bevilget til og med december ansøgninger ansøger: formål / projekt: bevilling:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bevilget til og med december ansøgninger ansøger: formål / projekt: bevilling:"

Transkript

1 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Inuk Silis Høegh Ilami A! Film I/S Emile Hertling Péronard tilskud til en forlænget færdigklipning på filmen 'Sume - filmen om Grønlands største rockband' færdigklipningen tager over et ½ år tid og forventes færdiggjort november 2013 Grønlands Idræts Forbund Bestyrelsen fondens gave til festligholdelse af idrætsforbundets 60 års jubilæum og for at påskønne de rigtig mange frivilliges utrættelige indsats over hele landet, og for at der fortsat kan gøren en ekstra indsats for at udberede interessen for breddeidrætten. Fonden vil med denne donation pege på de positive konsekvenser af breddeidrætten vedrørende det kriminalpræsentive islæt og de sundhedsmæssige aspekter KNR TV ( ) Bestyrelsen BEVILLING dækning af udgifter til et grundudgifter til jule- TILBAGEFØRT kalender 2014 i KNR TV Julia Pars Katuaq ansøgning om indgåelse af en ny 3-årig støtteaftale: søgt ,- kr. i bevilget ,- kr. søgt ,- kr. i bevilget ,- kr. søgt ,- kr. i bevilget ,- kr. til øgning af musik og teater arrangementer især for børn, øget decentralisering af kulturarrangementer, opbygge kompetencenetværk med andre kulturhuse, kulturudvikling (kunstnerseminarer, kultudvikling / workshops, madinnovation) og øgning af kunstudstillinger mobil side 1 af 37 sider

2 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Hans Lyberth Grønlands Håndbold Forbund Jakob Andreassen GHF for at realisere et nyt struktur og nye rammer for et damelandshold i håndbold, da der de sidste 10 år ikke er blevet spillet landskampe i damehåndbold, et damelandshold til sætte Bestyrelsen Grønland på landkortet i den store verden Berti Bourup Tasiorta at tilbyde personer fra over 18 år, der i deres barndom har været udsat for seksuelle overgreb / incest for at sikre, at seksuelt misbrugte og deres pårørende samt professionelle og frivillige, som arbejder med målgruppen, ydes rådgivning samt handle- og behandlingsmuligheder for at sikre Tasiorta kontinuerligt kan tilbyde handle- og behandlingsmuligheder for at hjælpe seksuelt misbrugte og deres pårørende kan dele deres problemer, erfaringer, helingsproces og håb for fremtiden for at forebygge de personlige omkostninger som mange seksuelt misbrugte oplever, med misbrug af euforiserende stoffer samt nogle vælger, at tage livet af sig selv for at forebygge, at seksuelt misbrugte bliver krænkere at tilbyde personer, der indgår i terapigrupper senere deltager i Tasiortas selvhjælps- og samlegrupper opsamling af viden og erfaring mobil side 2 af 37 sider

3 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Anda Hansen Prinsesse Margrethes Børnehjem Mette Haahr Hansen Tasiilaq Tasiilaq projekt 'Leg dig sund' er at skabe et legerum ved børnehjemmet med mulighed for fysiske udfoldelser, rollelege og ro til at være sig selv, og som er en positiv ramme for lege og kontakter mellem børnehjemmets børn og børn fra byen Cecilia Petrine Pedersen Statens Institut for Folkesundhed Peter Bjerregaard Syddansk Universitet Bjørn Holstein projektet, Modstandskraft blandt unge i Siv Kvernmo Grønland - psykisk sundhed blandt unge trods København belastende opvækst, formål er at få viden om unges psykiske sundhed i Grønland og tilvejebringe redskaber til brug ved monitorering af unges psykiske sundhed og forebyggende indsatser over for den høje forekomst af børn og unge, der vokser op under belastende vilkår i Grønland Andrea Nathanielen Qullissat by Jørgen Nathanielsen Qullissat Narsaq transport og opstilling af en byplanspult ved Britta Dam Steffensen stranden ved Qullissat, hvor turister og andre Kay Dam Steffensen kan se et bykort med piktogram tegn, så alle Frederiksberg kan finde rundt selvom der ikke skulle være nogen i Qullissat til vise rundt. Når bykortet er justeret helt på plads, og eventuelle ændringer er foretagede i løbet af sommeren 2014 forventes det, at pulten overdrages til foreningen Qullissat Ikinngutai. Pulten er lavet sådan, at den kan skilles fra fundamentet ved at skrue på et par bolte, så pulten ikke lider overlast af vinterens sne og is og en eventuel isopskruening ved stranden mobil side 3 af 37 sider

4 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Kim Godtfredsen TIMI ASIMI for at sikre, at projektet TIMI ASIMI kan rea- liseres i 2014, som sikrer, at mange unge kan Bestyrelsen blive animeret til at komme videre og få personlig mod og kræfter til at gå i gang med en uddannelse og lignende Finn Meinel Elite Sport Greenland sponsorat for 2013 for sikring af løbende indsats og udvikling for topidrætsudøvere, Bestyrelsen som hver for sig eller som grupper kan tegne Grønland indadtil og uadtil, og som kan virke som børn og unge kan se op til som rollemodeller Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik Bestyrelsen Aasiaat udsmykning af glasadskillelse imellem undervingsområdet og administrationsområdet i den kommende udvidelse af Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik Birgitta Kammann Klubben i Kullorsuaq Kullorsuaq Kullorsuaq dækning af udgifter til anskaffelse af inventar til klubben i Kullorsuaq, så børn og unge får et sted, hvor de har en god atmosfære og gode muligheder for beskæftigelse. Klubben er åben i dagtimerne for børn fra klasse i tidsrummet 13:00-18:00 på hverdagene. Om aftenen i tidsrummet fra 18:30 til 22:00 er klubben åben for unge fra 9. klasse til unge på 25 år. Børn i Kullorsuaq har ingen andre muligheder i deres fritid mobil side 4 af 37 sider

5 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Bestyrelsen Sisimiut Kulturhus Taseralik Sisimiut indgåelse af en 3-årig støtteaftale: ,- kr. i ,- kr. i ,- kr. i 2013 til kulturelle arrangementer og andre aktuelle arrangementer, der øger en decentral høj aktivitetsniveau og for at opbygge kompetencenetværk med andre kulturhuse, kulturudvikling (kunstnerseminarer, kulturudvikling / workshops) og øgning af kunstudstillinger Bestyrelsen Sermermiut ( ) Ilulissat indgåelse af en 3-årig støtteaftale: ,- kr. i ,- kr. i TILBAGEFØRT ,- kr. i TILBAGEFØRT til kulturelle arrangementer og andre aktuelle arrangementer, der øger en decentral høj aktivitetsniveau og for at opbygge kompetencenetværk med andre kulturhuse, kulturudvikling (kunstnerseminarer, kulturudvikling / workshops) og øgning af kunstudstillinger Flemming Helsted Documentary.dk Jens Egede Bjarnholdt Faaborg Faaborg tilskud til dokumentarprogrammet 'Smelteisens unge' - 'Sermip aakkiartortup inuusuttai' som et serie dokumentar, optaget på Grønland med 12 unge grønlændere, hver ung følges og filmes i gennem et døgn, det er filmens ambition at skildre de unges håb og drømme for sig selv i fremtidens Grønland, dokumentarprogrammet er et samarbejde mellem KNR og grønlandske produktionsfolk, projektet løber fra juni 2013 til juni 2014 mobil side 5 af 37 sider

6 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Gunver Justesen Foreningen Grønlands Børn ( ) København København iværksætte en forebyggende tidlig indsats for førskolebørn (0-6 år) og deres forældre i den sydligste af de fire grønlandske kommuner, BEVILLING Kommune Kujalleq. Projektets formål er, at TILBAGEFØRT bidrag til at bryde den negative sociale arv hos udsatte grønlandske børn i bygderne. Gennem en lokalt forankret og helhedsorienteret forældre-barn indsats med barnet i centrum styrkes børns udvikling, trivsel og generelle sundhed i bygderne Ivalo & Minik Fonden Ivalo & Minik Fonden Ivalo & Minik Fonden anmoder om en tre årig hovedbidragsyderkontrakt 2013: ,- Bevilget 2014: ,- Afslag 2015: ,- Afslag så uddanelsesfonden kan uddele en række så tiltrængte uddannelseslegater Ivalo & Minik Fonden Ivalo & Minik Fonden Ivalo & Minik Fonden anmoder om en samarbejdsaftale over en treårig periode 2013: ,- Bevilget 2014: ,- Afslag 2015: ,- Afslag for at sikre, at uddannelsesfonden kan opretholde egen administration mobil side 6 af 37 sider

7 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Taseralik Bestyrelsen Sisimiut Taseralik støtte til øgning af musik og teater arrange- Arnajaraq Støvlbæk menter især for børn og unge, øget decentralisering af kulturarrangementer, opbygge kompetence og netværk med andre kulturhuse, kulturudvikling, kunstseminarer, kulturudvikling, workshops, madinnovation og øgning af kunstudstillinger 2014 Malik Kleist Tumit Productions spillefilmen 'Unnuap taarnerpaaffiani' en gyserfilm Benny Kokholm INOOQAT Pauline Abelsen oprettelse af en interaktiv hjemmeside for at skabe dialog med og imellem forældre til børn, unge og voksne med udviklingshæmning i Grønland John Hansen John Hansen til en undervisnings dvd med den grønlandske jazzguitarist, Pele Møller i guitarspilleform som kan betegnes som Pele Møller style Niels Pavia Lynge KNR Radio Henriette Rasmussen tilskud til en radiojulekalender 2013 for voksne mobil side 7 af 37 sider

8 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Pilutaq Lennert Stop seksuelt misbrug i Grønland Karl Davidsen Josef Kajangmat finansiering af projektet 'Stop seksuelt mis- Mudi Kramer Berthelsen brug i Grønland', derfor ønsker holdet at Tupaarnaq I. Mathiassen rejse til Danmark for at interviewe behand- lere for pædofili, som arbejder på Rigshospitalet, da der ikke er behandlingssted for pædofili i Grønland - bevillingen betinget med, at projektet gennemføres på Grønland Ulunnguaq N. Mølgaard Miljøarbejdergruppen Ilulissat Ilulissat projektet, Viljen til at ændre livsforhold, for børn og unge som har både psykiske og fysiske behove, som vejledes til hvordan man udvikler sig på livets vej Annette Jørgensen UNINGAARFIK BLOK P - Blok P-Pladsen Kommuneqarfik Sermersooq tilskud til at aktivere børn og unge til selv at være aktive og være med til at skabe aktiviteter til gavn for for dem selv og deres venner og familier, da der mangler arealer til aktiviteter i centrum af, både sommer og vinter, projektet gennemføres dog i perioden 15. maj september 2013, hvor der bygges dirt jump til BMX cyklister, en forhindringsbane, en klatrevæg, naanngisat, street handball, plads til Inuit Games, stisystem, nyttehave med komposteringsforsøg, muligt at tegne og male mobil side 8 af 37 sider

9 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Sydgrønlands Gymnasiale Skole bestyrelsen Qaqortoq administrationen legater for ingen eller meget lille fravær under skolegang og højeste gennemsnitskarakterer eksamen 2013: Marie-Kathrine Barlaj Lyberth meget lille fravær og høj afleveringsgrad: brutto: ,00 kr. netto: 8.000,00 kr. Aviaja Paviasen meget lille fravær og høj afleveringsgrad: brutto: ,00 kr. netto: 6.000,00 kr. Lola Najaaraq Christensen meget lille fravær og høj afleveringsgrad: brutto: 7.142,00 kr. netto: 4.000,00 kr. Najannguaq Hansen Petersen delt højeste gennemsnit 9,0 brutto: ,00 kr. netto: 7.500,00 kr. Laila Motzfeldt delt højeste gennemsnit 9,0 brutto: ,00 kr. netto: 7.500,00 kr. Aviaja Paviasen tredje højeste gennemsnit 8,2 brutto: 5.354,00 kr. netto: 3.000,00 kr. Bruttosum: ,00 Nettosum: ,00 mobil side 9 af 37 sider

10 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Nordgrønlands Gymnasiale Skole bestyrelsen Aasiaat administrationen legater for ingen fravær under skolegang og højeste gennemsnitskarakterer eksamen 2013: Emil Olsvig bedste fremmøde og højeste afleveringsgrad: brutto: ,00 kr. netto: ,00 kr. Kunuk Thorleifsen næst bedste fremmøde og næst højeste afleveringsgrad: brutto: 8.925,00 kr. netto: 5.000,00 kr. Aviaq Reimer højeste gennemsnit 10,3 brutto: ,00 kr. netto: ,00 kr. Jakob Olsen anden højeste gennemsnit 8,7 brutto: 8.925,00 kr. netto: 5.000,00 kr. Aviaq Sandgreen tredje højeste gennemsnit 8,5 brutto: 5.354,00 kr. netto: 3.000,00 kr. Bruttosum: ,00 Nettosum: ,00 mobil side 10 af 37 sider

11 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Midtgrønlands Gymnasiale Skole bestyrelsen administrationen legater for ingen eller meget lille fravær under skolegang og højeste gennemsnitskarakterer eksamen 2013: Nuka Per Eliassen meget lille fravær og høj afleveringsgrad: brutto: ,00 kr. netto: 8.000,00 kr. Martina N. Petersen meget lille fravær og høj afleveringsgrad: brutto: ,00 kr. netto: 8.000,00 kr. Inaluk Jakobsen gennemsnit 11,4 (med 8 x A) brutto: ,00 kr. netto: ,00 kr. Eva-Luusi Marcussen-Mølgaard gennemsnit 11,4 (med 7 x A) brutto: 8.473,00 kr. netto: 5.000,00 kr. Rebekka Reffeldt Kristoffersen gennemsnit 11,3 brutto: 5.083,00 kr. netto: 3.000,00 kr. Bruttosum: ,00 Nettosum: ,00 Midtgrønlands Gymnasiale Uddannelse bestyrelsen fuldendelse af synliggørelsen af de grønlandske sagnfortællinger til aulaområdet på uddannelsesstedet mobil side 11 af 37 sider

12 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Kirsten Mortensen Kalaallit Røde Korsiat på vegne af NGO-erne indretning af møde-, konference- og kursuslokaler for NGO organisationer med adresse på Oles Varehus, Neriuffiit, Foreningen Grønlandske Børn, IKIU (Den uafhængige Retshjælpsinstitution) og Transparency Greenland Lone Nukaaraq Møller Børnerettighedsorganisationen MIO publicering af projektet: 'Udsathed kommer ikke af sig selv - Fattigdom og social ulighed i børnehøjde i Grønland' og præsentation af publiceringen til efteråret 2013 Lars Lundblad Grønlands Boldspil Union Jens Tang Olsen Qaqortoq Qaqortoq tilskud til Coca-Cola bygdefodboldskole i perioden fra 2011 til 2014, med: ,00 kroner i ,00 kroner i ,00 kroner i ,00 kroner i 2014 samlet ,00 kroner Justus Poulsen Fritidsklubben i Kulusuk Kulusuk Kulusuk tilskud til en tur i naturen for max 35 unge fra distriktet for at opleve ungdommens dage i naturomgivelser i august over 5 dage Arnartaq Olsen Fritids- og Ungdomsklubben Igdlo (50.000) Aasiaat Aasiaat tilskud til sommerlejr i Manermiut 2013 for 60 børn og unge med ledsagende 12 personer BEVILLING og lejropholdet finder sted i perioden fra TILBAGEFØRT 22. juli til o2. august 2013 for brn og unge, som ikke har mulighed for at komme på sommerferie væk fra byen mobil side 12 af 37 sider

13 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Tove Blidorf Kalaallit Røde Korsiat Kirsten Mortensen tilskud til sommerlejr 2013 for børn, der ellers ikke har mulighed for at komme på ferie uden for by, denne gang for 18 brn og 7 voksne i lejede hytter ved fjordene ved Maniitsoq, da Maniitsoq afdelingen står for planlægningen og afviklingen af sommerlejren Najaaraq Møller Møller Production Ullorissat tilskud til dokumentarprogrammer om grønlandske forbilleder som baner vejen til et sundeere liv, rollemodeldannelse ved brug af film og kultur med troen på, at der kan dannes nye tankemønstre for vor ungdom, ved at lave dokumentar programmer om unge, da det visuelt er med i vores omgivelser, og omgivelserne former vores identitet. Ullorissat tror på, at vi kan gøre en forskel ved at fremhæve grønlandske stjerner, der er gode forbilleder for os alle Kulusummi Nipilersornermut Illu Bestyrelsen Musikhuset i Kulusuk Kulusuk s andel i erstatningen af tabte musikinstrumenter i forbindelse med Musikhuset Kulusuk totale nedbrænding fredag, den o8. marts 2013 Per Berthelsen s bestyrelse Kristian Jeremiassen fondens andel til IKUALAs landsindsamling Qasigiannguit for at stifte en fond, som skal dække pårørendes rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med kræftramtes ophold udenfor hjembyen eller hjembygden mobil side 13 af 37 sider

14 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Alexander Montgomery- Alexander Montgomery-Andersen Andersen danseprojekt I-denti-D, for unge om identitet, til at inspirere unge til at være kunstneriske og selvsikre, at vise børn og unge hvad dans kan være på et professionelt plan, og at skabe en ny danseforestilling i Hip-Hop genren, offentlige workshops for unge, som skaber et rum hvor, emner som: mangfoldighed, at bo i et land og en tid med flere kulturer side om side, at være sig selv og unik og det at vide at man er unik kontra at man er anderledes show workshops som skaber et samarbejde mellem de unge deltagere og deres lærere og udmunder sig i en professionel danseforestilling bliver der sat fokus på emnet I-denti-D workshops bliver afholdt for unge i Grønland () som er mellem 13 og 21 år, som er interesseret i dans og bevægelse Lars Møller Kranker Lars Møller Kranker (46.000) tilskud til projektet Iværksætterugen, uge 47, i Global Entrepreneurship Week (GEW), hvor BEVILLING det er målet at styrke iværksætterkulturen, TILBAGEFØRT innovation, iværksætteri og kompetencerne for vækst og globalisering med deltagelse fra Handelsskolen, bankerne, ledelsesakademiet, NUIF, og virksomheder mobil side 14 af 37 sider

15 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Elisa Marie Christensen Elisa Marie Christensen (40.000) tilskud til udgivelse af 2 bøger, en på grøn- BEVILLING landsk og en på dansk, om Samuel Evaldsens, TILBAGEFØRT også kaldet , af datteren Elisa Marie Christiansen, som udgives igennem forlaget Forlag1.dk Katti Frederiksen Katti Frederiksen Rasmus Klump på grønlandsk, med Rasmus Klump ABC og med Rasmus Klump 123 som udgives via forlaget Iperaq.com Sanaartornermut Ilinniarfik bestyrelsen Sisimiut - HTX Uddannelsen administrationen legater for ingen fravær under skolegang og højeste gennemsnitskarakterer eksamen 2013: Aqqaluuti Larsen meget lille fravær og høj afleveringsgrad: brutto: 8.620,00 kr. netto: 5.000,00 kr. Nielsine Lennert højeste gennemsnit 10,8 brutto: ,00 kr. netto: ,00 kr. Jonathan Stounberg næst højeste gennemsnit 10,7 brutto: 8.621,00 kr. netto: 5.000,00 kr. Aqqaluuti Larsen tredje højeste gennemsnit 10,3 brutto: 5.172,00 kr. netto: 3.000,00 kr. Bruttosum: ,00 Nettosum: ,00 mobil side 15 af 37 sider

16 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Ulunnguaq N. Mølgaard Pinaveersaartitsinermik Suliallit Ilulissat Ilulissat tilskud til en efterårstur i naturen for 10 børn mellem 10 og 17 år med behov såvel krop og ikke mindst sind, som led i flere ture i naturen med tilsvarende børn med andre særlige behov Projektet Qasapip Ullua Kingulleq Bestyrelsen deludgifter til en fundraiser til at skaffe midler til udvkling af forestillingen 'Qasapip Ullua Kingulleq', så forestillingen bliver flersproget og egnet til at blive vist i nordiske og måske andre lande, og dette kan lade sig gøre ved at søge nordiske og andre udenlandske fonde for udviklings- og kulturmidler Elisa Leth Kalaallit Røde Korsiat Inuusuttut Nukittoqatigiit - inua supervision af Kalaallit Røde Korsiat (KRK) ungdomsfrivillige i Inuusuttut Nukittoqatigiit. Projektet har til formål, at skabe nye og flere muligheder for udsatte unge. Formålet med projektet er også, at sørge for at sikkerhedsnettet for vores unge frivillige er på plads. For at de ikke skal miste pusten undervejs og brænde us, bør man kunne tilbyde ungdomsfrivillige supervision, minimum hvert kvartal, samt mulighed for akut supervision, hvis der skulle opstå behov for dette mobil side 16 af 37 sider

17 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Niuernermik Ilinniarfik bestyrelsen Qaqortoq - HHX Uddannelsen administrationen legater for ingen fravær under skolegang og højeste gennemsnitskarakterer eksamen 2013: Hans Lars Karlsen højeste gennemsnit 9,9 brutto: ,00 kr. netto: ,00 kr. Marius Stephensen anden højeste gennemsnit 8,9 brutto: 9.091,00 kr. netto: 5.000,00 kr. Arnaaraq Hansen tredje højeste gennemsnit 8,2 brutto: 5.453,00 kr. netto: 3.000,00 kr. Bruttosum: ,00 Nettosum: ,00 Kunuk Levisen Platou Kunuk Levisen Platou Brønhøj Brønhøj til forproduktion af filmen 'Ujaarisaq' til manuskriptudvikling og gennemtænkt planlægning og forberedelse af selve optagelserne samt postproduktion, en film som er professionel filmkunst på internationalt niveau, som kan vises til filmfestivaler mobil side 17 af 37 sider

18 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Sanaartornermut Ilinniarfik bestyrelsen Sisimiut - GU Uddannelsen administrationen legater for ingen fravær under skolegang og højeste gennemsnitskarakterer eksamen 2013: Belinda Lange højeste gennemsnit 8,2 brutto: ,00 kr. netto: ,00 kr. Uiloq Nielsen næst højeste gennemsnit 8,1 brutto: 8.621,00 kr. netto: 5.000,00 kr. Mette L. Christensen tredje højeste gennemsnit 7,5 brutto: 5.172,00 kr. netto: 3.000,00 kr. Bruttosum: ,00 Nettosum: ,00 Panêrak' Samuelsen Skiveforeningen Qasigiannguit Qasigiannguit tilskud til 17 børns og 4 ledsageres 2 måneders ophold på en dansk skole i Skive i perioden 4. august oktober 2013, opholdet giver eleverne en god undervisning i dansk og hverdagslivet i Danmark, Skive-ophold har fundet sted igennem mange år John Olsen Peqatigiiffik Neriusaaq Maniitsoq Maniitsoq etablering af en lejrplads med bygning af et større sommerhus, som hovedsagelig skal bruges af sommerlejrplads for ældre med handicap og for idrætsfolk under trænings-. ophold - sommerlejrplads skal kunne bruges af selv meget svært handicappede mobil side 18 af 37 sider

19 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Kirsten Mortensen Kalaallit Røde Korsiat hel eller delvis finansiering af landsdækkende KNR kampagne med formål at hverve nye frivillige til KRKs sociale arbejde Hans Jukku Noahsen Katuaq - Grønlands Kulturhus opførelse af en familieforestilling 'Dyrene fra Hakkebakkeskoven' som kan ses af alle aldersgrupper, som vises i Katuaq i perioden fra o september 2014 i samarbejde Teater V og deres skuespillere Angerlarsimaffik Aja julegaver til institutionens brugere og til de ansatte, som er på vagt juleaften Anda Hansen Tusaat-TV Aasiaat Aasiaat Aasiaat versionering til dansk, og engelsk og mangfoldiggørelse til DVD-er af dokumentarprogrammet 'Ortorujuup tumai atuarlugit' Bjarne Lyberth ICC Steen Jeppson tilskud til rejse- og opholdsudgifter i relation til Enviromental Assessment, Human Rights and Public Consultation in the Industrial Development i Greenland for at holde møder i 7 grønlandske byer Kaare Sylvest Pedersen Kaare Sylvest Pedersen tilskud til kortfilmen 'Qivittoq' dets postproduktion og editering med release og distribution ultimo maj mobil side 19 af 37 sider

20 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Amalie P. Ostermann Illerfissarsiutileqatigiit / Ligkisteforeningen Oda M. Petersen tilskud til anskaffelse af en graveringsmaskine uden fragt Georg Nyegaard Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu tilskud til arbejdet på at få kvalifikation af pladser fra nordbotiden i Sydgrønland til UNESCOs Verdensarvliste vedrørende ruingrupperne i Igaliku, Qassiarsuk og Qaqortukulooq restaureres i et flerårigt samarbejde mellem Grønlands Nationalmuseum og specialister fra det arkæologiske institut ved Islands Universitet og Vordingborg Museum i Danmark Anna Lise Kreutzmann Anna Lise Kreutzmann Johanne Olsen Johanne Olsen Sisimiut Sisimiut tilskud til kursus for ordblinde, læse- og skrivesvage for 20 deltagere på Knud Rasmussens Højskole fra 30. juli til 1. august 2013, hvor der øves i brugen af cd-ord Regitze Mai Møller Foreningen Super Rikke Braderup v/ Regitze Mai Møller Andreas Steen Sørensen Aarhus Thilde Holgersen Super8 laver film på Grønland. Denne er en Aarhus fiktionsfilm på og om grønland, vil udfordre foreningen kunstnerisk ved at fortælle en historie i en anden kultur, langt fra hvad foreningen kender. Film fortæller historien om livet i et meget lille samfund langt uden for civilisationen, om hvordan mennesker lever sammen, hvordan de får deres fælles verden til at hænge sammen. Skuespillerne bliver fundet på Grønland. mobil side 20 af 37 sider

21 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Aaja Chemnitz MIO Anette Molbech RÅSTOF - en interviewbaseret debat bog om ungdom, identitet, værdier i morgendagens Grønland. Hvad vi de unge med Grønland og hvad vil Grønland med de unge? Jagten på råstofferne handler om andet end, hvad der findes i undergrunden. Hvad drømmer ungdommen om? Hvilken fremtid ønsker de sig? Og hvordan skal det samfund, de er medskabere af se ud? En bog om mennesker og meninger. Om unges drømme, håb og holdninger. Special Afdelingen Special Afdelingen Nanortalik Skole Nanortalik Skole Nanortalik Nanortalik formålet med rejsen er, at nogle elever har særlige behov, og har ikke mulighed for at opleve en anden verden, væk fra deres vanlige omgivelser. Turen tages af 18 elever og der deltager 8 lærere som ledsagere Juliane Frederiksen Social Psykiatri - Kommuneqarfik Sermersooq Helene Heilmann Lourithe Løvstrøm boenheder for udviklingshæmmede og psy- kisk syge skal på fælles kolonitur for at få sig en god sommeroplevelse bestående af 18 brugere og 8 ledsagende personale over fem dage Kirsten Ørgaard Mælkebøttecentret (25.000) målgruppen er børn og unge mellem 3 og 17 år, som bruger centrets kreative aktivitets- BEVILLING center i, som som centret oplever, at TILBAGEFØRT brugerne oplever sult mobil side 21 af 37 sider

22 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: en række børnehjem Formand, Per Berthelsen i og landsdækkende Næstformand, og børnehjemsbrugere fra kysten på besøg Kristian Jeremiassen entrebilletter til en forskellige forestillinger efter nærmere aftale indtil bevillinger er opbrugt Lisbet Andersen Det Danske Spejderkorps Kalundborg Esbern Snare Kalundborg kulturudveksling med børn og unge i Sisimiut, Grønland, for at give grønlandske børn og unge i Sisimiut samt unge danske spejdere et større fokus på kultur og sociale forhold, gennem aktiviteter i naturen Kristian Jeremiassen Børne- og Ungeorganisationen NANU Steffen Petrussen fondens bidrag til landsindsamlingen den, o1. november 2013 for at give sin støtte til det gode formål, og ikke mindst for at påskønne de rigtig mange menneskers frivillige arbejdsindsats i organisationens regi Susanne K. Eliassen Peqatigiiffik 'Nunanga Innaarsuit' Bodil E. Kristensen Innaarsuit Innaarsuit 100 års jubilæum for bygden Innaarsuit, som blev anlagt af Valdemar Kristensen, jubilæet afholdes over perioden fra 27. april til 27. juli 2014 for op til 250 personer Melissa D. Hansen Gymnastikforening nye redskaber til børnegymnastik for medlemmer af Nuummi Eqaarsaartartut Peqatigiiffiat Gymnastikforening for børn i alderen fra 0 til 12 år til foreningens ca. 200 medlemmer med frivillige mobil side 22 af 37 sider

23 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Ulla Nielsen Ado Lyngep Atuarfia Aasiaat Aasiaat studierejse for 16 elever og 9 ledsagere til Danmark for at kunne komme tæt nok på for at kunne lære om kultur, musik, idræt og biologi, herunder anderledes idræt som svømning Sofia Rossen Retshjælpsinstitutionen (IKIU) tilskud til nye flyer info folder, ny versioneret tv-reklame for IKIU og en lille bærbar / Ipad til brug ved tjenesterejser Aaja Chemnitz Larsen Børnerettighedsinstitutionen MIO styrkelse af rådgivere i SMS-rådgivningen 1899 for at klæde rådgivere til bedre at håndtere rådgivning af de børn og unge, som kontakter 1899 Anne-Sophie Homøe International Medical Cooperation Committee Ane-Kersti Knudsen IMCC København IMCC-Sexinuk er et projekt, hvor man vil øge den seksuelle sundhed blandt unge i Grønland. Seksuel sundhed er et vigtigt forebyggelsesområde i Grønland, da unge mangler viden og forståelse for emnet Angerlarsimaffik Palleq Paamiut julegaver til institutionens brugere og til de ansatte, som er på vagt juleaften mobil side 23 af 37 sider

24 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Aaja Chemnitz Larsen MIO fuld dækning af en årlig pris, Børnepris, for en tre årig periode, bestående af: Selve prisen, år ,00 Selve prisen, år : ,00 Selve prisen, år : ,00 Prisen uddeles årligt til personer, der gør en særlig indsats for børn. Samuel Kleemann Samuel Kleemann Uummannaq Uummannaq tilskud til en film og senere produktion af en DVD om samme i forbindels med 250 år jubilæet for grundlæggelse af Uumannaq, projektet gennemføres i perioden fra april til juni 2013 Søren Mogensen Larsen Aarhus Universitetsforlag Aarhus Aarhus Bogudgivelse om som en destination i rejsebogsserien: Vide Verden. En utradionel rejsebog som opfordrer læser til at sætte sig bedre ind i en nations kultur og særligt en bys historie, i samarbejde med 12 personer med kendskab til Grønland og Forældrerepræsentanter Ukaliusaq Skolen B Vivi L. Petrussen tilskud til klassens studietur til Island, 22 ele- Petrine M. Andersen ver og 2 ledsagere, i perioden april 2013 Akitsinnguaq Olsen Akitsinnguaq Olsen (20.000) tilskud til et projekt for unge 'People of BEVILLING Greenland' for at motivere unge til at tage TILBAGEFØRT ansvar for deres eget liv, fremtid og deres lands fremtid mobil side 24 af 37 sider

25 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Juaaka Lyberth Yaka Tamat Entertainment tryksagsprojekt 'Uppernanngii' om fortælleren Joas Andersen fra Uummannaq en tryksag ledsaget af en cd i forbindelse med 250 års jubilæet for byen Uummannaq i juli 2013 Leise Johnsen Leise Johnsen tilskud til fotobogen om Jette Bangs billeder og liv, Fra isbjørnens bug - Nannup naavaniit i forbindelse med at Jette Bang i 2014 ville være fyldt 100 år Inger Platou Peqatigiiffik 'Angajoqqaaqatigiit' Karen Lerch tilskud til afholdelse af kursus til forældre med autistiske børn, 10 forældrepar, derudover er forældregruppen også et samlingspunkt for forældre med børn med ADHD og med Asperger syndrom Ole G. Jensen Ole G. Jensen Qaqortoq Qaqortoq tilskud til bogudgivelse af fotobog om Kujalleq til udgivelse foråret 2013 igennem forlaget milik publishing Ane-Kersti Knudsen IMCC- Sexinuk Anne-Sophie Homøe København København tilskud til seksual undervisning til folkeskoler i af IMCC (International Medical Cooperation Committee), en almennyttig organisation af frivillige studerende, hovedsagelig medicinstuderende, der brænder for at lave sundhedsfremmende arbejde, i samarbejde med PAARISA, Sygeplejeskolen i og Nakorsanngorniat mobil side 25 af 37 sider

på ansøgninger modtaget i november 2015

på ansøgninger modtaget i november 2015 Bevillinger i december 2015 : Viola Simonsen Donna Isabella Simonsen 12.000 udvekslingsophold i Honolulu for Donna Isabella Simonsen 19. september 2016 til 26. maj 2017 Bo Albrechtsen Atuarfik Samuel Kleinschmidt,

Læs mere

på ansøgninger modtaget fra juli og august 2015

på ansøgninger modtaget fra juli og august 2015 juli og august Bevillinger i september juli & august : Ane Lone Bagger Linda Bagger 12.000 Frank Bagger udvekslingsophold i USA for Linda Bagger arrangeret af AFS Interkultur Danmark fra sommeren til sommeren

Læs mere

Navnestatistik for Grønland 2004

Navnestatistik for Grønland 2004 Befolkning 2004:2 Navnestatistik for Grønland 2004 Navne i Grønland Hans og Ane er de populæreste fornavne Oplysninger pr. 1. januar 2004 De mest populære fornavne i Grønland pr. 1. januar 2004 er henholdsvis

Læs mere

på ansøgninger modtaget i oktober 2017

på ansøgninger modtaget i oktober 2017 Bevillinger i november 2017 : NunaFonden Kalaallit Peqqissartut Illuat 175.000 København salmebøger på grønlandsk, akustiske guitarer, trækharmonika, stemning af et klaver, microports til fortællere og

Læs mere

Tidtagerchef: Ari Egede

Tidtagerchef: Ari Egede Disciplin: Dag: Fri-Teknik Tirsdag d. 26. marts Piger 14-15 år 1 1 ASP Ninni Jeremiassen Piger 14-15 år 6 km 09:00:00 09:24:17 00:24:17 00:00:00 2 2 ASP Hjørdis Stæhr Piger 14-15 år 6 km 09:00:00 09:26:58

Læs mere

til og med december Bevillinger givet til og med december 2012 for ansøgninger modtaget til og med december 2012 indgår i denne opgørelse:

til og med december Bevillinger givet til og med december 2012 for ansøgninger modtaget til og med december 2012 indgår i denne opgørelse: for ansøgninger modtaget 2012 indgår i denne opgørelse: Pernille Zillmer DBB Copenhagen 250.000 København København Departementet for Familie, Kultur, Kirke tilskud til produktion af kampagne mod kærestevold

Læs mere

på ansøgninger modtaget fra april, maj og juni 2015

på ansøgninger modtaget fra april, maj og juni 2015 Bevillinger i august 2015 april til juni 2015: Birtha Bianco Mira N. B. Jeremiassen 12.000 udvekslingsophold i Honduras arrangeret af AFS Interkultur Danmark fra august 2015 til juli 2016 Kristen-Emil

Læs mere

på ansøgninger modtaget i november 2016

på ansøgninger modtaget i november 2016 Bevillinger i december 2016 : Varvara Holm Ukaliusaq Skolen, 9. A 29.250 Jesper Høy studierejse til Island for 20 elever med 3 ledsagere o6. - 13. maj 2017 Varvara Holm Ukaliusaq Skolen, 9. B 25.000 Jesper

Læs mere

Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv.

Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv. Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv. (jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 30. juli 2012 om indstilling og

Læs mere

på ansøgninger modtaget i december 2016

på ansøgninger modtaget i december 2016 Stella K-Mørch Stella Kreutzmann-Mørch 12.000 udvekslingsophold i Italien arrangeret af AFS Interkultur Danmark, fra september 2017 til juli 2018 NunaFonden Dronning Ingrids Hospital 25.067 Børneafdelingen

Læs mere

på ansøgninger modtaget i marts 2015

på ansøgninger modtaget i marts 2015 Bevillinger i maj 2015 : Camille & Peter Otte Sarah Otte 12.000 udvekslingsophold i USA arrangeret af AFS Interkultur Danmark fra september 2015 til juni 2016 Jens & Arnaq Korneliussen Tukummeq Korneliussen

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BESKIKKEDE CENSORER TIL FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE Mundtlige PRØVER, maj/juni 2013

FORTEGNELSE OVER BESKIKKEDE CENSORER TIL FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE Mundtlige PRØVER, maj/juni 2013 Afdelingsleder GR 301 Narsap Atuarfia Religion og filosofi, 10.a 13 Lone Hindby Religion og filosofi, 10.b 10 Inerisaavik Tysk, 10.a og 10.b 4 Postboks 1610 GR 650 Nuuk International Friskole Religion

Læs mere

på ansøgninger modtaget til og med januar 2017

på ansøgninger modtaget til og med januar 2017 NunaFonden Katuaq 400.000 til øgning af musik og teater arrangementer især for børn, øget decentralisering af kulturarrangementer, opbygge kompetencenetværk med andre kulturhuse, kulturudvikling (kunstnerseminarer,

Læs mere

FORTEGNELSE OVER CENTRALT BESKIKKEDE CENSORER TIL FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE Mundtlige PRØVER, maj/juni 2014 ( )

FORTEGNELSE OVER CENTRALT BESKIKKEDE CENSORER TIL FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE Mundtlige PRØVER, maj/juni 2014 ( ) (11.02.14) Ekstern konsulent Lise Vogt GR 601 Atuarfik Samuel Kleinscmidt Dansk, 10A 22 Østergårdsparken 20 Dansk, 10B 24 8410 Rønde GR 1601 Prinsesse Margrethe Skole Dansk, 10. a 17 e-mail: Lise.Vogt@uvm.dk

Læs mere

ansøger: formål / projekt: bevilling:

ansøger: formål / projekt: bevilling: Grønlands Håndbold Forbund Forbundets aktiviteter i 2009 500.000, v/ Hans Peter Poulsen deltagelse i landskampe i DK og undland Grønlands Tae Kwon-Do Landsholdets aktiviteter i sæson 2009 500.000 Forbund,

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

hele 2011 ansøger: formål / projekt: bevilling:

hele 2011 ansøger: formål / projekt: bevilling: Bevillinger givet indtil december bevillingsrunde for ansøgninger Julekalender 2012 1.945.000 Bestyrelsen Forprojektering, ekstern assistance, ide og production, eksponering og evaluering (projektet i

Læs mere

Grønlands Landstings medlemmer af udvalg og repræsentationer samt råd og nævn, 24. september 2008.

Grønlands Landstings medlemmer af udvalg og repræsentationer samt råd og nævn, 24. september 2008. Grønlands Landstings medlemmer af udvalg og repræsentationer samt råd og nævn, 24. september 2008. A D IA S KD L = Atassut = Demokraterne = Inuit Ataqatigiit = Siumut = Kandidatforbundets Parti = Løsgænger

Læs mere

ansøger: formål / projekt: bevilling:

ansøger: formål / projekt: bevilling: NunaFondens bestyrelse Julekalender 2010 1.456.664 Forprojektering, ekstern assistance, ide og produktion, eksponering og evaluering (hele projektet i sin helhed) Katuaq Grønlands Kulturhus Treårig sponsoraftale

Læs mere

Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit:

Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit: Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit: Kal. Nunaanni tamanit attavigineqarsinnaasut: Sianerfigineri akeqanngillat, kikkulluunniit sianersinnaapput. Kinaassutsit isertuussinnaavat. Siunnersuisarfiit

Læs mere

Børne Cup 2012 aammalu GM 2012

Børne Cup 2012 aammalu GM 2012 Børne Cup 2012 imi angusaasut: Tul Drenge 8-10 år: 1. Inukkuluk G. Lennert, Sisimiut 2. Hans Otto Møller, Maniitsoq 3. Ilasiaq Hansen, Sisimiut Tul Piger 8-10 år: 1. Aviaja M. Larsen, Sisimiut 2. Annika

Læs mere

på ansøgninger modtaget til og med april 2016

på ansøgninger modtaget til og med april 2016 NunaFonden Katuaq 400.000 til øgning af musik og teater arrangementer især for børn, øget decentralisering af kulturarrangementer, opbygge kompetencenetværk med andre kulturhuse, kulturudvikling (kunstnerseminarer,

Læs mere

Nuuk Playground. Program

Nuuk Playground. Program Nuuk Playground Program Tirsdag, 28. juni Sted: Nuuk Playground 10.00 11.00 Hovedscenen - Velkomst/introduktion 10.05 10.15 Velkommen til Nuuk Tale af orgmester- Asii Chemnitz-Narup 10.15 10.30 Tale af

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

kommende år anført i respektive år

kommende år anført i respektive år Arctic Winter Games 2016 - AWG 2016 1.000.000 deltagelsen af kulturfolk fra forskellige egne skal være med til at afspejle vores kulturelle mangfoldighed og rigdom i Grønland, og med sponsoratet støtter

Læs mere

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 1 Kursusfonden blev oprettet ved overenskomstforhandlingerne mellem PPK og Naalakkersuisut i 2009. Fondens formål er at yde støtte til PPK-ansattes deltagelse

Læs mere

Resultater fra GM i bordtennis i Qaqortoq

Resultater fra GM i bordtennis i Qaqortoq Resultater fra GM i bordtennis i Qaqortoq Single Oldboys 1: Emil Kreutzmann BAT 98 2: Gerhardt Isaksen, K- 1933 3: Niels Nielsen 4: Jan Boassen Nagtoralik Oldgirl 1: Juliane Abrahamsen, Nagtoralik 2: Jette

Læs mere

Børn til og med 11 år, 6 km

Børn til og med 11 år, 6 km Børn til og med 11 år, 6 km 00:37:04 Tilde Plass 306 1 00:55:42 Mille Plass 307 2 00:55:43 Cecilie Rasmussen 338 3 01:02:16 Rasmus Rosendahl Kaa 163 4 01:02:18 Ida Rosendahl Kaa 155 5 01:02:20 Christine

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Qineqqusaartut allattorsimaffiat/kandidatliste

Qineqqusaartut allattorsimaffiat/kandidatliste Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Tusagassiorfinnut nalunaarut Pressemeddelelse Qinersinermut Ataatsimiititaliap ullumikkut

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Sange fra Ilulissat Teenagedrømme i Grønland En dokumentar af Lotte Andersen Undervisningsmateriale Tema: Unge og deres fremtidsdrømme Klassetrin: 7. 10. klasse Marie Louise Lund Henriksen Kære Underviser

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

Præsentation: Upernavik

Præsentation: Upernavik Præsentation: Upernavik Lavet af: 5 klasse Prinsesse Margrethe Skolen April 2012 Klasselæreren: Eunike Kr. Thorleifsen Oversat til dansk: Ane Marie Poulsen Upernavik Upernavik blev grundlagt i 1771. Der

Læs mere

2015-2016. Fritidsundervisning for børn og unge KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Fælles Service Afdeling for Sundhed, Forebyggelse og Fritid

2015-2016. Fritidsundervisning for børn og unge KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Fælles Service Afdeling for Sundhed, Forebyggelse og Fritid 2015-2016 Fritidsundervisning for børn og unge KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Fælles Service Afdeling for Sundhed, Forebyggelse og Fritid Fritidsundervisning for børn og unge 2015-2016 Fælles Service Afdeling

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010 - DET GRØNLANDSKE LANDSBIBLIOTEK

ÅRSBERETNING 2010 - DET GRØNLANDSKE LANDSBIBLIOTEK ÅRSBERETNING 2010 - DET GRØNLANDSKE LANDSBIBLIOTEK FORORD Det Grønlandske Landsbibliotek/Nunatta Atuagaateqarfia udlåner bøger, tidsskrifter, aviser, elektroniske medier mv. Landsbiblioteket tilbyder også

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

En psykolog, der specifikt beskæftiger sig med børn og unge. Tlf.nr.: 34 40 00

En psykolog, der specifikt beskæftiger sig med børn og unge. Tlf.nr.: 34 40 00 Landsdækkende rådgivning...1 Det Centrale Kriseberedskab...1 Dronning Ingrids Hospital / SANA A1...1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings kontorer (PPR)...1 Qaqiffik...2 Socialforvaltninger...2 Aasiaat...3

Læs mere

på ansøgninger modtaget til og med august 2015

på ansøgninger modtaget til og med august 2015 for ansøgninger indgår i denne opgørelse: NunaFonden Katuaq - Grønlands Kulturhus 400.000 Bestyrelsen til øgning af musik og teater arrangementer især for børn, øget decentralisering af kulturarrangementer,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Åbningsstævne 2013. Herrer

Åbningsstævne 2013. Herrer Herrer Navn Klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Rene Hcp I alt beløb 1 Casper Sidelmann Brønderslev BK 193 212 227 174 238 229 1273 120 1393 2000,- 2 Rene Sejling ST 167 226 248 256 249 190 1336 42 1378 1000,- 3 Steen

Læs mere

Demokraatit/Demokraterne 17 Bisgaard, Nuka Blidorf, Ulrik Chemnitz, Allan Christiansen, Palle Frederiksen, Jens Blidorf 1/5

Demokraatit/Demokraterne 17 Bisgaard, Nuka Blidorf, Ulrik Chemnitz, Allan Christiansen, Palle Frederiksen, Jens Blidorf 1/5 Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Atassut 25 Abelsen, Jakob Cortzen-Blytmann, Aksel Fleischer, Knud Grim,

Læs mere

U-11 U-13 U-15 U-17. Peter Frederik Jensen (HS+HD) Qaarngaaq Petersen (HS+HD) Tom Cortsen (HS+HD)

U-11 U-13 U-15 U-17. Peter Frederik Jensen (HS+HD) Qaarngaaq Petersen (HS+HD) Tom Cortsen (HS+HD) U-11 Aqqalu Mathæussen (HS+HD) Ari Josefsen (HS) Bror Geisler (HS+HD) Cecilie Hansen (DD) Dean Hansen (HS+HD+MD) Ejler Jensen (HS+HD) Ivaana Nielsen (DS+MD) Jørgen Geisler (HS+HD+MD) Liam Fussing Rosbach

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

Badminton Kalaallit Nunaat Ataasinngorneq unnukkut : : : : : : :00

Badminton Kalaallit Nunaat Ataasinngorneq unnukkut : : : : : : :00 Ataasinngorneq 30.03 ualikkut 1-6 15:00 7-12 15:30 13-18 16:00 19-2 16:30 25-26 17:00 Ataasinngorneq 30.03 unnukkut 27-32 18:00 33-38 18:30 39-19:00 5-50 19:30 51-56 20:00 57-62 20:30 63-68 21:00 Marl.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5 Fordelingsregnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5 LEDELSENS BEMÆRKNINGER TIL FORDELINGSREGNSKABET...5

Læs mere

Censor Skole Fag/klasse Antal elever

Censor Skole Fag/klasse Antal elever Klaus Fink GR 802 Nalunnguarfiup Atuarfia Matematik, 10. E 17 Vestre Kvartergade 14 A Matematik, 10. DE 12 2650 Hvidovre Tlf.: 2565 9218 GR 602 Atuarfik Ukaliusaq Matematik, 10. 1 12 e-mail: klaus.fink@uvm.dk

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Fritidsundervisning for børn og unge KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Sundhed, Forebyggelse og Fritid

Fritidsundervisning for børn og unge KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Sundhed, Forebyggelse og Fritid 2016-2017 Fritidsundervisning for børn og unge KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Sundhed, Forebyggelse og Fritid 1 Fritidsundervisning for børn og unge 2016-2017 Fælles Service Afdeling for Sundhed, Forebyggelse

Læs mere

Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d. 23.-25. maj 2014. Program

Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d. 23.-25. maj 2014. Program Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d. 23.-25. maj 2014 Tid Dag 1 Program 10.00 10.30 Indskrivning og udlevering af navneskilte etc. 10.30 10.40 Velkomst samt praktiske oplysninger

Læs mere

Sådan bruger du. internettet. elevrapport. MIO s undersøgelse af børns brug af internettet og sociale medier

Sådan bruger du. internettet. elevrapport. MIO s undersøgelse af børns brug af internettet og sociale medier Sådan bruger du internettet elevrapport MIO s undersøgelse af børns brug af internettet og sociale medier Indhold 3 Forord 4 Hvem, hvad og hvorfor? 4 Mange tak for hjælpen! 5 Hvem deltog i undersøgelsen?

Læs mere

Medalje listen. Hold. 1: Bat 98 1: Bat 98, Hold 1 2: K-1933, Hold 1 2: Bat 98, Hold 2 3: NNAP, Hold 1 3: NNAP 4: K-1933, Hold 2 4: K-1933

Medalje listen. Hold. 1: Bat 98 1: Bat 98, Hold 1 2: K-1933, Hold 1 2: Bat 98, Hold 2 3: NNAP, Hold 1 3: NNAP 4: K-1933, Hold 2 4: K-1933 Medalje listen Hold Oldboys Senior 1: Bat 98 1: Bat 98, Hold 1 2: K-1933, Hold 1 2: Bat 98, Hold 2 3: NNAP, Hold 1 3: NNAP 4: K-1933, Hold 2 4: K-1933 Junior Ćldre 1: Bat-98 1: Bat-98 2: NNAP 2: K-1933

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2015. Hotel Arctic

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2015. Hotel Arctic Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs Repræsentantskabsmøde 2015 Hotel Arctic Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Evaluering

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Fyen Rundt 2012 Bakkespurt

Fyen Rundt 2012 Bakkespurt 1 5036 Dennis Mikkelsen 00:01:37 2 3192 00:01:46 3 3167 00:01:48 4 3281 00:01:49 5 3056 Rasmus Holmegaard Hansen Alm. Brand Kunder 00:01:50 6 3382 00:01:50 7 3189 00:01:52 8 2285 00:01:53 9 3292 00:01:56

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Rejseholdet - Grønland Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Lidt om mig Ivalu Nørreslet, cand.mag. fra Roskilde Universitet, Danmark AC-Fuldmægtig

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Inerisaaviks Midtvejsevaluering DELTAGERLISTE DELTAGER FORNAVN EFTERNAVN BY

Inerisaaviks Midtvejsevaluering DELTAGERLISTE DELTAGER FORNAVN EFTERNAVN BY LISTE FORNAVN EFTERNAVN BY 1 Regine Nielsen Bidstrup Tasiusaq Ilinniartitsisoq / lærer Qaasuitsup Kommunea 2 Karoline Rosing Upernavik Skoleinspektør Qaasuitsup Kommunea 3 Susi Hinrup Upernavik Ilinniartitsisoq

Læs mere

Børn og unge i Grønland en antologi

Børn og unge i Grønland en antologi Børn og unge i Grønland en antologi Børn og unge i Grønland en antologi Udgivet af MIPI Videnscenter om Børn og Unge, Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet og milik publishing Forfatterne & MIPI Videnscenter

Læs mere

Prisblad nr. 27. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015.

Prisblad nr. 27. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015. Prisblad nr. 27 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013.

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisblad nr.23 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Prisblad nr.21. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2011.

Prisblad nr.21. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2011. Prisblad nr.21 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2011. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi Angiv: År 1 Komm. andel År 10 Komm. andel hvis denne ikke foreligger Igangsætning Ibrugtagning stedkode Modtagefaciliteter for farligt affald i bygder/byer 1 Containerløsing, oliefyr 17, N 0 0 N 0 Selvstyret

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Side 1 af 8 16-01-2017 17:05:38 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

NAPA NORDENS INSTITUT I INU:IT BRUGSENI KAMIK KATUAQ MALERFIRMA NARAJAQ NEQI A/S

NAPA NORDENS INSTITUT I INU:IT BRUGSENI KAMIK KATUAQ MALERFIRMA NARAJAQ NEQI A/S Kulturprogram SPONSORER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ NAPA NORDENS INSTITUT I INU:IT NUNA ADVOKATER AAGE V. JENSEN CHARITY GRØNLAND ISS GRØNLAND A/S PAVIA LYBERTH FOUNDATION NUNAFONDEN KALAALLIT NUNAANNI PIAREERSARFIK

Læs mere

Jubilæums program. Kl. 19:00 - Ældre "fester & danser" i Den gamle forsamlingshus. Orkestre Peter Grønvold og Hendrik Danielsen.

Jubilæums program. Kl. 19:00 - Ældre fester & danser i Den gamle forsamlingshus. Orkestre Peter Grønvold og Hendrik Danielsen. ^ 250-N[K \ NALUUTTORSIOItPaa Mandag 15/7 Jubilæums program Start af Jubilæet Kl. 09:00 - Tale for at markere jubilæet (Koordinatoren - kommunalbestyrelsesmedlemmer holder tale) Fællesspisning for at markere

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013.

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisblad nr.23 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge.

Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge. Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge. 2 efter hver del af historien. Disse kan drøftes i mindre grupper

Læs mere

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening RESULTATLISTE FOR 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening Vindere af præmiechecks: Kr. 250,00 klassegruppe BK: Magnus Nielsen, Vallensbæk IF af 1939 399/20 Kr. 250,00 klassegruppe JUN: Nicolai

Læs mere

Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d

Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d.21-05-2017. TID: KLUB: NAVN: KLASSE: 900 VELKOMMEN - KONTROL AF DUER. 930 D.J. Køge - Herfølge Jagtforening Veteran Hold Robert Hansen Veteran D.J. Køge - Herfølge

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009 Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00 Landstingets Konstituerende samling 2009 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsorden. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Landstingets møde er åbnet.

Læs mere

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Agenda Kort om MIO Børnekonventionen Ingen børn skal vokse op i fattigdom Levevilkårs sammenhæng

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere