UDELUKNING AF DANSKE EXPAT UNGE I DET DANSKE UDDANNELSESSYSTEM. Online spørgeskemaundersøgelse oktober-december 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDELUKNING AF DANSKE EXPAT UNGE I DET DANSKE UDDANNELSESSYSTEM. Online spørgeskemaundersøgelse oktober-december 2014."

Transkript

1 UDELUKNING AF DANSKE EXPAT UNGE I DET DANSKE UDDANNELSESSYSTEM Online spørgeskemaundersøgelse oktober-december 2014 Silke Pedersen

2 DET FORTABTE POTENTIALE

3 WHO WHAT HOW WHERE WHY ENGAGE Deltagere Problem- Omregning Studie- Eksempler Tiltag til områder Anerkendelse vejledning forbedring af Rådgivning situationen FAQs Contacts

4 Om mig og deltagerne i online spørgeskemaundersøgelsen Introduktion og hvorfor denne spørgeskemaundersøgelse. Denne sektion forklarer hvem der deltog i undersøgelsen.

5 The mission Offentliggørelse og forbedring af situationen for danske unge, der søger videregående uddannelse med en udenlandsk studentereksamen, især IB diplomaer Jeg har to voksne børn, der, pga. af min mands karriere udenfor Danmark, voksede op i fire forskellige lande og søgte universitetsuddannelser i Danmark med IB diploma. Silke Pedersen 5

6 Vores erfaringer Det kan gøres bedre Vi har oplevet dårlig rådgivning, forkert vejledning, afvisning og mangel på indsigt i hvad en IB diploma uddannelse indholder. Diskreditering af IB Diploma hele vejen igennem. Gennem sociale medier har jeg mødt flere ofre og denne spørgeskemaundersøgelse skal vise omfanget af problemerne og mulig løsninger Silke Pedersen 6 I

7 Det fortabte potentiale Danske unge med internationalt studentereksamen Det er i Danmark jeg gerne vil være og give tilbage til det samfund, der har givet mig så meget, men det er unægteligt lidt svært ikke at se rødt, når barrierne for at komme tilbage til Danmark er så store. Jeg føler mig ikke helt velkommen. 21år, IB Diploma USA Hvem deltog i undersøgelsen 78 deltagere i alderen år med IB diploma og studentereksamen fra 21 lande og 39 forskellige skoler Distribution af undersøgelsen Denne anonyme online spørgeskemaundersøgelse blev distribueret gennem sociale medier og med hjælp fra organisationerne Danes Worldwide og Danish Students Abroad (DSA) Resultat af undersøgelsen er præsenteret til: - Danske virksomheder der sender deres ansatte med familier til udlandet - Politikere fra samtlige partier, beslutningstagere i Folketinget - IBO i Schweiz - Medier Silke Pedersen 7

8 Problemområder De problemer studenter med IB diploma og udenlandsk studentereksamen har oplevet ved ansøgning om optag på en videregående uddannelse i Danmark

9 Overview Oftest nævnte problemer Studievejledning Omregning af IB points Anerkendelse af IB Kurser Supplering Silke Pedersen 9

10 Problemer Forhindringer Barrierer Hæmninger

11 Problemer Hvad skal forbedres? START Studie vejledning Universiteter skal give kompetent vejledning til ansøgere med udenlandsk eksamen Omregning af IB Points IB omregning skal ændres til en fair sammenligning med dansk skala I USA og UK er et IB Diploma en fordel, I DK er det en forhindring IB Kurser og anerkendelse Flere IB kurser skal godkendes ved ansøgning Niveau af IB kurser skal anerkendes ToK, CAS hours og Extended Essay skal anerkendes Ansøgning Ansøgning kan kun ske gennem kvote 2 Overhængende studiepladser bliver kun givet til kvote 1 ansøgere Supplering Pga. ignorering af IB Kurser og nedgradering er ansøger tvunget til supplerende kurser. Spild af tid, penge og ressourcer Resultat Disse barrierer holder danske unge med international opvækst væk fra Danmark! Danmark og den Danske Industri mister et stor potentiale FINISH I 2009 var der 604 ansøgere til en dansk videregående uddannelse med en IB-eksamen. Heraf var 372 studerende, der havde taget deres IB-eksamen i Danmark. Af de 604 ansøgere var der 389, der blev optaget, mens 215 blev afvist. Er der barrierer for ansøgere med en Interna2onal Baccalaureate (IB) ved optag på en videregående uddannelse i Danmark? Rapport udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe med repræsentanter fra Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet, Januar 2011 I december 2013 rapporterede avisen Information, at mere end hver tredje IB studerende blev afvist, når de søgte ind på et dansk universitet, mens det kun er tilfældet for hver femte STX elev. DSA kan derfor konkludere, at IB studerende fortsat bliver diskrimineret på baggrund af valget om at tage en international studentereksamen. DSA (Danish Students Abroad), brev 2l uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen, 12.Marts 2014 Silke Pedersen 11 I

12 Studievejledning Denne sektion handler om studievejledning for danske unge med IB diploma eller udenlandsk studentereksamen

13 Studievejledning For IB studenter og studenter med Udenlandsk studentereksamen Spørgeskemaundersøgelsen viser utvetydigt at studievejledningen i Danmark er mangelfuldt, oftest forkert og overhovedt ikke på niveauet med f.eks. universiteter i USA eller UK No one really knows anything concrete when it comes to the IB 20 år, IB DK Forfærdeligt - Blev først afvist da de sagde jeg ikke opfyldte kravene, efter 3 s frem og tilbage hvor jeg gang på gang blev bortvist, fik jeg dem til at indse at de havde begået en fejl, og jeg opfyldte alle kravene. 21 år, IB Singapore Dårlig vejledning med få og nærmest usynlige referencer til retningslinjer for danskere med udenlandsk/ international studentereksamen. 21 år, IB USA 17% af deltagerne fik god vejledning og var tilfredse Poor guidance and miscommunication 19 år, IB Bahrain Den var meget ærlig og bekræftede, at IB studenter er uretfærdigt behandlet af de danske videregående uddannelser. 23 år, IB Norge 47% af deltagerne klagede over dårlig vejledning af ringe kvalitet 9% af deltagerne fik ingen vejledning og hentede informationer selv 27% af detagerne var neutrale overfor vejledningen eller svarede ikke på spørgsmålet Silke Pedersen 13

14 Hvor ligger problemerne Denne sektion forklarer lidt mere i dybden hvilke problemer IB studenter oplever!"degradering af IB diploma!"ignorering af IB kurser!"diskriminering af udenlandsdanskere

15 IB Diploma Omregning og anerkendelse af kurser Eksempelvis at studenter med en IBeksamen taget i Danmark med et meget højt antal IB-point i særlig grad udvandrer. h#p://uvm.dk/~/media/ UVM/Filer/Udd/Videre/ PDF11/110121_rapport_IB.as hx Omregning Jeg fik 41 points på IB, og ville studere Business på Engelsk, men med den danske omregningsskala kunne jeg ikke engang komme ind på International Business på CBS 21 år, IB DK IB karaktergennemsnit er 29 points STX karaktergennemsnit i ,2 points 29 IB points bliver omregnet til kun 5,5 på den danske skala IB Kurser Adgang til BA programmer indenfor Samfundsfag og Humaniora kræver Kurser i Historie B, eller ID Historie B eller Samfundsfag B Social Science kurser i IB som f.eks. Psykologi, Philosofi, Antropologi, Geografi, Economics bliver ikke anerkendt, selv om ansøgeren f.eks. vil studere Anthropologi eller Psykologi og selv om ansoegeren tog kurset paa hoejeste niveau! Kurser level Math Studies i IB har samme syllabus som Matematik B i DK. Men Math Studies er kun anerkendt som Matematik C. Ansøger bliver tvunget til tage GSK i noget de har allerede lært. Dansk A Alle BA programmer på dansk kræver Dansk A. Udlandske ansøgere kan bevise deres danskkundskaber med en studieprøve Danske unge, med IB diplom eller studentereksamen fra udlandet skal tage et Danskkursus! Det er ikke tilladt for dem at bevise deres kundskaber i studieprøven Bonus A Ordning IB studerende må ikke bruge Bonus A ordning til forbedring af deres gennemsnit, selv om de har taget mindst tre højniveausfag. STX og andre studerende på ungdomsuddannelser kan, hvis de tager tre højniveausfag, gange deres gennemsnit med henholdsvis 1.03 og 1.06 igennem Bonus A- ordningen Jeg blev afvist pga manglende dansk-kundskaber selv om jeg har folkeskolens afgangsprøve, 8 års online undervisning kombineret med 3 ugers sommerskole i DK, opdraget i dansktalende hjem, 3 års erfaring som hjælpelærer på en dansk lørdagsskole for danske børn i vores område (Danish School of Washington) 19 år, US HS Dipl. + 4 AP Jeg søgte, men valgte så at tage til USA for min bachelor istedet. 21 år, IB Swaziland Silke Pedersen 15

16 Testimonials Om fremtiden i Danmark I hope I can. At this point I'm trying everything to find a way to make it work in Denmark, but if it doesn't, then I will have to search for a spot somewhere else. I will only waste so much of my own time applying to a country that obviously doesn't want me 18 aar, IB Bahrain Hmm, jeg kommer aldrig til at uddanne mig i DK. Efter jeg valgte IB'en har DK gjort det umuligt for mig at læse derhjemme, også efter udenlandsk BA uddannelse. Jeg håber på at skulle arbejde i DK engang. 23 aar, IB Norge Den er ikke prangende. Det er svært at opnå anerkendelse for IB, og den degradering af ellers globaliserede unge der kommer ud, bliver ikke udnyttet på hverken arbejdsmarkedet eller i det videregående uddannelsessystem. 21 aar, IB Silke Pedersen 16

17 Det kan kun blive bedre FAQ s Løsningsforslag Kontakt

18 FAQs I December 2014 har 2627 skoler i over 140 lande Ilbudt IB diplom programmet I 2014 fik 532 danske studenter et IB diplom The InternaIonal Baccalaureate (IB) er grundlagt af United NaIons Educated Service and Culture OrganizaIon (UNESCO), the 20th Century Fund, og Ford FoundaIon i 1968 IB is well known to us as excellent preparaion. Success in an IB programme correlates well with success at Harvard. We are pleased to the see the credenial of the IB Diploma Programme on the transcript. Marilyn McGrath Lewis,Former Director of Admissions, Harvard University Over 800 universiteter i United States alene anerkender IB Diploma som et mark of academic excellence blandt Universiteterne er Brown, Columbia, Cornell, Carleton, Macalester, the University of Minnesota, John Hopkins, Howard, MIT, Princeton, Stanford, Anoka- Ramsey Community College, Bethel, Augsburg, St. Thomas, Gustavus Adolphus, og mange flere. Kun 0,25% af IB studenter på verdensplan opnår det maksimale resultat af 45 points Beståelsesprocenten for IB elever i 2013 var 79%, mens flere end 95% af danske STX elever bestod deres studentereksamen Det har ellers været det dominerende synspunkt, fordi unge optaget via kvote2 ikke er blevet anset for at være lige sa studieegnede, som unge optaget via kvote 1. DEA, Notat % af STX elever i 2013 fik et gennemsnit pa 10 eller derover, mens kun 10,82 % af hele verdens IB studerende opnåede den Ilsvarende karakter pa 39 points eller derover I perioden 2005 Il 2010 blev 75 pct. af alle nye universitetsbachelorstuderende optaget via kvote 1, mens knap 8 pct. fik adgang via kvote 2 Danmark har tegnet Bologna deklarationen I 1999 og senest Bucharest Communique I 2012 og bl.a. erklæret: Fair academic and professional recogniion, including recogniion of non- formal and informal learning, is at the core of the EHEA Silke Pedersen 18

19 Løsninger Alle vil udvikling ingen vil forandring Søren Kierkegaard Ansøgning Rapport tværministeriel arbejdsgruppe UVM fra Citat: "Der skal foretages en omregning af disse eksamener (IB) til en dansk optagelseskvotient og ske en vurdering af fagniveauer. Herunder skal ansøgeren orienteres om eventuelle behov for supplering i fag, så denne kan nå det inden studiestart. Det er desværre sjældent tilfældet. Flere deltagere har oplevet afvisning uden orientering om nødvendige supplerende kurser. Universiteterne skulle forpligtes til professionel rådgivning IB Kurser Anerkendelse af flere IB kurser er nødvendig. Det kan ikke være rigtigt at antallet af anerkendte samfundsfag i DK er så begrænset. Kurser level Åbenbart mener man at en Higher Level kurs i IB svarer til en kursus på A niveau i Danmark. Man skulle tage i betragtning at Higher Level kurser i IB er eventuelt mere rigoros og krævende. En reevaluering af kursus niveauer er nødvendigt Samtlige IB kurser er på mindst B niveau, ingen kurser skulle evalueres lavere Kommunikati on Informationer fra UVM om f.eks. omregning af IB points er kun på dansk. Når man gerne vil tiltrække flere internationale kloge hoveder skulle informationer for ansøgere med international baggrund være på engelsk og let tilgængelig. Anerkendelse IB studenter får ingen anerkendelse i Danmark for deres min. 150 timer i Creativity, Action, Service. Timer de studerende har arbejdet ved siden af deres studentereksamen. Deres Theory of Knowledge undervisning bliver fuldstændigt ignoreret. Omregning af IB points til den danske skala er stadigvæk skæv og nedgraderer deres resultater ekstremt. Mit ønske er at IB konverteringen skal omregnes og godkende at de elever som er med i IB programmet har knoklet på et niveau højre en det normale. IB er en tidelig start på universitetet så det at vi bliver sammenlignet med det normal gymnasieniveau er ikke, i mine øjne, helt okay. Selvfølgelig er der ikke noget i vejen med det danske gymnasium men i IB bliver vi udfordret og skubbet så langt ud til kanten at det nogle gang er svært at Silke Pedersen 19 finde tilbage. At vi ikke bliver belønnet for denne indsats når vi endelig vender hjem gør det meget svært at se hvorfor man nu skulle læse videre i Danmark, når andre steder giver IB elever ros. Det handler ikke om at være bedre end andre... det handler om at blive anerkendt for sit mod. At melde sig til IB kræver en hel del. Det er kun naturligt at som elev man ønsker at føle at ens slid har været det hele værd. Sådan føles det ikke nu, selv som en der sidder midt i sit sidste IB år. 18 år, IB Qatar

20 Testimonials flere kommentarer fra deltager 22 år, IB Australia I would suggest that you spread awareness of international programs, such as the IB, to universities so that have a deeper level of awareness. I would like to see more information being spread out to international schools where most Danish expat students are. It could help Danish expat students a lot. Especially knowing that there are English options for them, if for instance they believe their Danish is not up to par. I did not think I could ever go back to Denmark to study because my Danish had deteriorated rapidly from spending most of my life outside of Denmark. Had it not been for my mother finding a course taught in English then I would have gone to the UK instead. 18 år, IB DK Denmark needs to stop underestimating the IB. My grades are good enough to study Anthropology at Oxford, but not good enough to study at KU and Aarhus University. Please do something about it, whoever is reading this. I m a top student, but I have little to no chance of getting into an Anthropology course in Denmark. 23 år, IB Canada IB'en skal ligestilles med den danske STX. Det er ikke svære end det! 41 år, IB Austria The problem is not the IB. The problem is that the Danish expat students are not considered as "real Danes", but also not as foreign students. With a foreign passport they would have more assitance and acceptance. Ideally, regardless of nationality, the admission criteria for students should be the same. Differentiation between Danish IB students and international IB students should not be made. 22 år, IB UK/ Wales Ændre omregningsskalaen, have et studievejledersystem for alle der lander i Danmark med en int. studentereksamen. Jeg kunne ikke få hjælp til min ansøgning i Danmark, men i England og USA var der masser af hjælp at hente. Jeg blev afvist på baggrund af min karakterer. International Business krævede 45 ud af 45 point, pga. omregningen fra IB-karakter til Dansk gymnasium karakter. 19 år, IB Singapore Silke Pedersen 20

21 Tusind tak til alle der deltog i undersøgelsen. Jeg håber vi kan udrette noget og forbedre situationen for alle de mange danske unge med en udenlandsk studentereksamen. Tak for Danish Students Abroad og Danes Worldwide der hjælp med dele af undersøgelsen ude i verden. I er to fantastiske organisationer. Jeres hjælp for Expat-Danskere er uvurderlig værdifuld! Og selvfølgelig tak til alle de dejlige kvinder i FB gruppen Danske Kvinder i Udlandet. Her får man altid et hav af informationer fra samtlige verdenshjoerner https://www.facebook.com/groups/danskekvinderiudlandet/ Silke Silke Pedersen 21

Internationale studerendes karriereplaner

Internationale studerendes karriereplaner April 2013 Internationale studerendes karriereplaner DAMVAD for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, Aarhus Universitet og VIA University College.

Læs mere

TALENT. Den globale forbindelse

TALENT. Den globale forbindelse TALENT Den globale forbindelse Udarbejdet af: Research Manager, Peter Munkholm Nielsen 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1 RESUMÉ... 3 2 INDLEDNING... 3 3 MANGEL PÅ TALENT... 4 3.1 Men kan Danmark præstere

Læs mere

Er der barrierer for ansøgere med en International Baccalaureate (IB) ved optag på en videregående uddannelse i Danmark?

Er der barrierer for ansøgere med en International Baccalaureate (IB) ved optag på en videregående uddannelse i Danmark? Er der barrierer for ansøgere med en International Baccalaureate (IB) ved optag på en videregående uddannelse i Danmark? Rapport udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe med repræsentanter fra Undervisningsministeriet

Læs mere

STUDY ABROAD. Overseas Exchange Places 2015/16

STUDY ABROAD. Overseas Exchange Places 2015/16 STUDY ABROAD Overseas Exchange Places 2015/16 Application deadline 1 November 2014 1 Indholdsfortegnelse / Contents: Generel information /General information Generelt om udlandsophold... 3 General information

Læs mere

Evighedsstudenter søges. Vinder. af artikelkonkurrencen. Forskningen i højsædet 11. Poker forbudt på universitetet 5 21.05.07

Evighedsstudenter søges. Vinder. af artikelkonkurrencen. Forskningen i højsædet 11. Poker forbudt på universitetet 5 21.05.07 Forskningen i højsædet 11 Vinder af artikelkonkurrencen 10 Poker forbudt på universitetet 5 10 21.05.07 Modelfoto: Jakob Mark Evighedsstudenter søges Universiteterne i Danmark kæmper en hård kamp for at

Læs mere

IDA Medlemsbarometer. IDA Medlemsbarometer, 13. runde, juli 2013

IDA Medlemsbarometer. IDA Medlemsbarometer, 13. runde, juli 2013 IDA Medlemsbarometer IDA Medlemsbarometer, 13. runde, juli 2013 Juli 2013 Kommentarer fra IDA Medlemsbarometer, juli 2013 2 IDA Medlemsbarometer Tabel 1. Kommentarer Kommentarer "Ingeniøren" kunne godt

Læs mere

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen Cand.merc. Management Accounting & Control Department of Business Studies Kandidatafhandling Forfatter: Katrine Sand Enevoldsen Vejleder: Hanne Nørreklit Management systemet til forbedring af kvaliteten

Læs mere

Ifølge brugerne selv

Ifølge brugerne selv STOFINDTAGELSESRUMMET Ifølge brugerne selv Den første brugertilfredshedsundersøgelse i forhold til Københavns Stofindtagelsesrum Pauline Hagensen 2013 [ H A L M T O R V E T 9 D, K B H. V ] Indhold 1. Baggrund...

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet November-tema: I et i JCI I dette nummer: Formandens ord Referat havnerundfart, studenterkørsel og stegt flæsk Tema: I et i JCI Interview m Robbert van Waart, JCI VP 2012, Kim Roijakkers,

Læs mere

- Evaluering - Københavns Værtsprogram Projektperiode aug. 2011- dec. 2012

- Evaluering - Københavns Værtsprogram Projektperiode aug. 2011- dec. 2012 - Evaluering - Københavns Værtsprogram Projektperiode aug. 2011- dec. 2012 Indhold Sammenfatning s.1 Resultater s.1 Organisering og strukturering s.2 Projektbeskrivelse s.3 Baggrund s.3 Formål s.4 Projektperiode

Læs mere

Velkommen til VUF! Uddannelsesprogram 2014 2015

Velkommen til VUF! Uddannelsesprogram 2014 2015 Velkommen til VUF! Uddannelsesprogram 2014 2015 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2014-2015 Indhold HF- og STX-enkeltfag 8 En hel HF-eksamen 14 HF-pakker 18 Fagpakker

Læs mere

Hjælp til at forme karrieren

Hjælp til at forme karrieren Timeansatte i klemme AU afviser millionkrav Akkreditering Vi er tvunget til at arbejde gratis i perioder, fastslår historikeren Per Vingaard Klüver fra Aarhus Universitet. Han er ekstern lektor og en af

Læs mere

INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal

INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal ÅRSSKRIFT 2013 1 INDHOLD UDGIVER: SKALs Efterskole v/ Sven Primdal REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring Søren O. Bertelsen Sven Primdal GRAFISK PRODUKTION: Marginal Reklamebureau a/s www.marginal.dk Efterskolerne

Læs mere

APPENDIKS. Indholdsfortegnelse. Roskilde Universitet Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse. 1 af 100

APPENDIKS. Indholdsfortegnelse. Roskilde Universitet Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse. 1 af 100 APPENDIKS Indholdsfortegnelse 1. Resume... 2 2. Abstract... 2 3. Det transskriberede informerende interview... 4 3.1. Bilag 1 - Interview med Gitte... 4 4. Bilag 2 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

POLIT EN #4 - december 2003

POLIT EN #4 - december 2003 POLIT EN #4 - december 2003 indhold Polit en udgives af en uafhængig redaktion med støtte fra Økonomisk Studienævn. Indlæg til bladet modtages gerne pr. e-mail eller på diskette. Redaktionen forbeholder

Læs mere

NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER

NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER 1 Rapporten er udarbejdet af Sofie Skovdal Mouritzen og Anika Liversage fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i samarbejde med Statsbiblioteket;

Læs mere

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD Efter- og videreuddannelse ved Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences 2 Hvorfor efter- og videreuddannelse? Hvorfor efterog videreuddannelse? Der

Læs mere

Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet

Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet Resume Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet OM UNDERSØGELSEN Analysen følger uddannelsesadfærden i perioden fra 2000 til 2010

Læs mere

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen Management 04-06-2013 Kristian Madsen Titelblad Forfatter: Kristian Madsen (A10060) Titel: Forandringsledelse Uddannelse: Maskinmester Uddannelsessted: Aarhus Maskinmesterskole Vejleder: Niels Ole Birkelund

Læs mere

Learning seriously affects your brain

Learning seriously affects your brain STUDIEGUIDEN 2012 AAU-CPH.DK Learning seriously affects your brain www.aau.dk STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 1 INDHOLD 3. VELKOMMEN 4. STUDIEFORMEN 5. SØJLERNE PÅ AAU-CPH VELKOMMEN TIL

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2014 Ågård Efterskole

ÅRSSKRIFT 2014 Ågård Efterskole ÅRSSKRIFT 2014 Ågård Efterskole INDHOLD ÅRSSKRIFT 2014 Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Ågård Efterskole Kirsten Storgaard & Ole Sørensen Ågård Efterskole Kirkebakken 13 Ågård 6040 Egtved

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Foto: Mikkel Østergaard AmirS VEJ SOM FRIVILLIG En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Muligheder og barrierer i europæisk kontekst 2013 Røde Kors

Læs mere

Synopsis - E-concept 1. semester

Synopsis - E-concept 1. semester Synopsis - E-concept 1. semester ws Morten Broesby-Olsen Vejledere Kirsten Kasch - kika@eal.dk Erik Østergaard - eoe@eal.dk Afleveringsdato: 02. januar 2013 Antal tegn: 7.197 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Peter Damlund Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet Juni 2010 for Direktoratet for

Læs mere

REGISTRATORUNDERSØGELSE NOVEMBER 2012 TABELRAPPORT BILAG B

REGISTRATORUNDERSØGELSE NOVEMBER 2012 TABELRAPPORT BILAG B Til DK Hostmaster Dokumenttype Tabelrapport Dato December 2012 REGISTRATORUNDERSØGELSE NOVEMBER 2012 TABELRAPPORT BILAG B INDHOLD 1. Metode 3 2. Svarprocent 3 3. Frekvenser 4 3.1 Baggrund 4 3.2 Tilfredshed

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Fokus: JCI International I dette nummer: Formandens ord Referat afdelingsaften Invitation til afdelingsaften JCI Int. fra spæd idé til etableret afdeling JCI Int. my experience as project leader Being

Læs mere

Videospil folkebiblioteket. fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj. Bacheloropgave. 24-05-2012 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Videospil folkebiblioteket. fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj. Bacheloropgave. 24-05-2012 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Videospil folkebiblioteket fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

En sammenlignende analyse af SØGNING VIA NAVIGATIONSSØGNING/BROWSING OG SØGEMASKINER. på hjemmesider

En sammenlignende analyse af SØGNING VIA NAVIGATIONSSØGNING/BROWSING OG SØGEMASKINER. på hjemmesider En sammenlignende analyse af SØGNING VIA NAVIGATIONSSØGNING/BROWSING OG SØGEMASKINER på hjemmesider Hans Andersen, Masteruddannelsen, Afgangsprojekt, marts 2010 1 Indhold Indhold... 2 1 Abstact... 3 2

Læs mere