Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne"

Transkript

1 28. årgang Nr. 3 September/Oktober/November 2009 Nyt fra menighedsrådene Kirkens Teambuilding seminar Caféeftermiddage på Klippen Organist ved Brædstrup Kirke Ny sognepræst Nyt fra kontaktpersonen Kirkebladet Brædstrup Tønning Træden sogne

2 Nyt fra Brædstrup menighedsråd Hvad laver et menighedsråd ved en kirke? Det er der nok nogle som ikke helt er klar over. Siden sidste blad udkom, er der blevet arbejdet meget med økonomi og personalesituationen, hvor vi har været nødsaget til at lave besparelser, hele vejen rundt i kirke, sognehus og på kirkegården. Der er lagt nyt buget for 2010, men da bliver økonomien ikke bedre. Menighedsrådsmedlem Jens Andersen har søgt orlov, jeg håber at vi får dig med igen, når du får tid. Tak for samarbejdet ind til nu. Suppleant Martin Hansen indtræder i rådet. Vi har ansat Anja som ny præst i pastoratet, velkommen til det nye arbejde som præst her, jeg håber at vi må få et godt samarbejde. Det er nu også lykkedes for os at få ansat en organist. Niels Jørgen Tranbjerg er blevet vores nye organist i Brædstrup, Niels Jørgen Tranbjerg har hjulpet os som vikar, men er nu blevet fast ansat. Velkommen til dig Niels Jørgen. Nu er vi i august og ferietiden er ved at være Mødekalenderen 2009 for Brædstrup menighedsråd: - 8. september kl. 17: oktober kl november kl. 19:30-9. december kl. 16:00 i Ring præstegård Hvor intet andet er angivet, foregår menighedsrådsmødet i Sognehuset, Kirkegade 11. overstået, nye konfirmandhold begynder snart at få undervisning, og andre aktiviteter begynder i efteråret efter en god sommer, nu er høsten over os både på marker og i haver. Og han som vokse lod på jord de gyldne aks og vipper, han bliver hos os med sit ord, det ord, som aldrig glipper. På menighedsrådets vegne Erik Skottenborg Dagsorden for møderne kan læses i god tid før møderne i Brædstrup kirkes våbenhus og i Sognehuset samme steder findes referat fra møderne. Menighedsrådsmøderne er offentlige. Brædstrup menighedsråd. Maleren Oluf Høst hvis hjem jeg besøgte denne sommer i Gudhjem på Bornholm havde det med skrive logbøger over sit liv. Meget i hans liv gik skævt, men meget var også velsignet godt. Sådan er det nok, for de fleste. Udover at efterlade os sine dejlige billeder skrev Oluf Høst nogle bon mots ned, som også er bevaret for eftertiden til eftertanke. Hvis man påtrænger sig Gud, fjerner han sig Vanskeligt at skelne mellem sorg og glæde. At gøre, hvad du er bange for, det er at leve "Gudhjem" Berit Hune, sognepræst 2

3 Nyt fra Tønning-Træden Menighedsråd Som det vil være de fleste bekendt, så er Anja blevet ansat som præst i vores pastorat. Menighedsrådet med suppleanter og den øvrige kirkelige betjening var med til Anjas ordination i Århus domkirke. Det var en meget højtidelig aften, hvor i alt fem nye præster blev ordineret af biskop Kjeld Holm. Senere er Anja blevet indsat i alle tre kirker af vores provst Litten Hjort. For os i menighedsrådet er vi glade for at være nået så langt efter ca. ½ år med kun en præst i pastoratet. Her lige efter Anjas ansættelse skal hun og Berit lige have mulighed for at finde hinanden, og Anja skal også få en fornemmelse af, hvad det er for et sted hun er kommet til at virke som præst, så vi lægger ikke ud lige her i efteråret med mange nye aktiviteter lokalt. Et af de nye tiltag, nemlig salmemaratonen, løber dog videre i efteråret i alle tre kirker. I menighedsrådet varetager vi kirkernes økonomi. Er der større reparationsarbejder el. lign., der trænger sig på, så kan vi søge ekstra midler fra stiftet og vi har netop fået at vide at vores ansøgning om at få udskiftet varmesystemet i Træden kirke ligger langt fremme, så der er snart håb om, at det ikke mere lyder som en gammel Storebæltsfærge hver gang varmesystemet går i gang. Hvad skal der ske med præstegården i Tønning er der nogle, der har spurgt. I skrivende stund (ultimo juli) er intet afgjort endnu, men da den ikke er i brug mere, så skal der snart ske noget. Som tidligere nævnt, er det ikke alle som skal have kirkebladet, der får det. Hvis du der læser dette blad kender til nogle der ikke har fået det, så bed dem om at kontakte en af os i menighedsrådet, så vi kan få en fornemmelse af hvor stort problemet er. På menighedsrådets vegne. Henning Kjempenes Vagtskifte i Brædstrup Y s Mens club Hvert år den 1. juli skiftes der poster i præsidiet i Brædstrup Y s Mens club. Evan Johansen er præsident og afløses til næste år af Gunner Wagner, som er vicepræsident i det kommende år. Erik Bjerg er skatmester og Svend Erik Roersen er sekretær. Brædstrup Y s Mens Club driver genbrugsbutikken Bixen i samarbejde med Kirkens Korshær, som vi deler overskuddet med, med halvdelen til hver. Vi sælger også pyntegrønt og juletræer. De midler vi således får til rådighed støtter fortrinsvis det lokale ungdomsarbejde, men vi bruger også midler på internationale projekter. I Brædstrup Y s Mens Club er vi 17 medlemmer og vi holder møde hver 14. dag på Klippen. Programmet for det kommende halvår starter med en grillaften. Derudover har vi, foruden vore interne møder, hvor vi drøfter klubbens arbejde og dyrker kammeratskabet, en række arrangementer hvor vi skal høre om: Kartoffeltyskerne på Alheden ved Elsa Sten Ølgård En menneskealder i Korshæren ved Leif Bønning Fra Platon til Kristus ved Berit Hune Vi skal desuden på en aftentur til Christians Kirken i Fredericia, og til foråret forventer vi at kunne fejre vort 30 års jubilæum. Svend Erik Roersen 3

4 Kirkens Teambuilding seminar Brædstrup Menighedsråd og ansatte har været på kursus i to dage på Sandbjerg Gods ved Sønderborg. Kurset var tilrettelagt af VIA-Horsens ved Paul Nielsen og havde til formål at bygge en team-spirit op til gavn for det fremtidige samarbejde. Foredragsholder og oplægsgiver var også domprovst ved Århus Domkirke P.H. Bartholin, som i mange år har arbejdet med at opbygge teams i Helsingør Stift, hvor han var provst indtil han i 2007 kom til Århus Stift. Om målet er nået er det for tidligt at dømme om, men samstemmende udtrykker alle deltagerne at inspirationen til samarbejdet har fået en fantastisk god indsprøjtning. Målet er, at bevare inspirationen og få den omsat i funktionelle strukturer til glæde og gavn for medarbejdere, menighedsråd og dermed først og sidst for sogn og folkekirke. Det vil vi arbejde på ufortrødent og med højt humør. Fra redaktøren En pragtfuld og varm sommer er henrunden. Alle vore læsere er forhåbentlig kommet godt i gang igen efter ferietiden, som jo bød på det bedste ferievejr i flere år. Kirkelivet i vore sogne kan nu komme i normal gænge med vor nye præst klar i sit embede, sådan at dagligdagen kan blive mindre stressende for vore præster. Samtidig har man i Brædstrup kirke fået organiststillingen besat, så nu er personalesituationen ved at lysne. Som læser af kirkebladet kan du glæde dig til at møde et kirkeblad med mange nye tiltag og forhåbentlig et læseværdigt indhold Finn Weel Jensen, redaktør 4

5 Cafe-eftermiddage på "Klippen" Så starter en ny sæson med cafe-eftermiddage. Vi glædede os utroligt meget over den store interesse, som man viste for vort initiativ sidste år. Særligt fortælle-eftermiddagene var overraskende velbesøgte, og vi følte virkeligt, at vi havde ramt ind i et behov for mange mennesker. Derimod var der ikke en tilsvarende interesse for de mindre strukturerede hygge-eftermiddage, og da vi samtidig rent faktisk var ved at drukne i vores succes, har vi derfor besluttet, at vi i efteråret nøjes med at holde café en gang månedligt den første torsdag i måneden. Efterårets program er helt på plads, og vi glæder os til at præsentere følgende: 3. september: Lilly Andersen fortæller om Tove Ditlevsen. Vi husker med stor glæde hendes levendegørelse af Selma Lagerløf, og dette bliver bestemt ikke mindre spændende. 1. oktober: Ingrid og Asger Amtoft fortæller om arbejdet som henholdsvis sygeplejerske og læge i Grønland. Det bliver interessant at høre om de helt anderledes vilkår, man må arbejde under i et så fremmedartet miljø. 5. november: Helle Richelieu fortæller om sit eventyrlige liv. Helle har bl.a. i en årrække boet i Afrika, og har altid kastet sig ud i mange forskelligartede gøremål. 3. december: Kis og Hans Holm: Om vores sangskat med udgangspunkt i den nye højskolesangbog. Vi er meget glade for, at Kis og Hans Holm, som er vant til helt andre honorarer, end de fattige flasker, vi er i stand til at tilbyde, vil bruge en eftermiddag hos os. Der kan ikke tænkes en mere fornem introduktion af vore ny-erhvervede højskolesangbøger end den, de vil kunne præstere. Og mon ikke, der også vil blive plads til lidt julehygge? Vi har set os nødsaget til at forhøje kaffeprisen til 30 kr., men håber, at det ikke vil gøre noget skår i glæden. På gensyn 3. september! Med venlig hilsen Cafe-udvalget: Bertha Poulsen, Birgit Skifter, Birthe Agerholm, Bodil Olesen og Inge Bjerg Alle Helgens Gudstjeneste hvor vi mindes, dem vi har mistet i årets løb for alle ældre medborgere Onsdag den 4. november kl i Brædstrup Kirke Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet til hyggeligt samvær i Sognehuset. Har du brug for hjælp for at komme til kirke så ring enten til: Kirkekontoret på tlf.nr eller Kirkebilen på tlf senest dagen før. På gensyn i kirke og sognehus Brædstrup Menighedsråd 5

6 Høstgudstjeneste i Tønning Kirke søndag d. 27. september kl. Alle er velkomne til at tage noget af årets høst med i kirke. Frugt, blomster, syltetøj, honning, boller, grønsager eller lignende. Høstofrene vil blive solgt i våbenhuset efter gudstjenesten. Høstgudstjeneste i Brædstrup Kirke søndag d. 4. oktober kl. med efterfølgende kirkefrokost i Sognehuset Alle er velkomne til at tage noget af årets høst med i kirke. Frugt, blomster, syltetøj, honning, boller, grønsager eller lignende. Det hele sælges ved auktionen efter høstgudstjenesten. Overskuddet fra salget går til SOS-børnebyerne og Hjertebørn i Indien Alle er velkomne Brædstrup menighedsråd Organist ved Brædstrup Kirke Langt om længe har vi nu også fået ansat en organist! Niels Jørgen Tranbjerg blev enstemmigt valgt af menighedsrådet og ansat pr. 1. juli i år i en 85% stilling. Stillingen er nedgraderet fra den tidligere 100% stilling efter forhandlinger med provst og Provstiudvalg. Hjertelig velkommen til arbejdet og samarbejdet ved Brædstrup kirke skal du være. Mange har allerede stiftet bekendtskab med Niels Jørgen Tranberg i forbindelse med gudstjenesterne og dette bekendtskab vil nu kunne udbygges fremover. Niels Jørgen Tranbjerg fungerede som leder af AOF-koret. Privat er Niels Jørgen gift med Sara Tranbjerg, som er vor kirkesanger. Vi byder velkommen til arbejdet ved Brædstrup kirke. Det er stadig organistens opgave at etablere et kirkekor, og vi håber, at det vil lykkes for Niels Jørgen at etablere koret, selv om det fremover skal fungere på frivillig basis. Vi ved at koret vil få en kompetent og dygtig leder, hvilket vi senest bemærkede ved friluftgudstjenesten, hvor 6

7 Salmemarathon! Så er det blevet tid at genoptage turen gennem salmebogen! Inden sommerferien fik vi lagt de første fire etaper bag os, men der er stadig salmer til mange flere gange! Ved denne maraton har man i modsætning til den normale lov til at hoppe af og på ved de enkelte etaper, så det er ikke for sent at komme og synge med! Det bliver igen hver torsdag aften kl. 19:30. I alle tre kirkers våbenhus ligger køreplaner over de følgende gange, med angivelse af emne og sted. Vi håber, at mange vil få lyst til at komme og lære salmebogen bedre at kende. Ruten er Brædstrup, Tønning & Træden kirker! Tiden: hver torsdag fra kl. 19:30 20:30! Arrangører: Marianne Nissen & Berit Hune organist sognepræst Brædstrup-Tønning-Træden pastorat Præstens Studiekreds "Usikre dybder" - Skjuler der sig noget hemmeligt bag menneskers gøren og laden? ved sognepræst Berit Hune Studiekredsen tænkes gennemført på 6 aftener: 21. oktober 11. november 2. december 20. januar 10. februar 3. marts hvor temaet behandles ud fra en fælles gennemgang af: Nattog til Lissabon af Pascal Mercier Lyrik og salmer kompendium udleveres Abraham skal ofre Isak Det gamle testamente 1. Mosebog kap. 22 Derudover vises filmen: The secret life of words af Isabel Coixet Vi begynder kl og slutter kl Alle aftnerne afholdes i Sognehuset, Kirkegade 11. Første aften er onsdag, d. 21. oktober Første aften oplæg ved sognepræsten. Alle er velkomne Tilmelding til sognepræsten nødvendig Berit Hune tlf

8 Gudstjenesteliste for Brædstrup og omegn September/Oktober/November 2009 Dag Brædstrup Tønning Træden Nim Underup Føvling 6. september 13. søndag efter trinitatis Luk. 10,23-37: Den barmhjertige samaritaner Konf. indskriv september 14. søndag efter trinitatis Luk. 17,11-19: Helbredelsen af ti spedalske Pia Skovmose 20. september 15. søndag efter trinitatis Matt. 6,24-34: Om bekymringer Høstgudstj Høstgudstj. 27. september 16. søndag efter trinitatis Luk. 7,11-17: Opvækkelsen af enkens søn i Nain Høstgudstj Høstgudstj. 30. september Ældregudstjeneste - Høst Kl Ældregudstj. 4. oktober 17. søndag efter trinitatis Luk. 14,1-11: Helbredelsen af manden med vand i kroppen og lignelsen om pladserne ved bordet Høstgudstj oktober 18. søndag efter trinitatis Matt. 22,34-46: Det største bud i loven Kl Familiegudstj. 18. oktober 19. søndag efter trinitatis Mark. 2,1-12: Helbredelsen af den lamme i Kapernaum oktober 20. søndag efter trinitatis Matt. 22,1-14: Lignelsen om kongesønnens bryllup 9.00 Pia Skovmose 1. november Alle helgens dag Matt. 5,1-12: Saligprisningerne Kl / Kl november Ældregudstjeneste Allehelgen Kl Ældregudstj. 8. november 22. søndag efter trinitatis Matt. 18,21-35: Lignelsen om den gældbundne tjener november 23. søndag efter trinitatis Matt. 22,15-22: Spørgsmålet om skat til kejseren 9.00 Lone Buhl 22. november Sidste søndag i kirkeåret Matt. 25,31-46: Verdensdommen Afslutning minikonf. 29. november 1. søndag i advent Luk. 4,16-30: Jesus i Nazarets synagoge Kl. 9:00 Kl. 10: december 2. søndag i advent Matt. 25, 1-13: Lignelsen om de ti brudepiger 9.00 Lone Buhl 8

9 Aktivitetskalender for Brædstrup, Tønning og Træden Tidspunkt: Aktivitet: Sted: Arrangør(er): SEPTEMBER Tirsdag Grill-aften Bøgebjergvej 7 KFUM & KFUK, Unge voksne Torsdag Cafeeftermiddag Klippen Cafe-udvalget Torsdag Salmemarathon Tønning Kirke Pastoratet Tirsdag Opstart Børnekor Brædstrup Sognehus Organist i Brædstrup Tirsdag Bibeltime v/henning Klit Klippen KFUM & KFUK, Unge voksne Torsdag IM s fødselsdag v/cristen P. Olesen Klippen IM Torsdag Salmemarathon Brædstrup Kirke Pastoratet Tirsdag Badeaften KFUM & KFUK, Unge voksne Torsdag Bibeltime Heb. Kap. 12 Klippen IM Torsdag Salmemarathon Brædstrup Kirke Pastoratet Lørdag Jubilæumsreception Lysstøberiet RING Danmission Torsdag Babysalmesang Brædstrup Kirke Brædstrup menighedsråd Torsdag Salmemarathon Træden Kirke Pastoratet Fredag Høstfest v/pastor Rikke Holm Klippen Klippen Søndag 27. Høstgudstjeneste Tønning Kirke TT menighedsråd Tirsdag Forberedelse af basar Klippen KFUM & KFUK, Unge voksne Onsdag Høstgudstjeneste for ældre Brædstrup Kirke Brædstrup menighedsråd OKTOBER Torsdag Babysalmesang Brædstrup Kirke Brædstrup menighedsråd Torsdag Cafeeftermiddag Klippen Cafe-udvalget Torsdag Salmemarathon Brædstrup Kirke Pastoratet Søndag 4. Høstgudstjeneste Brædstrup Kirke Brædstrup menighedsråd Tirsdag Laser-matic Klippen KFUM & KFUK, Unge voksne Torsdag Babysalmesang Brædstrup Kirke Brædstrup menighedsråd Tirsdag Forberedelse af basar Klippen KFUM & KFUK, Unge voksne Torsdag Ydre Missions aften Klippen IM Onsdag Præstens studiekreds Brædstrup Sognehus Berit Hune Torsdag Babysalmesang Brædstrup Kirke Brædstrup menighedsråd Torsdag Fællesaften v/berit Klippen IM Onsdag Korshærsfest Brædstrup Sognehus Kirkens Korshær Fredag Bazar Klippen KFUM & KFUK NOVEMBER Tirsdag Film-aften Klippen KFUM & KFUK, Unge voksne Onsdag Alle helgensgudstjeneste Brædstrup Kirke Brædstrup menighedsråd Torsdag Babysalmesang Brædstrup Kirke Brædstrup menighedsråd Torsdag Cafeeftermiddag Klippen Cafe-udvalget Fredag 6. Soldatervennefest 50 års jubilæum Klippen Soldatermissionen Tirsdag Film-debat Klippen KFUM & KFUK, Unge voksne Onsdag Præstens studiekreds Brædstrup Sognehus Berit Hune Torsdag Babysalmesang Brædstrup Kirke Brædstrup menighedsråd Torsdag Israelsmissionsaften v/kai Kjær Hansen Klippen IM Tirsdag Besøgsaften Klippen KFUM & KFUK, Unge voksne Torsdag KLF-møde v/jens Kr. Lynderup Klippen KLF Fredag Adventsfest v/tove Simonsen, Ikast Klippen IM / KFUM & KFUK DECEMBER Onsdag Præstens studiekreds Brædstrup Sognehus Berit Hune Torsdag Cafeeftermiddag Klippen Cafe-udvalget Blir' det mon jul i år? - Årets juleuge for sognets mindste holdes i Brædstrup Kirke og sognehus december samt i Træden Kirke og forsamlingshus (Se nærmere i dagspressen.) Man kan tilmelde sig allerede nu på kirkekontoret på tlf i den normale åbningstid eller ved henvendelse til sognepræsterne Anja og Berit Hune. 9

10 Døbte, viede og begravede april-juli 2009 Døbte i Brædstrup kirke : Cecilie Sederstrøm : Kajsa Kjær Gjessing : Liva Green Larsen : Nikolaj Bønnelykke Olsen Døde i sognet/begravet fra Brædstrup kirke Død den: : Lisette Nielsen Dal 36 år (Thorning kirke) : Karoline Rodsted Henriksen 88 år : Susanne Damgaard Ankersen 50 år : Grethe Dagny Jepsen 84 år (Vestre Kirkegård) : Knud Verner Jensen 78 år : Laurits Søren Laursen 83 år : Eva Helene Ludvigsen 80 år : Børge Sørensen 89 år (Træden kirke) : Anneliese Pedersen 71 år : Carsten Mørch Hansen 72 år : Claus Døssing Rasmussen 44 år : Ebbe Poul Kring 90 år : Anna Marie Højen Petersen 62 år : Kaj Kristensen 79 år Døbte i Træden kirke : Magnus Schmidt Andersen Døde i sognet/begravet fra Træden kirke Død den: : Kaj Thyregod Madsen 69 år Døbte i Tønning kirke : Anton Høj Elgaard : Sine Marie Bøjstrup Bach Døde i sognet/begravet fra Tønning kirke Død den: : Mattis Richard Licht 0 år Kommende etaper i salmemarathonen i Brædstrup-Tønning-Træden Pastorat 5. etape: Tidens fylde Torsdag, den 20. august i Brædstrup kirke kl etape: Jesu fødsel og Helligtrekonger Torsdag, den 27. august i Brædstrup kirke kl etape: Jesu liv Torsdag, den 3. september Tønning kirke kl etape: Jesus lidelse og død Torsdag, den 10. september i Brædstrup kirke kl etape: Kristi opstandelse Torsdag den 17. september i Brædstrup kirke kl. 19: etape: Kristi Himmelfart, Herredømme og komme Torsdag den 24. september i Træden kirke kl. 19: etape: Helligåndens komme og gerning Torsdag den 1. oktober i Brædstrup kirke kl. 19:30 10

11 Succes'en med babysalmesang..fortsætter i Brædstrup Kirke ved Tine Mynster Babysalmesang er for børn i alderen 0-12 måneder og deres forældre Vi mødes: den 24. september den 1. oktober den 8. oktober den 22. oktober den 5. november den 12. november Hver gang klokken i Brædstrup kirke. Hjertelig velkommen til alle babyer og deres forældre ønsker Brædstrup menighedsråd Høstgudstjeneste for alle ældre medborgere Onsdag den 30. september kl i Brædstrup kirke Efter Høstgudstjenesten inviterer menighedsrådet til hyggeligt samvær i Sognehuset. Har du brug for hjælp for at komme til kirke så ring enten til: Kirkekontoret på tlf.nr eller Kirkebilen på tlf senest dagen før. På gensyn i kirke og sognehus Brædstrup Menighedsråd Korshærsfest Onsdag den 28. oktober kl 19,30 i sognehuset Tidligere landssekretær Leif Bønning taler over emnet: Et menneskeliv i Korshæren, Guds Kærlighed provokerede mig Der er fælles kaffebord og lotteri. Aftenens overskud går til Kirkens Korshærs arbejde på landsplan. Det er Kirkens Korshærs sognekreds i Brædstrup, der indbyder. Deadline for næste kirkeblad er den 1. november 2009 Alt stof, der skal dække december 2009 samt januar og februar 2010 sendes til: Finn Weel Jensen, Lindealle 15, 8740 Brædstrup. Materialet modtages gerne elektronisk på diskette, CD-rom eller som til mailadressen: Tekst skal helst være uformateret. Kan leveres som en vedhæftet fil i formatet: *.rtf eller *.doc. Foto eller tegninger skal helst være i formatet *.jpg (eller evt. *.tif). 11

12 Præsentation af den nye sognepræst i Brædstrup-Tønning-Træden Søndag den 28. juni og søndag den 5. juli blev jeg indsat som sognepræst i Brædstrup-Tønning-Træden kirker. Kirkerne var flot pyntede, og vi havde nogle meget hyggelige timer sammen bagefter dels i Træden forsamlingshus og dels i Brædstrup sognehus. Mit navn er Anja. Jeg er 32 år, født og 12 opvokset i Nykøbing Mors, gift med Henrik der er ansat som IT projektleder i landsrådgivningen for kvæg i Skejby, og sammen har vi William på 4 år, der går i børnehave og Phillip på 2, der går i dagpleje. Vi bor i Trige, som ligger ca. 60 km fra kirkerne. Sandsynligheden for at vi vil overveje at flytte tættere på min arbejdsplads er derfor tilstede, men i første omgang handler det naturligvis om, at jeg får godt begyndt på mit nye arbejde. Jeg er uddannet fra Århus Universitet i august 2008 og Århus Pastoral Seminarium december Det er således mit første embede som præst, og jeg ser frem til de nye udfordringer og opgaver, der hører til præstegerningen. Jeg vil ikke komme med store programerklæringer for mit arbejde, for jeg tror, at arbejdet vil forme sig som et samspil med de mennesker, jeg møder. Særligt optaget er jeg dog af gudstjenesterne, både den almindelige kendte højmesse og de alternative varianter samt de kirkelige handlinger, altså dåb, bryllup og begravelser. Jeg har desuden beskæftiget mig en del med sjælesorg i løbet af min studietid, og jeg ser det som en vigtig del af mit arbejde som præst, at stå til rådighed for samtaler om liv og død, tro og tvivl, og andre forhold, der kan gøre livet svært. Stillingen som sognepræst i Brædstrup-Tønning-Træden pastorat lyder og virker allerede som et sted, hvor jeg vil føle mig rigtig godt til rette. At menighedsrådene i Brædstrup-Tønning-Træden også har ment, at de og sognene vil føle sig til rette med mig, er jeg glad for. Jeg vil bestræbe mig på at yde et kvalificeret bidrag til pastoratet. På gensyn! - Anja

13 Nyt fra kontaktpersonen Selvom det har været en dejlig sommer, som nok har kunnet kalde på trangen til driverlivet, så er det ikke det tiden er gået med for menighedsrådet og de ansatte ved vor kirke. I sommervarmen har vi forhandlet en ny lokalaftale hjem, som gælder til og med 31. december i år. Ifølge den nye lokalaftale er arbejdsopgaverne på kirkegården blevet skrevet ned i store træk, og forårets sparerunde er udmøntet i konkrete handlinger. Kirken har hidtil stillet sit personale til rådighed, når nogen fandt det nødvendigt. I kølvandet af besparelserne er det nu sådan, at kirkegårdens normale arbejdstid er blevet fastsat til at være: mandag til torsdag kl. 7:30 16:00 og fredag kl. 7:30 14:00 og indenfor disse tidsrum kan man fremover forvente, at begravelser og bisættelser skal være påbegyndt og afsluttet. Som besøgende på kirkegården vil man nok fremover også bemærke, at hækkene ikke klippes ligeså ofte som hidtil, idet timerne til hækklipperi er beskåret. Dog håber vi alle på, at hækkene omkring kirkegården og indenfor på gravstederne overordnet set, vil fremstå som hidtil: Velpasset og trimmet. Kirken betjenes ikke længere af fast personale ved alle søndagens tjenester. Det betyder, at man risikere at møde andre end Hans Ole Korsgaard og Eva Hagner i tjeneste som kirketjenere. Hans Ole og Eva har trofast sommeren igennem haft hver en søndagstjeneste. Eva holder med at arbejde på kirkegården den 31. august, og derfor holder hun også en pause i kirken. Tak skal der lyde til Eva for din aldrig svigtende imødekommenhed og din tjenstvillighed. Vi håber fra menighedsrådet, at vi snart må have dig igen blandt vore ansatte, da du er højt skattet både af kolleger, menighedsråd og af menigheden. Hans Ole vil vi heldigvis fortsat kunne møde både på kirkegården og i kirken, hvor han flittigt og omhyggeligt drager omsorg for mange opgaver. Tak for ordet. Berit Hune Kontaktperson for Brædstrup menighedsråd Danmissions Lysestøberi RING Lørdag, den 19. september 2009 er det nøjagtig 10 år siden, lysestøberiet RING blev indviet med stort fremmøde fra nær og fjern. Det har været 10 spændende år, hvor der er vist stor interesse fra alle sider. Jubilæet vil blive markeret med en reception samme dato kl i lysestøberiet hvor der bydes på et let traktement, rundvisning, hyggeligt samvær og løssalg. Alle er velkommen Med venlig hilsen fra medarbejderne i lysestøberiet. 13

14 Børneklub på Klippen Sidst i august starter KFUM og KFUK s børneklub op igen efter sommerferien. Denne gang dog i en lidt ændret form. Hidtil har der kun været en børneklub for alle børn fra 3 år og opefter. Når klubben starter op igen bliver det med en børneklub for de 3-5-årige og en juniorklub for de børn, som er startet i skole. Delingen af klubben sker, dels fordi der var mange børn i klubben, og dels for bedre at kunne tilpasse aktiviteterne til de forskellige aldersgrupper. Både børne- og juniorklubben mødes fortsat hver anden lørdag formiddag på Klippen. Hvert møde startes på samme måde; med sang, forfriskning og bibelhistorie. Herefter laves der aktiviteter, som passer til den bibelhistorie, der er blevet fortalt. I løbet af det sidste halve år har vi f.eks. leget stærk mand med Samson, lavet store pinsemalerier, lavet vores egne musikinstrumenter og givet koncert på dem, og lavet sværd og kæmpet som David. Aktiviteterne er meget forskellige og tilpasses gerne, så der er noget for enhver smag. Fremover vil børneklubben fortrinsvis arbejde med beretninger fra det gamle testamente, mens juniorklubben tager udgangspunkt i Jesu liv og de lignelser, han fortalte. Én gang om året holdes et forældrearrangement med spisning. Her optræder børnene og sørger også for mad og borddækning. Desuden optræder børneklubben gerne ved et par af de store fællesarrangementer på Klippen. Skulle nogen have lyst at prøve, hvordan det er at gå i børneklub, er man altid velkommen til at komme at besøge os. Nyt kor starter op i Brædstrup kirke! Har du lyst til at synge i børne- eller ungdomskor? så mød op i Brædstrup kirkes sognehus tirsdag d. 8 september kl til en informationsmøde. Både drenge og piger er velkomne, og ta' gerne jeres forældre med. Det eneste der kræves er at: - du går i 3 klasse eller derover - du har tid og lyst til at synge til nogle gudstjenester af og til og koncerter i løbet af året. I korene vil vi arbejde med at læse noder og rytmer, at bruge stemmen og at lære at synge sammen med andre, og så er det hele gratis! Korene vil blive ledet af Niels Jørgen Tranberg, der er uddannet musiklærer ved Det Jyske Musikkonservatorium med sang som hovedfag. Niels Jørgen arbejder til daglig bl.a. som organist ved Brædstrup kirke. Det er meningen at korene skal øve tirsdag eller onsdag eftermiddage i sognehuset. Håber at mange vil møde op, så vi igen kan få et kor i kirken. Tilmelding til info-møde og yderligere oplysninger hos: Niels Jørgen Tranberg Tlf /

15 Kirkelig vejviser BRÆDSTRUP SOGN Brædstrup Sogns Kirkekontor Præstesekretær Linda Vestergaard... Tlf Sognehuset, Kirkegade 11, 8740 Brædstrup Hjemmeside: Træffetid: Mandag:... Kl Onsdag:...Kl Fredag:... Kl Tirs- og torsdage: Henvendelse til sognepræsten Kirkebogsførende sognepræst Berit Hune... Tlf Ring Bakke 6, 8740 Brædstrup Sognepræst Anja...Tlf Kirkesanger Sara Tranbjerg...Tlf Organist Niels Jørgen Tranbjerg...Tlf Kirkegårdsleder Steven Jensen... Tlf Mobiltlf Kirkegade 13, 8740 Brædstrup Træffetid: Tirs- og torsdage kl Menighedsrådsformand Erik M. Skottenborg...Tlf Kirkeværge Martin Hansen... Tlf Kirketjener Vacant...Tlf Husvært i Sognehuset Marianne Borrisholt...Tlf Mobiltlf TØNNING OG TRÆDEN SOGNE Henvendelse til Brædstrup Kirkekontor eller kirkebogsførende sognepræst Berit Hune... Tlf Ring Bakke 6, 8740 Brædstrup Hjemmeside: Sognepræst Anja...Tlf Menighedsrådsformand Henning Kjempenes... Tlf Graver Knud Kristensen...Tlf Mobiltlf Kirkesanger Bjarne Bording... Tlf Organist Marianne Nissen...Tlf Kirkebil bestilles på tlf senest dagen før Gudstjenester på ældrecentrene Klovenhøj Flg. torsdage kl. 14:00: Søndergården Flg. fredage kl. 13:45: Vesterled Flg. onsdage kl. 14:00: Egebo Flg. tirsdage kl. 14:00: Kirsten Ældregudstjeneste i Brædstrup kirke Kirsten A Ældregudstjeneste i Brædstrup kirke Kirsten Berit Hune Berit Hune A Berit Hune Ældregudstjeneste i Brædstrup kirke Berit Hune Kirsten Ældregudstjeneste i Brædstrup kirke Berit Hune A Berit Hune Kirsten Berit Hune A Ældregudstjeneste i Brædstrup kirke Anja Berit Hune Ældregudstjeneste i Brædstrup kirke Anja A Kirsten Anja Ældregudstjeneste i Brædstrup kirke Anja Ældregudstjeneste i Brædstrup kirke Anja Alle efterlønnere, pensionister og pårørende er velkomne! OBS! Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester i Brædstrup Kirke. 15

16 På bagsiden... Det tager kun to generationer, så er slægtens overleverede kundskaber glemt. Sådan hørte jeg forleden en kok udtale sig i fjernsynet. Han henviste selvfølgelig til den madkultur, der var kommet så langt på afstand af farmors grydesteg, at de gamle hjemkundskaber for alvor var på vej i glemmebogen. Det samme tør vel siges om de gamle håndværk og det gamle bondesamfund, som vi er efterkommere af. Her ved indgangen til efteråret er det tid til at takke for årets høst af korn, frugt, bær, grøntsager og meget andet. Det er høst. Men mon vi ved det såvel på by som i land? I høstsangen over alle høstsange Nu er det længe siden formår Jeppe Aakjær med den dybeste nænsomhed at skildre både høstens højtid og høstens vemod. Og selvom den ikke taler direkte ind i byboerens egen erfaringsverden, så synes jeg helt ubesværet at man fornemmer det slid, de bekymringer, den ydmyghed og det fællesskab der var forbundet med høsten. Det var familiens overlevelse det handlede om. Hvordan man skulle komme igennem den lange, mørke vinter afhang af afgrøderne fra høsten. Det gør den ikke længere i dag. Landets økonomi afhænger af mange forskellige faktorer, og de fleste af os har erhverv, som ikke direkte har med landbruget at gøre. Vores eksistensgrundlag trues derfor ikke så direkte af hvorvidt regnen falder på de rigtige tidspunkter, eller om solen har modnet afgrøden nok - men Jeppe Aakjærs smukke vers formår alligevel at vække noget i os. Jeg tror, grunden er, at den har fat i noget helt universelt: Den peger på at vores lille liv, hænger sammen med det STORE liv. At vi på vores lille plet på jorden hænger sammen med hele universet, med kræfter vi ikke kan begribe, og ej heller har magt over. Og her er der altså en direkte forbindelse, mellem det bondesamfund der for godt 5000 år siden begyndte at spire frem på dansk jord og det moderne samfund i dag. Nok har man erstattet meget af landmandens arbejde med nye kraftfulde maskiner, og derved glemt det gamle håndværk og de ligeså gamle værktøjer, og nok har mange af os ikke de barndomserfaringer eller erindringer at hægte på ved, som Jeppe Aakjær havde, men konfronteres vi med jordens gaver, i mere åndelig forstand end blot i Brugsens frugt og grønt afdeling, så tror jeg på vi fornemmer en lille bid af naturens opretholdende magi. For den rører ligesom Bibelens overleverede materiale nemlig ved den grundkerne i mennesket, som vi ikke kan eller skal definere nærmere, - men som har den åbne himmel over sig. Anja Fødsler: Alle fødsler i Tønning, Træden & Brædstrup sogne skal anmeldes til kirkekontoret i Brædstrup. Anmeldelsen skal foretages senest 2 dage efter fødslen, og på den fødselsanmeldelse, som jordemoderen udleverer ved fødslen. Forældrenes dåbs- eller navneattest (For udlændinge: Arbejds- og opholdsattest) og Vielsesattest vedlægges. Dåb og navngivelse: Dåb i Tønning, Træden & Brædstrup sogne sker ved henvendelse til kirkekontoret i Brædstrup i god tid inden barnet fylder 6 måneder. Ved dåb opgives navn på barnet og navn samt adresse på mindst 3 og højst 5 faddere. Navngivelse skal finde sted senest 6 måneder efter fødslen. Navneændring: For Tønning, Træden & Brædstrup sogne skal henvendelse foretages til Brædstrup kirkekontor, eller på Kirkeministeriets hjemmeside: wwww.km.dk Vielse: I Tønning, Træden & Brædstrup sogne sker henvendelse på kirkekontoret i Brædstrup. Begravelse og bisættelse: For Tønning, Træden & Brædstrup sogne sker henvendelse til kirkekontoret i Brædstrup. Udenfor kirkekontorets åbningstid kan der rettes henvendelse til sognepræsten. Brædstrup kirke stilles vederlagsfrit til rådighed. Brædstrup Sognehus kan i perioder stå til rådighed for mindesammenkomster. Henvendelse herom sker til husvært Marianne Borrisholt, tlf Ind-/udmeldelse af Folkekirken: For Tønning, Træden & Brædstrup sogne kontaktes sognepræsten eller kirkekontoret i Brædstrup. Kirkebil: Til alle gudstjenester kan kirkebil bestilles på tlf senest dagen før. Grafisk Hus, tlf

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. September - November 2015 35. årgang nr. 3. Underup kirke. Nim kirke.

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. September - November 2015 35. årgang nr. 3. Underup kirke. Nim kirke. K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling September - November 2015 35. årgang nr. 3 Vikar for sognepræst Da biskop Kjeld Holm ikke kunne finde plads i sin kalender

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 28. årgang Nr. 2 Juni/Juli/August 2009 Nyt fra menighedsrådene Sommer - sol - strand Tœnd et lys i m rket Hvad skal jeg sige? Kontaktperson - hvad er det? Nyt pastorat Kirkebladet Brædstrup Tønning Træden

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD DAGSORDEN for møde i menighedsrådet tirsdag den 3. december 2013 kl. 19.30 i foredragssalen. Fraværende: Forhåndsafbud fra Jørgen Ingberg Henriksen 03.12.2013 13/14, 01. Init.: REFERAT: 1. Godkendelse

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Juni - August 2012 32. årgang nr. 2 Menighedsrådsvalg 2012 Pastoratet udgøres af tre sogne, nemlig Nim (hovedsogn), Underup

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november I dette nummer: Side 2 Gud du som lyset og dagen oplod, selv er du lysenes kilde Side 4 Nyt Fra Menighedsrådet Sensommerarrangement Side 5 Gadepræst

Læs mere

Fællesskabet er kirkens sande byggesten

Fællesskabet er kirkens sande byggesten Fællesskabet er kirkens sande byggesten Nr. 7 / August 2015 Vejviser Sognepræster Marianne Sørensen Mejrup Kirkevej 2 7500 Holstebro. Tlf. 40 46 35 13 marn@km.dk Marie Overlade Larsen Rydevej 7 7830 Vinderup

Læs mere

Agerskov & Branderup. December Januar Februar

Agerskov & Branderup. December Januar Februar KirkeBladet 1 Indhold Glade jul, stressede jul... 2 Ny organist... 3 Afrensning af gammel sten. 4 Høstgudstjeneste... 6 Gudstjenester... 8 2015 December Januar Februar Agerskov & Branderup 1 Kirkelig vejviser

Læs mere

IKAST august KIRKE 2010

IKAST august KIRKE 2010 IKAST KIRKE a u g u s t 2 0 1 0 v e d d u a t : K a l e n d e r Ved du? at man tidligere brugte Mikkelsdag d. 29.9. som markering og fejring af høsten. I dag har folkekirken ikke en officiel helligdag,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov De naive lever lykkeligere... NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT

kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov De naive lever lykkeligere... NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.02.2007:Dok. 02.2005 24/05/07 15:37 Side 1 De naive lever lykkeligere... Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.02.2007:Dok. 02.2005 24/05/07 15:37

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning)

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning) Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, tirsdag den 22. Nov. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Gunna Jørgensen., Michael R.R., Karin

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

KIRKEBLADET GRAVLEV STØVRING SØRUP. Ensomhed rammer ikke kun ældre mennesker. Læs mere i gymnasiepræstens artikel.

KIRKEBLADET GRAVLEV STØVRING SØRUP. Ensomhed rammer ikke kun ældre mennesker. Læs mere i gymnasiepræstens artikel. KIRKEBLADET GRAVLEV STØVRING SØRUP Ensomhed rammer ikke kun ældre mennesker. Læs mere i gymnasiepræstens artikel. WWW.BUDERUP-GRAVLEV.DK JUNI-JULI-AUGUST 2015 - NR. 3-48. ÅRG. For børn " KLIP UD! Babysalmesang

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 4 Årgang 2 September-december 2014 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: SN Om alle døre lukkes, hvor du vil spørge vej, om alle lys end slukkes, så tab dog modet ej! Kun ti og tål og bi!

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 29. årgang Nr. 2 august/september/oktober/november 2010 Nyt fra menighedsrådene Konfirmationerne i pastoratet Vi bygger fællesskaber Nyt fra kontaktpersonen Små betragtninger Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b.

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b. På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Per Rønager Bøjstrup, Minna Irene Siegumfeldt (gik under punkt 8), Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Nanette Zahrtmann (kom under punkt 2b), Jens Henrik

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Tjørring sogn Referat MR - møde d. 6. marts, 2014 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol Blad nr. 210-210 - Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 9. januar 2013 klokken 19.00 i Sognehuset. Tilstede: Bente Normann Rasmussen, Elsebeth Karlskov, Jan Weber, Thorkild Højvig, Erik Risager Thomsen,

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1 I Luthers fodspor Studierejse i dagene 10.-14.september 2012 I efteråret 2012 bliver

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST 2010 De uventede møder Ganske ofte er det de møder, som man umiddelbart ikke regner for noget, der bliver de afgørende i ens liv. Et særligt menneske på det rette

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere