kreds:kontakt april : maj : juni kvartal 2013 årgang 46 fra afdelingen virksund lm kids andagt cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kreds:kontakt april : maj : juni 2013 2. kvartal 2013 årgang 46 fra afdelingen virksund lm kids andagt cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand"

Transkript

1 kreds:kontakt april : maj : juni 2013 Arken i Esbjerg Anno 1993 Arkens medarbejdere 2. kvartal 2013 årgang 46 Arken i Esbjerg Anno 2007 andagt fra afdelingen virksund lm kids cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand landsmøde

2 andagt 2 Jesus kan Bruge dig»da Jesus siden gik derfra, så han en tolder ved navn Levi sidde ved toldboden, og han sagde til ham: Følg mig! Og han lod alt ligge og rejste sig og fulgte ham«. Der er mindst tre ting, jeg undres over og tænker på i forbindelse med, at Jesus kalder Levi til discipel. For det første at Jesus netop vælger ham. Jesus kommer inde fra Kapernaum, hvor han har helbredt en lam mand og fortalt dem, at han har myndighed til at forlade syndere. Da han er kommet ud af byen, får han øje på en tolder, der sidder og opkræver told og skat af de fisk, der blev fanget i Genesaret sø og de varer, der blev ført ud og ind af byen. En tolder var ikke særlig velset i bybilledet. Han var jo gået i romernes tjeneste, og det var dem, han opkrævede skatter for. Desuden havde tolderne ry for at opkræve mere end de skulle og stak det i sin egen lomme. Det ved vi f.eks. fra Zakæus. Alene af den grund ville folk se skævt til ham. Levi havde heller ingen forudsætninger for at blive Jesu discipel. Han har haft et minimum af kendskab, hvis overhovedet noget til skrifterne. Så han skulle oplæres helt fra bunden. Hvorfor valgte Jesus ikke nogle af de skriftkloge til at være disciple? Blev de først omvendt, så ville de kunne bruge deres store kendskab til skriften i tjenesten og forkyndelsen. For det andet undres jeg over, om Levi vidste noget om den mand, der kom hen til ham den dag og bare sagde:»følg mig«. Det er selvfølgelig ikke utænkeligt, at han havde hørt noget om ham fra nogle af sine kollegaer i toldvæsenet. Vi ved om tolderne, at de plejede at holde sig nær til Jesus for at høre ham. Men hvordan turde Levi forlade et indtægtsgivende og sikker job for at følge en mand og det uden fast indtægt? I dag ville det jo svare til, at der kom en mand ind på skattekontoret og gik ind på et kontor og sagde til en medarbejder:»følg mig«. For det tredje undres jeg over, at Levi uden betænkningstid lod alt ligge, rejste sig og fulgte Jesus. Ville vi ikke bede om lidt betænkningstid og undersøge baglandet? Det samme oplever vi hos de andre disciple, Jesus kalder. Om Peter og Andreas hører vi, at da Jesus kaldte dem, lod de straks garnene være og fulgte ham. Vi ved i alt fald, at Peter havde en familie at forsørge, for vi hører senere, at Jesus helbredte hans svigermor. Der er noget fantastisk stort ved dette møde mellem Jesus og Levi. Jesus ser ikke efter forudsætninger og kvalifikationer. Vi ville nok spørge efter et CV, hvis vi skulle ansætte en så nær medarbejder. Men udrustningen og oplæringen skulle Jesus nok selv sørge for. Det eneste han ser efter er villighed til at følge ham. Derfor dur den undskyldning heller ikke for os, når vi får et kald, at det har vi ikke evner til. Den side af sagen skal Jesus nok selv sørge for. Jesus kan også bruge dig, der ingen forudsætninger har. Hvad svarer vi, når Jesus i dag møder os med et:»følg mig«? Bent Larsen

3 finderup JuniorkLuB Finderup Juniorklub holder til i»kernehuset«i Finderup, et hus der ejes i fællesskab af IM og LM, og som hver uge bliver brugt til både børneklub, juniorklub og teenklub. Finderup Juniorklub er i dag en lille klub med 6 juniorer og 3 ledere. De 6 er så til gengæld meget trofaste og engagerede. Programmet er en blanding af bibeltimer, andagter, kreative ting, sportsaftner, bål, leg og terrænløb. Vi benytter os af og til af at få besøg af forskellige mennesker, ligesom vi har et samarbejde med Jubiklubben i Sædding, hvor vi en gang om året besøger dem, og de kommer til os en aften. Det er dejligt en gang imellem at opleve at være lidt flere. Vi nyder også at deltage i efterskolernes forskellige tilbud til juniorklubber, f.eks. Juniorernes dag på Solgården, og»funpark«på Sædding Efterskole. Det vigtigste for os er, at vore juniorer får mulighed for at høre om Jesus og møde kaldet til at følge ham. De er lydhøre, når vi holder bibeltimer for dem, og efterhånden også gode til at deltage i snakken, om det vi er sammen om. Juniorerne stiller mange spørgsmål, som godt kan udfordre os, men samtidig er det rigtig godt, når vi kommer lidt mere i dybden med nogen af de ting, som optager dem. Og det giver os ofte anledning til at vidne om Jesus for dem eller vise dem, hvad bibelen siger. For godt et halvt år siden havde vi den glæde at kunne fejre 50 års jubilæum i Finderup Juniorklub. Der blev gjort et stort arbejde for at finde»gamle«juniorer og ledere og invitere til fest i den anledning. Det blev en rigtig dejlig dag med tale af en tidligere juniorleder og billeder og historisk overblik fra de 50 år. Mange tidligere juniorer bragte hilsner om, hvad juniorklubben har betydet for dem. Det var en stor opmuntring for os, der står i arbejdet nu. Venlig hilsen juniorer og ledere i Finderup Juniorklub lm kids 3

4 lmu LULK 2012 LuLk 2012 Sidste år, den første weekend i oktober, var jeg på Lands Ungdoms Leder Kursus med LMU. Det er et kursus primært for dem, som er med i de lokale LMU bestyrelser eller er teenklub ledere. Det gav mulighed for at snakke med unge fra andre bestyrelser og snakke om, hvordan de gør tingene hos dem og hvilke problemer, de kæmper med. Det var også en weekend, hvor jeg blev fyldt med idéer, fornyet energi til bestyrelsesarbejdet og blev udrustet til at klare de opgaver, som vi kan have i vores LMU. Midt i alle de praktiske opgaver, som man sidder med i en bestyrelse, er det meget vigtigt at holde fast ved Gud og hans ord, så derfor holdt Mikkel Vigilius to bibeltimer med overskrifterne Leder uden liv? og Lederens kilde til liv. Den første prædiken var meget direkte og på en måde skræmmende, for Mikkel talte om at leve sit liv i menigheden og være med i arbejdet der uden at have troens liv i hjertet. Han talte om, at man kan leve sit liv i menigheden på et bedrag. Et bedrag som i sidste ende koster dig din plads i Himlen, fordi du ikke har liv i hjertet. Han talte bl.a. ud fra ordene fra Matt. 7, 21-23, de ord, som jeg synes, er de mest alvorlige ord i Bibelen. I den anden time talte han bl.a. om, at vi som ledere er særligt udsat for djævelens angreb. For hvis djævelen kan ramme os som ledere, så er der stor chance for, at vi kan lede andre vild også. Det, som vi præger de andre i vores LMU med, er det, som vores hjerte er fyldt af. Vores liv bestemmes af det, som lever i vores hjerte. Det som vi har vores opmærksomhed rettet imod, det får magten i vores liv. Et hjerte fyldt med Jesus er kilden til tjeneste i Guds rige. Vi havde også et foredrag med Sven Madsen om ledelse i praksis. Han talte om, at det er vigtigt at have fundamentet i orden. Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves. Sl. 127,1. Det er altså vigtigt at have Gud med i bestyrelsesarbejdet, for uden Ham og hans velsignelse over arbejdet, er det hele forgæves. Man kan godt komme til at glemme Gud midt i sine opgaver og tænke, at det jo egentlig går meget godt, men vi har brug for Gud til at lede os på den rigtige vej; også når tingene driller. Han kan hjælpe os gennem problemerne. Hvert år på LULK afholder LMU landsgeneralforsamling(lgf). Denne gang var det dog lidt anderledes end det plejer, da vi skulle stemme om et forslag til vedtægtsændringer, som ville indebære at LMU og LM Kids blev lagt sammen. Det blev vedtaget at lave vedtægterne om, så LMU og LM Kids vil blive lagt sammen. Der skal stemmes om forslaget igen til næste LGF for at bekræfte beslutningen. Det var noget af det, jeg oplevede og lærte på LULK Mads N. S. Bredtoft, Videbæk LMU 4

5 uddrag fra formandsberetning BiBeLtroskaB Førhen fyldte ordet»bibelsyn«meget på højrefløjen. I LM kom det bl.a. til udtryk gennem bøger, indlæg og debatter i foreningens blade og emnet bibelsyn blev drøftet rundt i kredsene. I dag kan man få det indtryk, at det er uåndeligt - eller bare uvedkommende - at forholde sig til dette emne. Lad os i stedet have fokus på»sagen«og nedtone det dogmatiske. Hvad skal vi sige til sådan et udsagn? Mission og teologisk klarhed behøver ikke udelukke hinanden. Min opmærksomhed går på, om vi kan være så fokuseret på det missionale, at vi ser uklart på bibelsk og luthersk teologi. Når bibeltroskab er en af vore kerneværdier, så skyldes det vor identitet! Sagde man LM, sagde man bibeltroskab, fordi LM var en luthersk bevægelse.»skriften alene«var et af nøgleordene i reformationen. Det var helt afgørende for Luther, hvis kirken skulle bestå eller fornyes. Hvis kampen om bibeltroskab bare var en kamp om ord, om bogstaver og bibelsk viden, så var kampen ikke det værd. Der er langt mere på spil - og derfor er det værd at stille sig op i den korteste kø for at tilkendegive Guds ords troværdighed i alt. Bibelen leverer ikke bare informationer, men ved Ordet virker Guds Hellige ånd. BiBeLBrug og forkyndelse»prædik Ordet«. Denne sætning, som Paulus skriver til en ung medarbejder, har været overskriften i LM i mange år. Det er tydeligt, at denne sætning ikke er en mulighed eller en blid opfordring. Det er en ubetinget befaling. Alle personlige og øvrige hensyn må vige. Hvilken mulighed, hvilken gave Gud har givet os igennem prædiken? Er det ikke stort? Gud har givet os et middel - et nådemiddel - hvorved han kommer til os!»befalingen«om at prædike ordet har været bærende i LM s historie. Læser man i LM s jubilæumsbog fra»arvesølv eller slagger«, så finder man ud af, hvad hjerteblod er.»helt fra begyndelsen har det været karakteristisk for LM, at forkyndelsen af Guds ord er det centrale og bærende«. Ofte tænker vi alt for småt om vore møder! Vi går ikke»bare til møde«. Nej, vi gør noget langt større, når vi samles omkring Guds ord. Vi samles under Guds løfter! forkyndelsen og den nuværende situation! Mister vi synet for forkyndelsens betydning, så får vi endeløse debatter om forkyndelsen - som så kan føre til at finde på erstatninger for forkyndelsen. Lad os i stedet tale forkyndelsen op. Så har vi i LM været vant til landsprædikanter, som kunne holde møderækker, kredslejre, bibelweekender m.m. Nu står vi i en situation, hvor det kan være fortid i LM. Den økonomiske situation har for landskassen været så belastende de senere år, at nedskæringer var nødvendige. På GF 2012 var der enighed om, at der skulle spares, men ikke hvor. Det medførte - efter lange drøftelser - at landsprædikanterne skulle finansieres af afdelingerne for Derfor har vi en ekstra udgift på ca. kr i På vandrørene forlyder det, at den aftale ikke holder i Hvad der så skal ske er endnu ikke afklaret! (fortsættes næste side) hilsen fra afdelingen 5

6 hilsen fra afdelingen Lm og fremtiden! Hvem er en rigtig LM er i dag? Er det en, som har Rosenius og Luther på hylden derhjemme og kommer trofast i en LM kreds og til højtiderne i folkekirken? Eller er billedet mere nuanceret? Bøgerne er selvfølgelig de samme, men. For nogen blev det uoverskueligt, da det nye udtryk»3-spor«kom på banen - senere»trossamfund«. Ofte kommer behovet for nye rammer fra LM ere ude i landskabet. De kan så udfordre de eksisterende. Lad os ikke have vores identitet i strukturer og rammer, men i indholdet som det bl.a. kommer til udtryk i vore kerneværdier. I den fase vi er i nu, må vi vise stor kærlighed til hinanden og give plads til at vælge forskellige løsninger. tilbageblik og korte informationer! Årsmødet på Sædding Efterskole kan vi se tilbage på med stor taknemmelighed. Først og fremmest mødte vi en forkyndelse, som pegede på det, som Gud af hjertet ønsker - at mennesker skal blive afklaret i deres forhold til ham. Kursus. I afdelingen har vi to ægtepar, hvis opgave er førægteskabelig vejledning for forlovede og kærestepar, der har besluttet at gifte sig. Se mere på LMVs hjemmeside. Ny frimenighed. Den 7. oktober var der opstart i LM s missionshus i Herning. Vi vil fra afdelingsstyrelsen ønske Guds velsignelse over dette arbejde. Missionærindvielse og udsendelsesfest for Iben og Benny Lauridsen den 6. januar på Solgården blev en festlig dag og med et fremmøde, som var overvældende. Evangelisations- og prædikantkonsulent. For godt et år siden ansatte AS Philip Bach-Svendsen i en halvtids stilling. Dels skulle han overtage opgaver fra Hans Lundby, og dels skulle et vigtigt område omkring forkyndelsen styrkes. arken Med stor glæde kan Arken fejre 25-års jubilæum i LMV. Et stort tillykke. Arken synliggør noget af det, LM gerne vil: Hjælpe mennesker fra mørke til lys - ind i Guds rige, samt at deres hverdag kan blive meningsfuld og lettere at stå op til. korte informationer: Peter Rosgaard har ønsket at stoppe som prædikant. Tak for din tjeneste. Henrik Nissen er stoppet i afdelingen og flyttet til Sdr. Jylland. Henning Sørensen har ønsket af helbredsmæssige årsager at holde. Tak for din lange og tro tjeneste. Så ser vi frem til EXODUS-møder i afdelingen. 4 aftenmøder - fra d september på Efterskolen Solgården. Prædikant er Karsten Christensen, som er præst i Harboøre. Derfor er der ikke grund til at planlægge møder i den periode! 6 Til sidst vil jeg sige tak for medleven, opmuntring og henvendelser, som jeg har modtaget i årets løb. Tak for forbøn. Tak for trofasthed i tjenesten som der vises rundt omkring. Følg med på LM-Vestjyllands hjemmeside for nyheder. Thomas Beck

7 Cafe Kilden i Herning er under renovering og får en ansigtsløftning nyt fra Cafe kilden Årsregnskabet for 2012 viser en god fremgang i gaveindtægterne til arbejdet i Cafe Kilden, så hjertelig tak til alle vore givere for jeres bidrag til arbejdet. Da udgifterne til varme og vedligeholdelse og andre udgiftsposter ikke har været så store i det forgangne år, viser regnskabet et stort overskud. Vi er glade for dette gode resultat, så der også er penge til at afdrage på vores millionstore gæld. Desuden har vi penge stående i banken til nødvendigt vedligeholdelsesarbejde. café kilden isolering og maling af Huset Huset, der er fra år 1900, er kun i ringe grad isoleret, så varmeregningen er stor især i de kolde vintre. Derfor går vi nu i gang med en omfattende isolering af huset. Ydervæggene skal hulmursisoleres, og på loftet skal der lægges et godt lag rockwool. Inden håndværkerne går i gang har mænd fra LM Herning arbejdet med at understryge tagstenene og få bygget en gangbro på loftet samt andre forberedelser. Med dette projekt regner vi med at få et bedre indeklima, slippe for den kolde træk fra ydervæggene og også få reduceret vores varmeregning. Det betyder, at denne investering skulle kunne tjene sig ind i løbet af en kortere årrække. Cafebygningen trænger også meget til at blive malet, så malerarbejdet er planlagt til at blive udført i maj måned. Derved får vi også dækket hullerne efter isoleringsarbejdet. Sidste år fik vi en bevilling på godt kr. fra Quo Vadis Fonden. Denne bevilling skulle sammen med frivillig arbejdskraft og et mindre bidrag fra vores egen kasse kunne finansiere dette omfattende renoveringsarbejde. en ny andagtsform Arbejdet i Cafeen går godt og er til glæde og gavn for vore brugere, og også for os medarbejdere. I år har vi begyndt en ny og lidt anderledes andagtsform en gang om måneden. Det foregår med power point og har fokus på det centrale i bibelens bøger, nemlig Guds frelsesplan gennem Jesus Kristus. Oplægget lægger også op til spørgsmål og samtale og er blevet taget godt imod af vore brugere. De øvrige aftener fortsætter andagterne som før, hvor vi synger 2-3 sange, og en medarbejder holder andagt over et afsnit fra bibelen. Disse andagter holdes skiftevis af frivillige medarbejdere og mig, og de er helt centrale i formidlingen af evangeliet om Jesus Kristus. Christian H. Andersen 7

8 hemmet strand kære Venner af Hemmet strand LeJren I 2012 fik vi for alvor gang i hjemmesiden for Hemmet Strand. Se selv resultatet her: Det betød så, at der ikke længere var behov for den store papir-udgave med oversigt over sommerens lejre. Vi nøjedes med at trykke en A5 flyer, hvor der var henvisning til hjemmesiden. Og selve tilmeldingen kunne foregå samme vej. På positiv-siden har vi sparet en del udgifter til trykkeri. Men på negativ-siden er vi blevet gjort opmærksomme på, at det ikke længere er så enkelt at få en oversigt over ledernes navne, hvilket betød, at det var sværere at huske på dem i forbøn. I udvalget er vi rigtig glade for denne tilbagemelding og rigtig glade for at høre, at I er mange, som følger med i lejrene, også selvom I ikke længere har børn, der skal med. Vi vil derfor nedenfor formidle de enkelte lederansvarliges navne og er taknemmelige for, om I vil bruge denne liste som en slags bedeliste. Bed for såvel ledere som lejrdeltagere, at lejrene må være med til at lede til Kristus og lede til livsfællesskab med Ham. Påskelejr: april Leder: David Schmidt. Seniorlejr: juni Ledere: Astrid og Poul Erik Andersen/ Lene og Jens Holm. Sandkasse 1: juni Ledere: Kathrine og Henrik Jacobsen. Sandkasse 2: juni Leder: Jesper Christensen. Drengelejr: 29. juni - 1. juli Ledere:?? Pigelejr: juli Ledere: Maria og Peter Schmidt. Fælleslejr: juli Ledere: Lisa og Jens Birkmose. I skrivende stund kan vi desværre ikke oplyse hvem, der er leder for drengelejren. Det har indtil nu ikke været muligt at finde en sådan. Ken- der I en, som er villig at påtage sig opgaven, så sig endelig til. Vi glæder os til at modtage rigtig mange tilmeldinger. Lejren er klar! Hilsen arbejdsudvalget for Hemmet Strand 8

9 sidste nyt fra Virksund Vi er meget taknemlige, idet alle tanker, ideer og projekter med at få Virksund gjort endnu mere hyggelig og indbydende, ser ud til at bære frugt. Efter et par år med renovering og PR/reklame er der begyndt at komme»nye«gæster på Virksund. Lige efter nytår delte vi 750 kuverter ud i nærområdet, og det gav rigtig skub i henvendelserne. Det har resulteret i et noget øget aktivitetsniveau. Det medførte så også, at det lige efter nytår var nødvendigt at sende et»ekstra nyhedsbrev«ud, hvori vi bad om en akut gave. Vi er nemlig nødt til at bygge 2»lyddæmpende vægge«, så vi kan have flere arrangementer på samme tid. Udgiften til disse vægge havde vi ikke med i budgettet, så derfor denne ekstra indsamling. Og vi siger mange tak for, hvad der er kommet ind. Vi håber forsat, der kommer penge til dette formål. En anden dejlig og pragtfuld ting er, at vi har kr ,- kr. i tilsagn fra fonde, som vi skal have»omsat«inden Bibelcamping. Vi skal have lavet ny legeplads på campingpladsen med sandkasse, gyngestativ og hoppeborg, sat tre 10-mands sheltere op nede i skoven med tilhørende bålplads, borde og bænke, etableret bade-/bådebro og udsigtsplatform. Og sidst - men ikke mindst - lavet en del stier med god belægning, så rollatorer og kørestole kan komme rundt på grunden. Det bliver spændende at få disse ting lavet. Vi håber, de kan blive indviet til Bibelcamping. Nogle vil måske undrende spørge: Hvorfor renoverer vi ikke de sidste værelser i stedet for? Det kan vi godt forstå, men vi (bestyrelsen og os) er enige om at bruge 2013 & 14 til at lave en»masterplan«for Virksund. Vi vil gerne danne os et ordentligt overblik over, hvad vi skal og vil med Virksund. Skal vi kun renovere? Skal vi udvide lidt eller meget? Hvordan skal vi gøre? Hvad med økonomien? Der er rigtig mange spørgsmål, og det skal vi have styr på. Skal vi i gang med en større omgang, hvad enten det kun er at renovere eller også udvide, er det i alle tilfælde nødvendigt at få en god og sund økonomi på Virksund, og det skal vi også bruge tid til. Vi har en hverdag, som er meget spændende. Der er gang i så mange ting her på Virksund. Det er tydeligt at mærke jeres forbøn for Virksund og os - TU- SIND tak for det, det luner. Det er bestemt ikke alle dage, der er lige lyserøde, men vi kan se og føle Guds vilje gennem det hele. Det kan godt være, at mission i udlandet er meget vigtig, og det er det. Men - det er det også i Danmark, og der føler vi, at Virksund er et af de»redskaber«, Gud bruger. Vi bruger billedet med, at især i weekenderne genlyder centret af såvel masser af dejlig lovsang som Guds ord, som»hænger i og over alt«- også sådan, at det kan»dampe«af på alle vore nye gæster i hverdagene. En dejlig form for mission i Danmark, og sådan skal det blive ved med at være på Virksund. Tak om I stadig vil huske Virksund, bestyrelsen og os i jeres forbøn! Karin & Leif, Virksund virksund 9

10 jubilæumsår 2013 er et JuBiLæumsÅr i mit LiV For lige at tage det i rækkefølge: 40 år siden, jeg blev omvendt, 25 år siden LM overtog Arken, 30 år siden Arkens Radio sendte de første udsendelser og 40 år siden jeg mødte hende, som jeg har været gift med i 35 år. 1. marts 1988 overtog LM Vestjylland Arken. På det tidspunkt havde Arken eksisteret i 14 år på skiftende adresser i byen, men siden 1980 har adressen været Strandbygade 40. I forbindelse med artiklen her har jeg været i gang med at kigge tilbage i bestyrelsesprotokollen. Det har været meget spændende. Referent dengang var H.C.Tuemand og han var en grundig mand, så der findes et detaljeret protokollat. I øvrigt kan jeg læse, at han indtrådte i Arkens bestyrelse den 26. febr. 1986, så han har uden tvivl været medvirkende til, at LM fik tilbuddet om at overtage Arken. Jeg har også talt med Jakob Breum Mogensen og Jørgen Haahr, som var med til at træffe beslutningerne om at købe Arken efter en henvendelse fra Carl Enevoldsen, som var initiativtager til Arken i sin tid. Det var en meget stor og svær beslutning dengang. Det var mange penge 1,5 millioner for nogle nedslidte bygninger midt i Esbjerg. Og så var arbejdet jo noget helt nyt i LM. Både værestedet, kaffebaren og nok især lokalradioen. Der var nogle i LM Vestjylland, der var meget betænkelige ved projektet, mens andre så det som en opgave, Gud havde lagt hen til os i LM, og derfor måtte vi gå ind i det. Udvalget sendte et brev rundt til kredsene i afdelingen for at få tilsagn om et beløb til udbetalingen på kr ,-. Kom de midler ind, så man det som et tegn på, at det var noget, Gud ville. Der kom over kr ,- ind, og så var vejen jo banet. Der var mange begyndervanskeligheder, kan man læse i protokollen, både når det gjaldt frivillig arbejdskraft og økonomiske midler. Men en fantastisk opbakning fra LM erne i Vestjylland, både til renovering af bygninger og hjælp i kaffebaren, hjalp os i gang. Det kendetegner vestjyderne - en overvældende trofasthed og hjælpsomhed. Set i bakspejlet 25 år efter, så var det en rigtig beslutning, der blev truffet og Arken har været til stor velsignelse for vennerne i afdelingen og ikke mindst for de mange hundrede mennesker, der gennem tiden har været inde på Arken, hvor de har mødt et ord fra Gud gennem andagt, samtale, radio mv. Selvom der er sket rigtig mange forandringer på Arken, så er indholdet og målet det samme i dag. Bygningerne er blevet regelmæssigt vedligeholdt og fremstår velholdte i dag på trods af 115 år på bagen. I 1994 etablerede vi Arkens boghandel, som i dag er i de oprindelige butikslokaler. Det er en stor missionsmark i byen og er også med til, at det er lettere for nye at komme ind i Arken første gang. Vi er to fuldtidsansatte og lidt over 40 frivillige på Arken. Jeg oplever det som et stort privilegium at have været en del af Arken i 22 år. I dyb taknemmelighed til Gud og mennesker. Bent Larsen 10

11 VeLkommen til Lm s Landsmøde 2013 Nu nærmer tiden sig for LM s landsmøde, der finder sted i Skjern Kulturcenter i dagene april. Husk tilmelding skal ske senest den 5. april på Her finder du også al information om landsmødet eller i tillægget til Tro & Mission den 8. februar. Temaet er»jesus styrer«. Gennem forkyndelsen, især ved de fire møder, vil dette tema blive behandlet fra forskellige vinkler. Men vi regner også med, at mødet med og vidnesbyrdene fra vores internationale gæster vil sætte temaet i perspektiv. Jesus styrer - eller gør han? Er han også Herre i dit liv? Hvordan kommer det til udtryk i dit hverdagsliv?»derfor døde Kristus og blev levende igen, for at han skulle blive herre over både døde og levende«(rom 14,7-10) v/ Jens Ole Christensen. Jesus styrer sit folk til mission. Hvad er egentlig Guds plan med sit folk, målet med menigheden - set fra Guds perspektiv?»i skal være et kongerige af præster og et helligt folk for mig«(2. Mos ) v/ Ole Andersen. Jesus styrer sit folk til vækst. Gud har sluttet en pagt (2. Mos 24) med sit folk og har kaldet det til at vokse i tro og erkendelse:»så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd«(ef. 4,1-8) v/ Ole Andersen. Jesus styrer - trods alt. Det ser ikke altid sådan ud i verden i dag. Men Kristus vinder til sidst!»løven af Juda stamme har sejret! Lammet, det slagtede, er værdigt til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris«(åb. 4-5). v/ole Andersen. På landsmødet har du også mulighed for at deltage i 5 Seminarer og/ eller 5 Workshops. Markér dit ønske, når du tilmelder dig på: Hej, LMU er - ses vi? Hønsegården. Hvor a høns knævrer og a hanner slås! Kom og udlev din indre farmer med landmandsstemning og strå i munden i LMU s egen farmer-café. Salg af forskellige lækre sager og mulighed for hygge med brætspil og forskellige farmer-relaterede aktiviteter og udfordringer. Særligt for Teenagere. Teenagerne får deres helt eget sted på landsmødet, hvor der bliver holdt bibeltimer både fredag og lørdag formiddag. Om eftermiddagene vil der være forskellige aktiviteter, som er målrettet teenagerne, og ellers er der lagt op til hygge og god stemning, når der er brug for et sted at hænge ud. For Børn. Vi glæder os rigtig meget til at se mange børn og juniorer på Landsmøde 2013, det er nemlig også jeres landsmøde. Kom og vær med til: Børne- og Juniorsamlinger. Bibelfortællingerne kommer til at handle om, at Jesus styrer. Der bliver fest, farver, fed lovsang og afrikansk inspirerede rytmer. Talende dukker kan heller ikke udelukkes. Desuden får vi besøg af nogle store, charmerende og behårede venner: Brumle, Lamiga, Sofus - og måske et æsel! Ja, det bliver ikke kedeligt, det lover vi. Der er selvfølgelig et stort Legeland. Lørdag kl er der koncert for alle børn med»kids4singing«fra Videbæk. landsmøde

12 12

13 Prædikantønsker til møderækker i foråret 2014 kan ske til Carsten Skovgaard-Holm, Hillerød, og skal være ham i hænde senest den 15. maj Repræsentantmøde Mandag den 15. april i Spjald Missionshus, Vestergade 9. Indbydelser udsendes. Landsmøde 2013 den 26. til 28. april i Skjern Kulturcenter. Se yderligere info på side 11 og 16. Årsmøde Der er intet årsmøde i år. Hemmet Strand Kvindernes dag lørdag den 6. april. Programmer er udsendt. Påskelejr: april Seniorlejr: juni Sandkasse 1: juni Sandkasse 2: juni Drengelejr: 29. juni-1. juli Pigelejr: juli Fælleslejr: juli Der udsendes programmer for lejrene. Efterskolen Solgården Tirsdag den 28. maj kl WestSide Praise. Taler Jacob Knudsen. Sædding Efterskole Børneglædesfest Alle børn fra 3-10 år inviteres hermed til en kæmpe BØRNE- GLÆDESFEST på Sædding Efterskole lørdag den 20. april kl Børneglædesfesten er en dejlig fest, hvor man kan møde mange andre børn og glædes over livet med Jesus sammen. Vi skal være sammen om børnelovsang, dukketeater, skuespil, aktiviteter m.m. Der vil være hoppeborg, og vi sørger for frokosten med pølsehorn m.m. Forældre og børneklubledere er også velkomne denne dag. Vi glæder os til at være sammen med jer og håber, I husker at tage jeres venner med. Tilmelding ikke nødvendig. DM i havetraktortræk Lørdag den 25. maj kl Igen i år afholder vi DM i havetraktortræk for efterskoler. Har du lyst til at være tilskuer, er du meget velkommen. Der er gratis entre. Virksund BC 2013 Uge 28, 29 og 30. Emne: Gud skal ha æren! Se annoncen på side 12 og hele programmet på hjemmesiden. International Mission Mødeplan for Diego Armando Valero Condori, Peru: Mandag den. 29. april kl Spjald LM. Tirsdag den 30. april kl Esbjerg LM. Onsdag den 1. maj kl Efterskolen Solgården. (fortsættes næste side) afdelingsnyt 13

14 afdelingsnyt Onsdag den 1. maj kl Astrup LM. Torsdag den 2. maj kl Holstebro LM. Fredag den 3. maj kl Krusbjerg LM. Søndag den 5. maj kl Tarm Frimenighed. Kontakt kan ske til Jørgen Enevoldsen, Ølgod, tlf telefonandagt Lyt til LM s telefonandagt Ny andagt hver dag. radio ÅdaLen Frekvens 96,4 og 107,1 MHz Fællesantenne i Videbæk 103 MHz Fællesantenne i Tarm 98,25 MHz Fællesantenne i Skjern 92,7 MHz Fællesantenne i Sdr. Felding 96,4 MHz Fællesantenne i Kibæk 95,8 MHz»Dagens Ord«hver dag kl »Kend din Bibel«hver tirsdag kl »Kristen sang og musik«hver onsdag kl »Kirkelig Kalejdoskop«hver torsdag kl »På vej«kl »Vejen gennem Bibelen«hver søndag, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl »Kirken i hverdagen«hver lørdag kl Lumi genbrug LUMI Genbrug - Svinget 10, Skjern og Nygade 19, Videbæk Varer leveres på adressen i åbningstiden. Alle gode genbrugsting modtages med tak: Møbler, hvidevarer, cykler og dødsboer m.v. Kan du ikke selv levere, kontakt da LUMI Genbrug. Skjern, eller Videbæk, eller Åbningstider: Mandag - fredag kl Lørdag kl Besøg den kristne BogHandeL 14 Se vort store udvalg af kristne bøger, cd er og materialer til det kristne børnearbejde. ESBJERG: ARKEN - Strandbygade 40, 6700 Esbjerg. Tlf Åbningstid: Mandag - torsdag kl Fredag kl SKJERN - Østergade 22, 6900 Skjern. Tlf Åbningstid: Mandag - fredag kl Lørdag kl

15 afdelingsformand Thomas Beck Venusvænget 64, 6710 Esbjerg V Tlf afdelingssekretær Dan Hessellund Skolebakken 16A, Herborg 6920 Videbæk Mobil tlf afdelingskasserer Tommy Lindgreen Oldagervænget 29, 6900 Skjern Tlf Skjern Bank: Reg. nr Kontonr afdelingsmissionskonsulent Bjarne Breum Mogensen Egerisvej 8, Faster, 6900 Skjern Tlf Ruth Bach-Svendsen Krebseparken 126, 6710 Esbjerg V. Tlf ungdomsafdeling Ym mødeplanlægning Per Lauridsen Grindstedvej 5, 6870 Ølgod Tlf LeJre Hemmet Strand: Svinkvej 8, 6893 Hemmet Tlf www. hemmet-lejr.dk Formand: Kaj Christensen Holstebrovej 85, 6900 Skjern Tlf Virksund Livøvej 5, Virksund 7840 Højslev tlf Mobil: Bestyrerpar: Karin og Leif Helth Jepsen VestJYLLands afd. fritidsjournalister PÅ tro & mission adresser Gunnar Riis Jensen Nikolaj Haahr Nielsen Heimdalsvej 25, 7400 Herning Bøgelundsvej 41A, Tlf Videbæk Karin Mørk Nielsen Lm-kids Lindbjergmarkvej 8, 6870 Ølgod Tlf Inge Noer Larsen Fasterlundvej 5, 6900 Skjern Tlf

16 opslag Lm s kontaktpersoner Har du brug for at tale fortroligt med et andet menneske, er du velkommen til at kontakte en af os: Annette Christensen, Esbjerg Læge Tlf Lene Holm, Ølgod Hjemmesygeplejerske Tlf Anette Christensen Lene Holm Leif Kofoed, Sædding Mangeårig efterskolelærer Tlf Leif Kofoed kreds:kontakt udgives af Luthersk Missions Ungdom i Vestjylland. Redaktør: Jørgen Hansen, Ølgod Tove Kristensen og Therese Nørremark Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A S

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Sukker. opnå et godt samarbejde, hvor arbejdsudvalg og konsulenter AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Sukker. opnå et godt samarbejde, hvor arbejdsudvalg og konsulenter AF BIRGER REUSS SCHMIDT 04 inspiration nærvær holdning 28. februar 2014 Årgang 114 Sukker På Lolland Falster og andre steder dyrkes sukkerroer, og de bliver til rigtig meget sukker. Sukker, sukker og atter sukker. Det hvide guld,

Læs mere

Reservestole kom frem

Reservestole kom frem 15 inspiration nærvær holdning 30. august 2013 Årgang 113 Hvile I Salme 131 siges det: Jeg bringer min sjæl til hvile og ro; som barnet hos sin mor, som barnet er min sjæl i mig. Israel, vent på Herren

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

mindre end sidste år. AF BIRGER REUSS SCHMIDT

mindre end sidste år. AF BIRGER REUSS SCHMIDT 23 inspiration nærvær holdning 7. december 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Fattigdom De rige har mange glæder, og de fattige mange børn, lyder et ordsprog. Julegaverne til de riges ønskebørn er mere af

Læs mere

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 2 Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Indhold Indenlandsk Sømandsmission 4 Årsberetning 5 En sømandsmissionærs hverdag 8 Feriehjemmet Aggershøj 9 Bethel og Duen

Læs mere

Ikke lige nu. "Dette folk siger: Tiden er ikke inde til at bygge Herrrens hus." (Haggajs Bog 1,2)

Ikke lige nu. Dette folk siger: Tiden er ikke inde til at bygge Herrrens hus. (Haggajs Bog 1,2) Økonomi kommer man jo ikke udenom, når der er et sted som Arken. Det har jo været meget stort at opleve, Gud har sørget for os i alle årene. Tak for gaver i marts og april, som blev kr. 39.900,- i marts

Læs mere

AF BIRGER REUSS SCHMIDT. Da Per Damgaard Pedersen i 2011 blev ansat i Kristkirken i Kolding, skortede det ikke på advarsler om, at det

AF BIRGER REUSS SCHMIDT. Da Per Damgaard Pedersen i 2011 blev ansat i Kristkirken i Kolding, skortede det ikke på advarsler om, at det 08 inspiration nærvær holdning 25. april 2014 Årgang 114 Det er så svært at tage mod vejledning, når det er nye sider af livet, der skal læ- gang, det nye skal afprøves, opleves det nærmere, som om det

Læs mere

Kristen børnehave i Esbjerg

Kristen børnehave i Esbjerg 19 inspiration nærvær holdning 25. oktober 2013 Årgang 113 Falmer Nu falmer skoven, synger vi trindt om land. Men gør den det? Når tøj falmer, så er det, fordi sollys har bleget det. Men en grøn trøje

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere

Børn sang om Guds rustning

Børn sang om Guds rustning 05 inspiration nærvær holdning 9. marts 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Bæredygtig Ham, der opfandt ordet bæredygtig, burde have en straf. Det bruges nu om alt muligt; men det betyder ikke noget. Det er

Læs mere

Sex. forskud på Rosenius 200- års jubilæum i 2016. AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Sex. forskud på Rosenius 200- års jubilæum i 2016. AF BIRGER REUSS SCHMIDT 10 inspiration nærvær holdning 23. maj 2014 Årgang 114 Sex Sex er Guds gave til menneskene! Ægteparret bliver forenet fysisk og åndeligt og opnår at blive ét kød, så de sammen danner et mere komplet udtryk

Læs mere

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG Nyheder fra indog udland Ny præst i Saralystkirken i Århus Nyt fra Ghana / Rumænien / Grønland / Thailand Nytår og nye klæder rapport fra Øresund Konference 2010 2 Magasinet

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER 03 inspiration nærvær holdning 13. februar 2015 Årgang 115 Ejendomsvurdering Det kan være af afgørende betydning at få sin ejendom vurderet. Man går og venter på, hvad resultatet bliver. Hvis man er i

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

INDENLANDSK SØMANDSMISSION

INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Å r b o g 2 0 1 0 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Evangeliet til søfolk og fiskere årsberetninger regnskab hovedbestyrelse hovedkontoret sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede

Læs mere

LM 2011 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM

LM 2011 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM LM APRIL BORNHOLM 2011 MAJ JUNI LMU BORNHOLM Nyt fra LMU V/ Jeppe S. Rasmussen Fællesskab Vi er en god flok trofaste unge, som samles i Nexø, Åkirkeby og Årsballe. Der er en meget skæv spredning af medlemmer,

Læs mere

Båndet. 2014/nr.3. luthersk missions højskole. 91. årgang - 15. juni. Når Helligånden glemmes.. side 4 Skyld og skam... side 8

Båndet. 2014/nr.3. luthersk missions højskole. 91. årgang - 15. juni. Når Helligånden glemmes.. side 4 Skyld og skam... side 8 Båndet 91. årgang - 15. juni 2014/nr.3 Når Helligånden glemmes.. side 4 Skyld og skam... side 8 luthersk missions højskole højskolen kort...... Andagt... Skolen opstod på baggrund af de vækkelser i slutningen

Læs mere

Bethesda. Glimt fra Fælleslejr. Program marts - juni 2014. Bethesda: 25 år i Jernbanegade. Staffetten med Jonna Holst. marts 2014

Bethesda. Glimt fra Fælleslejr. Program marts - juni 2014. Bethesda: 25 år i Jernbanegade. Staffetten med Jonna Holst. marts 2014 marts 2014 Bethesda Aalborg Indre missions hus Glimt fra Fælleslejr Program marts - juni 2014 Bethesda: 25 år i Jernbanegade Staffetten med Jonna Holst Lederen Når dette blad udkommer, har vi fejret jul

Læs mere

Tema Liv og lære om Dansk Oase

Tema Liv og lære om Dansk Oase 03 Maj 2008 Årgang 144 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Liv og lære om Dansk Oase Rummelighed Hvad kan vi lære af Dansk Oase? PREP for menigheder indhold; leder 02 Rummelighed tema

Læs mere

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet.

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet. Tema: Omsorg Hvad er Evangelisk Børnemission? Evangelisk Børnemission er en tværkirkelig organisation, hvis mål er at nå børnene med evangeliet, undervise dem i Guds ord og lede dem ind i en lokal kirke.

Læs mere

NY T SYD. Samvær med asylansøgerne. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #1 2015. Årgang 107

NY T SYD. Samvær med asylansøgerne. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #1 2015. Årgang 107 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #1 2015 NY T I SYD februar marts april maj juli september november december Samvær med asylansøgerne Læs side 3 Årgang 107 ANDAGT ASYLARBEJDET Tag Gud på ordet

Læs mere

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder April 43. årg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 Glæde Årsmøder 2 2 Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11 2 nr. 2 DiakonBladet DiakonBladet Kolonien Filadelfias Diakonforbund og

Læs mere

Hus i Tiberias. Morten stod for undervisningen. sagen. Jeg havde morgenrefleksioner over nogle af Jesu lignelser samt didaktik

Hus i Tiberias. Morten stod for undervisningen. sagen. Jeg havde morgenrefleksioner over nogle af Jesu lignelser samt didaktik Nyhedsbrev Nr. 3 September 205 / 6. årgang ISSN: 603-8983 Årsskrift 204/5 Hele gruppen i Davidsbyen. Fotos Lars Birkmose KPI i Israel Den 0. til 7. maj 205 arrangerede Ordet og Israel i samarbejde med

Læs mere

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag De røde sider: Idéer til Exciting Days i din børneklub Materialer De grønne sider: Stor åbenhed for evangeliet på Færøerne Ethvert grønlandsk barn har brug for Gud De blå sider: At undervise børn om mission

Læs mere

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job SEPTEMBER 2013 DIAKONbl bladet adet TEMA 1234 50. ÅRGANG Lang vej til job 2 Diakonforbundet DIAKONbladet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere