kreds:kontakt april : maj : juni kvartal 2013 årgang 46 fra afdelingen virksund lm kids andagt cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kreds:kontakt april : maj : juni 2013 2. kvartal 2013 årgang 46 fra afdelingen virksund lm kids andagt cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand"

Transkript

1 kreds:kontakt april : maj : juni 2013 Arken i Esbjerg Anno 1993 Arkens medarbejdere 2. kvartal 2013 årgang 46 Arken i Esbjerg Anno 2007 andagt fra afdelingen virksund lm kids cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand landsmøde

2 andagt 2 Jesus kan Bruge dig»da Jesus siden gik derfra, så han en tolder ved navn Levi sidde ved toldboden, og han sagde til ham: Følg mig! Og han lod alt ligge og rejste sig og fulgte ham«. Der er mindst tre ting, jeg undres over og tænker på i forbindelse med, at Jesus kalder Levi til discipel. For det første at Jesus netop vælger ham. Jesus kommer inde fra Kapernaum, hvor han har helbredt en lam mand og fortalt dem, at han har myndighed til at forlade syndere. Da han er kommet ud af byen, får han øje på en tolder, der sidder og opkræver told og skat af de fisk, der blev fanget i Genesaret sø og de varer, der blev ført ud og ind af byen. En tolder var ikke særlig velset i bybilledet. Han var jo gået i romernes tjeneste, og det var dem, han opkrævede skatter for. Desuden havde tolderne ry for at opkræve mere end de skulle og stak det i sin egen lomme. Det ved vi f.eks. fra Zakæus. Alene af den grund ville folk se skævt til ham. Levi havde heller ingen forudsætninger for at blive Jesu discipel. Han har haft et minimum af kendskab, hvis overhovedet noget til skrifterne. Så han skulle oplæres helt fra bunden. Hvorfor valgte Jesus ikke nogle af de skriftkloge til at være disciple? Blev de først omvendt, så ville de kunne bruge deres store kendskab til skriften i tjenesten og forkyndelsen. For det andet undres jeg over, om Levi vidste noget om den mand, der kom hen til ham den dag og bare sagde:»følg mig«. Det er selvfølgelig ikke utænkeligt, at han havde hørt noget om ham fra nogle af sine kollegaer i toldvæsenet. Vi ved om tolderne, at de plejede at holde sig nær til Jesus for at høre ham. Men hvordan turde Levi forlade et indtægtsgivende og sikker job for at følge en mand og det uden fast indtægt? I dag ville det jo svare til, at der kom en mand ind på skattekontoret og gik ind på et kontor og sagde til en medarbejder:»følg mig«. For det tredje undres jeg over, at Levi uden betænkningstid lod alt ligge, rejste sig og fulgte Jesus. Ville vi ikke bede om lidt betænkningstid og undersøge baglandet? Det samme oplever vi hos de andre disciple, Jesus kalder. Om Peter og Andreas hører vi, at da Jesus kaldte dem, lod de straks garnene være og fulgte ham. Vi ved i alt fald, at Peter havde en familie at forsørge, for vi hører senere, at Jesus helbredte hans svigermor. Der er noget fantastisk stort ved dette møde mellem Jesus og Levi. Jesus ser ikke efter forudsætninger og kvalifikationer. Vi ville nok spørge efter et CV, hvis vi skulle ansætte en så nær medarbejder. Men udrustningen og oplæringen skulle Jesus nok selv sørge for. Det eneste han ser efter er villighed til at følge ham. Derfor dur den undskyldning heller ikke for os, når vi får et kald, at det har vi ikke evner til. Den side af sagen skal Jesus nok selv sørge for. Jesus kan også bruge dig, der ingen forudsætninger har. Hvad svarer vi, når Jesus i dag møder os med et:»følg mig«? Bent Larsen

3 finderup JuniorkLuB Finderup Juniorklub holder til i»kernehuset«i Finderup, et hus der ejes i fællesskab af IM og LM, og som hver uge bliver brugt til både børneklub, juniorklub og teenklub. Finderup Juniorklub er i dag en lille klub med 6 juniorer og 3 ledere. De 6 er så til gengæld meget trofaste og engagerede. Programmet er en blanding af bibeltimer, andagter, kreative ting, sportsaftner, bål, leg og terrænløb. Vi benytter os af og til af at få besøg af forskellige mennesker, ligesom vi har et samarbejde med Jubiklubben i Sædding, hvor vi en gang om året besøger dem, og de kommer til os en aften. Det er dejligt en gang imellem at opleve at være lidt flere. Vi nyder også at deltage i efterskolernes forskellige tilbud til juniorklubber, f.eks. Juniorernes dag på Solgården, og»funpark«på Sædding Efterskole. Det vigtigste for os er, at vore juniorer får mulighed for at høre om Jesus og møde kaldet til at følge ham. De er lydhøre, når vi holder bibeltimer for dem, og efterhånden også gode til at deltage i snakken, om det vi er sammen om. Juniorerne stiller mange spørgsmål, som godt kan udfordre os, men samtidig er det rigtig godt, når vi kommer lidt mere i dybden med nogen af de ting, som optager dem. Og det giver os ofte anledning til at vidne om Jesus for dem eller vise dem, hvad bibelen siger. For godt et halvt år siden havde vi den glæde at kunne fejre 50 års jubilæum i Finderup Juniorklub. Der blev gjort et stort arbejde for at finde»gamle«juniorer og ledere og invitere til fest i den anledning. Det blev en rigtig dejlig dag med tale af en tidligere juniorleder og billeder og historisk overblik fra de 50 år. Mange tidligere juniorer bragte hilsner om, hvad juniorklubben har betydet for dem. Det var en stor opmuntring for os, der står i arbejdet nu. Venlig hilsen juniorer og ledere i Finderup Juniorklub lm kids 3

4 lmu LULK 2012 LuLk 2012 Sidste år, den første weekend i oktober, var jeg på Lands Ungdoms Leder Kursus med LMU. Det er et kursus primært for dem, som er med i de lokale LMU bestyrelser eller er teenklub ledere. Det gav mulighed for at snakke med unge fra andre bestyrelser og snakke om, hvordan de gør tingene hos dem og hvilke problemer, de kæmper med. Det var også en weekend, hvor jeg blev fyldt med idéer, fornyet energi til bestyrelsesarbejdet og blev udrustet til at klare de opgaver, som vi kan have i vores LMU. Midt i alle de praktiske opgaver, som man sidder med i en bestyrelse, er det meget vigtigt at holde fast ved Gud og hans ord, så derfor holdt Mikkel Vigilius to bibeltimer med overskrifterne Leder uden liv? og Lederens kilde til liv. Den første prædiken var meget direkte og på en måde skræmmende, for Mikkel talte om at leve sit liv i menigheden og være med i arbejdet der uden at have troens liv i hjertet. Han talte om, at man kan leve sit liv i menigheden på et bedrag. Et bedrag som i sidste ende koster dig din plads i Himlen, fordi du ikke har liv i hjertet. Han talte bl.a. ud fra ordene fra Matt. 7, 21-23, de ord, som jeg synes, er de mest alvorlige ord i Bibelen. I den anden time talte han bl.a. om, at vi som ledere er særligt udsat for djævelens angreb. For hvis djævelen kan ramme os som ledere, så er der stor chance for, at vi kan lede andre vild også. Det, som vi præger de andre i vores LMU med, er det, som vores hjerte er fyldt af. Vores liv bestemmes af det, som lever i vores hjerte. Det som vi har vores opmærksomhed rettet imod, det får magten i vores liv. Et hjerte fyldt med Jesus er kilden til tjeneste i Guds rige. Vi havde også et foredrag med Sven Madsen om ledelse i praksis. Han talte om, at det er vigtigt at have fundamentet i orden. Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves. Sl. 127,1. Det er altså vigtigt at have Gud med i bestyrelsesarbejdet, for uden Ham og hans velsignelse over arbejdet, er det hele forgæves. Man kan godt komme til at glemme Gud midt i sine opgaver og tænke, at det jo egentlig går meget godt, men vi har brug for Gud til at lede os på den rigtige vej; også når tingene driller. Han kan hjælpe os gennem problemerne. Hvert år på LULK afholder LMU landsgeneralforsamling(lgf). Denne gang var det dog lidt anderledes end det plejer, da vi skulle stemme om et forslag til vedtægtsændringer, som ville indebære at LMU og LM Kids blev lagt sammen. Det blev vedtaget at lave vedtægterne om, så LMU og LM Kids vil blive lagt sammen. Der skal stemmes om forslaget igen til næste LGF for at bekræfte beslutningen. Det var noget af det, jeg oplevede og lærte på LULK Mads N. S. Bredtoft, Videbæk LMU 4

5 uddrag fra formandsberetning BiBeLtroskaB Førhen fyldte ordet»bibelsyn«meget på højrefløjen. I LM kom det bl.a. til udtryk gennem bøger, indlæg og debatter i foreningens blade og emnet bibelsyn blev drøftet rundt i kredsene. I dag kan man få det indtryk, at det er uåndeligt - eller bare uvedkommende - at forholde sig til dette emne. Lad os i stedet have fokus på»sagen«og nedtone det dogmatiske. Hvad skal vi sige til sådan et udsagn? Mission og teologisk klarhed behøver ikke udelukke hinanden. Min opmærksomhed går på, om vi kan være så fokuseret på det missionale, at vi ser uklart på bibelsk og luthersk teologi. Når bibeltroskab er en af vore kerneværdier, så skyldes det vor identitet! Sagde man LM, sagde man bibeltroskab, fordi LM var en luthersk bevægelse.»skriften alene«var et af nøgleordene i reformationen. Det var helt afgørende for Luther, hvis kirken skulle bestå eller fornyes. Hvis kampen om bibeltroskab bare var en kamp om ord, om bogstaver og bibelsk viden, så var kampen ikke det værd. Der er langt mere på spil - og derfor er det værd at stille sig op i den korteste kø for at tilkendegive Guds ords troværdighed i alt. Bibelen leverer ikke bare informationer, men ved Ordet virker Guds Hellige ånd. BiBeLBrug og forkyndelse»prædik Ordet«. Denne sætning, som Paulus skriver til en ung medarbejder, har været overskriften i LM i mange år. Det er tydeligt, at denne sætning ikke er en mulighed eller en blid opfordring. Det er en ubetinget befaling. Alle personlige og øvrige hensyn må vige. Hvilken mulighed, hvilken gave Gud har givet os igennem prædiken? Er det ikke stort? Gud har givet os et middel - et nådemiddel - hvorved han kommer til os!»befalingen«om at prædike ordet har været bærende i LM s historie. Læser man i LM s jubilæumsbog fra»arvesølv eller slagger«, så finder man ud af, hvad hjerteblod er.»helt fra begyndelsen har det været karakteristisk for LM, at forkyndelsen af Guds ord er det centrale og bærende«. Ofte tænker vi alt for småt om vore møder! Vi går ikke»bare til møde«. Nej, vi gør noget langt større, når vi samles omkring Guds ord. Vi samles under Guds løfter! forkyndelsen og den nuværende situation! Mister vi synet for forkyndelsens betydning, så får vi endeløse debatter om forkyndelsen - som så kan føre til at finde på erstatninger for forkyndelsen. Lad os i stedet tale forkyndelsen op. Så har vi i LM været vant til landsprædikanter, som kunne holde møderækker, kredslejre, bibelweekender m.m. Nu står vi i en situation, hvor det kan være fortid i LM. Den økonomiske situation har for landskassen været så belastende de senere år, at nedskæringer var nødvendige. På GF 2012 var der enighed om, at der skulle spares, men ikke hvor. Det medførte - efter lange drøftelser - at landsprædikanterne skulle finansieres af afdelingerne for Derfor har vi en ekstra udgift på ca. kr i På vandrørene forlyder det, at den aftale ikke holder i Hvad der så skal ske er endnu ikke afklaret! (fortsættes næste side) hilsen fra afdelingen 5

6 hilsen fra afdelingen Lm og fremtiden! Hvem er en rigtig LM er i dag? Er det en, som har Rosenius og Luther på hylden derhjemme og kommer trofast i en LM kreds og til højtiderne i folkekirken? Eller er billedet mere nuanceret? Bøgerne er selvfølgelig de samme, men. For nogen blev det uoverskueligt, da det nye udtryk»3-spor«kom på banen - senere»trossamfund«. Ofte kommer behovet for nye rammer fra LM ere ude i landskabet. De kan så udfordre de eksisterende. Lad os ikke have vores identitet i strukturer og rammer, men i indholdet som det bl.a. kommer til udtryk i vore kerneværdier. I den fase vi er i nu, må vi vise stor kærlighed til hinanden og give plads til at vælge forskellige løsninger. tilbageblik og korte informationer! Årsmødet på Sædding Efterskole kan vi se tilbage på med stor taknemmelighed. Først og fremmest mødte vi en forkyndelse, som pegede på det, som Gud af hjertet ønsker - at mennesker skal blive afklaret i deres forhold til ham. Kursus. I afdelingen har vi to ægtepar, hvis opgave er førægteskabelig vejledning for forlovede og kærestepar, der har besluttet at gifte sig. Se mere på LMVs hjemmeside. Ny frimenighed. Den 7. oktober var der opstart i LM s missionshus i Herning. Vi vil fra afdelingsstyrelsen ønske Guds velsignelse over dette arbejde. Missionærindvielse og udsendelsesfest for Iben og Benny Lauridsen den 6. januar på Solgården blev en festlig dag og med et fremmøde, som var overvældende. Evangelisations- og prædikantkonsulent. For godt et år siden ansatte AS Philip Bach-Svendsen i en halvtids stilling. Dels skulle han overtage opgaver fra Hans Lundby, og dels skulle et vigtigt område omkring forkyndelsen styrkes. arken Med stor glæde kan Arken fejre 25-års jubilæum i LMV. Et stort tillykke. Arken synliggør noget af det, LM gerne vil: Hjælpe mennesker fra mørke til lys - ind i Guds rige, samt at deres hverdag kan blive meningsfuld og lettere at stå op til. korte informationer: Peter Rosgaard har ønsket at stoppe som prædikant. Tak for din tjeneste. Henrik Nissen er stoppet i afdelingen og flyttet til Sdr. Jylland. Henning Sørensen har ønsket af helbredsmæssige årsager at holde. Tak for din lange og tro tjeneste. Så ser vi frem til EXODUS-møder i afdelingen. 4 aftenmøder - fra d september på Efterskolen Solgården. Prædikant er Karsten Christensen, som er præst i Harboøre. Derfor er der ikke grund til at planlægge møder i den periode! 6 Til sidst vil jeg sige tak for medleven, opmuntring og henvendelser, som jeg har modtaget i årets løb. Tak for forbøn. Tak for trofasthed i tjenesten som der vises rundt omkring. Følg med på LM-Vestjyllands hjemmeside for nyheder. Thomas Beck

7 Cafe Kilden i Herning er under renovering og får en ansigtsløftning nyt fra Cafe kilden Årsregnskabet for 2012 viser en god fremgang i gaveindtægterne til arbejdet i Cafe Kilden, så hjertelig tak til alle vore givere for jeres bidrag til arbejdet. Da udgifterne til varme og vedligeholdelse og andre udgiftsposter ikke har været så store i det forgangne år, viser regnskabet et stort overskud. Vi er glade for dette gode resultat, så der også er penge til at afdrage på vores millionstore gæld. Desuden har vi penge stående i banken til nødvendigt vedligeholdelsesarbejde. café kilden isolering og maling af Huset Huset, der er fra år 1900, er kun i ringe grad isoleret, så varmeregningen er stor især i de kolde vintre. Derfor går vi nu i gang med en omfattende isolering af huset. Ydervæggene skal hulmursisoleres, og på loftet skal der lægges et godt lag rockwool. Inden håndværkerne går i gang har mænd fra LM Herning arbejdet med at understryge tagstenene og få bygget en gangbro på loftet samt andre forberedelser. Med dette projekt regner vi med at få et bedre indeklima, slippe for den kolde træk fra ydervæggene og også få reduceret vores varmeregning. Det betyder, at denne investering skulle kunne tjene sig ind i løbet af en kortere årrække. Cafebygningen trænger også meget til at blive malet, så malerarbejdet er planlagt til at blive udført i maj måned. Derved får vi også dækket hullerne efter isoleringsarbejdet. Sidste år fik vi en bevilling på godt kr. fra Quo Vadis Fonden. Denne bevilling skulle sammen med frivillig arbejdskraft og et mindre bidrag fra vores egen kasse kunne finansiere dette omfattende renoveringsarbejde. en ny andagtsform Arbejdet i Cafeen går godt og er til glæde og gavn for vore brugere, og også for os medarbejdere. I år har vi begyndt en ny og lidt anderledes andagtsform en gang om måneden. Det foregår med power point og har fokus på det centrale i bibelens bøger, nemlig Guds frelsesplan gennem Jesus Kristus. Oplægget lægger også op til spørgsmål og samtale og er blevet taget godt imod af vore brugere. De øvrige aftener fortsætter andagterne som før, hvor vi synger 2-3 sange, og en medarbejder holder andagt over et afsnit fra bibelen. Disse andagter holdes skiftevis af frivillige medarbejdere og mig, og de er helt centrale i formidlingen af evangeliet om Jesus Kristus. Christian H. Andersen 7

8 hemmet strand kære Venner af Hemmet strand LeJren I 2012 fik vi for alvor gang i hjemmesiden for Hemmet Strand. Se selv resultatet her: Det betød så, at der ikke længere var behov for den store papir-udgave med oversigt over sommerens lejre. Vi nøjedes med at trykke en A5 flyer, hvor der var henvisning til hjemmesiden. Og selve tilmeldingen kunne foregå samme vej. På positiv-siden har vi sparet en del udgifter til trykkeri. Men på negativ-siden er vi blevet gjort opmærksomme på, at det ikke længere er så enkelt at få en oversigt over ledernes navne, hvilket betød, at det var sværere at huske på dem i forbøn. I udvalget er vi rigtig glade for denne tilbagemelding og rigtig glade for at høre, at I er mange, som følger med i lejrene, også selvom I ikke længere har børn, der skal med. Vi vil derfor nedenfor formidle de enkelte lederansvarliges navne og er taknemmelige for, om I vil bruge denne liste som en slags bedeliste. Bed for såvel ledere som lejrdeltagere, at lejrene må være med til at lede til Kristus og lede til livsfællesskab med Ham. Påskelejr: april Leder: David Schmidt. Seniorlejr: juni Ledere: Astrid og Poul Erik Andersen/ Lene og Jens Holm. Sandkasse 1: juni Ledere: Kathrine og Henrik Jacobsen. Sandkasse 2: juni Leder: Jesper Christensen. Drengelejr: 29. juni - 1. juli Ledere:?? Pigelejr: juli Ledere: Maria og Peter Schmidt. Fælleslejr: juli Ledere: Lisa og Jens Birkmose. I skrivende stund kan vi desværre ikke oplyse hvem, der er leder for drengelejren. Det har indtil nu ikke været muligt at finde en sådan. Ken- der I en, som er villig at påtage sig opgaven, så sig endelig til. Vi glæder os til at modtage rigtig mange tilmeldinger. Lejren er klar! Hilsen arbejdsudvalget for Hemmet Strand 8

9 sidste nyt fra Virksund Vi er meget taknemlige, idet alle tanker, ideer og projekter med at få Virksund gjort endnu mere hyggelig og indbydende, ser ud til at bære frugt. Efter et par år med renovering og PR/reklame er der begyndt at komme»nye«gæster på Virksund. Lige efter nytår delte vi 750 kuverter ud i nærområdet, og det gav rigtig skub i henvendelserne. Det har resulteret i et noget øget aktivitetsniveau. Det medførte så også, at det lige efter nytår var nødvendigt at sende et»ekstra nyhedsbrev«ud, hvori vi bad om en akut gave. Vi er nemlig nødt til at bygge 2»lyddæmpende vægge«, så vi kan have flere arrangementer på samme tid. Udgiften til disse vægge havde vi ikke med i budgettet, så derfor denne ekstra indsamling. Og vi siger mange tak for, hvad der er kommet ind. Vi håber forsat, der kommer penge til dette formål. En anden dejlig og pragtfuld ting er, at vi har kr ,- kr. i tilsagn fra fonde, som vi skal have»omsat«inden Bibelcamping. Vi skal have lavet ny legeplads på campingpladsen med sandkasse, gyngestativ og hoppeborg, sat tre 10-mands sheltere op nede i skoven med tilhørende bålplads, borde og bænke, etableret bade-/bådebro og udsigtsplatform. Og sidst - men ikke mindst - lavet en del stier med god belægning, så rollatorer og kørestole kan komme rundt på grunden. Det bliver spændende at få disse ting lavet. Vi håber, de kan blive indviet til Bibelcamping. Nogle vil måske undrende spørge: Hvorfor renoverer vi ikke de sidste værelser i stedet for? Det kan vi godt forstå, men vi (bestyrelsen og os) er enige om at bruge 2013 & 14 til at lave en»masterplan«for Virksund. Vi vil gerne danne os et ordentligt overblik over, hvad vi skal og vil med Virksund. Skal vi kun renovere? Skal vi udvide lidt eller meget? Hvordan skal vi gøre? Hvad med økonomien? Der er rigtig mange spørgsmål, og det skal vi have styr på. Skal vi i gang med en større omgang, hvad enten det kun er at renovere eller også udvide, er det i alle tilfælde nødvendigt at få en god og sund økonomi på Virksund, og det skal vi også bruge tid til. Vi har en hverdag, som er meget spændende. Der er gang i så mange ting her på Virksund. Det er tydeligt at mærke jeres forbøn for Virksund og os - TU- SIND tak for det, det luner. Det er bestemt ikke alle dage, der er lige lyserøde, men vi kan se og føle Guds vilje gennem det hele. Det kan godt være, at mission i udlandet er meget vigtig, og det er det. Men - det er det også i Danmark, og der føler vi, at Virksund er et af de»redskaber«, Gud bruger. Vi bruger billedet med, at især i weekenderne genlyder centret af såvel masser af dejlig lovsang som Guds ord, som»hænger i og over alt«- også sådan, at det kan»dampe«af på alle vore nye gæster i hverdagene. En dejlig form for mission i Danmark, og sådan skal det blive ved med at være på Virksund. Tak om I stadig vil huske Virksund, bestyrelsen og os i jeres forbøn! Karin & Leif, Virksund virksund 9

10 jubilæumsår 2013 er et JuBiLæumsÅr i mit LiV For lige at tage det i rækkefølge: 40 år siden, jeg blev omvendt, 25 år siden LM overtog Arken, 30 år siden Arkens Radio sendte de første udsendelser og 40 år siden jeg mødte hende, som jeg har været gift med i 35 år. 1. marts 1988 overtog LM Vestjylland Arken. På det tidspunkt havde Arken eksisteret i 14 år på skiftende adresser i byen, men siden 1980 har adressen været Strandbygade 40. I forbindelse med artiklen her har jeg været i gang med at kigge tilbage i bestyrelsesprotokollen. Det har været meget spændende. Referent dengang var H.C.Tuemand og han var en grundig mand, så der findes et detaljeret protokollat. I øvrigt kan jeg læse, at han indtrådte i Arkens bestyrelse den 26. febr. 1986, så han har uden tvivl været medvirkende til, at LM fik tilbuddet om at overtage Arken. Jeg har også talt med Jakob Breum Mogensen og Jørgen Haahr, som var med til at træffe beslutningerne om at købe Arken efter en henvendelse fra Carl Enevoldsen, som var initiativtager til Arken i sin tid. Det var en meget stor og svær beslutning dengang. Det var mange penge 1,5 millioner for nogle nedslidte bygninger midt i Esbjerg. Og så var arbejdet jo noget helt nyt i LM. Både værestedet, kaffebaren og nok især lokalradioen. Der var nogle i LM Vestjylland, der var meget betænkelige ved projektet, mens andre så det som en opgave, Gud havde lagt hen til os i LM, og derfor måtte vi gå ind i det. Udvalget sendte et brev rundt til kredsene i afdelingen for at få tilsagn om et beløb til udbetalingen på kr ,-. Kom de midler ind, så man det som et tegn på, at det var noget, Gud ville. Der kom over kr ,- ind, og så var vejen jo banet. Der var mange begyndervanskeligheder, kan man læse i protokollen, både når det gjaldt frivillig arbejdskraft og økonomiske midler. Men en fantastisk opbakning fra LM erne i Vestjylland, både til renovering af bygninger og hjælp i kaffebaren, hjalp os i gang. Det kendetegner vestjyderne - en overvældende trofasthed og hjælpsomhed. Set i bakspejlet 25 år efter, så var det en rigtig beslutning, der blev truffet og Arken har været til stor velsignelse for vennerne i afdelingen og ikke mindst for de mange hundrede mennesker, der gennem tiden har været inde på Arken, hvor de har mødt et ord fra Gud gennem andagt, samtale, radio mv. Selvom der er sket rigtig mange forandringer på Arken, så er indholdet og målet det samme i dag. Bygningerne er blevet regelmæssigt vedligeholdt og fremstår velholdte i dag på trods af 115 år på bagen. I 1994 etablerede vi Arkens boghandel, som i dag er i de oprindelige butikslokaler. Det er en stor missionsmark i byen og er også med til, at det er lettere for nye at komme ind i Arken første gang. Vi er to fuldtidsansatte og lidt over 40 frivillige på Arken. Jeg oplever det som et stort privilegium at have været en del af Arken i 22 år. I dyb taknemmelighed til Gud og mennesker. Bent Larsen 10

11 VeLkommen til Lm s Landsmøde 2013 Nu nærmer tiden sig for LM s landsmøde, der finder sted i Skjern Kulturcenter i dagene april. Husk tilmelding skal ske senest den 5. april på Her finder du også al information om landsmødet eller i tillægget til Tro & Mission den 8. februar. Temaet er»jesus styrer«. Gennem forkyndelsen, især ved de fire møder, vil dette tema blive behandlet fra forskellige vinkler. Men vi regner også med, at mødet med og vidnesbyrdene fra vores internationale gæster vil sætte temaet i perspektiv. Jesus styrer - eller gør han? Er han også Herre i dit liv? Hvordan kommer det til udtryk i dit hverdagsliv?»derfor døde Kristus og blev levende igen, for at han skulle blive herre over både døde og levende«(rom 14,7-10) v/ Jens Ole Christensen. Jesus styrer sit folk til mission. Hvad er egentlig Guds plan med sit folk, målet med menigheden - set fra Guds perspektiv?»i skal være et kongerige af præster og et helligt folk for mig«(2. Mos ) v/ Ole Andersen. Jesus styrer sit folk til vækst. Gud har sluttet en pagt (2. Mos 24) med sit folk og har kaldet det til at vokse i tro og erkendelse:»så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd«(ef. 4,1-8) v/ Ole Andersen. Jesus styrer - trods alt. Det ser ikke altid sådan ud i verden i dag. Men Kristus vinder til sidst!»løven af Juda stamme har sejret! Lammet, det slagtede, er værdigt til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris«(åb. 4-5). v/ole Andersen. På landsmødet har du også mulighed for at deltage i 5 Seminarer og/ eller 5 Workshops. Markér dit ønske, når du tilmelder dig på: Hej, LMU er - ses vi? Hønsegården. Hvor a høns knævrer og a hanner slås! Kom og udlev din indre farmer med landmandsstemning og strå i munden i LMU s egen farmer-café. Salg af forskellige lækre sager og mulighed for hygge med brætspil og forskellige farmer-relaterede aktiviteter og udfordringer. Særligt for Teenagere. Teenagerne får deres helt eget sted på landsmødet, hvor der bliver holdt bibeltimer både fredag og lørdag formiddag. Om eftermiddagene vil der være forskellige aktiviteter, som er målrettet teenagerne, og ellers er der lagt op til hygge og god stemning, når der er brug for et sted at hænge ud. For Børn. Vi glæder os rigtig meget til at se mange børn og juniorer på Landsmøde 2013, det er nemlig også jeres landsmøde. Kom og vær med til: Børne- og Juniorsamlinger. Bibelfortællingerne kommer til at handle om, at Jesus styrer. Der bliver fest, farver, fed lovsang og afrikansk inspirerede rytmer. Talende dukker kan heller ikke udelukkes. Desuden får vi besøg af nogle store, charmerende og behårede venner: Brumle, Lamiga, Sofus - og måske et æsel! Ja, det bliver ikke kedeligt, det lover vi. Der er selvfølgelig et stort Legeland. Lørdag kl er der koncert for alle børn med»kids4singing«fra Videbæk. landsmøde

12 12

13 Prædikantønsker til møderækker i foråret 2014 kan ske til Carsten Skovgaard-Holm, Hillerød, og skal være ham i hænde senest den 15. maj Repræsentantmøde Mandag den 15. april i Spjald Missionshus, Vestergade 9. Indbydelser udsendes. Landsmøde 2013 den 26. til 28. april i Skjern Kulturcenter. Se yderligere info på side 11 og 16. Årsmøde Der er intet årsmøde i år. Hemmet Strand Kvindernes dag lørdag den 6. april. Programmer er udsendt. Påskelejr: april Seniorlejr: juni Sandkasse 1: juni Sandkasse 2: juni Drengelejr: 29. juni-1. juli Pigelejr: juli Fælleslejr: juli Der udsendes programmer for lejrene. Efterskolen Solgården Tirsdag den 28. maj kl WestSide Praise. Taler Jacob Knudsen. Sædding Efterskole Børneglædesfest Alle børn fra 3-10 år inviteres hermed til en kæmpe BØRNE- GLÆDESFEST på Sædding Efterskole lørdag den 20. april kl Børneglædesfesten er en dejlig fest, hvor man kan møde mange andre børn og glædes over livet med Jesus sammen. Vi skal være sammen om børnelovsang, dukketeater, skuespil, aktiviteter m.m. Der vil være hoppeborg, og vi sørger for frokosten med pølsehorn m.m. Forældre og børneklubledere er også velkomne denne dag. Vi glæder os til at være sammen med jer og håber, I husker at tage jeres venner med. Tilmelding ikke nødvendig. DM i havetraktortræk Lørdag den 25. maj kl Igen i år afholder vi DM i havetraktortræk for efterskoler. Har du lyst til at være tilskuer, er du meget velkommen. Der er gratis entre. Virksund BC 2013 Uge 28, 29 og 30. Emne: Gud skal ha æren! Se annoncen på side 12 og hele programmet på hjemmesiden. International Mission Mødeplan for Diego Armando Valero Condori, Peru: Mandag den. 29. april kl Spjald LM. Tirsdag den 30. april kl Esbjerg LM. Onsdag den 1. maj kl Efterskolen Solgården. (fortsættes næste side) afdelingsnyt 13

14 afdelingsnyt Onsdag den 1. maj kl Astrup LM. Torsdag den 2. maj kl Holstebro LM. Fredag den 3. maj kl Krusbjerg LM. Søndag den 5. maj kl Tarm Frimenighed. Kontakt kan ske til Jørgen Enevoldsen, Ølgod, tlf telefonandagt Lyt til LM s telefonandagt Ny andagt hver dag. radio ÅdaLen Frekvens 96,4 og 107,1 MHz Fællesantenne i Videbæk 103 MHz Fællesantenne i Tarm 98,25 MHz Fællesantenne i Skjern 92,7 MHz Fællesantenne i Sdr. Felding 96,4 MHz Fællesantenne i Kibæk 95,8 MHz»Dagens Ord«hver dag kl »Kend din Bibel«hver tirsdag kl »Kristen sang og musik«hver onsdag kl »Kirkelig Kalejdoskop«hver torsdag kl »På vej«kl »Vejen gennem Bibelen«hver søndag, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl »Kirken i hverdagen«hver lørdag kl Lumi genbrug LUMI Genbrug - Svinget 10, Skjern og Nygade 19, Videbæk Varer leveres på adressen i åbningstiden. Alle gode genbrugsting modtages med tak: Møbler, hvidevarer, cykler og dødsboer m.v. Kan du ikke selv levere, kontakt da LUMI Genbrug. Skjern, eller Videbæk, eller Åbningstider: Mandag - fredag kl Lørdag kl Besøg den kristne BogHandeL 14 Se vort store udvalg af kristne bøger, cd er og materialer til det kristne børnearbejde. ESBJERG: ARKEN - Strandbygade 40, 6700 Esbjerg. Tlf Åbningstid: Mandag - torsdag kl Fredag kl SKJERN - Østergade 22, 6900 Skjern. Tlf Åbningstid: Mandag - fredag kl Lørdag kl

15 afdelingsformand Thomas Beck Venusvænget 64, 6710 Esbjerg V Tlf afdelingssekretær Dan Hessellund Skolebakken 16A, Herborg 6920 Videbæk Mobil tlf afdelingskasserer Tommy Lindgreen Oldagervænget 29, 6900 Skjern Tlf Skjern Bank: Reg. nr Kontonr afdelingsmissionskonsulent Bjarne Breum Mogensen Egerisvej 8, Faster, 6900 Skjern Tlf Ruth Bach-Svendsen Krebseparken 126, 6710 Esbjerg V. Tlf ungdomsafdeling Ym mødeplanlægning Per Lauridsen Grindstedvej 5, 6870 Ølgod Tlf LeJre Hemmet Strand: Svinkvej 8, 6893 Hemmet Tlf www. hemmet-lejr.dk Formand: Kaj Christensen Holstebrovej 85, 6900 Skjern Tlf Virksund Livøvej 5, Virksund 7840 Højslev tlf Mobil: Bestyrerpar: Karin og Leif Helth Jepsen VestJYLLands afd. fritidsjournalister PÅ tro & mission adresser Gunnar Riis Jensen Nikolaj Haahr Nielsen Heimdalsvej 25, 7400 Herning Bøgelundsvej 41A, Tlf Videbæk Karin Mørk Nielsen Lm-kids Lindbjergmarkvej 8, 6870 Ølgod Tlf Inge Noer Larsen Fasterlundvej 5, 6900 Skjern Tlf

16 opslag Lm s kontaktpersoner Har du brug for at tale fortroligt med et andet menneske, er du velkommen til at kontakte en af os: Annette Christensen, Esbjerg Læge Tlf Lene Holm, Ølgod Hjemmesygeplejerske Tlf Anette Christensen Lene Holm Leif Kofoed, Sædding Mangeårig efterskolelærer Tlf Leif Kofoed kreds:kontakt udgives af Luthersk Missions Ungdom i Vestjylland. Redaktør: Jørgen Hansen, Ølgod Tove Kristensen og Therese Nørremark Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A S

kreds:kontakt SÆDDIN E 40 ÅR juli : august : september 2014 3. kvartal 2014 årgang 47 afdelingsnyt lm kids fra afdelingen andagt sædding efterskole

kreds:kontakt SÆDDIN E 40 ÅR juli : august : september 2014 3. kvartal 2014 årgang 47 afdelingsnyt lm kids fra afdelingen andagt sædding efterskole kreds:kontakt juli : august : september 2014 G SÆDDIN E KOL EFTERS 40 ÅR 3. kvartal 2014 årgang 47 andagt fra afdelingen afdelingsnyt lm kids sædding efterskole adresser lmu café kilden 25 års jubilæum

Læs mere

kreds:kontakt april : maj : juni 2014 2. kvartal 2014 årgang 47 hemmet strand virksund kontaktpersoner andagt lm kids lmu

kreds:kontakt april : maj : juni 2014 2. kvartal 2014 årgang 47 hemmet strand virksund kontaktpersoner andagt lm kids lmu kreds:kontakt april : maj : juni 2014 2. kvartal 2014 årgang 47 Påskefejring 2013 på Videbæk kristne Friskole andagt lm kids lmu café kilden fra afdelingen påskefejring hemmet strand virksund kontaktpersoner

Læs mere

kreds:kontakt oktober : november : december 2012 4. kvartal 2012 årgang 45 fra afdelingen andagt evangelisation lm kids cafe kilden

kreds:kontakt oktober : november : december 2012 4. kvartal 2012 årgang 45 fra afdelingen andagt evangelisation lm kids cafe kilden kreds:kontakt oktober : november : december 2012 Krusbjerg Missionshus 100 års jubilæum 4. kvartal 2012 årgang 45 Hoppeborg i forbindelse med Krusbjerg Missionshus 100 års jubilæum andagt fra afdelingen

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

kreds:kontakt januar : februar : marts 2014 1. kvartal 2014 årgang 47 fra afdelingen afdelingsnyt lm kids andagt international mission adresser lmu

kreds:kontakt januar : februar : marts 2014 1. kvartal 2014 årgang 47 fra afdelingen afdelingsnyt lm kids andagt international mission adresser lmu kreds:kontakt januar : februar : marts 2014 EXODUS møder på Solgaarden 1. kvartal 2014 årgang 47 andagt fra afdelingen afdelingsnyt lm kids international mission adresser lmu café kilden 40 års jubilæum

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: il Ekspedition:

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores missionshuse rundt om i regionen. Her er jeres forslag

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2013 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi Han har skabt os - men som ikke stopper ved det! Han ønsker, at vi skal lære sandheden

Læs mere

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole Til alle frimenigheder i Luthersk Mission Velkommen til frimenighedskonference i Børkop lørdag

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: jf Ekspedition:

Læs mere

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 1/jan.-marts 2007 25. årgang Andagt Frygt ikke, for jeg er med dig Andagt ved Inge-Lise Schmidt Esajas 41.10 Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud.

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard.

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard. Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2014 I efteråret 2014 har vi to møder om Guds lov med Ebbe Kaas fra Brændstrup, tirsdag d. 2. september og tirsdag d. 28. oktober. Begge mandage inden

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. September. Oktober. LM Græsteds hjemmeside. Mødeleder Frants Otto Hjorth. Prædiken fra internettet Mødeleder Lene Mathiesen

Økonomi. Fællesmøder. September. Oktober. LM Græsteds hjemmeside. Mødeleder Frants Otto Hjorth. Prædiken fra internettet Mødeleder Lene Mathiesen Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Lars Brian Larsen, Andreas Wind, Line Annika Højgaard Jensen, Michael Nissen og Reidar Puggaard Poulsen

Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Lars Brian Larsen, Andreas Wind, Line Annika Højgaard Jensen, Michael Nissen og Reidar Puggaard Poulsen Landsbestyrelsesmøde d. 28. April 2013 Sted: Finderup, hos Lines forældre Tidspunkt: I forlængelse af LM-landsmødet Ansvarlig for forplejning: Line Ansvar for lokaler, nøgle m.m.: Line Tilstede: Magnus

Læs mere

2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR

2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR Sommerlejr 2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR 20. 21. juni BØRNELEJR 27. 30. juni JUNIORLEJR 30. juni 4. juli PRAKTISKE OPLYSNINGER Velkommen til sommerens lejre Arrangør: Luthersk Mission, LM Kids i Østjylland

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

November 2007 39. årgang

November 2007 39. årgang Indsæt meddelelse her. Du opnår størst virkning ved kun at bruge to eller tre sætninger. November 2007 39. årgang Stort tillykke til SFH 42 (ungklanen) med sejren på årets Sct. Georgsløb. I tropskonkurrencen

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00

Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00 2015 LM s kredsbestyrelse, Haderslev Formand Kim Jensen tlf. 74 53 34 07 24 24 73 10 Næstformand Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00 Sekretær Else Wiwe tlf. 25 78 62 67 Medlem David Jensen tlf. 23 45 47 24

Læs mere

BOG 5. Indholdsfortegnelse. Forord

BOG 5. Indholdsfortegnelse. Forord Indholdsfortegnelse 4 Forord Præsentation af hjælpemidler Brug af tekstvejledningerne Oversigt over vejledningerne Juniorlederens abc På sporet af livet (5): 1. Bekymringer at bekymre sig eller ikke 12

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

LMVESTNYT. Februar 2015. 40 års jubilæum på SE. 40 års jubilæum på»arken«

LMVESTNYT. Februar 2015. 40 års jubilæum på SE. 40 års jubilæum på»arken« LMVESTNYT Årsskrift for LM-Vestjylland Februar 2015 40 års jubilæum på SE 40 års jubilæum på»arken«udsendelsesfest 11. januar 2015 1 Indhold»Frem mod afdelingsmødet«v/ Thomas Beck... 3 Dagsorden til afdelingsmødet...

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Alle dem, der tog imod ham "Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn" (Johannesevangeliet 1, 12)

Alle dem, der tog imod ham Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn (Johannesevangeliet 1, 12) En rigtig stor tak for kr. 21.700,- i maj måned og kr. 30.730,- i juni måned. Det betyder, at vi er godt med, når det gælder økonomien i Arken. En rørskade til kr. 17.000,- i juli betyder, at vi har brug

Læs mere

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Marts 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Hilsen fra Australien YWAM Perth er allerede et kæmpe vendepunkt i mit liv! Jeg har lavet den absolut bedste investering,

Læs mere

Landsgeneralforsamling i LMBU lørdag 20. september 2014

Landsgeneralforsamling i LMBU lørdag 20. september 2014 Landsgeneralforsamling i LMBU lørdag 20. september 2014 Kl. 15:00 på Holstebro Kristne Friskole, Valdemar Poulsens Vej 16, 7500 Holstebro Referat 1) Velkomst Ved Landsformand Magnus Haahr Nielsen Indledning:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Ikke lige nu. "Dette folk siger: Tiden er ikke inde til at bygge Herrrens hus." (Haggajs Bog 1,2)

Ikke lige nu. Dette folk siger: Tiden er ikke inde til at bygge Herrrens hus. (Haggajs Bog 1,2) Økonomi kommer man jo ikke udenom, når der er et sted som Arken. Det har jo været meget stort at opleve, Gud har sørget for os i alle årene. Tak for gaver i marts og april, som blev kr. 39.900,- i marts

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner.

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 13 Følg mig Ugens tekst og referencer: Luk 5,1-11. Joh 1,35-42. Den Store Mester, kap. 30. Huskevers: I er mine venner. (Joh 15,14) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Referat LMBU Landsbestyrelse 9. november 2013

Referat LMBU Landsbestyrelse 9. november 2013 Ordstyrer: Magnus Haahr Nielsen. Referent: Lars Larsen. Til stede: Magnus Haahr Nielsen, Thomas Vestergaard Rasmussen, Michael Andreas Nissen, Inge Noer Larsen, Sarah Engmark og Lars Larsen Fraværende:

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere