Rapport fra Kommissionen til Rådet. RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Kommissionen til Rådet. RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008"

Transkript

1 DA DA DA

2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den KOM(2010)2 endelig Rapport fra Kommissionen til Rådet RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008 (Rådets forordning (Euratom, EKSF) nr. 3019/1987 af 5. oktober 1987) DA DA

3 INDLEDNING I henhold til artikel 101a i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber er der i bilag X med forbehold af andre bestemmelser i vedtægten fastlagt en række særlige bestemmelser og undtagelser for tjenestemænd, der gør tjeneste i et tredjeland. I henhold til artikel 14 i bilag X "forelægger Kommissionen årligt Rådet en rapport om anvendelsen af dette bilag og navnlig om fastsættelse af satsen for godtgørelsen for levevilkår i overensstemmelse med artikel 10". Siden den 1. januar 1988 har Kommissionen udarbejdet 16 rapporter. De dækker tidsrummene oktober 1987-december 1988, 1989, , 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, , 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 og Følgende rapport dækker tre følgende år: 2006, 2007 og KAPITEL 1: GENERELLE BESTEMMELSER ARTIKEL 1: ANSÆTTELSER Delegationstjenestens formelle tildeling steg fra 984 stillinger pr til stillinger pr For kontraktansattes vedkommende var der oprettet 26 stillinger pr Dette tal voksede til 828 pr Det skyldes to organisatoriske ændringer: konvertering af tidligere ALAT-stillinger (lokalt ansatte tekniske assistenter) og gradvis afvikling (afsluttet den ) af individuelle eksperter (kontraktansatte efter belgisk lov). ARTIKEL 2: MOBILITET Turnusordningen 2006 I regnskabsåret 2006 var 209 tjenestemænd optaget i turnusordningen og gav anledning til følgende: 108 flytninger mellem delegationerne (54 i 2005) 95 flytninger fra delegationerne til hovedsædet (89 i 2005) 73 flytninger fra hovedsædet til delegationerne (82 i 2005) 6 fratrædelser (12 i 2005) 19 tjenestemænd forblev på deres tjenestested. DA 1 DA

4 I alt: 282 bevægelser I regnskabsåret 2007 var 264 tjenestemænd optaget i turnusordningen og gav anledning til følgende: 87 flytninger mellem delegationerne 122 fra delegationerne til hovedsædet 80 flytninger fra hovedsædet til delegationerne 8 fratrædelser 13 tjenestemænd forblev på deres tjenestested. I alt: 297 bevægelser Omfordeling I regnskabsåret 2008 var 254 tjenestemænd optaget i turnusordningen og gav anledning til følgende: 114 flytninger mellem delegationerne 93 fra delegationerne til hovedsædet 68 flytninger fra hovedsædet til delegationerne 5 fratrædelser 21 tjenestemænd forblev på deres tjenestested. I alt: 280 bevægelser. I referenceperioden blev 6 stillinger omfordelt mellem delegationer/forskellige lande efter afgørelse i hvert enkelt tilfælde AST-stilling fra Schweiz (Genève) til Republikken Moldova 1 AD-stilling fra Nicaragua til Honduras 1 AST-stilling fra Malaysia til Singapore 1 AD-stilling fra Ukraine til Republikken Moldova. DA 2 DA

5 AST-stilling fra Albanien til Serbien 1 AD-stilling fra Nicaragua til El Salvador. Desuden blev der omfordelt 12 tjenestemandsstillinger til andre delegationer i for at opnå den bedste ressourcefordeling med mulighed for at overdrage visse opgaver til kontraktansatte. Det skal præciseres, at der i forbindelse med forvaltning pr. tildeling i denne type globale tiltag ikke består nogen direkte og speciel forbindelse mellem nedlæggelse af en stilling og oprettelse af en anden stilling: tildelinger, som frigøres ved nedlæggelse af visse stillinger, tilføres en "konto", som der kan trækkes på til oprettelse af andre stillinger, så længe der er ressourcer til rådighed. Nedlagte stillinger 1 AD-stilling Angola 1 AD-stilling Burkina Faso 1 AST-stilling Colombia 1 AD-stilling Ghana 1 AST-stilling Guinea-Bissau 1 AD-stilling Haiti 1 AST-stilling Mauretanien 1 AST-stilling Mali 1 AST-stilling Uganda Oprettede stillinger 1 AD-stilling Kap Verde 1 AD-stilling Den Afrikanske Union 1 AD-stilling Guinea-Bissau 1 AD-stilling Mali 1 AD-stilling Armenien 2 AST-stillinger Armenien 2 AST-stillinger Aserbajdsjan 1 AST-stilling Montenegro 2 AST-stillinger Timor 1 AD-stilling Tchad 1 AST-stilling Tchad 1 AST-stilling Zimbabwe 2008 Delegationstjenesten har arbejdet videre på at finde frem til den mest optimale fordeling af ressourcerne i 2008 på basis af en flerårig plan for omfordeling mellem slutningen af 2008 og 2010 af: 32 stillinger fra hovedsædet til delegationerne DA 3 DA

6 64 stillinger mellem delegationer eller til andre opgaver inden for samme delegation. Ved udgangen af 2008 var der frigivet 14 stillinger med henblik på omfordeling, eventuelt også med en opgradering til AD (i 2009): 1 AD-stilling Argentina 1 AD-stilling Benin 1 AST-stilling Bolivia 1 AD-stilling Côte d Ivoire 1 AST-stilling Kina 1 AD-stilling Kina 1 AD-stilling Ghana 1 AST-stilling Libanon 1 AD-stilling Malawi 3 AD-stillinger Rusland 1 AST-stilling Rusland 1 AST-stilling Sudan ARTIKEL 3: EFTERUDDANNELSE Følgende antal tjenestemænd i delegationstjenesten, som var blevet tilbagekaldt til hovedsædet i et af RELEX-familiens generaldirektorater, gennemgik efteruddannelse: 60 tjenestemænd i tjenestemænd i tjenestemænd i DA 4 DA

7 KAPITEL 2: FORPLIGTELSER ARTIKEL 4: TJENESTESTED Ingen bemærkninger. ARTIKEL 5: BOLIG Alle delegationer har siden 2005 haft normer for leje af boliger i deres værtsland. Hver delegation har selv ansvaret for at skaffe de nødvendige boliger til deres vedtægtsmæssigt ansatte personale. DA 5 DA

8 KAPITEL 3: ARBEJDSVILKÅR ARTIKEL 6, 7 OG 9: ÅRLIG FERIE Tjenestemænd, som gør tjeneste i tredjelande, følger hovedsædets henstilling om så vidt muligt at opbruge deres årlige ferie. Antallet af overførsler af for mange feriedage har således kunnet mindskes forholdsmæssigt. Antallet af behandlede sager er steget fra 912 ved udgangen af 2005 til ved udgangen af Analysen af udviklingen skal således baseres på de nedenfor angivne successive procentsatser (og ikke årlige totaler). Procentsatserne for "normale" overførsler (under 14 dage) er ret tilfredsstillende fra 2005 til Jf. tallene nedenfor (med undtagelse af 2006, for hvilket år tallene ikke er komplette). Man konstaterer også, at procentsatserne for overførsler over 14 dage er faldende. Forbedringen er beskeden, men den afslører en konstant tendens. Slutningen af 2005: 500 normale tilfælde (54,84 % af populationen) ud af 912 sager. (Overførsler over 14 dage: de resterende 412 tilfælde, dvs. 45,16 %). Slutningen af 2007: 910 normale tilfælde (56,98 % af populationen) ud af sager. (Overførsler over 14 dage: de resterende 687 tilfælde, dvs. 43,02 %). Slutningen af 2008: normale tilfælde (58,25 % af populationen) ud af sager. (Overførsler over 14 dage: de resterende 795 tilfælde, dvs. 41,75 %). Tabellen på næste side viser, for så vidt angår overførslerne ud over 14 dage (som procentmæssigt er faldet, som nævnt ovenfor), fordelingen af totalerne for 2007 og DA 6 DA

9 Mellem 14 og 35 dage Mellem 36 og 49 dage Mellem 50 og 70 Over 70 dage I alt Overførsel af over 14 feriedage Overført til 2007 Overført til ,94 % 34,93 % ,20 % 4,10 % ,25 % 2,05 % ,63 % 0,68 % 687 ud af = 795 ud af = 43,02 % 41,76 % ARTIKEL 8 OG 9, STK. 2: HVILEFERIE Kommissionen besluttede den 28. april 2004 at overdrage de beføjelser, som i henhold til tjenestemandsvedtægten tillægges ansættelsesmyndigheden (AIPN), og i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte tillægges myndigheden, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakten (AHCC), til generaldirektøren for GD RELEX. Siden den nye vedtægts ikrafttræden (2004) indrømmes også kontraktansatte en hvileferie. Som led i den sædvanlige årlige sagsbehandling besluttede AIPN at indrømme hvileferie den 14. juli 2006 for 2006, den 30. august 2007 for 2007 og den 1. februar 2008 og den 4. juli 2008 for Det drejer sig kun om tjenesteder, hvor levevilkårene ansås for at være "særlig vanskelige" på grundlag af de kriterier, der finder anvendelse ved den årlige fastsættelse af godtgørelsen for levevilkårene (ICV). I 2006 blev retten til hvileferie for tjenestesteder i kriseområder (jf. artikel 10 i bilag X) bevilget i forhold til krisens faktiske varighed. Fra 2007 er tærsklen for udløsning af hvileferie blevet hævet til 11 points ICV 1 som følger: 11 points af ICV = 6 arbejdsdage 2 gange (maksimum) 12 points af ICV = 9 arbejdsdage 3 gange (maksimum) 13/14 points af ICV = 12 arbejdsdage 4 gange (maksimum) 15/16 points af ICV = 15 arbejdsdage 5 gange (maksimum) 1 Ved vedtægten af 2004 blev der indført en differentiering mellem tjenestesteder med vanskelige levevilkår og tjenesteder med meget vanskelige levevilkår, og det blev derfor (sammen med fagforeningerne) besluttet at tage tærsklen for udløsning af hvileferie op til fornyet overvejelse fra og med regnskabsåret Tærsklen blev således hævet til 11 points, og antallet af hvileperioder blev øget (se ovenfor). DA 7 DA

10 Der er nu kun tre hvileferiesteder: Bruxelles, Phuket (Thailand) og Darwin (Australien). Betingelserne i artikel 8 i bilag X er fortsat blevet håndhævet meget strengt, og hvileferie er derfor kun blevet bevilget for et begrænset antal tjenestesteder: 35 i 2006, 30 i 2007 og 31 i Jf. bilag I. DA 8 DA

11 KAPITEL 4: INDTÆGTER OG SOCIALE GODER AFDELING 1: INDTÆGTER OG FAMILIETILLÆG ARTIKEL 10, STK. 1: GODTGØRELSE FOR LEVEVILKÅRENE 2 Som nævnt ovenfor besluttede Kommissionen den 28. april 2004 at overdrage generaldirektøren for GD RELEX AIPN's og AHCC's beføjelser Den 15. januar 2006 vedtog AIPN satserne for godtgørelse for levevilkårene for regnskabsåret De fremgår af tabellen i bilag II-A og viser bl.a. følgende: stigning i 3 tilfælde (fra 10 % til 15 %) stigning i 2 tilfælde (fra 15 % til 20 %) stigning i 2 tilfælde (fra 25 % til 25 %) stigning i 2 tilfælde (fra 30 % til 35 %) og nedgang i 2 tilfælde (fra 35 % til 30 %). Der blev desuden foretaget en midtvejsrevision (AIPN's afgørelse af 12. september 2006). Jf. bilag II-B. Tilpasning med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar Tilpasning med tilbagevirkende kraft pr. 1. juli AIPN vedtog den 14. februar 2007 ICV-satserne for 2007 (jf. bilag II-C): stigning i 1 tilfælde (fra 10 % til 15 %) stigning i 1 tilfælde (fra 15 % til 20 %) stigning i 1 tilfælde (fra 20 % til 25 %) stigning i 1 tilfælde (fra 25 % til 30 %) stigning i 4 tilfælde (fra 30 % til 35 %) 2 Siden indførelsen af den nye vedtægt (2004) har kontraktansatte også ret til en godtgørelse for levevilkårene og hvileferie. DA 9 DA

12 stigning i 1 tilfælde (fra 35 % til 40 %) nedgang i 2 tilfælde (fra 15 % til 10 %) nedgang i 1 tilfælde (fra 20 % til 15 %) nedgang i 1 tilfælde (fra 25 % til 20 %) nedgang i 4 tilfælde (fra 30 % til 25 %) og nedgang i 1 tilfælde (fra 35 % til 30 %) AIPN vedtog den 9. januar 2008 ICV-satserne for 2008 (jf. bilag II-D): stigning i 2 tilfælde (fra 15 % til 20 %) stigning i 2 tilfælde (fra 25 % til 30 %) nedgang i 2 tilfælde (fra 20 % til 15 %) nedgang i 4 tilfælde (fra 25 % til 20 %) og nedgang i 3 tilfælde (fra 35 % til 30 %). Der blev desuden foretaget en midtvejsrevision med virkning fra 1. januar 2008 (AIPN's afgørelse af 4. juli 2008): stigning i 1 tilfælde (fra 30 % til 35 %). ARTIKEL 10, STK. 2: EKSTRA GODTGØRELSE Som nævnt i forbindelse med hvileferie har Kommissionen besluttet at overdrage generaldirektøren for GD RELEX AIPN's og AHCC's beføjelser. DA 10 DA

13 I 2006, 2007 og 2008 blev der udbetalt nye ekstra godtgørelser for følgende tjenestesteder: Delegation Irak (Bagdad) Ikrafttrædelsesdato Fra Godtgørelse (%) 10 Vestbredden Gazestriben Fra Østtimor (Dili) Fra til Libanon (Beirut) Fra til Guinea (Conakry) Fra til Tchad (N Djamena) Fra til Fra til Fra til Georgien (Tbilisi) Fra 10. til Pakistan Fra ARTIKEL 11 OG 12: BESTEMMELSER OM LØNUDBETALING Med hensyn til lønudbetalingsvaluta er gennemsnitstallene for alt vedtægtsmæssigt ansat personale som følger: % valgte at få udbetalt deres løn i euro i henhold til artikel 11 i bilag X til vedtægten 17 % anmodede om at få udbetalt en del af deres løn i lokal valuta. Heriblandt anmodede 51 % om anvendelse af det i de interne direktiver fastsatte loft % valgte at få udbetalt deres løn i euro 18 % anmodede om at få udbetalt en del af deres løn i lokal valuta. Heriblandt anmodede 55 % om anvendelse af loftet. DA 11 DA

14 % valgte at få udbetalt deres løn i euro 18 % anmodede om at få udbetalt en del af deres løn i lokal valuta. Heriblandt anmodede 56 % om anvendelse af loftet. ARTIKEL 13: JUSTERINGSKOEFFICIENT Siden ikrafttrædelsen af den nye vedtægt for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber den 1. maj 2004: gælder justeringskoefficienterne også for kontraktansatte i tredjelande og skal Rådet i henhold til artikel 13 i bilag X til den nye vedtægt én gang om året fastsætte de justeringskoefficienter, der skal gælde i tredjelande. Rådet udsteder således hvert år en forordning om fastsættelse af koefficienterne gældende fra den 1. juli det foregående år (år "n"). Hver årlig forordning efterfølges af to successive kommissionsafgørelser om tilpasning om nødvendigt måned for måned (i to omgange: [august n til januar n+1] og [februar n+1 til juni n+1]) af visse koefficienter for at opnå en mellemløsning for tjenestesteder, hvor udviklingen i priserne når eller overskrider en difference på 5 % (positiv eller negativ). De eventuelle mellemliggende tilpasninger gælder indtil ikrafttrædelsen af en ny rådsforordning. I 2006 udstedte Rådet den 27. februar 2006 forordning (EF) nr. 351/2006 om fastsættelse af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra den 1. juli 2005 på vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande 3. Kommissionen vedtog den 10. oktober 2006 en afgørelse om tilpasning af justeringskoefficienterne gældende fra den 1. august, 1. september, 1. oktober, 1. november 2005, 1. december 2005 og 1. januar , og den 12. december 2006 en afgørelse om tilpasning af justeringskoefficienterne gældende fra den 1. februar, 1. marts, 1. april, 1. maj, og 1. juni I 2007 udstedte Rådet den 25. april 2007 forordning nr. 453/2007 om fastsættelse af justeringskoefficienterne gældende fra den 1. juli Kommissionen vedtog den 18. december 2007 en afgørelse om tilpasning af justeringskoefficienterne gældende fra den 1. august, 1. september, 1. oktober, 1. november, 1. december 2006 og 1. januar , og den 11. april 2008 en EUT L 59 af , s. 1. EUT L 279 af , s. 27. EUT L 354 af , s. 39. EUT L 109 af , s. 22. EUT L 15 af , s. 29. DA 12 DA

15 afgørelse om tilpasning af justeringskoefficienterne gældende fra den 1. februar, 1. marts, 1. april, 1. maj og 1. juni I 2008 udstedte Rådet den 23. juni 2008 forordning nr. 624/2008 om fastsættelse af justeringskoefficienterne gældende fra den 1. juli Kommissionen vedtog den 9. december 2008 en afgørelse om tilpasning af justeringskoefficienterne gældende fra den 1. august, 1. september, 1. oktober, 1. november, 1. december 2007 og 1. januar , og den 18. marts 2009 en afgørelse om tilpasning af justeringskoefficienterne gældende fra den 1. februar, 1. marts, 1. april, 1. maj og 1. juni Hertil skal der knyttes en vigtig bemærkning. Det drejer sig om at forbedre kvaliteten af de statistiske data, som ligger til grund for alle retsakter om fastsættelse eller mellemliggende tilpasning af koefficienter til lønjustering, ved at styrke det internationale samarbejde på dette område. Samtidig kan man reducere budgetudgifterne til prisundersøgelser. I 2005 indledte den arbejdsgruppe, der er nedsat ved vedtægtens artikel 64, de første overvejelser over muligheden for en udvidet koordination mellem de vigtigste offentlige organer, som beskæftiger sig med justeringskoefficienter, og dette arbejde er fortsat. I oktober 2008 drøftedes de praktiske retningslinjer for udveksling af detaljerede undersøgelsesoplysninger mellem Eurostat, FN's Internationale Tjenestemandskommission og OECD's Inter-Secretariat. Eurostat vil med denne nye tilgang kunne anvende FN's og OECD's basistal til at supplere sine egne tal til beregning af justeringskoefficienterne efter EU-metoden. Det vil være muligt fra og med det første fulde regnskabsår (Rådets årlige forordning gældende fra juli 2010). ARTIKEL 15: UDDANNELSESTILLÆG 2006 Der blev i 2005/2006 i alt udbetalt ,16 EUR i uddannelsestillæg af type "A" og "B". Dette beløb fordeler sig således: ,46 EUR til dækning af "klassiske" uddannelsesudgifter i forbindelse med uddannelsestillæg af type "B" ,44 EUR til dækning af overskridelse af loftet. Uddannelsesudgifterne i de engelsksprogede/amerikanske uddannelsessystemer på visse tjenestesteder er exceptionelt høje, og administrationen har tilladt en EUT L 112 af , s. 26. EUT L 172 af , s. 1. EUT L 335 af , s. 94. EUT L 80 af , s. 14. DA 13 DA

16 overskridelse af loftet i f.eks. følgende lande: Japan, USA, Rusland, Indonesien, Kina og Thailand. Udbetalingerne i forbindelse med loftoverskridelse bevilges undtagelsesvis for at hindre en afbrydelse i skolegangen for børn, som går på en international skole på tjenestestedet. Af samme grund har 13 tjenestemænd under efteruddannelse i medfør af princippet om uafbrudt skolegang (tjenestested ved hovedsædet i Bruxelles ifølge bestemmelserne i bilag X) således kunnet nyde godt af en overskridelse af loftet i skoleåret 2005/ ,26 EUR til dækning af uddannelsestillæg af type "A" (børn under 8 år, som ikke går i grundskole). I 2005/2006 lancerede Kommissionen en anden kampagne med uddannelsestillæg af type A. Dette tillæg blev indført med reformen af vedtægten den 1. maj Kommissionen kan i medfør af artikel 15 i bilag X dække en del af førskoleudgifterne for tjenestemænd og andre ansatte, som gør tjeneste i tredjelande. Der blev tilladt 23 overskridelser af loftet til et samlet beløb på EUR, og der er refunderet beløb i forbindelse med 108 ansøgninger inden for loftet til en samlet sum på ,26 EUR. Desuden er ordningen med forskudsbetaling til uddannelsesudgifter i forbindelse med uddannelsestillæg af type B blevet opretholdt for tjenestemænd med særlig store uddannelsesudgifter. Alle forskud vedrørende skoleåret 2006/2007 er blevet afviklet inden for den fastsatte frist. Siden januar 2006 har de første kontraktansatte, som gør tjeneste uden for EU (og som har ret til uddannelsestillæg A og B og er omfattet af artikel 15 i bilag X) også været inddraget. Denne gradvise stigning i antallet af berettigede har i de seneste år betydet en forøgelse af budgetudgifterne til uddannelsestillæg af type A og B Der blev i 2007/2006 i alt udbetalt ,15 EUR i uddannelsestillæg af type "A" og "B". Dette beløb fordeler sig således: ,59 EUR til dækning af "klassiske" uddannelsesudgifter i forbindelse med uddannelsestillæg af type "B" ,99 EUR til dækning af overskridelser af B-loftet, f.eks. i følgende lande: Japan, USA, Rusland, Indien, Kina og Chile. 7 tjenestemænd under efteruddannelse fik bevilget denne overskridelse i 2006/ ,57 EUR til dækning af uddannelsestillæg af type "A". Der blev i 2006/2007 tilladt 20 overskridelser af loftet til et samlet beløb på ,86 EUR, og der er refunderet beløb i forbindelse med 154 ansøgninger inden for loftet til en samlet sum på ,71 EUR. Desuden er ordningen med forskudsbetaling til uddannelsesudgifter i forbindelse med uddannelsestillæg af type B blevet opretholdt for tjenestemænd med særlig store uddannelsesudgifter. Alle forskud vedrørende skoleåret 2006/2007 er blevet afviklet inden for den fastsatte frist. DA 14 DA

17 2008 Der blev i 2007/2008 i alt udbetalt ,67 EUR i uddannelsestillæg af type "A" og "B". Dette beløb fordeler sig således: ,18 EUR til dækning af "klassiske" uddannelsesudgifter i forbindelse med uddannelsestillæg af type "B" ,58 EUR til dækning af overskridelser af loftet, f.eks. i følgende lande: USA, Rusland, Indonesien, Thailand og Kina. 12 tjenestemænd under efteruddannelse fik bevilget en overskridelse af loftet i skoleåret 2007/ ,91 EUR til dækning af uddannelsestillæg af type "A". I 2007/2008 blev der i 19 tilfælde tilladt en overskridelse af loftet til et beløb på i alt EUR. Der er udbetalt beløb i forbindelse med 136 ansøgninger inden for loftet til en samlet sum på ,91 EUR. Ordningen med forskudsbetaling af uddannelsestillæg (type B) er blevet opretholdt. Alle forskud vedrørende skoleåret 2007/2008 er blevet afviklet inden for den fastsatte frist. I 2008 har den gradvise stigning i antallet af berettigede siden januar 2006 betydet en forøgelse af budgetudgifterne til uddannelsestillæg af type A og B. ARTIKEL 16: BOSÆTTELSESPENGE VED TILTRÆDEN OG EFTER FRATRÆDEN Nedenfor gives de samlede beløb, som er udbetalt i form af de to vedtægtsbestemte ydelser: ved tiltræden og efter fratræden. I 2005 var det samlede beløb ,63 EUR. Den udvikling, man kan observere i 2007 og 2008 (se nedenfor), afspejler i hovedsagen den massive rekruttering af nye kontraktansatte. DA 15 DA

18 2006 Det samlede beløb for 2006 var ,28 EUR (mod ,63 EUR i 2005). Beløbet fordeler sig således: Bosættelsespenge ved tiltræden betalinger på konti i Belgien på ,05 EUR og betalinger i lokal valuta på tjenestestedet (med anvendelse af købekraftspariteten) ,54 EUR. Bosættelsespenge efter fratræden betalinger på konti i Belgien på ,07 EUR og betalinger i lokal valuta i bosættelseslandet med anvendelse af købekraftspariteten ,62 EUR Det samlede beløb for 2007 var ,31 EUR. Beløbet fordeler sig således: Bosættelsespenge ved tiltræden betalinger på konti i Belgien på ,30 EUR og betalinger i lokal valuta på tjenestestedet (med anvendelse af købekraftspariteten) ,62 EUR. Bosættelsespenge efter fratræden betalinger på konti i Belgien på ,17 EUR og betalinger i lokal valuta i bosættelseslandet med anvendelse af købekraftspariteten ,22 EUR Det samlede beløb for 2008 var ,55 EUR. Beløbet fordeler sig således: Bosættelsespenge ved tiltræden betalinger på konti i Belgien på ,68 EUR og DA 16 DA

19 betalinger i lokal valuta på tjenestestedet (med anvendelse af købekraftspariteten) ,52 EUR. Bosættelsespenge efter fratræden betalinger på konti i Belgien på ,31 EUR og betalinger i lokal valuta i bosættelseslandet med anvendelse af købekraftspariteten ,04 EUR. AFDELING 2: BESTEMMELSER VEDRØRENDE GODTGØRELSE AF UDGIFTER ARTIKEL 17: GODTGØRELSE AF UDGIFTER TIL FLYTNING AF BOHAVE OG DE FAKTISKE BOSÆTTELSESUDGIFTER FOR TJENESTEMÆND, SOM INSTITUTIONEN IKKE LÆNGERE HAR STILLET EN MØBLERET BOLIG TIL RÅDIGHED FOR PÅ SAMME TJENESTESTED Denne artikel blev ikke anvendt i ARTIKEL 18: MIDLERTIDIG BOLIG Der blev givet følgende tilladelser til midlertidig bolig: 301 i 2006, 148 i 2007 og 167 i ARTIKEL 19: TJENESTEKØRETØJ/KILOMETERPENGE Denne artikel blev ikke anvendt i ARTIKEL 20: REJSEUDGIFTER I FORBINDELSE MED HVILEFERIER Rejseudgifter i forbindelse med hvileferier godtgøres altid for afstanden mellem tjenestestedet og det feriested, Kommissionen har fastsat. Udgifterne var i 2005 på EUR. I 2006 var tallet meget større på grund af en stigning i populationen: EUR; i 2007 nåede beløbet op på EUR og i 2008 var udgifterne EUR. Uden hensyn til udsving i flybilletpriser kan stigningen i 2007 forklares ved en ændring af reglerne 12 og i 2008 ved en kraftig stigning i antallet af kontraktansatte. 12 Færre hvileferiesteder, ofte mere fjerntliggende end tidligere. DA 17 DA

20 ARTIKEL 21: GODTGØRELSE AF TRANSPORTUDGIFTER FOR PERSONLIGE EJENDELE, FLYTNING OG OPBEVARING Ansøgninger behandles på basis af reglerne om flytning af personlige ejendele, som blev ajourført i 1997 og har været anvendt siden Beløbsstørrelsen for 2006 skal ses på baggrund af decentraliseringen af tilladelser og en massiv ansættelse af kontraktansatte. Decentraliseringen til delegationerne blev operationel i Tallene for 2007 og 2008 (se nedenfor) omfatter derfor ikke flytninger fra delegationerne Der blev foretaget 642 flytninger, hvilket er næsten dobbelt så meget som i 2005 (med kun 324 flytninger). Tallet fordeler sig således: 501 tjenestemænd og 141 kontraktansatte Der blev foretaget 189 flytninger. Tjenestemænd: 134, kontraktansatte: Der blev foretaget 304 flytninger. Tjenestemænd: 166, kontraktansatte: 138. ARTIKEL 23: GODTGØRELSE AF HUSLEJEN, NÅR TJENESTEMANDEN IKKE FÅR STILLET EN BOLIG TIL RÅDIGHED AF INSTITUTIONEN Der indgik i ansøgninger i medfør af artikel 23, heraf 40 fra tjenestemænd og 457 fra kontraktansatte; i 2007 var tallet 426 (54 tjenestemænd og 372 kontraktansatte, og i (46 tjenestemænd og 416 kontraktansatte). Den kraftige stigning siden 2006 skyldes den massive rekruttering af nye kontraktansatte. DA 18 DA

21 AFDELING 3: SOCIAL SIKRING ARTIKEL 24, STK. 3: HJEMSENDELSE AF LÆGELIGE ÅRSAGER I AKUTTE ELLER SÆRLIG AKUTTE TILFÆLDE I 2006 blev der foretaget 127 hjemsendelser af lægelige årsager (4 særlig akutte tilfælde) med tilladelse fra lægetjenesten. I 2007 var tallet steget til 168 (heraf 4 særlig akutte tilfælde). I 2008 var tallet 140 (heraf 8 særlig akutte tilfælde). ARTIKEL 25: ULYKKESFORSIKRING FOR TJENESTEMANDENS YDELSESBERETTIGEDE PÅRØRENDE Der blev gjort brug af forsikringen for tjenestemænds ydelsesberettigede pårørende i følgende tilfælde: 10 ulykker i 2006, 5 i 2007 og 5 i DA 19 DA

22 BILAG BILAG I HVILEFERIE (artikel 8 i bilag X) Fra 1. januar 2006 GODTGØRELSE FOR LEVEVILKÅRENE Antal dage og gange 9 arbejdsdage højst 3 gange (godtgørelsen for levevilkårene = 12 til 16 point) Tjenestested Afghanistan Bangladesh Irak Liberia Papua Ny Guinea Centralafrikanske Republik Sierra Leone Sudan Tchad Hvileferiested Phuket (Thailand) Dakar (Senegal) Darwin (Australien) Paris (Frankrig) Dakar (Senegal) 6 arbejdsdage højst 2 gange (godtgørelsen for levevilkårene = 11 point) Angola Burundi Congo Georgien Guinea Indonesien (Banda Aceh) Indonesien (Jakarta) Mauretanien Nepal Niger Nigeria Pakistan Dem. Rep. Congo Timor-Leste Windhoek (Namibia) Mombasa (Kenya) Libreville (Gabon) Wien (Østrig) Dakar (Senegal) Phuket (Thailand) Phuket (Thailand) Casablanca (Marokko) Phuket (Thailand) Libreville (Gabon) New Delhi (Indien) Libreville (Gabon) Darwin (Australien) 3 arbejdsdage højst 1 gang (godtgørelsen for levevilkårene = 10 point) Cameroun Côte d'ivoire Guinea-Bissau Guyana Mombasa (Kenya) Dakar (Senegal) Dakar (Senegal) Cayenne (Fransk Guyana) DA 20 DA

23 KRISETILSTAND I 2005 Haiti Salomonøerne Kirgisistan Laos Rwanda Tadsjikistan Togo Santo Domingo (Dominikanske Rep.) Brisbane (Australien) Frankfurt (Tyskland) Phuket (Thailand) Mombasa (Kenya) Frankfurt (Tyskland) Libreville (Gabon) Yemen Dubai (De Forenede Arabiske Emirater) Antal dage og gange 3 arbejdsdage højst 1 gang Tjenestested Afghanistan (godtgørelsen for levevilkårene = 14 point; krise = 12 måneder i 2005) Saudi-Arabien (godtgørelsen for levevilkårene = 7 point; krise = 12 måneder i 2005) Côte d Ivoire (godtgørelsen for levevilkårene = 10 point; krise = 12 måneder i 2005) Liberia (godtgørelsen for levevilkårene = 12 point; krise = 12 måneder i 2005) Serbien og Montenegro (Pristina) (godtgørelsen for levevilkårene = 8 point; krise = 12 måneder i 2005) Hvileferiested Dubai (De Forenede Arabiske Emirater) Dakar (Senegal) Dakar (Senegal) Wien (Østrig) DA 21 DA

24 HVILEFERIE (artikel 8 i bilag X) Fra 1. januar 2007 GODTGØRELSE FOR LEVEVILKÅRENE Antal dage og gange Tjenestested Hvileferiested 15 arbejdsdage Indonesien (Banda Aceh) Phuket (Thailand) højst 5 gange Irak (godtgørelsen for levevilkårene = point) Sudan Tadsjikistan 12 arbejdsdage Afghanistan højst 4 gange Tchad (godtgørelsen for levevilkårene = point) Timor-Leste Yemen Darwin (Australien) 9 arbejdsdage Bangladesh Phuket (Thailand) højst 3 gange Liberia (godtgørelsen for levevilkårene = 12 point) Papua Ny Guinea Centralafrikanske Republik Sierra Leone Darwin (Australien) 6 arbejdsdage Angola højst 2 gange Burundi (godtgørelsen for levevilkårene = 11 point) Congo Côte d Ivoire Djibouti Guinea Haiti Salomonøerne Indonesien (Jakarta) Laos Mauretanien Nepal Niger Darwin (Australien) Phuket (Thailand) Phuket (Thailand) Phuket (Thailand) DA 22 DA

25 Nigeria Pakistan Dem. Rep. Congo Sri Lanka Phuket (Thailand) Phuket (Thailand) HVILEFERIE (artikel 8 i bilag X) Fra 1. januar 2008 GODTGØRELSE FOR LEVEVILKÅRENE Antal dage og gange Tjenestested Hvileferiested 15 arbejdsdage Indonesien (Banda Aceh) Phuket (Thailand) højst 5 gange Irak (godtgørelsen for levevilkårene = point) Sudan Tadsjikistan 12 arbejdsdage Afghanistan højst 4 gange Tchad (godtgørelsen for levevilkårene = point) Timor-Leste Yemen Darwin (Australien) 9 arbejdsdage Bangladesh Phuket (Thailand) højst 3 gange Liberia (godtgørelsen for levevilkårene = 12 point) Papua Ny Guinea Centralafrikanske Republik Sierra Leone Darwin (Australien) 6 arbejdsdage Angola højst 2 gange Burundi (godtgørelsen for levevilkårene = 11 point) Comorerne Congo Côte d Ivoire Djibouti Eritrea DA 23 DA

26 Guinea Haiti Salomonøerne Laos Nepal Niger Nigeria Pakistan Dem. Rep. Congo Sri Lanka Phuket (Thailand) Phuket (Thailand) Phuket (Thailand) Phuket (Thailand) DA 24 DA

27 BILAG II LISTE A OVER TJENESTESTEDER OG SATSER FOR GODTGØRELSEN FOR LEVEVILKÅRENE Fra % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % Afghanistan Angola Albanien Saudi-Arabien Sydafrika Argentina Bangladesh Burundi Algeriet Belarus Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien Irak Cameroun Armenien Benin Bosnien-Hercegovina (Sarajevo) Liberia Congo Burkina Faso Bolivia Bosnien-Hercegovina (Banja Luka) Botswana Bulgarien Chile Papua Ny Guinea Côte d'ivoire Cambodja Kap Verde Sydkorea Kina (Hongkong) Centralafrikanske Republik Georgien Djibouti Kina (Beijing) Cuba Costa Rica Sierra Leone Guinea Etiopien Vestbredden - Gaza El Salvador Japan (Tokyo) Sudan Guinea-Bissau Indien Colombia Gabon Jordan Tchad Guyana Kasakhstan (Almaty) Egypten Honduras Libanon Haiti Kasakhstan (Astana) Ecuador Israel Namibia Salomonøerne Mali Eritrea Kiribati Ny Kaledonien Indonesien Aceh) (Banda Mozambique Gambia Lesotho Paraguay Indonesien (Jakarta) Usbekistan Ghana Malaysia Dominikanske Republik Kirgisistan Serbien og Montenegro (Pristina) Guatemala Mexico Rumænien Laos Sri Lanka Fiji Mikronesien Senegal Mauretanien Tanzania Jamaica Montenegro Singapore Nepal Vietnam Japan (Naka) Samoa Taiwan Niger Zambia Kenya Serbien og Montenegro (Pristina) Nigeria Madagaskar Swaziland Tyrkiet Pakistan Malawi Syrien Dem. Rep. Congo Republikken Moldova Thailand Rwanda Nicaragua Tonga Tadsjikistan Uganda Vanuatu Timor-Leste Togo Yemen Panama Peru Filippinerne Rusland Surinam Ukraine Venezuela Zimbabwe Trinidad og Tobag DA 25 DA

28 LISTE B OVER TJENESTESTEDER OG SATSER FOR GODTGØRELSEN FOR LEVEVILKÅRENE (*) Fra (* undtagen Indonesien (Banda Aceh), Timor-Leste og Trinidad og Tobago: ) 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % Afghanistan Angola Albanien Saudi- Arabien Bangladesh Burundi Algeriet Belarus Indonesien (Banda Aceh)* Cameroun Armenien Benin Irak Congo Burkina Faso Bolivia Ingen godtgørelse Sydafrika Argentina Barbados Australien Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien Bosnien- Hercegovina (Banja Luka) Bosnien- Hercegovina (Sarajevo) Liberia Côte d'ivoire Cambodja Kap Verde Sydkorea Papua Ny Guinea Georgien Centralafrikanske Republik Sierra Leone Guinea Guinea- Bissau Comorerne* Djibouti Kina (Beijing) Vestbredden - Gaza Botswana Brasilien Canada Bulgarien Marokko Kroatien Chile Kina (Hongkong) Mauritius Tunesien USA York) El Salvador Costa Rica Uruguay Norge (New USA (Washington) Gabon Japan (Tokyo) New Zealand Eritrea* Colombia Israel Jordan Schweiz Sudan Guyana Etiopien Cuba* Kiribati Libanon Sydsudan* Haiti Indien Egypten Lesotho Namibia Tchad Timor-Leste* Salomonøerne Indonesien (Jakarta) Kirgisistan Kasakhstan (Almaty) Kasakhstan (Astana) Kosovo (Pristina) Ecuador Malaysia Ny Kaledonien Gambia Mexico Panama* Ghana Mikronesien Paraguay Laos Mali Guatemala Montenegro Dominikanske Republik Mauretanien Mozambique Honduras* Samoa Rumænien Nepal Usbekistan Fiji Serbien og Montenegro (Pristina) Senegal Niger Sri Lanka Jamaica Swaziland Singapore Nigeria Tanzania Japan (Naka) Syrien Taiwan Pakistan Vietnam Kenya Thailand Tyrkiet Dem. Congo Rwanda Tadsjikistan Togo Rep. Zambia Madagaskar Tonga Malawi Republikken Moldova Nicaragua Trinidad og Tobago* Vanuatu DA 26 DA

29 Yemen Uganda Peru Filippinerne Rusland Surinam Ukraine Venezuela Zimbabwe * Revision efter midtvejsundersøgelsen i regnskabsåret DA 27 DA

30 LISTE C OVER TJENESTESTEDER OG SATSER FOR GODTGØRELSEN FOR LEVEVILKÅRENE Fra % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % Afghanistan Angola Albanien Algeriet Sydafrika Argentina Bangladesh Aserbajdsjan Burkina Faso Saudi-Arabien Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien Botswana Indonesien Aceh) (Banda Burundi Cambodja Armenien Irak Cameroun Etiopien Belarus Bosnien-Hercegovina (Banja Luka) Bosnien-Hercegovina (Sarajevo) Chile Kina (Hongkong) Liberia Comorerne Indien Benin Kap Verde Costa Rica Papua Ny Guinea Congo Kasakhstan (Astana) Bolivia Sydkorea Japan (Tokyo) Centralafrikanske Republik Côte d'ivoire Kosovo (Pristina) Kina (Beijing) El Salvador Jordan Sierra Leone Djibouti Mali Vestbredden - Gaza Israel Malaysia Sudan Eritrea Mozambique Colombia Lesotho Marokko Tadsjikistan Georgien Usbekistan Cuba Libanon Namibia Tchad Guinea Tanzania Egypten Mexico Ny Kaledonien Timor-Leste Guinea-Bissau Togo Ecuador Mikronesien Panama Yemen Guyana Zambia Gabon Montenegro Paraguay Haiti Zimbabwe Gambia Samoa Dominikanske Republik Salomonøerne Ghana Serbien Senegal Indonesien (Jakarta) Guatemala Swaziland Singapore Kirgisistan Honduras Syrien Taiwan Laos Fiji Thailand Tyrkiet Mauretanien Jamaica Trinidad og Tobago Nepal Kasakhstan (Almaty) Vanuatu Niger Nigeria Pakistan Dem. Rep. Congo Rwanda Sri Lanka Tadsjikistan Kenya Madagaskar Malawi Republikken Moldova Mongoliet Nicaragua Uganda Peru Filippinerne Rusland Surinam Ukraine Venezuela Vietnam DA 28 DA

31 LISTE D OVER TJENESTESTEDER OG SATSER FOR GODTGØRELSEN FOR LEVEVILKÅRENE Fra % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % Ingen godtgørelse Afghanistan Angola Burkina Faso Albanien Armenien Sydafrika Barbados Australien Bangladesh Burundi Cambodja Algeriet Indonesien (Banda Aceh) Cameroun Vestbredden - Gaza Saudi- Arabien Irak Comorerne Etiopien Benin Liberia Congo Georgien Bolivia Papua Guinea Ny Centralafrikans ke Republik Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien Argentina Brasilien Canada Belarus Botswana Bulgarien Kroatien Bosnien- Hercegovina (Banja Luka) Bosnien- Hercegovina (Sarajevo) Chile Kina (Hongkong) Mauritius Rumænien USA York) Côte d'ivoire Indien Colombia Kap Verde Sydkorea Tunesien Norge Djibouti Kasakhstan (Astana) Sierra Leone Eritrea Kirgisistan Egypten El Salvador Sudan Tadsjikistan Guinea Guinea- Bissau Kosovo (Pristina) (New USA (Washington) Cuba Kina Costa Rica Uruguay New Zealand Japan (Tokyo) Ecuador Israel Jordan Mali Gabon Lesotho Malaysia Tchad Guyana Mozambique Gambia Libanon Marokko Timor-Leste Haiti Usbekistan Ghana Mexico Namibia Yemen Salomonøer ne Indonesien (Jakarta) Filippinerne Guatemala Mikronesien Ny Kaledonien Tanzania Honduras Montenegro Panama Laos Togo Fiji Dominikansk e Republik Paraguay Mauretanien Zambia Jamaica Samoa Singapore Nepal Zimbabwe Kasakhstan (Almaty) Senegal Taiwan Niger Kenya Serbien Tyrkiet Nigeria Madagaskar Swaziland Pakistan Malawi Syrien Dem. Rep. Congo Rwanda Republikken Moldova Nicaragua Thailand Trinidad Tobago Sri Lanka Uganda Ukraine Tadsjikistan Peru Vanuatu Rusland Surinam Venezuela og Schweiz DA 29 DA

32 Vietnam DA 30 DA

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.12.2006 KOM(2006) 800 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2010 KOM(2010)342 endelig 2010/0189 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den årlige

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.6.2001 KOM(2001) 306 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0358 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0358 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0358 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 2.8.2005 KOM(2005)358 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.09.2004 KOM(2004) 588 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten (Rådets forordning (Euratom, EKSF)

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 699 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2013 COM(2013) 772 final 2013/0380 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min ÆKVATORIAL GUINEA 1.99 kr. 1.99 kr. AFGHANISTAN 59 øre 1.49 kr. ALBANIEN 49 øre 1.79 kr. ALGERIET 29 øre 2.49 kr. AMERIKANSK SAMOA 6.69 kr. 6.69 kr. ANDORRA 1 øre 1.59 kr. ANGOLA 1.50 kr. 1.85 kr. ANGUILLA

Læs mere

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2018 COM(2018) 139 final ANNEXES 1 to 4 BILAG Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 717 final (Bilag 1-3).

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 717 final (Bilag 1-3). Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. december 2016 (OR. en) 15386/16 ADD 1 STAT 17 FIN 863 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. november 2016 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, herkomst og efterkommere. januar 06 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 986.56 3 Majoritet Bulgarien 8.040 8.476 53 84% 7,8% Cypern 08 95 6 94%,8% Estland.4.56 30 9% Finland.670

Læs mere

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden AFGHANISTAN 1,29 DKK 2,19 DKK ALBANIEN 0,49 DKK 2,89 DKK ALGERIET 0,79 DKK 3,39 DKK AMERIKANSK SAMOA 6,69 DKK 6,69 DKK ANDORRA 1,99 DKK 1,99 DKK ANGOLA 1,69 DKK 1,99 DKK ANGUILLA 10,09 DKK 10,09 DKK ANTARKTIS

Læs mere

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min.

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min. Afghanistan 0.59 kr. 1.49 kr. Albanien 0.49 kr. 1.79 kr. Algeriet 0.29 kr. 2.49 kr. Amerikansk Samoa 6.69 kr. 6.69 kr. Andorra 0.01 kr. 1.59 kr. Angola 1.50 kr. 1.85 kr. Anguilla 10.09 kr. 10.09 kr. Antarktis

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Tellio Free - Gruppe 2 - A-E Afghanistan Albanien Algeriet Andorra Angola Anguilla Antigua &

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, alle af herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 1.042 1.200 107 Majoritet Bulgarien 7.222 7.516 447 84% 12% 4% Cypern 80 177 26 78% 18%

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms Gælder fra 1. september 2015 Land Opkaldsafgift Minutpris Afghanistan 0,20 14,74 Albanien 0,20 3,93 Albanien Mobil 0,20 5,53 Algeriet 0,20 5,24 Algeriet Mobil 0,20 6,84 Andorra 0,20 2,34 Andorra Mobil

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0251 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0251 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0251 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.5.2013 COM(2013) 251 final 2013/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 * 11,95 * 11,95

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 SMS, MMS og i pågældende zone

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 Den angivne takst for tale, er

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012 Nye FedEx-priser træder i kraft den. januar 0 Sådan bruger du denne oversigt og beregner din pris Find destinationszone og oprindelseszone i zonetabellen. Vælg den service, du vil benytte. Beregn din forsendelses

Læs mere

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil 1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil Afrika Algeriet 0,39 1,99 Afrika Sydafrika 0,39 1,09 Afrika Kenya 0,56 0,69 Afrika Nigeria 0,59 0,59 Afrika Swaziland

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum BEK nr 202 af 27/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-7734 Senere ændringer til

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

Novums medlemsundersøgelse

Novums medlemsundersøgelse Novums medlemsundersøgelse (Completion rate: 100.) Hvad er dit køn? Kvinde Mand 7 28% Hvad er din alder? under 20 år mellem 20-35 år mellem 36-55 år over 55 33% 63% Oprindelsesland Afghanistan Albanien

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y Navn: Klasse: A: B: C: R E H A Æ W G Q O R V E N I S X J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I W Å G A T U Y G J M K X F S O D: E: F: Å J T H A Z P Q N L O K E D U K I G A Ø Y T C B X S N O W J I I S Å F Æ Ø

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

konkurrencedygtige priser for en meget pålidelig service Sådan beregnes de priser, der gælder for din forsendelse

konkurrencedygtige priser for en meget pålidelig service Sådan beregnes de priser, der gælder for din forsendelse Nye FedEx-priser Gældende i Danmark fra. januar 0 Uanset om dine forsendelser er tunge eller lette, hastende eller mindre tidsfølsomme, så har FedEx en løsning til dig. Oplev fordelen ved konkurrencedygtige

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

SMART LATINO Priser 01.02.16

SMART LATINO Priser 01.02.16 SMART LATINO Priser 01.02.16 2 kr. opkaldsgebyr pr. opkald (kun ved opnået forbindelse) Lokalt nr. Afghanistan 34 2,94 17 5,88 Albanien 75 1,33 48 2,08 Albanien - Tirana 90 1,11 48 2,08 Albanien Mobil

Læs mere

SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16

SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16 SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16 2 kr. opkaldsgebyr pr. opkald (kun ved opnået forbindelse) Lokalt nr. Afghanistan 50 2,00 45 2,22 Afghanistan Mobil 50 2,00 45 2,22 Albanien 70 1,43 48 2,08 Albanien -

Læs mere

Gjeldende satser for 2013

Gjeldende satser for 2013 Gjeldende satser for 2013 Verdensdel/Land/By Europa: Makssatser Natt Kost Albania kr 2 000 kr 560 Belgia kr 1 900 kr 800 Bosnia-Hercegovina kr 1 000 kr 450 Bulgaria kr 1 100 kr 400 Danmark kr 1 500 kr

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Tabel 453 (side 1 af 5)

Tabel 453 (side 1 af 5) Tabel 453 (side 1 af 5) Europa 1 23 045 137 96,6............ Albanien 28 748 95,3 2001 3 126 109 44 Andorra 464 100,0 2004 77 166 93 Belgien 30 528 99,2 01-01-04 10 396 341 97 Bosnien og Hercegovina 51

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 8 Offentligt Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Spørgsmål: Der ønskes en oversigt over, hvilke lande der har bundet deres valuta

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/da 1 AF/ACP/CE/2005/da 2 De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING, PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN

Læs mere

Standardpriser. FlexUdland Basis. Landezoner Priser pr. min. 2,00 kr. 4,00 kr. 5,00 kr. 2,00 kr. 13,00 kr. 14,00 kr. 15,00 kr.

Standardpriser. FlexUdland Basis. Landezoner Priser pr. min. 2,00 kr. 4,00 kr. 5,00 kr. 2,00 kr. 13,00 kr. 14,00 kr. 15,00 kr. Kald til udlandet Har du et erhvervsabonnement hos TDC Erhverv, får du automatisk FlexUdland Basis, som sikrer dig fair priser, når du ringer til udlandet. Standardpriser FlexUdland Basis Se gældende landezoner

Læs mere

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1 100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/da 1 2 von 11 100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

DHL Express Excellence. Simply delivered. DHL EXPRESS PRIS 2018 DANMARK

DHL Express Excellence. Simply delivered. DHL EXPRESS PRIS 2018 DANMARK DHL Express Excellence. Simply delivered. DHL EXPRESS PRIS 2018 DANMARK 2 BEREGN PRISEN PÅ DIN FORSENDELSE 1. Bestem hvilken service, der passer bedst til dine behov 2. Vej din 3. Bestem destinationszonen

Læs mere

Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2

Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2 Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2 Fastnettelefoni Fastnettelefoni Tværgående abonnementsydelser Beskrivelse Priselement Antal Enhed Listepris (DKK. ex. moms)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Svar på Spørgsmål 405 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 4. februar 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2011-792-1557

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Hovedstæder 1. Chisinau. Sankt Lucia. Mikronesien. Bridgetown. Vanuatu. Castries. Melekeok. Palau. Malawi. Palikir. Montenegro. Port-Vila.

Hovedstæder 1. Chisinau. Sankt Lucia. Mikronesien. Bridgetown. Vanuatu. Castries. Melekeok. Palau. Malawi. Palikir. Montenegro. Port-Vila. Sankt Lucia Chisinau Mikronesien Bridgetown Vanuatu Castries Palau Melekeok Malawi Palikir Montenegro Port-Vila Moldova Podgorica Indien New Delhi Barbados Mbabane Swaziland Lilongwe Materiale ID: VEN.573.1.1.da

Læs mere

1. Trafikpriser. Prisliste gældende pr Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet)

1. Trafikpriser. Prisliste gældende pr Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet) 1. Trafikpriser Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet) Destination Dag Øvrig Bemærkninger Danmarkspris, opkaldsafgift 0,45 0,45 Danmarkspris, minutpriser 0,00 0,00 Gratis 0,00 0,00 Se note

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Statistik: Mobilitet på hele uddannelser til og fra Danmark 2008/09

Statistik: Mobilitet på hele uddannelser til og fra Danmark 2008/09 Statistik: Mobilitet på hele uddannelser til og fra Danmark 2008/09 I dette dokument præsenteres en udvalgt del af de grundtal, som Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2008/09 har som sit

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt AF SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR, MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS JULIUS CHRISTENSEN, B.SC. OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN,

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Navn: Klasse: Panama Oslo Monaco Panama City Uganda

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2001R0539 DA 19.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 539/2001 af 15. marts 2001 om fastlæggelse

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt AF SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR, MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS JULI- US CHRISTENSEN, B.SC. OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 31.7.2014 L 228/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 829/2014 af 30. juli 2014 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Land Inkl. moms Excl. Moms. Opkaldsafgift ved forbindelse 0,25 0,20 Opkaldsafgift ingen forbindelse 0,00 0,00

Land Inkl. moms Excl. Moms. Opkaldsafgift ved forbindelse 0,25 0,20 Opkaldsafgift ingen forbindelse 0,00 0,00 Land Land Inkl. moms Excl. Moms. Opkaldsafgift ved forbindelse 0,25 0,20 Opkaldsafgift ingen forbindelse 0,00 0,00 Land Inkl.moms Excl. Moms. Afghanistan 7,11 5,688 Albania 3,45 2,760 Albania - Mobile

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.02 Februar 2003 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. januar 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Dato: 17.12.2012 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Udbud af Kurerydelser 2017 UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Side 1 af 5 1. Instruktion til tilbudslisten Tilbudsgiver bedes udfylde udbudsbilag 3.1 Tilbudsliste med de tilbudte priser og medsende disse tilbuddet.

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2002

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.04 Februar 2002 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2002 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final}

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.3.2012 COM(2012) 91 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} RAPPORT

Læs mere

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Senest opdateret 28. juli 2011 Udsendte i 2010 Heraf Oplag Antal Antal lokale Antal Samlet kont. Antal private Samlede Samlede

Læs mere

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 4.3.2016 A8-0038/2016/err01 ADDENDUM til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om hindring af omlægning til Den Europæiske Union af

Læs mere

Telias priser for fastnet privat

Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl 70937 Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Kundeservice : 80 10 10 10 Besøg også: telia.dk Telia Altid Telia Fritid/Fritid Xtra Fastnet-abonnement

Læs mere

DANMARK HAR DEN 12. HØJESTE ØKONOMISKE FRIHED UD AF 178 LANDE

DANMARK HAR DEN 12. HØJESTE ØKONOMISKE FRIHED UD AF 178 LANDE Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. februar 2016 UD AF 178 LANDE På den amerikanske tænketank Heritage Foundations 2016 Index of Economic Freedom ligger Danmark nr. 12 ud af

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993D0197 DA 11.03.2000 020.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere