Hornbæk Idrætsforening Informerer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hornbæk Idrætsforening Informerer"

Transkript

1 Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Marts 2001, 26. årgang 1 Nr. 2

2 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen Kleinsmedevej 11 Næstformand Henrik V. Andersen Harboesvej 11 Kasserer Anne Marie Jørgensen Kleinsmedevej 6 Sekretær Dorthe Lykkegaard Holmegårdsvej 3 Suppleant Lone Schmidt Hattemagervej samt Afdelingsformændene Nye klubhus & Hornbækhallen fax: kontortid: hverdage kl.9-11 Stenstrupvej 3 Gl. klubhus Halinspektør Stig Petersen Mobil Drejervej 15 Hjemmeside: Redaktør: Lone Schmidt Hattemagervej 1 Sats og tryk: A-Print, Bybjergvej 15, 3060 Espergærde OPLAG: 3620 Stof til næste nummer senest lørdag d. 31. marts kl HOVEDAFDELINGEN Generalforsamlingstid. Der er i øjeblikket fuld gang i afdelingernes generalforsamlinger og indtrykket heraf er, at det gennemgående går godt for Hornbæk I.F. s mange og alsidige afdelinger. Foreløbig har en afdeling fået ny formand, idet Stig Rasmussen er blevet afløst af Niels Fritzbøger som formand for Badminton afdelingen. Jeg vil godt benytte lejligheden til at takke Stig for det gode samarbejde og hans arbejde for afdelingen og samtidig byde Niels velkommen som ny formand og i Hovedbestyrelsen, hvor jeg glæder mig til et fortsat godt og konstruktivt samarbejde. Husk, det er vigtigt at deltage i din afdelings generalforsamling, for at få indblik og medindflydelse på afdelingens fremtidige udvikling. Volleyball i 2. division. Der skal lyde et stort til lykke til Volleyball afdelingens damehold, der på fornem vis har sikret sig oprykning til 2. division, så nu er Hornbæk Idrætsforening også flot repræsenteret i divisionsrækkerne og har på dette sportslige område vel også næsten et elitehold på niveau med andre af kommunes såkaldte elitehold inden for andre idrætsgrene. Holdet er næsten identisk med det tidligere stor- og guldhold fra Helsingør og trænes af Flemming Hansen, der også er formand for Volleyball afdelingen. Endnu engang et stort til lykke med oprykningen samt held og lykke fremover. Herrehåndbolden rykker ned. Nogle rykker op, andre ned, og i denne omgang blev det desværre kun til en enkelt sæson i serie 1 for håndboldens herrehold, men jeg er sikker på, at herrerne vil komme godt igen i næste sæson, hvor de således skal spille i serie 2. For dameholdets vedkommende ser det anderledes lysere ud, idet det på nuværende tidspunkt tegner til, at holdet for andet år i træk skal spille oprykningskampe med henblik på oprykning til serie 1 held og lykke med de svære oprykningskampe. Golfklubben har nu passeret 950 medlemmer. Golfklubben er og bliver Hornbæk I.F. s største afdeling, idet man nu har nået det mål, man havde sat sig, nemlig 950 medlemmer, heraf en juniorafdeling på 70 børn og unge, som vi helt Forsidebillede: Vilde spring og en masse flot gymnastik er to af de ting man helt sikkert er garanteret, hvis man tager til gymnastikopvisning i Hornbæk hallen lørdag d.31 marts (Foto: Martin Bubandt Jensen) 2

3 sikkert vil komme til at høre mere til i fremtiden. Der skal lyde et stort til lykke med det, og jeg håber og forventer, at golfklubben også i fremtiden er medlemmernes klub. Det er imponerende, hvad man har formået at skabe på så relativ kort tid. De 950 medlemmer betyder, at golfklubben nu har oprettet venteliste for nye medlemmer, men nærmere herom kan fås ved henvendelse til golfklubbens sekretariat eller på deres nye og flotte hjemmeside på Henvendelse fra DGI. DGI Frederiksborg Amt har i en skrivelse af 28. februar 2001 til Hornbæk Idrætsforening skrevet følgende : Hvordan kan vi forbedre vores samarbejde? Vi har i DGI Frederiksborg Amt kunnet konstatere en stor aktivitetsstigning indenfor vores kerneopgaver (skoler, lejre, turneringer og kurser). Men er det de rigtige opgaver vi løfter, og er kvaliteten i orden? Hvad er jeres vurdering af DGI s aktiviteter og udviklingen i de senere år? Samtidig kunne vi tænke os et samarbejde med flere foreninger om fælles projekter. Vi har i fællesskab lavet idrætsskolen i efterårsferien. Hvad fungerede godt, og Hvilke hurdler måtte vi igennem?, Hvilke andre projekter kunne I tænke jer at vi lavede i fællesskab fremover? Endelig kunne vi tænke os, at vide noget mere om Hornbæk IF. Hvor har foreningen en særlig styrke?, Hvordan trives de forskellige idrætter?, hvordan fungerer samarbejdet mellem idrætterne?, Hvordan ser jeres forening ud om fem år?, og er der områder som udgør barrierer for jeres udviklingsmuligheder i den ønskede retning? Derfor er det vores forhåbning, at I vil have os på besøg en aften, som I vælger, i april måned til en drøftelse af ovennævnte emner! Det er en fordel, hvis foreningen er bredt repræsenteret. Så vil vi forsøge at matche jer! Ovennævnte har forretningsudvalget drøftet på et møde den 1. marts og besluttet at sige ja tak til et fælles møde i Hornbæk, hvor 3 vi sammen med vores hovedbestyrelse og DGI s bestyrelse vil drøfte de forskellige forhold, og hvor vi også fremover kan samarbejde om diverse idrætsaktiviteter m.m. Mødet vil blive afholdt enten den 2. eller 4. april 2001 kl i klubhuset. Nærmere om dette vil blive meddelt i en skrivelse til samtlige underafdelinger, og vi håber og forventer stor tilslutning fra alle afdelingerne. Hovedgeneralforsamling. Husk, der afholdes Hovedgeneralforsamling søndag den 29. april 2001 kl i klubhuset. Mød op og gør din indflydelse gældende. Peter Poulsen Hovedformand Hornbæk Idrætsforening indkalder herved til ordinær HOVEDGENERALFORSAMLING søndag d. 29 april 2001 kl. 10:00 i Klubhuset Dagsordenen er i henhold til vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være hovedformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. I forbindelse med generalforsamlingen, byder Hovedafdelingen på et mindre morgentraktement. Forretningsudvalget

4 BENZIN OG NÆRKØB TIL NETTO PRISER Super 95 oktan efter Fyringsolie lån gratis trailer Udlejning af DVD og video Friskbagt brød Pølser m/mos Hos Kirsten og Lars Hverdage Weekend Ndr. Strandvej 312 Tlf J. Haagen Nielsen Torben Fritzbøger Kollektør for Landbrugslotteriet Kolonial - Dybfrost - Vin - Tobak - Mælk - Aviser - Blade - Gas Sauntevej 22 Hornbæk Tlf Fax

5 Formand Stig Rasmussen (megatech_ Holmenevej 1, Saunte Næstformand Niels Fritzbøger Rødtjørnevej 8, Sekretær Liselotte Kartman Holmevænget 2C, Kasser Eigil Dihver Villingebækvej 10, Banefordeler Poul H. D. Larsen Saunte Bygade 28, Saunte Suppleant Margit Fritzbøger Bødkervej 18, Spilleudvalg Motionistformand Hans Jørgen Beck Ole Piis Vej 4, Seniorformand Lis Garhøj Skovvænget 16B, Juniorformand Christine Bogattke Rosenvænget 20 2th 3000 Helsingør Mette Fritzbøger Rødtjørnevej 8 Turneringsudvalg Anette Christoffersen BADMINTON Formandens farvel Jeg var meget naiv for 4 år siden, da jeg efter opfordring lod mig vælge som suppleant til bestyrelsen i Hornbæk Badminton. Lidet anede jeg, at den siddende formand, Kai Frank, var lovet væk til udlandet. Da han pga. arbejde måtte rejse efterlod han sig en tom formandsstol. Normalt er vedtægter således forfattet, at næstformanden i det tilfælde træder ind på formandens plads - det er vel næstfomandens fornemmeste opgave - men en nærlæsning af vedtægterne gjorde ikke dette muligt. Derfor fik jeg en raketstart i bestyrelsen - direkte ind på førstepladsen som salig Christian Flagstad sagde. Jeg havde lidt erfaring fra bestyrelser i dykkerklub og ejerforening i bagagen som hhv. næst- og formand, men min erfaring fra badminton var meget begrænset. Der satte jeg min lid til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Een af de første store opgaver var klubbens 60 års-jubilæum. Efter at vi havde lagt et budget, blev opgaven udliciteret til Lone Schmidt og Hans Jørgen Beck. Resultatet blev den flotteste badmintonopvisning nogensinde - og jeg fik en datter. Klubben oplevede en lille afmatning, som gjorde en omstrukturering af kontingentbetalingerne nødvendig, så indtægtsnivauet kunne bibeholdes. Desuden slankede vi udgiftssiden noget, så efter et drønende underskud i jubilæumsåret kom der igen sorte tal i regnskabet de følgende år. På trænersiden lå vi underdrejet, da en række kapaciteter stoppede, hvilket kostede seniorholdet og et halvt veteranhold. Nu har vi fået en ny træner og vores juniorer er blevet ældre, så forhåbentlig er vi snart oppe på gammel styrke. Vores juniorspillere har vi altid forsøgt at give de bedste forhold - de har til gengæld kvitteret med nogle flotte resultater. Til slut vil jeg gerne takke alle i klubben og særligt bestyrelsen for at hjælpe mig igennem - især i den første tid. Det er også godt at vide, at den nye bestyrelse er bedre end nogensinde. Held og lykke. Stig Rahbek 5

6 COCKTAIL Turnering Der blev afholdt en Cocktail-turnering lørdag d. 27 januar, med stor succes. Turneringen som var åben for alle, havde god tilslutning og alle baner var i brug. Lis Garhøj s geniale nye system med giftige cocktails, spillekort til at finde med/modspillere, god musik, sløjfer på ketcheren og ukendt spilletid, blev vel modtaget så humøret og spillelysten var i top. Enkelte spillere var dog hæmmet af de mange sløjfer, som ledte tanken hen på fastelavn. Der var også god tilslutning til den efterfølgende spisning og hygge i klubhuset. De opstemte og lykkelige vindere blev hyldet til langvarige klapsalver. MOTIONIST Turnering Hornbæk 1 har afsluttet turnering og kan se tilbage på 2 sejre og 2 knebne nederlag. Hornbæk 2 slutter turneringen med hjemmekamp søndag 11/3, og vil meget gerne føje en sejr til de 3 knebne nederlag. INTERN Turnering Der arbejdes på en CUP-turneringen mellem Veteran og motionisthold, og det ser ud til at blive søndag 25/3 kl , med efterfølgende spisning. Indbydelse kommer snarest. Sjællandsmestre i december, Sandra, Heide og Mathilde(mangler) 6 Amtsmestrene fra d januar Michael, Nicolaj, Stephani, Heidi, Mathilde og Mija, som skal videre og dyste om Landsmesterskaberne.

7 HORNBÆK BÅDEKLUB Formand Henrik Paulsen Hornbækgårdsvej 37 Kasserer Per Thordal Sudergade 12D-2.tv 3000 Helsingør Sekretær / PR Jonna Fritzen Willmoesvej 11 Kølbåde John Gunn Willemoesvej 3A Motorbåde Hans-Erik Nørgaard Toftemosevej 10A Optimister Jens Pedersen Stolemagervej Joller Michael Kørner Løvvænget 18 B Klubhus / materiel Freddie Petersen Hornbæk Bådeklub Havnevej 30 Kantine - klubhus udlejning, nøgleudlevering.& afregning Tove Prahl Horneby Fælledvej 10 Formanden har ordet Nu er det jo vinter og vi har startet teori for optimist og jollesejlerne. Og storbade dag afholder vi inde i Helsingør svømmehal. Vi har godt travlt med at få mandskab på plads til sommer, så hvis du ikke har husket at melde dig til så gør det nu for vi skal al muligt mandskab til at serviceere folk til sommer. Med hensyn til VM Mangler vi sponsorer så hvis i kender nogle der er interesserede i god og sund reklame og gerne vil spytte i kassen Så ring til os. Vi har også brug for mange der vil lære at splejse, så vi kan få noget nyt tovværk til Storebjørn Så husk at komme til Jensens tovværks kursus. Det bliver en begivenhed som I ikke vil glemme. Den 27 marts kl I klubhuset. Nu er de nye Kapsejladsregler 2001 også færdige, så hvis der er hul i kalenderen og der er stemning for det så vil jeg gerne holde et kursus på en aften med de nye ændringer. Ring til mig og tilmeld jer hvis det har interesse. Husk!! Hornbæk Bådeklub er kommet på nettet med optimisterne og jollerne på adressen hht.//communities.msn.dk/hbkoptimistjoller&naventryid=106 Har I en computer kan i se alle de billeder vi har fra i sommers og alle aktiviteter. Ændringerne til de nye kapsejladsregler vil også ligge der. Vi ses Hønse )UHHODQFH)RWRJUDI 0DUWLQ%XEDQGW-HQVHQ 7

8 Sliskeræs Hornbæk Havnefest søndag den 29.juli 2001 Invitation til Sliskeræs, hvor det gælder om på den hurtigste tid, at sejle ud og ringe på den, i havnebassinet, opsatte klokke. Alle firmaer, foreninger, klubber, sammenslutninger, enkelt personer m.m. kan deltage, og det står enhver frit for at reklamere for sig selv med logo eller skrift på fartøjet. Man må også bygge sit fartøj som man vil det kan være alt fra flydende badekar til udhulede elefanter kun fantasien sætter grænsen. Der er dog følgende regler, der skal overholdes: Fartøjets længde må max. være Fartøjets bredde må max. være Fartøjets vægt må max. være ombord. 1,50m dette er bundmål og 30 cm op. 1,00m dette er bundmål og 30 cm op. 300 kg. inkl. det antal personer der er Hornbæk Havnefest udsætter følgende præmier: -det hurtigste fartøj kr ,- -det smukkeste fartøj kr ,- -det mest fantasifulde fartøj kr ,- Tilmelding til Helms Farvehandel senest den 15. juli 2001 eller til undertegnede Med venlig hilsen Hornbæk Havnefest Torben Fritzbøger tlf VIND ET LØBEHJUL - Gode ideer til havnefestens børneaktiviteter efterlyses! - Har du en god idé til en børneaktivitet til Havnefesten den 29. juli? Du har måske, et andet sted, set eller prøvet en bod eller en konkurrence som kunne være sjov at have med ved vores havnefest. Mail dit forslag til inden den 1. maj Vi håber på at få rigtig mange forslag tilsendt, og alle der mailer et forslag, er med i lodtrækningen om et løbehjul. Lodtrækningen om løbehjulet finder sted på selve havnefestdagen søndag den 29. juli Mange hilsner Havnefestkomiteen 8

9 Postadresse: Hornbæk IF Postbox 48 Formand: Ikke besat Kasserer: Betina Porsgaard Ungdomsformand: Steen Nilsson Seniorformand: Peter Østbjerg Damer: Bjørn Hoffmann Sponsorer/Reklame: Henrik Blom Diverse: Kim Porsgaard Sekretær: Peter Clausen FODBOLD MIKROPUT årg hold deltog i B.S.I. CUP i Grydemosehallen, søndag den 4. februar med blandede resultater. Det var kun de berømte små marginaler som skilte os fra at være repræsenteret med HIF1 og HIF3 i finalen. Alle 18 spillere havde en rigtig go søndag hvor alle fik overrakt medaljer for deltagelse i stævnet. Vi glæder os allerede til næste år hvor vi så skal have revanche. VIKING CUP søndag den 11. februar i Helsinge deltog vi med vores 1.hold til deres A-stævne. Her fik vi virkelig modstand fra nogle rigtig gode hold. Vi lagde ud med at tabe 0-4 til Helsinge. Her kom vi aldrig i gang med vores eget spil, så inden vi overhovedet var klar, ja, - så var kampen tabt. Næste kamp var mod Farum som vi slog 2-1 og tredje kamp i stævnet var mod Hørsholm som fik bøllebank med 4-1. Nu kørte endelig vores spil helt optimalt. Nu var der lagt i ovnen til Humlebæk som vi blot skulle slå 1-0 for at komme i semifinalen. MEN; det går ikke altid helt retfærdigt til, så vi tabte med 0-2 i en kamp som vi sagtens kunne have vundet. Vi kunne ikke engang skylde skylden på dommeren!!!!! Vi fik dog bekræftet, at vi kan være med i de store stævner med lutter gode hold og at vi egentlig selv er rigtig go e når det kører for os. AMTSMESTERSKABERNE I DGI-turneringen HIF1 deltog i den afsluttende finalerunde, søndag den 25. februar i St. Lyngby. Vi havde mesterskabet fra sidste sæson at forsvare, så det var med denne byrde på vores skuldre at vi tog hul på denne finalerunde. Første kamp var mod Nivå-Kokkedal 1 hvor alt gik galt. Modstanderen havde 1 (én) chance i hele kampen som de scorede på. Vi havde omkring 10 chancer, men; bolden ville ikke som vi ville, -så det endte 0-1. Anden kamp var mod Snekkersten 1 som efter en meget lige kamp endte 0-0. Tredje og sidste kamp var mod Birkerød 1. Endnu engang en jævnbyrdig kamp hvor vi havde de fleste chancer, men; igen de berømte små marginaler og ingen retfærdighed, så vi endte med at tabe 0-1. Moralen på dette må være, at når man ikke scorer mål, - ja, så kommer man ikke så langt!!!!! -Alle gjorde dog deres bedste og kæmpede bravt, men lige denne søndag gik det ikke som forventet. LALANDIA-træningslejr Holdene tager på træningslejr i week-end en april, for bl.a. at styrke det sociale og kammeratlige samvær. Opbakningen til arrangementet har været stor idet alle spillere, i alt 30 deltagere inkl. ledere/forældre, har tilmeldt sig turen. Referat fra turen dukker op i næste klubblad. Efter denne week-end står vi forhåbentlig godt rustet og velforberedt til udendørs-sæson en. Slutteligt en stor tak til alle forældre for aldrig svigtende deltagelse til træning og kamp i den forgangne vintersæson. En stor velkomst skal også lyde til Leif Høy som bliver tilknyttet holdene som træner når vi starter op udendørs, - det venter vi os meget af!!!!!!! Jørgen Boberg 9

10 Snedker/tømrer kontor værksted Margit Fritzbøger A.R Friisvej 2 Tlf Tlf Hornbæk Stationsvej 11 Service Fjernvarme Naturgas Badeværelser JAN BORG VVS INSTALLATØR Tlf Mobil Støberens Vænge 19 A Murermester Jørn S. Koch - Når der skal mures..! P. Olsensvej 1 mobil BK -revision Registrerede Revisorer Bjarne Kring R dtj rnevej 11, 3100 HornbÊk Tlf

11 Nyt fra ungdomsafdelingen Ungdomsholdene både piger og drenge, har i løbet af vinteren fået spillet en masse indendørs fodbold, og vi har deltaget i DGI s indeturnering, som er blevet afviklet over 3 weekender. Flere hold har også deltaget i enkeltstående stævner rundt om på Sjælland og nogle har været helt på Fyn for at spille fodbold. De indledende runder i DGI s indeturnering er forløbet flot alle hold har ydet en kæmpe indsats og været gode repræsentanter for fodboldafdelingen. Jeg vil også godt benytte lejligheden til at takke for den store forældreopbakning flere har givet udtryk for, at det ved flere af stævnerne nærmest var som om man var på hjemmebane Resultaterne er da heller ikke udeblevet, idet vi havde 4 hold med til amtsmesterskaberne, hvoraf vores drengehold blev en suveræn vinder, og holdet skal nu deltage i sjællandsmesterskabet - stort tillykke til alle finaledeltagerne og specielt til drengeholdet og Kim med det flotte resultat jeg er sikker på, at I også vil klare jer flot til sjællandsmesterskabet. Udendørstræningen er startet for de ældste hold, og de yngre skal nok også snart på græs, lidt afhængig af vejret, vel omkring 1. april, så alle er godt rustet til den kommende sæson. Som en lille forsmag på udendørssæsonen deltager 5 hold i den traditionsrige McDonalds Cup, som arrangeres af Snekkersten IF den 31. marts og 1 april. Vi er også godt i gang med at arrangere årets fodboldtur til Nørhalne Cup i Kristihimmelfartsferien fra onsdag den 23. til søndag den 27. maj en stor international turnering, som sidste år havde deltagelse af 170 hold fra 10 lande. Jeg forventer at vi deltager med 6 hold i år afhængig af hvor stor interessen er. Alle spillere har forhåbentlig fået udleveret invitation, men er man interesseret i at vide mere om Nørhalne Cup, kan man hente en masse information på men er også velkommen til at kontakte mig. Forældre og søskende m.m. er meget velkomne til at deltage på turen. Fodboldens Venner afholder årets kræmmermarked den 16. og 17 juni og her håber jeg på, at vi igen får besøg af vore svenske venner fra sidste år, så vi igen kan få spillet nogle landskampe, men det vil der komme mere information om senere. Jeg glæder mig meget til endnu en sæson, og ser frem til at vi mødes på banen til nogle forhåbentlig spændende og gode kampe og en masse godt kammeratskab. Steen Nilsson Ungdomsformand Hornbæk mangler drengetræner Ungdomsformand Steen Nilsson er fortsat på jagt efter en træner til afdelingens drengehold, årgang 87/88. Yderligere oplysninger kan fås hos Steen Nilsson på telefon Forberedelser i fuld gang Seniorspillerne er i fuld gang med forberedelserne til den kommende sæson, der indledes i weekenden april. Turneringsplaner for alle afdelingens hold kan ses på nettet på adressen klik på resultater og stillinger. I løbet af uge 11 dukker de sidste rækker op. Udover træning to gange ugentlig har forberedelserne indtil videre budt på tre træningskampe og en vellykket træningssamling lørdag 17. februar. Vapnagård er besejret 1-0, Hillerød GI 5-3 og endelig uafgjort 1-1 mod B1903. Åbent hus hos Sportmaster og Sport Direct Sportmaster og Sport Direct inviterer afdelingens medlemmer til Åbent Hus i uge 11 ( marts), hvor man kan købe alle ikke-nedsatte varer med 20% rabat. Det foregår i aftentimerne hos Sportmaster, Stjernegade 16, og de specielle åbningstider er: mandag til torsdag fra samt fredag fra Tilbuddet gælder kun i uge 11 og kun i de nævnte tidsrum. Husk tilmelding til Fodboldskoler Vi skal endnu engang minde om, at tilmeldingen til sommerens fodboldskole i Hornbæk starter onsdag 14. marts på billetnet, og man kan læse mere om skolerne i det magasin, der er uddelt til samtlige ungdomsspillere. 11

12 Fodboldskolerne i Hornbæk er altid en meget populær ting og med god grund, her er det Nikolaj Schlæger der ved en tidligere skole øvede sig på hovedstød. Skolerne kører i uge 27 og har man lyst til at deltage starter billetsalget onsdag d. 14 marts. (Foto: Martin Bubandt Jensen) Lovændring Denne tekst om lovændringer gældende fra 1. januar 2001 har vi lånt på SBU s hjemmeside: 1. Målmandens fire skridts-regel er afskaffet. Den er erstattet af en bestemmelse om, at målmanden højst må holde bolden 6 sekunder, før han frigør den til spil. 6 sekundersreglen er ikke en stopursregel, men man kan tælle 31,32,33,34,35,36. Hvis målmanden slår bolden ned i jorden og griber den igen, er bolden ikke frigjort til spil. (Hånddribling er altså tilladt inden for 6 sekunder). Det er ikke tilladt forsætligt at spærre for målmandens bevægelse. Målmanden skal passe på, at han ikke kommer ud over straffesparksfeltets grænselinjer med bolden i hænderne En voldsom tackling, der rammer modspilleren og bringer hans sikkerhed i fare, betragtes som spil, som i alvorlig grad er utilladeligt, og skal straffes med direkte frispark og udvisning - uanset om tacklingen sættes ind forfra, bagfra eller fra siden. Det er tilladt at tackle i fodbold, herunder glidende tacklinger med et eller begge ben. Begrænsningen knytter sig til måden, hvorpå tacklingen udføres. Hvis en spiller tackler med stor kraft uden kontrol over handlingen (og der er fysisk kontakt) og derved ikke udviser det fornødne hensyn til modspilleren, skal dommeren skride ind med en udvisning. Tidligere blev der lagt stor vægt på om tacklingen blev sat ind bagfra. Nu gælder det alle tacklinger. 3. Begrebet slag på afstand bortfalder, således at et direkte frispark dømt herfor altid tages fra kontaktstedet (eller hvor kontaktstedet ville have været). En målmand i eget straffesparksfelt kaster bolden i hovedet på en angrebsspiller, som befin-

13 der sig uden for straffesparksfeltet, men på banen. Direkte frispark og udvisning. En spiller kaster et i øvrigt korrekt udført indkast med vilje direkte i hovedet på en modspiller. Direkte frispark(straffespark), hvor bolden ramte, og udvisning. 4. En angriber, som befinder sig i offside-position og forlader banen, begår ikke herved en forseelse i sig selv. Men hvis dommeren skønner, at spilleren forlader banen af taktiske grunde og opnår en uretmæssig fordel ved at træde ind igen, skal han advares. Spillerne skal så vidt det er muligt blive på banen. Det fjerner fejltolkninger. Husk den gamle regel: Spil til dommerens fløjte har lydt! 5. En spiller skal udvises, hvis han bruger fornærmende, hånende eller upassende sprog eller tegn. Det er nu beskrevet, at en spiller kan udvises, hvis han viser et upassende tegn, eksempelvis viser fuck-fingeren. Husk! - Bemærkninger af racistisk karakter vurderes som upassende sprogbrug. 6. Ved et indirekte frispark kan der ikke scores mål. Dette gælder, uanset om dommeren har armen i vejret, eller han har glemt at række armen i vejret. Fejl blev tidligere klaret ved at dømme omspark, men denne regel er afskaffet. 7. Hvis to hold i en straffesparkskonkurrence ikke har lige mange spillere til rådighed (på grund af udvisninger, skadede spillere e.l.), skal det hold, som har flest spillere før straffesparkkonkurrencen, reducere antallet, således at der er lige mange spillere til rådighed. I modsætning til tidligere er det nu sikret, at begge hold begynder på anden runde samtidigt, hvis stillingen fortsat er uafgjort. Det er anførerens ansvar at underrette dommeren om nummer og navn på de fravalgte spillere. 8. Hvis en anden spiller end den, dommeren har fået oplyst, sparker et straffespark, skal sparket under alle omstændigheder tages om. Straffespark skal udføres korrekt. 9. Træneren skal tilbage på sin plads, straks efter han har givet en vejledning. Der er kun én ad gangen, som kan give vejledning, og det foregår ikke hele tiden. 13 Alle i det tekniske område (bænken) skal udvise sportslig opførsel. 10. Dommeren kan nægte en spiller fortsat deltagelse i kampen, hvis han skønner, at det er til fare for spilleren selv. På dette område er dommerens myndighed udvidet. Dommeren skal dog altid søge at få en lægelig vurdering, hvis det er muligt. 11. Linjedommeren skal markere for forseelser, som han har bedre udsyn til end dommeren. Udviklingen går mod, at linjedommeren skal have større beføjelser. Det er fortsat dommeren, som har den endelige afgørelse, hvorfor der også her er grund til at huske den gamle regel: Spil til dommerens fløjte lyder! 12. Det er ikke tilladt at reklamere på spillepladsen i det tekniske område og/eller i målet. Det er heller ikke tilladt at reklamere på banen. Retningslinjerne i uddrag: Læs dem i håndbogen. Det betragtes som usportslig opførsel og skal straffes med en advarsel, hvis en spiller: Søger at opnå en uberettiget fordel Søger at provokere en modspiller til at overtræde reglerne Søger af forhale tiden I jubel efter at have scoret et mål overskrider de almindelige grænser for opførsel på en fodboldbane. Dommeren skal skride effektivt ind med passende følgestraf over for spillere, som i nærkampe overdrevent anvender arme og hænder til at holde eller puffe en modspiller. Specielt skal det ved hurtigt indgreb sikres, at situationen ikke får lov til at udvikle sig. Dommeren skal efter sit skøn i begge halvlege kompensere for den tid, som mistes på grund af: Udskiftning(er) Vurdering af skader Fjernelse af spillere fra banen Forhaling af tiden Anden årsag. Det er alene dommerens skøn over den tabte tid, som er afgørende... Copyright Sjællands Boldspil-Union

14 Hornbæk Installationsforretning A/S Ahrendt-Jensen & Søn... Havnevej 6, Telefax Alt i elektriske anlæg Hvidevareservice EDB-installationer TV og antenner Simon Jørgensen & Søn A/S Tømrer- og snedkerfirma Agernvej Kvistgård Anette Nielsen MANDAG LUKKET Stil krav. Det gør vi 5 % dividende HORNBÆK Sauntevej

15 Træner, førstehold Brian Clemmensen, Horsensvej 3, 3000 Helsingør (benyt helst mobil). Trænere, andethold Steen Jørgensen, Sabroesvej 13 A, 1 th., 3000 Helsingør Simon Olsen, Broloftet 74, 3140 Ålsgårde Træner, målmænd Jørgen Kamstrup, Pilevang 21, 3250 Gilleleje Massør Christine Bogattke, Rosenvænget 20, 2 th., 3000 Helsingør Holdledere, førstehold Lars Leo Jensen, Sauntevænget 3, Christel Flyger, Munkeruphave 1, 3120 Dronningmølle Holdledere, old boys hold 1 Jens Andersen, Drachmannsvej, Jan Andersen, Kirkevej, Holdleder, old boys hold 2 Jesper Lorensen, Uranusvej 1, Holdleder, veteran Jens Åge Sørensen, Sauntevej 38, Træner, damer Bjørn Hoffmann, Hornebyvej, Holdleder, damer Jeannett Rantzau, Kobbersmedevej 13, Tøj og rekvisitter Otto Jørgensen, Bretagnevej 3, Bussen Henning Jørgensen, Kleinsmedevej 6, Sponsor/Reklame Henrik Blom, P.S. Krøyersvej 4, John Larsen, Plantagevej 17 B, Tøjvask Inge Pedersen, Karetmagervej 17, Trænere og Ledere Joe Johnston, Ndr. Strandvej 343, 1, Stig Petersen, Drejervej 15, Medlemsregistrering Margit Andersen, Hegnet 3, 3000 Helsingør Ynglinge årgang Se under senior. Junior årgang Kim Porsgaard, Sauntevænget 35, Drenge årgang 87-88? Lilleput årgang Rolf Thorngaard, Skovkrogen 7, 2920 Charlottenlund arb Steen Nilsson, Løvvænget 29 b, arb Lilleput Piger Bjørn Hoffmann, Hornebyvej, Tanja Mlynek, Sauntevej 71 a, Miniput årgang 91 Jørgen Olsen, Bødker 2, arb Miniput årgang 92 Henrik Kristensen, Hornebyvej 30, c/o Ingemann Olsen, arb Mikroput årgang 93 Jørgen Boberg, Kleinsmedevej 9, Leif Høy, Løvvænget 12, Anne Marsengo, Holmevænget 3 a, Mikroput årgang 94 Fritz Nielsen, Hattemagervej 13, Carsten Nielsen, Spicavej 25, Poder årgang 95 og yngre? 15

16 Ingen dameseniorhold i år Desværre har vi måttet nedlægge holdet i år. Det er sådan, at vi gennem de sidste år har været ganske få spillere eller rettere kun lige nok. I år har det så set rigtig sløjt ud. Eftersom vi fra naturens side, endnu er det eneste køn, der kan bringe børn til verden, har vi mistet et par spillere af denne grund. En enkelt har valgt at rejse syd på, og endnu én har valgt at prioritere studierne højere i år. Når vi mister så mange ud af vores i forvejen smalle trup, har vi valgt at nedlægge holdet. Hvis der skulle være én, der sidder klar med en masse nye spillere, og en masse initiativ til at køre holdet videre, er i meget velkommen til at kontakte mig, vi er stadig nogle stykker der godt vil spille. Til slut en tak til samtlige spillere, der har støttet op omkring holdet. I har virkelig været trofaste, og i har gjort jeres til, at fodboldholdet har eksisteret, så længe som det har. Selvfølgelig også en tak til Bjørn, der trods manglende spillere, stadig har villet træne os (vi glemmer ikke de utallige omgange du skylder for at køre bødekassen i sænk, samt det manglende hjemmestrikkede halstørklæde til Spritteline). Fodboldtræner søges Til fodboldafdelingens drengehold (årgang 87/88) i Hornbæk søger vi en træner. Det forventes, at der trænes 2 gange ugentligt a ca. 1½ times varighed og der spilles kamp en gang om ugen. Vi kan ikke tilbyde en stor løn, men vore gode faciliteter, vores velfungerede klub og vores friske drenge, samt stor forældreopbakning kan måske bære en del af lønnen i sig selv. Fodboldafdelingen kan tilbyde alle træner- og lederkurser og der er altid stor opbakning til deltagelse i diverse stævner. Hvis du har interesse i at høre mere om trænerjobbet kan du kontakte ungdomsformand Steen Nilsson på tlf / arb eller Jeannett Rantzau 16 Hornbæks nye 1. holdstræner Brian Clemmensen er sammen med sit hold i fuld gang med forberedelserne til årets sæson, som starter d. 7 april i en udekamp mod Søllerød. (Foto: Martin Bubandt Jensen)

17 FODBOLDENs VENNER Formand Stig Petersen Drejervej 15 Mobil: Arb: Kasserer Gitte Pedersen Hornebyvej 40 Arb: Sekretær Steen Nilsson Løvvænget 29 B Mobil: Arb: Best. Medlemmer John Sørensen Toftemosevej 7a Fodboldens Venner holder generalforsamling den 17. marts 2001 kl i klubhuset. Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Fremlæggelse af regnskab 4) Fastsættelse af kontingent 5) Indkomne forslag (Sendes til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen) 6) Valg Følgende er på valg: Gitte Petersen (modtager genvalg) Marianne Rasmussen (modtager ikke genvalg) John Sørensen (modtager genvalg) Poul Volter (modtager genvalg) 7) Eventuelt Steen Jørgensen Hornebyvej 38 B Mobil: Poul Wolter Toftemosevej 33 Kræmmermarked Marianne Rasmussen Hornebyvej 64 Arb: John Larsen Plantagevej 17 B Arb: Fodboldens Venners årlige udendørs kræmmermarked afholdes i år den 16. og 17. juni. Pris kr. 90 pr. facademeter (min. 3 m.) Staderne er 7 m dybe. El kr Interesserede kræmmere kan henvende sig: Steen Jørgensen eller John Larsen

18 Næstformand Ellen Jørgensen Skovvej 2 Kasserer Michael Kørner Løvvænget 18 B Sekretær Thomas Jørgensen Holmegårdsvej 21 Best. Medlem Lone Bruun Holmegårdsvej 18 Aktivitetskalender Marts. Christiansborg-tur. Særrundvisning i De Kongelige Repræsentationslokaler med hovedvægten lagt på Riddersalen/ gobelinerne. Vi mødes i Snapstinget kl til buffet. Pris pr. person 150,- kr. incl. Moms. I skrivende stund arbejdes der på, at finde et sted, hvor vi kan samles bag efter, for at snakke om oplevelsen over et glas øl vin eller vand. 1. April. Generalforsamling. Vi mødes i Hornbæk Hallens mødelokale på 2. sal kl , til morgenbord. 28. April. Jazz - aften. Program herom senere. 19. Maj. Golf på Havreholm. Vi mødes i Hornbæk Hallen til morgenmad kl. 9.00, Sekretæren. Best. Medlem Henning Andersen Hornebyvej 59 18

19 Klubhus : Per Bjørnsvej 20 Bestyrelse: Formand Christian Skands Karetmagervej 19 (Adm. & koordination ) Kasserer Flemming Nielsen Frederiksværksgade 99a st Hillerød ( Økonomi ) GEDDEN Klubmestrene På generalforsamlingen den 9. februar fik årets klubmestre overrakt pokalerne af Bent Bæk som i den anledning var repræsentant for Hornbæk Vandværk. Henning Blom er den 8. klubmester i GEDDEN og det er anden gang i træk at han får overrakt den pokal som Hornbæk Vandværk har sponsoreret. I år har der for første gang også været et juniorklubmesterskab. Som den første juniorklubmester fik Mads Rasmussen overrakt den nye og meget flotte pokal som ligeledes er sponsoreret af Hornbæk Vandværk. Der skal herfra lyde et stort tillykke til begge klubmestre og et tak til Hornbæk Vandværk for de flotte pokaler. Best. medl. Erik Ibsen Ll. Ewaldsvej 3 ( Klubhus ) Best. medl. Henning Blom Nielsen Kobbersmedevej 13 ( Arrangementer ) Best. medl. Jacob Thorman Mads Holmsvej 38c 2 th Helsingør ( Klubmesterskab ) Best. medl. Thomas Ratzlaff Torvegade 5D Helsingør ( Udsætninger ) Best. medl. Bjørn Andersen Søvænget 23 ( Klubture ) Internet gedden 19

20 Engholmvej 3 Tlf.: Fax Forsikringsarbejde Alm. Termoruder Energi Termoruder Reparationsarbejde Fortsatsruder Alm. Glassalg * Kvistgaard Tæppemarked Kongevejen Kvistgård Tlf Inspiration til gulve DANSK SIKKERHEDS SERVICE Nordsjællands største Vagt og Alarm firma Vagtsikring - Tyverisikring tlf Fax NærKØB Havnen * HAVNEKIOSKEN * Hornbæk Byens eneste rigtige slikbutik! Ta -selv-slik (75 boxe) - Hjemmelavet chokolade og flødeboller Is - øl/vand - Tobak - Konfekture - Aviser - Ugeblade - Telekort Taletidskort - Skrabelodder - Varelotteriet - Renseservice Nordkystens største bladudvalg Tef.: Fax:

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Hornbæk Idrætsforening Informerer April 2003, 28. årgang Nr. 3 1 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Løvvænget 16, E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand H.H.

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Oktober 2001, 26. årgang 1 Nr. 8 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 9 november 2003 28. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11

Læs mere

HORNBÆK CUP 2014. Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2014 39. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

HORNBÆK CUP 2014. Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2014 39. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD HORNBÆK CUP 2014 Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2014 39. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen Badminton HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen,

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 4 juni 2011 36. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 4 juni 2011 36. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 4 juni 2011 36. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget 16,

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2012 37. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2012 37. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2012 37. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen HORNBÆK IDRÆTSFORENING ØNSKER ALLE ET GODT OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR HIF Hovedbestyrelse

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 oktober 2012 37. årgang

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 oktober 2012 37. årgang Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 oktober 2012 37. årgang Hovedafdelingen Badminton HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget 16, peterp@danskmetal.dk

Læs mere

HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 6 September 2014 39. årgang

HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 6 September 2014 39. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 6 September 2014 39. årgang Hovedafdelingen Badminton HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Løvvænget 16, Tlf.:

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 3 april 2010 35. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 3 april 2010 35. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Naturprojektet Hornbæk Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 3 april 2010 35. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.:

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

riposten Håndbold Klubblad for Stautrup IF nr. 1 36. årgang februar 2013

riposten Håndbold Klubblad for Stautrup IF nr. 1 36. årgang februar 2013 riposten Klubblad for Stautrup IF nr. 1 36. årgang februar 2013 Håndbold Over 130 børn spiller minihåndbold i Stavtrup. Her er de kommende U10-spillere fra 2004. Læs mere på side 26 2 riposten februar

Læs mere

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab.

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. &DECEMBER 2004 33 Blåt hvidt B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2004 INDHOLD Formandens

Læs mere

&FORÅR 2006. Pigerne her stiller gerne op til fotografering.

&FORÅR 2006. Pigerne her stiller gerne op til fotografering. &FORÅR 2006 33 Blåt hvidt Pigerne her stiller gerne op til fotografering. 2 BLÅT OG HVIDT FORÅR 2006 INDHOLD Så ruller bolden igen...3 Generalforsamling med livlig debat...4 Nekrologer...7 Morten hører

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang Dorthe Larsen og den lokale Keld Petersen på scenen ved operakoncerten på den gamle sportsplads FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton.

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1 31. årgang Nr. 2 juni 2008 En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. B r a b r a n d I d r æ t s f o r e n i n g BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side

Læs mere

Blåt hvidt & SEPTEMBER 2004

Blåt hvidt & SEPTEMBER 2004 &SEPTEMBER 2004 33 Blåt hvidt Martin Dinger Larsen bliver ny sportschef i B.1901 fra årsskiftet. Han afløser Finn Petersen, som bliver formand for ungdomsudvalget. Niels Hornstrup til pigeafdelingen og

Læs mere

bjergposten Nr. 2 Medlemsblad for Christiansbjerg I.F.

bjergposten Nr. 2 Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Bjergposten vil også være at finde på vores hjemmeside WWW.CIF.DK og her er det også muligt at tilmelde sig en liste, for automatisk modtagelse af Bjergposten

Læs mere

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING F G A KONTAKTLINSEN GYMNASTIKFORENING 4 / November 2011 43. Årgang HANGARFEST I SIGTE Sæt kryds i kalenderen 31. august OG 1.-2. september 2012 FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK

Læs mere

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26.

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26. VI BORG 67-nyt April 2009-26. årgang Her Viborg B67s nyvalgte bestyrelse: Forrest fra venstre: Preben Graversen (klubhusformand), Daniel Andersen (hovedformand), Jørgen Christensen (sekretær) Bagest fra

Læs mere

NYT. Hestemarked.dk. ammel. U15 drenge jyske mestre. www. NYHED: Mit barnebarn og jeg 2-4 år. Se mere om arrangementet på side 10-11

NYT. Hestemarked.dk. ammel. U15 drenge jyske mestre. www. NYHED: Mit barnebarn og jeg 2-4 år. Se mere om arrangementet på side 10-11 Specialsektion til FavrskovPosten 3. august 2010 - uge 31 NYT SVØMNING BADMINTON GYMNASTIK FODBOLD LØB & MOTION VOLLEYBALL KARATE HÅNDBOLD MOTION UNGE ÆLDRE NR. 59 August 2010 U15 drenge jyske mestre Efter

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr. 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk En tenniscamp er ikke bare tennis, men også tid til fordybelse - som her, hvor Sophie plukker kløver... NÆSTVED TENNIS KLUB Nygårdsvej 102, 4700

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgc@tiscali.dk Sekretariatet/ Golf Manager: Michael Klose

Læs mere