Velkommen Til Plejecenter Bakkegården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen Til Plejecenter Bakkegården"

Transkript

1 Velkommen Til Plejecenter Bakkegården Information til nye beboere og pårørende

2 Indhold: 1. Velkommen til Plejecenter Bakkegården og Bakkely, Hørve 2. Bakkegårdens værdier og mål. 3. Bakkegårdens historie 4. For at få en bolig. 5. Plejecentret Bakkegården indeholder. 6. Ved indflytning. 7. Økonomi. 8. Pensionen. 9. Forsikring. 10. Betaling for ophold. 11. Kostpakken 12. Tøjvask 13. Vinduespudsning 14. Rengøringsartikler / toiletartikler / husholdningsartikler. 15. Aktivitetskassen. 16. Gratis ydelser. 17. Hverdagen på Bakkegården. 18. Fødselsdage / mærkedage. 19. Dødsfald. 20. Medarbejdere, der kan mødes på Bakkegården. 21. Køkken / caféen på Bakkegården. 22. Dagcentret. 23. Aktivitetsrådet. 24. Centerrådet. 25. Forventninger til beboernes nærmeste. 26. Praktisk information fra A til Å 27. Afsluttende bemærkninger Bakkely

3 1. Velkommen til plejecenter Bakkegården og Bakkely, Hørve. Vi håber at denne pjece kan være med til at skabe indblik i Bakkegårdens aktiviteter og bidrage til at øge kendskabet til Bakkegården og stedets mange tilbud. Vi håber at oplysningerne i denne pjece, kan medvirke til at en eventuel forestående indflytning på Plejecentret kan foregå bedst muligt, og at man som ny beboer og pårørende hurtigt finder sig til rette i de nye omgivelser. Ønskes der yderligere oplysninger / information står personalet og ledelsen naturligvis til rådighed. Vi håber, De vil blive glad for at bo på Bakkegården / Bakkely og ser frem til at byde Dem velkomme hos os. Med venlig hilsen Personalet og Mette Engberg Munch, Centerleder Bakkegården Terrassen til Bakkegården.

4 2. Bakkegårdens værdier og mål. Plejecenter Bakkegården har følgende kerneværdier: Kommunikation Ansvarlighed Ærlighed Respekt Godt samarbejde Det betyder at vi ønsker: At borgerne er i centrum, at de oplever nærvær, og at de behandles med respekt. At vi som personale tilgodeser borgerens integritet og personlighed. At vi er høflige og imødekommende overfor vores beboere og pårørende, og at vi husker, at vi er gæster i borgerens hjem. Vi ønsker at tage hensyn til borgernes selvbestemmelsesret og ikke at være fordømmende overfor forskelligheder i levevis. Vi ønsker at skabe: Et godt sted at bo Et godt sted at afslutte livet Et godt sted at arbejde 3. Bakkegårdens historie. Plejecentret Bakkegården ligger i den sydlige del af Odsherred Kommune, i den mindre by Hørve. I nærheden af Bakkegården er der station samt indkøbsmuligheder. Plejecentret blev bygget som et fælleskommunalt plejehjem af det daværende Svinninge og Dragsholm kommune. Plejecentret blev taget i brug i I 2002 overtog Dragsholm kommune Svinninge kommunes andel, således at det nu var Dragsholm kommune, der var eneejer. I 2004 blev der bygget yderligere en fløj, som kaldes Bakkely. Bakkely var tidligere et demens afsnit men fungere nu som en almindelig plejeafdeling. Bakkely er bygget af boligselskabet Vestsjællands Boligselskab, kaldet VAB. I sommeren 2011 blev de første spadestik taget til en nybygning samt en renovering af de ældre plejeboliger og fællesarealer, der var på plejecentret. Bygherre på projektet var denne gang også VAB. I juni 2012 tog vi den nye del af Bakkegården i brug. Bakkegårdens nye tilbygning rummer 16 nye plejeboliger samt fællesareal. Fra juni 2012 og frem til sommeren 2013 blev den gamle del af Bakkegården renoveret. I renoverings perioden var der lukket for henholdsvis den ene og anden fløj af Bakkegården. August 2013 blev der holdt åbent hus hvor alle på Bakkegården var glade for at renoveringsperioden var overstået og at hele Bakkegården kom til at fremstå lys og venlig. Bakkegården har i alt 55 plejeboliger, hvoraf den ene bolig er en aflastningsbolig.

5 4. For at få en bolig. Det er Odsherred kommune der har visitationsretten over samtlige boliger på Bakkegården, det gælder både for boligerne i det oprindelige Bakkegården og de nye boliger, som alle tilhører VAB. For at få en bolig kontaktes myndighed og pleje, visitationen i Odsherred kommune. Bliver man som borger visiteret til en bolig, er det fra visitationen, der kommer meddelelse. Alt omkring lejemålet for boligen administreres af boligselskabet, altså VAB. Personalet på Bakkegården har ingen indflydelse på aftaler vedr. boligudlejning. 5. Plejecentret Bakkegården indeholder. Alle Bakkegårdens boliger er alle af nyere dato hvoraf der er 37 plejeboliger med to værelse, bad, toilet. Samt adgang til egen lille terrasse. 17 plejeboliger med et værelse, bad, toilet og adgang til egen lille terrasse. (Bakkely) 1 aflastningslejlighed på Bakkely. Der er i alt 55 plejeboliger. Bakkegårdens 55 plejeboliger er delt op i mindre enheder, hvor størst delen er placeret langs 4 gange. Vi har valgt at kalde gangene ved navn, således er der: Violvej, Rosenvej, Valmuevej samt Lindevej. I den mindre enhed Bakkely er der to enheder som kaldes for hus 1 og hus 2. Der er flere fællesrum, bl.a. er der flere dagligstuer, køkken/alrum, wellnes rum, billard område, værksted m.m. Der er adgang til flere fælles terrasser samt sansehaver. Bakkegården og Bakkely er forbundet med en glasgang, hvor der i sommerperioden bl.a. dyrkes tomater. Bakkely er som nævnt delt i 2 huse med hver 9 boliger. Boligerne ligger ud til et fællesareal med køkken/alrum og tv stue. Der er ligeledes terrasse og en dejlig sansehave med bl.a. frugttræer. Dagligstuen Bakkegården På alle fællesarealerne er der mulighed for at møde de andre beboere, spise sammen, social hygge, se tv m.m. I lejligheder med tilhørende have/terrasse er det lejer, der er ansvarlig for vedligeholdelsen. I fælles haven og på de fælles terrasser, er det havefolk, som står for vedligeholdelsen.

6 Dagligstuen Bakkely I tilknytning til Bakkegården har VAB opført 20 ældreboliger. Det er plejepersonalet fra Bakkegården, der leverer den hjælp, som Odsherred kommune, visiterer borgerne i ældreboligerne til. I forbindelse til Plejecenteret er der et produktionskøkken, cafe`, et daghjem, dagcenter og en underafdeling af sundhedscentret. Sansehave. 6. Ved indflytning. Af inventar findes der skabe til opbevaring. I stuen / soveværelset vil der være en plejeseng samt et sengebord. Som beboer skal man selv medbringe gardiner, lamper, møbler og eventuelt TV. Man skal selv stå for tilslutning af TV. Der forefindes telefonstik i boligen, så det er muligt at tilslutte fastnettelefon. Kontakt da telefonudbyder for nærmere aftale vedr. tilslutning. Vi anbefaler, at man før indflytningen og indretningen af lejligheden taler med en forflytningsvejleder eller arbejdsmiljørepræsentant, da der kan være arbejdsmiljømæssige hensyn at tage i forbindelse med indretningen. Af sikkerheds og arbejdsmiljømæssige hensyn er det ikke muligt at have tæpper på gulvet.

7 Ved indflytningen vil De og eventuelt pårørende inviteres til en indflytningssamtale. Samtalen har til formål at afdække forventninger til hinanden, afdække plejebehov samt aftale og indhente tilladelse til at kontakte egen læge for oplysninger o.l. 7. Økonomi. Vi anbefaler, at der aftales en PBS ordning til de faste udgifter. Personalet varetager ikke administrationen af borgerens økonomi. Pårørende og/ eller en økonomisk værge må være behjælpelig hermed. 8. Pensionen. Når man flytter på Plejecenter udbetales pensionen som tidligere. Reglerne for personlige tillæg er uændrede. Beregningen og udbetalingen af pensionen afhænger af, om man er enlig eller gift og om begge ægtefæller skal flytte på plejecenter. For enlige pensionister sker der ingen ændringer i forhold til tidligere. For ægtepar, hvor kun den ene ægtefælle flytter, beregnes pensionen derimod fremover for begge ægtefæller, som hvis de var enlige. Yderligere oplysninger vedrørende pensionen fås ved henvendelse til sagsbehandleren. Der kan søges om boligstøtte, varmetilskud m.m. efter gældende regler. 9. Forsikring. Ved indflytning i en plejebolig anbefales det at du tegner en ansvarsforsikring, da du selv vil have erstatningsansvar for ødelæggelser i boligen. 10. Betaling for ophold. Ud over betaling for husleje, el, vand m.m. tilbydes der køb af ydelser. Ved indflytningen aftales hvilke ydelser, der skal købes. Der udfyldes et aftaleskema, som der senere kan foretages ændringer ved. Alle ydelserne betales månedsvis forud. Priserne for ydelserne er fastsat af kommunen. Skemaet udleveres ved indflytning og bedes udfyldt og returneret til teamlederen eller centerlederen. 11. Kostpakken. Består af samtlige måltider samt drikkelse, hvoraf der tilbydes en sodavand, øl eller et glas vin daglig. Til morgenmåltidet tilbydes: Øllebrød, havregrød, havregryn samt diverse surmælksprodukter. Der serveres diverse brød, ost og marmelade. Der tilbydes svesker. Af drikkelse serveres der mælkeprodukter, juice kaffe og te.

8 Til frokost tilbydes: Smørrebrød med varieret pålæg. Der kan altid bestilles sild. Der er ofte en lun ret eller suppe. For beboere som har svært ved at tygge serveres der andre retter. Der kan bestilles råkost / salat og desserter til meget småt spisende. Til kaffen serveres der småkager / kage eller boller. Aftenmåltidet består af varm mad. Der serveres 2 retter. En hovedret og derudover enten forret eller dessert. Der er mulighed for at fravælge fx fisk, fjerkræ eller indmad. For vegetarer serveres der vegetarretter. Til aftenkaffen vil der blive serveret lidt kage eller brød med pålæg eller ost. For borgere, der er småt spisende er der mulighed for at få serveret ekstra kræsekost 12. Tøjvask. Plejecentret har indgået en aftale med firmaet Berendsen om at varetage vask af vasketøj. Der tilbydes vask af privat tøj. Tøjet hentes 1 gang ugentligt og returneres ugen efter. Tøj der ikke tåler maskinvask samt tørretumling kan ikke behandles, uden der er indgået ekstra aftale om uldvask. Der er mulighed for at låne sengelinned, håndklæder o.l. på plejecentret. Hvis man opsætter vaskemaskine og tørretumbler i lejligheden kan plejepersonalet tilbyde hjælp med tøjvask, og Berendsens tilbud kan fravælges. Pårørende bedes da sørger for at der er vaskepulver m.m. Vi beder om, at der forefindes de fornødne mængder af rent tøj i boligen. 13. Vinduespudsning. Personalet varetager ikke vinduespudsning, og det er derfor muligt at tilkøbe denne ydelse. Der vaskes / pudses vinduer af en professionel vinduespudser. Det er muligt at fravælge vinduespudsning, hvis de selv eller pårørende påtager sig opgaven. 14. Rengøringsartikler / Toiletartikler / husholdningsartikler. Pakken indeholder samtlige rengøringsmidler og redskaber til rengøringen. Der anvendes kun miljøvenlige rengøringsartikler. Toilet papir, køkkenrulle og servietter o.l. Fravælges denne pakke, skal De selv eller pårørende sørge for ovenstående. 15. Aktivitetskassen Et beløb der indbetales til brug for fornøjelser og til at forsøde tilværelsen på plejecentret. Indeholder bl.a. indkøb af blomster, lidt ekstra godt til kaffen, udgifter i forbindelse med aktiviteter, underholdning og ture. Fravælges aktivitetskassen kan man ikke forvente at få fornøjelse af denne.

9 16. Gratis ydelser. Der tilbydes en række ydelser som er gratis. Forbindingsmateriale og produkter til sårbehandling. Personlige hjælpemidler, f.eks. kørestol, rollator, lift, badestole m.m. søges individuelt til den enkle borger. Det er personalet, der er ansvarlig for at søge om hjælpemidler efter Servicelovens 97. Inkontinens produkter (ble produkter), der er bevilliget over 97. Der er inkontinensinstruktør på plejecentret, der er behjælpelig med råd og vejledning. Rengøring af lejligheden. På plejecentret er der ansat serviceassistenter til den almindelige rengøring, denne rengøring foretages hver 2. uge og følger den kvalitetsstandard, der er fremsat af Odsherred kommune. Betales der for rengøringspakken sørges der for de fornødne rengøringsmidler, ellers skal der anskaffes rengøringsmidler efter miljømæssige krav. 17. Hverdagen på Bakkegården Plejen på Bakkegården tilrettelægges ud fra den enkelte beboers ønsker og færdigheder. Der arbejdes ud fra et ønsket om at udbygge eller bevare færdigheder samt en lindrende behandling. Den enkelte beboer har 1 3 kontaktpersoner, det er kontaktpersonernes ansvar, i samarbejde med beboeren, at planlægge hverdagen og den tildelte hjælp. Giver beboeren tilladelse, udarbejdes der en døgnrytmeplan, som beskriver de aftaler, der er indgået mellem beboeren og kontaktpersonerne. Denne døgnrytmeplan er medvirkende til at der skabes kontinuitet og tryghed i hverdagen. Der er tilbud om at deltage i fx fællesspisning, fælles hygge og at se tv sammen med andre borger. Er der fra borgeren side ikke ønske om at deltage, respekteres dette. Der er flere forskellige tilbud om aktiviteter. Disse aktiviteter arrangeres af dagcentermedarbejderen samt de frivillige hjælpere, der har deres gang på Bakkegården. Der udkommer en husavis hvor disse tilbud annonceres og personalet er behjælpelige med at huske på arrangementerne. Dagligstuen Bakkegården

10 Bakkegården. 18. Fødselsdage /mærkedage. Ved fødselsdage leverer køkkenet en lagkage til fødselaren og borgerne på plejecentret. Der kan bestilles ekstra lagkager i køkkenet eller anden kage / boller til kaffen. Bestil venligst senest 3 dage før fødselsdagen. Det er muligt at holde fødselsdag på plejecentret. Det kan foregå i egen bolig, eller der er mulighed for at benytte cafeèn. Der tilbydes ikke servering, så borddækning og oprydning står man selv for. På fødselsdagen hejses flaget hvis det ønskes. 19. Dødsfald Som i det omgivende samfund er dødsfald en uundgåelig del af hverdagen på plejecentret. Borgeren og de pårørende er velkommen til at udtrykke ønsker i forbindelse med den sidste tid og i forbindelse med dødsfaldet. Personalet ser en ære i at den afdøde får opfyldt sit ønske om fx beklædning eller afspilning af musik o.l. Det er desværre ikke muligt for personalet at være hos den døende hele tiden, men der ses tit og ofte til den døende. Er der mulighed for det, anbefaler vi, de pårørende at være der i den sidste tid. Plejecentret har bl.a. en seng, der kan stilles op. Er der ikke pårørende, der har denne mulighed, forsøger personalet at kontakte vågekonerne under Røde kors. Personalet sørger for kontakt til læge med henblik på evt. smerte og angst lindring hos den dødende.

11 Er der dødsfald på plejecentret sættes flaget på halvt, medmindre dette ikke ønskes fra de pårørende. 20. Medarbejdere der kan mødes på Bakkegården. Bakkegården har uddannet personale ansat. Der er bl.a. ansat Social og sundhedshjælpere, Social og Sundhedsassistenter, Plejere, Sygehjælpere, og en pædagog. Der er ansat en Centersygeplejerske samt et lederteam bestående af en teamleder og en Centerleder. Der er dagcentermedarbejder, pedelfunktion samt service personale. Bakkegården er uddannelsessted for social og sundhedshjælpere og social og sundhedsassistenter. På Bakkegården kan man også møde praktikanter, der fx er i praktik for at se om en sundhedsuddannelse er noget for dem. Man kan møde personer i jobtræning, seniorjob, løntilskud m.m. 21. Køkken / caféen på Bakkegården. Plejecentret Bakkegården har et produktionskøkken, kaldet Odsherred Madservice Syd. Køkkenet leverer maden til plejeafdelingerne og har café salg. I caféen tilbydes der salg af smørrebrød samt varme måltider. Der kan som regel vælges mellem 2 hovedretter samt en biret. Der er altid mulighed for at købe salat fra cafeteriaets salatbar. Beboere på plejecentret har mulighed for at indtage måltidet i caféen. Caféen er offentligt åbent, og der kommer andre personer fra Hørve og spiser der. Som pårørende er man meget velkomme til at købe mad i caféen. Er man flere personer, anbefales det, at man bestiller maden i forvejen. Der kan bestilles dagens middag, fødselsdags kaffe med kage samt begravelseskaffe. Caféen. Bestil gerne i god tid i køkkenet, senest 3 dage før. Cafeteriet har åbent dagligt mellem kl Der kan dog købes kaffe til kl Bestillinger kan afhentes efter aftale. Der er oprettet et kostråd på Bakkegården. I kostrådet er der repræsentanter fra plejen, centerrådet og fra køkkenet. Køkkenet modtager gerne ris og ro.

12 22. Dagcentret Dagcentret er et tilbud til beboerne fra plejecentret. Der er ansat en dagcentermedarbejder, som har til opgave at arrangere og koordinere diverse aktiviteter på plejecentret. Der er forskellige aktivitetstilbud, og vi forsøger at arrangere forskelligartede tilbud, så der er noget for alle. Mandag formiddag er der mulighed for at tilbringe nogle hyggelige timer i sammen med beboere fra ældreboligerne. Her er der kortspil, håndarbejde, snak, sang og hygge. Torsdag formiddag er der mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter. Man skal ikke tilmelde sig, men blot møde op. Derudover foregår der forskellige aktiviteter bl.a. gudstjeneste, bankospil, filmfremvisning, gymnastik, foredrag, underholdning, morgenbord, udflugter, fester m.m. Til alle aktiviteterne er der hjælp fra de mange frivillige, der har deres gang på Bakkegården. Har man som pårørende lyst til at deltage som frivillig, kan man rette henvendelse til teamlederen eller centerlederen. 23. Aktivitetsrådet På plejecentret er der et aktivitetsråd, som består af frivillige, der er valgt af brugere og pårørende. De frivillige gør et stort stykke arbejde og er medvirkende til, at der er mange tilbud på Bakkegården. Det er dagcentermedarbejderen, der koordinerer tilbuddene. 24. Centerråd Der er etableret et Centerråd på Bakkegården. Centerrådet har til formål at fungere som et forum for dialog mellem kommunen brugerne pårørende om deres hverdagsliv, udvikling og ideer Centerrådet består af 3 5 beboere, pårørende eller brugere og frivillige ved centret. Der er 2 personalerepræsentanter, 1 repræsentant fra ældrerådet samt 1 lederrepræsentant. Rådet vælges ved valg en gang årligt i september/oktober 25. Forventninger til beboernes nærmeste. Beboerne på plejecentret har sædvanligvis brug for støtte, vejledning eller hjælp fra de nærmeste til følgende: Privatøkonomi Oprydning i private skuffer og skabe Pudsning af sølvtøj Pyntning af lejligheder ved højtider. Følgeskab til og fra læge sygehus m.m. Kørsel med prøver til læge, fx urinprøver.

13 Hente akutmedicin hvor leveringen ikke kan vente til apoteket kommer på plejecentret. Indkøb af tøj og personlige fornødenheder. Indkøb af gaver. Reparation og strygning af beklædning. At se efter post og handle på breve. Arrangere fødselsdage / fester. Deltagelse i borgerens hverdag, så den bliver så hjemlig og hyggelig som ønsket. 26. Praktiske informationer fra A til Å Adresseflytning: Når De flytter på plejecentret skal de huske at melde adresse ændring, der vil derefter blive udstedt et nyt sygesikringskort. Besøg: Borgerne bor i eget hjem og kan modtage besøg hele døgnet. Der henstilles dog til, at der tages hensyn til andre borgere. Hovedindgangen låses i løbet af eftermiddagen / aftenen. Er døren låst, ring da venligst på og personalet vil komme og åbne døren. Blodprøver: Egen læge kan ordinere blodprøver. Der er mulighed for, at der kan tages blodprøver på plejecentret, da der en gang om ugen kommer en mobil laborant. Nogle læger foretrækker selv at tage prøverne. Brand: Der er i alle boliger installeret brandalarmeringsanlæg. Dette anlæg registrerer uregelmæssigheder ved hjælp af røg og varmemeldere. En registrering der automatisk vil gå til personalet og brandvæsnet. I tilfælde af brand i lejligheden: Forlad lejligheden hvis det er muligt og luk døren. Afvent instruks fra personalet og brandvæsnet. I tilfælde af brand andre steder: Bliv i lejligheden og afvent instruks fra personale og brandvæsen. Fodpleje: Der kommer fodterapeuter udefra. Det er som beboer muligt at blive tilknyttet disse besøg. Personalet er behjælpeligt med dette. Fodterapeuterne er selvstændige og der opkræves betaling pr. gang. Man er velkommen til selv at indgå aftaler. Forsikring: Husk at tegne en ansvarsforsikring ved indflytning. Frisør: Der kommer frisør på plejecentret. Personalet aftaler tid fra gang til gang. Ønsker man at benytte sig af frisørerne der kommer på plejecentret meddeles dette til personalet, som sørger for at De bliver tilknyttet ordningen. Der betales efter hver behandling. Man er velkommen til selv at indgå anden aftale. Fysioterapi:

14 Det er muligt at blive visiteret til fysioterapi. Kontakt egen læge. Det er også muligt selv at købe fysioterapi, spørg personalet for vejledning. Gudstjeneste: Datoer for gudstjeneste på Bakkegården ses i husavisen. Husavisen: Bakkenyt er en husavis med praktiske oplysninger om aktiviteter i hverdagen, menuplaner samt stort og småt på Bakkegården. Husavisen udkommer ca. 10 gange om året, er gratis og omdeles forskellige steder på plejecentret. Har De ikke modtaget Bakkenyt, kontakt da dagcentermedarbejderen. Husmøder: Der holdes husmøder for beboerne og personalet på Bakkegården. Her drøfter vi stort og småt og tager fælles beslutninger, der har indflydelse på hverdagen. Der sendes dagsorden ud, samt skrives referat, der bliver hængt op på Bakkegården. Der holdes 11 møder om året. Husdyr: Det er ikke muligt at holde husdyr på plejecentret Bakkegården. Er der besøg af husdyr henstilles det til at besøget foregår i egen lejlighed. Personalet skal kunne varetage plejen uden at være generet af det besøgende dyr. Personalet varetager ikke luftning og pasning af husdyr. Indboforsikring: Plejecentret har ingen indboforsikring for beboerne, det vil sige at beboerne selv skal tegne en indboforsikring. Vi anbefaler at man kontakter sit forsikringsselskab. Indkøb: Personalet kan ikke være behjælpeligt med indkøb. Toiletsager kan bestilles gennem apoteket, hvilket personalet er behjælpelig med. Tøj indkøb forventes varetaget af pårørende. Der er tøjsalg på Bakkegården et par gange om året. Se opslag i husavis og på tavlen. Der er blomstersalg ca. 1 gang om måneden i cafeteriet, se opslag i husavis og på tavlen. Der er kiosk på Bakkegården. Information: Der er ophængt opslagstavler på gangene på Bakkegården samt ved mellemgangen på Bakkely. Her hænges generel information op. I Caféen er der en opslagstavle, hvorpå der hænger månedens menuplan. Enkelte informationer omdeles til hver enkelt beboer. Kiosk: Der er kiosksalg på Bakkegården en gange om ugen. I kiosken kan der bl.a. købes slik, ugeblade, cigaretter, tændstikker m.m. Læge: Ved flytning til plejecentret er det muligt at beholde egen læge. Vær dog opmærksom på at egen læge kan have en bestemmelse vedr. afstanden. Personalet er behjælpelig med kontakt til egen læge, men skal dog indhente tilladelse til kontakten inden da. Medicin: Plejecentret har intet fælles medicinskab, og har derved ikke adgang til et fælles lager af medicin. Al medicin er personligt. Ved indflytningen til plejecentret vil De blive spurgt om tilknytning til

15 PEM. Det er en elektronisk tilknytning hvorpå lægens medicin ordinationer vil fremgå. Dette for at hindrer fejl. Medicinen opbevares hos borgerne i et skab. Møbler: Det er kun plejecentrets aflastningsstue, der er møbleret. Se andet afsnit. Plejecentret har ikke mulighed for at opbevare personlige møbler. Nødkald: Det er muligt at blive visiteret til nødkald. I kvalitet standarden for plejecentre er der beskrevet visitationskriterierne for tildeling af nødkald. Penge og værdigenstande: Det anbefales at penge og værdigenstande opbevares aflåst. Plejecentret kan ikke påtage sig ansvaret for penge og værdigenstande. Forsvinder der ting, er det op til beboeren og de pårørende hvorvidt sagen skal politianmeldes. Post: Der kan sendes post fra plejecentrets kontor. Frimærker er man selv ansvarlig for at anskaffe. Der kan sendes post fra kontoret mandag til og med torsdag. Send posten i god tid, da det ikke kan garanteres, at der er daglig aflevering til postvæsnet. Der modtages post dagligt på plejecentret. Posten sorteres på kontoret. Posten omdeles fra kontoret. Reklamer: Der modtages adresseomdelte reklamer. Er De ikke interesseret i reklamer, så afmeld dem venligt på posthuset. Reparation af hjælpemidler: Reparation af hjælpemidler foretages af hjælpemiddel depotet. Lapning af kørestole er ikke omfattet af denne ordning. Skal hjælpemiddel depotet foretage lapning opkræver de betaling for ydelsen. Rygning: Bakkegården er røgfri på alle fællesarealer. Det er op til hver enkel om der må ryges i lejligheden, dog er aflastningslejligheden røgfri. Ryges der i lejligheden skal døren til fællesarealet være lukket og der skal efterfølgende luftes ud. Personalet må ikke udsættes for passiv rygning. Vi anbefaler at der anskaffes en luftrenser, hvor der ryges. Af hensyn til alles sikkerhed må der ikke ryges i sengen. Samtykkeerklæring: En erklæring der elektronisk udfyldes ved indflytningen på plejecentret, og som fortæller hvem borgeren ønsker, skal varetage sine interesser, både personlig og økonomisk, hvis denne ikke længere selv er i stand til det. Tandlæge / tandpleje: Man kan beholde sin egen tandlæge når der flyttes på plejecenter. Personalet kan ikke påtage sig at ledsage til tandlæge. Der er mulighed for at blive tilknyttet omsorgstandplejen. Tandplejen kommer og udfører eftersyn og behandlinger på plejecentret. Der skal ansøges om at modtage tandpleje og der er en årlig egenbetaling som opkræves over pensionen. Personalet er behjælpelige med tilmelding.

16 Tavshedspligt: Personalet på plejecentret har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger til anden side, uden der er indhentet tilladelse til dette. Det betyder også, at pårørende ikke kan få oplysninger uden din viden. Ved indflytning udfyldes en samtykkeerklæring. Telefon: Det er muligt at medbringe egen telefon. Flytning af abonnement og samtaler er på egen regning. Tiltaleform: Det er beboeren der bestemmer om man er dus eller de`s Personalet præsenterer sig ved fornavn. Tilsyn: Der føres tilsyn med plejecentret årligt. Efter tilsynet bliver der udarbejdet tilsynsrapporter. TV: Der er tv i fællesrummene. Har beboeren eget tv, kontakt da licenskontoret for oplysning om betaling af licens. Wellnes: En gang om ugen tilbydes der wellnes i form af lakering af negle, oprulning af hår o.l. ydelsen tilbydes af frivillige. Wellnes og frisør rum 27. Afsluttende bemærkninger. Personalet og ledelsen på Bakkegården håber med denne pjece at have skabt et overblik over praktiske gøremål samt råd og vejledning med hensyn til indflytning på plejecentret. Vi håber, også at nye borgere og pårørende har fået en ide om hvem vi er og hvad vi ønsker for vores plejecenter. Ønsker som hele tiden kan og skal udvikles. Er der ideer og ønsker for denne udvikling, modtages gode råd, ris, ros og tanker gerne. Er der yderligere spørgsmål, er man velkommen til at rette henvendelse til plejecentret Bakkegården. Med ønsket om et godt samarbejde. Personalet og ledelsen på Bakkegården.

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Kære nye beboer Vi vil gerne byde dig velkommen til Langgadehus. Ved hjælp af denne brochure håber vi, at

Læs mere

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården Skolegade 5 7490 Aulum Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården har 16 plejeboliger og 15 ældreboliger. Boligerne administreres af boligselskabet Fællesbo i samarbejde med Herning Kommune.

Læs mere

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012 24 NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16 Revideret dec. 2012 2 Indholdsfortegnelse: 23 Velkommen... 5 Adresse... 6 Adresseændring... 6 Aviser... 6 Besøg... 6

Læs mere

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Vision Den enkelte beboers behov er styrende for vort arbejde Værdier Hareskovbo er et hus, hvor beboere, personale og pårørende med deres forskellighed,

Læs mere

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

Velkommen til Deres plejebolig

Velkommen til Deres plejebolig Velkommen til Deres plejebolig 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til plejehjemmet... 3 Lions Park Søllerød... 3 Fakta om Lions Park Søllerød... 4 Fakta om plejehjemmet... 6 Indflytning i Deres plejebolig...

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1 Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET... 4 2.

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie

Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie Plejecenter Øst Svendborg kommune I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål

Læs mere

Plejecenter Øst Svendborg Kommune

Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til Plejecenter Ådalen Egemosevej 3, 5882 Vejstrup Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til Plejecenter Ådalen 3 Hvordan får jeg en plejebolig på Ådalen? 4 Indretning 4 Samarbejde 5 Kontaktpersoner

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund.

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Ordruplund plejeboliger er beliggende i den østlige del af Gentofte Kommune

Læs mere

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste.

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Velkommen Med denne informationspjece vil jeg gerne byde Dem velkommen til Johannesgården. Jeg håber pjecen, kan være med til at lette den vanskelige overgang, det er for Dem at skifte fra Deres nuværende

Læs mere

Velkommen til Thurøhus

Velkommen til Thurøhus Velkommen til Thurøhus I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål på plejecentrene er, at den enkelte borger skal

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v.... 5 Serviceydelser... 7 Hverdagen på Mosbølparken... 9 Aktivitet... 9 Årets gang... 10 Beboerbladet...

Læs mere

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården Velkommen til din nye bolig Omsorgscenteret Solgården Indholdsfortegnelse Velkommen til Solgården... 3 Omsorgscentret Solgården... 4 Privatliv og fællesskab... 4 Rygning... 4 Solgårdens værdier og målsætning...

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd Børn, Kultur & Velfærd Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014 fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund bkv@albertslund.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER 1 Postadresse: Plejecenter Vest Stenstrup Plejecenter Hostrupvej 1 5771 Stenstrup Telefon 6223 4180 / 6223 4176 Døgntelefon mobil 3017 4646 Sektionsleder Rita Stuhr

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Velkommen til Fjordparken Ældrecenter

Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Til beboere og pårørende 1 Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Det er vores håb, at denne velkomstpjece, som bl.a. giver en række praktiske oplysninger, vil lette

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 8. januar 2014. Velkommen. D.I.H. tryk

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 8. januar 2014. Velkommen. D.I.H. tryk Dronning Ingrids Hjem Godkendt i MED den 18. september 2013 Rettelse 8. januar 2014 Velkommen D.I.H. tryk Bestyrelsen for DRONNING INGRIDS HJEM, forstander og det øvrige personale byder Dem hjertelig velkommen.

Læs mere

SOLGAVEHJEMMET I VALBY

SOLGAVEHJEMMET I VALBY VELKOMMEN TIL Dansk Blindesamfund SOLGAVEHJEMMET I VALBY Vi vil gerne med denne informationspjece byde velkommen til nye beboere og pårørende. Den alfabetiske oversigt er udarbejdet for at besvare nogle

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL BRYGGERGÅRDEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM BRYGGERGÅRDEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE...

Læs mere

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Velkommen til Øsby Plejecenter rev.jan 2013 b S Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk De bydes velkommen som beboer på Øsby Plejecenter. Vi ser frem til et godt og positivt

Læs mere