BERETNING FRA KOMMISSIONEN. Den almindelige beretning 2003 Indeks. Aftaler og samordnet praksis: se Karteller og misbrug af dominerende stilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING FRA KOMMISSIONEN. Den almindelige beretning 2003 Indeks. Aftaler og samordnet praksis: se Karteller og misbrug af dominerende stilling"

Transkript

1 BERETNING FRA KOMMISSIONEN Den almindelige beretning 2003 Indeks <GRP> se Program <T5>A Adgang til domstolsprøvelse: 515 Adgang til markederne: 799 <T5>A Afbinding af Fællesskabets bistand: 815 Affaldshåndtering: 615 Afghanistan: 764; 840; 854; 944 Afrika: Afrikas Horn: 851 Afsidesliggende regioner: 426; 427; 491 Aftaler og samordnet praksis: se Karteller og misbrug af dominerende stilling Aftaler om gensidig anerkendelse: Agis: se Rammeprogram om politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager Aids og andre smitsomme sygdomme: 336; 817 Albanien: 784; ; 875 Algeriet: 886; 1012 Alkohol: 451 Almen uddannelse og erhvervsuddannelse: Alvorligt akut luftvejssyndrom: 738 Andelsselskaber, gensidige selskaber, foreninger og fonde: 310 DA 1 DA

2 Andinske Fællesskab, Det: 840; 967 Angola: 837; 851; 1001 Anlægsaktiver (maskiner, elektronik, byggeri, luft- og rumfart): Ansvaret for de højeste retsinstanser: 1074 Ansøgerlande: 62 Antidumping: 791 Antisubsidieforanstaltninger: 792 Arbejdsmarkedsorienterede pensionskasser: 196 Arbejdsmiljø: 169 Arbejdsret og relationer mellem arbejdsmarkedets parter: Arbejdstagernes frie bevægelighed: 163; 191; 1075; 1076 Arbejdstiden: 164; 676 Argentina: 458; 764; 971 Armenien: 764; 837; 905; 909 ASEAN: se Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien ASEM: se Asien/Europa-dialogen Aserbajdsjan: 764; 805; 905; 910 Asien: 662; 854; Asien/Europa-dialogen: Associeringsaftaler: Asyl og indvandring: Athen-traktaten: Australien: 458; 934 AVS: se Lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet AVS-EF-Ministerrådet: 985 Av-sektoren: 230; AVS-lande: se Lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet <T5>B 2

3 Balkan: 127; 129; 840 Bananer: 450; 994 Bangladesh: 945 Banker: 197 Bedre og enklere lovgivningsmæssige rammer: Beklædningsindustrien: 805; 806 Belarus: 764; 805; 911; 1012 Belgien: 127; 207; 410; 411; 413; 414; 418; 445; 660 Beskatning (det indre marked): Beskatning af biler: 218 Beskyttelse af dyr: 725 Beskyttelse af finansielle interesser: ; 1079 Beskyttelse af havmiljøet: Beskyttelse af mindreårige: 583 Beskyttelse af naturen: Beskyttelse af personoplysninger: 231 Beskyttelse af privatlivets fred: 1072 Beskyttelsesforanstaltninger: 793 Beskæftigelse: 147; ; 163 Biblioteker: 589 Biobrændstoffer: 644 Biologisk diversitet: 594 Bioteknologi: 331; 343; 610 Bioterrorisme: 730 Biovidenskaber og bioteknologi: 331; 343 Bolivia: 764; 972 Bosnien-Hercegovina: 764; 870; 872; 876 Bovin spongiform encephalopati: 722 3

4 Brasilien: 376; 973 Brændsel (reaktorbrændsel): 653 BSE: se Bovin spongiform encephalopati Budget: ; almindelige budget: decharge: egne indtægter: 1034 foreløbigt forslag (FBF): 1023 forslag: 1024 gennemførelse: 1035; 1043; 1044 indtægter: 1044 procedurer: tillægs- og ændringsbudget (TÆB): ; udgifter: 1043 Bulgarien: 45; 48; 50-52; 59; 69; 72; Burma: se Myanmar Burundi: 92; 764 Bæredygtig udvikling: 299; ; ; <T5>C Cambodja: 93; 781; 949 Canada: 280; 378; 452; 784; 794; 932; 933 Cedefop: se Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Det Centralafrika: 1000 Centralafrikanske Republik, Den: 764; 997 Chauffører: 674; 676 Chile: 376; 974 Civilbeskyttelse: 601; 602 Civilsamfundet: 17-19; ;

5 Codex alimentarius: 721 Colombia: 533; 764; 840; 855 Comenius: se Program Congo (Demokratiske Republik, Den): 764; 851; 1000 CORDIS: se Fællesskabets informationstjeneste for forskning og udvikling COST: se Europæiske samarbejde om videnskabelig og teknisk forskning Costa Rica: 966 Côte d Ivoire: 488; 764; 851; 998 Cotonou-aftalen: ; 997 Cuba: 92; 764; 985; 1002 Cypern: 44; 46; 67; 82; 124; 127; 580; 764 <T5>D Danmark: 46; 127; 411; 413; 414; 418; 445; 479 Daphne: se Program Decentraliseret samarbejde: 845 Diamanter: 800 Digitalt indhold: 381; 398 Digital-tv: 398 Diplomatiske og konsulære repræsentationers beskyttelse af EU-borgere: 554 Diplomatiske relationer: Direkte beskatning: Dokumenter fra den offentlige sektor: 383 Dominerende stilling: Domstolen: 1105; 1106 fri bevægelighed for arbejdskraft: 1075; 1076 fri bevægelighed for tjenesteydelser: 1077 grundlæggende rettigheder: institutionelle spørgsmål: 1073;

6 statsstøtte: 1078 Drivhuseffekt: 591 Dyresundhed: 722; 723 Dyresygdomme: 722 Dyrevelfærd: 724; 725 Dødsstraf: 94 <T5>E EBGU: se Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, Den E-business og e-commerce: 324; 325; 388 ECB: se Europæiske Centralbank, Den ECE: se Økonomiske Kommission for Europa, Den (FN) econtent (europæisk digitalt indhold): 381 ECSA: se European Community Studies Associations Ecuador: 502; 764 eeurope (et informationssamfund for alle): EF-patent: 227 EFR: se Europæiske forskningsrum, Det EFRU: se Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den EFSR: se Fællesskabsstøtteramme EFTA: se Europæiske Frihandelssammenslutning, Den EF-tjenestemænd: EF-varemærker: 228 Egne indtægter (budget): 1034 Egnos: se Program Egypten: 92; 764; 891; 1012 EIB: se Europæiske Investeringsbank, Den EIC: se Euro-Info-Centre (EU-rådgivningskontorer) EIF: se Europæiske Investeringsfond, Den 6

7 Eksportkreditter: 798 El Salvador: 966 elearning (overvejelser om fremtidens uddannelse): 558 Elektricitet: 216; 217; 641 Elektrisk materiel: 313 Elektronisk handel: 202; 324; 325; 330 Elektronisk kommunikation: Employment-Integra: se Initiativ Energi: 349; 433; effektivitet: 645 indre marked: 641; 642 infrastruktur: 642 kernekraft: 374; 648 miljø: 644 vedvarende energikilder: 644 Energiforbrugende produkter: 291 Energiprodukter: 217 ENS: se Europæiske national- og regionalregnskabssystem, Det EONN: se Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, Det Equal: se Initiativ Erasmus: se Program Erasmus Mundus: se Program Erhvervsuddannelse: se Almen uddannelse og erhvervsuddannelse Eritrea: 764; 837; 999 ESF: se Europæiske Socialfond, Den ESFP: se Fælles europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik Espoo-konventionen (vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne): 621 EST: se Spongiforme encephalopatier, overførbare 7

8 Estland: 44; 58-60; 69; 73 e-sundhedsydelser: 393 Etiopien: 764; 851; 999 EUF: se Europæiske Udviklingsfond, Den EUGFL: se Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Den EUMC: se Militærkomité, EU s Euratom: se Europæiske Atomenergifællesskab, Det Euratoms Forsyningsagentur: Euro (valuta): 117; 1062 Euro-Info-Centre (EU-rådgivningskontorer): 308 Eurocontrol: se Europæiske Organisation for Luftfartssikkerhed, Den Eurojust: se Europæisk Enhed for Retligt Samarbejde EuroMed Ungdom: se Program Euro-Middelhavs-ministerkonferencer: 881; 882 Euro-Middelhavs-partnerskab: 884 Europa (server): 1161 Europa-aftaler: Europa-Parlamentet: Europarådet: Europe Direct (informationstjeneste om EU): 1165 European Community Studies Associations: 563 Europol (Europæiske Politienhed, Den): 529; 1063 Europæisk aftaleret: 748 Europæisk anklagemyndighed: 1060 Europæisk arrestordre: 522 Europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme: 736 Europæisk charter for små virksomheder: 297 Europæisk Enhed for Retligt Samarbejde: 519;

9 Europæisk forfatning: 2-16 Europæisk rumpolitik: Europæisk sygesikringskort: 157 Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering, Det: 318 Europæiske Agentur for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen, Det: 173 Europæiske andelsselskab, det: 221 Europæiske Atomenergifællesskab, Det: 363; 364; 370 Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, Den: 137; 138 Europæiske beskæftigelsesstrategi, Den: 150 Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Det: 568 Europæiske Centralbank, Den: ; 1113 Europæiske Energi- og Transportforum, Det: 638 Europæiske energicharter, det: 639 Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Det: 569 Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den: 419 Europæiske forskningsrum, det: Europæiske Frihandelssammenslutning, Den: 859 Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi, Den: 90 Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, Det: 172 Europæiske Investeringsbank, Den: 70; Europæiske Investeringsfond, Den: Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, Det: 1059; 1064; 1079 Europæiske kriminalpræventive net, Det: 534 Europæiske Kulturhovedstad, Den: 574 Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, Det: 697 Europæiske Miljøagentur, Det: 627 Europæiske national- og regionalregnskabssystem, Det: 140 Europæiske Observationsorgan for det Audiovisuelle Område, Det: 582 9

10 Europæiske Observationscenter for Bekæmpelse af Racisme og Fremmedhad, Det: 174 Europæiske Ombudsmand, Den: Europæiske Organisation for Luftfartssikkerhed, Den: 696 Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, Det: 543 Europæiske politiske partier: 547 Europæiske Råd, Det: Europæiske samarbejde om videnskabelig og teknisk forskning: 373 Europæiske Socialfond, Den: 420 Europæiske Søfartssikkerhedsagentur, Det: 683 Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Den: Garantisektionen: 445; Europæiske Udviklingsfond, Den: Europæiske Unions Observatørmission, Den: 866 Europæiske Universitetsinstitut, Det: 570 Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Det: 857; 858 Europæiske år for idrættens pædagogiske dimension (2004), Det: 584 Eurostat: se Statistiske Kontor, Det Eurydice: se Informationsnet for uddannelse EU s fremtid: 2-16 EU-vandfond: 833 e-økonomi: 392 EØS: se Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Det <T5>F Faglig og finansiel bistand: 64-71; 871; 872; 906; 907 Faglige organisationer: 466 Falskmøntneri: 526; 1062 Familiesammenføring: 509 Farlige stoffer:

11 Fattigdom: 812 FBF: se Foreløbigt budgetforslag FFC: se Fælles Forskningscenter, Det Fijiøerne: 997 Filippinerne: 764 Finansforordningen: 1051 Finansielle aktiviteter: Finansielle bestemmelser: Finansielle overslag: Finansielle tjenesteydelser: Finansielt instrument for miljøet: 630 Finansielt instrument til udvikling af fiskeriet: 414 Finansielt og fagligt samarbejde: ; Finansiering af Fællesskabets aktiviteter: Finansiering EKSF: 125 Finland: 127; 410; 411; 413; 414; 418; 445; 479; 660 Fiscalis: se Program Fiskeressourcer: 483; 484 Fiskeri: se Fælles fiskeripolitik Fiskeriaftaler: 488 Fiskevarer: 61 FIUF: se Finansielt instrument til udvikling af fiskeriet Fjernsyn uden grænser: 579 Fjernøsten: Flygtninge: 838; 896 Flygtningehjælp: 838 Flyindustri: 346 FMO: se Fælles markedsordning 11

12 FN: se Forenede Nationer, De Foderstoffer: 718; 719 Folkesundhed: Forberedelse af tiltrædelse (strategi): Forbrugeranliggender: Forbrugere (oplysning): Forbrugere (sundhed): 721 Forbrugere (økonomiske og juridiske interesser): Forbrugerkredit: 749 Forbrugerpolitik: Forbrugsgoder (farmaceutika, kosmetik, tekstiler, motorkøretøjer, fødevareindustri): Forbrydelser mod menneskeheden: 537 Forbudte aftaler: Foreløbigt budgetforslag: 1023 Forenede Kongerige, Det: 127; 207; 231; 410; 411; 413; 414; 418; 445; 660 Forenede Nationer, De: 765; 766; 843; 849 Forenede Nationers Generalforsamling, De: 765 Forsikring: 200; 238 Forskning: Forskning (forskeres uddannelse og mobilitet): 335 Forskning og teknologisk udvikling: 329 Forsknings- og teknologipolitik: Forsyningspligtsydelser: 201 Forsyningsssikkerhed: 640 Forsyningsvirksomheder: 277; 326; 1078 Forurenende luftarter: 612 Forvaltning af de ydre grænser: 501 Forældremyndighed:

13 Forældreorlov: 166 Frankrig: 127; 211; 410; 411; 413; 414; 418; 445 Fri bevægelighed for personer: 546 Fri bevægelighed for varer: Fri kapitalbevægelse: 205 Fri udveksling af tjenesteydelser: ; 1077 Frihed, sikkerhed og retfærdighed, et område med ~: Frø: 455 Frø og plantemateriale: 727 FTT: se Fælles toldtarif, Den Fusioner og virksomhedsovertagelser: FUSP: se Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik Fælles alarmnummer: 394 Fælles beslutningsprocedure: Fælles europæisk luftrum: 695 Fælles europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik: Fælles fiskeripolitik: aftaler: 488 bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne: eksterne aspekter: flerårige udviklingsprogrammer: 479 fælles markedsordning: interne aspekter: kontrol: 485 miljø: 493 reform: 477 statsstøtte: 276 udvikling:

14 Fælles Forskningscenter, Det: ; 372 Fælles handelspolitik: Fælles landbrugspolitik: fælles markedsordninger: rapport om landbrugets stilling i Den Europæiske Union: 275 udvikling: udvikling af landdistrikterne: 435; 444; 445 Fælles markedsordning: Fælles toldtarif, Den: 786 Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik: erklæringer: 764 fælles aktioner: 756 fælles holdninger: 757 Fællesmarkedet for landene i det sydlige Latinamerika: 968 Fællesskabets informationstjeneste for forskning og udvikling: 304 Fællesskabets regelværk: 30 Fællesskabsforsendelse: 503 Fællesskabsret: kontrol med gennemførelsen: 1068; 1069 overførsel til edb: 1080; 1081 retspraksis: Fællesskabsstøtteramme: Færdselssikkerhed: 673 Fødevareforsyningssikkerhed: 463; 822 Fødevarehjælp: 463 Fødevaresikkerhed: <T5>G G7: se Gruppen af de 7 største industrilande 14

15 G8: se Gruppen af de 7 største industrilande og Rusland Galileo: se Program Gas: 216; 217; 641 GCC: se Golfens Samarbejdsråd GEE: se Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi, Den Generel præferenceordning: 810 Genetisk modificerede organismer: 610; 716 Generiske lægemidler: 782 Gensidig administrativ bistand: 789 Geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser: 449 Georgien: 764; 905; 912 Ghana: 998 GMO: se Genetisk modificerede organismer Golfens Samarbejdsråd: 897 Grundlæggende frihedsrettigheder: Grundlæggende rettigheder: 85; Grundtvig: se Program Gruppen af de 7 største industrilande: 118 Gruppen af de 7 største industrilande og Rusland: 118; 176; 544; 618; 923 Grækenland: 127; 207; 410; 418; 423; 445 Grænseoverskridende kriminalitet: 537 Grænseoverskridende skader: 517 Grønbog alternativ konfliktløsning på det civil- og handelsretlige område: 514 europæisk rumpolitik: 329 forbrugerbeskyttelse: 745 forsyningspligtsydelser:

16 strafferetlig beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser og oprettelse af en europæisk anklagemyndighed: 1060 Grønland: 488 GSP: se Generel præferenceordning Guatemala: 92; 93; 764; 966; 976 Guinea (Republikken): 488; 997 Guinea-Bissau: 764 Gødning: 311 <T5>H Haiti: 764; 997 Handelsaftaler: Handelshindringer: 794 Handelspolitiske instrumenter: Handicappede: 162 Handlingsplan for risikovillig kapital: 194 Havforurening: 598 Havnetjenester: 691 Historiske arkiver, Fællesskabernes: Honduras: 966 Hongkong: 504; 958 Honning: 460 Horisontal støtte: Humanitær bistand: Humle: 453 Hvidbog den europæiske transportpolitik frem til (2010): 664 et nyt afsæt for europæisk ungdom: 564 nye styreformer i EU: 23 16

17 Hvidvaskning af penge: 205 Hør og hamp: 456 Håndværk: 310 <T5>I ICAO: se Organisationen for International Civil Luftfart Ida: se Program IGC: se Regeringskonferencen Ikke-statslige organisationer: 844; 845 ILO: se Internationale Arbejdsorganisation, Den (FN) IMF: se Internationale Valutafond, Den Indien: 764; 789; 948 Indirekte beskatning: Indonesien: 92; 950 Indre marked: ; 293 Indrejse og ophold: Indrejse- og opholdsret: 506 Industri forsvarsindustri: 316 fødevarer: 323 luftfartsindustri: 315 miljø: 299 tekstilindustri: 804; 806 træ- og papirindustri: 312 Industri og tjenesteydelser: Industrilandene: 378; 661 Industripolitik: 288 Industriprodukter: 58 Indvandring:

18 Indvandring: 510 Information (udbredelse): 304 Information og kommunikation: Informationsnet for landøkonomisk bogføring: 465 Informationsnet for uddannelse: 559 Informationssamfundet: 202; 293; 344; Informationssamfundets teknologi: 344; 396; 397 Initiativ Employment Integra: 416 Equal (bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling på arbejdsmarkedet): 417 KnowREG (videnbaserede regioner): 330 Urban (byområder): 415 INLB: se Informationsnet for landøkonomisk bogføring Innovation: Institutionel ret: 1073; 1074 Institutionelle spørgsmål og EU s fremtid: 1-42 Institutioner og organer: Integreret produktpolitik: 291; 614 Intellektuel og industriel ejendomsret: Intellektuelle ejendomsrettigheder: 787 Intelligent Energi i Europa ( ): se Program Interinstitutionelt samarbejde: 36; 41; 42 Intern finanskontrol: 1056 Intern revision: 1057 International certificeringsordning for uslebne diamanter: 800 Internationale Arbejdsorganisation, Den (FN): 770 Internationale forsøgsreaktor for termonuklear fusion, Den: 364 Internationale konvention om nuklear sikkerhed, Den:

19 Internationale organisationer og konferencer: Internationale Valutafond, Den: 767 Internationale økonomiske, monetære og finansielle spørgsmål: 118; 119 Internet: 382; 384 Investeringsservice: 199 Irak: 764; 837; 853; 900 Irak (krig): 636; 665 Iran: 92; 96; 840; 899 Irland: 127; 410; 418; 423; 445 Island: 521; 857; 860 ISPA: se Strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument Israel: 376; 764; 892; 1012 Italien: 117; 126; 127; 410; 411; 413; 414; 418; 445 ITER: se Internationale forsøgsreaktor for termonuklear fusion, Den Iværksætterånd: 296, <T5>J Japan: 281; 378; 930; 931 Jean Monnet-programmet: 562 Jern- og stålindustri: Jordan: 893; 1012 Jordbundsbeskyttelse: 600 Jordudtagning: 441 <T5>K Kaffe: 829 Kaliningrad (enklaven): 503 Karteller og misbrug af dominerende stilling: Kasakhstan: 92; 764; 804; 805; 905; 913 Kaukasus:

20 Kaukasus, det sydlige: 920 Kemiske stoffer: 311; 366; Kimberley-processen: se International certificeringsordning for uslebne diamanter Kina: 92; 282; 364; 402; 502; 662; 667; 764; 805; 957; 958 Kirgisistan: 905 Kiribati: 488 Klimaændringer: KnowREG: se Initiativ Kommissionen: arbejdsprogram: 1102 formandskab: 1100 gennemførelsesbeføjelser: lovgivningsvirksomhed: 1103 reform: årlig politisk strategi: 1101 Konkurrence: Konkurrenceevne: Konsulært samarbejde: 554 Konventet om Den Europæiske Unions Fremtid: 3-7; 1050 Konvergensberetning: 110 Korn: 452 Korruption: 526 Kosmetiske produkter: 320 Kraftvarmeproduktion: 645 Krigsforbrydelser: 537 Kriminalitet: Krisestyring: 760 Kroatien: 677; 870; 872;

21 Kræft: 737 Kultur: 555; Kultur (2000): se Program Kulturgoder: 188 Kulturindustrien: 575 Kunstnere: 230 Kyoto-konventionen (forenkling og harmonisering af regler om toldbehandling): 785 Kyoto-protokollen (klimaændringer): 591 Kørekort: 675 <T5>L Landbrug: se Fælles landbrugspolitik Landbrugsprodukter: 59; 60; Landbrugsstatistik: 144 Landbrugsvarers kvalitet: Lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet: 127; 129; 833; Laos: 951 Latinamerika: 403; 855; Leonardo da Vinci: se Program Letland: 44; 59; 60; 69; 75 Lette våben: 867 Levnedsmidler: Libanon: 853; 894; 1012 Liberale erhverv: 203 Liberia: 764; 851; 998 Libyen: 889; 1012 Liechtenstein: 207 Life: se Finansielt instrument for miljøet Lige muligheder:

22 Lige muligheder for kvinder og mænd: Ligebehandling: 179 Lissabon-strategien: 101; 102; 149; 155; 631 Litauen: 44; 46; 60; 69; 76; 727 Lokal grænsetrafik: 503 Luftfartøjers sikkerhed: 698 Luftforurening: 622 Lufthavne: 700 Luftkvalitet: 611 Luxembourg: 127; 207; 411; 413; 418; 445; 548 Lystfartøjer: 321 Lægemidler: 318; 808 Långivning: <T5>M Macao: 504; 958 Makrofinansiel bistand: Malawi: 851 Malaysia: 764; 952 Malta: 44; 46; 55; 58; 60; 67; 83; 127 Marco Polo: se Program Marokko: 376; 475; 495; 764; 887; 1012 Mauretanien: 764 Mauritius: 488 Media: se Program Medicinske anordninger: 314 Medierne: 204 Mellemamerika: 966 Mellemøsten: 853;

23 Menneskehandel: 86; 537 Menneskelig værdighed: 583 Menneskerettigheder: Menneskerettighedskommissionen (FN): 94 Mercosur: se Fællesmarkedet for landene i det sydlige Latinamerika Merværdiafgift: 212 Mexico: 376; 764; 977 MGP: se Flerårigt udviklingsprogram Middelhav, Det sydlige: Middelhavet: 482 Middelhavslandene: 659 Militærkomité, EU s: 761 Miljø: integration i de andre sektorpolitikker: 624; 625 internationalt samarbejde: naturressourcer: 616 og sundhed: og udvikling: 620; 836 Miljøansvar: 626 Miljøinstrumenter: 630 Miljøkriminalitet: 536 Miljørisici: 601 Miljøteknologi: 633 Miljøuheld: 601; 602 Misbrug af dominerende stilling: se Karteller og misbrug af dominerende stilling Mobil og trådløs kommunikation: 396 Moder- og datterselskaber: 208 Modinis: se Program 23

24 Moldova: 764; 905; 914; 1012 Moms: se Merværdiafgift Monaco: 207; 788 Monetær politik: Mongoliet: 960 Montreal-protokollen (beskyttelse af ozonlaget): 593 Motorbrændstof: 613 Motorkøretøjer: 322 Mozambique: 93; 488 Mund- og klovesyge: 722 Myanmar: 764; 840; 953 Mælk og mejeriprodukter: 459 Mærkning: 715 Måleinstrumenter: 317 <T5>N Naboskab (nye naboer): 883; 921; 1012 Nanoteknologi: 345 Narkotika: ; 840 Narkotikamisbrug: 740 Naturkatastrofer: 367 Naturligt uran: 649 Naturressourcer: 616 ne bis in idem-princippet: 1070 Nederlandene: 127; 207; 410; 411; 413; 414; 418; 445; 660 Nedrustning: 758 Nepal: 764; 781; 954 Netsikkerhed: 390 New Zealand:

25 Ngo: se Ikke-statslige organisationer Nicaragua: 966 Nice-traktaten: 1 Nigeria: 92; 93; 764; 998 Nobels fredspris: 96 Nord/Sydsamarbejde: 840 Nordkorea (Demokratiske Folkerepublik Korea, Den): 764; 854; 937 Nordlig dimension: 919 Norge: 336; 521; 660; 857; 860 Nuklear sikkerhed: 653; 654 Nye styreformer (governance): 23-27; 351; Nærhedsprincippet: 31; 32 <T5>O OECD: se Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling Offentlig adgang til institutionernes dokumenter: 21; Offentlige finanser: 111 Offentlige kontrakter: Offentliggørelse af regnskaber: 222 Offentligt overtagelsestilbud: 223 Oksekød: 245; 450 OLAF: se Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, Det Olieafgrøder: 450 Olivenolie: 454 Olympiske Lege: 502 Området omkring de store søer: 764; 851 Opholdstilladelse: 502 Oprindelsesbetegnelser: se Geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser Organisationen for International Civil Luftfart:

26 Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling: 778 Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa: Organiseret kriminalitet: 535 OSCE: se Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa Oversøiske lande og territorier: 127; 129 Ozonlaget: 593 <T5>P Pakistan: 764; 840; 946 Palæstinensiske Myndighed, Den: 1012 Palæstinensiske områder: 764; 853 Panama: 966 Paneuropæisk konference om skovbeskyttelse i Europa: 443 Paneuropæisk samarbejde: 619 Paritetiske AVS-EF-forsamling, Den: 984 Partnerskabs- og samarbejdsaftaler: 905 Pensioner: 159 Pensionskasser: 159; 196 Periodiske rapporter (kandidatlandene): 48; 49 Persistente organiske miljøgifte: 311; 608 Personelminer: 758; 837 Personoplysninger: 231 Peru: 764; 978 Pesticider: 609 Phare: se Program Plantebeskyttelsesmidler: 728 Plantesundhed: Polen: 44; 46; 58-60; 69; 77; 803 Politi- og toldsamarbejde:

27 POP: se Persistente organiske miljøgifte Portugal: 126; 127; 207; 410; 418; 423; 440; 445; 479 Posttjenester: 214 Presse og kommunikation: 1166; 1167 Produkt- og tjenesteydelsessikkerhed: 746 Produkter af animalsk oprindelse: ; 720 Produkter af menneske oprindelse: 735 (alliance for informationssamfundet): 403 Comenius (skoleuddannelse): 559 Daphne (bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder): 87 Egnos (et satellitbaseret radionavigationssystem): 667 Erasmus (studerendes mobilitet): 559 Erasmus Mundus (samarbejde med tredjelande): 559 EuroMed Ungdom: 565 Fiscalis (indirekte beskatning): 210 Galileo (satellitbaseret radionavigation): 667 Grundtvig (voksenuddannelse): 559 Ida (elektronisk dataudveksling mellem administrationerne): 326 Intelligent Energi i Europa: 635 kontrolleret termonuklear fusion: 364 Kultur (2000): 573 Leonardo da Vinci (erhvervsuddannelse): 560 Marco Polo: 702 Media Plus-Udvikling, distribution og markedsføring (udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner): 580 Media Uddannelse (uddannelse af branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri):

28 Modinis (tilsyn med eeurope-handlingsplanen, god praksis og forbedring af net- og informationssikkerheden): 380 Phare (økonomisk støtte til partnerskabslande i Central- og Østeuropa): 64; 67; 123 Sapard (landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene): 64; 68 SMV-finansieringsfacilitet: 124 Socrates (almen uddannelse): 559 Tempus III (samarbejde inden for de videregående uddannelser ( )): 561 Told (2007): 786 ungdomsanliggender: 565 Proportionalitetsprincippet: 31; 32 Publikationskontoret: 1168; 1169 Punktafgifter: 211 <T5>Q Qatar: 764 <T5>R Racisme og fremmedhad: 174 Rammekonvention om klimaændringer (FN): 592 Rammeprogram for forskning ( ): 339 Rammeprogram for forskning ( ): Rammeprogram om politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager: 538 RCAP: se Handlingsplan for risikovillig kapital Regeringskonference: 9-16 Regionalstøtte: Regionsudvalget: Regnskaber: 224; 225 Rejsetjenesteydelser: 213 Resultattavle (statsstøtte): 273 Ret til at indgive andragender og til at rette klager til ombudsmanden:

29 Ret til en retfærdig rettergang: 1071 Ret til fri bevægelighed og ophold: 546 Retlig uddannelse: 518 Retlige og indre anliggender: se Frihed, sikkerhed og retfærdighed, et område med ~ Retligt samarbejde på det civil- og handelsretlige område: Retningslinjer for den økonomiske politik: Retten i Første Instans: 1107; 1108 Retternes kompetence: 516 Revisionsretten: særberetninger: 450; 1110 særlig årsberetning: 1111 udtalelser: 1112 årsberetning: 1109 Rhinen: 680 RIA: se Retlige og indre anliggender Riogruppen: 965 Risikovillig kapital: 133 Rumænien: 45; 48; 50-52; 61; 69; 79; 122; 533; 803 Russiske Føderation, Den: 370; 374; 377; 503; 533; 591; 660; 764; 803; 804; 840; 905; 915; 1012 Rwanda: 93; 764 Rådet: <T5>S Sakharov-prisen: 89 Salmonella: 711 Salomonøerne: 764 Samarbejde (tilladte former): Samarbejdsråd:

30 Samhørighedsfonden: Samlet programmeringsdokument: Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien: 940; 942 Samordning af den økonomiske politik: San Marino: 207 São Tomé og Príncipe: 488; 764 Sapard: se Program Satellitnavigation: 667 Saudi-Arabien: 898 Schengen-aftalen: 532 Schengen-informationssystemet: 511 Schweiz: 207; 373; 677; 859 Sektorstøtte: Selskabsdyr: 723 Selskabsledelse: Selskabsret: Senegal: 488; 998 Serbien: 121; 764; 805; 871; 872; 878 Sierra Leone: 764 Sikkerhed og sundhed (arbejdstagere): se Arbejdsmiljø Sikkerhed til søs: 683 Sikkerhedskontrol inden for Euratom: 652 Skattestøtte: 278 Skibsbygningsindustri: 288; 807 Skove: 443; 595; 835 Slovakiet: 44; 46; 58-60; 69; 80; 803; 808 Slovenien: 44; 58-60; 69; 81; 580; 677 SMV: se Små og mellemstore virksomheder 30

31 SMV-finansieringsfacilitet: se Program Små og mellemstore virksomheder: 134; 310; 354; -355 Social dialog: 170 Social diskrimination: 162 Social integration: 161 Social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden, Den: 148 Social sikring: se Social tryghed Social tryghed: Socialpolitik og beskæftigelse: 143; Socialt trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse: 170 Socrates: se Program Solidaritetsfond, Den Europæiske Unions: 126 Somalia: 764; 851; 999 Spanien: 46; 126; 127; 207; 410; 411; 413; 414; 418; 423; 445; 479 SPD: se Samlet programmeringsdokument Spongiforme encephalopatier, overførbare: 722 Sport: Sri Lanka: 504; 764; 947 Stabiliserings- og associeringsaftaler: Stabilitets- og konvergensprogrammer: 108 Stabilitets- og vækstpagten: Stabilitetspagten for Sydøsteuropa: 865 Standardisering: 295 Statistik: 184; 872; 906 Statistik (grundlag og nærmere retningslinjer): Statistik (publikationer): 146 Statistisk system: Statistiske Kontor, Det:

32 Statsstøtte: ; 1078 fiskeri: 275 landbrug: 275 transport: 705 Strafferetligt samarbejde: Strategi for det indre marked: 183 Strategi for forbrugerpolitikken: 743 Strukturfondene: 408; 413 Strukturforanstaltninger: ; Strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument: 64; 69 Strålingsbeskyttelse: 655; 656 Støtte til genopretning: 839 Stål: 371 Sudan: 764; 837; 851; 999 Sukker: 830; 993 Sukkerprotokollen: 993 Sundhedspleje: 160; 731 Sverige: 110; 116; 127; 410; 411; 413; 414; 418; 445; 479; 660 Svinekød: 462 Sydafrika: 127; 488; 1001 Sydasien: Sydkorea (Republikken Korea): 364; 807; 936 Sydlige Afrika: 1001 Sydossetien: 912 Sydøstasien: Sydøsteuropa: 865 Sygdomme affødt af fattigdom: 336; 817 Syrien: 784; 895;

33 Særtold: 219; 426 <T5>T Tadsjikistan: 805; 852; 916 Taiwan: 959 Tanzania: 851 Tchad: 764 Teknisk kul- og stålforskning: 371 Tekstilvarer: 319 Telematik: 326 Tempus: se Program Terrorisme: 540; 758; 962 Thailand: 955 Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Den: 677; 870; 872; 879 Tilbagesendelse: 504 Tilbagesendelse af personer med ulovligt ophold: 504; 512 Tilsætningsstoffer: 712 Tiltrædelse: Tiltrædelse (forhandlinger): 50; 51 Tiltrædelse (partnerskaber): Tiltrædende lande: 48 Timor-Leste: 764; 985; 987; 1003 Tjekkiske Republik, Den: 44; 46; 58-60; 69; 78; 803; 808 Tjenestemandsvedtægten: 1132; 1155 Tjetjenien: 852; 915 Tobak: 457 Tobaksrygning: 741 Togo: 92; 764 Toldsamarbejde: 55;

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den årlige

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.12.2006 KOM(2006) 800 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.6.2001 KOM(2001) 306 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 * 11,95 * 11,95

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, herkomst og efterkommere. januar 06 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 986.56 3 Majoritet Bulgarien 8.040 8.476 53 84% 7,8% Cypern 08 95 6 94%,8% Estland.4.56 30 9% Finland.670

Læs mere

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms Gælder fra 1. september 2015 Land Opkaldsafgift Minutpris Afghanistan 0,20 14,74 Albanien 0,20 3,93 Albanien Mobil 0,20 5,53 Algeriet 0,20 5,24 Algeriet Mobil 0,20 6,84 Andorra 0,20 2,34 Andorra Mobil

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden AFGHANISTAN 1,29 DKK 2,19 DKK ALBANIEN 0,49 DKK 2,89 DKK ALGERIET 0,79 DKK 3,39 DKK AMERIKANSK SAMOA 6,69 DKK 6,69 DKK ANDORRA 1,99 DKK 1,99 DKK ANGOLA 1,69 DKK 1,99 DKK ANGUILLA 10,09 DKK 10,09 DKK ANTARKTIS

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min ÆKVATORIAL GUINEA 1.99 kr. 1.99 kr. AFGHANISTAN 59 øre 1.49 kr. ALBANIEN 49 øre 1.79 kr. ALGERIET 29 øre 2.49 kr. AMERIKANSK SAMOA 6.69 kr. 6.69 kr. ANDORRA 1 øre 1.59 kr. ANGOLA 1.50 kr. 1.85 kr. ANGUILLA

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, alle af herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 1.042 1.200 107 Majoritet Bulgarien 7.222 7.516 447 84% 12% 4% Cypern 80 177 26 78% 18%

Læs mere

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y Navn: Klasse: A: B: C: R E H A Æ W G Q O R V E N I S X J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I W Å G A T U Y G J M K X F S O D: E: F: Å J T H A Z P Q N L O K E D U K I G A Ø Y T C B X S N O W J I I S Å F Æ Ø

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 SMS, MMS og i pågældende zone

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Tellio Free - Gruppe 2 - A-E Afghanistan Albanien Algeriet Andorra Angola Anguilla Antigua &

Læs mere

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min.

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min. Afghanistan 0.59 kr. 1.49 kr. Albanien 0.49 kr. 1.79 kr. Algeriet 0.29 kr. 2.49 kr. Amerikansk Samoa 6.69 kr. 6.69 kr. Andorra 0.01 kr. 1.59 kr. Angola 1.50 kr. 1.85 kr. Anguilla 10.09 kr. 10.09 kr. Antarktis

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2010 KOM(2010)342 endelig 2010/0189 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2018 COM(2018) 139 final ANNEXES 1 to 4 BILAG Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 Den angivne takst for tale, er

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Svar på Spørgsmål 405 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 4. februar 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2011-792-1557

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum BEK nr 202 af 27/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-7734 Senere ændringer til

Læs mere

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK Ikke-medlem af Europarådet (Hviderusland) MEDLEMSSTATER HOVEDSÆDE OG KONTORER BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien-Herzegovina,

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2013 COM(2013) 772 final 2013/0380 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil 1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil Afrika Algeriet 0,39 1,99 Afrika Sydafrika 0,39 1,09 Afrika Kenya 0,56 0,69 Afrika Nigeria 0,59 0,59 Afrika Swaziland

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.02 Februar 2003 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012 Nye FedEx-priser træder i kraft den. januar 0 Sådan bruger du denne oversigt og beregner din pris Find destinationszone og oprindelseszone i zonetabellen. Vælg den service, du vil benytte. Beregn din forsendelses

Læs mere

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) Forbeholdt KHIM: Dato for modtagelse Antal sider 0 (obligatorisk) Efterfølgende designering i henhold til Madrid-protokollen Oplysninger til brug ved

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 699 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Novums medlemsundersøgelse

Novums medlemsundersøgelse Novums medlemsundersøgelse (Completion rate: 100.) Hvad er dit køn? Kvinde Mand 7 28% Hvad er din alder? under 20 år mellem 20-35 år mellem 36-55 år over 55 33% 63% Oprindelsesland Afghanistan Albanien

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.12 September 1999 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 x Antallet af udenlandske statsborgere i Århus Kommune er steget med 8.539

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1

Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1 Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1 Dette bilag indeholder en liste over de retsgrundlag, på hvilke den almindelige lovgivningsprocedure som

Læs mere

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. LOV nr 431 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-711-0041 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1007 af 24/10/2012

Læs mere

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Udbud af Kurerydelser 2017 UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Side 1 af 5 1. Instruktion til tilbudslisten Tilbudsgiver bedes udfylde udbudsbilag 3.1 Tilbudsliste med de tilbudte priser og medsende disse tilbuddet.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

Rapport fra Kommissionen til Rådet. RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008

Rapport fra Kommissionen til Rådet. RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008 DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.1.2010 KOM(2010)2 endelig Rapport fra Kommissionen til Rådet RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2002

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.04 Februar 2002 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2002 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. januar 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Gjeldende satser for 2013

Gjeldende satser for 2013 Gjeldende satser for 2013 Verdensdel/Land/By Europa: Makssatser Natt Kost Albania kr 2 000 kr 560 Belgia kr 1 900 kr 800 Bosnia-Hercegovina kr 1 000 kr 450 Bulgaria kr 1 100 kr 400 Danmark kr 1 500 kr

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Navn: Klasse: Panama Oslo Monaco Panama City Uganda

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn Quick guide Pro Focus 2202 Gul/grøn 2 Tænd og sluk scanneren Mekanisk stikdåse til mekaniske transducere Standby-knap Gruppestikdåse til de elektroniske transducere Arranger transducerne Tilslutning: 1.

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.10 August 1999 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/da 1 AF/ACP/CE/2005/da 2 De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING, PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.04 Marts 2001 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Fakta om befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen i Odder Kommune.

Fakta om befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen i Odder Kommune. Fakta om befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen i Odder Kommune. 1. Befolkningstilvækst 2007-2016 2. Fødselsoverskud, nettotilflytning fra andre kommuner, nettoindvandring og interne flytninger

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet BEK nr 1454 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1626437 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1 100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/da 1 2 von 11 100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer

Læs mere