Rapport om bæredygtighed 2018/19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om bæredygtighed 2018/19"

Transkript

1 Rapport om bæredygtighed 2018/19

2

3

4

5 Indholdsfortegnelse 1 Schur kort fortalt 2018/ Den administrerende direktørs forord 8 3 Schurs forretningsmodel 10 4 Schurs tilgang til bæredygtighed 11 Ledelsessystemet for bæredygtighed 11 Schurs fokus på FN s Verdensmål 14 Ansvarlige forretningsmæssige partnerskaber 15 5 Miljømæssig bæredygtighed 16 Miljømæssig bæredygtighed i produktudviklingen 16 Miljømæssig bæredygtighed i egen produktion 17 Energieffektivitet og CO² udledninger 18 Minimering af affald 20 Vandforbrug 20 Kemikalier 21 6 Social bæredygtighed 22 Social bæredygtighed i forhold til eksterne interessenter 22 Forbrugernes sundhed 22 Respekt for ophavsrettigheder 22 Social bæredygtighed i forhold til vores ansatte 23 Sundhed og sikkerhed 23 Medarbejdernes arbejdsbetingelser 24 Diversitet 24 7 Økonomisk bæredygtighed 26 Anti-korruption og bestikkelse 26 Interessekonflikter 26 8 Nøgletal vedrørende bæredygtighed 28 9 Appendix 1: Indvirkningsanalysernes resultater Appendix 2: Bæredygtig Schur politikken 32 5

6 1 Schur kort fortalt 2018/19 Organisation Schur International a/s KARTON FLEKSIBLE MATERIALER MASKINER ANDET Mission Vi hjælper vores kunder med at Emballere - Beskytte - Bevare og Sælge deres produkter Schur Pack Denmark a/s Schur Labels a/s Schur Star Systems GmbH Schur Star Systems Inc. Schur Technology a/s Schur Finance a/s Schur Conference Center a/s Værdier Familieskabet gælder kunden Vi følger tingene til dørs Vi tænker før vi handler Vi holder hvad vi lover Schur Pack Sweden AB Schur Pack Norway as Schur Pack Germany GmbH Schur Star Systems Australia Pty. Ltd. AXRU Invest a/s Schur Packaging Systems AB Dit Pulterkammer Holding a/s SP Group a/s 6 Schur kort fortalt 2018/19

7 Lokationer Schurs lokationer 13 procent Forøgelse af solgt volumen sammenlignet med sidste år 1,6 md DKK Omsætning 1846 Grundlagt Solgt emballage i tons ,8 Karton ,8 Fleksible materialer 936 Ansatte Schur kort fortalt 2018/19 7

8 2 Den administrerende direktørs forord Hos Schur er det vores mission at hjælpe vores kunder med at Emballere, Beskytte, Bevare og Sælge deres produkter. Vi gør dette ved at designe individualiserede emballageløsninger, der svarer til vores kunders behov. Løsninger, der bidrager til at beskytte produktet, til dets funktionalitet og holdbarhed og i sidste ende til forbrugernes sundhed og sikkerhed. I vore dage og igennem hele vores historie har det at være en ansvarlig virksomhed handlet om at indgå i tætte samarbejder og partnerskaber. Ved at gøre forretning på ansvarlig vis med respekt for mennesker, miljø og forretningsetik, har vi været i stand til at bestå i snart 175 år. De fleste af Schurs kunder er fødevareproducerende virksomheder. Ifølge De Forenede Nationer (FN) bliver en tredjedel af verdens fødevareproduktion ikke spist. Store mængder mad spildes på grund af utilstrækkelige kølesystemer og mangel på beskyttende emballage. FN vurderer også, at indpakning står for rundt regnet fem procent af den totale klimapåvirkning relateret til fødevarer, mens fødevarerne selv står for 95 procent. Som emballagefabrikant er vores største positive indflydelse på klimapåvirkningen derfor at bidrage til at reducere madspildet. Jo bedre emballagen er, desto mindre bliver omfanget af madspild, desto mindre bliver også de miljømæssige konsekvenser. Emballagen er afgørende for at bevare en lang række varers gode kvalitet og sørge for deres sikkerhed. Ved at fokusere på vores emballageløsningers kvalitet, øger vi holdbarheden og gør det således muligt at reducere madspildet. Vi er hele tiden fokuseret på at levere emballageløsninger af høj kvalitet, der er innovative og bæredygtige uden derved at kompromittere kundernes behov og krav. Vi stræber efter at afveje hensynet til fødevarens holdbarhed og selve emballagens bæredygtighed og dermed sørge for en samlet set bæredygtig løsning, når vi sammen med vores kunder designer emballageløsninger. Vi har indledt vores arbejde med bæredygtighed ved nøje at kortlægge vores egne potentielle indvirkninger på bæredygtigheden. De aktuelle KPI er for bæredygtighed er blevet målt siden 2011/12, som er referenceåret for vores bestræbelser. I de seneste tre år har vi i alle vores kernevirksomheder gjort vores bedste for at udøve behørig omhu og foretage systematiske 8 Den administrerende direktørs forord

9 analyser af vores potentielle indvirkninger på de miljømæssige, sociale og anti-korruptionsrelaterede aspekter ved vores forretningsaktiviteter. Det er foregået inden for internationalt aftalte og respekterede rammer; FN s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv (UNGP) og OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Vi er glade for at kunne meddele, at vi har grundige analyser af alle vores egne kernevirksomheder i begyndelsen af 2020, hvilket indebærer, at Schur vil være en af de få virksomheder i Danmark, som fuldt ud har implementeret UNGP og OECD s Retningslinjer. Fra 2020 vil vi udvide vores bestræbelser til også at omfatte vores værdikæde. En milesten for dette rapporteringsår var opfyldelsen af vores mål om at reducere energiforbruget med 40 procent i perioden i vores danske virksomheder. I de kommende år vil vi fortsætte rejsen ved systematisk at reducere energiforbruget i alle vores virksomheder, forøge anvendelsen af bæredygtige materialer og styrke styringen og dokumentationen af vores respekt for menneskerettighederne. Vi har opstillet et ambitiøst mål om at opnå CO²-neutralitet i Det vil blive et af de vigtigste temaer i vores indsats for bæredygtighed i de nærmeste år. Eftersom vi har opnået en grundig forståelse af vores egne potentielle indvirkninger i kraft af vores arbejde med at sikre regeloverholdelse, og således har lagt et solidt grundlag for vores bestræbelser på at opnå bæredygtighed, er vi nu klar til at rette opmærksomheden mod implementeringen af strategiske initiativer med et eksternt fokus. Derfor har vi taget FN s verdensmål for en bæredygtig udvikling (SDG) til os. Vi har gennemført adskillige projekter sammen med vores kunder for at udvikle bæredygtige emballageløsninger, hvilket er en del af vores vej mod proaktivt at integrere cirkularitet i vores designs. Det vil vi gøre ved at fokusere på emballagens genanvendelighed, og ved at tilpasse designløsningerne til de lokale markeder og systemer til at håndtere affald. I de kommende år vil vi fortsætte med at udforske nye løsninger med henblik på yderligere at øge bæredygtigheden af vores emballageløsninger med både fleksible materialer og karton. Schur tilsluttede sig FN s Global Compact i Denne rapport om bæredygtighed er så- ledes vores årlige meddelelse om de fremskridt vi har gjort i forhold til FN s Global Compact, og den fungerer også som den lovbestemte redegørelse for virksomhedernes sociale ansvar i medfør af 99 a og b i Årsregnskabsloven. Denne rapport følger metodologien om de tre bundlinjer, der dækker miljømæssige, sociale og økonomiske spørgsmål relateret til vores virksomhed for regnskabsåret 2018/19, der sluttede den 31. oktober Den giver vores interessenter et overblik over vores væsentligste udfordringer, præstationer og initiativer vedrørende bæredygtighed. Jeg opfordrer jer til at sætte jer ind i rapporten, så I kan se, hvordan vi arbejder med bæredygtighed hos Schur. Vi kalder det Bæredygtig Schur. Hans Schur Administrerende direktør Den administrerende direktørs forord 9

10 3 Schurs forretningsmodel Schur arbejder globalt med forretningsaktiviteter, der omfatter udvikling, produktion og salg af emballage af karton og fleksible materialer herunder komplette pakkesystemer. Desuden leverer vi innovative produkter til forbrugernes hverdag herunder Schurs vinskænker, DropStop. Bortset fra moderselskabet og nogle få datterselskaber, har hvert selskab deres egne udviklings-, produktions- og salgsaktiviteter. Kartonvirksomhedernes produkter sælges primært i Nordeuropa og USA, mens virksomhederne beskæftiget med fleksible materialer, maskiner og forbrugerprodukter sælger deres produkter over hele verden. Denne rapport dækker Schurs aktiviteter således, som de er beskrevet i Schurs årsberetning. Schur er forpligtet til at bidrage til en social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling. I det næste kapitel vil vi præsentere vores tilgang til bæredygtighed. 10 Schurs forretningsmodel

11 Schurs tilgang til bæredygtighed 4 Den tredobbelte bundlinje Planet Mennesker Bæredygtige Schur Økonomi Hos Schur tror vi på, at en bæredygtig udvikling starter i vores egne virksomheder. Vi startede vores indsats for bæredygtighed med at få styr på vores egne potentielt negative indvirkninger ud fra do no harm tankegangen. Efter at have bragt os i overensstemmelse med den globalt aftalte minimumsstandard for virksomheders ansvarlige forretningsførelse, var det næste skridt en mere strategisk tilgang til bæredygtig udvikling med det formål at gøre godt, dér hvor vi kan. For os er begge dele en vital del af den bæredygtige forretningsførelse. Som en ansvarlig virksomhed mener vi, det er vigtigt at forstå og håndtere egne indvirkninger, før vi beder vores leverandører om at gøre det samme. På de følgende sider vil vi forklare, hvorledes vi arbejder med bæredygtighed, fremvise resultaterne af vores arbejde og skitsere fremtidige fokusområder. Vi vurderer vores præstation efter de tre bundlinjers tilgang. Alle tre bundlinjer er lige vigtige for Schurs bæredygtighed som virksomhed: Miljømæssig bæredygtighed Forebygge negative indvirkninger på klimaet og miljøet og bidrage til bæredygtige løsninger. Social bæredygtighed Respekt for menneskerettighederne og arbejdstagerrettighederne. Tage ansvar for vores ansatte og i de samfund, vi virker i. Økonomisk bæredygtighed Sund indtjening og ansvarlig forretningsførelse. Ledelsessystemet for bæredygtighed Hos Schur er den ansvarlige forretningsførelse forankret i selskabets topledelse. Vores koncernbestyrelse og -ledelse godkender og vejleder om vores politik og initiativer vedrørende bæredygtighed. Den administrerende direktør i hver enkel virksomhed er ansvarlig for at sikre, at bæredygtighed bliver en integreret del af vores forretningsaktiviteter. Som støtte af FN s Global Compact bruger vi denne ramme for vores arbejde med bæredygtighed. For at gøre principper til praksis følger vi den globalt aftalte minimumsstandard for virksomhedernes ansvarlige forretningsførelse, som den er defineret af FN s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv (UNGP) og OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Vores proces omkring behørig omhu og vores ledelsessy- Schurs tilgang til bæredygtighed 11

12 Schurs rammer og ledelsessystem for bæredygtighed stem for bæredygtighed, er baseret på disse retningslinjer, og de er blevet udviklet i samarbejde med ekstern ekspertise. I dette kapitel vil vi fortælle om vores fremskridt i processen omkring behørig omhu. Som anbefalet af OECD og UNGP lancerede vi vores Bæredygtig Schur politik i Politikken gør rede for vores forpligtelse til en bæredygtig udvikling. Den dækker alle vore forretningsområder, virksomheder og interessenter. Med tiden vil den blive afspejlet i alle relevante politikker, procedurer og retningslinjer hos Schur. De normer og det ansvar, som vores ansatte og forretningsforbindelser forventes at leve op til, er klart formulerede i politikken. Bæredygtighed er et fælles ansvar. Det har ført til udarbejdelsen af 2 slags Codes of Conduct; en for ansatte og en for leverandører. Disse implementeres i løbet af Som en del af vores proces omkring behørig omhu har vi i løbet af gennemført systematiske indvirkningsanalyser af de otte virksomheder inden for Schurs kerneforretning. Vurderingerne omfatter potentielle indvirkninger på menneskerettighederne, her under arbejdstagerrettighederne, miljøet og anti-korruption. I november 2019 blev Emballagegruppen a/s (nu Schur Pack Denmark a/s, Vejle) og Dan Labels a/s (nu Schur Labels a/s) en del af Schur. Disse virksomheder vil blive omfattet af processen omkring behørig omhu i Med henblik på at fremme integrationen og udviklingen af kompetencer blev ansatte og ledelse i alle de vurderede virksomheder dybt involveret i processen. For hver virksomhed blev potentielle indvirkninger identificeret og vurderet. Desuden blev fornødne forebyggende og afbødende tiltag udarbejdet og godkendt. I øjeblikket er vi i færd med at implementere disse tiltag i hver enkel virksomhed. Vi vil fortsætte med systematisk at udøve behørig omhu i vores egne virksomheder for at følge vores fremgang og identificere andre mulige indvirkningsområder og nødvendige forbedringer. Som et næste skridt vil vi introducere processen omkring behørig omhu for vores leverandører i første led. Alle indvirkningsanalyser blev sat i gang af den administrerende direktør i hver enkel virksomhed. Rapporterne om behørig omhu er tilgængelige for vores ansatte på intranet, og de deles med eksterne interessenter, når det er relevant. Ansatte kan stille spørgsmål, komme FN s Global Compact FN s Global Compact er en frivillig forpligtelse for virksomheder i hele verden til at implementere de universelle principper for bæredygtighed vedrørende miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og anti-korruption FN s Global Compact fungerer som en generel ramme for Schurs arbejde med bæredygtighed FN s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv (UNGP) giver virksomhederne konkret vejledning om hvordan man respekterer menneskerettighederne OECD s Retningslinjer for Multinationale virksomheder opregner et sæt af anbefalinger for ansvarlig forretningsførelse på tværs af forskellige emner såsom miljø og anti-korruption UNGP og OECD s Retningslinjer skitserer den proces, hvormed Schur håndterer mulige negative indvirkninger på miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og anti-korruption. På dette grundlag har Schur udviklet et ledelsessystem, der skal sikre fortsatte fremskridt Schurs ledelsessystem omfatter En CSR-politik, Bæredygtig Schur, der blev vedtaget og underskrevet af topledelsen i 2017 De lokale administrerende direktører er ansvarlige for implementeringen af politikken i samarbejde med koncernledelsen En proces vedrørende behørig omhu omkring håndteringen af risici i egne aktiviteter og i værdikæden Regelmæssig opfølgning og korrektion af ledelsessystemet, herunder integration i andre politikker og ledelsesmæssige forhold 12 Schurs tilgang til bæredygtighed

13 Schurs proces omkring behørig omhu for bæredygtighed 6. Afhjælpning for påvirkede interessenter 5. Registrering af fremskridt via kvalitative og kvantitative indikatorer 4. Kommunikér indvirkninger eksternt 1. Identificering af potentielle eller faktiske negative indvirkninger 2. Udarbejdelse og implementering af tiltag til at forebygge og afbøde negative indvirkninger 3. Forklar indvirkninger med anmodninger eller klager vedrørende Schurs tilgang til menneskerettighederne (herunder arbejdstagerrettighederne), miljøet og anti-korruption via en kanal på intranettet. Eksterne interessenter kan gøre det samme via en kanal på www. schur.com. Disse er et supplement til alle vores andre kanaler for dialog og fremme af den generelle transparens hos Schur. Alle anmodninger behandles fortroligt af en uafhængig tredjepart. For enhver virksomhed, herunder Schur, vil der altid være nogle potentielle indvirkninger på de involverede personer og miljøet. I denne rapport har vi valgt at gå i detaljer med de områder, som vi finder mest væsentlige for vores forretningsførelse. De identificerede indvirkninger, implementerede tiltag og efterfølgende resultater af processen om behørig omhu præsenteres i de følgende kapitler under overskrifterne Miljømæssig, Social og Økonomisk bæredygtighed. For at se alle vores identificerede potentielle indvirkninger, se venligst tabellen i appendiks 1. Som et næste skridt er vi parate til at stræbe efter en mere strategisk tilgang til bærdygtighed, som omfatter vores forretningsforbindelser længere oppe og nede i værdikæden. Dette fremgår af vores forpligtelse over for FN s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling og vores fremskridt i retning af en bæredygtig styring af forsyningskæden, hvilket vil blive beskrevet i de følgende to kapitler. Schurs tilgang til bæredygtighed 13

14 FN s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling Schurs fokus på FN s Verdensmål: Strategi for positive indvirkninger I 2015 blev verden præsenteret for Paris-aftalen og FN s 17 mål for en bæredygtig udvikling (SDG) og deres 169 delmål frem mod Dette gav vores nationer, virksomheder og offentligheden nogle nye internationale ambitioner og fælles mål. Som en ansvarlig virksomhed føler vi os tilskyndet til at støtte disse mål for en bedre verden. I 2019 vurderede og identificerede vi de mest væsentlige verdensmål og delmål i relation til vores virksomhed. Som fabrikant forbruger vi en vis mængde råmaterialer og energi i produktionsprocessen, mens vi som emballageleverandør bidrager positivt til forbrugernes sundhed og reduktion af madspildet. Schur har forpligtet sig til at øge indsatsen for at bidrage til mål 7: Bæredygtig energi og mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion. 14 Schurs tilgang til bæredygtighed

15 SDG mål Delmål 7.3 Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles. Schurs forpligtelse Vi er forpligtet til at forbedre energieffektiviteten og investere i vedvarende energi i alle vores selskaber. Vi arbejder hen mod CO² neutralitet i Schurs SDG fokus 12.3 Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres, og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammebetingelser, og deres udledning i luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at mindske deres negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug Vi skal opmuntre virksomheder til at arbejde bæredygtigt. Dette gælder især for de store og multinationale virksomheder. Samtidig skal virksomhederne opfordres til at indarbejde bæredygtighedsinformation i deres årsrapporter. Vi er forpligtet til at innovere og udvikle emballageløsninger, der vil forlænge fødevarernes holdbarhed og reducere mængden af madspild. Vi er forpligtet til at minimere vores brug af kemikalier og opbevare og håndtere de kemikalier, der bruges i vores produktion, på en ansvarlig måde. Vi er forpligtet til at bidrage til muligheder for genanvendelse og til at øge vores opmærksomhed på at reducere og genbruge affald fra vores produktion. I samarbejde med vores kunder søger vi at udvikle emballageløsninger, der er designet til at indgå i den cirkulære økonomi. Vi er forpligtet til at tilskynde alle vores forretningsforbindelser til at deltage i partnerskaber og en bæredygtig forretningsførelse. Oversigten viser de udvalgte verdensmål og delmål, der er mest relevante for vores aktiviteter, og den angiver vores forpligtelse vedrørende hvert enkelt delmål. I 2020 vil vi gå i gang med at definere konkrete tiltag, egnede målemetoder og ambitiøse KPI er til at bedømme vores bidrag til SDG erne. Vi vil også fortsætte med at vurdere vores virksomheds indflydelse på SDG erne og diskutere, om vi skulle fokusere på yderligere mål og delmål. Ansvarlige forretningsmæssige partnerskaber Vi anerkender, at der er potentielle risici relateret til sociale, miljømæssige og anti-korruptionsspørgsmål i vores forsyningskæde. Hos Schur tror vi ikke på en topstyret struktur, når det drejer sig om samarbejdet med vores leverandører. Vi tror på tillid, selvstyre og samarbejde. I 2019 udviklede vi vores Code of Conduct for ansvarlige partnerskaber sammen med vores program for ansvarlige forretningsforbindelser med det formål at håndtere samarbejdet og dialogen om bæredygtighed med vores leverandører. Vores leverandører i første led vil i løbet af 2020 blive præsenteret for, at de skal overholde den globale minimumsstandard for ansvarlig forretningsførelse (UNGP og OECD s Retningslinjer). Vi mener, at væsentlige forbedringer af branchens sociale, etiske og miljømæssige bæredygtighed kun kan opnås ved samarbejde på tværs af værdikæden. Denne Code of Conduct vil være tilgængelig for alle interessenter på vores website. Aktiviteter 2018/19 Bestyrelsen godkendte en ny Code of Conduct for ansvarlige partnerskaber, hvori vi forventer respekt for miljøet, menneskerettighederne, arbejdstagerrettighederne og anti-korruption. Vi har etableret en klagekanal for tredjeparter. Planlagte aktiviteter 2019/20 Schurs system for ansvarlige partnerskaber vil blive implementeret. Schurs tilgang til bæredygtighed 15

16 5 Miljømæssig bæredygtighed Hos Schur anerkender vi, at det miljømæssige ansvar er en integreret del af vores egne aktiviteter. Ikke desto mindre ligger de største muligheder for at generere positive miljømæssige indvirkninger i samarbejdet med kunder og i udviklingen af smarte og bæredygtige emballageløsninger. De følgende to kapitler handler om, hvordan vi håndterer vores ansvar for miljøet og klimaet. Miljømæssig bæredygtighed i produktudviklingen FN vurderer, at omkring 95 procent af klimapåvirkningen fra fødevarer vedrører selve fødevarerne, mens indpakningen står for omkring fem procent af den samlede påvirkning. Som emballageleverandør har Schur ansvaret for at tilbyde den rette løsning for at sikre, at hvert enkelt produkt er beskyttet og bevaret på passende måde i den givne kontekst. Dette reducerer madspildet, og det er vores største bidrag til at reducere påvirkningen af miljøet og klimaet. Vi anerkender, at emballage, som ikke håndteres rigtigt, udgør en miljømæssig risiko, hvis den ender i havene, naturen eller på overfyldte lossepladser. Vi er forpligtet på den cirkulære økonomi på en måde, som går videre end den lineære filosofi, der går ud på at forbruge og smide væk, og som giver os en alternativ mulighed for vækst uden at overforbruge af de naturlige ressourcer. De materialer, der bruges i emballagen, har en betydelig indflydelse på deres funktionalitet og genanvendelighed. Til vores løsninger bruger vi forskellige typer karton og fleksible materialer, herunder genanvendte materialer. Vi fremmer altid det materiale, der er mest egnet i den THE SCHUR SPOON Schur Pack Denmark a/s har udviklet en sammenfoldelig ske lavet af 100 procent karton, og Schur Technology a/s udvikler en maskine, der kan sammenfolde skeen og gøre den klar til forbrugerne. Nu kan Schur tilbyde vores kunder en løsning, når EU-direktivet, der forbyder engangsplastikskeer, træder i kraft i Schur Spoon er lavet af træfibre, som er en 100 procent vedvarende ressource. 16 Miljømæssig bæredygtighed

17 Kartonbakker Med overtagelsen af Emballagegruppen a/s (nu Schur Pack Denmark a/s, Vejle) i 2019, udvidede Schur sortimentet af bæredygtige løsninger i form af kartonbakker. Disse bakker har de samme egenskaber som plastik- og aluminiumbakker, og de kan indgå i processen med at emballere fødevarer eller andre produkter på samme måde. Kartonbakkerne har en lavere klimapåvirkning, og CO²-udledningen er lavere i løbet af deres livscyklus. De består af 90 procent træfibre, der er vedvarende ressourcer og kommer fra bæredygtige skandinaviske skove. Schur Pack Egg Sleeve Concept og Schur Avant En løsning med 100 procent vedvarende fibre Schur Pack Sweden AB blev kontaktet af Thuressons, som ønskede en mere bæredygtig emballage til æg. I Sverige står æg traditionelt i kartonbakker dækket med plastikfilm. Thuressons ønskede en løsning, der ikke indebar engangsplastik. Schur Pack Sweden AB udviklede Egg Sleeve Concept, der udelukkende var af karton og i stand til at indeholde æg - en løsning, der var fremstillet af en vedvarende ressource, der kan genanvendes. Schur Technology a/s i Danmark udviklede Schur Avant-maskinen, der kan emballere de friske æg i kartonemballagen. givne kontekst. Variabler såsom typen af det produkt, der emballeres, dets funktionalitet, krav til dets bortskaffelse og kvalitetsstandarder tages altid i betragtning. Vi udvikler vores løsninger i tæt samarbejde med vores kunder. Ikke desto mindre ligger den endelige beslutning vedrørende design og materialer altid hos vores kunder. Som emballagespecialist er det vores ansvar at rådgive om den cirkulære økonomi og det mest bæredygtige valg i den specifikke sammenhæng. I fremtiden vil vi fortsætte med at styrke vores kompetencer med henblik på at tilbyde vores kunder en rettidig og proaktiv dialog om bæredygtige og genanvendelige løsninger. Derfor tilsluttede vi os i begyndelsen af evergreen Industry Alliance. Formålet med alliancen er på tværs af den fiberbaserede emballageværdikæde at udvikle bæredygtige emballageløsninger med det formål at fremme den cirkulære økonomi og minimere emballagens miljømæssige påvirkning. Miljømæssig bæredygtighed i egen produktion Vi anerkender de miljømæssige og klimatiske risici, der er forbundet med vores egne aktiviteter, og som hovedsageligt drejer sig om vores forbrug af energi, materialer og vand såvel som genereringen af affald (appendiks 1 giver et fuldt overblik). For at reducere vores miljømæssige aftryk, fokuserer vi dagligt på disse områder. Hvor det er relevant, er vores virksomheder ISO og certificeret, og de arbejder systematisk med miljøledelse. Vores ansvar over for Miljømæssig bæredygtighed 17

18 miljøet og klimaet bliver behandlet nærmere i vores Bæredygtig Schur politik. I Schur-selskaberne håndterer vi vores miljømæssige indvirkning gennem vores proces omkring behørig omhu. ISO Certificeringer ISO specificerer kravene til et system for miljøledelse, hvilket en organisation kan bruge til at højne sin miljømæssige præstation. ISO er en model til et energistyringssystem, som hjælper organisationerne med at bruge energien mere effektivt og angiver vejen til fortsat forbedring. Energieffektivitet & CO²-udledninger Igennem de seneste år har vi fortsat vores bestræbelser på energioptimering med henblik på at reducere mængden af energi, der bruges i vores virksomheder. Energieffektivitet tages i betragtning i forbindelse med renovationer, installationer og konstruktion af bygninger og produktionsudstyr. Vores anstrengelser har resulteret i en reduktion i det relative energiforbrug. I vores danske virksomheder har vi igennem vores langvarige samarbejde med den ledende energileverandør, Ørsted, og i egenskab af officiel klimapartner opnået energibesparelser på 40 procent i sammenligning med referencepunktet i år Bestræbelserne har fokuseret på genisolering, mere energieffektive opvarmnings- og ventilationssystemer så vel som mere energieffektive produktionsfaciliteter og adfærd hos de ansatte. I løbet af 2018/19 har vi købt MWH REC-certificeret elektricitet fra vindmøller, hvilket svarer til 2/3 af det samlede forbrug i vores danske virksomheder. Energiforbrug Danske virksomheder Mål - Reducere det samlede energiforbrug i alle de danske virksomheder med 40 procent frem til 2021 i forhold til niveauet i 2011/12. Målet er nået. Alle virksomheder Ændringer i det absolutte energiforbrug siden 2011/12: Opvarmning -7 procent. Elektricitet +21 procent som følge af forøget produktion og nye virksomheder. Ændringer i det relative energiforbrug siden 2011/12: Opvarmning pr. solgt ton -46 procent. Elektricitet pr. solgt ton -27 procent. CO² udledninger Udledning fra rejser tons CO² Indirekte udledninger tons CO² Gennemsnitlig kilo CO² pr solgt ton emballage 2011/ / / / Miljømæssig bæredygtighed

19 Elektricitetsforbrug Varmeforbrug Elektricitet (Mwh) i alt Elektricitet (Mwh) pr solgt ton emballage 0,4 Total Olie (Mwh) Anden opvarmning (Mwh) Gas (Mwh) Opvarmning (Mwh) pr solgt ton emballage ,3 0, ,3 0, , , / / / / / / / /19 0 Fabrik i Tyskland er bygget til at være energieffektiv Hos Schur Pack Germany GmbH kommer mere end halvdelen af energiforbruget fra vedvarende kilder: procent fra solceller på fabriksbygningernes tag. 100 procent af opvarmningen i produktionsområdet kommer fra afbrændingen af træpaller, der har været brugt til materialer og produkter. Vi har opstillet et ambitiøst mål for vores fortsatte reduktion af CO²-udledningerne og stræber efter CO²-neutralitet i Vi starter med område 1 (vores egne aktiviteter) og 2 (indirekte indvirkninger fra vores eget forbrug og købt energi), en del af område 3 (indirekte indvirkninger fra forretningsrejser), således som de er defineret i Greenhouse Gas Protokollen. Med tiden vil vi arbejde med de mere indirekte indvirkninger, for eksempel fra vores forsyningskæde (område 3). Disse indirekte påvirkninger er imidlertid ikke inkluderet i vores klimamål for Vi måler allerede nogle af vores CO²-udledninger i relation til vores forretningsaktiviteter (dele af områderne 1, 2 og 3). Grafikken på den forrige side viser de CO²-udledninger, som vi måler i dag. Dette inkluderer udledninger fra firmabiler og forretningsrelaterede flyrejser og indirekte udledninger fra købt elektricitet og opvarmning. For at formindske vores klimapåvirkning køber vi Renewable Energy Certificates (REC) fra vindmøller. CO²-udledninger Mål - CO²-neutralitet i 2030 Ændringer i udledningerne - i 2019 var vores totale udledninger tons CO². Det er næsten en halvering i forhold til referenceåret 2011/12. Vores niveau for gennemsnitlig kg CO² pr. solgt ton er formindsket med 2/3 siden 2011/12. Reduktionerne skyldes de omfattende tiltag med henblik på energieffektivitet. Miljømæssig bæredygtighed 19

20 Andelen af affald fra produktionsprocesserne 30 % 25 % 20 % 15 % Minimering af affald Vores mål er at opbevare, håndtere og bortskaffe affald på en miljømæssig ansvarlig måde. Alle vores virksomheder har etableret omfattende systemer til håndtering af affald. Vi sørger for, at de materialer vi ikke selv kan genbruge, bliver sorteret og sendt til relevant genbrug eller genanvendelse i det størst mulige omfang. På grund af produktionsprocessens natur har vi omkring procent spild alene fra vores produktionsprocesser. Dette udgøres hovedsageligt af spild fra udskæringsprocessen. Hertil kommer affald fra film og plastik, der bruges under transport, samt metal og elektronisk affald fra forældet maskineri. Vi har valgt at sætte fokus på at minimere mængden af affald, der genereres af karton og papir så vel som af film og plastik. Vores mål er at nå frem til spildprocenter på under 20 procent for film og plastik og 15 procent for karton inden I 2019 nåede vi målet for film og plastik. Vi fortsatte med at reducere omfanget af karton- og papirspildet, men vi har stadig et omfang på 17,1 procent, og der er stadig et stykke vej, før vi når målet. Nedgangen i spildprocenten kan hovedsagelig tilskrives en optimering af produktionsprocessen og modernisering af udstyret. 10 % 5 % 0 % 2011/ / / /19 Karton / papir Film / plastik Vandforbrug Vores kartonvirksomheder bruger hovedsageligt vand til osmose og til installationer med trykkemaskiner til at holde kartonet fugtigt. I andre virksomheder bruges vandet hovedsageligt til afkøling og rengøring af vores maskiner. Vores fokus er at finde frem til nye initiativer vedrørende vandeffektivitet, der kan reducere vandforbruget primært i kartonfabrikkerne. Vores mål er at reducere vandforbruget med 20 procent inden 2021 i sammenligning med niveauet i 2011/12. I 2019 steg den totale mængde af brugt vand i forhold til de forrige år og var på m³. Dette forklares hovedsageligt med større produktionsvolumen. På kort sigt er det relative vandforbrug også øget. Sammenlignet med referenceåret 2011/12 Aktiviteter 2018/19 Alle danske virksomheder er gået over til fjernvarme En strategisk beslutning om en fokuseret og målrettet indsats for at reducere de samlede CO²-udledninger blev taget Bestyrelsen godkendte en ny Code of Conduct for ansvarlige partnerskaber, herunder forventninger til det miljømæssige ansvar Vi etablerede klagekanaler for ansatte og tredjeparter vedrørende miljø- og klimaspørgsmål Vi tog en strategisk beslutning om at arbejde for FN s Verdensmål 7: Ren energi og 12: Ansvarligt forbrug og produktion Planlagte aktiviteter 2019/20 Vi vil intensivere fokus på energieffektiviteten i vores virksomheder uden for Danmark En ny politik vedrørende brugen af arbejdsrelaterede biler blev implementeret i januar 2020 for at optimere en miljøvenlig anvendelse af biler. Målet er, at alle firmabiler skal være hybrid/elektriske i 2030 Handlingsplan for at reducere CO²-udledningerne vil blive udarbejdet En handlingsplan for Schurs strategiske arbejde med FN s Verdensmål vil blive udarbejdet, herunder aktiviteter, der bidrager til den cirkulære økonomi Schurs system vedrørende ansvarlige partnerskaber vil blive implementeret for at sikre, at leverandørerne lever op til de globale principper vedrørende miljømæssigt ansvar En Code of Conduct for ansatte, der dækker miljømæssige spørgsmål, vil blive lanceret i Miljømæssig bæredygtighed

21 Vandforbrug Vand m³ i alt Vand m³ pr solgt tusinde ton emballage 21 0, , / / / /19 Udnyttelse af affald Schur Labels a/s samarbejder med et selskab, der er specialiseret i at omdanne affald fra etiketter til en ressource. Det glaserede bagpapir samles ind og silikoneoverfladen fjernes, således at papiret kan genbruges til nye papirprodukter. Regeloverholdelse vedrørende brugen af kemikalier Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) er et europæisk lovkrav, som giver de virksomheder, der håndterer kemikalierne, ansvaret for risikostyring og for at give sikkerhedsinformationer om stofferne. REACH stræber efter at højne beskyttelsen af den menneskelige sundhed og miljøet. 0,1 0 er det imidlertid lykkedes for os at reducere mængden af brugt vand pr. solgt ton af emballage med 20 procent. Kemikalier Vi søger altid at bruge den løsning, der har den mindste miljømæssige og sundhedsmæssige indvirkning, når vi designer vores emballageløsninger, og vi overholder REACH-kravene og alle gældende love og forskrifter. Vi bruger et begrænset antal farlige stoffer i vores produktion. Vi er forpligtet til at holde anvendelsen af kemikalier på et minimum så vel som at sikre en ansvarlig håndtering og opbevaring af de kemikalier, der bruges i vores produktion. For at kunne garantere det påkrævede sikkerhedsniveau bruger vi et internt system til at spore alle indkøbte, oplagrede og bortskaffede kemikalier på vores anlæg. Vi vurderer til stadighed, om vores opbevaring af kemikalier er i overensstemmelse med forskrifterne vedrørende miljø og brandfare, og vi benytter os af professionelle eksterne partnere til at indsamle og bortskaffe brugte kemikalier. Escapure fleksible poser: Genanvendeligt laminat Escapure GmbH er en tysk producent af foder til kæledyr, der har brugt Schur Star Concept til en mere automatiseret og effektiv emballage af foder til kæledyr i fleksible poser. De mange forskellige produktvariationer pakkes i fuldt ud genanvendelige poser lavet af PE/PE laminat. Ved at anvende en særlig ekstruderingsproces gjorde Schur Star Systems GmbH, Tyskland, det muligt at opnå nogle egenskaber med en lamineret PE-struktur, der ellers kendetegner PET/PE-film. En PET/PE løsning ville ikke være genanvendelig på grund af lagene af forskellige typer plastik. Escapure GmbH besluttede sig for en pose, der kunne stå selv, fordi det er praktisk at håndtere, og fordi lukkemekanismen bevarer produktets kvalitet og dermed eliminerer madspildet. Miljømæssig bæredygtighed 21

22 6 Social bæredygtighed Det at være en ansvarlig virksomhed har altid handlet om at behandle vores medarbejdere med respekt og om at indgå i partnerskaber og tæt samarbejde med vores forretningsforbindelser. Vi respekterer menneskerettighederne og støtter de internationalt aftalte principper i FN s Global Compact, herunder Verdenserklæringen om Menneskerettigheder og den Internationale Arbejdstagerorganisations (ILO) erklæring om de grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen. Vi opfatter alle menneskerettigheder som lige vigtige, hvilket er grunden til, at vi omhyggeligt har undersøgt alle 54 mulige områder for negtive indvirkninger på menneskerettighederne, herunder arbejdstagerrettighederne, inden for vores forretningsaktiviteter (se appendiks 1 for en fuldstændig oversigt). Under denne proces identificerede vi områder, hvor vi potentielt kan have indvirkning, der både var relateret til eksterne og interne interessenter. Disse vil blive behandlet i de næste to kapitler. Social bæredygtighed i forhold til eksterne interessenter Som fabrikant og emballageleverandør har vi naturligt en effekt på menneskerettighederne i vores virksomheder og i værdikæden. Vi har identificeret mulige risikoområder relateret til de eksterne interessenter, herunder leverandører og forbrugere. Disse vigtigste områder vil blive behandlet i de følgende afsnit. Forbrugernes sundhed Hos Schur mener vi, at ansvaret for at bidrage til forbrugersundheden hører til blandt de vigtigste i vores egenskab af emballageleverandør. Vi opfylder det ved at have en høj standard og kvalitet i vores fremstillingsproces. Vi tilbyder emballageløsninger, der giver en høj grad af fødevaresikkerhed til vores kunders produkter. Dette omfatter materialernes kvalitet, produkternes design og hygiejne faktorer i produktionsprocessen. For at opretholde de høje kvalitets- og hygiejnestandarder er relevante virksomheder BRC-certificerede. Det sikrer, at vores operationelle kvalitetsniveau med hensyn til fødevaresikkerhed er i overensstemmelse med branchens bedste praksis. I løbet af 2018/19 har vi ikke modtaget nogen klager med hensyn til forbrugersundhed eller fødevaresikkerhed. Respekt for ophavsrettigheder Som emballageproducent trykker vi vores Sygefravær Funktionærer Ansatte på timeløn 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % 2011/ / / /19 kunders designs på deres emballage. Det betyder, at vi dagligt trykker en mangfoldighed af designs, billeder, tekster og illustrationer. Respekt for ophavspersonernes rettigheder bør altid være et område, som vi er opmærksomme på, hvilket også er blevet understreget i de analyser, der er blevet lavet i de Schur-virksomheder, som udfører trykning. For at respektere denne ret har vi følgende initiativer: 1. Undersøgelser af Schurs salgs- og leveringsbetingelser for at sikre, at ansvaret med hensyn til ophavspersonernes rettigheder er tydeligt. 22 Social bæredygtighed

23 Arbejdsulykker Antal fraværsdage på grund af ulykker The BRC-Standard Antal arbejdsulykker Gns fraværsdage pr ulykke 2011/ / / /19 BRC-standarden hjælper forretningsdrivende og ejere af varemærker med hensyn til fødevaresikkerhed og fødevarekvalitet i forbindelse med produktionsprocessen. Denne omfattende standard dækker følgende aspekter: Fødevaresikkerhed Kvalitetsstyring Produktionsprocessens omgivelser Kontrol af produkter og processer Medarbejdere En ny intern designmanual for al PR-/informationsmateriale, herunder erklæring om de ansattes ansvar for at være opmærksomme på ophavsrettigheder. Social bæredygtighed i forhold til vores ansatte Schur vokser, og vi har i øjeblikket næsten ansatte. Vores analyser har vist, at på tværs af virksomhederne var de områder, som vi skulle være opmærksomme på blandt andet: diversitet, anti-mobning, sikre og sunde arbejdsbetingelser, ret til privatlivets fred og retten til information. I de følgende afsnit vil vi gå i detaljer med nogle af de emner, som har været i særlig fokus i Schur i 2018/19. Sundhed og sikkerhed Som en ansvarlig virksomhed tager vi vores ansattes sundhed og sikkerhed meget alvorligt. For at undgå ulykker og skader har vi lokalt nogle obligatoriske sundheds- og sikkerhedsvejledninger. Vejledningerne er tilgængelige på vores lokale intranet og giver omfattende information om blandt andet, hvordan man håndterer kemikalier, brandsikkerhed, førstehjælp, defibrillatorer og hygiejne. I 2005 introducerede vi Sund Schur med en række aktiviteter til at styrke de ansattes sundhed og med en vedvarende fokus på retten til sikre og sunde arbejdsbetingelser, herunder det mentale arbejdsmiljø. Vores mål er at reducere antallet af arbejdsrelaterede ulykker med 5 procent årligt (referenceår 2011/12). I 2018/19 opnåedes en reduktion i det samlede antal ulykker på 13 procent i forhold til året før, og det gennemsnitlige antal af fraværsdage pr. ulykke faldt til 11 og er nu tæt på vores mål på 7 dage. Vedrørende fravær på grund af sygdom for funktionærer er vores mål 1,5 procent, og vi nåede vores mål for 2018/19. For timelønnede medarbejdere er målet 3 procent, og det mål er endnu ikke nået. Fravær på grund af sygdom er et af Schurs vigtigste fokuspunkter. Grundene til fravær varierer lokalt, og de fleste af vores initiativer er derfor også lokale. De omfatter blandt andet registrering af tæt-på ulykker, opfølgningsplaner for at undgå at sygdom udvikler sig til langtidssygdom, fleksible arbejdsbetingelser og psykologhjælp til at reducere stress. Social bæredygtighed 23

24 Andel af medarbejdere per aldersgruppe 2018/19 4 % 13 % 32 % 18 % Medarbejdernes arbejdsbetingelser Vi er forpligtet til at skabe et godt og åbent arbejdsmiljø for alle vores medarbejdere. For at undgå enhver misforståelse vedrørende ansættelsen hos Schur bestræber vi os på at udarbejde klare jobbeskrivelser for nødvendige funktioner. Vi sørger desuden for, at alle kontrakter er skrevet i et klart sprog, og at den ansatte har forstået indholdet, før de underskriver. Vi arbejder også hele tiden på at forbedre procedurerne for modtagelse af nye medarbejdere, træning og medarbejderudvikling. Aktiviteter 2018/19 Alle ulykker registreres, og nogle virksomheder arbejder på at forebygge ulykker ved en målrettet tilgang til tilfælde, hvor det var tæt på. Tilbyde vores medarbejdere et årligt sundhedstjek for at opfange fysiske og psykiske symptomer, herunder stress. Følge udvikling i sygedagene for at identificere, om nye tiltag er nødvendige. Planlagte aktiviteter 2019/20 En trivselsundersøgelse blandt medarbejderne er planlagt. I 2019 blev der ansat en HR-manager på koncernniveau med henblik på at styrke og standardisere indsatsen for gode arbejdsbetingelser for ansatte og ledere. Diversitet - Retten til ikke at blive diskrimineret Hos Schur værdsætter vi en mangfoldig arbejdsstyrke, og vi tror, at forskellige sindelag og evner styrker selskabets kultur og præstationer. Vi ønsker, at alle vores medarbejdere har lige muligheder for udvikling inden for organisationen. Dette omfatter alle ansættelsesrelaterede områder fra rekruttering til forfremmelse, medarbejderfordele, afskedigelse etc. Som en ansvarlig virksomhed tolererer vi ikke nogen form for diskrimination blandt vores medarbejdere på baggrund af for eksempel race, nationalitet, køn, alder, sprog, politiske synspunkter eller handicap. Aldersdiversitet Det er vores mål at have en mangfoldig arbejdsstyrke, også med hensyn til alder. De seneste år har vores medarbejderes aldersfordeling været nogenlunde stabil. Eftersom mange medarbejdere bliver hos os i lang tid, har vi imidlertid set en forøgelse i de højere aldersgrupper, og vi forventer, at det vil stige 33 % Ansatte Under 25 år Mellem 25 og 34 år Mellem 35 og 44 år Over 55 år Mellem 45 og 54 år yderligere. Dette svarer til befolkningsudviklingen i de fleste vestlige lande. For at undgå et videnstab, når folk går på pension, vil vi øge vores fokus på vidensdeling, systemer for kunderelationer og aktiviteter i forbindelse med modtagelse af nye medarbejdere i de kommende år. Kønsdiversitet Det er vores politik at fastholde stærk opmærksomhed på det underrepræsenterede køn uden at gå på kompromis med de rette kompetencer, når vi skal vælge den bedste kandidat til et job. Det er en del af vores politik at holde øje med talenter uanset køn, som har lyst og evner til at stræbe efter en stilling som specialist eller leder. Vi søger at øge andelen af det underrepræsenterede køn ved at tilskynde og støtte kandidater til hele tiden at forbedre deres kompetencer med henblik på forfremmelse. Vi har i øjeblikket en andel på 19 procent kvinder i vores ledende stillinger. 24 Social bæredygtighed

25 Antal ansatte Kønsdiversitet hos Schur i 2018/19 Vores mål er: 1. Balance i fordelingen af ledelsesposter, som svarer til fordelingen blandt vores ansatte. 2. Have 33,3 procent kvinder i bestyrelserne. Disse mål er blevet bekræftet på ny i 2020 med det formål at opfylde dem over en 4-årig periode Bestyrelse i moderselskabet Bestyrelserne i alle selskaber / / / /19 Aktiviteter 2018/19 Start på udviklingen af fælles jobkategorier og kriterier på tværs af virksomhederne med henblik på ligebehandling. Vi har etableret en klagekanal for medarbejdere, herunder klager vedrørende menneskerettighederne og arbejdstagerrettigheder. Kvinder Mænd 13 % 24 % 87 % 76 % 81 % Ledelse i alle selskaber 19 % 77 % Kønsfordeling alle ansatte 23 % Planlagte aktiviteter 2019/20 For første gang er alle medarbejdere i Danmark dækket af den samme Medarbejderhåndbog, fra og med den 1. januar 2020, for at sikre lige arbejdsbetingelser. Udvikling af medarbejderhåndbøger for virksomheder uden for Danmark vil blive påbegyndt. En Code of Conduct for medarbejderne vedrørende menneskerettigheder vil blive lanceret i For første gange er virksomhedens position vedrørende blandt andet antidiskrimination, anti-mobning og lige muligheder blevet formuleret. I 2020 vil der i jobannoncer fra Schur blive indføjet en opfordring til alle kvalificerede ansøgere til at ansøge uanset alder, køn, race etc. Bestyrelsen for Schur International Holding a/s består i øjeblikket af syv mænd og én kvinde. I løbet af har én mand forladt bestyrelsen, uden at en ny person er blevet valgt til bestyrelsen. Dette har ændret procentsatsen af det underrepræsenterede køn fra 11 til 13 procent. Eftersom ingen ny kvinde er indtrådt i bestyrelsen i løbet af regnskabsåret, har vi endnu ikke opfyldt vores mål. På tværs af Schur-virksomhederne er forklaringen på, at målene ikke er nået, at der er en lav udskiftningsprocent blandt medarbejderne. Social bæredygtighed 25

26 7 Økonomisk bæredygtighed Vores lange historie er solidt rodfæstet i en tradition for ordentlighed og ansvarlig forretningsførelse. Vi er forpligtet til at drive forretningen på en etisk og ansvarlig måde, som det defineres af OECD, og vi forventer, at vores forretningsforbindelser gør det samme. Vi tolererer derfor ikke korrupt opførsel. Vi har foretaget korruptionsrisikoanalyser for vores virksomheder. Nøgleområder med mulige indvirkninger blev identificeret: Korruption af private forretningsforbindelser; tilbyde eller modtage gaver, kammerateri og nepotisme og klart definerede jobbeskrivelser for at undgå interessekonflikter. I de følgende sektioner vil vi gå mere i detaljer vedrørende nogle af de identificerede emner og tiltag. Denne sektion fokuserer på forretningsetik. Finansielle oplysninger fremlægges ikke i rapporten om bæredygtighed. Disse oplysninger kan findes i Schurs årsregnskab. Anti-korruption og bestikkelse For Schur kunne de potentielle risici for bestikkelse ligge ved deltagelse i udbud og i relationerne til forretningsforbindelserne. Hos Schur arbejder vi på at forebygge korruption i alle dens former. For at forebygge misbrug ved økonomiske transaktioner, er kontrolmekanismer såsom andenpartsgodkendelser, transaktionsregistre og godkendelse fra overordnede implementeret som en iboende del af vores processer. Vi har en meget begrænset anvendelse af agenter og foretager de fleste handler direkte med kunder og leverandører. Når vi indgår større handler med leverandører og i alle indkøb foretaget af datterselskaber er hovedkvarteret i Danmark altid involveret. Samarbejde med forretningsforbindelserne er altid baseret på en detaljeret kontrakt eller på vilkår og betingelser med faste priser. Brugen af gaver og underholdning i forhold til forretningsforbindelser er begrænset, og er det over en lav værdi, skal det altid godkendes af ledelsen. Interessekonflikter Som et familieejet selskab er der hos Schur en vis risiko for interessekonflikter, herunder nepotisme. Vi har altid stræbt efter gennemsigtighed og åbenhed omkring dette emne. Når man arbejder for Schur, skal man altid arbejde i virksomhedens interesse fremfor den personlige interesse. I 2018/19 har vi ikke modtaget nogen klager relateret til korruption. Aktiviteter 2018/19 Vi har udviklet klagekanaler for ansatte og tredjeparter, der dækker anti-korruption Vi er startet på at udvikle fælles jobbeskrivelser og kriterier på tværs af Schur for at sikre ligebehandling og bekæmpe interessekonflikter. Planlagte aktiviteter 2019/20 Alle medarbejdere i Danmark er dækket af den samme medarbejderhåndbog fra og med den 1. januar 2020 for at sikre lige arbejdsbetingelser. I 2020 vil vi implementere retningslinjerne vedrørende ansættelsen af kandidater og ledelsen af medarbejdere, som er beslægtet eller fra den samme familie. En Code of Conduct for medarbejdere, der omfatter spørgsmålene om interessekonflikter og anti-korruption vil blive lanceret i 2020 med en klar erklæring om Schurs tilgang til korruption. 26 Økonomisk bæredygtighed

27 27

28 8 Nøgletal vedrørende bæredygtighed 2011/12 KPI Referenceår 2016/ / /19 Regnskabspraksis Energi, Mwh Gas (opvarmning) Gasforbruget er baseret på fakturaer eller oplysninger givet af leverandøren. Det indsamles årligt for alle virksomheder Andet (opvarmning) Opvarmning er baseret på fakturaer eller oplysninger givet af leverandøren. Det indsamles årligt for alle virksomheder Olie (opvarmning) Olieforbruget er baseret på fakturaer eller oplysninger givet af leverandøren. Det indsamles årligt for alle virksomheder Opvarmning total Den samlede opvarmning fra gas, olie og andre energikilder Elektricitet Elektricitetsforbruget er baseret på fakturaer eller oplysninger givet af leverandøren. Det indsamles årligt for alle virksomheder Opvarmning MWh pr 0,187 0,087 0,101 0,101 Opvarmning divideret med solgte tons i emballagevirksomhederne (karton, fleksible materialer) solgt ton emballage Elektricitet 0,415 0,323 0,327 0,303 Elektricitet divideret med solgte tons i emballagevirksomhederne (karton, fleksible materialer) MWh pr solgt ton emballage Udledninger, CO² Flyrejser, tons CO² CO²-udledninger fra flyrejser baseret på flybilletter til forretningsrejser Biler, tons CO² Medarbejdernes brug af biler i forretningsøjemed. Indtil nu er udledningerne blevet beregnet på grundlag af standardtal, men fra dette årsregnskab er udledningerne blevet beregnet som faktiske, når det var muligt. Biler, g CO²/km CO² total Dette forklarer forøgelsen i de samlede udledninger fra biler i 2018/19 Indirekte tons Beregnet ud fra brugen af elektricitet og opvarmning i produktionen. Kilder til udledningsfaktorerne: Trefor, Energinet, Ørsted Gennemsnitlig kg indirekte CO² pr solgt ton ,97 153,81 61,35 Indirekte CO² divideret med producerede tons i emballagevirksomhederne (karton, fleksible materialer) Spild, pct. Film/plastik 29,7 18,11 20,43 19,64 Spild af film/plastik for virksomheder med fleksible materialer er defineret som forskellen mellem de kilogram, der kommer ind i produktionen og de producerede kilogram. Spildprocenten omfatter således også fejlproduktion Karton og papir 18,6 17,70 17,22 17,10 Spild af karton og papir for kartonvirksomheder er defineret som forskellen mellem de kilogram, der kommer ind i produktionen og de producerede kilogram. Spildprocenten omfatter således også fejlproduktion og spild fra udskæring af materialet Vand, M3 Vand Vandforbruget er baseret på fakturaer eller oplysninger givet af leverandøren. Det indsamles årligt for alle virksomheder Vand pr solgt ton emballage 0,255 0,190 0,190 0, Nøgletal vedrørende bæredygtighed

29 2011/12 KPI Referenceår 2016/ / /19 Regnskabspraksis Arbejdsmiljø Funktionærer sygefravær 1,6 1,70 1,78 1,49 Sygedage/timer er opgjort uden langvarig sygdom. 1-4,5 timers sygdom skal registreres som en halv sygedag, og sygdom i 4,5 i procent timer eller mere skal registreres som en hel sygedag. Procentsatsen regnes ud fra samlet antal arbejdsdage/timer Timelønnede sygefravær 4,5 4,22 4,57 4,66 Sygedage/timer er opgjort uden langvarig sygdom. Procentsatsen regnes ud fra samlet antal arbejdsdage/timer i procent Antal af Samlet antal ulykker, der har resulteret i mere end én sygedag efter ulykkesdagen arbejdsulykker Antal fraværsdage Fraværsdage omfatter både funktionærer og timelønnede medarbejdere. Tallet inkluderer ikke langvarig sygdom pga. ulykker Gns. antal fraværsdage Samlet antal fraværsdage på grund af ulykker divideret med det samlede antal ulykker, der resulterer i én eller flere sygedage pr ulykke Beskæftigede Antal beskæftigede Omfatter timelønnede medarbejdere og funktionærer. Tallene er beregnet på grundlag af gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Beskæftigede - under 25 år pct mellem 25 og 34 år pct mellem 35 og 44 år pct mellem 45 og 54 år pct over 55 år pct Diversitet, pct. Andel af kvindlige beskæftigede Andel af kvinder Ledelse er defineret som medarbejdere, der refererer direkte til den adm. direktør. Lokalt kan dette omfatte direktører, ledere og i ledelsen specialister Andel af kvinder Bestyrelser på tværs af alle Schurs selskaber i bestyrelser Andel af kvinder i Bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamling bestyrelse, moderselskab I august 2019 erhvervede Schur Emballagegruppen a/s og Dan Labels a/s (nu Schur Pack Denmark a/s, Vejle, og Schur Labels a/s), og KPI-resultatet for 2018/19 omfatter data fra disse virksomheder fra august til slutningen af Schurs regnskabsår den 31. oktober Nøgletal vedrørende bæredygtighed 29

30 9 Appendix 1 - Indvirkningsanalysernes resultater Der blev i løbet af foretaget indvirkningsanalyser for de 8 virksomheder inden for Schurs kerneaktiviteter: 54 menneskerettighedsområder, 20 miljøområder og 12 anti-korruptionsområder. 1. Schur Pack Denmark a/s 2. Schur International a/s 3. Schur International a/s 4. Schur Pack Sweden AB, Sverige 5. Schur Pack Germany GmbH, Tyskland 6. Schur Star Systems GmbH, Tyskland 7. Schur Star Systems, Inc., USA 8. Schur Star Systems Australia Pty. Ltd. I november 2019 blev Emballagegruppen a/s (nu Schur Pack Denmark a/s, Vejle) og Dan Labels a/s (nu Schur Labels a/s) en del af Schur. De vil blive omfattet af processen omkring behørig omhu i Analyserne dækker alle de områder, som en virksomhed ifølge FN s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv og OECD s retningslinjer for multinationale selskaber, potentielt kan have negative indvirkninger på: En virksomhed vil altid have en potentiel indvirkning på de involverede mennesker og det omgivende miljø. Schur har ikke flere eller færre indvirkninger end andre virksomheder i branchen. Men vi har et system til at håndtere og forebygge indvirkninger. Nogle af de potentielle indvirkninger er en følge af selve branchens natur. For eksempel; kartonemballagevirksomheder har en produktionsproces, der kræver en del vand. Andre indvirkninger er landespecifikke. Det er for eksempel ikke en risiko i vores tyske virksomheder, at medarbejderne ikke modtager ligeløn for lige arbejde, fordi lønniveauerne er reguleret som tariffer. I alle andre virksomheder er lønningerne ikke fastlagte, og derfor skal virksomhederne altid være opmærksomme på at sørge for ligeløn for lige arbejde. I nogle områder har alle vores virksomheder potentielle indvirkninger - for eksempel på alle former for diskrimination. Grunden er, at ethvert selskab, der har medarbejdere og andre interessenter, altid har en risiko for diskrimination, og det er noget, man altid skal være opmærksom på. Disse former for indvirkninger skal hos Schur håndteres på koncernniveau. Andre indvirkninger er specifikke for det individuelle selskab på grund af specifikke omstændigheder, ledelse, praksis eller andre faktorer. På næste side kan man se en fuldstændig oversigt over de identificerede potentielle indvirkninger. Den første gang man foretager en indvirkningsanalyse, bliver alle virksomhedens ind- virkninger identificeret som potentielle. Virksomhederne vil regelmæssigt blive analyseret med højst tre års mellemrum. Hvis den samme indvirkning optræder igen i den næste analyse, kan den blive defineret som faktisk. En virksomhed kan have tre niveauer af potentielle indvirkninger afhængigt af, hvor direkte virksomhedens indflydelse er: 1. Årsag til (virksomheden forårsager indvirkningen), 2. Bidrager til (virksomhedens handlinger har en indvirkning i kombination med en tredjeparts handlinger) og 3. Har en relation til (virksomheden er forbundet med en tredjepart, som kan have en indvirkning). En alvorlig indvirkning på menneskerettighederne er defineret af UNGP s skala: Vægt/alvor, omfang/antal af potentielt påvirkede individer eller dens ubodelige karakter. Identifikationen af områder med betydelig, væsentlig eller alvorlig indvirkning vil vejlede Schurs valg af fokusområder i de kommende år både på koncernniveau og i de enkelte virksomheder. I alle områder, hvor potentielle indvirkninger er blevet identificeret, er der blevet fastlagt nogle forebyggende tiltag. Nogle tiltag var allerede under implementering, og andre er blevet sat i gang som et resultat af den identificerede risiko og som led i processen omkring behørig omhu. Disse tiltag vil blive implementeret i de kommende år. Nogle af de forebyggende tiltag foregår på koncernniveau, mens andre sker i de enkelte virksomheder. 30 Appendix 1 - Indvirkningsanalysernes resultater

31 Antal virksomheder med potentielle indvirkninger inden for de 20 miljøområder (samlet for 8 virksomheder) Vandforbrug 3 Energiforbrug 8 Råmaterialer 8 Brug af kemikalier 7 Ozonnedbrydende substanser 0 Håndtering og transport af farlige substanser 7 Vandudledninger på jordoverflade og i grundvand 0 Luftudslip 1 Lydgener 2 Lugtgener 0 Støvgener 0 Jordudledninger 0 Biodiversitet 0 Dyrevelfærd 0 Affaldsstyring fast affald 7 Affaldsstyring spildevand 6 Affaldsstyring farlige substanser 7 Madspild 7 Brug af nye miljøvenlige teknologier 7 Spredning af miljøvenlige teknologier 0 Antal virksomheder med potentielle indvirkninger på 54 menneskerettighedsområder, herunder arbejdstagers rettigheder (samlet for 8 virksomheder) Oprindelige folks rettigheder 6 Racediskrimination race 8 Kønsdiskrimination 8 Aldersdiskrimination 6 Diskrimination på baggrund af forskelligt sprog 8 Diskrimination på baggrund af handicaps 6 Retten til arbejde: kontrakt 6 Retten til arbejde: træning 6 Retten til arbejde: fair afskedigelse 6 Ligeløn for lige arbejde 6 Retten til en rimelig løn 6 Sikre og sunde arbejdsbetingelser 6 Lige muligheder for forfremmelse 6 Hvile, fritid og betalt ferie 6 Danne og tilslutte sig fagforeninger og at strejke 6 Social sikkerhed, herunder sociale forsikringer 6 Beskyttelse af mødre før og efter børnefødsel 8 Børns ret til at være fri for børnearbejde 0 Tilstrækkeligt med mad og dens retfærdige fordeling 0 Tilstrækkelig beklædning 5* Tilstrækkelige boligforhold 0 Adgang til vand og sanitet 0 Ret til uddannelse 0 Ret til at deltage i det kulturelle liv 0 Have del i videnskabelige fremskridt 0 Ret til sundhed 7 Materielt udbytte af opfindelser 7 Ophavspersoners moralske rettigheder 8 Retten til liv 0 Ikke at blive udsat for tortur, umenneskelig og/eller nedværdigende behandling eller afstraffelse 8 Frit, forudgående og informeret samtykke til medicinsk eller videnskabelig eksperimentering 0 Slaveri, trældom eller tvangsarbejde 0 Personlig frihed og sikkerhed 0 Human behandling af tilbageholdte personer 0 Ikke at blive anbragt i fængsel på grund af manglende evne til at opfylde en kontrakt 0 Bevægelsesfrihed 0 Udlændinges ret til en retfærdig retssag, når vedkommende står over for udvisning (asylansøgning) 0 Ret til en retfærdig retssag 0 At være fri for straf med tilbagevirkende kraft 0 At blive anerkendt som menneske forud for loven 0 Ret til privatliv 8 Tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed 0 Meningsfrihed 0 Ytringsfrihed 8 Informationsfrihed 8 Frihed fra krigspropaganda 0 Frihed fra tilskyndelse til racemæssig, religiøst eller nationalt begrundet had 1 Frihed til fredelig forsamling 0 Foreningsfrihed 0 Beskyttelse af familien og retten til at gifte sig 0 Beskyttelse af barnet og retten til at få en nationalitet 0 Deltage i offentlige anliggender 0 Retten til lighed for loven, lovens lige beskyttelse og ret til ikke at blive diskrimineret 0 Mindretals rettigheder (kulturelt, religiøst og sprogligt) 8 Antal af virksomheder med potentielle indvirkninger inden for de 12 antikorruptionsområder (samlet for 8 virksomheder) Unøjagtige regnskaber og registreringer (herunder data om indtægter fra de sidste fem år) 0 Bestikkelse til at korrumpere offentlige funktionærer (herunder både aktiv og passiv korruption - også kaldet afpresning / opfordring ) 0 Bestikkelser til eller korruption af private genparter (herunder både aktiv og passiv korruption - også kaldet afpresning / opfordring ) 8 forretningsforbindelser, offentligt ansatte eller medarbejdere 0 Bestikkelse, korruption eller handel med indflydelse ved brug af mellemmænd 1 fremme sin sag 0 Politiske bidrag, velgørende gaver og sponsorater i forventning om uretmæssige fordele 0 Handel med indflydelse i forhold til Smørelse til at Ansættelse af en offentlig ansat, hvis arbejdsopgaver er i konflikt med den ansattes forpligtelser 0 der går ud over den angivne værdi (godkendelser) 8 Tilbyde eller acceptere gaver, Kammerateri og nepotisme 8 Tillade eller deltage i pengevask 0 Klart definere jobforpligtelser baseret på kompetencer, kvalifikationer og erfaring for at forebygge interessekonflikter 8 * I produktionsvirksomhederne (7 ud af 8 virksomheder) er det obligatorisk at bære arbejdstøj. I løbet af den periode, hvori virksomhederne blev analyseret, blev det besluttet at opfatte risikoen for ikke at forsyne medarbejderne med tilstrækkeligt arbejdstøj som en potentiel indvirkning. Det var ikke tilfældet, da de 2 første produktionsvirksomheder blev analyseret, men det vil gælde alle, når virksomhederne analyseres på ny. Appendix 1 - Indvirkningsanalysernes resultater 31

32 10 Appendix 2 - Bæredygtig Schur politikken Hvem er vi? Schur er en koncern bestående af internationale selskaber. Vores hovedaktiviteter er udvikling, produktion og salg af emballage i karton og fleksible materialer, konsumentprodukter samt pakke- og produktionsudstyr og komplette pakkesystemer. Schur har afdelinger i Danmark, Sverige, Tyskland, Frankrig, Australien og USA. I fuld samklang med vores værdier forpligter vi os til en bæredygtig udvikling. Familieskabet gælder kunden! Vi følger tingene til dørs! Vi tænker, før vi handler! Vi holder, hvad vi lover! Omfanget af vores bæredygtige Schur-politik Schur anvender de internationalt aftalte principper for bæredygtig udvikling, der er nævnt i FN s Global Compact, dvs. principperne, der er nævnt i FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder (som omfatter de principper, der er nævnt af Den Internationale Arbejdstagerorganisations erklæring om grundlæggende rettigheder og principper på arbejdspladsen ), Rio-deklarationen vedrørende miljø og udvikling og FN s konvention mod korruption. Vores forpligtelse Schur forpligter sig til at bidrage til en socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtig udvikling. Vi vil løbende arbejde på at forebygge eller afbøde negative indvirkninger på de internationalt aftalte principper for bæredygtig udvikling. Desuden tilstræber Schur at medvirke til miljømæssig bæredygtighed i alle aktiviteter. Vores forpligtelse er bygget på internationalt anerkendte principper for menneskerettigheder (herunder arbejdstagernes rettigheder, miljø og anti-korruption). Alle principper er omtalt i FN s Global Compact og minimums-ansvaret konkretiseres i FN s retningslinjer for erhverv og menneskerettigheder (UNGP) og OECD-retningslinjer for multinationale virksomheder (OECD). Som forudsætning for vores bæredygtige Schurpolitik, forpligter vi os til at respektere retsstatsprincippet og overholde nationale regulativer, uanset hvor vi opererer. Vores forpligtelse vil blive gennemført ved at identificere, forebygge eller afbøde potentielle og faktiske negative indvirkninger på de internationale principper og kommunikere vores konstateringer og handlinger. Vi vil hånd- tere negative indvirkninger, som vi måtte forårsage eller bidrage til, eller som direkte kan sættes i forbindelse til os via vores forretningsforbindelser. Hvis vi bliver opmærksomme på en negativ påvirkning, som vi forårsager eller bidrager til, vil vi forsøge at sikre adgang til afhjælpning af følgerne for de påvirkede personer, eller underrette de relevante myndigheder. Denne bæredygtige Schur-politik er afspejlet i alle relevante politikker, procedurer og vejledninger i Schur. Vores bidrag Vi anerkender, at vores kerneforretning kan have betydelige miljøpåvirkninger. Vi vil forsøge at bidrage til miljømæssig bæredygtighed, hvor dette er muligt eller realistisk. Vores forventninger Vi forventer, at alle vores forretningsforbindelser overholder minimumsstandarden for ansvarlig forretningsførelse som foreskrevet af UNGP/OECD. Vi anerkender vores ansvar for negative indvirkninger i vores værdikæde og forsøger at påtage os dette ansvar ved at bede alle vores forretningsforbindelser om at overholde den globalt aftalte minimumsstandard for ansvarlig forretningsførelse, der omtales i denne politik. Denne forventning er også repræsenteret i vores Code of Conduct for leverandører - et vigtigt element i vores arbejde med at sikre ansvarlig forretningsførelse hos vores leverandører. 32 Appendix 2 - Bæredygtig Schur politikken

33 Vi vil overvåge kendte risici vedrørende alvorlige indvirkninger i vores værdikæde og forlange, at vores forretningsforbindelser udviser øget omhu i forbindelse med sådanne virkninger. Såfremt vores forretningsforbindelser identificerer, at de forårsager, bidrager til eller kan sættes i forbindelse med alvorlige indvirkninger på nogle af de internationale principper, skal de omgående underrette Schur om dette. Vi indbyder alle interessenter til at kontakte os direkte på: Vi forventer, at vores ansatte vil - og tilskynder andre interessenter til - at gøre os opmærksom på potentielle og aktuelle negative indvirkninger på principperne for menneskerettigheder, miljøet og anti-korruption, som Schur kan sættes i forbindelse med via vores aktiviteter, produkter, serviceydelser eller forretningsforbindelser. Vi forventer, at vores ansatte vil hjælpe os med at leve op til vores forpligtelse ved at lade denne politik afspejle sig i deres daglige arbejde. Kommunikation og revideringer Denne politik er udviklet og godkendt af bestyrelsen. Schur har modtaget rådgivning af eksterne CSR-eksperter ved udarbejdelsen af denne bindende politik. Politikken er offentligt tilgængelig og er kommunikeret både internt og eksternt, og for at sikre, at vi fortsat har fokus på respekt for principperne for menneskerettigheder, miljøet og anti-korruption, vil vi regelmæssigt gennemgå og om nødvendigt revidere denne politik. Vores politik vil blive revideret mindst hvert tredje år. Packaging for life DK-Horsens, September

34

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

International Holding a/s CVR. no Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. no Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. no. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2018 ERKLÆRING OM FORTSAT STØTTE Arbejdet og samarbejdet med Global Compact er vigtigt for Schur. Siden vi tilsluttede os

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

INDSTILLING TIL CSR ABROAD AWARD 2014

INDSTILLING TIL CSR ABROAD AWARD 2014 INDSTILLING TIL CSR ABROAD AWARD 2014 Danida, Eksportrådet og IFU har opstillet følgende overordnede kriterier for tildeling af prisen: Prisen gives til en virksomhed, der har gjort en særlig indsats for

Læs mere

GENVEJEN TIL AT FÅ VERDENSMÅLENE IND I VIRKSOMHEDENS KERNEFORRETNING

GENVEJEN TIL AT FÅ VERDENSMÅLENE IND I VIRKSOMHEDENS KERNEFORRETNING GENVEJEN TIL AT FÅ VERDENSMÅLENE IND I VIRKSOMHEDENS KERNEFORRETNING Det at tage ansvar for samfundet er en integreret del af fremtidens virksomhedsdrift. Det kan være genbrug af materialer og ressourcer,

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Ragn-Sellskoncernens 2 (5) Ragn-Sells koncernens Code of Conduct for leverandører Ragn-Sells koncernen forpligter sig til at udføre sine forretninger og varetage sine interesser

Læs mere

CSR 2016 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

CSR 2016 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR CSR 2016 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR REDEGØRELSE FOR HARTMANNS SAMFUNDSANSVAR Hartmanns er en virksomhed, der har som kernekompetence at skabe positive forandringer for organisationer og mennesker på

Læs mere

C S R. Corporate Social Responsibility. I BabySam tror vi på at en god start på eget liv er grundstenen for selv at skabe det gode Børneliv.

C S R. Corporate Social Responsibility. I BabySam tror vi på at en god start på eget liv er grundstenen for selv at skabe det gode Børneliv. C S R Corporate Social Responsibility a Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Denne redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i årsrapporten for BabySam A/S for 2016/17.

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2017 ERKLÆRING OM FORTSAT STØTTE Siden Schur i 2015 tilsluttede sig UN Global Compact har dens 10 principper dannet ramme

Læs mere

CR information fra Fibertex Personal Care

CR information fra Fibertex Personal Care CR information fra Fibertex Personal Care MENNESKERETTIGHEDER Rekruttering I 2016 har Fibertex Personal Care-gruppen haft fokus på at sikre effektive rekrutteringer af høj kvalitet, samtidig med at alle

Læs mere

Code of Conduct for leverandører til GlobalConnect

Code of Conduct for leverandører til GlobalConnect Code of Conduct for leverandører til GlobalConnect 2018 Code of Conduct for GlobalConnects leverandører GlobalConnect er en virksomhed, som kontinuerligt bestræber sig på at opretholde høje etiske standarder

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

CODE OF CONDUCT

CODE OF CONDUCT CODE OF CONDUCT Indledning Draware A/S code of conduct angiver de grundlæggende principper for Draware A/S professionelle, sociale og etiske ansvar, og er dermed en rettesnor for vores daglige arbejde

Læs mere

Sustainability Policy

Sustainability Policy Sustainability Policy Juni 2019 2 TDC Sustainability Policy Politikkens omfang Hos TDC Group er samfundsansvar en naturlig del af vores forretning, baseret på vores historiske arv og den rolle, vi spiller

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Coop Danmark A/S Marts, Dokumentkontrol. Filnavn: Coops politik for menneskerettigheder

Coop Danmark A/S Marts, Dokumentkontrol. Filnavn: Coops politik for menneskerettigheder Coops politik for menneskerettigheder Coop Danmark A/S Marts, 2019 Dokumentkontrol Godkendt dato: 25.03.2019 Godkendt af: Coop Danmark Direktion Dokumentejer: Signe Frese (Coop Ansvarlighed) Filnavn: Coops

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

CSR Politik for Intervare A/S

CSR Politik for Intervare A/S CSR Politik for Intervare A/S 1 Indhold Indledning... 3 FN Global Compact... 3 Menneskerettigheder... 3 Arbejdstagerrettigheder... 4 Miljø... 4 Antikorruption... 4 Forhold til samarbejdspartnere... 4 Afslutning...

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Code of Conduct Vores Ansvar

Code of Conduct Vores Ansvar Code of Conduct Vores Ansvar Forord Hos IAT arbejder vi målrettet på at udvikle vores forretning på en ansvarlig måde. Vi ved, at vi kun opnår succes på langt sigt, hvis vi tilfører værdi til kunder, partnere

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

DS/17/129 Den 13. december Politik for samfundsansvar

DS/17/129 Den 13. december Politik for samfundsansvar DS/17/129 Den 13. december 2017 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Ansvar for CSR... 4 4 Målsætning... 4 5 Fokusområder... 5 5.1 Miljø- og klimahensyn...

Læs mere

GENVEJEN TIL AT FÅ VERDENSMÅLENE IND I VIRKSOMHEDENS KERNEFORRETNING GENVEJEN TIL AT KOMME I MÅL

GENVEJEN TIL AT FÅ VERDENSMÅLENE IND I VIRKSOMHEDENS KERNEFORRETNING GENVEJEN TIL AT KOMME I MÅL GENVEJEN TIL AT FÅ VERDENSMÅLENE IND I VIRKSOMHEDENS KERNEFORRETNING Det at tage ansvar for samfundet er en integreret del af fremtidens virksomhedsdrift. Det kan være genbrug af materialer og ressourcer,

Læs mere

Code of Conduct / Adfærdskodeks - leverandør

Code of Conduct / Adfærdskodeks - leverandør Code of Conduct / Adfærdskodeks - leverandør DK Da HCS A/S er involveret med forskellige leverandører, er det vigtigt for os at have et fælles sæt etiske metoder og standarder. Denne Code of Conduct gælder

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2016 ERKLÆRING OM FORTSAT STØTTE Vores virksomheds historie stækker sig over de seneste 170 år. Siden Schur blev grundlagt

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2015 KONCERNOVERSIGT International Holding a/s 88,9% 10% International a/s 11,1% Bertha Holding aps CARTON FLEXIBLE MACHINERY

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Code of Conduct / Adfærdskodeks

Code of Conduct / Adfærdskodeks Code of Conduct / Adfærdskodeks DK For HCS A/S er det vigtigt at have et fælles sæt etiske metoder og standarder. Denne Code of Conduct gælder for alle medarbejdere hos HCS, og dækker arbejdstagernes rettigheder,

Læs mere

UUUUJ - VI KØBER NÅD NYT

UUUUJ - VI KØBER NÅD NYT Verdensmålene som strategisk værktøj Seminar: Strategisk og praktisk kommunikation af FN's verdensmål i affaldssektoren LOTTE HANSEN, PARTNER HANSEN & ERSBØLL AGENDA UUUUJ - VI KØBER NÅD NYT MIN REJSE

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2018 MAJ

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2018 MAJ UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2018 MAJ TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Politik for samfundsansvar

Politik for samfundsansvar Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere... 4 4.3 Korruption og usædvanlige

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

Vores fokus. Code of Conduct. PolyTechs 10 leveregler. PolyTech respekterer og støtter overholdelsen af internationale menneskerettigheder

Vores fokus. Code of Conduct. PolyTechs 10 leveregler. PolyTech respekterer og støtter overholdelsen af internationale menneskerettigheder Code of Conduct Code of Conduct PolyTechs 10 leveregler PolyTech A/S er en global udviklingsvirksomhed med hovedsæde i Bramming. Vi arbejder i vind- og olie/gas-industrien, flyindustrien og bilindustrien,

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Virksomhedens etik, integritet og social ansvarlighed 4. Vigtige oplysninger om vores regler 6. Vores principper 8.

Virksomhedens etik, integritet og social ansvarlighed 4. Vigtige oplysninger om vores regler 6. Vores principper 8. ETISK REGELSÆT ÍNDEX 03 Virksomhedens etik, integritet og social ansvarlighed 4 Vigtige oplysninger om vores regler 6 Vores principper 8 Vores værdier 9 Integritet 10 - Respekt for vores kunder og forretningspartnere

Læs mere

GENVEJEN TIL AT FÅ VERDENSMÅLENE IND I VIRKSOMHEDENS KERNEFORRETNING

GENVEJEN TIL AT FÅ VERDENSMÅLENE IND I VIRKSOMHEDENS KERNEFORRETNING GENVEJEN TIL AT FÅ VERDENSMÅLENE IND I VIRKSOMHEDENS KERNEFORRETNING AT DRIVE VIRKSOMHED ER AT TAGE ANSVAR FOR SAMFUNDET Det at tage ansvar for samfundet er en integreret del af fremtidens virksomhedsdrift.

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører

Adfærdskodeks for leverandører Adfærdskodeks for leverandører Dette adfærdskodeks for leverandører er vedtaget af bestyrelsen for Castellum AB (publ) den 16. april 2018. LEGAL#14499746v5 Indholdsfortegnelse 1. Om adfærdskodekset for

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

CSR 2017 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

CSR 2017 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR CSR 2017 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR KONSULENTHUS ER UDEN FOR KATEGORI - MEN FREMTIDENS SVAR PÅ DET AGILE JOBMARKED Vi specialiserer os i flere kompetencer end kategorien

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

CSR 2017 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

CSR 2017 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR CSR 2017 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Hartmanns er en virksomhed, der har som kernekompetence at skabe positive forandringer for organisationer og mennesker på jobmarkedet.

Læs mere

Figuren nedenfor viser den overordnede proces for, hvordan ansvarlighed integreres i investeringsbeslutninger.

Figuren nedenfor viser den overordnede proces for, hvordan ansvarlighed integreres i investeringsbeslutninger. Ansvarlige investeringer i praksis Ansvarlighed er integreret i pensionskassens arbejde, før og efter investeringer foretages. Hovedparten af pensionskassens portefølje er investeringer foretaget gennem

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar.

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i

Læs mere

DS/18/ januar Politik for sustainability

DS/18/ januar Politik for sustainability DS/18/142 17. januar 2019 Politik for sustainability Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 4 3 Ansvar for Sustainability... 4 4 Målsætning... 4 5 Fokusområder... 5 5.1 Miljø- og klimahensyn...

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

CODE OF CONDUCT Introduktion Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdsmiljøstyring Generel sikkerhed og sundhed

CODE OF CONDUCT Introduktion Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdsmiljøstyring Generel sikkerhed og sundhed CODE OF CONDUCT Introduktion Formålet med denne code of conduct er at sikre, at A/S Oilpower Hydraulics samt vore samarbejdspartnere, leverandører og interessenter opererer i overensstemmelse med internationalt

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Bilag A, Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag A, Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag A, Leverandørens samfundsansvar (CSR) om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Generelle

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens. Krav gældende for regnskabsklasse D med over 500 ansatte

Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens. Krav gældende for regnskabsklasse D med over 500 ansatte Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a Krav gældende for regnskabsklasse D med over 500 ansatte Forklaringsnoter 1. ÅRL 99a Børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber skal supplere

Læs mere

BILAG 13. Samfundsansvar

BILAG 13. Samfundsansvar BILAG 13 Samfundsansvar Vejledning til tilbudsgiver: Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør et mindstekrav i forbindelse de opgaver der udføres under Rammekontrakten. Bilaget skal ikke

Læs mere

Kontraktbilag 3 Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Kontraktbilag 3 Leverandørens samfundsansvar (CSR) BM03 pkt. 13 bilag 3 Kontraktbilag 3 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Hovedstadens Beredskab har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres.

Læs mere

2.1 Omfang NCC-koncernens politik omfatter alle NCC s forretningsområder og aktiviteter.

2.1 Omfang NCC-koncernens politik omfatter alle NCC s forretningsområder og aktiviteter. NCC-koncernens bæredygtighedspolitik 1. Indledning Vi er nødt til at forandre vores samfund radikalt, hvis vi skal kunne takle de globale udfordringer, vi står over for, såsom klimaforandringer, affaldsproduktion,

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a (CSR- rapport)

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a (CSR- rapport) Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a (CSR- rapport) Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i årsrapport 2014 for Dansk Avis Omdeling A/S, som dækker

Læs mere

Salling Group & Verdensmålene

Salling Group & Verdensmålene Salling Group & Verdensmålene Salling Group 2 Vi bygger fremtiden på to søjler Vores fremtid Salling Group Strategi Formål Værdier 1. juni 2018 blev vi til Salling Group Det nye navn er en hyldest til

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Indhold. Rammeaftale varer Bilag 5 Side 2 af 7

Indhold. Rammeaftale varer Bilag 5 Side 2 af 7 Bilag 5 CSR-krav til Rammeaftale om køb af abonnementer til satellittelefoni, samt køb og levering af terminaler til satellittelefoni, radiokommunikationsudstyr og service og support Indhold 1 KRAV TIL

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Bilag 2. Krav til løn og arbejdsvilkår. samt CSR-krav

Bilag 2. Krav til løn og arbejdsvilkår. samt CSR-krav Bilag 2 Krav til løn og arbejdsvilkår samt CSR-krav Indholdsfortegnelse BILAG 2... 1 KRAV TIL LØN OG ARBEJDSVILKÅR... 1 SAMT CSR-KRAV... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. KRAV TIL LØN OG ARBEJDSVILKÅR... 3

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

FN s Global Compact. Verdens største initiativ for ansvarlige virksomheder

FN s Global Compact. Verdens største initiativ for ansvarlige virksomheder FN s Global Compact Verdens største initiativ for ansvarlige virksomheder De danske Global Compact-medlemmer går forrest for at skabe et nyt paradigme for samfundsansvar og bæredygtig forretningsudvikling,

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

CSR Rapport 2015. Big enough to matter Small enough to care

CSR Rapport 2015. Big enough to matter Small enough to care Big enough to matter Small enough to care CSR CSR er en international forkortelse for corporate social responsibility, som er en typisk anvendt betegnelse som anvendes blandt internationale organisationer,

Læs mere

Adfærdskodeks. Have a safe journey

Adfærdskodeks. Have a safe journey Adfærdskodeks Have a safe journey Nøgleprincipper Saferoad skal drive forretning på grundlag af en sund, etisk forretningspraksis, sætte høje standarder for os selv og for vores indvirkning på miljøet

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

Supplier Code of Conduct

Supplier Code of Conduct Supplier Code of Conduct Supplier Code of Conduct ansvarlig leverandøradfærd For Intego er det vigtigt, at vi overfor vores kunder kan garantere, at vores leverancer lever op til de CSR krav, vi stiller

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Udarbejdet den: 06. august 2012 Version: 4 Revideret den: Dokumentejer: Ole Steensberg Øgelund Side 1 af 8

Udarbejdet den: 06. august 2012 Version: 4 Revideret den: Dokumentejer: Ole Steensberg Øgelund Side 1 af 8 Dokumentejer: Ole Steensberg Øgelund Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Systemstruktur... 4 Overordnet vision, målsætninger og politik for Vand og Affald... 5 Organisationsplan... 6 Ansvar og

Læs mere