Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sydslesvigsk Forenings informationsblad"

Transkript

1 FLENSBORG AVIS Torsdag 30. juni Sydslesvigsk Forening [KONTAKT] Ved opstarten af SSFs informationsblad KON- TAKTs sommerferie i juli er der god grund til et tilbageblik over det første halvår Parallelt med SSFs vidtfavnende og alsidigt brede kvalitets-kulturarbejde - indrømmet også med enkelte uforskyldte aflysninger - kulminerende med Kim Larsen-koncerten for kort tid siden, var SSF involveret i et mangetal af kultur- og mindretalspolitiske aktiviteter. Understregningen af, at ligestillingsproblematikken i Slesvig- Holsten fortsat er uløst, selv om Berlin gav sit bidrag for 2011, var nødvendig på alle politiske niveauer. Listen over kontakter er omfattende og her gengivet ufuldstændig: OSCE-højkommissæren for mindretal. Ministre, parlamentarikere og embedsværk i København, Berlin og Kiel. EUfolkevalgte og medarbejdere i Strasbourg og Bruxelles. FUEFkongressen i Østrig. Pressen og andre meningsdannere. Legatbestyrelser. Vore egne medlemmer og andre organisationer i Sydslesvig og Danmark. Universiteter på begge sider af grænsen. Forskere og andre videnskabsfolk. Eksperter og lægfolk. Ugens overskrifter Enig med eksperter [KONTAKT] Det Sydslesvigske Samråd er enig med Europarådets mindretalseksperter - og Ministerrådet. Læs mere på KONTAKT side 2 Ny hjemmeside [KONTAKT] Samrådet har fået egen hjemmeside. Læs mere på KONTAKT side 3 Forsinket salg [KONTAKT] SSFs online-salg af billetter er grundet udbyder-skifte forsinket en anelse, siger SSFs kulturkonsulent Boris Erben (foto). Læs mere på KONTAKT side 4 Vikinge-kontakt [KONTAKT] SSF Husum Amt besøgte vikingerne - og udfordrede dem dramatisk, også de mindste (foto). Læs mere på KONTAKT side 5 God sommer! Besøgende, skoleklasser og andre gæster. Ved årsmøderne, ved konferencer, ved åbningen af mindretalsudstillingen på Danevirke Museum, ved direkte samtaler, pr. korrespondance og i telefonen. Og det flød ind i det almene, regionale, til tider intensiverede, grænseoverskridende samarbejde. Informationsarbejdet i almindelighed og afskaffelsen af ligestillingsprincippet i særdeleshed stod en hård prøve også i første halvår 2011 og vil præge det mindretalspolitiske klima i Slesvig-Holsten frem til landdagsvalget den 6. maj uanset udfaldet af det ekstraordinære kontaktudvalgsmøde i Berlin i aftes, hvor kun ligestillings-problematikken og et fornyet forbundstilskud til det danske skolevæsen i Sydslesvig i 2012 stod på dagsordenen. Det er vort håb, at den sydslesvigske delegation vender hjem i dag med meldinger, der giver anledning til optimisme, og der kan sende os ud i sommerpausen med en vis fortrøstning. Alle ønskes en god sommer! SYDSLESVIGSK FORENING Nyt forsamlingshus Ejderhuset navngivet og indviet [KONTAKT] Fredag sidste uge var en stor dag for de danske i Rendsborgområdet. Da blev deres nye forsamlingshus i Brandtsgade i Bydelsdorf navngivet Ejderhuset og indviet officielt. Ejderhuset afløser det klassiske men ikke mere tidssvarende forsamlingssted Amtmandsgården i Rendsborg som mødested for egnens danske. Den fredede bygning i Rendsborgs bymidte er sat til salg, ikke mindst på grund af de manglende moderniseringsmuligheder. Projektet med nybygningen i Bydelsdorf til euro er finansieret over en fem års periode af forbundsregeringen, mens interiøret er købt for midler fra bl.a. Karl Kristian Pedersens legat. Arkitekt Glenn Dierking og SSF har valgt en løsning, der minder lidt om Det Danske Hus i Flensborg-Sporskifte, dog i en mindre udgave. Også parkeringspladsen er lidt mindre end i Sporskifte. I tilknytning til forsamlingshuset, der er bygget på samme grund som SSFs pensionistboliger i Bydelsdorf, er der indrettet et sekretariat i en af de ældre boligejendomme, så amtskonsulent Per Dittrich kan iværksætte, hvad han allerede ved sin tiltrædelse gav udtryk for, nemlig faste mødetider ligesom i Egernførde, så medlemmer og andre også kan møde ham og assistenten Finja Schulz i Rendsborgområdet, når der er noget, der skal ordnes. Efter den officielle indvielse var der en indvielsesfest af mere lokal karakter. Indvielsen blev indledt med en flagoverrækkelse ved Sydslesvig-repræsentant i Danmarks-Samfundets bestyrelse, SSFs 2. næstformand Franz Dittrich og SSF-distriktsformand Margret Mannes. Det nye Dannebrog blev straks hejst i den nye flagstang ud mod gaden. Navngivningen Ejderhuset - med et nydeligt skilt over den nye hovedindgang ud mod gaden og den bagved liggende gang gennem en af de bestående bygninger - blev foretaget straks derefter. Æren med at løfte sløret over det nye navn tilfaldt Kamilla Kristensen og Achim Simon, der havde foreslået netop det navn. Talerrækken over kaffen inde i det flotte nye forsamlingshus blev indledt af SSF-amtsformand Anne Mette Jensen og blev fulgt trop af SSFs landsformand Dieter Paul Küssner, SSWs amtsformand Jette Waldinger-Thiering, arkitekt Glenn Dierking, Inga Lausen fra SSW Rendsborg-Bydelsdorf, samt afsluttende pastor Cecilie Brask og menighedsrådsformand Joachim Martin. Sidstnævnte glædede sig over, at nogle brugsting fra Amtmandsgården f.eks. klaveret havde fundet plads i det nye forsamlingshus. Alle talerne udtrykte glæde over nybyggeriet, hvilket forsamlingen - hovedsageligt bestående af lokale folk, medlemmer, beboere og organisationsrepræsentanter - kun kunne nikke samtykkende til. Der var også en stor tak til forbundsregeringen for bevillingen og en tak til de fonde og legater, der havde ydet tilskud. Fra tysk side overværedes indvielsen af Frank Trende fra landet Slesvig- Holstens kulturministerium. Ejderhuset i Bydelsdorf, det nye forsamlingshus for Rendsborg-egnens danske, med sideindgang fra p-pladsen. SSFs pensionistboliger i Bydelsdorf fra bagsiden - med nyanlagt have. Ejderskolens kor under ledelse af Bente Lange sang ved flaghejsningen ude og ved indvielsen inde. Længst henne ad den gamle bygning i forgrunden: indgangen til det nye amtssekretariat. Mens der i baggrunden kørte en billedkavalkade med fotografier fra byggeriet, taget af arkitekt Glenn Dierking, blev talerrækken afbrudt af dejlig sang ved Ejderskolens kor under ledelse af Bente Lange samt sang og musik af mere klassisk tilsnit ved Bente Lange (sang) og Aase Pejtersen (klaver). (Flere fotos på KONTAKTside 4) Gaven fra Danmarks-Samfundet, et nyt flag, er hejst på den nye flagstang ud mod gaden.

2 FLENSBORG AVIS Torsdag 30. juni Ejdersted Danevirke Hyggeligt vikingemarked De fem konfirmander fra Tønning og Vesterejdersted sammen med pastor Mattias Skærved. (Foto: privat) Konfirmation i Tønning Ugerne der kommer [KONTAKT] Pinsedag kom Helligånden - som sædvanligt og som lovet af Jesus selv - til verdens ende, på disse breddegrader Tønning og Vestejdersted. På denne dag konfirmerede pastor Mattias Skærved fem konfirmander i Tønning Kirkesal: f.v. Lennart Holst, Anna-Katharina Jensen og Nane Hancke, alle tre fra Tønning - og t.h. for præsten: f.v. Lina Lange og Benedikt Friedrich, begge Vestejdersted. Tillykke! - og alt godt ønsker menighederne. MS JULI 1. Flensborg SSF- og SSW-distrikt Nord: Sommerfest og grill i Tønnsenhuset kl. 19 Harreslev Kvindeforening: Udflugt til Jels Vikingespil SSF- og SSW-distrikt Holtenå og SAF: Grill ved forsamlingshuset kl. 18 SSF-distrikt Arnæs: Grill ved forsamlingshuset kl Danevirke Museum: Vikingemarked kl Aktive Kvinder Flensborg: Sommerudflugt til Fanø Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad i Spætteklubben kl SSF-distrikt Vanderup: Udflugt til Jels Vikingespil 4. SdU: Sommerlejr for årige på Christianslyst Den Slesvigske Kvindeforening: Sommerudflugt til Altonaer Museum og Landesgartenschau i Norderstedt fra Harreslev Danske Skole kl. 8 Sonja Lehfeldt-Klubben Flensborg: Kaffetur til Rurup Mühle kl Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Ældreklubben Sortevej i Tønnsenhuset kl. 14 Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklubben på udflugt til Unewatt og Holnæs fra menighedshuset kl. 14 Flensborg SSF- og SSW-distrikt Engelsby: Besøg på TBZ kl SSW-distrikt Harreslev: Sommeraften med grill ved Industrimuseet Kobbermølle kl Flensborg Ældeklubben Duborg: Udflugt til Porzellanbörse i Hüllerup fra fritidshjemmet kl Den Slesvigske Kvindeforening: Sommerudflugt til Altonaer Museum og Landesgartenschau i Norderstedt fra Harreslev Danske Skole kl. 8 Store Vi Kvindeforening: Hygge og snak på skolen kl SSF, Kulturbüro Flensborg og Stadtwerke: Koncert med Faela (Flensburger Hofkultur) i Flensborghus gård kl Flensborg Ældeklubben Duborg: Afslutning med kaffe ude i byen SSF-distrikt Bøglund: Seniorklub i forsamlingshuset kl SdU: Nordisk Ungdomsuge på Ålandsøerne AUGUST 2. Ansgar Menighed Flensborg: Koncert med Århus Universitetskor i kirken kl. 17. Efterfølgende spisning i menighedshuset Sonja Lehfeldt-Klubben Flensborg: Besøg i artefact i Lyksborg SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge for alle i kirken kl. 15 Udgiver: Flensborg Avis. Ansv. chefred. Bjarne Lønborg. Redaktion: Bernd Engelbrecht, Dansk Generalsekretariat, Nørregade/Norderstr. 76, Flensborg Post til Postfach 2664, Flensborg Telefon 0461/ eller Fax 0461/ Internet: Udkommer hver torsdag. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. [KONTAKT] SSFs Danevirke Museum og Slesvigvikingeforeningen Opinn Skjold inviterer også i år til vikingemarked på Danevirke - i weekenden juli kl begge dage. Entreen er sat til 4 euro (30 kr.), børn op til 12 år gratis. Der er i år ingen koncert om lørdagen, men der bliver både lørdag og søndag afsluttende hyggeligt samvær omkring bålet med vikingerne, lover museumsinspektør Nis Hardt. Danevirke Museum har åbent begge dage, hvor man bl.a. kan bese den aktuelle mindretalsudstilling; Valdemarsmuren fra 1200-tallet og Skanse 14 fra 1864 kan besigtiges, og Porten til Norden i den gamle kampestensmur, Valdemarsmurens forgænger, står åben. Samrådet og Europarådet Yderst tilfreds med Europarådets kritiske anmærkninger [KONTAKT] På et møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag aften i Flensborg gav samarbejdsorganet udtryk for sin fulde tilfredshed med konklusionerne i den 4. evalueringsrapport, Europarådets Ekspertkomité har forelagt om anvendelsen af den europæiske charta for regional- og mindretalssprog i Tyskland. Også Europarådets Ministerkomité anbefalinger desangående fandt Samrådets fulde enighed - ikke mindst fordi der er sammenfald med ønsker og krav, som det danske mindretal tidligere har fremsat.»samrådet beklager, at forbundsrepublikken trods talrige evalueringsrapporter og anbefalinger ikke har gennemført hhv. fastholdt ligestillingen inden for uddannelse og medier samt sikret anerkendelsen af mindretalssproget dansk,«siger formanden for Det Sydslesvigske Samråd Dieter Paul Küssner, også formand for Sydslesvigsk Forening. Ekspertkomiteen beklager, at den slesvig-holstenske landsregerings forsikringer overfor dem - fastholdt i Tysklands 4. statsrapport til Europarådet - m.h.t. at skoleloven ikke ændres, ikke holdt. Loven blev ændret, tilskuddet til det danske mindretals skoler reduceret fra 100 til 85 pct. Ekspertkomiteen fastholder, at delstaten Slesvig-Holsten i overensstemmelse med charteren skal tilbyde»dansksproget uddannelse«og appellerer til delstaten om ikke at reducere niveauet for»dansksproget uddannelse«ved at skære i tilskuddet. Ekspertkomiteen opfordrer endvidere de tyske myndigheder til at finde en holdbar løsning på elevkørslen for børn i de danske skoler i Sydslesvig. Ekspertkomiteen anser de beretninger, der f. eks. aflægges i landdagen om det danske mindretals situation, ikke for at være fyldestgørende. Bedre koordinering ved evalueringen skal til, kræver komiteen. Komiteen opfordrer de tyske myndigheder indtængende til at acceptere forelæggelsen af danske papirer/dokumenter. Ekspertkomiteen og ministerkomiteen opfordrer de tyske myndigheder til at træffe forholdsregler for udsendelse af radio- og tv-programmer på dansk. Europarådets eksperter ser ikke nogen fare for mediernes uafhængighed, hvis private medier støttes finansielt for udsendelser på mindretalssprog. Også den frie modtagelse - især efter digitaliseringen - af nabolandes radio og tv går ekspertkomiteen ind for - for det danske mindretals vedkommende dansk radio og tv. Ekspertkomiteen er positiv overfor de tyske myndigheders planer om at lette regional- og mindretalssprogenes og dermed mindretalskulturernes adgang til Deutsche Welle, en verdensomspændende radiostation. Komiteen er dog skeptisk overfor realiseringen, idet den udadvendte kulturpolitik er forbundsrepublikkens sag, men her savnes strukturer til indbinding af f. eks. det danske sprog. I sin stillingtagen til Europarådets Ekspertkomités 4. rapport begrunder forbundsrepublikken Tyskland - argumenterne er kendte - nedskæringen hhv. manglen på tilskud med sparetider, hvor også det danske mindretal må bære sin andel. Men undlader ikke at nævne, at forbundsrepublikken har udlignet en del af de nedskæringer, landet Slesvig-Holsten har foretaget med 3,5 mill. euro. I svaret skrives endvidere, at Tyskland ikke kan tvinge hhv. lokke medierne til noget som helst p.g.a. den frie forfatning. Europarådets ekspertkomités 4. rapport kan læses på tysk på og på engelsk på le.com/search?ie=utf-8&oe=utf- 8&sourceid=navclient&gfns=1&q= Germany+4th+evaluation+report_DE#hl=de&sa=X&ei=748JTo2 APYPusgaAv7TKDg&ved=0CBYQBS ga&q=germany+4th+evaluation+r eport+de&spell=1&bav=on.2,or.r_ gc.r_pw.&fp=dde313902fb29368&b iw=1642&bih=1199 Styrk vores mindretal - skaf et nyt SSF-medlem!

3 FLENSBORG AVIS Torsdag 30. juni Husum/Ejdersted Haugaards Fiddle School Samrådet Længballe [KONTAKT] Onsdag den 3. august kl. 20 indleder SSF en ny sæson med»vestkystkultur«- en forrygende violinkoncert på Husumhus. Da bliver huset indtaget af hele hundrede violinister fra Harald Haugaards Fiddle School. De har ugen i gennem holdt violinskole i Breklum og slutter den med en offentlig koncert på Husumhus. Til Ærø i efteråret [KONTAKT] SSF Husum og Ejdersted amter arrangerer sammen udflugt til Ærø lørdag-søndag 8. og 9. oktober. Den tidligere slesvigske ø blev ved fredsslutningen i 1864 mageskiftet (= byttet) for nogle kongerigske enklaver på Sild. Men den bærer stadig præg af sin historiske tilknytning til Slesvig. Flot indslag med Art Petits orientalske ildshow. Dens kulturlandskab er skabt af den slesvig-holstenske landkommission i Søbygård tilhørte i sin tid hertug Hans den Yngre af Augustenborg. Ham har det lokale bryghus i øvrigt opkaldt en øl efter. Lørdag formiddag besøges en række steder, der mere eller mindre minder The Woodys gav musikken til maden. (Fotos: Jörg Scharnberg) Vi vil fred her til lands... [KONTAKT] Vi vil fred her til lands, sankte Hans, sankte Hans... blev der sunget til slut på sankthansfesten i Hatlund/Langballe SSF-distrikt, mens bålet langsomt brændte ned sammen med alle de sedler, som børnene (og måske også voksne) havde hæftet ved med alle deres sorger og bekymringer. Lidt før kom Svend Kohrt i sin båltale ind på samme emne som i Holger Drachmanns midsommervise, idet han engageret gik imod at genindføre grænsekontrol. Forud for denne fine afslutning på festen hyggede omkring 100 mennesker sig sammen ude i det grønne ved skolen. Festen var arrangeret af SSF i samarbejde med Hatlund/Langballe Danske Skole og Hatlund Børnehave og blev efter velkomsten indledt med en optræden af Art Petit med sit orientalske ildshow. Dette show tryllebandt både børn og voksne. Derefter kunne man forsyne sig med De spiller folkemusik fra Danmark, Nordtyskland, Norden og de keltiske lande. Billetsalg ved indgangen. om øens historiske tilknytning til Slesvig. Lørdag aften er der fri leg, så deltagerne også kan få lov at hygge sig med hinanden. Søndag formiddag besøges søfartsmuseet i Marstal. Nu med egen hjemmeside [KONTAKT] Uden fiksfakserier men informativ og seriøs er Det Sydslesvigske Samråds hjemmeside gået i luften. Den rummer samarbejdsaftalen, en oversigt over medlemmer og møder, det aktuelle mødes dagsorden og referat, downloads med baggrundsinformationer samt arkiv med referater fra tidligere møder. grillmad og desuden salater fra en overdådig buffet, mens The Woodys, en lokal musikgruppe, gik i gang med folk-/countrymusik, som begejstrede publikum og bidrog til den fine stemning. De voksne snakkede, børnene legede, musikken spillede sådan kunne man være blevet ved men bålet skulle jo tændes, så heksen kunne blive sendt af sted med alle sorger og bekymringer. Annegret Jöhnk Flensborg Amt Et af værkerne. (Foto: Birthe Marxen-Düring) Istedløver på nettet Sekretariaterne Sommertid [KONTAKT] I skolernes sommerferie kan Dansk Sekretariat for Flensborg Amt være uregelmæssigt besat, så henvend dig gerne telefonisk eller per mail inden du kommer forbi, så er du sikker på at træffe os. Flytning og ferie SSF støtter Slesvig Bibliotek Internet [KONTAKT] Trene-Skolen i Tarp havde forleden en temauge med udgangspunkt i Istedløven: "En løve krydser grænsen". Interesserede kan nu på SSF Flensborg Amts hjemmeside under finde materiale fra ugen. Her ligger der udover fotos bl.a. manuskriptet til det skuespil om Istedløvens historie, som lærerne viste som optakt og en grovplan over temaugen. Amtskonsulent Marike Hoop holder ferie fra den 4.7 til den 19.7 og kontorassistent Anita Geipel fra den 11.7 til den 6.8. Sekretariatet ønsker alle en god sommer! august på grund af flytning og ferie. [KONTAKT] Dansk Sekretariat for Gottorp Amt er lukket fra 4. juli til 1. Ferielukket [KONTAKT] Dansk Sekretariat for Flensborg By er feríelukket juli, Sydtønder 11. juli - 7. august, Husum 18. juli - 7. august, Ejdersted 18. juli - 7. august, Rendsborg-Egernførde juli. Dansk Generalsekretariat ferielukker ikke, men der er ligesom på alle andre sekretariater reduceret servicering i skolernes sommerferie. SSFs medlemsblad KONTAKT udkommer ikke i juli. SSF ønsker alle en god sommer. SSW SSW-landssekretariatet er lukket 25. juli - 7. august, mens SSW-landdagsgruppens sekretariat ikke ferielukker. SdU på sommerferie [KONTAKT] SdUs sekretariat på Flensborghus holder ferielukket fra den 11. juli til den 5. august. Sekretariatet ønsker alle en god sommer. Ændringsforslag til Flensborg kulturudvalgs møde i dag [KONTAKT] SSF ser meget positivt på det ændringsforslag som blev udarbejdet, efter at SSW-byrådsgruppen kom med et kompromisforslag på stormødet den 24. juni, hvor alle kulturinstitutioner i Flensborg var inviteret til at give deres besyv med omkring en ny kulturudviklingsplan for byen. Vedtages dette kompromis i første omgang på kulturudvalgets møde i dag, torsdag den 24. juni og siden i byrådet, bliver de enkelte institutioner som Volksbad, Kühlhaus, Pilkentafel og folkbaltica fremover ikke mere nævnt ved navn.»det er et fint kompromis og et rigtig godt initiativ«, siger SSFs kulturkonsulent Boris Erben. Flytter til Slesvighus [KONTAKT] Mandag den 1. august åbner et nyt Slesvig Bibliotek. Biblioteket flytter i løbet af ferielukkeperioden i juli nogle husnumre længere hen ad Lolfod, hvor biblioteket fremover får husfællesskab med Sydslesvigsk Forenings amtssekretariat og Flensborg Avis lokalredaktion i det nyrenoverede Slesvighus i nummer 89. Slesvig Bibliotek bliver mindre, men det gør mulighederne ikke. Du vil komme til at opleve et lille bibliotek med mange omdrejninger, et større tilbud af arrangementer og en større omsætning af nye og attraktive bøger, film m.m. Når man har indrettet sig og er godt på plads, fejres det nye bibliotek og husfælleskab med en indvielsesfest. Det kan forventes, at indvielsesfesten finder sted i sidste halvdel af august. rj Lokal-tv også om os [KONTAKT] På ALT fra Aabenraa - - kan man i uge 26 se følgende: ALT i lystfisker: Hva' er der i tackle boksen - Frivillige opfører tribunesektion i Haderslev - Sankt Hans på Kalvø - Protester ved "grænsen" - ALT i Sydslesvig: "Thorsten Faber" - Aabenraa Byråds møde

4 FLENSBORG AVIS Torsdag 30. juni Flere fotos fra forsamlingshus-indvielsen Egernførde SSF-amtsformand Anne Mette Jensen på talerstolen. Det flotte interiør og nogle af de mange indvielsesgæster. Bente Lange og Aase Pejtersen underholdt. Tålmodigt ventende... Her brænder bålet oppefra og nedefter [KONTAKT] Torsdag den 23. juni fejrede de danske i Egernførde traditionen tro sankthansfest. Som sædvanligt havde SSF Egernførde inviteret til en hyggelig fest, men i stedet for at hver tog eget grillkød og salater med som hidtil, betalte SSF gildet og der var al mulig slags grillkød og pølser, øl, vin og sodavand til alle, blot man havde en salat eller brød med til det store fælles buffet. Bestyrelsen havde delt jobbet mellem sig. Således blev grillkødet passet af Britta Dittmann, og Helmuth Andersen havde bygget bålet op sammen med formanden Fred Witt, og som det allerede skete sidste år, brændte bålet oppefra og nåede først langsomt ned til bunden. Heksen, som var lavet af FDF Egernførde, blev derfor hurtigt og med utallige heksehyl sendt til Bloksbjerg. Blot de højhælede sko var endnu at se, da hylene forstummede. Forinden havde FDFerne sunget en lejrbålsang, og båltalen ved tidligere formand for SSF, Heinrich Schultz var blevet holdt. Midsommervisen lød på både gammel og ny melodi, og de godt 60 gæster fik rigeligt lejlighed til at synge med, da Nissen og Freyr spillede op til sang. Tidligere på aftenen var de blevet budt velkommen og havde fået overrakt en filtet nissehue, som de havde ønsket sig ved sidste juletræsfest. De havde lovet, at fik de en nissehue til sankthans, ville de have den på hele aftenen og løftet blev holdt, og der var næsten lidt julestemning i Medborgerhuset et halvt år før tid. En vellykket aften, der trods regnvejret tidligere på dagen bød på en lun sommeraften ved bålet, der varsler, og nu kommer de mørkere tider igen. ghw Navngivningen ved hovedindgangen ud mod gaden - dér er en renoveret gennemgang til nybygningen - blev foretaget af distriktsformand Margret Mannes og idégiverne til navnet Kamilla Kristensen og Achim Simon. Højskole i Flensborg centrum GrænseVærdier [KONTAKT] Fællesskab dannelse kreativitet står i centrum for sommerhøjskolen i Flensborgs centrum ved højskoledagene august i Aktivitetshuset. Nyd en uge med kreative aktiviteter, samvær og foredrag. Hver dag indledes med fælles morgenmad og morgensamling. Mød yogalærer Edel Linke, lektor Maike Lohse, journalist Georg Buhl, korleder Anne Ernst og danselærer Inge Grumser, der giver deltagerne en god start på dagen med et lille oplæg eller en aktivitet. Højskoleleverne deltager i to kurser. Første blok kører mandag-tirsdag, anden torsdag-fredag. I første blok er det muligt at vælge mellem foto for nybegyndere, glaskursus, vådfiltning og pileflet. I anden blok står valget mellem ekspressivt portrætmaleri, guitar for nybegyndere, foto for øvede og taskeflet. Der er frokost ved middagstid, og hver dag slutter med åbne værksteder, hvor kursisterne enten kan arbejde selvstændigt videre med deres emner eller gå på opdagelse og se, hvilke muligheder Aktivitetshuset ellers byder på. Onsdag kl står Sydslesvigs danske historie i fokus med en spændende foredragsrække, hvor Lars N. Henningsen, René Rasmussen, Martin Klatt og Jørgen Kühl præsenterer deres billede af mindretallet gennem tiden. Foredragsrækken er også åben for publikum, der ikke deltager i højskoleugen. Prisen er så 10 euro for foredrag og 5 euro for frokost. Tilmelding udbedes! Højskoleugen koster kun 90 euro. Overnatning er IKKE inkluderet i dette tilbud. Højskolen henvender sig primært til voksne, men interesserede børn og unge kan også have glæde af at være med. Tilmeldingsfristen er den 8. juli. Flere informationer: Frehr og Nissen med filthuer. (Fotos: privat) I Egernførde brænder sankthansbålet nedefter. SSFs online-billetsalg Starter med forsinkelser [KONTAKT] På SSFs nye billetsalgsportal ssf-billetten.de vil man inden længe kunne handle online, når det gælder Sydslesvigsk Forenings teaterog koncertbilletter. Der vil være masser af nye muligheder, men også helt klart nogle begrænsninger. Som følge af det nye grænseoverskridende samarbejde med teaterforeningerne i Sønderjylland er SSF i gang med at implementere det nye billetsystem. Man kan som hidtil købe billetter på alle SSFs sekretariater samt som noget nyt på Aktivitetshuset i Flensborg, betale i euro og straks få billetterne med hjem. Onlinesalget på den nye portal kører efter det samme system som på salgsstederne, og salget dér vil foregå sideløbende. Men fordi salget sker igennem Billetten.dk i Kolding, og da billetter også kan købes på alle dens danske salgssteder, sker alle transaktioner på denne portal i danske kroner. Alle priser er dog også angivet i euro og afregnes alt efter ens kredikort i euro eller kroner. Alle tyske kreditkort afregnes i euro, Dankort og andre danske kreditkort i kroner. Pga. den komplicerede prisstruktur i SSFs teater- og koncerttilbud har det været en stor opgave for Billetten.dk at indrette den nye salgsportal med ikke-medlems- og medlemspriser samt tilsvarende abopriser - og der arbejdes stadig på systemet. Alle nuværende kunder på SSFs gamle salgsportal ssf-billetnet.de vil få en tilsendt, så snart salget starter online, og man vil blive afkrævet et nyt kodeord på den nye salgsportal for at legitimere, at man har været online-kunde hos SSF. Får man ikke nogen besked, kan det kun være et teknisk problem, idet man enten har fået en ny adresse eller ens s lander i SPAM-filteret. SSF ønsker god fornøjelse med den nye salgsportal, så snart den er online, og hvis der skulle opstå problemer, eller der skulle være spørgsmål, er man velkommen til at ringe ind til Billetten.dk på Boris Erben, SSF-kulturkonsulent Boris Erben.

5 FLENSBORG AVIS Torsdag 30. juni Husum Amt Teater 150 mennesker lytter til Jörn Fischers båltale. (Foto: Christian) Valborka med klistermærket. 150 til Skt. Hans i Frederiksstad [KONTAKT] Valborka var navnet på Frederiksstad Danske Børnehaves flotte heks i år, som Tanja og Uwe havde stået for. Successive havde alle børn i børnehaven kunnet følge med i Valborkas tilblivelse. Børnene fik vist sidste års Skt. Hans på video, så alle var med på, hvad det nu er for noget: brænde heksen på bålet, hvorfor? Skt. Hans-sangen var svær, men vi prøvede første vers. Heldigvis havde»sommerfuglene«og»spilopperne«deres egen sang om heksen med omkvædet "det ved vi da godt", som var mere børnevenlig. Så kom den store dag, hvor Valborka skulle fragtes over til bålet på Hans Helgesen-Skolen. Gert havde lavet et flot bål - trods regnen, som ikke ville holde op. Flot sad Valborka på bålet og ventede på aftenens komme. Måske kunne nåede hun at lave en aftale med omegnens hekse om at flyve sammen til Bloksbjerg efter festen. Vi byggede op kl. 17. Skulle vi dække bord inde eller ude, hvad siger vejret? Det tog Frederik sig af: et kik op imod himlen, jo, det lysner derude, så vi bliver i skolegården. Vi er seje. Enkelte regndråber kunne ikke forstyrre de ca. 150 personer, som denne aften havde valgt at fejre Skt. Hans-aften på Hans Helgesen-Skolen. Årets båltaler, Jörn Fischer, havde en aktuel båltale på plads, idet han også kom ind på nedskæringerne fra Kiel. Valborka var blevet flot dekoreret med protest-klistermærke, og med hende blev også det sendt bort fra vores område. Deltagerne i Skt. Hans-festen konfronteredes også med anden forandring i deres område - ikke kun når det gælder den manglende ligestilling. De ståt over for at skulle have ny skoleleder, idet Bjarne nu er konsulent i Flensborg, og vor børnehaveleder i Drage Børnehave, Torge tiltræder en ny stilling som børnehaveleder i Rendsborg efter sommerferien. Hvad kommer det at betyde for vores børnehaveområde? Ja, alle disse tanker sendte vi af sted med bålet, Valborka og klistermærket. Skønt at se så mange til denne aften med spisning, sang, snobrød, flødebollekast, målspark, tale og musik. Tak til Bente og Nele for musikken, Jørn for den præcise tale, tak for den frivillige hjælp fra alle, der var med til at gøre denne aften til en ganske særlig på vor skole. Jette Indgangen til Fristaden Christiania. (Foto: Christiania.org) I skjoldkamp gjaldt det om at holde sammen, så vikingerne måtte ned med nakken. Vilde vikinger måtte ned med nakken [KONTAKT] De tre vikinger, der skulle instruere børnene fra mindretallet i Husum Amt i at slås som vikinger, måtte selv ned at bide i græsset, da de bød børnene op til skjoldkamp. Ingen tvivl om, hvad børnene havde glædet sig mest til, da SSF Husum Amt i lørdags bød på udflugt til Ribe Vikingecenter: At få lov at slås som vikinger. Nogle mødre kunne fortælle om, at børnene havde talt forventningsfuldt om netop det i flere dage forinden. Og de gik til den med sværd og skjold, gjorde de. Både drenge og piger gav vikinge-instruktørerne og hinanden kamp til stregen i den individuelle kamptræning. Kampene sluttede af med, at man i skjoldborg skulle gå mod hinanden og prøve at vælte modparten over ende. Og her viste børnene fra Nordfrisland, hvad de kan, når de forener kræfterne. De tre vilde vikinger måtte give efter for overmagten og vælte om i græsset. Nogle af børnene prøvede også at skyde med langbuer af taks. Til programmet hørte også en falkoneropvisning og en guidet tur rundt på centret. Med en guide, der var ret god til at sætte det, man så, i relation til noget kendt. Om stormandens høvdingens langhus sagde han: - Det har på den tid svaret til at bo på Gottorp Slot eller Sønderborg Slot. Han var meget velstående. Dagen sluttede med et par timer til at gå rundt på centret på egen hånd. Enkelte deltagere ville nok have foretrukket lidt bedre styr på afgangstiderne. Dem havde man ladet vognmanden bestemme i tiltro til, at sådan en måtte have forstand på det. Og det gav et overskud på næsten halvanden time, inden vikingecentret åbnede. I den blev der i hast indlagt to ekstra programpunkter. Et besøg ved Ribe Kammersluse og en gang speed-shopping i Føtex. Se flere fotos på www. syfo.de ph Lille - men bestemt ikke bange. (Fotos: Peter Hansen) Husumere tager til hovedstaden [KONTAKT] SSF-distrikt Husum og Omegn arrangerer sammen med Husum Danske Skole en weekendtur til København den 20. og 21. august. Bussen går fra Husumhus lørdag kl. 7, og man forventer at være tilbage i Husum søndag kl. 19. På vejen til København gøres dog stop i Odense, hvor man vil se H.C. Andersen-museet, der er indrettet i digterens barndomshjem. I København går turen til Langelinie for at hilse på Den lille Havfrue, der jo er inspireret af Andersen-eventyret af samme navn. Indkvarteringen finder sted på vandrerhjemmet på Amager. Efter checkin fører skoleinspektør Horst Gronwald, der har boet en årrække i København, an på en byvandring. Aftensmaden indtages på vandrerhjemmet, og om aftenen er programmet frit. Søndag efter check-ud besøges Fristaden Christiania. Den ligger på et tidligere kaserneområde, som de første christianitter simpelthen besatte i Siden har myndighederne flere gange været på vej til at lade området rømme med magt. Ud over de gamle kasernebygninger, rummer fristaden også beboernes selv-opførte og til tider højst alternative bebyggelser. Turen koster 80 euro for medlemmer og 110 euro for ikke-medlemmer. Tillæg for enkeltværelse er 95 kr. for medlemmer og 110 kr. for ikke-medlemmer. Man kan selv medbringe sengelinned og håndklæder eller leje det på vandrerhjemmet for 60 kr. Og her er prisen ens. De første tilmeldinger var inde, allerede før folderen om turen var sendt ud. Blot rygtet fik folk til at kontakte distriktsformanden. Tilmelding og nærmere oplysninger hos Daniela Caspersen, tlf

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

18:00:00. Ansgar 14:00. Ansgar. Menighedsrådsmøde 08-07-2015

18:00:00. Ansgar 14:00. Ansgar. Menighedsrådsmøde 08-07-2015 08-07-2015 18:00:00 Menighedsrådsmøde 10-07-2015 14:00 Ugeskursus "Intensiv koruge" på Jaruplund Højskole afsluttes med to åbne koncerter, en på Duborg Skolen kl. 11.00 og en i kl. 14.00. Dansk musik,

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. På cykel. Langs de sønderjyske fjorde og Kielerkanalen

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. På cykel. Langs de sønderjyske fjorde og Kielerkanalen Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord På cykel Langs de sønderjyske fjorde og Kielerkanalen 20. 26. juni 2016 En midsommeruge med skønne cykelture i landet mellem den dansktyske grænse og Kielerkanalen.

Læs mere

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1864 Slesvigs nordgrænse 1914-18 Sønderjyder i tysk krigstjeneste 1920 Sønderjylland genforenet med Danmark 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1955 København-Bonn Erklæringerne Slesvig bliver preussisk,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Adventskursus 06.12.15 12.12.15 ASKOV HØJSKOLE

Adventskursus 06.12.15 12.12.15 ASKOV HØJSKOLE Adventskursus 06.12.15 12.12.15 ASKOV HØJSKOLE Søndag 6. december 15.00 Indkvartering 17.00 Rundvisning ved højskolelærerne Ulla Henningsen og Kristian la Cour 18.15 Aftensmad 19.00 Velkommen og introduktion

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Den gode historie om mindretallet - Ressourcepersoner. Pressesekretær Bernd Engelbrecht, Sydslesvigsk Forening, Pressetjeneste

Den gode historie om mindretallet - Ressourcepersoner. Pressesekretær Bernd Engelbrecht, Sydslesvigsk Forening, Pressetjeneste Den gode historie om mindretallet - Ressourcepersoner Pressesekretær Bernd Engelbrecht, Sydslesvigsk Forening, Pressetjeneste Person Informationer Kontakt Dieter Paul Küssner Formand for Sydslesvigsk Forening

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2011)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2011) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2011) 1 Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 23. maj 2011 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Jens A. Christiansen, Inger

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Ø-LEJREN PÅ LYØ 1970 I 40 ÅR 2010

Ø-LEJREN PÅ LYØ 1970 I 40 ÅR 2010 Ø-LEJREN PÅ LYØ 1970 I 40 ÅR 2010 Udstilling på Lyø Kultur- og Besøgscenter 27. juni 8. august 2010 DET HELE STARTEDE MED MØLLEN PÅ LYØ Når man får Lyø ind i sjælen! 1970 gav Kulturministeriet tilskud

Læs mere

1. marts 2008 Flensborghus, Norderstr. 76 D-24939 Flensburg

1. marts 2008 Flensborghus, Norderstr. 76 D-24939 Flensburg Klima- forandringen - Hvordan vil vi tackle de globale og lokale udfordringer i Norden og Slesvig-Holsten? Temakonference for beslutningstagere og interesserede fra Norden og Slesvig-Holsten 1. marts 2008

Læs mere

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da Nyhedsbrevet Årgang 16 - Nr. 5 - September 2010 Sommeren I dette nummer af Nyhedsbrevet vil vi forsøge at samle op på sommerens mange gode og glade oplevelser. Vi bliver nødt til at spole filmen helt tilbage

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der er en folkeoplysende

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

KULTURKALENDER. Det sker i Brøndby. Esplanadeparken, Brøndby Strand

KULTURKALENDER. Det sker i Brøndby. Esplanadeparken, Brøndby Strand KULTURKALENDER JUNI 2014 Det sker i Brøndby Fredag den 13. juni til og med søndag den 15. juni, KulturWeekend 2014 Esplanadeparken, Brøndby Strand Kulturkalender juni 2014 Det sker i Brønd KULTURKALENDER

Læs mere

Velkommen til Ballumhus!

Velkommen til Ballumhus! Hotel Ballumhus Velkommen til Ballumhus! Introduktion Hotel Ballumhus ligger klods op ad Nationalpark Vadehavet, og I bor således lige i nærjeden af fantastiske naturoplevelser - det er bare med at udforske

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned.

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned. Kære forældre Goddag og Farvel Juni måned er på en skole tiden for velkomst og afsked. Vi har lige budt de kommende 0. klasses børn velkommen ved Forårsprojektet i Mosen. Vi glæder os til at byde dem rigtigt

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen

Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.3 December 2014 52. Årgang Nyheder fra kontoret: J ulemåneden står for døren og med den følger mange traditioner. Eleverne har klippet og klistret

Læs mere

En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000. redigeret af Jørgen Kiihl INSTITUT FOR GRÆNSEREG 10NSFORSKNING

En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000. redigeret af Jørgen Kiihl INSTITUT FOR GRÆNSEREG 10NSFORSKNING En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000 redigeret af INSTITUT FOR GRÆNSEREG 10NSFORSKNING INSTITUT FUR SCH LESWI G - H 0 LSTE I N ISCH E ZEIT- UND REGIONALG ESCHICHTE

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Tale til Sct. Hans aften 23. juni 2015 ved sognepræst Betty From Jensen

Tale til Sct. Hans aften 23. juni 2015 ved sognepræst Betty From Jensen Tale til Sct. Hans aften 23. juni 2015 ved sognepræst Betty From Jensen Hvert år ved denne tid tænker jeg tilbage på en speciel hændelse: Den 24. juni for år tilbage var jeg mødt på arbejde til sædvanlig

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Adventskursus 04.12.16 10.12.16 ASKOV HØJSKOLE

Adventskursus 04.12.16 10.12.16 ASKOV HØJSKOLE Adventskursus 04.12.16 10.12.16 ASKOV HØJSKOLE Søndag 4. december 15.00 Indkvartering 17.00 Rundvisning ved højskolelærerne Ulla Henningsen og Kristian la Cour 19.00 Velkommen og introduktion til kurset

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne I løbet af foråret er sket mange forskellige aktiviteter for beboerne i klynge 1. Nedenunder kommer et lille udpluk af de mange aktiviteter: Bowl n Fun i Viborg På beboernes husmøde

Læs mere

Sommer I Hesselbækpark

Sommer I Hesselbækpark Sommer I Hesselbækpark Side 2 og 3: Skt. Hans Side 4, 5 og 6: Nyt fra Bestyrelsen Side 7 og 8: Hækkeklipning 1 Som sædvanlig er det Skt. Hans aften d. 23/6, og traditionen tro holder vi et lille arrangement

Læs mere

Lokalhistorisk sommerkalender for Han Herred 2015 den skønneste plet i kongeriget!

Lokalhistorisk sommerkalender for Han Herred 2015 den skønneste plet i kongeriget! Lokalhistorisk sommerkalender for 2015 den skønneste plet i kongeriget! Læs mere om»liv i Lokalhistorien 24 sogne i skriver fælles historie«på HANHERRED.DK DATO TIDSPUNKT AKTIVITET ARRANGØR STED 10.00-17.00

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 24 maj / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts, maj,

Læs mere

Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND

Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND LIV OG LEDSAGELSE Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND Liv og ledsagelse er ferielignende sommeraktiviteter som udbydes af Psykiatri og Handicap,

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

DANEVIRKE MUSEUM 2011: MINDRETALSUDSTILLINGEN & UDGRAVNINGERNE

DANEVIRKE MUSEUM 2011: MINDRETALSUDSTILLINGEN & UDGRAVNINGERNE Danevirke Museum 2011 DANEVIRKE MUSEUM 2011: MINDRETALSUDSTILLINGEN & UDGRAVNINGERNE Udgivet af Sydslesvigsk Forening (SSF) som tillæg til»sydslesvigsk Årbog 2011 - Dansk virke i grænselandet«nr. 51, november

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Skumsprøjten. yhedsbrev. Indholdsfortegnelse:

Skumsprøjten. yhedsbrev. Indholdsfortegnelse: Skumsprøjten yhedsbrev Peder Most Garden ved Hvidkilde Slot Indholdsfortegnelse: Afslutning inden sommerferien Ny major og fanebærer Vi ser frem til en travl august måned Legat fra Aslaug og Carl Friis

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 Sommersjov i juni 2007: 1. Gilde konkurrerede i smøring af landgangsbrød. 1. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Torsdag

Læs mere

GLORIA Januar 2013, 2. årgang

GLORIA Januar 2013, 2. årgang Nyhedsbrevet GLORIA Januar 2013, 2. årgang 1 Leder Kære læser! Det er jul, det er cool lyder det i en gammel julesang, men for nogle er det mere koldt end cool når vintermånederne når de nordiske breddegrader.

Læs mere

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder.

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Martin Lindved 2065 9320 Børne diskotek - Jan

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

FiO2009: Kursusplan (ret til ændringer forbeholdes!)

FiO2009: Kursusplan (ret til ændringer forbeholdes!) FiO2009: Kursusplan (ret til ændringer forbeholdes!) Onsdag 27. maj: Ankomst Kursusdeltagerne ankommer til Kastrup Lufthavn, København, omkring kl. 16 17. Finnair har en ankomst 16:10 (afr. Helsinki 15:35)

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

SSF-forretningsudvalgsmedlem Kirsten Futtrup Ved årsmødet på Risby Danske Skole Fredag den 19. juni 2015 kl. 17.00

SSF-forretningsudvalgsmedlem Kirsten Futtrup Ved årsmødet på Risby Danske Skole Fredag den 19. juni 2015 kl. 17.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder SSF-forretningsudvalgsmedlem Kirsten Futtrup Ved årsmødet på Risby Danske Skole Fredag den 19. juni 2015 kl. 17.00 Vi vil begynde med

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

VELKOMMEN TIL WINNIE.

VELKOMMEN TIL WINNIE. FEBRUAR 2014 Simon fyldte d. 9. feb. 20 år. Han inviterede derfor sin familie til pålægskagemand. Efter maden havde Simon besluttet, at de alle skulle i Bowl N Fun og bowle en time. Kenn havde fødselsdag

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nr. 3 juli august - september årg.

Nr. 3 juli august - september årg. Nr. 3 juli august - september 2009 57. årg. GOD SOMMER G God sommer til alle, vi har jo alle en opfattelse af hvad der er en god sommer. Nogle vil helst til sydens sol og ligge ved stranden andre vil helst

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 2015 Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 3 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Kom på sporet med koret Uge 28. Dato 6/7 12/7 2014

Kom på sporet med koret Uge 28. Dato 6/7 12/7 2014 2014 Kom på sporet med koret Uge 28 Dato 6/7 12/7 2014 Side 2 Livsstilshøjskolen i Gudum opfordrer dig til at komme På sporet med koret en uge for dig, som holder af at synge i kor og har lyst til at udveksle

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 15. maj 2014 sbrev nr. 781 Næste uge: 16. maj 19. maj 22. maj 23. maj St. Bededag Fri Majfestuge hele ugen Generalprøve kl. 11.00 Majfest kl. 18.30 Alle elever møder kl. 9.00

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har nydt ferien og fået samlet ny energi, så I er klar til sensommerens og efterårets

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

VIGTIGT : KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M

VIGTIGT : KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING EFTERÅR 2015 LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING ...FØLG OS PÅ FACEBOOK Slægtsforskercafé Udflugt til Viborg Museum Vi tager på udflugt til Viborg

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse indbyder til konference om Læringsmiljø og voksenundervisning Undervisningsmiljøets samspil med pædagogik og læring 24. 26. oktober 2013 Haderslev, Danmark Konferencen

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

INDSPIL NR. 48. April 2015

INDSPIL NR. 48. April 2015 Fredag den 22. maj 2015 arrangeres K U L T U R N A T 2 0 1 5 i Kalundborg. En af de nærmeste dage udsendes mail til jer alle med nærmere oplysninger om arrangementet. Begynd gerne straks at tænke på, hvordan

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

FORÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

FORÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 FORÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 7.1. Dengang Fyn kom på skærmen -en fortælling om TV2/Fyns første år v/ Ebbe Larsen, TV2/Fyns første direktør. I januar 1989 begyndte TV2/Fyn

Læs mere

Idrætslinjen. Studietur, København fra d. 16. - 20. maj

Idrætslinjen. Studietur, København fra d. 16. - 20. maj Idrætslinjen Studietur, København fra d. 16. - 20. maj Uge 21 D. 20. maj 2009 Lørdag morgen d. 16. maj tog Idrætslinjen af sted på studietur til København. NT kørte os kl. 08.30 fra Løgstør og til Aalborg,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere