Godt design i Region Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godt design i Region Nordjylland"

Transkript

1 Godt design i Region Nordjylland

2 3 Godt design skaber rammen for god kommunikation Din rolle er vigtig, og din indsats er værdsat! Som medarbejder har du en vigtig rolle i Region Nordjyllands kommunikation med borgere, brugere, patienter, pårørende, samarbejdspartnere, ansatte, politikere, styregrupper og alle andre, vi dagligt kommunikerer med. Det er ingen kunst Regionens design sikrer, at der er tydelig sammenhæng på tværs af organisation og kommunikationskanaler. De mange skabeloner og retningslinjer hjælper godt på vej, så du og dine kolleger kommer nemt i mål med gode løsninger. Derfor kan vi sige: Det er ingen kunst at bruge Region Nordjyllands design. Den reelle kunst består i at udfylde de grafiske rammer med godt fagligt indhold. Introduktion til designet Dette er en introduktion til nogle af Region Nordjyllands mest anvendte designelementer. Vi vil vise dig de overordnede designprincipper og en række gode eksem p ler på brug af designet. Bagerst har du også mulighed for at se hvor og hos hvem, du kan få yderligere råd og vejledning.

3 4 5 de t man siger, er man selv Referat Fra møde i Kontaktudvalget 1. februar 2010 regionshuset afdeling Regionshuset 9220 Aalborg Ø 9220 Aalborg Ø adresse Bynavn tlf: Fax: Aalborg Ø Vi er en stor region. Nogle kan tælle deres kolleger på en enkelt hånd, mens andre skal tælle i tusinder. Nogle arbejder med torturofre, hjælper børn til verden eller renser sår på skadestuen. Andre skriver politiske dagsordener eller leder store udviklingsprojekter. Fælles for os alle er Region Nordjyllands design. Det understøtter vores budskaber og markerer vores forskelligheder. Det definerer os som én arbejdsplads, organisation og myndighed samler os som en fælles institution. Ved at kommunikere med et ensartet udtryk skaber vi genkendelighed udadtil og samhørighed indadtil. Brug derfor altid designguiden som rettesnor og inspiration.

4 6 Design alle vegne Region Nordjyllands designretningslinjer definerer alt fra farver og former til skrifttyper og fotostil. Men godt design handler ikke kun om at se godt ud. Godt design er først og fremmest en hjælp til at kommunikere med troværdighed, faglighed, imødekommenhed og respekt for den modtager, vi kommunikerer med. Godt design er: Nemt at anvende Understøtter budskabet Et stærkt redskab til at kommunikere fagligt indhold

5 9 Logo og områdefarver Regionens logo Logoet er Region Nordjyllands primære grafiske kendetegn. Grund logo et er versioneret til brug på Regionens fire hovedområder: Regionen Sundhed og sygehuse Specialsektoren Regional Udvikling Områdefarver og institutionsnavne Hvert hovedområde har sine egne farver: En primær farve og en række sekundære farver. Hver institution har desuden sit eget navnetræk, så der altid er tydelig markering af rammer såvel som organisatorisk tilhørsforhold.

6 10 Kardiologisk afdeling Hobrovej Skrif t typer til alle formål AALBORG SYGEHUS ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL Birthe Lykke Jensen REGIONAL UDVIKLING Kontoret for Uddannelse, Kultur og Oplevelsesøkonomi Region Nordjylland 9220 Aalborg Ø Navn Att. Navn Børn, unge og voksne med kommunikations - problemer børn og unge med erhvervet hjerneskade Hjælp efter ulykke eller sygdom Følgerne efter en ulykke eller sygdom, er ikke altid umiddelbare og synlige. Karakteren og omfanget af vanskelighederne afhænger af, hvor i hjernen skaden er sket og hvor udbredt skaden er. Det umiddelbare omfang af skaden kan vurderes med det samme, men den egentlige og eventuelle kroniske svær hedsgrad kan tidligst vurderes, når barnet er færdigudviklet som årig. Som de hyppigste vanskeligheder ses: Hurtig trætbarhed mere psykisk end fysisk Ændringer i forhold til opmærksomhed, sanseindtryk, tempo og hukommelse Ændringer i forhold til sprog og kommunikation Personlighedsændringer Ændringer i social adfærd Fysiske og fysiologiske ændringer En lille gruppe med særlige behov Børn med erhvervet hjerneskade udgør ikke nogen stor gruppe. Det betyder, at der med fordel kan etableres særlige specialiserede teams, der oparbejder en særlig viden om og erfaring med denne gruppe børn. Intentionerne bag oprettelsen af Hjerneskadecentrets Børn og Ungeteam er at udvikle et specialiseret tilbud, der kan sikre optimale udviklingsmuligheder for børnene i samarbejde med forældre og de lokale samarbejdspartnere, der har det primære kendskab til børnene. 23 Vores tilbud efter skaden I den akutte situation tilbydes familien hjælp til at overskue og håndtere den nye situation. Efterfølgende gives anvisninger til, hvordan både barnet og familien kan komme videre. På længere sigt kan vi hjælpe familien til eksempelvis at lære at leve med et barn, der nu har fået et handicap, samt give støtte i forhold til relationer mellem søskende, bedsteforældre og det øvrige sociale netværk. Det professionelle netværk f.eks. PPR, socialforvaltning, skole og institutioner kan tilbydes supervision, rådgivning og vejledning. Ofte betyder barnets eller den unges vanskeligheder, at det har brug for specielle behandlings eller genoptrænings tilbud, samt at det bør følges af fagpersoner med special viden gennem hele udviklingen frem til voksenalderen fagpersoner, der også kan vejlede forældre og andre professionelle. når man kommer til skade med hjernen er de kognitive eller mentale følger ofte de mest langvarige og invaliderende, men ofte også de mest usynlige. u ABC-koncepterne Affolter: Sanseindtryk fra det taktil-kinestetiske system, der registrerer kroppens bevægelser og stilling samt berøring, er i konceptet de vigtigste sanser at bygge på, for at kunne opfatte verden og situationer omkring sig og dernæst at tænke og handle. Ved at anvende guiding hjælpes personen med erhvervet hjerneskade til at problemløse og udføre handlinger, som ligger lagret i kroppens ubevidste hukommelse. Eksempelvis bad og påklædning, at skære brød, spise og lave kaffe. Bobath: Efter en hjerneskade optræder der ofte ændret tonus, hvilket påvirker personens mulighed for funktion, bevægelse og balance. Konceptet arbejder med facilitering og stimule ring af normale, hensigtsmæssige bevægelsesmønstre. Såvel Affolter- som Bobathkonceptet har som mål, at personen lærer og overtager aktiviteten eller bevægelsen. Coombs: Konceptet har udviklet metoder til undersøgelse og behandling af ansigt, mund og svælg, hvilket er en forudsætning for at kunne spise, drikke og kommunikere. u Neuropædagogik Kunsten at indgå situationsbestemt i et solidarisk samarbejde med mennesker som medfødt eller erhvervet har skader i hjernens mentale funktioner. Samarbejdet har erfaringsdannelse som mål som led i personens bestræbelser på at overvinde, kompensere for eller leve med de begrænsninger, hjerneskaden har medført. Neuropædagogik er en tværfaglig disciplin, som baseres på naturvidenskabelig, humanistisk og socialvidenskabelig teori, samt på erfaring hos alle implicerede i samarbejdet. ( Neuropædagogik en gang for alle, Karen Marie Grønbæk). u ICF ICF er den internationale klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand. ICF flytter fokus fra sygdom og helbredelse til også at omfatte det, der har betydning for deltagelse i et almindeligt hverdagsliv, i fællesskab med andre og i samfundet. Der arbejdes ud fra en grundtanke om, at mennesket er i centrum, og at læring er det bærende element. Der tages udgangspunkt i helbredsforholdet og betydningen for funktionsevnen herunder de konsekvenser, der kan følge af sygdom og skade. ICF samler den tværfaglige indsats den naturvidenskabelige (den medicinske og terapeutiske) og den humanistiske (den sociale og samfundsvidenskabelige) vinkel i et hele. Det er det hele menneske, der er i fokus. REhABIlItERING EFtER BEhoV På NCEH tager rehabiliteringen udgangspunkt i den enkelte klients muligheder, ønsker og behov. Det gøres ved en intensiv, kontinuerlig og helhedsorienteret indsats, der har sit udgangspunkt i et kvalitativt og tværfagligt koncept. Der arbejdes ud fra ABC-koncepterne og med en neuropædagogisk tilgang. NCEH tilbyder individuelle og fleksible genoptræningstilbud, som svarer til den enkeltes ressourcer og udviklingsmuligheder. Der arbejdes med mål, der har værdi for den enkelte. Selve rehabiliteringen foregår i alle døgnets vågne timer og bygger på hverdagens gøremål som madlavning, rengøring og sociale aktiviteter altså funktionel træning, der styrker evnen til maksimal selvstændig livsførelse og livskvalitet. Rehabiliteringsindsatsen på NCEH defineres ud fra ICF, som er en international klassi fikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand. 7 Iben Ovesen Administrativ medarbejder REGION NORDJYLLAND Specialsektoren 9220 Aalborg Øst Adresse Postnummer By Kære Claus Svendsen Tak for Deres henvendelse. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis ullamcorper ante id justo. Duis bibendum ligula in risus. Ut velit est, rhoncus a, faucibus at, luctus a, justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas augue elit, venenatis in, vulputate vitae, pulvinar ullamcorper, nisl. Fusce vestibulum facilisis lectus. In hac habitasse platea dictumst. Aliquam erat volutpat. Ut sapien. Pellentesque malesuada, diam ut pellentesque sodales, tortor neque gravida augue, vel vehicula diam tellus id tortor. Sed viverra nulla. Sed imperdiet. Curabitur vestibulum lacus in mi. Aliquam luctus, quam ut venenatis aliquet, erat odio sagittis libero, id aliquam quam est eget diam. Suspendisse fermentum odio faucibus mauris. Praesent consectetuer. Sed vehicula. Mauris sapien. Ut non dui. Proin malesuada nibh quis ipsum. Vestibulum est. Vestibulum arcu purus, iaculis et, pretium sit amet, posuere in, augue. Aliquam pellentesque malesuada odio. Nulla lobortis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Med venlig hilsen Hobrovej Postboks 365 Tlf.: Fax Direkte: Ref: BSM/AAS Journalnummer , September 2006 Taleinstituttet tilbyder den nødvendige eksperthjælp til personer med kommunikationsproblemer af forskellig art. Denne rapport giver dig et overblik over de ydelser Taleinstituttet kan tilbyde som VISO-leverandør. Børn, unge og voksne med kommunikationsproblemer Skrifttyperne bærer en stor del af identiteten Skrifttypen er et vigtigt og identitetsbærende grundelement i Region Nordjyllands grafiske design. Regionen anvender tre skrifttyper til hver sine formål: Legacy er vores karakteristiske skrift, der anvendes til trykt kommunikation (eksempelvis pjecer og plakater) Arial anvendes til printede materialer (eksempelvis breve og rapporter) Verdana anvendes til skærm (eksempelvis web og ) Skrifttypen er foruddefineret i skabelonerne. Arial og Verdana er standard i Region Nordjyllands Microsoft Officepakke. Legacy skal indkøbes og anvendes kun af de personer de har specielle designprogrammer som for eksempel InDesign.

7 AALBORG SYGEHUS ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL 12 Kardiologisk afdeling Hobrovej Den vigtige Tina Sussi Jensen hverdagskommunikation Kommunikationskonsulent REGION NORDJYLLAND Kommunikation 9220 Aalborg Ø Birthe Lykke Jensen REGIONAL UDVIKLING Kontoret for Uddannelse, Kultur og Oplevelsesøkonomi Region Nordjylland 9220 Aalborg Ø Navn Navn Navn Att. Navn Att. Navn Att. Navn Adresse Adresse Adresse Tina Sussi Jensen Kommunikationskonsulent REGION NORDJYLLAND Kommunikation 9220 Aalborg Ø Hans Hansen Overlæge AALBORG SYGEHUS ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL Kardiologisk afdeling Hobrovej 30 Iben Ovesen Administrativ medarbejder REGION NORDJYLLAND Specialsektoren 9220 Aalborg Øst Postnummer By Kære Claus Svendsen Tak for Deres henvendelse. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis ullamcorper ante id justo. Duis bibendum ligula in risus. Ut velit est, rhoncus a, faucibus at, luctus a, justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas augue elit, venenatis in, vulputate vitae, pulvinar ullamcorper, nisl. Fusce vestibulum facilisis lectus. In hac habitasse platea dictumst. Aliquam erat volutpat. Ut sapien. Pellentesque malesuada, diam ut pellentesque sodales, tortor neque gravida augue, vel vehicula diam tellus id tortor. Sed viverra nulla. Sed imperdiet. Curabitur vestibulum lacus in mi. Aliquam luctus, quam ut venenatis aliquet, erat odio sagittis libero, id aliquam quam est eget diam. Suspendisse fermentum odio faucibus mauris. Praesent consectetuer. Sed vehicula. Mauris sapien. Ut non dui. Proin malesuada nibh quis ipsum. Vestibulum est. Vestibulum arcu purus, iaculis et, pretium sit amet, posuere in, augue. Aliquam pellentesque malesuada odio. Nulla lobortis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Med venlig hilsen Hobrovej Postboks 365 Tlf.: Fax Direkte: Ref: BSM/AAS Journalnummer , September 2006 Postnummer By Kære Claus Svendsen Tak for Deres henvendelse. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis ullamcorper ante id justo. Duis bibendum ligula in risus. Ut velit est, rhoncus a, faucibus at, luctus a, justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas augue elit, venenatis in, vulputate vitae, pulvinar ullamcorper, nisl. Fusce vestibulum facilisis lectus. In hac habitasse platea dictumst. Aliquam erat volutpat. Ut sapien. Pellentesque malesuada, diam ut pellentesque sodales, tortor neque gravida augue, vel vehicula diam tellus id tortor. Sed viverra nulla. Sed imperdiet. Curabitur vestibulum lacus in mi. Aliquam luctus, quam ut venenatis aliquet, erat odio sagittis libero, id aliquam quam est eget diam. Suspendisse fermentum odio faucibus mauris. Praesent consectetuer. Sed vehicula. Mauris sapien. Ut non dui. Proin malesuada nibh quis ipsum. Vestibulum est. Vestibulum arcu purus, iaculis et, pretium sit amet, posuere in, augue. Aliquam pellentesque malesuada odio. Nulla lobortis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Med venlig hilsen Hobrovej Postboks 365 Tlf.: Fax Direkte: Ref: BSM/AAS Journalnummer , September 2006 Postnummer By Kære Claus Svendsen Tak for Deres henvendelse. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis ullamcorper ante id justo. Duis bibendum ligula in risus. Ut velit est, rhoncus a, faucibus at, luctus a, justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas augue elit, venenatis in, vulputate vitae, pulvinar ullamcorper, nisl. Fusce vestibulum facilisis lectus. In hac habitasse platea dictumst. Aliquam erat volutpat. Ut sapien. Pellentesque malesuada, diam ut pellentesque sodales, tortor neque gravida augue, vel vehicula diam tellus id tortor. Sed viverra nulla. Sed imperdiet. Curabitur vestibulum lacus in mi. Aliquam luctus, quam ut venenatis aliquet, erat odio sagittis libero, id aliquam quam est eget diam. Suspendisse fermentum odio faucibus mauris. Praesent consectetuer. Sed vehicula. Mauris sapien. Ut non dui. Proin malesuada nibh quis ipsum. Vestibulum est. Vestibulum arcu purus, iaculis et, pretium sit amet, posuere in, augue. Aliquam pellentesque malesuada odio. Nulla lobortis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Med venlig hilsen Hobrovej Postboks 365 Tlf.: Fax Direkte: Ref: BSM/AAS Journalnummer , September 2006 Hans Hansen Overlæge Birthe Lykke Jensen AALBORG SYGEHUS ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL REGIONAL UDVIKLING Kontoret for Uddannelse, Kultur og Oplevelsesøkonomi -signatur Kardiologisk afdeling Region Nordjylland s Hobrovej sendes, 30 besvares og videresendes i store mængder i Region Nordjylland. Derfor 9000 er Aalborg det vigtigt, at alle bruger en -signatur, 9220 Aalborg så modtageren Ø altid kan se hvem der skriver. Du kan finde retningslinjerne for -signatur og en vejledning til opsætning på Birthe Lykke Jensen Iben Ovesen Administrativ medarbejder REGIONAL UDVIKLING Kontoret for Uddannelse, Kultur og Oplevelsesøkonomi REGION NORDJYLLAND Brevlinje Breve udgør en ganske betydelig del af Region Nordjyllands design og kommunikation. Derfor er det vigtigt at fokusere på de elementer, der gør brevet til netop et Region Nordjylland-brev. Der er udviklet brevpapir til hver institution. Følg derfor retningslinjerne for opsætningen nøje.

8 14 15 To typer pjecer Genoptræningstilbud Nordjysk Center for Erhvervet Hjerneskade Liv, der reddes, skal også leves! Målgruppe NCEH tilbyder længerevarende rehabilitering til voksne personer med moderat til svær hjerneskade. Genoptræningen tilbydes til personer, der har behov for rehabilitering i forhold til fysiske, kognitive og sociale begrænsninger. Formålet er at optræne eller kompensere for mistede færdigheder samt øge muligheden for et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt. Selvom indsatsen er rettet mod klienten, hjælper et tæt samarbejde med de pårørende til at skabe et godt resultat. Pårørende og netværk tilbydes undervisning i hjerneskaderelaterede emner, samtale med neuropsykolog, og at medvirke i rehabiliteringsforløbet i det omfang, klienten giver accept til. Nordjysk Uddannelseskonference 2008 Mere uddannelse til f lere november 2008 Hotel Hvide Hus i Aalborg Velkommen til Nordjysk Uddannelseskonference 2008 Mere uddannelse til flere. Region Nordjyllands mål er mere uddannelse til flere. 95 % skal have en ungdoms uddannelse, 50 % skal have en videregående uddannelse, og flere skal gennemføre efter- og videreuddannelse. Vores målsætninger er ambitiøse, men også nødvendige generelt for vækst og udvikling i Nordjylland og konkret for den enkelte nordjyske borger. På konferencen skal vi møde forskere, politikere, ledere, studerende og uddannelses- og erhvervsfolk, der fortæller om fleksible uddannelsesmiljøer, vejledning, uddannelsesvalg, frafald og fastholdelse, kreativitet og innovation i uddannelser og medarbejderudvikling. Vi skal drøfte uddannelseskultur, og hvordan vi kan løfte kompetenceniveauet fra folkeskolen til efteruddannelse af de højtuddannede. Uddannelseskonferencen sluttes med et topmøde, hvor et panel af nordjyske beslutningstagere vil debattere uddannelsesområdets udfordringer og perspektiver. velkommen til konference Det er mit håb, at vi sammen kan sætte fokus på uddannelsesområdet i Nordjylland gennem deltagelse i Nordjysk Uddannelseskonference 2008 Mere uddannelse til flere. God konference. Ulla Astman Regionsformand paneldeltagere u Ulla Astman Formand for Regionsrådet. Formand for Vækstforum. Medlem af bestyrelsen og forretningsudvalget i Danske Regioner samt formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner. u Lars Mahler Direktør på Tech College Aalborg. Medlem af Aalborg Kommunes Uddannelsesråd. Medlem af Vækstforum. Medlem af bestyrelsen på University College Nordjylland. Medlem af Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen, Undervisningsministeriet. u Jens Otto Madsen Forstander på VUC Thy-Mors. Cand. mag samfundsfag, dansk og erhvervsøkonomi. Tillidshverv inden for Lederforeningen for VUC. u Kirsten Holmgaard Rektor på Vesthimmerlands Gymnasium. Formand for det forpligtende samarbejde i Region Nordjylland. Medlem af bestyrelsen i Gymnasieskolernes Rektorforening. u Niels horsted Rektor for University College Nordjylland. Cand.mag. i historie og dansk. Medlem af Uddannelsesrådet i Aalborg Kommune. u Finn Kjærsdam Rektor ved Aalborg Universitet siden Professor i byplanlægning. Medlem af Vækstforum i Region Nordjylland. Dep. Chairman, UICEE: Center for problembaseret læring. Chairman, UNESCO: International Center for Engineering Education Academic Advisory Board. u Anny Winther Borgmester i Rebild Kommune. Næstformand i KKR Nordjylland. Medlem af Vækstforum. Medlem af Danmarks Vækstråd. Medlem af Støvring Gymnasiums bestyrelse Type 1 Designet til pjecerne i type 1 og 2 er på mange måder identiske. Designet i type 1 tager udgangspunkt i cirklen i regionens logo. Cirklen kan bruges til overskrifter og faktabokse. Som grundregel gælder, at type 1 indeholder mindre tekst på forsiden end type 2. Type 2 Designet i type 2 bruger farvede flader i de fire hovedfarver. Type 2 indeholder mere tekst på forsiden end type 1. Det grundlæggende layout på indholdssiderne er ens for pjecetyperne 1 og 2.

9 16 17 bruger- og patientpjecer PRAKTISKE OPLYSNINGER Du er tilknyttet Øst-Vendsyssel ordningen og går til konsultation i Distriktsjordemoderordning Øst-Vendsyssel Til dig der har valgt at føde i Hjørring Fødsel Distriktsjordemødrene kan føde med dig på fødeafdelingen i Hjørring eller i dit eget hjem. Når du får veer, vandafgang eller der er andre tegn på, at fødslen går i gang, ringer du direkte til din egen distriktsjordemoders telefon (se bagsiden). I nogle tilfælde vil jordemoderen tilbyde at besøge dig i hjemmet, i andre tilfælde aftaler I telefonisk at mødes senere på fødeafdelingen i Hjørring. Da fødsler er uforudsigelige og enkelte gange kan falde samtidig, kan det hænde, at en anden jordemoder må varetage din fødsel. Efter fødslen Nogle timer efter fødslen vil du blive flyttet til vores barselgang afd På afdelingen er der sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter, de vil bl.a. give dig støtte og vejledning i amning og barselpleje. Hvis du føder ambulant (dvs. tager hjem 2 til 4 timer efter fødslen) eller hvis du føder hjemme, vil distriktsjordemoderen ringe til dig indenfor de første døgn efter fødslen. Hvis der er behov for det, kan distriktsjordemoderen også aflægge dig et besøg i hjemmet. Du får tilbud om at få dit barn hørescreenet, samt at få taget en hælblodprøve (PKU), som kan vise enkelte sjældne medfødte sygdomme. Hørescreeningen foregår på barselgangen og blodprøven hos din egen jordemoder. Distriktsjordemødrene arrangerer løbende Babytræf, hvor du har mulighed for at møde andre nybagte mødre, som du måske har snakket med eller mødt under graviditeten. Du er også velkommen til at kontakte din fødejordemoder for at bestille tid til en efterfødselssamtale. Dronninglund Frederikshavn Tidselbak Allé 4 Rebslagerstien 8 Konsulation: Onsdag Konsultation: Torsdag Telefontid: Onsdag kl Telefontid: Torsdag kl Tlf: Tlf.: Vagthavende Jordemoder træffes hele døgnet på tlf.nr.: Sus og Helle: Tlf Helle og Tove: Tlf Har du spørgsmål til den vagthavende distriktsjordemoder, bedes du i videst muligt omfang ringe i tidsrummet kl I akutte situationer og ved begyndende fødsel, kan du selvfølgelig ringe døgnet rundt. Hvis du ikke kan få kontakt til din distriktsjordemoder, skal du kontakte Fødegangen - i Hjørring på tlf.: Se mere om graviditet og fødsel på www. jordemodernordjylland.dk Dronninglundkonsultation Frederikshavn konsultation Tidselbak Allé 4 Rebslagerstien Dronninglund 9900 Frederikshavn Tlf: Tlf.: Mulighedernes Nordjylland Vurdering af den regionale udviklingsplans konsekvenser for bæredygtighed og sundhed Mulighedernes Nordjylland Vurdering af den regionale udviklingsplans konsekvenser for bæredygtighed og sundhed Mulighedernes Nordjylland Vurdering af den regionale udviklingsplans konsekvenser for bæredygtighed og sundhed Maj Bruger- og patientpjecer Pjecerne til brugere og patienter på regionens sygehuse og institutioner er udviklet med god plads til både tekst og illustrationer. Rapportomslag i to versioner Rapportomslag anvendes til de officielle rapporter som Region Nordjylland og dens institutioner udgiver. Der er udviklet to versioner, så det er muligt både at bruge fotos og lave rene grafiske løsninger.

10 19 design.rn.dk spørg, og du får svar Det er ingen kunst at bruge Region Nordjyllands design. På design.rn.dk finder du både retningslinjer og variationsmuligheder samt inspiration og hjælp. Her kan du også altid downloade de nyeste dokumentskabeloner og få vejledning i, hvordan de bruges. Er du i tvivl, eller har spørgsmål til designet eller brugen af designguiden, kan du få hjælp hos din nærmeste designsuperbruger, designkontaktperson eller Kommunikation på telefon eller mail u Kontakt: Kommunikation Region Nordjylland 9220 Aalborg Øst Telefon: Web:

11 godt design i region nordjylland det er ingen kunst Udgivet af Region Nordjylland Februar 2010 Redaktion Kommunikation Region Nordjylland 9220 Aalborg Øst Grafisk design og foto SHRPA Tryk Vester Kopi as Læs mere på

Overskrift evt. 2. linje 3. linje

Overskrift evt. 2. linje 3. linje Den venstre margin er altid hvid Øvrige lodrette bjælker er altid en XX% af hvid og/eller afsenderens logofarve fsender placeres altid mm fra nærmeste lodrette bjælke i en 5 publikation Skrifttype Mari

Læs mere

Dolor Set Amet. Bogtitel

Dolor Set Amet. Bogtitel Dolor Set Amet Bogtitel Sund kost på Marienlyst Produktions højskole Sund kost På højskolen Marienlyst, bliver der spist sund kost, da skolen ønsker sine elever sunde, og veltilpasse. Derfor serveres der

Læs mere

Designguide REGION NORDJYLLAND

Designguide REGION NORDJYLLAND Designguide REGION NORDJYLLAND INTRODUKTION Region Nordjyllands grafiske identitet Denne designguide skal sikre størst mulig visuel sammenhæng i Region Nordjyllands samlede informationsog kommunikationsaktiviteter

Læs mere

Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003)

Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003) Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003) Denne vejledning gennemgår hvordan man indsætter billeder i Word, og forklarer de basale værktøjer der kan bruges til at lave layout

Læs mere

ARKEN. Kunstudstilling. Asger Jorn. Tina V. Overgaard. Arken. Banner

ARKEN. Kunstudstilling. Asger Jorn. Tina V. Overgaard. Arken. Banner Opgaven: Opgaven bestod i en tur på Arken, hvor vi skulle udvælge en kunstner hvor vi skulle lave et banner, skilt som skulle stå ved siden af kunstværket. Vi skulle lave: Banner til facaden Skilt til

Læs mere

Hjemmesideoptimering/synlighed

Hjemmesideoptimering/synlighed Hjemmesideoptimering/synlighed Søgemaskineoptimering/webdesign To sider af samme sag Søgemaskineoptimering/webdesign Hvad vil det sige at optimere for søgemaskiner? Søgemaskineoptimering handler ikke længere

Læs mere

DESIGN- OG BRANDMANUAL INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM

DESIGN- OG BRANDMANUAL INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM DESIGN- OG BRANDMANUAL 2008 INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM 2 TMF DESIGN- OG BRANDMANUAL TMF DESIGN- OG BRANDMANUAL 3 INDHOLDSFORTEGNELSE A. INTRODUKTION 1.0 OM DESIGN- OG BRANDMANUALEN X B. BRANDPLATFORM

Læs mere

RESPONSIVE DESIGN. Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign. Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012

RESPONSIVE DESIGN. Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign. Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012 RESPONSIVE DESIGN Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012 Første browser med grafik 1993 Første browser med grafik 1993 1995 100% 1995 2003 Første browser

Læs mere

Producenter. f i a s c o. Abruzzo. fiasco.dk/botega /procucenter. Forside Vin Delikatesser Producenter Månedskasse

Producenter. f i a s c o. Abruzzo. fiasco.dk/botega /procucenter. Forside Vin Delikatesser Producenter Månedskasse fiasco.dk/botega /procucenter f i a s c o Abruzzo Azienda Agricola Enrico Fossi Signa, Abruzzo Agricola Paplo Fossi Signa, Abruzzo Azienda Agricola Enrico Fossi Signa, Abruzzo Områder Abruzzo Val d Aoste

Læs mere

DESIGNGUIDE Sektion A

DESIGNGUIDE Sektion A DESIGNGUIDE Sektion A KUNSTRÅDET / DESIGNGUIDE 2006 GRUNDLOGOER OG FARVER Til intern og ekstern brug anvendes altid et af de her på siderne illustrerede grundlogoer. Ved brug af grundlogo skal det altid

Læs mere

DESIGNGUIDE SEKTION A

DESIGNGUIDE SEKTION A DESIGNGUIDE SEKTION A STATENS KUNSTFOND / DESIGNGUIDE 2006 GRUNDLOGOER OG FARVER Statens Kunstfond har to forskellige logeversioner til henholdsvis internt og eksternt brug. For alt materiale som publiceres

Læs mere

Tips og tricks Billeder Topfrise Topfrisen kan udskiftes. Topfrisen er knyttet til de enkelte mapper i strukturen. Ændres topfrisen, slår det igennem

Tips og tricks Billeder Topfrise Topfrisen kan udskiftes. Topfrisen er knyttet til de enkelte mapper i strukturen. Ændres topfrisen, slår det igennem Tips og tricks Billeder Topfrise Topfrisen kan udskiftes. Topfrisen er knyttet til de enkelte mapper i strukturen. Ændres topfrisen, slår det igennem i undermapperne. Info-ikon Høring H Ud for de enkelte

Læs mere

Lejemålet vil kunne blive istandsat af udlejer inden overtagelse, i samråd med den nye lejer.

Lejemålet vil kunne blive istandsat af udlejer inden overtagelse, i samråd med den nye lejer. RÅ LOKALER PÅ Sydhavnsgade 7 er super attraktiv placeret på Aarhus Havn tæt på midtbyen, Lystbådehavnen og lige ved udmundingen af indfaldsvejen til E45. Bag bygningens rå og industrielle facader gemmer

Læs mere

Designmanual. Revideret 11. april 2008

Designmanual. Revideret 11. april 2008 Designmanual Revideret 11. april 2008 Hvorfor en designmanual Logo Vi har udviklet denne designmanual, der skal bidrage til at styrke den visuelle identitet og kommunikation for Ung Egedal som helhed og

Læs mere

fiasco.dk f i a s c o

fiasco.dk f i a s c o fiasco.dk R e s t a u r a n t B o t e g a fiasco.dk/restaurant Frokost & Vinsmagning Lørdag d. 29 Oktober sed pharetra gravida, orci magna rhoncus neque, id pulvinar odio lorem non turpis. Nullam sit amet

Læs mere

NoDomain Designmanual Version 1.0-6. juni 2013

NoDomain Designmanual Version 1.0-6. juni 2013 NoDomain Designmanual Version 1.0-6. juni 2013 Indhold Forord 3 Indledning 4 Logo 5-7 Logo: Placering og brug: 8-11 Brevlinje 12-15 Typografi 16-18 Farver 19-21 Tekstil 22-23 Ikoner 24-25 NoDomain designmanual

Læs mere

Hele SAS Danmark sendt til krisehjælp efter flysabotage

Hele SAS Danmark sendt til krisehjælp efter flysabotage Dagens Citat Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin rature from 45 BC, making DRESS the new centery WHY Karlos Bur e Versace viser

Læs mere

IT og kommunika,on. Lek,on 2 Gistrup Skole Forår 2015. Søren Eskildsen www.game2grow.dk

IT og kommunika,on. Lek,on 2 Gistrup Skole Forår 2015. Søren Eskildsen www.game2grow.dk IT og kommunika,on Lek,on 2 Gistrup Skole Forår 2015 Søren Eskildsen www.game2grow.dk Dagens agenda 1. Typografi og layout 2. 10 gode råd 3. Opgave Søren Eskildsen www.game2grow.dk Typografi Typografi

Læs mere

[ Redigér ] MENU. aperitivo

[ Redigér ] MENU. aperitivo fiasco.dk/restaurant/menu [ Redigér ] MENU aperitivo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 48,- Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida 58, Orci magna rhoncus neque. 65,- antipasti

Læs mere

Chromogene medier. Enzymatiske analyser. Real time PCR. Designprincipper for FOOD DIAGNOSTICS

Chromogene medier. Enzymatiske analyser. Real time PCR. Designprincipper for FOOD DIAGNOSTICS Enzymatiske analyser / Logo Logoversioner Pantone 298 C 297 C 423 C CMYK 68/// 5/// ///5 Grå ///68 ///5 ///4 Sort Hvid / Typografi / Farveskala TYPOGRAFI / FONT Font : Superbrugsen Light abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Læs mere

Rehabiliteringstilbud 107. Rehabiliteringscenter Strandgården

Rehabiliteringstilbud 107. Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringstilbud 107 Rehabiliteringscenter Strandgården 3 MÅlgruppe Vi hjælper dig videre i livet, når skaden er sket! Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

DESIGNGUIDE. Sektion A

DESIGNGUIDE. Sektion A DESIGNGUIDE Sektion A GRUNDLOGOER OG FARVER Til intern og ekstern brug anvendes altid et af de her på siderne illustrerede grundlogoer. Ved brug af grundlogo skal det altid vurderes hvilken logofarvekombination

Læs mere

BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG

BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG formater som vises BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG FORSIDE STAMDATA (skal med) Foto af bogen (3D) eller en illustration af bogens forside (2D)? Det skal i begge tilfælde være i høj opløsning,

Læs mere

Ny BIPS IKT- a,ale. BIPS konferencen September Bips IKT- a+ale, BIPS konference 14. September 2015

Ny BIPS IKT- a,ale. BIPS konferencen September Bips IKT- a+ale, BIPS konference 14. September 2015 Ny BIPS - a,ale BIPS konferencen 2015 14. September 2015 Bips - a+ale, BIPS konference 14. September 2015 Agenda Formål Baggrund og koncept Eksemplet Næste skridt Bips - a+ale, BIPS konference 14. September

Læs mere

Grafisk design / Frederik Aaen / Portfolio H2 GRAFISK WORKFLOW

Grafisk design / Frederik Aaen / Portfolio H2 GRAFISK WORKFLOW Grafisk design / Frederik Aaen / Portfolio H2 45 GRAFISK WORKFLOW FØR VI GÅR I GANG Opgavebeskrivelse En mindre virksomhed i Skanderborg ønsker en hjemmeside, som er simple at bruge samt vedligeholde.

Læs mere

GIS og svæveflyvning. Hans Jensen, Jens Jensen, Hanne Hansen og Bente Hansen

GIS og svæveflyvning. Hans Jensen, Jens Jensen, Hanne Hansen og Bente Hansen GIS og svæveflyvning Hans Jensen, Jens Jensen, Hanne Hansen og Bente Hansen MTM master i geoinformationsmanagement 2. semester, 2012 Aalborg Universitet 0 1 Titel GIS i svæveflyvning Studieretning MTM

Læs mere

Designmanual 2,0. Velkommen til Energiakademiet nye grafiske profil. Installer skrifttypen Din pro.

Designmanual 2,0. Velkommen til Energiakademiet nye grafiske profil. Installer skrifttypen Din pro. Designmanual 2,0 Velkommen til Energiakademiet nye grafiske profil. Her finder du retningslinjere for brug af logo, placering, farver valg og andre elementer. Læs denne manual igennem før brug. For at

Læs mere

!"#$%&'(&)*+&,-,&-% - alle er velkomne

!#$%&'(&)*+&,-,&-% - alle er velkomne !"#$%&'(&)*+&,-,&-% - alle er velkomne!! september / oktober 2010 Bibelskole Tony Jacobsen Åbne Døre Byggeriet Gospelworkshop damgade 94, 6400 sønderborg * tlf: 36 99 70 94 * info@sonderborgfrikirke.dk

Læs mere

navn / logo Navnet Green Cosmetics er valgt fordi det signalerer naturlighed, miljøbevidsthed, nytænkning og håb.

navn / logo Navnet Green Cosmetics er valgt fordi det signalerer naturlighed, miljøbevidsthed, nytænkning og håb. navn / logo Navnet Green Cosmetics er valgt fordi det signalerer naturlighed, miljøbevidsthed, nytænkning og håb. Logoet er holdt i grønne nuancer for at understrege navnet Green Cosmetics. De to e er

Læs mere

Egedal Kommunes Logo- og designmanual

Egedal Kommunes Logo- og designmanual Egedal Kommunes Logo- og designmanual Opdateret oktober 2007 Visuel identitet introduktion design Dette er Egedal Kommunes Logo- og Designmanual. Designmanualen er Egedals fælles visuelle identitet, som

Læs mere

DESIGNGUIDE. Overskrift. Assens Kommune designguide. Primært logo

DESIGNGUIDE. Overskrift. Assens Kommune designguide. Primært logo Primært logo Overskrift DESIGNGUIDE Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur in orci. Sed diam odio, elementum nec, ornare id, laoreet vitae, metus. Sed quis orci in dolor fermentum

Læs mere

Edinburgh Photographic Society

Edinburgh Photographic Society Edinburgh Photographic Society 27-10-2010 Duis Sed Sapien Aenean sit amet lacus in tortor fermentum blandit. Quisque at purus in nulla. Page 3 Nunc Et Orci Page 4 Morbi Posuere Pellentesque odio risus,

Læs mere

McAfee - Arrow ECS Generelt design & Network Security

McAfee - Arrow ECS Generelt design & Network Security McAfee - Arrow ECS Generelt design & Network Security Farver Primær Skiftetype a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z æ ø å 1234567890?!,. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ

Læs mere

BørnSulter. Update. Barmhjertighed. godhed. Beloved Children Home. Oktober2013. Retfærdighed

BørnSulter. Update. Barmhjertighed. godhed. Beloved Children Home. Oktober2013. Retfærdighed Oktober2013 BørnSulter Update...på lang sigt kommer drivkræfterne til at afgøre vores handlinger d Barmhjertighed Retfærdighed godhed NÅR DRIVKRAFTEN ER AFGØRENDE Indimellem kan man forledes til at tro,

Læs mere

Roskilde. Avis. Kinesisk Stjerne På Stændertorvet

Roskilde. Avis. Kinesisk Stjerne På Stændertorvet Roskilde Avis Den nu 49-årige Peng Liyuans karriere begyndte, da hun som 18-årig blev soldat i Folkets Befrielseshær. Takket være sin kraftfulde stemme, blev hendes militære pligt hurtigt at underholde

Læs mere

Ryan Air vandt krigen om søtransport

Ryan Air vandt krigen om søtransport Ryan Air vandt krigen om søtransport Branchen kunne ikke selv finde ud af det Men luftfartsbranchen har på kun få år formået at gennemrationalisere og forvandle havne- og søtransportsektoren til moderne,

Læs mere

Orkestrering af distribuerede systemer over store datamængder

Orkestrering af distribuerede systemer over store datamængder Orkestrering af distribuerede systemer over store datamængder Jesper Marrup Kongens Lyngby 2013 IMM-M.Sc.-2013-??? Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800

Læs mere

Fælles visuelt univers for regionens større byggeprojekter. RegionH Design

Fælles visuelt univers for regionens større byggeprojekter. RegionH Design Fælles visuelt univers for regionens større byggeprojekter Det visuelle tager afsæt i strategien + workshoppen højt specialiseret forskning grønt bæredygtigt Kommunikationsstrategien fungerer som en paraply

Læs mere

340-033 Reduktion af tryktab på HVAC-anlæg, renovering og nyanlæg

340-033 Reduktion af tryktab på HVAC-anlæg, renovering og nyanlæg 340-033 Reduktion af tryktab på HVAC-anlæg, renovering og nyanlæg Projektgruppen: Teknologisk Institut Brøndum Vent-ordningen Strategos ApS Nectar Communication ApS 1 A Resume I nybyggeri er der fokus

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE DESIGNMANUAL 2014 1 FORORD S IMAGE ER ET PRODUKT I SIG SELV. Derfor er det vigtigt, at vi er opmærksomme på det udtryk, vi sender videre til borgerne. Vores designmanual skal give kommunen et tidssvarende

Læs mere

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE TJEK APPETIT PÅ APV GRATIS TILBUD: TEMAMØDER OG KURSER. TJEK Gør APV nyt, nemt og nyttigt. arbejdsmiljøkøbenhavn

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE TJEK APPETIT PÅ APV GRATIS TILBUD: TEMAMØDER OG KURSER. TJEK Gør APV nyt, nemt og nyttigt. arbejdsmiljøkøbenhavn ARBEJDSMILJØKAMPAGNE TJEK APPETIT PÅ APV GRATIS TILBUD: TEMAMØDER OG KURSER TJEK Gør APV nyt, nemt og nyttigt arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold Introduktion til TJEK Appetit på APV 3 Suppleringskursus: Hold

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk. Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Ændringsbeskrivel se BBJ CLFR Officiel version 1(Release 21)

Dokumentation af optagelse.dk. Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Ændringsbeskrivel se BBJ CLFR Officiel version 1(Release 21) FtuBackgroundService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Sikkerhed Operationer Eksempler Fejlrapportering Versionsstyring Bruges til at skrive betydelige ændringer til dokumentationen Dato Version

Læs mere

Designguide Professionshøjskolen Absalon

Designguide Professionshøjskolen Absalon Designguide Professionshøjskolen Absalon Version 1.0 Velkommen Absalons designguide henvender sig til alle, der skal arbejde med Professionshøjskolen Absalons visuelle identitet. Guiden definerer grundelementerne

Læs mere

Redesign af websitet CPH Fashion Pool

Redesign af websitet CPH Fashion Pool Redesign af websitet CPH Fashion Pool Gruppe 12 Malene, Clara, Ann-Sofie & Signe Indhold: Formål Teori: Hvordan analyserer man en webside? Analyse af eksisterende website Persona for den valgte målgruppe

Læs mere

NYE MÅL NY BRANDING. Det er forskningen, uddannelserne, videnudvekslingen og talentudviklingen, der skal bære brandet.

NYE MÅL NY BRANDING. Det er forskningen, uddannelserne, videnudvekslingen og talentudviklingen, der skal bære brandet. AU BRAND PIXI 2011/2012 NYE MÅL NY BRANDING Aarhus Universitets mål om dybere sammenhæng og mere interdisciplinært samarbejde har medført både en ny organisatorisk struktur og en ny måde at brande sig

Læs mere

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Fase 1 Fase 2 Fase 3 PORTFOLIOENS TILBLIVELSE ens formål en skal for mig være et redskab, der fungerer som et udstillingsvindue for mine evner indenfor multimediedesign, grafisk design og fotografering. Det skal være personligt

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND DESIGNGUIDE VERSION 1.01

UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND DESIGNGUIDE VERSION 1.01 UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND DESIGNGUIDE VERSION 1.01 UDGIVELSESDATO 1. marts 2008 ONLINE GUIDE /designguide komm@ucsj.dk Introduktion 2 Introduktion Med denne designguide tager vi et vigtigt skridt i arbejdet

Læs mere

Kage er godt. Kage er meget godt

Kage er godt. Kage er meget godt Kage er godt Kage er meget godt Loven om nærhed Når noget står tæ3ere på hinanden hænger det mere sammen og når det er længere fra hinanden hænger det mindre sammen De rig9ge afstande gør det mere overskueligt

Læs mere

1 Konceptbeskrivelse

1 Konceptbeskrivelse Konceptbeskrivelse 1 2 Konceptets titel Digital informationsplatform og loyalitetsprogram til turister i Danmark 3 Vi kan hjælpe med at øge serviceniveauet Turister der besøger Danmark forventer at være

Læs mere

KÆRE DFUNK ER. Velkommen til vores designmanual! Her kan du lære DFUNK lidt bedre at kende. INDHOLDSFORTEGNELSE: Ide 3

KÆRE DFUNK ER. Velkommen til vores designmanual! Her kan du lære DFUNK lidt bedre at kende. INDHOLDSFORTEGNELSE: Ide 3 DFUNK DESIGNMANUAL KÆRE DFUNK ER Velkommen til vores designmanual! Her kan du lære DFUNK lidt bedre at kende. Du kan blive klogere på de forskellige elementer, der udgør vores visuelle identitet, du kan

Læs mere

Forandring psykologiske aspekter. OPLÆG konference - workshop

Forandring psykologiske aspekter. OPLÆG konference - workshop Forandring psykologiske aspekter OPLÆG konference - workshop Erhvervspsykolog Jane Bruun d.26. oktober 2014 1 Præsentation Erhvervspsykolog Jane Bruun Har i 20 år arbejdet som klinisk psykolog, psykoterapeut,

Læs mere

Informationsmøder om FSIII, Region Midtjylland. 10. november 2015

Informationsmøder om FSIII, Region Midtjylland. 10. november 2015 Informationsmøder om FSIII, Region Midtjylland 10. november 2015 1 Hvem er vi? Fra Fælles Sprog III-projektgruppen (KL): Ulla Lund Eskildsen (projektleder) Kirstine Bergholdt Bjerre, konsulent Morten Thomsen,

Læs mere

Gode råd om PowerPoint

Gode råd om PowerPoint Gode råd om PowerPoint Overordnet for enhver PowerPoint præsentation Man må aldrig bare læse den tekst op der er skrevet på slidet. Gør man det, vil præsentationen blive en ægte killer. 2 Man skal altid

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik Udarbejdet af: Carsten Salling Dato: 30-05-2011 Sagsnummer.: 00.15.00-A00-6-10 Version nr.: 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GRUNDLÆGGENDE VÆRDIER 3 2. MÅLSÆTNINGER OG BETYDNING 5 2.1.

Læs mere

Erfa Inventar Produktkatalog 2014

Erfa Inventar Produktkatalog 2014 Erfa Inventar Produktkatalog 2014 Stort udvalg af reoler, butiksinventar, bilinventar, værksted, garderobe, plastkasser, mezzanin, stålkontorer og meget mere. 2 af 30 Se hele vores sortiment på www.erfainventar.dk

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til pårørende 2 Kort om denne pjece Denne pjece er til dig, der er pårørende til en person, der skal i gang med et behandlingsforløb hos Enhed for Selvmordsforebyggelse.

Læs mere

Hjemmeværnet Designmanual. 2012 VERsion 2,0

Hjemmeværnet Designmanual. 2012 VERsion 2,0 Hjemmeværnet Designmanual 2012 VERsion 2,0 Indhold Introduktion Autorisation... Formålet med Designmanualen... 1. Grundelementer HJV-mærke... HJV-logo... Farver... Størrelser... Placering og respektafstand...

Læs mere

Anvendelse af manualen

Anvendelse af manualen Anvendelse af manualen Designmanualen beskriver grundelementerne i Transportministeriets profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj til brug for

Læs mere

Når du skal føde - om graviditet, fødsel og barsel

Når du skal føde - om graviditet, fødsel og barsel Information Når du skal føde - om graviditet, fødsel og barsel Graviditeten Hos egen læge Du har været til dit første lægebesøg og har som regel fået udleveret din vandrejournal, som du skal medbringe

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

Ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Lone Vicki Pedersen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Dato: 25. august 2011 Sags

Læs mere

Anvendelse af manualen

Anvendelse af manualen Anvendelse af manualen Designmanualen beskriver grundelementerne i Transport-, Bygningsog Boligministeriets profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj

Læs mere

BMW. BMW RED.indd 1 03-02-2015 12:33:12

BMW. BMW RED.indd 1 03-02-2015 12:33:12 BMW BMW RED.indd 1 03-02-2015 12:33:12 BMW RED.indd 2 03-02-2015 12:33:12 BMW HISTORIE DEN NYESTE BMW ER PÅ GADEN NU To firmaer fra München, Bayerische Flugzeugwerke AG og Rapp Motorenwerke GmbH, fusionerede

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Ledelse af frivillige D. 3. juni. Holstebro V/ Rie Frilund Skårhøj Sociolog, konsulent og foredragsholder, forfatter og kristen, Grundlægger og bestyrelsesmedlem i RETRO... Der er mere at hente! Invester

Læs mere

Designmanual // Logo

Designmanual // Logo Designmanual // Logo Logoet er designet med tanke på de produkter Konfekt Design producerer. Her springer de geometriske mønstre især i øjnene og det har vi også ønsket at visualisere i logoet. Her mødes

Læs mere

Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade

Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Hjerne- og Talehuset Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Velkommen til Hjerne- og Talehuset

Læs mere

REKLAME- OG WEBBUREAU

REKLAME- OG WEBBUREAU REKLAME- OG WEBBUREAU Hjemmesider Webshops SoMe Sociale medier til f.eks. Facebook og LinkedIn Søgemaskineoptimering AdWords Nyhedsbreve Grafisk design Logo Visitkort Brochure Messestande og displays Foto-

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

GRAFISK - WORKFLOW HJEMMESIDE TIL ABITO;50

GRAFISK - WORKFLOW HJEMMESIDE TIL ABITO;50 GRAFISK - WORKFLOW HJEMMESIDE TIL ABITO;50 Dokumentation OPGAVEN TaskerieT henvendte sig til os for at få udviklet en webshop til en tøj-kollektion (Abito;50) som hun på nuverende tidpsunkt kun sælger

Læs mere

XML specifikation BIU = Bolig I Udlandet

XML specifikation BIU = Bolig I Udlandet Indholdsfortegnelse XML specifikation BIU = Bolig I Udlandet ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5 ...5 ...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune (Omfatter borgere i eget hjem og på plejecenter og gælder for kommunal og privat leverandør) Kvalitetstandarden omfatter Personlig

Læs mere

Mors Designguide Morsø Kommune. 1 Intro. 2 Morsø Kommune. 3 Øen Mors. 4 Fællesbrug. 5 Farver, typografi. 6 Branding Kommune og Øen

Mors Designguide Morsø Kommune. 1 Intro. 2 Morsø Kommune. 3 Øen Mors. 4 Fællesbrug. 5 Farver, typografi. 6 Branding Kommune og Øen Mors Designguide 1 Intro 1 2 Morsø Kommune 3 Øen Mors 4 Fællesbrug 5 Farver, typografi 6 Branding Kommune og Øen 2016 Morsø Kommune Morsø Kommune Frederikshavn Hanstholm Ingen anden kommune er så heldig,

Læs mere

BLUEPRINT PÅ EN PERFEKT LANDING PAGE

BLUEPRINT PÅ EN PERFEKT LANDING PAGE BLUEPRINT PÅ EN PERFEKT LANDING PAGE En landing page, eller en landingside, er den side besøgende ser når de klikker på dit link, eksempelvis fra en af dine annoncer, og har typisk til formål at gøre besøgende

Læs mere

Ledelse og hvervning af frivillige

Ledelse og hvervning af frivillige Ledelse og hvervning af frivillige V/ Rie Frilund Skårhøj Sociolog, konsulent og foredragsholder, forfatter og kristen, Grundlægger og bestyrelsesmedlem i RETRO... Der er mere at hente! Invester i det

Læs mere

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap.

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap. Ældre- og Handicapomra dets strategi for rehabilitering Formål I Skanderborg Kommune tager vi udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, fordi vi mener, at alle har noget at bidrage med. Det betyder, at

Læs mere

Rammer til udvikling hjælp til forandring

Rammer til udvikling hjælp til forandring Rammer til udvikling hjælp til forandring Ungdomskollektivet er et tilbud til unge, som i en periode af deres liv har brug for hjælp til at klare tilværelsen. I tæt samarbejde tilrettelægger vi individuelle

Læs mere

Hvad er en Kommuneplan?

Hvad er en Kommuneplan? Forside Tema 1 Hvad er en Kommuneplan? Amet dignissim delenit nonummy illum dolore wisi in duis at, tincidunt wisi, duis elit, amet feugiat laoreet. Blandit nisl tincidunt nulla facilisi minim, velit nulla

Læs mere

Grafisk produktionsforståelse

Grafisk produktionsforståelse Grafisk produktionsforståelse Lavet for Windar Photonics A/S Produkt Design af responsivt website Programmer Dreamweaver Photoshop Illustrator Opgavebeskrivelse Med tiden har jeg fået Windar Photonics

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Omfatter både borgere i eget hjem og på plejecenter. Gælder for både kommunal og privat leverandør. Kvalitetstandarden omfatter

Læs mere

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer)

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) Et værdigt ældreliv i Albertslund Kommunerne skal i 2016 udarbejde en værdighedspolitik for perioden 2016 2019. værdighedspolitikken beskriver,

Læs mere

Ansøgning / CV. Denitsa Stefanova Grafisk Designer / Mediegrafiker

Ansøgning / CV. Denitsa Stefanova Grafisk Designer / Mediegrafiker Ansøgning / CV CV Jeg er en ung kvinde og jeg er blevet uddannet som mediegrafiker hos KEA(Københavns Erhvervsakademi) I januar 2012. Mediegrafiker uddannelsen har givet mig både teoretisk og praktisk

Læs mere

Denne guide skal give jer viden om, hvad SkabelonDesign skal bruge for at kunne udvikle en kompleks skabelon til PowerPoint.

Denne guide skal give jer viden om, hvad SkabelonDesign skal bruge for at kunne udvikle en kompleks skabelon til PowerPoint. Denne guide skal give jer viden om, hvad SkabelonDesign skal bruge for at kunne udvikle en kompleks skabelon til PowerPoint. Hvis I har spørgsmål til nedenstående, er I velkomne til at ringe til os på

Læs mere

VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune

VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune Rudersdal Kommune 2012-2022 VISIONER OG MÅL for den psykosocial indsats i Rudersdal Kommune 2012-2022 Indledning Rudersdal

Læs mere

Hverdagen med demens - Ergoterapeut Jeanette With Lindér

Hverdagen med demens - Ergoterapeut Jeanette With Lindér Hverdagen med demens - Ergoterapeut Jeanette With Lindér Præsentation Rehabilitering Neuropædagogisk screening Teknologi 1 Forekomst af demens sygdomme Prognose for antal demente i Danmark 2014-2040: 2014-83.830

Læs mere

rivillig & ørtidspensionist?

rivillig & ørtidspensionist? F rivillig & ørtidspensionist?...fordi din hjælp er uundværlig Besøg www.frivilligjob.dk for mere information eller ring på 98120224 Kære medborger, Aarhus den 1. Juni 2011 2011 er blevet udråbt til EUs

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

Open space aarhus Visuel identitet

Open space aarhus Visuel identitet Visuel identitet version 1.0 #2 Faver NEON GRÜN TECH BLACK Paper White RGB: 051 255 000 HEX: 33 ff 00 CMYK: none Pantone: 802 C RGB: 0330030 030 HEX: 1E 1E 1e CMYK: 30 0 0 100 Pantone: Black RGB: 255 255

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune 176 Hjemmebesøg Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune Overgange Hjemmebesøg BAGGRUND Kort om metoden Hjemmebesøg er

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børne- og Kulturforvaltningen Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Formål 1. Formålet med denne lov er at

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori Ny Nordisk Skole Arbejdshæfte til forandringsteori Introduktion Ny Nordisk Skole handler om at styrke dagtilbud og skoler, så de har de bedste forudsætninger for at give børn og unge et fagligt løft. Dette

Læs mere

Børnepsykiatrisk afsnit, U3

Børnepsykiatrisk afsnit, U3 Børnepsykiatrisk afsnit, U3 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

INDHOLD. ppe@gymdanmark.dk

INDHOLD. ppe@gymdanmark.dk DESIGNMANUAL INDHOLD 20 LOGO 1 LOGOPRINCIP 2 LOGOKONSTRUKTION 3 SPECIELLE LOGOER 4 FARVER 5 TYPOGRAFI 6 GRAFISK ELEMENT 7 BILLEDSTIL 8 VISITKORT 9 POWERPOINT 10 POSTKORT 11 PLAKATER 12 LOKALE PLAKATER

Læs mere

Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling for udøvere af Den motiverende samtale

Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling for udøvere af Den motiverende samtale University College Lillebælt Forebyggelsescentret Langeland Kommune Projekt Forløbspartner i Langeland og Svendborg kommune Det mobile sundhedscenter Faaborg Midtfyn Kommune Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling

Læs mere

Go On! 7. til 9. klasse

Go On! 7. til 9. klasse Go On! 7. til 9. klasse Fra skoleåret 2013 / 2014 Introduktion til linjer Alle er genier. Men hvis du dømmer en fisk på dens evne til at klatre i træer, vil den leve hele sit liv i den tro, at den er dum.

Læs mere

Information om afløsning i eget hjem

Information om afløsning i eget hjem Information om afløsning i eget hjem MYNDIGHED Information SUNDHED OG OMSORG Struer Kommunes ældrepolitik Det overordnede mål for Struer Kommunes ældrepolitik er at støtte kommunens ældre i at leve et

Læs mere

Identitetsdesign. for Lærings- og mestringsuddannelser. Center for Folkesundhed Regionshuset Holstebro

Identitetsdesign. for Lærings- og mestringsuddannelser. Center for Folkesundhed Regionshuset Holstebro for s- suddannelser Center for Folkesundhed Regionshuset Holstebro Præsentation af identitetsdesign Udarbejdet af: Mediegrafiker, Mette Rumpelthiin Bligaard Indhold Side 4 Side 4 Region Midt farver Præsentation

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet Når mor eller far er ulykkesskadet når mor eller far er ulykkesskadet 2 Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder, der er ulykkesskadet. Kan dit barn læse, kan det

Læs mere