Reduktion af tryktab på HVAC-anlæg, renovering og nyanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "340-033 Reduktion af tryktab på HVAC-anlæg, renovering og nyanlæg"

Transkript

1 Reduktion af tryktab på HVAC-anlæg, renovering og nyanlæg Projektgruppen: Teknologisk Institut Brøndum Vent-ordningen Strategos ApS Nectar Communication ApS 1

2 A Resume I nybyggeri er der fokus på indeklima, og vores fælles klima er et anliggende, som vedrører alle. Ventilationsanlæg sikrer luftkvaliteten på vores arbejdspladser og gør en forskel i forhold til naturligt ventilerede bygninger. Men desværre er energiforbruget også større, og det tæller negativt for vores klima. Disse emner har både direkte og indirekte betydning for reduktion af tryktab og støj, i ventilationsanlæg, som er projektets formål. De motiverende faktorer, som klima og indeklima, er brugt som virkemiddel til nytænkning i byggebranchen, da sidegevinsten er, at det forbedrer tryktab og støj fra ventilationsanlæg. Dette projekt har defineret begrebet miljørigtigt indeklima. Miljørigtigt indeklima betyder, at man opfylder indeklimakrav ved lavt energiforbrug. Miljørigtigt indeklima begrænser energiforbruget på ventilationsanlægget med op til 90 % i forhold til nuværende krav i bygningsreglementet. At transportere luft rundt i bygningen, uden træk og støjgener, må ikke give anledning til et årligt CO 2 udslip på mere end 1-3 kg pr m 2. Det kan i dag lade sig gøre uden store sværd slag i de fleste byggeprojekter. På miljorigtigtindeklima.dk findes der informationer, vejledninger og værktøjer til at opnå et miljørigtigt indeklima. Det handler om at sikre indeklimaet ved lavt energiforbrug med fokus på ventilationsanlæg. Målgruppen er bygherre, arkitekter, rådgivere og andre faggrupper indenfor byggebranchen. 2

3 Målgruppen Målgruppen har været hele branchen, men analyser i projektet har vist, at målsætningen skal stilles som krav fra projektstart, ellers følges almindelig praksis og lovkrav. anlæg bliver udført efter udbudsmaterialet, entreprenører og montører tager ingen ekstra initiativer, da bl.a. økonomi er en meget væsentlig parameter. Forprojekt Det indledende arbejde, som har dannet grundlaget for projektet, har været et eksamensprojekt om fejl på ventilationskanaler og en kortlægning af montørernes muligheder for at ændre praksis. Barrierer i ventilationsbranchen Undersøgelsen er udført af Strategos, og formålet har været at identificere barrierer i ventilationsbranchen, som har betydning for reduceret tryktab i ventilationsanlæg. Resultatet er, at der er meget stærke branche normer i udførslen og valg af komponenter. Skal der ske ændringer, skal branche normen være tryktabsreducerende. Der skal være et pres udefra, enten gennem lovgivning, skærpede krav eller nye strømninger, som indirekte virker nedbrydende på branche normen vedrørende tryktab i kanaler. Desuden viser analysen, at hvis ansatte har fokus på høj kvalitet eller gode komfortegenskaber i de leverede ventilationsanlæg, så er de også mere tryktabs orienteret. Analyserne vedlægges som bilag. Det fremgår tydeligt af udbudsmaterialet, hvis der er fokus på støj og tryktab i ventilationsanlæg. Den reelle målgruppe, som har indflydelse på tryktab og lydniveau i ventilationsanlæg, er de parter, som har indflydelse på kravene i udbudsmaterialet. Det er bygherren, hans arkitekt og rådgiver. Projekt gruppens opsamling i forprojekt Ovenstående arbejder og de erfaringer, som projektgruppen besidder, gav anledning til følgende konklusion: Små lufthastigheder i store ventilationskanaler er den væsentligste faktor, når tryktab og støj skal reduceres. Ventilationsbranchen skal tvinges til nytænkning, branchen ændrer ikke adfærd af sig selv. Desuden har projektgruppen lagt vægt på, at der skal være udbytter for alle parter i byggebranchen, hvis der reelt skal ske ændringer i branche normen. Hvis projektet skal være en succes, skal der være få budskaber, tiltagene skal kunne håndteres af alle parter og være en naturlig del af nuværende arbejdsmetoder. Disse overvejelser har givet anledning til følgende hovedlinjer for projektet. 3

4 tidlig fokus på ventilationsanlæg. Det er bygherrens fokus og krav vedrørende klima og indeklima, som kan tvinge branchen til ændret adfærd. De fysiske parametre, som direkte eller indirekte har betydning for tryktab og støj fra anlæg, bør fastlægges i den tidlige projektfase. Der skal være værktøjer, som hurtigt sikrer det tidlige overblik i projektet. Herved er der mulighed for at skabe overensstemmelse mellem projekt og bygherrekrav gennem hele projektforløbet. A Hovedprojekt Kommunikation Det er en ambition at udbrede de værktøjer, som er udviklet under projektet. For at nå frem til en formidlingsform og indhold, som giver udbytter for hele byggebranchen, har det været nødvendigt at inddrage mange fagdiscipliner. Det har været muligt at skabe et overblik ved at udvikle en hjemmeside, hvor den nødvendige information er tilstede og nemt kan findes. Branchen skal inspireres til ændringer. Hvis bygherrer kan stille krav ved projektstart, som ændrer adfærd, så får alle i branchen udbytter. Indeklima og klima er de emner, som inspirerer alle parter i byggebranchen. Det er også meget nemt at stille krav til indeklima og klima, som skaber direkte forbedringer af tryktab og støj fra anlæg. Kravene vedrører projekteringsopgaven, og det handler egentlig om justering af traditionelle løsninger. Der er ingen nye emner, som i sig selv er en barriere. Indeklima har altid været forbundet med kvalitet og handler om interesse for brugerne og deres tilfredshed med omgivelserne. Klima er den nye faktor, som vedrører os alle og indeholder problemstillinger, som er ved at blive en del af virksomhedskulturen. Det er en motivationsfaktor, som indirekte får stor betydning for ventilationsanlæg i fremtiden. Dette projekt har kombineret indeklima og klima ved at opstille krav til indeklima, som skal opfyldes ved lavt energiforbrug. Det, tror vi, er et stærkt værktøj, som nemt tvinger branchen til nytænkning. Projektet har udviklet en formidlingsplan for miljørigtigt indeklima, som skal skabe et kryds/pres på henholdsvis bygherre og arkitekt/ingeniør. Der er udviklet forslag til virkemidler blandt andet i form af website og foldere til målgrupperne. Planen vedlægges som bilag. Det faglige indhold Der er udviklet et beregningsprogram, som hurtigt giver et overblik over tryktab og kanaldimensionerne for ventilationsanlæg. På websitet anvendes desuden et beregningsprogram som kan beregne varmebalancen. Der er etableret en samlet oversigt med nøgletal og vejledning til ABC kategorierne for miljørigtigt indeklima til brug på website og andet formidlingsmateriale. Projektgruppen har i øvrigt samlet den viden, som er nødvendig for at inspirere parterne. Der er lagt vægt på strategien, både når det gælder projekteringsmetoden og også styringsstrategien, når indeklima og energikrav skal opfyldes. 4

5 Miljørigtigt indeklima Hovedmålet er, at lufthastighederne sænkes i kanaler, men det er umiddelbart en parameter, som er uinteressant for bygherre. Han har til gengæld fokus på indeklima. Derudover er klima blevet et anliggende, som vedrører alle. Hastigheden i kanaler har indirekte betydning for fx luftkvalitet, støj og træk, parametre som vedrører indeklima. Men hastigheden har også stor betydning for transportenergien, hvor meget energi der bruges på at transportere frisk luft rundt i bygningen. Bygherre kan motiveres til at stille krav til indeklima og energiforbrug. Det har projektet udnyttet og defineret begrebet miljørigtigt indeklima. Miljørigtigt indeklima betyder, at bygherres indeklimakrav er opfyldt ved lavt energiforbrug. Dette projekt har fokus på ventilationsanlæg, men begrebet miljørigtigt indeklima kan også udvides til at omfatte kravene til varmetab i bygningsreglementet. Disse krav bygger på samme grundtanke, at opfylde krav til indeklima, her termisk indeklima, ved begrænset energiforbrug. Kategori A, B og C Ventilationsanlæg er med til at sikre det termiske indeklima, anlægget kan stabilisere høje temperaturer og må ikke give anledning til træk. Ventilationsanlæg gør i høj grad en forskel i forhold til luftkvaliteten, og anlægget bør ikke være årsag til støjproblemer. Det er relevant, at bygherrer stiller krav til disse parametre, og det kan gøres meget nemt og er beskrevet i DS Denne standard bruger kategori A, B eller C til at beskrive indeklimakrav. Lavt CO 2 udslip ved miljørigtigt indeklima Ventilationsanlæggets energiforbrug kan også beskrives ved kategori A, B eller C. Den klimapolitiske dagsorden samt den tekniske kunnen har ført til følgende definition på miljørigtigt indeklima: Der må kun tilføres transportenergi til udeluft, når bygherrekrav til termisk indeklima, luftkvalitet og støj fra anlæg skal opfyldes. Denne definition betyder, at ventilationsanlæggets årlige CO 2 udslip kan reduceres til 1-3 kg pr m 2, når bygherrekrav skal opfyldes. Varmeanlægget, som sikrer kravene til de lave temperaturer i bygningen, giver anledning til et CO 2 udslip, det samme gør belysningen samt den brugertilførte energi. Når man vægter disse fire områder, så vil ventilationen, ved miljørigtigt indeklima, være den mindste bidragsyder af CO 2. Strategi Nuværende ventilationsanlæg har et stort energiforbrug til opvarmning af udeluft i fyringssæsonen. Det tillades ikke ved miljørigtigt indeklima, og det tillades heller ikke at bruge køleflader noget sted i anlægget. Til gengæld er strategien, at morgentemperaturen hver eneste dag er den samme. Om sommeren sker det ved natkøling, hvor kølig udeluft ventileres rundt i bygningen og sænker temperaturen. Om vinteren sker det naturligt, da der er et varmetab til det fri. Temperaturstigningen i arbejdstiden begrænses ved at begrænse varmetilførslen i arbejdstiden og udforme lokalerne, så varmebalance opfylder bygherrekrav. 5

6 Resultat Miljorigtigtindeklima.dk På siden er der information om indeklima og strategi, når man ønsker miljørigtigt indeklima. Målgrupperne er bygherre, arkitekter, ingeniører og andre rådgivere. Når teknikrum er placeret centralt i bygningen og ventilationsanlæggets kanalføring er skitseret, så kan kanaldimensionerne fastlægges. Når rammerne for teknikrum, kanaldimension og lokalernes udformning er i overensstemmelse med bygherrekrav, er projektet på rette spor. A Metode Bygherre kan hurtigt vælge sin målsætning for indeklima og energi og viderebringe sine krav til arkitekt. Arkitekter, ingeniører og andre rådgivere kan på siden finde informationer, som vedrører deres arbejde, så kravene kan håndteres. Der er to beregningsprogrammer, som er hurtige hjælpeværktøjer til at fastlægge rammer i den tidlige projektfase. Metoden ved projektering af miljørigtigt indeklima er at sænke varmebelastningen, som påvirker det termiske indeklima, udforme lokalerne og beregne luftmængderne så temperaturstigningen opfylder bygherrekrav. Der er et beregningsprogram, som hurtigt giver dette overblik. Måling af brugertilført energi Det forslås, at brugertilført energi måles i alle lokaler. Herved er der dokumentation for sammenhængen mellem energiforbrug og det termiske indeklima i lokalerne samt energiforbruget på ventilationsanlægget. Jo lavere den brugertilførte energi er, des færre timer kører ventilationsanlægget, og des bedre er det termiske indeklima. Måling af brugertilført energi er samtidig et miljøværktøj til daglig opfølgning overfor medarbejderne i virksomheden. Måling og logning kan også bruges til dataindsamling i forbindelse med miljøregnskab, og systemet er let at indbygge i CTS anlæg. Venlig hilsen Projektgruppen 6

7 ventilationen i nye byggerier, og arkitekter og ingeniører får hjælp med beregningerne, når der skal projekteres. henvender sig både til bygherrer og rådgivere. Sitet fortæller om udbytterne ved miljørigtigt indeklima. Her får bygherre hjælp til at stille krav til blandt andet at e ve nt il S på be dr Sæ t fo ku s på og få plu gg er ie io n i by r nier alle bundli Mærk verden Med Miljørigtigt indekli Ma og gør en forskel for både brugere, budgetter, klima og komfort tion med helt fremme i processen, som en del af bygherres kravspecifikation til sine rådgivere. Og overfor rådgivere tilsvarende at få indeklima og ventilation tænkt ind i byggeriet helt fra starten. Der er udviklet to foldere, som henvender sig til henholdsvis bygherrer og rådgivere. Folderne stiller skarpt på fordele og udbytter ved etablering af miljørigtigt indeklima i nye byggerier. Målet overfor bygherre er at få indeklima og ventila- 7

8 aliquam. lacinia. massa. Proin elementum felis sit amet eros fringilla VENT Proin elementum Felis sit amet Eros fringilla Sit amet ultricies Fusce in consequat Suspendisse lacus Pellentesque massa Proin Ultricies Risus Gravida Provin lement felis sit omen 1 0 sed vel lorem faut lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Pellentesque sed augue risus, sit amet sed a sodales mi. maecenas dapibus lectus ut eros lacinia luctus egestas risus lorem ipsum dolor amet lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Pellentesque sed augue risus, sit amet feugiat tortor. Nulla facilisi. Cras ac dolor vel mauris consectetur aliquet id. Consectetur adipiscit L Kvartside - højformat 112,5x144mm orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sed augue risus, sit amet feugiat tortor. Nulla facilisi. Cras ac dolor vel mauris consectetur aliquet id in libero. Sed placerat, est sit amet malesuada volutpat, sem nisl auctor enim, nec luctus eros magna a sem. Suspendisse in rhoncus nisi. Nulla viverra purus nec ligula convallis facilisis cursus nibh iaculis. Cras et nisl justo, eget malesuada arcu. Nam feugiat turpis tristique nunc mattis consectetur. Integer mollis lectus urna. Morbi elementum, libero eu euismod semper, arcu urna tempus nulla, at ullamcorper turpis ipsum lobortis mi. Maecenas hendrerit sodales viverra. Duis accumsan feugiat justo et pharetra. Donec ullamcorper mattis nisl, nec dapibus nisl malesuada non. Maecenas imperdiet, sapien id tempus varius, augue nunc interdum purus, eu tincidunt est mauris malesuada dolor. Maecenas eu metus nunc, eu pretium massa. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Ut blandit ante ut felis blandit id pretium augue elementum. Aenean vitae tempor neque. In hac habitasse platea dictumst. In fermentum posuere tincidunt. Aliquam sollicitudin sollicitudin tortor, vel sodales ipsum consequat quis. Etiam luctus odio et urna tempus ut tempor turpis volutpat. Suspendisse turpis enim, lobortis ut viverra quis, viverra sed odio. Cras a lorem eu massa interdum tincidunt id ac sapien. In rhoncus sollicitudin scelerisque. Sed a sodales mi. Maecenas dapibus lectus ut eros lacinia luctus egestas risus aliquam. Ut fringilla quam ut massa pulvinar posuere. Nulla id lorem nisi. Fusce porta purus non augue consequat et Consectetur adipiscit id tempus varius, augue nunc interdum purus, eu tincidunt est mauris malesuada dolor. Maecenas eu metus nunc, eu pretium massa. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Ut blandit ante ut felis blandit id pretium augue elementum. Aenean vitae tempor neque. In hac habitasse platea dictumst. usce mavna ipsum Consectetur adipiscit lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sed augue risus, sit amet feugiat tortor. Nulla facilisi. Cras ac dolor vel mauris consectetur Sollicitudin tortor, vel sodales ipsum consequat quis. Etiam luctus odio et urna tempus ut tempor turpis volutpat. Suspendisse turpis enim, lobortis ut viverra quis, viverra sed odio. Cras a lorem eu massa interdum tincidunt id ac sapien. In rhoncus sollicitutempor nunc lacinia. Quisque neque ante, vulputate eget posuere facilisis, pretium sit amet velit. Suspendisse iaculis volutpat mauris, eu posuere velit posuere vitae. Donec rhoncus tempus tempor. Aliquam ultricies pharetra fermentum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam aliquam justo a orci tincidunt a fringilla odio auctor. Etiam semper ultrices elit, et varius tellus luctus sollicitudin. Cras vel sollicitudin lorem. Donec imperdiet accumsan enim sit amet auctor. Ut nec velit lectus, in lacinia sem. Curabitur vestibulum Mi et tempus sagittis, nibh ante luctus lacus, vel suscipit metus metus eu elit. Morbi sagittis facilisis ante pellentesque consequat. Nam molestie porta rhoncus. Maecenas neque lacus, rhoncus eu mattis et, adipiscing sed massa. vestibulum lorem tortor, interdum vitae commodo tincidunt, elementum ut mauris. Nullam purus tellus, consectetur nec ultricies vel, sodales at libero. Mauris eget quam id sem ultricies varius. Donec nec lectus ut risus suscipit rhon- In fermentum posuere tincidunt. Sollicitudin tortor, vel sodales ipsum consequat quis. Etiam luctus odio et urna tempus ut tempor turpis volutpat. Suspendisse turpis enim, lobortis ut viverra quis, viverra sed odio. Cras a lorem eu massa interdum tincidunt id ac sapien. In rhoncus sollicitudin scelerisque. Sed a sodales mi. Maecenas dapibus lectus ut eros lacinia luctus egestas risus aliquam. Ut fringilla quam ut massa pulvinar posuere. Nulla id lorem nisi. Fusce porta purus non augue consequat et tempor nunc aliquet id in libero. Sed placerat, est sit amet malesuada volutpat, sem nisl auctor enim, nec luctus eros magna a sem. Suspendisse in rhoncus nisi. Nulla viverra purus nec ligula convallis facilisis cursus nibh iaculis. Cras et nisl justo, eget malesuada arcu. Nam feugiat turpis tristique nunc mattis consectetur. Integer mollis lectus urna. Morbi elementum, libero eu euismod semper, arcu urna tempus nulla, at ullamcorper turpis ipsum lobortis mi. Maecenas hendrerit sodales viverra. Duis accumsan feugiat justo et pharetra. Donec ullamcorper mattis nisl, nec dapibus nisl. malesuada non. Maecenas imperdiet, sapien id tempus. cus in non enim. Nam vestibulum viverra dui, dictum aliquet odio sodales non. Donec nec magna non risus interdum faucibus ac ut odio. Aenean at euismod nisi. Phasellus nulla nulla, faucibus in ultricies nec, auctor non risus. Morbi eros dui, laoreet sit amet lacinia ut, egestas eu ipsum. lorem ipsum. interdum purus, eu tincidunt est Consectetur adipiscit mauris malesuada dolor. Maecenas eu metus nunc, eu pretium Pellentesque habitant rem ipsum dolor Morbi tristique senectus et netus sit amet, consectetur adipiscing elit. egestas. Ut blandit ante ut felis et malesuada fames ac turpis Pellentesque sed blandit id pretium augue elementum. Aenean vitae tempor neque. augue risus, sit amet feugiat tortor. Nulla facilisi. Cras In hac habitasse platea dictumst. ac dolor vel mauris consectetur In fermentum posuere tincidunt. aliquet id in libero. Sed placerat, Aliquam sollicitudin sollicitudin est sit amet malesuada volutpat, tortor, vel sodales ipsum consequat quis. Etiam luctus odio et sem nisl auctor enim, nec luctus eros magna a sem. urna tempus ut tempor turpis volutpat. Suspendisse turpis enim, Suspendisse in lobortis ut viverra quis, viverra rhoncus nisi. Nulla viverra purus sed odio. Cras a lorem eu massa nec ligula convallis facilisis cursus nibh iaculis. Cras et nisl justo, rhoncus sollicitudin scelerisque. interdum tincidunt id ac sapien. In eget malesuada arcu. Nam feugiat turpis tristique nunc mattis dapibus lectus ut eros lacinia Sed a sodales mi. Maecenas consectetur. Integer mollis lectus luctus egestas risus aliquam. Ut urna. Morbi elementum, libero fringilla quam ut massa pulvinar eu euismod semper, arcu urna posuere. Nulla id lorem nisi. tempus nulla, at ullamcorper turpis ipsum lobortis mi. Maecenas Fusce porta purus non augue hendrerit sodales viverra. Duis consequat et tempor nunc lacinia. Quisque neque ante, vulputate accumsan feugiat justo et pharetra. Donec ullamcorper mattis eget posuere facilisis, pretium sit nisl, nec dapibus nisl malesuada amet velit. Suspendisse iaculis non. Maecenas imperdiet, sapien volutpat mauris, eu posuere velit id tempus varius, augue nunc posuere vitae. A Nam ligula ipsum Consectetur adipiscit D lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Pellentesque sed augue augue risus risus sit orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sed augue risus, sit amet feugiat tortor. Nulla facilisi. Cras ac dolor vel mauris consectetur aliquet id in libero. Sed placerat, est sit amet malesuada volutpat, sem nisl auctor enim, nec luctus eros magna a sem. Suspendisse in rhoncus nisi. Nulla viverra purus nec ligula convallis facilisis cursus nibh iaculis. Cras et nisl justo, eget malesuada arcu. Nam feugiat turpis tristique nunc mattis consectetur. Integer mollis lectus urna. Morbi elementum, libero eu euismod semper, arcu urna tempus nulla, at ullamcorper turpis ipsum lobortis mi. Maecenas hendrerit sodales viverra. Duis accumsan feugiat justo et pharetra. Donec ullamcorper mattis nisl, nec dapibus nisl malesuada non. Maecenas imperdiet, sapien id tempus varius, augue nunc interdum purus, eu tincidunt est mauris malesuada dolor. Maecenas eu metus nunc, eu pretium massa. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Ut blandit ante ut felis blandit id pretium augue elementum. Aenean vitae tempor neque. In hac habitasse platea dictumst. In fermentum posuere tincidunt. Aliquam sollicitudin 1 1 etiam sederos quis magna tortor, vel sodales ipsum consequat quis. etiam luctus odio et urna tempus ut tempor turpis volutpat. suspendisse turpis enim, lobortis ut viverra quis, viverra sed odio. Cras a lorem eu massa interdum tincidunt id ac sapien. in rhoncus sollicitudin scelerisque. sed a sodales mi. Maecenas dapibus lectus ut eros lacinia luctus egestas risus aliquam. ut fringilla quam ut massa pulvinar posuere. nulla id lorem nisi. aliquam sollicitudin sollicitudin Tortor, vel sodales ipsum consequat quis. etiam luctus odio et urna tempus ut tempor turpis volutpat. suspendisse turpis enim, lobortis ut viverra quis iverra v sed odio. Cras a lorem eu massa interdum tincidunt id ac sapien. in rhoncus sollicitudin scelerisque sed a sodales mi. aecenas m dapibus lectus ut eros lacinia luctus egestas risus aliquam. Ut fringilla quam massa pulvinar posuere. nulla id lorem nisi. nam ligula ipsum, aliquet nec tincidunt sit amet, venenatis sed tortor. din scelerisque. Sed a sodales tempor. Aliquam ultricies pharetra mi. Maecenas dapibus lectus ut fermentum. Pellentesque habitant eros lacinia luctus egestas risus morbi tristique senectus et netus aliquam. et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam aliquam justo Ut fringilla quam a orci tincidunt a fringilla odio Ut massa pulvinar posuere. Nulla auctor. Etiam semper ultrices elit, id lorem nisi. Fusce porta purus et varius tellus luctus sollicitudin. non augue consequat et tempor Cras vel sollicitudin lorem. Donec nunc lacinia. Quisque neque imperdiet accumsan enim sit ante, vulputate eget posuere amet auctor. Ut nec velit lectus, facilisis, pretium sit amet velit. in lacinia sem. Mi et tempus Suspendisse iaculis volutpat sagittis, nibh ante luctus lacus, mauris, eu posuere velit posuere vel suscipit metus metus eu elit. vitae. Donec rhoncus tempus Morbi sagittis facilisis ante. nsequat quis etiam luctus odio et urna tempus ut tempor turpis volutpat. suspendisse turpis enim, lobortis ut viverra quis, viverra sed odio. Cras a lorem eu massa interdum tincidunt id ac sapien. in rhoncus sollicitudin scelerisque. sed a sodales mi. Maecenas dapibus lectus ut eros lacinia luctus egestas risus aliquam. ut fringilla quam ut massa pulvinar posuere. nulla id lorem nisi. A Proin elementum Felis sit amet Eros fringilla Sit amet ultricies Elit purus quis lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sed augue risus, sit amet feugiat tortor. Nulla facilisi. Cras ac dolor vel mauris consectetur aliquet id in libero. Sed placerat, est sit amet malesuada volutpat, sem nisl auctor enim, nec luctus Molestie po rhoncs urna tempus nulla, at ullamcorper turpis ipsum lobortis mi. Maecenas hendrerit sodales viverra. Duis accumsan feugiat justo et pharetra. Donec ullamcorper mattis nisl, nec dapibus nisl malesuada non. Maecenas imperdiet, sapien id tempus varius, augue nunc interdum purus, eu tincidunt est mauris malesuada dolor. Maecenas eu metus nunc, eu pretium massa. Pellentesque habitant morbi tristique senectus usce mavna Consectetur adipiscit Der udgives en avis af VENT ordningen, som udsendes til alle kommuner både centrale og decentrale ledere, samt til rådgivende ingeniører mv. Avisen har fokus på miljørigtigt indeklima og planlægges udsendt april Der vil være en artikel med i avisen om projektets resultater med henvisning til websitet. lorem ipsum dolor lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Pellentesque sed augue risus, sit amet feugiat tortor. Nulla facilisi. Cras ac dolor vel mauris consectetur aliquet id. Consectetur adipiscit A rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sed augue risus, sit amet feugiat tortor. Nulla facilisi. Cras ac dolor vel mauris consectetur aliquet id in libero. Sed placerat, est sit amet malesuada volutpat, sem nisl auctor enim, nec luctus eros magna a sem. Suspendisse in rhoncus nisi. Nulla viverra purus nec ligula convallis facilisis cursus nibh iaculis. Cras et nisl justo, eget malesuada arcu. Nam feugiat turpis tristique nunc mattis consectetur. Integer mollis lectus urna. Morbi elementum, libero eu euismod semper, arcu urna tempus nulla, at ullamcorper turpis ipsum lobortis mi. Maecenas hendrerit sodales viverra. Duis accumsan feugiat justo et pharetra. Donec ullamcorper mattis nisl, nec dapibus nisl malesuada non. Maecenas imperdiet, sapien id tempus varius, augue nunc interdum purus, eu tincidunt est mauris malesuada dolor. Maecenas eu metus nunc, eu pretium massa. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Ut blandit ante ut felis blandit id pretium augue elementum. Aenean vitae tempor neque. In hac habitasse platea dictumst. In fermentum posuere tincidunt. Aliquam sollicitudin Sollicitudin tortor, vel sodales ipsum consequat quis. Etiam luctus odio et urna tempus ut tempor turpis volutpat. Suspendisse turpis enim, lobortis ut viverra quis, viverra sed odio. Cras a lorem eu massa interdum tincidunt id ac sapien. In rhoncus sollicitudin scelerisque. Sed a sodales mi. Maecenas dapibus lectus ut eros lacinia luctus egestas risus aliquam. Ut fringilla quam ut massa pulvinar posuere. Nulla id lorem nisi. Fusce porta purus non augue consequat et tempor nunc lacinia. Quisque neque ante, vulputate eget posuere facilisis, pretium sit amet velit. Suspendisse iaculis volutpat mauris, eu posuere velit posuere vitae. Donec rhoncus tempus tempor. Aliquam ultricies pharetra fermentum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam aliquam justo a orci tincidunt a fringilla odio auctor. Etiam semper ultrices elit, et varius tellus luctus sollicitudin. Cras vel sollicitudin lorem. Donec imperdiet accumsan enim sit amet auctor. Ut nec velit lectus, in lacinia sem. et netus et malesuada fames ac eros magna a sem. Suspendisse in rhoncus nisi. Nulla viverra ut felis blandit id pretium augue sectetur adipiscing elit. Pellen- turpis egestas. Ut blandit ante lorem ipsum dolor sit amet, con- purus nec ligula convallis facilisis cursus nibh iaculis. Cras et neque. In hac habitasse platea. feugiat tortor. Nulla facilisi. Cras elementum. Aenean vitae tempor tesque sed augue risus, sit amet nisl justo, eget malesuada arcu. dictumst. In fermentum posuere ac dolor vel mauris consectetur Nam feugiat turpis tristique nunc tincidunt. Aliquam sollicitudin sollicitudin tortor, vel sodales ipsum est sit amet malesuada volutpat, aliquet id in libero. Sed placerat, mattis consectetur. Integer mollis lectus urna. Morbi elementum, consequat quis. Etiam luctus odio sem nisl auctor enim, nec luctus libero eu euismod semper, arcu et urna. Ut tempor turpis volutpat. eros magna a sem. Suspendisse in rhoncus nisi. Nulla viverra purus nec ligula convallis facilisis cursus nibh iaculis. Cras et pharetra. Donec ullamcorper tortor vel sodales nisl justo, eget malesuada arcu. mattis nisl, nec dapibus nisl. ipsum consequat quis. etiam luctus odio et urna tempus ut Nam feugiat turpis tristique nunc malesuada non. Maecenas imperdiet, sapien id tempus varius, tempor turpis volutpat. suspendisse turpis enim, lobortis ut mattis consectetur. Integer mollis viverra quis, viverra sed odio. Cras a lorem eu massa interdum tincidunt id ac sapien. in rhoncus sollicitudin sceleris- libero eu euismod semper, arcu tincidunt est mauris malesuada lectus urna. Morbi elementum, augue nunc interdum purus, eu que. sed a sodales mi. Maecenas dapibus lectus ut eros lacinia luctus egestas risus aliquam. ut fringilla quam ut massa turpis ipsum lobortis mi. Mae- eu pretium massa. Pellentesque urna tempus nulla, at ullamcorper dolor. Maecenas eu metus nunc, pulvinar posuere. nulla id lorem nisi. cenas hendrerit sodales viverra. habitant morbi tristique senectus Duis accumsan feugiat justo et et netus et malesuada ac turpis Halvside - tværformat 230x144mm 8

9 Bilag Reduktion af tryktab på HVAC-anlæg, renovering og nyanlæg Opgaven Af den gennemførte analyse fremgår det, at der er en række barrierer, som er kategoriseret i enten manglende viden, strukturelle barrierer eller manglende commitment. Analysen konkluderer, at manglende viden i ventilationsbranchen kun spiller en lille rolle. For så vidt angår de strukturelle barrierer konkluderes, at disse spiller en stor rolle i ventilationsbranchen for valg af konkrete komponenter i nyanlæg. Det tyder altså på, at vi skal sætte ind et andet sted for at tvinge branchen til at tænke i andre komponenter. Endelig konkluderer analysen, at commitment til at udvise tryktabsorienteret adfærd er ret beskeden. Hvilket indikerer at vi skal sætte ind i relation til holdning og adfærd. Vi vil prioritere målgrupper og budskaber ud fra disse konklusioner. Vi ser tre hovedopgaver: 1. Vi skal have fokus på ventilationsanlægget og tryktabet frem langt tidligere i byggeprojekteringen (før arkitekturen er fastlagt med måske for lidt plads til ventilationsanlægget). 2. Vi skal tvinge ventilationsbranchen til at tænke i andre komponenter, som kan nedbringe tryktabet. 3. Vi skal stille værktøjer til rådighed, som gør ventilationsbranchen i stand til at beregne tryktab i projekteringsfasen.

10 Målgrupper og interessenter Interessentgrupper: Ved løsning af enhver kommunikationsopgave er det centralt at studere, kortlægge og prioritere alle de interessenter, der indgår i kommunikationsprocessen. Både som endelige modtagere, som influenter, som mellem-modtagere og som videre-formidlere. Og dette sidste både i ord og handling. Denne analyse er principiel universel, men den er om muligt ekstra vigtig, når der er tale om kommunikation, der skal udløse adfærd, og hvor vi skal have engageret kommunikations-hjælpere i processen. Nedenstående diagram viser på et overordnet niveau alle de mange forskellige interessenter, der på forskellige måder skal påvirkes og involveres. Dansk Byggeri Dansk Industri Foreningen af Rådgivende Ingeniører Ingeniørforeningen i Danmark Danske Arkitektvirksomheder Tekniq/FAV Organisationer og institutioner Byggematerialebranchen Bygherreforeningen KL Konstruktørforeningen Byggecentrum Veltek Vent-ordningen Dansk Ventilation SBi Teknologisk Institut DTU Universiteter Tekniske skoler Regering Folketing Politiske partier Det offentlige Økonomi- og Erhvervsministeriet Erhvervs- og byggestyrelsen By og Byg Energistyrelsen Videncenter /bygninger Fagblade Bygherre Dagblade Kommende ejer Kommende lejer Offentligheden Arkitekter Ingeniører Entreprenører/ Bygningskonstruktører Faglige kontakter Ventilationsfirmaer (mellemleder, ingeniør, teknisk tegner, montør) Energirådgiver Folketing I det følgende vil vi prioritere målgrupperne:

11 Målgrupper Målgrupperne prioriteres og beskrives således: Opgave 1: Fokus på ventilationsanlægget og tryktabet tidligt i projekteringen Offentligheden: Ejer/bygherre Styrker: Interesseret i trivsel færre sygedage mv. rationel drift Svagheder: Er typisk uvidende om tryktabs betydning for ventilationsanlæggets ydelse og komfort har nok mere fokus på æstetik og funktionalitet totalt. Muligheder: Fokus på indeklima og støjniveau (trivsel) mindre driftsomkostninger. ESCO ordninger. Barrierer: Øgede byggeomkostninger Bygherre med salg eller udlejning for øje Styrker: Interesseret i at få solgt ejendommen, udlejet lokalerne. Svagheder: Er typisk uvidende om tryktabs betydning for ventilationsanlæggets ydelse og komfort. Muligheder: Fokus på salgsmuligheder og glade lejere ESCO ordninger. Barrierer: Ønsker at bygge billigst muligt er ikke så interesseret i lavere driftsomkostninger. Faglige kontakter: Arkitekter Styrker: Læner sig meget op af ingeniørerne. Ønsker at skabe æstetisk og funktionelt byggeri. Svagheder: Ser ventilation som et nødvendigt onde. Mangler viden om tryktab. Muligheder: Fokus på indeklima og støjniveau (trivsel) i sammenhæng med tryktab. Opfordre til tidligere samarbejde med ingeniørerne. Barrierer: Synes ventilation skæmmer arkitekturen. Ingeniører Styrker: Alt andet lige har de den største viden om ventilationsanlæg og energioptimering heraf!!! (min påstand). Svagheder: Det formodes, at de anlægger et helhedssyn på ventilationsanlægget!!! (siger analysen) Muligheder: Opfordre til tidligere samarbejde med arkitekter. Barrierer: Arkitekten har ikke levnet plads nok til det optimale anlæg. Entreprenør Styrker: Har mulighed for at vælge andre steder at spare. Svagheder: Ønsker at alle delentrepriser har en så lav pris som muligt. Muligheder: Fokus på indeklima og støjniveau (fremtidige klager og bøvl ). ESCO ordninger. Barrierer: Prisfokuseret totalentreprisen skal hænge sammen i sidste ende.

12 Opgave 2: Vi skal tvinge ventilationsbranchen til at tænke i andre komponenter, som kan nedbringe tryktabet. Opgave 3: Vi skal stille værktøjer til rådighed som gør ventilationsbranchen i stand til at beregne tryktab i projekteringsfasen. Faglige kontakter: Ventilationsbranchen (mellemleder, ingeniør, teknisk tegner, montør) Den gennemførte analyse viser at ventilationsfirmaernes anlægsmontører kun har meget begrænset råderum, at de arbejder på akkord og oplever omfattende strukturelle barrierer ift at minimere tryktab. Vi fravælger disse som primær målgruppe, og koncentrerer os i stedet om mellemleder, ingeniør, teknisk tegner. Styrker: Stort fokus på komfortegenskaber (indeklima, lugt- og støjgener) Svagheder: Er ofte presset på tid og omkostninger. Vægter ikke lavt tryktab, når ventilationsanlæg skal projekteres. Muligheder: Fokus på at høj komfort er lig med lavt tryktab. Fokus på konventioner. Værktøjer, der gør det nemt, så tidspres mindskes. Barrierer: Man gør som man plejer. Vælger de komponenter mv. som man plejer. Influenter, holdningsbærere: Ovennævnte grupper er de direkte målgrupper. Rundt om dem er en række influenter og holdningsbærere, som skal informeres og inddrages på forskellig vis: Det politiske niveau Organisationer og institutioner Pressen Disse grupper skal informeres og inddrages i formidlingen af viden/holdninger/konkrete værktøjer mv. Fx skal nye værktøjer introduceres overfor uddannelsesinstitutioner og relevante brancheorganisationer, ligesom der skal søges samarbejde med disse om udbredelse af kendskab til deres elever/medlemmer gennem undervisning/møder/nyhedsbreve mv. Ligesom de faglige blade og magasiner skal forsynes med relevant nyhedsstof. Kommunikationsstrategien For at nedbryde de strukturelle barrierer, skabe/forbedre viden og etablere større commitment anbefaler vi en push/pull strategi, hvor vi arbejder integreret med målgrupperne og kommunikationen/værktøjerne. Vi skal pushe et tidligere samspil mellem arkitekt og ingeniør. Vi skal tvinge ventilationsbranchen til at tænke ud af boksen. Vi skal skabe pres fra bygherre. Det vil sige fokus skal være på at få skabt erkendelse hos bygherre om sammenhængen mellem høj komfort og lavt tryktab, når det drejer sig om ventilationen. Vi skal altså have kravet om kvalitet i ventilationen ind allerede i kravspecifikationen fra bygherre. Derfor arbejdes ud fra en push/pull strategi.

13 Dernæst skal vi sikre at arkitekter og ingeniører og de projekterende ventilationsfirmaer har de værktøjer, der skal til for at kunne projektere det optimale ventilationsanlæg med mindst muligt tryktab. Den kreative strategi En mærkningsordning for ventilationsanlægget A-C (opstillet med hensyn til krav til lufthastighed, energiforbrug, pris mv.), som bygherre kan anvende i sin kravspecifikation, vil kunne fungere som driver. Hovedbudskabet er: Høj trivsel/medarbejdertilfredshed/høj komfort = lav lufthastighed =lavt tryktab = lavt energiforbrug = lave driftsomkostninger og lavt CO 2 udslip. Indvendingen vil være: Højere etableringsomkostninger. Argumentationen vil være: Life Cycle Cost, ESCO ordninger og komfort/gladere brugere, dvs. mindre klager (sygdom mv.) For ventilationsvirksomheden betyder det mere tilfreds kunder sandsynlighed for genkøb/anbefaling mindre tidsforbrug på fejlrettelse og efterregulering dvs. bedre projektøkonomi. Virkemidler og anvendelse Tværmålgrupperettet: Website - med kategori/mærkningsordning beskrevet, diverse hjælpeværktøjer mv. med særligt menupunkt for bygherrer. Og med relevant nyhedsstof også interessant for diverse influenter og pressen. Får så vidt angår website skal information om websitet medtages i materiale overfor både bygherre og gruppen af entreprenører, bygningskonstruktører, arkitekter, ingeniører, ventilationsbranchen, energirådgivere. Bygherre: Informationsfolder/brochure: Fordele/udbytter Ventilationens Top10 råd om ventilationsanlæg, komfort og tryktab. Hjælpeværktøjer online: Kategori/mærkning af ventilationsanlæg beskrivelse af krav til de enkelte kategorier/mærker. Hjælpeværktøj til kravspecifikation/udbudsmateriale: Skema krav til komfort, energiforbrug (med udgangspunkt i kategori/mærkning) Ventilationens Top 10 råd om ventilationsanlæg, komfort og tryktab ESCO beskrivelse sælg resultater ikke udstyr Entreprenører, bygningskonstruktører, arkitekter, ingeniører, ventilationsbranchen, energirådgivere:

14 Informationsfolder/brochure: Fordele/udbytter information om hjælpeværktøjer - inkl. forklaring af kategori/mærkning for ventilationsanlæg og orientering om materiale udarbejdet til bygherre. Evt. ventilationens Top-10 råd om ventilationsanlæg, komfort og tryktab. Hjælpeværktøjer - online: Kategori/mærkning af ventilationsanlæg - beskrivelse af krav til de enkelte kategorier/mærker. Excel-regneark til beregning af system og tryktab supplement til Lindab værktøjet. Excel-regneark til beregning af varmebalance. Den lille blå om ventilation Ventilationens Top 10 råd om ventilationsanlæg, komfort og tryktab ESCO beskrivelse sælg resultater ikke udstyr Forslag til formidlingsplan Introduktionen Formidlingen vil ske med anvendelse af materialer som beskrevet under virkemidler og anvendelse. Tværmålgrupperettet: Sitet bliver omdrejningspunkt for fremtidig kommunikation/information og for værktøjer og links med relevans for ventilation. Her ligger relevante værktøjer til fri download, her forklares kategorierne/mærket. Her findes information og vejledning for arkitekter og ingeniører mv. I alt materiale vil vi henvise til sitet for mere information og for download af materialer. Egne websites - Elforsk.dk, danskenergi.dk, teknologisk.dk, byggeriogenergi.dk På disse sites skal der være banner/link til Der skal derfor rettes henvendelse til de pågældende webredaktører med henblik på samarbejde. Bygherrer: Direct mail til stat, regioner, kommuner og pensionsselskaber. (Brev, folder målrettet bygherrer, evt. 10 gode råd kalender) Personlig henvendelse til Dansk Byggeri, Dansk Industri, Bygherreforeningen, KL med henblik på præsentation af emne og materialer. Målet er at få information og materialer med på de pågældendes websites, artikel i deres blade, medvirke på relevante medlemsmøder med information og materialer. Pressemeddelelse med brochure sendes til dagbladene. Entreprenører, bygningskonstruktører, arkitekter, ingeniører, ventilationsbranchen, energirådgivere: Direct mail til hele gruppen. (Brev, folder målrettet gruppen inkl. information om folder målrettet bygherrer, som de kan bestille og anvende til deres kommende bygherrer, 10 gode råd kalender. Fokus på beregningsværktøjer på

15 Ventilationskonference på Teknologisk Institut en i Tåstrup og en i Århus. Mærk verden med bedre ventilation Hvad skal der til for at projektere det bedste ventilationsanlæg? Og opnå høj medarbejdertrivsel høj komfort, lavt tryktab lavt energiforbrug og lave driftsomkostninger. Personlig henvendelse til Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Ingeniørforeningen i Danmark, Danske Arkitektvirksomheder, Tekniq/FAV, Byggematerialebranchen, Konstruktørforeningen, Veltek, Vent-ordningen, Dansk Ventilation, SBi, Byggecentrum med henblik på præsentation af emne og materialer. Målet er at få information og materialer med på de pågældendes websites, artikel i deres blade, medvirke på relevante medlemsmøder med information og materialer. Direct mail henvendelse til ventilationsfirmaers webredaktører/ledelser med henblik på at gøre materialet tilgængeligt via deres websites ved banner og/eller link til Pressemeddelelse med brochure sendes til fagbladene. Uddannelsessteder Direct mail til DTU, universiteter, tekniske skoler, Arkitektskolen i Århus, Kunstakademiets Arkitektskole. (Brev, folder som til ovennævnte gruppe, henvisning til beregningsprogrammer på 10 gode råd kalender). Med opfordring til at bestille flere eller downloade materialet fra websitet og anvende det i undervisningen. Disse inviteres også til ventilationskonferencen. Det politiske niveau Direct mail til Det energipolitiske udvalg, Energistyrelsen, Økonomi- og erhvervsministeriet, Erhvervs- og byggestyrelsen, By og Byg sendes information. (Brev med kort beskrivelse af aktiviteten, folderen til de professionelle). Vedligeholdelsen Fastholdelse af fokus hos målgruppen og viden hos fremtidige bygherrer, arkitekter, ingeniører mv. skal opnås gennem: Fortsat tilgængelighed til materialer på egne websites Fortsat tilgængelighed på samarbejdspartneres websites Skolernes anvendelse af materialerne i undervisningen Teknologisk Institut medtage i kursusprogram Udvikling af case-historier til fag- og dagpressen og egne websites For at fastholde fokus er det nødvendigt, at der er en tovholder på den fremadrettede kommunikation. Det vil sige: opdatering af egen website kontakt til samarbejdspartnere udvikling af case-historier etc. Det kunne være enten Dansk Ventilation eller Dansk Energi. Dansk Ventilation ser umiddelbart ud til at være meget aktivepå udbredelse af viden om ventilation i sammenhæng med energiforbrug så det kunne være et godt valg spørgsmålet er blot, om de har ressourcerne (menneskene og økonomien) til at føre det videre. Nectar Communication

16 XNE

17 BARRIERER OG MULIGHEDER I VENTILATIONSBRANCHEN FOR REDUKTION AF TRYKTAB I VENTILATIONSANLÆG Kvantitative og kvalitative analyser af viden, commitment og adfærd i forhold til reduktion af tryktab blandt ansatte i ventilationsbranchen

18

19

20

21 - - -

22

23

24 Antal rigtige besvarelser på fem spørgsmål om tryktab i forskellige komponenter respondenter Ansatte i ventilationsbranchen Udenfor ventilationsbranchen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

25

26 Hvilke egenskaber ved ventilationsanlæg er vigtigst? Mest vigtigt Næstmest vigtigt Tredjemest vigtigt Mindst vigtigt Indeklima (godt) Støjniveau (lavt) Driftsikkerhed (høj) Tryktab (lavt) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

27

28 I hvor høj grad fokuserer respondenterne på... 7 (I meget høj grad) (Slet ikke) At opnå lavt tryktab i kanalerne At opnå lavt tryktab i aggregatet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

29

30

31 - -

32

33 BILAG BARRIERER OG MULIGHEDER I VENTILATIONSBRANCHEN FOR REDUKTION AF TRYKTAB I VENTILATIONSANLÆG Kvantitative og kvalitative analyser af viden, commitment og adfærd i forhold til reduktion af tryktab blandt ansatte i ventilationsbranchen STRATEGOS APRIL 2009

34 2 Antal Antal Antal Stilling Blue collar i V-branche Antal Antal Antal Andet i V-branche Chef i V-brance Energirådgiver Andet udenfor V-branche [s92] Arbejder du med ventilation? Ubesvaret Antal Antal Antal , det er en stor del af mit arbejde , det er en lille del af mit arbejde

35 3 Antal Antal Antal [s16] Arbejder du med nyanlæg eller service\vedligehold af ventilationssystemer? Jeg arbejder mest med nyanlæg af ventilationssystemer Jeg arbejder nogenlunde lige meget med nyanlæg og service\vedligehold af ventilationssystemer Jeg arbejder mest med service\vedligehold af ventilationssystemer Ved ikke Antal Antal Antal Erfaring 0-5 års erfaring års erfaring års erfaring Antal Antal Antal Alder år år år

36 4 Antal Antal Antal [s17] Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? Folkeskole/Gymnasial Erhvervsuddannelse, fx en håndværksuddannelse Kort videregående uddannelse (op til 2 år) Mellemlang videregående uddannelse (2-4½ år) Lang videregående uddannelse (5 år eller mere) Ved ikke Antal Antal Antal Er du efter- eller videreuddannet indenfor ventilation? Ved ikke Antal Antal Antal [s10] Er du mand eller kvinde Mand Kvinde 9 7 2

37 ø å ø å [s33] I hvilken af følgende komponenter mener du, at der typisk er størst tryktab ved ens lufthastighed? : Runde kanaler eller rektangulære kanaler med samme tværsnitsareal Runde kanaler 5 Antal Procent Procent Procent Lige stort tryktab i komponenterne Rektangulære kanaler (SANDT) Ved ikke [s34] I hvilken af følgende komponenter mener du, at der typisk er størst tryktab ved ens lufthastighed? : Påstik eller T-rør Påstik (SANDT) Antal Procent Procent Procent Lige stort tryktab i komponenterne T-rør Ved ikke [s35] I hvilken af følgende komponenter mener du, at der typisk er størst tryktab ved ens lufthastighed? : Almindelige bøjninger eller korte bøjninger Almindelige bøjninger Antal Procent Procent Procent Lige stort tryktab i komponenterne Korte bøjninger (SANDT) Ved ikke

38 ø å ø å 6 Antal Procent Procent Procent [s36] I hvilken af følgende komponenter mener du, at der typisk er størst tryktab ved ens lufthastighed? : Grundfiltre (G1-G4) eller finfiltre (F5-F9) Grundfiltre Finfiltre (SANDT) Ved ikke Antal Procent Procent Procent [s38] I hvilket af følgende aggregater mener du, at der typisk er størst tryktab ved ens lufthastighed? : Det mindste mulige og tilladte aggregat eller et aggregat med højere ydeevne Det mindste mulige og tilladte aggregat (SANDT) Lige stort tryktab i aggregaterne Et aggregat med højere ydeevne Ved ikke

39 ø å ø å 7 Antal Procent Procent Procent [s39] Mener du, at der typisk er størst tryktab over varmeveksleren eller filteret på indblæsningssiden i ventilationsanlæg i kontorbygninger o. lign.? Forkert besvarelse Rigtig besvarelse (varmeveksler) Antal Procent Procent Procent [s40] I hvilken af disse komponenter mener du, at der er størst, næststørst og tredjestørst trykfald i et kanalsystem (runde kanaler med Ø400 mm og lufthastighed på 5 m\s)? : Størst trykfald Ved ikke Almindelig 90 graders bøjning (SANDT) Almindelig cirkulær lyddæmper meter kanal Antal Procent Procent Procent [s40] I hvilken af disse komponenter mener du, at der er størst, næststørst og tredjestørst trykfald i et kanalsystem (runde kanaler med Ø400 mm og lufthastighed på 5 m\s)? : Næststørst trykfald Ved ikke Almindelig 90 graders bøjning Almindelig cirkulær lyddæmper meter kanal meter kanal (SANDT)

40 ø å ø å 8 Antal Procent Procent Procent [s40] I hvilken af disse komponenter mener du, at der er størst, næststørst og tredjestørst trykfald i et kanalsystem (runde kanaler med Ø400 mm og lufthastighed på 5 m\s)? : Tredjestørst trykfald Ved ikke Almindelig 90 graders bøjning Almindelig cirkulær lyddæmper (SANDT) meter kanal meter kanal Antal Procent Procent Procent [s40] I hvilken af disse komponenter mener du, at der er størst, næststørst og tredjestørst trykfald i et kanalsystem (runde kanaler med Ø400 mm og lufthastighed på 5 m\s)? Forkert besvarelse Delvis rigtig besvarelse (størst trykfald i bøjning, mindst trykfald i 1m kanal) Rigtig besvarelse (rækkefølge: Bøjning, 10m kanal, lyddæmper, 1m kanal)

41 ø å ø å 9 Antal Procent Procent Procent [s41] Hvor meget mener du, at trykfaldet omtrent stiger, hvis lufthastigheden fordobles fra 4 m\s til 8 m\s (...)? Trykfaldet stiger ikke Trykfaldet fordobles Trykfaldet tredobles (SANDT) Trykfaldet firdobles (SANDT) Trykfaldet femdobles Ved ikke Antal Procent Procent Procent [s42] Hvor meget større end starttryktabet mener du, at sluttryktabet er i grundfiltre og finfiltre? Sluttryktabet er dobbelt så stort som starttryktabet Sluttryktabet er tre gange større end starttryktabet (SANDT) Sluttryktabet er fire gange større end starttryktabet (SANDT) Sluttryktabet er fem gange større end starttryktabet Ved ikke

42 ø å ø å 10 Antal Procent Procent Procent [s43] Jeg ved, hvad der skaber højt tryktab i ventilationsanlæg Ubesvaret Ved ikke Slet ikke I meget høj grad Antal Procent Procent Procent [s43] Jeg kender konsekvenserne af højt tryktab i ventilationsanlæg Ubesvaret Ved ikke Slet ikke I meget høj grad

Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003)

Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003) Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003) Denne vejledning gennemgår hvordan man indsætter billeder i Word, og forklarer de basale værktøjer der kan bruges til at lave layout

Læs mere

Overskrift evt. 2. linje 3. linje

Overskrift evt. 2. linje 3. linje Den venstre margin er altid hvid Øvrige lodrette bjælker er altid en XX% af hvid og/eller afsenderens logofarve fsender placeres altid mm fra nærmeste lodrette bjælke i en 5 publikation Skrifttype Mari

Læs mere

Producenter. f i a s c o. Abruzzo. fiasco.dk/botega /procucenter. Forside Vin Delikatesser Producenter Månedskasse

Producenter. f i a s c o. Abruzzo. fiasco.dk/botega /procucenter. Forside Vin Delikatesser Producenter Månedskasse fiasco.dk/botega /procucenter f i a s c o Abruzzo Azienda Agricola Enrico Fossi Signa, Abruzzo Agricola Paplo Fossi Signa, Abruzzo Azienda Agricola Enrico Fossi Signa, Abruzzo Områder Abruzzo Val d Aoste

Læs mere

ARKEN. Kunstudstilling. Asger Jorn. Tina V. Overgaard. Arken. Banner

ARKEN. Kunstudstilling. Asger Jorn. Tina V. Overgaard. Arken. Banner Opgaven: Opgaven bestod i en tur på Arken, hvor vi skulle udvælge en kunstner hvor vi skulle lave et banner, skilt som skulle stå ved siden af kunstværket. Vi skulle lave: Banner til facaden Skilt til

Læs mere

Dolor Set Amet. Bogtitel

Dolor Set Amet. Bogtitel Dolor Set Amet Bogtitel Sund kost på Marienlyst Produktions højskole Sund kost På højskolen Marienlyst, bliver der spist sund kost, da skolen ønsker sine elever sunde, og veltilpasse. Derfor serveres der

Læs mere

fiasco.dk f i a s c o

fiasco.dk f i a s c o fiasco.dk R e s t a u r a n t B o t e g a fiasco.dk/restaurant Frokost & Vinsmagning Lørdag d. 29 Oktober sed pharetra gravida, orci magna rhoncus neque, id pulvinar odio lorem non turpis. Nullam sit amet

Læs mere

Hjemmesideoptimering/synlighed

Hjemmesideoptimering/synlighed Hjemmesideoptimering/synlighed Søgemaskineoptimering/webdesign To sider af samme sag Søgemaskineoptimering/webdesign Hvad vil det sige at optimere for søgemaskiner? Søgemaskineoptimering handler ikke længere

Læs mere

Designmanual. Revideret 11. april 2008

Designmanual. Revideret 11. april 2008 Designmanual Revideret 11. april 2008 Hvorfor en designmanual Logo Vi har udviklet denne designmanual, der skal bidrage til at styrke den visuelle identitet og kommunikation for Ung Egedal som helhed og

Læs mere

[ Redigér ] MENU. aperitivo

[ Redigér ] MENU. aperitivo fiasco.dk/restaurant/menu [ Redigér ] MENU aperitivo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 48,- Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida 58, Orci magna rhoncus neque. 65,- antipasti

Læs mere

DESIGN- OG BRANDMANUAL INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM

DESIGN- OG BRANDMANUAL INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM DESIGN- OG BRANDMANUAL 2008 INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM 2 TMF DESIGN- OG BRANDMANUAL TMF DESIGN- OG BRANDMANUAL 3 INDHOLDSFORTEGNELSE A. INTRODUKTION 1.0 OM DESIGN- OG BRANDMANUALEN X B. BRANDPLATFORM

Læs mere

IT og kommunika,on. Lek,on 2 Gistrup Skole Forår 2015. Søren Eskildsen www.game2grow.dk

IT og kommunika,on. Lek,on 2 Gistrup Skole Forår 2015. Søren Eskildsen www.game2grow.dk IT og kommunika,on Lek,on 2 Gistrup Skole Forår 2015 Søren Eskildsen www.game2grow.dk Dagens agenda 1. Typografi og layout 2. 10 gode råd 3. Opgave Søren Eskildsen www.game2grow.dk Typografi Typografi

Læs mere

Ny BIPS IKT- a,ale. BIPS konferencen September Bips IKT- a+ale, BIPS konference 14. September 2015

Ny BIPS IKT- a,ale. BIPS konferencen September Bips IKT- a+ale, BIPS konference 14. September 2015 Ny BIPS - a,ale BIPS konferencen 2015 14. September 2015 Bips - a+ale, BIPS konference 14. September 2015 Agenda Formål Baggrund og koncept Eksemplet Næste skridt Bips - a+ale, BIPS konference 14. September

Læs mere

Lejemålet vil kunne blive istandsat af udlejer inden overtagelse, i samråd med den nye lejer.

Lejemålet vil kunne blive istandsat af udlejer inden overtagelse, i samråd med den nye lejer. RÅ LOKALER PÅ Sydhavnsgade 7 er super attraktiv placeret på Aarhus Havn tæt på midtbyen, Lystbådehavnen og lige ved udmundingen af indfaldsvejen til E45. Bag bygningens rå og industrielle facader gemmer

Læs mere

Grafisk design / Frederik Aaen / Portfolio H2 GRAFISK WORKFLOW

Grafisk design / Frederik Aaen / Portfolio H2 GRAFISK WORKFLOW Grafisk design / Frederik Aaen / Portfolio H2 45 GRAFISK WORKFLOW FØR VI GÅR I GANG Opgavebeskrivelse En mindre virksomhed i Skanderborg ønsker en hjemmeside, som er simple at bruge samt vedligeholde.

Læs mere

Tips og tricks Billeder Topfrise Topfrisen kan udskiftes. Topfrisen er knyttet til de enkelte mapper i strukturen. Ændres topfrisen, slår det igennem

Tips og tricks Billeder Topfrise Topfrisen kan udskiftes. Topfrisen er knyttet til de enkelte mapper i strukturen. Ændres topfrisen, slår det igennem Tips og tricks Billeder Topfrise Topfrisen kan udskiftes. Topfrisen er knyttet til de enkelte mapper i strukturen. Ændres topfrisen, slår det igennem i undermapperne. Info-ikon Høring H Ud for de enkelte

Læs mere

Hele SAS Danmark sendt til krisehjælp efter flysabotage

Hele SAS Danmark sendt til krisehjælp efter flysabotage Dagens Citat Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin rature from 45 BC, making DRESS the new centery WHY Karlos Bur e Versace viser

Læs mere

!"#$%&'(&)*+&,-,&-% - alle er velkomne

!#$%&'(&)*+&,-,&-% - alle er velkomne !"#$%&'(&)*+&,-,&-% - alle er velkomne!! september / oktober 2010 Bibelskole Tony Jacobsen Åbne Døre Byggeriet Gospelworkshop damgade 94, 6400 sønderborg * tlf: 36 99 70 94 * info@sonderborgfrikirke.dk

Læs mere

DESIGNGUIDE Sektion A

DESIGNGUIDE Sektion A DESIGNGUIDE Sektion A KUNSTRÅDET / DESIGNGUIDE 2006 GRUNDLOGOER OG FARVER Til intern og ekstern brug anvendes altid et af de her på siderne illustrerede grundlogoer. Ved brug af grundlogo skal det altid

Læs mere

RESPONSIVE DESIGN. Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign. Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012

RESPONSIVE DESIGN. Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign. Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012 RESPONSIVE DESIGN Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012 Første browser med grafik 1993 Første browser med grafik 1993 1995 100% 1995 2003 Første browser

Læs mere

DESIGNGUIDE SEKTION A

DESIGNGUIDE SEKTION A DESIGNGUIDE SEKTION A STATENS KUNSTFOND / DESIGNGUIDE 2006 GRUNDLOGOER OG FARVER Statens Kunstfond har to forskellige logeversioner til henholdsvis internt og eksternt brug. For alt materiale som publiceres

Læs mere

GIS og svæveflyvning. Hans Jensen, Jens Jensen, Hanne Hansen og Bente Hansen

GIS og svæveflyvning. Hans Jensen, Jens Jensen, Hanne Hansen og Bente Hansen GIS og svæveflyvning Hans Jensen, Jens Jensen, Hanne Hansen og Bente Hansen MTM master i geoinformationsmanagement 2. semester, 2012 Aalborg Universitet 0 1 Titel GIS i svæveflyvning Studieretning MTM

Læs mere

Edinburgh Photographic Society

Edinburgh Photographic Society Edinburgh Photographic Society 27-10-2010 Duis Sed Sapien Aenean sit amet lacus in tortor fermentum blandit. Quisque at purus in nulla. Page 3 Nunc Et Orci Page 4 Morbi Posuere Pellentesque odio risus,

Læs mere

NoDomain Designmanual Version 1.0-6. juni 2013

NoDomain Designmanual Version 1.0-6. juni 2013 NoDomain Designmanual Version 1.0-6. juni 2013 Indhold Forord 3 Indledning 4 Logo 5-7 Logo: Placering og brug: 8-11 Brevlinje 12-15 Typografi 16-18 Farver 19-21 Tekstil 22-23 Ikoner 24-25 NoDomain designmanual

Læs mere

Orkestrering af distribuerede systemer over store datamængder

Orkestrering af distribuerede systemer over store datamængder Orkestrering af distribuerede systemer over store datamængder Jesper Marrup Kongens Lyngby 2013 IMM-M.Sc.-2013-??? Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800

Læs mere

navn / logo Navnet Green Cosmetics er valgt fordi det signalerer naturlighed, miljøbevidsthed, nytænkning og håb.

navn / logo Navnet Green Cosmetics er valgt fordi det signalerer naturlighed, miljøbevidsthed, nytænkning og håb. navn / logo Navnet Green Cosmetics er valgt fordi det signalerer naturlighed, miljøbevidsthed, nytænkning og håb. Logoet er holdt i grønne nuancer for at understrege navnet Green Cosmetics. De to e er

Læs mere

Ryan Air vandt krigen om søtransport

Ryan Air vandt krigen om søtransport Ryan Air vandt krigen om søtransport Branchen kunne ikke selv finde ud af det Men luftfartsbranchen har på kun få år formået at gennemrationalisere og forvandle havne- og søtransportsektoren til moderne,

Læs mere

Chromogene medier. Enzymatiske analyser. Real time PCR. Designprincipper for FOOD DIAGNOSTICS

Chromogene medier. Enzymatiske analyser. Real time PCR. Designprincipper for FOOD DIAGNOSTICS Enzymatiske analyser / Logo Logoversioner Pantone 298 C 297 C 423 C CMYK 68/// 5/// ///5 Grå ///68 ///5 ///4 Sort Hvid / Typografi / Farveskala TYPOGRAFI / FONT Font : Superbrugsen Light abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Læs mere

BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG

BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG formater som vises BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG FORSIDE STAMDATA (skal med) Foto af bogen (3D) eller en illustration af bogens forside (2D)? Det skal i begge tilfælde være i høj opløsning,

Læs mere

DESIGNGUIDE. Overskrift. Assens Kommune designguide. Primært logo

DESIGNGUIDE. Overskrift. Assens Kommune designguide. Primært logo Primært logo Overskrift DESIGNGUIDE Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur in orci. Sed diam odio, elementum nec, ornare id, laoreet vitae, metus. Sed quis orci in dolor fermentum

Læs mere

Fælles visuelt univers for regionens større byggeprojekter. RegionH Design

Fælles visuelt univers for regionens større byggeprojekter. RegionH Design Fælles visuelt univers for regionens større byggeprojekter Det visuelle tager afsæt i strategien + workshoppen højt specialiseret forskning grønt bæredygtigt Kommunikationsstrategien fungerer som en paraply

Læs mere

Egedal Kommunes Logo- og designmanual

Egedal Kommunes Logo- og designmanual Egedal Kommunes Logo- og designmanual Opdateret oktober 2007 Visuel identitet introduktion design Dette er Egedal Kommunes Logo- og Designmanual. Designmanualen er Egedals fælles visuelle identitet, som

Læs mere

Roskilde. Avis. Kinesisk Stjerne På Stændertorvet

Roskilde. Avis. Kinesisk Stjerne På Stændertorvet Roskilde Avis Den nu 49-årige Peng Liyuans karriere begyndte, da hun som 18-årig blev soldat i Folkets Befrielseshær. Takket være sin kraftfulde stemme, blev hendes militære pligt hurtigt at underholde

Læs mere

McAfee - Arrow ECS Generelt design & Network Security

McAfee - Arrow ECS Generelt design & Network Security McAfee - Arrow ECS Generelt design & Network Security Farver Primær Skiftetype a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z æ ø å 1234567890?!,. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ

Læs mere

Designmanual 2,0. Velkommen til Energiakademiet nye grafiske profil. Installer skrifttypen Din pro.

Designmanual 2,0. Velkommen til Energiakademiet nye grafiske profil. Installer skrifttypen Din pro. Designmanual 2,0 Velkommen til Energiakademiet nye grafiske profil. Her finder du retningslinjere for brug af logo, placering, farver valg og andre elementer. Læs denne manual igennem før brug. For at

Læs mere

Designguide REGION NORDJYLLAND

Designguide REGION NORDJYLLAND Designguide REGION NORDJYLLAND INTRODUKTION Region Nordjyllands grafiske identitet Denne designguide skal sikre størst mulig visuel sammenhæng i Region Nordjyllands samlede informationsog kommunikationsaktiviteter

Læs mere

Gode råd om PowerPoint

Gode råd om PowerPoint Gode råd om PowerPoint Overordnet for enhver PowerPoint præsentation Man må aldrig bare læse den tekst op der er skrevet på slidet. Gør man det, vil præsentationen blive en ægte killer. 2 Man skal altid

Læs mere

BørnSulter. Update. Barmhjertighed. godhed. Beloved Children Home. Oktober2013. Retfærdighed

BørnSulter. Update. Barmhjertighed. godhed. Beloved Children Home. Oktober2013. Retfærdighed Oktober2013 BørnSulter Update...på lang sigt kommer drivkræfterne til at afgøre vores handlinger d Barmhjertighed Retfærdighed godhed NÅR DRIVKRAFTEN ER AFGØRENDE Indimellem kan man forledes til at tro,

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk. Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Ændringsbeskrivel se BBJ CLFR Officiel version 1(Release 21)

Dokumentation af optagelse.dk. Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Ændringsbeskrivel se BBJ CLFR Officiel version 1(Release 21) FtuBackgroundService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Sikkerhed Operationer Eksempler Fejlrapportering Versionsstyring Bruges til at skrive betydelige ændringer til dokumentationen Dato Version

Læs mere

Redesign af websitet CPH Fashion Pool

Redesign af websitet CPH Fashion Pool Redesign af websitet CPH Fashion Pool Gruppe 12 Malene, Clara, Ann-Sofie & Signe Indhold: Formål Teori: Hvordan analyserer man en webside? Analyse af eksisterende website Persona for den valgte målgruppe

Læs mere

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE TJEK APPETIT PÅ APV GRATIS TILBUD: TEMAMØDER OG KURSER. TJEK Gør APV nyt, nemt og nyttigt. arbejdsmiljøkøbenhavn

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE TJEK APPETIT PÅ APV GRATIS TILBUD: TEMAMØDER OG KURSER. TJEK Gør APV nyt, nemt og nyttigt. arbejdsmiljøkøbenhavn ARBEJDSMILJØKAMPAGNE TJEK APPETIT PÅ APV GRATIS TILBUD: TEMAMØDER OG KURSER TJEK Gør APV nyt, nemt og nyttigt arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold Introduktion til TJEK Appetit på APV 3 Suppleringskursus: Hold

Læs mere

Informationsmøder om FSIII, Region Midtjylland. 10. november 2015

Informationsmøder om FSIII, Region Midtjylland. 10. november 2015 Informationsmøder om FSIII, Region Midtjylland 10. november 2015 1 Hvem er vi? Fra Fælles Sprog III-projektgruppen (KL): Ulla Lund Eskildsen (projektleder) Kirstine Bergholdt Bjerre, konsulent Morten Thomsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE DESIGNMANUAL 2014 1 FORORD S IMAGE ER ET PRODUKT I SIG SELV. Derfor er det vigtigt, at vi er opmærksomme på det udtryk, vi sender videre til borgerne. Vores designmanual skal give kommunen et tidssvarende

Læs mere

BMW. BMW RED.indd 1 03-02-2015 12:33:12

BMW. BMW RED.indd 1 03-02-2015 12:33:12 BMW BMW RED.indd 1 03-02-2015 12:33:12 BMW RED.indd 2 03-02-2015 12:33:12 BMW HISTORIE DEN NYESTE BMW ER PÅ GADEN NU To firmaer fra München, Bayerische Flugzeugwerke AG og Rapp Motorenwerke GmbH, fusionerede

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND DESIGNGUIDE VERSION 1.01

UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND DESIGNGUIDE VERSION 1.01 UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND DESIGNGUIDE VERSION 1.01 UDGIVELSESDATO 1. marts 2008 ONLINE GUIDE /designguide komm@ucsj.dk Introduktion 2 Introduktion Med denne designguide tager vi et vigtigt skridt i arbejdet

Læs mere

Kage er godt. Kage er meget godt

Kage er godt. Kage er meget godt Kage er godt Kage er meget godt Loven om nærhed Når noget står tæ3ere på hinanden hænger det mere sammen og når det er længere fra hinanden hænger det mindre sammen De rig9ge afstande gør det mere overskueligt

Læs mere

Designmanual // Logo

Designmanual // Logo Designmanual // Logo Logoet er designet med tanke på de produkter Konfekt Design producerer. Her springer de geometriske mønstre især i øjnene og det har vi også ønsket at visualisere i logoet. Her mødes

Læs mere

Erfa Inventar Produktkatalog 2014

Erfa Inventar Produktkatalog 2014 Erfa Inventar Produktkatalog 2014 Stort udvalg af reoler, butiksinventar, bilinventar, værksted, garderobe, plastkasser, mezzanin, stålkontorer og meget mere. 2 af 30 Se hele vores sortiment på www.erfainventar.dk

Læs mere

NYE MÅL NY BRANDING. Det er forskningen, uddannelserne, videnudvekslingen og talentudviklingen, der skal bære brandet.

NYE MÅL NY BRANDING. Det er forskningen, uddannelserne, videnudvekslingen og talentudviklingen, der skal bære brandet. AU BRAND PIXI 2011/2012 NYE MÅL NY BRANDING Aarhus Universitets mål om dybere sammenhæng og mere interdisciplinært samarbejde har medført både en ny organisatorisk struktur og en ny måde at brande sig

Læs mere

Anvendelse af manualen

Anvendelse af manualen Anvendelse af manualen Designmanualen beskriver grundelementerne i Transportministeriets profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj til brug for

Læs mere

GRAFISK - WORKFLOW HJEMMESIDE TIL ABITO;50

GRAFISK - WORKFLOW HJEMMESIDE TIL ABITO;50 GRAFISK - WORKFLOW HJEMMESIDE TIL ABITO;50 Dokumentation OPGAVEN TaskerieT henvendte sig til os for at få udviklet en webshop til en tøj-kollektion (Abito;50) som hun på nuverende tidpsunkt kun sælger

Læs mere

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Fase 1 Fase 2 Fase 3 PORTFOLIOENS TILBLIVELSE ens formål en skal for mig være et redskab, der fungerer som et udstillingsvindue for mine evner indenfor multimediedesign, grafisk design og fotografering. Det skal være personligt

Læs mere

1 Konceptbeskrivelse

1 Konceptbeskrivelse Konceptbeskrivelse 1 2 Konceptets titel Digital informationsplatform og loyalitetsprogram til turister i Danmark 3 Vi kan hjælpe med at øge serviceniveauet Turister der besøger Danmark forventer at være

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Ledelse af frivillige D. 3. juni. Holstebro V/ Rie Frilund Skårhøj Sociolog, konsulent og foredragsholder, forfatter og kristen, Grundlægger og bestyrelsesmedlem i RETRO... Der er mere at hente! Invester

Læs mere

Grafisk produktionsforståelse

Grafisk produktionsforståelse Grafisk produktionsforståelse Lavet for Windar Photonics A/S Produkt Design af responsivt website Programmer Dreamweaver Photoshop Illustrator Opgavebeskrivelse Med tiden har jeg fået Windar Photonics

Læs mere

Denne guide skal give jer viden om, hvad SkabelonDesign skal bruge for at kunne udvikle en kompleks skabelon til PowerPoint.

Denne guide skal give jer viden om, hvad SkabelonDesign skal bruge for at kunne udvikle en kompleks skabelon til PowerPoint. Denne guide skal give jer viden om, hvad SkabelonDesign skal bruge for at kunne udvikle en kompleks skabelon til PowerPoint. Hvis I har spørgsmål til nedenstående, er I velkomne til at ringe til os på

Læs mere

Designguide Professionshøjskolen Absalon

Designguide Professionshøjskolen Absalon Designguide Professionshøjskolen Absalon Version 1.0 Velkommen Absalons designguide henvender sig til alle, der skal arbejde med Professionshøjskolen Absalons visuelle identitet. Guiden definerer grundelementerne

Læs mere

Ledelse og hvervning af frivillige

Ledelse og hvervning af frivillige Ledelse og hvervning af frivillige V/ Rie Frilund Skårhøj Sociolog, konsulent og foredragsholder, forfatter og kristen, Grundlægger og bestyrelsesmedlem i RETRO... Der er mere at hente! Invester i det

Læs mere

Anvendelse af manualen

Anvendelse af manualen Anvendelse af manualen Designmanualen beskriver grundelementerne i Transport-, Bygningsog Boligministeriets profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj

Læs mere

KÆRE DFUNK ER. Velkommen til vores designmanual! Her kan du lære DFUNK lidt bedre at kende. INDHOLDSFORTEGNELSE: Ide 3

KÆRE DFUNK ER. Velkommen til vores designmanual! Her kan du lære DFUNK lidt bedre at kende. INDHOLDSFORTEGNELSE: Ide 3 DFUNK DESIGNMANUAL KÆRE DFUNK ER Velkommen til vores designmanual! Her kan du lære DFUNK lidt bedre at kende. Du kan blive klogere på de forskellige elementer, der udgør vores visuelle identitet, du kan

Læs mere

REKLAME- OG WEBBUREAU

REKLAME- OG WEBBUREAU REKLAME- OG WEBBUREAU Hjemmesider Webshops SoMe Sociale medier til f.eks. Facebook og LinkedIn Søgemaskineoptimering AdWords Nyhedsbreve Grafisk design Logo Visitkort Brochure Messestande og displays Foto-

Læs mere

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL ARBEJDSPLADSEN. BOUNCE udvikler robuste arbejdspladser. arbejdsmiljøkøbenhavn

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL ARBEJDSPLADSEN. BOUNCE udvikler robuste arbejdspladser. arbejdsmiljøkøbenhavn ARBEJDSMILJØKAMPAGNE 2016 GRATIS TILBUD TIL ARBEJDSPLADSEN BOUNCE udvikler robuste arbejdspladser arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold BOUNCE udvikler robuste arbejdspladser TILBUD TIL TRIO/MED-UDVALG: Kursus:

Læs mere

Hjemmeværnet Designmanual. 2012 VERsion 2,0

Hjemmeværnet Designmanual. 2012 VERsion 2,0 Hjemmeværnet Designmanual 2012 VERsion 2,0 Indhold Introduktion Autorisation... Formålet med Designmanualen... 1. Grundelementer HJV-mærke... HJV-logo... Farver... Størrelser... Placering og respektafstand...

Læs mere

Vordingborg Kommune. Designmanual

Vordingborg Kommune. Designmanual Vordingborg Kommune Designmanual Vordingborg Kommune Designmanual 2. udgave, 1. oplag Vordingborg Kommune Kommunikationsafdelingen Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf.: 55 36 27 14 www.vordingborg.dk

Læs mere

DESIGNGUIDE. Sektion A

DESIGNGUIDE. Sektion A DESIGNGUIDE Sektion A GRUNDLOGOER OG FARVER Til intern og ekstern brug anvendes altid et af de her på siderne illustrerede grundlogoer. Ved brug af grundlogo skal det altid vurderes hvilken logofarvekombination

Læs mere

INDHOLD. ppe@gymdanmark.dk

INDHOLD. ppe@gymdanmark.dk DESIGNMANUAL INDHOLD 20 LOGO 1 LOGOPRINCIP 2 LOGOKONSTRUKTION 3 SPECIELLE LOGOER 4 FARVER 5 TYPOGRAFI 6 GRAFISK ELEMENT 7 BILLEDSTIL 8 VISITKORT 9 POWERPOINT 10 POSTKORT 11 PLAKATER 12 LOKALE PLAKATER

Læs mere

Open space aarhus Visuel identitet

Open space aarhus Visuel identitet Visuel identitet version 1.0 #2 Faver NEON GRÜN TECH BLACK Paper White RGB: 051 255 000 HEX: 33 ff 00 CMYK: none Pantone: 802 C RGB: 0330030 030 HEX: 1E 1E 1e CMYK: 30 0 0 100 Pantone: Black RGB: 255 255

Læs mere

XML specifikation BIU = Bolig I Udlandet

XML specifikation BIU = Bolig I Udlandet Indholdsfortegnelse XML specifikation BIU = Bolig I Udlandet ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5 ...5 ...5

Læs mere

rivillig & ørtidspensionist?

rivillig & ørtidspensionist? F rivillig & ørtidspensionist?...fordi din hjælp er uundværlig Besøg www.frivilligjob.dk for mere information eller ring på 98120224 Kære medborger, Aarhus den 1. Juni 2011 2011 er blevet udråbt til EUs

Læs mere

Malene Møller ( ) Grundlæggende grafisk design E2010 V. Ian Wisler-Poulsen IT-Universitetet

Malene Møller ( ) Grundlæggende grafisk design E2010 V. Ian Wisler-Poulsen IT-Universitetet Malene Møller (070585-2480) malm@itu.dk Grundlæggende grafisk design E2010 V. Ian Wisler-Poulsen IT-Universitetet BOMÆRKE OG NAVNETRÆK BOMÆRKE OG NAVNETRÆK FARVER TYPOGRAFI FAGO Ole schäfer OVERSKRIFT

Læs mere

SUND Designguide. Frederikssund. Det sunde liv i den sunde kommune

SUND Designguide. Frederikssund. Det sunde liv i den sunde kommune SUND Designguide Frederikssund Det sunde liv i den sunde kommune 2014 FORORD Forord I foråret 2011 udviklede vi en designlinje som skaber en sammenhængende og indbydende fælles visuel identitet for Frederikssund

Læs mere

Forandring psykologiske aspekter. OPLÆG konference - workshop

Forandring psykologiske aspekter. OPLÆG konference - workshop Forandring psykologiske aspekter OPLÆG konference - workshop Erhvervspsykolog Jane Bruun d.26. oktober 2014 1 Præsentation Erhvervspsykolog Jane Bruun Har i 20 år arbejdet som klinisk psykolog, psykoterapeut,

Læs mere

Velkommen til State of Green

Velkommen til State of Green Brand manual Velkommen til State of Green State of Green er det nye officielle grønne brand for Danmark. Brandet og de understøttende aktiviteter skal styrke en international bevidsthed, om de løsninger

Læs mere

Børneulykkesfonden. Brandmanual

Børneulykkesfonden. Brandmanual Børneulykkesfonden Brandmanual Forord Børneulykkesfondens brandmanual er udarbejdet som et værktøj til både internt brug og til samarbejdspartnere, hvor Børneulykkesfonden er medafsendere på f.eks. kampagner,

Læs mere

BLUEPRINT PÅ EN PERFEKT LANDING PAGE

BLUEPRINT PÅ EN PERFEKT LANDING PAGE BLUEPRINT PÅ EN PERFEKT LANDING PAGE En landing page, eller en landingside, er den side besøgende ser når de klikker på dit link, eksempelvis fra en af dine annoncer, og har typisk til formål at gøre besøgende

Læs mere

3GØR DET SELV PROJEKTER GENBRUG FARVER BO MED DER GØR DIN BOLIG UNIK SÆSONENS MUTHAVES GULD HITTER ÅRETS FARVE

3GØR DET SELV PROJEKTER GENBRUG FARVER BO MED DER GØR DIN BOLIG UNIK SÆSONENS MUTHAVES GULD HITTER ÅRETS FARVE TREND NR. 1 MARTS 2016 25 KR SÆSONENS MUTHAVES GULD HITTER ÅRETS FARVE BO MED FARVER vild med GENBRUG Grønt marmor, rosa farvet væg, grå gulvtæpper Find inspiration under vores tema sider 3GØR DET SELV

Læs mere

Hvad er en Kommuneplan?

Hvad er en Kommuneplan? Forside Tema 1 Hvad er en Kommuneplan? Amet dignissim delenit nonummy illum dolore wisi in duis at, tincidunt wisi, duis elit, amet feugiat laoreet. Blandit nisl tincidunt nulla facilisi minim, velit nulla

Læs mere

Læsø. Designmanualen. Sådan viser vi Læsø frem!

Læsø. Designmanualen. Sådan viser vi Læsø frem! Sådan viser vi Læsø frem! Forord Læsø Markedsføring og Læsø Turist og Erhvervsforening står i samarbejde med Læsøfærgen og Læsø Pakkerejser bag bl.a. visitlaesoe.dk og en lang række udadvendte aktiviteter,

Læs mere

Vordingborg Kommune. Designmanual

Vordingborg Kommune. Designmanual Vordingborg Kommune Designmanual Vordingborg Kommune Designmanual 2. udgave, 1. oplag Vordingborg Kommune Kommunikationsafdelingen Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf.: 55 36 27 14 www.vordingborg.dk

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING SALGSMATERIALE TIL BLENSTRUP & BISGAARD

TYPOGRAFI & OMBRYDNING SALGSMATERIALE TIL BLENSTRUP & BISGAARD TYPOGRAFI & OMBRYDNING SALGSMATERIALE TIL BLENSTRUP & BISGAARD Dokumentation OPGAVEN Blenstrup & bisgaard skulle ha udarbejdet noget salgsmateriale i form af en samling af A4 ark som de selv skulle kunne

Læs mere

Jesper Holm of Copenhagen. COP ENHAGEN est Designmanual 2011

Jesper Holm of Copenhagen. COP ENHAGEN est Designmanual 2011 JH Jesper Holm of Copenhagen 001 COP ENHAGEN est. 1992 Designmanual 2011 Forord 002 Denne designmanual er udarbejdet med henblik på at formidle Jesper Holm of Copenhagens nye brand identitet. Designmanualen

Læs mere

Designguide. Til dig der arbejder med og for Børns Voksenvenner

Designguide. Til dig der arbejder med og for Børns Voksenvenner Designguide Til dig der arbejder med og for Børns Voksenvenner Indhold Introduktion 1.0 Logo 1.1 Farverne i logo 1.2 Der skal være luft omkring logo 1.3 Logoversioner 1.4 Typografi 1.5 Farvepalette 1.6

Læs mere

R egion Ho veds taden 2011

R egion Ho veds taden 2011 Region Hovedstaden Rigshospitalets årsberetning 2011 2 Rigshospitalets årsberetning 2011 Rigshospitalets årsberetning 2011 3 Indhold 04 Forord 08 Nyt rekordår for nyretransplantationer 10 Blodbanken dansk

Læs mere

Formidlingskoncept Version 1.0. Januar 2013

Formidlingskoncept Version 1.0. Januar 2013 Formidlingskoncept Version 1.0. Januar 2013 1 OplevGudenaa Til glæde for alle, der har lyst til at færdes på eller ved Gudenåen, vil OplevGudenaa udvikle tilgængeligheden og formidlingen på en moderne

Læs mere

Fishing Tackle. Flandern Cykelkrydstogt med M/S Magnifique (CRU3-MAG) UNDER BEARBEJDNING

Fishing Tackle. Flandern Cykelkrydstogt med M/S Magnifique (CRU3-MAG) UNDER BEARBEJDNING Fishing Tackle Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In eu risus consequat, rhoncus sem eget, ultricies urna. In dignissim enim at sollicitudin dictum. Pellentesque habitant morbi tristique

Læs mere

Arkivuddannelse Program for modul 4, dag 2

Arkivuddannelse Program for modul 4, dag 2 Arkivuddannelse Program for modul 4, dag 2 10.00 10.30 11.00 12.00 12.45 14.15 14.30 Velkomst Formidling hvorfor og hvordan Skriftlig formidling Frokost Foredrag, byvandringer, osv. Kaffe/te/kage Udstillinger

Læs mere

Risikoregister. Sandsynlighed Resultat Nærhed. Konsekvens. Forfatter Ejer. Dato seneste opdatering. Dato identificeret.

Risikoregister. Sandsynlighed Resultat Nærhed. Konsekvens. Forfatter Ejer. Dato seneste opdatering. Dato identificeret. ID Risikoregister Forfatter Ejer identificeret seneste opdatering Beskrivelse Kategori : 07-07-10 Konsekvens Sandsynlighed Resultat Nærhed Reaktion type Risikoreaktion 001 JAH KH 07-02-01

Læs mere

Banedanmarks logo. Minimumstørrelse. Symbolets størrelse og proportioner må ikke ændres. Symbolet har en fast placering under navnetrækket.

Banedanmarks logo. Minimumstørrelse. Symbolets størrelse og proportioner må ikke ændres. Symbolet har en fast placering under navnetrækket. Banedanmarks logo Navnetræk Symbol Minimumstørrelse Bredde: 4,5 mm Designprogrammets bærende element er logoet. Logoet består af navnetrækket Banedanmark og af et symbol. Den grafiske opdeling i navnetrækket

Læs mere

Formidlingskoncept Version 1.0. December 2012

Formidlingskoncept Version 1.0. December 2012 Formidlingskoncept Version 1.0. December 2012 1 OplevGudenaa Formidlingskoncept, version 1.0, december 2012 Til glæde for alle der har lyst til at færdes på eller ved Gudenåen vil OplevGudenaa udvikle

Læs mere

Billede & Ord 1 Skalpellen og haglgeværet in meaningful ways

Billede & Ord 1 Skalpellen og haglgeværet in meaningful ways Billede & Ord 1 Skalpellen og haglgeværet in meaningful ways Ribergård & Munk communication design Marts 2012 Vores redskaber Vores redskaber Billeder Vores redskaber Ord Billeder Vores virkelighed Every

Læs mere

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN DESIGNGUIDE

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN DESIGNGUIDE /kom s trykte designguide suppleres af den digitale platform /kom Her findes elektroniske versioner og skabeloner til download samt vejledninger og uddybende information. ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN DESIGNGUIDE

Læs mere

Rough - visuel idéudvikling

Rough - visuel idéudvikling 1 Roskilde Universitetscenter, Institut for Kommunikation, journalistik og datalogi, PO.Box 260. 4000 Roskilde. (2002) Bruno Ingemann in Tekster skal ses! Nøgleord: Rough, udkast, struktur, billedbrug

Læs mere

Identitetsdesign. for Lærings- og mestringsuddannelser. Center for Folkesundhed Regionshuset Holstebro

Identitetsdesign. for Lærings- og mestringsuddannelser. Center for Folkesundhed Regionshuset Holstebro for s- suddannelser Center for Folkesundhed Regionshuset Holstebro Præsentation af identitetsdesign Udarbejdet af: Mediegrafiker, Mette Rumpelthiin Bligaard Indhold Side 4 Side 4 Region Midt farver Præsentation

Læs mere

Godt design i Region Nordjylland

Godt design i Region Nordjylland Godt design i Region Nordjylland 3 Godt design skaber rammen for god kommunikation Din rolle er vigtig, og din indsats er værdsat! Som medarbejder har du en vigtig rolle i Region Nordjyllands kommunikation

Læs mere

Netværksstrukturen. Netværksstrukturen i Albertslund 2013. Nordmarks Allè 2 2620 Albertslund. netvaerksstrukturen@albertslund.

Netværksstrukturen. Netværksstrukturen i Albertslund 2013. Nordmarks Allè 2 2620 Albertslund. netvaerksstrukturen@albertslund. Netværksstrukturen Netværksstrukturen i Albertslund 2013 Nordmarks Allè 2 2620 Albertslund netvaerksstrukturen@albertslund.dk T 43 68 68 68 Illustration: Mia Fihl Jeppesen, Albertslund Kommune 02 Historien

Læs mere

SEO - Search Engine Optimization

SEO - Search Engine Optimization SEO - Search Engine Optimization Hvem har arbejdet med SEO? Hvad har I gjort? Hvad har resultaterne været? Hvad er SEO? Kunsten eller teknikken bag det at gøre din hjemmeside lettere at forstå for Google.

Læs mere

PLANSTRATEGI 15 & LOKAL AGENDA 21-STRATEGI

PLANSTRATEGI 15 & LOKAL AGENDA 21-STRATEGI PLANLÆGNING 2015 PLANSTRATEGI 15 & LOKAL AGENDA 21-STRATEGI KOMMUNEPLANLÆGNING I den første halvdel af valgperioden skal en kommune offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen (planstrategi). Planstrategien

Læs mere

Beskrivelse af proces fra bruger

Beskrivelse af proces fra bruger Indhold Beskrivelse af proces fra bruger... 2 Beskrivelse af proces - fra koden... 6 0) Initialisering af proces... 7 1) Ansøgning oprettet (noteticket)... 8 2) Godkend nyt medlem (taskticket)... 9 3)

Læs mere

Beach Bikini. Fish & Crab Bikini

Beach Bikini. Fish & Crab Bikini Beach Bikini Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In eu risus consequat, rhoncus sem eget, ultricies urna. In dignissim enim at sollicitudin dictum. Pellentesque habitant morbi tristique

Læs mere

Projektopgave. Lavet af: Liljan Bech Thorsteinsson. & Emma Espholin Guðnason.

Projektopgave. Lavet af: Liljan Bech Thorsteinsson. & Emma Espholin Guðnason. Betalingsringen Projektopgave Lavet af: Liljan Bech Thorsteinsson & Emma Espholin Guðnason. Arbejdsbeskrivelse Under dette forløb vil vi hive fat i emnet betalingsringen. Vi vil gennem ugen belyse flere

Læs mere

Designmanual november Natur og Udvikling

Designmanual november Natur og Udvikling Designmanual 1.0 15. november 2007 Halsnæs Kommune Designmanual 1.0 151107 < FORRIGE SIDE NÆSTE SIDE > 1 Forside 2 Komplet indholdsfortegnelse 3 Forord Vigtige signaler 1 Grundelementer 4 1.1 Kommunevåben

Læs mere