Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skanselyet 19. september 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skanselyet 19. september 2012"

Transkript

1 Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skanselyet 19. september 2012 Tilsynsførende: Afdelingschef Inge Ketelsen Sektionsleder Christian Blaase Johansen Tidspunkt for tilsyn: 19. september 2012 Kl. 08:30-12:30 1

2 Bemanding på tilsynsdagen Det oplyses, at der er tale om en typisk dag i forhold til bemanding. Indledning Tilsynet blev indledt med en kort snak med de tre områdeledere og plejecenterlederen. Herefter blev 8 beboere besøgt med henblik på interview vedrørende deres dagligdag på plejecentret. Undervejs blev 6 medarbejdere interviewet om deres hverdag på plejecentret. Interview med ledelsen I samtalen deltager områdeleder Caroline R. Jensen, områdeleder Anette Schiøtt, områdeleder Hanne Stahl og plejecenterleder Lone Kofoed. De oplever beboersammensætningen uændret, men oplever dog, at beboerne har mere komplekse problemstillinger. I den forbindelse har man overvejelser om, der er brug for flere sygeplejersker. Skanselyet har nu ansat to sygeplejersker, ud over områdeledere og plejecenterleder. Hver gang der er en ledig stilling, vurderes det hvilke kompetencer der er brug for. Der er etableret demenshave mellem de to demenshuse, og der er også nu et drivhus og kolonihavehus. Der er instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling for de enkelte faggrupper. Der er individuelle kompetenceplaner blandt andet omkring medicinhåndtering. Konsulentsygeplejersken er tovholder på dette. Alle nyansatte får et introduktionsprogram. Nye medarbejdere går med som føl, ligesom der er et checkskema der sikrer, at medarbejderen har været igennem hele programmet. Når introduktionsprogrammet er afsluttet, bliver medarbejderne og den nyansatte spurgt, om der er områder, som kræver mere introduktion. Konsulentsygeplejerskerne laver jævnligt opfølgning for ansatte medarbejdere. Der er netop flyttet en borger ind, der får peritonaldialyse. Medarbejderne er oplært af sygehuset. Andre opgaver, der er kommet til siden sidste tilsyn, er skift af topkateter og anlæggelse af kateter på mænd. Magtanvendelsesreglerne er kendte, men de har meget få. Medarbejderne har stor opmærksomhed på at forebygge. I forhold til kompetenceudvikling er der i 2010 og 2011 arbejdet med arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at det lærte hele tiden bliver bragt i spil. Nu arbejdes der med teambuilding i de enkelte grupper, som til dels financierers med VEU godtgørelse og fonde. Derudover er der fokus på undervisning i demens. Der er planlagt evakueringsøvelse med Falck. Medarbejderne efterspørger førstehjælpekurser med hjertestopundervisning. Der er mange drøftelser i gang på Skanselyet omkring hvornår man skal gå i gang med genoplivning. Bl.a. i forhold til hvad er etisk forsvarligt, hvor er beboerens ønsker dokumenteret og hvad siger Sundhedsloven? Dette er et emne, der skal arbejdes videre med. I forhold til trivselsundersøgelsen er der kommet problemstillinger frem i forhold til det tværkommunale samarbejde, som f.eks. kan være i forhold til hjælpemidler eller samarbejdet med KMD. Dialogen og samarbejdet med familie og venner er generelt rigtig god og det gøres på en sober måde. Der kan være pårørende der er presset, som der skal være ekstra opmærksomhed på. 2

3 Ledsagelse til hospital er pt. en udfordring. Formuleringen der står i velkomstmappen skal muligvis indskærpes. Dialogen mellem medarbejdere og beboere er super god. Informationsniveauet er godt. Der afholdes infomøde (max 45 min.) en gang om måneden, med referat til de medarbejdere, der ikke har mulighed for at deltage. Sygefraværet er under kommunens mål. Sygestatistikker behandles i MED-udvalget, som så bringer dem med ud i de enkelte grupper. Ved sygdom der kræver dækning fra vikarbureau går det altid via områdelederen. Dialogen og samarbejdet mellem medarbejderne er god, men det er en kontinuerlig proces der skal arbejdes med. Medarbejderne er gode til at have omsorg for hinanden, men ikke så gode til at give og modtage konstruktiv kritik. Man mærker dog, at de er blevet bedre til dette efter kompetencekurset omkring arbejdsmiljø. Virksomhedsplanen har nu også et emne med omkring døden, således at Skanselyet bliver et attraktivt sted at bo, leve, arbejde og dø. Når der er ledige stillinger kommer der mange ansøgere, men også rigtig mange der ikke har de rettet kompetencer. De har oplevet, at ansætte en nattevagt, som aldrig dukkede op. De har et rigtig godt samarbejde med Jobcentret omkring medarbejdere i løntilskud. De har haft nogle rigtig gode forløb, der er endt med ansættelse på Skanselyet eller andre steder samt medarbejdere der har påbegyndt en uddannelse. Embedslægeinstitutionen har lige været på tilsyn og kommer igen om et år. Interview med beboerne Kvinde i slutningen af 80 erne Hun sidder i lejligheden ved tilsynsbesøget og venter på sin mad, som hun får fra Sigerslevøster Forsamlingshus. Hun fik også mad derfra inden hun flyttede ind på Skanselyet og er rigtigt glad for det. Hun opholder sig mest i lejligheden og spiser også i lejligheden. Om søndagen kommer hun ud i fællesarealet, hvor der er et eftermiddagskaffearrangement. Vil helst være i lejligheden. Er ikke glad for at bo på plejecentret, idet hun syntes hun keder sig og tiden er lang. Jeg spørger om der ikke er nogle hun kan tale med, men det synes hun ikke der er. Hun synes ikke rengøringen er i orden og er ikke tilfreds med personalet. Da jeg spørger, hvad det er hun er utilfreds med, siger hun at nogle snakker for meget og andre ingen ting siger. Hun synes at græsset på fællesarealerne bliver slået for tit. Hun har en besøgsveninde, som kommer en gang om ugen. Derudover kommer hendes børn, børnebørn og oldebørn på besøg. Jeg kommenterer et billede af et oldebørn og siger de er søde. Beboeren siger, det er de også nu, men børn i dag er jo så uopdragne. Det vurderes, at der er sammenhæng mellem de ydelser beboeren er visiteret til og de ydelser beboeren modtager. Lejligheden er ren og pæn. Borgeren er velsoigneret. I journalen er plejeplan og livshistorie i orden. Der er et fokusområde, der skal afsluttes. Samtykke er udfyldt. Sygdomsark, notatark, helhedsbeskrivelse og funktionsvurdering er i orden. Dokumentationen omkring medicin er i orden. En meget fin journal. Mand i midten af 70 erne Beboeren sidder i lejligheden under tilsynet og ser TV da jeg kommer. Har boet på Skanselyet ½ år. Føler ikke han er faldet til og vil hellere bo derhjemme, men er godt klar over det ikke er muligt. Han er godt tilfreds med lejligheden og får den hjælp han har brug for, både praktisk hjælp og personlig pleje. Er tilfreds med personalet. Maden får han fra storkøkkenet. Han er småt spisende, 3

4 hvilket ikke er nyt. Der er mange der har talt med ham om maden og den gider han ikke snakke om. Han synes det er svært at få tiden til at gå, for der er ikke rigtigt nogle at snakke med. Han har dog heller ikke lyst til at tale med andre, for han er ikke så social mere. Han har en EL-scooter, så muligheden for at komme omkring er der, men det gider han heller ikke mere. Han har familie i nærheden, som han ser. Det vurderes, at der er sammenhæng mellem de ydelser beboeren er visiteret til og de ydelser beboeren modtager. Lejligheden er ren. Borgeren vælger selv hvordan han ønsker at se ud, og hvornår han vil have hjælp til personlig pleje. I journalen mangler der afkrydsning til MedCom kontakt, således at der automatisk udveksles oplysninger i forbindelse med indlæggelse/udskrivelse. Plejeplanen er opdateret, men livshistorie mangler. Fokusområderne skal evalueres eller afsluttes. Et enkelt underpunkt er dog stadig aktuelt. Samtykke er opdateret. Sygdomsark, notatark, helhedsbeskrivelse og funktionsvurdering er opdateret. Dokumentation omkring medicin er i orden. Kvinde i starten af 90 erne Beboeren sidder i lejligheden ved besøget. Hun er travlt optaget af at se på nogle tasker, som hun bliver ved med at vende tilbage til under samtalen. Til de spørgsmål der bliver stillet ift. hvordan det er at bo på Skanselyet, hvordan maden er, og om hun får den hjælp hun har brug for, er svaret det er 100 % eller jeg har det 100 %. Det eneste spørgsmål, der svares anderledes på, er hvad hun synes om personalet - de er søde og rare. Det er både min og personalets opfattelse, at beboeren er glad for at bo på Skanselyet. Det vurderes, at der er sammenhæng mellem de ydelser beboeren er visiteret til og de ydelser beboeren modtager. Lejligheden er ren og pæn. Borgeren er velsoigneret. I journalen er plejeplan og livshistorie opdateret. Fokusområderne skal opdateres eller afsluttes. Samtykke omkring familie/venner og til udveksling af oplysninger ved kronisk sygdom skal opdateres. Sygdomsark, notatark, helhedsbeskrivelse og funktionsvurdering er i orden. Dokumentation omkring medicin er i orden, bortset fra at der står medicin i indbakken som er for gammelt. Kvinde i midten af 60 erne Beboeren har boet på Skanselyet i 7 år og bor sammen med sin ægtefælle. De tilbringer det meste af tiden i lejligheden, som er indrettet så den passer til deres behov. Er glad for lejligheden. Hun er meget glad for at bo på Skanselyet, får den hjælp der er nødvendig og er glad for personalet. Hun er meget præget af mange sygdomme og har ikke så mange kræfter. Da hun er meget træt, bruger hun meget tid på de almindelige daglige rutiner og ellers ser hun TV. Hun har en ledsager, som kommer ca. en gang om ugen. Hver søndag deltager de i søndagscafeen i et andet afsnit, hvor beboerne skiftes til at komme med brød til kaffen. Det vurderes, at der er sammenhæng mellem de ydelser beboeren er visiteret til og de ydelser beboeren modtager. Lejligheden er ren og pæn. Borgeren er velsoigneret. I journalen er plejeplan og livshistorie udfyldt. Fokusområder skal opdateres. Samtykke er i orden. Sygdomsark, notatark, helhedsbeskrivelse og funktionsvurdering er opdateret. Dokumentationen omkring medicin er i orden. En rigtig fin journal. Kvinde i midten af 80 erne Beboeren er flyttet ind som rask ægtefælle for lidt over et år siden. Dette betyder, at hun klarer det meste selv og kun har brug for begrænset hjælp. Da jeg ankommer, er hun på vej ud til postkassen ved hovedindgangen, for at se om der er kommet post. Hun vil meget gerne vise boligen frem. Hun 4

5 er glad for at bo på Skanselyet og syntes lejligheden er pragtfuld. Hun laver selv mad, vasker tøj og gør det rent hun kan resten får hun ordnet. Hun deltager ofte i de forskellige aktiviteter som f.eks. sang og foredrag. Derudover bruger hun meget tid på at lave forskelligt håndarbejde. Hun snakker meget med de øvrige beboere og særligt med en dame i den anden fløj, som hun er besøgsven for. Børn og børnebørn kommer ofte på besøg. Det vurderes, at der er sammenhæng mellem de ydelser beboeren er visiteret til og de ydelser beboeren modtager. Lejligheden er ren og pæn. Borgeren er velsoigneret. Dokumentationen i journalen er rigtig flot. Plejeplan, livshistorie, fokusområder, samtykke, sygdomsark, notatark og helhedsbeskrivelse er fine. Endelig er medicinarket også veldokumenteret. Kvinde i starten af 90 erne Beboeren sidder i sin lænestol i lejligheden, da jeg kommer. Hun siger, at hun er faldet godt til på Skanselyet, men det har været svært at flytte fra hendes eget hjem. Hun er meget glad for lejligheden, for der er masser af plads. Tiden går med at se fjernsyn, særligt sport. Hun deltager i enkelte aktiviteter, bl.a. banko og snakker også med de øvrige beboere. Hun får mad fra Sigerslevøster Forsamlingshus, hvilket hun er meget tilfreds med. Det vurderes, at der er sammenhæng mellem de ydelser beboeren er visiteret til og de ydelser beboeren modtager. Lejligheden er ren og pæn. Borgeren er velsoigneret. lejeplanen skal opdateres og flere af delproblemerne i fokusområderne skal afsluttes. Samtykke, sygdomsark og notatark er fine. Der mangler en angivelse om hud under helhedsbeskrivelsen, samt en generel opdatering. Medicinarket er generelt veldokumenteret, men CAVE mangler at blive udfyldt. Mand i midten af 90 erne På opfordring fra personalet besøgs beboeren ikke. Han er meget dement og kan være udadreagerende. Der er en rolig stemning i afsnittet, hvor enkelte beboere sidder ved spisebordet og nyder deres mad. Plejeplanen og fokusområderne er rigtig flot beskrevet. Livshistorien mangler at blive udfyldt. Samtykke, sygdomsark, notatark og helhedsbeskrivelse er opdateret. Medicinarket er også veldokumenteret. Alt i alt en rigtig flot journal. Kvinde i midten af 80 erne Hun sidder i fællesstuen, hvor hun sammen med to andre ser fjernsyn og nyder en skål slik. Vi går ned til hendes lejlighed, men idet beboeren er svært dement, er det ikke muligt at gennemføre et struktureret interview. Lejligheden er ren og pæn. Borgeren er velsoigneret. Det vurderes, at der er sammenhæng mellem de ydelser beboeren er visiteret til og de ydelser beboeren modtager. Plejeplanen er generelt fin, men der mangler lidt oplysning ift. nat. Der er en rigtig flot livshistorie og fokusområderne er opdateret. Samtykke er fint. Sygdomsarket trænger til at blive opdateret. Notatark, helhedsbeskrivelsen og medicinarket er veldokumenteret. Interview med medarbejderne Sygeplejerske ansat i 2 år Instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling er kendte. Hun arbejder med individuel kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Alle 5

6 afløsere og nyansatte gennemgår et udførligt introduktionsprogram, så de er forsvarligt oplært inden de selvstændigt skal varetage opgaver. Hun kender magtanvendelsesreglerne og oplever at de er kendt i huset. Der er muligheder for efteruddannelse. Aktuelt er hun ved at undersøge, hvad der kunne være relevant i forhold til arbejdspladsen. Samarbejdet med beboere og pårørende er godt. Samarbejdet med kollegaerne er godt, men meget forskelligt. Hun har stor indflydelse på tilrettelæggelse af eget arbejde, men det kan være svært at få enderne til at nå sammen. Oplever at to sygeplejersker på plejecentret er lige i underkanten. Informationen er tilstrækkelig og tilgængelig mangler jeg noget spørger jeg. Der er en positiv og anerkende ånd på Skanselyet og det er OK at stille spørgsmål. Social- og sundhedshjælper i løntilskudsjob og vikariat - er nu blevet fastansat pr. 1. december Hun har fået en super god oplæring og introduktion. Hun oplever, at der er et super fint samarbejde med beboere og pårørende. Hun har stor indflydelse på tilrettelæggelse af eget arbejde. Der er gode kollegaer, der er et fint samarbejde og der er en god tone. Hun kender til magtanvendelsesreglerne og får de nødvendige informationer. Glæder sig hver dag til at gå på arbejde. Det er en arbejdsplads med gode kollegaer, hvor vi bruger hinanden. Social- og sundhedsassistent ansat på Skanselyet fra det åbnede Instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling er kendte. Der er en god introduktion af nye medarbejdere og afløsere. De får blandt andet udleveret en fortælling om hvad arbejdet er og hvordan det er at træde ind i beboerens hjem. Afløsere går altid med en fastansat. Der er gode muligheder for efteruddannelse. Hun kender magtanvendelsesreglerne. Der er et fint samarbejde med beboere og pårørende samt kollegaerne i mellem. Hun syntes, der er behov for at arbejde med det der er lært i forbindelse med kompetenceudviklingen om arbejdsmiljø, idet det kan være svært at give og modtage konstruktiv kritik. Hun får de nødvendige informationer, ellers finder hun dem selv. Føler, at hun har stor indflydelse på tilrettelæggelse af eget arbejde. Det der betyder noget for arbejdsglæden er kollegaerne og områdelederen. Social- og sundhedshjælper ansat i 14 år Hun har kendskab til instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordelingen. Introduktion af nye medarbejdere anvendes og der følges altid op på tingene, inden medarbejderen får lov til at arbejde på egen hånd. Magtanvendelsesreglerne kender hun og har gjort brug af dem. Samarbejdet med beboerne er rigtig godt og det samme ift. de pårørende. Kollegaerne har hun også generelt et godt forhold til, men der har været enkelte konflikter. Kompetenceudvikling om arbejdsmiljø har givet et indblik i mulige redskaber til håndtering af konflikter, men det mangler at blive omsat til praksis. Informationsniveauet er tilpas. Skanselyet er et godt sted at være for både personale og beboere. Der er gode fysiske rammer og det er dejligt, at der er plads til ægtepar. Skanselyet lever op til sine visioner! Social- og sundhedshjælper ansat i 6 år Hun har kendskab til instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordelingen. Introduktionsprogrammet for nye medarbejdere fungerer fint. Magtanvendelsesreglerne er hun bekendt med, men har ikke haft behov for at bruge dem. Samarbejdet med beboeren er rigtig godt og det samme gælder ift. de pårørende. Hun har et fantastisk samarbejde med kollegaerne. Informationsniveauet er passende og hun tager sig tid til at læse relevant materiale. Hun elsker sit 6

7 arbejde, særligt fordi hun gør noget godt for beboerne. Hun får meget igen, både fra beboerne og sine kollegaer. Social- og sundhedsassistent ansat i 5 år Hun har kendskab til instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordelingen. Magtanvendelsesreglerne har hun kendskab til, men har ikke haft brug for dem. De er gode til at takle borgerne uden brug af magt. Der er mange muligheder for efteruddannelse. Hun har f.eks. lige været på et demenskursus og er blevet ressourceperson på journalsystemet. Samarbejdet med beboerne er skønt. De pårørende ser hun ikke så tit, men samarbejdet fungerer fint. Hun har et godt samarbejde med sine kollegaer og kompetenceudvikling om arbejdsmiljø har været med til at åbne op for nogle af de svære snakke. Dette har givet lidt urolighed, men der bliver taget godt hånd om det. Informationsniveauet er tilpas, men det kniber med tid til at læse det hele. Hun elsker at se hvor glade beboerne er hver dag og de faglige udfordringer i stillingen. Konklusion på tilsyn Det samlede indtryk fra tilsynet er, at Skanselyet er et velfungerende plejecenter, med gode og trygge rammer for beboerne. Alle beboere oplyser at få den hjælp de har brug for, og føler sig trygge ved at bo her. Beboerne opleves at være i god balance og alle var velsoignerede. Samtlige boliger var rene og fællesarealerne fremstår som rene, ryddelige og der er en god stemning. Der er en god tone mellem personale og beboere, ligesom det opleves, at beboerne bliver medinddraget i hverdagens gøremål. Der var indtryk af, at personalet er glade for at arbejde på Skanselyet og dem de tilsynsførende mødte undervejs var hjælpsomme og imødekommende og virkede engagerede. Beboernes journaler var veldokumenteret og opdaterede. Der blev gjort opmærksom på enkelte mangler i beboernes journaler, som der er behov for at følge op på. Anbefaling Der skal ske en gennemgang af journalerne for at sikre, at fokusområder der ikke længere er aktuelle afsluttes. Det skal sikres, at beboernes samtykke er opdateret. 7

Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet

Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet Rødovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældre- og Handicapafdelingen Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Marianne Kjer Lisbeth Pedersen Rødovre Kommune har

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Tilsynsrapport. for. Skole og behandlingshjemmet Marjatta

Tilsynsrapport. for. Skole og behandlingshjemmet Marjatta Tilsynsrapport for Skole og behandlingshjemmet Marjatta Socialafdelingen December 2010 Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger om tilbuddet...3 Sammenfatning af tilsynets vurderinger, anbefalinger og

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013 Plejecenter Slottet afd. B2 Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne Tlf.: 56927700 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 3700 Rønne 1 Rapport

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord, af Susanne Palmblad...side 02. Bestyrelsen...side 03. Beboer- pårørende rådets beretning..side 05

Indholdsfortegnelse. Forord, af Susanne Palmblad...side 02. Bestyrelsen...side 03. Beboer- pårørende rådets beretning..side 05 Indholdsfortegnelse Forord, af Susanne Palmblad...side 02 Bestyrelsen....side 03 Beboer- pårørende rådets beretning..side 05 Byggeudvalget......side 09 Tilsyn fra Embedslægen side 11 Tilsyn fra Roskilde

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Når opgaver holder flyttedag 2

Når opgaver holder flyttedag 2 Når opgaver holder flyttedag En artikelserie om opgaveflytning på Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Indholdsfortegnelse Side Når opgaver holder flyttedag 2 Et hus med puls 3 Ud over det sædvanlige

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune Laura Emdal Navne og Pia Kürstein Kjellberg Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune En organisatorisk evaluering Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere