ceo intro 2009 har på mange måder givet os et solidt afsæt for at øge væksten i Maconomy.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ceo intro 2009 har på mange måder givet os et solidt afsæt for at øge væksten i Maconomy."

Transkript

1 koncernregnskab 2009

2 indhold CEO introduktion... 3 Hoved- og nøgletal for Maconomy-koncernen... 4 Året i hovedtræk... 5 Maconomy kort fortalt... 6 Branding... 8 Strategi og forventninger Regnskabsberetning Markederne Produkt Kunder Human Resources Bestyrelse og direktion Ledelsesteam Aktionærinformation Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Regnskabs- og noteoversigt Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Koncernoversigt og kontakt Koncernregnskabet som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Maconomy A/S. Årsregnskabet for moderselskabet Maconomy A/S er udarbejdet i en separat pub likation, der kan rekvireres ved henvendelse til Maconomy A/S eller se hjemmesiden. Den samlede årsrapport, inklusive årsregnskabet for modersel skabet Maconomy A/S, vil blive sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor en kopi også kan rekvireres. 2

3 ceo intro Maconomy styrede ind i 2009 med begge hænder på rattet et bevidst og nødvendigt fokus på driften, der var afgørende for, at vi hen over året formåede at øge vores indtjening trods en lavere licensomsætning. Vi passerede finanskrisens salgsmæssige bund godt og vel halvvejs gennem året. Og med både tilgang af helt nye kunder inden for vores fokussegmenter og udvidede engagementer hos eksisterende kunder sidst på året er vi her ved indgangen til 2010 tilbage i vækstsporet. Ud over de meget tilfredsstillende finansielle resultater dokumenterede 2009 frem for alt to centrale Maconomy-kvaliteter. Vi blev anerkendt på et nyt niveau af store, internationale kunder for vores særligt gode evne til at understøtte deres forretning, og vi fik lejlighed til at demonstrere, at vores løsning rent teknisk er i stand til at håndtere selv de allerstørste servicevirksomheder i verden. Dette taler til Maconomys store globale potentiale, og ydermere understøtter det sammen med vores nye brand på bedste måde vores nye strategiplan Global Choice 2015, som annonceres sammen med denne årsrapport. NGO er. Dette er netop essensen i vores strategi: Uophørligt at forfølge mulighederne i en målrettet indsats over for udvalgte brancher i videnservicesektoren på globalt plan har på mange måder givet os et solidt afsæt for at øge væksten i Maconomy. Vi har konsekvent fastholdt investeringerne i at øge skalerbarheden i vores forretning, og samtidig har vi leveret en fornem afslutning, der blandt andet sikrede os Maconomys til dato største ordre. Vi forventer således i 2010 ikke blot solid vækst, men også, at vi øger vores kapacitet, samtidig med at vi fortsat forbedrer vores resultater. Maconomy er en rendyrket nichespiller i et stort og broget felt af ERP-leverandører. Vores succes er størst, når vi adresserer snævre, men globale brancher inden for videnservicesektoren, såsom rådgivende ingeniører, revision og rådgivning, forskning, markedsanalyse, PR-bureauer, advokatfirmaer og 2009 har på mange måder givet os et solidt afsæt for at øge væksten i Maconomy. Hugo Dorph, CEO, Maconomy Hugo Dorph, CEO

4 hoved- og nøgletal for Maconomy-koncernen (1.000 kr.) ) Totalindkomstopgørelse Omsætning Resultat før afskrivninger (EBITDA) (19.764) (9.824) Resultat af primær drift (EBIT) (21.871) (12.451) Finansielle poster, netto (619) Resultat før skat (19.750) (10.954) Årets resultat (18.799) (15.652) Totalindkomst (17.980) (15.890) 435 (5.555) Omsætning 2) Softwarelicenser Support- og vedligeholdelsesabonnementer Konsulentomsætning Andet I alt Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet (6.032) (11.428) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (14.515) (20.762) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (1.272) 884 Ændring af likvide beholdninger i alt (3.609) Investeringer Investeringer i materielle aktiver (2.615) (2.019) (4.040) (3.021) (1.853) Balanceposter Aktiekapital Egenkapital Udskudt skatteaktiv Tilgodehavender Likvide beholdninger inkl. obligationer Samlede aktiver Nøgletal i pct. Omsætningsvækst (4)% 27% 24% 4% (5%) EBITDA-margin (14)% (5)% 3% 4% 9% EBIT-margin (15)% (7)% 1% 0% 5% Egenkapitalforrentning (ROE) (23)% (23)% 2% 0% 25% Soliditet 51% 43% 41% 45% 49% Aktierelaterede nøgletal Antal aktier ( 000), ultimo Resultat pr. aktie (EPS) 3) (0,97) (0,80) 0,05 0,01 1,05 Indre værdi pr. aktie i kr. 3,84 3,09 3,15 3,66 4,75 Cash flow pr. aktie i kr. (0,30) (0,58) 0,04 0,79 0,91 Børskurs pr. aktie, ultimo 10,30 14,90 25,40 6,75 9,75 Markedsværdi, ultimo (mio. kr.) Øvrige Antal medarbejdere (gns.) Omsætning pr. medarbejder (1.000 kr.) ) Sammenligningstallet for 2005 er tilrettet jf. Fondsbørsmeddelelse 14/2006, hvor Maconomy frafalder anken af afgørelsen fra Fondsrådet vedr. indregning af udskudt skatteaktiv. 2) Supportindtægten er i 2008 inkluderet i Support- og vedligeholdelsesabonnementer, og ikke i Konsulentomsætningen som tidligere. Sammenligningstal er tilrettet. 3) Resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal 2005, jf. note 1 vedrørende anvendt regnskabspraksis. 4

5 året i hovedtræk Maconomy opnåede i 2009 en omsætning på 220,1 mio. kr., et resultat før afskrivninger (EBITDA) på 20,1 mio. kr. og et resultat før skat på 12,5 mio. kr. Den samlede omsætning faldt 5 pct. i forhold til Dette skyldtes primært en nedgang i licensomsætningen på 19 pct., således at den i 2009 udgjorde 24 pct. af den samlede omsætning. Abonnementomsætningen steg 10 pct. og udgjorde 36 pct. af totalomsætningen, mens konsulentomsætningen faldt 5 pct. og udgjorde 38 pct. af den samlede omsætning. De to største potentielle vækstmarkeder for Maconomy USA og Storbritannien skilte sig ud med markant vækst i licenssalget på henholdsvis 50 pct. og 84 pct. i Resten af markederne viste tilbagegang som konsekvens af finanskrisen. Licenssalget gennem partnere, fremdeles i nye markeder, steg med 5 pct. USA formåede desuden at øge konsulentomsætningen med 57 pct., ligesom Danmark fik en vækst på 15 pct. Aktiviteten i alle øvrige markeder faldt. Resultat før afskrivninger (EBITDA) blev forbedret fra 9,0 mio. kr. i 2008 til 20,1 mio. kr. i Resultat før skat steg fra 1,3 mio. kr. i 2008 til 12,5 mio. kr. i Årets resultat efter skat steg fra 0,2 mio. kr. i 2008 til 22,1 mio. kr. i Valutakursudviklingen havde i 2009 en positiv indflydelse på omsætningen og i mindre omfang på resultatet. Samlet set blev omsætningen således 6 pct. bedre efter løbende omregning fra lokale valutaer. Medarbejderstaben blev i 2009 reduceret med 13 fra i gennemsnit 224 medarbejdere til i gennemsnit 211. Væsentlige hændelser i 2009: Omkostningsstrukturen tilpasset markedsvilkårene, hvilket sikrede en markant resultatforbedring trods en lavere omsætning. Lancering af X1 med fokus på brugervenlighed og kundeønsker. 1. december fejrede Maconomy 20 års jubilæum. Største ordre i selskabets historie indgået med en eksisterende kunde. I 2010 forventer Maconomy en omsætning i niveauet 240 mio. kr., hvoraf licensomsætningen forventes at udgøre 60 mio. kr. med et resultat før afskrivninger (EBITDA) på 25 mio. kr. og et resultat af primær drift (EBIT) på 15 mio. kr. Skat af årets resultat udgjorde en indtægt på 9,6 mio. kr. Omsætning pr. medarbejder Resultat før afskrivninger (ebitda) Mio. kr 000 kr Omsætning/Medarbejder EBITDA ( 000) 5

6 Maconomy kort fortalt fundament produktportefølje Maconomy leverer forretningssystemer og rådgivning til videnservicesektoren. Maconomys løsninger skaber en naturlig sammenhæng mellem mennesker og danner basis for opfølgning, overblik, beslutningsdygtighed og dermed menneskeligt og økonomisk overskud. Maconomy har en branchedyb tilgang til videnservicesektoren. Maconomys softwareløsninger og serviceydelser giver en væsentlig værdiforøgelse til alle videnservicevirksomheder. Maconomys kunder er kendetegnet ved at være projektbaserede virksomheder med udfordringer inden for håndtering af projekter, kunder, ressourcer og know-how. Kundebasen omfatter mere end aktive brugere (licenser) hos mere end 600 kunder i 58 lande. Kernen i Maconomys produktportefølje er en standard Maconomy-løsning, hvor den nuværende version hedder Maconomy X1, frigivet april Maconomy leverer løsninger tilpasset specifikke brancher, herunder: Bureauer PR Konsulenter Revision Advokatfirmaer Forskning NGO Maconomy er hos de fleste kunder implementeret som et fuldt integreret ERP-system. Det er dog muligt at anvende People Planner og eksempelvis Maconomys projektstyrings- og timesagsmoduler som selvstændige løsninger eller integreret med andre ERP-systemer. Koncernomsætningen blev i 2009 på 220,1 mio. kr., heraf mere end 77 pct. fra markeder uden for Danmark. Ultimo 2009 beskæftigede Maconomy 211 medarbejdere fordelt på 6 kontorer beliggende i Danmark, Sverige, Norge, Storbritannien, Benelux og USA. Maconomy blev stiftet i 1989 og børsnoteret på OMX Nasdaq København i Markedsværdien ultimo 2009 var på 209 mio. kr. Løsningerne er webbaserede og følger kundens arbejdsprocesser, herunder registrering af den enkelte medarbejders timeforbrug. Dette fører til en bedre udnyttelsesgrad af ressourcerne og dermed en bedre omkostningsstyring. People Planner er Maconomys ressource- og projektplanlægningsværktøj til effektiv styring og opfølgning. Maconomy AnalytiX er en rapport- og analysepakke, der er baseret på den anerkendte Business Intelligence-platform fra Business Objects. Maconomys skalerbare teknologi og implementeringsmetoden M-SIM sikrer en hurtig og effektiv implementering hos såvel mindre kunder med kun én lokation som internationale kunder med flere juridiske enheder i flere lande medarbejderfordeling på funktioner 2009 omsætningsandel på brancher Salg Marketing Konsulenter Udvikling Administration Support Revisionsvirksomhed Konsulentvirksomhed Markedsføring Anden virkomhed Forskningsvirksomhed 6

7 forretningsmodel vækstplan Licenssalg er den drivende kraft bag Maconomys forretningsmodel, men den samlede omsætning består af følgende komponenter: Licensomsætning (nye kunder og mersalg til eksisterende kunder) Vedligeholdelses- og supportabonnementer Ydelser (konsulentassistance, implementeringsydelser, træning mv.) Maconomys løsninger henvender sig primært til virksomheder med fra hundrede og op til flere tusinde ansatte fordelt på flere lokationer i flere lande. Størrelsen og kompleksiteten af nye løsningssalg varierer derfor betydeligt i omfang. Et typisk salg til en virksomhed med 300 ansatte kunne se sådan ud: Licensomsætning, 300 brugere á ca kr. (afhængigt af løsningen), i alt 1,5 mio. kr. Vedligeholdelsesabonnement på 17 pct. af 1,5 mio. kr. årligt, svarende til kr. Ydelser, implementering, tilpasninger og uddannelse på i alt 1,5 mio. kr. Support på 5 pct. af 1,5 mio. kr. årligt, svarende til kr. En Maconomy-løsning er en langsigtet investering for kunden. Efter det indledende salg vil kunden ofte have behov for yderligere konsulentbistand, tilkøb af licenser til nye medarbejdere samt tilkøb af ekstramoduler, for eksempel Maconomy AnalytiX. Opgradering af softwareløsningen sker ca. hvert andet år, hvilket er unikt i forhold til konkurrenterne og giver kunderne mulighed for løbende optimering af deres forretningsprocesser. Maconomy har under finanskrisen formået at fastholde en stærk operationel styring og fremstår ved indgangen til 2010 med øget lønsomhed og kommerciel fremgang. Maconomy står således på ny klar i vækstsporet, hvilket har givet anledning til at løfte blikket og se fremad. Maconomys styrke er at skabe vækst gennem et branchedybt fokus på udvalgte brancher inden for videnservicesektoren, og de har som en af de få specialister på dette marked formået at etablere sig som en væsentlig international leverandør. Videnservicesektoren har i stigende grad finansiel kontrol og konsolidering på agendaen, hvilket indebærer øgede investeringer i forretningssystemer og relaterede tjenesteydelser som dem, Maconomy leverer. Dette danner baggrund for udformningen af Maconomys nye vækstplan Global Choice 2015, hvis centrale elementer er: 20 pct. EBIT i 2015 og 15 pct. gennemsnitlig omsætningsvækst frem til Et globalt fokus på udvalgte brancher inden for videnservicesektoren og derigennem: Udbygge Maconomys europæiske førerposition Etablere Maconomy som en af de top 3 specialiserede leverandører i Nordamerika Sikre væsentlig omsætning i Asien og nye markeder Produktstrategi: Udvikle produkter, der bygger på best practices inden for videnservicesektoren, så effektive og kunderettede forretningsgange understøttes bedst muligt. Udvikling sker i både Danmark og Ukraine. Distributionsstrategi: Direkte salg ved egne salgsselskaber på 6 markeder og partnersalg uden for kernemarkederne omsætningsandel på produkter Licensomsætning Mio. kr 100 Softwarelicenser Support og vedligeholdelsesabonementer Konsulentomsætning Andet Faktisk udvikling Forventet udvikling 7

8 <Kære Navn Navnesen> Identificér dårlig projektøkonomi Forhøj din faktureringsgrad Optimér din cashflow Dårlig udnyttelse af ressourcer, ugennemsigtig projektøkonomi og manglende overblik over virksomhedens aktuelle indtjening er en reel udfordring for mange virksomheder. Test og vind Vi har udviklet en unik test, som kan identificere din virksomheds vækstpotentiale. Samtidig giver testen dig et sammenligningsgrundlag i forhold til branche, virksomhedsstørrelse og land. Du finder testen på Testen tager max. to minutter, og du får konkrete råd til, hvordan du kan skabe organisk vækst i din virksomhed Tag testen og deltag i konkurrencen om at vinde ,- til din virksomhed. Med venlig hilsen Søren B. Larsen Salgsdirektør Maconomy A/S <NAVN NAVNESEN> konvertér dette kort til ,- organiske forretningsløsninger Maconomy skaber en naturlig sammenhæng mellem mennesker og processer i professionelle servicevirksomheder. Vi sikrer overblik, opfølgning og beslutningsdygtighed, så der skabes både menneskeligt og økonomisk overskud. Maconomy A/S Vordingborggade DK Copenhagen Ø Phone: Branding maconomy sætter kolorit på sit brand 2009 blev året, hvor Maconomy bekendte kulør og fornyede sin identitet. Den nye brand essence med farven lilla i centrum matcher nu den mere levende og dialogsøgende stil, som Maconomy har opbygget i løbet af Da Janni Bilenberg satte sig i stolen som Maconomys nye Corporate Marketing Manager i starten af 2009, var de indledende spadestik til Maconomys nye visuelle identitet allerede taget. Men foran hende lå et kæmpe stykke arbejde med at udvikle alle elementerne under det nye brand-id og sikre sammenhæng og relevans på tværs. På min første arbejdsdag gik jeg stort set direkte i gang med at tage kontakt til de mennesker, der skulle være med til at definere vores nye brand. Jeg indså hurtigt, at jeg var kommet til en global virksomhed med et stort værdimæssigt fællesskab og derfor rigtig gode forudsætninger for at skabe en stærk strategisk positionering og visuel identitet, siger Janni Bilenberg. Organic business solutions Arbejdet med at opbygge Maconomys nye brand-id tog udgangspunkt i en model, som skulle skabe sammenhæng i den måde, som Maconomy præsenterer sig på internt og eksternt. Modellen indeholder tre elementer, der tilsammen skaber virksomhedens identitet. Identiteten skal tage afsæt i virksomhedens strategiske vision (hvor vi vil hen), dens positionering (hvad vi kan tilbyde) og dens kultur (hvem vi er). Et centralt element i udviklingen af Maconomys identitet var sidstnævnte, nemlig at finde ud af, hvem Maconomy egentlig er. Der blev gennemført en række workshops i alle Maconomys lande og afdelinger, hvor medarbejderne gav deres bidrag til at definere Maconomys værdier. Og det viste sig, at Maconomys medarbejdere var stort set enige om deres og virksomhedens fælles identitet på tværs af afdelinger og landegrænser. Det er faktisk sjældent, at en international virksomhed har et så stærkt og sammenhængende værdisæt, både internt og eksternt. Det betyder, at vores nye eksterne brand-id rent faktisk afspejler, hvem vi er internt i virksomheden. Vi valgte organic business solutions som vores brand essence, fordi vi gennem vores branchedybe erfaring har set vigtigheden i at hjælpe kunderne med at skabe større sammenhæng mellem mennesker og processer i deres forret- client quote A masterful performance requires masterful planning. Maconomy understands the unique challenges of The Norwegian Opera & Ballet. Paul Curran, Director, The Norwegian Opera & Ballet View all case studies at test din virksomheds vækstpotentiale og vind , erp for professional services organisations Maconomy creates a natural relationship between people and processes in Professional Services Organisations. We provide the basis for overview, follow-up and decision-making in a way which ensures human as well as financial gain. maconomy.dk/potentiale Din personlige kode: <XXX> test din virksomheds vækstpotentiale 8

9 ning. Derudover understreger vores interne værdi, at vi ønsker at gå i tæt dialog med kunderne. Vi kalder det: everything starts with the customer, siger Janni Bilenberg. Differentiering er vigtigt Som global, nicheorienteret ERP-leverandør bliver Maconomy ofte målt og vejet i forhold til markant større leverandører med en stærk, generel kendskabsgrad. Derfor er det meget vigtigt for Maconomy at slå fast, hvor man kan levere værdi, og hvor man differentierer sig fra konkurrenterne. Kunsten er at adskille sig markant fra konkurrenterne ved at være stringente og ensartede i vores kommunikation, så det er muligt at opbygge kendskab over tid. Vi forsøger at skabe opmærksomhed omkring Maconomy ved at være relevante for vores målgruppe. Vi vil tale og skrive til kundens behov og etablere os som ekspert inden for vores specifikke nicheområde. Gennem de sidste 20 år har vi opbygget en indgående forståelse for vores kunders forretningsprocesser, og den historie vil vi gerne have ud til markedet. Hvis målgruppen opfattede Maconomy som en person, vil vi gerne give et førstehåndsindtryk som den vidende, empatiske og troværdige specialist. Dette indtryk skal være det samme, uanset om man møder os i Danmark, Sydafrika, Taiwan eller USA, så vi kan skabe tryghed og tillid. Med andre ord skal Maconomy være en person, som man kan få noget ud af at lytte til, fortsætter Janni Bilenberg. På det operationelle plan satser Maconomy på at levere masser af relevant indhold i Der skal produceres indhold til en række forskellige informationskanaler. Indholdet skal være aktiverende og dialogskabende, og det bliver formidlet via branchedifferentierede s/nyhedsbreve, direct mail, PR, sociale medier og ikke mindst via Maconomys website. Maconomys overordnede marketingvision er at skabe integreret og målrettet kommunikation baseret på kunde-, branche- og markedsindsigt. Samarbejde skaber vækst Salg og marketing er to integrerede områder i Maconomy, og de skal tilsammen drive Maconomys vækst nu og i fremtiden. Vores vigtigste kilde til nye kunder er tilfredse eksisterende kunder, der aktivt anbefaler os videre. Referencekunder er utrolig vigtige i ERP-branchen og for Maconomy i særdeleshed, da vi som nichespecialist ikke har den samme kendskabsgrad som nogle af vores konkurrenter. Derfor skal marketing bygge bro mellem eksisterende og potentielle kunder og derved også i endnu højere grad mellem salg og marketing. Det gør vi ved at fortælle potentielle kunder om, hvordan vi har skabt værdi for vores nuværende kunder. Vi har lavet et stort benarbejde og sat nogle vigtige skibe i søen i 2009, og jeg glæder mig meget til at bygge videre på det fundament i 2010, slutter Janni Bilenberg. Solidt fundament lagt i 2009 I 2009 er de fleste marketingressourcer blevet brugt på at etablere en platform, der positionerer Maconomy som en moderne vidensvirksomhed med fingeren på pulsen og med et relevant budskab til virksomheder inden for videnservicesektoren. Det meste af arbejdet med at udvikle Maconomys nye visuelle identitet lå i første kvartal, og i maj lancerede Maconomy et mere brugervenligt og dialogsøgende website. Resten af året har Maconomy videreudviklet og optimeret indhold og funktioner på det nye website, blandt andet på baggrund af søgemaskineoptimeringsanalyser. Desuden er der afviklet trafikgenererende aktiviteter og iværksat en del konkrete initiativer, der gør det nemmere at registrere og måle Maconomys udbytte af sine marketinginvesteringer. Masser af indhold i 2010 I 2010 vil Maconomy arbejde på at optimere kommunikationen med eksisterende og potentielle kunder og gå mere i individuel dialog med dem. På den måde er det muligt at lære endnu mere om disse kunder og blive endnu mere relevante for dem. Janni Bilenberg, global marketingdirektør

10 Strategi og forventninger strategi Maconomy har under finanskrisen formået at fastholde en stærk, operationel styring og fremstår med indgangen til 2010 med øget lønsomhed og kommerciel fremgang. Maconomy står således klar i vækstsporet, hvilket har givet anledning til at løfte blikket og se fremad. Global Choice 2015 Maconomys styrke er at skabe vækst gennem et branchedybt fokus på udvalgte brancher inden for videnservicesektoren. Maconomy har som en af få specialister på dette marked formået at etablere sig som en væsentlig international leverandør. Videnservicesektoren har i stigende grad finansiel kontrol og konsolidering på agendaen, hvilket indebærer øgede investeringer i forretningssystemer og relaterede tjenesteydelser som dem, Maconomy leverer. Dette danner baggrund for udformningen af Maconomys nye vækstplan: Global Choice 2015, hvis centrale elementer er: 20 pct. EBIT i 2015 og en omsætningsvækst på gennemsnitligt 15 pct. frem til Udvidet fokus på brancher inden for videnservicesektoren. Udbygge Maconomys europæiske førerposition. Etablere Maconomy som en af de top 3 specialiserede leverandører i Nordamerika. Sikre en væsentlig omsætning i Asien og nye markeder. Samlet set vil dette give en stærk og veldefineret position på et marked, der forventes at opleve øget konsolidering de kommende år. Med 20 års erfaring i servicering af videnservicevirksomheders behov og en stærk vision for forretningsoptimering har Maconomy en unik placering i forhold til at udnytte dette voksende marked. Fokus på geografisk ekspansion Europa I sigter Maconomy efter at udbygge sin førende specialistposition i Europa hvad angår produkt-, service- og distributionskapacitet. Ingen af Maconomys større europæiske konkurrenter har et tilsvarende, rendyrket fokus på videnservicesektoren. Samtidig har ingen amerikansk specialistudbyder hidtil formået at positionere sig på det europæiske marked. Den salgsmæssige indsats vil blive koncentreret omkring: Globale videnservicebrancher Globale videnservicenetværk Globale videnservicekunder Målet i indeværende strategiperiode er således en gennemsnitlig årlig omsætningsvækst på minimum 15 pct. med en vækst i licenssalget som den primære driver. Ved udgangen af strategiperioden er det endvidere målet at have en EBIT på 20 pct. global choice 2015: maconomy er det naturlige valg for internationale videnservicevirksomheder Fokus på organisk vækst Vi har i indeværende strategiperiode valgt at fokusere udelukkende på organisk vækst. Maconomy vil dog følge udviklingen på kapitalmarkederne og vil aktivt forholde sig til mulighederne for eventuelt at tilkøbe yderligere vækst. 10

11 Nordamerika Maconomys lokale amerikanske tilstedeværelse er et kerneelement i den nye strategi, da placeringen i USA er vigtig for at blive anerkendt som en værdifuld partner blandt globalt orienterede videnservicekunder. Maconomy ønsker i den kommende strategiperiode at udbygge den solide fremgang, der er skabt på det nordamerikanske marked de seneste år, med et bredere salg i videnservicesektoren for derigennem at etablere Maconomy som en anerkendt top 3-specialist på markedet. Asien og nye markeder I forhold til positioneringen i Asien og andre nye markeder vil Maconomy have en oplagt konkurrencefordel takket være erfaringerne fra de mere veludviklede markeder, hvor videnservicevirksomheder er længst fremme med effektivisering og anvendelse af ERP-løsninger. Det er Maconomys vurdering ud fra blandt andet dialog med eksisterende kunder, at disse markeder er i kraftig modning på Maconomys virkefelt, og målet i løbet af den kommende strategiperiode er at sikre et væsentligt omsætningsbidrag fra disse markeder. 11

12 Strategi og forventninger forventninger til 2010 Det følgende afsnit indeholder oplysninger om Maconomys planer, prognoser og fremtidige aktiviteter. Disse aktiviteter er underlagt risici og usikkerhedsmomenter, og koncernens resultat kan afvige betydeligt fra de udtrykte forventninger er stadig behæftet med særlig stor usikkerhed, da det endnu er uvist, hvor omfattende den økonomiske krise bliver i 2010, og da dens effekt på IT- og videnservicemarkederne endnu ikke kan vurderes. Finansielle målsætninger 2010 Den samlede omsætning for 2010 forventes at ligge i størrelsesordenen 240 mio. kr., svarende til en vækst på ca. 10 pct. ift. omsætningen i Licensomsætningen forventes at udgøre ca. 60 mio. kr., hvilket er en vækst på 14 pct. sammenlignet med Licensomsætningen er den primære KPI (key performance indicator) for Maconomy, dels fordi Maconomy er en softwarevirksomhed, dels fordi de øvrige omsætningselementer er direkte (softwareabonnementer) eller indirekte (service) afledt af licensomsætningen. Konsulentomsætningen forventes ligeledes at stige i Den store licensvækst og udbredelse til nye kunder, som Maconomy har opnået de seneste år, afføder naturligt et behov for et øget serviceengagement hos disse kunder. Ligeledes vil det økonomiske klima forhåbentlig blive forbedret, hvilket betyder, at kunderne vil investere mere i deres nuværende løsninger. Derfor forventes der mere serviceafledt forretning i 2010 end i tidligere år. I 2010 forventes en yderligere profitabilitetsforbedring med et forventet resultat før afskrivninger (EBITDA) på 25 mio. kr. Vi forventer et resultat af primær drift (EBIT) på 15 mio. kr. i I 2010 vil vi fortsætte en stram styring af Maconomys likvide beholdning og generere et øget positivt driftsmæssigt cashflow. Investering i produkt og organisation Grundet det fortsat usikre økonomiske klima vil Maconomy også i 2010 løbende have tæt omkostningsfokus på sine operationelle forretningsenheder for at sikre indtjeningen i forretningen. I 2010 vil der blive investeret i et graduate program til udvikling af fremtidige konsulenter samt et ledelsesudviklingsprogram for den samlede ledelse i selskabet. I 2010 vil Maconomy desuden foretage yderligere investeringer i udvikling af vores kerneløsninger. Gennemsnitligt antal ansatte i 2010 forventes at udgøre i størrelsesordenen 225 medarbejdere, eksklusive medarbejdere hos samarbejdspartneren i Ukraine. Medarbejderantallet i koncernadministrationen og øvrige støttefunktioner forventes fastholdt på nuværende niveau. Operationelle målsætninger 2010 De primære operationelle målsætninger for 2010 for at opfylde den samlede strategiplan er: Forbedret lønsomhed i Maconomys landekontorer Øget kundetilfredshed hos eksisterende kunder At tiltrække kunder i yderligere brancher inden for videnservicesektoren At tiltrække yderligere kunder uden for vores eksisterende geografier At udvide kapaciteten blandt andet igennem et graduate program I 2010 forventes en yderligere profitabilitetsforbedring med et forventet resultat før afskrivninger (EBITDA) på 25 mio. kr. Vi forventer et resultat af primær drift (EBIT) på 15 mio. kr. i

13 Maconomys løsning giver os mulighed for at dele kompetencer og samarbejde bedre internationalt. Med vores valg og anbefaling af Maconomy er vi sikre på, at vi har lagt fundamentet for yderligere vækst og samarbejde. Christophe Merckens, CIO, Devoteam Devoteam, København 13

14 Strategi og forventninger Risikostyring Maconomys mulighed for at realisere selskabets strategi og operationelle målsætninger er påvirket af en række risici. Ledelsen anser følgende risikofaktorer for at være af særlig betydning for koncernen. Risiko Beskrivelse Maconomys håndtering Strategiske risici Markedsforhold og konjunkturfølsomhed Maconomy leverer ydelser til såkaldte videnservicevirksomheder og har de seneste år haft primært fokus på markedskommunikationsvirksomheder og konsulentvirksomheder. Disse virksomheder opererer inden for brancher, som tidligere har vist sig at være følsomme over for udviklingen i de økonomiske konjunkturer. Maconomy har de seneste år fokuseret bredere inden for videnservicesektoren og har derigennem nedbragt afhængigheden af markedskommunikationsvirksomheder. Dette har betydet, at Maconomy har en bredere kundebase og dermed en mindre risiko som følge af konjunkturudsving i enkelte brancher. Produktudvikling og softwaretrends Et af Maconomys væsentligste aktiver er den egenudviklede software. Maconomy afholder løbende betydelige omkostninger til at vedligeholde og videreudvikle denne software, men nye trends eller teknologier kan potentielt have stor betydning for værdien. For at minimere risici har Maconomy en tæt dialog med en række nøglekunder omkring den fremtidige produktudvikling. Opkøb og fusion Maconomy ser akkvisitorisk vækst som et muligt taktisk element, hvilket kan eksponere selskabet over for den potentielle risiko ved fejlslagne fusioner. Maconomy har qua et større akkvisitorisk element i den foregående strategiperiode etableret et detaljeret beredskab for analyse og ikke mindst integration af opkøbte virksomheder mhp. at minimere både finansielle og operationelle risici. Operationelle risici Medarbejderafhængighed Maconomy er en vidensintensiv organisation, og vores succes er i høj grad afhængig af menneskelige ressourcer. Maconomy arbejder kontinuerligt på at være en attraktiv arbejdsplads via incitamentsprogrammer og attraktive arbejdsforhold, ligesom der lægges stor vægt på virksomhedskulturen. Dette er beskrevet yderligere i HR-afsnittet. Projektrisici En del af Maconomys aktiviteter består i konsulentydelser, som leveres på projektbasis og omfatter kundespecifikke tilpasninger samt integrationer til kundens øvrige systemer. Der påhviler disse projekter øgede risici i forhold til projekter, som består i Maconomy-standardløsninger med begrænsede kundespecifikke tilpasninger. Disse projektrisici imødegås ved dels at fokusere salgsindsatsen på kundeemner, hvor Maconomys standardløsninger kan anvendes direkte, dels at sikre, at detaljerede projektbeskrivelser foreligger, inden kontrakten indgås. Almindelige projektrisici beskrives og imødegås i øvrigt som et element i Maconomys implementeringsmetode M-SIM. Påvirkning af det ydre miljø Eventuelle risici i forbindelse med produktion. Maconomy har ingen fysisk produktion, og koncernens påvirkning af miljøet er derfor indirekte og begrænset til drift af kontorfaciliteter samt gennemførelse af forretningsrejser. Finansielle risici Valutakursudsving Med langt den største del af omsætningen uden for Danmark og med lokale regnskaber i GBP, USD, NOK, SEK og EUR udgør valutakursudsving en ikke uvæsentlig risiko. Maconomy foretager i dag ikke afdækning af valutakursrisici gennem f.eks. terminskontrakter på salg af valutaer. Men det vurderes løbende, hvorvidt selskabet bør gøre brug af sådanne mekanismer. Kapitalstyring En usikker kapitalstruktur betyder, at et selskabs handlemuligheder minimeres, hvilket derfor kan have effekt på gennemførelsen af den fastsatte strategi. Maconomys bestyrelse og ledelse diskuterer løbende, hvorvidt selskabets kapitalstruktur er optimal, både i forhold til den nuværende situation og i forhold til gennemførelsen af den fastlagte vækststrategi. Der foretages således en løbende evaluering af, hvorvidt der skal igangsættes aktiviteter for at sikre en solid og tilstrækkelig kapitalstyrke. Likviditetsstyring Manglende styring af likviditeten kan betyde, at selskaber løber ind i risici ift. den videre drift. Maconomy har stort fokus på at opretholde et solidt likviditetsberedskab og har i 2010 et hovedfokus på at sikre et positivt cash flow. Debitorrisici Den finansielle krise har betydet en øget risiko for tab på tilgodehavender. Dette som en følge af en svagere betalingsevne hos visse kunder. Før ethvert salg vurderes kundernes betalingsevne på basis af kendskab til virksomheden samt tilgængelig information. Denne risikohåndtering har bevirket, at Maconomy ikke har haft væsentlige afskrivninger på tilgodehavender. Selskabets gennemsnitlige antal dage for indbetaling af kundetilgodehavender har været konstant de seneste år. Se i øvrigt note 26 for yderligere uddybning af de finansielle risici. 14

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2010. w w w. c o l u m b u s i t. c o m

Columbus IT Årsrapport 2010. w w w. c o l u m b u s i t. c o m Columbus IT Årsrapport 2010 w w w. c o l u m b u s i t. c o m Indholdsfortegnelse Columbus IT Columbus IT foran markant niveauskifte i fokus, vækst og profitabilitet 4 Columbus ITs strategi og forretningsmodel

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com Columbus IT Årsrapport 2009 www.columbusit.com Indholdsfortegnelse Columbus IT Et år i modvind, men efter planen 4 Columbus IT s forretningsmodel 5 Ledelsens beretning 2009 i hovedtræk 10 Hoved- og nøgletal

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 Ledelsens beretning 2012 i hovedtræk 8 Hoved- og nøgletal 9 2012: Vækst, innovation og global

Læs mere

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Agil international vækst ÅRSRAPPORT 2012 CVR: 20921897 Indhold Trifork blev stiftet i 1996 og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i 2007. Ultimo 2012 havde selskabet en markedsværdi på DKKm 243. Ultimo 2012,

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

Årsrapport for 2013. AX IV EG Holding III ApS. CVR-nr. 35 38 11 39

Årsrapport for 2013. AX IV EG Holding III ApS. CVR-nr. 35 38 11 39 Årsrapport for 2013 AX IV EG Holding III ApS CVR-nr. 35 38 11 39 Indholdsfortegnelse Hovedtal og nøgletal 2013, 4 måneders driftsresultat 01.09. 31.12. 2013... 3 Køb af EDB Gruppen Holding... 5 Året, der

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. Netop Solutions A/S

ÅRSRAPPORT 2008. Netop Solutions A/S ÅRSRAPPORT 2008 Netop Solutions A/S Kent Madsen, CTO Claus Finderup Grove, CFO 2 Kurt Groth Bager, CEO indhold NETOP Solutions A/S kort fortalt Til aktionærerne 4 Hovedpunkter 5 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2014 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 6 Årets resultat 8 Om EG Forretningsområder 13 EG Business Ready Solutions

Læs mere

Årsrapport 2005 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2005 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2005 Columbus IT Partner A/S Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning... 3 Året i hovedtræk... 3 Hoved- og nøgletal...4 Beretning... 5 Kunder...8 Medarbejdere... 11 Koncernoversigt...13 Aktionærforhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97 ÅRSRAPPORT 2007 CVR-nr. 20 92 18 97 Indhold KONCERNREGNSKABETS HOVED- OG NØGLETAL 1 LEDELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3 LEDELSESBERETNING 4 CORPORATE GOVERNANCE 14 KONCERNOVERSIGT 15

Læs mere

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Søborg, den 23. marts 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2014. Årsrapporten

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

Indhold. Navision/Navision a/s er p.t. registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med hovednavnet NavisionDamgaard a/s, CVR-nr. 76 24 72 18.

Indhold. Navision/Navision a/s er p.t. registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med hovednavnet NavisionDamgaard a/s, CVR-nr. 76 24 72 18. Indhold Navision 3 Hoved- og nøgletal 4 Væsentlige begivenheder i regnskabsåret 2000/2001 5 Ledelsens beretning 6 Regnskabsberetning 7 Fokus på vækst 12 Integrerede virksomhedsløsninger 14 Virksomheder

Læs mere

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED Årsrapport 2012 ÅRSrapport 2012 GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED MODVIND Årsrapport 2012 2 hoved- og nøgletal Koncernen ( mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Omsætning 1.700,9

Læs mere

Performance highlights 2010

Performance highlights 2010 2 Performance highlights 2010 OMSÆTNING OMSÆTNINGSVÆKST I ALT ORGANISK OMSÆTNINGSVÆKST 74.073 7% 3,5% DKK mio. DRIFTSRESULTAT FØR ØVRIGE POSTER VÆKST I DRIFTSRESULTAT FØR ØVRI- GE POSTER DRIFTSMARGINAL

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab 1 Indhold Ledelsesberetning Side 3 Hoved- og nøgletal Side 4-5 På vej mod nye højder Side 6-7 Produktområder Side 8-11 Finansielle resultater Side 12-13 Strategi Climbing New Heights 2017 Side 14-15 Forventninger

Læs mere

Hvordan er det gået? Årsrapport 2008

Hvordan er det gået? Årsrapport 2008 Koncernens adresser Hvordan er det gået? Årsrapport 2008 EDB Gruppen Årsrapport 2008 97 Årsrapport 2008 edb gruppen a/s edb gruppen sverige ab edb gruppen norge as It gruppen a/s eg data inform a/s eg

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014 CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59 Årsrapport 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Ledelsesberetning 2014 ET RIGTIGT GODT ÅR FOR CBRAIN RESUME

Læs mere

Årsrapport 2006 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2006 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2006 Columbus IT Partner A/S Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning... 2 Året i hovedtræk...2 Hoved- og nøgletal... 3 Beretning...4 Kunder...6 Medarbejdere...9 Koncernoversigt... 11 Aktionærforhold

Læs mere

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT www.pwc.dk/aarsrapport Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 RESULTATER REVENUE Omsætningsfordeling på markedssegmenter 2010/11 (DKK 1.000) Public 165 Top Tier 308 TALENT 80 % af vores medarbejdere er stolte

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Årsrapport 2011/2012. Den digitale virkelighed

Årsrapport 2011/2012. Den digitale virkelighed Årsrapport 2011/2012 Den digitale virkelighed 2 / INDHOLD INDHOLD Ledelsesberetning 3 Til Aktionærerne 4 Hoved- og nøgletal 5 året kort fortalt 6 fortsat digital vækst 7 forventninger til 2012/13 8 Risikoforhold

Læs mere

Årsrapport 2012/2013 Indholdsfortegnelse

Årsrapport 2012/2013 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2012/2013 Indholdsfortegnelse 4 Roblon i tal 5 Resume 6 Ledelsens beretning 15 Kundefokus 16 Showroom og dialogcenter 18 Leverandør og strategisk rådgiver 20 Akkvisitioner og partnerskaber 22

Læs mere

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til ÅRSRAPPORT 2010 COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund Indhold 4 Nye markedsvilkår

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked

Læs mere