Hornbæk Idrætsforening Informerer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hornbæk Idrætsforening Informerer"

Transkript

1 Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Marts 2001, 26. årgang 1 Nr. 2

2 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen Kleinsmedevej 11 Næstformand Henrik V. Andersen Harboesvej 11 Kasserer Anne Marie Jørgensen Kleinsmedevej 6 Sekretær Dorthe Lykkegaard Holmegårdsvej 3 Suppleant Lone Schmidt Hattemagervej samt Afdelingsformændene Nye klubhus & Hornbækhallen fax: kontortid: hverdage kl.9-11 Stenstrupvej 3 Gl. klubhus Halinspektør Stig Petersen Mobil Drejervej 15 Hjemmeside: Redaktør: Lone Schmidt Hattemagervej 1 Sats og tryk: A-Print, Bybjergvej 15, 3060 Espergærde OPLAG: 3620 Stof til næste nummer senest lørdag d. 31. marts kl HOVEDAFDELINGEN Generalforsamlingstid. Der er i øjeblikket fuld gang i afdelingernes generalforsamlinger og indtrykket heraf er, at det gennemgående går godt for Hornbæk I.F. s mange og alsidige afdelinger. Foreløbig har en afdeling fået ny formand, idet Stig Rasmussen er blevet afløst af Niels Fritzbøger som formand for Badminton afdelingen. Jeg vil godt benytte lejligheden til at takke Stig for det gode samarbejde og hans arbejde for afdelingen og samtidig byde Niels velkommen som ny formand og i Hovedbestyrelsen, hvor jeg glæder mig til et fortsat godt og konstruktivt samarbejde. Husk, det er vigtigt at deltage i din afdelings generalforsamling, for at få indblik og medindflydelse på afdelingens fremtidige udvikling. Volleyball i 2. division. Der skal lyde et stort til lykke til Volleyball afdelingens damehold, der på fornem vis har sikret sig oprykning til 2. division, så nu er Hornbæk Idrætsforening også flot repræsenteret i divisionsrækkerne og har på dette sportslige område vel også næsten et elitehold på niveau med andre af kommunes såkaldte elitehold inden for andre idrætsgrene. Holdet er næsten identisk med det tidligere stor- og guldhold fra Helsingør og trænes af Flemming Hansen, der også er formand for Volleyball afdelingen. Endnu engang et stort til lykke med oprykningen samt held og lykke fremover. Herrehåndbolden rykker ned. Nogle rykker op, andre ned, og i denne omgang blev det desværre kun til en enkelt sæson i serie 1 for håndboldens herrehold, men jeg er sikker på, at herrerne vil komme godt igen i næste sæson, hvor de således skal spille i serie 2. For dameholdets vedkommende ser det anderledes lysere ud, idet det på nuværende tidspunkt tegner til, at holdet for andet år i træk skal spille oprykningskampe med henblik på oprykning til serie 1 held og lykke med de svære oprykningskampe. Golfklubben har nu passeret 950 medlemmer. Golfklubben er og bliver Hornbæk I.F. s største afdeling, idet man nu har nået det mål, man havde sat sig, nemlig 950 medlemmer, heraf en juniorafdeling på 70 børn og unge, som vi helt Forsidebillede: Vilde spring og en masse flot gymnastik er to af de ting man helt sikkert er garanteret, hvis man tager til gymnastikopvisning i Hornbæk hallen lørdag d.31 marts (Foto: Martin Bubandt Jensen) 2

3 sikkert vil komme til at høre mere til i fremtiden. Der skal lyde et stort til lykke med det, og jeg håber og forventer, at golfklubben også i fremtiden er medlemmernes klub. Det er imponerende, hvad man har formået at skabe på så relativ kort tid. De 950 medlemmer betyder, at golfklubben nu har oprettet venteliste for nye medlemmer, men nærmere herom kan fås ved henvendelse til golfklubbens sekretariat eller på deres nye og flotte hjemmeside på Henvendelse fra DGI. DGI Frederiksborg Amt har i en skrivelse af 28. februar 2001 til Hornbæk Idrætsforening skrevet følgende : Hvordan kan vi forbedre vores samarbejde? Vi har i DGI Frederiksborg Amt kunnet konstatere en stor aktivitetsstigning indenfor vores kerneopgaver (skoler, lejre, turneringer og kurser). Men er det de rigtige opgaver vi løfter, og er kvaliteten i orden? Hvad er jeres vurdering af DGI s aktiviteter og udviklingen i de senere år? Samtidig kunne vi tænke os et samarbejde med flere foreninger om fælles projekter. Vi har i fællesskab lavet idrætsskolen i efterårsferien. Hvad fungerede godt, og Hvilke hurdler måtte vi igennem?, Hvilke andre projekter kunne I tænke jer at vi lavede i fællesskab fremover? Endelig kunne vi tænke os, at vide noget mere om Hornbæk IF. Hvor har foreningen en særlig styrke?, Hvordan trives de forskellige idrætter?, hvordan fungerer samarbejdet mellem idrætterne?, Hvordan ser jeres forening ud om fem år?, og er der områder som udgør barrierer for jeres udviklingsmuligheder i den ønskede retning? Derfor er det vores forhåbning, at I vil have os på besøg en aften, som I vælger, i april måned til en drøftelse af ovennævnte emner! Det er en fordel, hvis foreningen er bredt repræsenteret. Så vil vi forsøge at matche jer! Ovennævnte har forretningsudvalget drøftet på et møde den 1. marts og besluttet at sige ja tak til et fælles møde i Hornbæk, hvor 3 vi sammen med vores hovedbestyrelse og DGI s bestyrelse vil drøfte de forskellige forhold, og hvor vi også fremover kan samarbejde om diverse idrætsaktiviteter m.m. Mødet vil blive afholdt enten den 2. eller 4. april 2001 kl i klubhuset. Nærmere om dette vil blive meddelt i en skrivelse til samtlige underafdelinger, og vi håber og forventer stor tilslutning fra alle afdelingerne. Hovedgeneralforsamling. Husk, der afholdes Hovedgeneralforsamling søndag den 29. april 2001 kl i klubhuset. Mød op og gør din indflydelse gældende. Peter Poulsen Hovedformand Hornbæk Idrætsforening indkalder herved til ordinær HOVEDGENERALFORSAMLING søndag d. 29 april 2001 kl. 10:00 i Klubhuset Dagsordenen er i henhold til vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være hovedformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. I forbindelse med generalforsamlingen, byder Hovedafdelingen på et mindre morgentraktement. Forretningsudvalget

4 BENZIN OG NÆRKØB TIL NETTO PRISER Super 95 oktan efter Fyringsolie lån gratis trailer Udlejning af DVD og video Friskbagt brød Pølser m/mos Hos Kirsten og Lars Hverdage Weekend Ndr. Strandvej 312 Tlf J. Haagen Nielsen Torben Fritzbøger Kollektør for Landbrugslotteriet Kolonial - Dybfrost - Vin - Tobak - Mælk - Aviser - Blade - Gas Sauntevej 22 Hornbæk Tlf Fax

5 Formand Stig Rasmussen (megatech_ Holmenevej 1, Saunte Næstformand Niels Fritzbøger Rødtjørnevej 8, Sekretær Liselotte Kartman Holmevænget 2C, Kasser Eigil Dihver Villingebækvej 10, Banefordeler Poul H. D. Larsen Saunte Bygade 28, Saunte Suppleant Margit Fritzbøger Bødkervej 18, Spilleudvalg Motionistformand Hans Jørgen Beck Ole Piis Vej 4, Seniorformand Lis Garhøj Skovvænget 16B, Juniorformand Christine Bogattke Rosenvænget 20 2th 3000 Helsingør Mette Fritzbøger Rødtjørnevej 8 Turneringsudvalg Anette Christoffersen BADMINTON Formandens farvel Jeg var meget naiv for 4 år siden, da jeg efter opfordring lod mig vælge som suppleant til bestyrelsen i Hornbæk Badminton. Lidet anede jeg, at den siddende formand, Kai Frank, var lovet væk til udlandet. Da han pga. arbejde måtte rejse efterlod han sig en tom formandsstol. Normalt er vedtægter således forfattet, at næstformanden i det tilfælde træder ind på formandens plads - det er vel næstfomandens fornemmeste opgave - men en nærlæsning af vedtægterne gjorde ikke dette muligt. Derfor fik jeg en raketstart i bestyrelsen - direkte ind på førstepladsen som salig Christian Flagstad sagde. Jeg havde lidt erfaring fra bestyrelser i dykkerklub og ejerforening i bagagen som hhv. næst- og formand, men min erfaring fra badminton var meget begrænset. Der satte jeg min lid til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Een af de første store opgaver var klubbens 60 års-jubilæum. Efter at vi havde lagt et budget, blev opgaven udliciteret til Lone Schmidt og Hans Jørgen Beck. Resultatet blev den flotteste badmintonopvisning nogensinde - og jeg fik en datter. Klubben oplevede en lille afmatning, som gjorde en omstrukturering af kontingentbetalingerne nødvendig, så indtægtsnivauet kunne bibeholdes. Desuden slankede vi udgiftssiden noget, så efter et drønende underskud i jubilæumsåret kom der igen sorte tal i regnskabet de følgende år. På trænersiden lå vi underdrejet, da en række kapaciteter stoppede, hvilket kostede seniorholdet og et halvt veteranhold. Nu har vi fået en ny træner og vores juniorer er blevet ældre, så forhåbentlig er vi snart oppe på gammel styrke. Vores juniorspillere har vi altid forsøgt at give de bedste forhold - de har til gengæld kvitteret med nogle flotte resultater. Til slut vil jeg gerne takke alle i klubben og særligt bestyrelsen for at hjælpe mig igennem - især i den første tid. Det er også godt at vide, at den nye bestyrelse er bedre end nogensinde. Held og lykke. Stig Rahbek 5

6 COCKTAIL Turnering Der blev afholdt en Cocktail-turnering lørdag d. 27 januar, med stor succes. Turneringen som var åben for alle, havde god tilslutning og alle baner var i brug. Lis Garhøj s geniale nye system med giftige cocktails, spillekort til at finde med/modspillere, god musik, sløjfer på ketcheren og ukendt spilletid, blev vel modtaget så humøret og spillelysten var i top. Enkelte spillere var dog hæmmet af de mange sløjfer, som ledte tanken hen på fastelavn. Der var også god tilslutning til den efterfølgende spisning og hygge i klubhuset. De opstemte og lykkelige vindere blev hyldet til langvarige klapsalver. MOTIONIST Turnering Hornbæk 1 har afsluttet turnering og kan se tilbage på 2 sejre og 2 knebne nederlag. Hornbæk 2 slutter turneringen med hjemmekamp søndag 11/3, og vil meget gerne føje en sejr til de 3 knebne nederlag. INTERN Turnering Der arbejdes på en CUP-turneringen mellem Veteran og motionisthold, og det ser ud til at blive søndag 25/3 kl , med efterfølgende spisning. Indbydelse kommer snarest. Sjællandsmestre i december, Sandra, Heide og Mathilde(mangler) 6 Amtsmestrene fra d januar Michael, Nicolaj, Stephani, Heidi, Mathilde og Mija, som skal videre og dyste om Landsmesterskaberne.

7 HORNBÆK BÅDEKLUB Formand Henrik Paulsen Hornbækgårdsvej 37 Kasserer Per Thordal Sudergade 12D-2.tv 3000 Helsingør Sekretær / PR Jonna Fritzen Willmoesvej 11 Kølbåde John Gunn Willemoesvej 3A Motorbåde Hans-Erik Nørgaard Toftemosevej 10A Optimister Jens Pedersen Stolemagervej Joller Michael Kørner Løvvænget 18 B Klubhus / materiel Freddie Petersen Hornbæk Bådeklub Havnevej 30 Kantine - klubhus udlejning, nøgleudlevering.& afregning Tove Prahl Horneby Fælledvej 10 Formanden har ordet Nu er det jo vinter og vi har startet teori for optimist og jollesejlerne. Og storbade dag afholder vi inde i Helsingør svømmehal. Vi har godt travlt med at få mandskab på plads til sommer, så hvis du ikke har husket at melde dig til så gør det nu for vi skal al muligt mandskab til at serviceere folk til sommer. Med hensyn til VM Mangler vi sponsorer så hvis i kender nogle der er interesserede i god og sund reklame og gerne vil spytte i kassen Så ring til os. Vi har også brug for mange der vil lære at splejse, så vi kan få noget nyt tovværk til Storebjørn Så husk at komme til Jensens tovværks kursus. Det bliver en begivenhed som I ikke vil glemme. Den 27 marts kl I klubhuset. Nu er de nye Kapsejladsregler 2001 også færdige, så hvis der er hul i kalenderen og der er stemning for det så vil jeg gerne holde et kursus på en aften med de nye ændringer. Ring til mig og tilmeld jer hvis det har interesse. Husk!! Hornbæk Bådeklub er kommet på nettet med optimisterne og jollerne på adressen hht.//communities.msn.dk/hbkoptimistjoller&naventryid=106 Har I en computer kan i se alle de billeder vi har fra i sommers og alle aktiviteter. Ændringerne til de nye kapsejladsregler vil også ligge der. Vi ses Hønse )UHHODQFH)RWRJUDI 0DUWLQ%XEDQGW-HQVHQ 7

8 Sliskeræs Hornbæk Havnefest søndag den 29.juli 2001 Invitation til Sliskeræs, hvor det gælder om på den hurtigste tid, at sejle ud og ringe på den, i havnebassinet, opsatte klokke. Alle firmaer, foreninger, klubber, sammenslutninger, enkelt personer m.m. kan deltage, og det står enhver frit for at reklamere for sig selv med logo eller skrift på fartøjet. Man må også bygge sit fartøj som man vil det kan være alt fra flydende badekar til udhulede elefanter kun fantasien sætter grænsen. Der er dog følgende regler, der skal overholdes: Fartøjets længde må max. være Fartøjets bredde må max. være Fartøjets vægt må max. være ombord. 1,50m dette er bundmål og 30 cm op. 1,00m dette er bundmål og 30 cm op. 300 kg. inkl. det antal personer der er Hornbæk Havnefest udsætter følgende præmier: -det hurtigste fartøj kr ,- -det smukkeste fartøj kr ,- -det mest fantasifulde fartøj kr ,- Tilmelding til Helms Farvehandel senest den 15. juli 2001 eller til undertegnede Med venlig hilsen Hornbæk Havnefest Torben Fritzbøger tlf VIND ET LØBEHJUL - Gode ideer til havnefestens børneaktiviteter efterlyses! - Har du en god idé til en børneaktivitet til Havnefesten den 29. juli? Du har måske, et andet sted, set eller prøvet en bod eller en konkurrence som kunne være sjov at have med ved vores havnefest. Mail dit forslag til inden den 1. maj Vi håber på at få rigtig mange forslag tilsendt, og alle der mailer et forslag, er med i lodtrækningen om et løbehjul. Lodtrækningen om løbehjulet finder sted på selve havnefestdagen søndag den 29. juli Mange hilsner Havnefestkomiteen 8

9 Postadresse: Hornbæk IF Postbox 48 Formand: Ikke besat Kasserer: Betina Porsgaard Ungdomsformand: Steen Nilsson Seniorformand: Peter Østbjerg Damer: Bjørn Hoffmann Sponsorer/Reklame: Henrik Blom Diverse: Kim Porsgaard Sekretær: Peter Clausen FODBOLD MIKROPUT årg hold deltog i B.S.I. CUP i Grydemosehallen, søndag den 4. februar med blandede resultater. Det var kun de berømte små marginaler som skilte os fra at være repræsenteret med HIF1 og HIF3 i finalen. Alle 18 spillere havde en rigtig go søndag hvor alle fik overrakt medaljer for deltagelse i stævnet. Vi glæder os allerede til næste år hvor vi så skal have revanche. VIKING CUP søndag den 11. februar i Helsinge deltog vi med vores 1.hold til deres A-stævne. Her fik vi virkelig modstand fra nogle rigtig gode hold. Vi lagde ud med at tabe 0-4 til Helsinge. Her kom vi aldrig i gang med vores eget spil, så inden vi overhovedet var klar, ja, - så var kampen tabt. Næste kamp var mod Farum som vi slog 2-1 og tredje kamp i stævnet var mod Hørsholm som fik bøllebank med 4-1. Nu kørte endelig vores spil helt optimalt. Nu var der lagt i ovnen til Humlebæk som vi blot skulle slå 1-0 for at komme i semifinalen. MEN; det går ikke altid helt retfærdigt til, så vi tabte med 0-2 i en kamp som vi sagtens kunne have vundet. Vi kunne ikke engang skylde skylden på dommeren!!!!! Vi fik dog bekræftet, at vi kan være med i de store stævner med lutter gode hold og at vi egentlig selv er rigtig go e når det kører for os. AMTSMESTERSKABERNE I DGI-turneringen HIF1 deltog i den afsluttende finalerunde, søndag den 25. februar i St. Lyngby. Vi havde mesterskabet fra sidste sæson at forsvare, så det var med denne byrde på vores skuldre at vi tog hul på denne finalerunde. Første kamp var mod Nivå-Kokkedal 1 hvor alt gik galt. Modstanderen havde 1 (én) chance i hele kampen som de scorede på. Vi havde omkring 10 chancer, men; bolden ville ikke som vi ville, -så det endte 0-1. Anden kamp var mod Snekkersten 1 som efter en meget lige kamp endte 0-0. Tredje og sidste kamp var mod Birkerød 1. Endnu engang en jævnbyrdig kamp hvor vi havde de fleste chancer, men; igen de berømte små marginaler og ingen retfærdighed, så vi endte med at tabe 0-1. Moralen på dette må være, at når man ikke scorer mål, - ja, så kommer man ikke så langt!!!!! -Alle gjorde dog deres bedste og kæmpede bravt, men lige denne søndag gik det ikke som forventet. LALANDIA-træningslejr Holdene tager på træningslejr i week-end en april, for bl.a. at styrke det sociale og kammeratlige samvær. Opbakningen til arrangementet har været stor idet alle spillere, i alt 30 deltagere inkl. ledere/forældre, har tilmeldt sig turen. Referat fra turen dukker op i næste klubblad. Efter denne week-end står vi forhåbentlig godt rustet og velforberedt til udendørs-sæson en. Slutteligt en stor tak til alle forældre for aldrig svigtende deltagelse til træning og kamp i den forgangne vintersæson. En stor velkomst skal også lyde til Leif Høy som bliver tilknyttet holdene som træner når vi starter op udendørs, - det venter vi os meget af!!!!!!! Jørgen Boberg 9

10 Snedker/tømrer kontor værksted Margit Fritzbøger A.R Friisvej 2 Tlf Tlf Hornbæk Stationsvej 11 Service Fjernvarme Naturgas Badeværelser JAN BORG VVS INSTALLATØR Tlf Mobil Støberens Vænge 19 A Murermester Jørn S. Koch - Når der skal mures..! P. Olsensvej 1 mobil BK -revision Registrerede Revisorer Bjarne Kring R dtj rnevej 11, 3100 HornbÊk Tlf

11 Nyt fra ungdomsafdelingen Ungdomsholdene både piger og drenge, har i løbet af vinteren fået spillet en masse indendørs fodbold, og vi har deltaget i DGI s indeturnering, som er blevet afviklet over 3 weekender. Flere hold har også deltaget i enkeltstående stævner rundt om på Sjælland og nogle har været helt på Fyn for at spille fodbold. De indledende runder i DGI s indeturnering er forløbet flot alle hold har ydet en kæmpe indsats og været gode repræsentanter for fodboldafdelingen. Jeg vil også godt benytte lejligheden til at takke for den store forældreopbakning flere har givet udtryk for, at det ved flere af stævnerne nærmest var som om man var på hjemmebane Resultaterne er da heller ikke udeblevet, idet vi havde 4 hold med til amtsmesterskaberne, hvoraf vores drengehold blev en suveræn vinder, og holdet skal nu deltage i sjællandsmesterskabet - stort tillykke til alle finaledeltagerne og specielt til drengeholdet og Kim med det flotte resultat jeg er sikker på, at I også vil klare jer flot til sjællandsmesterskabet. Udendørstræningen er startet for de ældste hold, og de yngre skal nok også snart på græs, lidt afhængig af vejret, vel omkring 1. april, så alle er godt rustet til den kommende sæson. Som en lille forsmag på udendørssæsonen deltager 5 hold i den traditionsrige McDonalds Cup, som arrangeres af Snekkersten IF den 31. marts og 1 april. Vi er også godt i gang med at arrangere årets fodboldtur til Nørhalne Cup i Kristihimmelfartsferien fra onsdag den 23. til søndag den 27. maj en stor international turnering, som sidste år havde deltagelse af 170 hold fra 10 lande. Jeg forventer at vi deltager med 6 hold i år afhængig af hvor stor interessen er. Alle spillere har forhåbentlig fået udleveret invitation, men er man interesseret i at vide mere om Nørhalne Cup, kan man hente en masse information på men er også velkommen til at kontakte mig. Forældre og søskende m.m. er meget velkomne til at deltage på turen. Fodboldens Venner afholder årets kræmmermarked den 16. og 17 juni og her håber jeg på, at vi igen får besøg af vore svenske venner fra sidste år, så vi igen kan få spillet nogle landskampe, men det vil der komme mere information om senere. Jeg glæder mig meget til endnu en sæson, og ser frem til at vi mødes på banen til nogle forhåbentlig spændende og gode kampe og en masse godt kammeratskab. Steen Nilsson Ungdomsformand Hornbæk mangler drengetræner Ungdomsformand Steen Nilsson er fortsat på jagt efter en træner til afdelingens drengehold, årgang 87/88. Yderligere oplysninger kan fås hos Steen Nilsson på telefon Forberedelser i fuld gang Seniorspillerne er i fuld gang med forberedelserne til den kommende sæson, der indledes i weekenden april. Turneringsplaner for alle afdelingens hold kan ses på nettet på adressen klik på resultater og stillinger. I løbet af uge 11 dukker de sidste rækker op. Udover træning to gange ugentlig har forberedelserne indtil videre budt på tre træningskampe og en vellykket træningssamling lørdag 17. februar. Vapnagård er besejret 1-0, Hillerød GI 5-3 og endelig uafgjort 1-1 mod B1903. Åbent hus hos Sportmaster og Sport Direct Sportmaster og Sport Direct inviterer afdelingens medlemmer til Åbent Hus i uge 11 ( marts), hvor man kan købe alle ikke-nedsatte varer med 20% rabat. Det foregår i aftentimerne hos Sportmaster, Stjernegade 16, og de specielle åbningstider er: mandag til torsdag fra samt fredag fra Tilbuddet gælder kun i uge 11 og kun i de nævnte tidsrum. Husk tilmelding til Fodboldskoler Vi skal endnu engang minde om, at tilmeldingen til sommerens fodboldskole i Hornbæk starter onsdag 14. marts på billetnet, og man kan læse mere om skolerne i det magasin, der er uddelt til samtlige ungdomsspillere. 11

12 Fodboldskolerne i Hornbæk er altid en meget populær ting og med god grund, her er det Nikolaj Schlæger der ved en tidligere skole øvede sig på hovedstød. Skolerne kører i uge 27 og har man lyst til at deltage starter billetsalget onsdag d. 14 marts. (Foto: Martin Bubandt Jensen) Lovændring Denne tekst om lovændringer gældende fra 1. januar 2001 har vi lånt på SBU s hjemmeside: 1. Målmandens fire skridts-regel er afskaffet. Den er erstattet af en bestemmelse om, at målmanden højst må holde bolden 6 sekunder, før han frigør den til spil. 6 sekundersreglen er ikke en stopursregel, men man kan tælle 31,32,33,34,35,36. Hvis målmanden slår bolden ned i jorden og griber den igen, er bolden ikke frigjort til spil. (Hånddribling er altså tilladt inden for 6 sekunder). Det er ikke tilladt forsætligt at spærre for målmandens bevægelse. Målmanden skal passe på, at han ikke kommer ud over straffesparksfeltets grænselinjer med bolden i hænderne En voldsom tackling, der rammer modspilleren og bringer hans sikkerhed i fare, betragtes som spil, som i alvorlig grad er utilladeligt, og skal straffes med direkte frispark og udvisning - uanset om tacklingen sættes ind forfra, bagfra eller fra siden. Det er tilladt at tackle i fodbold, herunder glidende tacklinger med et eller begge ben. Begrænsningen knytter sig til måden, hvorpå tacklingen udføres. Hvis en spiller tackler med stor kraft uden kontrol over handlingen (og der er fysisk kontakt) og derved ikke udviser det fornødne hensyn til modspilleren, skal dommeren skride ind med en udvisning. Tidligere blev der lagt stor vægt på om tacklingen blev sat ind bagfra. Nu gælder det alle tacklinger. 3. Begrebet slag på afstand bortfalder, således at et direkte frispark dømt herfor altid tages fra kontaktstedet (eller hvor kontaktstedet ville have været). En målmand i eget straffesparksfelt kaster bolden i hovedet på en angrebsspiller, som befin-

13 der sig uden for straffesparksfeltet, men på banen. Direkte frispark og udvisning. En spiller kaster et i øvrigt korrekt udført indkast med vilje direkte i hovedet på en modspiller. Direkte frispark(straffespark), hvor bolden ramte, og udvisning. 4. En angriber, som befinder sig i offside-position og forlader banen, begår ikke herved en forseelse i sig selv. Men hvis dommeren skønner, at spilleren forlader banen af taktiske grunde og opnår en uretmæssig fordel ved at træde ind igen, skal han advares. Spillerne skal så vidt det er muligt blive på banen. Det fjerner fejltolkninger. Husk den gamle regel: Spil til dommerens fløjte har lydt! 5. En spiller skal udvises, hvis han bruger fornærmende, hånende eller upassende sprog eller tegn. Det er nu beskrevet, at en spiller kan udvises, hvis han viser et upassende tegn, eksempelvis viser fuck-fingeren. Husk! - Bemærkninger af racistisk karakter vurderes som upassende sprogbrug. 6. Ved et indirekte frispark kan der ikke scores mål. Dette gælder, uanset om dommeren har armen i vejret, eller han har glemt at række armen i vejret. Fejl blev tidligere klaret ved at dømme omspark, men denne regel er afskaffet. 7. Hvis to hold i en straffesparkskonkurrence ikke har lige mange spillere til rådighed (på grund af udvisninger, skadede spillere e.l.), skal det hold, som har flest spillere før straffesparkkonkurrencen, reducere antallet, således at der er lige mange spillere til rådighed. I modsætning til tidligere er det nu sikret, at begge hold begynder på anden runde samtidigt, hvis stillingen fortsat er uafgjort. Det er anførerens ansvar at underrette dommeren om nummer og navn på de fravalgte spillere. 8. Hvis en anden spiller end den, dommeren har fået oplyst, sparker et straffespark, skal sparket under alle omstændigheder tages om. Straffespark skal udføres korrekt. 9. Træneren skal tilbage på sin plads, straks efter han har givet en vejledning. Der er kun én ad gangen, som kan give vejledning, og det foregår ikke hele tiden. 13 Alle i det tekniske område (bænken) skal udvise sportslig opførsel. 10. Dommeren kan nægte en spiller fortsat deltagelse i kampen, hvis han skønner, at det er til fare for spilleren selv. På dette område er dommerens myndighed udvidet. Dommeren skal dog altid søge at få en lægelig vurdering, hvis det er muligt. 11. Linjedommeren skal markere for forseelser, som han har bedre udsyn til end dommeren. Udviklingen går mod, at linjedommeren skal have større beføjelser. Det er fortsat dommeren, som har den endelige afgørelse, hvorfor der også her er grund til at huske den gamle regel: Spil til dommerens fløjte lyder! 12. Det er ikke tilladt at reklamere på spillepladsen i det tekniske område og/eller i målet. Det er heller ikke tilladt at reklamere på banen. Retningslinjerne i uddrag: Læs dem i håndbogen. Det betragtes som usportslig opførsel og skal straffes med en advarsel, hvis en spiller: Søger at opnå en uberettiget fordel Søger at provokere en modspiller til at overtræde reglerne Søger af forhale tiden I jubel efter at have scoret et mål overskrider de almindelige grænser for opførsel på en fodboldbane. Dommeren skal skride effektivt ind med passende følgestraf over for spillere, som i nærkampe overdrevent anvender arme og hænder til at holde eller puffe en modspiller. Specielt skal det ved hurtigt indgreb sikres, at situationen ikke får lov til at udvikle sig. Dommeren skal efter sit skøn i begge halvlege kompensere for den tid, som mistes på grund af: Udskiftning(er) Vurdering af skader Fjernelse af spillere fra banen Forhaling af tiden Anden årsag. Det er alene dommerens skøn over den tabte tid, som er afgørende... Copyright Sjællands Boldspil-Union

14 Hornbæk Installationsforretning A/S Ahrendt-Jensen & Søn... Havnevej 6, Telefax Alt i elektriske anlæg Hvidevareservice EDB-installationer TV og antenner Simon Jørgensen & Søn A/S Tømrer- og snedkerfirma Agernvej Kvistgård Anette Nielsen MANDAG LUKKET Stil krav. Det gør vi 5 % dividende HORNBÆK Sauntevej

15 Træner, førstehold Brian Clemmensen, Horsensvej 3, 3000 Helsingør (benyt helst mobil). Trænere, andethold Steen Jørgensen, Sabroesvej 13 A, 1 th., 3000 Helsingør Simon Olsen, Broloftet 74, 3140 Ålsgårde Træner, målmænd Jørgen Kamstrup, Pilevang 21, 3250 Gilleleje Massør Christine Bogattke, Rosenvænget 20, 2 th., 3000 Helsingør Holdledere, førstehold Lars Leo Jensen, Sauntevænget 3, Christel Flyger, Munkeruphave 1, 3120 Dronningmølle Holdledere, old boys hold 1 Jens Andersen, Drachmannsvej, Jan Andersen, Kirkevej, Holdleder, old boys hold 2 Jesper Lorensen, Uranusvej 1, Holdleder, veteran Jens Åge Sørensen, Sauntevej 38, Træner, damer Bjørn Hoffmann, Hornebyvej, Holdleder, damer Jeannett Rantzau, Kobbersmedevej 13, Tøj og rekvisitter Otto Jørgensen, Bretagnevej 3, Bussen Henning Jørgensen, Kleinsmedevej 6, Sponsor/Reklame Henrik Blom, P.S. Krøyersvej 4, John Larsen, Plantagevej 17 B, Tøjvask Inge Pedersen, Karetmagervej 17, Trænere og Ledere Joe Johnston, Ndr. Strandvej 343, 1, Stig Petersen, Drejervej 15, Medlemsregistrering Margit Andersen, Hegnet 3, 3000 Helsingør Ynglinge årgang Se under senior. Junior årgang Kim Porsgaard, Sauntevænget 35, Drenge årgang 87-88? Lilleput årgang Rolf Thorngaard, Skovkrogen 7, 2920 Charlottenlund arb Steen Nilsson, Løvvænget 29 b, arb Lilleput Piger Bjørn Hoffmann, Hornebyvej, Tanja Mlynek, Sauntevej 71 a, Miniput årgang 91 Jørgen Olsen, Bødker 2, arb Miniput årgang 92 Henrik Kristensen, Hornebyvej 30, c/o Ingemann Olsen, arb Mikroput årgang 93 Jørgen Boberg, Kleinsmedevej 9, Leif Høy, Løvvænget 12, Anne Marsengo, Holmevænget 3 a, Mikroput årgang 94 Fritz Nielsen, Hattemagervej 13, Carsten Nielsen, Spicavej 25, Poder årgang 95 og yngre? 15

16 Ingen dameseniorhold i år Desværre har vi måttet nedlægge holdet i år. Det er sådan, at vi gennem de sidste år har været ganske få spillere eller rettere kun lige nok. I år har det så set rigtig sløjt ud. Eftersom vi fra naturens side, endnu er det eneste køn, der kan bringe børn til verden, har vi mistet et par spillere af denne grund. En enkelt har valgt at rejse syd på, og endnu én har valgt at prioritere studierne højere i år. Når vi mister så mange ud af vores i forvejen smalle trup, har vi valgt at nedlægge holdet. Hvis der skulle være én, der sidder klar med en masse nye spillere, og en masse initiativ til at køre holdet videre, er i meget velkommen til at kontakte mig, vi er stadig nogle stykker der godt vil spille. Til slut en tak til samtlige spillere, der har støttet op omkring holdet. I har virkelig været trofaste, og i har gjort jeres til, at fodboldholdet har eksisteret, så længe som det har. Selvfølgelig også en tak til Bjørn, der trods manglende spillere, stadig har villet træne os (vi glemmer ikke de utallige omgange du skylder for at køre bødekassen i sænk, samt det manglende hjemmestrikkede halstørklæde til Spritteline). Fodboldtræner søges Til fodboldafdelingens drengehold (årgang 87/88) i Hornbæk søger vi en træner. Det forventes, at der trænes 2 gange ugentligt a ca. 1½ times varighed og der spilles kamp en gang om ugen. Vi kan ikke tilbyde en stor løn, men vore gode faciliteter, vores velfungerede klub og vores friske drenge, samt stor forældreopbakning kan måske bære en del af lønnen i sig selv. Fodboldafdelingen kan tilbyde alle træner- og lederkurser og der er altid stor opbakning til deltagelse i diverse stævner. Hvis du har interesse i at høre mere om trænerjobbet kan du kontakte ungdomsformand Steen Nilsson på tlf / arb eller Jeannett Rantzau 16 Hornbæks nye 1. holdstræner Brian Clemmensen er sammen med sit hold i fuld gang med forberedelserne til årets sæson, som starter d. 7 april i en udekamp mod Søllerød. (Foto: Martin Bubandt Jensen)

17 FODBOLDENs VENNER Formand Stig Petersen Drejervej 15 Mobil: Arb: Kasserer Gitte Pedersen Hornebyvej 40 Arb: Sekretær Steen Nilsson Løvvænget 29 B Mobil: Arb: Best. Medlemmer John Sørensen Toftemosevej 7a Fodboldens Venner holder generalforsamling den 17. marts 2001 kl i klubhuset. Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Fremlæggelse af regnskab 4) Fastsættelse af kontingent 5) Indkomne forslag (Sendes til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen) 6) Valg Følgende er på valg: Gitte Petersen (modtager genvalg) Marianne Rasmussen (modtager ikke genvalg) John Sørensen (modtager genvalg) Poul Volter (modtager genvalg) 7) Eventuelt Steen Jørgensen Hornebyvej 38 B Mobil: Poul Wolter Toftemosevej 33 Kræmmermarked Marianne Rasmussen Hornebyvej 64 Arb: John Larsen Plantagevej 17 B Arb: Fodboldens Venners årlige udendørs kræmmermarked afholdes i år den 16. og 17. juni. Pris kr. 90 pr. facademeter (min. 3 m.) Staderne er 7 m dybe. El kr Interesserede kræmmere kan henvende sig: Steen Jørgensen eller John Larsen

18 Næstformand Ellen Jørgensen Skovvej 2 Kasserer Michael Kørner Løvvænget 18 B Sekretær Thomas Jørgensen Holmegårdsvej 21 Best. Medlem Lone Bruun Holmegårdsvej 18 Aktivitetskalender Marts. Christiansborg-tur. Særrundvisning i De Kongelige Repræsentationslokaler med hovedvægten lagt på Riddersalen/ gobelinerne. Vi mødes i Snapstinget kl til buffet. Pris pr. person 150,- kr. incl. Moms. I skrivende stund arbejdes der på, at finde et sted, hvor vi kan samles bag efter, for at snakke om oplevelsen over et glas øl vin eller vand. 1. April. Generalforsamling. Vi mødes i Hornbæk Hallens mødelokale på 2. sal kl , til morgenbord. 28. April. Jazz - aften. Program herom senere. 19. Maj. Golf på Havreholm. Vi mødes i Hornbæk Hallen til morgenmad kl. 9.00, Sekretæren. Best. Medlem Henning Andersen Hornebyvej 59 18

19 Klubhus : Per Bjørnsvej 20 Bestyrelse: Formand Christian Skands Karetmagervej 19 (Adm. & koordination ) Kasserer Flemming Nielsen Frederiksværksgade 99a st Hillerød ( Økonomi ) GEDDEN Klubmestrene På generalforsamlingen den 9. februar fik årets klubmestre overrakt pokalerne af Bent Bæk som i den anledning var repræsentant for Hornbæk Vandværk. Henning Blom er den 8. klubmester i GEDDEN og det er anden gang i træk at han får overrakt den pokal som Hornbæk Vandværk har sponsoreret. I år har der for første gang også været et juniorklubmesterskab. Som den første juniorklubmester fik Mads Rasmussen overrakt den nye og meget flotte pokal som ligeledes er sponsoreret af Hornbæk Vandværk. Der skal herfra lyde et stort tillykke til begge klubmestre og et tak til Hornbæk Vandværk for de flotte pokaler. Best. medl. Erik Ibsen Ll. Ewaldsvej 3 ( Klubhus ) Best. medl. Henning Blom Nielsen Kobbersmedevej 13 ( Arrangementer ) Best. medl. Jacob Thorman Mads Holmsvej 38c 2 th Helsingør ( Klubmesterskab ) Best. medl. Thomas Ratzlaff Torvegade 5D Helsingør ( Udsætninger ) Best. medl. Bjørn Andersen Søvænget 23 ( Klubture ) Internet gedden 19

20 Engholmvej 3 Tlf.: Fax Forsikringsarbejde Alm. Termoruder Energi Termoruder Reparationsarbejde Fortsatsruder Alm. Glassalg * Kvistgaard Tæppemarked Kongevejen Kvistgård Tlf Inspiration til gulve DANSK SIKKERHEDS SERVICE Nordsjællands største Vagt og Alarm firma Vagtsikring - Tyverisikring tlf Fax NærKØB Havnen * HAVNEKIOSKEN * Hornbæk Byens eneste rigtige slikbutik! Ta -selv-slik (75 boxe) - Hjemmelavet chokolade og flødeboller Is - øl/vand - Tobak - Konfekture - Aviser - Ugeblade - Telekort Taletidskort - Skrabelodder - Varelotteriet - Renseservice Nordkystens største bladudvalg Tef.: Fax:

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Hornbæk Idrætsforening Informerer Februar 2001, 26. årgang Nr. 1 1 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen...49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand Henrik

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen i STK

Referat. Generalforsamlingen i STK Referat Generalforsamlingen i STK onsdag den 24. marts 2010 Referat af generalforsamling i Svendborg Tennisklub 24. marts 2010 1. Valg af dirigent - Gert Henningsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Lørdag den, 25. juni 2011 Søndag den, 26. juni 2011 Velkommen til Brøndby Sommer Cup Mikroput og Poder 2011 Det er os en stor glæde endnu en

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Lars Koch blev valgt som dirigent og konstaterede

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009

REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009 REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Formændenes beretninger samt godkendelse af disse. 3. Fremlæggelse af regnskaber og budget for det

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 5. februar 2015, kl. 19.30 I gangen v/hallen på Holmebækskolen Fremmødte: Karina Pedersen, Conny Jung, Trine Søgård, Charlotte Egebak,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

General forsamling. Generalforsamling 2006

General forsamling. Generalforsamling 2006 General forsamling 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretninger I referatet af sidste års generalforsamling er følgende anført ifm. den vedtagne lovændring: Formanden fortalte at organisationen løbende

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Velkommen til Jubilæumsfodbold Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til Brøndby IF Jubilæums Cup 2014. En særlig velkomst skal lyde til vores

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012 Torsdag den 22. marts 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent Finn Hansen blev valgt og fastslog, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt 2. Bestyrelsens beretning herunder beretning om Odense Håndbold

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Mandag d. 27/10 2014, kl. 19.30 Sted: Mødelokalet, fodboldafdelingen Til stede: Birgitte Gullacksen, formand BG Lars Kastberg, næstformand LK Niels Chr. Teglgaard, kasserer

Læs mere

Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter. Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub

Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter. Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub Velkommen til indendørsstævne 2009 Igen i år har vi fornøjelsen af at afholde indendørs

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 April 2001, 26. årgang 1 Nr. 3 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen...49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand Henrik

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere