ceo intro 2009 har på mange måder givet os et solidt afsæt for at øge væksten i Maconomy.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ceo intro 2009 har på mange måder givet os et solidt afsæt for at øge væksten i Maconomy."

Transkript

1 koncernregnskab 2009

2 indhold CEO introduktion... 3 Hoved- og nøgletal for Maconomy-koncernen... 4 Året i hovedtræk... 5 Maconomy kort fortalt... 6 Branding... 8 Strategi og forventninger Regnskabsberetning Markederne Produkt Kunder Human Resources Bestyrelse og direktion Ledelsesteam Aktionærinformation Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Regnskabs- og noteoversigt Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Koncernoversigt og kontakt Koncernregnskabet som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Maconomy A/S. Årsregnskabet for moderselskabet Maconomy A/S er udarbejdet i en separat pub likation, der kan rekvireres ved henvendelse til Maconomy A/S eller se hjemmesiden. Den samlede årsrapport, inklusive årsregnskabet for modersel skabet Maconomy A/S, vil blive sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor en kopi også kan rekvireres. 2

3 ceo intro Maconomy styrede ind i 2009 med begge hænder på rattet et bevidst og nødvendigt fokus på driften, der var afgørende for, at vi hen over året formåede at øge vores indtjening trods en lavere licensomsætning. Vi passerede finanskrisens salgsmæssige bund godt og vel halvvejs gennem året. Og med både tilgang af helt nye kunder inden for vores fokussegmenter og udvidede engagementer hos eksisterende kunder sidst på året er vi her ved indgangen til 2010 tilbage i vækstsporet. Ud over de meget tilfredsstillende finansielle resultater dokumenterede 2009 frem for alt to centrale Maconomy-kvaliteter. Vi blev anerkendt på et nyt niveau af store, internationale kunder for vores særligt gode evne til at understøtte deres forretning, og vi fik lejlighed til at demonstrere, at vores løsning rent teknisk er i stand til at håndtere selv de allerstørste servicevirksomheder i verden. Dette taler til Maconomys store globale potentiale, og ydermere understøtter det sammen med vores nye brand på bedste måde vores nye strategiplan Global Choice 2015, som annonceres sammen med denne årsrapport. NGO er. Dette er netop essensen i vores strategi: Uophørligt at forfølge mulighederne i en målrettet indsats over for udvalgte brancher i videnservicesektoren på globalt plan har på mange måder givet os et solidt afsæt for at øge væksten i Maconomy. Vi har konsekvent fastholdt investeringerne i at øge skalerbarheden i vores forretning, og samtidig har vi leveret en fornem afslutning, der blandt andet sikrede os Maconomys til dato største ordre. Vi forventer således i 2010 ikke blot solid vækst, men også, at vi øger vores kapacitet, samtidig med at vi fortsat forbedrer vores resultater. Maconomy er en rendyrket nichespiller i et stort og broget felt af ERP-leverandører. Vores succes er størst, når vi adresserer snævre, men globale brancher inden for videnservicesektoren, såsom rådgivende ingeniører, revision og rådgivning, forskning, markedsanalyse, PR-bureauer, advokatfirmaer og 2009 har på mange måder givet os et solidt afsæt for at øge væksten i Maconomy. Hugo Dorph, CEO, Maconomy Hugo Dorph, CEO

4 hoved- og nøgletal for Maconomy-koncernen (1.000 kr.) ) Totalindkomstopgørelse Omsætning Resultat før afskrivninger (EBITDA) (19.764) (9.824) Resultat af primær drift (EBIT) (21.871) (12.451) Finansielle poster, netto (619) Resultat før skat (19.750) (10.954) Årets resultat (18.799) (15.652) Totalindkomst (17.980) (15.890) 435 (5.555) Omsætning 2) Softwarelicenser Support- og vedligeholdelsesabonnementer Konsulentomsætning Andet I alt Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet (6.032) (11.428) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (14.515) (20.762) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (1.272) 884 Ændring af likvide beholdninger i alt (3.609) Investeringer Investeringer i materielle aktiver (2.615) (2.019) (4.040) (3.021) (1.853) Balanceposter Aktiekapital Egenkapital Udskudt skatteaktiv Tilgodehavender Likvide beholdninger inkl. obligationer Samlede aktiver Nøgletal i pct. Omsætningsvækst (4)% 27% 24% 4% (5%) EBITDA-margin (14)% (5)% 3% 4% 9% EBIT-margin (15)% (7)% 1% 0% 5% Egenkapitalforrentning (ROE) (23)% (23)% 2% 0% 25% Soliditet 51% 43% 41% 45% 49% Aktierelaterede nøgletal Antal aktier ( 000), ultimo Resultat pr. aktie (EPS) 3) (0,97) (0,80) 0,05 0,01 1,05 Indre værdi pr. aktie i kr. 3,84 3,09 3,15 3,66 4,75 Cash flow pr. aktie i kr. (0,30) (0,58) 0,04 0,79 0,91 Børskurs pr. aktie, ultimo 10,30 14,90 25,40 6,75 9,75 Markedsværdi, ultimo (mio. kr.) Øvrige Antal medarbejdere (gns.) Omsætning pr. medarbejder (1.000 kr.) ) Sammenligningstallet for 2005 er tilrettet jf. Fondsbørsmeddelelse 14/2006, hvor Maconomy frafalder anken af afgørelsen fra Fondsrådet vedr. indregning af udskudt skatteaktiv. 2) Supportindtægten er i 2008 inkluderet i Support- og vedligeholdelsesabonnementer, og ikke i Konsulentomsætningen som tidligere. Sammenligningstal er tilrettet. 3) Resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal 2005, jf. note 1 vedrørende anvendt regnskabspraksis. 4

5 året i hovedtræk Maconomy opnåede i 2009 en omsætning på 220,1 mio. kr., et resultat før afskrivninger (EBITDA) på 20,1 mio. kr. og et resultat før skat på 12,5 mio. kr. Den samlede omsætning faldt 5 pct. i forhold til Dette skyldtes primært en nedgang i licensomsætningen på 19 pct., således at den i 2009 udgjorde 24 pct. af den samlede omsætning. Abonnementomsætningen steg 10 pct. og udgjorde 36 pct. af totalomsætningen, mens konsulentomsætningen faldt 5 pct. og udgjorde 38 pct. af den samlede omsætning. De to største potentielle vækstmarkeder for Maconomy USA og Storbritannien skilte sig ud med markant vækst i licenssalget på henholdsvis 50 pct. og 84 pct. i Resten af markederne viste tilbagegang som konsekvens af finanskrisen. Licenssalget gennem partnere, fremdeles i nye markeder, steg med 5 pct. USA formåede desuden at øge konsulentomsætningen med 57 pct., ligesom Danmark fik en vækst på 15 pct. Aktiviteten i alle øvrige markeder faldt. Resultat før afskrivninger (EBITDA) blev forbedret fra 9,0 mio. kr. i 2008 til 20,1 mio. kr. i Resultat før skat steg fra 1,3 mio. kr. i 2008 til 12,5 mio. kr. i Årets resultat efter skat steg fra 0,2 mio. kr. i 2008 til 22,1 mio. kr. i Valutakursudviklingen havde i 2009 en positiv indflydelse på omsætningen og i mindre omfang på resultatet. Samlet set blev omsætningen således 6 pct. bedre efter løbende omregning fra lokale valutaer. Medarbejderstaben blev i 2009 reduceret med 13 fra i gennemsnit 224 medarbejdere til i gennemsnit 211. Væsentlige hændelser i 2009: Omkostningsstrukturen tilpasset markedsvilkårene, hvilket sikrede en markant resultatforbedring trods en lavere omsætning. Lancering af X1 med fokus på brugervenlighed og kundeønsker. 1. december fejrede Maconomy 20 års jubilæum. Største ordre i selskabets historie indgået med en eksisterende kunde. I 2010 forventer Maconomy en omsætning i niveauet 240 mio. kr., hvoraf licensomsætningen forventes at udgøre 60 mio. kr. med et resultat før afskrivninger (EBITDA) på 25 mio. kr. og et resultat af primær drift (EBIT) på 15 mio. kr. Skat af årets resultat udgjorde en indtægt på 9,6 mio. kr. Omsætning pr. medarbejder Resultat før afskrivninger (ebitda) Mio. kr 000 kr Omsætning/Medarbejder EBITDA ( 000) 5

6 Maconomy kort fortalt fundament produktportefølje Maconomy leverer forretningssystemer og rådgivning til videnservicesektoren. Maconomys løsninger skaber en naturlig sammenhæng mellem mennesker og danner basis for opfølgning, overblik, beslutningsdygtighed og dermed menneskeligt og økonomisk overskud. Maconomy har en branchedyb tilgang til videnservicesektoren. Maconomys softwareløsninger og serviceydelser giver en væsentlig værdiforøgelse til alle videnservicevirksomheder. Maconomys kunder er kendetegnet ved at være projektbaserede virksomheder med udfordringer inden for håndtering af projekter, kunder, ressourcer og know-how. Kundebasen omfatter mere end aktive brugere (licenser) hos mere end 600 kunder i 58 lande. Kernen i Maconomys produktportefølje er en standard Maconomy-løsning, hvor den nuværende version hedder Maconomy X1, frigivet april Maconomy leverer løsninger tilpasset specifikke brancher, herunder: Bureauer PR Konsulenter Revision Advokatfirmaer Forskning NGO Maconomy er hos de fleste kunder implementeret som et fuldt integreret ERP-system. Det er dog muligt at anvende People Planner og eksempelvis Maconomys projektstyrings- og timesagsmoduler som selvstændige løsninger eller integreret med andre ERP-systemer. Koncernomsætningen blev i 2009 på 220,1 mio. kr., heraf mere end 77 pct. fra markeder uden for Danmark. Ultimo 2009 beskæftigede Maconomy 211 medarbejdere fordelt på 6 kontorer beliggende i Danmark, Sverige, Norge, Storbritannien, Benelux og USA. Maconomy blev stiftet i 1989 og børsnoteret på OMX Nasdaq København i Markedsværdien ultimo 2009 var på 209 mio. kr. Løsningerne er webbaserede og følger kundens arbejdsprocesser, herunder registrering af den enkelte medarbejders timeforbrug. Dette fører til en bedre udnyttelsesgrad af ressourcerne og dermed en bedre omkostningsstyring. People Planner er Maconomys ressource- og projektplanlægningsværktøj til effektiv styring og opfølgning. Maconomy AnalytiX er en rapport- og analysepakke, der er baseret på den anerkendte Business Intelligence-platform fra Business Objects. Maconomys skalerbare teknologi og implementeringsmetoden M-SIM sikrer en hurtig og effektiv implementering hos såvel mindre kunder med kun én lokation som internationale kunder med flere juridiske enheder i flere lande medarbejderfordeling på funktioner 2009 omsætningsandel på brancher Salg Marketing Konsulenter Udvikling Administration Support Revisionsvirksomhed Konsulentvirksomhed Markedsføring Anden virkomhed Forskningsvirksomhed 6

7 forretningsmodel vækstplan Licenssalg er den drivende kraft bag Maconomys forretningsmodel, men den samlede omsætning består af følgende komponenter: Licensomsætning (nye kunder og mersalg til eksisterende kunder) Vedligeholdelses- og supportabonnementer Ydelser (konsulentassistance, implementeringsydelser, træning mv.) Maconomys løsninger henvender sig primært til virksomheder med fra hundrede og op til flere tusinde ansatte fordelt på flere lokationer i flere lande. Størrelsen og kompleksiteten af nye løsningssalg varierer derfor betydeligt i omfang. Et typisk salg til en virksomhed med 300 ansatte kunne se sådan ud: Licensomsætning, 300 brugere á ca kr. (afhængigt af løsningen), i alt 1,5 mio. kr. Vedligeholdelsesabonnement på 17 pct. af 1,5 mio. kr. årligt, svarende til kr. Ydelser, implementering, tilpasninger og uddannelse på i alt 1,5 mio. kr. Support på 5 pct. af 1,5 mio. kr. årligt, svarende til kr. En Maconomy-løsning er en langsigtet investering for kunden. Efter det indledende salg vil kunden ofte have behov for yderligere konsulentbistand, tilkøb af licenser til nye medarbejdere samt tilkøb af ekstramoduler, for eksempel Maconomy AnalytiX. Opgradering af softwareløsningen sker ca. hvert andet år, hvilket er unikt i forhold til konkurrenterne og giver kunderne mulighed for løbende optimering af deres forretningsprocesser. Maconomy har under finanskrisen formået at fastholde en stærk operationel styring og fremstår ved indgangen til 2010 med øget lønsomhed og kommerciel fremgang. Maconomy står således på ny klar i vækstsporet, hvilket har givet anledning til at løfte blikket og se fremad. Maconomys styrke er at skabe vækst gennem et branchedybt fokus på udvalgte brancher inden for videnservicesektoren, og de har som en af de få specialister på dette marked formået at etablere sig som en væsentlig international leverandør. Videnservicesektoren har i stigende grad finansiel kontrol og konsolidering på agendaen, hvilket indebærer øgede investeringer i forretningssystemer og relaterede tjenesteydelser som dem, Maconomy leverer. Dette danner baggrund for udformningen af Maconomys nye vækstplan Global Choice 2015, hvis centrale elementer er: 20 pct. EBIT i 2015 og 15 pct. gennemsnitlig omsætningsvækst frem til Et globalt fokus på udvalgte brancher inden for videnservicesektoren og derigennem: Udbygge Maconomys europæiske førerposition Etablere Maconomy som en af de top 3 specialiserede leverandører i Nordamerika Sikre væsentlig omsætning i Asien og nye markeder Produktstrategi: Udvikle produkter, der bygger på best practices inden for videnservicesektoren, så effektive og kunderettede forretningsgange understøttes bedst muligt. Udvikling sker i både Danmark og Ukraine. Distributionsstrategi: Direkte salg ved egne salgsselskaber på 6 markeder og partnersalg uden for kernemarkederne omsætningsandel på produkter Licensomsætning Mio. kr 100 Softwarelicenser Support og vedligeholdelsesabonementer Konsulentomsætning Andet Faktisk udvikling Forventet udvikling 7

8 <Kære Navn Navnesen> Identificér dårlig projektøkonomi Forhøj din faktureringsgrad Optimér din cashflow Dårlig udnyttelse af ressourcer, ugennemsigtig projektøkonomi og manglende overblik over virksomhedens aktuelle indtjening er en reel udfordring for mange virksomheder. Test og vind Vi har udviklet en unik test, som kan identificere din virksomheds vækstpotentiale. Samtidig giver testen dig et sammenligningsgrundlag i forhold til branche, virksomhedsstørrelse og land. Du finder testen på Testen tager max. to minutter, og du får konkrete råd til, hvordan du kan skabe organisk vækst i din virksomhed Tag testen og deltag i konkurrencen om at vinde ,- til din virksomhed. Med venlig hilsen Søren B. Larsen Salgsdirektør Maconomy A/S <NAVN NAVNESEN> konvertér dette kort til ,- organiske forretningsløsninger Maconomy skaber en naturlig sammenhæng mellem mennesker og processer i professionelle servicevirksomheder. Vi sikrer overblik, opfølgning og beslutningsdygtighed, så der skabes både menneskeligt og økonomisk overskud. Maconomy A/S Vordingborggade DK Copenhagen Ø Phone: Branding maconomy sætter kolorit på sit brand 2009 blev året, hvor Maconomy bekendte kulør og fornyede sin identitet. Den nye brand essence med farven lilla i centrum matcher nu den mere levende og dialogsøgende stil, som Maconomy har opbygget i løbet af Da Janni Bilenberg satte sig i stolen som Maconomys nye Corporate Marketing Manager i starten af 2009, var de indledende spadestik til Maconomys nye visuelle identitet allerede taget. Men foran hende lå et kæmpe stykke arbejde med at udvikle alle elementerne under det nye brand-id og sikre sammenhæng og relevans på tværs. På min første arbejdsdag gik jeg stort set direkte i gang med at tage kontakt til de mennesker, der skulle være med til at definere vores nye brand. Jeg indså hurtigt, at jeg var kommet til en global virksomhed med et stort værdimæssigt fællesskab og derfor rigtig gode forudsætninger for at skabe en stærk strategisk positionering og visuel identitet, siger Janni Bilenberg. Organic business solutions Arbejdet med at opbygge Maconomys nye brand-id tog udgangspunkt i en model, som skulle skabe sammenhæng i den måde, som Maconomy præsenterer sig på internt og eksternt. Modellen indeholder tre elementer, der tilsammen skaber virksomhedens identitet. Identiteten skal tage afsæt i virksomhedens strategiske vision (hvor vi vil hen), dens positionering (hvad vi kan tilbyde) og dens kultur (hvem vi er). Et centralt element i udviklingen af Maconomys identitet var sidstnævnte, nemlig at finde ud af, hvem Maconomy egentlig er. Der blev gennemført en række workshops i alle Maconomys lande og afdelinger, hvor medarbejderne gav deres bidrag til at definere Maconomys værdier. Og det viste sig, at Maconomys medarbejdere var stort set enige om deres og virksomhedens fælles identitet på tværs af afdelinger og landegrænser. Det er faktisk sjældent, at en international virksomhed har et så stærkt og sammenhængende værdisæt, både internt og eksternt. Det betyder, at vores nye eksterne brand-id rent faktisk afspejler, hvem vi er internt i virksomheden. Vi valgte organic business solutions som vores brand essence, fordi vi gennem vores branchedybe erfaring har set vigtigheden i at hjælpe kunderne med at skabe større sammenhæng mellem mennesker og processer i deres forret- client quote A masterful performance requires masterful planning. Maconomy understands the unique challenges of The Norwegian Opera & Ballet. Paul Curran, Director, The Norwegian Opera & Ballet View all case studies at test din virksomheds vækstpotentiale og vind , erp for professional services organisations Maconomy creates a natural relationship between people and processes in Professional Services Organisations. We provide the basis for overview, follow-up and decision-making in a way which ensures human as well as financial gain. maconomy.dk/potentiale Din personlige kode: <XXX> test din virksomheds vækstpotentiale 8

9 ning. Derudover understreger vores interne værdi, at vi ønsker at gå i tæt dialog med kunderne. Vi kalder det: everything starts with the customer, siger Janni Bilenberg. Differentiering er vigtigt Som global, nicheorienteret ERP-leverandør bliver Maconomy ofte målt og vejet i forhold til markant større leverandører med en stærk, generel kendskabsgrad. Derfor er det meget vigtigt for Maconomy at slå fast, hvor man kan levere værdi, og hvor man differentierer sig fra konkurrenterne. Kunsten er at adskille sig markant fra konkurrenterne ved at være stringente og ensartede i vores kommunikation, så det er muligt at opbygge kendskab over tid. Vi forsøger at skabe opmærksomhed omkring Maconomy ved at være relevante for vores målgruppe. Vi vil tale og skrive til kundens behov og etablere os som ekspert inden for vores specifikke nicheområde. Gennem de sidste 20 år har vi opbygget en indgående forståelse for vores kunders forretningsprocesser, og den historie vil vi gerne have ud til markedet. Hvis målgruppen opfattede Maconomy som en person, vil vi gerne give et førstehåndsindtryk som den vidende, empatiske og troværdige specialist. Dette indtryk skal være det samme, uanset om man møder os i Danmark, Sydafrika, Taiwan eller USA, så vi kan skabe tryghed og tillid. Med andre ord skal Maconomy være en person, som man kan få noget ud af at lytte til, fortsætter Janni Bilenberg. På det operationelle plan satser Maconomy på at levere masser af relevant indhold i Der skal produceres indhold til en række forskellige informationskanaler. Indholdet skal være aktiverende og dialogskabende, og det bliver formidlet via branchedifferentierede s/nyhedsbreve, direct mail, PR, sociale medier og ikke mindst via Maconomys website. Maconomys overordnede marketingvision er at skabe integreret og målrettet kommunikation baseret på kunde-, branche- og markedsindsigt. Samarbejde skaber vækst Salg og marketing er to integrerede områder i Maconomy, og de skal tilsammen drive Maconomys vækst nu og i fremtiden. Vores vigtigste kilde til nye kunder er tilfredse eksisterende kunder, der aktivt anbefaler os videre. Referencekunder er utrolig vigtige i ERP-branchen og for Maconomy i særdeleshed, da vi som nichespecialist ikke har den samme kendskabsgrad som nogle af vores konkurrenter. Derfor skal marketing bygge bro mellem eksisterende og potentielle kunder og derved også i endnu højere grad mellem salg og marketing. Det gør vi ved at fortælle potentielle kunder om, hvordan vi har skabt værdi for vores nuværende kunder. Vi har lavet et stort benarbejde og sat nogle vigtige skibe i søen i 2009, og jeg glæder mig meget til at bygge videre på det fundament i 2010, slutter Janni Bilenberg. Solidt fundament lagt i 2009 I 2009 er de fleste marketingressourcer blevet brugt på at etablere en platform, der positionerer Maconomy som en moderne vidensvirksomhed med fingeren på pulsen og med et relevant budskab til virksomheder inden for videnservicesektoren. Det meste af arbejdet med at udvikle Maconomys nye visuelle identitet lå i første kvartal, og i maj lancerede Maconomy et mere brugervenligt og dialogsøgende website. Resten af året har Maconomy videreudviklet og optimeret indhold og funktioner på det nye website, blandt andet på baggrund af søgemaskineoptimeringsanalyser. Desuden er der afviklet trafikgenererende aktiviteter og iværksat en del konkrete initiativer, der gør det nemmere at registrere og måle Maconomys udbytte af sine marketinginvesteringer. Masser af indhold i 2010 I 2010 vil Maconomy arbejde på at optimere kommunikationen med eksisterende og potentielle kunder og gå mere i individuel dialog med dem. På den måde er det muligt at lære endnu mere om disse kunder og blive endnu mere relevante for dem. Janni Bilenberg, global marketingdirektør

10 Strategi og forventninger strategi Maconomy har under finanskrisen formået at fastholde en stærk, operationel styring og fremstår med indgangen til 2010 med øget lønsomhed og kommerciel fremgang. Maconomy står således klar i vækstsporet, hvilket har givet anledning til at løfte blikket og se fremad. Global Choice 2015 Maconomys styrke er at skabe vækst gennem et branchedybt fokus på udvalgte brancher inden for videnservicesektoren. Maconomy har som en af få specialister på dette marked formået at etablere sig som en væsentlig international leverandør. Videnservicesektoren har i stigende grad finansiel kontrol og konsolidering på agendaen, hvilket indebærer øgede investeringer i forretningssystemer og relaterede tjenesteydelser som dem, Maconomy leverer. Dette danner baggrund for udformningen af Maconomys nye vækstplan: Global Choice 2015, hvis centrale elementer er: 20 pct. EBIT i 2015 og en omsætningsvækst på gennemsnitligt 15 pct. frem til Udvidet fokus på brancher inden for videnservicesektoren. Udbygge Maconomys europæiske førerposition. Etablere Maconomy som en af de top 3 specialiserede leverandører i Nordamerika. Sikre en væsentlig omsætning i Asien og nye markeder. Samlet set vil dette give en stærk og veldefineret position på et marked, der forventes at opleve øget konsolidering de kommende år. Med 20 års erfaring i servicering af videnservicevirksomheders behov og en stærk vision for forretningsoptimering har Maconomy en unik placering i forhold til at udnytte dette voksende marked. Fokus på geografisk ekspansion Europa I sigter Maconomy efter at udbygge sin førende specialistposition i Europa hvad angår produkt-, service- og distributionskapacitet. Ingen af Maconomys større europæiske konkurrenter har et tilsvarende, rendyrket fokus på videnservicesektoren. Samtidig har ingen amerikansk specialistudbyder hidtil formået at positionere sig på det europæiske marked. Den salgsmæssige indsats vil blive koncentreret omkring: Globale videnservicebrancher Globale videnservicenetværk Globale videnservicekunder Målet i indeværende strategiperiode er således en gennemsnitlig årlig omsætningsvækst på minimum 15 pct. med en vækst i licenssalget som den primære driver. Ved udgangen af strategiperioden er det endvidere målet at have en EBIT på 20 pct. global choice 2015: maconomy er det naturlige valg for internationale videnservicevirksomheder Fokus på organisk vækst Vi har i indeværende strategiperiode valgt at fokusere udelukkende på organisk vækst. Maconomy vil dog følge udviklingen på kapitalmarkederne og vil aktivt forholde sig til mulighederne for eventuelt at tilkøbe yderligere vækst. 10

11 Nordamerika Maconomys lokale amerikanske tilstedeværelse er et kerneelement i den nye strategi, da placeringen i USA er vigtig for at blive anerkendt som en værdifuld partner blandt globalt orienterede videnservicekunder. Maconomy ønsker i den kommende strategiperiode at udbygge den solide fremgang, der er skabt på det nordamerikanske marked de seneste år, med et bredere salg i videnservicesektoren for derigennem at etablere Maconomy som en anerkendt top 3-specialist på markedet. Asien og nye markeder I forhold til positioneringen i Asien og andre nye markeder vil Maconomy have en oplagt konkurrencefordel takket være erfaringerne fra de mere veludviklede markeder, hvor videnservicevirksomheder er længst fremme med effektivisering og anvendelse af ERP-løsninger. Det er Maconomys vurdering ud fra blandt andet dialog med eksisterende kunder, at disse markeder er i kraftig modning på Maconomys virkefelt, og målet i løbet af den kommende strategiperiode er at sikre et væsentligt omsætningsbidrag fra disse markeder. 11

12 Strategi og forventninger forventninger til 2010 Det følgende afsnit indeholder oplysninger om Maconomys planer, prognoser og fremtidige aktiviteter. Disse aktiviteter er underlagt risici og usikkerhedsmomenter, og koncernens resultat kan afvige betydeligt fra de udtrykte forventninger er stadig behæftet med særlig stor usikkerhed, da det endnu er uvist, hvor omfattende den økonomiske krise bliver i 2010, og da dens effekt på IT- og videnservicemarkederne endnu ikke kan vurderes. Finansielle målsætninger 2010 Den samlede omsætning for 2010 forventes at ligge i størrelsesordenen 240 mio. kr., svarende til en vækst på ca. 10 pct. ift. omsætningen i Licensomsætningen forventes at udgøre ca. 60 mio. kr., hvilket er en vækst på 14 pct. sammenlignet med Licensomsætningen er den primære KPI (key performance indicator) for Maconomy, dels fordi Maconomy er en softwarevirksomhed, dels fordi de øvrige omsætningselementer er direkte (softwareabonnementer) eller indirekte (service) afledt af licensomsætningen. Konsulentomsætningen forventes ligeledes at stige i Den store licensvækst og udbredelse til nye kunder, som Maconomy har opnået de seneste år, afføder naturligt et behov for et øget serviceengagement hos disse kunder. Ligeledes vil det økonomiske klima forhåbentlig blive forbedret, hvilket betyder, at kunderne vil investere mere i deres nuværende løsninger. Derfor forventes der mere serviceafledt forretning i 2010 end i tidligere år. I 2010 forventes en yderligere profitabilitetsforbedring med et forventet resultat før afskrivninger (EBITDA) på 25 mio. kr. Vi forventer et resultat af primær drift (EBIT) på 15 mio. kr. i I 2010 vil vi fortsætte en stram styring af Maconomys likvide beholdning og generere et øget positivt driftsmæssigt cashflow. Investering i produkt og organisation Grundet det fortsat usikre økonomiske klima vil Maconomy også i 2010 løbende have tæt omkostningsfokus på sine operationelle forretningsenheder for at sikre indtjeningen i forretningen. I 2010 vil der blive investeret i et graduate program til udvikling af fremtidige konsulenter samt et ledelsesudviklingsprogram for den samlede ledelse i selskabet. I 2010 vil Maconomy desuden foretage yderligere investeringer i udvikling af vores kerneløsninger. Gennemsnitligt antal ansatte i 2010 forventes at udgøre i størrelsesordenen 225 medarbejdere, eksklusive medarbejdere hos samarbejdspartneren i Ukraine. Medarbejderantallet i koncernadministrationen og øvrige støttefunktioner forventes fastholdt på nuværende niveau. Operationelle målsætninger 2010 De primære operationelle målsætninger for 2010 for at opfylde den samlede strategiplan er: Forbedret lønsomhed i Maconomys landekontorer Øget kundetilfredshed hos eksisterende kunder At tiltrække kunder i yderligere brancher inden for videnservicesektoren At tiltrække yderligere kunder uden for vores eksisterende geografier At udvide kapaciteten blandt andet igennem et graduate program I 2010 forventes en yderligere profitabilitetsforbedring med et forventet resultat før afskrivninger (EBITDA) på 25 mio. kr. Vi forventer et resultat af primær drift (EBIT) på 15 mio. kr. i

13 Maconomys løsning giver os mulighed for at dele kompetencer og samarbejde bedre internationalt. Med vores valg og anbefaling af Maconomy er vi sikre på, at vi har lagt fundamentet for yderligere vækst og samarbejde. Christophe Merckens, CIO, Devoteam Devoteam, København 13

14 Strategi og forventninger Risikostyring Maconomys mulighed for at realisere selskabets strategi og operationelle målsætninger er påvirket af en række risici. Ledelsen anser følgende risikofaktorer for at være af særlig betydning for koncernen. Risiko Beskrivelse Maconomys håndtering Strategiske risici Markedsforhold og konjunkturfølsomhed Maconomy leverer ydelser til såkaldte videnservicevirksomheder og har de seneste år haft primært fokus på markedskommunikationsvirksomheder og konsulentvirksomheder. Disse virksomheder opererer inden for brancher, som tidligere har vist sig at være følsomme over for udviklingen i de økonomiske konjunkturer. Maconomy har de seneste år fokuseret bredere inden for videnservicesektoren og har derigennem nedbragt afhængigheden af markedskommunikationsvirksomheder. Dette har betydet, at Maconomy har en bredere kundebase og dermed en mindre risiko som følge af konjunkturudsving i enkelte brancher. Produktudvikling og softwaretrends Et af Maconomys væsentligste aktiver er den egenudviklede software. Maconomy afholder løbende betydelige omkostninger til at vedligeholde og videreudvikle denne software, men nye trends eller teknologier kan potentielt have stor betydning for værdien. For at minimere risici har Maconomy en tæt dialog med en række nøglekunder omkring den fremtidige produktudvikling. Opkøb og fusion Maconomy ser akkvisitorisk vækst som et muligt taktisk element, hvilket kan eksponere selskabet over for den potentielle risiko ved fejlslagne fusioner. Maconomy har qua et større akkvisitorisk element i den foregående strategiperiode etableret et detaljeret beredskab for analyse og ikke mindst integration af opkøbte virksomheder mhp. at minimere både finansielle og operationelle risici. Operationelle risici Medarbejderafhængighed Maconomy er en vidensintensiv organisation, og vores succes er i høj grad afhængig af menneskelige ressourcer. Maconomy arbejder kontinuerligt på at være en attraktiv arbejdsplads via incitamentsprogrammer og attraktive arbejdsforhold, ligesom der lægges stor vægt på virksomhedskulturen. Dette er beskrevet yderligere i HR-afsnittet. Projektrisici En del af Maconomys aktiviteter består i konsulentydelser, som leveres på projektbasis og omfatter kundespecifikke tilpasninger samt integrationer til kundens øvrige systemer. Der påhviler disse projekter øgede risici i forhold til projekter, som består i Maconomy-standardløsninger med begrænsede kundespecifikke tilpasninger. Disse projektrisici imødegås ved dels at fokusere salgsindsatsen på kundeemner, hvor Maconomys standardløsninger kan anvendes direkte, dels at sikre, at detaljerede projektbeskrivelser foreligger, inden kontrakten indgås. Almindelige projektrisici beskrives og imødegås i øvrigt som et element i Maconomys implementeringsmetode M-SIM. Påvirkning af det ydre miljø Eventuelle risici i forbindelse med produktion. Maconomy har ingen fysisk produktion, og koncernens påvirkning af miljøet er derfor indirekte og begrænset til drift af kontorfaciliteter samt gennemførelse af forretningsrejser. Finansielle risici Valutakursudsving Med langt den største del af omsætningen uden for Danmark og med lokale regnskaber i GBP, USD, NOK, SEK og EUR udgør valutakursudsving en ikke uvæsentlig risiko. Maconomy foretager i dag ikke afdækning af valutakursrisici gennem f.eks. terminskontrakter på salg af valutaer. Men det vurderes løbende, hvorvidt selskabet bør gøre brug af sådanne mekanismer. Kapitalstyring En usikker kapitalstruktur betyder, at et selskabs handlemuligheder minimeres, hvilket derfor kan have effekt på gennemførelsen af den fastsatte strategi. Maconomys bestyrelse og ledelse diskuterer løbende, hvorvidt selskabets kapitalstruktur er optimal, både i forhold til den nuværende situation og i forhold til gennemførelsen af den fastlagte vækststrategi. Der foretages således en løbende evaluering af, hvorvidt der skal igangsættes aktiviteter for at sikre en solid og tilstrækkelig kapitalstyrke. Likviditetsstyring Manglende styring af likviditeten kan betyde, at selskaber løber ind i risici ift. den videre drift. Maconomy har stort fokus på at opretholde et solidt likviditetsberedskab og har i 2010 et hovedfokus på at sikre et positivt cash flow. Debitorrisici Den finansielle krise har betydet en øget risiko for tab på tilgodehavender. Dette som en følge af en svagere betalingsevne hos visse kunder. Før ethvert salg vurderes kundernes betalingsevne på basis af kendskab til virksomheden samt tilgængelig information. Denne risikohåndtering har bevirket, at Maconomy ikke har haft væsentlige afskrivninger på tilgodehavender. Selskabets gennemsnitlige antal dage for indbetaling af kundetilgodehavender har været konstant de seneste år. Se i øvrigt note 26 for yderligere uddybning af de finansielle risici. 14

15 Regnskabsberetning 2009 regnskabsberetning 2009 Målopfyldelse Maconomy opnåede i 2009 en omsætning på 220,1 mio. kr. og et resultat før afskrivninger (EBITDA) på 20,1 mio. kr. Dette er et resultat over forventningerne, særligt hvad angår lønsomheden, og ledelsen udtrykker derfor stor tilfredshed med det realiserede resultat. Finansielle forventninger og målopfyldelse 2009 Mio. kr. Forventninger Forventninger Realiseret (pr. 27/2) (pr. 19/8) Omsætning vækst ift % -7% -5% Licensomsætning vækst ift % -16% -19% Resultat før afskrivninger vækst ift % 67% 124% Forventningerne til 2009 var ved starten af året, som udmeldt i forbindelse med aflæggelse af koncernregnskabet d. 27. februar 2009, en flad udvikling på omsætningen i forhold til 2008, men en væsentligt forbedret lønsomhed. I forbindelse med offentliggørelsen af halvårsrapporten blev forventningerne til omsætningen, og særligt licensomsætningen, justeret nedad, mens forventningerne til resultatet før afskrivninger (EBITDA) blev fastholdt. Ved årets afslutning, d. 30. december, hævede Maconomy i forbindelse med offentliggørelsen af en større ordre forventningerne til et niveau på linje med det realiserede. Omsætning Den samlede omsætning faldt med 5 pct. i 2009, hvilket primært skyldtes en nedgang i licensomsætningen på 19 pct. Licensomsætningen udgjorde 52,7 mio. kr. i 2009 mod 65,4 mio. kr. i 2008 eller 24 pct. af den samlede omsætning. Nedgangen i licenssalget skyldtes i al væsentlighed, at eksisterende kunder, særligt i årets første kvartaler, tilkøbte færre licenser end ventet grundet den fortsatte økonomiske afmatning på Maconomys markeder. Totalomsætning (produkter) Mio. kr Vækst 09/ 08 Softwarelicenser 69,0 65,4 52,7-19% Support- og vedligeholdelsesabonnementer 68,3 73,2 80,3 10% Konsulentomsætning 81,4 86,9 82,6-5% Andet 4,5 5,8 4,5-22% I alt 223,2 231,3 220,1-5% Support- og vedligeholdelsesabonnementer steg med 10 pct. til 80,3 mio. kr. og udgjorde dermed 36 pct. af den samlede omsætning. Abonnementet dækker over kundens løbende adgang til opgraderinger (service packs), nye softwareversioner samt teknisk support, som fastsættes som en procentsats af de enkelte kunders licenskøb. Abonnementomsætningen er derfor en god indikator for størrelsen af den samlede kundebase. Antallet af brugere steg fra ca brugere primo året til mere end brugere ved udgangen af 2009, en vækst på 7 pct. Konsulentomsætningen i 2009 blev 82,6 mio. kr. og udgjorde dermed 38 pct. af den samlede omsætning. Konsulentomsætningen dækker blandt andet over implementeringer, opgraderinger og teknisk assistance. Totalomsætning (markeder) Mio. kr Vækst 09/ 08 Danmark 45,3 56,1 51,7-8% Sverige 37,8 40,0 30,9-23% Norge 42,4 48,7 43,8-10% Storbritannien 51,5 34,3 33,4-3% Benelux 13,1 20,4 15,5-24% USA 27,5 25,3 37,7 49% Partner 5,7 6,5 7,1 9% I alt 223,3 231,3 220,1 9% Valutakurser Valutakursudsvingene har i 2009 givet et positivt bidrag til Maconomys omsætning og i mindre grad til resultatet. Opgjort ved valutakurserne pr. 31. december 2009 havde omsætningen således været 6 pct. lavere. Omkostninger Udviklingsomkostninger Der er i 2009 afholdt udviklingsomkostninger for i alt 29,8 mio. kr. (2008: 37,6 mio. kr.). Herudover er der aktiveret omkostninger i 2009 vedr. udviklingsprojekter på 17,9 mio. kr. (2008: 11,0 mio. kr.). De aktiverede udviklingsprojekter omfatter hovedsageligt investeringer i produktplatformen, som vil give adgang til nye kundesegmenter og geografier. Eksterne projektomkostninger I 2009 udviste de eksterne projektomkostninger et fald på 28 pct. eller 6,1 mio. kr., som primært skyldes en reduceret anvendelse af eksterne konsulenter og mere favorable vilkår på trediepartsaftaler. 15

16 Regnskabsberetning 2009 Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger faldt i pct. som konsekvens af en tæt omkostningsstyring og en konkret besparelse på 2 mio. kr. på rekrutteringsomkostninger som konsekvens af et lavere rekrutteringsbehov og et mere fordelagtigt jobmarked. Personaleomkostninger De samlede personaleomkostninger faldt i 2009 cirka 2 pct. eller 3,8 mio. kr. til 151,1 mio. kr. mod 154,9 mio. kr. i Dette reflekterer primært et fald i det gennemsnitlige antal medarbejdere hen over året fra 224 til 211. Dertil kommer dog en øget udbetaling af bonus på baggrund af resultatforbedringerne. Skat Skat af årets resultat udgjorde i 2009 en indtægt på 9,6 mio. kr. og bestod primært af aktuel skat vedrørende det norske datterselskab samt indregning af skatteaktiv i moderselskabet på 10,1 mio. kr. Ledelsen foretager løbende en vurdering af muligheden for at realisere de udskudte skatteaktiver (jf. regnskabet note 10). Resultat Resultatet før afskrivninger (EBITDA) blev på 20,1 mio. kr., en vækst på 124 pct. i forhold til året før, hvor resultatet var 9,0 mio. kr. Maconomy opnåede et resultat før skat på 12,5 mio. kr. Medarbejderomsætningen var i 2009 på 19 pct. Som konsekvens af rationaliseringsindsatsen i foråret var godt halvdelen af denne personaleomsætning virksomhedsinitieret. Totalindkomstopgørelse Totalindkomsten udgør et positivt resultat på 23,2 mio. kr. mod et negativt resultat på 5,6 mio. kr. i Afskrivninger Afskrivningerne blev i ,7 mio. kr. mod 7,8 mio. kr. i Stigningen dækker hovedsageligt over, at afskrivningerne på People Planner i 2009 løb i det fulde kalenderår samt afslutningen af et par mindre udviklingsprojekter ved halvåret. Finansielle indtægter og omkostninger Maconomy har i 2009 haft renteindtægter på indestående i bank på 0,5 mio. kr. Balance Den samlede balancesum udgjorde i ,5 mio. kr. Immaterielle aktiver Udviklingen i de immaterielle aktiviteter i 2009 afspejler en løbende afskrivning på aktiver, der er taget i brug samt en aktivering af softwareudvikling. Ved årets udgang udgjorde saldoen 43,5 mio. kr. 16

17 Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg udgjorde 87,6 mio. kr. mod 72,3 mio. kr. pr. 31. december Forudfaktureret softwareabonnementer udgør mere end halvdelen pr. 31. december 2009, ialt 46,1 mio. kr. mod 34,3 mio. kr. pr 31. december Pengestrømme og finansiel stilling De samlede likvide beholdninger steg i årets løb med 1,7 mio. kr. og steg således fra 40,9 mio. kr. til 42,6 mio. kr. Dette skyldes primært en forbedret pengestrøm fra driftsaktivitet samt valutakursregulering af de udenlandske likvide beholdninger. Egenkapital Egenkapitalen steg 25,8 mio. kr. eller 34 pct. til 101,8 mio. kr. ved udgangen af 2009 fra 76,0 mio. kr. pr. 31. december De væsentligste bidrag hertil er årets resultat på 22,1 mio. kr., kapitaludvidelser i forbindelse med betaling for købet af IP-rettigheder på i alt 1,3 mio. samt kursregulering på lån og egenkapital i datterselskaberne på samlet 1,1 mio. kr. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. årsregnskabslovens 99 a Denne lovpligtige redegørelse for samfundsansvar for Maconomy A/S dækker regnskabsperioden 1. januar 31. december 2009 og knytter sig til årsrapporten Redegørelsen er omfattet af revisors udtalelse om ledelsesberetning i årsrapporten for Maconomy A/S. Periodeafgrænsede indtægter Denne post indeholder periodisering af forudfakturerede support- og vedligeholdelsesabonnementer, som for en stor dels vedkommende følger kalenderåret. Posten udgjorde 52,3 mio. kr. ved udgangen af 2009, hvilket er en stigning på 26 pct. eller 10,8 mio. kr. fra sidste år. Generelt afspejler en stigning i denne post Maconomys evne til at vinde nye kunder og fastholde eksisterende kunder, men dertil kom to ekstraordinære bidrag i år: Dels en periodeforskydning af en enkelt større forudfakturering fra december 2008 ind i januar 2009 på i alt 2 mio. kr. og dels tilførsel af en abonnementsbaseret løsning fra en af vores kunder. Maconomy A/S ønsker at leve op til lovgivning og regler i de lande og lokalsamfund, hvor der opereres. Der er dog ikke vedtaget politikker for frivillig integrering af samfundsansvar som en del af selskabets strategi og aktiviteter. Derfor afgives ikke en særskilt redegørelse om samfundsansvar. Redegørelse for virksomhedsledelse Maconomy har valgt at afgive de lovkrævede oplysninger om virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b på selskabets hjemmeside. Beskrivelse af virksomhedsledelse, herunder corporate governance og risikostyring, findes via følgende link: 17

18 Markederne mange nye kunder fl ere uden for europa styrkede maconomys konkurrenceevne Maconomy forbedrede lønsomheden og opfyldte dermed den vigtigste operationelle målsætning for En væsentlig løftestang til at sikre dette var Maconomys program for kontinuerlige forbedringer kaldet M-Fit der blandt andet har fokus på optimeringer af både salgs- og serviceleveranceprocessen. Ved indgangen til 2009 opsatte Maconomy en række operationelle målsætninger: Øget salg til kunder inden for nye videnservicebrancher, øget kundetilfredshed blandt andet som følge af større fokus på konsulentforretningen, og ikke mindst en forbedret lønsomhed. Selvom flere markeder gennem hele året var kraftigt påvirket af finanskrisen, lykkedes det Maconomy at indfri forventningerne på alle områder. Mere end 40 nye kunder tegnede kontrakt med Maconomy i 2009, heraf flere uden for Maconomys traditionelle hovedmarkeder. Dermed blev en erklæret målsætning om at tiltrække flere kunder inden for nye segmenter og på nye markeder opfyldt. I alt nye brugere (netto) blev tilføjet brugerbasen, som nu har passeret aktive brugere. Der var markant fremgang i licenssalget i Nordamerika, som har vist en særdeles positiv udvikling med en samlet vækst på mere end 50 pct. siden Også det hårdt trængte britiske marked viste flot fremgang i licenssalget på hele 84 pct. efter et par år med tilbagegang. Salget af licenser til eksisterende kunder faldt til gengæld betydeligt. Dette skyldes ikke mindst, at flere kunder har reageret på finanskrisen ved at reducere medarbejderstaben Landekontorer Partnerkontorer Kunder 18

19 for at imødegå en vigende omsætning. Særligt Maconomys kontorer i Danmark og Sverige og i mindre omfang Norge blev ramt af et vigende licenssalg til eksisterende kunder. Der var også markant fald i licensomsætningen i Benelux, hvilket dog til dels var forventet efter et rekordstort Licensomsætningen i Maconomys partnerkanal (distributører og resellers) viste svag fremgang i 2009, blandt andet sikret af et par flotte wins i Hong Kong og Taiwan. Maconomys konsulentforretning leverede et særdeles solidt år. Omsætningen udviste en beskeden tilbagegang på 5 pct., og i Danmark og US lå omsætningen højere end i Vedligeholdelse og support steg med 10 pct. Det øgede fokus på lønsomhed førte endvidere til en tæt omkostningsstyring, en løbende opfølgning på aktiviteterne samt en generel optimering af ressourcerne. Samlet ledte det til en forøgelse af indtjeningsgraden (EBITDA-margin) fra 4 pct. til 9 pct. mere end 40 nye kunder tegnede kontrakt med maconomy i

20 Markederne Steen Andersen, landechef Martin Flatsetø, landechef Neil Davidson, landechef USA: Efter en licensvækst i 2008 på 15 pct. voksede licenssalget i USA med 50 pct. i 2009, godt hjulpet på vej af et stort salg til markedsanalyseselskabet TNS. Maconomy US vandt ligeledes nye kunder inden for revision og forskning og lagde samlet mere end nye brugere til brugerbasen. Konsulentomsætningen viste de samme gode takter og steg med 57 pct. Den samlede omsætning steg med 49 pct., hvilket gjorde kontoret i USA til det hurtigst voksende Maconomy-kontor i Norge: Maconomy Norge leverede et solidt år med marginal tilbagegang på licensomsætningen, i alt 11 pct., og en tilbagegang på konsulentomsætningen på 22 pct. Stor fremgang i vedligeholdelse og support ledte til en samlet tilbagegang i omsætningen på 10 pct. Året bød på fl ere nye kunder, blandt andet to advokatselskaber, Schjødt og Simonsen, konsulentvirksomheden Scanpower og oil services-virksomheden Add Energy. UK: Storbritannien var i 2009 fortsat mærket af fi nanskrisen. Det betød for Maconomy UK en tilbagegang i konsulentomsætningen på 28 pct. Til gengæld bidrog nogle store licensordrer til såvel eksisterende kunder som til helt nye kunder, f.eks. Scottish Agricultural College, Rambøll UK, Profero og Steak Digital, til en markant fremgang i licensomsætningen på hele 84 pct. Samlet faldt omsætningen med 3 pct., og efter to år med nedskæringer har kontoret i UK nu igangsat ansættelser igen. Omsætning 000 dkk Licens % Konsulent % Total % Omsætning 000 dkk Licens % Konsulent % Total % Omsætning 000 dkk Licens % Konsulent % Total % Lars Dyrløv Madsen, partneransvarlig Partner: Maconomys partnerforretning havde et stabilt år med en licensfremgang på 5 pct. og en samlet omsætningsfremgang på 10 pct. Flere væsentlige nye kunder blev tilføjet kundebasen. Der blev bl.a. tegnet kontrakt med revisionsnetværket BDO i Sydafrika og Hong Kong, ligesom der kom to nye NGO er (non-governmental organisations) til kundebasen med AVRDC (The World Vegetable Center) i Taiwan og IDEA (The International Institute for Democracy and Electoral Assistance). Maconomys stigende fokus på Asien ledte ligeledes til åbningen af et nyt partnerkontor i Indien. Østeuropa var meget hårdt ramt af finanskrisen, hvilket bevirkede en svag ordreindgang fra denne del af partnerforretningen. Omsætning 000 dkk Licens % Konsulent 31-67% Total % 20

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Koncernregnskab 2008 endnu et år med omsætningsfremgang

Koncernregnskab 2008 endnu et år med omsætningsfremgang NASDAQ OMX København Meddelelse nr. 2/2009 Koncernregnskab 2008 endnu et år med omsætningsfremgang Maconomys bestyrelse har i dag behandlet koncernregnskab for 2008. Maconomy opnåede i 2008 en omsætning

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015 Columbus Vejen til højere indtjening ABG, 18. marts 2015 This presentation and related comments contain forwardlooking statements. Such statements are subject to many uncertainties and risks, as various

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder Investorpræsentation Fundamentet for fortsat vækst er styrket Jørn Larsen, CEO, Founder 9. maj 2011 Trifork En innovativ virksomhed Værdier Passion Performance Dygtighed Team work Gøre en forskel I centrum

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Henrik Sværke Markedschef henrik.svaerke@cgi.com CGI Group Inc. 2013 24. oktober 2013 Case KSTR A/S er en dansk ejet international rådgivende ingeniørvirksomhed

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S Jeg vil fortælle om 1. TimeLog A/S 2. Internationalisering via Google POC 3. GazelleGrowth 4. Internationalisering

Læs mere

Travelmarket.com 1. maj 2009

Travelmarket.com 1. maj 2009 Vækst trods markedskrise Travelmarkets regnskab for 3. kvartal 2008/09 viste fortsat vækst trods en finanskrise, der har ramt rejsebranchen hårdt. Med udsigt til mindre underskud i år, tror vi dog først

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere