bevilget til og med december ansøgninger ansøger: formål / projekt: bevilling:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bevilget til og med december ansøgninger ansøger: formål / projekt: bevilling:"

Transkript

1 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Inuk Silis Høegh Ilami A! Film I/S Emile Hertling Péronard tilskud til en forlænget færdigklipning på filmen 'Sume - filmen om Grønlands største rockband' færdigklipningen tager over et ½ år tid og forventes færdiggjort november 2013 Grønlands Idræts Forbund Bestyrelsen fondens gave til festligholdelse af idrætsforbundets 60 års jubilæum og for at påskønne de rigtig mange frivilliges utrættelige indsats over hele landet, og for at der fortsat kan gøren en ekstra indsats for at udberede interessen for breddeidrætten. Fonden vil med denne donation pege på de positive konsekvenser af breddeidrætten vedrørende det kriminalpræsentive islæt og de sundhedsmæssige aspekter KNR TV ( ) Bestyrelsen BEVILLING dækning af udgifter til et grundudgifter til jule- TILBAGEFØRT kalender 2014 i KNR TV Julia Pars Katuaq ansøgning om indgåelse af en ny 3-årig støtteaftale: søgt ,- kr. i bevilget ,- kr. søgt ,- kr. i bevilget ,- kr. søgt ,- kr. i bevilget ,- kr. til øgning af musik og teater arrangementer især for børn, øget decentralisering af kulturarrangementer, opbygge kompetencenetværk med andre kulturhuse, kulturudvikling (kunstnerseminarer, kultudvikling / workshops, madinnovation) og øgning af kunstudstillinger mobil side 1 af 37 sider

2 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Hans Lyberth Grønlands Håndbold Forbund Jakob Andreassen GHF for at realisere et nyt struktur og nye rammer for et damelandshold i håndbold, da der de sidste 10 år ikke er blevet spillet landskampe i damehåndbold, et damelandshold til sætte Bestyrelsen Grønland på landkortet i den store verden Berti Bourup Tasiorta at tilbyde personer fra over 18 år, der i deres barndom har været udsat for seksuelle overgreb / incest for at sikre, at seksuelt misbrugte og deres pårørende samt professionelle og frivillige, som arbejder med målgruppen, ydes rådgivning samt handle- og behandlingsmuligheder for at sikre Tasiorta kontinuerligt kan tilbyde handle- og behandlingsmuligheder for at hjælpe seksuelt misbrugte og deres pårørende kan dele deres problemer, erfaringer, helingsproces og håb for fremtiden for at forebygge de personlige omkostninger som mange seksuelt misbrugte oplever, med misbrug af euforiserende stoffer samt nogle vælger, at tage livet af sig selv for at forebygge, at seksuelt misbrugte bliver krænkere at tilbyde personer, der indgår i terapigrupper senere deltager i Tasiortas selvhjælps- og samlegrupper opsamling af viden og erfaring mobil side 2 af 37 sider

3 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Anda Hansen Prinsesse Margrethes Børnehjem Mette Haahr Hansen Tasiilaq Tasiilaq projekt 'Leg dig sund' er at skabe et legerum ved børnehjemmet med mulighed for fysiske udfoldelser, rollelege og ro til at være sig selv, og som er en positiv ramme for lege og kontakter mellem børnehjemmets børn og børn fra byen Cecilia Petrine Pedersen Statens Institut for Folkesundhed Peter Bjerregaard Syddansk Universitet Bjørn Holstein projektet, Modstandskraft blandt unge i Siv Kvernmo Grønland - psykisk sundhed blandt unge trods København belastende opvækst, formål er at få viden om unges psykiske sundhed i Grønland og tilvejebringe redskaber til brug ved monitorering af unges psykiske sundhed og forebyggende indsatser over for den høje forekomst af børn og unge, der vokser op under belastende vilkår i Grønland Andrea Nathanielen Qullissat by Jørgen Nathanielsen Qullissat Narsaq transport og opstilling af en byplanspult ved Britta Dam Steffensen stranden ved Qullissat, hvor turister og andre Kay Dam Steffensen kan se et bykort med piktogram tegn, så alle Frederiksberg kan finde rundt selvom der ikke skulle være nogen i Qullissat til vise rundt. Når bykortet er justeret helt på plads, og eventuelle ændringer er foretagede i løbet af sommeren 2014 forventes det, at pulten overdrages til foreningen Qullissat Ikinngutai. Pulten er lavet sådan, at den kan skilles fra fundamentet ved at skrue på et par bolte, så pulten ikke lider overlast af vinterens sne og is og en eventuel isopskruening ved stranden mobil side 3 af 37 sider

4 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Kim Godtfredsen TIMI ASIMI for at sikre, at projektet TIMI ASIMI kan rea- liseres i 2014, som sikrer, at mange unge kan Bestyrelsen blive animeret til at komme videre og få personlig mod og kræfter til at gå i gang med en uddannelse og lignende Finn Meinel Elite Sport Greenland sponsorat for 2013 for sikring af løbende indsats og udvikling for topidrætsudøvere, Bestyrelsen som hver for sig eller som grupper kan tegne Grønland indadtil og uadtil, og som kan virke som børn og unge kan se op til som rollemodeller Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik Bestyrelsen Aasiaat udsmykning af glasadskillelse imellem undervingsområdet og administrationsområdet i den kommende udvidelse af Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik Birgitta Kammann Klubben i Kullorsuaq Kullorsuaq Kullorsuaq dækning af udgifter til anskaffelse af inventar til klubben i Kullorsuaq, så børn og unge får et sted, hvor de har en god atmosfære og gode muligheder for beskæftigelse. Klubben er åben i dagtimerne for børn fra klasse i tidsrummet 13:00-18:00 på hverdagene. Om aftenen i tidsrummet fra 18:30 til 22:00 er klubben åben for unge fra 9. klasse til unge på 25 år. Børn i Kullorsuaq har ingen andre muligheder i deres fritid mobil side 4 af 37 sider

5 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Bestyrelsen Sisimiut Kulturhus Taseralik Sisimiut indgåelse af en 3-årig støtteaftale: ,- kr. i ,- kr. i ,- kr. i 2013 til kulturelle arrangementer og andre aktuelle arrangementer, der øger en decentral høj aktivitetsniveau og for at opbygge kompetencenetværk med andre kulturhuse, kulturudvikling (kunstnerseminarer, kulturudvikling / workshops) og øgning af kunstudstillinger Bestyrelsen Sermermiut ( ) Ilulissat indgåelse af en 3-årig støtteaftale: ,- kr. i ,- kr. i TILBAGEFØRT ,- kr. i TILBAGEFØRT til kulturelle arrangementer og andre aktuelle arrangementer, der øger en decentral høj aktivitetsniveau og for at opbygge kompetencenetværk med andre kulturhuse, kulturudvikling (kunstnerseminarer, kulturudvikling / workshops) og øgning af kunstudstillinger Flemming Helsted Documentary.dk Jens Egede Bjarnholdt Faaborg Faaborg tilskud til dokumentarprogrammet 'Smelteisens unge' - 'Sermip aakkiartortup inuusuttai' som et serie dokumentar, optaget på Grønland med 12 unge grønlændere, hver ung følges og filmes i gennem et døgn, det er filmens ambition at skildre de unges håb og drømme for sig selv i fremtidens Grønland, dokumentarprogrammet er et samarbejde mellem KNR og grønlandske produktionsfolk, projektet løber fra juni 2013 til juni 2014 mobil side 5 af 37 sider

6 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Gunver Justesen Foreningen Grønlands Børn ( ) København København iværksætte en forebyggende tidlig indsats for førskolebørn (0-6 år) og deres forældre i den sydligste af de fire grønlandske kommuner, BEVILLING Kommune Kujalleq. Projektets formål er, at TILBAGEFØRT bidrag til at bryde den negative sociale arv hos udsatte grønlandske børn i bygderne. Gennem en lokalt forankret og helhedsorienteret forældre-barn indsats med barnet i centrum styrkes børns udvikling, trivsel og generelle sundhed i bygderne Ivalo & Minik Fonden Ivalo & Minik Fonden Ivalo & Minik Fonden anmoder om en tre årig hovedbidragsyderkontrakt 2013: ,- Bevilget 2014: ,- Afslag 2015: ,- Afslag så uddanelsesfonden kan uddele en række så tiltrængte uddannelseslegater Ivalo & Minik Fonden Ivalo & Minik Fonden Ivalo & Minik Fonden anmoder om en samarbejdsaftale over en treårig periode 2013: ,- Bevilget 2014: ,- Afslag 2015: ,- Afslag for at sikre, at uddannelsesfonden kan opretholde egen administration mobil side 6 af 37 sider

7 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Taseralik Bestyrelsen Sisimiut Taseralik støtte til øgning af musik og teater arrange- Arnajaraq Støvlbæk menter især for børn og unge, øget decentralisering af kulturarrangementer, opbygge kompetence og netværk med andre kulturhuse, kulturudvikling, kunstseminarer, kulturudvikling, workshops, madinnovation og øgning af kunstudstillinger 2014 Malik Kleist Tumit Productions spillefilmen 'Unnuap taarnerpaaffiani' en gyserfilm Benny Kokholm INOOQAT Pauline Abelsen oprettelse af en interaktiv hjemmeside for at skabe dialog med og imellem forældre til børn, unge og voksne med udviklingshæmning i Grønland John Hansen John Hansen til en undervisnings dvd med den grønlandske jazzguitarist, Pele Møller i guitarspilleform som kan betegnes som Pele Møller style Niels Pavia Lynge KNR Radio Henriette Rasmussen tilskud til en radiojulekalender 2013 for voksne mobil side 7 af 37 sider

8 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Pilutaq Lennert Stop seksuelt misbrug i Grønland Karl Davidsen Josef Kajangmat finansiering af projektet 'Stop seksuelt mis- Mudi Kramer Berthelsen brug i Grønland', derfor ønsker holdet at Tupaarnaq I. Mathiassen rejse til Danmark for at interviewe behand- lere for pædofili, som arbejder på Rigshospitalet, da der ikke er behandlingssted for pædofili i Grønland - bevillingen betinget med, at projektet gennemføres på Grønland Ulunnguaq N. Mølgaard Miljøarbejdergruppen Ilulissat Ilulissat projektet, Viljen til at ændre livsforhold, for børn og unge som har både psykiske og fysiske behove, som vejledes til hvordan man udvikler sig på livets vej Annette Jørgensen UNINGAARFIK BLOK P - Blok P-Pladsen Kommuneqarfik Sermersooq tilskud til at aktivere børn og unge til selv at være aktive og være med til at skabe aktiviteter til gavn for for dem selv og deres venner og familier, da der mangler arealer til aktiviteter i centrum af, både sommer og vinter, projektet gennemføres dog i perioden 15. maj september 2013, hvor der bygges dirt jump til BMX cyklister, en forhindringsbane, en klatrevæg, naanngisat, street handball, plads til Inuit Games, stisystem, nyttehave med komposteringsforsøg, muligt at tegne og male mobil side 8 af 37 sider

9 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Sydgrønlands Gymnasiale Skole bestyrelsen Qaqortoq administrationen legater for ingen eller meget lille fravær under skolegang og højeste gennemsnitskarakterer eksamen 2013: Marie-Kathrine Barlaj Lyberth meget lille fravær og høj afleveringsgrad: brutto: ,00 kr. netto: 8.000,00 kr. Aviaja Paviasen meget lille fravær og høj afleveringsgrad: brutto: ,00 kr. netto: 6.000,00 kr. Lola Najaaraq Christensen meget lille fravær og høj afleveringsgrad: brutto: 7.142,00 kr. netto: 4.000,00 kr. Najannguaq Hansen Petersen delt højeste gennemsnit 9,0 brutto: ,00 kr. netto: 7.500,00 kr. Laila Motzfeldt delt højeste gennemsnit 9,0 brutto: ,00 kr. netto: 7.500,00 kr. Aviaja Paviasen tredje højeste gennemsnit 8,2 brutto: 5.354,00 kr. netto: 3.000,00 kr. Bruttosum: ,00 Nettosum: ,00 mobil side 9 af 37 sider

10 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Nordgrønlands Gymnasiale Skole bestyrelsen Aasiaat administrationen legater for ingen fravær under skolegang og højeste gennemsnitskarakterer eksamen 2013: Emil Olsvig bedste fremmøde og højeste afleveringsgrad: brutto: ,00 kr. netto: ,00 kr. Kunuk Thorleifsen næst bedste fremmøde og næst højeste afleveringsgrad: brutto: 8.925,00 kr. netto: 5.000,00 kr. Aviaq Reimer højeste gennemsnit 10,3 brutto: ,00 kr. netto: ,00 kr. Jakob Olsen anden højeste gennemsnit 8,7 brutto: 8.925,00 kr. netto: 5.000,00 kr. Aviaq Sandgreen tredje højeste gennemsnit 8,5 brutto: 5.354,00 kr. netto: 3.000,00 kr. Bruttosum: ,00 Nettosum: ,00 mobil side 10 af 37 sider

11 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Midtgrønlands Gymnasiale Skole bestyrelsen administrationen legater for ingen eller meget lille fravær under skolegang og højeste gennemsnitskarakterer eksamen 2013: Nuka Per Eliassen meget lille fravær og høj afleveringsgrad: brutto: ,00 kr. netto: 8.000,00 kr. Martina N. Petersen meget lille fravær og høj afleveringsgrad: brutto: ,00 kr. netto: 8.000,00 kr. Inaluk Jakobsen gennemsnit 11,4 (med 8 x A) brutto: ,00 kr. netto: ,00 kr. Eva-Luusi Marcussen-Mølgaard gennemsnit 11,4 (med 7 x A) brutto: 8.473,00 kr. netto: 5.000,00 kr. Rebekka Reffeldt Kristoffersen gennemsnit 11,3 brutto: 5.083,00 kr. netto: 3.000,00 kr. Bruttosum: ,00 Nettosum: ,00 Midtgrønlands Gymnasiale Uddannelse bestyrelsen fuldendelse af synliggørelsen af de grønlandske sagnfortællinger til aulaområdet på uddannelsesstedet mobil side 11 af 37 sider

12 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Kirsten Mortensen Kalaallit Røde Korsiat på vegne af NGO-erne indretning af møde-, konference- og kursuslokaler for NGO organisationer med adresse på Oles Varehus, Neriuffiit, Foreningen Grønlandske Børn, IKIU (Den uafhængige Retshjælpsinstitution) og Transparency Greenland Lone Nukaaraq Møller Børnerettighedsorganisationen MIO publicering af projektet: 'Udsathed kommer ikke af sig selv - Fattigdom og social ulighed i børnehøjde i Grønland' og præsentation af publiceringen til efteråret 2013 Lars Lundblad Grønlands Boldspil Union Jens Tang Olsen Qaqortoq Qaqortoq tilskud til Coca-Cola bygdefodboldskole i perioden fra 2011 til 2014, med: ,00 kroner i ,00 kroner i ,00 kroner i ,00 kroner i 2014 samlet ,00 kroner Justus Poulsen Fritidsklubben i Kulusuk Kulusuk Kulusuk tilskud til en tur i naturen for max 35 unge fra distriktet for at opleve ungdommens dage i naturomgivelser i august over 5 dage Arnartaq Olsen Fritids- og Ungdomsklubben Igdlo (50.000) Aasiaat Aasiaat tilskud til sommerlejr i Manermiut 2013 for 60 børn og unge med ledsagende 12 personer BEVILLING og lejropholdet finder sted i perioden fra TILBAGEFØRT 22. juli til o2. august 2013 for brn og unge, som ikke har mulighed for at komme på sommerferie væk fra byen mobil side 12 af 37 sider

13 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Tove Blidorf Kalaallit Røde Korsiat Kirsten Mortensen tilskud til sommerlejr 2013 for børn, der ellers ikke har mulighed for at komme på ferie uden for by, denne gang for 18 brn og 7 voksne i lejede hytter ved fjordene ved Maniitsoq, da Maniitsoq afdelingen står for planlægningen og afviklingen af sommerlejren Najaaraq Møller Møller Production Ullorissat tilskud til dokumentarprogrammer om grønlandske forbilleder som baner vejen til et sundeere liv, rollemodeldannelse ved brug af film og kultur med troen på, at der kan dannes nye tankemønstre for vor ungdom, ved at lave dokumentar programmer om unge, da det visuelt er med i vores omgivelser, og omgivelserne former vores identitet. Ullorissat tror på, at vi kan gøre en forskel ved at fremhæve grønlandske stjerner, der er gode forbilleder for os alle Kulusummi Nipilersornermut Illu Bestyrelsen Musikhuset i Kulusuk Kulusuk s andel i erstatningen af tabte musikinstrumenter i forbindelse med Musikhuset Kulusuk totale nedbrænding fredag, den o8. marts 2013 Per Berthelsen s bestyrelse Kristian Jeremiassen fondens andel til IKUALAs landsindsamling Qasigiannguit for at stifte en fond, som skal dække pårørendes rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med kræftramtes ophold udenfor hjembyen eller hjembygden mobil side 13 af 37 sider

14 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Alexander Montgomery- Alexander Montgomery-Andersen Andersen danseprojekt I-denti-D, for unge om identitet, til at inspirere unge til at være kunstneriske og selvsikre, at vise børn og unge hvad dans kan være på et professionelt plan, og at skabe en ny danseforestilling i Hip-Hop genren, offentlige workshops for unge, som skaber et rum hvor, emner som: mangfoldighed, at bo i et land og en tid med flere kulturer side om side, at være sig selv og unik og det at vide at man er unik kontra at man er anderledes show workshops som skaber et samarbejde mellem de unge deltagere og deres lærere og udmunder sig i en professionel danseforestilling bliver der sat fokus på emnet I-denti-D workshops bliver afholdt for unge i Grønland () som er mellem 13 og 21 år, som er interesseret i dans og bevægelse Lars Møller Kranker Lars Møller Kranker (46.000) tilskud til projektet Iværksætterugen, uge 47, i Global Entrepreneurship Week (GEW), hvor BEVILLING det er målet at styrke iværksætterkulturen, TILBAGEFØRT innovation, iværksætteri og kompetencerne for vækst og globalisering med deltagelse fra Handelsskolen, bankerne, ledelsesakademiet, NUIF, og virksomheder mobil side 14 af 37 sider

15 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Elisa Marie Christensen Elisa Marie Christensen (40.000) tilskud til udgivelse af 2 bøger, en på grøn- BEVILLING landsk og en på dansk, om Samuel Evaldsens, TILBAGEFØRT også kaldet , af datteren Elisa Marie Christiansen, som udgives igennem forlaget Forlag1.dk Katti Frederiksen Katti Frederiksen Rasmus Klump på grønlandsk, med Rasmus Klump ABC og med Rasmus Klump 123 som udgives via forlaget Iperaq.com Sanaartornermut Ilinniarfik bestyrelsen Sisimiut - HTX Uddannelsen administrationen legater for ingen fravær under skolegang og højeste gennemsnitskarakterer eksamen 2013: Aqqaluuti Larsen meget lille fravær og høj afleveringsgrad: brutto: 8.620,00 kr. netto: 5.000,00 kr. Nielsine Lennert højeste gennemsnit 10,8 brutto: ,00 kr. netto: ,00 kr. Jonathan Stounberg næst højeste gennemsnit 10,7 brutto: 8.621,00 kr. netto: 5.000,00 kr. Aqqaluuti Larsen tredje højeste gennemsnit 10,3 brutto: 5.172,00 kr. netto: 3.000,00 kr. Bruttosum: ,00 Nettosum: ,00 mobil side 15 af 37 sider

16 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Ulunnguaq N. Mølgaard Pinaveersaartitsinermik Suliallit Ilulissat Ilulissat tilskud til en efterårstur i naturen for 10 børn mellem 10 og 17 år med behov såvel krop og ikke mindst sind, som led i flere ture i naturen med tilsvarende børn med andre særlige behov Projektet Qasapip Ullua Kingulleq Bestyrelsen deludgifter til en fundraiser til at skaffe midler til udvkling af forestillingen 'Qasapip Ullua Kingulleq', så forestillingen bliver flersproget og egnet til at blive vist i nordiske og måske andre lande, og dette kan lade sig gøre ved at søge nordiske og andre udenlandske fonde for udviklings- og kulturmidler Elisa Leth Kalaallit Røde Korsiat Inuusuttut Nukittoqatigiit - inua supervision af Kalaallit Røde Korsiat (KRK) ungdomsfrivillige i Inuusuttut Nukittoqatigiit. Projektet har til formål, at skabe nye og flere muligheder for udsatte unge. Formålet med projektet er også, at sørge for at sikkerhedsnettet for vores unge frivillige er på plads. For at de ikke skal miste pusten undervejs og brænde us, bør man kunne tilbyde ungdomsfrivillige supervision, minimum hvert kvartal, samt mulighed for akut supervision, hvis der skulle opstå behov for dette mobil side 16 af 37 sider

17 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Niuernermik Ilinniarfik bestyrelsen Qaqortoq - HHX Uddannelsen administrationen legater for ingen fravær under skolegang og højeste gennemsnitskarakterer eksamen 2013: Hans Lars Karlsen højeste gennemsnit 9,9 brutto: ,00 kr. netto: ,00 kr. Marius Stephensen anden højeste gennemsnit 8,9 brutto: 9.091,00 kr. netto: 5.000,00 kr. Arnaaraq Hansen tredje højeste gennemsnit 8,2 brutto: 5.453,00 kr. netto: 3.000,00 kr. Bruttosum: ,00 Nettosum: ,00 Kunuk Levisen Platou Kunuk Levisen Platou Brønhøj Brønhøj til forproduktion af filmen 'Ujaarisaq' til manuskriptudvikling og gennemtænkt planlægning og forberedelse af selve optagelserne samt postproduktion, en film som er professionel filmkunst på internationalt niveau, som kan vises til filmfestivaler mobil side 17 af 37 sider

18 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Sanaartornermut Ilinniarfik bestyrelsen Sisimiut - GU Uddannelsen administrationen legater for ingen fravær under skolegang og højeste gennemsnitskarakterer eksamen 2013: Belinda Lange højeste gennemsnit 8,2 brutto: ,00 kr. netto: ,00 kr. Uiloq Nielsen næst højeste gennemsnit 8,1 brutto: 8.621,00 kr. netto: 5.000,00 kr. Mette L. Christensen tredje højeste gennemsnit 7,5 brutto: 5.172,00 kr. netto: 3.000,00 kr. Bruttosum: ,00 Nettosum: ,00 Panêrak' Samuelsen Skiveforeningen Qasigiannguit Qasigiannguit tilskud til 17 børns og 4 ledsageres 2 måneders ophold på en dansk skole i Skive i perioden 4. august oktober 2013, opholdet giver eleverne en god undervisning i dansk og hverdagslivet i Danmark, Skive-ophold har fundet sted igennem mange år John Olsen Peqatigiiffik Neriusaaq Maniitsoq Maniitsoq etablering af en lejrplads med bygning af et større sommerhus, som hovedsagelig skal bruges af sommerlejrplads for ældre med handicap og for idrætsfolk under trænings-. ophold - sommerlejrplads skal kunne bruges af selv meget svært handicappede mobil side 18 af 37 sider

19 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Kirsten Mortensen Kalaallit Røde Korsiat hel eller delvis finansiering af landsdækkende KNR kampagne med formål at hverve nye frivillige til KRKs sociale arbejde Hans Jukku Noahsen Katuaq - Grønlands Kulturhus opførelse af en familieforestilling 'Dyrene fra Hakkebakkeskoven' som kan ses af alle aldersgrupper, som vises i Katuaq i perioden fra o september 2014 i samarbejde Teater V og deres skuespillere Angerlarsimaffik Aja julegaver til institutionens brugere og til de ansatte, som er på vagt juleaften Anda Hansen Tusaat-TV Aasiaat Aasiaat Aasiaat versionering til dansk, og engelsk og mangfoldiggørelse til DVD-er af dokumentarprogrammet 'Ortorujuup tumai atuarlugit' Bjarne Lyberth ICC Steen Jeppson tilskud til rejse- og opholdsudgifter i relation til Enviromental Assessment, Human Rights and Public Consultation in the Industrial Development i Greenland for at holde møder i 7 grønlandske byer Kaare Sylvest Pedersen Kaare Sylvest Pedersen tilskud til kortfilmen 'Qivittoq' dets postproduktion og editering med release og distribution ultimo maj mobil side 19 af 37 sider

20 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Amalie P. Ostermann Illerfissarsiutileqatigiit / Ligkisteforeningen Oda M. Petersen tilskud til anskaffelse af en graveringsmaskine uden fragt Georg Nyegaard Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu tilskud til arbejdet på at få kvalifikation af pladser fra nordbotiden i Sydgrønland til UNESCOs Verdensarvliste vedrørende ruingrupperne i Igaliku, Qassiarsuk og Qaqortukulooq restaureres i et flerårigt samarbejde mellem Grønlands Nationalmuseum og specialister fra det arkæologiske institut ved Islands Universitet og Vordingborg Museum i Danmark Anna Lise Kreutzmann Anna Lise Kreutzmann Johanne Olsen Johanne Olsen Sisimiut Sisimiut tilskud til kursus for ordblinde, læse- og skrivesvage for 20 deltagere på Knud Rasmussens Højskole fra 30. juli til 1. august 2013, hvor der øves i brugen af cd-ord Regitze Mai Møller Foreningen Super Rikke Braderup v/ Regitze Mai Møller Andreas Steen Sørensen Aarhus Thilde Holgersen Super8 laver film på Grønland. Denne er en Aarhus fiktionsfilm på og om grønland, vil udfordre foreningen kunstnerisk ved at fortælle en historie i en anden kultur, langt fra hvad foreningen kender. Film fortæller historien om livet i et meget lille samfund langt uden for civilisationen, om hvordan mennesker lever sammen, hvordan de får deres fælles verden til at hænge sammen. Skuespillerne bliver fundet på Grønland. mobil side 20 af 37 sider

21 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Aaja Chemnitz MIO Anette Molbech RÅSTOF - en interviewbaseret debat bog om ungdom, identitet, værdier i morgendagens Grønland. Hvad vi de unge med Grønland og hvad vil Grønland med de unge? Jagten på råstofferne handler om andet end, hvad der findes i undergrunden. Hvad drømmer ungdommen om? Hvilken fremtid ønsker de sig? Og hvordan skal det samfund, de er medskabere af se ud? En bog om mennesker og meninger. Om unges drømme, håb og holdninger. Special Afdelingen Special Afdelingen Nanortalik Skole Nanortalik Skole Nanortalik Nanortalik formålet med rejsen er, at nogle elever har særlige behov, og har ikke mulighed for at opleve en anden verden, væk fra deres vanlige omgivelser. Turen tages af 18 elever og der deltager 8 lærere som ledsagere Juliane Frederiksen Social Psykiatri - Kommuneqarfik Sermersooq Helene Heilmann Lourithe Løvstrøm boenheder for udviklingshæmmede og psy- kisk syge skal på fælles kolonitur for at få sig en god sommeroplevelse bestående af 18 brugere og 8 ledsagende personale over fem dage Kirsten Ørgaard Mælkebøttecentret (25.000) målgruppen er børn og unge mellem 3 og 17 år, som bruger centrets kreative aktivitets- BEVILLING center i, som som centret oplever, at TILBAGEFØRT brugerne oplever sult mobil side 21 af 37 sider

22 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: en række børnehjem Formand, Per Berthelsen i og landsdækkende Næstformand, og børnehjemsbrugere fra kysten på besøg Kristian Jeremiassen entrebilletter til en forskellige forestillinger efter nærmere aftale indtil bevillinger er opbrugt Lisbet Andersen Det Danske Spejderkorps Kalundborg Esbern Snare Kalundborg kulturudveksling med børn og unge i Sisimiut, Grønland, for at give grønlandske børn og unge i Sisimiut samt unge danske spejdere et større fokus på kultur og sociale forhold, gennem aktiviteter i naturen Kristian Jeremiassen Børne- og Ungeorganisationen NANU Steffen Petrussen fondens bidrag til landsindsamlingen den, o1. november 2013 for at give sin støtte til det gode formål, og ikke mindst for at påskønne de rigtig mange menneskers frivillige arbejdsindsats i organisationens regi Susanne K. Eliassen Peqatigiiffik 'Nunanga Innaarsuit' Bodil E. Kristensen Innaarsuit Innaarsuit 100 års jubilæum for bygden Innaarsuit, som blev anlagt af Valdemar Kristensen, jubilæet afholdes over perioden fra 27. april til 27. juli 2014 for op til 250 personer Melissa D. Hansen Gymnastikforening nye redskaber til børnegymnastik for medlemmer af Nuummi Eqaarsaartartut Peqatigiiffiat Gymnastikforening for børn i alderen fra 0 til 12 år til foreningens ca. 200 medlemmer med frivillige mobil side 22 af 37 sider

23 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Ulla Nielsen Ado Lyngep Atuarfia Aasiaat Aasiaat studierejse for 16 elever og 9 ledsagere til Danmark for at kunne komme tæt nok på for at kunne lære om kultur, musik, idræt og biologi, herunder anderledes idræt som svømning Sofia Rossen Retshjælpsinstitutionen (IKIU) tilskud til nye flyer info folder, ny versioneret tv-reklame for IKIU og en lille bærbar / Ipad til brug ved tjenesterejser Aaja Chemnitz Larsen Børnerettighedsinstitutionen MIO styrkelse af rådgivere i SMS-rådgivningen 1899 for at klæde rådgivere til bedre at håndtere rådgivning af de børn og unge, som kontakter 1899 Anne-Sophie Homøe International Medical Cooperation Committee Ane-Kersti Knudsen IMCC København IMCC-Sexinuk er et projekt, hvor man vil øge den seksuelle sundhed blandt unge i Grønland. Seksuel sundhed er et vigtigt forebyggelsesområde i Grønland, da unge mangler viden og forståelse for emnet Angerlarsimaffik Palleq Paamiut julegaver til institutionens brugere og til de ansatte, som er på vagt juleaften mobil side 23 af 37 sider

24 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Aaja Chemnitz Larsen MIO fuld dækning af en årlig pris, Børnepris, for en tre årig periode, bestående af: Selve prisen, år ,00 Selve prisen, år : ,00 Selve prisen, år : ,00 Prisen uddeles årligt til personer, der gør en særlig indsats for børn. Samuel Kleemann Samuel Kleemann Uummannaq Uummannaq tilskud til en film og senere produktion af en DVD om samme i forbindels med 250 år jubilæet for grundlæggelse af Uumannaq, projektet gennemføres i perioden fra april til juni 2013 Søren Mogensen Larsen Aarhus Universitetsforlag Aarhus Aarhus Bogudgivelse om som en destination i rejsebogsserien: Vide Verden. En utradionel rejsebog som opfordrer læser til at sætte sig bedre ind i en nations kultur og særligt en bys historie, i samarbejde med 12 personer med kendskab til Grønland og Forældrerepræsentanter Ukaliusaq Skolen B Vivi L. Petrussen tilskud til klassens studietur til Island, 22 ele- Petrine M. Andersen ver og 2 ledsagere, i perioden april 2013 Akitsinnguaq Olsen Akitsinnguaq Olsen (20.000) tilskud til et projekt for unge 'People of BEVILLING Greenland' for at motivere unge til at tage TILBAGEFØRT ansvar for deres eget liv, fremtid og deres lands fremtid mobil side 24 af 37 sider

25 til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Juaaka Lyberth Yaka Tamat Entertainment tryksagsprojekt 'Uppernanngii' om fortælleren Joas Andersen fra Uummannaq en tryksag ledsaget af en cd i forbindelse med 250 års jubilæet for byen Uummannaq i juli 2013 Leise Johnsen Leise Johnsen tilskud til fotobogen om Jette Bangs billeder og liv, Fra isbjørnens bug - Nannup naavaniit i forbindelse med at Jette Bang i 2014 ville være fyldt 100 år Inger Platou Peqatigiiffik 'Angajoqqaaqatigiit' Karen Lerch tilskud til afholdelse af kursus til forældre med autistiske børn, 10 forældrepar, derudover er forældregruppen også et samlingspunkt for forældre med børn med ADHD og med Asperger syndrom Ole G. Jensen Ole G. Jensen Qaqortoq Qaqortoq tilskud til bogudgivelse af fotobog om Kujalleq til udgivelse foråret 2013 igennem forlaget milik publishing Ane-Kersti Knudsen IMCC- Sexinuk Anne-Sophie Homøe København København tilskud til seksual undervisning til folkeskoler i af IMCC (International Medical Cooperation Committee), en almennyttig organisation af frivillige studerende, hovedsagelig medicinstuderende, der brænder for at lave sundhedsfremmende arbejde, i samarbejde med PAARISA, Sygeplejeskolen i og Nakorsanngorniat mobil side 25 af 37 sider

på ansøgninger modtaget fra juli og august 2015

på ansøgninger modtaget fra juli og august 2015 juli og august Bevillinger i september juli & august : Ane Lone Bagger Linda Bagger 12.000 Frank Bagger udvekslingsophold i USA for Linda Bagger arrangeret af AFS Interkultur Danmark fra sommeren til sommeren

Læs mere

på ansøgninger modtaget fra april, maj og juni 2015

på ansøgninger modtaget fra april, maj og juni 2015 Bevillinger i august 2015 april til juni 2015: Birtha Bianco Mira N. B. Jeremiassen 12.000 udvekslingsophold i Honduras arrangeret af AFS Interkultur Danmark fra august 2015 til juli 2016 Kristen-Emil

Læs mere

til og med december Bevillinger givet til og med december 2012 for ansøgninger modtaget til og med december 2012 indgår i denne opgørelse:

til og med december Bevillinger givet til og med december 2012 for ansøgninger modtaget til og med december 2012 indgår i denne opgørelse: for ansøgninger modtaget 2012 indgår i denne opgørelse: Pernille Zillmer DBB Copenhagen 250.000 København København Departementet for Familie, Kultur, Kirke tilskud til produktion af kampagne mod kærestevold

Læs mere

på ansøgninger modtaget i marts 2015

på ansøgninger modtaget i marts 2015 Bevillinger i maj 2015 : Camille & Peter Otte Sarah Otte 12.000 udvekslingsophold i USA arrangeret af AFS Interkultur Danmark fra september 2015 til juni 2016 Jens & Arnaq Korneliussen Tukummeq Korneliussen

Læs mere

ansøger: formål / projekt: bevilling:

ansøger: formål / projekt: bevilling: Grønlands Håndbold Forbund Forbundets aktiviteter i 2009 500.000, v/ Hans Peter Poulsen deltagelse i landskampe i DK og undland Grønlands Tae Kwon-Do Landsholdets aktiviteter i sæson 2009 500.000 Forbund,

Læs mere

ansøger: formål / projekt: bevilling:

ansøger: formål / projekt: bevilling: NunaFondens bestyrelse Julekalender 2010 1.456.664 Forprojektering, ekstern assistance, ide og produktion, eksponering og evaluering (hele projektet i sin helhed) Katuaq Grønlands Kulturhus Treårig sponsoraftale

Læs mere

hele 2011 ansøger: formål / projekt: bevilling:

hele 2011 ansøger: formål / projekt: bevilling: Bevillinger givet indtil december bevillingsrunde for ansøgninger Julekalender 2012 1.945.000 Bestyrelsen Forprojektering, ekstern assistance, ide og production, eksponering og evaluering (projektet i

Læs mere

Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit:

Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit: Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit: Kal. Nunaanni tamanit attavigineqarsinnaasut: Sianerfigineri akeqanngillat, kikkulluunniit sianersinnaapput. Kinaassutsit isertuussinnaavat. Siunnersuisarfiit

Læs mere

kommende år anført i respektive år

kommende år anført i respektive år Arctic Winter Games 2016 - AWG 2016 1.000.000 deltagelsen af kulturfolk fra forskellige egne skal være med til at afspejle vores kulturelle mangfoldighed og rigdom i Grønland, og med sponsoratet støtter

Læs mere

på ansøgninger modtaget til og med august 2015

på ansøgninger modtaget til og med august 2015 for ansøgninger indgår i denne opgørelse: NunaFonden Katuaq - Grønlands Kulturhus 400.000 Bestyrelsen til øgning af musik og teater arrangementer især for børn, øget decentralisering af kulturarrangementer,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010 - DET GRØNLANDSKE LANDSBIBLIOTEK

ÅRSBERETNING 2010 - DET GRØNLANDSKE LANDSBIBLIOTEK ÅRSBERETNING 2010 - DET GRØNLANDSKE LANDSBIBLIOTEK FORORD Det Grønlandske Landsbibliotek/Nunatta Atuagaateqarfia udlåner bøger, tidsskrifter, aviser, elektroniske medier mv. Landsbiblioteket tilbyder også

Læs mere

Præsentation: Upernavik

Præsentation: Upernavik Præsentation: Upernavik Lavet af: 5 klasse Prinsesse Margrethe Skolen April 2012 Klasselæreren: Eunike Kr. Thorleifsen Oversat til dansk: Ane Marie Poulsen Upernavik Upernavik blev grundlagt i 1771. Der

Læs mere

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen Netværksmøde Socialforsorg Forældre Skole Daginstitution Sundhedsvæsen Politi 1 Forord Under KANUKOKA, Kommunernes Landsforening i Grønland har der været nedsat en Koordinationsgruppe, der fik til opgave

Læs mere

Oqaatsinik Pikkorissarfik, Sisimiut Modt./Firma Kursets art Rejseudgifter Kost/logi Kursusgodtgørelse Instruktør

Oqaatsinik Pikkorissarfik, Sisimiut Modt./Firma Kursets art Rejseudgifter Kost/logi Kursusgodtgørelse Instruktør Niuernermik Ilinniarfik, Qaqortoq Modtager/Firma Kursets art Rejseudgifter Kost/logi Produktkendskab 316.201,00 306.506,00 Kursusgodtgørelse Bilag 3a - Brancheskolerne Instruktør RejseIkost/logi 67.842,25

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kapisillit Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Dagsorden

Bygdebestyrelsen Kapisillit Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Dagsorden Nunaqarfinni Aqutsisut Ulloq: 21. maaji 2015 Saqqaa Kapisillit Qeqertarsuatsiaat Telefonisk møde Dagsorden Tirsdag den 12 maj 2015 kl. 09.00 Medlemmer: Jonathan Jacobsen, (S) Ingvar Motzfeldt, (S) Jakob

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Piareersarfiit Suliffissarsiuussisarfiillu

Piareersarfiit Suliffissarsiuussisarfiillu Piareersarfiit Suliffissarsiuussisarfiillu Piareersarfiit og Arbejdsmarked Sapinngilanga Pisinnaavunga Jeg kan og jeg vil Deltagere: 20 unge mellem 16-18 år Sapinngilanga Pisinnaavunga Ansøgingsrunde:

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Rejseholdet - Grønland Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Lidt om mig Ivalu Nørreslet, cand.mag. fra Roskilde Universitet, Danmark AC-Fuldmægtig

Læs mere

Isak Kleist FILMOGRAFI OG OVERORDNET INDHOLD AF 20.000-22.000 MINUTTERS RÅFILMSSAMLING

Isak Kleist FILMOGRAFI OG OVERORDNET INDHOLD AF 20.000-22.000 MINUTTERS RÅFILMSSAMLING Isak Kleist FILMOGRAFI OG OVERORDNET INDHOLD AF 20.000-22.000 MINUTTERS RÅFILMSSAMLING FILMOGRAFI "Skællaksfiskerne" 1985, KNR-TV Nuuk Igangsætter nyhedsmagasinet "Uniffik" i KNR TV regi i 1986. "Qullissani

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge.

Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge. Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge. 2 efter hver del af historien. Disse kan drøftes i mindre grupper

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering

Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering TIMI ASIMI EVALUERING Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering Efter 6 uger har de unge TIMI ASIMI deltagere taget store fremskridt både personligt som fysisk. TIMI ASIMI er nu snart halvejs

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Grønlands første Nationale Tandbørstedag 18. april 2007

Grønlands første Nationale Tandbørstedag 18. april 2007 Grønlands første Nationale Tandbørstedag 18. april 2007 En kavalkade af kreative indslag fra tandbørstedagen Forord 1 Tandsundheden i Grønland er ringe. Hvis den skal blive bedre, er det en ubetinget nødvendighed,

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Hele regentparrets program i Grønland. Onsdag den 8. juli. Station Nord

Hele regentparrets program i Grønland. Onsdag den 8. juli. Station Nord Hele regentparrets program i Grønland Onsdag den 8. juli Station Nord Besøg ved Station Nord og Villum Research Station Kl. 12.00 H.M. Dronningen vises rundt på Station Nord og forestår efterfølgende indvielsen

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

NUNATTA ATUAGAATEQARFIA ÅRSBERETNING 2009

NUNATTA ATUAGAATEQARFIA ÅRSBERETNING 2009 NUNATTA ATUAGAATEQARFIA ÅRSBERETNING 2009 Bevilling, udlån og materialebestand Bevilling: kr. 13.655 Udlån: 99.000 Materialebestand: 159.000 PERSONALE Hanne Kristoffersen er flyttet til PI primo januar.

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Naalisagaq Referat. Sumi Sted. Hotel Arctic Ilulissat. Piareersarfiit Centerledermøde 22. november 2014. Sammisaq Emne. Peqataasut Deltagere

Naalisagaq Referat. Sumi Sted. Hotel Arctic Ilulissat. Piareersarfiit Centerledermøde 22. november 2014. Sammisaq Emne. Peqataasut Deltagere Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Naalisagaq Referat Sumi Sted Sammisaq Emne Peqataasut Deltagere

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Ingen børn skal vokse op i fattigdom

Ingen børn skal vokse op i fattigdom De præsenterede resultater er baseret på rapporten: forkortet version Ingen børn skal vokse op i fattigdom Fattigdom og social ulighed i børnehøjde i Grønland Udarbejdet af Cecilia Petrine Pedersen Stine

Læs mere

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. november 2010

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. november 2010 Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. november 2010 CD-PRODUKTION: NR. SAG INDSTILLING 1 I will Furnish Your Sunday Mornings

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe.

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe. Marts 2013 FRI-NYT Nyt fra ledelsen Siden sidst har vi holdt vores fastelavnsfest og eleverne havde en rigtig god aften (se billeder på intra). Skolefodboldstævnet i Gørlev Hallen var også i år godt besøgt.

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Valg til INATSISARTUT

Valg til INATSISARTUT Valg til INATSISARTUT Indhold 1 Valgets grundprincipper.... 4 2 Udskrivelse af valg... 6 3 Hvem kan stille op, hvem kan stemme... 10 4 Valglister og valgkredse.... 16 5 Konstituering.... 24 6 Oversigt

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning Turisme 2011:3 Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 Sammenfatning Flere flypassagerer Færre overnattende gæster Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2010 30.

Læs mere

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Antallet af foretagne legale aborter steg fra 821 i 22 til 869 i 23. Abortraten pr 1. 15-49-årige kvinder var således 6,7. Antallet af aborter har gennem de sidste 15 år

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2007. Katuaq Nuuk

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2007. Katuaq Nuuk Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs Repræsentantskabsmøde 2007 Katuaq Nuuk Endelig dagsorden: 1. Mødets åbning, og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4.

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

LÆS OM: NYHEDSBREV Marts 2010 NR. 2, 2010. Nyhedsbrevet for marts: Vores nye design 2. Status på hjemmesiden 2. Seminaret: Folkesundhed og livsstil 3

LÆS OM: NYHEDSBREV Marts 2010 NR. 2, 2010. Nyhedsbrevet for marts: Vores nye design 2. Status på hjemmesiden 2. Seminaret: Folkesundhed og livsstil 3 NYHEDSBREV Marts 2010 NR. 2, 2010 Billede fra sidste års seminar Nyhedsbrevet for marts: Vores nye design 2 LÆS OM: Status på hjemmesiden 2 Seminaret: Folkesundhed og livsstil 3 Forhandlerrejsen 4 Inatsisartut

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre?

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Undervisningshæfte til filmen Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Omsorgssvigt kræver handling Mange børn er dagligt udsat for omsorgssvigt og i mange tilfælde opdager

Læs mere

NYHEDSBREV DECember 14

NYHEDSBREV DECember 14 NYHEDSBREV DECember 14 Bragende succes for vores show på Grønlands tv Fredag den 10. oktober stod vi for årets store indsamlingsshow på Grønlands tv, KNR. Det blev en på alle måder stor aften, ikke mindst

Læs mere

Skoleseminar i Kommune Kujalleq på baggrund af Midtsvejsevalueringen af Folkeskoleforordningen af 2002

Skoleseminar i Kommune Kujalleq på baggrund af Midtsvejsevalueringen af Folkeskoleforordningen af 2002 Inatsisartut peqqussutaa 2002 meersup naliliiffigineqarnerani inassutaasut aallaavigalugit Kommune Kujallermi atuarfeqarfiup ingerlaqqeriarnissaa pillugu isumasioqatigiinneq Skoleseminar i Kommune Kujalleq

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune Referat fra mødet den 27.01.2015 i Kulturcentret Ruth Trier Jette Thomsen Jørgen Kristensen Benny Pedersen Anette Dahl Nielsen Otto Vinter Tine Brings Brock Jørn

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Boligstrategi Faktarapport - bilag. Grønlands Selvstyre

Boligstrategi Faktarapport - bilag. Grønlands Selvstyre Boligstrategi Faktarapport - bilag Grønlands Selvstyre Maj 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Boligstrategi Faktarapport - bilag Maj 2011

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen

Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen KALAALLIT NUNAATSINNI ANNERSAARNEQ VOLD I GRØNLAND 2 5. N O V E M B E R 2 0 0 9 B O D I L K A R L S H Ø J P O U L S E N Inuusuttut Inatsisartui Ungdomsparlamentet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014. Den selvejende retshjælpsinstitution IKIU

ÅRSBERETNING 2014. Den selvejende retshjælpsinstitution IKIU ÅRSBERETNING 2014 Den selvejende retshjælpsinstitution IKIU INDLEDNING Den Selvejende Retshjælpsinstitution IKIU har nu eksisteret i 5 år. Befolkningen og myndighedernes kendskab til IKIU er øget markant,

Læs mere

Horsens BK RSL CUP 2015. Byder velkommen til U17 M&A

Horsens BK RSL CUP 2015. Byder velkommen til U17 M&A RSL CUP 2015 Byder velkommen til U17 M&A i Horsens Badminton Klub, Sognegårdsvej 1, 8700 Horsens Lørdag den 07. februar 2015, fra kl. 9.00 PROGRAM REV.1 Stævnetelefon: Bo Lynge 2539 9410 Ved afbud på dagen

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik)

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Der foregår en gradvis og positiv udvikling i den ellers så fastlåste debat om bygderne. Dels en begyndende forståelse for, at der er en række byer,

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER

NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER Sted Opgave Kompetencekrav Nanortalik Narsaq kujalleq Ammassivik Aappilattoq Udskiftning/ændring vandledning Brandalarmeringsanlæg Renovering af vandværk Renovering

Læs mere