KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr Årgang Nr. 3 Juli SOMMERFEST s. 8. SOMMERTUR FOR HAVKAJAK s. 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 146 32. Årgang Nr. 3 Juli 2013. SOMMERFEST s. 8. SOMMERTUR FOR HAVKAJAK s. 7"

Transkript

1 KAJAK IDENDE Blad nr Årgang Nr. 3 Juli 2013 KDING KAJAKKUB ERE s. ERUR R HAVKAJAK s. 7 in rejsegilde krans lavet af klubmedlemmer.

2 INDHD Blad nr Årgang Nr. 3 Juli 2013 Verden i følge formanden Diverse fra Bestyrelsen ån af klubhus ån af klubkajakker Udlån af klubbens telt ikkerhedsregler for sommerroning EPP2 hav træning og prøve andagsroning havkajak for øvede nsdagsroning havkajak for alle ommertur havkajak for begyndere ensommertur havkajak for øvede ommerfest Hvor skal vi ro hen i år? Aktivitetskalender Ungdomsafdelingen i fuld fart ormandens tale til rejsegilde ang, jamen det spiser man da Pagajsvingeren Hva ka man få for en 10 er? Pas på vore kajakker elefonliste orside billedet er taget af Zoya Hejselbæk. 2

3 VERDEN IØGE RANDEN af im Christensen ANAIK ANAIK! Klubbens nye bådhal er ved at være færdig, og det er ikke mindst p.g.a. en formidabel indsats fra klubbens medlemmer, der har knoklet løs med at lægge fliser - sætte vægge op - lave kajak stativer - trække elkabler - male og mange andre ting. Det har været en fornøjelse, at være med til når så mange møder op og går til arbejdet, samtidig med at man hygger sig og har det sjovt. ed den fart er der håb om, at vi kan holde indvielse af bådhallen sidst på sommeren. Jeg glæder mig til at se det færdige resultat En stor udfordring i foråret var, at vi skulle skifte til kontingentbetaling via det nye klubmodul og samtidig skulle alle medlemmer registrere sig der, så det fremtidig vil blive nemmere for kassereren at udføre sit arbejde. om det ser ud lige nu, har mange fået registreret sig, men vi mangler stadig nogle, og jeg vil opfordre alle til at få det gjort. Har man problemer med at finde ud af det, kan man altid kontakte kassereren for hjælp. Vi har også fået ny hjemmeside, hvor man kan gå ind og finde en masse info om klubben og alle de udvalg vi har. an kan se kommende aktiviteter og få lagt sine egne ind. Gå ind og se den og bliv lidt klogere på klubben. Klubben har også fået en masse nye ungdoms roere, som tumler rundt på vandet og skaber en masse liv og sjov i og omkring klubben. De fylder meget, som børn jo nu engang gør, så hjælp dem på vej og vis dem hvordan tingene skal være her i vores klub. I den anledning må jeg tage hatten af for ungdoms trænerne, som yder en R indsats, de fortjener stor respekt for arbejdet med børnene. Nu hvor sommeren er over os, skal vi ud og finde en masse vand at ro på. Nogen skal bare hygge sig hjemme på fjorden, måske ro ud en sommeraften og grille en pølse over bål, mens andre skal ud at prøve kræfter med kæmpe bølger i England eller skærgårds roning i verige. en uanset hvad man er til, ønsker jeg alle en dejlig sommer med mange gode oplevelser på vandet. Pas godt på hinanden derude, så vi har nogle gode historier, vi kan fortælle hinanden til vinter. Vi ses i klubben og på vandet. 3

4 DIVERE RA BEYREEN af Bente Renner Nyhedsbrev pr. mail Nyheder og forskellig information rundsendes pr. mail til klubbens medlemmer. ilmelding til nyhedsmail skal ske automatisk når man opretter sig på klubbens hjemmeside. Klubmappe og referater Referater fra bestyrelsesmøderne kan læses på PC en på kontoret. Klubmappe, der indeholder alverdens nyttige oplysninger om Kolding Kajak Klub. Klubmappen finder du i mellemgangen ved kontoret. Vi prøver at holde klubmappen opdateret, men sig gerne til, såfremt der mangler information. ordeling af arbejdsopgaver kasserer/medlemsansvarlig Kasserer Hanne Eich træffes på eller Arbejdsopgaver: ilmeldinger til rokursus, opkrævning af kontingent, udmeldelse. edlemsansvarlig Jytte tounberg Hansen og Helle ortensen træffes på og Helle træffes på Arbejdsopgaver: Indmeldelse af nye medlemmer, udlevering/ombytning af nøgler. Husk at melde flytning mm. Hvis du skifter navn, adresse, telefonnummer eller mailadresse bedes du give besked til Hanne eller Jytte. Det vil lette vores arbejde, hvis du husker det. På forhånd tak! ptagelse på venteliste ptagelse på venteliste til klubbens rokurser sker til Hanne. Blanket findes på klubbens hjemmeside og sendes til Bente. Indmeldelse af nye medlemmer Indmeldelse af nye medlemmer sker til Jytte. Jytte træffes som oftest om tirsdagen men vil helst kontaktes pr. mail eller telefon. e telefonlisten. Udmeldelse Udmeldelse af Kolding Kajak Klub sker til Hanne. Klubhusnøglen afleveres eller sendes, hvorefter nøgledepositum refunderes. Bådpladser ildeling af bådpladser til private kajakker administreres af Ken og one der træffes på eller Værdibokse De små skabe i mellemgangen ved omklædningsrummene er til værdigenstande. Disse skabe er til fri afbenyttelse og låses med sin egen hængelås imens man er ude at ro. kabe kabene i mellemgangen ved omklædningsrummene udlejes for kr. 100,- pr. år. Reglerne for skabene er, at de kun må være låst, når man er ude at ro. an må låse sine værdigenstande inde, mens man er af sted, men når man er færdig med sin tur og forlader klubben igen, skal skabet være ulåst (vi har tidligere haft problemer med indbrud i låste skabe). Er du interesseret i at leje et skab kan du kontakte Hanne. ÅN A KUBHU fra Bestyrelsen af im Christensen ange vil gerne låne vores dejlige klubhus til private arrangementer Reglerne er som følgene: Pris: kr. 1500,-. Beløbet skal forudbetales f.eks ved overførsel til: bank 075 konto nr senest 14 dage i forvejen. Det brugte område afleveres ryddeligt og rengjort efter brug senest kl 14 dagen efter arrangementet Affald skal køres væk. an kan kun leje lokalerne i perioden fra standerstrygning til standerhejsning. Klubbens medlemmer har altid ret til at opholde sig i klubben selv om lokalerne er lejet ud. an må ikke opholde sig i motionsrum - omklædningsrummene, sauna, depot, bådhal eller værksted under fester. Der skal hænges et opslag op om arrangementet på opslagstavlen Udlejes kun til medlemmer af Kolding Kajak Klub. Der betales ikke depositum, men er uheldet ude har lejer ansvaret for at erstatte ødelagte ting. Kontaktperson: Christian Kjørboe tlf

5 ÅN A KUBKAJAKKER fra Bestyrelsen af im Christensen ommeren er over os og mange vil gerne låne en klubkajak til at tage med på sommerferien. Reglerne er som følgende: an skal have været medlem af klubben i et år. an kan kun låne en kajak i en uge. an skal booke kajakken via de sedler der hænger på opslagstavlen ved km pc en, og man skal have sedlen godkendt af et bestyrelses medlem. UDÅN A KUBBEN E fra Bestyrelsen af im Christensen Klubben er ejer af et dejligt stort tipitelt med plads til personer og som kan pakkes sammen så det ikke fylder mere end en sports taske. eltet kan lånes ud til klubture og man få det udleveret ved at henvende sig til formanden. Den der får teltet udleveret har ansvaret for at det kommer tilbage i ren og tør tilstand IKKERHEDREGER R ERRNING Alle medlemmer skal være i besiddelse af egen svømmevest samt roovertræk, der begge altid skal medbringes i kajakken uanset vejrforhold. Desuden skal der altid være et fastgjort øsekar i kajakken. rigivne medlemmer må ro frit på fjorden inden for linien kærbæk/øverodde. Uden for denne linie skal man både være iført svømmevest og ro i en kajak, der kan entres, såfremt man ror mere end 200 m fra land. an bør desuden tage hensyn til lystfisk-erne ved at ro bagom eller langt uden om. Ikke frigivne roere har pligt til altid at bære svømmevest, og må kun ro på fjorden i følgeskab med en frigivet og erfaren roer (min km + min. et års medlemskab). En roer der kan entre kajakken ved hjælp af en makker og opfylder regler for frigivelse undtaget entringsprøven har adgang til samme farvand som en frigivet roer såfremt mindst to roere følges ad, bærer redningsvest og holder sig højst 100 meter fra land. Børn under 14 år må kun ro i følgeskab med en voksen, og kun iført svømmevest. Et barn under 14 år kan frigives til at ro i følgeskab med ethvert medlem af Kolding Kajakklub, der er fyldt 1 år, hvis barnet har roet 10 km på åen og kan svømme 350 m. Indtil da må barnet kun ro i følgeskab af en instruktør eller et godkendt, frigivet og voksent medlem, som har roet mindst 1000 km. I alle tilfælde er det den voksne, der ledsager barnet, som har ansvaret for barnets sikkerhed. Der må roes på åen op til motorvejsbroen, og klubben har derudover tre gange om året tilladelse til at ro til Ejstrup og op i Donssøerne. Datoerne fastsættes af urudvalget. Det er også en god ide at medbringe ekstra tøj m.m., så man er i stand til at klare sig selv uanset vejr og vind. 5

6 EPP2 HAV RÆNING G PRØVE fra Havkajakudvalget af Bent K homsen Har du bestået Indgangstest Havkajak, men endnu ikke erhvervet dig et EPP2 hav bevis, får du nu mulighed for dette. Der afholdes EPP2 hav træning torsdag, d. 15. august + torsdag, d. 22. august + torsdag, d. 2. august og torsdag, d. 5. september (prøve) fra klubben. Der oprettes hold ved minimum 10 deltagere. Der kan max deltage 14. Kursusleder luf Brandt hjulpet af hjælpeinstruktører. Undervisning og prøve er gratis. Gebyr for at få beviset fra DK. Det er Kajakforbundets anbefaling, at EPP2, er det minimums niveau, der kræves for at kunne optages i en kajakklub og overflyttes mellem klubberne. Kolding Kajak Klub har valgt at følge denne anbefaling. elv om kurset først starter til august kan du allerede nu tilmelde dig efter først til mølle princippet til ANDAGRNING HAVKAJAK R ØVEDE fra Havkajakudvalget af Bent K homsen or at deltage i disse ture, skal du være kommet noget ud over begynderniveauet, og kunne klare dig under mere krævende vejr- og vindforhold. Vi mødes et eller andet sted kl anden og fjerde mandag i august og september. Et par dage før når vi har en pålidelig vejrudsigt, skriver vi ud på klubmailen, hvor vi agter os hen. å huske at tilmelde dig denne. urleder luf Brandt hjulpet af Christian Albrecht 6

7 NDAGRNING I HAVKAJAK R AE fra Havkajakudvalget af ars N Andersen nsdagsroningen er for alle, uanset hvor meget man har roet, blot man har bestået Indgangstest for havkajak. Her er der altså mulighed for at komme på fjorden sammen med andre og få roet nogle kilometer. Der er ingen tilmelding mød blot op. Vær klar til afgang kl og hav kaffe/te med til pausen samt noget varmt tøj. idste nsdagsroning inden sommerferien er onsdag den 26. juni. Vi starter op igen onsdag den 7.august og slutter den 25. september. Nærmere information hos ars Andersen tlf eller ERUR HAVKAJAK R BEGYNDERE EPP2 HAV fra Havkajakudvalget af Bent K homsen redag d. 23. søndag, d. 25. august. Er du relativ ny med havkajak, eller ønsker du blot ikke de store vindog bølgemæssige udfordringer, er denne tur noget for dig. Ønsker du erfaring med lejerliv og havkajak er det også en god tur for dig. idste år gik turen til lensborg jord, hvor den går hen i år bestemmes af turlederne under hensyntagen til vejret den pågældende weekend. ax 15 kan deltage. Du kan allerede nu sende din tilmelding til urleder Christian Albrecht hjulpet af Henrik chalech og teffen teffensen. ENERUR HAVKAJAK R ØVEDE EPP 3 HAV fra Havkajakudvalget af Bent K homsen redag d. 20. søndag, d. 22. september. I 2012 havde vi en fantastisk tur til imfjorden fredag og lørdag, samt surf instruktion ved Harboøre ange om søndagen. Dette års tur er ikke planlagt endnu, men vi vil forsøge at lave en udfordrende tur, som kræver minimum EPP 3 færdigheder og udstyr. urleder Bent K. homsen hjulpet af ikael Betzer. Poul Erik Bech Jernbanegade 25, 6000 Kolding PÅ IKKER KUR NÅR DU KA ÆGE 7

8 ERE fra estudvalget Kom til P-fest i Kolding Kajak Klub lørdag den 7. september kl Det bliver en aften i P ets tegn. Det kan været vi får besøg af en Poolrenser, Pæne Poptøser, Piloter, P-vagter og Postbud. Her er det kun Phantasien der sætter grænser. Alt du skal gøre for at deltage i denne skønne fest er at skrive dig på sedlen og indbetale 175 kr. på reg Husk at gøre begge dele, da der bliver bestilt mad ud fra listen. Dette vil sige at tilmeldingen er bindende. idste tilmelding er tirsdag den 3. september. HVR KA VI R HEN I ÅR? fra urudvalget af Klaus riis ommerturen uge 2 I år tager vi til den smukke skærgård ved Karlskrona, hvor vi med udgangspunkt i könstavikens camping vil boltre os i farvandet omkring den smukke flådeby. uren er for alle, men hvis man vil ro kajak skal man være frigivet efter klubbens regelsæt. Pris for turen bliver ca vernatning i egne telte, eller man kan leje en hytte hvis man vil. æs meget mere om turen på opslaget i klubben. urleder Klaus riis. Wales tur i uge 2 EPP2 tur 23-25/ ommertur havkajak. ere info senere. urleder Bent K homsen Ejstrup turen lørdag den 21/7 Denne dag må du frit ro til Ejstrup. Uden turleder. Børges hvem-hvad-hvor-tur 1/ lensborg jord fra Kollund ind til lensborg med byvandring, og videre ud til den danske sejlklub og derfra til kseøerne. Kulturtur med lokalguide ca. pris for turen eget mere om dette spændende indslag senere. urleder Klaus riis. Donssøerne den 7-/ I denne weekend må du frit ro op til de smukke Donssøer. Der er ikke nogen turleder. EPP3 Efterårstur havkajak 20-22/ Hvorhen vides endnu ikke men det bliver sikkert spændende. urleder Bent K homsen. Vidåturen (ort sol) den 6/10 Endnu en gang drager vi en tur til det sønderjyske for måske at få lov at opleve fænomenet ort sol. Ifølge eksperterne er der netop, denne weekend allerstørst chance for at opleve det. m ikke andet er den smukke Vidå altid en rotur værd. ere info senere på tavlen i klubben. urleder Per Dige. Nytårsturen den 30/12 Årets hvad-pokker-laver-jeg-her-deter-koldt-og-alt-for-vådt-turen som alle elsker at hade, men alligevel ikke vil undvære. åske pga. den stride modstrøm eller er det alle overbæringerne pga. højvandet. Det kunne da også skyldes Ingolfs rundhåndede udskænkning af cognac i den varme kakao i forbindelse med frokostpausen i Ejstrup. jaah hvem ved, men faktum er at turen altid er velbesøgt. å kære roer snyd ikke dig selv for en kølig oplevelse mellem jul og nytår. om altid den 30/12. Vi mødes kl..00 til morgenmad og roer kl..00. Hjemkomst ca. kl il en varm sauna. Pris for morgenmad 25 kr. ere info hos Klaus på tlf Urmager & Guldsmed dr. orv 11 Kolding lf

9

10 AKIVIEKAENDER Juli fs. + hr. ommertur til verige s. og Wales s. fs. + hr. fs. + hr. Ejstruptur s. fs. + hr. fs. + hr August or. hurø Rundt mr. or. EPP2 hav træning s. 6 or. EPP2 hav træning ensommertur EPP2 hav s.7 mr. or. EPP2 hav træning fs. = ællesspisning hr. = Handicap roning mr. = andagsroning tr. = irsdagsroning or. = nsdagsroning eptember ktober lensborg jord s. or. EPP2 hav prøve ommerfest s. Donssøerne mr. or. our de Gudenå or. ensommer tur EPP3 hav s. 7 mr. or Vidå tur s. tanderstrygning

11 HANDICAPRNING 11

12 UNGDADEINGEN I UD AR fra Ungdomsudvalget af Peer Christensen iden sidste klubblad udkom i april måned har de unge været særdeles godt repræsenteret ved forskellige aktiviteter i klubregi samt konkurrencer rundt omkring. Endvidere har vi sagt velkommen til syv nye bobler, der har kastet sig over kajaksporten med stor energi. De nye er heis, ichael, (Julie), Cecilie, liver, Asmus og obias. tor velkomst til dem. Deres træningstider er mandag og torsdag mellem og 1.30, og mon ikke et par stykker snart begynder at komme med til handicap om tirsdagen. orsdag den 30. maj prøvede flere af boblerne for første gang at ro i kapbåde og det allerede efter kun en måneds træning. Det lover godt for resten af året. Boblerne forventes at deltage i deres første stævne lørdag den 15. juni i Holstebro. Aspiranterne har fundet ud af at det at ro kajak kræver træning og atter træning samt en lidt større muskelmasse end de p.t. råder over. Det har medført en for træneren lidt nemmere motivation omkring seriøsiteten når der skal præsteres. Nogle af aspiranterne er begyndt på egen hånd at træne to gange ud over de seks gange som de i forvejen er forpligtet til. På nuværende tidspunkt har de unge mennesker seks programsatte træningspas i løbet af en uge. Et af træningspassene er deltagelse i handicap om tirsdagen. an må sige, at det har skabt noget ekstra liv om tirsdagen, med deltagelse af 11 ungdomsroere. De unge går op i det med liv og sjæl og nyder at være sammen de voksne kajakroere. Hvis der skal nævnes lidt omkring de stævner vi allerede har deltaget i, kan det i flæng listes; UC (kortbane og maraton) i Ängelsholm / verige, aribo Regatta, Bagsværd Regatta, ænø rundt, Paradisløbet i ilkeborg. Alle der har deltaget er gået videre til enten semifinale eller B finale. Det er ganske godt gået, når man tænker på de startede deres roning sidste år. Ud over konkurrencer og træning er der blevet arbejdet med sikkerhed, svømmeprøve, love og regler således at de kan blive frigivet og begynde at træne på egen hånd, uden at vi trænere ånder dem i nakken. Nogle af ungdomsroerne er blevet så glade for rosporten, at de lige napper en ekstra tur op til svinget og retur efter træning. holde orden, glemmer hvad der lige er blevet sagt, falder over deres store fødder, samler ikke lige tabte ting op og mister måske lige overblikket, men når det er sagt. Boblerne og aspiranterne nyder at være i klubben og nyder sammenholdet som er skabt i ungdom. De spiser sammen, træner sammen, bruger klubbens opholdslokaler, sauna (som de engang imellem glemmer at slukke) og træningslokalet. Vi trænere gør alt hvad vi kan for at formidle ro og orden! Økonomiske udfordringer I ungdom arbejder vi med at skaffe sponsorer til træningstøj og kapbåde. På skrivende tidspunkt ser det ud til at to sponsorer har sagt ja til klubtøj og vi mangler kun accept fra en. Der er ved at være så højt et sportsligt niveau, at klubben har lidt svært ved at kunne stille de nødvendige kapkajakker til rådighed for træningen. Vi søger med lys og lygte efter nogle som vil være med til at sponsere nogle nye kapbåde. Ungdoms motto er: vi træner kajak i stedet for som før, hvor man gik til kajak. ammenhold og ungdomsmiljø. Unge mennesker larmer, kan ikke Jens Holms Vej Kolding 12

13 13

14 RANDEN AE I REJEGIDE af im Christensen I 2006 da klubben flyttede ind i vores nye flotte klubhus, og jeg første gang stak hovedet ind i den store bådhal, da tænkte jeg ved mig selv: Den får vi aldrig fyldt op! en blot 4-5 år senere kunne vi konstatere, at den var fyldt op helt op under taget med kajakker, og vi tænkte ved os selv: Hvad gør vi nu? kulle vi smide de gamle kajakker ud eller begrænse adgang til klubben? anken om at bygge ny bådhal begyndte at melde sig. ange gode forslag har været oppe at vende. od vest kunne vi ikke bygge, da vi ikke havde mere jord i den retning og lave flere etager eller en kælder var nok heller en mulighed, da det nok ville give for mange vandskader. å der var faktisk kun den mulighed, at ofre carporten og den lille stump græsplæne vi havde mod vest og bygge den ny bådhal der. å de sidste to-tre år er der blevet arbejdet intenst med at virkeliggøre projektet, og for at det skulle lykkes er der lavet tegninger, søgt fonde og sponsorer, der skulle søges tilladelser, og holdes et utal af møder med folk, der havde en interesse i at virkeligøre det. Der har været rigtig mange udfordringer og mange store sten på vejen, der skulle flyttes, for at det skulle lykkes, og det har til tider været meget op af bakke. en i dag hvor vi kan holde rejsegilde over den ny hal, kan vi sige til os selv: HVR VAR DE GD VI GJRDE DE! or er der noget, der er noget ved, så er det at skabe noget, at byge noget op sammen. Det er nemlig noget der giver sammenhold, og er der noget vi er gode til her i Kolding Kajak Klub så er det at arbejde sammen om at løse opgaverne, om man så er havkajakroer, turbådsroer eller kaproer, så er vi hammer gode til hjælpe hinanden. Det giver en fantastisk dynamik med masser af liv i klubben, når vi ikke kun dyrker en bestemt slags kajak men alle mulige slags kajak, og fordi vi giver plads til hinanden og dyrker forskelligheden men stadig under samme tag. Det giver intet mindre end verdens bedste kajakklub, B. I dag er det også dagen, hvor vi skal sige tak til en hel del personer. Jeg vil gerne sige tak til vores sponsorer 3pl og iddelfart parekasse, som har støttet op omkring den nye bådhal og til vane hipping som har set med stor velvilje på, at vi bygger op ad deres hus. Jeg vil også gerne sige tak til styregruppen på byggeriet, Peter Jensen, Jan artesen, Daniel aport, ars Juhl, d Karin Andersen, Kent Jensen, Claus homsen, ark oore og Allan Hansen. g jeg vil også sige tak til utz, som er arkitekt på projektet og som med sin flotte streg har sørget for, at den ny bådhal faldt smukt ind i vores prisvindende byggeri, og som med tysk grundighed sørgede for, at vi ikke sprang over hvor gærdet var lavest. g til øren Jensen, som med sikker hånd har styret hele projektet igennem og bundet de løse ender sammen, hvilket har været noget af en præstation. il sidst skal der også lyde en stor tak til alle de mange frivillige, som har stillet op i deres fritid og hjulpet med bygge hallen, om det så var at rive carporten ned, lægge fliser eller lave frokost til de andere. Uden jer var det slet ikke blevet til noget. Der er mange traditioner forbundet med et rejsegilde, så som kranse, vimpler, røde pølser og håndbajere til håndværkerne. En anden er at smadre et glas (her smadrer formanden et glas og siger) GID DEE HU Å BEÅ I Å ANGE ÅR DEE GA GÅR I KÅR -og skal vi så ikke udbringe et længe leve for Kolding Kajak Klub - hip hip. -og så er der pølser og øl. 14

15 15

16 BÅDHABYGGERIE 16

17 17

18 ANG, JAEN DE PIER AN DA af Ditlev Petersen nsdag den 15. maj havde kajakklubben lavet en aftale med naturvejleder Jørgen Chemnitz, som havde lovet at komme og fortælle om tang og hvor man kan finde det. Vi mødtes ude ved kibelund naturskole ved 17-tiden. Ikke mindre end tre naturvejledere var troppet op for at fortælle og vejlede os. Det var rigtigt flot, da der kun var mødt ca kajakroere op. Der var plads til mange flere og til jer der ikke kom, I gik glip af en rigtig god og inspirerende aften. Da alle var samlet gik vi ned til stranden iført støvler, vaders og dykkerdragt, - og så var der også dem der holdt sig på stranden. tranden ved kibelund er nok ikke det bedste sted at samle tang, men der blev dog plukket en del blæretang. Her går man efter de nye friske spidser, så man behøver ikke at tage hele planten med. Der var også andre typer tang, men kun i mindre mængder, så dem nøjes vi med at kigge på, da vi alle igen var kommet op til naturskolen. Her blev undervisningen udenfor dog afkortet lidt, da der kom en kraftig regnbyge. Vi havde forinden haft god tid til at gå lidt rundt i omgivelserne og bl.a. samlet brændenælder, ramsløg blade, mælkebøtte blade og blade fra et par andre ukrudtsplanter, som naturvejlederne påstod, at man kunne spise. Det viste sig senere, det kunne man gøre uden problemer. Der blev snittet og lavet en fin skål salat af de indsamlede blade, det smagte for øvrigt ganske udmærket. Blåmuslinger kan man jo også lige samle, når man er på udkig efter tang. ind et sted hvor der er stor vandudskiftning og fjernt fra diverse udløb. Check om de lukker sig, når man banker på dem og check igen, at de åbner sig når de bliver kogt. Vores muslinger blev sammen med lidt rejer blandet i salatskålen. in blanding. Desuden blev der lavet pesto af det indsamlede ukrudt. Det smagte rigtig godt og der gik ikke lang tid før de medbragte flutes blev forsynet med et godt lag pesto og spist med stor velbehag - der blev hurtigt udsolgt. angspidserne blev kogt i brandvarm olie, hvorefter de poppede som popkorn og blev dejlig sprøde, det var dog lige en proces vi skulle trænes op i, tangspidserne poppede og sprøjtede olie ud over hele komfuret, men efterhånden fik vi styr på det. Et par små smagsprøver af andre tangarter blev det også til, henholdsvis indkøbte og egen indsamlede tangarter. ælkebøtte blomsten blev også plukket og af den kan man lave te, det nåede vi dog ikke, men vi smagte på det gule af blomsten. Det smagte forbavsende godt, man skal bare undgå at få noget af det grønne med. usindfryd blomsten kan naturligvis også bruges til te. Naturvejlederne havde naturligvis lavet nogle fotokopier af forskellige tangarter, så vi kunne se hvilke typer vi skulle holde øje med, når vi er på tur i kajakken og skal have lidt frisk salat til aftensmaden. Desuden fremviste de forskellige bøger om tang og andre ukrudtsplanter der fint kan spises, man behøver ikke at tage på Noma og betale i dyre domme for det. Blot indsaml og tilbered det selv, for nul kroner. e eventuelt bøgerne: ang, ang, grønsager fra havet, pis dit ukrudt, Af sted - efter det spiselige i naturen. Aftenen sluttede af ned et lille glas vin lavet på hybenfrugterne, så det kunne ikke være bedre. ak for et godt arrangement. 1

19 1

20 PAGAJVINGEREN ommerstatistik 23. juni 2013 Nr. Navn ars Uldall Juhl Jeppe Glesner Nicolai unk Peter artin Jensen Kent Jensen Kirsten ørensen om Jensen liver Pagh one Enggaard Celine andau Claus homsen August Ulstrup Ring Jonas ogensen Gæsteroer Ken Nissen Niels Westergaard Peer Christensen Jytte tounberg Hansen Anni Grøndal Poul Erik Jensen Christian Rasmussen Daniel aporte Viggo Rasmussen Kenneth andau Ingolf Petersen Bettina andgaard Ida Averhoff arianne Volf Charlotte øvendahl io Kjær Bent Nissen ove K homsen Per Dige Hans hygesen Paw Kristensen Yvonne Delcomyn Hansen Per Dige Petersen im ønss Christensen Kenneth R ørensen Pia andau arkus oslund Andreas Hoberg ørensen Rasmus Winther Jensen Gitte Raahauge Nielsen Poul Henning Andersen René Boel Henrik chalech Helle Brøkner ortensen Karin Westh Nick ogensen Birgitte Braae Andresen ven-erik Guldager arsen Helle aursen Allan Hansen orben Jørgensen ogens Dürr svald lesen luf Brandt Berit K Kristensen øren Gysbæk Jensen Catharina Klærke utz Erichsen km Nr. Navn km Nr. Navn km Anne chalech Klaus hostrup ichael Christensen Christian Albrecht ichael allin Jan artesen Ulla ebahn Bodil Vind Knudsen Niels Johan Geil Gitte Bech Rosen Ane Hedegaard Henrik indholm lsen Bent K homsen Henning Hiembo Nielsen arianne Kaltoft Per Pedersen arie kau ogens ørrrild lsen Karen arie trandby Niels Chr. arsen teffen teffensen inn Jørgensen Peter Vest Hansen ine arie Petersen le Jørgensen Betina Rechnagel Bente Kaalby Bent Porsborg Hermansen Heine chaadt Nicolas aporte rine Raben Johanne if Christophersen omas Due-Pedersen Inger trandby ars Nydam Andersen arius J Horskjær liver C ebirger Anja auridsen Pernille Andersen Bent udvig Kaare Black Anne Bjørn Christiansen Kira Hofsted Karen underskov Børge und David ulbjerg Kurt eiberg Julie øller Jensen Anne Petermann Peter Ellemose Per ange ars Nørgaard Klaus riis Kirsten urlykke Nielsen homas Christiansen Rune Hørlyk Nielsen Hans atthiesen Jane Bundgård auridsen Peter Hansen Rie røjk Bente Renner Pedersen igrid Nielsen ine Høgh Peder Kristian Pedersen Jens øller Cecille Gjerulff Claus Birk Nielsen Henrik horup Hansen øren Jensen ia orslund Kodahl ene Dueholm øren ønderby inn Nissen ichael Hononè René lohr Krog Pedersen Inge ise Pedersen Camilla G Henriksen ichael choop Asmus Kromann Bo A Holm Birte Petersen Hieu Huynh Hareskov Janne kjøth Christian underskov ise Wraa ilberling Uffe Bjerre Betinna hude Ejner Krog Penille Prehn-ehlsen imon Prehn-ehlsen obias chuster Bjarne Hansen Arne adegaard Nina estoft Pia Pedersen le Nielsen le Dahl Hjær John Gejlager John kjøth homas Kettnaker Henrik Kodahl Niels Kromann aila eilmann Vejrup Herdis Rude Nielsen ark oore Højer Jens under ine chjødt heis ogensen Eva Hother Nissen Hanne Eich Christian Jensen ette Reiss one Pedersen Jette ykke Jensen Ulla und Jensen Kathrine R Petersen Dorthe arsen ichael Ebmark le Hein homas Brun Hansen Uffe Høj Kristiansen Rene ønderskov ørensen Carsten Engberg le Braad Poulsen

21 Nr. Navn Katrine Juhler Andersen Hejne Hoberg Nicholas Buckle arianne aass Rune Bach Nielsen ikael Betzer rederik adsen Joan Bylov ars kkerstrøm Henrik und orten Neumann le aass eah Baun ina Hoberg Anders Bertelsen Hardy Ørndrup H P arsen Ditlev Petersen homas Kjeldahl Kurt Kongsted Henning Erbs scar Guldager Enggaard Hans Christian Christensen Jonna Nielsen Arne chjøtt Karsten Veien artin Bjørnskov Jens und orben Rask Petersen Klavs Busch homsen one Dorch und one hune Paul Dansereau Karina Aabo traarup Karsten Jensen Ingrid ast Ann eiss igrun Jacobsen Zoya Hejselbæk Kurt øller Jonas kjøth ina Rosendahl ars Korsbæk orben ølby Erik Reinsborg agnus reese I alt km Nr. Navn Dame op 10 Kirsten ørensen one Enggaard Jytte Hansen Anni Grøndal Bettina andgaard arianne Volf Charlotte øvendahl ove K homsen Yvonne D Hansen Pia andau Nr. Navn Ungdoms op 10 liver Pagh Celine andau August Ulstrup Ring Jonas ogensen Ida Averhoff io Kjær arkus oslund Andreas H ørensen Rasmus Winther Jensen Nick ogensen km km

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 149 33. Årgang Nr. 2 April 2014. STANDERHEJSNING s. 6. HVOR SKAL VI HEN I 2014? s. 10

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 149 33. Årgang Nr. 2 April 2014. STANDERHEJSNING s. 6. HVOR SKAL VI HEN I 2014? s. 10 KAJAK IDENDE Blad nr. 149 33. Årgang Nr. 2 April 2014 KDING KAJAKKUB ANDERHEJNING s. 6 HVR KA VI HEN I 2014? s. 10 UNGDRERE I EIEKAE s. 14 Pause på vinter turen i havkajak. INDHD Blad nr. 149 33. Årgang

Læs mere

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 129 28. Årgang Nr. 2 April 2009. ELITETEAM KLAR s. 8 HUSK STANDERHEJSNING. Pause ved Grådyb, marts.

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 129 28. Årgang Nr. 2 April 2009. ELITETEAM KLAR s. 8 HUSK STANDERHEJSNING. Pause ved Grådyb, marts. KAJAK IDENDE Blad nr. 129 28. Årgang Nr. 2 April 2009 KDING KAJAKKUB EIEEA KAR s. 8 HUK ANDERHEJNING Pause ved Grådyb, marts. INDHD Blad nr. 129 28. Årgang Nr. 2 April 2009 Verden i følge formanden......................

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den15. oktober 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Deltagere Mogens K Hansen, MH

Læs mere

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 130 28. Årgang Nr. 3 Juli 2009. RECEPTION s. 6 HUSK GIROKORT BAG I BLADET. PRIMTUREN s.

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 130 28. Årgang Nr. 3 Juli 2009. RECEPTION s. 6 HUSK GIROKORT BAG I BLADET. PRIMTUREN s. KAJAK IDENDE Blad nr. 130 28. Årgang Nr. 3 Juli 2009 KDING KAJAKKUB RECEPIN s. 6 HUK GIRKR BAG I BADE PRIUREN s. 11 Rokursus første langtur. INDHD Blad nr. 130 28. Årgang Nr. 3 Juli 2009 Verden i følge

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km.

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km. Turoversigt 2014 13. 14. Juni - Skibelund tur Start: Fredag d.13.6 kl 17:00 Hjemkomst: Lørdag til frokost Turlængde: 2 x 11 km Medbring: Madpakke og drikkevarer til fredag aften Der er frisk vand på pladsen

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet Vision 2015 Den foretrukne kajakklub i KøbenhavnK Medlem 500 frigivne medlemmer over 18 år Instruktør 25 aktive instruktør 1 hav og tur-/kap

Læs mere

KammerTonen Januar 2008

KammerTonen Januar 2008 JANUAR 00 Kammeronen Januar 00 ydfyns dynamiske forum JC vendborg eambuilding ed varige resultater nsdag d.. Januar kl..00 -.0 Vi mødes på BØREN B - afbudsfristen er ændret Afbud senest mandag den. januar

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Kajak tidende. Kolding. Blad nr. 150 33. Årgang Nr. 3 Juli 2014. Gang i ungdom!! s.6-7. Miljøvenlig kajakklub s. 12. 80 års kajak nostalgi s.

Kajak tidende. Kolding. Blad nr. 150 33. Årgang Nr. 3 Juli 2014. Gang i ungdom!! s.6-7. Miljøvenlig kajakklub s. 12. 80 års kajak nostalgi s. Kajak tidende Blad nr. 150 33. Årgang Nr. 3 Juli 2014 Kolding KajakKlub Gang i ungdom!! s.6-7 Miljøvenlig kajakklub s. 12 80 års kajak nostalgi s. 22-23 indhold Blad nr. 150 33. Årgang Nr. Juli 2014 Sikkerhedsregler

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Det er det enkelte medlem, der selv skal ind i medlemsregisteret på hjemmesiden og registrere de prøver, man har aflagt.

Det er det enkelte medlem, der selv skal ind i medlemsregisteret på hjemmesiden og registrere de prøver, man har aflagt. Kære medlem Turpas 150 km Bestyrelsen var samlet torsdag den 18. april se referatet på hjemmesiden. Her blev det besluttet at justere et af kriterierne for at opnå turpasset fra 250 km årlig roning til

Læs mere

Enmands tur - side 7. Grøn klub - side 9. Nyt fra ungdom - side 12-13. Mandags sjov og leg i kajak - side 14. Kolding Kajak Klub

Enmands tur - side 7. Grøn klub - side 9. Nyt fra ungdom - side 12-13. Mandags sjov og leg i kajak - side 14. Kolding Kajak Klub Enmands tur - side 7 Grøn klub - side 9 Nyt fra ungdom - side 12-13 Mandags sjov og leg i kajak - side 14 Kolding Kajak Klub INDHOLD Blad nr. 154 34. Årgang Nr. 3 Juli 2015 Leder - fra redaktionen.......................................

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY:

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: 2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: VELKOMMEN TIL ALBERTSLUND CUP 2012 2. OG 3. JUNI Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Til stede: Bjørn Ejlersen, Jesper Lorentzen, Susanne Mainz, Dan Guldhammer, Niels Høgfeldt, Michael Jacobsen, Nina Ravn Meden Referatet af bestyrelsesmødet

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 128 28. Årgang Nr. 1 Januar 2009. FASTELAVN s. 12. ORDINÆR GENERALFORSAMLING s.

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 128 28. Årgang Nr. 1 Januar 2009. FASTELAVN s. 12. ORDINÆR GENERALFORSAMLING s. KAJAK IDENDE Blad nr. 128 28. Årgang Nr. 1 Januar 2009 KDING KAJAKKUB AEAVN s. 12 RDINÆR GENERARAING s. 4 HUK GIRKR Pause ved Bøjden ærgehavn. INDHD Blad nr. 128 28. Årgang Nr. 1 Januar 2009 Verden i følge

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Blad nr. 137 30. Årgang Nr. 2 April 2011

Blad nr. 137 30. Årgang Nr. 2 April 2011 Kajak tidende Blad nr. 137 30. Årgang Nr. 2 April 2011 K o l d i n g K a j a k K l u b Romsøturen s. 12 Referat fra Generalforsamling s. 6 Oluf med tungen lige i munden. indhold Blad nr. 137 30. Årgang

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 8 sæson 2007/08 Dato: Tirsdag den 3. juli 2007 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, Christian

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 142 31. Årgang Nr. 3 Juli 2012. SOMMERFFEST s. 5. BARSØ RUNDT s. 6 HUSK GIROKORT

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 142 31. Årgang Nr. 3 Juli 2012. SOMMERFFEST s. 5. BARSØ RUNDT s. 6 HUSK GIROKORT KAJAK TIDENDE Blad nr. 142 31. Årgang Nr. 3 Juli 2012 KOLDING KAJAKKLUB SOMMERFFEST s. 5 BARSØ RUNDT s. 6 HUSK GIROKORT Poul Erik Jensen bliver erklæret over og æresmedlem. INDHOLD Blad nr. 142 31. Årgang

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Træningslejr Italien Påsken 2014. Kontaktpersoner: Allan EG 21431398, Erik Thalund 22165422 og Peer Bertelsen 40571503

Træningslejr Italien Påsken 2014. Kontaktpersoner: Allan EG 21431398, Erik Thalund 22165422 og Peer Bertelsen 40571503 Træningslejr Italien Påsken 2014 Kontaktpersoner: Allan EG 21431398, Erik Thalund 22165422 og Peer Bertelsen 40571503 Foreløbig plan for træningslejren i påsken 2014 Tidstermin: Fra Herning: Afgang Ankomst

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014

Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014 Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014 Deltagere: Christian G, Anne G, Lis Poulsen, Jens Bl. Poulsen, Yrsa Brølling, Ulla Jensen. Afbud fra Jesper Hansen Henrik Kragh og Peter

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Nærværende reglement er udfærdiget jævnfør 9 i vedtægterne for Kolding Roklub. Overtrædelse af reglementet kan medføre nægtet adgang til klubben, og / eller

Læs mere

JCI YOUNG LEADERS. Månedens Profil. Referat fra sidste afdelingsmøde s. 3 Et virksomhedsbesøg på Sapa JUNI 2008

JCI YOUNG LEADERS. Månedens Profil. Referat fra sidste afdelingsmøde s. 3 Et virksomhedsbesøg på Sapa JUNI 2008 JCI YUNG EADER JUNI 00 ånedens Profil Referat fra sidste afdelingsmøde s. Et virksomhedsbesøg på apa JCI YUNG EADER August 00 ydfyns dynamiske forum JC vendborg ERE redag d. 0. juni kl..0 Pejsestuen, Hotel

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af medlemsmøde den 26. september 2007 kl. 19:00 I klubhuset, Ørneredevej. Der var i alt 24 fremmødte heraf 4 fra bestyrelsen. Dagsorden: 1. Orientering fra udvalgene.

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 151 33. Årgang Nr. 4 Oktober 2014 SOMMERTUR S. 14-15 GUDENÅEN OG KONGEÅEN S. 18-19

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 151 33. Årgang Nr. 4 Oktober 2014 SOMMERTUR S. 14-15 GUDENÅEN OG KONGEÅEN S. 18-19 KAJAK TIDENDE Blad nr. 151 33. Årgang Nr. 4 Oktober 2014 KOLDING KAJAKKLUB SOMMERTUR S. 14-15 GUDENÅEN OG KONGEÅEN S. 18-19 DM MARATHON OG KORTBANE S. 20-24 Sådan!! Rasmus Winther Jensen - Danmarksmester

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS REFERAT 9. marts 2015 Deltagere: Skjold: Morten Eld, Trine Færch MKC: Max, Jørn Maler Viking: Carsten Buus (repræsenterer også Den Blå Rambla i dag), Ejlev

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Bestyrelsen er foreningens.

Bestyrelsen er foreningens. Forslag 6.1 Fremsat af Bestyrelsen. Nuværende lovtekst: Ændrings forslag: Motivering: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 7 medlemmer, der skal repræsentere foreningen i alle forhold

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 5 sæson 2008/09 Dato: Tirsdag den 6. maj 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, MH Christian

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Kalender Juli-oktober tilmelding til alle aktiviteterne på rokort.dk

Kalender Juli-oktober tilmelding til alle aktiviteterne på rokort.dk Juli 2015 Nyhedsbrev fra Odder Roklub Dette nyhedsbrev indeholder: Kalender Juli-Oktober Kajakroning Nyt fra Tirsdagsklubben Sommerferietur Bestyrelsen og Udvalg Facebook, rokort, it Nulenergi klubhus

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Hvorfor materielregler? Det er skønt at ro, og det er vi mange der nyder at gøre året rundt i klubbens materiel. Det giver mange glæder og selvfølgelig også

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 133 29. Årgang Nr. 2 April 2010. EJSTRUPTUREN s. 11. STANDERHEJSNING s. 7. PARADISLØB s.

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 133 29. Årgang Nr. 2 April 2010. EJSTRUPTUREN s. 11. STANDERHEJSNING s. 7. PARADISLØB s. KAJAK TIDENDE Blad nr. 133 29. Årgang Nr. 2 April 2010 KOLDING KAJAKKLUB EJSTRUPTUREN s. 11 STANDERHEJSNING s. 7 PARADISLØB s. 18 Løberne klar til start. INDHOLD Blad nr. 133 29. Årgang Nr. 2 April 2010

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 1 sæson 2008/09 Dato: Tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, Christian

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 8 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

Vejledning ersion 2010 V

Vejledning ersion 2010 V Version 2010 2 DKF PaddlePower PaddlePower er et system målrettet undervisningen af børn og unge i kano og kajaksporten. Det er udviklet med henblik på at inspirere og hjælpe klubbernes ungdomstrænere

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Kære medlem. Nyhedsbrev nr. 3 Den 29. august 2015

Kære medlem. Nyhedsbrev nr. 3 Den 29. august 2015 Nyhedsbrev nr. 3 Den 29. august 2015 Kære medlem Vi er i slutningen af august og er kun nået til Nyhedsbrev nr. 3. Det skyldes ikke, at der ikke har været mange nyheder. Men jeg er begyndt i højere grad

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

ALBERTSLUND HÅNDBOLD. Indbyder hermed til. TILMELDING PÅ: www.aghaandbold.dk NY. Sportyfied cup. 1. og 2. juni 2013.

ALBERTSLUND HÅNDBOLD. Indbyder hermed til. TILMELDING PÅ: www.aghaandbold.dk NY. Sportyfied cup. 1. og 2. juni 2013. ALBERTSLUND HÅNDBOLD Indbyder hermed til Sportyfied cup 1. og 2. juni 2013. Det er med stor glæde, at vi igen i år kan invitere til stævne i Albertslund, denne gang for 43. gang og denne gang med ny hovedsponsor

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Til stede: Thomas, Per Michael (den sidste del), Per Dolleris, Frans, Lars Hugo, Per From Gøse, Gorm. Afbud Henning,

Læs mere