kreds:kontakt april : maj : juni kvartal 2013 årgang 46 fra afdelingen virksund lm kids andagt cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kreds:kontakt april : maj : juni 2013 2. kvartal 2013 årgang 46 fra afdelingen virksund lm kids andagt cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand"

Transkript

1 kreds:kontakt april : maj : juni 2013 Arken i Esbjerg Anno 1993 Arkens medarbejdere 2. kvartal 2013 årgang 46 Arken i Esbjerg Anno 2007 andagt fra afdelingen virksund lm kids cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand landsmøde

2 andagt 2 Jesus kan Bruge dig»da Jesus siden gik derfra, så han en tolder ved navn Levi sidde ved toldboden, og han sagde til ham: Følg mig! Og han lod alt ligge og rejste sig og fulgte ham«. Der er mindst tre ting, jeg undres over og tænker på i forbindelse med, at Jesus kalder Levi til discipel. For det første at Jesus netop vælger ham. Jesus kommer inde fra Kapernaum, hvor han har helbredt en lam mand og fortalt dem, at han har myndighed til at forlade syndere. Da han er kommet ud af byen, får han øje på en tolder, der sidder og opkræver told og skat af de fisk, der blev fanget i Genesaret sø og de varer, der blev ført ud og ind af byen. En tolder var ikke særlig velset i bybilledet. Han var jo gået i romernes tjeneste, og det var dem, han opkrævede skatter for. Desuden havde tolderne ry for at opkræve mere end de skulle og stak det i sin egen lomme. Det ved vi f.eks. fra Zakæus. Alene af den grund ville folk se skævt til ham. Levi havde heller ingen forudsætninger for at blive Jesu discipel. Han har haft et minimum af kendskab, hvis overhovedet noget til skrifterne. Så han skulle oplæres helt fra bunden. Hvorfor valgte Jesus ikke nogle af de skriftkloge til at være disciple? Blev de først omvendt, så ville de kunne bruge deres store kendskab til skriften i tjenesten og forkyndelsen. For det andet undres jeg over, om Levi vidste noget om den mand, der kom hen til ham den dag og bare sagde:»følg mig«. Det er selvfølgelig ikke utænkeligt, at han havde hørt noget om ham fra nogle af sine kollegaer i toldvæsenet. Vi ved om tolderne, at de plejede at holde sig nær til Jesus for at høre ham. Men hvordan turde Levi forlade et indtægtsgivende og sikker job for at følge en mand og det uden fast indtægt? I dag ville det jo svare til, at der kom en mand ind på skattekontoret og gik ind på et kontor og sagde til en medarbejder:»følg mig«. For det tredje undres jeg over, at Levi uden betænkningstid lod alt ligge, rejste sig og fulgte Jesus. Ville vi ikke bede om lidt betænkningstid og undersøge baglandet? Det samme oplever vi hos de andre disciple, Jesus kalder. Om Peter og Andreas hører vi, at da Jesus kaldte dem, lod de straks garnene være og fulgte ham. Vi ved i alt fald, at Peter havde en familie at forsørge, for vi hører senere, at Jesus helbredte hans svigermor. Der er noget fantastisk stort ved dette møde mellem Jesus og Levi. Jesus ser ikke efter forudsætninger og kvalifikationer. Vi ville nok spørge efter et CV, hvis vi skulle ansætte en så nær medarbejder. Men udrustningen og oplæringen skulle Jesus nok selv sørge for. Det eneste han ser efter er villighed til at følge ham. Derfor dur den undskyldning heller ikke for os, når vi får et kald, at det har vi ikke evner til. Den side af sagen skal Jesus nok selv sørge for. Jesus kan også bruge dig, der ingen forudsætninger har. Hvad svarer vi, når Jesus i dag møder os med et:»følg mig«? Bent Larsen

3 finderup JuniorkLuB Finderup Juniorklub holder til i»kernehuset«i Finderup, et hus der ejes i fællesskab af IM og LM, og som hver uge bliver brugt til både børneklub, juniorklub og teenklub. Finderup Juniorklub er i dag en lille klub med 6 juniorer og 3 ledere. De 6 er så til gengæld meget trofaste og engagerede. Programmet er en blanding af bibeltimer, andagter, kreative ting, sportsaftner, bål, leg og terrænløb. Vi benytter os af og til af at få besøg af forskellige mennesker, ligesom vi har et samarbejde med Jubiklubben i Sædding, hvor vi en gang om året besøger dem, og de kommer til os en aften. Det er dejligt en gang imellem at opleve at være lidt flere. Vi nyder også at deltage i efterskolernes forskellige tilbud til juniorklubber, f.eks. Juniorernes dag på Solgården, og»funpark«på Sædding Efterskole. Det vigtigste for os er, at vore juniorer får mulighed for at høre om Jesus og møde kaldet til at følge ham. De er lydhøre, når vi holder bibeltimer for dem, og efterhånden også gode til at deltage i snakken, om det vi er sammen om. Juniorerne stiller mange spørgsmål, som godt kan udfordre os, men samtidig er det rigtig godt, når vi kommer lidt mere i dybden med nogen af de ting, som optager dem. Og det giver os ofte anledning til at vidne om Jesus for dem eller vise dem, hvad bibelen siger. For godt et halvt år siden havde vi den glæde at kunne fejre 50 års jubilæum i Finderup Juniorklub. Der blev gjort et stort arbejde for at finde»gamle«juniorer og ledere og invitere til fest i den anledning. Det blev en rigtig dejlig dag med tale af en tidligere juniorleder og billeder og historisk overblik fra de 50 år. Mange tidligere juniorer bragte hilsner om, hvad juniorklubben har betydet for dem. Det var en stor opmuntring for os, der står i arbejdet nu. Venlig hilsen juniorer og ledere i Finderup Juniorklub lm kids 3

4 lmu LULK 2012 LuLk 2012 Sidste år, den første weekend i oktober, var jeg på Lands Ungdoms Leder Kursus med LMU. Det er et kursus primært for dem, som er med i de lokale LMU bestyrelser eller er teenklub ledere. Det gav mulighed for at snakke med unge fra andre bestyrelser og snakke om, hvordan de gør tingene hos dem og hvilke problemer, de kæmper med. Det var også en weekend, hvor jeg blev fyldt med idéer, fornyet energi til bestyrelsesarbejdet og blev udrustet til at klare de opgaver, som vi kan have i vores LMU. Midt i alle de praktiske opgaver, som man sidder med i en bestyrelse, er det meget vigtigt at holde fast ved Gud og hans ord, så derfor holdt Mikkel Vigilius to bibeltimer med overskrifterne Leder uden liv? og Lederens kilde til liv. Den første prædiken var meget direkte og på en måde skræmmende, for Mikkel talte om at leve sit liv i menigheden og være med i arbejdet der uden at have troens liv i hjertet. Han talte om, at man kan leve sit liv i menigheden på et bedrag. Et bedrag som i sidste ende koster dig din plads i Himlen, fordi du ikke har liv i hjertet. Han talte bl.a. ud fra ordene fra Matt. 7, 21-23, de ord, som jeg synes, er de mest alvorlige ord i Bibelen. I den anden time talte han bl.a. om, at vi som ledere er særligt udsat for djævelens angreb. For hvis djævelen kan ramme os som ledere, så er der stor chance for, at vi kan lede andre vild også. Det, som vi præger de andre i vores LMU med, er det, som vores hjerte er fyldt af. Vores liv bestemmes af det, som lever i vores hjerte. Det som vi har vores opmærksomhed rettet imod, det får magten i vores liv. Et hjerte fyldt med Jesus er kilden til tjeneste i Guds rige. Vi havde også et foredrag med Sven Madsen om ledelse i praksis. Han talte om, at det er vigtigt at have fundamentet i orden. Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves. Sl. 127,1. Det er altså vigtigt at have Gud med i bestyrelsesarbejdet, for uden Ham og hans velsignelse over arbejdet, er det hele forgæves. Man kan godt komme til at glemme Gud midt i sine opgaver og tænke, at det jo egentlig går meget godt, men vi har brug for Gud til at lede os på den rigtige vej; også når tingene driller. Han kan hjælpe os gennem problemerne. Hvert år på LULK afholder LMU landsgeneralforsamling(lgf). Denne gang var det dog lidt anderledes end det plejer, da vi skulle stemme om et forslag til vedtægtsændringer, som ville indebære at LMU og LM Kids blev lagt sammen. Det blev vedtaget at lave vedtægterne om, så LMU og LM Kids vil blive lagt sammen. Der skal stemmes om forslaget igen til næste LGF for at bekræfte beslutningen. Det var noget af det, jeg oplevede og lærte på LULK Mads N. S. Bredtoft, Videbæk LMU 4

5 uddrag fra formandsberetning BiBeLtroskaB Førhen fyldte ordet»bibelsyn«meget på højrefløjen. I LM kom det bl.a. til udtryk gennem bøger, indlæg og debatter i foreningens blade og emnet bibelsyn blev drøftet rundt i kredsene. I dag kan man få det indtryk, at det er uåndeligt - eller bare uvedkommende - at forholde sig til dette emne. Lad os i stedet have fokus på»sagen«og nedtone det dogmatiske. Hvad skal vi sige til sådan et udsagn? Mission og teologisk klarhed behøver ikke udelukke hinanden. Min opmærksomhed går på, om vi kan være så fokuseret på det missionale, at vi ser uklart på bibelsk og luthersk teologi. Når bibeltroskab er en af vore kerneværdier, så skyldes det vor identitet! Sagde man LM, sagde man bibeltroskab, fordi LM var en luthersk bevægelse.»skriften alene«var et af nøgleordene i reformationen. Det var helt afgørende for Luther, hvis kirken skulle bestå eller fornyes. Hvis kampen om bibeltroskab bare var en kamp om ord, om bogstaver og bibelsk viden, så var kampen ikke det værd. Der er langt mere på spil - og derfor er det værd at stille sig op i den korteste kø for at tilkendegive Guds ords troværdighed i alt. Bibelen leverer ikke bare informationer, men ved Ordet virker Guds Hellige ånd. BiBeLBrug og forkyndelse»prædik Ordet«. Denne sætning, som Paulus skriver til en ung medarbejder, har været overskriften i LM i mange år. Det er tydeligt, at denne sætning ikke er en mulighed eller en blid opfordring. Det er en ubetinget befaling. Alle personlige og øvrige hensyn må vige. Hvilken mulighed, hvilken gave Gud har givet os igennem prædiken? Er det ikke stort? Gud har givet os et middel - et nådemiddel - hvorved han kommer til os!»befalingen«om at prædike ordet har været bærende i LM s historie. Læser man i LM s jubilæumsbog fra»arvesølv eller slagger«, så finder man ud af, hvad hjerteblod er.»helt fra begyndelsen har det været karakteristisk for LM, at forkyndelsen af Guds ord er det centrale og bærende«. Ofte tænker vi alt for småt om vore møder! Vi går ikke»bare til møde«. Nej, vi gør noget langt større, når vi samles omkring Guds ord. Vi samles under Guds løfter! forkyndelsen og den nuværende situation! Mister vi synet for forkyndelsens betydning, så får vi endeløse debatter om forkyndelsen - som så kan føre til at finde på erstatninger for forkyndelsen. Lad os i stedet tale forkyndelsen op. Så har vi i LM været vant til landsprædikanter, som kunne holde møderækker, kredslejre, bibelweekender m.m. Nu står vi i en situation, hvor det kan være fortid i LM. Den økonomiske situation har for landskassen været så belastende de senere år, at nedskæringer var nødvendige. På GF 2012 var der enighed om, at der skulle spares, men ikke hvor. Det medførte - efter lange drøftelser - at landsprædikanterne skulle finansieres af afdelingerne for Derfor har vi en ekstra udgift på ca. kr i På vandrørene forlyder det, at den aftale ikke holder i Hvad der så skal ske er endnu ikke afklaret! (fortsættes næste side) hilsen fra afdelingen 5

6 hilsen fra afdelingen Lm og fremtiden! Hvem er en rigtig LM er i dag? Er det en, som har Rosenius og Luther på hylden derhjemme og kommer trofast i en LM kreds og til højtiderne i folkekirken? Eller er billedet mere nuanceret? Bøgerne er selvfølgelig de samme, men. For nogen blev det uoverskueligt, da det nye udtryk»3-spor«kom på banen - senere»trossamfund«. Ofte kommer behovet for nye rammer fra LM ere ude i landskabet. De kan så udfordre de eksisterende. Lad os ikke have vores identitet i strukturer og rammer, men i indholdet som det bl.a. kommer til udtryk i vore kerneværdier. I den fase vi er i nu, må vi vise stor kærlighed til hinanden og give plads til at vælge forskellige løsninger. tilbageblik og korte informationer! Årsmødet på Sædding Efterskole kan vi se tilbage på med stor taknemmelighed. Først og fremmest mødte vi en forkyndelse, som pegede på det, som Gud af hjertet ønsker - at mennesker skal blive afklaret i deres forhold til ham. Kursus. I afdelingen har vi to ægtepar, hvis opgave er førægteskabelig vejledning for forlovede og kærestepar, der har besluttet at gifte sig. Se mere på LMVs hjemmeside. Ny frimenighed. Den 7. oktober var der opstart i LM s missionshus i Herning. Vi vil fra afdelingsstyrelsen ønske Guds velsignelse over dette arbejde. Missionærindvielse og udsendelsesfest for Iben og Benny Lauridsen den 6. januar på Solgården blev en festlig dag og med et fremmøde, som var overvældende. Evangelisations- og prædikantkonsulent. For godt et år siden ansatte AS Philip Bach-Svendsen i en halvtids stilling. Dels skulle han overtage opgaver fra Hans Lundby, og dels skulle et vigtigt område omkring forkyndelsen styrkes. arken Med stor glæde kan Arken fejre 25-års jubilæum i LMV. Et stort tillykke. Arken synliggør noget af det, LM gerne vil: Hjælpe mennesker fra mørke til lys - ind i Guds rige, samt at deres hverdag kan blive meningsfuld og lettere at stå op til. korte informationer: Peter Rosgaard har ønsket at stoppe som prædikant. Tak for din tjeneste. Henrik Nissen er stoppet i afdelingen og flyttet til Sdr. Jylland. Henning Sørensen har ønsket af helbredsmæssige årsager at holde. Tak for din lange og tro tjeneste. Så ser vi frem til EXODUS-møder i afdelingen. 4 aftenmøder - fra d september på Efterskolen Solgården. Prædikant er Karsten Christensen, som er præst i Harboøre. Derfor er der ikke grund til at planlægge møder i den periode! 6 Til sidst vil jeg sige tak for medleven, opmuntring og henvendelser, som jeg har modtaget i årets løb. Tak for forbøn. Tak for trofasthed i tjenesten som der vises rundt omkring. Følg med på LM-Vestjyllands hjemmeside for nyheder. Thomas Beck

7 Cafe Kilden i Herning er under renovering og får en ansigtsløftning nyt fra Cafe kilden Årsregnskabet for 2012 viser en god fremgang i gaveindtægterne til arbejdet i Cafe Kilden, så hjertelig tak til alle vore givere for jeres bidrag til arbejdet. Da udgifterne til varme og vedligeholdelse og andre udgiftsposter ikke har været så store i det forgangne år, viser regnskabet et stort overskud. Vi er glade for dette gode resultat, så der også er penge til at afdrage på vores millionstore gæld. Desuden har vi penge stående i banken til nødvendigt vedligeholdelsesarbejde. café kilden isolering og maling af Huset Huset, der er fra år 1900, er kun i ringe grad isoleret, så varmeregningen er stor især i de kolde vintre. Derfor går vi nu i gang med en omfattende isolering af huset. Ydervæggene skal hulmursisoleres, og på loftet skal der lægges et godt lag rockwool. Inden håndværkerne går i gang har mænd fra LM Herning arbejdet med at understryge tagstenene og få bygget en gangbro på loftet samt andre forberedelser. Med dette projekt regner vi med at få et bedre indeklima, slippe for den kolde træk fra ydervæggene og også få reduceret vores varmeregning. Det betyder, at denne investering skulle kunne tjene sig ind i løbet af en kortere årrække. Cafebygningen trænger også meget til at blive malet, så malerarbejdet er planlagt til at blive udført i maj måned. Derved får vi også dækket hullerne efter isoleringsarbejdet. Sidste år fik vi en bevilling på godt kr. fra Quo Vadis Fonden. Denne bevilling skulle sammen med frivillig arbejdskraft og et mindre bidrag fra vores egen kasse kunne finansiere dette omfattende renoveringsarbejde. en ny andagtsform Arbejdet i Cafeen går godt og er til glæde og gavn for vore brugere, og også for os medarbejdere. I år har vi begyndt en ny og lidt anderledes andagtsform en gang om måneden. Det foregår med power point og har fokus på det centrale i bibelens bøger, nemlig Guds frelsesplan gennem Jesus Kristus. Oplægget lægger også op til spørgsmål og samtale og er blevet taget godt imod af vore brugere. De øvrige aftener fortsætter andagterne som før, hvor vi synger 2-3 sange, og en medarbejder holder andagt over et afsnit fra bibelen. Disse andagter holdes skiftevis af frivillige medarbejdere og mig, og de er helt centrale i formidlingen af evangeliet om Jesus Kristus. Christian H. Andersen 7

8 hemmet strand kære Venner af Hemmet strand LeJren I 2012 fik vi for alvor gang i hjemmesiden for Hemmet Strand. Se selv resultatet her: Det betød så, at der ikke længere var behov for den store papir-udgave med oversigt over sommerens lejre. Vi nøjedes med at trykke en A5 flyer, hvor der var henvisning til hjemmesiden. Og selve tilmeldingen kunne foregå samme vej. På positiv-siden har vi sparet en del udgifter til trykkeri. Men på negativ-siden er vi blevet gjort opmærksomme på, at det ikke længere er så enkelt at få en oversigt over ledernes navne, hvilket betød, at det var sværere at huske på dem i forbøn. I udvalget er vi rigtig glade for denne tilbagemelding og rigtig glade for at høre, at I er mange, som følger med i lejrene, også selvom I ikke længere har børn, der skal med. Vi vil derfor nedenfor formidle de enkelte lederansvarliges navne og er taknemmelige for, om I vil bruge denne liste som en slags bedeliste. Bed for såvel ledere som lejrdeltagere, at lejrene må være med til at lede til Kristus og lede til livsfællesskab med Ham. Påskelejr: april Leder: David Schmidt. Seniorlejr: juni Ledere: Astrid og Poul Erik Andersen/ Lene og Jens Holm. Sandkasse 1: juni Ledere: Kathrine og Henrik Jacobsen. Sandkasse 2: juni Leder: Jesper Christensen. Drengelejr: 29. juni - 1. juli Ledere:?? Pigelejr: juli Ledere: Maria og Peter Schmidt. Fælleslejr: juli Ledere: Lisa og Jens Birkmose. I skrivende stund kan vi desværre ikke oplyse hvem, der er leder for drengelejren. Det har indtil nu ikke været muligt at finde en sådan. Ken- der I en, som er villig at påtage sig opgaven, så sig endelig til. Vi glæder os til at modtage rigtig mange tilmeldinger. Lejren er klar! Hilsen arbejdsudvalget for Hemmet Strand 8

9 sidste nyt fra Virksund Vi er meget taknemlige, idet alle tanker, ideer og projekter med at få Virksund gjort endnu mere hyggelig og indbydende, ser ud til at bære frugt. Efter et par år med renovering og PR/reklame er der begyndt at komme»nye«gæster på Virksund. Lige efter nytår delte vi 750 kuverter ud i nærområdet, og det gav rigtig skub i henvendelserne. Det har resulteret i et noget øget aktivitetsniveau. Det medførte så også, at det lige efter nytår var nødvendigt at sende et»ekstra nyhedsbrev«ud, hvori vi bad om en akut gave. Vi er nemlig nødt til at bygge 2»lyddæmpende vægge«, så vi kan have flere arrangementer på samme tid. Udgiften til disse vægge havde vi ikke med i budgettet, så derfor denne ekstra indsamling. Og vi siger mange tak for, hvad der er kommet ind. Vi håber forsat, der kommer penge til dette formål. En anden dejlig og pragtfuld ting er, at vi har kr ,- kr. i tilsagn fra fonde, som vi skal have»omsat«inden Bibelcamping. Vi skal have lavet ny legeplads på campingpladsen med sandkasse, gyngestativ og hoppeborg, sat tre 10-mands sheltere op nede i skoven med tilhørende bålplads, borde og bænke, etableret bade-/bådebro og udsigtsplatform. Og sidst - men ikke mindst - lavet en del stier med god belægning, så rollatorer og kørestole kan komme rundt på grunden. Det bliver spændende at få disse ting lavet. Vi håber, de kan blive indviet til Bibelcamping. Nogle vil måske undrende spørge: Hvorfor renoverer vi ikke de sidste værelser i stedet for? Det kan vi godt forstå, men vi (bestyrelsen og os) er enige om at bruge 2013 & 14 til at lave en»masterplan«for Virksund. Vi vil gerne danne os et ordentligt overblik over, hvad vi skal og vil med Virksund. Skal vi kun renovere? Skal vi udvide lidt eller meget? Hvordan skal vi gøre? Hvad med økonomien? Der er rigtig mange spørgsmål, og det skal vi have styr på. Skal vi i gang med en større omgang, hvad enten det kun er at renovere eller også udvide, er det i alle tilfælde nødvendigt at få en god og sund økonomi på Virksund, og det skal vi også bruge tid til. Vi har en hverdag, som er meget spændende. Der er gang i så mange ting her på Virksund. Det er tydeligt at mærke jeres forbøn for Virksund og os - TU- SIND tak for det, det luner. Det er bestemt ikke alle dage, der er lige lyserøde, men vi kan se og føle Guds vilje gennem det hele. Det kan godt være, at mission i udlandet er meget vigtig, og det er det. Men - det er det også i Danmark, og der føler vi, at Virksund er et af de»redskaber«, Gud bruger. Vi bruger billedet med, at især i weekenderne genlyder centret af såvel masser af dejlig lovsang som Guds ord, som»hænger i og over alt«- også sådan, at det kan»dampe«af på alle vore nye gæster i hverdagene. En dejlig form for mission i Danmark, og sådan skal det blive ved med at være på Virksund. Tak om I stadig vil huske Virksund, bestyrelsen og os i jeres forbøn! Karin & Leif, Virksund virksund 9

10 jubilæumsår 2013 er et JuBiLæumsÅr i mit LiV For lige at tage det i rækkefølge: 40 år siden, jeg blev omvendt, 25 år siden LM overtog Arken, 30 år siden Arkens Radio sendte de første udsendelser og 40 år siden jeg mødte hende, som jeg har været gift med i 35 år. 1. marts 1988 overtog LM Vestjylland Arken. På det tidspunkt havde Arken eksisteret i 14 år på skiftende adresser i byen, men siden 1980 har adressen været Strandbygade 40. I forbindelse med artiklen her har jeg været i gang med at kigge tilbage i bestyrelsesprotokollen. Det har været meget spændende. Referent dengang var H.C.Tuemand og han var en grundig mand, så der findes et detaljeret protokollat. I øvrigt kan jeg læse, at han indtrådte i Arkens bestyrelse den 26. febr. 1986, så han har uden tvivl været medvirkende til, at LM fik tilbuddet om at overtage Arken. Jeg har også talt med Jakob Breum Mogensen og Jørgen Haahr, som var med til at træffe beslutningerne om at købe Arken efter en henvendelse fra Carl Enevoldsen, som var initiativtager til Arken i sin tid. Det var en meget stor og svær beslutning dengang. Det var mange penge 1,5 millioner for nogle nedslidte bygninger midt i Esbjerg. Og så var arbejdet jo noget helt nyt i LM. Både værestedet, kaffebaren og nok især lokalradioen. Der var nogle i LM Vestjylland, der var meget betænkelige ved projektet, mens andre så det som en opgave, Gud havde lagt hen til os i LM, og derfor måtte vi gå ind i det. Udvalget sendte et brev rundt til kredsene i afdelingen for at få tilsagn om et beløb til udbetalingen på kr ,-. Kom de midler ind, så man det som et tegn på, at det var noget, Gud ville. Der kom over kr ,- ind, og så var vejen jo banet. Der var mange begyndervanskeligheder, kan man læse i protokollen, både når det gjaldt frivillig arbejdskraft og økonomiske midler. Men en fantastisk opbakning fra LM erne i Vestjylland, både til renovering af bygninger og hjælp i kaffebaren, hjalp os i gang. Det kendetegner vestjyderne - en overvældende trofasthed og hjælpsomhed. Set i bakspejlet 25 år efter, så var det en rigtig beslutning, der blev truffet og Arken har været til stor velsignelse for vennerne i afdelingen og ikke mindst for de mange hundrede mennesker, der gennem tiden har været inde på Arken, hvor de har mødt et ord fra Gud gennem andagt, samtale, radio mv. Selvom der er sket rigtig mange forandringer på Arken, så er indholdet og målet det samme i dag. Bygningerne er blevet regelmæssigt vedligeholdt og fremstår velholdte i dag på trods af 115 år på bagen. I 1994 etablerede vi Arkens boghandel, som i dag er i de oprindelige butikslokaler. Det er en stor missionsmark i byen og er også med til, at det er lettere for nye at komme ind i Arken første gang. Vi er to fuldtidsansatte og lidt over 40 frivillige på Arken. Jeg oplever det som et stort privilegium at have været en del af Arken i 22 år. I dyb taknemmelighed til Gud og mennesker. Bent Larsen 10

11 VeLkommen til Lm s Landsmøde 2013 Nu nærmer tiden sig for LM s landsmøde, der finder sted i Skjern Kulturcenter i dagene april. Husk tilmelding skal ske senest den 5. april på Her finder du også al information om landsmødet eller i tillægget til Tro & Mission den 8. februar. Temaet er»jesus styrer«. Gennem forkyndelsen, især ved de fire møder, vil dette tema blive behandlet fra forskellige vinkler. Men vi regner også med, at mødet med og vidnesbyrdene fra vores internationale gæster vil sætte temaet i perspektiv. Jesus styrer - eller gør han? Er han også Herre i dit liv? Hvordan kommer det til udtryk i dit hverdagsliv?»derfor døde Kristus og blev levende igen, for at han skulle blive herre over både døde og levende«(rom 14,7-10) v/ Jens Ole Christensen. Jesus styrer sit folk til mission. Hvad er egentlig Guds plan med sit folk, målet med menigheden - set fra Guds perspektiv?»i skal være et kongerige af præster og et helligt folk for mig«(2. Mos ) v/ Ole Andersen. Jesus styrer sit folk til vækst. Gud har sluttet en pagt (2. Mos 24) med sit folk og har kaldet det til at vokse i tro og erkendelse:»så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd«(ef. 4,1-8) v/ Ole Andersen. Jesus styrer - trods alt. Det ser ikke altid sådan ud i verden i dag. Men Kristus vinder til sidst!»løven af Juda stamme har sejret! Lammet, det slagtede, er værdigt til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris«(åb. 4-5). v/ole Andersen. På landsmødet har du også mulighed for at deltage i 5 Seminarer og/ eller 5 Workshops. Markér dit ønske, når du tilmelder dig på: Hej, LMU er - ses vi? Hønsegården. Hvor a høns knævrer og a hanner slås! Kom og udlev din indre farmer med landmandsstemning og strå i munden i LMU s egen farmer-café. Salg af forskellige lækre sager og mulighed for hygge med brætspil og forskellige farmer-relaterede aktiviteter og udfordringer. Særligt for Teenagere. Teenagerne får deres helt eget sted på landsmødet, hvor der bliver holdt bibeltimer både fredag og lørdag formiddag. Om eftermiddagene vil der være forskellige aktiviteter, som er målrettet teenagerne, og ellers er der lagt op til hygge og god stemning, når der er brug for et sted at hænge ud. For Børn. Vi glæder os rigtig meget til at se mange børn og juniorer på Landsmøde 2013, det er nemlig også jeres landsmøde. Kom og vær med til: Børne- og Juniorsamlinger. Bibelfortællingerne kommer til at handle om, at Jesus styrer. Der bliver fest, farver, fed lovsang og afrikansk inspirerede rytmer. Talende dukker kan heller ikke udelukkes. Desuden får vi besøg af nogle store, charmerende og behårede venner: Brumle, Lamiga, Sofus - og måske et æsel! Ja, det bliver ikke kedeligt, det lover vi. Der er selvfølgelig et stort Legeland. Lørdag kl er der koncert for alle børn med»kids4singing«fra Videbæk. landsmøde

12 12

13 Prædikantønsker til møderækker i foråret 2014 kan ske til Carsten Skovgaard-Holm, Hillerød, og skal være ham i hænde senest den 15. maj Repræsentantmøde Mandag den 15. april i Spjald Missionshus, Vestergade 9. Indbydelser udsendes. Landsmøde 2013 den 26. til 28. april i Skjern Kulturcenter. Se yderligere info på side 11 og 16. Årsmøde Der er intet årsmøde i år. Hemmet Strand Kvindernes dag lørdag den 6. april. Programmer er udsendt. Påskelejr: april Seniorlejr: juni Sandkasse 1: juni Sandkasse 2: juni Drengelejr: 29. juni-1. juli Pigelejr: juli Fælleslejr: juli Der udsendes programmer for lejrene. Efterskolen Solgården Tirsdag den 28. maj kl WestSide Praise. Taler Jacob Knudsen. Sædding Efterskole Børneglædesfest Alle børn fra 3-10 år inviteres hermed til en kæmpe BØRNE- GLÆDESFEST på Sædding Efterskole lørdag den 20. april kl Børneglædesfesten er en dejlig fest, hvor man kan møde mange andre børn og glædes over livet med Jesus sammen. Vi skal være sammen om børnelovsang, dukketeater, skuespil, aktiviteter m.m. Der vil være hoppeborg, og vi sørger for frokosten med pølsehorn m.m. Forældre og børneklubledere er også velkomne denne dag. Vi glæder os til at være sammen med jer og håber, I husker at tage jeres venner med. Tilmelding ikke nødvendig. DM i havetraktortræk Lørdag den 25. maj kl Igen i år afholder vi DM i havetraktortræk for efterskoler. Har du lyst til at være tilskuer, er du meget velkommen. Der er gratis entre. Virksund BC 2013 Uge 28, 29 og 30. Emne: Gud skal ha æren! Se annoncen på side 12 og hele programmet på hjemmesiden. International Mission Mødeplan for Diego Armando Valero Condori, Peru: Mandag den. 29. april kl Spjald LM. Tirsdag den 30. april kl Esbjerg LM. Onsdag den 1. maj kl Efterskolen Solgården. (fortsættes næste side) afdelingsnyt 13

14 afdelingsnyt Onsdag den 1. maj kl Astrup LM. Torsdag den 2. maj kl Holstebro LM. Fredag den 3. maj kl Krusbjerg LM. Søndag den 5. maj kl Tarm Frimenighed. Kontakt kan ske til Jørgen Enevoldsen, Ølgod, tlf telefonandagt Lyt til LM s telefonandagt Ny andagt hver dag. radio ÅdaLen Frekvens 96,4 og 107,1 MHz Fællesantenne i Videbæk 103 MHz Fællesantenne i Tarm 98,25 MHz Fællesantenne i Skjern 92,7 MHz Fællesantenne i Sdr. Felding 96,4 MHz Fællesantenne i Kibæk 95,8 MHz»Dagens Ord«hver dag kl »Kend din Bibel«hver tirsdag kl »Kristen sang og musik«hver onsdag kl »Kirkelig Kalejdoskop«hver torsdag kl »På vej«kl »Vejen gennem Bibelen«hver søndag, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl »Kirken i hverdagen«hver lørdag kl Lumi genbrug LUMI Genbrug - Svinget 10, Skjern og Nygade 19, Videbæk Varer leveres på adressen i åbningstiden. Alle gode genbrugsting modtages med tak: Møbler, hvidevarer, cykler og dødsboer m.v. Kan du ikke selv levere, kontakt da LUMI Genbrug. Skjern, eller Videbæk, eller Åbningstider: Mandag - fredag kl Lørdag kl Besøg den kristne BogHandeL 14 Se vort store udvalg af kristne bøger, cd er og materialer til det kristne børnearbejde. ESBJERG: ARKEN - Strandbygade 40, 6700 Esbjerg. Tlf Åbningstid: Mandag - torsdag kl Fredag kl SKJERN - Østergade 22, 6900 Skjern. Tlf Åbningstid: Mandag - fredag kl Lørdag kl

15 afdelingsformand Thomas Beck Venusvænget 64, 6710 Esbjerg V Tlf afdelingssekretær Dan Hessellund Skolebakken 16A, Herborg 6920 Videbæk Mobil tlf afdelingskasserer Tommy Lindgreen Oldagervænget 29, 6900 Skjern Tlf Skjern Bank: Reg. nr Kontonr afdelingsmissionskonsulent Bjarne Breum Mogensen Egerisvej 8, Faster, 6900 Skjern Tlf Ruth Bach-Svendsen Krebseparken 126, 6710 Esbjerg V. Tlf ungdomsafdeling Ym mødeplanlægning Per Lauridsen Grindstedvej 5, 6870 Ølgod Tlf LeJre Hemmet Strand: Svinkvej 8, 6893 Hemmet Tlf www. hemmet-lejr.dk Formand: Kaj Christensen Holstebrovej 85, 6900 Skjern Tlf Virksund Livøvej 5, Virksund 7840 Højslev tlf Mobil: Bestyrerpar: Karin og Leif Helth Jepsen VestJYLLands afd. fritidsjournalister PÅ tro & mission adresser Gunnar Riis Jensen Nikolaj Haahr Nielsen Heimdalsvej 25, 7400 Herning Bøgelundsvej 41A, Tlf Videbæk Karin Mørk Nielsen Lm-kids Lindbjergmarkvej 8, 6870 Ølgod Tlf Inge Noer Larsen Fasterlundvej 5, 6900 Skjern Tlf

16 opslag Lm s kontaktpersoner Har du brug for at tale fortroligt med et andet menneske, er du velkommen til at kontakte en af os: Annette Christensen, Esbjerg Læge Tlf Lene Holm, Ølgod Hjemmesygeplejerske Tlf Anette Christensen Lene Holm Leif Kofoed, Sædding Mangeårig efterskolelærer Tlf Leif Kofoed kreds:kontakt udgives af Luthersk Missions Ungdom i Vestjylland. Redaktør: Jørgen Hansen, Ølgod Tove Kristensen og Therese Nørremark Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A S

kreds:kontakt april : maj : juni 2011 2. kvartal 2011 årgang 44 afdelingsnyt adresser kids4singing andagt lm kids lmu fra afdelingen

kreds:kontakt april : maj : juni 2011 2. kvartal 2011 årgang 44 afdelingsnyt adresser kids4singing andagt lm kids lmu fra afdelingen kreds:kontakt april : maj : juni 2011 LM Kids Kids 4 singing 2. kvartal 2011 årgang 44 andagt lm kids lmu fra afdelingen arken hemmet strand virksund afdelingsnyt adresser kids4singing 1 andagt 2 INDLEDNING»Vælg

Læs mere

Luthersk Mission Esbjerg. - Program oktober marts 2018

Luthersk Mission Esbjerg. - Program oktober marts 2018 Luthersk Mission Esbjerg - Program oktober 2017 - marts 2018 M i s s i o n s f o r e n i n g F r i m e n i g h e d B ø r n e o g u n g e a r b e j d e T v æ r k u l t u r e l t a r b e j d e Oktober 2017

Læs mere

kreds:kontakt oktober : november : december 2011 4. kvartal 2011 årgang 44 andagt lm kids lmu fra afdelingen café kilden hemmet strand

kreds:kontakt oktober : november : december 2011 4. kvartal 2011 årgang 44 andagt lm kids lmu fra afdelingen café kilden hemmet strand kreds:kontakt oktober : november : december 2011 Yad va Lev Herning Juniorklub på tur 4. kvartal 2011 årgang 44 Café Kildens udflugt til Søby Brunkulslejr andagt lm kids lmu fra afdelingen café kilden

Læs mere

kreds:kontakt juli : august : september 2013 3. kvartal 2013 årgang 46 andagt exodus-møder lm kids fra afdelingen cafe kilden afdelingsnyt lmu

kreds:kontakt juli : august : september 2013 3. kvartal 2013 årgang 46 andagt exodus-møder lm kids fra afdelingen cafe kilden afdelingsnyt lmu kreds:kontakt juli : august : september 2013 Landsmødet i Skjern Kulturcenter. Foto: Simon Larsen 3. kvartal 2013 årgang 46 Landsmødet i Skjern Kulturcenter. Foto: Simon Larsen andagt fra afdelingen exodus-møder

Læs mere

kreds:kontakt oktober : november : december 2013 4. kvartal 2013 årgang 46 andagt ægteskabskurser lm kids fra afdelingen afdelingsnyt lmu cafe kilden

kreds:kontakt oktober : november : december 2013 4. kvartal 2013 årgang 46 andagt ægteskabskurser lm kids fra afdelingen afdelingsnyt lmu cafe kilden kreds:kontakt oktober : november : december 2013 Virksund Bibelcamping 40 års jubilæum Virksund Bibelcamping 40 års jubilæum 4. kvartal 2013 årgang 46 Virksund Bibelcamping 40 års jubilæum andagt fra afdelingen

Læs mere

kreds:kontakt april : maj : juni 2012 2. kvartal 2012 årgang 45 andagt lm kids lmu fra afdelingen café kilden virksund afdelingsnyt adresser opslag

kreds:kontakt april : maj : juni 2012 2. kvartal 2012 årgang 45 andagt lm kids lmu fra afdelingen café kilden virksund afdelingsnyt adresser opslag kreds:kontakt Børn fra cheke chea, Tanzania. april : maj : juni 2012 2. kvartal 2012 årgang 45 Virksund andagt lm kids lmu fra afdelingen café kilden virksund afdelingsnyt adresser opslag 1 andagt Hvor

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

kreds:kontakt SÆDDIN E 40 ÅR juli : august : september 2014 3. kvartal 2014 årgang 47 afdelingsnyt lm kids fra afdelingen andagt sædding efterskole

kreds:kontakt SÆDDIN E 40 ÅR juli : august : september 2014 3. kvartal 2014 årgang 47 afdelingsnyt lm kids fra afdelingen andagt sædding efterskole kreds:kontakt juli : august : september 2014 G SÆDDIN E KOL EFTERS 40 ÅR 3. kvartal 2014 årgang 47 andagt fra afdelingen afdelingsnyt lm kids sædding efterskole adresser lmu café kilden 25 års jubilæum

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

kreds:kontakt april : maj : juni 2014 2. kvartal 2014 årgang 47 hemmet strand virksund kontaktpersoner andagt lm kids lmu

kreds:kontakt april : maj : juni 2014 2. kvartal 2014 årgang 47 hemmet strand virksund kontaktpersoner andagt lm kids lmu kreds:kontakt april : maj : juni 2014 2. kvartal 2014 årgang 47 Påskefejring 2013 på Videbæk kristne Friskole andagt lm kids lmu café kilden fra afdelingen påskefejring hemmet strand virksund kontaktpersoner

Læs mere

kreds:kontakt juli : august : september 2011 3. kvartal 2011 årgang 44 andagt lm kids lmu fra afdelingen café kilden seniorvolontør

kreds:kontakt juli : august : september 2011 3. kvartal 2011 årgang 44 andagt lm kids lmu fra afdelingen café kilden seniorvolontør kreds:kontakt juli : august : september 2011 Yad va Lev 3. kvartal 2011 årgang 44 Yad va Lev andagt lm kids lmu fra afdelingen café kilden seniorvolontør afdelingsnyt adresser irene rønn lind 1 andagt

Læs mere

Østergade 25 kl.19.30

Østergade 25 kl.19.30 NYT Drives af Luthersk Mission i Sønderjylland og støttes af Indre Mission Indbydelse tilvelkommen årsmøde i Lumi Syd, 2016 til Lumi RadioRadio Syd Onsdag den 16. marts i tiden, Toftlund Kære trofaste

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Dagsorden: 1. Sange, indledning, bøn Kaj D. indledte 2. Præsentation af de forskellige arbejdsgrene Søndagsklubben v.

Læs mere

Lederkursus. For alle ledere i LMBUs børneklubber, juniorklubber, teenklubber og ungdomsforeninger

Lederkursus. For alle ledere i LMBUs børneklubber, juniorklubber, teenklubber og ungdomsforeninger Lederkursus For alle ledere i LMBUs børneklubber, juniorklubber, teenklubber og ungdomsforeninger 16.- 18. september 2016 Luthersk Missions Højskole (LMH), Hillerød 1 Info Lederkursus er et af årets højdepunkter

Læs mere

NYT. Januar - februar - marts 2016. LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår!

NYT. Januar - februar - marts 2016. LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår! NYT LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår! Januar - februar - marts 2016 I dette blad Kort nyt 2 Vinterstævne 3 Lokale arrangementer 4 LivogJob Stubbekøbing 9 Ungdomsforeningen 10 Børne- og juniorklubber

Læs mere

NYT. Drives af Luthersk Mission i Sønderjylland og støttes af Indre Mission

NYT. Drives af Luthersk Mission i Sønderjylland og støttes af Indre Mission NYT Drives af Luthersk Mission i Sønderjylland og støttes af Indre Mission Lumi Radio Syd fortsætter i 2016 Kulturministeriet har meddelt, at alle lokalradioer får sendetilladelsen forlænget med et år

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! Her i foråret 2017 vil tirsdagsmøderne tage udgangspunkt i emnet Forkyndelse der frigør, som er et af Indre Missions

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

» Intro « » Du er formand «

» Intro « » Du er formand « FORMANDS GUIDE » Intro Du er formand «Tusind tak fordi du har sagt ja til at være formand i LMU! Det er en vigtig og meningsfuld opgave, som ligger foran dig, og vi er mange, der sætter pris på, at du

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Programlægning: Hjemmeside og Layout: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Programlægning: Hjemmeside og Layout: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M 2 0 1 5 Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Bestyrelsen: Carsten Christensen Formand 40 49 51 10 carstenvc@dsa-net.dk Tage Vig 64 6 0 10 tavi@post.tele.dk

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Luthersk Mission Aabenraa. Program forår 2011

Luthersk Mission Aabenraa. Program forår 2011 Luthersk Mission Aabenraa Program forår 2011 Kredsformand Hiddi Højgaard Lindevang 15 6200 Aabenraa Tlf.: 74 62 74 84 hiddi@email.dk Hvem er vi Ungdomsformand Bruno Kafton Jørgensen Callesensgade 21 A,

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Prædiken søndag d. 28. januar Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Apg. 9,1-9 & Luk 5,27-32

Prædiken søndag d. 28. januar Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Apg. 9,1-9 & Luk 5,27-32 1 af 5 Prædiken søndag d. 28. januar 2017. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Apg. 9,1-9 & Luk 5,27-32 Vi er godt i gang med vores gudstjeneste serie GPS. For et menneske, som ikke

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 I denne folder tilbyder folk fra Aarhus Valgmenighed at undervise en aften i jeres klynge om emner, de brænder for, og som er helt centrale for den måde,

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

Efterår 2015 UDRUSTNINGSFOLDER

Efterår 2015 UDRUSTNINGSFOLDER Efterår 2015 UDRUSTNINGSFOLDER ALPHA Alpha er et forløb for dig, som vil vide mere om den kristne tro. Alpha er for dig, som ikke er kristen, som er ny i troen, eller som bare har lyst til at udforske,

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

kreds:kontakt juli : august : september 2012 3. kvartal 2012 årgang 45 andagt lm kids lmu fra afdelingen 40 år som... cafe kilden

kreds:kontakt juli : august : september 2012 3. kvartal 2012 årgang 45 andagt lm kids lmu fra afdelingen 40 år som... cafe kilden kreds:kontakt Nicoline og Christel i Cambodja som volontører Inge-Marie, Simon, Neema og Hanna Roager i Kiabakari. juli : august : september 2012 3. kvartal 2012 årgang 45 andagt lm kids lmu fra afdelingen

Læs mere

Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00

Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00 2016 LM s kredsbestyrelse, Haderslev Formand Kim Jensen tlf. 74 53 34 07 24 24 73 10 Næstformand Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00 Sekretær Else Wiwe tlf. 25 78 62 67 Medlem David Jensen tlf. 23 45 47 24

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2008 PÅ BØLGELÆNGDE OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET Andagt Herren selv går foran dig, han vil være med dig, han vil ikke lade dig i stikken og ikke svigte dig;

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER

Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER ALPHA Alpha er et forløb for dig, som vil vide mere om den kristne tro. Alpha er for dig, som ikke er kristen, som er ny i troen, eller som bare har lyst til at udforske, hvad

Læs mere

Nyt fra Københavns Nærradio

Nyt fra Københavns Nærradio Nyt fra Københavns Nærradio - 2014 Nr. 2-2014 1 Københavns Nærradio FM 90.4 og 89.6 MHz Stations nyt Ved daglig leder Viggo Wiwe Forårsfest Lørdag den 3. maj vil vi gerne invitere alle radioens ly ere,

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: il Ekspedition:

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

2013 VELKOMMEN KYLLINGELEJR

2013 VELKOMMEN KYLLINGELEJR Sommerlejr 2013 VELKOMMEN KYLLINGELEJR 22. 23. juni BØRNELEJR 29. 2. juli JUNIORLEJR 2. juli 6. juli PRAKTISKE OPLYSNINGER Velkommen til sommerens lejre Arrangør: Luthersk Mission, LM Kids i Østjylland

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Med Jesus i båden - påske

Med Jesus i båden - påske Med Jesus i båden - påske Jesus tilgiver Mål: Forklar børnene, at Jesus altid elsker os og ønsker at tilgive os alle vore fejl. Tekst: Joh. 21, 1-19 (Peter bliver tilgivet). Visualisering: Pynt rummet

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Missions- og prædikantkonsulent

Missions- og prædikantkonsulent april 2016 Missions- og prædikantkonsulent Afdelingsstyrelsen (AS) ønsker at aktiviteterne omkring mission og forkyndelse ved en ansat skal fortsætte. Stillingen er en kombinationsstilling med fokus på

Læs mere

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid!

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Vi synger her ved nytår: Vær velkommen Herrens år. Det sidste vers lyder: Vær velkommen, Herrens år, og velkommen herhid!

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: lr-r Ekspedition:

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2017

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2017 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2017 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker.

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2015

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2015 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2015 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET Vi har og en ledestjerne og når vi den følge gerne kommer vi til Jesus Krist Denne stjerne lys og mild, som

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen.

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen. Jeg er så glad for min cykel Sådan sang Povl Kjøler og vi synger gerne med, når vi hører sangen i radioen. Søndag den 25. august får vi mulighed for at lufte vores elskede cykler, når vi samme drager ud

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Velkommen til Indre Mission - Horsens

Velkommen til Indre Mission - Horsens Velkommen til Indre Mission - Horsens Sted: Emil Bojsensgade 31, 8700 Horsens. Tidspunkt: Torsdag kl. 18.00 21.15. Se programmet. Hvad står IM for? Hvad tror vi på? Hvad sker der i IM Horsens For de unge

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 JANUAR - JUNI 2013 1 JANUAR - JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Program for forårets møder m.m...

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole Til alle frimenigheder i Luthersk Mission Velkommen til frimenighedskonference i Børkop lørdag

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid).

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Festen slutter med, at vi spiser sammen. Alle bedes bidrage med en lille ret til den fælles buffet. Hanne

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JULI-AUGUST-SEPTEMBER 2015

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JULI-AUGUST-SEPTEMBER 2015 PÅ BØLGELÆNGDE JULI-AUGUST-SEPTEMBER 2015 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET Andagt Men han sov! Jesus var sammen med sine disciple, også da søen kom i oprør. At Jesus sov i båden, viste

Læs mere

Er en ny dag på vej over Roskilde?

Er en ny dag på vej over Roskilde? Er en ny dag på vej over Roskilde? Lørdag den 25. oktober er der igen arbejdsdag i og ved kirken. Vi starter kl. 9 med kaffe og brød. Vi opfordrer så mange som muligt til at deltage. Henrik holder ferie

Læs mere

Et er nødvendigt. Lumi Radio har fået nye ejere

Et er nødvendigt. Lumi Radio har fået nye ejere LUMI nyt L U M I R a d i o A a l b o r g 1/jan.-marts 2010 28. årgang Andagt Et er nødvendigt Andagt ved Hans Erik Nissen Du må indprente dig Guds ord. Du må høre det igen og igen, for det er så svært

Læs mere

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores missionshuse rundt om i regionen. Her er jeres forslag

Læs mere

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Det handler om TRO Hvad er tro? Hvad er meningen med livet? Jesus og Josefine - er det ren fiktion? Hvorfor skulle

Læs mere

cocktail af Gud og sommer imu.dk/aktiviteter

cocktail af Gud og sommer imu.dk/aktiviteter 2015 cocktail af Gud og sommer imu.dk/aktiviteter Vi ses i sommerlandet! Inden længe står den på ferie og god dansk sommer. Hvad er bedre end at tchille med vennerne, tage en dukkert, spille lidt volley,

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Østergade 25 kl.19.30

Østergade 25 kl.19.30 NYT Drives af Luthersk Mission i Sønderjylland og støttes af Indre Mission Indbydelse tilet årsmøde i Lumi Radio Syd, 2016 Velkommen nyt kvartal med mange gode udsendelser. Vi Onsdag er godt i gang ogden

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

kreds:kontakt oktober : november : december 2012 4. kvartal 2012 årgang 45 fra afdelingen andagt evangelisation lm kids cafe kilden

kreds:kontakt oktober : november : december 2012 4. kvartal 2012 årgang 45 fra afdelingen andagt evangelisation lm kids cafe kilden kreds:kontakt oktober : november : december 2012 Krusbjerg Missionshus 100 års jubilæum 4. kvartal 2012 årgang 45 Hoppeborg i forbindelse med Krusbjerg Missionshus 100 års jubilæum andagt fra afdelingen

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 2143 6499 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5056 7146 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: lrr Ekspedition:

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere