DIAKON > 46. årg > nr. 2. Mission på flere fronter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIAKON. 2009 > 46. årg > nr. 2. Mission på flere fronter"

Transkript

1 DIAKON April 2009 > 46. årg > nr. 2 Mission på flere fronter

2 2 DiakonBladet Kald og afkald Langt op mod vor tid har missionsvenernes viden om udviklingslande, forskellige etniske grupper, såkaldte fremmede religioner og ikke at forglemme deres offervilje været oversete ressourcer. I vore dage er perspektiverne udvidet, faglig kompetence og erfaring kan på få timer flyttes dertil, hvor den behøves for en kortere eller længere periode. Mission Afrika har vel ikke opfundet begrebet korttidsog genbrugsmissionærer, men med projektet 50+ har missionsselskabet i sjælden grad finpudset dette koncept. I Kirke til Kirkeprojektet, som diakon Jens Kristian Egedal skriver om, er det ydermere lykkedes at gøre dette arbejde til en folkekirkelig opgave, som rækker langt ud over de traditionelle organisationsrammer. Når KFUMs Soldatermission slår dørene op i den afghanske ørken, er opgaven i princippet den samme, som hjemme i Danmark. Men man må nok sige, at omgivelser og arbejdsbetingelser er anderledes. Ligesom det altid har været umuligt i hvert fald i praksis at fastsætte grænser mellem mission og diakoni, ser vi her de traditionelle grænser mellem ydre og indre mission (i ordets egentlige betydning) falde. Læs artiklen om den succesfulde soldatermission, som udføres af en diakon i camouflageforklæde midt i det officielle Danmarks Mission Impossible. Der var også krig, da Armeniernes moder, Karen Jeppe fra Gylling midt under 1. verdenskrig kunne bevidne for Folkeforbundet (FNs forløber), at det døende osmanniske rige gennemførte et folkemord, som ikke var mindre brutalt, end det senere nazistiske holocaust. Kun omfanget var mindre, idet kun et sted mellem ½ og 1½ million mennesker omkom. Læs om denne bemærkelsesværdige kvinde, hvis mor indgik følgende pagt med vor Herre om sit dødeligt syge barn: Herre, hvis min lille Pige skulde blive et daarligt og unyttigt Menneske, saa tag hende hellere til dig nu! Men kan hun vokse op til at tjene din Sag, saa frels hende fra Døden! 1 Denne lille pige kom selv til at frelse mange mennesker fra døden. Kald betyder afkald. I vore dage er de fleste nok mindre afgjorte og svulstige om disse ting, end man var i tidligere tider. Men uanset hvilke ord vi bruger, er der stadig brug for mennesker, som vil gøre en forskel, følge et kald. Og også i dag indebærer dette afkald, store såvel som små. 1 Dansk Kvindebiografisk Leksikon 2003 red. Diakonforbundet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund > Diakonbladets redaktionsgruppe Indlæg til Diakonbladet sendes til: Diakon Bjarne Jørgensen Herredsvejen 4, Holmstol, 8883 Gjern Tlf Ansvarshavende redaktør: Diakon/soc.pæd. John Skovhus Nielsen Ugletoften 7, Højby, 5260 Odense S Tlf Diakon/institutleder Conny Pedersen Hjelm Institut for Diakoni og Sjælesorg, Kolonivej 19, Filadelfia, 4293 Dianalund Tlf Diakon Rita Lund Mathiasen Brunevang 86, 2., 2610 Rødovre Tlf Diakon Nana Hansen Fjældevænget 30, 2. tv., 8210 Århus V Tlf Diakon Thorbjørn Egeland Sandlodden 9, 3390 Hundested > Diakonforbundet Filadelfia Forbundet: Forbundssekretær Bjarne Jørgensen Herredsvejen 4 Holmstol, 8883 Gjern Tlf Formand: Diakon Frede Follmann Miehesgade 43, 9510 Arden Tlf. p: / a: Kasserer: Diakon Joan Justesen Visdal 6, 7870 Roslev Tlf > Diakonhøjskolens Diakonforbund Diakonsekretær: Lisbeth Andreassen Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg Tlf Formand: Diakon/soc.pæd. Johannes Lund Frederiksen Sønderskovvej 11, Nordenskov, 6800 Varde Tlf Kasserer: Preben Sondrup Andersen Den daglige administration varetages af forretningsfører John Karup, Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg. Tlf > Adresseændring Indtastes på eller sendes til Diakon Bent Christoffersen Mandolinvej 7, 8940 Randers SV Tlf > Deadline Redaktionelt stof: Sendes til redaktionen senest den 1. i den foregående måned, gerne via eller på diskette. Annoncer: Senest 7 dage før deadline på bladet til WERKs Grafiske Hus a s, Priser for stillings- og forretningsannoncer: Kr. 6,75 pr. mm. Kontakt gerne redaktionen for tilbud på særlige opgaver. Termin: I 2009 udkommer Diakonbladet i februar, april, juni, august, oktober og december. Artikler/indlæg i Diakonbladet udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at udelade eller forkorte tilsendte indlæg. Fotos returneres efter brug med tak fra Diakonbladets redaktionsgruppe. Produktion: WERKs Grafiske Hus A/S, Højbjerg Tlf Næste blad udkommer i juni Deadline: 1. maj 2009.

3 DiakonBladet 3 MISSION: IMPOSSIBLE Mission impossible [en] umulig mission - hed en serie af amerikanske agentfilm, som var drejet over den sædvanlige læst omkring den kolde krig, de onde og de gode osv. Her mødte jeg for første gang udtrykket mission i en sammenhæng, som på trods af den skarpe tegning af ondt og godt ikke umiddelbart ledte tankerne ind i evangeliske baner. I vore dage har et hvert respektabelt foretagende en mission. Den sociale Ankestyrelse har den mission at sikre borgernes retssikkerhed på det sociale område. Ja hvad ellers, fristes man til at spørge. Heller ikke overraskende består Silkeborg sygehus` mission i at imødekomme patienternes behov for undersøgelse, behandling, pleje og rehabilitering Det interessante er, at vor dagligdags verdslige verden adopterer et religiøst sprogbrug. Man kunne overveje, om et tiltagende verdsligt samfund tyr til det religiøse sprog, når alvorlige emner kommer på bane. Eller måske er der blot tale om en almindelig sproglig udvikling, som har været gældende til alle tider. I vores prosaiske hverdag kan vi bede, synde, tilgive og få åbenbaringer uden umiddelbart at sætte det ind i nogen religiøs sammenhæng. Ikke en gang navneordet gud eller egennavnet Gud har kristentroens Gud eneret på. Hvor om al ting er: I vore dage er det altså ikke kun militæret og menigheden, som drager på mission. Lidt morsomt bliver det, når kristelige organisationer og institutioner lader sig indrullere i det moderne virksomhedssprog. Som f.eks. den menighed, der har den vision, At bringe mennesker til levende tro på og efterfølgelse af Jesus Kristus efterfulgt af en tre-punkts redegørelse for menighedens missionsvirksomhed og et sæt værdier udtrykt ved et antal positive udtryk. Ja, men formuleringerne er jo gode og rigtige. Det, som generer en gammel Jeronimus med en håndskreven dåbsattest er risikoen for, at det merkantile sprogbrug skaber, hvad det nævner. Det bliver den verdslige virksomhedsverdens rammer og regler, der skriver missionens dagsorden, og missionen markedsføres på mere eller mindre kommercielle vilkår. Den skal kunne betale sig om ikke nødvendigvis snævert økonomisk så dog i overvejelser om, hvor og på hvilken måde man får det størst mulige resultat ved brug af de færreste ressourcer. Lad os i disse retro-tider glemme røde kinder og krumme tæer og genopdage ordet mission, som udtryk for vort ønske om at Gå ud i alverden med det gode budskab, som vi selv er døbt på, og som vi ikke må snyde vore medmennesker for. Dette nummer af Diakonbladet bringer glimt fra missionshistorien og sætter fokus på tiltag, som aktuelt har til hensigt at videreføre den uendelige historie om Guds indtil videre uendelige mission. Og lad os så glæde os over kronprinsens, forsvarsministerens og vores diakonsøsters missionsmøde. bj

4 4 DiakonBladet Ruth og Jens Kristian Egedal Fotos: Mission Afrika

5 DiakonBladet 5 Afrika 50+ et kirke til kirke projekt Ægteparret Ruth og Jens Kristian Egedal, som begge er sygeplejersker, har gennem en halv snes år arbejdet som missionærer i spedalskhedsarbejdet i Bangladesh. Ruth er nu sygeplejelærer i Holstebro og Jens Kristian arbejder på psykiatrisk afdeling i Herning. Som forberedelse til de to Herning-provstiers Kirke til Kirkeprojekt deltog ægteparret i november sidste år i en rejse til nogle af Mission Afrikas (tidl. kendt som Sudanmissionen) arbejdsfelter i Nigeria. En gudstjeneste på 3-4 timer med fest og farver og flere tusinde deltagere er ikke usædvanlig i Kristi Lutherske Kirke i Nigeria fortæller Jens Kristian og betoner udvekslingsidéen i det Kirke til Kirkeprojekt, som han er tovholder for. Vi kan hjælpe med udvikling af sundhed, undervisning og byggeri, fortsætter han og tilføjer tankefuldt: Måske kan vi lære noget om at fylde kirkerne? Under overskriften Afrika 50+ har Herning Nordre- og Søndre provsti indledt et samarbejde med Den Lutherske Kirke i Nigeria. Afrika 50+ udgør en del af det kirke til kirke projekt, som Mission Afrika (tidl. Sudanmissionen) har sat i værk i et samarbejde med Den Lutherske Kirke i Nigeria. Som deltager i projektet udsættes man for eksotiske oplevelser og får mulighed for at bruge sine kreative evner. Formålet er først og fremmest at skabe relationer mellem menigheder i Herning provsti og Den Lutherske Kirke i Nigeria. Dette sker i et arbejdsfællesskab under et fire ugers langt ophold. Opgaverne der skal løses er så alsidige, at alle kan være med. Der skal bygges sundhedsklinik, gennemføres drikkevandsprojekter, undervises i sundhed, EDB og kristendom. Der stilles krav til projektdeltagerne: Man skal selv skaffe de nødvendige midler til det projekt, man deltager i, og indkvarteringen foregår på lokal set med vore øjne primitiv facon med mulighed for at opleve eksotisk småkravl som kakerlakker m.m. Men det er jo netop en del af oplevelsen! Rejsen arrangeres af Mission Afrika. Der er plads til 7-8 deltagere på hvert hold. Prisen er kr. Dertil kommer udgifter til visum og vaccinationer. Den første tur fra Herning provsti gennemføres i oktober - november Baggrunden Missionsselskabernes traditionelle kredsarbejde udgør i vore dage kun en af det moderne missionsarbejdes mange differentierede arbejdsmetoder. I vor tid er der mere end nogensinde fokus på eksotiske og anderledes oplevelser. Her kan erfarne missionsselskaber byde ind med rejsetilbud, som tilfredsstiller mange menneskers ønske om at gøre en forskel. Dette var baggrunden for, at en gruppe fra Folkekirkens Mission (FKM) i Gjellerup i slutningen af 2007 begyndte at arbejde med mission på en ny måde. Det blev dog ret hurtigt klart for os, at det ville blive for stor en opgave, for en enkelt sognemenighed. Gennem kontakter til provstiets arbejdsgruppe for FKM smittede idéen. Mission i Afrika og folk fra provstiet dannede et underudvalg, som efter et spændende og dynamisk udvalgsarbejde barslede med et projektkatalog, som nu er sendt ud til alle præster og menighedsrådsmedlemmer i Herning Nordre- og Søndre provsti. I marts blev projektet præsenteret for alle interesserede i Herning Provsti af de to Herning-provster, hjemmeværende Nigeria-missionærer og Mission i Afrikas generalsekretær. Nu arbejder vi så med at få informeret og engageret de to provstiers menighedsråd og 37 folkekirkemenigheder. Hvad tilbydes der? Afrika 50+ projektrejser til Nigeria. Her etableres et arbejdsfællesskab med afrikanere. Typisk håndværk/byggeri eller undervisning. Provstivolontører til konfirmand og minikonfirmandundervisning samt møder i sogn og menighed. Udveksling / besøg mellem danske og afrikanske præster og lægfolk til gensidig inspiration og erfaringsudveksling. Menighedsbesøg i Nigeria. Oplevelse af afrikansk kirkekultur, samvær og erfaringsudveksling, samt besøge indsamlingsprojekter og andre af kirkens aktiviteter. Spændende menigheds- og fyraftensmøder med informationer om den Lutherske Kirke i Nigeria og dens mange aktiviteter og opgaver. Etablering af venskabsmenighedsforbindelse mellem danske og nigerianske menigheder. Inspiration fra kirke til kirke: En uges ophold og besøg af en nigeriansk præst og to musikere til konfirmandundervisning, minikonfirmander, møder med unge og ældre i sognet/menigheden.

6 6 DiakonBladet Foto: Mission Afrika En pakkeløsning Provstiets menighedsråd tilbydes en pakkeløsning for 1200 kr. for dette beløb får man tilsendt en pakke, som kan benyttes af alle i sognet: Præster, menighedsråd, foreningslivet og enkeltpersoner. Pakken indeholder kataloger, projektbeskrivelser, tilbud om konsulentbistand og foredragsholdere. Der tilbydes konfirmand- og minikonfirmand-undervisning. Endvidere kan man låne en Afrika udstilling. Der er mulighed for at tilmelde sig de forskellige typer af rejser til Nigeria, ligesom menighederne kan få besøg fra den Lutherske Kirke i Nigeria. Vil man lave indsamling i sognet kan man vælge at støtte et eller flere af følgende projekter: 1. Håndværkerskolen i Numan 2. Sundhedsprojekt i Mbamba 3. Fra tavlekridt til computer 4. Blive fadder til afrikanske missionærer Der lægges meget vægt på et ligeværdigt giver- og modtager forhold mellem de to kirker. Det er vigtigt at kunne se værdien i forskelligheden mellem den Lutherske Kirke i Nigeria og Folkekirken i Herning provsti. Der er næppe ret mange danske folkekirkemedlemmer, som ikke vil finde ånd og inspiration ved deltagelse i en 3-timers nigeriansk gudstjeneste med 3000 deltagere. Afrikanerne kan også lære os noget om værdier i familien og netværket mellem mennesker trods fattigdom. Vi kan for få midler hjælpe med bedre sundhed, uddannelse og tekniske hjælpemidler. Det er planen, at projektet skal løbe over fire år, nemlig den nuværende menighedsrådsperiode. Gennem evaluering og justering vil den enkelte menighed løbende få indflydelse på projektets prioriteringer. Efter afslutningen af den fireårige projektperiode vil der blive truffet beslutning om, hvorvidt projektet skal videreføres. Provstikomiteen har også den mulighed at skifte partner og indlede et nyt projektsamarbejde med et andet folkekirkeligt missionsselskab. 4 Hovedprincipper Projektet vil blive gennemført efter de samme hovedprincipper, som Mission Afrika arbejder ud fra: Evangelisation at dele det kristne håb med verden Diakoni at håbet skal gå hånd i hånd med omsorg for det hele menneske Undervisning at inspirere og uddanne til livets mission Udveksling at dele livets goder og erfaringer med hinanden Ønsker du yderligere information kan du henvende dig til: Jens Kristian Egedal, Gjellerup Tlf.: , Diakon og sygeplejerske. Tidligere missionær i Bangladesh eller Karl Georg Pedersen, Holstebro Tlf.: , Landssekretær i Mission Afrika

7 7 Korset er symbol på kærlighed midt i krigen Af Hanne Baltzer Fotos: KFUMs Soldatermission Ruth Brik Christensen elsker at arbejde som soldaterhjemsleder i verdens brændpunkter. Sidst var det i Afghanistan. Soldaterne er ikke blufærdige ved at snakke om tro og religion, for de har taget stilling til, hvordan de vil begraves. De lever med risikoen for at dø hver dag. Ordene kommer fra Ruth Brik Christensen, der frem til februar 2009 var leder af soldaterhjemmet i Afghanistan udsendt af KFUMs Soldatermission. Hun skelner ikke mellem at være medmenneske og professionel, når hun er af sted. Da stiller hun sig til rådighed og er sprællevende og engageret. Arbejde og mission går hånd i hånd. Soldaterne ved godt, at det er et kristent hjem, vi driver, og der er selvjustits med ikke at bande for meget, smiler Ruth, der er uddannet pædagog og diakon. Hun har bagt et utal af boller, lagkager og drømmekager. Lavet litervis af kaffe og prøvet at se det væsentlige midt i støv og ørkenhede dage uden overenskomstsatte pauser. Det væsentlige for Ruth er mennesket. Jeg holder andagt hver aften på soldaterhjemmet, men de unge er fremmede over for ordet andagt. Derfor er en snak over en kop kaffe ofte af lige så stor betydning. Som når én sætter sig ved mit bord til morgenmaden og fortæller, at han blev bombet i går, eller en anden har fået dårlige nyheder hjemmefra, så ved de, at jeg gerne vil lytte. Ruth er heller ikke bleg for at få et par ensomme fyre til at spille et spil sammen, så de også bliver hinandens samtalepartnere. Afghanistan er et risikofyldt sted at arbejde for de danske soldater, og af og til sker det værst tænkelige, at en soldat bliver dræbt. Da lammer det alle, og de trækker sammen på fx soldaterhjemmet. Da er vi alle bange og nedtrykte, for hvem er det næste gang, fortæller Ruth. Det tynger, og angsten er en uundgåelig følgesvend. For mig er det ikke farligt at arbejde i lejren, men jeg kan da være bange for, hvornår den næste soldat bliver alvorligt såret. Vi kender hinanden godt, og netop samtalen er bærende i mit arbejde. Samtidig er det vigtigt at sige, at hverdagene derude jo er fyldt med flest positive oplevelser på en travl arbejdsplads. Danmark i farver Noget af det bedste ved at komme hjem til Danmark er at dufte og se farver. Sammenlignet med hverdagen i Afghanistans ørken er Danmark næsten et farveorgie, og det nyder Ruth i fulde drag. Hun trænger også til det. Efter ni måneders næsten konstant arbejde er hun træt helt ind i sjælen, men det afholder hende ikke fra at være tændt på at skulle af sted igen. Det er fantastisk at blive brugt på den måde. Jeg bruger så mange sider af mig selv og både de praktiske og åndelige sider går op i en højere enhed som soldaterhjemsleder, mener Ruth. Jeg får brugt mig selv hele vejen rundt, og indimellem er jeg da overtræt. Men det er det hele værd, når jeg får lov til at være med i soldaternes liv. KFUMs Soldatermission driver 14 soldaterhjem i Danmark, et i Kosovo og et i Afghanistan. Senere på året åbner endnu et i Afghanistan. Der er soldatervenner. Læs mere på Kors i kaos Ruth har uddelt flere end 500 kors, og et kors kan være i fx en støvet bukselomme. Især efter at soldaterne har været ude i farlige operationer og kommer tilbage til soldaterhjemmet, spørger de om et kors. Nogle kan ikke sætte ord på deres gudsforhold, men så kan de stikke hånden i lommen og få tryghed i korset. Jeg foreslår dem også at sende Gud en kærlig tanke, eller siger, at en bøn kan være som at snakke med en god ven, siger Ruth.

8 8 DiakonBladet Program for diakonernes årsmøde på Diakonhøjskolen Lørdag den 20. juni 2009 Programmet for årsmødet 2009 byder udover generalforsamling, jubilarkaffe og tid til snak rundt i huset, på to foredrag. Lørdag formiddag kommer Peter Lodberg og holder foredrag med titlen Diakoni i Israel/Palæstina. Situationen i Israel/Palæstina er velkendt for de fleste, men hvordan har diakonien det i området? Kan diakoni bidrage til forsoning, eller har diakonien andre opgaver? Peter Lodberg vil fortælle om det diakonale arbejde ud fra den lutherske kirke i Betle hem. Han vil også sætte fokus på diakoniopfattelsen hos Mitri Raheb, der har stillet sig i spidsen for meget diakonalt arbejde i byen. Lørdag eftermiddag får vi besøg af hospitalspræst fra Rigshospitalet Henning Nabe-Nielsen, som igennem mange år har interesseret sig for sjælesorg og troens betydning for måden at mestre sygdom på. Han holder foredrag om kristendommens betydning ved alvorlige sygdomme. Vi håber at se rigtig mange diakoner til et godt årsmøde på Diakonhøjskolen! 9.00 Sekretariatet åbner 9.30 Velkomst 9.45 Foredrag v/ Peter Lodberg Diakoni i Israel/ Palæstina Kaffe for alle og jubilarkaffe, fotografering af jubilarer Frokost Foredrag v/ Henning Nabe-Nielsen Kristendommens betydning ved alvorlige sygdomme Kaffe Generalforsamling Festmiddag Tak for i dag, v/ diakonsekretær Lisbeth Andreassen Årsmøde og generalforsamling Diakonhøjskolens Diakonforbund afholder årsmøde og generalforsamling lørdag den 21. juni 2008 på Diakonhøjskolen. Se program for dagen andetsteds i bladet. Punkterne til dagsordenen ifølge vedtægterne er: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning 3) Regnskabsaflæggelse 4) Nyt fra Diakonhøjskolen 5) Indkomne forslag 6) Bekendtgørelse af valgresultater/ Valg til Diakonforbundets Bestyrelse jf ) Valg til Diakonhøjskolens bestyrelse (ulige årstal) 8) Orientering om budget og fastsættelse af kontingent 9) Eventuelt Forslag, som ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen har mulighed for at komme med forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen senest 6 uger før generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan fremkomme med ændringer til ændringsforslag; disse kan vedtages på generalforsamlingen. Den endelige dagsorden kan rekvireres hos diakonsekretæren eller på Diakonhøjskolens Diakonforbunds hjemmeside, senest 4 uger før generalforsamlingen. Tilmelding til årsmøde og jubilarkaffe, lørdag 20. juni 2009 Priser: Navn: Formiddagskaffe: 45 kr. Jubilarkaffe er gratis Tilmelding til jubilæum Frokost 70 kr. Eftermiddagskaffe 45 kr. Navn: Middag 100 kr. Jubilæum (sæt kryds): Tilmelding Jubilar Ægtefælle Barn Barn Jubilarkaffe Formiddagskaffe (ikke jubilar) Frokost Eftermiddagskaffe Tilmelding sendes til Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg, , eller send en mail til senest den 8. juni Middag Medlem af forbundet Medlem af forbundet Børn op til 15 år ½ pris.

9 DiakonBladet 9 Sporsor-løb Af Diakonsekretær Lisbeth Andreassen Søndag den 3. maj er der et sponsor-løb i området omkring Diakonhøjskolen. Formålet er at få indsamlet de kr. til PR-medarbejder på Diakonhøjskolen, som besluttet på Diakonhøjskolens Diakonforbunds årsmøde i sommers. Der kan samles rigtig mange penge ind på kort tid, hvis personer/foreninger/organisationer/banker osv. osv. vil sponsorere det antal kilometer, de enkelte deltagere cykler eller går. Sæt endelig et stort X i kalenderen den dag og gå gerne allerede nu i gang med at få nogle til at sponsorere de kilometer du cykler eller går. Der vil både være en cykelrute og en vandrerute! Vel mødt på Diakonhøjskolen! Nærmere information vil være at finde på på og der vil komme et brev ud til alle diakoner. Hele Korshæren vandrer I dagene 24. maj til 14. juni vandrer hele Korshæren fra Viborg Domkirke til Sct. Hans Kirke i Odense. Der bliver tale om en vandring med fokusområderne: Fællesskab Solidaritet Refleksion og Handling. Biskop Karsten Nissen sender vandrerne af sted efter højmessen kl.10 og de følgende 3 uger vil man via Hærvejen og Den Danske Klosterrute bevæge sig ned over Gl. Ry, Sdr. Vissing, Nr. Snede, Vejle, Fredericia, Middelfart og Nordfyn til Odense, hvor den afsluttende gudstjeneste holdes kl.14 i Sct. Hans Kirke. Dagsrytmens elementer er hentet fra pilgrimsvandringen. Undervejs vil man holde møder bl.a. torvemøder i Silkeborg, Vejle og Fredericia. Man vil bære bannere og på denne måde fortælle, hvorfor man vandrer. Indkvarteringen er primitiv i sovepose på liggeunderlag i sognegårde, lejrcentre mv. dagsprisen er 200 kr. for kost, overnatning og transport af tung bagage. Man kan være med alle 3 uger eller blot enkeltdage eller timer som kræfterne rækker (uden kost/overnatning gratis at vandre med). Det er håbet, at det må blive en vandring for ALLE, der føler sig som en del af korshærsfællesskabet, eller som ønsker at lære Korshæren at kende. Man kan gå ind på KKs hjemmeside og læse mere, ligesom man under selve vandringen vil kunne følge denne på hjemmesiden. Projektkoordinator Karen-Marie Holst Jannerup kan kontaktes på telf Tilmelding hvis ønske om overnatning senest 4. maj. Dejligt om en del af Danmarks diakoner vil være medvandrere i dette fællesskab. Leif Bønning

10 10 DiakonBladet Nyt fra Diakonhøjskolen / Videncenter for Diakoni og Pædagogik Diakoniimpuls I løbet af marts 2009 kommer det første nummer af videncentrets nye tidsskrift Diakoniimpuls. Tidsskriftet bringer artikler og nyhedsstof indenfor det diakonifaglige og socialpædagogisk område. Et af formålene er bl.a. at tænke diakoni og pædagogik sammen. Tidsskriftet satser på at bringe bidrag fra såvel forskning, undervisning og praksis. I det første nummer er der bl.a. artikler om diakoni og omsorg, diakonifaglig supervision, diakoni og bæredygtighed, empowermentpædagogik og diakoni og Løgstrups diakonisyn. Tidsskriftet udkommer to gange årligt og kan læses og downloades på Diakonhøjskolens hjemmeside. Det udkommer også i et begrænset antal trykte eksemplarer og kan rekvireres ved henvendelse til Diakonhøjskolen. Til tidsskriftet/videncentret er der knyttet en baggrundsgruppe med repræsentanter fra forskellige diakonale institutioner og repræsentanter fra undervisnings- og forskningsverdenen. Udviklingsprojekter Diakonhøjskolen har i februar 2009 i videncenterregi iværksat to udviklingsprojekter. Det ene udviklingsprojekt har titlen Profession og professionalitet i diakonalt arbejde. Formålet med projektet, som involverer alle skolens undervisere, er at beskrive, afgrænse og diskutere diakoniens arbejdsfelt/profession og indkredse den særlige faglighed/professionalitet, der kendetegner diakonien. Projektet vil bevæge sig på tværs af forskning, uddannelse og praksis. Som led i projektet vil medarbejderne lave undersøgelser på en række diakonale arbejdspladser. Projektet forventes afsluttet sommer 2010 med udgivelse af en bog om emnet. Det andet udviklingsprojekt er en undersøgelse af effekten af supervision som redskab i pædagogisk praksis. Underviser og supervisor Lisbeth Andreasen står for projektet, som tager sit udgangspunkt i Kempler-Institutets supervisionsmetoder. Ideen er at finde ud af om og hvordan supervision virker. Projektet gennemføres i foråret mio. kroner fra A.P. Møller A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møller Fond til almene Formaal har doneret Diakonhøjskolen ,- kr. til renovering og modernisering af skolens auditorium, stue og spisesal. Projektet iværksættes i løbet af foråret og forventes færdig i efteråret Kursusdage og foredrag Diakonhøjskolen afholder bl.a. følgende kursus- og temadage i foråret 2009: 22. april 2009: At gøre det usynlige synligt. Om at arbejde med udsatte grupper. Med Preben Brandt. Gratis adgang. 19. maj 2009: Åndelig omsorg når livet gør ondt. Med Lone Klok og Preben Kok. Pris: kr. Nærmere information ved henvendelse til Diakonhøjskolen

11 DiakonBladet 11 Årsberetning Diakonforbundet Filadelfia med hjerte, mund og hænder - Vi ser med glæde tilbage på 2008, hvor mange aktiviteter herunder årsmøde, indvielse af nye diakoner, diakonal samtaledag, stiftsarrangementer osv. blev en del af diakonfællesskabet, ikke kun i vores eget forbund, men også i de fælles diakonale sammenhænge. Jeg havde den glæde at medvirke ved diakonindvielsen i Århus her i januar måned, hvor Jens Maibom i talen til de nye diakoner sagde: Det handler ikke om, hvad jeg kan få ud af at være diakon, men hvad jeg bærer ind i det menneskelige fællesskab. For os er det vigtig i det diakonale fællesskab, at det ikke kun handler om, hvad jeg kan få ud af, at være medlem af forbundet, men det handler meget om, hvad vi hver især kan bringe ind i det diakonale fællesskab. Det er vigtig, der er gensidig respekt diakonerne imellem om, hvad vi hver især kan bringe og har kræfter til at bringe ind i fællesskabet. Vi skal glæde os over, der er diakoner, der rundt omkring i landet, tager ansvar for fællesskab, besøger ældre diakoner, deltager aktivt i årsmøder, men også det at være gode ambassadører for diakoner, uddannelsesstederne, diakonien, og medvirker til at der uddannes nye diakoner. Bestyrelsen har med sekretær Bjarne Jørgensen i spidsen, gennemført en revision af medlemskartoteket, faktisk en rigtig stor og krævende opgave. Vi har ringet rundt til alle medlemmer for at få afstemt alle relevante faktuelle oplysninger om adr. uddannelsesår, mail adr. osv. I den forbindelse var det nærliggende at spørge til medlemmers interesse for forbundet, eks. årsmødedeltagelse, stiftsarrangementer osv. Det var i sig selv positivt at have kontakt med så mange medlemmer, det blev også en konstatering af den store forskellighed medlemmerne ser forbundet på. Det viser sig, at mange diakoner er ret aktive i deres hjem- sogne i kirkelig arbejde, det faglige arbejde fylder meget i hverdagen, mange ældre diakoner har ikke overskud til deltagelse i diakonale arrangementer, men alt i alt ser flertallet positivt på, at være en del af diakonfællesskabet. Diakonbladet er bindeleddet for mange diakoner, og derfor er det vigtigt, at bladet til stadighed udvikler sig, er fagligt orienteret, men også fastholder orienterende emner ind i fællesskabet om diakoners ve og vel. Bestyrelsen har traditionen tro afholdt en arbejdsweekend, og denne gang var Himmerland mål for møde og fejring af diakoniens dag. Det er blevet en god tradition, at bestyrelsen kæder arbejdsweekend sammen med diakoniens dag, på den måde kommer bestyrelsen rundt i landet og møder medlemmerne. Der var to vigtige emner på dette års arbejdsweekend. 1. Medlemspleje, og her tog vi udgangspunkt i ovenstående. 2. Bjarne Jørgensen ønsker at stoppe som sekretær i forbundet efter årsmødet. Bestyrelsen er meget bevidst på, hvordan vi omsætter den sparsomme økonomi, vi vil fortsat prioritere medlemspleje højt, diakonbladet, hjemmeside, støtte nye diakonale tiltag, bruge mindst mulig på administration og lign, støtte diakoniuddannelse og Instituttet. Derfor vil vi på generalforsamlingen orientere medlemmerne om en ny organisering af sekretærarbejdet, en fordeling af sekretærarbejdet i bestyrelse og medlemmer, og kun bruge få økonomiske ressourcer til sekretærarbejde. Tak til bestyrelse for en god arbejdsindsats i året der er gået, tak til medlemmer for støtte og opbakning, for samarbejde og fællesskab med Instituttet og dets medarbejdere og ledelsen på Filadelfia, og en tak til alle i diakonifællesskabet for godt samarbejde. Frede Follmann

12 12 DiakonBladet Stort og småt om og for os selv Under temaet Duen kommer, når isen smelter indbyder Diakonforbundet Filadelfia til årsmøde, generalforsamling og diakonindvielse den april. Mød Roskildebispen, Peter Fischer Møller, den tidligere norske miljøminister, Helen Bjørnøy, den svenske biskop emeritus Martin Lönnebo og naturvejleder, biolog John Holst Kongskilde Friluftsgård, samt naturligvis alle diakonsøstrene og brødrene. Programmet, som er udsendt til forbundets medlemmer, kan endvidere ses på eller rekvireres fra forbundssekretæren. Læs også formandens beretning andetsteds i dette nummer. På gensyn på Filadelfia Rettelse I februarnummeret annoncerede vi konferencedagen Varmere vejr koldere samfund Giver det mening at tale om diakoni og klima? Tidspunktet for programmets afslutning var imidlertid forkert. Konferencen finder sted i Filadelfias festsal fredag den 24. april kl Tilmeldingsfrist den 14. april. Se det samlede program i Diakonbladet nr. 1, februar I Diakonforbundet Filadelfia har vi revideret medlemskartoteket. Du kan tjekke dine egne data på: Yderligere oplysninger om revisionen og medlemsundersøgelsen hos forbundssekretæren. Kalenderen: April maj juni 20. april Min hverdagsdiakoni v. stiftspræst for diakoni, Søren Christensen (Viborg) 21. april Fra kongsbondesøn via diakon til sygeplejerske v. diakon Axel Johannesen (Hjørring) 21. april Diako-hvaffor noget? v. forst. Jens Maibom Pedersen (Holstebro) 22. april At gøre det usynlige synligt v. Preben Brandt, formand for Rådet for Socialt Udsatte (Diakonhøjskolen, Århus) 24. april Varmere vejr koldere samfund Åben konferencedag på Institut for Diakoni (Dianalund) april Diakonforbundet Filadelfias Årsmøde og generalforsamling (Dianalund) 3. maj Sponsor-løb på Diakonhøjskolen (Århus) 13. maj Naturoplevelser og programlægning (Tjele Viborg Stift) 16. maj Evaluering hygge (Aalestrup, Ålborg Stift) 19. maj Åndelig omsorg når livet gør ondt v. hospicepræst Lone Klok og sygehuspræst Preben Kok (Diakonhøjskolen, Århus) 24. maj Hele Korshæren vandrer fra Viborg 14.juni Domkirke til Sct. Hans Kirke i Odense For adresser, tidspunkter og evt. priser, samt arrangementer, som sættes i værk med kortere frist, eller som vi har overset se Der sker noget i Viborg og Ålborg konventer. Det kan man læse om på

13 DiakonBladet 13 Karen Jeppe I begyndelsen af 1900-tallet var der danske missionærer i Tyrkiet. Den svagelige datter af friskolelæreren i Gylling, Karen Jeppe spillede en afgørende rolle i hjælpearbejdet blandt de forfulgte armeniere i byen Urfa i det nuværende Østtyrkiet. Med en studentereksamen og nogen undervisningserfaring som bagage var hun i 1903 ankommet til Abrahams by efter tyrkisk opfattelse er Urfa lig med Bibelens Ur i Kaldæa. Armenierne udgjorde den største kristne mindretalsgruppe og havde allerede da været udsat for en række forfølgelser. Under 1. verdenskrig tog forfølgelserne imidlertid et hidtil ukendt omfang. Det smuldrende Osmanniske Rige, der udover Lilleasien dækkede hele Levanten og store dele af Nordafrika, benyttede lejligheden til en optrapning, som i grusomhed overtrumfer nazitidens holocaust, som verden senere blev vidne til. Der var tale om folkemord med dødsmarcher, voldtægter, kvinders indlemmelse i haremmer, sult og brutale massehenrettelser af mindst en million mennesker. Karen Jeppe havde på det tidspunkt virket sammen med tyske og amerikanske missionærer i en halv snes år. Under massakrerne blev hun en central skikkelse i hjælpearbejdet. Karen Jeppe er især kendt for sit arbejde blandt armenske flygtninge i Aleppo, som ligger i det nuværende Syrien. På et tidspunkt havde hun ansvaret for flere tusinde flygtningebørn. Hun skjulte flygtninge, skaffede mad, og talte de forfulgte armenieres sag i Folkeforbundet (forløberen for FN). Som Folkeforbundets kommissær vandt hun respekt i vide kredse, og da forbundets midler tørrede ud i 1926 fortsatte hun af egen drift. Hun oprettede enkehuse, systue, skole, organiserede sygepleje, åbnede øjenklinik for blot at nævne nogle af hendes mange tiltag. I modsætning til de tyske og amerikanske missionærer mente Karen Jeppe ikke, at armenierne burde tilslutte sig en vestlig protestantisk kirkeform. De har jo i forvejen deres egen kirke, som er en af verdens ældste, argumenterede hun. Endvidere ændrede hun undervisningsmetoder, idet hun indførte noget, hun kaldte anskuelsesmetoden i sin undervisning. Alt sammen særdeles progressivt sted og tid taget i betragtning. Man mærker de hjemmefra medbragte holdninger erhvervet i friskolemiljøet. Karen Jeppe døde i Aleppo i 1935 i en alder af 59. Bjarne Jørgensen Kirken i Tyrkiet Der skønnes at være langt under 1% kristne i Tyrkiet armensk-apostolske, 3000 græsk- og romersk katolske. Endelig menes der at være protestantiske kristne. Det vrimler med bibelhistoriske lokaliteter i Ny Testamentes Asien. Stederne varetages af museumsmyndighederne og tilgangen dertil er almindeligvis uden problemer. Den verdenskendte Hagia Sophia moské i Istanbul er i virkeligheden bygget som kirke så tidligt som (altså allerede før vores vikingetid). Udover Karen Jeppe og den lige så bemærkelsesværdige Maria Jacobsen( ) især kendt for oprettelsen af børnehjemmet Fuglereden i Libanon har også Kresten Kold (ham med højskolen) opholdt sig i Tyrkiet som missionær. Der findes aktuelt et eller to danske ægtepar, som på mere eller mindre privat basis forsøger at virke som missionærer i Tyrkiet. Vi danskere har sendt missionærer til alverdens lande (næsten). Det er egentlig mærkeligt og bedrøveligt at vi ikke interesserer os mere for det gamle bibelske land, som i vore dage i væsentlig grad har bidraget til den moderne indvandring til Danmark. BJ Staten Tyrkiet Siden 1923 har Tyrkiet været en parlamentarisk styret republik. Officielt har man adskilt stat og religion efter fransk mønster; men 98% af den 70 mio. store befolkning bekender sig til islam. I hverdagen er befolkningen næsten lige så verdslig, som vi er her i Vesteuropa, men det er ikke velset at tage afstand fra islam. Religionsfrihed er en formel ret, som ikke praktiseres efter vore normer. BJ

14 14 DiakonBladet Nerkrolog Kommunikationsrådgiver Tim Lind Jensen, Hellerup, skriver om diakon Svend Erik Jensen, 77 år: Svend Erik Jensen er stillet sovet ind i sit hjem. Han var født og opvokset i København i et hjem, hvor ressourcerne var knappe, bl.a. fordi faren døde tidligt. I skolen fik dansklæreren Børge Larsen stor betydning for Svend Erik Jensen. Børge Larsens engagement og sociale forståelse blev for Svend Erik Jensen en livsvarig inspiration. Hos KFUM-spejderne fandt Svend Erik Jensen sit andet hjem, og her fik han et personligt og fortroligt forhold til den kristne tro. Det blev krumtappen i hans tilværelse. Han blev først uddannet typograf, men han havde behov for en bedre sammenhæng mellem sin tro og sit arbejde. Derfor valgte han at blive diakon. Som færdig diakon startede han på et børnehjem, men det skulle hurtigt vise sig, at det var arbejdet med og omsorgen for de ældre, der passer ham bedst. I over 30 år udfoldede han sammen med sin hustru sit udprægede talent for ledelse, omsorg og engagement som plejehjemsleder i Støvring, Hundested, Fanø og Ikast. Med sit smittende humør og opkvikkende bemærkninger havde han en enestående evne til at skabe en lun og hjemlig stemning for beboerne på plejehjemmet. Selv om arbejdet var et kald for ham, så svigtede han ikke sin familie. Han var et rigtigt legebarn, og han holdt af at spille og lege lige til det sidste. Som en tak til sin dansklærer og de spejderledere, som fik så stor betydning, har Svend Erik Jensen hele livet været engageret i frivilligt arbejde. I utallige foreninger har man haft glæde af hans indsats. Sagde han ja til en opgave, kunne man altid regne med ham. Æret være hans minde.

15 DiakonBladet 15 Navnestof Diakonhøjskolens Diakonforbund Diakonforbundet Filadelfia Fødselsdag Adresseændringer 90 år Otto Mølgaard Laustsen Klosterengen Kalundborg 90 år Georg Eigil Kjeldsen Oddenvej 105, Lumsås 4500 Nykøbing Sj. 85 år Knud Eriksen Hermelinvej 10, Nyråd 4760 Vordingborg 80 år Arne Lassen Nørgaardsvej 29. B. 1. tv Lyngby 80 år Erik Engelbrekt Jeppesen T. Øllgårds Vej Bramming 80 år Sven Erik Olsen Rørvigvej Nykøbing Sj. 75 år Anton Mikkelsen Klit Pilevangen Helsingør 75 år Chr. H.L. Østergaard Østerbrogade th 2100 København Ø 75 år Kresten Kjær Lauridsen Markleddet Ringkøbing 75 år Peder Hauge Hermann Bangsvej Grenå 70 år Bent Kristensen Kühne Solsortevej Børkop 70 år Carlo Mathiesen Egevænget Lunderskov 70 år Max Fredgaard Rammevej 6, Bonnet 7620 Lemvig 65 år Jens Åge Stæhr Hansen Skolelodden 30, Mejlby 8530 Hjortshøj 65 år Alf Erik Stidsen Postvej 69, Foldby 8382 Hinnerup 65 år Bjarne Jørgensen Herredsvejen 4, Holmstol 8883 Gjern 65 år Vera Madsen Sallvej Hammel 65 år Arne Roulund Andersen Karsholtevej Dianalund 60 år Niels Lundbak Gram Mikkelsens Vej Hjørring 60 år Richard M. Pedersen Korbærvej 9, Ugelbølle 8410 Rønde 60 år Bent Kobberøe Toftumvej 27, Søvind 8700 Horsens 60 år Benny Finderup Jensen Egebjerg Landevej Hejnsvig 60 år Bente Nissen Olesen Vimmelsbækløkken 9, Kirkendrup 5270 Odense N 50 år Kaj Skjølstrup-Madsen Thorkildsgade Odense C 50 år Kaj Bertelsen Porsbakken Lystrup 50 år Erna Nielsen Skiverensvej Aalborg Ø 50 år Annette Burgdorf Knudsen Hellevadevej Løgumkloster 50 år Ove Lauritsen Marselis Boulevard 16, st. tv Århus C Gitte D. Juhl Teglværksgade 5, st. th 8000 Århus C Gitte Marie Svejstrup Toft Skovvejen 5, 1tv 8000 Århus C Gitte Ringgaard Holm Romervej 36, Grauballe 8600 Silkeborg Kathrine Lützhøft Egeland Laustsen Lilleringsvej 50, 1. th Harlev J Lillian Mejlvang Christensen Fjenneslevvej 2, st. th Brønshøj Lise Lone Gai Over Jerstalvej Agerskov Lotte Boye Andersen Richtersvej 24, st. th Silkeborg Peter Bach Mortensgaard Dybdalsvej 1, b Engesvang Vi minder om, at det af pladsmæssige grunde ikke altid er muligt at bringe samtlige tilsendte indlæg i bladet. Savner du noget så kig på hjemmesiden. red.

16 Afsender: Diakonforbundet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund, Mandolinvej 7, 8900 Randers Diakon i Aktion I en lille stol, der gynger Af Nana Hansen Det skøreste, Ele Bonde indtil nu har gjort, i sit job som diakon ved Hasle Kirke i Århus, har været at placere sig i en gyngestol ved den stærkt trafikerede Viborgvej, der ligger klods op ad den smukke hvide middelalderkirke. Ved siden af havde hun sat en anden gyngestol, der inviterede til, at folk kunne sætte sig og få en snak med hende. Missionen gik først og fremmest ud på, at hverve folk til besøgstjenesten i sognet, som Ele med 15 timer om ugen har fået ansvaret for. Om det var besøgsvenner eller besøgsværter, hun hvervede, kan ikke altid afgøres med det blotte øje: De mennesker, vi ofte ser som socialt svage de er ofte jordens salt! De gør en forskel og vil bruges. Ele sammenligner det med en ældre kvinde, der var ved at miste synet, men som havde mod på at hjælpe: Ser vi hende som halvt blind eller halvt seende?! Den slags oplevelser minder os om, at vi alle er jævnbyrdige, hvis vi i ny og næ skulle glemme det. Og hvem er i øvrigt de ressourcestærke?, spørger Ele; I er jordens salt, blev der sagt til alle de, der kom og hørte Jesu Bjergprædiken, for Jesus kunne se ressourcerne i alle mennesker. Da Ele blev ansat i august sidste år, startede hun med at finde ud af, hvilke behov, der fandtes i sognet. Og hvad hun så kunne gøre ved det. I første omgang var opgaven at blive synlig, og udover aktionen med gyngestolene, lavede Ele en pjece, for at lokke behovene frem. Et livshistorie-fortællingskursus er siden sprunget ud af arbejdet med besøgstjenesten. Ele forklarer: Det at fortælle sit liv gør godt på mange måder, det kan fx holde én fast på ens identitet og give et nyt, afklaret og forsonet syn på ens liv. Besøgstjenesten er en oplagt mulighed for det. Ele kommer naturligt nok meget på lokalcentret: I starten af min ansættelse begyndte jeg at sætte mig derned og spise min frokost i caféen. På den måde kom jeg hurtigt i snak med folk. Det var også der, jeg begyndte at gå med denne her badge. En stor, grøn badge matcher Eles kulørte tøj, og synliggør, at her sidder en diakon. Uddannelsen som diakon har Ele hverken fra Filadelfia eller Diakonhøjskolen, men fra Diakonissenhaus Kassel i Tyskland. Uddannelsen går 33 år tilbage til 1976, og Ele flyttede kort efter til Danmark. Her blev hun uddannet cand. phil. i musik og har arbejdet med musikpædagogik, sjælesorg, familieterapi og senest som børne- og ungdomsmedarbejder i Gellerup Kirke. På døren ind til hendes kontor står nu DIA- KON med store bogstaver. For Ele er det helt naturligt, at diakon er hendes arbejdstitel. Hun giver ikke meget for at blive kaldt sognemedhjælper: Vi må kalde os det, vi er; børne- og ungdomsmedarbejdere, kateketer, diakoner. Mit arbejdsområde er diakoni, og ordet siger samtidig, hvilken slags besøgstjeneste, vi har her, og hvilket værdigrundlag, vi arbejder ud fra. Jeg forstår ikke, at vi ikke bruger den mulighed for at understrege vores værdigrundlag meget mere. Hun mener ikke, at diakonerne i hjemlandet Tyskland har været bedre til at gøre opmærksomme på sig selv, men hun har en fornemmelse af, at diakonidentiteten både der og her i landet atter er ved at vågne. Ele sidder helt ude på kanten i den ene gyngestol på kontoret, og tænker længe før hun giver sig i kast med at beskrive sit sogn, og hvilke udfordringer, hun møder der: Det er et sogn, der ligner alle andre sogne i en storby med glade børn på gaden, banditter i baghaven, familier med cykelvogn og stærke ældre, der er blevet alene. Men jeg skoler mit øje for at finde ensomheden, og jeg finder den! Jeg vil møde blikkene, og så bliver jeg involveret. Human nedkøling er et begreb, Ele nævner, når hun skal beskrive nogle tendenser i vores tid, og tager minuttyranniet i plejesektoren som eksempel: Vi er hurtige til at forestille os, hvad vores medmennesker har brug for. Men jeg har muligheden for at møde mennesket med netop det spørgsmål, som jo er ét af Jesu berømte og kraftfulde spørgsmål: Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Og jeg elsker de præcise svar, der kommer fra folk så helt uden omsvøb: Giv mig et menneske, jeg kan besøge, for jeg er træt af at blive underholdt! Eller et andet alvorligt svar: Tro på, at jeg kan komme ud af min paniske angst! Jeg bærer mine værdier med mig og lever med det menneskesyn, jeg læser ud af Bibelen. På den måde er mit liv mission, siger Ele og fortsætter: Det betyder også, at jeg må inkludere mig selv i min mission. Jeg kræver af mig selv, at jeg må have glæde i det, jeg gør sammen med andre. Det er ganske konkret. Hvis jeg ikke har det, må jeg forandre noget. Enten min holdning eller det, vi gør sammen. Det er for mig den bedste måde, hvorpå jeg kan udtrykke, at mit medmenneske og livet selv er værdifuldt for mig, siger Ele. Her i diakonens afdæmpede kontor på kanten af den store indfaldsvej til Århus har man en fornemmelse af, at diakonarbejdet bliver udført med dybfølt grundighed og omtanke, foruden den befriende frimodighed og humor, der fx ligger i at turde sætte sit medmenneske stævne på åben gade i en gyngestol! Stik den diakoner! Diakon i Aktion er en ny serie her på Diakonbladets bagside, hvor vi interviewer nogle af de engagerede diakoner, der lever og virker i al livets mangfoldighed.

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke)

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Indholdsfortegnelse 1. Hvad betyder ordet diakoni? 2. Hvad er diakoni?

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Besøg værktøjskassen: www.inspiration.diakonforbund.dk

Besøg værktøjskassen: www.inspiration.diakonforbund.dk extra JUNI 2015 52. ÅRGANG DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND DIAKONI I SOGNE EN VÆRKTØJSKASSE 2014-2015 DIA IAKONbl bladet DIAKONbladet Juni 2015 extra Af Birthe Fredsgaard, bestyrelsesformand i Diakonhøjskolens

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

KIRKENS VELKOMSTPAKKE

KIRKENS VELKOMSTPAKKE KIRKENS VELKOMSTPAKKE Indhold 1. Hvad er en velkomstpakke? 2. Kontakten til nye borgere i sognet 3. De frivilliges opgave i forbindelse med et besøg. 4. Velkomstpakkens udformning 5. Forslag til indhold

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Hvad så med kirkernes sociale ansvar?

Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konference og høring på Christiansborg Tirsdag d. 22. oktober 2013 Der er mange sociale udfordringer at tage fat på i dagens, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Generalforsamling den 28. april 2012

Generalforsamling den 28. april 2012 Diakonforbundet Filadelfia Referat fra Generalforsamling den 28. april 2012 Indledning ved Merete Henriksen. Vi mindes de døde: Frode Hansen, Langeskov S. Jørga, Dianalund Poul Honore, Sorø Punkt a: Valg

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt når livet gør ondt hvem er vi? Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med diakoni, sjælesorg, terapi, kurser, retræter og foredrag. Vores fundament er det kristne livs- og menneskesyn.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores missionshuse rundt om i regionen. Her er jeres forslag

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside.

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside. Nyhedsmail december 2014 Nyt bestyrelsesmedlem i KIT Missionsforbundet har fået nyt bestyrelsesmedlem i KIT, Kirkernes Integrations Tjeneste. Posten har i en årrække været beklædt af Bjarne Nederby Jessen,

Læs mere

Kære menighedsråd og præster

Kære menighedsråd og præster Når tillid, samarbejde og sognefællesskab går op i en højere enhed med evangeliets forkyndelse, er der næsten ingen grænser for, hvad folkekirken kan og kan blive. jens maibom pedersen Jens har en stor

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission. Bethesdas Formiddagshøjskole

Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission. Bethesdas Formiddagshøjskole Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission Bethesdas Formiddagshøjskole Bethesdakurser Kursuskatalog 2015-2016 Bethesdakurser Bethesdakurser er Københavns Indre Missions kursusvirksomhed Undervisningen

Læs mere