Galten Børnehave 8464 Galten Galten. Energiscreening. Reference nr Energispareprojekt (ESCO) Fase juni 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Galten Børnehave 8464 Galten Galten. Energiscreening. Reference nr. 026. Energispareprojekt (ESCO) Fase 1. 21. juni 2011"

Transkript

1 Energiscreening Reference nr. 026 Galten Børnehave 8464 Galten Galten Energiscreening Energispareprojekt (ESCO) Fase juni 2011 Energiscreeningen er udført af: Dansk Energi Management A/S Sebastian Lysdal Krøtel Vestre Kongevej Viby J Mobil tlf:

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Læsevejledning Generel bygningsbeskrivelse Brugstid Nye / kommende ændringer af driftsforhold Bygningsregistrering Bygningskonstruktioner Asbest PCB VVS-installationer Belysningsanlæg Elektronik og svagstrømsanlæg Køleanlæg Proces anlæg Øvrige installationer Strafafgift på lav afkøling Anlæg for vedvarende energi Brandforhold Hårde hvidevarer og lignende Kontorudstyr og lignende Ventilationsanlæg Historisk energiforbrug Datagrundlag Energianalyse Brugeradfærd og energioplysning Brugeradfærd Energioplysning Oversigt over energibesparelsesmuligheder Forudsætninger Prioriteringskriterier Energibesparelsespotentiale Rentable energibesparelser Opgradering af anlæg til gældende lovkrav (AT, mv.) Øvrige energibesparelsestiltag Bilagsoversigt Side 2 af 27

3 1. Introduktion Skanderborg Kommune har pr. 30. marts 2011 indgået et energipartnerskab med Glenco A/S, Dansk Energi Management A/S og LokalEnergi Handel A/S, herefter kaldet GDL, med det formål at reducere energiforbruget i kommunens ejendomme. Projektet omfatter udvalgte kommunale ejendomme fra dagtilbud, fritid og kultur, skoler og fritidsordninger m.m. Alle ejendomme får en systematisk gennemarbejdet energiscreening, som danner grundlag for en efterfølgende vurdering af hvilke dele der evt. kan energirenoveres. Som grundlag for screeningen af ejendommen ligger udleveret energimærke, tegningsmateriale, besigtigelser m.v. 1.1 Læsevejledning På baggrund af screeningen og forudsætningerne i nærværende screeningsrapport, er der udarbejdet anbefalinger af energisparetiltag. I afsnit 6 er oversigt over energibesparelsesmulighederne angivet med den forventede energibesparelse ved tiltagene, derudover er også beregningsforudsætninger og grundlag beskrevet. Afsnit 2 indeholder en generel bygningsbeskrivelse og introduktion til byggeriet. Rapportens afsnit 3 og 4 er af mere teknisk karakter og beskriver konstruktioner, installationer mv. på ejendommen samt energiforbruget i Disse afsnit er, sammen med forudsætningerne i nærværende rapport og hovedrapporten for ESCO-projektet, grundlaget for beregningen af energibesparelserne. De øvrige afsnit kan læses selvstændigt, og det er derfor ikke en forudsætning for forståelsen af rapportens anbefalinger, at afsnit 3 er gennemgået af læseren. I afsnit 5 er angivet en overordnet vurdering af den nuværende brugeradfærd i bygningen set i forhold til energiforbruget. Derudover indeholder afsnittet en beskrivelse af eventuelle adfærdskampagner indenfor energirigtig adfærd der tidligere måtte være udført på ejendommen. 2. Generel bygningsbeskrivelse Kontaktperson for ejendommen er: Navn: Bente Riishøj Tlf: Funktioner Ejendommen er en ældre ejendom som i etaper er blevet indraget til børnehave. Den sidste del som er blevet indlemmet er det ene endehus som tidligere har være bolig. Ejendommen bliver nu Side 3 af 27

4 Antal brugere Indeklimastatus Brugernes anvendelse af automatik mv. udelukkende anvendt som børnehave i dagtimerne og anvendes ca. 20 gange årligt til bestyrelses og personalemøder. Der er sporadisk blevet skiftet vinduer hvor behovet har været samt tilbygget en mindre kanap som glasparti. 40 børn og 7 personale Der er træk fra en række vinduer. Der reguleres ikke på varmeanlægget. Ventilationsanlægget startes manuelt hver morgen og køre forlænget drift, ugeur anvendes ikke. I de følgende er udvalgte oversigtskort gengivet. I resten af rapporten henvises til bygnings- og rumbetegnelser angivet på oversigtskortene. Kælderplan: Stueplan: Side 4 af 27

5 1. salsplan: 2.1 Brugstid Generel brugstid opdelt i enkelte bygningsafsnit og særskilt for opholdsrum, specialrum mv.: Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Bygning Tabel 1: Brugstid - uger Beskrivelse af øvrige perioder for lukning, ferier, mm: Uge 29 Uge 30 Uge 52 Påske Kristihimmelfart Bygning 1 Lukket Lukket Lukket Lukket, hvert 2.år Fredag lukket Tabel 2: lukninger, ferier mv. Herudover holders der bestyrelses- og personalemøder ca. 20 gange årligt af 3 timers varighed. 2.2 Nye / kommende ændringer af driftsforhold Det er planlagt at udvide køkkenet til et produktionskøkken, således at der er mulighed for at institutionen selv kan producere mad. Om køkkenet anvendes efter montering er op til bestyrelsen og forældre. Hvis køkkenet bliver anvendt skal dette ekstra forbrug fratrækkes i baseline. Der er installeret et springvand/vandfald på legepladsen som ikke længere anvendes og er derfor ikke registreret og medtaget i nærværende rapport. Side 5 af 27

6 3. Bygningsregistrering Bygningsregistreringen omfatter primære bygningskonstruktioner, energiforbrugende installationer i bygningen, herunder specielle installationer som procesanlæg, vandbehandlingsanlæg m.v. Endvidere er øvrige el-forbrugende apparater registreret, herunder kontorudstyr. 3.1 Bygningskonstruktioner Ejendommen omfatter følgende bygninger: BBR Bygningsnr. Bygningsnr. jf. oversigtstegning Adresse Anvendelse Areal til erhverv (m2) Areal til bolig ( m2) Etager Opførelsesår Årstal for større renoveringsarbejder Beliggenhed Nørregade 31 Daginstitution Fritliggende Tag og lofter Bygningen er udført med eternittag på hanebåndspær med 45 o taghældning. Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 150 mm mineraluld, U-værdien er vurderet til 0,3 W/m 2 K. Loft mod uopvarmet tagrum 1. sal mod syd er isoleret med 100 mm mineraluld, U-værdien er vurderet til 0,42 W/m 2 K. Skunkge på 1.sal mod syd er isoleret med 100 mm mineraluld, U-værdien er vurderet til 0,42 W/m 2 K. Loft mod uopvarmet tagrum 1. sal mod nord er isoleret med 200 mm mineraluld, u-værdien er vurderet til 0,23 W/m 2 K. Skunkge på 1.sal mod nord er med 200 mm mineraluld U-værdien er vurderet til 0,23 W/m 2 K. Loft/tag i kvist er isoleret med 100 mm, U-værdien vurderes til 0,42 W/m 2 K. Side 6 af 27

7 Yderge Yderge i stuen er udført som 300 mm hulmur. Væggene består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur med ca. 75 mm hulrum. Hulrummet er efterisoleret med mineraluldsgranulat, U-værdien vurderes til 0,45 W/m 2 K. Ydergene på 1. sal er udført som 300 mm hulmur. Væggene består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur med ca. 75 mm hulrum. Hulrummet er efterisoleret med mineraluldsgranulat. Indvendigt er monteret en letskonstruktion med 50 mm isolering, U- værdien vurderes til 0,27 W/m 2 K. Inderge mod uopvarmede rum Vægge mod uopvarmede rum på 1. sal er i nord siden en let konstruktion med 200 mm isolering, U-værdien vurderes til 0,23 W/m 2 K. Mod sydsiden er ge mod uisolerede rum med 100 mm isolering, U-værdien vurderes til 0,36 W/m 2 K med et areal på 67 m 2. Terrændæk og etageadskillelser mod uopvarmede rum Etageadskillelse mod krybekælder i den sydlige del er isoleret med 100 mm mineraluld, U- værdien vurderes at være 0,46 W/m 2 K. Etageadskillelse mod krybekælder i den nodrlige der er isoleret med 150 mm mineraluld, U-værdien vurderes at være 0,32 W/m 2 K. Etageadskillelse mod høj uopvarmet kælder er består af bjælkelag uden isolering mellem bjælker, gulve er udført i træ. U-værdien vurderes til 1,64 W/m 2 K og et areal på 43 m 2. Terrændæk i kælder i vindfang (1.12) er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 220 mm polystyren. U-værdien vurderes til 0,14 W/m 2 K. Terrændæk i kælderen skønnes at være i massivt beton. Vinduer og døre På 1. sal er der monteret 5 vinduer (1400 x 1400 mm) fra 1998 med energiglas, U g = 1,1 W/m 2 K. Fuger i mastik og i god stand. I rum 2.9 er der ovenlys vindue af ældre model fra velux. Karmen har en mindre fugtskade. I tilbygningen/kanappen er der monteret et glasparti på ca. 5 meter med to fastkarmselemeter og en terassedør. Partiet er fra 2005 og alt glasset er Energi A med en U g = 1,1 W/m 2 K. I stuen i den vestlige facader er der monteret 12 vinduer (1030 x 1630 mm) af ældre dato. Vinduernes maling er afskallet og flere steder er fugtskader og råd. Fugerne er i dårlig stand. Der er et nyere vindue i facaden fra 2010 med Energi A glas og en U g = 1,1 W/m 2 K. Der er Side 7 af 27

8 herudover tre døråbninger i facaden hvoraf den ene er afblændet med let konstruktion. De to andre døre er terassedøre. Der er en nyere dør (1030 x 2360 mm) med energi glas (1300 x 700 mm) U g = 1,1 W/m 2 K. Den ældre dør (1030 x 2480 mm) er med fast fyldning i overparti og ukendt ældre termorude i dør. I den østlige gavl er der monteret 14 vinduer heraf 3 vinduer (2040 x 2220 mm) med super-lowe glas fra U-værdien vurderes at være U g = 1,1 W/m 2 K. 3 vinduer (2050 x 1450 mm) er ligeledes af nyere dato med en skønnet U-værdi på U g = 1,1 W/m 2 K. De resterende 8 vinduer (1030 x 1640 mm) er ældre termoruder som er nedslidte. Der klages fra personalet over træk og flere vinduer virker ikke til at lukke tæt, fuger er i middel stand. Herudover er der monteret 2 yderdøre (1370 x 2400 mm) i facaden. Dørene er isolerede og med et overparti i glas (200 x 1260 mm), fuger er i god stand. Øvrige bemærkninger Der er ingen øvrige bemærkninger. Rumhøjder Rum højde i uopvarmet kælder er skønnet til 2200 mm. 3.2 Asbest Der er især risiko for, at der findes asbest i bygninger fra før 1987, jf. arbejdstilsynets vejledning C2.2 af juli 2005 og SBI229: Ja/Nej Bemærkninger: Er bygningen fra før 1987? Ja (jf. Arbejdstilsynets vejledning C2.2 af juli 2005 og SBI229) Findes der i bygningen produkter til termisk-, støj- og fugtisolering fra før 1972? Ja Der er for nyligt fundet asbest i isolering af skjulte rør. Det må foventes at der findes mere. Findes der i bygningen asbestcementprodukter som f.eks. tagbeklædning fra før 1986? Findes der i bygningen asbestcementbølgeplader B5 og B9 fra før 1990? Der er ikke visuelt konstateret asbest. Ja Nej Taget er af eternit og kunne mistænkes for at indeholde asbest. Usikkert se ovenfor. Ud fra ovennævnte forudsætninger, er der mistanke om asbest i byggeriet. Derfor anbefales det, at ejendommen bliver screenet for asbest af et anerkendt firma, for at afdække omfanget. Side 8 af 27

9 Screeningen skal ligeledes afgøre nødvendige tiltag ift. asbest, såfremt tilstedeværelsen af asbest har indflydelse på energirenoveringen. 3.3 PCB Der er risiko for PCB i fugearbejde fra Dette gælder især fugearbejder omkring vinduer og døre, i vådrum, i facadeelementer af beton, i dilatationsfuger mellem bygningselementer etc., i fugearbejder i ventilationsanlæg, ved gennemføringer af kabler mv. Der er anvendt PCB i forseglingslim i termoruder fra , hvilket kan få indflydelse på eventuel udskiftning af glas i eksisterende vinduer. PCB er ikke anvendt i termoruder mærket DS1094. Desuden er der i få tilfælde anvendt PCB i maling med store krav til vejrbestandighed og slidstyrke, samt skridsikre gulve. Forekomst af PCB kan kun afgøres med laboratorieundersøgelse. Mistanke om PCB vurderes ud fra følgende skema, hentet fra Branchevejledning om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmateriale fra Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg: Findes der i bygningen: Ja/Nej Bemærkninger: Elastiske fuger omkring døre og vinduer, der kan Ja I vest facaden. være fra perioden ? Platiske/Elastiske fuger ved samling af facade- eller Nej elementer, der kan være fra perioden ? Elastiske dilatationsfuger mellem Nej bygningselementer, der kan være fra perioden ? Termoruder (vinduer med forseglede dobbelte Ja I vest facaden. ruder), der kan være fra perioden ? Elektrisk udstyr med kondensatorer f.eks. Nej belysningsarmaturer med lysstofrør, ventilatorer, motorer, pumper der er/eller vurderes at være fra perioden ? Nej Der er begrundet mistanke om PCB, jf. ovennævnte forudsætninger. Derfor anbefales det at der foretages yderligere forundersøgelser af anerkendt firma, såfremt tilstedeværelsen har indflydelse på en eventuel energirenovering af ejendommen. PCB-sanering er ikke indregnet i investeringsomkostningerne, og dermed rentabilitetsberegningen, af besparelsestiltagene. Konstateres der PCB, overholdes retningslinjerne i Branchevejledning om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmateriale fra Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg samt arbejdstilsynets interne instruks 19/2007 dette gælder også så længe der er mistanke om PCB (vejledningen stiller både krav til entreprenører, rådgivere og bygherre). Nødvendige tiltag ift. PCB foretages efterfølgende, såfremt tilstedeværelsen af PCB har indflydelse på energirenoveringen. Side 9 af 27

10 3.4 VVS-installationer Varmeanlæg Varmeforsyning: Galten Fjernvarme Fjernvarmestik: Der er tre fjernvarmestik ( ) Afregningsmåler: Kamstrup Multicall, type 66C32F2374, S/N (rum 1.18) /2002 (rum 1.5) /2002 (rum 0.3) /2002, 1,5 m 3 /h, alle målere fjernaflæses. Bimålere: ingen Anlægstype: Direkte fjernvarme, 2-strenget Fordelingssystemet: Der er et teknikrum og to teknikskabe, samt en blandesløjfe for gulvvarme. Varmefordelingsanlæg Nr. 1 Teknikrum: Rum 0.3 (uopvarmet) Central automatik: ingen Rum/zoner: Gulvarmeshunt, radiatorer og varmtvandsveksler. Flere radiatorventiler er af ældre dato. Driftsstatus: Ingen visende instrumenter, anlægget køre, ur og magnetventil køre ikke, magnet ventil er umiddelbart defekt. Cirkulationspumper: Ingen Driftstid cirkulationspumpe: Ingen Forsyningsrør: ½ stålrør og 22 mm kobberrør, ca. 9 m rør er uisolerede. Isolerede rør er med 15 mm universalrørskål og 20 mm lamelmåtte. Fordelingsrør, varmeafgivere mv.: ½ stålrør og 22 mm kobberrør føre til radiatorer og gulvvarme, flere radiatorventiler er over 15 år. Uisolerede VVS-komponenter: 2 stk. Nr. 2 Teknikrum: Fra rum 0.3, placeret i rum 0.1 under trappen Central automatik: ingen Rum/zoner: Gulvvarme for rum 1.21 Driftsstatus: Ingen visende instrumenter, anlægget er i drift med varme på. Cirkulationspumper: Ingen Driftstid cirkulationspumpe: Ingen Forsyningsrør: 22 mm kobberrør isoleret med 15 mm universalrørskål. Fordelingsrør, varmeafgivere mv.: 12 mm pex rør, isoleret med 15 mm universalrørskåle. Reguleres af termostatisk ventil som regulere efter returvandet. Uisolerede VVS-komponenter: ingen Nr. 3 Teknikrum: Rum 1.5 (opvarmet) Central automatik: ingen Rum/zoner: Forsyner varmtvandsveksler og varmeflade for ventilationsanlæg Side 10 af 27

11 Driftsstatus: ingen visende instrumenter, anlægget er i drift. Cirkulationspumper: Ingen Driftstid cirkulationspumpe: Ingen Forsyningsrør: ½ stålrør og 22 mm kobberrør, ca. 2 m rør er uisolerede. Isolerede rør er med 15 mm universalrørskål og 20 mm lamelmåtte. Fordelingsrør, varmeafgivere mv.: ingen Uisolerede VVS-komponenter: 2 stk. Nr. 4 Teknikrum: Skab i rum 1.18 (opvarmet) Central automatik: ingen Rum/zoner: Forsyner varmtvandsveksler og varmeflade for ventilationsanlæg Driftsstatus: ingen visende instrumenter, anlægget er i dagdrift, setpunkt 22 o C for magnet ventil. Denne kan køre på ur. Cirkulationspumper: Ingen Driftstid cirkulationspumpe: Ingen Forsyningsrør: ½ stålrør, ca. 1 m rør er uisolerede. Fordelingsrør, varmeafgivere mv.: det vurderes at rør er ½ stålrør med isolering ført i krybekælder. Radiatorer er med termostater, vor flere er over 15 år. En samling er irret og bør skiftes. Uisolerede VVS-komponenter: 4 stk. CTS Der er ingen CTS. System: - Hovedcentral: - Undercentral: - Internetopkobling: - Serviceaftale: - Vandforsyning Vandforsyning: Galten vandværk Vandstik: I kælder under rum 1.5 Afregningsmåler: Ikke registreret Bimålere: ingen Fordelingssystemet: Vand er ført i stålrør, er vand i køkken og toiletter, samt springvand på legepladsen, dette var ude af drift ved registreringen. Varmt brugsvand Teknikrum: Skab i rum 1.5, Varmtvandsveksler fra Gemina Termix, WMTD-1 T24 fra 2005 Side 11 af 27

12 Central automatik: Ingen Rum/zoner: Det vurderes at denne veksler producere vand til køkken (1.5) og den nordlige del af bygningen (1.10, 1.11, 1.15 og 2.2) Beskrivelse af styring og hovedkomponenter: Fjernvarmens retur temp styres af en Danfoss AVTB ventil, mens der er tryk kontrol ved indbygget pm trykregulator. Cirkulationspumpe: ingen Driftstid for cirkulationspumper: ingen Tilslutningsrør: ½ stålrør uden isolering (længder inkluderet under varmesystem) Varmtvandsrør og cirkulationsrør: ½ stålrør uden isolering, der er ingen cirkulation. Uisolerede VVS-komponenter: Varmtvandsveksleren er uisoleret. Forbrugsanlæg: ikke registreret Teknikrum: Rum 0.3, Varmtvandsveksler fra Gemina Termix, T24 Konv. For T20 KK fra 2005 Central automatik: ingen Rum/zoner: Det vurderes at denne veksler producere vand til køkken (1.3) og den sydlige bygnings toiletter (1.21 og 2.9) Beskrivelse af styring og hovedkomponenter: Fjernvarmens retur temp styres af en Danfoss AVTB ventil, mens der er tryk kontrol ved indbygget pm trykregulator. Cirkulationspumpe: ingen Driftstid for cirkulationspumper: ingen Tilslutningsrør: ½ stålrør uisolerede (længder inkluderet under varmesystem) Varmtvandsrør og cirkulationsrør: ½ stålrør uden isolering, ca. 2 m Uisolerede VVS-komponenter: 3 stk. herunder varmtvandsveksler Forbrugsanlæg: ikke registreret 3.5 Belysningsanlæg Der er foretaget en vurdering af belysningsniveauet i opholdsrum, det skal dog bemærkes at denne vurdering er foretaget i dagslys, og ikke er udtryk for en reel luxmåling. Armatur + Bemærkninger Placering Styring Drifttid [h/år] Effekt [W] Antal armaturer Lyskilder/armatur Lyskilde Lokale Bygningsnr Lysstofrør m. HFforkobling Afbryder i rum Nedhængt Sparepære Afbryder i rum 1 Lysstofrør, 1.11 drosselspole Afbryder i rum Sparepære Afbryder i rum Halogen Afbryder i rum På skinne Side 12 af 27

13 Armatur + Bemærkninger Placering Styring Drifttid [h/år] Effekt [W] Antal armaturer Lyskilder/armatur Lyskilde Lokale Bygningsnr Lysstofrør, drosselspole Afbryder i rum Sparepære Afbryder i rum Lysstofrør, drosselspole Afbryder i rum Sparepære Afbryder i rum Nedhængt Sparepære Afbryder i rum Nedhængt Sparepære Afbryder i rum Nedhængt Sparepære Afbryder i rum Nedhængt Lysstofrør, drosselspole Afbryder i rum Sparepære Afbryder i rum Sparepære Afbryder i rum Nedhængt Lysstofrør, drosselspole Afbryder i rum 1 Lysstofrør, 1.21 drosselspole Afbryder i rum 1 Butterflyrør, HFforkobling Afbryder i rum Sparepære Afbryder i rum Sparepære Afbryder i rum Glødepære Afbryder i rum Sparepære Afbryder i rum Sparepære Afbryder i rum Lysstofrør T Afbryder i rum Lysstofrør, drosselspole Afbryder i rum Nedhængt Lysstofrør, drosselspole Afbryder i rum Lysstofrør, drosselspole Afbryder i rum Sparepære Afbryder i rum Nedhængt Sparepære Afbryder i rum Nedhængt Sparepære Afbryder i rum På skinne På skinne På skinne På skinne Side 13 af 27

14 Armatur + Bemærkninger Placering Styring Drifttid [h/år] Effekt [W] Antal armaturer Lyskilder/armatur Lyskilde Lokale Bygningsnr Butterflyrør, HFforkobling Afbryder i rum Sparepære Afbryder i rum Nedhængt På skinne Sparepære Afbryder i rum Nedhængt På skinne LED Afbryder i rum På skinne Sparepære Afbryder i rum Nedhængt LED Afbryder i rum Butterflyrør, HFforkobling Afbryder i rum Sparepære Afbryder i rum Glødepære Afbryder i rum Nedhængt Glødepære Afbryder i rum Nedhængt Sparepære Afbryder i rum Nedhængt Lysstofrør m. HFforkobling Afbryder i rum Nedhængt Glødepære Afbryder i rum Sparepære Afbryder i rum Nedhængt Glødepære 1 2 ### 2100 Afbryder i rum Nedhængt Glødepære Afbryder i rum Butterflyrør, HFforkobling Afbryder i rum Butterflyrør, HFforkobling Afbryder i rum Glødepære Afbryder i rum Tabel 3: Belysningsarmaturer 1 stk. Defekt Side 14 af 27

15 Energiscreening 3.6 Elektronik og svagstrømsanlæg El-måler: Der er to elmålere på bygningen. Begge elmålere er placeret udvendigt i skab. 1. AEG, Type C11G, Nr , fjernaflæses ikke. 2. AEG, Type C11G, Nr , fjernaflæses ikke. Svagstrømsanlæg: Der er Ip telefoni og krydsfelt i rum 0.1. Mellem rum 1.2 og 1.4 er der ABDL. Herudover er der tyverialarm. Placering/omfa ng (afkrydes) CTS Nød- og paniklys Auto. Brandvent. Telefonanlæg Krydsfelt Antenneanlæg Teleslynge AIA Bygning 1 x x x Tabel 4: Elektronik og svagstrømsanlæg Videoovervågning ABA Adgangskontrol Varslingsanlæg ABDL Øvrig alarm/overvågning Reserveforsyning Manglende HFI/HPFI Manglende jordled. Internetforbindelse Bemærkninger Side 15 af 27

16 3.7 Køleanlæg Der er ikke registreret nogle køleanlæg Køleautomatik og regulering: Der er ingen køleautomatik 3.8 Proces anlæg Der er ikke registreret nogle procesanlæg. 3.9 Øvrige installationer Der er ikke registreret øvrige installationer Strafafgift på lav afkøling Der betales ikke stafafgift på lav afkøling. Der henvises til hovedrapporten hvor generelle forudsætninger for strafafgift og energipriser fremgår Anlæg for vedvarende energi Der er ikke registreret anlæg for vedvarende energi Brandforhold Der er ABDL mellem rum 1.2 og Hårde hvidevarer og lignende Køleskabe Lokale Antal Alder Fabrikat Model Brugstid Effekt [W] Årlig forbrug [kwh/år] Størrelse år Electrolux ER7546C Altid år Gorenje HDS 1526 Altid Tabel 5: Køleskabe Side 16 af 27

17 Frysere Lokale Antal Alder Fabrikat Model Brugstid Effekt [W] Årlig forbrug [kwh/år] Størrelse > 10 år Gram H321 Altid 120 W 321 Tabel 6: Frysere Øvrige hårde hvidevarer og lignende Type Antal Alder Effekt [W] Fabrikat Model Brugstid Emhætte år 111W + 11W Voss VHM Opvaskemaskine år Miele G gange/dg Ovn år Siemens Tørreskab 1 > 10 år 2000W Husqvarna QW 104D Aldrig Vaskemaskine år 2300 W Bauknecht VAR gange/uge Tabel 7: Øvrige hårde hvidevarer og lignende 3.14 Kontorudstyr og lignende Type Antal Alder Effekt [W] Fabrikat Model Brugstid Bærbar + dock år 120 I Brugstiden Kopimaskine 1 > 10 år Minolta CSPRO EP 4050 Printer/kopimaskine år Konica Minolta 1600f Telefon år Cisco Ip Phone 7911 Altid Tabel 8: Kontorudstyr og lignende 3.15 Ventilationsanlæg Aggregat (mærkeplade): Exhausto VEX 4.5-IMPR Placering: Rum 2.6 Varmegenvinding: Krydsveksler Virkningsgrad: Skønnet til 60 % Ventilationsprincip: Balanceret mekanisk ventilation Luftmængde: Ukendt Motor: 2,6 kw El effekt: - SFP-anlæg: - Styring/automatik: EVR57-3V/G2 Driftstid: 6 timer dagligt, med manuelt tryk og forlænget drift Aktuel driftstilstand: Stoppet Cirkulationspumpe: Grundfos UPS , trin 1, W. Betjeningsområde: Hele bygningen Serviceaftale på ventilationsanlægget: Ja Tilstand af filtre: Rene Side 17 af 27

18 Øvrige bemærkninger: Anlægget startes manuelt hvar morgen og køre herefter på forlænget drift i 6 timer. Der kan instilles på temperatur og luftmængde fra personalerummet 2.4. Her er yderligere monteret et ur som som ikke anvendes. Beskrivelse af kanalsystemet og forbrugsanlæg: Indblæsningsarmaturer er uden trykfordelingsbokse, kanaler er med 30 mm isolering og aluminiumsfolie. Ventilationsautomatik og regulering: Der er monteret ur og mullighed for manuel indstilling af temperatur og luftmængde. Uret anvendes ikke, men anlægget startes hver4 morgen på forlænget drift og køre herefter i 6 timer. Procesudsugning: Der er ikke registreret procesudsugning. Servere & serverkøling: Der er ikke registreret serverkøling. 4. Historisk energiforbrug 4.1 Datagrundlag For ejendommen har Skanderborg Kommune udarbejdet forbrugsdata for Der er indsamlet yderligere forbrugsoplysninger, ejendomsnumre med videre. Forbrugsdata for 2009 danner, sammen med energianalysefasen og energimærket for varme og el, grundlaget for besparelserne i denne rapport. 4.2 Energianalyse Opgørelser over det målte energiforbrug fra 2009, er blevet omregnet til klimaafhængigt (GAF) og klimauafhængigt (GUF) varmeforbrug. Beregningen af GUF-andelen er baseret på anerkendte værdier for anvendelseskoden af den enkelte bygning. Det graddagsuafhængige forbrug (GUF) er ikke korrigeret for månedsvise forbrugsvariationer såsom ferieperioder, men i stedet fordelt ligeligt over året med 1/12 pr. måned. Det graddagsafhængige forbrug (GAF) for 2009, er månedsfordelt procentuelt ud fra vejrdata for 2009 (graddagstal). Det fremtidige energiforbrug kan graddagskorrigeres for det pågældende år og derefter sammenlignes med det nuværende energiforbrug såfremt øvrige forudsætninger for bygningerne (fx antal brugere mv.), er de samme som forudsat i nærværende rapport. Side 18 af 27

19 El-forbruget er procentuelt månedsfordelt på baggrund af en lineær fordeling varierende fra 6% i juni/juli til 10% i januar/december. Bygning GUF [MWh/måned] GAF [MWh/måned] GUF+GAF [MWh/måned] El [MWh/måned] 26: Galten Børnehave 31,967 82, ,167 20,361 Januar 2,664 13,266 15,930 2,036 Februar 2,664 12,016 14,680 1,934 Marts 2,664 10,740 13,404 1,629 April 2,664 6,301 8,964 1,527 Maj 2,664 4,785 7,449 1,527 Juni 2,664 2,871 5,535 1,222 Juli 2,664 0,611 3,275 1,222 August 2,664 0,611 3,275 1,629 September 2,664 2,632 5,296 1,731 Oktober 2,664 7,497 10,161 1,934 November 2,664 7,736 10,400 1,934 December 2,664 13,133 15,797 2,036 Grand Total 31,967 82, ,167 20,361 Tabel 9: Månedsopdelt energibudget for ejendommen 5. Brugeradfærd og energioplysning 5.1 Brugeradfærd I forhold til brugeradfærd har der været internt diskuteret hvordan der spares energi, herunder at lukke døre, slukke lys og skrue ned for radiatorer i weekender. 5.2 Energioplysning Der findes ingen adminstrative instrukser til personale og brugere om energiadfærd. Energiforbruget i ejendommen er ikke synligt for personale og brugere. Der foreligger ligeledes ikke noget informationsmateriale om energispareråd til personale og brugere. I forhold til indkøb af nye apperater, har ledelsen ikke nogen politik der dikterer om apperater der indkøbes til ejendommen er energieffektive. Side 19 af 27

20 6. Oversigt over energibesparelsesmuligheder 6.1 Forudsætninger I det følgende beskrives beregningsforudsætninger for besparelsestiltagene. U-værdiberegninger for konstruktioner er foretaget i Rockwool Energy Design eller ved opslag i Energihåndbogen (håndbog for energikonsulenter) af 1.januar Der anvendes en varmesæson på 5800 t/år med en gennemsnitlig udetemperatur på 4,4 C. Den tekniske isolering beregnes på grundlag af DS452 og beregningsfaktorer angivet i Energihåndbogen (håndbog for energikonsulenter) af 1.januar 2008 Der anvendes generelt forudsætninger fra Energihåndbogen af 1. januar 2008 med tilhørende beregningsprogrammer samt Standardværdikataloget fra 2010 udarbejdet af Teknologisk Institut på vegne af Energistyrelsen. Ift. belysning anvendes DIALux og Fagerhult Lifecycle cost calculator ift. energiforbrug og tilbagebetalingstid. Udskiftning af pumper beregnes generelt ud fra Grundfos Udskiftningstabel 2001 (Udgave ), suppleret med produktblade fra Grundfos i det omfang udskiftningstabellen ikke er fyldestgørende. Ventilationsberegninger er lavet ud fra Energistyrelsens Ventilationseftersyn ver , regnearket fra Teknologisk institut Varmegenvinding for balancerede luftmængder (internt varmetilskud og ubalance tilrettet jf. DS447), Den lille blå om Ventilation samt beregningsprincipper fra fagbøger eksempelvis Ventilationsståbi, DANVAK mv. Generelt er gældende love og standarder gældende. Derudover anvendes tekniske specifikationer, levetider og forbrug fra produktblade og produkternes energimærker/klassifikationer. I de tilfælde hvor levetider ikke fremgår, anvendes nedenstående tabel. CO 2 -besparelser er beregnet ud fra energiforsyningsselskabernes indberettede CO 2 -faktorer. Forudsætninger for prissætning og øvrige forhold fremgår af hovedrapporten. På opgørelsestidspunktet for den fremtidige energibesparelse, korrigeres der for de på det tidspunkt gældende forhold, såfremt de afviger fra registreringerne i nærværende rapport. Grundlaget for opgørelsen af reelle energibesparelser samt forudsætninger vedrørende energipriser mv. er beskrevet i hovedrapporten. De angivne besparelser er generelt graddøgnskorrigeret ift Funktionelle levetider: Side 20 af 27

21 Kilde Type Levetid BR10, bilag 6, Tabel 2 Efterisolering 40 år BR10, bilag 6, Tabel 2 Udskiftning til nye vinduer, døre, ovenlys 30 år BR10, bilag 6, Tabel 2 Forsatsrammer/koblede rammer 30 år BR10, bilag 6, Tabel 2 Radiatorer og/eller gulvvarme 30 år Byggedata/SfB El-radiatorer 20 år BR10, bilag 6, Tabel 2 Olie- eller gaskedel 20 år BR10, bilag 6, Tabel 2 Rør- eller kanalisolering 30 år BR10, bilag 6, Tabel 2 Pumpe, veksler, ventil, etc. 15 år BR10, bilag 6, Tabel 2 Ventilationskanaler og/eller armaturer 30 år BR10, bilag 6, Tabel 2 Ventilationsaggregat 20 år BR10, bilag 6, Tabel 2 Belysningsarmaturer 15 år - Lyskilder Produktblad BR10, bilag 6, Tabel 2 Automatik for varme og klimaanlæg 15 år BR10, bilag 6, Tabel 2 Opsætning af målere for CTS 15 år BR10, bilag 6, Tabel 2 Solvarmeanlæg 20 år Solceller 20 år BR10, bilag 6, Tabel 2 Varmepumpe 20 år Håndbog for energikonsulenter - tabel 10 år Komfur, køleskabe, frysere, etc Byggedata/SfB Laptop, stationær mv. 3 år Serviceeftersyn 1 år BR10, bilag 6, Tabel 2 Fugetætningsarbejde 10 år Tabel 10: Bygningsdeles funktionelle levetider 6.2 Prioriteringskriterier Energibesparelsen for ejendommen skal overholde krav til den simple tilbagebetalingstid og rentabiliteten. GDL står inde for, at energirenoveringen under punkt 2) Rentabel energibesparelse overholder udbudsmaterialets krav til rentabilitet og simpel tilbagebetalingstid. Den simple tilbagebetalingstid beregnes som: Investering (inkl. honorar, ekskl. moms) [kr.] / Besparelsen [kr./år] Rentabiliteten beregnes som: Besparelsen [kr./år] x Funktionel levetid [år] / Investering [kr.] Energibesparelsesforslagene opdeles i 4 kategorier med henvisning til afsnit 6.3, 6.4, 6.5 og 6.6: 1) Energibesparelsespotentialet : Alle undersøgte forslag til energirenoveringer. 2) Rentabel energibesparelse : Energirenovering med simpel tilbagebetalingstid < 10 år og rentabilitet > 1,33 jf. udbudsmaterialet. 3) Opgradering af anlæg til gældende lovkrav (herunder Arbejdstilsynets krav, mv.) : Side 21 af 27

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Øster Alle 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-060581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hvidsværmervej 112 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-027351-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Nørregade 31 Postnr./by: 8464 Galten BBR-nr.: 746-000798-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 24287 kwh Elvarme, - 443 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 24287 kwh Elvarme, - 443 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nejstdalen 3 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-008488 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ærøvej 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ærøvej 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 20 Adresse: Ærøvej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 7400 Herning BBR-nr.: 657-161136-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Indvendig isolering af ydervægge. 25 MWh Fjernvarme 11920 kr. 206004 kr. 17.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Indvendig isolering af ydervægge. 25 MWh Fjernvarme 11920 kr. 206004 kr. 17. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Storegade 80 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009956 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Dystrupvej 6A 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-106893-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Toldbodgade 5 6000 Kolding 621-142844-005 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gråbrødre Kirke Str. 3 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-036259 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 32 m³ vand 1120 kr. 8860 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 32 m³ vand 1120 kr. 8860 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 6 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001430 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Montere termostatventiler på radiator. 0.6 MWh Fjernvarme 290 kr. 342 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Montere termostatventiler på radiator. 0.6 MWh Fjernvarme 290 kr. 342 kr. 1. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Buegade 9 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-003422 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Adresse: Mustrupvej 195 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Mustrupvej 195 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Mustrupvej 195 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-979046-001 Energikonsulent: Lene Messell Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Søndergade 37 Postnr./by: 9480 Løkken BBR-nr.: 860-029525-001 Energikonsulent: Brian Demuth Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngårdsholmsvej 57 P 9000 Aalborg 851-028235-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Grønnevang 1 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-106902-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rymarksvej 23 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 101-004715-002 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 10709 kwh Elvarme, -46 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 10709 kwh Elvarme, -46 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mejerivej 3 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001760 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Fritz Møllers vej 50 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055355-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngaardsholmsvej 57E 9000 Aalborg 851-282351-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Dannebrogsgade 10 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -535 kwh Elvarme, 826 kwh el. -0.4 MWh Fjernvarme, 758 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -535 kwh Elvarme, 826 kwh el. -0.4 MWh Fjernvarme, 758 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Glesborg Bygade 1 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103029 Energikonsulent: Søren Jepsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BRIX

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Fyrreparken 62 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-004024-014 Energikonsulent: Per Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Birkeparken 124 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-012 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Tilbygningen består af en "hovedbygning" i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag.

Tilbygningen består af en hovedbygning i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag. SIDE 1 AF 7 Adresse: Hammelev Bygade 18 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-000000-000 Energikonsulent: Jens Kierstein Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydervægge 16 MWh Fjernvarme 7920 kr. 155932 kr. 19.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydervægge 16 MWh Fjernvarme 7920 kr. 155932 kr. 19. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 9 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001625 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Havnevej 53 4500 Nykøbing Sj Bygningernes energimærke: Gyldig fra 20. april 2015 Til den 20. april 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Solbjerg Hovedgade 67 8355 Solbjerg Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. august 2012 Til den 31. august 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Bøndergårdene 24 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-003500-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hammelvej 197 8870 Langå Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. august 2015 Til den 21. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Tinderhøj vænge 5 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-069968-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Julsøvej 102 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-869177 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005026-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Øsby Stadionvej 103 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014002 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Engtoften 17 Postnr./by: 6851 Janderup Vestj BBR-nr.: 573-068165-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 14 Adresse: Enebærvej 8 Postnr./by: 9530 Støvring BBR-nr.: 840-005528-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 18 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-073952 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 42 8900 Randers 730-018398-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-013923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Bavnehøjvej 31 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-010347-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglevænget 43 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-019123 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -70 kwh el 450,0 m³ naturgas. -67 kwh el 477,3 m³ naturgas. -61 kwh el 618,2 m³ naturgas

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -70 kwh el 450,0 m³ naturgas. -67 kwh el 477,3 m³ naturgas. -61 kwh el 618,2 m³ naturgas SIDE 1 AF 28 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Slotshaven 3 A 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-012401-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 91 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005905 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy Søndervangsskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 23.050 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 23.050 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Bredstrupsgade 18 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009357-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordre Skanse 35 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9900 Frederikshavn BBR-nr.: 813-020807-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lindegårdshegnet 7 4500 Nykøbing Sjælland 306-039550-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsevig 29 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005138 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baunehøjvænge 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001742 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Anemonevej 6 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-102048-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 12 8900 Randers 730-019446-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Christiansfeldvej 6A 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-003583-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Lyshøjgårdsvej 59 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-356817-001 Energikonsulent: Lasse Hundborg Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hovedgaden 13 Postnr./by: 8830 Tjele BBR-nr.: 791-219646-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Toftegården Hjortestien 2A-2H & 4A-4D 2860 Søborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 13. juni 2014 Til den 13. juni 2024.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hulemosevej 5 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. marts 2013 Til den 11. marts 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2729 kwh Elvarme. 2269 kwh Elvarme. 11524 kwh elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2729 kwh Elvarme. 2269 kwh Elvarme. 11524 kwh elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Pilevænget 4 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-002885 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllemarken 2 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-016150 Energikonsulent: Mette Bebe Juel Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lorentzgade 5 8900 Randers 730-014462-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Brandholms alle 1a 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055428-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere