Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 08-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Arne Ebsen, Asger Bjerre, Hans Erik Jørgensen, Karen Strandhave, Mie Bendrup

2 Socialudvalget, onsdag den 08-august-2001 Indholdsfortegnelse 71. Lukket sag: Personsag - socialrådgiver Anne Findsen Lukket sag: Personsag - socialrådgiver Anne Findsen Kurser, møder, konferencer og lign Fleksjob Salg af byggegrund på Bromarksvej Bevilling af kr. til nyt tag Støtte til frivillige sociale organisationer, foreninger og lign. i h.t. servicelovens Regelsanering - Underhåndsbud, indbudt og offentlig licitation Lukket sag: Ollerup Plejehjem Tandlægeordning for børn og unge under 18 år Forslag til budget 2002, samt overslag for årene 2003 til 2005 for det sociale og sundhedsmæssige område - hovedkonto Gensidig orientering Bilagsliste...i

3 Socialudvalget, onsdag den 08-august-2001 Side Lukket sag: Personsag - socialrådgiver Anne Findsen 72. Lukket sag: Personsag - socialrådgiver Anne Findsen 73. Kurser, møder, konferencer og lign. J.nr.: A00 Sagsid.: Initialer: flk Åben sag 1. Askov Højskole indbyder til konference "Rummelighed kræver stærke fællesskaber" den 6. og 7. september Tilmelding senest den 24. august Konferencegebyr 1.650,- kr. incl. overnatning. 2. Institut for Serviceudvikling indbyder til konferencer vedr. "Kontraktstyring på daginstitutionsområdet, samt på ældreområdet" henholdsvis den 5. og 6. september 2001, på Hotel H. C. Andersen, Odense. Tilmelding senest mandag den 13. august Pris kr. - eksl. Moms - for hver af konferenserne. Der ydes 25% i rabat ved tilmelding til begge konferencer. 3. Hans Knudsens Institut indbyder til temadag onsdag den 12. september 2001 "Det rummelige arbejdsmarked - hvor er der plads til psykisk syge? Tilmelding senest den 20. august Temadagen er sponseret af Sahva Fonden. Max. 2 personer fra hver kommune.

4 Socialudvalget, onsdag den 08-august-2001 Side Fleksjob J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: flk Åben sag Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen søger om overførsel af budgetbeløb fra førtidspensions-/sygedagpengeområdet til kontoen for etablering af fleksjob på kommunale arbejdspladser. Der ansøges om, at få overført udgifter svarende til 4 fuldtids fleksjob. For resten af regnskabsåret 2001 drejer det sig om kr. For 2002 og fremover svarer det til kr. Egebjerg Kommune har pr. 1. juli 2001 oprettet følgende fleksjob: 1. Private arbejdsgivere 21 fleksjob 2. Statslige arbejdspladser 3-3. Amtskommunale arbejdspladser 2-4. Kommunale arbejdspladser 12 - I alt 38 fleksjob Regeringen udmeldte for et par år siden at deres mål var, at der skulle etableres fleksjob på landsplan. Egebjerg Kommunes andel heraf svarer til 36 fleksjob. Egebjerg Kommunes målopfyldelse pr. 1. juli 2001 er således på 105,56 %. Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen har et meget positivt samarbejde med de lokale arbejdsgivere, især de private arbejdsgivere har været posistve vedr. oprettelse af fleksjob. Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen forventer, at der også fremover vil være et godt samarbejde med de lokale private arbejdsgivere, således at de vil være muligt at etablere endnu flere jobs på særlige vilkår. Men for at gøre viften af tilbud så bred som muligt er der også behov for at kunne tilbyde kommunale fleksjob. Fleksjob oprettes til personer som har en varig begrænsning i arbejdsevnen og som ikke kan fastholdes i beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Desuden skal muligheden for revalidering til beskæftigelse på normale vilkår være udtømte. Oprettelse af fleksjob anvendes af Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen som en aktiv indsats, således at så få personer som muligt henvises til passiv forsørgelse, f.eks tilkendelse af førtidspension. Pr. 1. juli 2001 er der ændret lovgivning på området, som bl.a. viser sig i en ændring af arbejdsgivernes lønrefusion:

5 Socialudvalget, onsdag den 08-august-2001 Side 62 For private arbejdsgivere betyder ændringen, at man skal medfinansierer 35 % af lønnen. Tidligere var der 100% lønrefusion til fleksjob. For kommunale arbejdspladser vil der fremover være en medfinansiering af lønnen svarende til 67 ½ % mod tidligere 50 %. Overførte midler svarende til 4 kommunale fleksjob vil indgå i en central pulje på kontoen for fleksjob. Midlerne vil i takt med, at der oprettes nye kommunale fleksjob, teknisk blive omplaceret til de institutioners lønkonto, hvor fleksjobbene etableres. 75. Salg af byggegrund på Bromarksvej J.nr.: S29 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Ved godkendelse af lokalplan for Ollerup Bytorv mm. blev det muligt at frasælge en grund ved Bromarksvej. Grunden er på 1215 m 2. Den er samvurderet med Bulderby og der er ikke en selvstændig værdi for grund med byggeret. Nabogrundene er vurderet til 120 kr. pr. m 2. Grunden bruges i dag af Bulderby til legeplads, og Beredskabsstyrelsen har en sirene stående på arealet. Brugen blev godkendt at Økonomiudvalget i Indtil da lå den ubenyttet hen. Tidligere var det en legeplads for kvarterets børn. Ved godkendelse af lokalplanen blev det drøftet om grunden skulle frasælges, men der blev ikke truffet afgørelse og muligheden er derfor i lokalplanen. Muligheden blev også nævnt i forbindelse med finansieringsforslag for Øster Skerningevej og Egensevej, men igen blev der ikke truffet beslutning. Ved disse behandlinger var der forbehold fra socialudvalget og personalet i Bulderby spurgte også bekymret til hvad der skulle ske. Vejprojektet bliver sat i gang efter sommerferien, og derfor er det vigtigt at vide om evt. salg af en grund skal indgå. En indtægt kunne forbedre vejadgangen og parkeringsforholdene. I samme forbindelse skal det nævnes at Bulderby får mulighed for at få et areal tillagt når Egensevej bliver flyttet. Arealet er ca. 400 m 2. Indstilling: Sagen sendes til udtalelse i Socialudvalget og i Bulderby Økonomiudvalgets beslutning den Fraværende: Orla Hansen Økonomiudvalget er positiv over for et salg af grunden. I forbindelse med vejprojektet får Bulderby tillagt 400 m2. Sagen sendes til udtalelse i Socialudvalget og

6 Socialudvalget, onsdag den 08-august-2001 Side 63 Bulderby med anmodning om eventuelle kommentarer til Økonomiudvalget inden udgangen af august måned Bevilling af kr. til nyt tag J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: ped Åben sag Socialudvalget bevilgede på møde den kr. fra fællespuljen til Børnehuset Søvang til udskiftning af taget på institutionen. I forbindelse med ansøgningen fra Søvang er der desværre sket en misforståelse, idet det materiale som blev forelagt for Socialudvalget ikke indeholdt samtlige udgifter i forbindelse med udskiftningen af taget. Der var ikke taget højde for udgifter til udskiftning af stern + følgearbejde. Søvangs leder Hanne Wahl gør opmærksom på, at de samlede udgifter vil beløbe sig til kr., og ønsker derfor en drøftelse med Socialudvalget om finansiering af de resterende kr. Bilag: Brev fra Søvang ang. tag (24845) 77. Støtte til frivillige sociale organisationer, foreninger og lign. i h.t. servicelovens 115 J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: flk Åben sag På socialudvalgsmødet den 28. marts 2001 behandlede udvalget ansøgninger fra diverse organisationer og foreninger. Efter dette tidspunkt har Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen modtaget følgende ansøgninger:

7 Socialudvalget, onsdag den 08-august-2001 Side 64 Ansøgninger fra organisationer og foreninger hjemmehørende i Egebjerg Kommune: 1. En gruppe dagplejere i Kirkeby søger om kr. til legepladsen "Wembley" i Kirkeby. Beløbet skal bruges til læhegn, små borde, bænke, vippe og kasse med lås til sandlegetøj. 2. Egebjerg Ældreidræt søger om tilskud til indkøb af båndafspiller med regulerbar hastighed kr. 3. Egebjerg Telefonkæde søger om tilskud på kr. Ansøgninger fra organisationer og foreninger som ikke er hjemmehørende i Egebjerg Kommune: 1. Kofoed Skole - Støttekredsen søger om tilskud til Kofoeds Skoles arbejde. 2. Offer Rådgivninger i Svendborg Politikreds søger om tilskud til rådgivningens daglige drift kr. 3. Livs Linien som arbejder med forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg - ansøger om tilskud sit arbejde. 78. Regelsanering - Underhåndsbud, indbudt og offentlig licitation J.nr.: P22 Sagsid.: Initialer: Åben sag Direktionen har som del af den iværksatte regelsanering udarbejdet udkast til ajourførte Regler for underhåndsbud, indbudt og offentlig licitation i forbindelse med bygningsvedligeholdelse og anlægsarbejder. Indkøbsregler er tidligere godkendt af kommunalbestyrelsen i møde den Udkastet fastholder nuværende politik i forhold til lokale håndværkere og håndværkere i området Gudme, Svendborg og Egebjerg. Beløbsgrænserne er hævet og lokale håndværkeres mulighed for deltagelse med underentrepriser ved brug af hovedentrepriser er beskrevet. Indstilling:

8 Socialudvalget, onsdag den 08-august-2001 Side 65 Det indstilles at fagudvalgene høres forud for indstilling til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen../. Vedlagt: - Udkast af Nugældende retningslinier. - Økonomiudvalgets beslutning den Fraværende: Orla Hansen Fremsendes til fagudvalgene med anbefaling. Høringssvar tilbagesendes Økonomiudvalget inden udgangen af august /. Vedlagt: - Udkast af Nugældende retningslinier Kulturudvalgets beslutning den Der indhentes kommentarer fra skolerne, bibliotek og musikskolen. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Fraværende: Mogens Johansen, Rita Pedersen Udvalget kan tilslutte sig økonomiudvalgets oplæg. 79. Lukket sag: Ollerup Plejehjem 80. Tandlægeordning for børn og unge under 18 år. J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: flk Åben sag Kommunens tandlægekonsulent Jørgen Bergmann har udarbejdet rapport for tandsundheden hos børn i Egebjerg Kommune i år Af rapporten fremgår det bl.a.:

9 Socialudvalget, onsdag den 08-august-2001 Side 66 Egebjerg Kommunes tandpleje er organiseret som praksistandpleje, hvilket vil sige, at børn og unge under 18 år behandles og får forebyggende ydelser hos privatpraktiserende tandlæger. Kommunen har ikke noget generelt profylakseprogram. Tandlægekonsulentens rapport bygger på data fra OCR-blanketter. (OCR = Optical Character Recognition), der registrerer tandstatus hos børn, på baggrund af de blanketter tandlægerne hver år indsender for 5, 7, 12 og 15 år. Ud af de 455 børn der er omfattet af indberetningspligten, er de 333 blevet OCRregistreret i år 2000, hvilket svarer til 73,2 %. Resultater i 2000: Sammenlignings med lands- og amtstal: Alder 5 år 7 år 12 år 15 år Egebjerg Kom. 1,6 3,1 2,7 2,5 Klinikkom. 1,6 3,6 3,2 3,3 Praksiskom. 1,7 3,5 3,3 3,9 Fyns Amt 1,7 4,0 3,2 3,3 Tallene i ovennævnte tabel angiver antal cariespåvirkede tandflader pr. barn for mælketænder + blivende tænder. Som det ses, er tandsundheden god i Egebjerg Kommune for alle fire årgange, når der sammenlignes med landsgennemsnit og amtsgennemsnittet. Udviklingen i Egebjerg Kommune over tid: Alder 5 år 7 år 12 år 15 år Egebjerg ,1 3,7 4,2 4,5 Egebjerg ,0 3,8 3,3 3,6 Egebjerg ,8 2,8 2,6 3,6 Egebjerg ,6 3,1 2,7 2,5 Tallene i ovennævnte tabel viser udviklingen i cariesbilledet over tid. Som det ses er cariesbilledet forværret for de 5 årige og forbedret for de andre 3 år gange fra 1997 til Konklusion på rapporten: Tandsundheden er god i Egebjerg Kommune, når der sammenlignes med resten af landet og med Fyns Amt som helhed. På grund af kommunens ret lille børnetal kan enkelte børn med meget dårlige tænder påvirke statistikken. Set over tid er tandsundheden i bedring for de større børn, men i forværring for de mindste. Kommunens sundhedsplejersker, dagplejere og pædagoger samt de behandlende tandlæger bør være meget opmærksomme på at søge forværringen hos de mindste standset!

10 Socialudvalget, onsdag den 08-august-2001 Side 67 Ved at indføre et generelt profylakseprogram med tandsundhedsundervisning på skoler og i daginstitutioner ville man nok kunne forvente en yderligere forbedring af tandsundheden på 5-10 % (skønnet ud fra sammenligning med tre andre fynske landkommun er, som har sådan et program). Bilag: Tandsundheden hos børn i Egebjerg Kommune (20860). 81. Forslag til budget 2002, samt overslag for årene 2003 til 2005 for det sociale og sundhedsmæssige område - hovedkonto 05 J.nr.:.Ø02 Sagsid.: Initialer: FLK Åben sag På det sociale og sundhedsmæssige område hovedkonto 05 er der udarbejdet basisbudget i henhold til de retningslinier økonomiudvalget har udmeldt. Basisbudget Kort gennemgang af basisbudget for 2002, herunder en gennemgang af afvigelser. Vedlagt rapport, samt bemærkninger til afvigelser. Hjemmeplejen - 5/+5 % beskrivelse Demensenhed i område Nord Ansættelse af fysioterapeut Nye el-senge til kommunens plejehjem Loftlifte til plejehjemmene Nyt genvindingsanlæg i køkkenet på Stenstrup Plejehjem Renovering af elevator på Stenstrup Plejehjem Børn og Unge -5/+5 % beskrivelse Børnepasning Anbringelser børn og unge Sundhedspleje Familiekonsulent

11 Socialudvalget, onsdag den 08-august-2001 Side 68 Social og arbejdsmarked -5/+5 % beskrivelse Fleksjob Handicap og psykiatri -5/+5 % beskrivelse./. bilag vedr. Hjemmeplejens budgetønsker, samt bilag vedr. samtlige fagområder beskrivelser af 5/+5% beskrivelser. Socialudvalgets beslutning den Det tilrettede materiale indgår i kommunalbestyrelsens temadage i Lunde den 9. og 10. august Socialudvalget drøfter budget på mødet den 8. august Gensidig orientering J.nr.: A00 Sagsid.: Initialer: flk Åben sag Orientering om aktuelle emner på Socialudvalgets fagområde:

12 Socialudvalget, onsdag den 08-august-2001 Side i Bilagsliste 76. Bevilling af kr. til nyt tag 1. Brev fra Søvang ang. tag 80. Tandlægeordning for børn og unge under 18 år. 1. Tandsundheden hos børn i Egebjerg Kommune

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 23. maj 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne Ebsen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Onsdag den 15-maj-2002 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 07-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 19-december-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 16-maj-2001 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 20.04.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 10. februar 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Deltagere: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen, Hanne Staff, Mogens Johansen, Torben Nielsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Medhat Khattab

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 09-oktober-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00. Ændret til kl. 19.15. Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45. Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere