Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014"

Transkript

1 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

2 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet D. Effektive bestyrelser E. Dynamiske bestyrelser

3 3 A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelse 1. De retlige rammer Bestyrelsen som ledelsesorgan Pligter og indsigt i virksomheden Ledelsesstruktur, bestyrelse/direktion Bestyrelsesansvar Bestyrelsesansvarsforsikring 2. Opgaver i forhold til selskabets økonomi Intern kontrol Budget Risikostyring Kapitalberedskab Kapitaltab Udbytte Årsrapport Rapportering løbende

4 4 A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelse 3. Strategisk ledelse Bestyrelsen og strategi Strategiske modeller Implementering og opfølgning Fornyelse 4. Finansiering Egenkapital eller fremmedkapital Kapitalforhøjelse/-nedsættelse Hybridkapital Kapital på anden måde Sikkerhed, herunder virksomhedspant

5 5 A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelse 5. Ekstern rolle Pengeinstitut Kunder Netværk Kommunikation 6. Effektive bestyrelser Planlægning af året dagsorden og møder Årshjul Gennemgang af forretningsorden Generalforsamling Formandens rolle Protokoller og referater Mellem møderne

6 6 A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelse 7. Dynamiske bestyrelser Kompetencer i bestyrelsen Sammensætning Funktion som et team Evaluering

7 7 B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl 1. Konfliktsky 2. Manglende indsigt i virksomheden 3. Klikedannelse 4. Manglende samarbejde 5. Forkert ledelse 6. Uforberedt ekspansion 7. Overbelånt virksomhed 8. Overvågning svigter 9. Manglende kontrol med direktionen 10. Egenrådighed

8 8 C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet Det juridiske udgangspunkt Bestyrelsens kompetencer og ansvar, jf. SEL 115 Forretningsorden, jf. SEL 130 Møder: indkaldelse, fravær og skriftlige beslutninger, jf. 123, 124, 125 Forhandlingsprotokol, jf. 128 Revisionsprotokol, jf. 129 Bestyrelsens kompetencer I kapitalselskaber skal ledelsen sørge for en forsvarlig organisation, herunder påse (SEL 115): Bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår tilfredsstillende Fornødne risikostyringsprocedurer og interne kontroller er til stede Løbende rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold Direktionen udøver sit hverv behørigt og efter bestyrelsens retningslinjer Kapitalberedskabets forsvarlighed i forhold til selskabets drift Tilstrækkelig likviditet til at indfri nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder

9 9 C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet Bestyrelse Direktion Den danske model SEL 115: Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet og skal følge de retningslinjer og anvisninger, bestyrelsen har givet. SEL 111 (1): En direktør kan ikke vælges til formand for bestyrelsen. Flertallet af bestyrelsens medlemmer skal i aktieselskaber bestå af personer, der ikke er direktører i selskabet.

10 10 C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet Bestyrelsesansvar Bestyrelsesmedlemmer skal have handlet uagtsomt (culpøst). Selskabslovens regelsæt er retningsgivende for, hvad bestyrelsen som minimum skal foretage sig Der er ikke tale om kollektivt ansvar Bestyrelsen har en ganske bred margin for fejlskøn De fleste erstatningssager opstår som følge af bestyrelsens manglende handling Særlige varsomhedsområder Aktionærlån og anden kapitalafgang Selskaber i vanskeligheder Retsstridige handlinger Sådan undgås ansvar Følg med / rettidig omhu Vær ikke bange for at stille spørgsmål Tal med de ansatte og revision og bed om udtalelser / undersøgelser Vær ikke bange for at dissentiere og sørg for, at der sker tilførsel til protokol med dissens Gennemlæs nøje protokol og vær ikke bange for at bede om rettelser Udtræd om nødvendigt af bestyrelsen

11 11 C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet Bestyrelsens beslutninger skal protokolleres og det skal af protokollen fremgå på hvilket grundlag, beslutningen er taget Der bør altid tegnes bestyrelsesansvarsforsikring Simpel uagtsomhed Overholdelse af lovgivningen Visse garantistillelser De seneste bestyrelsesansvarssager God selskabsledelse Anbefalingerne er rettet til børsnoterede selskaber Soft law eller best practice Frivillighed Følg eller forklar -princippet Uddrag af anbefalinger Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter Generalforsamling Overtagelsesforsøg

12 12 C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet Bestyrelsens opgaver og ansvar Overordnede opgaver og ansvar Samfundsansvar Formanden og næstformanden for bestyrelsen Bestyrelsens sammensætning og organisering Sammensætningen Bestyrelsens uafhængighed Bestyrelsesmedlemmer og antallet af andre ledelseshverv Ledelsesudvalg (eller komitéer) Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen Ledelsens vederlag Vederlagspolitikkens form og indhold Oplysning om vederlagspolitikken Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision Identifikation af risici og åbenhed om yderligere relevante oplysninger Whistleblower-ordning Kontakt til revisor

13 13 D. Effektive bestyrelser Bestyrelsesmødet/dagsordenen Hyppighed af møderne Længde heldagsmøde Årshjul (i) budget, (ii) årsregnskab, (iii) strategi, (iv) risikostyring og (v) vigtige emner så som HR, R&D eller compliance Standarddagsorden med bestyrelsens eget punkt Materialet til brug for mødet - opbevaring Næste ledelseslag med til specifikke emner Forretningsordenen Stadigt et hensygnende liv uden daglig brug Men ikke-overholdelse kan være problematisk Nyere og mere gennemtænkt/relevant Længere med nye emner som pensionsalder, komiteer og Corporate Govenance-issues, såsom uafhængighed, risikovurdering og bestyrelsens væsentligste arbejdsopgaver

14 14 D. Effektive bestyrelser Bestyrelsens referater Vigtighed stigende Indhold beslutninger eller forhandlinger, jfr. SEL 128 Brugbart instrument, men for hvem? Udarbejdes hurtigt, men af hvem Processen omkring udarbejdelsen Godkendelsesprocedurer og dissens Generalforsamlingen Indkaldelse, jf. SEL 93, 94, 95, 96, 97 Kapitaltab, jf. SEL 119 Decharge, jf. SEL 364 (2) Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at være tilstede på selskabets generalforsamlinger

15 15 D. Effektive bestyrelser Formandens rolle Formandens samarbejder med den administrerende direktør Forståelse for de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og kendskab til samme God allround kommunikator God til at lytte Indgående kendskab til virksomheden Bestyrelsens honorar Vederlagspolitik og ændringer heri godkendes på generalforsamlingen Størrelse - formand næstformand og menige medlemmer - medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer samme honorar til alle menige bestyrelsesmedlemmer næstformand ofte + 50% formand ofte + 100% formand 1/12 af CEO Endeligt eller a conto Fastsat på forhånd eller i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet Andre honorarer

16 16 E. Dynamiske bestyrelser Kompetencer i bestyrelsen Skal kunne varetage strategiske, ledelsesmæssige og kontrolmæssige opgaver Opgaverne skal kunne varetages effektivt Mangfoldighed øger kvaliteten Uafhængighed afgørende Sammensætning Hvilke kompetencer skal bestyrelsen råde over Specialkompetencer Travle bestyrelsesmedlemmer Indstilling af kandidater gennem åben proces Behovet for fornyelse Kvinder/mænd Antallet af bestyrelsens medlemmer Medarbejderrepræsentanter

17 17 E. Dynamiske bestyrelser Funktion som et team Det er en tillidspost at være bestyrelsesmedlem Høj grad af etik, tilgængelighed, evne til at kommunikere og samarbejde, god dømmekraft Underkommiteer, ex. revisionsudvalg Mangfoldighed Intern strid og konkurrence

18 18 E. Dynamiske bestyrelser Bestyrelsens evaluering Kontinuerlig forbedring af bestyrelsen Sikre den rette sammensætning fremad Sikre løbende fornyelse Evalueringsprocedure Sammensætningen Størrelsen Arbejdet i bestyrelsen Resultaterne Arbejdets tilrettelæggelse Materialets kvalitet Spørgeskema Individuel vurdering af de enkelte medlemmer bør være anonyme vurderinger fra øvrige medlemmer Samtale med formanden

19 19 E. Dynamiske bestyrelser Forelæggelse af konklusionerne Evaluering af direktionen

20 20 Kontakt Jens Jerslev Partner Aarhus M&A Corporate T M E København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C Danmark Shanghai, rep.kontor 83 Loushanguan Road, Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina T F E

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens 07b Ifølge Årsregnskabslovens 07b skal børsnoterede selskaber oplyse, hvorvidt de er omfattet af en kodeks for virksomhedsledelse (stk.

Læs mere