Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne"

Transkript

1 28. årgang Nr. 3 September/Oktober/November 2009 Nyt fra menighedsrådene Kirkens Teambuilding seminar Caféeftermiddage på Klippen Organist ved Brædstrup Kirke Ny sognepræst Nyt fra kontaktpersonen Kirkebladet Brædstrup Tønning Træden sogne

2 Nyt fra Brædstrup menighedsråd Hvad laver et menighedsråd ved en kirke? Det er der nok nogle som ikke helt er klar over. Siden sidste blad udkom, er der blevet arbejdet meget med økonomi og personalesituationen, hvor vi har været nødsaget til at lave besparelser, hele vejen rundt i kirke, sognehus og på kirkegården. Der er lagt nyt buget for 2010, men da bliver økonomien ikke bedre. Menighedsrådsmedlem Jens Andersen har søgt orlov, jeg håber at vi får dig med igen, når du får tid. Tak for samarbejdet ind til nu. Suppleant Martin Hansen indtræder i rådet. Vi har ansat Anja som ny præst i pastoratet, velkommen til det nye arbejde som præst her, jeg håber at vi må få et godt samarbejde. Det er nu også lykkedes for os at få ansat en organist. Niels Jørgen Tranbjerg er blevet vores nye organist i Brædstrup, Niels Jørgen Tranbjerg har hjulpet os som vikar, men er nu blevet fast ansat. Velkommen til dig Niels Jørgen. Nu er vi i august og ferietiden er ved at være Mødekalenderen 2009 for Brædstrup menighedsråd: - 8. september kl. 17: oktober kl november kl. 19:30-9. december kl. 16:00 i Ring præstegård Hvor intet andet er angivet, foregår menighedsrådsmødet i Sognehuset, Kirkegade 11. overstået, nye konfirmandhold begynder snart at få undervisning, og andre aktiviteter begynder i efteråret efter en god sommer, nu er høsten over os både på marker og i haver. Og han som vokse lod på jord de gyldne aks og vipper, han bliver hos os med sit ord, det ord, som aldrig glipper. På menighedsrådets vegne Erik Skottenborg Dagsorden for møderne kan læses i god tid før møderne i Brædstrup kirkes våbenhus og i Sognehuset samme steder findes referat fra møderne. Menighedsrådsmøderne er offentlige. Brædstrup menighedsråd. Maleren Oluf Høst hvis hjem jeg besøgte denne sommer i Gudhjem på Bornholm havde det med skrive logbøger over sit liv. Meget i hans liv gik skævt, men meget var også velsignet godt. Sådan er det nok, for de fleste. Udover at efterlade os sine dejlige billeder skrev Oluf Høst nogle bon mots ned, som også er bevaret for eftertiden til eftertanke. Hvis man påtrænger sig Gud, fjerner han sig Vanskeligt at skelne mellem sorg og glæde. At gøre, hvad du er bange for, det er at leve "Gudhjem" Berit Hune, sognepræst 2

3 Nyt fra Tønning-Træden Menighedsråd Som det vil være de fleste bekendt, så er Anja blevet ansat som præst i vores pastorat. Menighedsrådet med suppleanter og den øvrige kirkelige betjening var med til Anjas ordination i Århus domkirke. Det var en meget højtidelig aften, hvor i alt fem nye præster blev ordineret af biskop Kjeld Holm. Senere er Anja blevet indsat i alle tre kirker af vores provst Litten Hjort. For os i menighedsrådet er vi glade for at være nået så langt efter ca. ½ år med kun en præst i pastoratet. Her lige efter Anjas ansættelse skal hun og Berit lige have mulighed for at finde hinanden, og Anja skal også få en fornemmelse af, hvad det er for et sted hun er kommet til at virke som præst, så vi lægger ikke ud lige her i efteråret med mange nye aktiviteter lokalt. Et af de nye tiltag, nemlig salmemaratonen, løber dog videre i efteråret i alle tre kirker. I menighedsrådet varetager vi kirkernes økonomi. Er der større reparationsarbejder el. lign., der trænger sig på, så kan vi søge ekstra midler fra stiftet og vi har netop fået at vide at vores ansøgning om at få udskiftet varmesystemet i Træden kirke ligger langt fremme, så der er snart håb om, at det ikke mere lyder som en gammel Storebæltsfærge hver gang varmesystemet går i gang. Hvad skal der ske med præstegården i Tønning er der nogle, der har spurgt. I skrivende stund (ultimo juli) er intet afgjort endnu, men da den ikke er i brug mere, så skal der snart ske noget. Som tidligere nævnt, er det ikke alle som skal have kirkebladet, der får det. Hvis du der læser dette blad kender til nogle der ikke har fået det, så bed dem om at kontakte en af os i menighedsrådet, så vi kan få en fornemmelse af hvor stort problemet er. På menighedsrådets vegne. Henning Kjempenes Vagtskifte i Brædstrup Y s Mens club Hvert år den 1. juli skiftes der poster i præsidiet i Brædstrup Y s Mens club. Evan Johansen er præsident og afløses til næste år af Gunner Wagner, som er vicepræsident i det kommende år. Erik Bjerg er skatmester og Svend Erik Roersen er sekretær. Brædstrup Y s Mens Club driver genbrugsbutikken Bixen i samarbejde med Kirkens Korshær, som vi deler overskuddet med, med halvdelen til hver. Vi sælger også pyntegrønt og juletræer. De midler vi således får til rådighed støtter fortrinsvis det lokale ungdomsarbejde, men vi bruger også midler på internationale projekter. I Brædstrup Y s Mens Club er vi 17 medlemmer og vi holder møde hver 14. dag på Klippen. Programmet for det kommende halvår starter med en grillaften. Derudover har vi, foruden vore interne møder, hvor vi drøfter klubbens arbejde og dyrker kammeratskabet, en række arrangementer hvor vi skal høre om: Kartoffeltyskerne på Alheden ved Elsa Sten Ølgård En menneskealder i Korshæren ved Leif Bønning Fra Platon til Kristus ved Berit Hune Vi skal desuden på en aftentur til Christians Kirken i Fredericia, og til foråret forventer vi at kunne fejre vort 30 års jubilæum. Svend Erik Roersen 3

4 Kirkens Teambuilding seminar Brædstrup Menighedsråd og ansatte har været på kursus i to dage på Sandbjerg Gods ved Sønderborg. Kurset var tilrettelagt af VIA-Horsens ved Paul Nielsen og havde til formål at bygge en team-spirit op til gavn for det fremtidige samarbejde. Foredragsholder og oplægsgiver var også domprovst ved Århus Domkirke P.H. Bartholin, som i mange år har arbejdet med at opbygge teams i Helsingør Stift, hvor han var provst indtil han i 2007 kom til Århus Stift. Om målet er nået er det for tidligt at dømme om, men samstemmende udtrykker alle deltagerne at inspirationen til samarbejdet har fået en fantastisk god indsprøjtning. Målet er, at bevare inspirationen og få den omsat i funktionelle strukturer til glæde og gavn for medarbejdere, menighedsråd og dermed først og sidst for sogn og folkekirke. Det vil vi arbejde på ufortrødent og med højt humør. Fra redaktøren En pragtfuld og varm sommer er henrunden. Alle vore læsere er forhåbentlig kommet godt i gang igen efter ferietiden, som jo bød på det bedste ferievejr i flere år. Kirkelivet i vore sogne kan nu komme i normal gænge med vor nye præst klar i sit embede, sådan at dagligdagen kan blive mindre stressende for vore præster. Samtidig har man i Brædstrup kirke fået organiststillingen besat, så nu er personalesituationen ved at lysne. Som læser af kirkebladet kan du glæde dig til at møde et kirkeblad med mange nye tiltag og forhåbentlig et læseværdigt indhold Finn Weel Jensen, redaktør 4

5 Cafe-eftermiddage på "Klippen" Så starter en ny sæson med cafe-eftermiddage. Vi glædede os utroligt meget over den store interesse, som man viste for vort initiativ sidste år. Særligt fortælle-eftermiddagene var overraskende velbesøgte, og vi følte virkeligt, at vi havde ramt ind i et behov for mange mennesker. Derimod var der ikke en tilsvarende interesse for de mindre strukturerede hygge-eftermiddage, og da vi samtidig rent faktisk var ved at drukne i vores succes, har vi derfor besluttet, at vi i efteråret nøjes med at holde café en gang månedligt den første torsdag i måneden. Efterårets program er helt på plads, og vi glæder os til at præsentere følgende: 3. september: Lilly Andersen fortæller om Tove Ditlevsen. Vi husker med stor glæde hendes levendegørelse af Selma Lagerløf, og dette bliver bestemt ikke mindre spændende. 1. oktober: Ingrid og Asger Amtoft fortæller om arbejdet som henholdsvis sygeplejerske og læge i Grønland. Det bliver interessant at høre om de helt anderledes vilkår, man må arbejde under i et så fremmedartet miljø. 5. november: Helle Richelieu fortæller om sit eventyrlige liv. Helle har bl.a. i en årrække boet i Afrika, og har altid kastet sig ud i mange forskelligartede gøremål. 3. december: Kis og Hans Holm: Om vores sangskat med udgangspunkt i den nye højskolesangbog. Vi er meget glade for, at Kis og Hans Holm, som er vant til helt andre honorarer, end de fattige flasker, vi er i stand til at tilbyde, vil bruge en eftermiddag hos os. Der kan ikke tænkes en mere fornem introduktion af vore ny-erhvervede højskolesangbøger end den, de vil kunne præstere. Og mon ikke, der også vil blive plads til lidt julehygge? Vi har set os nødsaget til at forhøje kaffeprisen til 30 kr., men håber, at det ikke vil gøre noget skår i glæden. På gensyn 3. september! Med venlig hilsen Cafe-udvalget: Bertha Poulsen, Birgit Skifter, Birthe Agerholm, Bodil Olesen og Inge Bjerg Alle Helgens Gudstjeneste hvor vi mindes, dem vi har mistet i årets løb for alle ældre medborgere Onsdag den 4. november kl i Brædstrup Kirke Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet til hyggeligt samvær i Sognehuset. Har du brug for hjælp for at komme til kirke så ring enten til: Kirkekontoret på tlf.nr eller Kirkebilen på tlf senest dagen før. På gensyn i kirke og sognehus Brædstrup Menighedsråd 5

6 Høstgudstjeneste i Tønning Kirke søndag d. 27. september kl. Alle er velkomne til at tage noget af årets høst med i kirke. Frugt, blomster, syltetøj, honning, boller, grønsager eller lignende. Høstofrene vil blive solgt i våbenhuset efter gudstjenesten. Høstgudstjeneste i Brædstrup Kirke søndag d. 4. oktober kl. med efterfølgende kirkefrokost i Sognehuset Alle er velkomne til at tage noget af årets høst med i kirke. Frugt, blomster, syltetøj, honning, boller, grønsager eller lignende. Det hele sælges ved auktionen efter høstgudstjenesten. Overskuddet fra salget går til SOS-børnebyerne og Hjertebørn i Indien Alle er velkomne Brædstrup menighedsråd Organist ved Brædstrup Kirke Langt om længe har vi nu også fået ansat en organist! Niels Jørgen Tranbjerg blev enstemmigt valgt af menighedsrådet og ansat pr. 1. juli i år i en 85% stilling. Stillingen er nedgraderet fra den tidligere 100% stilling efter forhandlinger med provst og Provstiudvalg. Hjertelig velkommen til arbejdet og samarbejdet ved Brædstrup kirke skal du være. Mange har allerede stiftet bekendtskab med Niels Jørgen Tranberg i forbindelse med gudstjenesterne og dette bekendtskab vil nu kunne udbygges fremover. Niels Jørgen Tranbjerg fungerede som leder af AOF-koret. Privat er Niels Jørgen gift med Sara Tranbjerg, som er vor kirkesanger. Vi byder velkommen til arbejdet ved Brædstrup kirke. Det er stadig organistens opgave at etablere et kirkekor, og vi håber, at det vil lykkes for Niels Jørgen at etablere koret, selv om det fremover skal fungere på frivillig basis. Vi ved at koret vil få en kompetent og dygtig leder, hvilket vi senest bemærkede ved friluftgudstjenesten, hvor 6

7 Salmemarathon! Så er det blevet tid at genoptage turen gennem salmebogen! Inden sommerferien fik vi lagt de første fire etaper bag os, men der er stadig salmer til mange flere gange! Ved denne maraton har man i modsætning til den normale lov til at hoppe af og på ved de enkelte etaper, så det er ikke for sent at komme og synge med! Det bliver igen hver torsdag aften kl. 19:30. I alle tre kirkers våbenhus ligger køreplaner over de følgende gange, med angivelse af emne og sted. Vi håber, at mange vil få lyst til at komme og lære salmebogen bedre at kende. Ruten er Brædstrup, Tønning & Træden kirker! Tiden: hver torsdag fra kl. 19:30 20:30! Arrangører: Marianne Nissen & Berit Hune organist sognepræst Brædstrup-Tønning-Træden pastorat Præstens Studiekreds "Usikre dybder" - Skjuler der sig noget hemmeligt bag menneskers gøren og laden? ved sognepræst Berit Hune Studiekredsen tænkes gennemført på 6 aftener: 21. oktober 11. november 2. december 20. januar 10. februar 3. marts hvor temaet behandles ud fra en fælles gennemgang af: Nattog til Lissabon af Pascal Mercier Lyrik og salmer kompendium udleveres Abraham skal ofre Isak Det gamle testamente 1. Mosebog kap. 22 Derudover vises filmen: The secret life of words af Isabel Coixet Vi begynder kl og slutter kl Alle aftnerne afholdes i Sognehuset, Kirkegade 11. Første aften er onsdag, d. 21. oktober Første aften oplæg ved sognepræsten. Alle er velkomne Tilmelding til sognepræsten nødvendig Berit Hune tlf

8 Gudstjenesteliste for Brædstrup og omegn September/Oktober/November 2009 Dag Brædstrup Tønning Træden Nim Underup Føvling 6. september 13. søndag efter trinitatis Luk. 10,23-37: Den barmhjertige samaritaner Konf. indskriv september 14. søndag efter trinitatis Luk. 17,11-19: Helbredelsen af ti spedalske Pia Skovmose 20. september 15. søndag efter trinitatis Matt. 6,24-34: Om bekymringer Høstgudstj Høstgudstj. 27. september 16. søndag efter trinitatis Luk. 7,11-17: Opvækkelsen af enkens søn i Nain Høstgudstj Høstgudstj. 30. september Ældregudstjeneste - Høst Kl Ældregudstj. 4. oktober 17. søndag efter trinitatis Luk. 14,1-11: Helbredelsen af manden med vand i kroppen og lignelsen om pladserne ved bordet Høstgudstj oktober 18. søndag efter trinitatis Matt. 22,34-46: Det største bud i loven Kl Familiegudstj. 18. oktober 19. søndag efter trinitatis Mark. 2,1-12: Helbredelsen af den lamme i Kapernaum oktober 20. søndag efter trinitatis Matt. 22,1-14: Lignelsen om kongesønnens bryllup 9.00 Pia Skovmose 1. november Alle helgens dag Matt. 5,1-12: Saligprisningerne Kl / Kl november Ældregudstjeneste Allehelgen Kl Ældregudstj. 8. november 22. søndag efter trinitatis Matt. 18,21-35: Lignelsen om den gældbundne tjener november 23. søndag efter trinitatis Matt. 22,15-22: Spørgsmålet om skat til kejseren 9.00 Lone Buhl 22. november Sidste søndag i kirkeåret Matt. 25,31-46: Verdensdommen Afslutning minikonf. 29. november 1. søndag i advent Luk. 4,16-30: Jesus i Nazarets synagoge Kl. 9:00 Kl. 10: december 2. søndag i advent Matt. 25, 1-13: Lignelsen om de ti brudepiger 9.00 Lone Buhl 8

9 Aktivitetskalender for Brædstrup, Tønning og Træden Tidspunkt: Aktivitet: Sted: Arrangør(er): SEPTEMBER Tirsdag Grill-aften Bøgebjergvej 7 KFUM & KFUK, Unge voksne Torsdag Cafeeftermiddag Klippen Cafe-udvalget Torsdag Salmemarathon Tønning Kirke Pastoratet Tirsdag Opstart Børnekor Brædstrup Sognehus Organist i Brædstrup Tirsdag Bibeltime v/henning Klit Klippen KFUM & KFUK, Unge voksne Torsdag IM s fødselsdag v/cristen P. Olesen Klippen IM Torsdag Salmemarathon Brædstrup Kirke Pastoratet Tirsdag Badeaften KFUM & KFUK, Unge voksne Torsdag Bibeltime Heb. Kap. 12 Klippen IM Torsdag Salmemarathon Brædstrup Kirke Pastoratet Lørdag Jubilæumsreception Lysstøberiet RING Danmission Torsdag Babysalmesang Brædstrup Kirke Brædstrup menighedsråd Torsdag Salmemarathon Træden Kirke Pastoratet Fredag Høstfest v/pastor Rikke Holm Klippen Klippen Søndag 27. Høstgudstjeneste Tønning Kirke TT menighedsråd Tirsdag Forberedelse af basar Klippen KFUM & KFUK, Unge voksne Onsdag Høstgudstjeneste for ældre Brædstrup Kirke Brædstrup menighedsråd OKTOBER Torsdag Babysalmesang Brædstrup Kirke Brædstrup menighedsråd Torsdag Cafeeftermiddag Klippen Cafe-udvalget Torsdag Salmemarathon Brædstrup Kirke Pastoratet Søndag 4. Høstgudstjeneste Brædstrup Kirke Brædstrup menighedsråd Tirsdag Laser-matic Klippen KFUM & KFUK, Unge voksne Torsdag Babysalmesang Brædstrup Kirke Brædstrup menighedsråd Tirsdag Forberedelse af basar Klippen KFUM & KFUK, Unge voksne Torsdag Ydre Missions aften Klippen IM Onsdag Præstens studiekreds Brædstrup Sognehus Berit Hune Torsdag Babysalmesang Brædstrup Kirke Brædstrup menighedsråd Torsdag Fællesaften v/berit Klippen IM Onsdag Korshærsfest Brædstrup Sognehus Kirkens Korshær Fredag Bazar Klippen KFUM & KFUK NOVEMBER Tirsdag Film-aften Klippen KFUM & KFUK, Unge voksne Onsdag Alle helgensgudstjeneste Brædstrup Kirke Brædstrup menighedsråd Torsdag Babysalmesang Brædstrup Kirke Brædstrup menighedsråd Torsdag Cafeeftermiddag Klippen Cafe-udvalget Fredag 6. Soldatervennefest 50 års jubilæum Klippen Soldatermissionen Tirsdag Film-debat Klippen KFUM & KFUK, Unge voksne Onsdag Præstens studiekreds Brædstrup Sognehus Berit Hune Torsdag Babysalmesang Brædstrup Kirke Brædstrup menighedsråd Torsdag Israelsmissionsaften v/kai Kjær Hansen Klippen IM Tirsdag Besøgsaften Klippen KFUM & KFUK, Unge voksne Torsdag KLF-møde v/jens Kr. Lynderup Klippen KLF Fredag Adventsfest v/tove Simonsen, Ikast Klippen IM / KFUM & KFUK DECEMBER Onsdag Præstens studiekreds Brædstrup Sognehus Berit Hune Torsdag Cafeeftermiddag Klippen Cafe-udvalget Blir' det mon jul i år? - Årets juleuge for sognets mindste holdes i Brædstrup Kirke og sognehus december samt i Træden Kirke og forsamlingshus (Se nærmere i dagspressen.) Man kan tilmelde sig allerede nu på kirkekontoret på tlf i den normale åbningstid eller ved henvendelse til sognepræsterne Anja og Berit Hune. 9

10 Døbte, viede og begravede april-juli 2009 Døbte i Brædstrup kirke : Cecilie Sederstrøm : Kajsa Kjær Gjessing : Liva Green Larsen : Nikolaj Bønnelykke Olsen Døde i sognet/begravet fra Brædstrup kirke Død den: : Lisette Nielsen Dal 36 år (Thorning kirke) : Karoline Rodsted Henriksen 88 år : Susanne Damgaard Ankersen 50 år : Grethe Dagny Jepsen 84 år (Vestre Kirkegård) : Knud Verner Jensen 78 år : Laurits Søren Laursen 83 år : Eva Helene Ludvigsen 80 år : Børge Sørensen 89 år (Træden kirke) : Anneliese Pedersen 71 år : Carsten Mørch Hansen 72 år : Claus Døssing Rasmussen 44 år : Ebbe Poul Kring 90 år : Anna Marie Højen Petersen 62 år : Kaj Kristensen 79 år Døbte i Træden kirke : Magnus Schmidt Andersen Døde i sognet/begravet fra Træden kirke Død den: : Kaj Thyregod Madsen 69 år Døbte i Tønning kirke : Anton Høj Elgaard : Sine Marie Bøjstrup Bach Døde i sognet/begravet fra Tønning kirke Død den: : Mattis Richard Licht 0 år Kommende etaper i salmemarathonen i Brædstrup-Tønning-Træden Pastorat 5. etape: Tidens fylde Torsdag, den 20. august i Brædstrup kirke kl etape: Jesu fødsel og Helligtrekonger Torsdag, den 27. august i Brædstrup kirke kl etape: Jesu liv Torsdag, den 3. september Tønning kirke kl etape: Jesus lidelse og død Torsdag, den 10. september i Brædstrup kirke kl etape: Kristi opstandelse Torsdag den 17. september i Brædstrup kirke kl. 19: etape: Kristi Himmelfart, Herredømme og komme Torsdag den 24. september i Træden kirke kl. 19: etape: Helligåndens komme og gerning Torsdag den 1. oktober i Brædstrup kirke kl. 19:30 10

11 Succes'en med babysalmesang..fortsætter i Brædstrup Kirke ved Tine Mynster Babysalmesang er for børn i alderen 0-12 måneder og deres forældre Vi mødes: den 24. september den 1. oktober den 8. oktober den 22. oktober den 5. november den 12. november Hver gang klokken i Brædstrup kirke. Hjertelig velkommen til alle babyer og deres forældre ønsker Brædstrup menighedsråd Høstgudstjeneste for alle ældre medborgere Onsdag den 30. september kl i Brædstrup kirke Efter Høstgudstjenesten inviterer menighedsrådet til hyggeligt samvær i Sognehuset. Har du brug for hjælp for at komme til kirke så ring enten til: Kirkekontoret på tlf.nr eller Kirkebilen på tlf senest dagen før. På gensyn i kirke og sognehus Brædstrup Menighedsråd Korshærsfest Onsdag den 28. oktober kl 19,30 i sognehuset Tidligere landssekretær Leif Bønning taler over emnet: Et menneskeliv i Korshæren, Guds Kærlighed provokerede mig Der er fælles kaffebord og lotteri. Aftenens overskud går til Kirkens Korshærs arbejde på landsplan. Det er Kirkens Korshærs sognekreds i Brædstrup, der indbyder. Deadline for næste kirkeblad er den 1. november 2009 Alt stof, der skal dække december 2009 samt januar og februar 2010 sendes til: Finn Weel Jensen, Lindealle 15, 8740 Brædstrup. Materialet modtages gerne elektronisk på diskette, CD-rom eller som til mailadressen: Tekst skal helst være uformateret. Kan leveres som en vedhæftet fil i formatet: *.rtf eller *.doc. Foto eller tegninger skal helst være i formatet *.jpg (eller evt. *.tif). 11

12 Præsentation af den nye sognepræst i Brædstrup-Tønning-Træden Søndag den 28. juni og søndag den 5. juli blev jeg indsat som sognepræst i Brædstrup-Tønning-Træden kirker. Kirkerne var flot pyntede, og vi havde nogle meget hyggelige timer sammen bagefter dels i Træden forsamlingshus og dels i Brædstrup sognehus. Mit navn er Anja. Jeg er 32 år, født og 12 opvokset i Nykøbing Mors, gift med Henrik der er ansat som IT projektleder i landsrådgivningen for kvæg i Skejby, og sammen har vi William på 4 år, der går i børnehave og Phillip på 2, der går i dagpleje. Vi bor i Trige, som ligger ca. 60 km fra kirkerne. Sandsynligheden for at vi vil overveje at flytte tættere på min arbejdsplads er derfor tilstede, men i første omgang handler det naturligvis om, at jeg får godt begyndt på mit nye arbejde. Jeg er uddannet fra Århus Universitet i august 2008 og Århus Pastoral Seminarium december Det er således mit første embede som præst, og jeg ser frem til de nye udfordringer og opgaver, der hører til præstegerningen. Jeg vil ikke komme med store programerklæringer for mit arbejde, for jeg tror, at arbejdet vil forme sig som et samspil med de mennesker, jeg møder. Særligt optaget er jeg dog af gudstjenesterne, både den almindelige kendte højmesse og de alternative varianter samt de kirkelige handlinger, altså dåb, bryllup og begravelser. Jeg har desuden beskæftiget mig en del med sjælesorg i løbet af min studietid, og jeg ser det som en vigtig del af mit arbejde som præst, at stå til rådighed for samtaler om liv og død, tro og tvivl, og andre forhold, der kan gøre livet svært. Stillingen som sognepræst i Brædstrup-Tønning-Træden pastorat lyder og virker allerede som et sted, hvor jeg vil føle mig rigtig godt til rette. At menighedsrådene i Brædstrup-Tønning-Træden også har ment, at de og sognene vil føle sig til rette med mig, er jeg glad for. Jeg vil bestræbe mig på at yde et kvalificeret bidrag til pastoratet. På gensyn! - Anja

13 Nyt fra kontaktpersonen Selvom det har været en dejlig sommer, som nok har kunnet kalde på trangen til driverlivet, så er det ikke det tiden er gået med for menighedsrådet og de ansatte ved vor kirke. I sommervarmen har vi forhandlet en ny lokalaftale hjem, som gælder til og med 31. december i år. Ifølge den nye lokalaftale er arbejdsopgaverne på kirkegården blevet skrevet ned i store træk, og forårets sparerunde er udmøntet i konkrete handlinger. Kirken har hidtil stillet sit personale til rådighed, når nogen fandt det nødvendigt. I kølvandet af besparelserne er det nu sådan, at kirkegårdens normale arbejdstid er blevet fastsat til at være: mandag til torsdag kl. 7:30 16:00 og fredag kl. 7:30 14:00 og indenfor disse tidsrum kan man fremover forvente, at begravelser og bisættelser skal være påbegyndt og afsluttet. Som besøgende på kirkegården vil man nok fremover også bemærke, at hækkene ikke klippes ligeså ofte som hidtil, idet timerne til hækklipperi er beskåret. Dog håber vi alle på, at hækkene omkring kirkegården og indenfor på gravstederne overordnet set, vil fremstå som hidtil: Velpasset og trimmet. Kirken betjenes ikke længere af fast personale ved alle søndagens tjenester. Det betyder, at man risikere at møde andre end Hans Ole Korsgaard og Eva Hagner i tjeneste som kirketjenere. Hans Ole og Eva har trofast sommeren igennem haft hver en søndagstjeneste. Eva holder med at arbejde på kirkegården den 31. august, og derfor holder hun også en pause i kirken. Tak skal der lyde til Eva for din aldrig svigtende imødekommenhed og din tjenstvillighed. Vi håber fra menighedsrådet, at vi snart må have dig igen blandt vore ansatte, da du er højt skattet både af kolleger, menighedsråd og af menigheden. Hans Ole vil vi heldigvis fortsat kunne møde både på kirkegården og i kirken, hvor han flittigt og omhyggeligt drager omsorg for mange opgaver. Tak for ordet. Berit Hune Kontaktperson for Brædstrup menighedsråd Danmissions Lysestøberi RING Lørdag, den 19. september 2009 er det nøjagtig 10 år siden, lysestøberiet RING blev indviet med stort fremmøde fra nær og fjern. Det har været 10 spændende år, hvor der er vist stor interesse fra alle sider. Jubilæet vil blive markeret med en reception samme dato kl i lysestøberiet hvor der bydes på et let traktement, rundvisning, hyggeligt samvær og løssalg. Alle er velkommen Med venlig hilsen fra medarbejderne i lysestøberiet. 13

14 Børneklub på Klippen Sidst i august starter KFUM og KFUK s børneklub op igen efter sommerferien. Denne gang dog i en lidt ændret form. Hidtil har der kun været en børneklub for alle børn fra 3 år og opefter. Når klubben starter op igen bliver det med en børneklub for de 3-5-årige og en juniorklub for de børn, som er startet i skole. Delingen af klubben sker, dels fordi der var mange børn i klubben, og dels for bedre at kunne tilpasse aktiviteterne til de forskellige aldersgrupper. Både børne- og juniorklubben mødes fortsat hver anden lørdag formiddag på Klippen. Hvert møde startes på samme måde; med sang, forfriskning og bibelhistorie. Herefter laves der aktiviteter, som passer til den bibelhistorie, der er blevet fortalt. I løbet af det sidste halve år har vi f.eks. leget stærk mand med Samson, lavet store pinsemalerier, lavet vores egne musikinstrumenter og givet koncert på dem, og lavet sværd og kæmpet som David. Aktiviteterne er meget forskellige og tilpasses gerne, så der er noget for enhver smag. Fremover vil børneklubben fortrinsvis arbejde med beretninger fra det gamle testamente, mens juniorklubben tager udgangspunkt i Jesu liv og de lignelser, han fortalte. Én gang om året holdes et forældrearrangement med spisning. Her optræder børnene og sørger også for mad og borddækning. Desuden optræder børneklubben gerne ved et par af de store fællesarrangementer på Klippen. Skulle nogen have lyst at prøve, hvordan det er at gå i børneklub, er man altid velkommen til at komme at besøge os. Nyt kor starter op i Brædstrup kirke! Har du lyst til at synge i børne- eller ungdomskor? så mød op i Brædstrup kirkes sognehus tirsdag d. 8 september kl til en informationsmøde. Både drenge og piger er velkomne, og ta' gerne jeres forældre med. Det eneste der kræves er at: - du går i 3 klasse eller derover - du har tid og lyst til at synge til nogle gudstjenester af og til og koncerter i løbet af året. I korene vil vi arbejde med at læse noder og rytmer, at bruge stemmen og at lære at synge sammen med andre, og så er det hele gratis! Korene vil blive ledet af Niels Jørgen Tranberg, der er uddannet musiklærer ved Det Jyske Musikkonservatorium med sang som hovedfag. Niels Jørgen arbejder til daglig bl.a. som organist ved Brædstrup kirke. Det er meningen at korene skal øve tirsdag eller onsdag eftermiddage i sognehuset. Håber at mange vil møde op, så vi igen kan få et kor i kirken. Tilmelding til info-møde og yderligere oplysninger hos: Niels Jørgen Tranberg Tlf /

15 Kirkelig vejviser BRÆDSTRUP SOGN Brædstrup Sogns Kirkekontor Præstesekretær Linda Vestergaard... Tlf Sognehuset, Kirkegade 11, 8740 Brædstrup Hjemmeside: Træffetid: Mandag:... Kl Onsdag:...Kl Fredag:... Kl Tirs- og torsdage: Henvendelse til sognepræsten Kirkebogsførende sognepræst Berit Hune... Tlf Ring Bakke 6, 8740 Brædstrup Sognepræst Anja...Tlf Kirkesanger Sara Tranbjerg...Tlf Organist Niels Jørgen Tranbjerg...Tlf Kirkegårdsleder Steven Jensen... Tlf Mobiltlf Kirkegade 13, 8740 Brædstrup Træffetid: Tirs- og torsdage kl Menighedsrådsformand Erik M. Skottenborg...Tlf Kirkeværge Martin Hansen... Tlf Kirketjener Vacant...Tlf Husvært i Sognehuset Marianne Borrisholt...Tlf Mobiltlf TØNNING OG TRÆDEN SOGNE Henvendelse til Brædstrup Kirkekontor eller kirkebogsførende sognepræst Berit Hune... Tlf Ring Bakke 6, 8740 Brædstrup Hjemmeside: Sognepræst Anja...Tlf Menighedsrådsformand Henning Kjempenes... Tlf Graver Knud Kristensen...Tlf Mobiltlf Kirkesanger Bjarne Bording... Tlf Organist Marianne Nissen...Tlf Kirkebil bestilles på tlf senest dagen før Gudstjenester på ældrecentrene Klovenhøj Flg. torsdage kl. 14:00: Søndergården Flg. fredage kl. 13:45: Vesterled Flg. onsdage kl. 14:00: Egebo Flg. tirsdage kl. 14:00: Kirsten Ældregudstjeneste i Brædstrup kirke Kirsten A Ældregudstjeneste i Brædstrup kirke Kirsten Berit Hune Berit Hune A Berit Hune Ældregudstjeneste i Brædstrup kirke Berit Hune Kirsten Ældregudstjeneste i Brædstrup kirke Berit Hune A Berit Hune Kirsten Berit Hune A Ældregudstjeneste i Brædstrup kirke Anja Berit Hune Ældregudstjeneste i Brædstrup kirke Anja A Kirsten Anja Ældregudstjeneste i Brædstrup kirke Anja Ældregudstjeneste i Brædstrup kirke Anja Alle efterlønnere, pensionister og pårørende er velkomne! OBS! Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester i Brædstrup Kirke. 15

16 På bagsiden... Det tager kun to generationer, så er slægtens overleverede kundskaber glemt. Sådan hørte jeg forleden en kok udtale sig i fjernsynet. Han henviste selvfølgelig til den madkultur, der var kommet så langt på afstand af farmors grydesteg, at de gamle hjemkundskaber for alvor var på vej i glemmebogen. Det samme tør vel siges om de gamle håndværk og det gamle bondesamfund, som vi er efterkommere af. Her ved indgangen til efteråret er det tid til at takke for årets høst af korn, frugt, bær, grøntsager og meget andet. Det er høst. Men mon vi ved det såvel på by som i land? I høstsangen over alle høstsange Nu er det længe siden formår Jeppe Aakjær med den dybeste nænsomhed at skildre både høstens højtid og høstens vemod. Og selvom den ikke taler direkte ind i byboerens egen erfaringsverden, så synes jeg helt ubesværet at man fornemmer det slid, de bekymringer, den ydmyghed og det fællesskab der var forbundet med høsten. Det var familiens overlevelse det handlede om. Hvordan man skulle komme igennem den lange, mørke vinter afhang af afgrøderne fra høsten. Det gør den ikke længere i dag. Landets økonomi afhænger af mange forskellige faktorer, og de fleste af os har erhverv, som ikke direkte har med landbruget at gøre. Vores eksistensgrundlag trues derfor ikke så direkte af hvorvidt regnen falder på de rigtige tidspunkter, eller om solen har modnet afgrøden nok - men Jeppe Aakjærs smukke vers formår alligevel at vække noget i os. Jeg tror, grunden er, at den har fat i noget helt universelt: Den peger på at vores lille liv, hænger sammen med det STORE liv. At vi på vores lille plet på jorden hænger sammen med hele universet, med kræfter vi ikke kan begribe, og ej heller har magt over. Og her er der altså en direkte forbindelse, mellem det bondesamfund der for godt 5000 år siden begyndte at spire frem på dansk jord og det moderne samfund i dag. Nok har man erstattet meget af landmandens arbejde med nye kraftfulde maskiner, og derved glemt det gamle håndværk og de ligeså gamle værktøjer, og nok har mange af os ikke de barndomserfaringer eller erindringer at hægte på ved, som Jeppe Aakjær havde, men konfronteres vi med jordens gaver, i mere åndelig forstand end blot i Brugsens frugt og grønt afdeling, så tror jeg på vi fornemmer en lille bid af naturens opretholdende magi. For den rører ligesom Bibelens overleverede materiale nemlig ved den grundkerne i mennesket, som vi ikke kan eller skal definere nærmere, - men som har den åbne himmel over sig. Anja Fødsler: Alle fødsler i Tønning, Træden & Brædstrup sogne skal anmeldes til kirkekontoret i Brædstrup. Anmeldelsen skal foretages senest 2 dage efter fødslen, og på den fødselsanmeldelse, som jordemoderen udleverer ved fødslen. Forældrenes dåbs- eller navneattest (For udlændinge: Arbejds- og opholdsattest) og Vielsesattest vedlægges. Dåb og navngivelse: Dåb i Tønning, Træden & Brædstrup sogne sker ved henvendelse til kirkekontoret i Brædstrup i god tid inden barnet fylder 6 måneder. Ved dåb opgives navn på barnet og navn samt adresse på mindst 3 og højst 5 faddere. Navngivelse skal finde sted senest 6 måneder efter fødslen. Navneændring: For Tønning, Træden & Brædstrup sogne skal henvendelse foretages til Brædstrup kirkekontor, eller på Kirkeministeriets hjemmeside: wwww.km.dk Vielse: I Tønning, Træden & Brædstrup sogne sker henvendelse på kirkekontoret i Brædstrup. Begravelse og bisættelse: For Tønning, Træden & Brædstrup sogne sker henvendelse til kirkekontoret i Brædstrup. Udenfor kirkekontorets åbningstid kan der rettes henvendelse til sognepræsten. Brædstrup kirke stilles vederlagsfrit til rådighed. Brædstrup Sognehus kan i perioder stå til rådighed for mindesammenkomster. Henvendelse herom sker til husvært Marianne Borrisholt, tlf Ind-/udmeldelse af Folkekirken: For Tønning, Træden & Brædstrup sogne kontaktes sognepræsten eller kirkekontoret i Brædstrup. Kirkebil: Til alle gudstjenester kan kirkebil bestilles på tlf senest dagen før. Grafisk Hus, tlf

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

16. s. e. trin. I 2015 Høstgudstjeneste i Strellev

16. s. e. trin. I 2015 Høstgudstjeneste i Strellev I dag har vi høstgudstjeneste her i Strellev. Vi glæder os over, hvad Gud lod vokse i vang, som vi senere skal synge. Vi takker for de gode gaver, han giver til os, vi lovpriser ham, fordi vi har fået

Læs mere

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011 Nr. 5 oktober/november 2011 EFTERÅR I SALMER. Dybt hælder året i sin gang, synger vi i denne tid, og det er uomgængeligt, at sådan er det. Mørket trænger frem, og dagene bliver korte. Året går på hæld,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej for Sogn Her bor de... nternetadresser... 9, 9, tlf. 46 97 41 46 14 41 14 tlf. 97 jjs@km.dk jjs@km.dk Stoltenberg Stoltenberg Højgårdsparken 90, 90, Højgårdsparken tlf. 97 tlf. 46 97 50 46 52 50 52 aaserobert@gmail.com

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

17. søndag efter Trinitatis

17. søndag efter Trinitatis 17. søndag efter Trinitatis Salmevalg 729: Nu falmer skoven trindt om land 392: Himlene, Herre, fortælle din ære 728: Du gav mig, o Herre, en lod af din jord 68: Se, hvilket menneske 730: Vi pløjed og

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. September - November 2015 35. årgang nr. 3. Underup kirke. Nim kirke.

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. September - November 2015 35. årgang nr. 3. Underup kirke. Nim kirke. K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling September - November 2015 35. årgang nr. 3 Vikar for sognepræst Da biskop Kjeld Holm ikke kunne finde plads i sin kalender

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang,

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, ORØ KIRKEBLAD Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, For ordet og for livet. En tid til eftertanke en tid til at takke:

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat Protokol Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17. Bruger Side 1 20-09-2015 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17. Når døden rammer livet. I september måned fejrer vi høsten, at den er kommet i hus, og i år var det sen høst

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Kirkebladet. sommertanker. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: JULI, august, september 2012

Kirkebladet. sommertanker. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: JULI, august, september 2012 Kirkebladet Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne JULI, august, september 2012 tema: sommertanker 1 Sognevejviseren Kirkebladet for Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne Sognepræst Christian Grund Sørensen

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2015 40. ÅRGANG Citat fra David salme 8 fra Salmernes bog: v4 Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der, v5 hvad

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus!

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus! Onsdag d. 1. april 2015 Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder Jesus Kristus! Du er midt iblandt os, og dagligdagen er gennemlyst af din kærlighed. Men du kender også vores svigt og vores forvirrede

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere