Skolelærer Jørgen Mariager i Vennebjerg, og hvad der hændte, da konen blev mormon.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolelærer Jørgen Mariager i Vennebjerg, og hvad der hændte, da konen blev mormon."

Transkript

1 Skolelærer Jørgen Mariager i Vennebjerg, og hvad der hændte, da konen blev mormon. Af Margit Egdal Det vakte givet stor opsigt, da den kendte skolemand i Vennebjerg, Jørgen Mariager, måtte skilles fra sin kone. Han var en af sognets autoriteter, agtet og respekteret. Skilles? Hvordan var det overhovedet kommet så vidt? Første del af historien kunne være fortællingen om en helt almindelig skolelærer et eller andet sted i Danmark, men midt i 1850'erne skete der noget, som for altid ændrede livet for Jørgen Mariager i Vennebjerg og for mange andre på egnen. Mormonerne kom! Historien begynder den 14. marts 1810, hvor Jørgen Sørensen Mariager kom til verden på Gjøl. Det var dengang, Gjøl endnu var en ø. Senere blev den lille ø i Limfjorden jo forbundet med fastlandet. Jørgen var søn af skolelæreren i Gjøl, Søren Sørensen Mariager og hustru Anne Cathrine Jørgensdatter. Det lå lige for, at Jørgen skulle gå i sin fars fodspor. Efter skolelovens indførelse i 1814 skulle alle børn undervises, og man var begyndt at uddanne skolelærerne. Snedsted Seminarium i Thy havde i 1812 fået særlig kongelig anerkendelse af Frederik VI som seminarium for Nørrejylland "for indtil 15 subjekter af bondestanden". Hertil drog den 20-årige Jørgen i Seminariet var startet af sognepræsten i Snedsted, Ludvig Bentzon, der også var stedets første forstander. Samme år, som Jørgen begyndte på seminariet, blev lic.theol. Gerhard Brammer ny forstander. Skolemiljøet var frugtbart og befordrende for ånd og tanke. Uden tvivl har årene i Snedsted udviklet og næret Jørgens interesse for pædagogik. Det var i øvrigt også her i Snedsted, at Danmarks kendteste skolemand, Christen Kold, blev udklækket i Christen Kold. Efter to års uddannelse i Snedsted fik Jørgen i 1832 sin eksamen med den næsthøjeste karakter "Meget duelig", og Jørgen tog tilbage til Gjøl og blev hjælpelærer hos sin far. Familien Mariager i Gjøl talte ikke kun lærerfamilien. Sognefoged Mads Jensen Mariager og hustru sad på en gård samme sted. I denne forbindelse er det dog kun datteren Else, der er af interesse. Else var en opvakt pige, og ved sin konfirmation havde hun udmærket sig med "fortrinlige gode kundskaber i kristendom". Hun var godt 1½ år yngre end sin fætter Jørgen. Faktisk var fætter og kusine næsten jævnaldrende, og de havde jo kendt hinanden altid, så de besluttede at gifte sig. Brylluppet stod i Gjøl Kirke den 5. oktober I 1838 blev der opslået et lærerembede i Vennebjerg. Jørgen søgte og fik stillingen, og samme år flyttede han og Else ind i skolen i Vennebjerg.

2 Det første barn meldte sin ankomst i oktober 1838, Conradine, blev datteren kaldt. Derefter fulgte Helene i 1840, tvillingerne Søren og Emma i 1842, Mads i 1845, Aurora i 1847, Lorenz i 1848 og Noomi i Til sidst talte børneflokken otte børn. Børnene blev døbt i Vennebjerg Kirke. Af kirkebogen fremgår det, at flere af sognets gårdmænd stod fadder til børnene, ligesom skolelærerne fra naboskolerne nød samme ære. Vennebjerg kirke. Hver søndag passede Jørgen sit hverv som kirkesanger i Vennebjerg, og børnene, som han tog sig meget af, krævede også sit. Midt i det hele fik han tid til at udgive en bog, "Om Børneopdragelse i Hjemmet for Forældre blandt Almuen" (1846). han kun med besvær kunne trække vejret. Denne fordærvede luft indåndede man, og urenhederne var årsag til ikke så få sygdomme. Mange kunne heller ikke drømme om at vaske kroppen, men kom kun vand på ansigt og hænder, hvilket jo igen var befordrende for alskens sygdomme. Mådehold med mad og drikke gav endvidere et sundt barn, så jo mindre man kunne spise børn af med jo bedre. Ja, de smitsomme sygdomme trivedes i trange stuer. I lærerboligen var der lys og luft, og dog slog tragedien ned her. I 1851 blev Emma og Mads syge. Halsbetændelse så det ud til. Det var også det, præsten angav som dødsårsag i kirkebogen. Antagelig skarlagensfeber, der netop gav en kraftig halsbetændelse, og som ramte hårdt, hvor den brød ud. Først måtte Emma på ni år begraves i maj. Det blev juli, og endnu engang måtte Jørgen og Else stå på kirkegården i Vennebjerg og tage afsked med et barn, da seksårige Mads blev sænket i graven. Det var en tung sorg. Bedre blev det ikke, da Else i 1853 bragte en dødfødt datter til verden. Flere gange havde Else nu måttet opleve tab, første gang da hun som barn mistede sin egen mor. Førend man kan opdrage sine børn, skrev han, må man forædle sig selv, gerne gennem læsning af gode bøger. Gennem forstandsøvelser kan man så opøve barnets evne til at tænke. Og tag endelig barnet med ud i naturen, så det kan undres over Guds skaberværk, for dyb gudsfrygt og sand kristendom er det vigtigste af alt. Men "Den største hindring for dig, min ven! i at indplante i dine børn din egen bedre tænkemåde og den ånd, som du besjæles af, er det, om din ægtefælle ikke harmonerer med dig. Dette er rigtignok en hård prøvelse og et tungt kors." Selv skulle Jørgen på smertelig vis komme til at sande netop disse linjer. Ikke kun det åndelige lå Jørgen på sinde. Det indre og det ydre følges jo ad, så renlighed, mad og drikke, søvn og hvile fik også nogle ord med på vejen. Ofte havde Jørgen stået i bondestuer, hvor luften var så beklumret, at Vennebjerg Kirke.

3 Mormonerne kommer til Vennebjerg I 1852 blev "Vendsyssel Konference" oprettet. Mormonerne var kommet til Danmark i 1850, allerede her to år efter var mormonerne i Nordjylland så talrige, at Vendsyssel blev skilt fra som et særligt område (kaldet en konference). Mormonmøderne kunne samle over 100 mennesker. De fleste kom vel af nysgerrighed, men flere blev grebet af prædikanternes budskab om et land, der lå så langt borte, og som de kaldte Zion ligesom det hellige bjerg i Jerusalem. Her ville Gud samle sine trofaste i de sidste dage, inden Kristus kom igen. Kun de mennesker, som befandt sig i Zion, ville blive frelst. (Zion=Utah). Mormonernes lære om polygamiet mødte stor modstand. I 1854 kom det frem, at mormonerne i Vendsyssel allerede havde indført flerkoneriet. 1 Kilden viste sig at være pastor J.F. Pape til Jelstrup-Lyngby, men selv om historien ikke holdt vand, skabte den stort røre. Denne og andre episoder leverede samtalestof til hjemmene. Konflikten mellem ægtefællerne var uundgåelig. Lorenz fortæller videre: "Mor fik bevilget skilsmisse efter landets lov, og hun flyttede til Hjørring. Ifølge loven kunne mor ikke få de mindreårige børn med sig, så Aurora, Noomi og jeg selv (Lorenz) blev hos far." Conradine, Helene og Søren rejste også fra hjemmet. Ifølge kirkebogen forlod de to piger Vennebjerg i Her er de opført som tyende, og målet er Hjørring. Søren fulgte efter i 1858, "blikkenslagerlærling til Hjørring", oplyser kirkebogen. Jørgen Mariager blev bitter på mormonerne, der havde taget hans kone fra ham. Lorenz fortæller: "Når mormonerne herefter holdt møde på egnen, kunne hans elever finde på at smide spande med vand ind ad vinduerne til dem, mens de råbte: "Skal I døbes derinde?" En af de store drenge satte også en stor drage op og råbte så: "Kom ud og se den Helligånd" han blev nu senere selv mormon og rejste til Utah. Myndighederne tog sig aldrig af den slags uroligheder omkring mormonerne. Skolelærer og kirkesanger Jørgen Mariager var en åben og fordomsfri mand. Et sandt barn af oplysningstiden. Mormoner skulle bekæmpes med ord, og derfor inviterede han dem til at holde møde i skolen. Lidet anede han, hvilke stærke kræfter, han slap løs! "Det var vist i 1856, at mormonerne holdt møde hos os", skrev sønnen Lorenz i sine erindringer. "Der skete imidlertid det, at mor og alle os børn syntes vældig godt om mormonerne. De fremstod som Guds sendebud, der drog rundt drevet af næstekærlighed for at bringe os sandheden om frelsen". Når mormonerne fortalte om børn og forældre, der skulle være sammen i evigheden, ramte det måske netop Else helt ind i hjerteroden. Hun blev overbevist om, at den eneste sande tro var mormonernes. 1 N.P. Petersen: Da mormonerne kom til Nordjylland, Side Rubjerg Knude. Høfligst lånt fra Far tog os med mange steder hen. En episode i 1857 glemmer jeg aldrig. Far, Søren, Aurora og jeg ville en søndag gå en eftermiddagstur. Vi gik ad en sti ned på stranden ved Rubjerg Knude, og herfra ville vi gå til Lønstrup. På denne strækning rejser klinterne sig op til 200 meter over havet. Vi havde ikke gået langt, før tidevandet begyndte at komme ind. Hver bølge kom nærmere mod os, indtil vi gik helt inde ved klinten. Vandet steg, og bølgerne slog mod mit bryst. Far bar Aurora. Vi to drenge måtte klare os selv. Mange gange trak bølgerne mig med ud, men jeg kom op igen. Hver gang en bølge trak sig tilbage, løb vi alt, hvad vi kunne, indtil vi kom til et sted, hvor

4 stranden var bredere, og hvor bølgerne ikke nåede helt op til klinten. Aurora og jeg gik forrest. Pludselig lød det som torden, men det var midt på dagen, og vejret var helt klart. Vi blev bange og kiggede efter far og Søren. Far pegede og gjorde fagter og ville have os til at løbe ud mod vandet, hvad vi gjorde. Vi var kun nået få meter væk, da et jordskred ramte stranden og kastede mig ned og dækkede mig, så jeg kun havde hovedet fri. Aurora fik snart fat i mine arme og fik mig befriet, da et nyt skred rutschede nedad, men vi slap bort og nåede sikkert hjem. J.C.A. Weiby, der døbte os som mormoner i timen lige før midnat. Mor havde fået pas til os alle sammen på borgmesterens kontor, og hun havde betalt godt for dem. På mit pas hed jeg Jens Andersen, og det navn holdt jeg fast ved, indtil vi var i sikkerhed ude på Atlanterhavet. De andre havde lignende opdigtede navne. Vi tog med hjuldamperen Valdemar til København, hvor vi ankom ved solopgang den 26. april. Det var et smukt syn at sejle ned gennem Øresund. Derfra tog vi til Korsør, hvor vi kom med en damper til Kiel. Videre med vogn til Hamborg, og her kom vi igen om bord på en damper, denne gang til Hull i England. Jeg var ganske flov over, så søsyg jeg var under sejladsen til England. Da vi nåede Hull, blev passene checket, men der var ingen problemer. Vi turde ikke indlogere os på et hotel af frygt for, at far skulle søge efter os eller telegrafere, at vi skulle standses, så vi overnattede hos private. Dér boede vi to eller tre dage, indtil mormonemigranterne fra Danmark ankom, og så fulgtes vi med dem." Jens Christian Andersen Weibye, født 1824 i Vejby. Præsident for mormonerne i Vendsyssel Else havde allieret sig med ham ved flugten med børnene. Måske kendte hun ham hjemmefra, afstanden mellem Vennebjerg og Vejby er kort. Sikkert er det, at Else har deltaget i de møder, han afholdt. Illustration fra Andrew Jenson: History of the Scandinavian Mission I 1859 begav Helene sig mod det hellige land, Zion. Året efter fulgte mor, Conradine, Aurora, Noomi og jeg selv efter. Det gik sådan for sig: Mor bad far om lov til at tage os børn med til Gjøl et par uger. Far samtykkede, da det meste af vores familie boede på Gjøl. Vi begyndte vores rejse den 23. april Dén mandag morgen tog vi med postvognen til Aalborg. I Aalborg mødtes vi med ældste William Tapscott. I Liverpool gik 730 mormoner om bord på skibet William Tapscott. Overfarten bød på hårdt vejr, men efter 35 dage på havet gik man i land i New York. Blot 10 skandinaver var døde undervejs. På vej over prærien blev Else meget syg, og hun levede kun 1½ dag derefter. Det var et hårdt slag. Hun blev begravet i Nebraska, 10 miles vest for Little Horn River. Børnene satte en indhegning op om graven, for at kvæget ikke skulle træde på deres mors grav.

5 Helene fødte Hans Hansen 15 børn, men opslidt af børnefødsler og tusinde daglige gøremål døde hun i 1895 kun 54 år gammel. Svenskeren Carl Widerborg holdt begravelsestalen for Else. Inden han emigrerede i 1860, havde han været den øverste for mormonerne i Skandinavien. Illustration fra Andrew Jenson: History of the Scandinavian Mission Carl Widerborg prædikede ved Elses begravelse. Han siges at have været en formidabel taler, den bedste mormonerne nogen sinde havde haft. Else fik efter forholdene en smuk begravelse, og det er mere, end der kan siges om så mange andre mormoner, der bukkede under på vej mod Zion. Først i oktober ankom de fire søskende til Salt Lake City, hvor emigranterne blev modtaget af et messingband. Sådan gik det pigerne Helene, Conradine, Aurora og Noomi Helene var den første af børnene fra Vennebjerg Skole, der emigrerede (1859). På vej over prærien havde hun grædende sat sig på en kasse med sine ømme, blødende, smertende fødder. Nordfynboen Hans Hansen trøstede hende, og de blev senere gift. Da Lorenz i 1860 opsøgte sin søster, konstaterede han, at Hans Hansen ikke var noget behageligt bekendtskab, og han forlod søsteren og svogeren. Helene. Foto i slægtens eje. Conradine måtte efter sigende forlade sin forlovede i Vennebjerg. En anden ung mand, Nephi Johnson, der ledede Conradines gruppe over prærien, trådte i stedet, og de blev gift så snart, de nåede Zion. Nephi opnåede at få tre koner, som tilsammen fødte ham 27 børn, 16 af dem var Conradines. Han havde i øvrigt haft et nært bekendtskab med mormonkirkens grundlægger, profeten Joseph Smith, og selv blev han med tiden en højt estimeret patriark i kirken. I Utah blev det ulovligt at have mere end én kone, polygame mænd blev simpelthen fængslet. Da Nephi i 1889 indgik et nyt ægteskab med Bodil fra Samsø, flyttede de nygifte derfor skyndsomt til Mexico. Conradine døde i Utah knap 70 år gammel i 1908.

6 Aurora fandt et hjem hos Maren og Mads Christian Jensen. Konen var møllerdatter fra Bastholm Mølle i Vrejlev Sogn, så Aurora var atter blandt sine egne. Mads Chr. Jensen var fra Elling Sogn, men havde bosat sig ved Bastholm. Ægteparret havde været blandt de første til at tage mormonernes tro til sig. Den kunne man læse i Hjørring Amtstidende 2, at en meget agtet husmand og møllebygger, Mads Chr. Jensen, for omtrent ¾ år siden tillige med sin familie var blevet ophøjet i de saliges (mormonernes) tal ved neddypning i Bastholm mølledam, og at der siden havde været holdt hyppige og velbesøgte møder i hans hus. Flere havde ladet sig vaske rene i den nærliggende mølledam, og blandt dem levede flere sammen uden kirkens bistand. Det var i øvrigt kommet til voldsomme optøjer på stedet. Noomi er der ikke mange efterretninger om. Hun siges at være blevet gift med en George Phelps og at være afgået ved døden 71 år gammel i Californien i Sådan gik det drengene - Lorenz og Søren Samme år besluttede Maren og Mads Chr. Jensen sig for at forlade Danmark. Den allerførste håndfuld danske mormoner drog mod Utah i januar I løbet af året organiserede man udvandringen, men da Maren og Mads sidst på året tog af sted, var alle vanskeligheder langt fra ryddet af vejen, og først efter hårde strabadser og mange dødsfald var man efter næsten ti måneders rejse nået frem til Utah. Aurora flyttede nu ind hos dette stærkt troende ægtepar. Husstanden talte endvidere to medhustruer og en kæmpestor børneflok. Da Aurora havde opholdt sig lidt over et år på stedet, blev hun Mads Chr. Jensens fjerde kone. Hun var da lige fyldt 15 år. For mormoner er ægteskabet helligt, og hvis det var Guds vilje, at de skulle leve således, kunne de også nok det. Dernæst var det at føde Guds børn til verden det største af alt. Auroras første barn levede dog kun syv uger. Andet barn levede ti måneder. Det tredje var det eneste, som blev voksen. Da hun lige var fyldt 21, fødte hun tvillinger, som kun levede to uger. For Aurora selv blev livets lys også slukket. Spinkel, lys i huden og med sit mørke hår, havde hun været en køn pige, Aurora fra Vennebjerg, altid med et venligt smil. Død feb Lorenz Mariager. Mange emigranter antog mere engelsk klingende navne, også Lorenz, der i USA kaldte sig Lawrence Mariger. Det er Lorenz meget fyldige erindringer, der ligger til grund for nærværende artikel. Foto fra Scandinavian Jubilee Album Utah Lorenz var kun 12 år, da han ankom til Utah, så han boede de første år hos Conradine og Nephi. I 1870 sendte kirken ham ud for at anlægge byen Kanab. 2 N.P. Petersen: Da mormonerne kom til Nordjylland, Side

7 Lorenz bror, Søren, havde været den sidste af søskendeflokken, der blev mormon, og han var nu også i Utah. I 1874 tilkaldte han Lorenz, da han var blevet forgiftet af nogle kemikalier på sin arbejdsplads. Søren var 32 år, han vidste, han skulle dø, og han bad Lorenz om at sørge for det fornødne, hvilket skete. Dvs. at Lorenz i templet fik familien beseglet til hinanden, så den kunne være sammen til evig tid. I 1877 blev Lorenz gift med en Sarah Stewart. De oprettede og drev en givtig butik, da Lorenz i 1879 blev sendt på mission til Danmark. Lorenz havde næsten glemt det danske, men kom snart efter det. Hans første tanker i Danmark gjaldt hans far. Han så ham på gaden, trådte hen til ham og spurgte, om hans navn var Mariager? Gav ham derpå hånden. Jørgen Mariager spurgte, hvem den fremmede var, og han syntes ikke at tro, det var hans søn. Endelig bød han Lorenz med hjem. Han omfavnede ham, bød ham te eller kaffe med en dram til og blev højlydt forbavset over, at Lorenz som mormon ikke nød den slags. Gensynsglæden var stor, men da det kom til en snak om mormonismen, var Jørgen Mariager ubøjelig. Lorenz besøgte hele sin store familie. Hans missionsarbejde fyldte dog næsten al hans tid. Han holdt 179 vækkelsesmøder i de to år, han var i Danmark, og han døbte selv 23 som mormoner. Hjemme i Utah igen fik han travlt med at rette op på butikken, som hans kone havde haft ondt ved at passe, mens han var væk. Handlen var god, Lorenz blev ligefrem så velhavende, at han i 1882 kunne ægte en kone mere, Melinda Farnsworth. Da det få år efter blev umuligt at have mere end en kone, rykkede Melinda de få miles fra Kanab og over grænsen til Arizona. Lorenz kom for retten anklaget for bigami, hans børn blev afhørt, men af mangel på beviser, blev han løsladt. Børnene ville ikke vedgå, at de havde halve søskende, kendte end ikke begrebet, så de påstod hårdnakket, at deres søskende var hele. Lorenz flyttede i 1892 til Salt Lake City sammen med sine to koner, men da bigami stadig straffedes strengt, måtte Melinda atter flytte til en anden stat. Denne gang til Idaho. Lorenz var hele livet tro mod kirken, han blev udnævnt til præst og varetog i øvrigt adskillige tillidsposter. Død Jørgen Mariager Tilbage er kun at fortælle at Jørgen Mariager giftede sig igen. Den 14. december 1860 ægtede han enken Johanne Thomsen, og de fik datteren Monika. Han var lærer i Vennebjerg i 43 år, og man kan vel mene, at han døde mæt af dage, da han lukkede sine øjne den 6. august Gravmindet over Else og Jørgen Mariagers børn, Emma og Mads, findes tæt ved indgangen til Vennebjerg Kirke. Som noget helt usædvanligt er gravmindet over Else og Jørgens to børn, Emma og Mads, bevaret på Vennebjerg Kirkegård. Inskriptionen lyder: Her hviler Støvet af de tvende Sødskende Emma Christence Mariager og Mads Jensen Mariager hun 9 1/4 og han 6 1/4 Aar gamle (usikkert) De døde begge i Foraaret 1851 og (usikkert) savnes smerteligt af deres Forældre (usikkert) Skolelærer og Kirkes. (usikkert) Mariager og Hustru Else f. Mariager Math (ulæseligt, formentlig citat)

8 OVERSIGT over børnene fra Vennebjerg Skole og deres fødselsdage: Conradine Albertine Sørensen Mariager Ane Helene Johanne Mariager Søren Alfred Mariager Emma Christense Mariager Mads Jensen Mariager Aurora Mariager Lorenz Christian Mariager Noomi Dagmar Mariager. LITTERATUR Læs mere om mormonerne i Vendsyssel i Vendsyssel NU & DA 1997, hvor Henrik Bredmose Simonsen skrev om "En mormonpige fra Rakkeby". FORFATTER Margit Egdal. Født Bibliotekar, lokalhistoriker og forfatter. Har arbejdet særskilt med mormonernes historie. Studieture og foredragsturné til Utah i 1999 og Udgivet kildesamlingen "Mads Nielsen, David og Mette Marie i Guds eget land", 2000, og "Miraklet på Fyn", 2002, om de fynske mormoner. ARTIKLEN Artiklen er skrevet til Vendsyssel Nu & Da Nye fotos fra Vennebjerg Kirke og kirkegård er taget af Margit Egdal. KILDER Lorenz erindringer kan læses i original i "Historical Department" i mormon-kirkens hovedkvarter i Salt Lake City. Flere børn eller børnebørn har skrevet erindringer, som kan ses i arkivet i Pioneer Memorial Museum i Salt Lake city, og her er der mulighed for kopier. Ved Vennebjerg Kirke. Vennebjerg Kirke.

9 Motiver fra Jelstrup præstegård. Det var her, debatten om flerkoneri i Vendsyssel startede i 1850'erne, og som gav anledning til bekymring ud over det ganske land. Da Mathilde malkede på den fredelige gårdsplads i 1904, var den store mormonvækkelse dog for længst overstået..

10 Køerne trækkes ud, mens Mezze-Christian er ved at riste kartofler i kokasser. Ved synet af vogterdrengen tænker man på Ole, der sad på en knold og sang, mens udflugtslængsler i hjertet sved. Kunne det være fristende at tage med mormonerne og opleve det store udland? Eller kunne man drømme om bedre sociale kår og tage med mormonerne af økonomiske grunde? Begge tankegange er gyldige, når det gælder såkaldte almindelige udvandrere, men for mormonerne var det anderledes. De udvandrede på grund af deres tro, og det gjaldt livet for dem, i al fald det evige liv. De måtte og skulle af sted. Forfulgt og forhadt i Danmark nej, man blev ikke mormon på skrømt. Men for Guds skyld! Disse enestående fotos fra Jelstrup, af vogterdrengen og af drengen, der rister kartofler i kokasserne, stammer fra et fotoalbum, som blev afleveret i lokalarkivet i Otterup. Albummets oprindelse og fotografen var giveren ukendt. Men hvilket album! Fyldt med de skønneste fotos fra hele Danmark, tydeligt professionelt optaget. Albummet findes i dag i Det kongelige Bibliotek.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene:

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene: Familien Danmark Tema: Familieliv Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Hvor er Michael Svarer professor? Hvad viser Michaels Svarers forskning? Hvornår finder vi typisk vores partner? Hvor mange

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle Amitheswary I Danmark er der respekt for alle Amitheswary er 46 år og kommer fra Sri Lanka. Hun har været i Danmark siden 1992 34 Livet i Sri Lanka I Sri Lanka boede jeg sammen med min familie. Jeg har

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

- i forbindelse med pludseligt dødsfald

- i forbindelse med pludseligt dødsfald Pårørendeinformation - i forbindelse med pludseligt dødsfald - Skadestuen Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling rev. okt. 2005 Information til pårørende i forbindelse med pludseligt dødsfald

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

De danske mormoners historie. Jesper Stenholm Paulsen

De danske mormoners historie. Jesper Stenholm Paulsen De danske mormoners historie Jesper Stenholm Paulsen Indholdsfortegnelse 1. Før indførelsen af grundloven og mormonernes ankomst til Danmark: 13 Vejen til religionsfrihed i Danmark 13 Den generelle udvikling

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Jeg blev meget, meget stille

Jeg blev meget, meget stille Artikel, Sophia og Phillip, Familier med kræftramte børn, familieportræt, søskendevinkel Rettet Jeg blev meget, meget stille Søskende til børn der har fået kræft kan ende med at gøre sig selv usynlige.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere