag derhjernme i lørdags. Ricky er død. Ricky døde natten til søndag.

I havde fejret Rickys 18 ars fødselsdag derhjernme i lørdags. Ricky er død. Ricky døde natten til søndag. Ricky er død. Ricky døde natten til søndag. I havde fejret Rickys 18 ars fødselsdag derhjernme i lørdags. Om aftenen tog Ricky til fest sammen med sine venner. Festen endte i tragedie. En tragedie, I der

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere