DIAKON > 46. årg > nr. 2. Mission på flere fronter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIAKON. 2009 > 46. årg > nr. 2. Mission på flere fronter"

Transkript

1 DIAKON April 2009 > 46. årg > nr. 2 Mission på flere fronter

2 2 DiakonBladet Kald og afkald Langt op mod vor tid har missionsvenernes viden om udviklingslande, forskellige etniske grupper, såkaldte fremmede religioner og ikke at forglemme deres offervilje været oversete ressourcer. I vore dage er perspektiverne udvidet, faglig kompetence og erfaring kan på få timer flyttes dertil, hvor den behøves for en kortere eller længere periode. Mission Afrika har vel ikke opfundet begrebet korttidsog genbrugsmissionærer, men med projektet 50+ har missionsselskabet i sjælden grad finpudset dette koncept. I Kirke til Kirkeprojektet, som diakon Jens Kristian Egedal skriver om, er det ydermere lykkedes at gøre dette arbejde til en folkekirkelig opgave, som rækker langt ud over de traditionelle organisationsrammer. Når KFUMs Soldatermission slår dørene op i den afghanske ørken, er opgaven i princippet den samme, som hjemme i Danmark. Men man må nok sige, at omgivelser og arbejdsbetingelser er anderledes. Ligesom det altid har været umuligt i hvert fald i praksis at fastsætte grænser mellem mission og diakoni, ser vi her de traditionelle grænser mellem ydre og indre mission (i ordets egentlige betydning) falde. Læs artiklen om den succesfulde soldatermission, som udføres af en diakon i camouflageforklæde midt i det officielle Danmarks Mission Impossible. Der var også krig, da Armeniernes moder, Karen Jeppe fra Gylling midt under 1. verdenskrig kunne bevidne for Folkeforbundet (FNs forløber), at det døende osmanniske rige gennemførte et folkemord, som ikke var mindre brutalt, end det senere nazistiske holocaust. Kun omfanget var mindre, idet kun et sted mellem ½ og 1½ million mennesker omkom. Læs om denne bemærkelsesværdige kvinde, hvis mor indgik følgende pagt med vor Herre om sit dødeligt syge barn: Herre, hvis min lille Pige skulde blive et daarligt og unyttigt Menneske, saa tag hende hellere til dig nu! Men kan hun vokse op til at tjene din Sag, saa frels hende fra Døden! 1 Denne lille pige kom selv til at frelse mange mennesker fra døden. Kald betyder afkald. I vore dage er de fleste nok mindre afgjorte og svulstige om disse ting, end man var i tidligere tider. Men uanset hvilke ord vi bruger, er der stadig brug for mennesker, som vil gøre en forskel, følge et kald. Og også i dag indebærer dette afkald, store såvel som små. 1 Dansk Kvindebiografisk Leksikon 2003 red. Diakonforbundet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund > Diakonbladets redaktionsgruppe Indlæg til Diakonbladet sendes til: Diakon Bjarne Jørgensen Herredsvejen 4, Holmstol, 8883 Gjern Tlf Ansvarshavende redaktør: Diakon/soc.pæd. John Skovhus Nielsen Ugletoften 7, Højby, 5260 Odense S Tlf Diakon/institutleder Conny Pedersen Hjelm Institut for Diakoni og Sjælesorg, Kolonivej 19, Filadelfia, 4293 Dianalund Tlf Diakon Rita Lund Mathiasen Brunevang 86, 2., 2610 Rødovre Tlf Diakon Nana Hansen Fjældevænget 30, 2. tv., 8210 Århus V Tlf Diakon Thorbjørn Egeland Sandlodden 9, 3390 Hundested > Diakonforbundet Filadelfia Forbundet: Forbundssekretær Bjarne Jørgensen Herredsvejen 4 Holmstol, 8883 Gjern Tlf Formand: Diakon Frede Follmann Miehesgade 43, 9510 Arden Tlf. p: / a: Kasserer: Diakon Joan Justesen Visdal 6, 7870 Roslev Tlf > Diakonhøjskolens Diakonforbund Diakonsekretær: Lisbeth Andreassen Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg Tlf Formand: Diakon/soc.pæd. Johannes Lund Frederiksen Sønderskovvej 11, Nordenskov, 6800 Varde Tlf Kasserer: Preben Sondrup Andersen Den daglige administration varetages af forretningsfører John Karup, Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg. Tlf > Adresseændring Indtastes på eller sendes til Diakon Bent Christoffersen Mandolinvej 7, 8940 Randers SV Tlf > Deadline Redaktionelt stof: Sendes til redaktionen senest den 1. i den foregående måned, gerne via eller på diskette. Annoncer: Senest 7 dage før deadline på bladet til WERKs Grafiske Hus a s, Priser for stillings- og forretningsannoncer: Kr. 6,75 pr. mm. Kontakt gerne redaktionen for tilbud på særlige opgaver. Termin: I 2009 udkommer Diakonbladet i februar, april, juni, august, oktober og december. Artikler/indlæg i Diakonbladet udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at udelade eller forkorte tilsendte indlæg. Fotos returneres efter brug med tak fra Diakonbladets redaktionsgruppe. Produktion: WERKs Grafiske Hus A/S, Højbjerg Tlf Næste blad udkommer i juni Deadline: 1. maj 2009.

3 DiakonBladet 3 MISSION: IMPOSSIBLE Mission impossible [en] umulig mission - hed en serie af amerikanske agentfilm, som var drejet over den sædvanlige læst omkring den kolde krig, de onde og de gode osv. Her mødte jeg for første gang udtrykket mission i en sammenhæng, som på trods af den skarpe tegning af ondt og godt ikke umiddelbart ledte tankerne ind i evangeliske baner. I vore dage har et hvert respektabelt foretagende en mission. Den sociale Ankestyrelse har den mission at sikre borgernes retssikkerhed på det sociale område. Ja hvad ellers, fristes man til at spørge. Heller ikke overraskende består Silkeborg sygehus` mission i at imødekomme patienternes behov for undersøgelse, behandling, pleje og rehabilitering Det interessante er, at vor dagligdags verdslige verden adopterer et religiøst sprogbrug. Man kunne overveje, om et tiltagende verdsligt samfund tyr til det religiøse sprog, når alvorlige emner kommer på bane. Eller måske er der blot tale om en almindelig sproglig udvikling, som har været gældende til alle tider. I vores prosaiske hverdag kan vi bede, synde, tilgive og få åbenbaringer uden umiddelbart at sætte det ind i nogen religiøs sammenhæng. Ikke en gang navneordet gud eller egennavnet Gud har kristentroens Gud eneret på. Hvor om al ting er: I vore dage er det altså ikke kun militæret og menigheden, som drager på mission. Lidt morsomt bliver det, når kristelige organisationer og institutioner lader sig indrullere i det moderne virksomhedssprog. Som f.eks. den menighed, der har den vision, At bringe mennesker til levende tro på og efterfølgelse af Jesus Kristus efterfulgt af en tre-punkts redegørelse for menighedens missionsvirksomhed og et sæt værdier udtrykt ved et antal positive udtryk. Ja, men formuleringerne er jo gode og rigtige. Det, som generer en gammel Jeronimus med en håndskreven dåbsattest er risikoen for, at det merkantile sprogbrug skaber, hvad det nævner. Det bliver den verdslige virksomhedsverdens rammer og regler, der skriver missionens dagsorden, og missionen markedsføres på mere eller mindre kommercielle vilkår. Den skal kunne betale sig om ikke nødvendigvis snævert økonomisk så dog i overvejelser om, hvor og på hvilken måde man får det størst mulige resultat ved brug af de færreste ressourcer. Lad os i disse retro-tider glemme røde kinder og krumme tæer og genopdage ordet mission, som udtryk for vort ønske om at Gå ud i alverden med det gode budskab, som vi selv er døbt på, og som vi ikke må snyde vore medmennesker for. Dette nummer af Diakonbladet bringer glimt fra missionshistorien og sætter fokus på tiltag, som aktuelt har til hensigt at videreføre den uendelige historie om Guds indtil videre uendelige mission. Og lad os så glæde os over kronprinsens, forsvarsministerens og vores diakonsøsters missionsmøde. bj

4 4 DiakonBladet Ruth og Jens Kristian Egedal Fotos: Mission Afrika

5 DiakonBladet 5 Afrika 50+ et kirke til kirke projekt Ægteparret Ruth og Jens Kristian Egedal, som begge er sygeplejersker, har gennem en halv snes år arbejdet som missionærer i spedalskhedsarbejdet i Bangladesh. Ruth er nu sygeplejelærer i Holstebro og Jens Kristian arbejder på psykiatrisk afdeling i Herning. Som forberedelse til de to Herning-provstiers Kirke til Kirkeprojekt deltog ægteparret i november sidste år i en rejse til nogle af Mission Afrikas (tidl. kendt som Sudanmissionen) arbejdsfelter i Nigeria. En gudstjeneste på 3-4 timer med fest og farver og flere tusinde deltagere er ikke usædvanlig i Kristi Lutherske Kirke i Nigeria fortæller Jens Kristian og betoner udvekslingsidéen i det Kirke til Kirkeprojekt, som han er tovholder for. Vi kan hjælpe med udvikling af sundhed, undervisning og byggeri, fortsætter han og tilføjer tankefuldt: Måske kan vi lære noget om at fylde kirkerne? Under overskriften Afrika 50+ har Herning Nordre- og Søndre provsti indledt et samarbejde med Den Lutherske Kirke i Nigeria. Afrika 50+ udgør en del af det kirke til kirke projekt, som Mission Afrika (tidl. Sudanmissionen) har sat i værk i et samarbejde med Den Lutherske Kirke i Nigeria. Som deltager i projektet udsættes man for eksotiske oplevelser og får mulighed for at bruge sine kreative evner. Formålet er først og fremmest at skabe relationer mellem menigheder i Herning provsti og Den Lutherske Kirke i Nigeria. Dette sker i et arbejdsfællesskab under et fire ugers langt ophold. Opgaverne der skal løses er så alsidige, at alle kan være med. Der skal bygges sundhedsklinik, gennemføres drikkevandsprojekter, undervises i sundhed, EDB og kristendom. Der stilles krav til projektdeltagerne: Man skal selv skaffe de nødvendige midler til det projekt, man deltager i, og indkvarteringen foregår på lokal set med vore øjne primitiv facon med mulighed for at opleve eksotisk småkravl som kakerlakker m.m. Men det er jo netop en del af oplevelsen! Rejsen arrangeres af Mission Afrika. Der er plads til 7-8 deltagere på hvert hold. Prisen er kr. Dertil kommer udgifter til visum og vaccinationer. Den første tur fra Herning provsti gennemføres i oktober - november Baggrunden Missionsselskabernes traditionelle kredsarbejde udgør i vore dage kun en af det moderne missionsarbejdes mange differentierede arbejdsmetoder. I vor tid er der mere end nogensinde fokus på eksotiske og anderledes oplevelser. Her kan erfarne missionsselskaber byde ind med rejsetilbud, som tilfredsstiller mange menneskers ønske om at gøre en forskel. Dette var baggrunden for, at en gruppe fra Folkekirkens Mission (FKM) i Gjellerup i slutningen af 2007 begyndte at arbejde med mission på en ny måde. Det blev dog ret hurtigt klart for os, at det ville blive for stor en opgave, for en enkelt sognemenighed. Gennem kontakter til provstiets arbejdsgruppe for FKM smittede idéen. Mission i Afrika og folk fra provstiet dannede et underudvalg, som efter et spændende og dynamisk udvalgsarbejde barslede med et projektkatalog, som nu er sendt ud til alle præster og menighedsrådsmedlemmer i Herning Nordre- og Søndre provsti. I marts blev projektet præsenteret for alle interesserede i Herning Provsti af de to Herning-provster, hjemmeværende Nigeria-missionærer og Mission i Afrikas generalsekretær. Nu arbejder vi så med at få informeret og engageret de to provstiers menighedsråd og 37 folkekirkemenigheder. Hvad tilbydes der? Afrika 50+ projektrejser til Nigeria. Her etableres et arbejdsfællesskab med afrikanere. Typisk håndværk/byggeri eller undervisning. Provstivolontører til konfirmand og minikonfirmandundervisning samt møder i sogn og menighed. Udveksling / besøg mellem danske og afrikanske præster og lægfolk til gensidig inspiration og erfaringsudveksling. Menighedsbesøg i Nigeria. Oplevelse af afrikansk kirkekultur, samvær og erfaringsudveksling, samt besøge indsamlingsprojekter og andre af kirkens aktiviteter. Spændende menigheds- og fyraftensmøder med informationer om den Lutherske Kirke i Nigeria og dens mange aktiviteter og opgaver. Etablering af venskabsmenighedsforbindelse mellem danske og nigerianske menigheder. Inspiration fra kirke til kirke: En uges ophold og besøg af en nigeriansk præst og to musikere til konfirmandundervisning, minikonfirmander, møder med unge og ældre i sognet/menigheden.

6 6 DiakonBladet Foto: Mission Afrika En pakkeløsning Provstiets menighedsråd tilbydes en pakkeløsning for 1200 kr. for dette beløb får man tilsendt en pakke, som kan benyttes af alle i sognet: Præster, menighedsråd, foreningslivet og enkeltpersoner. Pakken indeholder kataloger, projektbeskrivelser, tilbud om konsulentbistand og foredragsholdere. Der tilbydes konfirmand- og minikonfirmand-undervisning. Endvidere kan man låne en Afrika udstilling. Der er mulighed for at tilmelde sig de forskellige typer af rejser til Nigeria, ligesom menighederne kan få besøg fra den Lutherske Kirke i Nigeria. Vil man lave indsamling i sognet kan man vælge at støtte et eller flere af følgende projekter: 1. Håndværkerskolen i Numan 2. Sundhedsprojekt i Mbamba 3. Fra tavlekridt til computer 4. Blive fadder til afrikanske missionærer Der lægges meget vægt på et ligeværdigt giver- og modtager forhold mellem de to kirker. Det er vigtigt at kunne se værdien i forskelligheden mellem den Lutherske Kirke i Nigeria og Folkekirken i Herning provsti. Der er næppe ret mange danske folkekirkemedlemmer, som ikke vil finde ånd og inspiration ved deltagelse i en 3-timers nigeriansk gudstjeneste med 3000 deltagere. Afrikanerne kan også lære os noget om værdier i familien og netværket mellem mennesker trods fattigdom. Vi kan for få midler hjælpe med bedre sundhed, uddannelse og tekniske hjælpemidler. Det er planen, at projektet skal løbe over fire år, nemlig den nuværende menighedsrådsperiode. Gennem evaluering og justering vil den enkelte menighed løbende få indflydelse på projektets prioriteringer. Efter afslutningen af den fireårige projektperiode vil der blive truffet beslutning om, hvorvidt projektet skal videreføres. Provstikomiteen har også den mulighed at skifte partner og indlede et nyt projektsamarbejde med et andet folkekirkeligt missionsselskab. 4 Hovedprincipper Projektet vil blive gennemført efter de samme hovedprincipper, som Mission Afrika arbejder ud fra: Evangelisation at dele det kristne håb med verden Diakoni at håbet skal gå hånd i hånd med omsorg for det hele menneske Undervisning at inspirere og uddanne til livets mission Udveksling at dele livets goder og erfaringer med hinanden Ønsker du yderligere information kan du henvende dig til: Jens Kristian Egedal, Gjellerup Tlf.: , Diakon og sygeplejerske. Tidligere missionær i Bangladesh eller Karl Georg Pedersen, Holstebro Tlf.: , Landssekretær i Mission Afrika

7 7 Korset er symbol på kærlighed midt i krigen Af Hanne Baltzer Fotos: KFUMs Soldatermission Ruth Brik Christensen elsker at arbejde som soldaterhjemsleder i verdens brændpunkter. Sidst var det i Afghanistan. Soldaterne er ikke blufærdige ved at snakke om tro og religion, for de har taget stilling til, hvordan de vil begraves. De lever med risikoen for at dø hver dag. Ordene kommer fra Ruth Brik Christensen, der frem til februar 2009 var leder af soldaterhjemmet i Afghanistan udsendt af KFUMs Soldatermission. Hun skelner ikke mellem at være medmenneske og professionel, når hun er af sted. Da stiller hun sig til rådighed og er sprællevende og engageret. Arbejde og mission går hånd i hånd. Soldaterne ved godt, at det er et kristent hjem, vi driver, og der er selvjustits med ikke at bande for meget, smiler Ruth, der er uddannet pædagog og diakon. Hun har bagt et utal af boller, lagkager og drømmekager. Lavet litervis af kaffe og prøvet at se det væsentlige midt i støv og ørkenhede dage uden overenskomstsatte pauser. Det væsentlige for Ruth er mennesket. Jeg holder andagt hver aften på soldaterhjemmet, men de unge er fremmede over for ordet andagt. Derfor er en snak over en kop kaffe ofte af lige så stor betydning. Som når én sætter sig ved mit bord til morgenmaden og fortæller, at han blev bombet i går, eller en anden har fået dårlige nyheder hjemmefra, så ved de, at jeg gerne vil lytte. Ruth er heller ikke bleg for at få et par ensomme fyre til at spille et spil sammen, så de også bliver hinandens samtalepartnere. Afghanistan er et risikofyldt sted at arbejde for de danske soldater, og af og til sker det værst tænkelige, at en soldat bliver dræbt. Da lammer det alle, og de trækker sammen på fx soldaterhjemmet. Da er vi alle bange og nedtrykte, for hvem er det næste gang, fortæller Ruth. Det tynger, og angsten er en uundgåelig følgesvend. For mig er det ikke farligt at arbejde i lejren, men jeg kan da være bange for, hvornår den næste soldat bliver alvorligt såret. Vi kender hinanden godt, og netop samtalen er bærende i mit arbejde. Samtidig er det vigtigt at sige, at hverdagene derude jo er fyldt med flest positive oplevelser på en travl arbejdsplads. Danmark i farver Noget af det bedste ved at komme hjem til Danmark er at dufte og se farver. Sammenlignet med hverdagen i Afghanistans ørken er Danmark næsten et farveorgie, og det nyder Ruth i fulde drag. Hun trænger også til det. Efter ni måneders næsten konstant arbejde er hun træt helt ind i sjælen, men det afholder hende ikke fra at være tændt på at skulle af sted igen. Det er fantastisk at blive brugt på den måde. Jeg bruger så mange sider af mig selv og både de praktiske og åndelige sider går op i en højere enhed som soldaterhjemsleder, mener Ruth. Jeg får brugt mig selv hele vejen rundt, og indimellem er jeg da overtræt. Men det er det hele værd, når jeg får lov til at være med i soldaternes liv. KFUMs Soldatermission driver 14 soldaterhjem i Danmark, et i Kosovo og et i Afghanistan. Senere på året åbner endnu et i Afghanistan. Der er soldatervenner. Læs mere på Kors i kaos Ruth har uddelt flere end 500 kors, og et kors kan være i fx en støvet bukselomme. Især efter at soldaterne har været ude i farlige operationer og kommer tilbage til soldaterhjemmet, spørger de om et kors. Nogle kan ikke sætte ord på deres gudsforhold, men så kan de stikke hånden i lommen og få tryghed i korset. Jeg foreslår dem også at sende Gud en kærlig tanke, eller siger, at en bøn kan være som at snakke med en god ven, siger Ruth.

8 8 DiakonBladet Program for diakonernes årsmøde på Diakonhøjskolen Lørdag den 20. juni 2009 Programmet for årsmødet 2009 byder udover generalforsamling, jubilarkaffe og tid til snak rundt i huset, på to foredrag. Lørdag formiddag kommer Peter Lodberg og holder foredrag med titlen Diakoni i Israel/Palæstina. Situationen i Israel/Palæstina er velkendt for de fleste, men hvordan har diakonien det i området? Kan diakoni bidrage til forsoning, eller har diakonien andre opgaver? Peter Lodberg vil fortælle om det diakonale arbejde ud fra den lutherske kirke i Betle hem. Han vil også sætte fokus på diakoniopfattelsen hos Mitri Raheb, der har stillet sig i spidsen for meget diakonalt arbejde i byen. Lørdag eftermiddag får vi besøg af hospitalspræst fra Rigshospitalet Henning Nabe-Nielsen, som igennem mange år har interesseret sig for sjælesorg og troens betydning for måden at mestre sygdom på. Han holder foredrag om kristendommens betydning ved alvorlige sygdomme. Vi håber at se rigtig mange diakoner til et godt årsmøde på Diakonhøjskolen! 9.00 Sekretariatet åbner 9.30 Velkomst 9.45 Foredrag v/ Peter Lodberg Diakoni i Israel/ Palæstina Kaffe for alle og jubilarkaffe, fotografering af jubilarer Frokost Foredrag v/ Henning Nabe-Nielsen Kristendommens betydning ved alvorlige sygdomme Kaffe Generalforsamling Festmiddag Tak for i dag, v/ diakonsekretær Lisbeth Andreassen Årsmøde og generalforsamling Diakonhøjskolens Diakonforbund afholder årsmøde og generalforsamling lørdag den 21. juni 2008 på Diakonhøjskolen. Se program for dagen andetsteds i bladet. Punkterne til dagsordenen ifølge vedtægterne er: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning 3) Regnskabsaflæggelse 4) Nyt fra Diakonhøjskolen 5) Indkomne forslag 6) Bekendtgørelse af valgresultater/ Valg til Diakonforbundets Bestyrelse jf ) Valg til Diakonhøjskolens bestyrelse (ulige årstal) 8) Orientering om budget og fastsættelse af kontingent 9) Eventuelt Forslag, som ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen har mulighed for at komme med forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen senest 6 uger før generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan fremkomme med ændringer til ændringsforslag; disse kan vedtages på generalforsamlingen. Den endelige dagsorden kan rekvireres hos diakonsekretæren eller på Diakonhøjskolens Diakonforbunds hjemmeside, senest 4 uger før generalforsamlingen. Tilmelding til årsmøde og jubilarkaffe, lørdag 20. juni 2009 Priser: Navn: Formiddagskaffe: 45 kr. Jubilarkaffe er gratis Tilmelding til jubilæum Frokost 70 kr. Eftermiddagskaffe 45 kr. Navn: Middag 100 kr. Jubilæum (sæt kryds): Tilmelding Jubilar Ægtefælle Barn Barn Jubilarkaffe Formiddagskaffe (ikke jubilar) Frokost Eftermiddagskaffe Tilmelding sendes til Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg, , eller send en mail til senest den 8. juni Middag Medlem af forbundet Medlem af forbundet Børn op til 15 år ½ pris.

9 DiakonBladet 9 Sporsor-løb Af Diakonsekretær Lisbeth Andreassen Søndag den 3. maj er der et sponsor-løb i området omkring Diakonhøjskolen. Formålet er at få indsamlet de kr. til PR-medarbejder på Diakonhøjskolen, som besluttet på Diakonhøjskolens Diakonforbunds årsmøde i sommers. Der kan samles rigtig mange penge ind på kort tid, hvis personer/foreninger/organisationer/banker osv. osv. vil sponsorere det antal kilometer, de enkelte deltagere cykler eller går. Sæt endelig et stort X i kalenderen den dag og gå gerne allerede nu i gang med at få nogle til at sponsorere de kilometer du cykler eller går. Der vil både være en cykelrute og en vandrerute! Vel mødt på Diakonhøjskolen! Nærmere information vil være at finde på på og der vil komme et brev ud til alle diakoner. Hele Korshæren vandrer I dagene 24. maj til 14. juni vandrer hele Korshæren fra Viborg Domkirke til Sct. Hans Kirke i Odense. Der bliver tale om en vandring med fokusområderne: Fællesskab Solidaritet Refleksion og Handling. Biskop Karsten Nissen sender vandrerne af sted efter højmessen kl.10 og de følgende 3 uger vil man via Hærvejen og Den Danske Klosterrute bevæge sig ned over Gl. Ry, Sdr. Vissing, Nr. Snede, Vejle, Fredericia, Middelfart og Nordfyn til Odense, hvor den afsluttende gudstjeneste holdes kl.14 i Sct. Hans Kirke. Dagsrytmens elementer er hentet fra pilgrimsvandringen. Undervejs vil man holde møder bl.a. torvemøder i Silkeborg, Vejle og Fredericia. Man vil bære bannere og på denne måde fortælle, hvorfor man vandrer. Indkvarteringen er primitiv i sovepose på liggeunderlag i sognegårde, lejrcentre mv. dagsprisen er 200 kr. for kost, overnatning og transport af tung bagage. Man kan være med alle 3 uger eller blot enkeltdage eller timer som kræfterne rækker (uden kost/overnatning gratis at vandre med). Det er håbet, at det må blive en vandring for ALLE, der føler sig som en del af korshærsfællesskabet, eller som ønsker at lære Korshæren at kende. Man kan gå ind på KKs hjemmeside og læse mere, ligesom man under selve vandringen vil kunne følge denne på hjemmesiden. Projektkoordinator Karen-Marie Holst Jannerup kan kontaktes på telf Tilmelding hvis ønske om overnatning senest 4. maj. Dejligt om en del af Danmarks diakoner vil være medvandrere i dette fællesskab. Leif Bønning

10 10 DiakonBladet Nyt fra Diakonhøjskolen / Videncenter for Diakoni og Pædagogik Diakoniimpuls I løbet af marts 2009 kommer det første nummer af videncentrets nye tidsskrift Diakoniimpuls. Tidsskriftet bringer artikler og nyhedsstof indenfor det diakonifaglige og socialpædagogisk område. Et af formålene er bl.a. at tænke diakoni og pædagogik sammen. Tidsskriftet satser på at bringe bidrag fra såvel forskning, undervisning og praksis. I det første nummer er der bl.a. artikler om diakoni og omsorg, diakonifaglig supervision, diakoni og bæredygtighed, empowermentpædagogik og diakoni og Løgstrups diakonisyn. Tidsskriftet udkommer to gange årligt og kan læses og downloades på Diakonhøjskolens hjemmeside. Det udkommer også i et begrænset antal trykte eksemplarer og kan rekvireres ved henvendelse til Diakonhøjskolen. Til tidsskriftet/videncentret er der knyttet en baggrundsgruppe med repræsentanter fra forskellige diakonale institutioner og repræsentanter fra undervisnings- og forskningsverdenen. Udviklingsprojekter Diakonhøjskolen har i februar 2009 i videncenterregi iværksat to udviklingsprojekter. Det ene udviklingsprojekt har titlen Profession og professionalitet i diakonalt arbejde. Formålet med projektet, som involverer alle skolens undervisere, er at beskrive, afgrænse og diskutere diakoniens arbejdsfelt/profession og indkredse den særlige faglighed/professionalitet, der kendetegner diakonien. Projektet vil bevæge sig på tværs af forskning, uddannelse og praksis. Som led i projektet vil medarbejderne lave undersøgelser på en række diakonale arbejdspladser. Projektet forventes afsluttet sommer 2010 med udgivelse af en bog om emnet. Det andet udviklingsprojekt er en undersøgelse af effekten af supervision som redskab i pædagogisk praksis. Underviser og supervisor Lisbeth Andreasen står for projektet, som tager sit udgangspunkt i Kempler-Institutets supervisionsmetoder. Ideen er at finde ud af om og hvordan supervision virker. Projektet gennemføres i foråret mio. kroner fra A.P. Møller A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møller Fond til almene Formaal har doneret Diakonhøjskolen ,- kr. til renovering og modernisering af skolens auditorium, stue og spisesal. Projektet iværksættes i løbet af foråret og forventes færdig i efteråret Kursusdage og foredrag Diakonhøjskolen afholder bl.a. følgende kursus- og temadage i foråret 2009: 22. april 2009: At gøre det usynlige synligt. Om at arbejde med udsatte grupper. Med Preben Brandt. Gratis adgang. 19. maj 2009: Åndelig omsorg når livet gør ondt. Med Lone Klok og Preben Kok. Pris: kr. Nærmere information ved henvendelse til Diakonhøjskolen

11 DiakonBladet 11 Årsberetning Diakonforbundet Filadelfia med hjerte, mund og hænder - Vi ser med glæde tilbage på 2008, hvor mange aktiviteter herunder årsmøde, indvielse af nye diakoner, diakonal samtaledag, stiftsarrangementer osv. blev en del af diakonfællesskabet, ikke kun i vores eget forbund, men også i de fælles diakonale sammenhænge. Jeg havde den glæde at medvirke ved diakonindvielsen i Århus her i januar måned, hvor Jens Maibom i talen til de nye diakoner sagde: Det handler ikke om, hvad jeg kan få ud af at være diakon, men hvad jeg bærer ind i det menneskelige fællesskab. For os er det vigtig i det diakonale fællesskab, at det ikke kun handler om, hvad jeg kan få ud af, at være medlem af forbundet, men det handler meget om, hvad vi hver især kan bringe ind i det diakonale fællesskab. Det er vigtig, der er gensidig respekt diakonerne imellem om, hvad vi hver især kan bringe og har kræfter til at bringe ind i fællesskabet. Vi skal glæde os over, der er diakoner, der rundt omkring i landet, tager ansvar for fællesskab, besøger ældre diakoner, deltager aktivt i årsmøder, men også det at være gode ambassadører for diakoner, uddannelsesstederne, diakonien, og medvirker til at der uddannes nye diakoner. Bestyrelsen har med sekretær Bjarne Jørgensen i spidsen, gennemført en revision af medlemskartoteket, faktisk en rigtig stor og krævende opgave. Vi har ringet rundt til alle medlemmer for at få afstemt alle relevante faktuelle oplysninger om adr. uddannelsesår, mail adr. osv. I den forbindelse var det nærliggende at spørge til medlemmers interesse for forbundet, eks. årsmødedeltagelse, stiftsarrangementer osv. Det var i sig selv positivt at have kontakt med så mange medlemmer, det blev også en konstatering af den store forskellighed medlemmerne ser forbundet på. Det viser sig, at mange diakoner er ret aktive i deres hjem- sogne i kirkelig arbejde, det faglige arbejde fylder meget i hverdagen, mange ældre diakoner har ikke overskud til deltagelse i diakonale arrangementer, men alt i alt ser flertallet positivt på, at være en del af diakonfællesskabet. Diakonbladet er bindeleddet for mange diakoner, og derfor er det vigtigt, at bladet til stadighed udvikler sig, er fagligt orienteret, men også fastholder orienterende emner ind i fællesskabet om diakoners ve og vel. Bestyrelsen har traditionen tro afholdt en arbejdsweekend, og denne gang var Himmerland mål for møde og fejring af diakoniens dag. Det er blevet en god tradition, at bestyrelsen kæder arbejdsweekend sammen med diakoniens dag, på den måde kommer bestyrelsen rundt i landet og møder medlemmerne. Der var to vigtige emner på dette års arbejdsweekend. 1. Medlemspleje, og her tog vi udgangspunkt i ovenstående. 2. Bjarne Jørgensen ønsker at stoppe som sekretær i forbundet efter årsmødet. Bestyrelsen er meget bevidst på, hvordan vi omsætter den sparsomme økonomi, vi vil fortsat prioritere medlemspleje højt, diakonbladet, hjemmeside, støtte nye diakonale tiltag, bruge mindst mulig på administration og lign, støtte diakoniuddannelse og Instituttet. Derfor vil vi på generalforsamlingen orientere medlemmerne om en ny organisering af sekretærarbejdet, en fordeling af sekretærarbejdet i bestyrelse og medlemmer, og kun bruge få økonomiske ressourcer til sekretærarbejde. Tak til bestyrelse for en god arbejdsindsats i året der er gået, tak til medlemmer for støtte og opbakning, for samarbejde og fællesskab med Instituttet og dets medarbejdere og ledelsen på Filadelfia, og en tak til alle i diakonifællesskabet for godt samarbejde. Frede Follmann

12 12 DiakonBladet Stort og småt om og for os selv Under temaet Duen kommer, når isen smelter indbyder Diakonforbundet Filadelfia til årsmøde, generalforsamling og diakonindvielse den april. Mød Roskildebispen, Peter Fischer Møller, den tidligere norske miljøminister, Helen Bjørnøy, den svenske biskop emeritus Martin Lönnebo og naturvejleder, biolog John Holst Kongskilde Friluftsgård, samt naturligvis alle diakonsøstrene og brødrene. Programmet, som er udsendt til forbundets medlemmer, kan endvidere ses på eller rekvireres fra forbundssekretæren. Læs også formandens beretning andetsteds i dette nummer. På gensyn på Filadelfia Rettelse I februarnummeret annoncerede vi konferencedagen Varmere vejr koldere samfund Giver det mening at tale om diakoni og klima? Tidspunktet for programmets afslutning var imidlertid forkert. Konferencen finder sted i Filadelfias festsal fredag den 24. april kl Tilmeldingsfrist den 14. april. Se det samlede program i Diakonbladet nr. 1, februar I Diakonforbundet Filadelfia har vi revideret medlemskartoteket. Du kan tjekke dine egne data på: Yderligere oplysninger om revisionen og medlemsundersøgelsen hos forbundssekretæren. Kalenderen: April maj juni 20. april Min hverdagsdiakoni v. stiftspræst for diakoni, Søren Christensen (Viborg) 21. april Fra kongsbondesøn via diakon til sygeplejerske v. diakon Axel Johannesen (Hjørring) 21. april Diako-hvaffor noget? v. forst. Jens Maibom Pedersen (Holstebro) 22. april At gøre det usynlige synligt v. Preben Brandt, formand for Rådet for Socialt Udsatte (Diakonhøjskolen, Århus) 24. april Varmere vejr koldere samfund Åben konferencedag på Institut for Diakoni (Dianalund) april Diakonforbundet Filadelfias Årsmøde og generalforsamling (Dianalund) 3. maj Sponsor-løb på Diakonhøjskolen (Århus) 13. maj Naturoplevelser og programlægning (Tjele Viborg Stift) 16. maj Evaluering hygge (Aalestrup, Ålborg Stift) 19. maj Åndelig omsorg når livet gør ondt v. hospicepræst Lone Klok og sygehuspræst Preben Kok (Diakonhøjskolen, Århus) 24. maj Hele Korshæren vandrer fra Viborg 14.juni Domkirke til Sct. Hans Kirke i Odense For adresser, tidspunkter og evt. priser, samt arrangementer, som sættes i værk med kortere frist, eller som vi har overset se Der sker noget i Viborg og Ålborg konventer. Det kan man læse om på

13 DiakonBladet 13 Karen Jeppe I begyndelsen af 1900-tallet var der danske missionærer i Tyrkiet. Den svagelige datter af friskolelæreren i Gylling, Karen Jeppe spillede en afgørende rolle i hjælpearbejdet blandt de forfulgte armeniere i byen Urfa i det nuværende Østtyrkiet. Med en studentereksamen og nogen undervisningserfaring som bagage var hun i 1903 ankommet til Abrahams by efter tyrkisk opfattelse er Urfa lig med Bibelens Ur i Kaldæa. Armenierne udgjorde den største kristne mindretalsgruppe og havde allerede da været udsat for en række forfølgelser. Under 1. verdenskrig tog forfølgelserne imidlertid et hidtil ukendt omfang. Det smuldrende Osmanniske Rige, der udover Lilleasien dækkede hele Levanten og store dele af Nordafrika, benyttede lejligheden til en optrapning, som i grusomhed overtrumfer nazitidens holocaust, som verden senere blev vidne til. Der var tale om folkemord med dødsmarcher, voldtægter, kvinders indlemmelse i haremmer, sult og brutale massehenrettelser af mindst en million mennesker. Karen Jeppe havde på det tidspunkt virket sammen med tyske og amerikanske missionærer i en halv snes år. Under massakrerne blev hun en central skikkelse i hjælpearbejdet. Karen Jeppe er især kendt for sit arbejde blandt armenske flygtninge i Aleppo, som ligger i det nuværende Syrien. På et tidspunkt havde hun ansvaret for flere tusinde flygtningebørn. Hun skjulte flygtninge, skaffede mad, og talte de forfulgte armenieres sag i Folkeforbundet (forløberen for FN). Som Folkeforbundets kommissær vandt hun respekt i vide kredse, og da forbundets midler tørrede ud i 1926 fortsatte hun af egen drift. Hun oprettede enkehuse, systue, skole, organiserede sygepleje, åbnede øjenklinik for blot at nævne nogle af hendes mange tiltag. I modsætning til de tyske og amerikanske missionærer mente Karen Jeppe ikke, at armenierne burde tilslutte sig en vestlig protestantisk kirkeform. De har jo i forvejen deres egen kirke, som er en af verdens ældste, argumenterede hun. Endvidere ændrede hun undervisningsmetoder, idet hun indførte noget, hun kaldte anskuelsesmetoden i sin undervisning. Alt sammen særdeles progressivt sted og tid taget i betragtning. Man mærker de hjemmefra medbragte holdninger erhvervet i friskolemiljøet. Karen Jeppe døde i Aleppo i 1935 i en alder af 59. Bjarne Jørgensen Kirken i Tyrkiet Der skønnes at være langt under 1% kristne i Tyrkiet armensk-apostolske, 3000 græsk- og romersk katolske. Endelig menes der at være protestantiske kristne. Det vrimler med bibelhistoriske lokaliteter i Ny Testamentes Asien. Stederne varetages af museumsmyndighederne og tilgangen dertil er almindeligvis uden problemer. Den verdenskendte Hagia Sophia moské i Istanbul er i virkeligheden bygget som kirke så tidligt som (altså allerede før vores vikingetid). Udover Karen Jeppe og den lige så bemærkelsesværdige Maria Jacobsen( ) især kendt for oprettelsen af børnehjemmet Fuglereden i Libanon har også Kresten Kold (ham med højskolen) opholdt sig i Tyrkiet som missionær. Der findes aktuelt et eller to danske ægtepar, som på mere eller mindre privat basis forsøger at virke som missionærer i Tyrkiet. Vi danskere har sendt missionærer til alverdens lande (næsten). Det er egentlig mærkeligt og bedrøveligt at vi ikke interesserer os mere for det gamle bibelske land, som i vore dage i væsentlig grad har bidraget til den moderne indvandring til Danmark. BJ Staten Tyrkiet Siden 1923 har Tyrkiet været en parlamentarisk styret republik. Officielt har man adskilt stat og religion efter fransk mønster; men 98% af den 70 mio. store befolkning bekender sig til islam. I hverdagen er befolkningen næsten lige så verdslig, som vi er her i Vesteuropa, men det er ikke velset at tage afstand fra islam. Religionsfrihed er en formel ret, som ikke praktiseres efter vore normer. BJ

14 14 DiakonBladet Nerkrolog Kommunikationsrådgiver Tim Lind Jensen, Hellerup, skriver om diakon Svend Erik Jensen, 77 år: Svend Erik Jensen er stillet sovet ind i sit hjem. Han var født og opvokset i København i et hjem, hvor ressourcerne var knappe, bl.a. fordi faren døde tidligt. I skolen fik dansklæreren Børge Larsen stor betydning for Svend Erik Jensen. Børge Larsens engagement og sociale forståelse blev for Svend Erik Jensen en livsvarig inspiration. Hos KFUM-spejderne fandt Svend Erik Jensen sit andet hjem, og her fik han et personligt og fortroligt forhold til den kristne tro. Det blev krumtappen i hans tilværelse. Han blev først uddannet typograf, men han havde behov for en bedre sammenhæng mellem sin tro og sit arbejde. Derfor valgte han at blive diakon. Som færdig diakon startede han på et børnehjem, men det skulle hurtigt vise sig, at det var arbejdet med og omsorgen for de ældre, der passer ham bedst. I over 30 år udfoldede han sammen med sin hustru sit udprægede talent for ledelse, omsorg og engagement som plejehjemsleder i Støvring, Hundested, Fanø og Ikast. Med sit smittende humør og opkvikkende bemærkninger havde han en enestående evne til at skabe en lun og hjemlig stemning for beboerne på plejehjemmet. Selv om arbejdet var et kald for ham, så svigtede han ikke sin familie. Han var et rigtigt legebarn, og han holdt af at spille og lege lige til det sidste. Som en tak til sin dansklærer og de spejderledere, som fik så stor betydning, har Svend Erik Jensen hele livet været engageret i frivilligt arbejde. I utallige foreninger har man haft glæde af hans indsats. Sagde han ja til en opgave, kunne man altid regne med ham. Æret være hans minde.

15 DiakonBladet 15 Navnestof Diakonhøjskolens Diakonforbund Diakonforbundet Filadelfia Fødselsdag Adresseændringer 90 år Otto Mølgaard Laustsen Klosterengen Kalundborg 90 år Georg Eigil Kjeldsen Oddenvej 105, Lumsås 4500 Nykøbing Sj. 85 år Knud Eriksen Hermelinvej 10, Nyråd 4760 Vordingborg 80 år Arne Lassen Nørgaardsvej 29. B. 1. tv Lyngby 80 år Erik Engelbrekt Jeppesen T. Øllgårds Vej Bramming 80 år Sven Erik Olsen Rørvigvej Nykøbing Sj. 75 år Anton Mikkelsen Klit Pilevangen Helsingør 75 år Chr. H.L. Østergaard Østerbrogade th 2100 København Ø 75 år Kresten Kjær Lauridsen Markleddet Ringkøbing 75 år Peder Hauge Hermann Bangsvej Grenå 70 år Bent Kristensen Kühne Solsortevej Børkop 70 år Carlo Mathiesen Egevænget Lunderskov 70 år Max Fredgaard Rammevej 6, Bonnet 7620 Lemvig 65 år Jens Åge Stæhr Hansen Skolelodden 30, Mejlby 8530 Hjortshøj 65 år Alf Erik Stidsen Postvej 69, Foldby 8382 Hinnerup 65 år Bjarne Jørgensen Herredsvejen 4, Holmstol 8883 Gjern 65 år Vera Madsen Sallvej Hammel 65 år Arne Roulund Andersen Karsholtevej Dianalund 60 år Niels Lundbak Gram Mikkelsens Vej Hjørring 60 år Richard M. Pedersen Korbærvej 9, Ugelbølle 8410 Rønde 60 år Bent Kobberøe Toftumvej 27, Søvind 8700 Horsens 60 år Benny Finderup Jensen Egebjerg Landevej Hejnsvig 60 år Bente Nissen Olesen Vimmelsbækløkken 9, Kirkendrup 5270 Odense N 50 år Kaj Skjølstrup-Madsen Thorkildsgade Odense C 50 år Kaj Bertelsen Porsbakken Lystrup 50 år Erna Nielsen Skiverensvej Aalborg Ø 50 år Annette Burgdorf Knudsen Hellevadevej Løgumkloster 50 år Ove Lauritsen Marselis Boulevard 16, st. tv Århus C Gitte D. Juhl Teglværksgade 5, st. th 8000 Århus C Gitte Marie Svejstrup Toft Skovvejen 5, 1tv 8000 Århus C Gitte Ringgaard Holm Romervej 36, Grauballe 8600 Silkeborg Kathrine Lützhøft Egeland Laustsen Lilleringsvej 50, 1. th Harlev J Lillian Mejlvang Christensen Fjenneslevvej 2, st. th Brønshøj Lise Lone Gai Over Jerstalvej Agerskov Lotte Boye Andersen Richtersvej 24, st. th Silkeborg Peter Bach Mortensgaard Dybdalsvej 1, b Engesvang Vi minder om, at det af pladsmæssige grunde ikke altid er muligt at bringe samtlige tilsendte indlæg i bladet. Savner du noget så kig på hjemmesiden. red.

16 Afsender: Diakonforbundet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund, Mandolinvej 7, 8900 Randers Diakon i Aktion I en lille stol, der gynger Af Nana Hansen Det skøreste, Ele Bonde indtil nu har gjort, i sit job som diakon ved Hasle Kirke i Århus, har været at placere sig i en gyngestol ved den stærkt trafikerede Viborgvej, der ligger klods op ad den smukke hvide middelalderkirke. Ved siden af havde hun sat en anden gyngestol, der inviterede til, at folk kunne sætte sig og få en snak med hende. Missionen gik først og fremmest ud på, at hverve folk til besøgstjenesten i sognet, som Ele med 15 timer om ugen har fået ansvaret for. Om det var besøgsvenner eller besøgsværter, hun hvervede, kan ikke altid afgøres med det blotte øje: De mennesker, vi ofte ser som socialt svage de er ofte jordens salt! De gør en forskel og vil bruges. Ele sammenligner det med en ældre kvinde, der var ved at miste synet, men som havde mod på at hjælpe: Ser vi hende som halvt blind eller halvt seende?! Den slags oplevelser minder os om, at vi alle er jævnbyrdige, hvis vi i ny og næ skulle glemme det. Og hvem er i øvrigt de ressourcestærke?, spørger Ele; I er jordens salt, blev der sagt til alle de, der kom og hørte Jesu Bjergprædiken, for Jesus kunne se ressourcerne i alle mennesker. Da Ele blev ansat i august sidste år, startede hun med at finde ud af, hvilke behov, der fandtes i sognet. Og hvad hun så kunne gøre ved det. I første omgang var opgaven at blive synlig, og udover aktionen med gyngestolene, lavede Ele en pjece, for at lokke behovene frem. Et livshistorie-fortællingskursus er siden sprunget ud af arbejdet med besøgstjenesten. Ele forklarer: Det at fortælle sit liv gør godt på mange måder, det kan fx holde én fast på ens identitet og give et nyt, afklaret og forsonet syn på ens liv. Besøgstjenesten er en oplagt mulighed for det. Ele kommer naturligt nok meget på lokalcentret: I starten af min ansættelse begyndte jeg at sætte mig derned og spise min frokost i caféen. På den måde kom jeg hurtigt i snak med folk. Det var også der, jeg begyndte at gå med denne her badge. En stor, grøn badge matcher Eles kulørte tøj, og synliggør, at her sidder en diakon. Uddannelsen som diakon har Ele hverken fra Filadelfia eller Diakonhøjskolen, men fra Diakonissenhaus Kassel i Tyskland. Uddannelsen går 33 år tilbage til 1976, og Ele flyttede kort efter til Danmark. Her blev hun uddannet cand. phil. i musik og har arbejdet med musikpædagogik, sjælesorg, familieterapi og senest som børne- og ungdomsmedarbejder i Gellerup Kirke. På døren ind til hendes kontor står nu DIA- KON med store bogstaver. For Ele er det helt naturligt, at diakon er hendes arbejdstitel. Hun giver ikke meget for at blive kaldt sognemedhjælper: Vi må kalde os det, vi er; børne- og ungdomsmedarbejdere, kateketer, diakoner. Mit arbejdsområde er diakoni, og ordet siger samtidig, hvilken slags besøgstjeneste, vi har her, og hvilket værdigrundlag, vi arbejder ud fra. Jeg forstår ikke, at vi ikke bruger den mulighed for at understrege vores værdigrundlag meget mere. Hun mener ikke, at diakonerne i hjemlandet Tyskland har været bedre til at gøre opmærksomme på sig selv, men hun har en fornemmelse af, at diakonidentiteten både der og her i landet atter er ved at vågne. Ele sidder helt ude på kanten i den ene gyngestol på kontoret, og tænker længe før hun giver sig i kast med at beskrive sit sogn, og hvilke udfordringer, hun møder der: Det er et sogn, der ligner alle andre sogne i en storby med glade børn på gaden, banditter i baghaven, familier med cykelvogn og stærke ældre, der er blevet alene. Men jeg skoler mit øje for at finde ensomheden, og jeg finder den! Jeg vil møde blikkene, og så bliver jeg involveret. Human nedkøling er et begreb, Ele nævner, når hun skal beskrive nogle tendenser i vores tid, og tager minuttyranniet i plejesektoren som eksempel: Vi er hurtige til at forestille os, hvad vores medmennesker har brug for. Men jeg har muligheden for at møde mennesket med netop det spørgsmål, som jo er ét af Jesu berømte og kraftfulde spørgsmål: Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Og jeg elsker de præcise svar, der kommer fra folk så helt uden omsvøb: Giv mig et menneske, jeg kan besøge, for jeg er træt af at blive underholdt! Eller et andet alvorligt svar: Tro på, at jeg kan komme ud af min paniske angst! Jeg bærer mine værdier med mig og lever med det menneskesyn, jeg læser ud af Bibelen. På den måde er mit liv mission, siger Ele og fortsætter: Det betyder også, at jeg må inkludere mig selv i min mission. Jeg kræver af mig selv, at jeg må have glæde i det, jeg gør sammen med andre. Det er ganske konkret. Hvis jeg ikke har det, må jeg forandre noget. Enten min holdning eller det, vi gør sammen. Det er for mig den bedste måde, hvorpå jeg kan udtrykke, at mit medmenneske og livet selv er værdifuldt for mig, siger Ele. Her i diakonens afdæmpede kontor på kanten af den store indfaldsvej til Århus har man en fornemmelse af, at diakonarbejdet bliver udført med dybfølt grundighed og omtanke, foruden den befriende frimodighed og humor, der fx ligger i at turde sætte sit medmenneske stævne på åben gade i en gyngestol! Stik den diakoner! Diakon i Aktion er en ny serie her på Diakonbladets bagside, hvor vi interviewer nogle af de engagerede diakoner, der lever og virker i al livets mangfoldighed.

Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2009

Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2009 Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2009 1) Valg af dirigent og referent Som dirigent blev valgt: Leif Bønning, som referent blev valgt: Lisbeth Andreassen Dirigenten konstaterede generalforsamlingen

Læs mere

Kirkens Liv & Vækst. Diakoni i sognet. Lørdag den 7. marts på Diakonhøjskolen i Århus

Kirkens Liv & Vækst. Diakoni i sognet. Lørdag den 7. marts på Diakonhøjskolen i Århus Kirkens Liv & Vækst Diakoni i sognet Lørdag den 7. marts 2009 på Diakonhøjskolen i Århus et stiftsarrangement til inspiration for menighedsråd, præster, ansatte og frivillige i Århus Stift første lejlighed

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDEHÆFTE 2012 Bilag til årsmøde og generalforsamling meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDE & GENERALFORSAMLING 2012 Velkommen 2 Er du jubilar, eller bliver du diakon i morgen?

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011.

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Dirigent Leif Bønning, referent Lisbeth Skals Jensen, stemmetællere bliver valgt, når

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

Vil I være med. Folkekirken tager medansvar og drager omsorg for udsatte! Folkekirken er mere end højmesse, perlegrus og kirkekoncerter!

Vil I være med. Folkekirken tager medansvar og drager omsorg for udsatte! Folkekirken er mere end højmesse, perlegrus og kirkekoncerter! Vil I være med til at arbejde for samfundets udsatte og dermed understrege, at folkekirken er en handlende kirke i forhold til aktuelle, sociale problemer? Folkekirken tager medansvar og drager omsorg

Læs mere

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form Søger du indlevelse i det kristne åndelige liv? Ønsker du at blive retræteleder? Oplever du at mennesker taler med dig om tro? Overvejer du at blive åndelig vejleder? - så er dette tilbud måske noget for

Læs mere

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn August 2015 Juni 2016 August Program for Nicolaifællesskabet 26.08 Bibelundervisning ApG. 1,1-14 Optakt til den åndelige krig! Gudsriget

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 25. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 20.- 22. januar 2012 TEMA: Diakoni med hjerte, mund og hænder Velkommen til det 25. Landsstævne for voksne

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

KIRKENS VELKOMSTPAKKE

KIRKENS VELKOMSTPAKKE KIRKENS VELKOMSTPAKKE Indhold 1. Hvad er en velkomstpakke? 2. Kontakten til nye borgere i sognet 3. De frivilliges opgave i forbindelse med et besøg. 4. Velkomstpakkens udformning 5. Forslag til indhold

Læs mere

KIRKENS VELKOMSTPAKKE

KIRKENS VELKOMSTPAKKE KIRKENS VELKOMSTPAKKE Indhold 1. Hvad er en velkomstpakke? 2. Kontakten til nye borgere i sognet 3. De frivilliges opgave i forbindelse med et besøg. 4. Velkomstpakkens udformning 5. Forslag til indhold

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G.

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G. Nyhedsbrev fra Hunne sog Nr. 6. Juni-Juli 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 22. juni 1. søndag 14.30, kl. ca. 16 sommermøde i Kirkeladen Birgit Lundholm Jensen Jytte Abildstrøm

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

PAULUS. og de første kristne VEJLEDNING OG OPGAVER

PAULUS. og de første kristne VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen Inger Røgild PAULUS og de første kristne VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne. Vejledning og opgaver Serie: Tro møder tro Haase & Søns

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Nyt fra Københavns Nærradio

Nyt fra Københavns Nærradio Nyt fra Københavns Nærradio - 2014 Nr. 2-2014 1 Københavns Nærradio FM 90.4 og 89.6 MHz Stations nyt Ved daglig leder Viggo Wiwe Forårsfest Lørdag den 3. maj vil vi gerne invitere alle radioens ly ere,

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission Kom og vær med Denne folder er en invitation til at være med i Luthersk Mission (LM). Både til mennesker, der selv kalder sig kristne, og til alle

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS TRO OG TVIVL»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses«, står der i Bibelen (Hebræerbrevet 11,1). Troen på Gud forhindrer

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Referat af Diakonhøjskolens Diakonforbunds generalforsamling 10. juni 2017

Referat af Diakonhøjskolens Diakonforbunds generalforsamling 10. juni 2017 1 Referat af Diakonhøjskolens Diakonforbunds generalforsamling 10. juni 2017 Generalforsamlingen startede med at der blev sunget: Morgenstund har guld i mund. Efterfølgende blev der budt velkommen af formanden

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE Oplæg til samtale v. Samvirkende Menighedsplejers Årsmøde På Hotel Nyborg Strand Lørdag, den 10. april 2010 Mogens S. Mogensen Intercultural.dk MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE 1 Kirken

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Man vil blive sat til at deltage i nogle praktiske opgaver, f.eks. borddækning, udskæring af salater mv.

Man vil blive sat til at deltage i nogle praktiske opgaver, f.eks. borddækning, udskæring af salater mv. Den 23/6 2011 vil der blive afholdt Skt. Hans fest i kirken. Grillen vil blive tændt og der vil være forskelligt tilbehør at spise til det grillede kød. Man skal selv medbringe det kød man vil grille og

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Delegeretmøde maj 2017

Delegeretmøde maj 2017 Referat Delegeretmøde 19.-21. maj 2017 Deltagere: 390 delegerede, 166 ikke-delegerede årsmødedeltagere og Landsforeningens bestyrelse. 1. Mødets åbning Søren Abildgaard åbnede mødet. 2. Valg af dirigenter

Læs mere

Prædiken til Trinitatis søndag 08 18/ Slotskirken kl. 10 Ida Secher

Prædiken til Trinitatis søndag 08 18/ Slotskirken kl. 10 Ida Secher Prædiken til Trinitatis søndag 08 18/5-2008 Slotskirken kl. 10 Ida Secher 725 313 449 364 363 318 1 Ida Secher I den treenige, den trefoldige, Gud, i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vi

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

64 magasinet bornholm

64 magasinet bornholm 64 magasinet bornholm DET VAR I AAKIRKEBY, JEG SÅ HAM. FØRSTE GANG. HAN FOREKOM PÅ EN GANG FREMMED - DENNE UNGE MAND KLÆDT I SORT. OG SÅ ALLIGEVEL IKKE. MEN ALENE HANS HØJDE STAK UD. OG DET KRONRAGEDE

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

Formandsberetning 2008

Formandsberetning 2008 Formandsberetning 2008 Jeg har valgt at opbygge formandsberetningen på følgende måde: Tilbageblik på året der gik Bestyrelsens arbejde Udfordringer for fremtiden Afslutning Tilbageblik på året der gik

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

Bønner, skrevet under Per Vibskovs gudstjeneste i DR Kirken 6. søndag efter påske 2010

Bønner, skrevet under Per Vibskovs gudstjeneste i DR Kirken 6. søndag efter påske 2010 Følgende bønner blev læst op: Hey Maestro Hjælp mig til at finde tiden til andre... Yo J.K & Crew Tak for styrken til at gennemføre! Hjælp mig til at smide den kærlige kraft, du har begavet mig med, videre

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Generalforsamling Årsberetning 2015.

Generalforsamling Årsberetning 2015. Generalforsamling Årsberetning 2015. Det første år. Det var så mit første hele kalender år som valgmenighedspræst. En ny titel for mig. Først var jeg folkekirkepræst, så vikarpræst, så sydslesvig præst,

Læs mere

4. søndag efter Helligtrekonger Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27

4. søndag efter Helligtrekonger Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27 4. søndag efter Helligtrekonger 2017 Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt 20: Jeg ser dit kunstværk (Sperontes

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

TFL 25/ EMNE: DIAKONI OG VELFÆRDSSTAT

TFL 25/ EMNE: DIAKONI OG VELFÆRDSSTAT TFL 25/9 2016 EMNE: DIAKONI OG VELFÆRDSSTAT Disposition Del I: Fra kateder til Kirkens Korshær et personligt afsæt Del II: Kirkens Korshær historiske nedslag Del III: Diakoni og Velfærdsstat forskellige

Læs mere

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Søndagscafé i sct. olai sognegård SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE indholdsfortegnelse Dato Emne Side 8. september

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid).

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Festen slutter med, at vi spiser sammen. Alle bedes bidrage med en lille ret til den fælles buffet. Hanne

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Velkommen tilbage fra sommerferie og til en ny spændende sæson i Odder Frimenighed. Hvert efterår starter menighedens celler med et fælles oplæg. Som kirke har vi en drøm,

Læs mere

Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde

Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde Ingen afbud. Referat fra møde torsdag den 20. november 2014 kl. 15.30 18.00 i Landemodesalen, Viborg Bispegård. Indledning ved Hans Vestergaard Jensen

Læs mere

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Det handler om TRO Hvad er tro? Hvad er meningen med livet? Jesus og Josefine - er det ren fiktion? Hvorfor skulle

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Besøg værktøjskassen: www.inspiration.diakonforbund.dk

Besøg værktøjskassen: www.inspiration.diakonforbund.dk extra JUNI 2015 52. ÅRGANG DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND DIAKONI I SOGNE EN VÆRKTØJSKASSE 2014-2015 DIA IAKONbl bladet DIAKONbladet Juni 2015 extra Af Birthe Fredsgaard, bestyrelsesformand i Diakonhøjskolens

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

ibelong Er vi fælles om at være alene?

ibelong Er vi fælles om at være alene? ibelong Er vi fælles om at være alene? Formål: Teenagerne skal se, at de ikke står alene midt i deres liv med både op- og nedture. De er en del af et kristent fællesskab på flere måder. Forslag til programforløb:

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere