Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat"

Transkript

1 Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj 2015 nr årgang

2 Dronninglund Sogn Kirkekontoret Slotsgade 8 D, 9330 Dronninglund Tlf Åbningstider: Mandag-onsdag 10-14, torsdag Kordegn Helle Bruun Mobil: Sognepræst (kbf.) Rune Thomassen, Slotsgade Dronninglund. Tlf Ugentlig fridag mandag Træffes Slotsgade 8 D, ons. kl og efter aftale. Mobil: Sognepræst, Sara Dommerby Toft Kontor: Slotsgade 8 D Tlf Ugentlig fridag mandag. Træffes på kontoret onsdag og efter aftale. Øvrige: Organist Susanne Rasmussen Mobil: Kirkegårdsleder Dronninglund Henrik Wissing træffes Slotsgade 8D man. fre. kl , Tlf , og efter aftale. Kirketjener Hans Klausen Hedevigsvej Dronninglund Mobil: Graver, Dorf Kirke Susanne Andersen Tlf Menighedsråd Formand Svend Skak Jensen, Kirkevej 8 Tlf Mobil: Kirkeværge, Dronninglund Kirke Finn E. Larsen Skovbrynet 16 Mobil: Kirkeværge, Dorf Kirke Carl P. Jensen Dorfvej 53 Tlf Månedens indlæg»kvinder skal tie i forsamlingen«dette citat fra Paulus 1. brev til menigheden i Korinth er ofte blevet brugt først af folk, der var imod kvindelige præster (eller kvinders rettigheder i det hele taget), siden hen også af folk, der havde set sig sure på den kvindeundertrykkelse, som de mente var en af de bærende ting i den kristne kirke. Det er rigtigt at Paulus mange steder i sine breve underordner kvinden i forhold til manden. Han siger for eksempel også, at manden ikke blev skabt for kvindens skyld, men kvinden for mandens. Og så beskriver han en forestilling om, at Gud har skabt verden ind i et mønster, et hierarki, hvor Gud er øverst, under ham kommer englene, så kommer manden, derefter kvinden, under dem pattedyrene, så krybdyrene, planterne, og nederst jord og sten. På den måde har både de, der ikke bryder sig om kvindelige præster (og kvinder i andre embeder) og de, der peger på bibelens kvindeundertrykkende sider, fast grund at stå på, hvis de ser sig om efter beviser for deres påstande i Det nye Testamente. Selvfølgelig, kunne man fristes til at sige, for Det nye Testamente afspejler den tid, det er blevet skrevet i, og det viderefører de menneskers meninger, som har skrevet det. Og dem, der har skrevet Det nye Testamente er mænd, der levede i en tid, hvor kvinder blev anset for at være umyndige, og ikke lige så begavede som mænd. Men samtidig rummer Det nye Testamente en anden tråd, når det gælder kvinderne og deres stilling. Vi hører hvordan, der i Jesu følge, ud over disciplene, var kvinder, der var endog meget tæt på Jesus. Og vi hører hvordan de første vidner til opstandelsen er de kvinder, der kommer ud til graven påskemorgen. Det er i sig selv en pointe, at det er kvinder og ikke mænd, der først erfarer, at Herren er opstået. Kvinder kunne nemlig ikke vidne i nogen sammenhænge i datidens samfund. De ansås for at være utilregnelige og alt for lette at manipulere med, så man kunne ikke stole på dem i fx retssager. Derfor vendes der op og ned på hele den hierarkiske struktur, der styrede samfundet dengang, når det pludselig er kvinderne, der som de første forkynder, at Jesus er opstået Jesus er Herren. Kvinderne er de første præster i den kristne kirke. Og ser vi nærmere på, hvordan man indrettede sig i de første kristne menigheder, havde kvinderne ofte meget fremtrædende roller. I de første århundreder af kristendommens historie var den kristne menighed et sted, der tiltrak hhv. kvinder og slaver og andre fra samfundets nederste lag. Det var den, fordi Gud i Kristus viste os, at overfor Gud er alle lige. Det hører vi også fra Paulus, når han ikke lige falder ned i den opfattelse af kvinderne, som han er blevet opdraget til. Han har nemlig et meget radikalt opgør med den selvsamme samfundsstruktur, som han andre steder prøver at fastholde. Der hvor Paulus forkyn- 2

3 delse af Kristus lyder stærkest, der ophæves det hierarki, der er mellem kvinder og mænd, og i øvrigt mellem samfundsklasser og mellem indfødte og indvandrere:»her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand eller kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus«, siger han i sit brev til Galaterne. Mange år er gået siden Det nye Testamente blev skrevet ned. Men det har virket ind i vores historie og samfund lige siden. Hospitalsvæsenet og det sekulære demokrati, vi har i dag, ville have været utænkelig uden den kristne arv. For hundrede år siden i år besluttede man så at give kvinder og tyende rettigheder. Det er ganske i tråd med Paulus forkyndelse af, at det ikke kommer an på, om man er mand, kvinde træl eller fri. Man kan sige at det menneskesyn, der kommer til udtryk i den sætning, knap 1900 år senere slog igennem i vores lille land højt mod nord, da det vedtoges, at kvinder og tyende også skulle have rettigheder. Og senere i 1948 blev så de første kvinder ordinerede som præster. Siden er det gået stærkt. Det viste sig jo, at vi ikke var så uintelligente, som mange mænd gik og troede. Nu er halvdelen af vores præster kvinder, der sidder der en del kvindelige biskopper og vores statsministier er kvinde. Nu må vi så håbe, at der kommer en tid, hvor man ikke går så meget op i, om folk er kvinder eller mænd, men koncentrerer sig om, hvad de siger og gør og hvad vi hver i sær kan bidrage med. Sara Dommerby Toft Konfirmationer 2015 Konfirmanderne fra Dronninglund Skole konfirmeres i år efter de gamle klassebetegnelser fra sidste år. Ved den første konfirmation den 26. april er der kun få konfirmander, så her håber vi at mange fra menigheden vil deltage. Tiderne ser ud som følger: Søndag den 26. april kl : Q-klassen v/rune Thomassen Bededag den 1. maj kl : A-klassen v/sara Dommerby Toft Søndag den 3. maj kl : B-klassen: v/sara Dommerby Toft Søndag den 10. maj kl : C-klassen v/rune Thomassen Ønsker man at give en hilsen med til konfirmanderne, er der på dagen opstillet poser i våbenhuset med navn på, som man kan benytte. 3

4 sogneeftermiddage Sogneeftermiddag Fredag den 10. april kl »En buket af H.C. Andersen og den nordjyske folkesjæl«v/lærer, skuespiller og kirkesanger Per Iversen, Attrup Per Iversen er uddannet lærer, er kirkesanger i tre små kirker i Hanherred og har været medvirkende i Skovspillene ved Brovst og Aalborg-Cabareten. Eftermiddagen bliver bundet som en buket af oplæsning, anekdoter, cabaret-, operette og visesange. De mest fremtrædende blomster bliver H.C. Andersen og den nordjyske folkesjæl, bundet sammen af humoren. Velkommen i sognegården. Kaffe undervejs og afslutning ved præsten. Sogneeftermiddag Fredag den 8. maj kl »30 år som farmerkone i Zimbabwe«v/Birthe E. Kirk, Sundby Mors I 1972 solgte ægteparret Birthe og Wolle Kirk deres tre gårde i Thy og rejste med deres små børn ned til det daværende Rhodesia i Afrika. I løbet af de følgende 30 år opbyggede de en kæmpe farm og skaffede arbejde og by til 3000 mennesker. Birthe Kirk vil fortælle om sin spændende, men også dramatiske tilværelse i det afrikanske land, som i dag hedder Zimbabwe. Velkommen i sognegården. Kaffe undervejs og afslutning ved præsten. Farvel til Mary Refshauge Her i det tidlige forår fik Mary solgt sit hus, og kan nu flytte til Skive, hvor hun har familie. Mary har været tilknyttet både Dorf og Dronninglund som kirkesanger, og har desuden lagt et stort arbejde i sognets forskellige aktiviteter. Hun er derfor et kendt ansigt i mange sammenhænge, og vi kommer til at savne hende, for hendes engagement og stabilitet og først og fremmest for hendes måde at være på. En stor tak skal lyde for et godt samarbejde. Med ønsket om alt godt fremover! sognegården Med fokus på sognets mødested, hvor rigtig mange har deres gang, vil vi gerne informere om forskellige tiltag. Først vil vi nævne, at folderen/kontrakten, der omhandler Sognegården, nu er at finde på sognets hjemmeside og i Sognegården. En af de nye muligheder med hensyn til betaling ved lån af Sognegården er, at det nu også kan foregå via overførsel af pengene, med den lille pointe at pengene skal være overført inden, du kan få nøglen udleveret på Kirke og kirkegårdskontoret ved kordegn Helle Bruun. Sognegården indeholder grupperum A-B-C. i C rummet vil der i løbet af foråret blive møbleret med nye praktiske møbler, det medvirker til, at vi ikke fremover skal flytte møbler fra A B til C lokalet. Lokalerne bliver brugt af mange, og vi har den opfattelse, at alle brugere er gode til at gøre rent og stille møbler på rette plads. Det er med til at lette arbejdet for personalet fra Kirke og Kirkegårdskontoret, som står for gulvvask mm. i huset. Hvis du har brug for at låne Sognegården, foregår det stadig ved at kontakte Helle Bruun, som er at finde på Kirke og Kirkegårdskontoret. Hun ved også besked om, hvornår Sognegården er ledig. Med ønske om et smilende forår til alle På vegne af Sognegårdsudvalget Bent Højer 4

5 sogneindsamling Søndag d. 8. marts blev der på landsplan indsamlet kr. til kvinder i verdens fattigste lande. Heraf bidrog Dronninglund med knap kr. friluftsgudstjeneste 2. pinsedag ved Asaa lystbådehavn 2. pinsedag, mandag den 25. maj kl , går sognene i den gamle Dronninglund kommune sammen om en festlig pinsegudstjeneste under åben himmel med de kendte pinsesalmer, bøn og ord, der passer til unge og ældre - med præster, organister og kor fra kirkerne- og ekstra musik, der nok kan sætte fart i salmesangen. Menigheden kan under gudstjenesten sidde med blikket vendt mod den forhåbentlig blå himmel og det brusende hav, mens sognepræst Jeanette Geller prædiker. Asaa og Melholt menighedsråd er værter ved kaffen efter gudstjenesten. Medbring gerne klapstol. I tilfælde af regnvejr afholdes gudstjenesten i Asaa kirke. Kom og vær med til at opleve det helt enestående at fejre gudstjeneste under åben himmel! dronninglund kirke på facebook Nu er Dronninglund Kirke også kommet på Facebook. Her kan du også følge med i livet ved kirken, se billeder og tilmelde dig arrangementer. Kommunikationsudvalget 5

6 Babysalmesang i Dronninglund Kirke Må din dag få glæde lysende til stede under himlens brede bånd af kærlighed. Og må Herrens lys skinne, og må jordens milde vinde varme hjertet inderst inde i al evighed. tekst og musik af Arne Andreassen Med dette lille vers slutter vi af, efter at vi har sunget og danset med babyerne i ca. 30 minutter. Verset står ikke i salmebogen og er ret nyt. Vi bruger både tekster og melodier fra vores egen tid og salmer, som er flere hundrede år gamle, når vi holder babysalmesang. Vi starter hver gang med at synge et lille godmorgenvers for hvert barn. Det får oftest børnene til at smile og lytte interesseret. Nogle forsøger ihærdigt at få fat på min xylofon, som jeg anvender, når jeg synger for dem. De mindste af børnene er endnu ikke begyndt at gribe ud efter ting, men de lytter. Det er tydeligt for os voksne at se. Alle små børn glædes over gentagelser. Så jeg tilstræber at skabe genkendelighed i forløbet. Ordene, melodierne, bevægelserne, stemningerne, belysningen: alt det er med til at skabe atmosfære og genkendelighed. I det hele taget er alle sanser med, når vi synger babysalmesang. Så vi bruger de samme 8 10 salmer/ sange hver gang. Og vi synger for det meste kun det første vers af en salme om og om igen. På den måde har forældrene også en chance for at få lært repertoiret. Så er det lettere bagefter at tage sangene i brug derhjemme. Halvvejs inde i forløbet sætter de voksne sig op på stole med børnene på skødet. Her kan vugges, hoppes på skødet, svinges og leges titte-bøh mens vi synger. Så bliver det tid til lidt dans, selvfølgelig med baby på armen. Mange salmer egner sig faktisk rigtig godt til at danse til. Nogle melodier er jo oprindeligt dansemelodier. Flere af børnene er helt vilde med at komme op og danse. Det kan faktisk kræve armmuskler at holde en baby, som helst danser med hele kroppen selv, mens mor laver trinene. Alle de mange stimuli gør, at børnene ofte er helt parat til at sove, når vi når frem til de sidste par sange, som er godnattekster. Og først her ved kaffen bagefter bliver det voksentid med mulighed for at få snakket. Børnene fodres selvfølgelig også af undervejs. De største sidder med ved bordet og får mors ellers fars medbragte lækkerier. Så kan det være godt med en rigtig god leverpostejmad. Til de voksne er der brød og saft, vand, te og kaffe. Og så må man gerne tage sanghæftet med hjem og bruge det. Mange oplever, at især godnatsangene 6

7 kan finde anvendelse i dagligdagen derhjemme. Det er svært at dokumentere, hvad børnene får ud af sådan et forløb, der typisk strækker sig over 8 uger. Men det er jo efterhånden almen viden, at musik og bevægelse og forældrenes stemmer skaber glæde og tryghed hos nyfødte. Det, der er helt genialt ved konceptet for babysalmesang er, at alle elementer kan kombineres i de enkelte aktiviteter. Samværet med andre børn og voksne kombineret med de mange stimuli skaber glæde, livsmod og tillid. Det er noget af det bedste, vi kan give børnene med i bagagen. Prøv en enkelt gang selv at overvære babysalmesang og du vil ikke være i tvivl om, hvor meget glæde, intensitet og nærvær det skaber. befrielsesgudstjeneste 4. maj er der traditionen tro en mindegudstjeneste, hvor vi fejrer Danmarks Befrielse 1945, med gode ord, sang, musik og fanebæring. I år er der stor grund til at deltage. Dels er der jubilæum det er 70 år siden vi blev befriet fra den nazistiske besættelsesmagt. Dels har vi tidligt på året oplevet et terrorangreb i København. Tre mennesker er døde i den forbindelse, og selvom hverdagen heldigvis hurtigt har indfundet sig igen, har det givet anledning til at reflektere over, hvilke ting vi har at værne om i det folkestyre, som vi alle har et ansvar for at føre videre. Gudstjenesten finder sted 4.maj kl i Dronninglund kirke. Sara Dommerby Toft Susanne Rasmussen, organist og korleder i Dronninglund Kirke. 7

8 Maratonsang i Dronninglund Da der sidste år var Maratonsang på kunstcenteret sprængte det alle rammer og en tradition blev skabt. Derfor vil vi atter i år indbyde alle til at Formidling af kalkmalerier i Dronninglund komme forbi på Dronninglund Kunstcenter gerne med en højskolesangbog under armen og deltage i årets maratonsang. Dagen varer helt til kl og begynder kl , og vi kan allerede nu afsløre, at både kirkeminister, Marianne Jelved og biskop, Henning Toft Bro vil være med til at åbne arrangementet, ved at introducere en række sange, som vi synger sammen. I løbet af dagen vil mange andre spændende mennesker komme og præsentere de forskellige Hvis man er indehaver af en smartphone, kan man nu downloade en APP fra Nationalmuseet, der formidler viden om mange af landets kalkmalerier. Dronninglund kirkes flotte kalkmalerier er repræsenteret med både beskrivelser og ligefrem»øjenvidneberetninger«fra nogen af de scener, der findes på væggen i Dronninglund kirke. APP en hedder ØRET TIL VÆG- GEN, og kan hentes i telefonens APPstore, ved at søge på»øret til væggen«. Når den er downloadet til telefonen, får man adgang til information ikke blot om vores egne kalkmalerier, men om kalkmalerier i hele landet, så her er en idé til, hvad man også kan bruge forårets køreture på. Hvis man ikke lige kan finde ud af at få fat i APP en, findes der en informationsvideo på Nationalmuseets hjemmeside. Sara Dommerby Toft sange, vi skal synge, akkompagneret af forskellige pianister fra Nordjylland. Det er dejligt at lade sig underholde af spændende mennesker, men mindst lige så skønt er det at synge sammen og d.21. juni er dagen, hvor man kan opleve begge dele i skøn forening. Så kom og tag en ven, en nabo eller et barnebarn med, så vi kan videreføre traditionen med at synge den store skat af sange, som vores højskolesangbog rummer! Sara Dommerby Toft 8

9 jonas musicalen Den rytmiske kantate»jonas«opføres af Dronninglund Kirkes to kor og voksne fra lejlighedskoret. Fra hvalens bug til påskemorgenrøden. Kan man flygte fra Gud? Det er et af de store spørgsmål i fortællingen om Jonas fra Det gamle Testamente. Jonas vil ikke gå med besked fra Gud til de vilde og onde folk i Nineve. Han vælger at flygte, og det får store konsekvenser. Han bliver både slugt af en hval og kastet op på land igen. Den spændende og overraskende handling i Jonashistorien har vi valgt at illustrere med både musik og billeder. Opførelse den 23. april kl i Dronninglund Kirke Spirekoret og kulturskolens billedhold har lavet billeder til historien. De bliver udstillet i kirkens våbenhus. Musik og tekster er skrevet i 1995 af Kis og Hans Holm. Komponisten valgte at lave de 8 satser i forskellige rytmiske stilarter. Derfor er musikken meget varieret. Når vi opfører kantaten får vi hjælp fra 3 dygtige rytmiske musikere: Ole Sloth: Klaver Børge Lunde-Christensen: Bas Thomas Hust: Trommer Historien bag Egentlig møder vi først nogle skriftkloge, som vil udfordre Jesus. De vil have ham til at give dem et tegn. Ellers vil de ikke tro på ham som Guds søn. Jesus siger til dem, at det eneste tegn, de vil få, er Jonas tegn. Derefter får vi hele historien om, hvad Jonas tegn går ud på. Det handler om tro. Jonas er valgt af Gud til at gå bud. Så han kan ikke flygte. For det er Gud, der har valgt ham og ikke ham selv, der har valgt Gud. Jonas bliver vred og vil ikke acceptere sine vilkår. I det store perspektiv er den fortælling god at spejle sig i. Imellem de 8 forskellige satser bliver der læst tekster fra Matthæus evangeliet og Jonas bog. Det er gratis at overvære opførelsen, som vil vare ca. 40 minutter. 9

10 notitser Købmandsgårdens Genbrug Nørregade 7 Dronninglund Tlf Butikken er åben: mandag-fredag , lørdag Større ting kan afhentes efter aftale. Kig ind! Spire-børnekoret For børn fra klasse, øver tirsdage kl i Sognegården på Rævdalsvej 5. Koret medvirker ved særlige børnegudstjenester engang imellem men ikke fast. Interesseret: Kontakt Susanne Rasmussen, eller fridag mandag. Ungdomskoret For børn og unge fra 5. klasse og ældre, øver torsdage kl i Sognegården på Rævdalsvej 5. Koret medvirker fast ved højmesser og andre begivenheder i sognet. Vi har ikke optagelsesprøve men i stedet en lille»korskole«. Hvis man vil starte i koret, skal man gennemgå korskolen, som kan vare 2-4 uger efter aftale. Når man har bestået juniorsangerprøven, kan man begynde at tjene lidt hver gang. Man stiger i løn, når man består niveauprøverne 1-3 og for hvert års erfaring. Interesseret: Kontakt Susanne Rasmussen, eller fridag mandag. Sorggruppe Hver 3. tirsdag kl i sognegården. Kirkens sorggruppe giver mulighed for at dele det forandrede liv med andre, der også har mistet og derfor kender sorgen, magtesløsheden og ensomheden. Målet med gruppen er, at deltagerne - gennem støtte og indbyrdes samtale - får mod til at leve i den ny hverdag, og finde glæde ved livet igen. Vil du gerne være med eller høre nærmere, så kontakt Marie Kirketerp på , Birgitte B. Nygaard på eller Bente Schärfe Rasmussen på Brug præsterne! Dronninglund sogn er stort, der er så mange sognebørn, at det ikke er muligt for os præster altid at have det fulde overblik over, hvem der kan have brug for et besøg af præsten. Derfor hold jer endelig ikke tilbage for at kontakte os og bede om et besøg, det er faktisk at gøre os en tjeneste, for vi har meget brug for at møde jer i hjemlige omgivelser. Vi kommer også gerne og holder hjemmealtergang til alle, som ønsker det. Præster bliver bedre af at blive brugt! DET SKER I Sognegården Kl Babysalmesang Kl Sognecafé Kl Sogneeftermiddag Kl Babysalmesang Kl Sognecafé Kl Menighedsrådsmøde Kl Sorggruppe Kl Babysalmesang Kl Sognecafé Kl Sognecafé Kl Bibelmaraton Kl Sognecafé Kl Menighedsrådsmøde Kl Sogneeftermiddag Kl Sorggruppe Kl Sognecafé Kl Sognecafé Kl Sognecafé Kl Bibelmaraton Dronninglund-Dorf pastorats kirkekontor: Slotsgade 8D 9330 Dronninglund Kordegn Helle Bruun Åbningstider: Mandag-onsdag 10-14, torsdag Tlf Mobil

11 mødekalender KFUM og KFUK KFUM og KFUK holder fredagsfamilie en gang om måneden, programmet kan ses på byens hjemmeside. Du er altid velkommen til at tilmelde dig, sådan at du også kan deltage i den fælles spisning Turen går til»sømosen«i Storskoven, hvor der mosen rundt vil være små opgaver, hvor bl.a. pinsen er i fokus. Inkl. forplejning. Kontaktperson: Formand Morten Christensen F D F FDF Dronninglund Møderne afholdes i FDF-huset, Lundagervej 48. Puslinge (0. klasse) Mandag kl Tumlinge (1. 2. klasse) Torsdag kl Pilte (3. 4. klasse) Tirsdag kl Væbner ( klasse) Onsdag kl Seniorvæbner (7. 8. klasse) Onsdag kl Senior (9. klasse ) Onsdag kl Der er mulighed for at flytte FDF-klasse, hvis du har en ven, du gerne vil være sammen med! Vil du vide mere kan du kontakte: Merete Knudsen tlf eller se på hjemmesiden: Indre Missions klubarbejde Børne og juniorklubben mødes torsdag kl i Missionshuset, Lundagervej 4. Alle børn er velkomne fra omkring 7 års alderen Læs mere om klubben på Kontaktperson Lene Christensen tlf / Åben Familie Vi er en flok unge mennesker, singler som småbørnsfamilier, der mødes under uformelle og afslappede forhold til bibellæsning og samtaler om tro. Vi er i alderen år. Vi mødes i private hjem på mandage i lige uger. Vi lægger vægt på at være rummelige og at der er plads til alle. Hvis du har interesse for at være med, kan du kontakte: Jakob Møller Jacobsen på tlf Dronninglund Missionshus Møderne holdes i Dronninglund Missionshus, Lunderagervej 4 Kontaktperson Birgit Særkjær, tlf hotmail.com Hjemmeside: Bibelkreds i hjemmene Fællesmøde med Nyt Liv. Taler: Torben Mathiesen fra Ordet & Israel Møde v. sognepræst Knud Erik Nielsen fra Hjørring 29.04»I Jesu fodspor i ord og billeder fra Israel«v. Tove og Jens Martin fra Klokkerholm Bibelkreds i hjemmene Møde v. genbrugskonsulent Villy Pedersen fra Brønderslev Kl Familieaften med grillmad i haven. Tema:»På rejse i bibelens land - med udfordringer«hvor intet andet er anført, begynder møderne kl Datoer med * er ikke onsdage Deadline: Indlevering af materiale til næste kirkeblad er den 1. maj Kommende menighedsrådsmøder: Den 15. april og 6. maj i Sognegården 11

12 gudstjenester Gudstjenester på Margrethelund og Dronninglund Sygehus Den 1. og 3. torsdag i måneden Kl på Margrethelund Kl på sygehuset i dagligstuen på afd. M1. Dato Margrethelund Sygehuset Sara Dommerby Kathrine Buus Toft Christensen Kathrine Buus Sophie Nordentoft Christensen Jeanette Geller Lisbeth Bukh Rune Thomassen Jeanette Geller Gudstjenester i Blåbærhaven Rune Thomassen Sara Dommerby Toft Kirkebilen kører søndage og helligdage til Dronninglund Kirke: Gudstjeneste kl Margrethelund kl Blåbærhaven kl Rutebilstationen kl Stormgade kl Såfremt gudstjenesten i Dronninglund Kirke er på et andet tidspunkt end kl. 10, kører kirkebilen efter samme plan med start 35 min. før gudstjenesten begynder. Kirkebil til Dorf/Dronninglund Kirke fra Dorf kirkedistrikt ved henvendelse på tlf Gudstjenester Dronninglund Dorf Skærtorsdag Matt 26, Langfredag Matt 27, Påskedag Mark 16, Påskedag Luk 24, søndag eft. påske Joh 20, søndag eft. påske Joh 10, søndag eft. påske Joh 16, Bededag Matt 3, søndag eft. påske Joh 16, Befrielsesgudstjeneste søndag eft. påske Joh 16,23b Kristi Himmelfart Mark 16, søndag eft. påske Joh 15,26-16, Pinsedag Joh 14, pinsedag Joh 3, Trinitatis søndag Joh 3,1-15 Kl Sara Dommerby Toft Kl Sara Dommerby Toft. Børnekirke Kirkekaffe Kl. 10 Sara Dommerby Toft Konfirmation Kl. 10 Sara Dommerby Toft Konfirmation Kl. 10 Sara Dommerby Toft Konfirmation Kl. 20 Sara Dommerby Toft Konfirmation Kl. 10 Sara Dommerby Toft Kl. 10 Sara Dommerby Toft Kirkekaffe Børnekirke Kl. 14 Fælles friluftsgudstjeneste i Aså/Melholt (Se i bladet) Kirkekaffe Kirkekaffe Kl. 10 Sara Dommerby Toft. Kirkekaffe Udgives af Dronninglund Menighedsråd Sats og tryk: Basis-Tryk, Dronninglund.

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 Marts, april og maj 2015 Forårsmarked Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 banko lotterier popkorn lykkehjul fiskedam skrabespil restaurant delikatesser loppemarked salgsboder

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook vor frue & vindinge sognes kirkeblad Marts-maj 2014 / 38. årgang nr. 1 Vor Frue og Vindinge på facebook Nu har du mulighed for at følge os på facebook - LIKE os via facebook eller find linket på vores

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk Juli 2015 Sommertid, sommertid, sommertid! Af sognepræst Sigrid Marcussen Meget mere end mursten! Af Helge Andersen Sunds Kirke I skrivende stund

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook!

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook! Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Meld dig som indsamler hos Mogens Kjærgaard blmk@hafnet.dk eller mød op i kirkecenteret, Kirkegade 15,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation KIRKE ENSTED MARTS APRIL MAJ 2015 SOGN KLIPLEV Carl Nielsen i ord og toner Sogneaften ENSTED Konfirmation Konfirmation KLIPLEV KIRKE SOGN ENSTED NYT FRA ENSTED MENIGHEDSRÅD Så er det meste af vinteren

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Solnedgang ved Hvidbjerg Præstegård

Solnedgang ved Hvidbjerg Præstegård Solnedgang ved Hvidbjerg Præstegård DER STÅR ET SLOT I VESTERLED, TÆKKET MED GYLDNE SKJOLDE; DID GÅR HVER AFTEN SOLEN NED BAG ROSENSKYERNES VOLDE. DET SLOT BLEV EJ MED HÆNDER GJORT: MAGELØST STÅR DET SMYKKET;

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

Kirkebladet. TREENIGHEDEN malet af Andrej Rublev. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. Marts, april og maj 2015 / Nr. 2 / 44.

Kirkebladet. TREENIGHEDEN malet af Andrej Rublev. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. Marts, april og maj 2015 / Nr. 2 / 44. Kirkebladet Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund Marts, april og maj 2015 / Nr. 2 / 44. årgang Læs om Påskens under...s. 2 Musikgudstjeneste...s. 3 Turen går til Australien...s. 3 Babysalmesang...s. 3 Sogneudflugt...s.

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere