Aulum Fritidscenter Årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1"

Transkript

1 Aulum Fritidscenter Årsberetning

2 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt specifikt hvilke planer vi havde for Her nævnte jeg følgende tiltag En renovering af indgangspartiet. Etablering af et nyt omklædningsrum Evt. opførelse af flere motions- og gymnastiklokaler Evt. etablering af kontorlokaler i AFC Evt. etablering af klub- og mødelokale Etablering af 2 nye boldbaner Jeg var også så optimistisk, at jeg forudsagde, at alle disse ting gerne skulle være færdige, når vi mødtes til generalforsamlingen i Selv om vi har trukket generalforsamlingen så langt som vedtægterne tillader det, så må jeg desværre indrømme, at det ikke helt er lykkedes for os. Men når det så er sagt, så synes jeg faktisk vi er kommet langt med planerne, og det er kun småting, der mangler, og hvis vinteren ikke netop i år havde drillet os, så er jeg ret overbevist om, at planerne havde holdt. Sideløbende med at vi igangsatte disse planer, havde vi dog igangsat projektet med opførelsen af tribunen på stadion, som vi skulle have afsluttet inden AIF s 75 års jubilæum først i april måned. Opførelse og indvielse af tribune Også her drillede vintervejret lidt, og specielt marts måned var præget af travlhed, men det lykkedes i store træk at blive færdige, så vi kunne foretage den officielle indvielse lørdag den 2. april under stor festivitas. Som jeg nævnte på sidste års generalforsamling, så belaster hverken opførelsen eller den fremtidige drift AFC s økonomi. Det skyldes udelukkende, at anlægsudgifterne som bekendt er tilvejebragt ved indsamlede sponsorbidrag fra erhvervsvirksomhederne i området, og at vedligeholdelsen er indeholdt i den lejekontrakt, der er indgået med Aulum Idrætsforening. Gennemførelse af de øvrige planer. Tribunen var ikke mere end indviet, før vi gik i gang med det praktiske arbejde med at planlægge udbygningen og omforandringerne, som jeg nævnte i indledningen. Til det formål blev der nedsat et fælles byggeudvalg bestående af repræsentanter fra kommunen og AFC. Vi blev ret hurtigt enige om de forskellige forhold, det kunne være ønskværdige at få gennemført, og allerede i maj måned kunne vi præsentere forslaget for AFC s repræsentantskab. Juni måned blev brugt til udfærdigelse af licitationsmaterialet, således at der kunne afholdes licitation først i august måned. 2

3 Det skal da ikke være nogen hemmelighed, at vi var noget spændte på, om alle vore ønsker kunne holdes indenfor den økonomiske ramme. Hvis vi lige i første omgang ser bort fra boldbanerne og omklædningsrummet, så kom kommunen med ca. 2.6 mio kr., og da vi havde fået tilladelse til at optage et lån på 1 mio. kr., så havde vi i alt ca. 3.6 mio. kr. at gøre godt med. Vi var enige om, i hvilken rækkefølge ønskerne skulle prioriteres, og i tilfælde af pengemangel, så måtte motionslokalerne udskydes til et senere tidspunkt. Da licitationen var overstået, kunne vi så konstatere, at vi havde en manco på ca ,- kr. Det betød så umiddelbart, at vi måtte udskyde motionslokalerne, men når vi så licitationen under et, var vi i bestyrelsen enige om, at vi aldrig ville komme tættere på målet, end vi var. Vi gennemgik derfor de økonomiske muligheder og konsekvenser for AFC, hvis vi søsatte alle projekter på èn gang. Som I kan se, så blev resultatet, at vi traf den beslutning, at igangsatte alle projekter. Stærkt medvirkende til det blev, at vi fik tilsagn fra kommunen om et ekstra årligt driftstilskud på kr ,- som dækker omkostningerne til afviklingen af lånet på 1. mio. kr. Hertil kom så, at vi havde søgt Lokale- og Anlægsfonden om et tilskud til opførelse af klublokaler til AG, og her fik vi tilsagn om kr ,-. Så reelt set manglede vi kr ,-, og dem gav vi hinanden håndslag på, at vi må tage over de næste års drift. Så nu mangler vi blot at blive helt færdige, og det forventer vi, at vi bliver indenfor ganske kort tid, så vi igen kan komme ind i en daglig gænge. De forhold vi har budt både vore gæster og ikke mindst vores personale, har ikke været gode, og vi glæder til at kunne præsentere det endelige resultat. Vi er ret overbeviste om, at vi med de forskellige ændringer, har fået bragt AFC op på en standard, som vi kan være bekendt i mange år fremover. Dermed er ikke sagt, at der ikke kommer nye tiltag, men jeg tror nok, vi i bestyrelsen er enige om, at vi lige tager pause og puster lidt ud, inden vi går i gang med det næste projekt. Nyt omklædningsrum og nye boldbaner Sideløbende med at vi arbejdede med de nævnte planer gik arbejdet med etablering af yderligere et omklædningsrum i gang, og dette arbejde blev afsluttet sidst på efteråret. På dette tidspunkt kunne kommunen også afslutte arbejdet med etableringen af de nye boldbaner, og de kan tages i brug i august i år. Forplads og gårdhave Opførelsen af det nye fælles indgangsparti, har naturligt medført, at adgangsforholdene til AFC skal have et løft. Det gælder såvel forpladsen som gårdhaven, og vi har her lagt meget vægt på, at adgangsforholdende er så hancicapvenlige som mulige, og at vi lever op til de gældende regler på området. 3

4 Tak til kommunen Alle de planer, vi har sat i søen i 2005, har kun været mulige i kraft af et godt samarbejde, såvel praktisk som økonomisk, med Aulum-Haderup Kommune, og det vil vi gerne benytte lejligheden til at sige tak for. Det samarbejde, vi har haft gennem årene, har vi løbende set resultaterne af, og vi håber, at vi fremover vil få et lige så godt samarbejde med Herning Kommune om udviklingen af Aulum Fritidscenter. Visioner og mål for I 2002 udarbejdede vi vore visioner og mål for tiårsperioden , og når vi nu her 4 år efter gør status, så kan vi konstatere, at vi er nået langt. Lad mig kort ridse de forhold op, som er indeholdt i planen, og som vi allerede på nuværende tidspunkt har fået gennemført Mere belysning på boldbanerne Ekstra boldbaner Tribune på stadion Legeplads til børn som er udført af AIF Nyt indgangsparti (fælles AFC/hal) Flere omklædningsrum Motionsrum Arbejdet med at revidere vores visioner og mål for den næste 10 års periode, tager vi fat på som det første. Det skal vi have på plads i løbet at april måned, med henblik på at vi kan præsentere vore planer og ønsker for Herning Kommune allerede i maj måned. Så derfor lægger vi op til, at vi allerede i aften tager hul på denne debat. De forhold som vi endnu ikke har fået løst kunne naturligt indgå i de fremtidige planer. Lad mig kort nævne følgende eksempler Scene i Fritidscenter Overdækket svømmebad Hal nr. 2 Squasbaner Solarium Bowlingbaner På den anden side vil det også være relevant, at vi revurderer tingene, da det vil være naturligt, at vi tager udgangspunkt i den nye kommunale struktur, og ser tingene i en lidt anden sammenhæng. 4

5 Fremtid Aulum Fritidscenter kan i år fejre sin 20 års fødselsdag. Når vi holder bestyrelsesmøde og kigger rundt om bordet, må vi konstatere, at mange af os har været med i næsten alle 20 år. Det har selvfølgelig givet anledning til, at vi i bestyrelsen har drøftet, hvordan vi får overdraget bestyrelsesopgaverne til nye kræfter. I lighed med alle andre virksomheder, skal vi også sikre et fornuftigt generationsskifte, som kan medvirke til at de næste 20 bliver lige gode for AFC, som de første 20 år. Derfor tager vi i aften fat på dette generationsskifte, idet Bent har meddelt os, at han stopper i AFC s bestyrelse. Bent blev indvalgt i bestyrelsen i 1992, og har således taget aktivt del i bestyrelsesarbejdet i 14 år. Men før den tid var Bent en aktiv medspiller i forbindelse med AFC s opstart tilbage i 1985, og jeg tror nok, jeg kan sige, at uden dit og dit firmas medvirken i opstarten, så var vi ikke kommet så langt, som vi er i dag. På vegne af alle i bestyrelsen vil jeg gerne takke dig for et godt og konstruktiv bestyrelsesarbejde gennem alle årene. Afslutning Der er vel ingen, der er i tvivl om at 2005 har været et travlt år specielt for personalet i AFC. Aktivitetsniveauet er ikke blevet mindre end i 2004, og da vilkårene som jeg har nævnte tidligere, ikke har været optimale, så har arbejdsforholdene for vores personale ikke været noget at råbe hurra for. Efter vores vurdering har de dog taklet situationen perfekt, og jeg er meget sikker på, at gæsterne i huset har fået samme udsøgte betjening, som de altid har fået. Derfor er ekstra grund til at rette en stor tak til Inga, Bjarne, Didde og Polle for et godt og veludført arbejde og et godt samarbejde i Traditionen tro vil jeg gerne slutte min beretning af med at takke mine bestyrelseskollegaer for et godt og inspirerende samarbejde 5

Tale ved Herlufsholmhal 2s indvielse

Tale ved Herlufsholmhal 2s indvielse Tale ved Herlufsholmhal 2s indvielse Fredag den 20. september 2013 Vi havde engang en drøm Det er med stor glæde, at jeg kan byde velkommen til indvielse af vores nye Herlufsholmhal 2. Vi er meget stolte

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Emner til beretning på generalforsamlingen i Ørsted Kro A/S den 13. marts 2015.

Emner til beretning på generalforsamlingen i Ørsted Kro A/S den 13. marts 2015. Emner til beretning på generalforsamlingen i Ørsted Kro A/S den 13. marts 2015. Ørsted Kro A/S Ørsted Kros Venner Salg af aktier Generalforsamling 02.09.2013 Bestyrelsen dannes og konstitueres Overtagelse

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Samrådets beretning for 2012.

Samrådets beretning for 2012. Jeg vil gerne starte min beretning med et lille gruk af Piet Hein: Der findes en slags optimister som burde slås langsomt ihjel -: dem der sætter sig ned og tror, det alt sammen går af sig selv. Der findes

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen 26. marts 2014 Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen Velkommen til denne helt specielle generalforsamling. Når jeg anvender udtrykket speciel er det fordi, at der gennem mange år har været en konsolidering

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Bøvling Valgmenighed Beretning for året 2014/2015 I 2014 fik vi ny biskop i Viborg Stift. Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010-2011

Bestyrelsens beretning 2010-2011 Bestyrelsens beretning 2010-2011 v/roskilde-hallerne Møllehusvej 15 4000 Roskilde Telefon +45 4635 4072 Fax +45 4636 6481 www.riu.dk * riu@riu.dk 21. februar 2011 Indledning Set udefra har idrætten i Roskilde

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Damgaard, der blev valgt uden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere