Egebjerg Kommune. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Referat"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen, Hanne Staff, Mogens Johansen, Torben Nielsen, Steen Gundertofte, Vibeke Rindom, Ove Engstrøm, Karen Strandhave, Birger Jensen, Torben Frost, Finn Olsen, Christian Ulrich, Jane Kierans, Niels Rasmussen, Asger Bjerre Fraværende: Afbud: Torben Frost Kommunalbestyrelsen referat pressen m.m. SEKRETÆRENS INITIALER

2 Mie Bendrup Mødedeltagernes Underskrift Orla Hansen Arne Ebsen Mogens Johansen Steen Gundertofte Ove Engstrøm Birger Jensen Finn Olsen Jane Kierans Hanne Staff Torben Nielsen Vibeke Rindom Karen Strandhave Torben Frost Christian Ulrich Niels Rasmussen Asger Bjerre Kommunalbestyrelsen referat pressen m.m. SEKRETÆRENS INITIALER

3 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 55. Godkendelse af dagsorden Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen Revision Ligningsplan for perioden Anlægsbevilling - Til- og ombygning af Børnehuset Søvang Anlægsbevilling til ombygning af Stenstrup Plejehjem - servicedel samt salg af bodelen Anlægsbevilling til ombygning/tilbygning, Stenstrup Plejehjem bodel samt køb af bodelen Anlægsbevilling - jordkøb Kommunegaranti - konvertering af lån Naturturisme I/S - forslag om ændring af interessentskabskontrakt Egebjergordningen Spørgetid 17

4 Side: Godkendelse af dagsorden Sagsid: Sagsansvarlig: bip i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 56. Skolebestyrelsen Sagsid: 04/7573 Sagsansvarlig: ELH

5 Side: 2 Lars Banke anmoder om at udtræde af skolebestyrelsen på Vester Skerninge skole, da hans børn ikke længere går på skolen. Notat: Vester Skerninge skole har afholdt suppleringsvalg den 31. maj 2005, hvorefter Johan Silberbauer, Birkeshøj 3, Ulbølle er valgt som 1. suppleant. ( ligger i sagen: Ansøgning om udtræden fra Lars Banke - dok. 9791) i Kommunalbestyrelsen den Godkendt, at Johan Silberbauer indtræder i skolebestyrelsen i stedet for Lars Banke.

6 Side: Skolebestyrelsen Sagsid: 04/7573 Sagsansvarlig: bip Cathri Jepsen anmoder om at udtræde af skolebestyrelsen på Bymarkskolen pr , da hun på det tidspunkt ikke længere har børn gående på Bymarkskolen. Notat: Suppleant Per Stavnsbjerg Svendborgvej 98 Ollerup. ( ligger i sagen: Anmodning om udtræden fra Cathri Jepsen - dok ) i Kommunalbestyrelsen den Godkendt, at Per Stavnsbjerg indtræder i skolebestyrelsen i stedet for Cathri Jepsen.

7 Side: Revision Sagsid: 04/2604 Sagsansvarlig: bip Kommunernes Revision fremsender beretning nr. 12 vedr. "Åbningsbalancen pr. 01. januar 2004" Revisionens bemærkninger: Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Kommunalbestyrelsen har i henhold til styrelseslovens 42b modtaget beretning pr. mail den revisionsberetning nr dok ID i Økonomiudvalg den Indstilles til godkendelse.

8 Side: 5 i Kommunalbestyrelsen den Godkendt Åben: Beretning nr. 12 Åbningsbalance pr revisionsberetning fra Kommunernes Revision 59. Ligningsplan for perioden Sagsid: 05/1647 Sagsansvarlig: AND Skatteafdelingen fremsender hermed Ligningsplan for perioden 01. juli 2005 til 31. december Hovedtrækkene i planen er uændret i forhold til tidligere år. Det er skatteafdelingens sidste ligningsplan, idet skatteafdelingen nedlægges som kommunal funktion

9 Side: 6 sfortegnelse - Ligningsplan 1/ / Dok.nr i Økonomiudvalg den Indstilles til godkendelse. i Kommunalbestyrelsen den Godkendt Åben: Ligningsplan for perioden Anlægsbevilling - Til- og ombygning af Børnehuset Søvang. Sagsid: 04/1214 Sagsansvarlig: PED

10 Side: 7 Som et led i gennemførelsen af den nye struktur på daginstitutionsområdet skal der ske en sammenlægning af Børnehuset Søvang og Bulderby i Ollerup. Den nye daginstitution skal fysisk placeres i Søvang, og til den fornødne til-og ombygning incl. udvidelse af parkeringsplads er der afsat 3,0 mio. kr. i Ledelsen i Søvang og Bulderby har i de seneste måneder indhentet forskellige forslag til udformning af til- og ombygningen, og sammen med personale og repræsentanter fra bestyrelsen er forslagene blevet gennemgået og vurderet. Følgende arkitektfirmaer har udarbejdet skitseforslag til byggeprojektet: Arkitektfirmaet Arne Birk Christensen, Møllergade 67, 5700 Svendborg. Arkitektfirmaet Dan Gad, Nørregaardsvej 8, Dongshøjrup, 5771 Stenstrup Ledelsens anbefaling af hvilket arkitektfirma der skal vælges til at forestå projekteringen af og tilsynet med til- og ombygningen af Børnehuset Søvang vil foreligge på mødet. Det anbefales, at anlægsbevillingen på 3.0 mio. kr. til byggeprojektet frigives. Martin Gohr, Erik Stoumann, Michael Munch Nielsen, Søren Stensbo-Smidt, Peter Dam og en repræsentant fra et af arkitektfirmaerne deltager i mødet kl Skitseforslag med økonomisk overslag over til- og ombygning af Børnehuset Søvang vil blive udleveret på mødet. i Børne- og Kulturudvalg den Oplægget fra Arkitektfirmaet Arne Birk Christensen blev godkendt og der søges om en tillægsbevilling på kr. til ekstrafundering og tilsyn med byggeriet. Tillægebevillingen finansieres af rammebeløbet til Renovering af daginstitutioner. Der søges om frigivelse af anlægsbevilling på kr. til ombygning af Børnehuset Søvang og der søges tillige om frigivelse af kr. fra anlægsbevillingen Renovering af daginstitutioner.

11 Side: 8 Økonomiafdelingens bemærkninger: Der søges om en anlægsbevilling til om- og tilbygning af Børnehuset Søvang udgift kr samt tillæg til rådighedsbeløb på kr I investeringsoversigten for 2005 er der afsat 3,0 mio. kr. til projektet. Tillæg til rådighedsbeløb finansieres af puljen til daginstitutionsrenoveringer hvor der i investeringsoversigten for 2005 er afsat Bevillingen kræver således ikke forbrug af kassen i Direktionen indstiller anlægsbevilling til frigivelse i overensstemmelse med ovenstående. ( ligger i sagen: Skitseforslag med økonomisk overslag over til- og ombygning af Børnehuset Søvang) i Økonomiudvalg den Indstilles, at anlægsbevillingen på kr frigives. Samtidig indstilles et tillæg til rådighedsbeløbet på kr i Kommunalbestyrelsen den Godkendt, at anlægsbevillingen på kr frigives. Samtidig godkendt kr som tillæg til rådighedsbeløbet finansieret af puljen til daginstitutionsrenoveringer.

12 Side: Anlægsbevilling til ombygning af Stenstrup Plejehjem - servicedel samt salg af bodelen. Sagsid: 05/1019 Sagsansvarlig: sel Gennem godt 2 år har Hjemmeplejen og Teknik og Miljøafdelingen arbejdet med mulighederne for at ombygge Stenstrup Plejehjem efter lov om almene boliger. Socialudvalget har løbende fulgt sagen, og i december valgte udvalget det projekt, der skal gennemføres. Kommunalbestyrelsen har fulgt sagen på 2 temamøder og den 20. april blev der indgået aftale mellem alle politiske partier og grupper i kommunalbestyrelsen om finansieringen af projektet. Aftalen blev samme dag godkendt af den samlede kommunalbestyrelse. På baggrund af ovenstående fremsender økonomiafdelingen ansøgning om anlægsbevilling til gennemførelse af projektet, udgift kr til ombygning af servicedelen, indtægt kr til salg af bodelen (kr ) samt tilskud til servicearealer (kr ). Bevillingen svarer til hvad der er afsat i investeringsoversigten for ligger i sagen - Skema med specifikation af bevillingen (dok 05/10295) - Beregningsmodel til beslutningsgrundlag (dok 05/9508)

13 Side: 10 Socialudvalgets beslutning : Socialudvalget indstillede anlægsbevillingen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. i Økonomiudvalg den Indstilles til godkendelse. i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 62. Anlægsbevilling til ombygning/tilbygning, Stenstrup Plejehjem bodel samt køb af bodelen. Sagsid: 05/1019 Sagsansvarlig: svl Gennem godt 2 år har Hjemmeplejen og Teknik og Miljøafdelingen arbejdet med mulighederne for at ombygge Stenstrup Plejehjem efter lov om almene boliger.

14 Side: 11 Socialudvalget har løbende fulgt sagen, og i december valgte udvalget det projekt, der skal gennemføres. Kommunalbestyrelsen har fulgt sagen på 2 temamøder og den 20. april blev der indgået aftale mellem alle politiske partier og grupper i kommunalbestyrelsen om finansieringen af projektet. Aftalen blev samme dag godkendt af den samlede kommunalbestyrelse. På baggrund af ovenstående fremsender økonomiafdelingen ansøgning om anlægsbevilling til gennemførelse af projektet, udgift kr til ombygning af boligdelen, opførelse af nye ældreboliger samt til køb af bodelen. Bevillingen finansieres ved optagelse af en byggekredit i Kommunekredit på 91% af udgiften, beboernes andel på 2% samt et kommunalt indskud på 7%. Bevillingen medfører ikke forbrug af kassen. ligger i sagen Skema med specifikation af bevillingen (dok 05/14197) Beregningsmodel til beslutningsgrundlag (dok 05/9508) i Økonomiudvalg den Indstilles til godkendelse. i Kommunalbestyrelsen den Godkendt.

15 Side: Anlægsbevilling - jordkøb Sagsid: 04/17496 Sagsansvarlig: svl Der søges om en anlægsbevilling til køb af jord udgift 8,9 mio. kr. heraf udgør omkostningerne ved handlerne kr Endvidere søges en tillægsbevilling udgift kr samt indtægt til låneoptagelse. I investeringsoversigt for 2005 er der i alt afsat kr til jordkøb finansieret ved optagelse af et 6 årigt obligationslån. Lånet forventes hjemtaget i 4 kvartal Ved optagelse af et yderligere 6 årigt lån på kr vil der i 2005 være mindreudgifter til renter og afdrag på , fra 2006 vil der være en årlig merudgift kr Alternativt kunne det overvejes at optage et 10 årigt lån, hvorefter mindreudgiften til renter og afdrag i 2005 vil være kr , medens merudgiften fra 2006 vil være kr Det forventes at der fra 2006 vil være merindtægter ved forpagtningsafgifter og huslejer på i alt ca. kr , dette beløb vil dog falde i takt med at jorden tages i anvendelse til byggemodninger, ligesom huslejen vil bortfalde, når den faste ejendom afhændes. En eventuel salgsindtægt fra ejendommen vil skulle anvendes til ekstraordinært afdrag på lånet. i Økonomiudvalg den Indstilles til godkendelse med baggrund i et 10 årigt lån.

16 Side: 13 i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 64. Kommunegaranti - konvertering af lån Sagsid: 05/1773 Sagsansvarlig: SVL Stenstrup Fjernvarme har den 6. juni fremsendt anmodning om Kommunalbestyrelsens godkendelse af, at de konverterer et lån i Kommunekredit med 100% kommunegaranti. Stenstrup fjernvarme har i dag 2 lån i Kommunekredit med kommundegaranti Lån 1. med en restgæld pr. 1. juli 2005 på ,35 lånet indfries kontant. Lån 2 med en restgæld pr. 1. juli 2005 på kr ,65 med en restløbetid på 10 år. Dette lån ønskes konverteret til et ny 3% 10 årrigt lån med en løbetid

17 Side: 14 på 10 år. Et eventuelt kurstab ved konverteringen betales kontant af Stenstrup Fjernvarme. Konverteringen ønskes gennemført til juni termin Kommunens ydelse af garanti er omfattet af lånebekendtgørelsen. Ifølge bekendtgørelsen kan lån omlægges på betingelse af at restløbetiden ikke forlænges, ligesom det nye låns restgældt fuldt ud skal anvendes til indfrielse af det eksisterende lån. Disse betingelser er opfyldt ved ovenstående omlægning. Økonomiafdelingen anbefaler, at der meddeles Stenstrup Fjernvarme tilladelse til den ansøgte omlægning. ( ligger i sagen: Stenstrup Fjernvarmes anmodning - dok. 05/14449) i Økonomiudvalg den Indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. i Kommunalbestyrelsen den Godkendt.

18 Side: Naturturisme I/S - forslag om ændring af interessentskabskontrakt Sagsid: 04/7415 Sagsansvarlig: BIP Marstal og Ærøskøbing Kommuner sammenlægges til Ærø Kommune pr. 1. januar Sammenlægningsudvalget for Ærø Kommune foreslår i den anledning, at interessentskabskontrakten for Naturturisme I/S ved et tillæg til kontrakten ændres således: Ad 1 Naturturisme I/S bliver hjemmehørende i Ærø Kommune i stedet for i Ærøskøbing Kommune. Ad 4 Marstal Kommune og Ærøskøbing Kommunes ejerandele sammenlægges således, at Ærø Kommune får en ejerandel på 3,78/100. Ad 6 Antallet af medlemmer af bestyrelsen ændres fra 10 til 9. Konkret forslag til kontrakttillæg med de nævnte ændringer vedlægges. Forslaget forelægges til godkendelse i Amtsrådet samt i de øvrige 9 interessenters kommunalbestyrelser i henhold til interessentskabskontraktens 15. Ændringen af interessentskabskontrakten vil i henhold til kontraktens 15 endvidere skulle godkendes af tilsynsmyndigheden. - Forslag til kontrakt - dok

19 Side: 16 i Økonomiudvalg den Indstilles til godkendelse. i Kommunalbestyrelsen den Godkendt Åben: Ændring af interessentskabskontrakt for Naturturisme I/S 66. Egebjergordningen Sagsid: 05/1194 Sagsansvarlig: ELH Hermed fremsendes revideret Egebjergordning. Der er foretaget et par sproglige ændringer. Endvidere er tilskudsdelen til instrumentalundervisning ændret så egenbetalingen udgør 3/7 mod tidligere 2/7. Ændringerne er fremhævet og fremstår i 7 og 8.

20 Side: 17 Martin Andersen deltager i mødet kl og gennemgår ændringerne. : - Egebjergordningen - Sag nr. 04/ dok.nr i Børne- og Kulturudvalg den Indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. i Kommunalbestyrelsen den Godkendt Åben: Egebjergordningen 67. Spørgetid Sagsid: Sagsansvarlig: bip (Ingen skriftlige spørgsmål indgået.)

21 Side: 18 i Kommunalbestyrelsen den Ingen.

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 17. december 2013. Nr. 1580. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. I medfør af 41, 58 og 59 i lov om kommunernes styrelse,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere