Institut for Pædagogisk Forskning og Udvikling (IPFU)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institut for Pædagogisk Forskning og Udvikling (IPFU)"

Transkript

1 Institut for Pædagogisk Forskning og Udvikling (IPFU) Lektor, mag.art. Jørgen Gleerup (institutleder) Lektor, dr.phil. Thomas Hansson Lektor, mag.art. Marianne Horsdal Lektor, mag.art. Flemming Mouritsen Adjunkt, cand.mag. Niels Henrik Helms (fra 1. marts) Adjunkt, cand.mag. Finn Wiedemann Kontorfuldmægtig, ED Helle Gad (institutsekretær) Campuschef Jette Damsted Olsen Ph.D.-studerende pr. 31. december: Søren Bach (forskningsassistent fra medio oktober) Jens Jørgen Hansen (aflønnet af CVU Sønderjylland) Sven Erik Lund Henningsen (aflønnet af CVU Vest) Marie Ludvigsen (aflønnet af Gedved Seminarium) Torben Kure Marker Christian Quvang (aflønnet af CVU Vest)(påbegyndt 1. august) Lisbeth Pedersen (aflønnet af Odense Socialpædagogiske Seminarium) Trine Rasmussen (aflønnet af Kolding Pædagogseminarium) Ida Schwartz (aflønnet af Odense Socialpædagogiske Seminarium) Niels Kristian Sørensen (aflønnet af Kolding Pædagogseminarium) Seminarieansatte tilknyttet IPFU pr. 31. december: Konsulent Anna Andreasen (Kolding Pædagogseminarium) Konsulent Anne Eijgendaal (Gedved Seminarium) Konsulent Hans Fonsbøl (CVU Jelling) Konsulent Edith Grunnet (Skårup Seminarium) Konsulent Ellen Ravn Habekost (CVU Jelling) Konsulent Kaare W. Nielsen (Kolding Pædagogseminarium) Konsulent Kirsten Sofiendal (Kolding Pædagogseminarium) Konsulent Birgitte Stougaard (CVU Jelling) Andre arrangementer afholdt af instituttet Institut for Pædagogisk Forskning og Udvikling (IPFU) har afholdt fagligt seminar på Syddansk Universitet i Kolding med dobbelt forelæsning af professor Yrjö Engeström, University of Helsinki og University of California, San Diego (3. februar). Ligeledes har IPFU afholdt seminarrækken Pædagogikum på Syddansk Universitet i Kolding med oplæg af J. Gleerup, IPFU: Seminarieuddannelse i historisk og kulturelt perspektiv og med oplæg af Thomas Hansson, IPFU: Almen didaktik, og hvad der er rammerne for en god undervisningspraksis (5. februar). Ligeledes i samme seminarrække afholdt seminar med oplæg af Finn Wiedemann, IPFU: Lærerroller og lærersamarbejde (6. februar). Oplæg af Niels Buur-Hansen, CVU Sønderjylland: Seminarieuddannelse i perspektivet af de nye læringsteorier (26. februar). Oplæg af Marianne Horsdal, IPFU: Fokus på social interaktion og narrativitet i pædagogisk praksis, oplæg af Jens Aage Poulsen, CVU Jelling: Mellem Grundtvig og Gates: Erfaringer med IT i seminarieuddannelsen (27. februar), oplæg af Jette Reeh, CVU Jelling: Om undervisningstilrettelæggelse og evaluering. En præsentation af evalueringsmetoder og deres anvendelse (27. februar). Ligeledes oplæg af Inge Weicher, Fröbelseminariet: Lektorbedømmelse og lektorkvalificering ved lærer- og pædagogseminarierne samt oplæg af Marianne Tolstrup, Skårup Seminarium: Syddansk Universitet Årsberetning

2 Vejledningsteori og praksis i seminarieuddannelsen og oplæg af Finn Wiedemann, IPFU: Opsamling og perspektiver (4. marts). Dernæst har instituttet afholdt et Ph.D.-seminar på Syddansk Universitet i Odense om Memory, Narrative & Learning med oplæg af Daniel Siegel, UCLA Californien: Attachment, Interpersonal Relationships, and Autobiographical Narrative, oplæg af M. Horsdal, IPFU: The body, the mind and the stories, oplæg af Vibeke Grøver Aukrust, University of Oslo: Acquisition of narrative competence in interaction a crosscultural perspective samt oplæg af Niels Wahlin, University of Umeå: Transcultural narratives and indentity construction (15. juni). Endelig har instituttet afholdt konference med workshops på CVU Jelling i Jelling om Nye vidensformer i feltet mellem forskning og udvikling om samarbejdet vedrørende videns- og kompetencecentre med oplæg af Hans Siggaard Jensen, Learning Lab Denmark: Erfaringer og problemer med at være en Modus-2 orienteret forskningsinstitution, oplæg af Camilla Mehlsen, Learning Lab Denmark: Kommunikationens rolle i en Modus-2 forskningsinstitution med workshop 1 om Pædagogik og Børneliv, oplæg af Inez Knudsen, CVU Sønderjylland: Rummelighedens paradokser læringsliv i småbørns naturlige udvikling, oplæg af Kirsten Poulsgaard, Mette Nørregaard Christensen, Søren Witzel Clausen og Lone Suhr, CVU Jelling: Pædagogiske Læreplaner og med workshop 2 om Nye Pædagogiske Udfordringer, oplæg af Steen Cnops Rasmussen, Gedved Seminarium: Fra underviser til faglig redaktør om content management systemer (CMS) som læringsmedspiller, oplæg af Christian Møller, Kolding Pædagogseminarium: Arbejdsmarked-kompetence, oplæg af Ole Steen Nielsen og Doris Overgaard Larsen, CVU Vest: Ungdomspædagogik samt oplæg af Michael Cain, CVU Vest: Ungdomspædagogikprojektet perspektiveret i forhold til CVU s videnscenterbegreb (27. august). Medarbejdernes videnskabelige aktiviteter uden for instituttet J. Gleerup har siddet i bedømmelsesudvalg vedrørende adjunkt/lektorstilling i Interkulturel kommunikation på Handelshøjskolen i København (CBS) og i bedømmelsesudvalg vedrørende Ph.D.-afhandling om kortuddannedes efteruddannelse på Danmarks Pædagogiske Universitet. Er medlem af bestyrelsen ved Odense Socialpædagogiske Seminarium og bestyrelsen for den selvejende institution Vangagergaard. Han er medlem af udviklingsrådene ved CVU Fyn og CVU Sønderjylland og har været medlem af repræsentantskabet ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Udgivelser: Gleerup, J. Jeg har fløjet i dag. Solsteder. Red. Bent Engelbrecht og Jane Flarup. Ankerhus: Konsulenter i udviklingsledelse A/S, Foredrag om Viden og innovation. Københavns Amt, Glostrup Foredrag om Viden og Innovation. Designcentret TEKO, Herning Foredrag om Organisationskultur og Ledelse. Fyns Amts Lederuddannelse, Odense Foredrag om Kompetencer og almen dannelse. Lærerseminariernes forening for Voksenuddannelse, Askov Foredrag om Kompetencer og almen dannelse. Lærerseminariernes forening for Voksenuddannelse, Kolding Foredrag om Viden og Innovation. Ledertræf i Ankerhus, Houens Odde Foredrag om Organisationskultur og Ledelse. Fyns Amts Lederuddannelse, Odense Foredrag om Nye opgaver for CVU erne. Udviklings-, efter- og videreuddannelsesafdelingen på CVU Fyn, Odense Foredrag om Kompetencer og almen dannelse. Lærerseminariernes forening for Voksenuddannelse, Fraugde Foredrag om Viden og Innovation. Konsulentfirmaet Xafir, Sæby Kompetencer, almendannelse og skolekultur. Pædagogisk dag på Ringe Gymnasium, Rudkøbing Foredrag om Pædagogisk Ledelse. De frie skolers årsmøde, Ebeltoft Foredrag om Uddannelsesinstitutionens værdigrundlag. Pædagogisk dag på VUC Nordsjælland, Vejle Foredrag om Gymnasieledelse teamledelse. Lederseminar i Frederiksborg Amt, Rungsted Foredrag om Tid og læring. Pædagogernes Novemberkonference, Odense Foredrag om Organisationskultur og Ledelse. Lederuddannelsen i Odense Kommune Foredrag om Organisationskultur og Ledelse. Lederuddannelsen i Odense Kommune Foredrag om Organisationskultur og Ledelse. Fyns Amts Lederuddannelse, Odense Foredrag om Skolen/SFO en og Omverdenen. Kolding Skolevæsen, Kolding Foredrag om Organisationskultur og Ledelse. Fyns Amts Lederuddannelse, Odense. 82 Syddansk Universitet Årsberetning 2004

3 Foredrag om Struktur og læring. Lederseminar i Fyns Amt, Odense. T. Hansson har deltaget i Erasmus assessment expert (EAC/60/02OJ 2002/C 211/02) i Brussels, Belgien (marts 2004) samt været medarrangør af konferencen Put a Saga on your Screen keynote speaker ved denne i Akureyri, Island ( oktober). Arbejdet med TALEnetværk (engelsk som fremmedsprog, narrativitet og game playing on the Internet) vedrørende to projekter (pilot study og comparative study) med deltagere fra Kolding kommune (Aalykkeskolen/Eltang centralskole) og med deltagere fra Finland (Yhtenäiskoulu) og Island (Hrafnagilsskoli). Samarbejdet med Informationsvidenskab og center for engelskstudier koblet til et nordisk netværk med 500 Blackboard-brugere (lærerstuderende, klasselærere, elever og forskere). Paper præsenteret Aktionsforskerens balancegang mellem arbejdspladsens logikker ved 3. Nationale Aktionsforskningskonference i Aalborg (4.-5. november). Paper Narrative Text Composing on the Web presented at Put a Saga on your Screen conference in Akureyri, Island ( oktober). Bidrag i medierne: Interview fra konference i Lokalfjernsyn i Island. N.H. Helms har arbejdet i Knowledge Lab. I den forbindelse har udvikling af en forskningsplatform og en generisk refleksiv teori for e-læring eller vidensemergens været central. Har deltaget i udviklingsarbejder om e-læring i samarbejde med CVU Sønderjylland, CVU Vest og CVU Jelling. Har været tovholder på e-læringssamarbejdet mellem de frie seminarier. Har været forskningsreference på Læringsøprojektet (Tietgenskolen og Knowledge Lab). Med i referencegruppen for Det nationale Kompetenceregnskab. Medlem af e- læringstænketanken for NETAU, har i denne forbindelse blandt andet holdt oplæg om e-læring on-line Educa Berlin (december). Medlem af styregruppen for ENIS-skolerne (European Network of Innovative Schools). Medlem af FLUIDs bestyrelse. Censorformand på Danmarks Pædagogiske Universitets Masteruddannelser E-læring - videns- og læringsmiljøer. Undervisningsministeriet E-learning - Coming of Age? MBA-network, ABC Viden, læring og det nye arbejdsmarked. FLUID-Konference E-læring også en organisatorisk udfordring. Vitus Bering, Horsens Realkompetence? Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse Realkompetence. Uddannelsesforum Æstetiske læreprocesser og e-læring. CVU-Vest. M. Horsdal har deltaget i ELWA E.A.R.L.A.L.L s seminar Adult Education A Future in Europe i Bruxelles (1. marts) samt deltaget i ESREA Life History and Biography Network konference på Roskilde Universitetscenter med paperet The Bodies, the Minds, and the Stories A discussion of ontological and epistemological Perspectives on Narratives of Personal Experience (4.-6. marts). Hun har holdt oplæg om storytelling på et seminar om digital storytelling Center for Narratologi, Syddansk Universitet (31. marts) samt holdt foredrag om A biographica approach presentation and reflection på The Second Nordic Conference about Sociodynamic Councelling, Göteborg, Sverige (22. april). Har holdt oplæg om Selvfortælling og læring i terapi på konference på Roskilde Universitetscenter om historiefortælling i praktisk kommunikation (3. juni). Har deltaget som Independent European Expert i selection board for udvælgelse af de 32 bedste Leonardo da Vinci produkter til Leonardo da Vinci Exibition and Awards., EU kommissionen, Bruxelles, Belgien ( juni). Har undervist på The Second International Ph.D. Summer School, Understanding the Other, Qualitative Methodology in the Social Sciences, Karpacz, Polen ( juli). Har deltaget i ESREA-konferencen Between old and Syddansk Universitet Årsberetning

4 new worlds of adult learning, Wrochlaw, Polen med paperet: Professional Identities and Partnership Learning ( september). Har endvidere deltaget i bedømmelsesudvalget vedrørende Gurli Bjørn Iversens Ph.D.-afhandling på Forskerskolen for Livslang Læring, Roskilde Universitetscenter om Subjektivitet, jobrelatering og akademisk skrivning. Om viden og videnskabelse på Den Pædagogiske Diplomuddannelse. Har haft undervisning på DIG, Syddansk Universitet: Ungdomskultur, livsfortællinger, æstetiske læreprocesser (5. november). Har endvidere undervist på Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet: Kulturmøde og identitet (5. december) samt deltaget i EUs Maastricht-konference om Lifelong Learning A Way Forward (15. december). Medlem af CVU Jellings udviklingsråd, af Center for Frivilligt Socialt Arbejdes Pædagogiske Baggrundsgruppe. Observatør for universiteterne i E.A.R.L.A.L.L. European Association of regional and Local Authorities for Lifelong Learning. Medlem af ESREA (Life History Network og Citizenship Network). Medlem af Humanioras Internationale Udvalg Undervisning i Livshistorier og etik. Odense Socialpædagogiske Seminarium Foredrag Livshistoriske fortællinger og de didaktiske overvejelser. VUC København Foredrag for vejledere. Dragsholm Slot Foredrag Livshistorien i vejledningen. Roskilde Amt Foredrag Integration, identitet og fortælling. Konference for medarbejdere og ledere, Dansk Flygtningehjælp Foredrag Livsfortælling og kontaktlærere: Når kontaktlæreren hører elevens fortælling om sig selv. Kontaktlærerseminar, Amtcentret for Undervisning, Sønderjyllands Amt Foredrag Berørtheden i det frivillige sociale arbejde. Center for frivilligt socialt arbejdes temadag Undervisning på CVU Vests diplomuddannelse for mentorer Foredrag Professionsudvikling. Pædagogisk dag, VUC Roskilde Amt Foredrag Vidensamfundets nye dagsordner. Konferencen Socialrådgiveruddannelsen i fremtidens uddannelsesbillede, Landsmødet Foredrag De frivilliges erfaringer og historier hvordan får vi dem fortalt? Dansk Flygtningehjælp, Frivilligafdelingen Foredrag Livshistoriefortælling teorier og metoder. Kurset Livet i Fokus, Psykiatrikontoret, Viborg Amt Undervisning på diplomuddannelserne på Den Sociale Højskole Kursus Livsfortællinger som kulturmøde. Kolding Folkebibliotek Kursus Livsfortællinger som kulturmøde. Kolding Folkebibliotek Kursus om flygtninges livshistorier. Dansk Flygtningehjælp Kursus om flygtninges livshistorier.dansk Flygtningehjælp. December: Påbegyndt kvalitativ evaluering af projekter om Livslang Læring og Hybride Læringsrum på Viborg og Århus Kommuners biblioteker. F. Mouritsen har været medlem af koordinationsgruppe for Sekretariat for Børnekulturforskning (Sebnet). Han har deltaget i netværket Børnekulturforskning i Norden (BIN). Han har fungeret som censor ved kandidatuddannelsen på Danmarks Biblioteksskole. Han er medlem af censorkorpset for Litteraturvidenskab og af censorkorps ved CVU/seminarier. Han har været ansvarlig for forskningsrådsbevilling til projektet Børnekultur, Medier og Legekultur inden for programmet Børns vilkår og velfærd og for samarbejdet med beslægtede projekter inden for programmet. Han er formand for Børne- og ungdomskultursammenslutning (BUKS) og redaktør af Tidsskrift for børne- og ungdomskultur. Han har fungeret som koordinator for styregruppe (samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitet) og følgegruppe (eksterne samarbejdspartnere) i forbindelse med Masteruddannelse i børne- og ungdomskultur. Han har deltaget i forskningsprojektet Body Games i samarbejde med Mads Claussen Instituttet, Mærsk McKinney-Møller Instituttet, Danmarks Pædagogiske Universitet, Kompan A/S og Danfoss A/S. Han har deltaget som konsulent ved forskningsprojektet Legeundersøgelse (i samarbejde med Egmontfonden, Sebnet og Dannerseminariet). Han har deltaget i forsknings- og udviklingsprojektet Fabulatorium i samarbejde med Kulturprinsen Viborg, Kulturministeriet, Syddansl Universitet og Aarhus Universitet. 84 Syddansk Universitet Årsberetning 2004

5 Oplæg og forelæsninger til seminarer i projektet Body Games. Syddansk Universitet, Odense Foredrag om H.C. Andersen og børnelitteraturen. Arrangeret af kulturhuset Fyrtøjet, Odense Foredrag om Børns kultur i en moderne virkelighed. Arrangeret af Næstved Børnekulturhus og Næstved Kommune Deltaget i og bidraget til konferencen Børnekultur og barndom i det 21. århundrede. Arrangeret af Nordisk Netværk for Børnekulturforskning (BIN), København Oplæg og forelæsninger til seminarer i projektet Body Games. Syddansk Universitet, Odense Oplæg og forelæsninger til seminarer i projektet Body Games. Syddansk Universitet, Odense Oplæg og forelæsninger til seminarer i projektet Body Games. Syddansk Universitet, Århus Deltaget i og bidraget til seminarer i forbindelse med projektet Fabulatorium. Aarrangeret af Kulturprinsen Viborg Deltaget i magasinprogrammet Barndom og opdragelse. Arrangeret af DR Århus Deltaget i og bidraget til seminarer i forbindelse med projektet Fabulatorium. Aarrangeret af Kulturprinsen Viborg Deltaget i og bidraget til seminarer i forbindelse med projektet Fabulatorium. Aarrangeret af Kulturprinsen Viborg, Århus Bidraget til og arrangeret redaktionsseminar for Tidsskrift for børne- og ungdomskultur. Århus Bidraget til og arrangeret redaktionsseminar for Tidsskrift for børne- og ungdomskultur. Århus Forelæsningen Legekultur før og nu. Konference arrangeret af Legetøjsfabrikanterne i Danmark, København Deltaget i og bidraget til seminarer i forbindelse med projektet Fabulatorium. Aarrangeret af Kulturprinsen Viborg, Århus. Bidrag i medierne: Har bidraget med interviews og konsulentopgaver til artikler og udsendelser i radio, tv, magasiner og dagblade. Redaktion: Tidsskrift for børne- og ungdomskultur. F. Wiedemann har i løbet af perioden flere gange fungeret som censor ved pædagoguddannelsen. Vidensudveksling med det opgivende samfund Udgivelser: Wiedemann, F. Svendborg Byprojekt delrapport sider Ungdomskultur i en forskningsmæssig sammenhæng. Lokalvejledere i Sydjylland, Gram Ungdomskultur før og nu. Lærere i 10. klasse, Kolding. Eksterne bevillinger og donationer Institut for Pædagogisk Forskning og Udvikling har modtaget kroner fra Nordplus til afvikling af et fælles-nordisk TALE/VALID projekt, Teaching and Learning of Values in Education. Instituttet har desuden modtaget kroner i støtte til bogudgivelser fra DKB-fonden. Endvidere har instituttet modtaget kroner fra Odense Socialpædagogiske Seminarium, kroner fra Kolding Pædagogseminarium, kroner fra CVU Sønderjylland, kroner fra Seminariet i Aabenraa, kroner fra Gedved Seminarium, kroner fra CVU Vest, kroner fra CVU Jelling og kroner fra Skårup Seminarium. Publikationer Hansson, Th. Qualitative Research on Mediated Dialogism Among Nordic Project Educators. The Qualitative Report 9(2) (2004): Hansson, Th., R.T. Chongtay, C. Kjær og L. van Heugten. A Virtual Collaborative Didactic: Experimental Design in a Local Context. Proceedings of ED-Media, Syddansk Universitet Årsberetning

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 Deltagerliste (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 ÅRGANG 2009 Ghita Sausdal HR-specialist Københavns Kommune Jan Lavdal Forstander Solglimt Lilian Vium Forstander Sandfeldgården Lisbeth Muurholm

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Niels Warring Christian Helms Jørgensen (red.) Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering Institut for

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR -Pædagigisk problem eller mulighed? Hallo hører du efter, hvad jeg siger?. Har du ikke

Læs mere

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Nytårsnyt fra EPOS EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Nytår 2005 Jr. nr. 1.10.03 I dette nyhedsbrev kan I læse om, hvilke nye initiativer der er på vej

Læs mere

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Dagens program 09.30-10.00: Registrering og morgenkaffe 10.00-10.15: Velkomst v/ Thomas Braun (Metropol) & Per Westersø (FORSA) 10.15-11.00: Tre skarpe fra praksis,

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi?

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi? Børn & kultur det æstetiskes betydning? 25.10.07 Velkomst Velkommen til Hotel ÖRK, Island velkommen til sagaernes ø! En mere dramatisk ramme omkring det æstetiskes betydning i liv, i kunst og i medier

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 28. og 29. april 06

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 28. og 29. april 06 Referat - af forretningsudvalgsmøde den 28. og 29. april 06 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat 4. Justering af dagsorden 5. Forretningsudvalgsrunde 6. Demonstration

Læs mere

Ekstern lektor ved Syddansk Universitet ( Cand.negot.studiet & Center for Kulturstudier)

Ekstern lektor ved Syddansk Universitet ( Cand.negot.studiet & Center for Kulturstudier) Lektor Kommunikation, Journalistik og Social Forandring Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Magt, Medier og Kommunikation Postaddresse: Universitetsvej 1 40.3 DK4000 Roskilde

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

Team Europe-foredragsholdere

Team Europe-foredragsholdere Team Europe-foredragsholdere Team Europe er et netværk af uafhængige foredragsholdere, som har til formål at udbrede information om EU samt øge danskernes lyst til debat om EU-politikområder f.eks i foreninger,

Læs mere

Active Learning in Lectures

Active Learning in Lectures Active Learning in Lectures Centre for Science Education Aarhus University Spørgsmål 1 Har du brugt clickere i din undervisning? 1. Ja, meget 2. Ja, lidt 3. Nej 4. Jeg underviser ikke Information til læreren

Læs mere

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Dato Varighed Destination Formål Deltagere 21.01.14-24.01.14 4 dage London Besøge BETT konferencen. En konference der omhandler

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? 2012 Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 12. DECEMBER DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? Konference hos Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser Syddansk Universitet Udviklingsprocessen 2004: Ledelsen besluttede at gennemføre en ekstern audit af uddannelsesområdet på SDU med EVA som operatør 2005: Den

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Indledning HELLE MATHIASEN

Indledning HELLE MATHIASEN Indledning HELLE MATHIASEN Denne antologi skal betragtes som et bidrag til didaktiske og pædagogiske diskussioner om de videregående uddannelsers brug af digitale medier og netbaserede kommunikationsfora

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg.

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg. Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg 04/09-2007 Dagsorden Fremmødte: Kim Jacobsen JCVU Sygeplejerskeuddannelsen - Randers

Læs mere

Voksenpædagogisk Forums konference 2015 Læring mellem uddannelse og arbejdsliv

Voksenpædagogisk Forums konference 2015 Læring mellem uddannelse og arbejdsliv Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Voksenpædagogisk Forums konference 2015 Læring mellem uddannelse og arbejdsliv Voksnes læring i to kontekster hvordan skabes større udbytte og sammenhæng?

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen.

Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen. Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen. Udgangspunkt for projektet: Baggrunden for dette projekt er treleddet: For det første er der i disse år en uddannelsespolitisk

Læs mere

FSUS konference den 5. og 6. oktober 2015

FSUS konference den 5. og 6. oktober 2015 Fagligt selskab for undervisende sygeplejersker FSUS konference den 5. og 6. oktober 2015 Konferencen afholdes på Comwell Roskilde Vestre Kirkevej 12, Himmelev 4000 Roskilde Hvis digital læring er svaret,

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Skriftlige produktioner

Skriftlige produktioner Skriftlige produktioner René Kristensen, MSc, Lektor UC Lillebælt AKT- og inklusionsarbejde i et University College. / I: Kognition og Pædagogik, Nr. 81, 2011. Anerkendelse i undervisningen: Interview

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen Institutmøde 15. april 2005 Michael Christensen Organisation AC medarbejder NN Institutleder Michael Christensen Sparringsgruppe Claus Holm Jens Lysgaard gruppeledere Uddannelseskoordinatorer Forsknings-

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

VISIONER FOR FREMTIDENS HYBRIDE LÆRINGSRUM

VISIONER FOR FREMTIDENS HYBRIDE LÆRINGSRUM www.engagingexperience.dk/gymnasiedage.pdf VISIONER FOR FREMTIDENS HYBRIDE LÆRINGSRUM, MA. Ph.D. Center for Avanceret Visualisering og Interaktion Århus Universitet Danmark under pres uddannelse & IT er

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Innovationskraft på uddannelses- institutioner--- Oplæg den 11. maj i Århus, Pionerforum

Innovationskraft på uddannelses- institutioner--- Oplæg den 11. maj i Århus, Pionerforum Innovationskraft på uddannelses- institutioner--- Oplæg den 11. maj i Århus, Pionerforum Dagsorden 1 2 3 4 Projektet og baggrund for projektet Den innovative organisation Centrale udfordringer for uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

Det grå guld på Internettet

Det grå guld på Internettet Gruppe: Daniel, Signe, Marianne, Morten, Camilla - hold 1 Det grå guld på Internettet Indledning S.2 E-læring og læringsstile S.3 De Ældre vil også gerne på nettet! S.4 Hvordan kan jeres bibliotek hjælpe

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Aktualitetsforedrag. Koordinator: Per Westersø, lektor pwe@viauc.dk

Aktualitetsforedrag. Koordinator: Per Westersø, lektor pwe@viauc.dk Aktualitetsforedrag Perioden 1. september 1. december Målgruppe: Socialrådgiveruddannelsens 3. studieår. Almen linje (5. og 6. semester) og Praktikvejledere. Formål: Disse foredrag er supplerende til fordybelseskurserne

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Ekspertliste Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab

Ekspertliste Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Ekspertliste Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Campus Kolding Anne Bjerre Arbejde: 6550 1318 bjerre@sitkom.sdu.dk Sprogbeskrivelse og udvikling af sproglige resurser til sprogteknologiske

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN Portfoliomodellen: - Læring mellem praksis og teori i diplomuddannelserne Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN - Jeg forventer at få noget teori koblet på det,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden.

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2013 SPK, Langelinieskolen Kontaktoplysninger vedr. Langelinieskolens specialtilbud Spk Skolens kontor,, 2100 Ø, mail@spk.kk.dk, tlf 2621 2663 Afdelingsleder for skolen, Hanne Staugaard,

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Institutionernes struktur, antal og styring samt regional dækning 1

Institutionernes struktur, antal og styring samt regional dækning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 16 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Institutionernes struktur, antal og styring samt

Læs mere

Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere?

Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere? Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere? Indfrier diplom i erhvervspædagogik fremtidens lærerkvalifikationer på eud/amu? NCE / Metropol Side 1 Hvad er fremtidens efter-

Læs mere

Velkommen til konference. For selvejende institutioner om fremtidens it

Velkommen til konference. For selvejende institutioner om fremtidens it Velkommen til konference For selvejende institutioner om fremtidens it Rådgivningsgruppen og partnerskabsaftalen Konferencen er arrangeret af Rådgivningsgruppen i et samarbejde med: Ministeriet for Børn

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

DIS: Insert. Amerikanske. Title of. Praktik Studerende. Presentation

DIS: Insert. Amerikanske. Title of. Praktik Studerende. Presentation DIS: Insert Amerikanske Title of Praktik Studerende Presentation HVEM ER DIS? DIS står for Danish Institute for Study Abroad. Det er en undervisningsorganisation i i for amerikanske k udvekslingsstuderende

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab

Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab DUN konference 2012 Charlotte Albrechtsen & Tine Wirenfeldt Jensen Program 1. Studiekompetenceområdet:

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

NYHEDSBREV marts - april 2006

NYHEDSBREV marts - april 2006 NYHEDSBREV marts - april 2006 I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der er sket i projektet i marts og april. SIDEN SIDST Steen og Lotte har været i Göttingen, hvor de har deltaget i et kick-off seminar,

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere