KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr Årgang Nr. 3 Juli SOMMERFEST s. 8. SOMMERTUR FOR HAVKAJAK s. 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 146 32. Årgang Nr. 3 Juli 2013. SOMMERFEST s. 8. SOMMERTUR FOR HAVKAJAK s. 7"

Transkript

1 KAJAK IDENDE Blad nr Årgang Nr. 3 Juli 2013 KDING KAJAKKUB ERE s. ERUR R HAVKAJAK s. 7 in rejsegilde krans lavet af klubmedlemmer.

2 INDHD Blad nr Årgang Nr. 3 Juli 2013 Verden i følge formanden Diverse fra Bestyrelsen ån af klubhus ån af klubkajakker Udlån af klubbens telt ikkerhedsregler for sommerroning EPP2 hav træning og prøve andagsroning havkajak for øvede nsdagsroning havkajak for alle ommertur havkajak for begyndere ensommertur havkajak for øvede ommerfest Hvor skal vi ro hen i år? Aktivitetskalender Ungdomsafdelingen i fuld fart ormandens tale til rejsegilde ang, jamen det spiser man da Pagajsvingeren Hva ka man få for en 10 er? Pas på vore kajakker elefonliste orside billedet er taget af Zoya Hejselbæk. 2

3 VERDEN IØGE RANDEN af im Christensen ANAIK ANAIK! Klubbens nye bådhal er ved at være færdig, og det er ikke mindst p.g.a. en formidabel indsats fra klubbens medlemmer, der har knoklet løs med at lægge fliser - sætte vægge op - lave kajak stativer - trække elkabler - male og mange andre ting. Det har været en fornøjelse, at være med til når så mange møder op og går til arbejdet, samtidig med at man hygger sig og har det sjovt. ed den fart er der håb om, at vi kan holde indvielse af bådhallen sidst på sommeren. Jeg glæder mig til at se det færdige resultat En stor udfordring i foråret var, at vi skulle skifte til kontingentbetaling via det nye klubmodul og samtidig skulle alle medlemmer registrere sig der, så det fremtidig vil blive nemmere for kassereren at udføre sit arbejde. om det ser ud lige nu, har mange fået registreret sig, men vi mangler stadig nogle, og jeg vil opfordre alle til at få det gjort. Har man problemer med at finde ud af det, kan man altid kontakte kassereren for hjælp. Vi har også fået ny hjemmeside, hvor man kan gå ind og finde en masse info om klubben og alle de udvalg vi har. an kan se kommende aktiviteter og få lagt sine egne ind. Gå ind og se den og bliv lidt klogere på klubben. Klubben har også fået en masse nye ungdoms roere, som tumler rundt på vandet og skaber en masse liv og sjov i og omkring klubben. De fylder meget, som børn jo nu engang gør, så hjælp dem på vej og vis dem hvordan tingene skal være her i vores klub. I den anledning må jeg tage hatten af for ungdoms trænerne, som yder en R indsats, de fortjener stor respekt for arbejdet med børnene. Nu hvor sommeren er over os, skal vi ud og finde en masse vand at ro på. Nogen skal bare hygge sig hjemme på fjorden, måske ro ud en sommeraften og grille en pølse over bål, mens andre skal ud at prøve kræfter med kæmpe bølger i England eller skærgårds roning i verige. en uanset hvad man er til, ønsker jeg alle en dejlig sommer med mange gode oplevelser på vandet. Pas godt på hinanden derude, så vi har nogle gode historier, vi kan fortælle hinanden til vinter. Vi ses i klubben og på vandet. 3

4 DIVERE RA BEYREEN af Bente Renner Nyhedsbrev pr. mail Nyheder og forskellig information rundsendes pr. mail til klubbens medlemmer. ilmelding til nyhedsmail skal ske automatisk når man opretter sig på klubbens hjemmeside. Klubmappe og referater Referater fra bestyrelsesmøderne kan læses på PC en på kontoret. Klubmappe, der indeholder alverdens nyttige oplysninger om Kolding Kajak Klub. Klubmappen finder du i mellemgangen ved kontoret. Vi prøver at holde klubmappen opdateret, men sig gerne til, såfremt der mangler information. ordeling af arbejdsopgaver kasserer/medlemsansvarlig Kasserer Hanne Eich træffes på eller Arbejdsopgaver: ilmeldinger til rokursus, opkrævning af kontingent, udmeldelse. edlemsansvarlig Jytte tounberg Hansen og Helle ortensen træffes på og Helle træffes på Arbejdsopgaver: Indmeldelse af nye medlemmer, udlevering/ombytning af nøgler. Husk at melde flytning mm. Hvis du skifter navn, adresse, telefonnummer eller mailadresse bedes du give besked til Hanne eller Jytte. Det vil lette vores arbejde, hvis du husker det. På forhånd tak! ptagelse på venteliste ptagelse på venteliste til klubbens rokurser sker til Hanne. Blanket findes på klubbens hjemmeside og sendes til Bente. Indmeldelse af nye medlemmer Indmeldelse af nye medlemmer sker til Jytte. Jytte træffes som oftest om tirsdagen men vil helst kontaktes pr. mail eller telefon. e telefonlisten. Udmeldelse Udmeldelse af Kolding Kajak Klub sker til Hanne. Klubhusnøglen afleveres eller sendes, hvorefter nøgledepositum refunderes. Bådpladser ildeling af bådpladser til private kajakker administreres af Ken og one der træffes på eller Værdibokse De små skabe i mellemgangen ved omklædningsrummene er til værdigenstande. Disse skabe er til fri afbenyttelse og låses med sin egen hængelås imens man er ude at ro. kabe kabene i mellemgangen ved omklædningsrummene udlejes for kr. 100,- pr. år. Reglerne for skabene er, at de kun må være låst, når man er ude at ro. an må låse sine værdigenstande inde, mens man er af sted, men når man er færdig med sin tur og forlader klubben igen, skal skabet være ulåst (vi har tidligere haft problemer med indbrud i låste skabe). Er du interesseret i at leje et skab kan du kontakte Hanne. ÅN A KUBHU fra Bestyrelsen af im Christensen ange vil gerne låne vores dejlige klubhus til private arrangementer Reglerne er som følgene: Pris: kr. 1500,-. Beløbet skal forudbetales f.eks ved overførsel til: bank 075 konto nr senest 14 dage i forvejen. Det brugte område afleveres ryddeligt og rengjort efter brug senest kl 14 dagen efter arrangementet Affald skal køres væk. an kan kun leje lokalerne i perioden fra standerstrygning til standerhejsning. Klubbens medlemmer har altid ret til at opholde sig i klubben selv om lokalerne er lejet ud. an må ikke opholde sig i motionsrum - omklædningsrummene, sauna, depot, bådhal eller værksted under fester. Der skal hænges et opslag op om arrangementet på opslagstavlen Udlejes kun til medlemmer af Kolding Kajak Klub. Der betales ikke depositum, men er uheldet ude har lejer ansvaret for at erstatte ødelagte ting. Kontaktperson: Christian Kjørboe tlf

5 ÅN A KUBKAJAKKER fra Bestyrelsen af im Christensen ommeren er over os og mange vil gerne låne en klubkajak til at tage med på sommerferien. Reglerne er som følgende: an skal have været medlem af klubben i et år. an kan kun låne en kajak i en uge. an skal booke kajakken via de sedler der hænger på opslagstavlen ved km pc en, og man skal have sedlen godkendt af et bestyrelses medlem. UDÅN A KUBBEN E fra Bestyrelsen af im Christensen Klubben er ejer af et dejligt stort tipitelt med plads til personer og som kan pakkes sammen så det ikke fylder mere end en sports taske. eltet kan lånes ud til klubture og man få det udleveret ved at henvende sig til formanden. Den der får teltet udleveret har ansvaret for at det kommer tilbage i ren og tør tilstand IKKERHEDREGER R ERRNING Alle medlemmer skal være i besiddelse af egen svømmevest samt roovertræk, der begge altid skal medbringes i kajakken uanset vejrforhold. Desuden skal der altid være et fastgjort øsekar i kajakken. rigivne medlemmer må ro frit på fjorden inden for linien kærbæk/øverodde. Uden for denne linie skal man både være iført svømmevest og ro i en kajak, der kan entres, såfremt man ror mere end 200 m fra land. an bør desuden tage hensyn til lystfisk-erne ved at ro bagom eller langt uden om. Ikke frigivne roere har pligt til altid at bære svømmevest, og må kun ro på fjorden i følgeskab med en frigivet og erfaren roer (min km + min. et års medlemskab). En roer der kan entre kajakken ved hjælp af en makker og opfylder regler for frigivelse undtaget entringsprøven har adgang til samme farvand som en frigivet roer såfremt mindst to roere følges ad, bærer redningsvest og holder sig højst 100 meter fra land. Børn under 14 år må kun ro i følgeskab med en voksen, og kun iført svømmevest. Et barn under 14 år kan frigives til at ro i følgeskab med ethvert medlem af Kolding Kajakklub, der er fyldt 1 år, hvis barnet har roet 10 km på åen og kan svømme 350 m. Indtil da må barnet kun ro i følgeskab af en instruktør eller et godkendt, frigivet og voksent medlem, som har roet mindst 1000 km. I alle tilfælde er det den voksne, der ledsager barnet, som har ansvaret for barnets sikkerhed. Der må roes på åen op til motorvejsbroen, og klubben har derudover tre gange om året tilladelse til at ro til Ejstrup og op i Donssøerne. Datoerne fastsættes af urudvalget. Det er også en god ide at medbringe ekstra tøj m.m., så man er i stand til at klare sig selv uanset vejr og vind. 5

6 EPP2 HAV RÆNING G PRØVE fra Havkajakudvalget af Bent K homsen Har du bestået Indgangstest Havkajak, men endnu ikke erhvervet dig et EPP2 hav bevis, får du nu mulighed for dette. Der afholdes EPP2 hav træning torsdag, d. 15. august + torsdag, d. 22. august + torsdag, d. 2. august og torsdag, d. 5. september (prøve) fra klubben. Der oprettes hold ved minimum 10 deltagere. Der kan max deltage 14. Kursusleder luf Brandt hjulpet af hjælpeinstruktører. Undervisning og prøve er gratis. Gebyr for at få beviset fra DK. Det er Kajakforbundets anbefaling, at EPP2, er det minimums niveau, der kræves for at kunne optages i en kajakklub og overflyttes mellem klubberne. Kolding Kajak Klub har valgt at følge denne anbefaling. elv om kurset først starter til august kan du allerede nu tilmelde dig efter først til mølle princippet til ANDAGRNING HAVKAJAK R ØVEDE fra Havkajakudvalget af Bent K homsen or at deltage i disse ture, skal du være kommet noget ud over begynderniveauet, og kunne klare dig under mere krævende vejr- og vindforhold. Vi mødes et eller andet sted kl anden og fjerde mandag i august og september. Et par dage før når vi har en pålidelig vejrudsigt, skriver vi ud på klubmailen, hvor vi agter os hen. å huske at tilmelde dig denne. urleder luf Brandt hjulpet af Christian Albrecht 6

7 NDAGRNING I HAVKAJAK R AE fra Havkajakudvalget af ars N Andersen nsdagsroningen er for alle, uanset hvor meget man har roet, blot man har bestået Indgangstest for havkajak. Her er der altså mulighed for at komme på fjorden sammen med andre og få roet nogle kilometer. Der er ingen tilmelding mød blot op. Vær klar til afgang kl og hav kaffe/te med til pausen samt noget varmt tøj. idste nsdagsroning inden sommerferien er onsdag den 26. juni. Vi starter op igen onsdag den 7.august og slutter den 25. september. Nærmere information hos ars Andersen tlf eller ERUR HAVKAJAK R BEGYNDERE EPP2 HAV fra Havkajakudvalget af Bent K homsen redag d. 23. søndag, d. 25. august. Er du relativ ny med havkajak, eller ønsker du blot ikke de store vindog bølgemæssige udfordringer, er denne tur noget for dig. Ønsker du erfaring med lejerliv og havkajak er det også en god tur for dig. idste år gik turen til lensborg jord, hvor den går hen i år bestemmes af turlederne under hensyntagen til vejret den pågældende weekend. ax 15 kan deltage. Du kan allerede nu sende din tilmelding til urleder Christian Albrecht hjulpet af Henrik chalech og teffen teffensen. ENERUR HAVKAJAK R ØVEDE EPP 3 HAV fra Havkajakudvalget af Bent K homsen redag d. 20. søndag, d. 22. september. I 2012 havde vi en fantastisk tur til imfjorden fredag og lørdag, samt surf instruktion ved Harboøre ange om søndagen. Dette års tur er ikke planlagt endnu, men vi vil forsøge at lave en udfordrende tur, som kræver minimum EPP 3 færdigheder og udstyr. urleder Bent K. homsen hjulpet af ikael Betzer. Poul Erik Bech Jernbanegade 25, 6000 Kolding PÅ IKKER KUR NÅR DU KA ÆGE 7

8 ERE fra estudvalget Kom til P-fest i Kolding Kajak Klub lørdag den 7. september kl Det bliver en aften i P ets tegn. Det kan været vi får besøg af en Poolrenser, Pæne Poptøser, Piloter, P-vagter og Postbud. Her er det kun Phantasien der sætter grænser. Alt du skal gøre for at deltage i denne skønne fest er at skrive dig på sedlen og indbetale 175 kr. på reg Husk at gøre begge dele, da der bliver bestilt mad ud fra listen. Dette vil sige at tilmeldingen er bindende. idste tilmelding er tirsdag den 3. september. HVR KA VI R HEN I ÅR? fra urudvalget af Klaus riis ommerturen uge 2 I år tager vi til den smukke skærgård ved Karlskrona, hvor vi med udgangspunkt i könstavikens camping vil boltre os i farvandet omkring den smukke flådeby. uren er for alle, men hvis man vil ro kajak skal man være frigivet efter klubbens regelsæt. Pris for turen bliver ca vernatning i egne telte, eller man kan leje en hytte hvis man vil. æs meget mere om turen på opslaget i klubben. urleder Klaus riis. Wales tur i uge 2 EPP2 tur 23-25/ ommertur havkajak. ere info senere. urleder Bent K homsen Ejstrup turen lørdag den 21/7 Denne dag må du frit ro til Ejstrup. Uden turleder. Børges hvem-hvad-hvor-tur 1/ lensborg jord fra Kollund ind til lensborg med byvandring, og videre ud til den danske sejlklub og derfra til kseøerne. Kulturtur med lokalguide ca. pris for turen eget mere om dette spændende indslag senere. urleder Klaus riis. Donssøerne den 7-/ I denne weekend må du frit ro op til de smukke Donssøer. Der er ikke nogen turleder. EPP3 Efterårstur havkajak 20-22/ Hvorhen vides endnu ikke men det bliver sikkert spændende. urleder Bent K homsen. Vidåturen (ort sol) den 6/10 Endnu en gang drager vi en tur til det sønderjyske for måske at få lov at opleve fænomenet ort sol. Ifølge eksperterne er der netop, denne weekend allerstørst chance for at opleve det. m ikke andet er den smukke Vidå altid en rotur værd. ere info senere på tavlen i klubben. urleder Per Dige. Nytårsturen den 30/12 Årets hvad-pokker-laver-jeg-her-deter-koldt-og-alt-for-vådt-turen som alle elsker at hade, men alligevel ikke vil undvære. åske pga. den stride modstrøm eller er det alle overbæringerne pga. højvandet. Det kunne da også skyldes Ingolfs rundhåndede udskænkning af cognac i den varme kakao i forbindelse med frokostpausen i Ejstrup. jaah hvem ved, men faktum er at turen altid er velbesøgt. å kære roer snyd ikke dig selv for en kølig oplevelse mellem jul og nytår. om altid den 30/12. Vi mødes kl..00 til morgenmad og roer kl..00. Hjemkomst ca. kl il en varm sauna. Pris for morgenmad 25 kr. ere info hos Klaus på tlf Urmager & Guldsmed dr. orv 11 Kolding lf

9

10 AKIVIEKAENDER Juli fs. + hr. ommertur til verige s. og Wales s. fs. + hr. fs. + hr. Ejstruptur s. fs. + hr. fs. + hr August or. hurø Rundt mr. or. EPP2 hav træning s. 6 or. EPP2 hav træning ensommertur EPP2 hav s.7 mr. or. EPP2 hav træning fs. = ællesspisning hr. = Handicap roning mr. = andagsroning tr. = irsdagsroning or. = nsdagsroning eptember ktober lensborg jord s. or. EPP2 hav prøve ommerfest s. Donssøerne mr. or. our de Gudenå or. ensommer tur EPP3 hav s. 7 mr. or Vidå tur s. tanderstrygning

11 HANDICAPRNING 11

12 UNGDADEINGEN I UD AR fra Ungdomsudvalget af Peer Christensen iden sidste klubblad udkom i april måned har de unge været særdeles godt repræsenteret ved forskellige aktiviteter i klubregi samt konkurrencer rundt omkring. Endvidere har vi sagt velkommen til syv nye bobler, der har kastet sig over kajaksporten med stor energi. De nye er heis, ichael, (Julie), Cecilie, liver, Asmus og obias. tor velkomst til dem. Deres træningstider er mandag og torsdag mellem og 1.30, og mon ikke et par stykker snart begynder at komme med til handicap om tirsdagen. orsdag den 30. maj prøvede flere af boblerne for første gang at ro i kapbåde og det allerede efter kun en måneds træning. Det lover godt for resten af året. Boblerne forventes at deltage i deres første stævne lørdag den 15. juni i Holstebro. Aspiranterne har fundet ud af at det at ro kajak kræver træning og atter træning samt en lidt større muskelmasse end de p.t. råder over. Det har medført en for træneren lidt nemmere motivation omkring seriøsiteten når der skal præsteres. Nogle af aspiranterne er begyndt på egen hånd at træne to gange ud over de seks gange som de i forvejen er forpligtet til. På nuværende tidspunkt har de unge mennesker seks programsatte træningspas i løbet af en uge. Et af træningspassene er deltagelse i handicap om tirsdagen. an må sige, at det har skabt noget ekstra liv om tirsdagen, med deltagelse af 11 ungdomsroere. De unge går op i det med liv og sjæl og nyder at være sammen de voksne kajakroere. Hvis der skal nævnes lidt omkring de stævner vi allerede har deltaget i, kan det i flæng listes; UC (kortbane og maraton) i Ängelsholm / verige, aribo Regatta, Bagsværd Regatta, ænø rundt, Paradisløbet i ilkeborg. Alle der har deltaget er gået videre til enten semifinale eller B finale. Det er ganske godt gået, når man tænker på de startede deres roning sidste år. Ud over konkurrencer og træning er der blevet arbejdet med sikkerhed, svømmeprøve, love og regler således at de kan blive frigivet og begynde at træne på egen hånd, uden at vi trænere ånder dem i nakken. Nogle af ungdomsroerne er blevet så glade for rosporten, at de lige napper en ekstra tur op til svinget og retur efter træning. holde orden, glemmer hvad der lige er blevet sagt, falder over deres store fødder, samler ikke lige tabte ting op og mister måske lige overblikket, men når det er sagt. Boblerne og aspiranterne nyder at være i klubben og nyder sammenholdet som er skabt i ungdom. De spiser sammen, træner sammen, bruger klubbens opholdslokaler, sauna (som de engang imellem glemmer at slukke) og træningslokalet. Vi trænere gør alt hvad vi kan for at formidle ro og orden! Økonomiske udfordringer I ungdom arbejder vi med at skaffe sponsorer til træningstøj og kapbåde. På skrivende tidspunkt ser det ud til at to sponsorer har sagt ja til klubtøj og vi mangler kun accept fra en. Der er ved at være så højt et sportsligt niveau, at klubben har lidt svært ved at kunne stille de nødvendige kapkajakker til rådighed for træningen. Vi søger med lys og lygte efter nogle som vil være med til at sponsere nogle nye kapbåde. Ungdoms motto er: vi træner kajak i stedet for som før, hvor man gik til kajak. ammenhold og ungdomsmiljø. Unge mennesker larmer, kan ikke Jens Holms Vej Kolding 12

13 13

14 RANDEN AE I REJEGIDE af im Christensen I 2006 da klubben flyttede ind i vores nye flotte klubhus, og jeg første gang stak hovedet ind i den store bådhal, da tænkte jeg ved mig selv: Den får vi aldrig fyldt op! en blot 4-5 år senere kunne vi konstatere, at den var fyldt op helt op under taget med kajakker, og vi tænkte ved os selv: Hvad gør vi nu? kulle vi smide de gamle kajakker ud eller begrænse adgang til klubben? anken om at bygge ny bådhal begyndte at melde sig. ange gode forslag har været oppe at vende. od vest kunne vi ikke bygge, da vi ikke havde mere jord i den retning og lave flere etager eller en kælder var nok heller en mulighed, da det nok ville give for mange vandskader. å der var faktisk kun den mulighed, at ofre carporten og den lille stump græsplæne vi havde mod vest og bygge den ny bådhal der. å de sidste to-tre år er der blevet arbejdet intenst med at virkeliggøre projektet, og for at det skulle lykkes er der lavet tegninger, søgt fonde og sponsorer, der skulle søges tilladelser, og holdes et utal af møder med folk, der havde en interesse i at virkeligøre det. Der har været rigtig mange udfordringer og mange store sten på vejen, der skulle flyttes, for at det skulle lykkes, og det har til tider været meget op af bakke. en i dag hvor vi kan holde rejsegilde over den ny hal, kan vi sige til os selv: HVR VAR DE GD VI GJRDE DE! or er der noget, der er noget ved, så er det at skabe noget, at byge noget op sammen. Det er nemlig noget der giver sammenhold, og er der noget vi er gode til her i Kolding Kajak Klub så er det at arbejde sammen om at løse opgaverne, om man så er havkajakroer, turbådsroer eller kaproer, så er vi hammer gode til hjælpe hinanden. Det giver en fantastisk dynamik med masser af liv i klubben, når vi ikke kun dyrker en bestemt slags kajak men alle mulige slags kajak, og fordi vi giver plads til hinanden og dyrker forskelligheden men stadig under samme tag. Det giver intet mindre end verdens bedste kajakklub, B. I dag er det også dagen, hvor vi skal sige tak til en hel del personer. Jeg vil gerne sige tak til vores sponsorer 3pl og iddelfart parekasse, som har støttet op omkring den nye bådhal og til vane hipping som har set med stor velvilje på, at vi bygger op ad deres hus. Jeg vil også gerne sige tak til styregruppen på byggeriet, Peter Jensen, Jan artesen, Daniel aport, ars Juhl, d Karin Andersen, Kent Jensen, Claus homsen, ark oore og Allan Hansen. g jeg vil også sige tak til utz, som er arkitekt på projektet og som med sin flotte streg har sørget for, at den ny bådhal faldt smukt ind i vores prisvindende byggeri, og som med tysk grundighed sørgede for, at vi ikke sprang over hvor gærdet var lavest. g til øren Jensen, som med sikker hånd har styret hele projektet igennem og bundet de løse ender sammen, hvilket har været noget af en præstation. il sidst skal der også lyde en stor tak til alle de mange frivillige, som har stillet op i deres fritid og hjulpet med bygge hallen, om det så var at rive carporten ned, lægge fliser eller lave frokost til de andere. Uden jer var det slet ikke blevet til noget. Der er mange traditioner forbundet med et rejsegilde, så som kranse, vimpler, røde pølser og håndbajere til håndværkerne. En anden er at smadre et glas (her smadrer formanden et glas og siger) GID DEE HU Å BEÅ I Å ANGE ÅR DEE GA GÅR I KÅR -og skal vi så ikke udbringe et længe leve for Kolding Kajak Klub - hip hip. -og så er der pølser og øl. 14

15 15

16 BÅDHABYGGERIE 16

17 17

18 ANG, JAEN DE PIER AN DA af Ditlev Petersen nsdag den 15. maj havde kajakklubben lavet en aftale med naturvejleder Jørgen Chemnitz, som havde lovet at komme og fortælle om tang og hvor man kan finde det. Vi mødtes ude ved kibelund naturskole ved 17-tiden. Ikke mindre end tre naturvejledere var troppet op for at fortælle og vejlede os. Det var rigtigt flot, da der kun var mødt ca kajakroere op. Der var plads til mange flere og til jer der ikke kom, I gik glip af en rigtig god og inspirerende aften. Da alle var samlet gik vi ned til stranden iført støvler, vaders og dykkerdragt, - og så var der også dem der holdt sig på stranden. tranden ved kibelund er nok ikke det bedste sted at samle tang, men der blev dog plukket en del blæretang. Her går man efter de nye friske spidser, så man behøver ikke at tage hele planten med. Der var også andre typer tang, men kun i mindre mængder, så dem nøjes vi med at kigge på, da vi alle igen var kommet op til naturskolen. Her blev undervisningen udenfor dog afkortet lidt, da der kom en kraftig regnbyge. Vi havde forinden haft god tid til at gå lidt rundt i omgivelserne og bl.a. samlet brændenælder, ramsløg blade, mælkebøtte blade og blade fra et par andre ukrudtsplanter, som naturvejlederne påstod, at man kunne spise. Det viste sig senere, det kunne man gøre uden problemer. Der blev snittet og lavet en fin skål salat af de indsamlede blade, det smagte for øvrigt ganske udmærket. Blåmuslinger kan man jo også lige samle, når man er på udkig efter tang. ind et sted hvor der er stor vandudskiftning og fjernt fra diverse udløb. Check om de lukker sig, når man banker på dem og check igen, at de åbner sig når de bliver kogt. Vores muslinger blev sammen med lidt rejer blandet i salatskålen. in blanding. Desuden blev der lavet pesto af det indsamlede ukrudt. Det smagte rigtig godt og der gik ikke lang tid før de medbragte flutes blev forsynet med et godt lag pesto og spist med stor velbehag - der blev hurtigt udsolgt. angspidserne blev kogt i brandvarm olie, hvorefter de poppede som popkorn og blev dejlig sprøde, det var dog lige en proces vi skulle trænes op i, tangspidserne poppede og sprøjtede olie ud over hele komfuret, men efterhånden fik vi styr på det. Et par små smagsprøver af andre tangarter blev det også til, henholdsvis indkøbte og egen indsamlede tangarter. ælkebøtte blomsten blev også plukket og af den kan man lave te, det nåede vi dog ikke, men vi smagte på det gule af blomsten. Det smagte forbavsende godt, man skal bare undgå at få noget af det grønne med. usindfryd blomsten kan naturligvis også bruges til te. Naturvejlederne havde naturligvis lavet nogle fotokopier af forskellige tangarter, så vi kunne se hvilke typer vi skulle holde øje med, når vi er på tur i kajakken og skal have lidt frisk salat til aftensmaden. Desuden fremviste de forskellige bøger om tang og andre ukrudtsplanter der fint kan spises, man behøver ikke at tage på Noma og betale i dyre domme for det. Blot indsaml og tilbered det selv, for nul kroner. e eventuelt bøgerne: ang, ang, grønsager fra havet, pis dit ukrudt, Af sted - efter det spiselige i naturen. Aftenen sluttede af ned et lille glas vin lavet på hybenfrugterne, så det kunne ikke være bedre. ak for et godt arrangement. 1

19 1

20 PAGAJVINGEREN ommerstatistik 23. juni 2013 Nr. Navn ars Uldall Juhl Jeppe Glesner Nicolai unk Peter artin Jensen Kent Jensen Kirsten ørensen om Jensen liver Pagh one Enggaard Celine andau Claus homsen August Ulstrup Ring Jonas ogensen Gæsteroer Ken Nissen Niels Westergaard Peer Christensen Jytte tounberg Hansen Anni Grøndal Poul Erik Jensen Christian Rasmussen Daniel aporte Viggo Rasmussen Kenneth andau Ingolf Petersen Bettina andgaard Ida Averhoff arianne Volf Charlotte øvendahl io Kjær Bent Nissen ove K homsen Per Dige Hans hygesen Paw Kristensen Yvonne Delcomyn Hansen Per Dige Petersen im ønss Christensen Kenneth R ørensen Pia andau arkus oslund Andreas Hoberg ørensen Rasmus Winther Jensen Gitte Raahauge Nielsen Poul Henning Andersen René Boel Henrik chalech Helle Brøkner ortensen Karin Westh Nick ogensen Birgitte Braae Andresen ven-erik Guldager arsen Helle aursen Allan Hansen orben Jørgensen ogens Dürr svald lesen luf Brandt Berit K Kristensen øren Gysbæk Jensen Catharina Klærke utz Erichsen km Nr. Navn km Nr. Navn km Anne chalech Klaus hostrup ichael Christensen Christian Albrecht ichael allin Jan artesen Ulla ebahn Bodil Vind Knudsen Niels Johan Geil Gitte Bech Rosen Ane Hedegaard Henrik indholm lsen Bent K homsen Henning Hiembo Nielsen arianne Kaltoft Per Pedersen arie kau ogens ørrrild lsen Karen arie trandby Niels Chr. arsen teffen teffensen inn Jørgensen Peter Vest Hansen ine arie Petersen le Jørgensen Betina Rechnagel Bente Kaalby Bent Porsborg Hermansen Heine chaadt Nicolas aporte rine Raben Johanne if Christophersen omas Due-Pedersen Inger trandby ars Nydam Andersen arius J Horskjær liver C ebirger Anja auridsen Pernille Andersen Bent udvig Kaare Black Anne Bjørn Christiansen Kira Hofsted Karen underskov Børge und David ulbjerg Kurt eiberg Julie øller Jensen Anne Petermann Peter Ellemose Per ange ars Nørgaard Klaus riis Kirsten urlykke Nielsen homas Christiansen Rune Hørlyk Nielsen Hans atthiesen Jane Bundgård auridsen Peter Hansen Rie røjk Bente Renner Pedersen igrid Nielsen ine Høgh Peder Kristian Pedersen Jens øller Cecille Gjerulff Claus Birk Nielsen Henrik horup Hansen øren Jensen ia orslund Kodahl ene Dueholm øren ønderby inn Nissen ichael Hononè René lohr Krog Pedersen Inge ise Pedersen Camilla G Henriksen ichael choop Asmus Kromann Bo A Holm Birte Petersen Hieu Huynh Hareskov Janne kjøth Christian underskov ise Wraa ilberling Uffe Bjerre Betinna hude Ejner Krog Penille Prehn-ehlsen imon Prehn-ehlsen obias chuster Bjarne Hansen Arne adegaard Nina estoft Pia Pedersen le Nielsen le Dahl Hjær John Gejlager John kjøth homas Kettnaker Henrik Kodahl Niels Kromann aila eilmann Vejrup Herdis Rude Nielsen ark oore Højer Jens under ine chjødt heis ogensen Eva Hother Nissen Hanne Eich Christian Jensen ette Reiss one Pedersen Jette ykke Jensen Ulla und Jensen Kathrine R Petersen Dorthe arsen ichael Ebmark le Hein homas Brun Hansen Uffe Høj Kristiansen Rene ønderskov ørensen Carsten Engberg le Braad Poulsen

21 Nr. Navn Katrine Juhler Andersen Hejne Hoberg Nicholas Buckle arianne aass Rune Bach Nielsen ikael Betzer rederik adsen Joan Bylov ars kkerstrøm Henrik und orten Neumann le aass eah Baun ina Hoberg Anders Bertelsen Hardy Ørndrup H P arsen Ditlev Petersen homas Kjeldahl Kurt Kongsted Henning Erbs scar Guldager Enggaard Hans Christian Christensen Jonna Nielsen Arne chjøtt Karsten Veien artin Bjørnskov Jens und orben Rask Petersen Klavs Busch homsen one Dorch und one hune Paul Dansereau Karina Aabo traarup Karsten Jensen Ingrid ast Ann eiss igrun Jacobsen Zoya Hejselbæk Kurt øller Jonas kjøth ina Rosendahl ars Korsbæk orben ølby Erik Reinsborg agnus reese I alt km Nr. Navn Dame op 10 Kirsten ørensen one Enggaard Jytte Hansen Anni Grøndal Bettina andgaard arianne Volf Charlotte øvendahl ove K homsen Yvonne D Hansen Pia andau Nr. Navn Ungdoms op 10 liver Pagh Celine andau August Ulstrup Ring Jonas ogensen Ida Averhoff io Kjær arkus oslund Andreas H ørensen Rasmus Winther Jensen Nick ogensen km km

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 149 33. Årgang Nr. 2 April 2014. STANDERHEJSNING s. 6. HVOR SKAL VI HEN I 2014? s. 10

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 149 33. Årgang Nr. 2 April 2014. STANDERHEJSNING s. 6. HVOR SKAL VI HEN I 2014? s. 10 KAJAK IDENDE Blad nr. 149 33. Årgang Nr. 2 April 2014 KDING KAJAKKUB ANDERHEJNING s. 6 HVR KA VI HEN I 2014? s. 10 UNGDRERE I EIEKAE s. 14 Pause på vinter turen i havkajak. INDHD Blad nr. 149 33. Årgang

Læs mere

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 128 28. Årgang Nr. 1 Januar 2009. FASTELAVN s. 12. ORDINÆR GENERALFORSAMLING s.

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 128 28. Årgang Nr. 1 Januar 2009. FASTELAVN s. 12. ORDINÆR GENERALFORSAMLING s. KAJAK IDENDE Blad nr. 128 28. Årgang Nr. 1 Januar 2009 KDING KAJAKKUB AEAVN s. 12 RDINÆR GENERARAING s. 4 HUK GIRKR Pause ved Bøjden ærgehavn. INDHD Blad nr. 128 28. Årgang Nr. 1 Januar 2009 Verden i følge

Læs mere

Blad nr. 138 30. Årgang Nr. 3 Juli 2011

Blad nr. 138 30. Årgang Nr. 3 Juli 2011 Kajak tidende Blad nr. 138 30. Årgang Nr. 3 Juli 2011 K o l d i n g K a j a k K l u b HAvkajaktur for begyndere s. 8 Husk Girokort bag i bladet Sommerfest s. 7 Der ryddes op i åen. indhold Blad nr. 138

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

LIMNYT Nr. 7 September 2013

LIMNYT Nr. 7 September 2013 LIMNYT Nr. 7 September 2013 Nr. 7 September 2013 I dette nummer: Hvad er det for en klub vi ønsker os? Roregler om vinteren Nyt fra havkajakudvalget Beretning fra en begynder Elitestævner: EM maraton,

Læs mere

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage...

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 480 - oktober 2009 Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas

Læs mere

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd.: Hugo Stigsen Virringvej

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009 www.kalundborgroklub.dk Guldæbler for klubben Kalundborg Roklub var i efteråret ude og hjælpe i æbleavlerens plantage med at få høsten i hus. Det blev nogle rigtigt

Læs mere

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 I dette nummer: Fotokonkurrencen Portræt af Mai en begynder fra hold 1 Hvor går roturen hen? En beskrivelse af vores rovand Miniguide til klubbens turbåde Stævneresultater fra

Læs mere

SUPERstart på sæson år 2000 se midtersiderne

SUPERstart på sæson år 2000 se midtersiderne Medlemsblad for Marselisbor selisborg g Kajak Club Juni 2000 - Nr.. 2 SUPERstart på sæson år 2000 se midtersiderne Skt. Hans stor fest i clubben fredag den 23. juni. SE SIDE 5 Marselisborg Kajak Club stiftet

Læs mere

PADLEN. 528 - juli 2014. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 528 - juli 2014. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 528 - juli 2014 Vinden i den rigtige retning Åbne Danmarksmesterskaber for Masterroere Sommerferie Skoleroning Bagsværd Regatta 2014 Preetz ist spitze! Introkursus

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 3 April. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

428. ÅRGANG BALLONEN. Indhold: Lederen side 3 Rævejagten 2012 side 4 2 x DM i Sønderborg side 7 Optimist Ballonen side 10 Ro Ballonen side 12 NR.

428. ÅRGANG BALLONEN. Indhold: Lederen side 3 Rævejagten 2012 side 4 2 x DM i Sønderborg side 7 Optimist Ballonen side 10 Ro Ballonen side 12 NR. BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Den flyvende Maja. Maja, som jeg første gang kom til at kende, da hun som 1-års optimistjollesejler lå i vandet ud for sejlklubben og råbte om hjælp, idet jeg

Læs mere

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 7 oktober 2013 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 7 oktober 2013 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 29. årgang Nr. 7 oktober 2013 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

HERFØLGE CIVILE HUNDEFØRERFORENING

HERFØLGE CIVILE HUNDEFØRERFORENING HAPS 12. årgang 2013 Nr. 3 - September Sjællandsmester 2013 i C-klassen: Dorthe og Basse Medlemsblad for HERFØLGE CIVILE HUNDEFØRERFORENING Indhold Nyt fra formanden 4 Klubmesterskaber 6 Nyt klubhus 7

Læs mere

PADLEN. 504 - feb. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 504 - feb. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 504 - feb. 2012 Indkaldelse til Generalforsamling Regenskab og budget Masser af visioner for klubben Operation Ren Sø 20102 Ergometer DM 2012 Nyd Kristi Himmelfartsdag

Læs mere

Nr. 1, april, 2015, 35. årgang

Nr. 1, april, 2015, 35. årgang Nr. 1, april, 2015, 35. årgang Side 2 www.silkeborg-kajakklub.org Nr. 1, April 2015 Indhold Side Formanden har ordet 4 Årets Idrætsleder 6 Årets Talent 6 Nyt fra bådpladsudvalget 8 Husk at betale dit kontigent

Læs mere

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet:

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet: Indholdsfortegnelse: Marselisborg Sejlklub Kurt kom forbi..................................................... 4 Klubtur til Hou.................................................... 9 Aktivitetskalender................................................

Læs mere

Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen,

Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen, Nr. 28 Oktober 2012 Infostrømmen fra Hellerup Roklub www.hellerup-roklub.dk Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen, så der er al mulig god grund til at møde frem, når standeren

Læs mere

PADLEN. Tryggevælde Å 2013 Vil du med til Sverige? Skøjtetur med både unge og... Latinamerikansk aften i klubben... og meget mere.

PADLEN. Tryggevælde Å 2013 Vil du med til Sverige? Skøjtetur med både unge og... Latinamerikansk aften i klubben... og meget mere. PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 515 - marts 2013 Generalforsamling 2013 Grøn Klub Jeppes Fond støtter unge kaproere Slut med o-løb for denne sæson Officialkursus Operation ren sø 2013 Komgodt-i-gang-igen

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. Marts 2014 33. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. Marts 2014 33. årgang 1964 Marts 2014 33. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

Juli 2010 60. årgang SØSPORT

Juli 2010 60. årgang SØSPORT 5 Juli 2010 60. årgang SØSPORT Næstved Kajak- og Canoklub Næstved Roklub Næstved Sejlklub Tlf. 5537 0413 Bil 2145 6358 DiBa er Danmarks ældste bank! Vi skal nok passe godt på dine penge... bank bolig forsikring

Læs mere

PADLEN. 524 - feb. 2014. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 524 - feb. 2014. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 524 - feb. 2014 Generalforsamling Årsregnskab 2013 Ekstremaften! 1ste klasse! Smukke damer Er du med på LK s Mailingliste? Udsalg Begynderkurser 2014 - Kajak Billedaften

Læs mere

riposten Håndbold Klubblad for Stautrup IF nr. 1 36. årgang februar 2013

riposten Håndbold Klubblad for Stautrup IF nr. 1 36. årgang februar 2013 riposten Klubblad for Stautrup IF nr. 1 36. årgang februar 2013 Håndbold Over 130 børn spiller minihåndbold i Stavtrup. Her er de kommende U10-spillere fra 2004. Læs mere på side 26 2 riposten februar

Læs mere

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28.

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28. M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5 Forårsrengøring 21. marts Åbent hus 26. og 28. april Standerhejsning 28. marts Nyttige informationer:

Læs mere

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13 Tlf.

Læs mere