Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sydslesvigsk Forenings informationsblad"

Transkript

1 FLENSBORG AVIS Torsdag 30. juni Sydslesvigsk Forening [KONTAKT] Ved opstarten af SSFs informationsblad KON- TAKTs sommerferie i juli er der god grund til et tilbageblik over det første halvår Parallelt med SSFs vidtfavnende og alsidigt brede kvalitets-kulturarbejde - indrømmet også med enkelte uforskyldte aflysninger - kulminerende med Kim Larsen-koncerten for kort tid siden, var SSF involveret i et mangetal af kultur- og mindretalspolitiske aktiviteter. Understregningen af, at ligestillingsproblematikken i Slesvig- Holsten fortsat er uløst, selv om Berlin gav sit bidrag for 2011, var nødvendig på alle politiske niveauer. Listen over kontakter er omfattende og her gengivet ufuldstændig: OSCE-højkommissæren for mindretal. Ministre, parlamentarikere og embedsværk i København, Berlin og Kiel. EUfolkevalgte og medarbejdere i Strasbourg og Bruxelles. FUEFkongressen i Østrig. Pressen og andre meningsdannere. Legatbestyrelser. Vore egne medlemmer og andre organisationer i Sydslesvig og Danmark. Universiteter på begge sider af grænsen. Forskere og andre videnskabsfolk. Eksperter og lægfolk. Ugens overskrifter Enig med eksperter [KONTAKT] Det Sydslesvigske Samråd er enig med Europarådets mindretalseksperter - og Ministerrådet. Læs mere på KONTAKT side 2 Ny hjemmeside [KONTAKT] Samrådet har fået egen hjemmeside. Læs mere på KONTAKT side 3 Forsinket salg [KONTAKT] SSFs online-salg af billetter er grundet udbyder-skifte forsinket en anelse, siger SSFs kulturkonsulent Boris Erben (foto). Læs mere på KONTAKT side 4 Vikinge-kontakt [KONTAKT] SSF Husum Amt besøgte vikingerne - og udfordrede dem dramatisk, også de mindste (foto). Læs mere på KONTAKT side 5 God sommer! Besøgende, skoleklasser og andre gæster. Ved årsmøderne, ved konferencer, ved åbningen af mindretalsudstillingen på Danevirke Museum, ved direkte samtaler, pr. korrespondance og i telefonen. Og det flød ind i det almene, regionale, til tider intensiverede, grænseoverskridende samarbejde. Informationsarbejdet i almindelighed og afskaffelsen af ligestillingsprincippet i særdeleshed stod en hård prøve også i første halvår 2011 og vil præge det mindretalspolitiske klima i Slesvig-Holsten frem til landdagsvalget den 6. maj uanset udfaldet af det ekstraordinære kontaktudvalgsmøde i Berlin i aftes, hvor kun ligestillings-problematikken og et fornyet forbundstilskud til det danske skolevæsen i Sydslesvig i 2012 stod på dagsordenen. Det er vort håb, at den sydslesvigske delegation vender hjem i dag med meldinger, der giver anledning til optimisme, og der kan sende os ud i sommerpausen med en vis fortrøstning. Alle ønskes en god sommer! SYDSLESVIGSK FORENING Nyt forsamlingshus Ejderhuset navngivet og indviet [KONTAKT] Fredag sidste uge var en stor dag for de danske i Rendsborgområdet. Da blev deres nye forsamlingshus i Brandtsgade i Bydelsdorf navngivet Ejderhuset og indviet officielt. Ejderhuset afløser det klassiske men ikke mere tidssvarende forsamlingssted Amtmandsgården i Rendsborg som mødested for egnens danske. Den fredede bygning i Rendsborgs bymidte er sat til salg, ikke mindst på grund af de manglende moderniseringsmuligheder. Projektet med nybygningen i Bydelsdorf til euro er finansieret over en fem års periode af forbundsregeringen, mens interiøret er købt for midler fra bl.a. Karl Kristian Pedersens legat. Arkitekt Glenn Dierking og SSF har valgt en løsning, der minder lidt om Det Danske Hus i Flensborg-Sporskifte, dog i en mindre udgave. Også parkeringspladsen er lidt mindre end i Sporskifte. I tilknytning til forsamlingshuset, der er bygget på samme grund som SSFs pensionistboliger i Bydelsdorf, er der indrettet et sekretariat i en af de ældre boligejendomme, så amtskonsulent Per Dittrich kan iværksætte, hvad han allerede ved sin tiltrædelse gav udtryk for, nemlig faste mødetider ligesom i Egernførde, så medlemmer og andre også kan møde ham og assistenten Finja Schulz i Rendsborgområdet, når der er noget, der skal ordnes. Efter den officielle indvielse var der en indvielsesfest af mere lokal karakter. Indvielsen blev indledt med en flagoverrækkelse ved Sydslesvig-repræsentant i Danmarks-Samfundets bestyrelse, SSFs 2. næstformand Franz Dittrich og SSF-distriktsformand Margret Mannes. Det nye Dannebrog blev straks hejst i den nye flagstang ud mod gaden. Navngivningen Ejderhuset - med et nydeligt skilt over den nye hovedindgang ud mod gaden og den bagved liggende gang gennem en af de bestående bygninger - blev foretaget straks derefter. Æren med at løfte sløret over det nye navn tilfaldt Kamilla Kristensen og Achim Simon, der havde foreslået netop det navn. Talerrækken over kaffen inde i det flotte nye forsamlingshus blev indledt af SSF-amtsformand Anne Mette Jensen og blev fulgt trop af SSFs landsformand Dieter Paul Küssner, SSWs amtsformand Jette Waldinger-Thiering, arkitekt Glenn Dierking, Inga Lausen fra SSW Rendsborg-Bydelsdorf, samt afsluttende pastor Cecilie Brask og menighedsrådsformand Joachim Martin. Sidstnævnte glædede sig over, at nogle brugsting fra Amtmandsgården f.eks. klaveret havde fundet plads i det nye forsamlingshus. Alle talerne udtrykte glæde over nybyggeriet, hvilket forsamlingen - hovedsageligt bestående af lokale folk, medlemmer, beboere og organisationsrepræsentanter - kun kunne nikke samtykkende til. Der var også en stor tak til forbundsregeringen for bevillingen og en tak til de fonde og legater, der havde ydet tilskud. Fra tysk side overværedes indvielsen af Frank Trende fra landet Slesvig- Holstens kulturministerium. Ejderhuset i Bydelsdorf, det nye forsamlingshus for Rendsborg-egnens danske, med sideindgang fra p-pladsen. SSFs pensionistboliger i Bydelsdorf fra bagsiden - med nyanlagt have. Ejderskolens kor under ledelse af Bente Lange sang ved flaghejsningen ude og ved indvielsen inde. Længst henne ad den gamle bygning i forgrunden: indgangen til det nye amtssekretariat. Mens der i baggrunden kørte en billedkavalkade med fotografier fra byggeriet, taget af arkitekt Glenn Dierking, blev talerrækken afbrudt af dejlig sang ved Ejderskolens kor under ledelse af Bente Lange samt sang og musik af mere klassisk tilsnit ved Bente Lange (sang) og Aase Pejtersen (klaver). (Flere fotos på KONTAKTside 4) Gaven fra Danmarks-Samfundet, et nyt flag, er hejst på den nye flagstang ud mod gaden.

2 FLENSBORG AVIS Torsdag 30. juni Ejdersted Danevirke Hyggeligt vikingemarked De fem konfirmander fra Tønning og Vesterejdersted sammen med pastor Mattias Skærved. (Foto: privat) Konfirmation i Tønning Ugerne der kommer [KONTAKT] Pinsedag kom Helligånden - som sædvanligt og som lovet af Jesus selv - til verdens ende, på disse breddegrader Tønning og Vestejdersted. På denne dag konfirmerede pastor Mattias Skærved fem konfirmander i Tønning Kirkesal: f.v. Lennart Holst, Anna-Katharina Jensen og Nane Hancke, alle tre fra Tønning - og t.h. for præsten: f.v. Lina Lange og Benedikt Friedrich, begge Vestejdersted. Tillykke! - og alt godt ønsker menighederne. MS JULI 1. Flensborg SSF- og SSW-distrikt Nord: Sommerfest og grill i Tønnsenhuset kl. 19 Harreslev Kvindeforening: Udflugt til Jels Vikingespil SSF- og SSW-distrikt Holtenå og SAF: Grill ved forsamlingshuset kl. 18 SSF-distrikt Arnæs: Grill ved forsamlingshuset kl Danevirke Museum: Vikingemarked kl Aktive Kvinder Flensborg: Sommerudflugt til Fanø Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad i Spætteklubben kl SSF-distrikt Vanderup: Udflugt til Jels Vikingespil 4. SdU: Sommerlejr for årige på Christianslyst Den Slesvigske Kvindeforening: Sommerudflugt til Altonaer Museum og Landesgartenschau i Norderstedt fra Harreslev Danske Skole kl. 8 Sonja Lehfeldt-Klubben Flensborg: Kaffetur til Rurup Mühle kl Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Ældreklubben Sortevej i Tønnsenhuset kl. 14 Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklubben på udflugt til Unewatt og Holnæs fra menighedshuset kl. 14 Flensborg SSF- og SSW-distrikt Engelsby: Besøg på TBZ kl SSW-distrikt Harreslev: Sommeraften med grill ved Industrimuseet Kobbermølle kl Flensborg Ældeklubben Duborg: Udflugt til Porzellanbörse i Hüllerup fra fritidshjemmet kl Den Slesvigske Kvindeforening: Sommerudflugt til Altonaer Museum og Landesgartenschau i Norderstedt fra Harreslev Danske Skole kl. 8 Store Vi Kvindeforening: Hygge og snak på skolen kl SSF, Kulturbüro Flensborg og Stadtwerke: Koncert med Faela (Flensburger Hofkultur) i Flensborghus gård kl Flensborg Ældeklubben Duborg: Afslutning med kaffe ude i byen SSF-distrikt Bøglund: Seniorklub i forsamlingshuset kl SdU: Nordisk Ungdomsuge på Ålandsøerne AUGUST 2. Ansgar Menighed Flensborg: Koncert med Århus Universitetskor i kirken kl. 17. Efterfølgende spisning i menighedshuset Sonja Lehfeldt-Klubben Flensborg: Besøg i artefact i Lyksborg SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge for alle i kirken kl. 15 Udgiver: Flensborg Avis. Ansv. chefred. Bjarne Lønborg. Redaktion: Bernd Engelbrecht, Dansk Generalsekretariat, Nørregade/Norderstr. 76, Flensborg Post til Postfach 2664, Flensborg Telefon 0461/ eller Fax 0461/ Internet: Udkommer hver torsdag. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. [KONTAKT] SSFs Danevirke Museum og Slesvigvikingeforeningen Opinn Skjold inviterer også i år til vikingemarked på Danevirke - i weekenden juli kl begge dage. Entreen er sat til 4 euro (30 kr.), børn op til 12 år gratis. Der er i år ingen koncert om lørdagen, men der bliver både lørdag og søndag afsluttende hyggeligt samvær omkring bålet med vikingerne, lover museumsinspektør Nis Hardt. Danevirke Museum har åbent begge dage, hvor man bl.a. kan bese den aktuelle mindretalsudstilling; Valdemarsmuren fra 1200-tallet og Skanse 14 fra 1864 kan besigtiges, og Porten til Norden i den gamle kampestensmur, Valdemarsmurens forgænger, står åben. Samrådet og Europarådet Yderst tilfreds med Europarådets kritiske anmærkninger [KONTAKT] På et møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag aften i Flensborg gav samarbejdsorganet udtryk for sin fulde tilfredshed med konklusionerne i den 4. evalueringsrapport, Europarådets Ekspertkomité har forelagt om anvendelsen af den europæiske charta for regional- og mindretalssprog i Tyskland. Også Europarådets Ministerkomité anbefalinger desangående fandt Samrådets fulde enighed - ikke mindst fordi der er sammenfald med ønsker og krav, som det danske mindretal tidligere har fremsat.»samrådet beklager, at forbundsrepublikken trods talrige evalueringsrapporter og anbefalinger ikke har gennemført hhv. fastholdt ligestillingen inden for uddannelse og medier samt sikret anerkendelsen af mindretalssproget dansk,«siger formanden for Det Sydslesvigske Samråd Dieter Paul Küssner, også formand for Sydslesvigsk Forening. Ekspertkomiteen beklager, at den slesvig-holstenske landsregerings forsikringer overfor dem - fastholdt i Tysklands 4. statsrapport til Europarådet - m.h.t. at skoleloven ikke ændres, ikke holdt. Loven blev ændret, tilskuddet til det danske mindretals skoler reduceret fra 100 til 85 pct. Ekspertkomiteen fastholder, at delstaten Slesvig-Holsten i overensstemmelse med charteren skal tilbyde»dansksproget uddannelse«og appellerer til delstaten om ikke at reducere niveauet for»dansksproget uddannelse«ved at skære i tilskuddet. Ekspertkomiteen opfordrer endvidere de tyske myndigheder til at finde en holdbar løsning på elevkørslen for børn i de danske skoler i Sydslesvig. Ekspertkomiteen anser de beretninger, der f. eks. aflægges i landdagen om det danske mindretals situation, ikke for at være fyldestgørende. Bedre koordinering ved evalueringen skal til, kræver komiteen. Komiteen opfordrer de tyske myndigheder indtængende til at acceptere forelæggelsen af danske papirer/dokumenter. Ekspertkomiteen og ministerkomiteen opfordrer de tyske myndigheder til at træffe forholdsregler for udsendelse af radio- og tv-programmer på dansk. Europarådets eksperter ser ikke nogen fare for mediernes uafhængighed, hvis private medier støttes finansielt for udsendelser på mindretalssprog. Også den frie modtagelse - især efter digitaliseringen - af nabolandes radio og tv går ekspertkomiteen ind for - for det danske mindretals vedkommende dansk radio og tv. Ekspertkomiteen er positiv overfor de tyske myndigheders planer om at lette regional- og mindretalssprogenes og dermed mindretalskulturernes adgang til Deutsche Welle, en verdensomspændende radiostation. Komiteen er dog skeptisk overfor realiseringen, idet den udadvendte kulturpolitik er forbundsrepublikkens sag, men her savnes strukturer til indbinding af f. eks. det danske sprog. I sin stillingtagen til Europarådets Ekspertkomités 4. rapport begrunder forbundsrepublikken Tyskland - argumenterne er kendte - nedskæringen hhv. manglen på tilskud med sparetider, hvor også det danske mindretal må bære sin andel. Men undlader ikke at nævne, at forbundsrepublikken har udlignet en del af de nedskæringer, landet Slesvig-Holsten har foretaget med 3,5 mill. euro. I svaret skrives endvidere, at Tyskland ikke kan tvinge hhv. lokke medierne til noget som helst p.g.a. den frie forfatning. Europarådets ekspertkomités 4. rapport kan læses på tysk på og på engelsk på le.com/search?ie=utf-8&oe=utf- 8&sourceid=navclient&gfns=1&q= Germany+4th+evaluation+report_DE#hl=de&sa=X&ei=748JTo2 APYPusgaAv7TKDg&ved=0CBYQBS ga&q=germany+4th+evaluation+r eport+de&spell=1&bav=on.2,or.r_ gc.r_pw.&fp=dde313902fb29368&b iw=1642&bih=1199 Styrk vores mindretal - skaf et nyt SSF-medlem!

3 FLENSBORG AVIS Torsdag 30. juni Husum/Ejdersted Haugaards Fiddle School Samrådet Længballe [KONTAKT] Onsdag den 3. august kl. 20 indleder SSF en ny sæson med»vestkystkultur«- en forrygende violinkoncert på Husumhus. Da bliver huset indtaget af hele hundrede violinister fra Harald Haugaards Fiddle School. De har ugen i gennem holdt violinskole i Breklum og slutter den med en offentlig koncert på Husumhus. Til Ærø i efteråret [KONTAKT] SSF Husum og Ejdersted amter arrangerer sammen udflugt til Ærø lørdag-søndag 8. og 9. oktober. Den tidligere slesvigske ø blev ved fredsslutningen i 1864 mageskiftet (= byttet) for nogle kongerigske enklaver på Sild. Men den bærer stadig præg af sin historiske tilknytning til Slesvig. Flot indslag med Art Petits orientalske ildshow. Dens kulturlandskab er skabt af den slesvig-holstenske landkommission i Søbygård tilhørte i sin tid hertug Hans den Yngre af Augustenborg. Ham har det lokale bryghus i øvrigt opkaldt en øl efter. Lørdag formiddag besøges en række steder, der mere eller mindre minder The Woodys gav musikken til maden. (Fotos: Jörg Scharnberg) Vi vil fred her til lands... [KONTAKT] Vi vil fred her til lands, sankte Hans, sankte Hans... blev der sunget til slut på sankthansfesten i Hatlund/Langballe SSF-distrikt, mens bålet langsomt brændte ned sammen med alle de sedler, som børnene (og måske også voksne) havde hæftet ved med alle deres sorger og bekymringer. Lidt før kom Svend Kohrt i sin båltale ind på samme emne som i Holger Drachmanns midsommervise, idet han engageret gik imod at genindføre grænsekontrol. Forud for denne fine afslutning på festen hyggede omkring 100 mennesker sig sammen ude i det grønne ved skolen. Festen var arrangeret af SSF i samarbejde med Hatlund/Langballe Danske Skole og Hatlund Børnehave og blev efter velkomsten indledt med en optræden af Art Petit med sit orientalske ildshow. Dette show tryllebandt både børn og voksne. Derefter kunne man forsyne sig med De spiller folkemusik fra Danmark, Nordtyskland, Norden og de keltiske lande. Billetsalg ved indgangen. om øens historiske tilknytning til Slesvig. Lørdag aften er der fri leg, så deltagerne også kan få lov at hygge sig med hinanden. Søndag formiddag besøges søfartsmuseet i Marstal. Nu med egen hjemmeside [KONTAKT] Uden fiksfakserier men informativ og seriøs er Det Sydslesvigske Samråds hjemmeside gået i luften. Den rummer samarbejdsaftalen, en oversigt over medlemmer og møder, det aktuelle mødes dagsorden og referat, downloads med baggrundsinformationer samt arkiv med referater fra tidligere møder. grillmad og desuden salater fra en overdådig buffet, mens The Woodys, en lokal musikgruppe, gik i gang med folk-/countrymusik, som begejstrede publikum og bidrog til den fine stemning. De voksne snakkede, børnene legede, musikken spillede sådan kunne man være blevet ved men bålet skulle jo tændes, så heksen kunne blive sendt af sted med alle sorger og bekymringer. Annegret Jöhnk Flensborg Amt Et af værkerne. (Foto: Birthe Marxen-Düring) Istedløver på nettet Sekretariaterne Sommertid [KONTAKT] I skolernes sommerferie kan Dansk Sekretariat for Flensborg Amt være uregelmæssigt besat, så henvend dig gerne telefonisk eller per mail inden du kommer forbi, så er du sikker på at træffe os. Flytning og ferie SSF støtter Slesvig Bibliotek Internet [KONTAKT] Trene-Skolen i Tarp havde forleden en temauge med udgangspunkt i Istedløven: "En løve krydser grænsen". Interesserede kan nu på SSF Flensborg Amts hjemmeside under finde materiale fra ugen. Her ligger der udover fotos bl.a. manuskriptet til det skuespil om Istedløvens historie, som lærerne viste som optakt og en grovplan over temaugen. Amtskonsulent Marike Hoop holder ferie fra den 4.7 til den 19.7 og kontorassistent Anita Geipel fra den 11.7 til den 6.8. Sekretariatet ønsker alle en god sommer! august på grund af flytning og ferie. [KONTAKT] Dansk Sekretariat for Gottorp Amt er lukket fra 4. juli til 1. Ferielukket [KONTAKT] Dansk Sekretariat for Flensborg By er feríelukket juli, Sydtønder 11. juli - 7. august, Husum 18. juli - 7. august, Ejdersted 18. juli - 7. august, Rendsborg-Egernførde juli. Dansk Generalsekretariat ferielukker ikke, men der er ligesom på alle andre sekretariater reduceret servicering i skolernes sommerferie. SSFs medlemsblad KONTAKT udkommer ikke i juli. SSF ønsker alle en god sommer. SSW SSW-landssekretariatet er lukket 25. juli - 7. august, mens SSW-landdagsgruppens sekretariat ikke ferielukker. SdU på sommerferie [KONTAKT] SdUs sekretariat på Flensborghus holder ferielukket fra den 11. juli til den 5. august. Sekretariatet ønsker alle en god sommer. Ændringsforslag til Flensborg kulturudvalgs møde i dag [KONTAKT] SSF ser meget positivt på det ændringsforslag som blev udarbejdet, efter at SSW-byrådsgruppen kom med et kompromisforslag på stormødet den 24. juni, hvor alle kulturinstitutioner i Flensborg var inviteret til at give deres besyv med omkring en ny kulturudviklingsplan for byen. Vedtages dette kompromis i første omgang på kulturudvalgets møde i dag, torsdag den 24. juni og siden i byrådet, bliver de enkelte institutioner som Volksbad, Kühlhaus, Pilkentafel og folkbaltica fremover ikke mere nævnt ved navn.»det er et fint kompromis og et rigtig godt initiativ«, siger SSFs kulturkonsulent Boris Erben. Flytter til Slesvighus [KONTAKT] Mandag den 1. august åbner et nyt Slesvig Bibliotek. Biblioteket flytter i løbet af ferielukkeperioden i juli nogle husnumre længere hen ad Lolfod, hvor biblioteket fremover får husfællesskab med Sydslesvigsk Forenings amtssekretariat og Flensborg Avis lokalredaktion i det nyrenoverede Slesvighus i nummer 89. Slesvig Bibliotek bliver mindre, men det gør mulighederne ikke. Du vil komme til at opleve et lille bibliotek med mange omdrejninger, et større tilbud af arrangementer og en større omsætning af nye og attraktive bøger, film m.m. Når man har indrettet sig og er godt på plads, fejres det nye bibliotek og husfælleskab med en indvielsesfest. Det kan forventes, at indvielsesfesten finder sted i sidste halvdel af august. rj Lokal-tv også om os [KONTAKT] På ALT fra Aabenraa - - kan man i uge 26 se følgende: ALT i lystfisker: Hva' er der i tackle boksen - Frivillige opfører tribunesektion i Haderslev - Sankt Hans på Kalvø - Protester ved "grænsen" - ALT i Sydslesvig: "Thorsten Faber" - Aabenraa Byråds møde

4 FLENSBORG AVIS Torsdag 30. juni Flere fotos fra forsamlingshus-indvielsen Egernførde SSF-amtsformand Anne Mette Jensen på talerstolen. Det flotte interiør og nogle af de mange indvielsesgæster. Bente Lange og Aase Pejtersen underholdt. Tålmodigt ventende... Her brænder bålet oppefra og nedefter [KONTAKT] Torsdag den 23. juni fejrede de danske i Egernførde traditionen tro sankthansfest. Som sædvanligt havde SSF Egernførde inviteret til en hyggelig fest, men i stedet for at hver tog eget grillkød og salater med som hidtil, betalte SSF gildet og der var al mulig slags grillkød og pølser, øl, vin og sodavand til alle, blot man havde en salat eller brød med til det store fælles buffet. Bestyrelsen havde delt jobbet mellem sig. Således blev grillkødet passet af Britta Dittmann, og Helmuth Andersen havde bygget bålet op sammen med formanden Fred Witt, og som det allerede skete sidste år, brændte bålet oppefra og nåede først langsomt ned til bunden. Heksen, som var lavet af FDF Egernførde, blev derfor hurtigt og med utallige heksehyl sendt til Bloksbjerg. Blot de højhælede sko var endnu at se, da hylene forstummede. Forinden havde FDFerne sunget en lejrbålsang, og båltalen ved tidligere formand for SSF, Heinrich Schultz var blevet holdt. Midsommervisen lød på både gammel og ny melodi, og de godt 60 gæster fik rigeligt lejlighed til at synge med, da Nissen og Freyr spillede op til sang. Tidligere på aftenen var de blevet budt velkommen og havde fået overrakt en filtet nissehue, som de havde ønsket sig ved sidste juletræsfest. De havde lovet, at fik de en nissehue til sankthans, ville de have den på hele aftenen og løftet blev holdt, og der var næsten lidt julestemning i Medborgerhuset et halvt år før tid. En vellykket aften, der trods regnvejret tidligere på dagen bød på en lun sommeraften ved bålet, der varsler, og nu kommer de mørkere tider igen. ghw Navngivningen ved hovedindgangen ud mod gaden - dér er en renoveret gennemgang til nybygningen - blev foretaget af distriktsformand Margret Mannes og idégiverne til navnet Kamilla Kristensen og Achim Simon. Højskole i Flensborg centrum GrænseVærdier [KONTAKT] Fællesskab dannelse kreativitet står i centrum for sommerhøjskolen i Flensborgs centrum ved højskoledagene august i Aktivitetshuset. Nyd en uge med kreative aktiviteter, samvær og foredrag. Hver dag indledes med fælles morgenmad og morgensamling. Mød yogalærer Edel Linke, lektor Maike Lohse, journalist Georg Buhl, korleder Anne Ernst og danselærer Inge Grumser, der giver deltagerne en god start på dagen med et lille oplæg eller en aktivitet. Højskoleleverne deltager i to kurser. Første blok kører mandag-tirsdag, anden torsdag-fredag. I første blok er det muligt at vælge mellem foto for nybegyndere, glaskursus, vådfiltning og pileflet. I anden blok står valget mellem ekspressivt portrætmaleri, guitar for nybegyndere, foto for øvede og taskeflet. Der er frokost ved middagstid, og hver dag slutter med åbne værksteder, hvor kursisterne enten kan arbejde selvstændigt videre med deres emner eller gå på opdagelse og se, hvilke muligheder Aktivitetshuset ellers byder på. Onsdag kl står Sydslesvigs danske historie i fokus med en spændende foredragsrække, hvor Lars N. Henningsen, René Rasmussen, Martin Klatt og Jørgen Kühl præsenterer deres billede af mindretallet gennem tiden. Foredragsrækken er også åben for publikum, der ikke deltager i højskoleugen. Prisen er så 10 euro for foredrag og 5 euro for frokost. Tilmelding udbedes! Højskoleugen koster kun 90 euro. Overnatning er IKKE inkluderet i dette tilbud. Højskolen henvender sig primært til voksne, men interesserede børn og unge kan også have glæde af at være med. Tilmeldingsfristen er den 8. juli. Flere informationer: Frehr og Nissen med filthuer. (Fotos: privat) I Egernførde brænder sankthansbålet nedefter. SSFs online-billetsalg Starter med forsinkelser [KONTAKT] På SSFs nye billetsalgsportal ssf-billetten.de vil man inden længe kunne handle online, når det gælder Sydslesvigsk Forenings teaterog koncertbilletter. Der vil være masser af nye muligheder, men også helt klart nogle begrænsninger. Som følge af det nye grænseoverskridende samarbejde med teaterforeningerne i Sønderjylland er SSF i gang med at implementere det nye billetsystem. Man kan som hidtil købe billetter på alle SSFs sekretariater samt som noget nyt på Aktivitetshuset i Flensborg, betale i euro og straks få billetterne med hjem. Onlinesalget på den nye portal kører efter det samme system som på salgsstederne, og salget dér vil foregå sideløbende. Men fordi salget sker igennem Billetten.dk i Kolding, og da billetter også kan købes på alle dens danske salgssteder, sker alle transaktioner på denne portal i danske kroner. Alle priser er dog også angivet i euro og afregnes alt efter ens kredikort i euro eller kroner. Alle tyske kreditkort afregnes i euro, Dankort og andre danske kreditkort i kroner. Pga. den komplicerede prisstruktur i SSFs teater- og koncerttilbud har det været en stor opgave for Billetten.dk at indrette den nye salgsportal med ikke-medlems- og medlemspriser samt tilsvarende abopriser - og der arbejdes stadig på systemet. Alle nuværende kunder på SSFs gamle salgsportal ssf-billetnet.de vil få en tilsendt, så snart salget starter online, og man vil blive afkrævet et nyt kodeord på den nye salgsportal for at legitimere, at man har været online-kunde hos SSF. Får man ikke nogen besked, kan det kun være et teknisk problem, idet man enten har fået en ny adresse eller ens s lander i SPAM-filteret. SSF ønsker god fornøjelse med den nye salgsportal, så snart den er online, og hvis der skulle opstå problemer, eller der skulle være spørgsmål, er man velkommen til at ringe ind til Billetten.dk på Boris Erben, SSF-kulturkonsulent Boris Erben.

5 FLENSBORG AVIS Torsdag 30. juni Husum Amt Teater 150 mennesker lytter til Jörn Fischers båltale. (Foto: Christian) Valborka med klistermærket. 150 til Skt. Hans i Frederiksstad [KONTAKT] Valborka var navnet på Frederiksstad Danske Børnehaves flotte heks i år, som Tanja og Uwe havde stået for. Successive havde alle børn i børnehaven kunnet følge med i Valborkas tilblivelse. Børnene fik vist sidste års Skt. Hans på video, så alle var med på, hvad det nu er for noget: brænde heksen på bålet, hvorfor? Skt. Hans-sangen var svær, men vi prøvede første vers. Heldigvis havde»sommerfuglene«og»spilopperne«deres egen sang om heksen med omkvædet "det ved vi da godt", som var mere børnevenlig. Så kom den store dag, hvor Valborka skulle fragtes over til bålet på Hans Helgesen-Skolen. Gert havde lavet et flot bål - trods regnen, som ikke ville holde op. Flot sad Valborka på bålet og ventede på aftenens komme. Måske kunne nåede hun at lave en aftale med omegnens hekse om at flyve sammen til Bloksbjerg efter festen. Vi byggede op kl. 17. Skulle vi dække bord inde eller ude, hvad siger vejret? Det tog Frederik sig af: et kik op imod himlen, jo, det lysner derude, så vi bliver i skolegården. Vi er seje. Enkelte regndråber kunne ikke forstyrre de ca. 150 personer, som denne aften havde valgt at fejre Skt. Hans-aften på Hans Helgesen-Skolen. Årets båltaler, Jörn Fischer, havde en aktuel båltale på plads, idet han også kom ind på nedskæringerne fra Kiel. Valborka var blevet flot dekoreret med protest-klistermærke, og med hende blev også det sendt bort fra vores område. Deltagerne i Skt. Hans-festen konfronteredes også med anden forandring i deres område - ikke kun når det gælder den manglende ligestilling. De ståt over for at skulle have ny skoleleder, idet Bjarne nu er konsulent i Flensborg, og vor børnehaveleder i Drage Børnehave, Torge tiltræder en ny stilling som børnehaveleder i Rendsborg efter sommerferien. Hvad kommer det at betyde for vores børnehaveområde? Ja, alle disse tanker sendte vi af sted med bålet, Valborka og klistermærket. Skønt at se så mange til denne aften med spisning, sang, snobrød, flødebollekast, målspark, tale og musik. Tak til Bente og Nele for musikken, Jørn for den præcise tale, tak for den frivillige hjælp fra alle, der var med til at gøre denne aften til en ganske særlig på vor skole. Jette Indgangen til Fristaden Christiania. (Foto: Christiania.org) I skjoldkamp gjaldt det om at holde sammen, så vikingerne måtte ned med nakken. Vilde vikinger måtte ned med nakken [KONTAKT] De tre vikinger, der skulle instruere børnene fra mindretallet i Husum Amt i at slås som vikinger, måtte selv ned at bide i græsset, da de bød børnene op til skjoldkamp. Ingen tvivl om, hvad børnene havde glædet sig mest til, da SSF Husum Amt i lørdags bød på udflugt til Ribe Vikingecenter: At få lov at slås som vikinger. Nogle mødre kunne fortælle om, at børnene havde talt forventningsfuldt om netop det i flere dage forinden. Og de gik til den med sværd og skjold, gjorde de. Både drenge og piger gav vikinge-instruktørerne og hinanden kamp til stregen i den individuelle kamptræning. Kampene sluttede af med, at man i skjoldborg skulle gå mod hinanden og prøve at vælte modparten over ende. Og her viste børnene fra Nordfrisland, hvad de kan, når de forener kræfterne. De tre vilde vikinger måtte give efter for overmagten og vælte om i græsset. Nogle af børnene prøvede også at skyde med langbuer af taks. Til programmet hørte også en falkoneropvisning og en guidet tur rundt på centret. Med en guide, der var ret god til at sætte det, man så, i relation til noget kendt. Om stormandens høvdingens langhus sagde han: - Det har på den tid svaret til at bo på Gottorp Slot eller Sønderborg Slot. Han var meget velstående. Dagen sluttede med et par timer til at gå rundt på centret på egen hånd. Enkelte deltagere ville nok have foretrukket lidt bedre styr på afgangstiderne. Dem havde man ladet vognmanden bestemme i tiltro til, at sådan en måtte have forstand på det. Og det gav et overskud på næsten halvanden time, inden vikingecentret åbnede. I den blev der i hast indlagt to ekstra programpunkter. Et besøg ved Ribe Kammersluse og en gang speed-shopping i Føtex. Se flere fotos på www. syfo.de ph Lille - men bestemt ikke bange. (Fotos: Peter Hansen) Husumere tager til hovedstaden [KONTAKT] SSF-distrikt Husum og Omegn arrangerer sammen med Husum Danske Skole en weekendtur til København den 20. og 21. august. Bussen går fra Husumhus lørdag kl. 7, og man forventer at være tilbage i Husum søndag kl. 19. På vejen til København gøres dog stop i Odense, hvor man vil se H.C. Andersen-museet, der er indrettet i digterens barndomshjem. I København går turen til Langelinie for at hilse på Den lille Havfrue, der jo er inspireret af Andersen-eventyret af samme navn. Indkvarteringen finder sted på vandrerhjemmet på Amager. Efter checkin fører skoleinspektør Horst Gronwald, der har boet en årrække i København, an på en byvandring. Aftensmaden indtages på vandrerhjemmet, og om aftenen er programmet frit. Søndag efter check-ud besøges Fristaden Christiania. Den ligger på et tidligere kaserneområde, som de første christianitter simpelthen besatte i Siden har myndighederne flere gange været på vej til at lade området rømme med magt. Ud over de gamle kasernebygninger, rummer fristaden også beboernes selv-opførte og til tider højst alternative bebyggelser. Turen koster 80 euro for medlemmer og 110 euro for ikke-medlemmer. Tillæg for enkeltværelse er 95 kr. for medlemmer og 110 kr. for ikke-medlemmer. Man kan selv medbringe sengelinned og håndklæder eller leje det på vandrerhjemmet for 60 kr. Og her er prisen ens. De første tilmeldinger var inde, allerede før folderen om turen var sendt ud. Blot rygtet fik folk til at kontakte distriktsformanden. Tilmelding og nærmere oplysninger hos Daniela Caspersen, tlf

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 15. april 2013 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Steen Schröder, Jens A.

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kulturkonference 2011

Kulturkonference 2011 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og indbyder til Kulturkonference 2011 30. september 2. oktober 2011

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse indbyder til konference om Læringsmiljø og voksenundervisning Undervisningsmiljøets samspil med pædagogik og læring 24. 26. oktober 2013 Haderslev, Danmark Konferencen

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 1 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 Kære venner Jeg er stolt over

Læs mere

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen 1.11.2011 AMI/Oe Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen Til stede: Åse Jørgensen, Andreas André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Lars Wichmann,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS

PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS Sæson 2015-2016 Tirsdag den 19. maj 2015 Besøg i kirken ved Renbæk Statsfængsel Vi mødes kl. 14.30 ved indgangen til den nye kirke, der er bygget i forbindelse

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B Introduktion af Netavis Netavis Vi, elevrådet, er gået sammen om at lave en avis. I avisen har vi tænkt os at skrive om, hvad der sker på skolen. Vi skriver om de arrangementer og aktiviteter, som foregår

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Diverse turforslag / begivenheder

Diverse turforslag / begivenheder MCOC Aktiviteter 2014/2015 Diverse turforslag / begivenheder De gentagne begivenheder skal ses som inspiration til, hvor turen kan gå hen, men ingen siger at det skal være sådan. Forslag til ture er altid

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE. Der er nu fælles nyhedsbrev fra børnehave og vuggestue. Dels lidt for alle, dels nyt fra henholdsvis børnehave og vuggestue. Så kan I forældre følge med i, hvad der sker i hele huset. BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Resumé af Møde i Det Sydslesvigske Samråd onsdag den 3. september 2014 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Afbud: Gæster: Referent: Jon Hardon Hansen,

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Deltagelse er kun mulig med overnatning

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Distrikterne i Flensborg By ønsker en glædelig jul og alt godt i

Distrikterne i Flensborg By ønsker en glædelig jul og alt godt i Dampskibet Alexandra, akvarel malet af Kay von Eitzen Distrikterne i Flensborg By ønsker en glædelig jul og alt godt i Dette års kalender viser billeder af skibe, der i en del årtier sejlede på Flensborg

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær 2013 Julekursus - 22.12-28.12 Julehygge Omsorg Nærvær Samvær Side 2 Julehygge på Livsstilshøjskolen For nogle mennesker er det slet ikke en selvfølge, at juledagene er ensbetydende med smilende hygge,

Læs mere

NORDISKE PARLAMENTARIKERE. Efter et indledende internt udvalgsmøde

NORDISKE PARLAMENTARIKERE. Efter et indledende internt udvalgsmøde FLENSBORG AVIS Torsdag 27. juni 2013 1 UGENs OVERSKRIFTER Sankthans [KONTAKT] Sankthans i Bredsted (foto: Peter Hansen) og mange andre steder. NORDISKE PARLAMENTARIKERE Læs mere på KONTAKTsiderne 2, 3

Læs mere

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Fredagsbrev uge 23-2012 Side 1 Indledning Side 3 Filuren Side 2 Side 4 Kalender, kontakt mm. Side 2 Pressemeddelelse Side 6 Balloner og Gud Så blev det

Læs mere

Et nyt kirkeblad. Gudstjenester

Et nyt kirkeblad. Gudstjenester Forside: Frederiksstad og Husum danske menigheder Kirkeblad nr.1 juni-august 2015 En ny Ånd For mange står kirken som noget lidt gammeldags. Beroligende, siger nogle. Kedeligt, siger nogle andre. Jeg kan

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014 mellem Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder. Find Sydslesvig. Tak for invitationen...

Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder. Find Sydslesvig. Tak for invitationen... Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Første næstformand for SSF og formand for SSF s Årsmødeudvalg Gitte Hougård-Werner Ved årsmødet fredag den 19. juni 2015 På Kaj Munk-Skolen,

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Helsingør Haandværker -Sang forening Stiftet den 30. januar 1848 HHSF's Generalforsamling den 17.02.2009

Helsingør Haandværker -Sang forening Stiftet den 30. januar 1848 HHSF's Generalforsamling den 17.02.2009 Beretning 2008 Helsingør Haandværker -Sang forening Stiftet den 30. januar 1848 HHSF's Generalforsamling den 17.02.2009 Bestyrelsens beretning ved Formanden: Så er det ved at være et års tid siden vi sad

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2010 1. 14. juli 6B Bornholmske midsommer motiver 14 dage med akryl Praktiske oplysninger Telefon Der kan ringes direkte til kursisterne i spisesalen: 56 97 40 87 Bedste tider

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Nyd faciliteterne & den smukke beliggenhed på Idrætshøjskolen i Sønderborg & gå hele runden på Benniksgaard Golf Course, Alssund Golfklub & Nordborg

Nyd faciliteterne & den smukke beliggenhed på Idrætshøjskolen i Sønderborg & gå hele runden på Benniksgaard Golf Course, Alssund Golfklub & Nordborg g o l f o g h øj s k o l e t i d t i l g o l f u g e k u r s e r 2013 Nyd faciliteterne & den smukke beliggenhed på Idrætshøjskolen i Sønderborg & gå hele runden på Benniksgaard Golf Course, Alssund Golfklub

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 Lørdag den 30. maj kl. 9.00 til

Læs mere

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth.

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth. Til FC Vestsjællands sponsorer 29. januar 2013 Kære alle. Herved har FC Vestsjællands Erhvervsklub fornøjelsen at invitere til en spændende busrejse til Hamborg i dagene fredag den 1. marts søndag den

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

Til unge & forældre. Konfirmand-WorkShops. Lørdag, den 8. februar 2014. Invitation til alle unge i 7. klasse fra

Til unge & forældre. Konfirmand-WorkShops. Lørdag, den 8. februar 2014. Invitation til alle unge i 7. klasse fra Til unge & forældre Konfirmand-WorkShops Lørdag, den 8. februar 2014 2014 FORÅR 2014 Invitation til alle unge i 7. klasse fra Konfirmand-WorkShops Konfirmand-WorkShops og Blå Mandag Til alle unge i 7.

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

August 2015 - November 2015

August 2015 - November 2015 August 2015 - November 2015 Årets konfirmander i Adelby Kirke Synge sammen - med hver sit næb s. 3 Siden sidst s. 4 Salmesangaften, Efterårsmøde s. 5 Menighedsudflugt, Sogneaften om salmebogen, Aftensmad

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Historien om lille grundlovsdag - Børnenes Dag

Historien om lille grundlovsdag - Børnenes Dag Historien om lille grundlovsdag - Børnenes Dag lille grundlovsdag - Børnenes Dag I 1996 besluttede en række fagforeninger og organisationer med interesse for børneområdet, at den 4. juni skulle være lille

Læs mere

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei Korte kurser 2013 Idrætshøjskolen Bosei Familiekursus Vælg mellem uge 28 (7. til 13. juli) og uge 29 (14. til 20. juli) 2013. I ugerne 28 og 29 åbner Idrætshøjskolen Bosei atter dørene til to uforglemmelige

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Mød os på PARADISE... Egemose Centret - Det Danske Spejderkorps - Hvad er en SeniorCentersommerlejr? SeniorCentersommerlejren er kun for seniorer. Vi laver

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere