Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat"

Transkript

1 Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj 2015 nr årgang

2 Dronninglund Sogn Kirkekontoret Slotsgade 8 D, 9330 Dronninglund Tlf Åbningstider: Mandag-onsdag 10-14, torsdag Kordegn Helle Bruun Mobil: Sognepræst (kbf.) Rune Thomassen, Slotsgade Dronninglund. Tlf Ugentlig fridag mandag Træffes Slotsgade 8 D, ons. kl og efter aftale. Mobil: Sognepræst, Sara Dommerby Toft Kontor: Slotsgade 8 D Tlf Ugentlig fridag mandag. Træffes på kontoret onsdag og efter aftale. Øvrige: Organist Susanne Rasmussen Mobil: Kirkegårdsleder Dronninglund Henrik Wissing træffes Slotsgade 8D man. fre. kl , Tlf , og efter aftale. Kirketjener Hans Klausen Hedevigsvej Dronninglund Mobil: Graver, Dorf Kirke Susanne Andersen Tlf Menighedsråd Formand Svend Skak Jensen, Kirkevej 8 Tlf Mobil: Kirkeværge, Dronninglund Kirke Finn E. Larsen Skovbrynet 16 Mobil: Kirkeværge, Dorf Kirke Carl P. Jensen Dorfvej 53 Tlf Månedens indlæg»kvinder skal tie i forsamlingen«dette citat fra Paulus 1. brev til menigheden i Korinth er ofte blevet brugt først af folk, der var imod kvindelige præster (eller kvinders rettigheder i det hele taget), siden hen også af folk, der havde set sig sure på den kvindeundertrykkelse, som de mente var en af de bærende ting i den kristne kirke. Det er rigtigt at Paulus mange steder i sine breve underordner kvinden i forhold til manden. Han siger for eksempel også, at manden ikke blev skabt for kvindens skyld, men kvinden for mandens. Og så beskriver han en forestilling om, at Gud har skabt verden ind i et mønster, et hierarki, hvor Gud er øverst, under ham kommer englene, så kommer manden, derefter kvinden, under dem pattedyrene, så krybdyrene, planterne, og nederst jord og sten. På den måde har både de, der ikke bryder sig om kvindelige præster (og kvinder i andre embeder) og de, der peger på bibelens kvindeundertrykkende sider, fast grund at stå på, hvis de ser sig om efter beviser for deres påstande i Det nye Testamente. Selvfølgelig, kunne man fristes til at sige, for Det nye Testamente afspejler den tid, det er blevet skrevet i, og det viderefører de menneskers meninger, som har skrevet det. Og dem, der har skrevet Det nye Testamente er mænd, der levede i en tid, hvor kvinder blev anset for at være umyndige, og ikke lige så begavede som mænd. Men samtidig rummer Det nye Testamente en anden tråd, når det gælder kvinderne og deres stilling. Vi hører hvordan, der i Jesu følge, ud over disciplene, var kvinder, der var endog meget tæt på Jesus. Og vi hører hvordan de første vidner til opstandelsen er de kvinder, der kommer ud til graven påskemorgen. Det er i sig selv en pointe, at det er kvinder og ikke mænd, der først erfarer, at Herren er opstået. Kvinder kunne nemlig ikke vidne i nogen sammenhænge i datidens samfund. De ansås for at være utilregnelige og alt for lette at manipulere med, så man kunne ikke stole på dem i fx retssager. Derfor vendes der op og ned på hele den hierarkiske struktur, der styrede samfundet dengang, når det pludselig er kvinderne, der som de første forkynder, at Jesus er opstået Jesus er Herren. Kvinderne er de første præster i den kristne kirke. Og ser vi nærmere på, hvordan man indrettede sig i de første kristne menigheder, havde kvinderne ofte meget fremtrædende roller. I de første århundreder af kristendommens historie var den kristne menighed et sted, der tiltrak hhv. kvinder og slaver og andre fra samfundets nederste lag. Det var den, fordi Gud i Kristus viste os, at overfor Gud er alle lige. Det hører vi også fra Paulus, når han ikke lige falder ned i den opfattelse af kvinderne, som han er blevet opdraget til. Han har nemlig et meget radikalt opgør med den selvsamme samfundsstruktur, som han andre steder prøver at fastholde. Der hvor Paulus forkyn- 2

3 delse af Kristus lyder stærkest, der ophæves det hierarki, der er mellem kvinder og mænd, og i øvrigt mellem samfundsklasser og mellem indfødte og indvandrere:»her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand eller kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus«, siger han i sit brev til Galaterne. Mange år er gået siden Det nye Testamente blev skrevet ned. Men det har virket ind i vores historie og samfund lige siden. Hospitalsvæsenet og det sekulære demokrati, vi har i dag, ville have været utænkelig uden den kristne arv. For hundrede år siden i år besluttede man så at give kvinder og tyende rettigheder. Det er ganske i tråd med Paulus forkyndelse af, at det ikke kommer an på, om man er mand, kvinde træl eller fri. Man kan sige at det menneskesyn, der kommer til udtryk i den sætning, knap 1900 år senere slog igennem i vores lille land højt mod nord, da det vedtoges, at kvinder og tyende også skulle have rettigheder. Og senere i 1948 blev så de første kvinder ordinerede som præster. Siden er det gået stærkt. Det viste sig jo, at vi ikke var så uintelligente, som mange mænd gik og troede. Nu er halvdelen af vores præster kvinder, der sidder der en del kvindelige biskopper og vores statsministier er kvinde. Nu må vi så håbe, at der kommer en tid, hvor man ikke går så meget op i, om folk er kvinder eller mænd, men koncentrerer sig om, hvad de siger og gør og hvad vi hver i sær kan bidrage med. Sara Dommerby Toft Konfirmationer 2015 Konfirmanderne fra Dronninglund Skole konfirmeres i år efter de gamle klassebetegnelser fra sidste år. Ved den første konfirmation den 26. april er der kun få konfirmander, så her håber vi at mange fra menigheden vil deltage. Tiderne ser ud som følger: Søndag den 26. april kl : Q-klassen v/rune Thomassen Bededag den 1. maj kl : A-klassen v/sara Dommerby Toft Søndag den 3. maj kl : B-klassen: v/sara Dommerby Toft Søndag den 10. maj kl : C-klassen v/rune Thomassen Ønsker man at give en hilsen med til konfirmanderne, er der på dagen opstillet poser i våbenhuset med navn på, som man kan benytte. 3

4 sogneeftermiddage Sogneeftermiddag Fredag den 10. april kl »En buket af H.C. Andersen og den nordjyske folkesjæl«v/lærer, skuespiller og kirkesanger Per Iversen, Attrup Per Iversen er uddannet lærer, er kirkesanger i tre små kirker i Hanherred og har været medvirkende i Skovspillene ved Brovst og Aalborg-Cabareten. Eftermiddagen bliver bundet som en buket af oplæsning, anekdoter, cabaret-, operette og visesange. De mest fremtrædende blomster bliver H.C. Andersen og den nordjyske folkesjæl, bundet sammen af humoren. Velkommen i sognegården. Kaffe undervejs og afslutning ved præsten. Sogneeftermiddag Fredag den 8. maj kl »30 år som farmerkone i Zimbabwe«v/Birthe E. Kirk, Sundby Mors I 1972 solgte ægteparret Birthe og Wolle Kirk deres tre gårde i Thy og rejste med deres små børn ned til det daværende Rhodesia i Afrika. I løbet af de følgende 30 år opbyggede de en kæmpe farm og skaffede arbejde og by til 3000 mennesker. Birthe Kirk vil fortælle om sin spændende, men også dramatiske tilværelse i det afrikanske land, som i dag hedder Zimbabwe. Velkommen i sognegården. Kaffe undervejs og afslutning ved præsten. Farvel til Mary Refshauge Her i det tidlige forår fik Mary solgt sit hus, og kan nu flytte til Skive, hvor hun har familie. Mary har været tilknyttet både Dorf og Dronninglund som kirkesanger, og har desuden lagt et stort arbejde i sognets forskellige aktiviteter. Hun er derfor et kendt ansigt i mange sammenhænge, og vi kommer til at savne hende, for hendes engagement og stabilitet og først og fremmest for hendes måde at være på. En stor tak skal lyde for et godt samarbejde. Med ønsket om alt godt fremover! sognegården Med fokus på sognets mødested, hvor rigtig mange har deres gang, vil vi gerne informere om forskellige tiltag. Først vil vi nævne, at folderen/kontrakten, der omhandler Sognegården, nu er at finde på sognets hjemmeside og i Sognegården. En af de nye muligheder med hensyn til betaling ved lån af Sognegården er, at det nu også kan foregå via overførsel af pengene, med den lille pointe at pengene skal være overført inden, du kan få nøglen udleveret på Kirke og kirkegårdskontoret ved kordegn Helle Bruun. Sognegården indeholder grupperum A-B-C. i C rummet vil der i løbet af foråret blive møbleret med nye praktiske møbler, det medvirker til, at vi ikke fremover skal flytte møbler fra A B til C lokalet. Lokalerne bliver brugt af mange, og vi har den opfattelse, at alle brugere er gode til at gøre rent og stille møbler på rette plads. Det er med til at lette arbejdet for personalet fra Kirke og Kirkegårdskontoret, som står for gulvvask mm. i huset. Hvis du har brug for at låne Sognegården, foregår det stadig ved at kontakte Helle Bruun, som er at finde på Kirke og Kirkegårdskontoret. Hun ved også besked om, hvornår Sognegården er ledig. Med ønske om et smilende forår til alle På vegne af Sognegårdsudvalget Bent Højer 4

5 sogneindsamling Søndag d. 8. marts blev der på landsplan indsamlet kr. til kvinder i verdens fattigste lande. Heraf bidrog Dronninglund med knap kr. friluftsgudstjeneste 2. pinsedag ved Asaa lystbådehavn 2. pinsedag, mandag den 25. maj kl , går sognene i den gamle Dronninglund kommune sammen om en festlig pinsegudstjeneste under åben himmel med de kendte pinsesalmer, bøn og ord, der passer til unge og ældre - med præster, organister og kor fra kirkerne- og ekstra musik, der nok kan sætte fart i salmesangen. Menigheden kan under gudstjenesten sidde med blikket vendt mod den forhåbentlig blå himmel og det brusende hav, mens sognepræst Jeanette Geller prædiker. Asaa og Melholt menighedsråd er værter ved kaffen efter gudstjenesten. Medbring gerne klapstol. I tilfælde af regnvejr afholdes gudstjenesten i Asaa kirke. Kom og vær med til at opleve det helt enestående at fejre gudstjeneste under åben himmel! dronninglund kirke på facebook Nu er Dronninglund Kirke også kommet på Facebook. Her kan du også følge med i livet ved kirken, se billeder og tilmelde dig arrangementer. Kommunikationsudvalget 5

6 Babysalmesang i Dronninglund Kirke Må din dag få glæde lysende til stede under himlens brede bånd af kærlighed. Og må Herrens lys skinne, og må jordens milde vinde varme hjertet inderst inde i al evighed. tekst og musik af Arne Andreassen Med dette lille vers slutter vi af, efter at vi har sunget og danset med babyerne i ca. 30 minutter. Verset står ikke i salmebogen og er ret nyt. Vi bruger både tekster og melodier fra vores egen tid og salmer, som er flere hundrede år gamle, når vi holder babysalmesang. Vi starter hver gang med at synge et lille godmorgenvers for hvert barn. Det får oftest børnene til at smile og lytte interesseret. Nogle forsøger ihærdigt at få fat på min xylofon, som jeg anvender, når jeg synger for dem. De mindste af børnene er endnu ikke begyndt at gribe ud efter ting, men de lytter. Det er tydeligt for os voksne at se. Alle små børn glædes over gentagelser. Så jeg tilstræber at skabe genkendelighed i forløbet. Ordene, melodierne, bevægelserne, stemningerne, belysningen: alt det er med til at skabe atmosfære og genkendelighed. I det hele taget er alle sanser med, når vi synger babysalmesang. Så vi bruger de samme 8 10 salmer/ sange hver gang. Og vi synger for det meste kun det første vers af en salme om og om igen. På den måde har forældrene også en chance for at få lært repertoiret. Så er det lettere bagefter at tage sangene i brug derhjemme. Halvvejs inde i forløbet sætter de voksne sig op på stole med børnene på skødet. Her kan vugges, hoppes på skødet, svinges og leges titte-bøh mens vi synger. Så bliver det tid til lidt dans, selvfølgelig med baby på armen. Mange salmer egner sig faktisk rigtig godt til at danse til. Nogle melodier er jo oprindeligt dansemelodier. Flere af børnene er helt vilde med at komme op og danse. Det kan faktisk kræve armmuskler at holde en baby, som helst danser med hele kroppen selv, mens mor laver trinene. Alle de mange stimuli gør, at børnene ofte er helt parat til at sove, når vi når frem til de sidste par sange, som er godnattekster. Og først her ved kaffen bagefter bliver det voksentid med mulighed for at få snakket. Børnene fodres selvfølgelig også af undervejs. De største sidder med ved bordet og får mors ellers fars medbragte lækkerier. Så kan det være godt med en rigtig god leverpostejmad. Til de voksne er der brød og saft, vand, te og kaffe. Og så må man gerne tage sanghæftet med hjem og bruge det. Mange oplever, at især godnatsangene 6

7 kan finde anvendelse i dagligdagen derhjemme. Det er svært at dokumentere, hvad børnene får ud af sådan et forløb, der typisk strækker sig over 8 uger. Men det er jo efterhånden almen viden, at musik og bevægelse og forældrenes stemmer skaber glæde og tryghed hos nyfødte. Det, der er helt genialt ved konceptet for babysalmesang er, at alle elementer kan kombineres i de enkelte aktiviteter. Samværet med andre børn og voksne kombineret med de mange stimuli skaber glæde, livsmod og tillid. Det er noget af det bedste, vi kan give børnene med i bagagen. Prøv en enkelt gang selv at overvære babysalmesang og du vil ikke være i tvivl om, hvor meget glæde, intensitet og nærvær det skaber. befrielsesgudstjeneste 4. maj er der traditionen tro en mindegudstjeneste, hvor vi fejrer Danmarks Befrielse 1945, med gode ord, sang, musik og fanebæring. I år er der stor grund til at deltage. Dels er der jubilæum det er 70 år siden vi blev befriet fra den nazistiske besættelsesmagt. Dels har vi tidligt på året oplevet et terrorangreb i København. Tre mennesker er døde i den forbindelse, og selvom hverdagen heldigvis hurtigt har indfundet sig igen, har det givet anledning til at reflektere over, hvilke ting vi har at værne om i det folkestyre, som vi alle har et ansvar for at føre videre. Gudstjenesten finder sted 4.maj kl i Dronninglund kirke. Sara Dommerby Toft Susanne Rasmussen, organist og korleder i Dronninglund Kirke. 7

8 Maratonsang i Dronninglund Da der sidste år var Maratonsang på kunstcenteret sprængte det alle rammer og en tradition blev skabt. Derfor vil vi atter i år indbyde alle til at Formidling af kalkmalerier i Dronninglund komme forbi på Dronninglund Kunstcenter gerne med en højskolesangbog under armen og deltage i årets maratonsang. Dagen varer helt til kl og begynder kl , og vi kan allerede nu afsløre, at både kirkeminister, Marianne Jelved og biskop, Henning Toft Bro vil være med til at åbne arrangementet, ved at introducere en række sange, som vi synger sammen. I løbet af dagen vil mange andre spændende mennesker komme og præsentere de forskellige Hvis man er indehaver af en smartphone, kan man nu downloade en APP fra Nationalmuseet, der formidler viden om mange af landets kalkmalerier. Dronninglund kirkes flotte kalkmalerier er repræsenteret med både beskrivelser og ligefrem»øjenvidneberetninger«fra nogen af de scener, der findes på væggen i Dronninglund kirke. APP en hedder ØRET TIL VÆG- GEN, og kan hentes i telefonens APPstore, ved at søge på»øret til væggen«. Når den er downloadet til telefonen, får man adgang til information ikke blot om vores egne kalkmalerier, men om kalkmalerier i hele landet, så her er en idé til, hvad man også kan bruge forårets køreture på. Hvis man ikke lige kan finde ud af at få fat i APP en, findes der en informationsvideo på Nationalmuseets hjemmeside. Sara Dommerby Toft sange, vi skal synge, akkompagneret af forskellige pianister fra Nordjylland. Det er dejligt at lade sig underholde af spændende mennesker, men mindst lige så skønt er det at synge sammen og d.21. juni er dagen, hvor man kan opleve begge dele i skøn forening. Så kom og tag en ven, en nabo eller et barnebarn med, så vi kan videreføre traditionen med at synge den store skat af sange, som vores højskolesangbog rummer! Sara Dommerby Toft 8

9 jonas musicalen Den rytmiske kantate»jonas«opføres af Dronninglund Kirkes to kor og voksne fra lejlighedskoret. Fra hvalens bug til påskemorgenrøden. Kan man flygte fra Gud? Det er et af de store spørgsmål i fortællingen om Jonas fra Det gamle Testamente. Jonas vil ikke gå med besked fra Gud til de vilde og onde folk i Nineve. Han vælger at flygte, og det får store konsekvenser. Han bliver både slugt af en hval og kastet op på land igen. Den spændende og overraskende handling i Jonashistorien har vi valgt at illustrere med både musik og billeder. Opførelse den 23. april kl i Dronninglund Kirke Spirekoret og kulturskolens billedhold har lavet billeder til historien. De bliver udstillet i kirkens våbenhus. Musik og tekster er skrevet i 1995 af Kis og Hans Holm. Komponisten valgte at lave de 8 satser i forskellige rytmiske stilarter. Derfor er musikken meget varieret. Når vi opfører kantaten får vi hjælp fra 3 dygtige rytmiske musikere: Ole Sloth: Klaver Børge Lunde-Christensen: Bas Thomas Hust: Trommer Historien bag Egentlig møder vi først nogle skriftkloge, som vil udfordre Jesus. De vil have ham til at give dem et tegn. Ellers vil de ikke tro på ham som Guds søn. Jesus siger til dem, at det eneste tegn, de vil få, er Jonas tegn. Derefter får vi hele historien om, hvad Jonas tegn går ud på. Det handler om tro. Jonas er valgt af Gud til at gå bud. Så han kan ikke flygte. For det er Gud, der har valgt ham og ikke ham selv, der har valgt Gud. Jonas bliver vred og vil ikke acceptere sine vilkår. I det store perspektiv er den fortælling god at spejle sig i. Imellem de 8 forskellige satser bliver der læst tekster fra Matthæus evangeliet og Jonas bog. Det er gratis at overvære opførelsen, som vil vare ca. 40 minutter. 9

10 notitser Købmandsgårdens Genbrug Nørregade 7 Dronninglund Tlf Butikken er åben: mandag-fredag , lørdag Større ting kan afhentes efter aftale. Kig ind! Spire-børnekoret For børn fra klasse, øver tirsdage kl i Sognegården på Rævdalsvej 5. Koret medvirker ved særlige børnegudstjenester engang imellem men ikke fast. Interesseret: Kontakt Susanne Rasmussen, eller fridag mandag. Ungdomskoret For børn og unge fra 5. klasse og ældre, øver torsdage kl i Sognegården på Rævdalsvej 5. Koret medvirker fast ved højmesser og andre begivenheder i sognet. Vi har ikke optagelsesprøve men i stedet en lille»korskole«. Hvis man vil starte i koret, skal man gennemgå korskolen, som kan vare 2-4 uger efter aftale. Når man har bestået juniorsangerprøven, kan man begynde at tjene lidt hver gang. Man stiger i løn, når man består niveauprøverne 1-3 og for hvert års erfaring. Interesseret: Kontakt Susanne Rasmussen, eller fridag mandag. Sorggruppe Hver 3. tirsdag kl i sognegården. Kirkens sorggruppe giver mulighed for at dele det forandrede liv med andre, der også har mistet og derfor kender sorgen, magtesløsheden og ensomheden. Målet med gruppen er, at deltagerne - gennem støtte og indbyrdes samtale - får mod til at leve i den ny hverdag, og finde glæde ved livet igen. Vil du gerne være med eller høre nærmere, så kontakt Marie Kirketerp på , Birgitte B. Nygaard på eller Bente Schärfe Rasmussen på Brug præsterne! Dronninglund sogn er stort, der er så mange sognebørn, at det ikke er muligt for os præster altid at have det fulde overblik over, hvem der kan have brug for et besøg af præsten. Derfor hold jer endelig ikke tilbage for at kontakte os og bede om et besøg, det er faktisk at gøre os en tjeneste, for vi har meget brug for at møde jer i hjemlige omgivelser. Vi kommer også gerne og holder hjemmealtergang til alle, som ønsker det. Præster bliver bedre af at blive brugt! DET SKER I Sognegården Kl Babysalmesang Kl Sognecafé Kl Sogneeftermiddag Kl Babysalmesang Kl Sognecafé Kl Menighedsrådsmøde Kl Sorggruppe Kl Babysalmesang Kl Sognecafé Kl Sognecafé Kl Bibelmaraton Kl Sognecafé Kl Menighedsrådsmøde Kl Sogneeftermiddag Kl Sorggruppe Kl Sognecafé Kl Sognecafé Kl Sognecafé Kl Bibelmaraton Dronninglund-Dorf pastorats kirkekontor: Slotsgade 8D 9330 Dronninglund Kordegn Helle Bruun Åbningstider: Mandag-onsdag 10-14, torsdag Tlf Mobil

11 mødekalender KFUM og KFUK KFUM og KFUK holder fredagsfamilie en gang om måneden, programmet kan ses på byens hjemmeside. Du er altid velkommen til at tilmelde dig, sådan at du også kan deltage i den fælles spisning Turen går til»sømosen«i Storskoven, hvor der mosen rundt vil være små opgaver, hvor bl.a. pinsen er i fokus. Inkl. forplejning. Kontaktperson: Formand Morten Christensen F D F FDF Dronninglund Møderne afholdes i FDF-huset, Lundagervej 48. Puslinge (0. klasse) Mandag kl Tumlinge (1. 2. klasse) Torsdag kl Pilte (3. 4. klasse) Tirsdag kl Væbner ( klasse) Onsdag kl Seniorvæbner (7. 8. klasse) Onsdag kl Senior (9. klasse ) Onsdag kl Der er mulighed for at flytte FDF-klasse, hvis du har en ven, du gerne vil være sammen med! Vil du vide mere kan du kontakte: Merete Knudsen tlf eller se på hjemmesiden: Indre Missions klubarbejde Børne og juniorklubben mødes torsdag kl i Missionshuset, Lundagervej 4. Alle børn er velkomne fra omkring 7 års alderen Læs mere om klubben på Kontaktperson Lene Christensen tlf / Åben Familie Vi er en flok unge mennesker, singler som småbørnsfamilier, der mødes under uformelle og afslappede forhold til bibellæsning og samtaler om tro. Vi er i alderen år. Vi mødes i private hjem på mandage i lige uger. Vi lægger vægt på at være rummelige og at der er plads til alle. Hvis du har interesse for at være med, kan du kontakte: Jakob Møller Jacobsen på tlf Dronninglund Missionshus Møderne holdes i Dronninglund Missionshus, Lunderagervej 4 Kontaktperson Birgit Særkjær, tlf hotmail.com Hjemmeside: Bibelkreds i hjemmene Fællesmøde med Nyt Liv. Taler: Torben Mathiesen fra Ordet & Israel Møde v. sognepræst Knud Erik Nielsen fra Hjørring 29.04»I Jesu fodspor i ord og billeder fra Israel«v. Tove og Jens Martin fra Klokkerholm Bibelkreds i hjemmene Møde v. genbrugskonsulent Villy Pedersen fra Brønderslev Kl Familieaften med grillmad i haven. Tema:»På rejse i bibelens land - med udfordringer«hvor intet andet er anført, begynder møderne kl Datoer med * er ikke onsdage Deadline: Indlevering af materiale til næste kirkeblad er den 1. maj Kommende menighedsrådsmøder: Den 15. april og 6. maj i Sognegården 11

12 gudstjenester Gudstjenester på Margrethelund og Dronninglund Sygehus Den 1. og 3. torsdag i måneden Kl på Margrethelund Kl på sygehuset i dagligstuen på afd. M1. Dato Margrethelund Sygehuset Sara Dommerby Kathrine Buus Toft Christensen Kathrine Buus Sophie Nordentoft Christensen Jeanette Geller Lisbeth Bukh Rune Thomassen Jeanette Geller Gudstjenester i Blåbærhaven Rune Thomassen Sara Dommerby Toft Kirkebilen kører søndage og helligdage til Dronninglund Kirke: Gudstjeneste kl Margrethelund kl Blåbærhaven kl Rutebilstationen kl Stormgade kl Såfremt gudstjenesten i Dronninglund Kirke er på et andet tidspunkt end kl. 10, kører kirkebilen efter samme plan med start 35 min. før gudstjenesten begynder. Kirkebil til Dorf/Dronninglund Kirke fra Dorf kirkedistrikt ved henvendelse på tlf Gudstjenester Dronninglund Dorf Skærtorsdag Matt 26, Langfredag Matt 27, Påskedag Mark 16, Påskedag Luk 24, søndag eft. påske Joh 20, søndag eft. påske Joh 10, søndag eft. påske Joh 16, Bededag Matt 3, søndag eft. påske Joh 16, Befrielsesgudstjeneste søndag eft. påske Joh 16,23b Kristi Himmelfart Mark 16, søndag eft. påske Joh 15,26-16, Pinsedag Joh 14, pinsedag Joh 3, Trinitatis søndag Joh 3,1-15 Kl Sara Dommerby Toft Kl Sara Dommerby Toft. Børnekirke Kirkekaffe Kl. 10 Sara Dommerby Toft Konfirmation Kl. 10 Sara Dommerby Toft Konfirmation Kl. 10 Sara Dommerby Toft Konfirmation Kl. 20 Sara Dommerby Toft Konfirmation Kl. 10 Sara Dommerby Toft Kl. 10 Sara Dommerby Toft Kirkekaffe Børnekirke Kl. 14 Fælles friluftsgudstjeneste i Aså/Melholt (Se i bladet) Kirkekaffe Kirkekaffe Kl. 10 Sara Dommerby Toft. Kirkekaffe Udgives af Dronninglund Menighedsråd Sats og tryk: Basis-Tryk, Dronninglund.

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Jetsmark Sogn. Nr. 2-26. Årgang - Marts, april, maj 2010. Familiegudstjeneste. Påsken i Jetsmark Kirke

Jetsmark Sogn. Nr. 2-26. Årgang - Marts, april, maj 2010. Familiegudstjeneste. Påsken i Jetsmark Kirke Jetsmark Sogn Nr. 2-26. Årgang - Marts, april, maj 2010 Familiegudstjeneste Påsken i Jetsmark Kirke Konfirmation 2010 Skyld skaber ånd og uden ånd findes der slet ikke nogen skyld! Josef er blevet en mægtig

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3 Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2 Ny præst på vej Side 3 Skærtorsdagsmåltid Side 4 Musikforestilling om David for børn og

Læs mere

April - Maj 2012. Sognebladet. for Skæve Hørby

April - Maj 2012. Sognebladet. for Skæve Hørby April - Maj 2012 Sognebladet for Skæve Hørby Korset - Livets symbol Af sognepræst Mette Volsgaard Korset er kristendommens vigtigste symbol. Nærmere bestemt det kors, som Jesus døde på, da han blev henrettet

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby.

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby. Indeholder: FORÅR Opstandelsen Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Siden sidst i Hammel/Voldby I Luthers fodspor Indvielsen af Tinghuset Arrangementer Koncerter Gudstjenester Hammel - Voldby KIRKEBLAD

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011

Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011 Gistrup Sogn Nr. 55 April Maj 2011 25 Gistrup Kirke 25 år 25 Jubilæumsarrangementer for alle Onsdag den 23. marts kl. 16.30 Fyraftens-musik-andagt i kirken Palmesøndag den 23. marts 1986 blev Gistrup Kirke

Læs mere

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 Marts, april og maj 2015 Forårsmarked Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 banko lotterier popkorn lykkehjul fiskedam skrabespil restaurant delikatesser loppemarked salgsboder

Læs mere

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 2 Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 1 KIRKELIV i Give, Farre & Vorslunde Pastagudstjeneste med Peter Pan, Carl Nielsen koncert,

Læs mere

Kirkebladet. Hejnsvig Vesterhede. Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Hejnsvig Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund

Kirkebladet. Hejnsvig Vesterhede. Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Hejnsvig Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund Kirkebladet september oktober november 2014 Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund 1 2 Navne og adresser Sognepræst Jørgen Johansen Præstegård Kirkevej 2

Læs mere

&KÆRLIGHED. Møllevangskirken december 2008 - januar 2009. Kirkeblad. Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt. Julearrangementer

&KÆRLIGHED. Møllevangskirken december 2008 - januar 2009. Kirkeblad. Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt. Julearrangementer Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt side 8-9 Julearrangementer side 3, 6-7, 10-11 Højskoledage og studietur side 16-17 Kirkeblad Møllevangskirken december 2008 - januar 2009 Vi ønsker alle i Møllevang

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere

December - januar - februar - marts - vinter 2014-15. Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12

December - januar - februar - marts - vinter 2014-15. Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12 Risskov Kirke December - januar - februar - marts - vinter 2014-15 Ulla Bille udstiller landskaber fra Færøerne, Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12 Salmeleg for dig og mig - se side 8 Velsignet

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 FOR ØSTER SNEDE SOGN Juni - Juli - August 2014 PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3 BABYSALMESANG Side 4 PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 KONFIRMATIONSORD TIL LIVET Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER Side 8-10

Læs mere

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 3 HASLEV OG FREERSLEV Nr. 3 74. årgang april og maj 2015 Kirkens stillerum se s. 6 Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken Mellem påske og pinse

Læs mere