BERETNING FRA KOMMISSIONEN. Den almindelige beretning 2003 Indeks. Aftaler og samordnet praksis: se Karteller og misbrug af dominerende stilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING FRA KOMMISSIONEN. Den almindelige beretning 2003 Indeks. Aftaler og samordnet praksis: se Karteller og misbrug af dominerende stilling"

Transkript

1 BERETNING FRA KOMMISSIONEN Den almindelige beretning 2003 Indeks <GRP> se Program <T5>A Adgang til domstolsprøvelse: 515 Adgang til markederne: 799 <T5>A Afbinding af Fællesskabets bistand: 815 Affaldshåndtering: 615 Afghanistan: 764; 840; 854; 944 Afrika: Afrikas Horn: 851 Afsidesliggende regioner: 426; 427; 491 Aftaler og samordnet praksis: se Karteller og misbrug af dominerende stilling Aftaler om gensidig anerkendelse: Agis: se Rammeprogram om politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager Aids og andre smitsomme sygdomme: 336; 817 Albanien: 784; ; 875 Algeriet: 886; 1012 Alkohol: 451 Almen uddannelse og erhvervsuddannelse: Alvorligt akut luftvejssyndrom: 738 Andelsselskaber, gensidige selskaber, foreninger og fonde: 310 DA 1 DA

2 Andinske Fællesskab, Det: 840; 967 Angola: 837; 851; 1001 Anlægsaktiver (maskiner, elektronik, byggeri, luft- og rumfart): Ansvaret for de højeste retsinstanser: 1074 Ansøgerlande: 62 Antidumping: 791 Antisubsidieforanstaltninger: 792 Arbejdsmarkedsorienterede pensionskasser: 196 Arbejdsmiljø: 169 Arbejdsret og relationer mellem arbejdsmarkedets parter: Arbejdstagernes frie bevægelighed: 163; 191; 1075; 1076 Arbejdstiden: 164; 676 Argentina: 458; 764; 971 Armenien: 764; 837; 905; 909 ASEAN: se Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien ASEM: se Asien/Europa-dialogen Aserbajdsjan: 764; 805; 905; 910 Asien: 662; 854; Asien/Europa-dialogen: Associeringsaftaler: Asyl og indvandring: Athen-traktaten: Australien: 458; 934 AVS: se Lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet AVS-EF-Ministerrådet: 985 Av-sektoren: 230; AVS-lande: se Lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet <T5>B 2

3 Balkan: 127; 129; 840 Bananer: 450; 994 Bangladesh: 945 Banker: 197 Bedre og enklere lovgivningsmæssige rammer: Beklædningsindustrien: 805; 806 Belarus: 764; 805; 911; 1012 Belgien: 127; 207; 410; 411; 413; 414; 418; 445; 660 Beskatning (det indre marked): Beskatning af biler: 218 Beskyttelse af dyr: 725 Beskyttelse af finansielle interesser: ; 1079 Beskyttelse af havmiljøet: Beskyttelse af mindreårige: 583 Beskyttelse af naturen: Beskyttelse af personoplysninger: 231 Beskyttelse af privatlivets fred: 1072 Beskyttelsesforanstaltninger: 793 Beskæftigelse: 147; ; 163 Biblioteker: 589 Biobrændstoffer: 644 Biologisk diversitet: 594 Bioteknologi: 331; 343; 610 Bioterrorisme: 730 Biovidenskaber og bioteknologi: 331; 343 Bolivia: 764; 972 Bosnien-Hercegovina: 764; 870; 872; 876 Bovin spongiform encephalopati: 722 3

4 Brasilien: 376; 973 Brændsel (reaktorbrændsel): 653 BSE: se Bovin spongiform encephalopati Budget: ; almindelige budget: decharge: egne indtægter: 1034 foreløbigt forslag (FBF): 1023 forslag: 1024 gennemførelse: 1035; 1043; 1044 indtægter: 1044 procedurer: tillægs- og ændringsbudget (TÆB): ; udgifter: 1043 Bulgarien: 45; 48; 50-52; 59; 69; 72; Burma: se Myanmar Burundi: 92; 764 Bæredygtig udvikling: 299; ; ; <T5>C Cambodja: 93; 781; 949 Canada: 280; 378; 452; 784; 794; 932; 933 Cedefop: se Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Det Centralafrika: 1000 Centralafrikanske Republik, Den: 764; 997 Chauffører: 674; 676 Chile: 376; 974 Civilbeskyttelse: 601; 602 Civilsamfundet: 17-19; ;

5 Codex alimentarius: 721 Colombia: 533; 764; 840; 855 Comenius: se Program Congo (Demokratiske Republik, Den): 764; 851; 1000 CORDIS: se Fællesskabets informationstjeneste for forskning og udvikling COST: se Europæiske samarbejde om videnskabelig og teknisk forskning Costa Rica: 966 Côte d Ivoire: 488; 764; 851; 998 Cotonou-aftalen: ; 997 Cuba: 92; 764; 985; 1002 Cypern: 44; 46; 67; 82; 124; 127; 580; 764 <T5>D Danmark: 46; 127; 411; 413; 414; 418; 445; 479 Daphne: se Program Decentraliseret samarbejde: 845 Diamanter: 800 Digitalt indhold: 381; 398 Digital-tv: 398 Diplomatiske og konsulære repræsentationers beskyttelse af EU-borgere: 554 Diplomatiske relationer: Direkte beskatning: Dokumenter fra den offentlige sektor: 383 Dominerende stilling: Domstolen: 1105; 1106 fri bevægelighed for arbejdskraft: 1075; 1076 fri bevægelighed for tjenesteydelser: 1077 grundlæggende rettigheder: institutionelle spørgsmål: 1073;

6 statsstøtte: 1078 Drivhuseffekt: 591 Dyresundhed: 722; 723 Dyresygdomme: 722 Dyrevelfærd: 724; 725 Dødsstraf: 94 <T5>E EBGU: se Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, Den E-business og e-commerce: 324; 325; 388 ECB: se Europæiske Centralbank, Den ECE: se Økonomiske Kommission for Europa, Den (FN) econtent (europæisk digitalt indhold): 381 ECSA: se European Community Studies Associations Ecuador: 502; 764 eeurope (et informationssamfund for alle): EF-patent: 227 EFR: se Europæiske forskningsrum, Det EFRU: se Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den EFSR: se Fællesskabsstøtteramme EFTA: se Europæiske Frihandelssammenslutning, Den EF-tjenestemænd: EF-varemærker: 228 Egne indtægter (budget): 1034 Egnos: se Program Egypten: 92; 764; 891; 1012 EIB: se Europæiske Investeringsbank, Den EIC: se Euro-Info-Centre (EU-rådgivningskontorer) EIF: se Europæiske Investeringsfond, Den 6

7 Eksportkreditter: 798 El Salvador: 966 elearning (overvejelser om fremtidens uddannelse): 558 Elektricitet: 216; 217; 641 Elektrisk materiel: 313 Elektronisk handel: 202; 324; 325; 330 Elektronisk kommunikation: Employment-Integra: se Initiativ Energi: 349; 433; effektivitet: 645 indre marked: 641; 642 infrastruktur: 642 kernekraft: 374; 648 miljø: 644 vedvarende energikilder: 644 Energiforbrugende produkter: 291 Energiprodukter: 217 ENS: se Europæiske national- og regionalregnskabssystem, Det EONN: se Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, Det Equal: se Initiativ Erasmus: se Program Erasmus Mundus: se Program Erhvervsuddannelse: se Almen uddannelse og erhvervsuddannelse Eritrea: 764; 837; 999 ESF: se Europæiske Socialfond, Den ESFP: se Fælles europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik Espoo-konventionen (vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne): 621 EST: se Spongiforme encephalopatier, overførbare 7

8 Estland: 44; 58-60; 69; 73 e-sundhedsydelser: 393 Etiopien: 764; 851; 999 EUF: se Europæiske Udviklingsfond, Den EUGFL: se Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Den EUMC: se Militærkomité, EU s Euratom: se Europæiske Atomenergifællesskab, Det Euratoms Forsyningsagentur: Euro (valuta): 117; 1062 Euro-Info-Centre (EU-rådgivningskontorer): 308 Eurocontrol: se Europæiske Organisation for Luftfartssikkerhed, Den Eurojust: se Europæisk Enhed for Retligt Samarbejde EuroMed Ungdom: se Program Euro-Middelhavs-ministerkonferencer: 881; 882 Euro-Middelhavs-partnerskab: 884 Europa (server): 1161 Europa-aftaler: Europa-Parlamentet: Europarådet: Europe Direct (informationstjeneste om EU): 1165 European Community Studies Associations: 563 Europol (Europæiske Politienhed, Den): 529; 1063 Europæisk aftaleret: 748 Europæisk anklagemyndighed: 1060 Europæisk arrestordre: 522 Europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme: 736 Europæisk charter for små virksomheder: 297 Europæisk Enhed for Retligt Samarbejde: 519;

9 Europæisk forfatning: 2-16 Europæisk rumpolitik: Europæisk sygesikringskort: 157 Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering, Det: 318 Europæiske Agentur for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen, Det: 173 Europæiske andelsselskab, det: 221 Europæiske Atomenergifællesskab, Det: 363; 364; 370 Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, Den: 137; 138 Europæiske beskæftigelsesstrategi, Den: 150 Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Det: 568 Europæiske Centralbank, Den: ; 1113 Europæiske Energi- og Transportforum, Det: 638 Europæiske energicharter, det: 639 Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Det: 569 Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den: 419 Europæiske forskningsrum, det: Europæiske Frihandelssammenslutning, Den: 859 Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi, Den: 90 Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, Det: 172 Europæiske Investeringsbank, Den: 70; Europæiske Investeringsfond, Den: Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, Det: 1059; 1064; 1079 Europæiske kriminalpræventive net, Det: 534 Europæiske Kulturhovedstad, Den: 574 Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, Det: 697 Europæiske Miljøagentur, Det: 627 Europæiske national- og regionalregnskabssystem, Det: 140 Europæiske Observationsorgan for det Audiovisuelle Område, Det: 582 9

10 Europæiske Observationscenter for Bekæmpelse af Racisme og Fremmedhad, Det: 174 Europæiske Ombudsmand, Den: Europæiske Organisation for Luftfartssikkerhed, Den: 696 Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, Det: 543 Europæiske politiske partier: 547 Europæiske Råd, Det: Europæiske samarbejde om videnskabelig og teknisk forskning: 373 Europæiske Socialfond, Den: 420 Europæiske Søfartssikkerhedsagentur, Det: 683 Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Den: Garantisektionen: 445; Europæiske Udviklingsfond, Den: Europæiske Unions Observatørmission, Den: 866 Europæiske Universitetsinstitut, Det: 570 Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Det: 857; 858 Europæiske år for idrættens pædagogiske dimension (2004), Det: 584 Eurostat: se Statistiske Kontor, Det Eurydice: se Informationsnet for uddannelse EU s fremtid: 2-16 EU-vandfond: 833 e-økonomi: 392 EØS: se Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Det <T5>F Faglig og finansiel bistand: 64-71; 871; 872; 906; 907 Faglige organisationer: 466 Falskmøntneri: 526; 1062 Familiesammenføring: 509 Farlige stoffer:

11 Fattigdom: 812 FBF: se Foreløbigt budgetforslag FFC: se Fælles Forskningscenter, Det Fijiøerne: 997 Filippinerne: 764 Finansforordningen: 1051 Finansielle aktiviteter: Finansielle bestemmelser: Finansielle overslag: Finansielle tjenesteydelser: Finansielt instrument for miljøet: 630 Finansielt instrument til udvikling af fiskeriet: 414 Finansielt og fagligt samarbejde: ; Finansiering af Fællesskabets aktiviteter: Finansiering EKSF: 125 Finland: 127; 410; 411; 413; 414; 418; 445; 479; 660 Fiscalis: se Program Fiskeressourcer: 483; 484 Fiskeri: se Fælles fiskeripolitik Fiskeriaftaler: 488 Fiskevarer: 61 FIUF: se Finansielt instrument til udvikling af fiskeriet Fjernsyn uden grænser: 579 Fjernøsten: Flygtninge: 838; 896 Flygtningehjælp: 838 Flyindustri: 346 FMO: se Fælles markedsordning 11

12 FN: se Forenede Nationer, De Foderstoffer: 718; 719 Folkesundhed: Forberedelse af tiltrædelse (strategi): Forbrugeranliggender: Forbrugere (oplysning): Forbrugere (sundhed): 721 Forbrugere (økonomiske og juridiske interesser): Forbrugerkredit: 749 Forbrugerpolitik: Forbrugsgoder (farmaceutika, kosmetik, tekstiler, motorkøretøjer, fødevareindustri): Forbrydelser mod menneskeheden: 537 Forbudte aftaler: Foreløbigt budgetforslag: 1023 Forenede Kongerige, Det: 127; 207; 231; 410; 411; 413; 414; 418; 445; 660 Forenede Nationer, De: 765; 766; 843; 849 Forenede Nationers Generalforsamling, De: 765 Forsikring: 200; 238 Forskning: Forskning (forskeres uddannelse og mobilitet): 335 Forskning og teknologisk udvikling: 329 Forsknings- og teknologipolitik: Forsyningspligtsydelser: 201 Forsyningsssikkerhed: 640 Forsyningsvirksomheder: 277; 326; 1078 Forurenende luftarter: 612 Forvaltning af de ydre grænser: 501 Forældremyndighed:

13 Forældreorlov: 166 Frankrig: 127; 211; 410; 411; 413; 414; 418; 445 Fri bevægelighed for personer: 546 Fri bevægelighed for varer: Fri kapitalbevægelse: 205 Fri udveksling af tjenesteydelser: ; 1077 Frihed, sikkerhed og retfærdighed, et område med ~: Frø: 455 Frø og plantemateriale: 727 FTT: se Fælles toldtarif, Den Fusioner og virksomhedsovertagelser: FUSP: se Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik Fælles alarmnummer: 394 Fælles beslutningsprocedure: Fælles europæisk luftrum: 695 Fælles europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik: Fælles fiskeripolitik: aftaler: 488 bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne: eksterne aspekter: flerårige udviklingsprogrammer: 479 fælles markedsordning: interne aspekter: kontrol: 485 miljø: 493 reform: 477 statsstøtte: 276 udvikling:

14 Fælles Forskningscenter, Det: ; 372 Fælles handelspolitik: Fælles landbrugspolitik: fælles markedsordninger: rapport om landbrugets stilling i Den Europæiske Union: 275 udvikling: udvikling af landdistrikterne: 435; 444; 445 Fælles markedsordning: Fælles toldtarif, Den: 786 Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik: erklæringer: 764 fælles aktioner: 756 fælles holdninger: 757 Fællesmarkedet for landene i det sydlige Latinamerika: 968 Fællesskabets informationstjeneste for forskning og udvikling: 304 Fællesskabets regelværk: 30 Fællesskabsforsendelse: 503 Fællesskabsret: kontrol med gennemførelsen: 1068; 1069 overførsel til edb: 1080; 1081 retspraksis: Fællesskabsstøtteramme: Færdselssikkerhed: 673 Fødevareforsyningssikkerhed: 463; 822 Fødevarehjælp: 463 Fødevaresikkerhed: <T5>G G7: se Gruppen af de 7 største industrilande 14

15 G8: se Gruppen af de 7 største industrilande og Rusland Galileo: se Program Gas: 216; 217; 641 GCC: se Golfens Samarbejdsråd GEE: se Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi, Den Generel præferenceordning: 810 Genetisk modificerede organismer: 610; 716 Generiske lægemidler: 782 Gensidig administrativ bistand: 789 Geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser: 449 Georgien: 764; 905; 912 Ghana: 998 GMO: se Genetisk modificerede organismer Golfens Samarbejdsråd: 897 Grundlæggende frihedsrettigheder: Grundlæggende rettigheder: 85; Grundtvig: se Program Gruppen af de 7 største industrilande: 118 Gruppen af de 7 største industrilande og Rusland: 118; 176; 544; 618; 923 Grækenland: 127; 207; 410; 418; 423; 445 Grænseoverskridende kriminalitet: 537 Grænseoverskridende skader: 517 Grønbog alternativ konfliktløsning på det civil- og handelsretlige område: 514 europæisk rumpolitik: 329 forbrugerbeskyttelse: 745 forsyningspligtsydelser:

16 strafferetlig beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser og oprettelse af en europæisk anklagemyndighed: 1060 Grønland: 488 GSP: se Generel præferenceordning Guatemala: 92; 93; 764; 966; 976 Guinea (Republikken): 488; 997 Guinea-Bissau: 764 Gødning: 311 <T5>H Haiti: 764; 997 Handelsaftaler: Handelshindringer: 794 Handelspolitiske instrumenter: Handicappede: 162 Handlingsplan for risikovillig kapital: 194 Havforurening: 598 Havnetjenester: 691 Historiske arkiver, Fællesskabernes: Honduras: 966 Hongkong: 504; 958 Honning: 460 Horisontal støtte: Humanitær bistand: Humle: 453 Hvidbog den europæiske transportpolitik frem til (2010): 664 et nyt afsæt for europæisk ungdom: 564 nye styreformer i EU: 23 16

17 Hvidvaskning af penge: 205 Hør og hamp: 456 Håndværk: 310 <T5>I ICAO: se Organisationen for International Civil Luftfart Ida: se Program IGC: se Regeringskonferencen Ikke-statslige organisationer: 844; 845 ILO: se Internationale Arbejdsorganisation, Den (FN) IMF: se Internationale Valutafond, Den Indien: 764; 789; 948 Indirekte beskatning: Indonesien: 92; 950 Indre marked: ; 293 Indrejse og ophold: Indrejse- og opholdsret: 506 Industri forsvarsindustri: 316 fødevarer: 323 luftfartsindustri: 315 miljø: 299 tekstilindustri: 804; 806 træ- og papirindustri: 312 Industri og tjenesteydelser: Industrilandene: 378; 661 Industripolitik: 288 Industriprodukter: 58 Indvandring:

18 Indvandring: 510 Information (udbredelse): 304 Information og kommunikation: Informationsnet for landøkonomisk bogføring: 465 Informationsnet for uddannelse: 559 Informationssamfundet: 202; 293; 344; Informationssamfundets teknologi: 344; 396; 397 Initiativ Employment Integra: 416 Equal (bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling på arbejdsmarkedet): 417 KnowREG (videnbaserede regioner): 330 Urban (byområder): 415 INLB: se Informationsnet for landøkonomisk bogføring Innovation: Institutionel ret: 1073; 1074 Institutionelle spørgsmål og EU s fremtid: 1-42 Institutioner og organer: Integreret produktpolitik: 291; 614 Intellektuel og industriel ejendomsret: Intellektuelle ejendomsrettigheder: 787 Intelligent Energi i Europa ( ): se Program Interinstitutionelt samarbejde: 36; 41; 42 Intern finanskontrol: 1056 Intern revision: 1057 International certificeringsordning for uslebne diamanter: 800 Internationale Arbejdsorganisation, Den (FN): 770 Internationale forsøgsreaktor for termonuklear fusion, Den: 364 Internationale konvention om nuklear sikkerhed, Den:

19 Internationale organisationer og konferencer: Internationale Valutafond, Den: 767 Internationale økonomiske, monetære og finansielle spørgsmål: 118; 119 Internet: 382; 384 Investeringsservice: 199 Irak: 764; 837; 853; 900 Irak (krig): 636; 665 Iran: 92; 96; 840; 899 Irland: 127; 410; 418; 423; 445 Island: 521; 857; 860 ISPA: se Strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument Israel: 376; 764; 892; 1012 Italien: 117; 126; 127; 410; 411; 413; 414; 418; 445 ITER: se Internationale forsøgsreaktor for termonuklear fusion, Den Iværksætterånd: 296, <T5>J Japan: 281; 378; 930; 931 Jean Monnet-programmet: 562 Jern- og stålindustri: Jordan: 893; 1012 Jordbundsbeskyttelse: 600 Jordudtagning: 441 <T5>K Kaffe: 829 Kaliningrad (enklaven): 503 Karteller og misbrug af dominerende stilling: Kasakhstan: 92; 764; 804; 805; 905; 913 Kaukasus:

20 Kaukasus, det sydlige: 920 Kemiske stoffer: 311; 366; Kimberley-processen: se International certificeringsordning for uslebne diamanter Kina: 92; 282; 364; 402; 502; 662; 667; 764; 805; 957; 958 Kirgisistan: 905 Kiribati: 488 Klimaændringer: KnowREG: se Initiativ Kommissionen: arbejdsprogram: 1102 formandskab: 1100 gennemførelsesbeføjelser: lovgivningsvirksomhed: 1103 reform: årlig politisk strategi: 1101 Konkurrence: Konkurrenceevne: Konsulært samarbejde: 554 Konventet om Den Europæiske Unions Fremtid: 3-7; 1050 Konvergensberetning: 110 Korn: 452 Korruption: 526 Kosmetiske produkter: 320 Kraftvarmeproduktion: 645 Krigsforbrydelser: 537 Kriminalitet: Krisestyring: 760 Kroatien: 677; 870; 872;

21 Kræft: 737 Kultur: 555; Kultur (2000): se Program Kulturgoder: 188 Kulturindustrien: 575 Kunstnere: 230 Kyoto-konventionen (forenkling og harmonisering af regler om toldbehandling): 785 Kyoto-protokollen (klimaændringer): 591 Kørekort: 675 <T5>L Landbrug: se Fælles landbrugspolitik Landbrugsprodukter: 59; 60; Landbrugsstatistik: 144 Landbrugsvarers kvalitet: Lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet: 127; 129; 833; Laos: 951 Latinamerika: 403; 855; Leonardo da Vinci: se Program Letland: 44; 59; 60; 69; 75 Lette våben: 867 Levnedsmidler: Libanon: 853; 894; 1012 Liberale erhverv: 203 Liberia: 764; 851; 998 Libyen: 889; 1012 Liechtenstein: 207 Life: se Finansielt instrument for miljøet Lige muligheder:

22 Lige muligheder for kvinder og mænd: Ligebehandling: 179 Lissabon-strategien: 101; 102; 149; 155; 631 Litauen: 44; 46; 60; 69; 76; 727 Lokal grænsetrafik: 503 Luftfartøjers sikkerhed: 698 Luftforurening: 622 Lufthavne: 700 Luftkvalitet: 611 Luxembourg: 127; 207; 411; 413; 418; 445; 548 Lystfartøjer: 321 Lægemidler: 318; 808 Långivning: <T5>M Macao: 504; 958 Makrofinansiel bistand: Malawi: 851 Malaysia: 764; 952 Malta: 44; 46; 55; 58; 60; 67; 83; 127 Marco Polo: se Program Marokko: 376; 475; 495; 764; 887; 1012 Mauretanien: 764 Mauritius: 488 Media: se Program Medicinske anordninger: 314 Medierne: 204 Mellemamerika: 966 Mellemøsten: 853;

23 Menneskehandel: 86; 537 Menneskelig værdighed: 583 Menneskerettigheder: Menneskerettighedskommissionen (FN): 94 Mercosur: se Fællesmarkedet for landene i det sydlige Latinamerika Merværdiafgift: 212 Mexico: 376; 764; 977 MGP: se Flerårigt udviklingsprogram Middelhav, Det sydlige: Middelhavet: 482 Middelhavslandene: 659 Militærkomité, EU s: 761 Miljø: integration i de andre sektorpolitikker: 624; 625 internationalt samarbejde: naturressourcer: 616 og sundhed: og udvikling: 620; 836 Miljøansvar: 626 Miljøinstrumenter: 630 Miljøkriminalitet: 536 Miljørisici: 601 Miljøteknologi: 633 Miljøuheld: 601; 602 Misbrug af dominerende stilling: se Karteller og misbrug af dominerende stilling Mobil og trådløs kommunikation: 396 Moder- og datterselskaber: 208 Modinis: se Program 23

24 Moldova: 764; 905; 914; 1012 Moms: se Merværdiafgift Monaco: 207; 788 Monetær politik: Mongoliet: 960 Montreal-protokollen (beskyttelse af ozonlaget): 593 Motorbrændstof: 613 Motorkøretøjer: 322 Mozambique: 93; 488 Mund- og klovesyge: 722 Myanmar: 764; 840; 953 Mælk og mejeriprodukter: 459 Mærkning: 715 Måleinstrumenter: 317 <T5>N Naboskab (nye naboer): 883; 921; 1012 Nanoteknologi: 345 Narkotika: ; 840 Narkotikamisbrug: 740 Naturkatastrofer: 367 Naturligt uran: 649 Naturressourcer: 616 ne bis in idem-princippet: 1070 Nederlandene: 127; 207; 410; 411; 413; 414; 418; 445; 660 Nedrustning: 758 Nepal: 764; 781; 954 Netsikkerhed: 390 New Zealand:

25 Ngo: se Ikke-statslige organisationer Nicaragua: 966 Nice-traktaten: 1 Nigeria: 92; 93; 764; 998 Nobels fredspris: 96 Nord/Sydsamarbejde: 840 Nordkorea (Demokratiske Folkerepublik Korea, Den): 764; 854; 937 Nordlig dimension: 919 Norge: 336; 521; 660; 857; 860 Nuklear sikkerhed: 653; 654 Nye styreformer (governance): 23-27; 351; Nærhedsprincippet: 31; 32 <T5>O OECD: se Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling Offentlig adgang til institutionernes dokumenter: 21; Offentlige finanser: 111 Offentlige kontrakter: Offentliggørelse af regnskaber: 222 Offentligt overtagelsestilbud: 223 Oksekød: 245; 450 OLAF: se Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, Det Olieafgrøder: 450 Olivenolie: 454 Olympiske Lege: 502 Området omkring de store søer: 764; 851 Opholdstilladelse: 502 Oprindelsesbetegnelser: se Geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser Organisationen for International Civil Luftfart:

26 Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling: 778 Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa: Organiseret kriminalitet: 535 OSCE: se Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa Oversøiske lande og territorier: 127; 129 Ozonlaget: 593 <T5>P Pakistan: 764; 840; 946 Palæstinensiske Myndighed, Den: 1012 Palæstinensiske områder: 764; 853 Panama: 966 Paneuropæisk konference om skovbeskyttelse i Europa: 443 Paneuropæisk samarbejde: 619 Paritetiske AVS-EF-forsamling, Den: 984 Partnerskabs- og samarbejdsaftaler: 905 Pensioner: 159 Pensionskasser: 159; 196 Periodiske rapporter (kandidatlandene): 48; 49 Persistente organiske miljøgifte: 311; 608 Personelminer: 758; 837 Personoplysninger: 231 Peru: 764; 978 Pesticider: 609 Phare: se Program Plantebeskyttelsesmidler: 728 Plantesundhed: Polen: 44; 46; 58-60; 69; 77; 803 Politi- og toldsamarbejde:

27 POP: se Persistente organiske miljøgifte Portugal: 126; 127; 207; 410; 418; 423; 440; 445; 479 Posttjenester: 214 Presse og kommunikation: 1166; 1167 Produkt- og tjenesteydelsessikkerhed: 746 Produkter af animalsk oprindelse: ; 720 Produkter af menneske oprindelse: 735 (alliance for informationssamfundet): 403 Comenius (skoleuddannelse): 559 Daphne (bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder): 87 Egnos (et satellitbaseret radionavigationssystem): 667 Erasmus (studerendes mobilitet): 559 Erasmus Mundus (samarbejde med tredjelande): 559 EuroMed Ungdom: 565 Fiscalis (indirekte beskatning): 210 Galileo (satellitbaseret radionavigation): 667 Grundtvig (voksenuddannelse): 559 Ida (elektronisk dataudveksling mellem administrationerne): 326 Intelligent Energi i Europa: 635 kontrolleret termonuklear fusion: 364 Kultur (2000): 573 Leonardo da Vinci (erhvervsuddannelse): 560 Marco Polo: 702 Media Plus-Udvikling, distribution og markedsføring (udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner): 580 Media Uddannelse (uddannelse af branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri):

28 Modinis (tilsyn med eeurope-handlingsplanen, god praksis og forbedring af net- og informationssikkerheden): 380 Phare (økonomisk støtte til partnerskabslande i Central- og Østeuropa): 64; 67; 123 Sapard (landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene): 64; 68 SMV-finansieringsfacilitet: 124 Socrates (almen uddannelse): 559 Tempus III (samarbejde inden for de videregående uddannelser ( )): 561 Told (2007): 786 ungdomsanliggender: 565 Proportionalitetsprincippet: 31; 32 Publikationskontoret: 1168; 1169 Punktafgifter: 211 <T5>Q Qatar: 764 <T5>R Racisme og fremmedhad: 174 Rammekonvention om klimaændringer (FN): 592 Rammeprogram for forskning ( ): 339 Rammeprogram for forskning ( ): Rammeprogram om politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager: 538 RCAP: se Handlingsplan for risikovillig kapital Regeringskonference: 9-16 Regionalstøtte: Regionsudvalget: Regnskaber: 224; 225 Rejsetjenesteydelser: 213 Resultattavle (statsstøtte): 273 Ret til at indgive andragender og til at rette klager til ombudsmanden:

29 Ret til en retfærdig rettergang: 1071 Ret til fri bevægelighed og ophold: 546 Retlig uddannelse: 518 Retlige og indre anliggender: se Frihed, sikkerhed og retfærdighed, et område med ~ Retligt samarbejde på det civil- og handelsretlige område: Retningslinjer for den økonomiske politik: Retten i Første Instans: 1107; 1108 Retternes kompetence: 516 Revisionsretten: særberetninger: 450; 1110 særlig årsberetning: 1111 udtalelser: 1112 årsberetning: 1109 Rhinen: 680 RIA: se Retlige og indre anliggender Riogruppen: 965 Risikovillig kapital: 133 Rumænien: 45; 48; 50-52; 61; 69; 79; 122; 533; 803 Russiske Føderation, Den: 370; 374; 377; 503; 533; 591; 660; 764; 803; 804; 840; 905; 915; 1012 Rwanda: 93; 764 Rådet: <T5>S Sakharov-prisen: 89 Salmonella: 711 Salomonøerne: 764 Samarbejde (tilladte former): Samarbejdsråd:

30 Samhørighedsfonden: Samlet programmeringsdokument: Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien: 940; 942 Samordning af den økonomiske politik: San Marino: 207 São Tomé og Príncipe: 488; 764 Sapard: se Program Satellitnavigation: 667 Saudi-Arabien: 898 Schengen-aftalen: 532 Schengen-informationssystemet: 511 Schweiz: 207; 373; 677; 859 Sektorstøtte: Selskabsdyr: 723 Selskabsledelse: Selskabsret: Senegal: 488; 998 Serbien: 121; 764; 805; 871; 872; 878 Sierra Leone: 764 Sikkerhed og sundhed (arbejdstagere): se Arbejdsmiljø Sikkerhed til søs: 683 Sikkerhedskontrol inden for Euratom: 652 Skattestøtte: 278 Skibsbygningsindustri: 288; 807 Skove: 443; 595; 835 Slovakiet: 44; 46; 58-60; 69; 80; 803; 808 Slovenien: 44; 58-60; 69; 81; 580; 677 SMV: se Små og mellemstore virksomheder 30

31 SMV-finansieringsfacilitet: se Program Små og mellemstore virksomheder: 134; 310; 354; -355 Social dialog: 170 Social diskrimination: 162 Social integration: 161 Social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden, Den: 148 Social sikring: se Social tryghed Social tryghed: Socialpolitik og beskæftigelse: 143; Socialt trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse: 170 Socrates: se Program Solidaritetsfond, Den Europæiske Unions: 126 Somalia: 764; 851; 999 Spanien: 46; 126; 127; 207; 410; 411; 413; 414; 418; 423; 445; 479 SPD: se Samlet programmeringsdokument Spongiforme encephalopatier, overførbare: 722 Sport: Sri Lanka: 504; 764; 947 Stabiliserings- og associeringsaftaler: Stabilitets- og konvergensprogrammer: 108 Stabilitets- og vækstpagten: Stabilitetspagten for Sydøsteuropa: 865 Standardisering: 295 Statistik: 184; 872; 906 Statistik (grundlag og nærmere retningslinjer): Statistik (publikationer): 146 Statistisk system: Statistiske Kontor, Det:

32 Statsstøtte: ; 1078 fiskeri: 275 landbrug: 275 transport: 705 Strafferetligt samarbejde: Strategi for det indre marked: 183 Strategi for forbrugerpolitikken: 743 Strukturfondene: 408; 413 Strukturforanstaltninger: ; Strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument: 64; 69 Strålingsbeskyttelse: 655; 656 Støtte til genopretning: 839 Stål: 371 Sudan: 764; 837; 851; 999 Sukker: 830; 993 Sukkerprotokollen: 993 Sundhedspleje: 160; 731 Sverige: 110; 116; 127; 410; 411; 413; 414; 418; 445; 479; 660 Svinekød: 462 Sydafrika: 127; 488; 1001 Sydasien: Sydkorea (Republikken Korea): 364; 807; 936 Sydlige Afrika: 1001 Sydossetien: 912 Sydøstasien: Sydøsteuropa: 865 Sygdomme affødt af fattigdom: 336; 817 Syrien: 784; 895;

33 Særtold: 219; 426 <T5>T Tadsjikistan: 805; 852; 916 Taiwan: 959 Tanzania: 851 Tchad: 764 Teknisk kul- og stålforskning: 371 Tekstilvarer: 319 Telematik: 326 Tempus: se Program Terrorisme: 540; 758; 962 Thailand: 955 Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Den: 677; 870; 872; 879 Tilbagesendelse: 504 Tilbagesendelse af personer med ulovligt ophold: 504; 512 Tilsætningsstoffer: 712 Tiltrædelse: Tiltrædelse (forhandlinger): 50; 51 Tiltrædelse (partnerskaber): Tiltrædende lande: 48 Timor-Leste: 764; 985; 987; 1003 Tjekkiske Republik, Den: 44; 46; 58-60; 69; 78; 803; 808 Tjenestemandsvedtægten: 1132; 1155 Tjetjenien: 852; 915 Tobak: 457 Tobaksrygning: 741 Togo: 92; 764 Toldsamarbejde: 55;

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final}

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.3.2012 COM(2012) 91 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} RAPPORT

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE

AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE CE/CL/da 1 KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN

Læs mere

Oversigt. over. vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold

Oversigt. over. vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold Oversigt over vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold Dette bilag indeholder en oversigt over vedtagne retsakter på området for retlige og indre anliggender, der er omfattet af Danmarks

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE

AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE 549 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 209 AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE

Læs mere

DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE 11/A-2005. Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse

DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE 11/A-2005. Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse E U R O P A - P A R L A M E N T E T DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE V I R K S O M H E D 11/A-2005 Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse DA DA FORKORTELSERNES BETYDNING PPE-DE

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG DEN SYDAFRIKANSKE REPUBLIK PÅ DEN ANDEN SIDE OM ÆNDRING AF AFTALEN OM HANDEL, UDVIKLING OG SAMARBEJDE CE/ZA/da 1 KONGERIGET

Læs mere

Telias priser for fastnet privat

Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl 70937 Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Kundeservice : 80 10 10 10 Besøg også: telia.dk Telia Altid Telia Fritid/Fritid Xtra Fastnet-abonnement

Læs mere

Den generelle importørvejledning

Den generelle importørvejledning Den generelle importørvejledning 29. marts 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Den generelle importørvejledning / 29. marts 2007 Kolofon Den generelle importørvejledning

Læs mere

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 5 Abkommenstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 131

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 5 Abkommenstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 131 1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 5 Abkommenstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 131 PARTNERSKABS- OG SAMARBEJDSAFTALE OM OPRETTELSE AF ET PARTNERSKAB MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES

Læs mere

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 1 Indhold forord 3 eu s forfatningstraktat eu s forfatningstraktat 4 tværgående forhold eu s udvidelse 7 nye ansigter

Læs mere

EUROPEAN TRAINING FOUNDATION: ÅRSBERETNING

EUROPEAN TRAINING FOUNDATION: ÅRSBERETNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.1.2002 KOM(2001) 810 endelig EUROPEAN TRAINING FOUNDATION: ÅRSBERETNING 2000 (forelagt af Kommissionen) Indholdsfortegnelse 1. Generelt...4

Læs mere

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner 1 Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur UDDANNELSE OG KULTUR Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner Indhold Forord 3 Programmer Socrates: 4 Comenius: skoleuddannelse 8 Erasmus: videregående

Læs mere

Nøgletal. (I millioner euroer) 2000 1999. Indgåede aftaler 36 033 31 800. I Unionen 30 644 27 765

Nøgletal. (I millioner euroer) 2000 1999. Indgåede aftaler 36 033 31 800. I Unionen 30 644 27 765 EIB-Gruppen i 2000 Nøgletal (I millioner euroer) 2000 1999 Indgåede aftaler 36 033 31 800 I Unionen 30 644 27 765 Ansøgerlandene 2 948 2 373 (heraf bistanden inden tiltrædelsen) (1 618) (1 467) Partnerlandene

Læs mere

Forfatning for Europa Den læservenlige udgave

Forfatning for Europa Den læservenlige udgave Traktat om en Forfatning for Europa Den læservenlige udgave Få flere gratis eksemplarer af denne bog hos Folketingets EU-Oplysning på tlf. 33 37 33 37 Brug den eller download den gratis fra www.euabc.dk

Læs mere

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Migration og asyl Et åbent og sikkert Europa Indvandring til Europa er ikke nogen ny foreteelse. For at benytte mulighederne og møde udfordringerne ved denne internationale mobilitet

Læs mere

Nye og gamle decimalklasser

Nye og gamle decimalklasser Nye og gamle decimalklasser Officiel DK5 Arkibas4 Arkibas3 00 - Bogvæsen og boghåndværk Bogvæsen og boghåndværk i almindelighed Bogvæsen og boghåndværk 00.03 - Systematik. Terminologi 00.06 - Foreninger.

Læs mere

Her er nogle oplysninger om os.

Her er nogle oplysninger om os. Holy Language Institute lærer dig hebraisk, sproget i Bibelen. Vi tilbyder et gratis fyrre lektioners video-kursus kaldet "Hebrew Quest", som du kan se på vores hjemmeside, www.holylanguage.com Vores gratis

Læs mere

Committee / Commission DEVE. Meeting of / Réunion du 28/08/2013. BUDGETARY AMENDMENTS (2014 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2014)

Committee / Commission DEVE. Meeting of / Réunion du 28/08/2013. BUDGETARY AMENDMENTS (2014 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2014) Committee / Commission DEVE Meeting of / Réunion du 28/08/2013 BUDGETARY AMENDMENTS (2014 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2014) Rapporteur: Ricardo CORTÉS LASTRA DA DA Forslag til ændring

Læs mere

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2010 ISBN 978-92-823-3212-2 De Europæiske Fællesskaber,

Læs mere

Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start

Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start Effektiv Travel Management Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start Synes du, det er besværligt at bestille erhvervsrejser? Bruger jeres virksomhed for lang tid på komplekse og krævende procedurer?

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2013 COM(2013) 739 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BILAG I FORELØBIG AFTALE OM FASTLÆGGELSE AF EN RAMME FOR EN ØKONOMISK PARTNERSKABSAFTALE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BILAG I FORELØBIG AFTALE OM FASTLÆGGELSE AF EN RAMME FOR EN ØKONOMISK PARTNERSKABSAFTALE DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.12.2008 KOM(2008) 863 endelig BILAG I FORELØBIG AFTALE OM FASTLÆGGELSE AF EN RAMME FOR EN ØKONOMISK PARTNERSKABSAFTALE DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-001 MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-002 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Det italienske formandskabs arbejdsprogram 3-004 Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse

Læs mere