Institut for Pædagogisk Forskning og Udvikling (IPFU)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institut for Pædagogisk Forskning og Udvikling (IPFU)"

Transkript

1 Institut for Pædagogisk Forskning og Udvikling (IPFU) Lektor, mag.art. Jørgen Gleerup (institutleder) Lektor, dr.phil. Thomas Hansson Lektor, mag.art. Marianne Horsdal Lektor, mag.art. Flemming Mouritsen Adjunkt, cand.mag. Niels Henrik Helms (fra 1. marts) Adjunkt, cand.mag. Finn Wiedemann Kontorfuldmægtig, ED Helle Gad (institutsekretær) Campuschef Jette Damsted Olsen Ph.D.-studerende pr. 31. december: Søren Bach (forskningsassistent fra medio oktober) Jens Jørgen Hansen (aflønnet af CVU Sønderjylland) Sven Erik Lund Henningsen (aflønnet af CVU Vest) Marie Ludvigsen (aflønnet af Gedved Seminarium) Torben Kure Marker Christian Quvang (aflønnet af CVU Vest)(påbegyndt 1. august) Lisbeth Pedersen (aflønnet af Odense Socialpædagogiske Seminarium) Trine Rasmussen (aflønnet af Kolding Pædagogseminarium) Ida Schwartz (aflønnet af Odense Socialpædagogiske Seminarium) Niels Kristian Sørensen (aflønnet af Kolding Pædagogseminarium) Seminarieansatte tilknyttet IPFU pr. 31. december: Konsulent Anna Andreasen (Kolding Pædagogseminarium) Konsulent Anne Eijgendaal (Gedved Seminarium) Konsulent Hans Fonsbøl (CVU Jelling) Konsulent Edith Grunnet (Skårup Seminarium) Konsulent Ellen Ravn Habekost (CVU Jelling) Konsulent Kaare W. Nielsen (Kolding Pædagogseminarium) Konsulent Kirsten Sofiendal (Kolding Pædagogseminarium) Konsulent Birgitte Stougaard (CVU Jelling) Andre arrangementer afholdt af instituttet Institut for Pædagogisk Forskning og Udvikling (IPFU) har afholdt fagligt seminar på Syddansk Universitet i Kolding med dobbelt forelæsning af professor Yrjö Engeström, University of Helsinki og University of California, San Diego (3. februar). Ligeledes har IPFU afholdt seminarrækken Pædagogikum på Syddansk Universitet i Kolding med oplæg af J. Gleerup, IPFU: Seminarieuddannelse i historisk og kulturelt perspektiv og med oplæg af Thomas Hansson, IPFU: Almen didaktik, og hvad der er rammerne for en god undervisningspraksis (5. februar). Ligeledes i samme seminarrække afholdt seminar med oplæg af Finn Wiedemann, IPFU: Lærerroller og lærersamarbejde (6. februar). Oplæg af Niels Buur-Hansen, CVU Sønderjylland: Seminarieuddannelse i perspektivet af de nye læringsteorier (26. februar). Oplæg af Marianne Horsdal, IPFU: Fokus på social interaktion og narrativitet i pædagogisk praksis, oplæg af Jens Aage Poulsen, CVU Jelling: Mellem Grundtvig og Gates: Erfaringer med IT i seminarieuddannelsen (27. februar), oplæg af Jette Reeh, CVU Jelling: Om undervisningstilrettelæggelse og evaluering. En præsentation af evalueringsmetoder og deres anvendelse (27. februar). Ligeledes oplæg af Inge Weicher, Fröbelseminariet: Lektorbedømmelse og lektorkvalificering ved lærer- og pædagogseminarierne samt oplæg af Marianne Tolstrup, Skårup Seminarium: Syddansk Universitet Årsberetning

2 Vejledningsteori og praksis i seminarieuddannelsen og oplæg af Finn Wiedemann, IPFU: Opsamling og perspektiver (4. marts). Dernæst har instituttet afholdt et Ph.D.-seminar på Syddansk Universitet i Odense om Memory, Narrative & Learning med oplæg af Daniel Siegel, UCLA Californien: Attachment, Interpersonal Relationships, and Autobiographical Narrative, oplæg af M. Horsdal, IPFU: The body, the mind and the stories, oplæg af Vibeke Grøver Aukrust, University of Oslo: Acquisition of narrative competence in interaction a crosscultural perspective samt oplæg af Niels Wahlin, University of Umeå: Transcultural narratives and indentity construction (15. juni). Endelig har instituttet afholdt konference med workshops på CVU Jelling i Jelling om Nye vidensformer i feltet mellem forskning og udvikling om samarbejdet vedrørende videns- og kompetencecentre med oplæg af Hans Siggaard Jensen, Learning Lab Denmark: Erfaringer og problemer med at være en Modus-2 orienteret forskningsinstitution, oplæg af Camilla Mehlsen, Learning Lab Denmark: Kommunikationens rolle i en Modus-2 forskningsinstitution med workshop 1 om Pædagogik og Børneliv, oplæg af Inez Knudsen, CVU Sønderjylland: Rummelighedens paradokser læringsliv i småbørns naturlige udvikling, oplæg af Kirsten Poulsgaard, Mette Nørregaard Christensen, Søren Witzel Clausen og Lone Suhr, CVU Jelling: Pædagogiske Læreplaner og med workshop 2 om Nye Pædagogiske Udfordringer, oplæg af Steen Cnops Rasmussen, Gedved Seminarium: Fra underviser til faglig redaktør om content management systemer (CMS) som læringsmedspiller, oplæg af Christian Møller, Kolding Pædagogseminarium: Arbejdsmarked-kompetence, oplæg af Ole Steen Nielsen og Doris Overgaard Larsen, CVU Vest: Ungdomspædagogik samt oplæg af Michael Cain, CVU Vest: Ungdomspædagogikprojektet perspektiveret i forhold til CVU s videnscenterbegreb (27. august). Medarbejdernes videnskabelige aktiviteter uden for instituttet J. Gleerup har siddet i bedømmelsesudvalg vedrørende adjunkt/lektorstilling i Interkulturel kommunikation på Handelshøjskolen i København (CBS) og i bedømmelsesudvalg vedrørende Ph.D.-afhandling om kortuddannedes efteruddannelse på Danmarks Pædagogiske Universitet. Er medlem af bestyrelsen ved Odense Socialpædagogiske Seminarium og bestyrelsen for den selvejende institution Vangagergaard. Han er medlem af udviklingsrådene ved CVU Fyn og CVU Sønderjylland og har været medlem af repræsentantskabet ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Udgivelser: Gleerup, J. Jeg har fløjet i dag. Solsteder. Red. Bent Engelbrecht og Jane Flarup. Ankerhus: Konsulenter i udviklingsledelse A/S, Foredrag om Viden og innovation. Københavns Amt, Glostrup Foredrag om Viden og Innovation. Designcentret TEKO, Herning Foredrag om Organisationskultur og Ledelse. Fyns Amts Lederuddannelse, Odense Foredrag om Kompetencer og almen dannelse. Lærerseminariernes forening for Voksenuddannelse, Askov Foredrag om Kompetencer og almen dannelse. Lærerseminariernes forening for Voksenuddannelse, Kolding Foredrag om Viden og Innovation. Ledertræf i Ankerhus, Houens Odde Foredrag om Organisationskultur og Ledelse. Fyns Amts Lederuddannelse, Odense Foredrag om Nye opgaver for CVU erne. Udviklings-, efter- og videreuddannelsesafdelingen på CVU Fyn, Odense Foredrag om Kompetencer og almen dannelse. Lærerseminariernes forening for Voksenuddannelse, Fraugde Foredrag om Viden og Innovation. Konsulentfirmaet Xafir, Sæby Kompetencer, almendannelse og skolekultur. Pædagogisk dag på Ringe Gymnasium, Rudkøbing Foredrag om Pædagogisk Ledelse. De frie skolers årsmøde, Ebeltoft Foredrag om Uddannelsesinstitutionens værdigrundlag. Pædagogisk dag på VUC Nordsjælland, Vejle Foredrag om Gymnasieledelse teamledelse. Lederseminar i Frederiksborg Amt, Rungsted Foredrag om Tid og læring. Pædagogernes Novemberkonference, Odense Foredrag om Organisationskultur og Ledelse. Lederuddannelsen i Odense Kommune Foredrag om Organisationskultur og Ledelse. Lederuddannelsen i Odense Kommune Foredrag om Organisationskultur og Ledelse. Fyns Amts Lederuddannelse, Odense Foredrag om Skolen/SFO en og Omverdenen. Kolding Skolevæsen, Kolding Foredrag om Organisationskultur og Ledelse. Fyns Amts Lederuddannelse, Odense. 82 Syddansk Universitet Årsberetning 2004

3 Foredrag om Struktur og læring. Lederseminar i Fyns Amt, Odense. T. Hansson har deltaget i Erasmus assessment expert (EAC/60/02OJ 2002/C 211/02) i Brussels, Belgien (marts 2004) samt været medarrangør af konferencen Put a Saga on your Screen keynote speaker ved denne i Akureyri, Island ( oktober). Arbejdet med TALEnetværk (engelsk som fremmedsprog, narrativitet og game playing on the Internet) vedrørende to projekter (pilot study og comparative study) med deltagere fra Kolding kommune (Aalykkeskolen/Eltang centralskole) og med deltagere fra Finland (Yhtenäiskoulu) og Island (Hrafnagilsskoli). Samarbejdet med Informationsvidenskab og center for engelskstudier koblet til et nordisk netværk med 500 Blackboard-brugere (lærerstuderende, klasselærere, elever og forskere). Paper præsenteret Aktionsforskerens balancegang mellem arbejdspladsens logikker ved 3. Nationale Aktionsforskningskonference i Aalborg (4.-5. november). Paper Narrative Text Composing on the Web presented at Put a Saga on your Screen conference in Akureyri, Island ( oktober). Bidrag i medierne: Interview fra konference i Lokalfjernsyn i Island. N.H. Helms har arbejdet i Knowledge Lab. I den forbindelse har udvikling af en forskningsplatform og en generisk refleksiv teori for e-læring eller vidensemergens været central. Har deltaget i udviklingsarbejder om e-læring i samarbejde med CVU Sønderjylland, CVU Vest og CVU Jelling. Har været tovholder på e-læringssamarbejdet mellem de frie seminarier. Har været forskningsreference på Læringsøprojektet (Tietgenskolen og Knowledge Lab). Med i referencegruppen for Det nationale Kompetenceregnskab. Medlem af e- læringstænketanken for NETAU, har i denne forbindelse blandt andet holdt oplæg om e-læring on-line Educa Berlin (december). Medlem af styregruppen for ENIS-skolerne (European Network of Innovative Schools). Medlem af FLUIDs bestyrelse. Censorformand på Danmarks Pædagogiske Universitets Masteruddannelser E-læring - videns- og læringsmiljøer. Undervisningsministeriet E-learning - Coming of Age? MBA-network, ABC Viden, læring og det nye arbejdsmarked. FLUID-Konference E-læring også en organisatorisk udfordring. Vitus Bering, Horsens Realkompetence? Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse Realkompetence. Uddannelsesforum Æstetiske læreprocesser og e-læring. CVU-Vest. M. Horsdal har deltaget i ELWA E.A.R.L.A.L.L s seminar Adult Education A Future in Europe i Bruxelles (1. marts) samt deltaget i ESREA Life History and Biography Network konference på Roskilde Universitetscenter med paperet The Bodies, the Minds, and the Stories A discussion of ontological and epistemological Perspectives on Narratives of Personal Experience (4.-6. marts). Hun har holdt oplæg om storytelling på et seminar om digital storytelling Center for Narratologi, Syddansk Universitet (31. marts) samt holdt foredrag om A biographica approach presentation and reflection på The Second Nordic Conference about Sociodynamic Councelling, Göteborg, Sverige (22. april). Har holdt oplæg om Selvfortælling og læring i terapi på konference på Roskilde Universitetscenter om historiefortælling i praktisk kommunikation (3. juni). Har deltaget som Independent European Expert i selection board for udvælgelse af de 32 bedste Leonardo da Vinci produkter til Leonardo da Vinci Exibition and Awards., EU kommissionen, Bruxelles, Belgien ( juni). Har undervist på The Second International Ph.D. Summer School, Understanding the Other, Qualitative Methodology in the Social Sciences, Karpacz, Polen ( juli). Har deltaget i ESREA-konferencen Between old and Syddansk Universitet Årsberetning

4 new worlds of adult learning, Wrochlaw, Polen med paperet: Professional Identities and Partnership Learning ( september). Har endvidere deltaget i bedømmelsesudvalget vedrørende Gurli Bjørn Iversens Ph.D.-afhandling på Forskerskolen for Livslang Læring, Roskilde Universitetscenter om Subjektivitet, jobrelatering og akademisk skrivning. Om viden og videnskabelse på Den Pædagogiske Diplomuddannelse. Har haft undervisning på DIG, Syddansk Universitet: Ungdomskultur, livsfortællinger, æstetiske læreprocesser (5. november). Har endvidere undervist på Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet: Kulturmøde og identitet (5. december) samt deltaget i EUs Maastricht-konference om Lifelong Learning A Way Forward (15. december). Medlem af CVU Jellings udviklingsråd, af Center for Frivilligt Socialt Arbejdes Pædagogiske Baggrundsgruppe. Observatør for universiteterne i E.A.R.L.A.L.L. European Association of regional and Local Authorities for Lifelong Learning. Medlem af ESREA (Life History Network og Citizenship Network). Medlem af Humanioras Internationale Udvalg Undervisning i Livshistorier og etik. Odense Socialpædagogiske Seminarium Foredrag Livshistoriske fortællinger og de didaktiske overvejelser. VUC København Foredrag for vejledere. Dragsholm Slot Foredrag Livshistorien i vejledningen. Roskilde Amt Foredrag Integration, identitet og fortælling. Konference for medarbejdere og ledere, Dansk Flygtningehjælp Foredrag Livsfortælling og kontaktlærere: Når kontaktlæreren hører elevens fortælling om sig selv. Kontaktlærerseminar, Amtcentret for Undervisning, Sønderjyllands Amt Foredrag Berørtheden i det frivillige sociale arbejde. Center for frivilligt socialt arbejdes temadag Undervisning på CVU Vests diplomuddannelse for mentorer Foredrag Professionsudvikling. Pædagogisk dag, VUC Roskilde Amt Foredrag Vidensamfundets nye dagsordner. Konferencen Socialrådgiveruddannelsen i fremtidens uddannelsesbillede, Landsmødet Foredrag De frivilliges erfaringer og historier hvordan får vi dem fortalt? Dansk Flygtningehjælp, Frivilligafdelingen Foredrag Livshistoriefortælling teorier og metoder. Kurset Livet i Fokus, Psykiatrikontoret, Viborg Amt Undervisning på diplomuddannelserne på Den Sociale Højskole Kursus Livsfortællinger som kulturmøde. Kolding Folkebibliotek Kursus Livsfortællinger som kulturmøde. Kolding Folkebibliotek Kursus om flygtninges livshistorier. Dansk Flygtningehjælp Kursus om flygtninges livshistorier.dansk Flygtningehjælp. December: Påbegyndt kvalitativ evaluering af projekter om Livslang Læring og Hybride Læringsrum på Viborg og Århus Kommuners biblioteker. F. Mouritsen har været medlem af koordinationsgruppe for Sekretariat for Børnekulturforskning (Sebnet). Han har deltaget i netværket Børnekulturforskning i Norden (BIN). Han har fungeret som censor ved kandidatuddannelsen på Danmarks Biblioteksskole. Han er medlem af censorkorpset for Litteraturvidenskab og af censorkorps ved CVU/seminarier. Han har været ansvarlig for forskningsrådsbevilling til projektet Børnekultur, Medier og Legekultur inden for programmet Børns vilkår og velfærd og for samarbejdet med beslægtede projekter inden for programmet. Han er formand for Børne- og ungdomskultursammenslutning (BUKS) og redaktør af Tidsskrift for børne- og ungdomskultur. Han har fungeret som koordinator for styregruppe (samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitet) og følgegruppe (eksterne samarbejdspartnere) i forbindelse med Masteruddannelse i børne- og ungdomskultur. Han har deltaget i forskningsprojektet Body Games i samarbejde med Mads Claussen Instituttet, Mærsk McKinney-Møller Instituttet, Danmarks Pædagogiske Universitet, Kompan A/S og Danfoss A/S. Han har deltaget som konsulent ved forskningsprojektet Legeundersøgelse (i samarbejde med Egmontfonden, Sebnet og Dannerseminariet). Han har deltaget i forsknings- og udviklingsprojektet Fabulatorium i samarbejde med Kulturprinsen Viborg, Kulturministeriet, Syddansl Universitet og Aarhus Universitet. 84 Syddansk Universitet Årsberetning 2004

5 Oplæg og forelæsninger til seminarer i projektet Body Games. Syddansk Universitet, Odense Foredrag om H.C. Andersen og børnelitteraturen. Arrangeret af kulturhuset Fyrtøjet, Odense Foredrag om Børns kultur i en moderne virkelighed. Arrangeret af Næstved Børnekulturhus og Næstved Kommune Deltaget i og bidraget til konferencen Børnekultur og barndom i det 21. århundrede. Arrangeret af Nordisk Netværk for Børnekulturforskning (BIN), København Oplæg og forelæsninger til seminarer i projektet Body Games. Syddansk Universitet, Odense Oplæg og forelæsninger til seminarer i projektet Body Games. Syddansk Universitet, Odense Oplæg og forelæsninger til seminarer i projektet Body Games. Syddansk Universitet, Århus Deltaget i og bidraget til seminarer i forbindelse med projektet Fabulatorium. Aarrangeret af Kulturprinsen Viborg Deltaget i magasinprogrammet Barndom og opdragelse. Arrangeret af DR Århus Deltaget i og bidraget til seminarer i forbindelse med projektet Fabulatorium. Aarrangeret af Kulturprinsen Viborg Deltaget i og bidraget til seminarer i forbindelse med projektet Fabulatorium. Aarrangeret af Kulturprinsen Viborg, Århus Bidraget til og arrangeret redaktionsseminar for Tidsskrift for børne- og ungdomskultur. Århus Bidraget til og arrangeret redaktionsseminar for Tidsskrift for børne- og ungdomskultur. Århus Forelæsningen Legekultur før og nu. Konference arrangeret af Legetøjsfabrikanterne i Danmark, København Deltaget i og bidraget til seminarer i forbindelse med projektet Fabulatorium. Aarrangeret af Kulturprinsen Viborg, Århus. Bidrag i medierne: Har bidraget med interviews og konsulentopgaver til artikler og udsendelser i radio, tv, magasiner og dagblade. Redaktion: Tidsskrift for børne- og ungdomskultur. F. Wiedemann har i løbet af perioden flere gange fungeret som censor ved pædagoguddannelsen. Vidensudveksling med det opgivende samfund Udgivelser: Wiedemann, F. Svendborg Byprojekt delrapport sider Ungdomskultur i en forskningsmæssig sammenhæng. Lokalvejledere i Sydjylland, Gram Ungdomskultur før og nu. Lærere i 10. klasse, Kolding. Eksterne bevillinger og donationer Institut for Pædagogisk Forskning og Udvikling har modtaget kroner fra Nordplus til afvikling af et fælles-nordisk TALE/VALID projekt, Teaching and Learning of Values in Education. Instituttet har desuden modtaget kroner i støtte til bogudgivelser fra DKB-fonden. Endvidere har instituttet modtaget kroner fra Odense Socialpædagogiske Seminarium, kroner fra Kolding Pædagogseminarium, kroner fra CVU Sønderjylland, kroner fra Seminariet i Aabenraa, kroner fra Gedved Seminarium, kroner fra CVU Vest, kroner fra CVU Jelling og kroner fra Skårup Seminarium. Publikationer Hansson, Th. Qualitative Research on Mediated Dialogism Among Nordic Project Educators. The Qualitative Report 9(2) (2004): Hansson, Th., R.T. Chongtay, C. Kjær og L. van Heugten. A Virtual Collaborative Didactic: Experimental Design in a Local Context. Proceedings of ED-Media, Syddansk Universitet Årsberetning