BERETNING FRA KOMMISSIONEN. Den almindelige beretning 2003 Indeks. Aftaler og samordnet praksis: se Karteller og misbrug af dominerende stilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING FRA KOMMISSIONEN. Den almindelige beretning 2003 Indeks. Aftaler og samordnet praksis: se Karteller og misbrug af dominerende stilling"

Transkript

1 BERETNING FRA KOMMISSIONEN Den almindelige beretning 2003 Indeks <GRP> se Program <T5>A Adgang til domstolsprøvelse: 515 Adgang til markederne: 799 <T5>A Afbinding af Fællesskabets bistand: 815 Affaldshåndtering: 615 Afghanistan: 764; 840; 854; 944 Afrika: Afrikas Horn: 851 Afsidesliggende regioner: 426; 427; 491 Aftaler og samordnet praksis: se Karteller og misbrug af dominerende stilling Aftaler om gensidig anerkendelse: Agis: se Rammeprogram om politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager Aids og andre smitsomme sygdomme: 336; 817 Albanien: 784; ; 875 Algeriet: 886; 1012 Alkohol: 451 Almen uddannelse og erhvervsuddannelse: Alvorligt akut luftvejssyndrom: 738 Andelsselskaber, gensidige selskaber, foreninger og fonde: 310 DA 1 DA

2 Andinske Fællesskab, Det: 840; 967 Angola: 837; 851; 1001 Anlægsaktiver (maskiner, elektronik, byggeri, luft- og rumfart): Ansvaret for de højeste retsinstanser: 1074 Ansøgerlande: 62 Antidumping: 791 Antisubsidieforanstaltninger: 792 Arbejdsmarkedsorienterede pensionskasser: 196 Arbejdsmiljø: 169 Arbejdsret og relationer mellem arbejdsmarkedets parter: Arbejdstagernes frie bevægelighed: 163; 191; 1075; 1076 Arbejdstiden: 164; 676 Argentina: 458; 764; 971 Armenien: 764; 837; 905; 909 ASEAN: se Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien ASEM: se Asien/Europa-dialogen Aserbajdsjan: 764; 805; 905; 910 Asien: 662; 854; Asien/Europa-dialogen: Associeringsaftaler: Asyl og indvandring: Athen-traktaten: Australien: 458; 934 AVS: se Lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet AVS-EF-Ministerrådet: 985 Av-sektoren: 230; AVS-lande: se Lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet <T5>B 2

3 Balkan: 127; 129; 840 Bananer: 450; 994 Bangladesh: 945 Banker: 197 Bedre og enklere lovgivningsmæssige rammer: Beklædningsindustrien: 805; 806 Belarus: 764; 805; 911; 1012 Belgien: 127; 207; 410; 411; 413; 414; 418; 445; 660 Beskatning (det indre marked): Beskatning af biler: 218 Beskyttelse af dyr: 725 Beskyttelse af finansielle interesser: ; 1079 Beskyttelse af havmiljøet: Beskyttelse af mindreårige: 583 Beskyttelse af naturen: Beskyttelse af personoplysninger: 231 Beskyttelse af privatlivets fred: 1072 Beskyttelsesforanstaltninger: 793 Beskæftigelse: 147; ; 163 Biblioteker: 589 Biobrændstoffer: 644 Biologisk diversitet: 594 Bioteknologi: 331; 343; 610 Bioterrorisme: 730 Biovidenskaber og bioteknologi: 331; 343 Bolivia: 764; 972 Bosnien-Hercegovina: 764; 870; 872; 876 Bovin spongiform encephalopati: 722 3

4 Brasilien: 376; 973 Brændsel (reaktorbrændsel): 653 BSE: se Bovin spongiform encephalopati Budget: ; almindelige budget: decharge: egne indtægter: 1034 foreløbigt forslag (FBF): 1023 forslag: 1024 gennemførelse: 1035; 1043; 1044 indtægter: 1044 procedurer: tillægs- og ændringsbudget (TÆB): ; udgifter: 1043 Bulgarien: 45; 48; 50-52; 59; 69; 72; Burma: se Myanmar Burundi: 92; 764 Bæredygtig udvikling: 299; ; ; <T5>C Cambodja: 93; 781; 949 Canada: 280; 378; 452; 784; 794; 932; 933 Cedefop: se Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Det Centralafrika: 1000 Centralafrikanske Republik, Den: 764; 997 Chauffører: 674; 676 Chile: 376; 974 Civilbeskyttelse: 601; 602 Civilsamfundet: 17-19; ;

5 Codex alimentarius: 721 Colombia: 533; 764; 840; 855 Comenius: se Program Congo (Demokratiske Republik, Den): 764; 851; 1000 CORDIS: se Fællesskabets informationstjeneste for forskning og udvikling COST: se Europæiske samarbejde om videnskabelig og teknisk forskning Costa Rica: 966 Côte d Ivoire: 488; 764; 851; 998 Cotonou-aftalen: ; 997 Cuba: 92; 764; 985; 1002 Cypern: 44; 46; 67; 82; 124; 127; 580; 764 <T5>D Danmark: 46; 127; 411; 413; 414; 418; 445; 479 Daphne: se Program Decentraliseret samarbejde: 845 Diamanter: 800 Digitalt indhold: 381; 398 Digital-tv: 398 Diplomatiske og konsulære repræsentationers beskyttelse af EU-borgere: 554 Diplomatiske relationer: Direkte beskatning: Dokumenter fra den offentlige sektor: 383 Dominerende stilling: Domstolen: 1105; 1106 fri bevægelighed for arbejdskraft: 1075; 1076 fri bevægelighed for tjenesteydelser: 1077 grundlæggende rettigheder: institutionelle spørgsmål: 1073;

6 statsstøtte: 1078 Drivhuseffekt: 591 Dyresundhed: 722; 723 Dyresygdomme: 722 Dyrevelfærd: 724; 725 Dødsstraf: 94 <T5>E EBGU: se Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, Den E-business og e-commerce: 324; 325; 388 ECB: se Europæiske Centralbank, Den ECE: se Økonomiske Kommission for Europa, Den (FN) econtent (europæisk digitalt indhold): 381 ECSA: se European Community Studies Associations Ecuador: 502; 764 eeurope (et informationssamfund for alle): EF-patent: 227 EFR: se Europæiske forskningsrum, Det EFRU: se Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den EFSR: se Fællesskabsstøtteramme EFTA: se Europæiske Frihandelssammenslutning, Den EF-tjenestemænd: EF-varemærker: 228 Egne indtægter (budget): 1034 Egnos: se Program Egypten: 92; 764; 891; 1012 EIB: se Europæiske Investeringsbank, Den EIC: se Euro-Info-Centre (EU-rådgivningskontorer) EIF: se Europæiske Investeringsfond, Den 6

7 Eksportkreditter: 798 El Salvador: 966 elearning (overvejelser om fremtidens uddannelse): 558 Elektricitet: 216; 217; 641 Elektrisk materiel: 313 Elektronisk handel: 202; 324; 325; 330 Elektronisk kommunikation: Employment-Integra: se Initiativ Energi: 349; 433; effektivitet: 645 indre marked: 641; 642 infrastruktur: 642 kernekraft: 374; 648 miljø: 644 vedvarende energikilder: 644 Energiforbrugende produkter: 291 Energiprodukter: 217 ENS: se Europæiske national- og regionalregnskabssystem, Det EONN: se Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, Det Equal: se Initiativ Erasmus: se Program Erasmus Mundus: se Program Erhvervsuddannelse: se Almen uddannelse og erhvervsuddannelse Eritrea: 764; 837; 999 ESF: se Europæiske Socialfond, Den ESFP: se Fælles europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik Espoo-konventionen (vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne): 621 EST: se Spongiforme encephalopatier, overførbare 7

8 Estland: 44; 58-60; 69; 73 e-sundhedsydelser: 393 Etiopien: 764; 851; 999 EUF: se Europæiske Udviklingsfond, Den EUGFL: se Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Den EUMC: se Militærkomité, EU s Euratom: se Europæiske Atomenergifællesskab, Det Euratoms Forsyningsagentur: Euro (valuta): 117; 1062 Euro-Info-Centre (EU-rådgivningskontorer): 308 Eurocontrol: se Europæiske Organisation for Luftfartssikkerhed, Den Eurojust: se Europæisk Enhed for Retligt Samarbejde EuroMed Ungdom: se Program Euro-Middelhavs-ministerkonferencer: 881; 882 Euro-Middelhavs-partnerskab: 884 Europa (server): 1161 Europa-aftaler: Europa-Parlamentet: Europarådet: Europe Direct (informationstjeneste om EU): 1165 European Community Studies Associations: 563 Europol (Europæiske Politienhed, Den): 529; 1063 Europæisk aftaleret: 748 Europæisk anklagemyndighed: 1060 Europæisk arrestordre: 522 Europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme: 736 Europæisk charter for små virksomheder: 297 Europæisk Enhed for Retligt Samarbejde: 519;

9 Europæisk forfatning: 2-16 Europæisk rumpolitik: Europæisk sygesikringskort: 157 Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering, Det: 318 Europæiske Agentur for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen, Det: 173 Europæiske andelsselskab, det: 221 Europæiske Atomenergifællesskab, Det: 363; 364; 370 Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, Den: 137; 138 Europæiske beskæftigelsesstrategi, Den: 150 Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Det: 568 Europæiske Centralbank, Den: ; 1113 Europæiske Energi- og Transportforum, Det: 638 Europæiske energicharter, det: 639 Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Det: 569 Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den: 419 Europæiske forskningsrum, det: Europæiske Frihandelssammenslutning, Den: 859 Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi, Den: 90 Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, Det: 172 Europæiske Investeringsbank, Den: 70; Europæiske Investeringsfond, Den: Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, Det: 1059; 1064; 1079 Europæiske kriminalpræventive net, Det: 534 Europæiske Kulturhovedstad, Den: 574 Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, Det: 697 Europæiske Miljøagentur, Det: 627 Europæiske national- og regionalregnskabssystem, Det: 140 Europæiske Observationsorgan for det Audiovisuelle Område, Det: 582 9

10 Europæiske Observationscenter for Bekæmpelse af Racisme og Fremmedhad, Det: 174 Europæiske Ombudsmand, Den: Europæiske Organisation for Luftfartssikkerhed, Den: 696 Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, Det: 543 Europæiske politiske partier: 547 Europæiske Råd, Det: Europæiske samarbejde om videnskabelig og teknisk forskning: 373 Europæiske Socialfond, Den: 420 Europæiske Søfartssikkerhedsagentur, Det: 683 Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Den: Garantisektionen: 445; Europæiske Udviklingsfond, Den: Europæiske Unions Observatørmission, Den: 866 Europæiske Universitetsinstitut, Det: 570 Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Det: 857; 858 Europæiske år for idrættens pædagogiske dimension (2004), Det: 584 Eurostat: se Statistiske Kontor, Det Eurydice: se Informationsnet for uddannelse EU s fremtid: 2-16 EU-vandfond: 833 e-økonomi: 392 EØS: se Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Det <T5>F Faglig og finansiel bistand: 64-71; 871; 872; 906; 907 Faglige organisationer: 466 Falskmøntneri: 526; 1062 Familiesammenføring: 509 Farlige stoffer:

11 Fattigdom: 812 FBF: se Foreløbigt budgetforslag FFC: se Fælles Forskningscenter, Det Fijiøerne: 997 Filippinerne: 764 Finansforordningen: 1051 Finansielle aktiviteter: Finansielle bestemmelser: Finansielle overslag: Finansielle tjenesteydelser: Finansielt instrument for miljøet: 630 Finansielt instrument til udvikling af fiskeriet: 414 Finansielt og fagligt samarbejde: ; Finansiering af Fællesskabets aktiviteter: Finansiering EKSF: 125 Finland: 127; 410; 411; 413; 414; 418; 445; 479; 660 Fiscalis: se Program Fiskeressourcer: 483; 484 Fiskeri: se Fælles fiskeripolitik Fiskeriaftaler: 488 Fiskevarer: 61 FIUF: se Finansielt instrument til udvikling af fiskeriet Fjernsyn uden grænser: 579 Fjernøsten: Flygtninge: 838; 896 Flygtningehjælp: 838 Flyindustri: 346 FMO: se Fælles markedsordning 11

12 FN: se Forenede Nationer, De Foderstoffer: 718; 719 Folkesundhed: Forberedelse af tiltrædelse (strategi): Forbrugeranliggender: Forbrugere (oplysning): Forbrugere (sundhed): 721 Forbrugere (økonomiske og juridiske interesser): Forbrugerkredit: 749 Forbrugerpolitik: Forbrugsgoder (farmaceutika, kosmetik, tekstiler, motorkøretøjer, fødevareindustri): Forbrydelser mod menneskeheden: 537 Forbudte aftaler: Foreløbigt budgetforslag: 1023 Forenede Kongerige, Det: 127; 207; 231; 410; 411; 413; 414; 418; 445; 660 Forenede Nationer, De: 765; 766; 843; 849 Forenede Nationers Generalforsamling, De: 765 Forsikring: 200; 238 Forskning: Forskning (forskeres uddannelse og mobilitet): 335 Forskning og teknologisk udvikling: 329 Forsknings- og teknologipolitik: Forsyningspligtsydelser: 201 Forsyningsssikkerhed: 640 Forsyningsvirksomheder: 277; 326; 1078 Forurenende luftarter: 612 Forvaltning af de ydre grænser: 501 Forældremyndighed:

13 Forældreorlov: 166 Frankrig: 127; 211; 410; 411; 413; 414; 418; 445 Fri bevægelighed for personer: 546 Fri bevægelighed for varer: Fri kapitalbevægelse: 205 Fri udveksling af tjenesteydelser: ; 1077 Frihed, sikkerhed og retfærdighed, et område med ~: Frø: 455 Frø og plantemateriale: 727 FTT: se Fælles toldtarif, Den Fusioner og virksomhedsovertagelser: FUSP: se Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik Fælles alarmnummer: 394 Fælles beslutningsprocedure: Fælles europæisk luftrum: 695 Fælles europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik: Fælles fiskeripolitik: aftaler: 488 bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne: eksterne aspekter: flerårige udviklingsprogrammer: 479 fælles markedsordning: interne aspekter: kontrol: 485 miljø: 493 reform: 477 statsstøtte: 276 udvikling:

14 Fælles Forskningscenter, Det: ; 372 Fælles handelspolitik: Fælles landbrugspolitik: fælles markedsordninger: rapport om landbrugets stilling i Den Europæiske Union: 275 udvikling: udvikling af landdistrikterne: 435; 444; 445 Fælles markedsordning: Fælles toldtarif, Den: 786 Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik: erklæringer: 764 fælles aktioner: 756 fælles holdninger: 757 Fællesmarkedet for landene i det sydlige Latinamerika: 968 Fællesskabets informationstjeneste for forskning og udvikling: 304 Fællesskabets regelværk: 30 Fællesskabsforsendelse: 503 Fællesskabsret: kontrol med gennemførelsen: 1068; 1069 overførsel til edb: 1080; 1081 retspraksis: Fællesskabsstøtteramme: Færdselssikkerhed: 673 Fødevareforsyningssikkerhed: 463; 822 Fødevarehjælp: 463 Fødevaresikkerhed: <T5>G G7: se Gruppen af de 7 største industrilande 14

15 G8: se Gruppen af de 7 største industrilande og Rusland Galileo: se Program Gas: 216; 217; 641 GCC: se Golfens Samarbejdsråd GEE: se Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi, Den Generel præferenceordning: 810 Genetisk modificerede organismer: 610; 716 Generiske lægemidler: 782 Gensidig administrativ bistand: 789 Geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser: 449 Georgien: 764; 905; 912 Ghana: 998 GMO: se Genetisk modificerede organismer Golfens Samarbejdsråd: 897 Grundlæggende frihedsrettigheder: Grundlæggende rettigheder: 85; Grundtvig: se Program Gruppen af de 7 største industrilande: 118 Gruppen af de 7 største industrilande og Rusland: 118; 176; 544; 618; 923 Grækenland: 127; 207; 410; 418; 423; 445 Grænseoverskridende kriminalitet: 537 Grænseoverskridende skader: 517 Grønbog alternativ konfliktløsning på det civil- og handelsretlige område: 514 europæisk rumpolitik: 329 forbrugerbeskyttelse: 745 forsyningspligtsydelser:

16 strafferetlig beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser og oprettelse af en europæisk anklagemyndighed: 1060 Grønland: 488 GSP: se Generel præferenceordning Guatemala: 92; 93; 764; 966; 976 Guinea (Republikken): 488; 997 Guinea-Bissau: 764 Gødning: 311 <T5>H Haiti: 764; 997 Handelsaftaler: Handelshindringer: 794 Handelspolitiske instrumenter: Handicappede: 162 Handlingsplan for risikovillig kapital: 194 Havforurening: 598 Havnetjenester: 691 Historiske arkiver, Fællesskabernes: Honduras: 966 Hongkong: 504; 958 Honning: 460 Horisontal støtte: Humanitær bistand: Humle: 453 Hvidbog den europæiske transportpolitik frem til (2010): 664 et nyt afsæt for europæisk ungdom: 564 nye styreformer i EU: 23 16

17 Hvidvaskning af penge: 205 Hør og hamp: 456 Håndværk: 310 <T5>I ICAO: se Organisationen for International Civil Luftfart Ida: se Program IGC: se Regeringskonferencen Ikke-statslige organisationer: 844; 845 ILO: se Internationale Arbejdsorganisation, Den (FN) IMF: se Internationale Valutafond, Den Indien: 764; 789; 948 Indirekte beskatning: Indonesien: 92; 950 Indre marked: ; 293 Indrejse og ophold: Indrejse- og opholdsret: 506 Industri forsvarsindustri: 316 fødevarer: 323 luftfartsindustri: 315 miljø: 299 tekstilindustri: 804; 806 træ- og papirindustri: 312 Industri og tjenesteydelser: Industrilandene: 378; 661 Industripolitik: 288 Industriprodukter: 58 Indvandring:

18 Indvandring: 510 Information (udbredelse): 304 Information og kommunikation: Informationsnet for landøkonomisk bogføring: 465 Informationsnet for uddannelse: 559 Informationssamfundet: 202; 293; 344; Informationssamfundets teknologi: 344; 396; 397 Initiativ Employment Integra: 416 Equal (bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling på arbejdsmarkedet): 417 KnowREG (videnbaserede regioner): 330 Urban (byområder): 415 INLB: se Informationsnet for landøkonomisk bogføring Innovation: Institutionel ret: 1073; 1074 Institutionelle spørgsmål og EU s fremtid: 1-42 Institutioner og organer: Integreret produktpolitik: 291; 614 Intellektuel og industriel ejendomsret: Intellektuelle ejendomsrettigheder: 787 Intelligent Energi i Europa ( ): se Program Interinstitutionelt samarbejde: 36; 41; 42 Intern finanskontrol: 1056 Intern revision: 1057 International certificeringsordning for uslebne diamanter: 800 Internationale Arbejdsorganisation, Den (FN): 770 Internationale forsøgsreaktor for termonuklear fusion, Den: 364 Internationale konvention om nuklear sikkerhed, Den:

19 Internationale organisationer og konferencer: Internationale Valutafond, Den: 767 Internationale økonomiske, monetære og finansielle spørgsmål: 118; 119 Internet: 382; 384 Investeringsservice: 199 Irak: 764; 837; 853; 900 Irak (krig): 636; 665 Iran: 92; 96; 840; 899 Irland: 127; 410; 418; 423; 445 Island: 521; 857; 860 ISPA: se Strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument Israel: 376; 764; 892; 1012 Italien: 117; 126; 127; 410; 411; 413; 414; 418; 445 ITER: se Internationale forsøgsreaktor for termonuklear fusion, Den Iværksætterånd: 296, <T5>J Japan: 281; 378; 930; 931 Jean Monnet-programmet: 562 Jern- og stålindustri: Jordan: 893; 1012 Jordbundsbeskyttelse: 600 Jordudtagning: 441 <T5>K Kaffe: 829 Kaliningrad (enklaven): 503 Karteller og misbrug af dominerende stilling: Kasakhstan: 92; 764; 804; 805; 905; 913 Kaukasus:

20 Kaukasus, det sydlige: 920 Kemiske stoffer: 311; 366; Kimberley-processen: se International certificeringsordning for uslebne diamanter Kina: 92; 282; 364; 402; 502; 662; 667; 764; 805; 957; 958 Kirgisistan: 905 Kiribati: 488 Klimaændringer: KnowREG: se Initiativ Kommissionen: arbejdsprogram: 1102 formandskab: 1100 gennemførelsesbeføjelser: lovgivningsvirksomhed: 1103 reform: årlig politisk strategi: 1101 Konkurrence: Konkurrenceevne: Konsulært samarbejde: 554 Konventet om Den Europæiske Unions Fremtid: 3-7; 1050 Konvergensberetning: 110 Korn: 452 Korruption: 526 Kosmetiske produkter: 320 Kraftvarmeproduktion: 645 Krigsforbrydelser: 537 Kriminalitet: Krisestyring: 760 Kroatien: 677; 870; 872;

21 Kræft: 737 Kultur: 555; Kultur (2000): se Program Kulturgoder: 188 Kulturindustrien: 575 Kunstnere: 230 Kyoto-konventionen (forenkling og harmonisering af regler om toldbehandling): 785 Kyoto-protokollen (klimaændringer): 591 Kørekort: 675 <T5>L Landbrug: se Fælles landbrugspolitik Landbrugsprodukter: 59; 60; Landbrugsstatistik: 144 Landbrugsvarers kvalitet: Lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet: 127; 129; 833; Laos: 951 Latinamerika: 403; 855; Leonardo da Vinci: se Program Letland: 44; 59; 60; 69; 75 Lette våben: 867 Levnedsmidler: Libanon: 853; 894; 1012 Liberale erhverv: 203 Liberia: 764; 851; 998 Libyen: 889; 1012 Liechtenstein: 207 Life: se Finansielt instrument for miljøet Lige muligheder:

22 Lige muligheder for kvinder og mænd: Ligebehandling: 179 Lissabon-strategien: 101; 102; 149; 155; 631 Litauen: 44; 46; 60; 69; 76; 727 Lokal grænsetrafik: 503 Luftfartøjers sikkerhed: 698 Luftforurening: 622 Lufthavne: 700 Luftkvalitet: 611 Luxembourg: 127; 207; 411; 413; 418; 445; 548 Lystfartøjer: 321 Lægemidler: 318; 808 Långivning: <T5>M Macao: 504; 958 Makrofinansiel bistand: Malawi: 851 Malaysia: 764; 952 Malta: 44; 46; 55; 58; 60; 67; 83; 127 Marco Polo: se Program Marokko: 376; 475; 495; 764; 887; 1012 Mauretanien: 764 Mauritius: 488 Media: se Program Medicinske anordninger: 314 Medierne: 204 Mellemamerika: 966 Mellemøsten: 853;

23 Menneskehandel: 86; 537 Menneskelig værdighed: 583 Menneskerettigheder: Menneskerettighedskommissionen (FN): 94 Mercosur: se Fællesmarkedet for landene i det sydlige Latinamerika Merværdiafgift: 212 Mexico: 376; 764; 977 MGP: se Flerårigt udviklingsprogram Middelhav, Det sydlige: Middelhavet: 482 Middelhavslandene: 659 Militærkomité, EU s: 761 Miljø: integration i de andre sektorpolitikker: 624; 625 internationalt samarbejde: naturressourcer: 616 og sundhed: og udvikling: 620; 836 Miljøansvar: 626 Miljøinstrumenter: 630 Miljøkriminalitet: 536 Miljørisici: 601 Miljøteknologi: 633 Miljøuheld: 601; 602 Misbrug af dominerende stilling: se Karteller og misbrug af dominerende stilling Mobil og trådløs kommunikation: 396 Moder- og datterselskaber: 208 Modinis: se Program 23

24 Moldova: 764; 905; 914; 1012 Moms: se Merværdiafgift Monaco: 207; 788 Monetær politik: Mongoliet: 960 Montreal-protokollen (beskyttelse af ozonlaget): 593 Motorbrændstof: 613 Motorkøretøjer: 322 Mozambique: 93; 488 Mund- og klovesyge: 722 Myanmar: 764; 840; 953 Mælk og mejeriprodukter: 459 Mærkning: 715 Måleinstrumenter: 317 <T5>N Naboskab (nye naboer): 883; 921; 1012 Nanoteknologi: 345 Narkotika: ; 840 Narkotikamisbrug: 740 Naturkatastrofer: 367 Naturligt uran: 649 Naturressourcer: 616 ne bis in idem-princippet: 1070 Nederlandene: 127; 207; 410; 411; 413; 414; 418; 445; 660 Nedrustning: 758 Nepal: 764; 781; 954 Netsikkerhed: 390 New Zealand:

25 Ngo: se Ikke-statslige organisationer Nicaragua: 966 Nice-traktaten: 1 Nigeria: 92; 93; 764; 998 Nobels fredspris: 96 Nord/Sydsamarbejde: 840 Nordkorea (Demokratiske Folkerepublik Korea, Den): 764; 854; 937 Nordlig dimension: 919 Norge: 336; 521; 660; 857; 860 Nuklear sikkerhed: 653; 654 Nye styreformer (governance): 23-27; 351; Nærhedsprincippet: 31; 32 <T5>O OECD: se Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling Offentlig adgang til institutionernes dokumenter: 21; Offentlige finanser: 111 Offentlige kontrakter: Offentliggørelse af regnskaber: 222 Offentligt overtagelsestilbud: 223 Oksekød: 245; 450 OLAF: se Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, Det Olieafgrøder: 450 Olivenolie: 454 Olympiske Lege: 502 Området omkring de store søer: 764; 851 Opholdstilladelse: 502 Oprindelsesbetegnelser: se Geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser Organisationen for International Civil Luftfart:

26 Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling: 778 Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa: Organiseret kriminalitet: 535 OSCE: se Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa Oversøiske lande og territorier: 127; 129 Ozonlaget: 593 <T5>P Pakistan: 764; 840; 946 Palæstinensiske Myndighed, Den: 1012 Palæstinensiske områder: 764; 853 Panama: 966 Paneuropæisk konference om skovbeskyttelse i Europa: 443 Paneuropæisk samarbejde: 619 Paritetiske AVS-EF-forsamling, Den: 984 Partnerskabs- og samarbejdsaftaler: 905 Pensioner: 159 Pensionskasser: 159; 196 Periodiske rapporter (kandidatlandene): 48; 49 Persistente organiske miljøgifte: 311; 608 Personelminer: 758; 837 Personoplysninger: 231 Peru: 764; 978 Pesticider: 609 Phare: se Program Plantebeskyttelsesmidler: 728 Plantesundhed: Polen: 44; 46; 58-60; 69; 77; 803 Politi- og toldsamarbejde:

27 POP: se Persistente organiske miljøgifte Portugal: 126; 127; 207; 410; 418; 423; 440; 445; 479 Posttjenester: 214 Presse og kommunikation: 1166; 1167 Produkt- og tjenesteydelsessikkerhed: 746 Produkter af animalsk oprindelse: ; 720 Produkter af menneske oprindelse: 735 (alliance for informationssamfundet): 403 Comenius (skoleuddannelse): 559 Daphne (bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder): 87 Egnos (et satellitbaseret radionavigationssystem): 667 Erasmus (studerendes mobilitet): 559 Erasmus Mundus (samarbejde med tredjelande): 559 EuroMed Ungdom: 565 Fiscalis (indirekte beskatning): 210 Galileo (satellitbaseret radionavigation): 667 Grundtvig (voksenuddannelse): 559 Ida (elektronisk dataudveksling mellem administrationerne): 326 Intelligent Energi i Europa: 635 kontrolleret termonuklear fusion: 364 Kultur (2000): 573 Leonardo da Vinci (erhvervsuddannelse): 560 Marco Polo: 702 Media Plus-Udvikling, distribution og markedsføring (udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner): 580 Media Uddannelse (uddannelse af branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri):

28 Modinis (tilsyn med eeurope-handlingsplanen, god praksis og forbedring af net- og informationssikkerheden): 380 Phare (økonomisk støtte til partnerskabslande i Central- og Østeuropa): 64; 67; 123 Sapard (landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene): 64; 68 SMV-finansieringsfacilitet: 124 Socrates (almen uddannelse): 559 Tempus III (samarbejde inden for de videregående uddannelser ( )): 561 Told (2007): 786 ungdomsanliggender: 565 Proportionalitetsprincippet: 31; 32 Publikationskontoret: 1168; 1169 Punktafgifter: 211 <T5>Q Qatar: 764 <T5>R Racisme og fremmedhad: 174 Rammekonvention om klimaændringer (FN): 592 Rammeprogram for forskning ( ): 339 Rammeprogram for forskning ( ): Rammeprogram om politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager: 538 RCAP: se Handlingsplan for risikovillig kapital Regeringskonference: 9-16 Regionalstøtte: Regionsudvalget: Regnskaber: 224; 225 Rejsetjenesteydelser: 213 Resultattavle (statsstøtte): 273 Ret til at indgive andragender og til at rette klager til ombudsmanden:

29 Ret til en retfærdig rettergang: 1071 Ret til fri bevægelighed og ophold: 546 Retlig uddannelse: 518 Retlige og indre anliggender: se Frihed, sikkerhed og retfærdighed, et område med ~ Retligt samarbejde på det civil- og handelsretlige område: Retningslinjer for den økonomiske politik: Retten i Første Instans: 1107; 1108 Retternes kompetence: 516 Revisionsretten: særberetninger: 450; 1110 særlig årsberetning: 1111 udtalelser: 1112 årsberetning: 1109 Rhinen: 680 RIA: se Retlige og indre anliggender Riogruppen: 965 Risikovillig kapital: 133 Rumænien: 45; 48; 50-52; 61; 69; 79; 122; 533; 803 Russiske Føderation, Den: 370; 374; 377; 503; 533; 591; 660; 764; 803; 804; 840; 905; 915; 1012 Rwanda: 93; 764 Rådet: <T5>S Sakharov-prisen: 89 Salmonella: 711 Salomonøerne: 764 Samarbejde (tilladte former): Samarbejdsråd:

30 Samhørighedsfonden: Samlet programmeringsdokument: Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien: 940; 942 Samordning af den økonomiske politik: San Marino: 207 São Tomé og Príncipe: 488; 764 Sapard: se Program Satellitnavigation: 667 Saudi-Arabien: 898 Schengen-aftalen: 532 Schengen-informationssystemet: 511 Schweiz: 207; 373; 677; 859 Sektorstøtte: Selskabsdyr: 723 Selskabsledelse: Selskabsret: Senegal: 488; 998 Serbien: 121; 764; 805; 871; 872; 878 Sierra Leone: 764 Sikkerhed og sundhed (arbejdstagere): se Arbejdsmiljø Sikkerhed til søs: 683 Sikkerhedskontrol inden for Euratom: 652 Skattestøtte: 278 Skibsbygningsindustri: 288; 807 Skove: 443; 595; 835 Slovakiet: 44; 46; 58-60; 69; 80; 803; 808 Slovenien: 44; 58-60; 69; 81; 580; 677 SMV: se Små og mellemstore virksomheder 30

31 SMV-finansieringsfacilitet: se Program Små og mellemstore virksomheder: 134; 310; 354; -355 Social dialog: 170 Social diskrimination: 162 Social integration: 161 Social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden, Den: 148 Social sikring: se Social tryghed Social tryghed: Socialpolitik og beskæftigelse: 143; Socialt trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse: 170 Socrates: se Program Solidaritetsfond, Den Europæiske Unions: 126 Somalia: 764; 851; 999 Spanien: 46; 126; 127; 207; 410; 411; 413; 414; 418; 423; 445; 479 SPD: se Samlet programmeringsdokument Spongiforme encephalopatier, overførbare: 722 Sport: Sri Lanka: 504; 764; 947 Stabiliserings- og associeringsaftaler: Stabilitets- og konvergensprogrammer: 108 Stabilitets- og vækstpagten: Stabilitetspagten for Sydøsteuropa: 865 Standardisering: 295 Statistik: 184; 872; 906 Statistik (grundlag og nærmere retningslinjer): Statistik (publikationer): 146 Statistisk system: Statistiske Kontor, Det:

32 Statsstøtte: ; 1078 fiskeri: 275 landbrug: 275 transport: 705 Strafferetligt samarbejde: Strategi for det indre marked: 183 Strategi for forbrugerpolitikken: 743 Strukturfondene: 408; 413 Strukturforanstaltninger: ; Strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument: 64; 69 Strålingsbeskyttelse: 655; 656 Støtte til genopretning: 839 Stål: 371 Sudan: 764; 837; 851; 999 Sukker: 830; 993 Sukkerprotokollen: 993 Sundhedspleje: 160; 731 Sverige: 110; 116; 127; 410; 411; 413; 414; 418; 445; 479; 660 Svinekød: 462 Sydafrika: 127; 488; 1001 Sydasien: Sydkorea (Republikken Korea): 364; 807; 936 Sydlige Afrika: 1001 Sydossetien: 912 Sydøstasien: Sydøsteuropa: 865 Sygdomme affødt af fattigdom: 336; 817 Syrien: 784; 895;

33 Særtold: 219; 426 <T5>T Tadsjikistan: 805; 852; 916 Taiwan: 959 Tanzania: 851 Tchad: 764 Teknisk kul- og stålforskning: 371 Tekstilvarer: 319 Telematik: 326 Tempus: se Program Terrorisme: 540; 758; 962 Thailand: 955 Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Den: 677; 870; 872; 879 Tilbagesendelse: 504 Tilbagesendelse af personer med ulovligt ophold: 504; 512 Tilsætningsstoffer: 712 Tiltrædelse: Tiltrædelse (forhandlinger): 50; 51 Tiltrædelse (partnerskaber): Tiltrædende lande: 48 Timor-Leste: 764; 985; 987; 1003 Tjekkiske Republik, Den: 44; 46; 58-60; 69; 78; 803; 808 Tjenestemandsvedtægten: 1132; 1155 Tjetjenien: 852; 915 Tobak: 457 Tobaksrygning: 741 Togo: 92; 764 Toldsamarbejde: 55;

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Novums medlemsundersøgelse

Novums medlemsundersøgelse Novums medlemsundersøgelse (Completion rate: 100.) Hvad er dit køn? Kvinde Mand 7 28% Hvad er din alder? under 20 år mellem 20-35 år mellem 36-55 år over 55 33% 63% Oprindelsesland Afghanistan Albanien

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU og udvalgte vækstmarkeder

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU og udvalgte vækstmarkeder Erhvervs- og Byggestyrelsen Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU og udvalgte vækstmarkeder Marts 2009 Erhvervs- og Byggestyrelsen Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Internationalt samarbejde. Historisk synsvinkel

Internationalt samarbejde. Historisk synsvinkel Internationalt samarbejde NW-N 1 Historisk synsvinkel Tidligere tiders restriktioner Lige efter 2.verdenskrig: told og kvantitative restriktioner Hvorfor er told og kvantitative restriktioner skadelige

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Eksportudsigten februar 2015

Eksportudsigten februar 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten februar 2015 Realvækst i BNP og basisvareeksport, 2014-2016. Pct. og mia.kr. 2015 2016 Real BNP vækst Vækst i basisvareeksport, pct. Basisvækst mia.kr.

Læs mere

Danmarks. fire. EU-undtagelser

Danmarks. fire. EU-undtagelser Danmarks fire EU-undtagelser Den Danske Europabevægelse Den Danske Europabevægelse er en tværpolitisk, landsdækkende medlemsorganisation, der laver oplysningsarbejde om Europa. Vi har mere end 60 års erfaring

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final}

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.3.2012 COM(2012) 91 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} RAPPORT

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Eksportudsigten maj 2014

Eksportudsigten maj 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,2% 2,9% 3,0% 1,7% 5,5%

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

T I L L Æ G #2 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K

T I L L Æ G #2 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K T I L L Æ G #2 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K FORSIKRINGSPOLICE POLICENR. 102827.1 (tillæg #2 til police nr. 102806.1) UM REFERENCE TYPE FORSIKRINGSTAGER

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Dato: 17.12.2012 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever. Policy Advice/Timbuktu Fonden

Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever. Policy Advice/Timbuktu Fonden t Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever Policy Advice/Timbuktu Fonden 20. maj 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 3 2.

Læs mere

En brochure om humanitær bistand. Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated

En brochure om humanitær bistand. Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated Solidaritet. Ved du, hvad det er? En brochure om humanitær bistand Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated Hej! Jeg er 9 år gammel, og jeg bor i Guldo,

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

KOMMISSIONENS BERETNING. Den almindelige beretning 2002 ENDELIG Gruppe 7. Finansiering af Fællesskabets virksomhed og ressourceforvaltning

KOMMISSIONENS BERETNING. Den almindelige beretning 2002 ENDELIG Gruppe 7. <T1>Finansiering af Fællesskabets virksomhed og ressourceforvaltning KOMMISSIONENS BERETNING Den almindelige beretning 2002 ENDELIG Gruppe 7 Kapitel VII Finansiering af Fællesskabets virksomhed og ressourceforvaltning Afsnit 1 7.1. Oversigt 1019. 2002

Læs mere

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS), SCHWEIZ OG NORDEN

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS), SCHWEIZ OG NORDEN DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS), SCHWEIZ OG NORDEN Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) blev oprettet i 1994 med henblik på at udvide Den Europæiske Unions bestemmelser for

Læs mere

På grundlag af disse meddelelser fastsættes i vedlagte skemaer datoen, fra hvilken den diagonale kumulation gælder.

På grundlag af disse meddelelser fastsættes i vedlagte skemaer datoen, fra hvilken den diagonale kumulation gælder. 23.1. DA Den Europæiske Unions Tidende C 22/3 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsesdatoen for den regionale konvention om pan-euro- Middelhavsregler for præferenceoprindelse eller protokollerne om

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal?

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Diskussionsoplæg til mødet i Nordisk Udlændingeudvalg, den 3. maj 25, Island (dagsordenspunkt 4) Asylansøgertallet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Dansk ICYE Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Oversigt. over. vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold

Oversigt. over. vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold Oversigt over vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold Dette bilag indeholder en oversigt over vedtagne retsakter på området for retlige og indre anliggender, der er omfattet af Danmarks

Læs mere

Hovedresultater fra PISA 2009

Hovedresultater fra PISA 2009 Hovedresultater fra PISA 2009 Notatets opbygning Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA 2009. Notatet indeholder desuden en kommentering af resultaterne i hvert fag på baggrund

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 16.12.2014 COM(2014) 910 final ANNEX 4 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre. Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast

EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre. Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Det Radikale Venstre

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Handel. Frihandel er en kilde til økonomisk vækst INDBLIK I EU POLITIK

Handel. Frihandel er en kilde til økonomisk vækst INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Handel Frihandel er en kilde til økonomisk vækst Når vi åbner nye markeder, vokser vores økonomier. Det opnår vi kun med en aktiv frihandels- og investeringspolitik fra EU s side.

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Lissabontraktaten SAMMENSKREVET MED DET GÆLDENDE TRAKTATGRUNDLAG

Lissabontraktaten SAMMENSKREVET MED DET GÆLDENDE TRAKTATGRUNDLAG Lissabontraktaten SAMMENSKREVET MED DET GÆLDENDE TRAKTATGRUNDLAG Lissabontraktaten Sammenskrevet med det gældende traktatgrundlag januar 2008 Folketingets EU-Oplysning Christiansborg DK-1240 København

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE På Kaffeinfo.dk finder du information om kaffe, der kan bruges som baggrundsviden til opgaverne. Derudover skal du finde informationer på nettet eller biblioteket. God fornøjelse

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1)

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Ved kgl. resolution af 24. november 1972 har Danmark ratificeret den i New York

Læs mere

ACP/CE/Bilag VI/da 1

ACP/CE/Bilag VI/da 1 BILAG VI LISTE OVER DE MINDST UDVIKLEDE AVS-STATER, AVS-INDLANDSSTATERNE OG AVS-ØSTATERNE Nedenstående lister indeholder navnene på henholdsvis de mindst udviklede AVS-stater, AVS-indlandsstaterne og AVS-østaterne.

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

VM i fodbold 2014 i Brasilien

VM i fodbold 2014 i Brasilien VM i fodbold 2014 i Brasilien Spille betingelser og regler Pris Tusseklubben inviterer til deltagelse i en tipsdyst på VM turneringen 2014. Hvert spil koster kr. 100,- Indsættes på Tusseklubbens konto

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. december 2007 EU s udvidelse Kommissionen vedtog i november 2007 den

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Telias priser for fastnet privat

Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl 70937 Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Kundeservice : 80 10 10 10 Besøg også: telia.dk Telia Altid Telia Fritid/Fritid Xtra Fastnet-abonnement

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

EU Hvad Nu! - Fakta, Quiz, Spørgsmål og Afstemning INDHOLD FORORD. eu.webdialog.dk

EU Hvad Nu! - Fakta, Quiz, Spørgsmål og Afstemning INDHOLD FORORD. eu.webdialog.dk 1 EU Hvad Nu! - Fakta, Quiz, Spørgsmål og Afstemning INDHOLD - Forord - Historie - Arbejdsopgaver - Økonomi - Medlemslande - Demokrati - Quiz - Spørgsmål og Afstemning FORORD EU er gået i Stand by og holder

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere