UDELUKNING AF DANSKE EXPAT UNGE I DET DANSKE UDDANNELSESSYSTEM. Online spørgeskemaundersøgelse oktober-december 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDELUKNING AF DANSKE EXPAT UNGE I DET DANSKE UDDANNELSESSYSTEM. Online spørgeskemaundersøgelse oktober-december 2014."

Transkript

1 UDELUKNING AF DANSKE EXPAT UNGE I DET DANSKE UDDANNELSESSYSTEM Online spørgeskemaundersøgelse oktober-december 2014 Silke Pedersen

2 DET FORTABTE POTENTIALE

3 WHO WHAT HOW WHERE WHY ENGAGE Deltagere Problem- Omregning Studie- Eksempler Tiltag til områder Anerkendelse vejledning forbedring af Rådgivning situationen FAQs Contacts

4 Om mig og deltagerne i online spørgeskemaundersøgelsen Introduktion og hvorfor denne spørgeskemaundersøgelse. Denne sektion forklarer hvem der deltog i undersøgelsen.

5 The mission Offentliggørelse og forbedring af situationen for danske unge, der søger videregående uddannelse med en udenlandsk studentereksamen, især IB diplomaer Jeg har to voksne børn, der, pga. af min mands karriere udenfor Danmark, voksede op i fire forskellige lande og søgte universitetsuddannelser i Danmark med IB diploma. Silke Pedersen 5

6 Vores erfaringer Det kan gøres bedre Vi har oplevet dårlig rådgivning, forkert vejledning, afvisning og mangel på indsigt i hvad en IB diploma uddannelse indholder. Diskreditering af IB Diploma hele vejen igennem. Gennem sociale medier har jeg mødt flere ofre og denne spørgeskemaundersøgelse skal vise omfanget af problemerne og mulig løsninger Silke Pedersen 6 I

7 Det fortabte potentiale Danske unge med internationalt studentereksamen Det er i Danmark jeg gerne vil være og give tilbage til det samfund, der har givet mig så meget, men det er unægteligt lidt svært ikke at se rødt, når barrierne for at komme tilbage til Danmark er så store. Jeg føler mig ikke helt velkommen. 21år, IB Diploma USA Hvem deltog i undersøgelsen 78 deltagere i alderen år med IB diploma og studentereksamen fra 21 lande og 39 forskellige skoler Distribution af undersøgelsen Denne anonyme online spørgeskemaundersøgelse blev distribueret gennem sociale medier og med hjælp fra organisationerne Danes Worldwide og Danish Students Abroad (DSA) Resultat af undersøgelsen er præsenteret til: - Danske virksomheder der sender deres ansatte med familier til udlandet - Politikere fra samtlige partier, beslutningstagere i Folketinget - IBO i Schweiz - Medier Silke Pedersen 7

8 Problemområder De problemer studenter med IB diploma og udenlandsk studentereksamen har oplevet ved ansøgning om optag på en videregående uddannelse i Danmark

9 Overview Oftest nævnte problemer Studievejledning Omregning af IB points Anerkendelse af IB Kurser Supplering Silke Pedersen 9

10 Problemer Forhindringer Barrierer Hæmninger

11 Problemer Hvad skal forbedres? START Studie vejledning Universiteter skal give kompetent vejledning til ansøgere med udenlandsk eksamen Omregning af IB Points IB omregning skal ændres til en fair sammenligning med dansk skala I USA og UK er et IB Diploma en fordel, I DK er det en forhindring IB Kurser og anerkendelse Flere IB kurser skal godkendes ved ansøgning Niveau af IB kurser skal anerkendes ToK, CAS hours og Extended Essay skal anerkendes Ansøgning Ansøgning kan kun ske gennem kvote 2 Overhængende studiepladser bliver kun givet til kvote 1 ansøgere Supplering Pga. ignorering af IB Kurser og nedgradering er ansøger tvunget til supplerende kurser. Spild af tid, penge og ressourcer Resultat Disse barrierer holder danske unge med international opvækst væk fra Danmark! Danmark og den Danske Industri mister et stor potentiale FINISH I 2009 var der 604 ansøgere til en dansk videregående uddannelse med en IB-eksamen. Heraf var 372 studerende, der havde taget deres IB-eksamen i Danmark. Af de 604 ansøgere var der 389, der blev optaget, mens 215 blev afvist. Er der barrierer for ansøgere med en Interna2onal Baccalaureate (IB) ved optag på en videregående uddannelse i Danmark? Rapport udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe med repræsentanter fra Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet, Januar 2011 I december 2013 rapporterede avisen Information, at mere end hver tredje IB studerende blev afvist, når de søgte ind på et dansk universitet, mens det kun er tilfældet for hver femte STX elev. DSA kan derfor konkludere, at IB studerende fortsat bliver diskrimineret på baggrund af valget om at tage en international studentereksamen. DSA (Danish Students Abroad), brev 2l uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen, 12.Marts 2014 Silke Pedersen 11 I

12 Studievejledning Denne sektion handler om studievejledning for danske unge med IB diploma eller udenlandsk studentereksamen

13 Studievejledning For IB studenter og studenter med Udenlandsk studentereksamen Spørgeskemaundersøgelsen viser utvetydigt at studievejledningen i Danmark er mangelfuldt, oftest forkert og overhovedt ikke på niveauet med f.eks. universiteter i USA eller UK No one really knows anything concrete when it comes to the IB 20 år, IB DK Forfærdeligt - Blev først afvist da de sagde jeg ikke opfyldte kravene, efter 3 s frem og tilbage hvor jeg gang på gang blev bortvist, fik jeg dem til at indse at de havde begået en fejl, og jeg opfyldte alle kravene. 21 år, IB Singapore Dårlig vejledning med få og nærmest usynlige referencer til retningslinjer for danskere med udenlandsk/ international studentereksamen. 21 år, IB USA 17% af deltagerne fik god vejledning og var tilfredse Poor guidance and miscommunication 19 år, IB Bahrain Den var meget ærlig og bekræftede, at IB studenter er uretfærdigt behandlet af de danske videregående uddannelser. 23 år, IB Norge 47% af deltagerne klagede over dårlig vejledning af ringe kvalitet 9% af deltagerne fik ingen vejledning og hentede informationer selv 27% af detagerne var neutrale overfor vejledningen eller svarede ikke på spørgsmålet Silke Pedersen 13

14 Hvor ligger problemerne Denne sektion forklarer lidt mere i dybden hvilke problemer IB studenter oplever!"degradering af IB diploma!"ignorering af IB kurser!"diskriminering af udenlandsdanskere

15 IB Diploma Omregning og anerkendelse af kurser Eksempelvis at studenter med en IBeksamen taget i Danmark med et meget højt antal IB-point i særlig grad udvandrer. h#p://uvm.dk/~/media/ UVM/Filer/Udd/Videre/ PDF11/110121_rapport_IB.as hx Omregning Jeg fik 41 points på IB, og ville studere Business på Engelsk, men med den danske omregningsskala kunne jeg ikke engang komme ind på International Business på CBS 21 år, IB DK IB karaktergennemsnit er 29 points STX karaktergennemsnit i ,2 points 29 IB points bliver omregnet til kun 5,5 på den danske skala IB Kurser Adgang til BA programmer indenfor Samfundsfag og Humaniora kræver Kurser i Historie B, eller ID Historie B eller Samfundsfag B Social Science kurser i IB som f.eks. Psykologi, Philosofi, Antropologi, Geografi, Economics bliver ikke anerkendt, selv om ansøgeren f.eks. vil studere Anthropologi eller Psykologi og selv om ansoegeren tog kurset paa hoejeste niveau! Kurser level Math Studies i IB har samme syllabus som Matematik B i DK. Men Math Studies er kun anerkendt som Matematik C. Ansøger bliver tvunget til tage GSK i noget de har allerede lært. Dansk A Alle BA programmer på dansk kræver Dansk A. Udlandske ansøgere kan bevise deres danskkundskaber med en studieprøve Danske unge, med IB diplom eller studentereksamen fra udlandet skal tage et Danskkursus! Det er ikke tilladt for dem at bevise deres kundskaber i studieprøven Bonus A Ordning IB studerende må ikke bruge Bonus A ordning til forbedring af deres gennemsnit, selv om de har taget mindst tre højniveausfag. STX og andre studerende på ungdomsuddannelser kan, hvis de tager tre højniveausfag, gange deres gennemsnit med henholdsvis 1.03 og 1.06 igennem Bonus A- ordningen Jeg blev afvist pga manglende dansk-kundskaber selv om jeg har folkeskolens afgangsprøve, 8 års online undervisning kombineret med 3 ugers sommerskole i DK, opdraget i dansktalende hjem, 3 års erfaring som hjælpelærer på en dansk lørdagsskole for danske børn i vores område (Danish School of Washington) 19 år, US HS Dipl. + 4 AP Jeg søgte, men valgte så at tage til USA for min bachelor istedet. 21 år, IB Swaziland Silke Pedersen 15

16 Testimonials Om fremtiden i Danmark I hope I can. At this point I'm trying everything to find a way to make it work in Denmark, but if it doesn't, then I will have to search for a spot somewhere else. I will only waste so much of my own time applying to a country that obviously doesn't want me 18 aar, IB Bahrain Hmm, jeg kommer aldrig til at uddanne mig i DK. Efter jeg valgte IB'en har DK gjort det umuligt for mig at læse derhjemme, også efter udenlandsk BA uddannelse. Jeg håber på at skulle arbejde i DK engang. 23 aar, IB Norge Den er ikke prangende. Det er svært at opnå anerkendelse for IB, og den degradering af ellers globaliserede unge der kommer ud, bliver ikke udnyttet på hverken arbejdsmarkedet eller i det videregående uddannelsessystem. 21 aar, IB Silke Pedersen 16

17 Det kan kun blive bedre FAQ s Løsningsforslag Kontakt

18 FAQs I December 2014 har 2627 skoler i over 140 lande Ilbudt IB diplom programmet I 2014 fik 532 danske studenter et IB diplom The InternaIonal Baccalaureate (IB) er grundlagt af United NaIons Educated Service and Culture OrganizaIon (UNESCO), the 20th Century Fund, og Ford FoundaIon i 1968 IB is well known to us as excellent preparaion. Success in an IB programme correlates well with success at Harvard. We are pleased to the see the credenial of the IB Diploma Programme on the transcript. Marilyn McGrath Lewis,Former Director of Admissions, Harvard University Over 800 universiteter i United States alene anerkender IB Diploma som et mark of academic excellence blandt Universiteterne er Brown, Columbia, Cornell, Carleton, Macalester, the University of Minnesota, John Hopkins, Howard, MIT, Princeton, Stanford, Anoka- Ramsey Community College, Bethel, Augsburg, St. Thomas, Gustavus Adolphus, og mange flere. Kun 0,25% af IB studenter på verdensplan opnår det maksimale resultat af 45 points Beståelsesprocenten for IB elever i 2013 var 79%, mens flere end 95% af danske STX elever bestod deres studentereksamen Det har ellers været det dominerende synspunkt, fordi unge optaget via kvote2 ikke er blevet anset for at være lige sa studieegnede, som unge optaget via kvote 1. DEA, Notat % af STX elever i 2013 fik et gennemsnit pa 10 eller derover, mens kun 10,82 % af hele verdens IB studerende opnåede den Ilsvarende karakter pa 39 points eller derover I perioden 2005 Il 2010 blev 75 pct. af alle nye universitetsbachelorstuderende optaget via kvote 1, mens knap 8 pct. fik adgang via kvote 2 Danmark har tegnet Bologna deklarationen I 1999 og senest Bucharest Communique I 2012 og bl.a. erklæret: Fair academic and professional recogniion, including recogniion of non- formal and informal learning, is at the core of the EHEA Silke Pedersen 18

19 Løsninger Alle vil udvikling ingen vil forandring Søren Kierkegaard Ansøgning Rapport tværministeriel arbejdsgruppe UVM fra Citat: "Der skal foretages en omregning af disse eksamener (IB) til en dansk optagelseskvotient og ske en vurdering af fagniveauer. Herunder skal ansøgeren orienteres om eventuelle behov for supplering i fag, så denne kan nå det inden studiestart. Det er desværre sjældent tilfældet. Flere deltagere har oplevet afvisning uden orientering om nødvendige supplerende kurser. Universiteterne skulle forpligtes til professionel rådgivning IB Kurser Anerkendelse af flere IB kurser er nødvendig. Det kan ikke være rigtigt at antallet af anerkendte samfundsfag i DK er så begrænset. Kurser level Åbenbart mener man at en Higher Level kurs i IB svarer til en kursus på A niveau i Danmark. Man skulle tage i betragtning at Higher Level kurser i IB er eventuelt mere rigoros og krævende. En reevaluering af kursus niveauer er nødvendigt Samtlige IB kurser er på mindst B niveau, ingen kurser skulle evalueres lavere Kommunikati on Informationer fra UVM om f.eks. omregning af IB points er kun på dansk. Når man gerne vil tiltrække flere internationale kloge hoveder skulle informationer for ansøgere med international baggrund være på engelsk og let tilgængelig. Anerkendelse IB studenter får ingen anerkendelse i Danmark for deres min. 150 timer i Creativity, Action, Service. Timer de studerende har arbejdet ved siden af deres studentereksamen. Deres Theory of Knowledge undervisning bliver fuldstændigt ignoreret. Omregning af IB points til den danske skala er stadigvæk skæv og nedgraderer deres resultater ekstremt. Mit ønske er at IB konverteringen skal omregnes og godkende at de elever som er med i IB programmet har knoklet på et niveau højre en det normale. IB er en tidelig start på universitetet så det at vi bliver sammenlignet med det normal gymnasieniveau er ikke, i mine øjne, helt okay. Selvfølgelig er der ikke noget i vejen med det danske gymnasium men i IB bliver vi udfordret og skubbet så langt ud til kanten at det nogle gang er svært at Silke Pedersen 19 finde tilbage. At vi ikke bliver belønnet for denne indsats når vi endelig vender hjem gør det meget svært at se hvorfor man nu skulle læse videre i Danmark, når andre steder giver IB elever ros. Det handler ikke om at være bedre end andre... det handler om at blive anerkendt for sit mod. At melde sig til IB kræver en hel del. Det er kun naturligt at som elev man ønsker at føle at ens slid har været det hele værd. Sådan føles det ikke nu, selv som en der sidder midt i sit sidste IB år. 18 år, IB Qatar

20 Testimonials flere kommentarer fra deltager 22 år, IB Australia I would suggest that you spread awareness of international programs, such as the IB, to universities so that have a deeper level of awareness. I would like to see more information being spread out to international schools where most Danish expat students are. It could help Danish expat students a lot. Especially knowing that there are English options for them, if for instance they believe their Danish is not up to par. I did not think I could ever go back to Denmark to study because my Danish had deteriorated rapidly from spending most of my life outside of Denmark. Had it not been for my mother finding a course taught in English then I would have gone to the UK instead. 18 år, IB DK Denmark needs to stop underestimating the IB. My grades are good enough to study Anthropology at Oxford, but not good enough to study at KU and Aarhus University. Please do something about it, whoever is reading this. I m a top student, but I have little to no chance of getting into an Anthropology course in Denmark. 23 år, IB Canada IB'en skal ligestilles med den danske STX. Det er ikke svære end det! 41 år, IB Austria The problem is not the IB. The problem is that the Danish expat students are not considered as "real Danes", but also not as foreign students. With a foreign passport they would have more assitance and acceptance. Ideally, regardless of nationality, the admission criteria for students should be the same. Differentiation between Danish IB students and international IB students should not be made. 22 år, IB UK/ Wales Ændre omregningsskalaen, have et studievejledersystem for alle der lander i Danmark med en int. studentereksamen. Jeg kunne ikke få hjælp til min ansøgning i Danmark, men i England og USA var der masser af hjælp at hente. Jeg blev afvist på baggrund af min karakterer. International Business krævede 45 ud af 45 point, pga. omregningen fra IB-karakter til Dansk gymnasium karakter. 19 år, IB Singapore Silke Pedersen 20

21 Tusind tak til alle der deltog i undersøgelsen. Jeg håber vi kan udrette noget og forbedre situationen for alle de mange danske unge med en udenlandsk studentereksamen. Tak for Danish Students Abroad og Danes Worldwide der hjælp med dele af undersøgelsen ude i verden. I er to fantastiske organisationer. Jeres hjælp for Expat-Danskere er uvurderlig værdifuld! Og selvfølgelig tak til alle de dejlige kvinder i FB gruppen Danske Kvinder i Udlandet. Her får man altid et hav af informationer fra samtlige verdenshjoerner https://www.facebook.com/groups/danskekvinderiudlandet/ Silke Silke Pedersen 21

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Fejlagtig omregning af karakterer skaber problemer for studerende

Fejlagtig omregning af karakterer skaber problemer for studerende Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 79 Offentligt December 2015 Fejlagtig omregning af karakterer skaber problemer for studerende International Baccalaureate, bedre kendt blot som

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget d. 9. februar

Foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget d. 9. februar Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 101 Offentligt Foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget d. 9. februar Formand for IB- foreningen Momme Mailund Hvad er IB? IB-uddannelsen

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Den gode ansøgning. Tests, references, and essays

Den gode ansøgning. Tests, references, and essays Den gode ansøgning Tests, references, and essays Agenda Overordnede deadlines Selve ansøgningen UCAS og Common Application Personal statement og essays Tests SAT, TSA og TOEFL Referencer og anbefalinger

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room Appendix 14 Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting Sketch of the room Date, time, place and class: Generel observations 1. Shared understandings (meaning, knowledge)

Læs mere

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 Aarhus i vækst - Internationalisering Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 1 Program for temadrøftelsen Temaet Internationalisering har afsæt i drøftelserne i Internationaliseringsudvalget samt endvidere

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Can you help me, please? Do you speak English? snakker du _[language]_? At spørge

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Can you help me, please? At spørge efter hjælp Do you speak English? At spørge efter om en person snakker engelsk Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Do you speak _[language]_? At

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Nordic Study Abroad Conference

Nordic Study Abroad Conference Nordic Study Abroad Conference En introduktion og beskrivelse Hvem er vi? + En non-profit organisation Nordic Study Abroad Conference (NSAC) er et non-profit studenternetværk, som sigter efter at hjælpe

Læs mere

Cultural Family Network

Cultural Family Network Fremsynede danske virksomheder investerer i strategisk fastholdelse Har din virksomhed en fastholdelsesstrategi og et fastholdelsesbudget? Cultural Family Network Det koster en halv million kroner at ansætte

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I...

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Brahes Bibliothek I Odense (Danish Edition) By Kongelige

Læs mere

DAGSORDEN FOR I AFTEN

DAGSORDEN FOR I AFTEN DAGSORDEN FOR I AFTEN Velkommen og præsentation Hvordan ser 10. klasse ud i dag Præsentation af VG10E Spørgsmål til panelet Hvad tænker I umiddelbart? Kaffepause Videre information og valgprocedure Tak

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Generelt om faget: (Eventuelle kommentarer til højre) - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum?

Generelt om faget: (Eventuelle kommentarer til højre) - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum? - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum? Meget Godt Godt % 6 t 3% 2 Dårligt % Meget Dårligt % % 25% 5% 5% % - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum? it is

Læs mere

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen.

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. 1. spot I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. Jeg har lige sagt op. You quit, Dude? What are you gonna

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

VIA Film & Transmedia VIA UNIVERSITY COLLEGE

VIA Film & Transmedia VIA UNIVERSITY COLLEGE VIA Film & Transmedia VIA UNIVERSITY COLLEGE 1. Kort om studiet 2. Opbygning (inkl. praktik, udvekslingsmuligheder) 3. Undervisningsform 4. Erhvervsliv og beliggenhed 5. Studenterproduktioner 6. Optagelseskriterier

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

Temaopgave - Den keltiske tiger

Temaopgave - Den keltiske tiger Temaopgave - Den keltiske tiger Navne: Rami Kaddoura Safa Sarac Jens Nielsen Klasse: 2.4 Fag: Dansk, Engelsk, IT og Teknologi Vejleder: Grete Holm, Birgitte Madsen, Karl Bjarnason, Arne Wamsler Skole:

Læs mere

Studenterhus Aarhus. National rollemodel for modtagelse og fastholdelse af internationale studerende og internationalisering af de danske ;-)

Studenterhus Aarhus. National rollemodel for modtagelse og fastholdelse af internationale studerende og internationalisering af de danske ;-) Studenterhus Aarhus National rollemodel for modtagelse og fastholdelse af internationale studerende og internationalisering af de danske ;-) Hvad er Studenterhus Aarhus? Forening for ALLE studerende i

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

The EAL Jobportal. How to get started

The EAL Jobportal. How to get started The EAL Jobportal How to get started Be prepared Before you start You need to know the ID of your Uni login (WAYF login) You need a browser like Firefox, Safari, Google Chrome (or IE 9 or higher) You need

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 249 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 8. januar 2009 Kontor: Det Internationale Kontor

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Danish-Danish

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Danish-Danish Best Wishes : Marriage Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. a Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Hvordan ændrer man kulturen så grupper kan lære af fejl?

Hvordan ændrer man kulturen så grupper kan lære af fejl? Hvordan ændrer man kulturen så grupper kan lære af fejl? Oplæg på Nationalt Øvelsesseminar Dalum Landbrugsskole 11. maj 2011 Anders Ramian Trillingsgaard cand.psych.,aut.,ph.d. Tlf: 28637929 at@u-k.dk

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere