Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat"

Transkript

1 Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj 2015 nr årgang

2 Dronninglund Sogn Kirkekontoret Slotsgade 8 D, 9330 Dronninglund Tlf Åbningstider: Mandag-onsdag 10-14, torsdag Kordegn Helle Bruun Mobil: Sognepræst (kbf.) Rune Thomassen, Slotsgade Dronninglund. Tlf Ugentlig fridag mandag Træffes Slotsgade 8 D, ons. kl og efter aftale. Mobil: Sognepræst, Sara Dommerby Toft Kontor: Slotsgade 8 D Tlf Ugentlig fridag mandag. Træffes på kontoret onsdag og efter aftale. Øvrige: Organist Susanne Rasmussen Mobil: Kirkegårdsleder Dronninglund Henrik Wissing træffes Slotsgade 8D man. fre. kl , Tlf , og efter aftale. Kirketjener Hans Klausen Hedevigsvej Dronninglund Mobil: Graver, Dorf Kirke Susanne Andersen Tlf Menighedsråd Formand Svend Skak Jensen, Kirkevej 8 Tlf Mobil: Kirkeværge, Dronninglund Kirke Finn E. Larsen Skovbrynet 16 Mobil: Kirkeværge, Dorf Kirke Carl P. Jensen Dorfvej 53 Tlf Månedens indlæg»kvinder skal tie i forsamlingen«dette citat fra Paulus 1. brev til menigheden i Korinth er ofte blevet brugt først af folk, der var imod kvindelige præster (eller kvinders rettigheder i det hele taget), siden hen også af folk, der havde set sig sure på den kvindeundertrykkelse, som de mente var en af de bærende ting i den kristne kirke. Det er rigtigt at Paulus mange steder i sine breve underordner kvinden i forhold til manden. Han siger for eksempel også, at manden ikke blev skabt for kvindens skyld, men kvinden for mandens. Og så beskriver han en forestilling om, at Gud har skabt verden ind i et mønster, et hierarki, hvor Gud er øverst, under ham kommer englene, så kommer manden, derefter kvinden, under dem pattedyrene, så krybdyrene, planterne, og nederst jord og sten. På den måde har både de, der ikke bryder sig om kvindelige præster (og kvinder i andre embeder) og de, der peger på bibelens kvindeundertrykkende sider, fast grund at stå på, hvis de ser sig om efter beviser for deres påstande i Det nye Testamente. Selvfølgelig, kunne man fristes til at sige, for Det nye Testamente afspejler den tid, det er blevet skrevet i, og det viderefører de menneskers meninger, som har skrevet det. Og dem, der har skrevet Det nye Testamente er mænd, der levede i en tid, hvor kvinder blev anset for at være umyndige, og ikke lige så begavede som mænd. Men samtidig rummer Det nye Testamente en anden tråd, når det gælder kvinderne og deres stilling. Vi hører hvordan, der i Jesu følge, ud over disciplene, var kvinder, der var endog meget tæt på Jesus. Og vi hører hvordan de første vidner til opstandelsen er de kvinder, der kommer ud til graven påskemorgen. Det er i sig selv en pointe, at det er kvinder og ikke mænd, der først erfarer, at Herren er opstået. Kvinder kunne nemlig ikke vidne i nogen sammenhænge i datidens samfund. De ansås for at være utilregnelige og alt for lette at manipulere med, så man kunne ikke stole på dem i fx retssager. Derfor vendes der op og ned på hele den hierarkiske struktur, der styrede samfundet dengang, når det pludselig er kvinderne, der som de første forkynder, at Jesus er opstået Jesus er Herren. Kvinderne er de første præster i den kristne kirke. Og ser vi nærmere på, hvordan man indrettede sig i de første kristne menigheder, havde kvinderne ofte meget fremtrædende roller. I de første århundreder af kristendommens historie var den kristne menighed et sted, der tiltrak hhv. kvinder og slaver og andre fra samfundets nederste lag. Det var den, fordi Gud i Kristus viste os, at overfor Gud er alle lige. Det hører vi også fra Paulus, når han ikke lige falder ned i den opfattelse af kvinderne, som han er blevet opdraget til. Han har nemlig et meget radikalt opgør med den selvsamme samfundsstruktur, som han andre steder prøver at fastholde. Der hvor Paulus forkyn- 2

3 delse af Kristus lyder stærkest, der ophæves det hierarki, der er mellem kvinder og mænd, og i øvrigt mellem samfundsklasser og mellem indfødte og indvandrere:»her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand eller kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus«, siger han i sit brev til Galaterne. Mange år er gået siden Det nye Testamente blev skrevet ned. Men det har virket ind i vores historie og samfund lige siden. Hospitalsvæsenet og det sekulære demokrati, vi har i dag, ville have været utænkelig uden den kristne arv. For hundrede år siden i år besluttede man så at give kvinder og tyende rettigheder. Det er ganske i tråd med Paulus forkyndelse af, at det ikke kommer an på, om man er mand, kvinde træl eller fri. Man kan sige at det menneskesyn, der kommer til udtryk i den sætning, knap 1900 år senere slog igennem i vores lille land højt mod nord, da det vedtoges, at kvinder og tyende også skulle have rettigheder. Og senere i 1948 blev så de første kvinder ordinerede som præster. Siden er det gået stærkt. Det viste sig jo, at vi ikke var så uintelligente, som mange mænd gik og troede. Nu er halvdelen af vores præster kvinder, der sidder der en del kvindelige biskopper og vores statsministier er kvinde. Nu må vi så håbe, at der kommer en tid, hvor man ikke går så meget op i, om folk er kvinder eller mænd, men koncentrerer sig om, hvad de siger og gør og hvad vi hver i sær kan bidrage med. Sara Dommerby Toft Konfirmationer 2015 Konfirmanderne fra Dronninglund Skole konfirmeres i år efter de gamle klassebetegnelser fra sidste år. Ved den første konfirmation den 26. april er der kun få konfirmander, så her håber vi at mange fra menigheden vil deltage. Tiderne ser ud som følger: Søndag den 26. april kl : Q-klassen v/rune Thomassen Bededag den 1. maj kl : A-klassen v/sara Dommerby Toft Søndag den 3. maj kl : B-klassen: v/sara Dommerby Toft Søndag den 10. maj kl : C-klassen v/rune Thomassen Ønsker man at give en hilsen med til konfirmanderne, er der på dagen opstillet poser i våbenhuset med navn på, som man kan benytte. 3

4 sogneeftermiddage Sogneeftermiddag Fredag den 10. april kl »En buket af H.C. Andersen og den nordjyske folkesjæl«v/lærer, skuespiller og kirkesanger Per Iversen, Attrup Per Iversen er uddannet lærer, er kirkesanger i tre små kirker i Hanherred og har været medvirkende i Skovspillene ved Brovst og Aalborg-Cabareten. Eftermiddagen bliver bundet som en buket af oplæsning, anekdoter, cabaret-, operette og visesange. De mest fremtrædende blomster bliver H.C. Andersen og den nordjyske folkesjæl, bundet sammen af humoren. Velkommen i sognegården. Kaffe undervejs og afslutning ved præsten. Sogneeftermiddag Fredag den 8. maj kl »30 år som farmerkone i Zimbabwe«v/Birthe E. Kirk, Sundby Mors I 1972 solgte ægteparret Birthe og Wolle Kirk deres tre gårde i Thy og rejste med deres små børn ned til det daværende Rhodesia i Afrika. I løbet af de følgende 30 år opbyggede de en kæmpe farm og skaffede arbejde og by til 3000 mennesker. Birthe Kirk vil fortælle om sin spændende, men også dramatiske tilværelse i det afrikanske land, som i dag hedder Zimbabwe. Velkommen i sognegården. Kaffe undervejs og afslutning ved præsten. Farvel til Mary Refshauge Her i det tidlige forår fik Mary solgt sit hus, og kan nu flytte til Skive, hvor hun har familie. Mary har været tilknyttet både Dorf og Dronninglund som kirkesanger, og har desuden lagt et stort arbejde i sognets forskellige aktiviteter. Hun er derfor et kendt ansigt i mange sammenhænge, og vi kommer til at savne hende, for hendes engagement og stabilitet og først og fremmest for hendes måde at være på. En stor tak skal lyde for et godt samarbejde. Med ønsket om alt godt fremover! sognegården Med fokus på sognets mødested, hvor rigtig mange har deres gang, vil vi gerne informere om forskellige tiltag. Først vil vi nævne, at folderen/kontrakten, der omhandler Sognegården, nu er at finde på sognets hjemmeside og i Sognegården. En af de nye muligheder med hensyn til betaling ved lån af Sognegården er, at det nu også kan foregå via overførsel af pengene, med den lille pointe at pengene skal være overført inden, du kan få nøglen udleveret på Kirke og kirkegårdskontoret ved kordegn Helle Bruun. Sognegården indeholder grupperum A-B-C. i C rummet vil der i løbet af foråret blive møbleret med nye praktiske møbler, det medvirker til, at vi ikke fremover skal flytte møbler fra A B til C lokalet. Lokalerne bliver brugt af mange, og vi har den opfattelse, at alle brugere er gode til at gøre rent og stille møbler på rette plads. Det er med til at lette arbejdet for personalet fra Kirke og Kirkegårdskontoret, som står for gulvvask mm. i huset. Hvis du har brug for at låne Sognegården, foregår det stadig ved at kontakte Helle Bruun, som er at finde på Kirke og Kirkegårdskontoret. Hun ved også besked om, hvornår Sognegården er ledig. Med ønske om et smilende forår til alle På vegne af Sognegårdsudvalget Bent Højer 4

5 sogneindsamling Søndag d. 8. marts blev der på landsplan indsamlet kr. til kvinder i verdens fattigste lande. Heraf bidrog Dronninglund med knap kr. friluftsgudstjeneste 2. pinsedag ved Asaa lystbådehavn 2. pinsedag, mandag den 25. maj kl , går sognene i den gamle Dronninglund kommune sammen om en festlig pinsegudstjeneste under åben himmel med de kendte pinsesalmer, bøn og ord, der passer til unge og ældre - med præster, organister og kor fra kirkerne- og ekstra musik, der nok kan sætte fart i salmesangen. Menigheden kan under gudstjenesten sidde med blikket vendt mod den forhåbentlig blå himmel og det brusende hav, mens sognepræst Jeanette Geller prædiker. Asaa og Melholt menighedsråd er værter ved kaffen efter gudstjenesten. Medbring gerne klapstol. I tilfælde af regnvejr afholdes gudstjenesten i Asaa kirke. Kom og vær med til at opleve det helt enestående at fejre gudstjeneste under åben himmel! dronninglund kirke på facebook Nu er Dronninglund Kirke også kommet på Facebook. Her kan du også følge med i livet ved kirken, se billeder og tilmelde dig arrangementer. Kommunikationsudvalget 5

6 Babysalmesang i Dronninglund Kirke Må din dag få glæde lysende til stede under himlens brede bånd af kærlighed. Og må Herrens lys skinne, og må jordens milde vinde varme hjertet inderst inde i al evighed. tekst og musik af Arne Andreassen Med dette lille vers slutter vi af, efter at vi har sunget og danset med babyerne i ca. 30 minutter. Verset står ikke i salmebogen og er ret nyt. Vi bruger både tekster og melodier fra vores egen tid og salmer, som er flere hundrede år gamle, når vi holder babysalmesang. Vi starter hver gang med at synge et lille godmorgenvers for hvert barn. Det får oftest børnene til at smile og lytte interesseret. Nogle forsøger ihærdigt at få fat på min xylofon, som jeg anvender, når jeg synger for dem. De mindste af børnene er endnu ikke begyndt at gribe ud efter ting, men de lytter. Det er tydeligt for os voksne at se. Alle små børn glædes over gentagelser. Så jeg tilstræber at skabe genkendelighed i forløbet. Ordene, melodierne, bevægelserne, stemningerne, belysningen: alt det er med til at skabe atmosfære og genkendelighed. I det hele taget er alle sanser med, når vi synger babysalmesang. Så vi bruger de samme 8 10 salmer/ sange hver gang. Og vi synger for det meste kun det første vers af en salme om og om igen. På den måde har forældrene også en chance for at få lært repertoiret. Så er det lettere bagefter at tage sangene i brug derhjemme. Halvvejs inde i forløbet sætter de voksne sig op på stole med børnene på skødet. Her kan vugges, hoppes på skødet, svinges og leges titte-bøh mens vi synger. Så bliver det tid til lidt dans, selvfølgelig med baby på armen. Mange salmer egner sig faktisk rigtig godt til at danse til. Nogle melodier er jo oprindeligt dansemelodier. Flere af børnene er helt vilde med at komme op og danse. Det kan faktisk kræve armmuskler at holde en baby, som helst danser med hele kroppen selv, mens mor laver trinene. Alle de mange stimuli gør, at børnene ofte er helt parat til at sove, når vi når frem til de sidste par sange, som er godnattekster. Og først her ved kaffen bagefter bliver det voksentid med mulighed for at få snakket. Børnene fodres selvfølgelig også af undervejs. De største sidder med ved bordet og får mors ellers fars medbragte lækkerier. Så kan det være godt med en rigtig god leverpostejmad. Til de voksne er der brød og saft, vand, te og kaffe. Og så må man gerne tage sanghæftet med hjem og bruge det. Mange oplever, at især godnatsangene 6

7 kan finde anvendelse i dagligdagen derhjemme. Det er svært at dokumentere, hvad børnene får ud af sådan et forløb, der typisk strækker sig over 8 uger. Men det er jo efterhånden almen viden, at musik og bevægelse og forældrenes stemmer skaber glæde og tryghed hos nyfødte. Det, der er helt genialt ved konceptet for babysalmesang er, at alle elementer kan kombineres i de enkelte aktiviteter. Samværet med andre børn og voksne kombineret med de mange stimuli skaber glæde, livsmod og tillid. Det er noget af det bedste, vi kan give børnene med i bagagen. Prøv en enkelt gang selv at overvære babysalmesang og du vil ikke være i tvivl om, hvor meget glæde, intensitet og nærvær det skaber. befrielsesgudstjeneste 4. maj er der traditionen tro en mindegudstjeneste, hvor vi fejrer Danmarks Befrielse 1945, med gode ord, sang, musik og fanebæring. I år er der stor grund til at deltage. Dels er der jubilæum det er 70 år siden vi blev befriet fra den nazistiske besættelsesmagt. Dels har vi tidligt på året oplevet et terrorangreb i København. Tre mennesker er døde i den forbindelse, og selvom hverdagen heldigvis hurtigt har indfundet sig igen, har det givet anledning til at reflektere over, hvilke ting vi har at værne om i det folkestyre, som vi alle har et ansvar for at føre videre. Gudstjenesten finder sted 4.maj kl i Dronninglund kirke. Sara Dommerby Toft Susanne Rasmussen, organist og korleder i Dronninglund Kirke. 7

8 Maratonsang i Dronninglund Da der sidste år var Maratonsang på kunstcenteret sprængte det alle rammer og en tradition blev skabt. Derfor vil vi atter i år indbyde alle til at Formidling af kalkmalerier i Dronninglund komme forbi på Dronninglund Kunstcenter gerne med en højskolesangbog under armen og deltage i årets maratonsang. Dagen varer helt til kl og begynder kl , og vi kan allerede nu afsløre, at både kirkeminister, Marianne Jelved og biskop, Henning Toft Bro vil være med til at åbne arrangementet, ved at introducere en række sange, som vi synger sammen. I løbet af dagen vil mange andre spændende mennesker komme og præsentere de forskellige Hvis man er indehaver af en smartphone, kan man nu downloade en APP fra Nationalmuseet, der formidler viden om mange af landets kalkmalerier. Dronninglund kirkes flotte kalkmalerier er repræsenteret med både beskrivelser og ligefrem»øjenvidneberetninger«fra nogen af de scener, der findes på væggen i Dronninglund kirke. APP en hedder ØRET TIL VÆG- GEN, og kan hentes i telefonens APPstore, ved at søge på»øret til væggen«. Når den er downloadet til telefonen, får man adgang til information ikke blot om vores egne kalkmalerier, men om kalkmalerier i hele landet, så her er en idé til, hvad man også kan bruge forårets køreture på. Hvis man ikke lige kan finde ud af at få fat i APP en, findes der en informationsvideo på Nationalmuseets hjemmeside. Sara Dommerby Toft sange, vi skal synge, akkompagneret af forskellige pianister fra Nordjylland. Det er dejligt at lade sig underholde af spændende mennesker, men mindst lige så skønt er det at synge sammen og d.21. juni er dagen, hvor man kan opleve begge dele i skøn forening. Så kom og tag en ven, en nabo eller et barnebarn med, så vi kan videreføre traditionen med at synge den store skat af sange, som vores højskolesangbog rummer! Sara Dommerby Toft 8

9 jonas musicalen Den rytmiske kantate»jonas«opføres af Dronninglund Kirkes to kor og voksne fra lejlighedskoret. Fra hvalens bug til påskemorgenrøden. Kan man flygte fra Gud? Det er et af de store spørgsmål i fortællingen om Jonas fra Det gamle Testamente. Jonas vil ikke gå med besked fra Gud til de vilde og onde folk i Nineve. Han vælger at flygte, og det får store konsekvenser. Han bliver både slugt af en hval og kastet op på land igen. Den spændende og overraskende handling i Jonashistorien har vi valgt at illustrere med både musik og billeder. Opførelse den 23. april kl i Dronninglund Kirke Spirekoret og kulturskolens billedhold har lavet billeder til historien. De bliver udstillet i kirkens våbenhus. Musik og tekster er skrevet i 1995 af Kis og Hans Holm. Komponisten valgte at lave de 8 satser i forskellige rytmiske stilarter. Derfor er musikken meget varieret. Når vi opfører kantaten får vi hjælp fra 3 dygtige rytmiske musikere: Ole Sloth: Klaver Børge Lunde-Christensen: Bas Thomas Hust: Trommer Historien bag Egentlig møder vi først nogle skriftkloge, som vil udfordre Jesus. De vil have ham til at give dem et tegn. Ellers vil de ikke tro på ham som Guds søn. Jesus siger til dem, at det eneste tegn, de vil få, er Jonas tegn. Derefter får vi hele historien om, hvad Jonas tegn går ud på. Det handler om tro. Jonas er valgt af Gud til at gå bud. Så han kan ikke flygte. For det er Gud, der har valgt ham og ikke ham selv, der har valgt Gud. Jonas bliver vred og vil ikke acceptere sine vilkår. I det store perspektiv er den fortælling god at spejle sig i. Imellem de 8 forskellige satser bliver der læst tekster fra Matthæus evangeliet og Jonas bog. Det er gratis at overvære opførelsen, som vil vare ca. 40 minutter. 9

10 notitser Købmandsgårdens Genbrug Nørregade 7 Dronninglund Tlf Butikken er åben: mandag-fredag , lørdag Større ting kan afhentes efter aftale. Kig ind! Spire-børnekoret For børn fra klasse, øver tirsdage kl i Sognegården på Rævdalsvej 5. Koret medvirker ved særlige børnegudstjenester engang imellem men ikke fast. Interesseret: Kontakt Susanne Rasmussen, eller fridag mandag. Ungdomskoret For børn og unge fra 5. klasse og ældre, øver torsdage kl i Sognegården på Rævdalsvej 5. Koret medvirker fast ved højmesser og andre begivenheder i sognet. Vi har ikke optagelsesprøve men i stedet en lille»korskole«. Hvis man vil starte i koret, skal man gennemgå korskolen, som kan vare 2-4 uger efter aftale. Når man har bestået juniorsangerprøven, kan man begynde at tjene lidt hver gang. Man stiger i løn, når man består niveauprøverne 1-3 og for hvert års erfaring. Interesseret: Kontakt Susanne Rasmussen, eller fridag mandag. Sorggruppe Hver 3. tirsdag kl i sognegården. Kirkens sorggruppe giver mulighed for at dele det forandrede liv med andre, der også har mistet og derfor kender sorgen, magtesløsheden og ensomheden. Målet med gruppen er, at deltagerne - gennem støtte og indbyrdes samtale - får mod til at leve i den ny hverdag, og finde glæde ved livet igen. Vil du gerne være med eller høre nærmere, så kontakt Marie Kirketerp på , Birgitte B. Nygaard på eller Bente Schärfe Rasmussen på Brug præsterne! Dronninglund sogn er stort, der er så mange sognebørn, at det ikke er muligt for os præster altid at have det fulde overblik over, hvem der kan have brug for et besøg af præsten. Derfor hold jer endelig ikke tilbage for at kontakte os og bede om et besøg, det er faktisk at gøre os en tjeneste, for vi har meget brug for at møde jer i hjemlige omgivelser. Vi kommer også gerne og holder hjemmealtergang til alle, som ønsker det. Præster bliver bedre af at blive brugt! DET SKER I Sognegården Kl Babysalmesang Kl Sognecafé Kl Sogneeftermiddag Kl Babysalmesang Kl Sognecafé Kl Menighedsrådsmøde Kl Sorggruppe Kl Babysalmesang Kl Sognecafé Kl Sognecafé Kl Bibelmaraton Kl Sognecafé Kl Menighedsrådsmøde Kl Sogneeftermiddag Kl Sorggruppe Kl Sognecafé Kl Sognecafé Kl Sognecafé Kl Bibelmaraton Dronninglund-Dorf pastorats kirkekontor: Slotsgade 8D 9330 Dronninglund Kordegn Helle Bruun Åbningstider: Mandag-onsdag 10-14, torsdag Tlf Mobil

11 mødekalender KFUM og KFUK KFUM og KFUK holder fredagsfamilie en gang om måneden, programmet kan ses på byens hjemmeside. Du er altid velkommen til at tilmelde dig, sådan at du også kan deltage i den fælles spisning Turen går til»sømosen«i Storskoven, hvor der mosen rundt vil være små opgaver, hvor bl.a. pinsen er i fokus. Inkl. forplejning. Kontaktperson: Formand Morten Christensen F D F FDF Dronninglund Møderne afholdes i FDF-huset, Lundagervej 48. Puslinge (0. klasse) Mandag kl Tumlinge (1. 2. klasse) Torsdag kl Pilte (3. 4. klasse) Tirsdag kl Væbner ( klasse) Onsdag kl Seniorvæbner (7. 8. klasse) Onsdag kl Senior (9. klasse ) Onsdag kl Der er mulighed for at flytte FDF-klasse, hvis du har en ven, du gerne vil være sammen med! Vil du vide mere kan du kontakte: Merete Knudsen tlf eller se på hjemmesiden: Indre Missions klubarbejde Børne og juniorklubben mødes torsdag kl i Missionshuset, Lundagervej 4. Alle børn er velkomne fra omkring 7 års alderen Læs mere om klubben på Kontaktperson Lene Christensen tlf / Åben Familie Vi er en flok unge mennesker, singler som småbørnsfamilier, der mødes under uformelle og afslappede forhold til bibellæsning og samtaler om tro. Vi er i alderen år. Vi mødes i private hjem på mandage i lige uger. Vi lægger vægt på at være rummelige og at der er plads til alle. Hvis du har interesse for at være med, kan du kontakte: Jakob Møller Jacobsen på tlf Dronninglund Missionshus Møderne holdes i Dronninglund Missionshus, Lunderagervej 4 Kontaktperson Birgit Særkjær, tlf hotmail.com Hjemmeside: Bibelkreds i hjemmene Fællesmøde med Nyt Liv. Taler: Torben Mathiesen fra Ordet & Israel Møde v. sognepræst Knud Erik Nielsen fra Hjørring 29.04»I Jesu fodspor i ord og billeder fra Israel«v. Tove og Jens Martin fra Klokkerholm Bibelkreds i hjemmene Møde v. genbrugskonsulent Villy Pedersen fra Brønderslev Kl Familieaften med grillmad i haven. Tema:»På rejse i bibelens land - med udfordringer«hvor intet andet er anført, begynder møderne kl Datoer med * er ikke onsdage Deadline: Indlevering af materiale til næste kirkeblad er den 1. maj Kommende menighedsrådsmøder: Den 15. april og 6. maj i Sognegården 11

12 gudstjenester Gudstjenester på Margrethelund og Dronninglund Sygehus Den 1. og 3. torsdag i måneden Kl på Margrethelund Kl på sygehuset i dagligstuen på afd. M1. Dato Margrethelund Sygehuset Sara Dommerby Kathrine Buus Toft Christensen Kathrine Buus Sophie Nordentoft Christensen Jeanette Geller Lisbeth Bukh Rune Thomassen Jeanette Geller Gudstjenester i Blåbærhaven Rune Thomassen Sara Dommerby Toft Kirkebilen kører søndage og helligdage til Dronninglund Kirke: Gudstjeneste kl Margrethelund kl Blåbærhaven kl Rutebilstationen kl Stormgade kl Såfremt gudstjenesten i Dronninglund Kirke er på et andet tidspunkt end kl. 10, kører kirkebilen efter samme plan med start 35 min. før gudstjenesten begynder. Kirkebil til Dorf/Dronninglund Kirke fra Dorf kirkedistrikt ved henvendelse på tlf Gudstjenester Dronninglund Dorf Skærtorsdag Matt 26, Langfredag Matt 27, Påskedag Mark 16, Påskedag Luk 24, søndag eft. påske Joh 20, søndag eft. påske Joh 10, søndag eft. påske Joh 16, Bededag Matt 3, søndag eft. påske Joh 16, Befrielsesgudstjeneste søndag eft. påske Joh 16,23b Kristi Himmelfart Mark 16, søndag eft. påske Joh 15,26-16, Pinsedag Joh 14, pinsedag Joh 3, Trinitatis søndag Joh 3,1-15 Kl Sara Dommerby Toft Kl Sara Dommerby Toft. Børnekirke Kirkekaffe Kl. 10 Sara Dommerby Toft Konfirmation Kl. 10 Sara Dommerby Toft Konfirmation Kl. 10 Sara Dommerby Toft Konfirmation Kl. 20 Sara Dommerby Toft Konfirmation Kl. 10 Sara Dommerby Toft Kl. 10 Sara Dommerby Toft Kirkekaffe Børnekirke Kl. 14 Fælles friluftsgudstjeneste i Aså/Melholt (Se i bladet) Kirkekaffe Kirkekaffe Kl. 10 Sara Dommerby Toft. Kirkekaffe Udgives af Dronninglund Menighedsråd Sats og tryk: Basis-Tryk, Dronninglund.

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Fastelavnsgudstjeneste Sogneeftermiddage Børnegudstjeneste med aftensmad Farvel til Sara Påskearrangement for 4. klasser Fotoudstilling Dronninglund-Dorf

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Nytårshilsen fra formanden Sogneeftermiddage Krybbespil Julekoncerter i Dorf og Dronninglund Julehjælp Gospeldag d. 11. januar Dronninglund-Dorf

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At rejse med telt. Nu har jeg efterhånden været pensionist i 10 år! Så må det vel være

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Påskens gudstjenester Sogneindsamling Sogneeftermiddage Babysalmesang Kirke på stuen Esbjergevangeliet Dronninglund-Dorf Pastorat Foto: Bendt Danielsen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Høstgudstjeneste i Dronninglund Sogneeftermiddage Rytmisk gudstjeneste Koncert med Klokkerholm-koret Krybbespil Kor-jubilæum Dronninglund-Dorf Pastorat

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Kirkebladet. sommertanker. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: JULI, august, september 2012

Kirkebladet. sommertanker. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: JULI, august, september 2012 Kirkebladet Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne JULI, august, september 2012 tema: sommertanker 1 Sognevejviseren Kirkebladet for Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne Sognepræst Christian Grund Sørensen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

4 s. eft. påske Joh. 16,

4 s. eft. påske Joh. 16, 1 4 s. eft. påske Joh. 16,5-15 2015 Det er lige så man kan mærke den trykkede stemning. Det er skærtorsdag. Jesus og disciplene ligger omkring bordet. Jesus taler til sine disciple om dybt alvorlige ting.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Kirkebladet. Juni Juli August 2014 RØDDING - ØSTER LINDET PASTORAT. www.roeddingoesterlindetpastorat.dk

Kirkebladet. Juni Juli August 2014 RØDDING - ØSTER LINDET PASTORAT. www.roeddingoesterlindetpastorat.dk Kirkebladet RØDDING - ØSTER LINDET PASTORAT Juni Juli August 2014 www.roeddingoesterlindetpastorat.dk Præstens klumme Pinse: Det ånder himmelsk over støvet Kære læser! Når dette nummer af kirkebladet kommer

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

Kirken har fødselsdag!

Kirken har fødselsdag! maj / juni 2013 Kirken har fødselsdag! Pinsedag for næsten 2000 år siden, blev kirken født med de første kristne i Jerusalem. Hvis vi skruer tiden frem og flytter vores blik til Danmark, så kan vi se at

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. Sept. okt. 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 28. september Høstgudstjeneste /15. søndag efter trinitatis Den 5. oktober 16. søndag efter

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ GUDSTJENESTER MARTS 2015 Søndag d. 1. marts 2. s. i fasten 10.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel efterfulgt af kirkefrokost i sognegården. 10.30 Geels Kirkesal v/ Pernille Onsdag d. 4. marts Gudstjeneste

Læs mere

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Gud er min far -6 For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Mål: Vi forklarer børn, at vi beder til Gud, fordi han er den største, der findes i hele verden. Ham tilhører alt for altid! Vi fortæller

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. side 1 Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. Gud er den stærkeste magt, som kan beskytte et menneske på dets vej gennem livet. Jeg vil tage jer med til landet med 13 måneders solskin.

Læs mere

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Om at give. Jeg kender et gammelt ægtepar. De er i firserne. En gang om året, ved nytårstide,

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Lindvig Osmundsen Bruger Side 1 05-10-2014 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Der er en vej som vi alle går alene. Teksterne vi har fået til 16. søndag efter trinitatis

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2015

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2015 Kirkerne i Vipperød juni juli august 2015 GRANDLØSE ÅGERUP SDR. ASMINDRUP Få øje på Kærligheden Sognepræsterne skriver: Der er i skrivende stund en endnu bedre stemning end sædvanligt i sognegården. Det

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Påskedag 27. marts 2016

Påskedag 27. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristi opstandelse Salmer: 223, 218, 400; 240, 473, 233 Evangelium: Matt. 28,1-8 I Det Nye Testamente har vi fire forskellige beretninger om Jesu opstandelse. Hvert af de fire

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen.

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen. Påskedag: Matt. 28.1-8. Hogager/Borbjerg 200414. Salmer: 408, 218, 236 / 230, 224v5-6, 234. Ps.118.19-29; 1.Pet.1.3-9.... Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Luk op for Jesus -5. Jesus ønsker, at du er parat.

Luk op for Jesus -5. Jesus ønsker, at du er parat. Luk op for Jesus -5 Jesus ønsker, at du er parat. Mål: Lær børnene, at Jesus har gjort alt klar til, at vi kan leve et evigt liv med ham Han ønsker, at vi er med til denne store fest. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

... sagde de i gamle dage, hvor de døde blev begravet i kirkerummene, med dødningehoveder..

... sagde de i gamle dage, hvor de døde blev begravet i kirkerummene, med dødningehoveder.. MAJ - AUGUST 2014 ANNA SOGNS KIRKEBLAD MEMENTO MORI HUSK DU SKAL DØ... Kirkebladet udgives af Anna Sogns menighedsråd Redaktion: Sognepræsterne i Anna kirke... sagde de i gamle dage, hvor de døde blev

Læs mere