kreds:kontakt SÆDDIN E 40 ÅR juli : august : september kvartal 2014 årgang 47 afdelingsnyt lm kids fra afdelingen andagt sædding efterskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kreds:kontakt SÆDDIN E 40 ÅR juli : august : september 2014 3. kvartal 2014 årgang 47 afdelingsnyt lm kids fra afdelingen andagt sædding efterskole"

Transkript

1 kreds:kontakt juli : august : september 2014 G SÆDDIN E KOL EFTERS 40 ÅR 3. kvartal 2014 årgang 47 andagt fra afdelingen afdelingsnyt lm kids sædding efterskole adresser lmu café kilden 25 års jubilæum 1

2 andagt BESØGSTID FORBI Som dreng var jeg indlagt på sygehus for at få fjernet mandler. Indlæggelsen varede en hel uge. Til gengæld fik jeg lov at spise is i flere dage. Der er særligt én ting, som står knivskarpt i erindringen. Nemlig muligheden for at få besøg. Besøgstiden var indskrænket til en time hver eftermiddag. Det betød, at et par minutter i fire blev døren til sygestuen åbnet på klem. En dame med hvid kappe på stak hovedet ind og meddelte: Besøgstid forbi. Lige om et øjeblik skulle en mor altså forlade sin dreng. Endnu i dag kan jeg mærke gyset i min krop: Om et øjeblik er jeg overladt til ensomheden sammen med de andre på stuen og i øvrigt henvist til sygehusets personale, der i et drengesind nærmest havde fjendestatus. For endnu flere år siden sad Jesus en dag på Oliebjerget øst for Jerusalem og så ud over byen og sagde: Hvor ofte har jeg ikke villet samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Luk Drengen på sygehuset ønskede så meget, at mor blev lidt længere, så fællesskabet kunne fortsætte. Flertallet i Jerusalem syntes ikke dengang, at de havde brug for fællesskab med Jesus. Han ønskede at ofre sig for at være frelser og herre for dem. Jesus ville. De ville ikke. De udnyttede ikke deres besøgstid for 2000 år siden. Vi kan også opleve besøgstid. Vi kan ikke vide, hvor længe den varer. Men om ikke andet kan vi sige, at når vi læser eller hører dagens bibelord, så indbydes vi til fællesskab med Jesus. Han vil møde os i sit ord og sine sakramenter. Det er den måde, han kommer til os og søger fællesskab med os på. Han vil være vores frelser og herre. Vil vi give ham lov til at være det i dag og kommende dage? Fra»99 stykker brød«af Samuel Roswall udgivet af LOGOS media 2

3 DYRSKUE Efter en lang, varm og solrig sommer holdt vi opstart i LM-Esbjergs børneklub: Guldfisken. Temaet var dyrskue. Sommerens velsignede mængder af solskin var heldigvis ikke opbrugt, så børn, dyr og voksne blev budt velkommen med varme. Temaet var genbrug fra tidligere år det havde dog været i hi nogle år, men blevet genfundet af den ældre del af lederflokken, tilsat ny energi fra den yngre del. Årets nyskabelse var ringridning, som det jo hører sig til ved et hvert dyrskue. Klubbens Georg Gearløs havde med kreativ sans fået tilvirket den perfekte jernhest, der kunne styres af børn i alle aldre, til stor begejstring. Derudover var der traditionen tro præmiering af dyrene, vel at mærke samtlige dyr! De udstillede dyr spændte vidt, fra skildpadder, orme, bamser over hunde til guldfisk. Ingen kom til skade. Men mon ikke nogle af børnene vel hjemme igen ved aftensmaden med vedholdenhed har bragt emnet kæledyr på banen. Intet dyrskue uden noget godt til ganen, og derfor blev der trakteret med kage og saft samt muligheden for at lave pandekager over bål. Det helt centrale for os i Guldfisken er bibelfortælling, og ved dyrskuet var der præmier på et skuespil om Daniel i løvekulen. Der blev lyttet og set intenst, nogle børn blev ganske vist lidt bange, da løven brølende trådte ind på scenen. Men desto større blev begejstringen over, at Gud passede på Daniel, så han helt uskadt kunne forlade løven. Og tænk, Gud passer også på os. Begejstringen over dette blev sunget ud af glade børn. Efter nogle dej lige timer sammen, mætte af indtryk, mætte på kalorier og mættede med Guds velsignelse, kunne vi sige farvel og på gensyn i børneklubben. Kærligst Guldfisken, Esbjerg Ringridning på jernhest lm kids 3

4 lmu LMU BIBELDAG 2014 Bibeldag? Måske begynder der så småt at danne sig et billede i dit hoved af en gruppe unge mennesker med en bibel i hånden. Men lørdag den 5. april til Bibeldag mødtes ikke blot en gruppe unge mennesker med en bibel i hånden nej, til Bibeldag samledes en flok unge mennesker om Guds ord og det kristne ungdomsfællesskab. GUDS PLAN LMU Vestjylland ville stable en forhåbentligt begyndende tradition på benene: Bibeldag. En dag hvor Teens og LMU ere kunne samles med hinanden og om Guds ord. Men udsigterne så sorte ud, da kun syv var tilmeldt tre dage inden sidste tilmelding. Men Gud havde større planer med Bibeldagen, for lørdag den 5. april om formiddagen var 80 forventningsfulde unge mennesker fra Vestjylland samlet på Videbæk kristne Friskole til Bibeldag, og i løbet af dagen voksede antallet til 90. VÆKKELSESFORKYNDELSE Føre mennesker ind i et rigtigt forhold til Jesus; at finde ud af hvad der er galt; at finde ud af at synden er virkelig; at finde ud af at intet handler om mig og min formåen, men at Jesus har gjort ALT! Med disse tanker startede bibeltimerne ud. Daniel Burgdorf, lærer på LMH, var kommet langvejs fra for sammen med os at sætte fokus på vækkelse i hver enkelt og på, at vi må leve vokset sammen med Jesus og dermed leve frigjort fra syndens herredømme. Talen om synden og frigjorthed fra synden blev gjort konkret gennem gruppesnak, hvor samtalen blev personlig om udfordringerne i livet som ung og kristen. DET KRISTNE UNGDOMSFÆLLESSKAB Om eftermiddagen summede det af hygge, konkurrence og ikke mindst stress, da meget stod på spil, for nu var der mulighed for at vinde en van- drepokal til sin LMU i fodbold, volley og ikke mindst i den store bagedyst, hvor der på 1½ time skulle bages Othellolagkager, så stressniveauet var højt i det lille køkken. Bibeldagen blev afsluttet med lovsang og vidnesbyrd, hvor vi fik lov til at føle velsignelsen af at være i et kristent fællesskab, hvor vi kan dele sorger, bekymringer, udfordringer, glæder og håb. Kære læser af Kredskontakt; jeg håber, at dette giver dig et lille indblik i en fantastisk styrkende Bibeldag. Kærlig hilsen Maria Bærentsen Deltager i Bibeldag

5 DEN UROKKELIGE GRUNDVOLD»Retfærdighed og ret er Hans trones grundvold ( ) I retfærdige, glæd jer i Herren«(Sl 97). Mine og vore grundvolde kan vakle. Ja, lad dem endelig falde! Guds trones grundvold er urokkelig, for Hans trones grundvold er retfærdighed og ret! Hvert sted, hvor et menneske tror på Jesus og glæder sig i Ham, dér er Hans trones grundvold! Guds trones grundvold er i dit hjem! når I ved familieandagten finder jeres glæde i Jesus gennem andagt, bøn og sang; når menigheden samles om Guds ords forkyndelse til tro og tilbedelse. Guds grundvold er urokkelig, også i fastlåste tilbagegangstider. Da Peter bekendte:»du er Kristus, den levende Guds søn«, svarede Jesus:»På den klippe (= grundvolden) vil jeg bygge min kirke, OG dødsrigets porte skal ikke få magt over den.«men hvordan gik det? Denne»bekendelse«ender i fængslet. Og»Natten før Herodes ville stille ham for retten, lå Peter og SOV«!? Man tænker:»peter! Vågn dog op og vær bekymret! Det er snart slut med»grundvolden«! Fik dødsrigets porte alligevel magten??«hvordan kunne Peter sove trygt i sådan en tid? Et af svarene er at:» i menigheden blev der utrætteligt bedt til Gud for ham«bedt for den klippe hvorpå Gud vil bygge sin kirke! Mens alle andre sov, var der»mange forsamlet og bad«i Marias hus. I dag synes mørket at have magten over»bekendelsen«. Er der nogen kvinder, der som Maria vil samle de hellige i sit hjem til bøn om fornyet fremgang for Hans trones grundvold: Retfærdiggørelsen af tro? Er der nogen mænd, der i mødet med Jesus sættes fri til at forkynde om at være gjort retfærdige i kraft af Jesu blod? Gud giv, at der er det, også i dag! ØVRIGE INFORMATIONER Tommy Lindgreen ønsker at stoppe som kasserer i afdelingen. Vi vil gerne sige dig en stor tak for arbejdet som kasserer. Samtidig byder vi velkommen til Jens Kragh, som overtager opgaven omkring 1. juni. Kontaktoplysninger til Jens Kragh: Arnborgvej 6, Kjelstrup, 6900 Skjern, mobil: ; fastnet: , To ud af tre i Kredskontaktens redaktion ønsker at stoppe i opgaven. Kredskontaktens fremtid har derfor været drøftet på repræsentantmødet og i afdelingsstyrelsen. På baggrund af de tilbagemeldinger afdelingsstyrelsen har fået fra kredsstyrelserne, er det besluttet, at Kredskontakten fremover fortsætter som et årsskrift, og herudover 2-3 årlige nyhedsbreve. Flere understreger vigtigheden af, at der kommer informationer fra afdelingen. Det ønsker afdelingsstyrelsen at holde fast ved. Vi vil gerne sige en stor tak til Jørgen Hansen, der i en årrække har været redaktør af Kredskontakten, og til Therese Nørremark, der ligeledes ønsker at stoppe i redaktionen. Da det endnu er uvist, hvordan den fremtidige arbejdsgang med nyhedsbrevene bliver, vil vi også her sige tak til Rikke Slot Pedersen, der stadig sidder i redaktionen og måske fortsætter. Guds fred Dan Hessellund hilsen fra afdelingen 5

6 sædding efterskole 6 40 ÅRS JUBILÆUM PÅ SÆDDING EFTERSKOLE Bestyrelsen og medarbejderne på Sædding Efterskole glæder sig til at fejre 40 års jubilæum lørdag d. 27. september Det bliver en fest, både for skolens venner, gamle elever og medarbejdere men også for de elever, der går på skolen i dag.»vi har virkelig noget at fejre, synes jeg! Sædding Efterskole er stadig ung og frisk og fyldt med pionerånd, selvom vi nu skal holde 40 års fødselsdag. Vi er fyldt med taknemmelighed til Gud over, at han stadig vil bruge os til at drive kristen efterskole med alle de muligheder for at forkynde Jesus, som det giver. Det opmuntrer os og giver os nye kræfter, at vi i skoleåret har fået det antal elever, vi har bedt om. Jeg håber meget, at skolens venner i LM Vestjylland vil komme i stort tal og være med til vores jubilæumsfest, så vi sammen kan fejre vores fælles projekt: Sædding Efterskole«, udtaler forstander Rasmus B. Houler.

7 Skolen vil udsende invitationer med program for jubilæumsfesten til kredsene, og man kan også følge med i jubilæumsforberedelserne på skolens hjemmeside når tiden nærmer sig. 7

8 café kilden Der arbejdes koncentreret i køkkenet ved fødselsdagsfesten, og når der serveres varmt mad. NYT FRA CAFÉ KILDEN Vi har nu sommer med lange dage og lyse nætter, som giver anledning til gode naturoplevelser. Det benytter vi os også af på Café Kilden ved at bruge vores dejlige gårdhave, og desuden har vi vor årlige udflugt, som i år går til Vedersø Præstegaard. Der er dog en anden begivenhed, som jeg nu vil fortælle om, nemlig vores fødselsdagsfest. FØDSELSDAG Den 9. maj fejrede vi Café Kildens fødselsdag. Café Kilden har nu eksisteret i 9 år og har efterhånden fået nogle gode traditioner, som er, at der på fødselsdagen er gratis kakao/kaffe, boller og kagemand til alle. Vi læser en salme fra Salmernes Bog og synger nogle gode sange og salmer. Det er en dag, hvor der kommer mange besøgende, sådan at der er fyldt godt op i vores cafélokale. Et år kom der så mange, at vi ikke havde flere rene kopper tilbage, og én af vore besøgende måtte drikke kaffe af et glas i stedet for en kop. Selv om Café Kilden ikke har en lang historie, er en sådan mærkedag alligevel en god anledning til at kigge tilbage over årene, der er gået. Der er mange, der har besøgt Caféen i årenes løb. For nogle blev det måske et kort besøg, for andre kom caféen til at betyde mere, og de deltog i det liv, der udfoldede sig ud fra Caféen. Andre kommer stadig på caféen, nogle hver gang vi har åbent, eller de deltager trofast i én eller flere af vore aktiviteter. Hvilken betydning har Caféen haft for vore besøgende? Det er et spørgsmål, der ikke er så let at svare på, men for nogle har caféen haft stor betydning og har været med til at give hjælp til at leve det liv vi alle skal leve, og som til tider kan være både vanskeligt og tungt. Caféen har også været medvirkende til, at nogle af vore brugere kommer i missionshuset, hvor Guds ord forkyndes, og hvor de oplever et godt fællesskab. ØKONOMI Café Kildens arbejde skulle gerne fortsætte også i de kommende år. Derfor er vi meget taknemlige for de gaver, vi har fået i indeværende år. Desværre er vi nu kommet langt bagud i forhold til budgettet, og vi har brug for mange gaver, for at vi kan betale udgifterne ved at drive Caféen. Din gave bruger vi til at hjælpe de mennesker, der kommer på Café Kilden, og til at de får anledning til at høre evangeliet. Din gave kan indbetales på giro nr Chr. Haahr Andersen 8

9 MØDEØNSKER For 1. halvår 2015 (jan.-juni) sendes til: Bøje Mouridsen, Guldregnallé 38, 6920 Videbæk, tlf og skal være ham i hænde senest den 1. september. FOR MØDERÆKKER EFTERÅR 2015 Ønsker om tidspunkt, antal dage og evt. prædikantønsker sendes til Carsten Skovgaard-Holm, Hillerød, og skal være ham i hænde senest den 1. august HEMMET STRAND Drengelejr juli Fælleslejr juli Tilmelding på VIRKSUND Bibelcamping Årets motto: Elsker, elsker ikke. Uge 28: Alle i én uge. Uge 29: Ung uge. Uge 30: Familieuge. Leje af værelser skal ske ved henvendelse til Virksund Kursuscenter, tlf / eller Velkommen på Bibelcamping. Se mere på: INTERNATIONAL MISSION Missionsevent søndag den 14. september i Skjern Missionshus, Nørregade 13 kl Vicegeneralsekretær Carsten Skovgaard- Holm prædiker ved gudstjenesten kl , og om eftermiddagen vil bl.a. vor nye missionssekretær Kristine Bodilsen, missionær Claus Kristensen, Cambodja samt Torben Dysager medvirke. Som noget nyt i år vil der blive mulighed for at købe mad i frokostpausen. Møder ved Annelise og Axel Rye Clausen, Cambodja: Søndag den 7. september kl Henne LM. Mandag den 8. september kl Krusbjerg LM. Tirsdag den 9. september kl Klokkebjerg. Tirsdag den 9. september kl Skjern LM. Onsdag den 10. september kl Vinderup LM. Torsdag den 11. september kl Gårde LM. Fredag den 12. september kl Lemvig LM. Lørdag den 13. september kl Astrup LM. Møder ved Claus Kristensen, Cambodja: Mandag den 15. september kl Sædding Efterskole. Tirsdag den 16. september kl Ringkøbing LM. Onsdag den 17. september kl Efterskolen Solgaarden. Onsdag den 17. september kl Skjern LM. Torsdag den 18. september kl Holstebro LM. Fredag den 19. september kl Finderup LM. Møder ved Iben og Benny Lauridsen, Tanzania: Mandag den 25. august kl Spjald LM. Tirsdag den 26. august kl Esbjerg LM. (fortsættes næste side) afdelingsnyt 9

10 afdelingsnyt Onsdag den 27. august kl Herning LM. Torsdag den 28. august kl Lemvig LM. EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN WestSide Praise Tirsdag den 9. september kl Taler: Peter Rask. Emne: Hvis man siger A, skal man så også sige B? Young Praise Fredag den 19. september kl En fantastisk aften med masser af lovsang, solid forkyndelse, konkurrencer. Aftenen er målrettet klasse og er helt gratis. SÆDDING EFTERSKOLE Musiklejr 2014! 26. juli - 1. august. Musiklejr er for dig, der er år og gerne vil have en sommer fuld af musik og sang. Se mere på dlm.dk/musiklejr. TELEFONANDAGT Lyt til LM s telefonandagt på tlf Ny andagt hver dag. 25 års virke som fritidsprædikant i Luthersk Mission Henning Høgild har siden 1989 været kaldet som prædikant i Luthersk Mission. Han kan dermed fejre 25 års jubilæum her i Redaktionen ønsker hjertelig tillykke med jubilæet og Guds velsignelse over tjenesten i fremtiden. LUMI GENBRUG LUMI Genbrug - Svinget 10, Skjern og Nygade 19, Videbæk Varer leveres på adressen i åbningstiden. Alle gode genbrugsting modtages med tak: Møbler, hvidevarer, cykler og dødsboer m.v. Kan du ikke selv levere, kontakt da LUMI Genbrug. Skjern eller Videbæk Åbningstider: Mandag-fredag kl Lørdag kl BESØG DEN KRISTNE BOGHANDEL 10 Se vort store udvalg af kristne bøger, CD er og materialer til det kristne børnearbejde. ESBJERG: ARKEN - Strandbygade 40, 6700 Esbjerg. Tlf Åbningstid: Mandag-torsdag kl Fredag kl SKJERN - Østergade 22, 6900 Skjern. Tlf Åbningstid: Mandag-fredag kl Lørdag kl Ferielukket i ugerne 29 og 30.

11 AFDELINGSFORMAND Thomas Beck Venusvænget 64, 6710 Esbjerg V Tlf AFDELINGSSEKRETÆR Dan Hessellund Skolebakken 16A, Herborg 6920 Videbæk Mobil tlf AFDELINGSKASSERER Jens Kragh Arnborgvej 6, Kjelstrup, 6900 Skjern Tlf / Skjern Bank: Reg. nr Kontonr AFDELINGS- MISSIONSKONSULENT Bjarne Breum Mogensen Egerisvej 8, Faster, 6900 Skjern Tlf Ruth Bach-Svendsen Krebseparken 126, 6710 Esbjerg V. Tlf UNGDOMSAFDELING Nikolaj Haahr Nielsen Bøgelundsvej 41A, 6920 Videbæk LM-KIDS Inge Noer Larsen Fasterlundvej 5, 6900 Skjern Tlf YM MØDEPLANLÆGNING Per Lauridsen Grindstedvej 5, 6870 Ølgod Tlf LEJRE Hemmet Strand: Svinkvej 8, 6893 Hemmet Tlf www. hemmet-lejr.dk Formand: Kaj Christensen Holstebrovej 85, 6900 Skjern Tlf VIRKSUND Livøvej 5, Virksund 7840 Højslev tlf Mobil: VESTJYLLANDS AFD. FRITIDSJOURNALISTER PÅ TRO & MISSION Gunnar Riis Jensen Heimdalsvej 25, 7400 Herning Tlf Karin Mørk Nielsen Lindbjergmarkvej 8, 6870 Ølgod Tlf adresser 11

12 kreds:kontakt udgives af Luthersk Missions Ungdom i Vestjylland Redaktør: Jørgen Hansen, Ølgod Rikke Slot Pedersen og Therese Nørremark Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A S 25 ÅRS JUBILÆUM SOM PRÆDIKANT I LUTHERSK MISSION Min første tanke, da jeg blev kontaktet i anledning af 25 års jubilæet som prædikant i Luthersk Mission, var:»er det allerede så mange år siden«og ja, det er det. Forud for kaldet som fritidsprædikant i Luthersk Mission i Sønderjyllands Afdeling var gået en del år med forskellige opgaver i Luthersk Missions Ungdom LMU. I 1987 blev jeg spurgt om at gå ind i en opgave som afdelingsungdomssekretær i Sønderjyllands Afdeling. Det var en fritidsopgave, hvor jeg havde til opgave at støtte op om arbejdet i LMU og særligt i de mindste LMU-kredse. Da jeg i 1989 blev spurgt om at gå ind i en opgave som fritidsprædikant i Luthersk Mission, var jeg noget usikker på, hvad jeg skulle svare. Efter megen bøn og mange overvejelser, sagde jeg ja til at blive prøvekaldet, og jeg så kaldet i nær tilknytning til mine opgaver i LMU. Jeg var på daværende tidspunkt lærer på Luthersk Missions Efterskole i Løgumkloster og så også kaldet i nær tilknytning til denne opgave. Ved afdelingsmødet i Sønderjylland, hvor jeg blev indsat i opgaven som prædikant, gav daværende afdelingsformand Nis Hansen mig følgende ord med på vejen fra 5. Mos. 31,6-8, hvor der bl.a. står:»herren selv går foran dig, han vil være med dig, han vil ikke lade dig i stikken og ikke svigte dig.«det var gode ord, som hjalp mig, når manglende frimodighed trængte sig på. Opgaven i LMU fortsatte jeg med frem til 1996, de sidste to år som landsformand i LMU. Jeg har i dette arbejde haft mange gode oplevelser både ved ungdomsmøder rundt om i de forskellige LMU kredse og på mange LMU-lejre, hvor jeg også har fået lov at opleve, at Guds Ånd var nær og kaldte på de unge til tro og tjeneste. Det var også til stor berigelse at være med til at starte UNG UGE op på Haderslev Næs Bibelcamping. I 1997 flyttede jeg med min familie fra Løgumkloster til Esbjerg, hvor jeg blev ansat som skoleleder på Markusskolen. Kaldet som forkynder fulgte med, og jeg er taknemmelig for fortsat at blive brugt i tjenesten i Guds riges arbejde. Måske i kraft af min fortid i Sønderjylland og Esbjergs geografiske placering, oplever jeg at blive brugt lige så meget i Sønderjyllands Afdeling som i Vestjyllands Afdeling. Jeg oplever det meget værdifuldt at trænge ind i Guds ords hemmeligheder, men også at det er en kamp at finde tid til den nødvendige fordybelse i en travl og hektisk hverdag. Men jeg er overbevist om, at kaldet som forkynder har været med til at bevare mig selv i troen. Det er godt og berigende at komme rundt i kredsene både i LM og LMU og opleve det åndelige liv der. Som prædikant er det også godt at lytte til de mange vidnesbyrd og deltage i mange samtaler om det, der hører troen og kristenlivet til. Henning Høgild

kreds:kontakt juli : august : september 2013 3. kvartal 2013 årgang 46 andagt exodus-møder lm kids fra afdelingen cafe kilden afdelingsnyt lmu

kreds:kontakt juli : august : september 2013 3. kvartal 2013 årgang 46 andagt exodus-møder lm kids fra afdelingen cafe kilden afdelingsnyt lmu kreds:kontakt juli : august : september 2013 Landsmødet i Skjern Kulturcenter. Foto: Simon Larsen 3. kvartal 2013 årgang 46 Landsmødet i Skjern Kulturcenter. Foto: Simon Larsen andagt fra afdelingen exodus-møder

Læs mere

Luthersk Mission Esbjerg. - Program oktober marts 2018

Luthersk Mission Esbjerg. - Program oktober marts 2018 Luthersk Mission Esbjerg - Program oktober 2017 - marts 2018 M i s s i o n s f o r e n i n g F r i m e n i g h e d B ø r n e o g u n g e a r b e j d e T v æ r k u l t u r e l t a r b e j d e Oktober 2017

Læs mere

kreds:kontakt april : maj : juni 2011 2. kvartal 2011 årgang 44 afdelingsnyt adresser kids4singing andagt lm kids lmu fra afdelingen

kreds:kontakt april : maj : juni 2011 2. kvartal 2011 årgang 44 afdelingsnyt adresser kids4singing andagt lm kids lmu fra afdelingen kreds:kontakt april : maj : juni 2011 LM Kids Kids 4 singing 2. kvartal 2011 årgang 44 andagt lm kids lmu fra afdelingen arken hemmet strand virksund afdelingsnyt adresser kids4singing 1 andagt 2 INDLEDNING»Vælg

Læs mere

kreds:kontakt oktober : november : december 2013 4. kvartal 2013 årgang 46 andagt ægteskabskurser lm kids fra afdelingen afdelingsnyt lmu cafe kilden

kreds:kontakt oktober : november : december 2013 4. kvartal 2013 årgang 46 andagt ægteskabskurser lm kids fra afdelingen afdelingsnyt lmu cafe kilden kreds:kontakt oktober : november : december 2013 Virksund Bibelcamping 40 års jubilæum Virksund Bibelcamping 40 års jubilæum 4. kvartal 2013 årgang 46 Virksund Bibelcamping 40 års jubilæum andagt fra afdelingen

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

kreds:kontakt oktober : november : december 2011 4. kvartal 2011 årgang 44 andagt lm kids lmu fra afdelingen café kilden hemmet strand

kreds:kontakt oktober : november : december 2011 4. kvartal 2011 årgang 44 andagt lm kids lmu fra afdelingen café kilden hemmet strand kreds:kontakt oktober : november : december 2011 Yad va Lev Herning Juniorklub på tur 4. kvartal 2011 årgang 44 Café Kildens udflugt til Søby Brunkulslejr andagt lm kids lmu fra afdelingen café kilden

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! Her i foråret 2017 vil tirsdagsmøderne tage udgangspunkt i emnet Forkyndelse der frigør, som er et af Indre Missions

Læs mere

NYT. Januar - februar - marts 2016. LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår!

NYT. Januar - februar - marts 2016. LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår! NYT LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår! Januar - februar - marts 2016 I dette blad Kort nyt 2 Vinterstævne 3 Lokale arrangementer 4 LivogJob Stubbekøbing 9 Ungdomsforeningen 10 Børne- og juniorklubber

Læs mere

kreds:kontakt juli : august : september 2011 3. kvartal 2011 årgang 44 andagt lm kids lmu fra afdelingen café kilden seniorvolontør

kreds:kontakt juli : august : september 2011 3. kvartal 2011 årgang 44 andagt lm kids lmu fra afdelingen café kilden seniorvolontør kreds:kontakt juli : august : september 2011 Yad va Lev 3. kvartal 2011 årgang 44 Yad va Lev andagt lm kids lmu fra afdelingen café kilden seniorvolontør afdelingsnyt adresser irene rønn lind 1 andagt

Læs mere

Luthersk Mission Aabenraa. Program forår 2011

Luthersk Mission Aabenraa. Program forår 2011 Luthersk Mission Aabenraa Program forår 2011 Kredsformand Hiddi Højgaard Lindevang 15 6200 Aabenraa Tlf.: 74 62 74 84 hiddi@email.dk Hvem er vi Ungdomsformand Bruno Kafton Jørgensen Callesensgade 21 A,

Læs mere

kreds:kontakt april : maj : juni 2012 2. kvartal 2012 årgang 45 andagt lm kids lmu fra afdelingen café kilden virksund afdelingsnyt adresser opslag

kreds:kontakt april : maj : juni 2012 2. kvartal 2012 årgang 45 andagt lm kids lmu fra afdelingen café kilden virksund afdelingsnyt adresser opslag kreds:kontakt Børn fra cheke chea, Tanzania. april : maj : juni 2012 2. kvartal 2012 årgang 45 Virksund andagt lm kids lmu fra afdelingen café kilden virksund afdelingsnyt adresser opslag 1 andagt Hvor

Læs mere

kreds:kontakt juli : august : september 2012 3. kvartal 2012 årgang 45 andagt lm kids lmu fra afdelingen 40 år som... cafe kilden

kreds:kontakt juli : august : september 2012 3. kvartal 2012 årgang 45 andagt lm kids lmu fra afdelingen 40 år som... cafe kilden kreds:kontakt Nicoline og Christel i Cambodja som volontører Inge-Marie, Simon, Neema og Hanna Roager i Kiabakari. juli : august : september 2012 3. kvartal 2012 årgang 45 andagt lm kids lmu fra afdelingen

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31)

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 7 Helliget Gud Ugens tekst og referencer: Luk 2,21-38. Den Store Mester, kap. 5. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) Hovedformålet er,

Læs mere

kreds:kontakt april : maj : juni 2013 2. kvartal 2013 årgang 46 fra afdelingen virksund lm kids andagt cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand

kreds:kontakt april : maj : juni 2013 2. kvartal 2013 årgang 46 fra afdelingen virksund lm kids andagt cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand kreds:kontakt april : maj : juni 2013 Arken i Esbjerg Anno 1993 Arkens medarbejdere 2. kvartal 2013 årgang 46 Arken i Esbjerg Anno 2007 andagt fra afdelingen virksund lm kids cafe kilden jubilæumsår lmu

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

kreds:kontakt april : maj : juni 2014 2. kvartal 2014 årgang 47 hemmet strand virksund kontaktpersoner andagt lm kids lmu

kreds:kontakt april : maj : juni 2014 2. kvartal 2014 årgang 47 hemmet strand virksund kontaktpersoner andagt lm kids lmu kreds:kontakt april : maj : juni 2014 2. kvartal 2014 årgang 47 Påskefejring 2013 på Videbæk kristne Friskole andagt lm kids lmu café kilden fra afdelingen påskefejring hemmet strand virksund kontaktpersoner

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

NYT. Drives af Luthersk Mission i Sønderjylland og støttes af Indre Mission

NYT. Drives af Luthersk Mission i Sønderjylland og støttes af Indre Mission NYT Drives af Luthersk Mission i Sønderjylland og støttes af Indre Mission Lumi Radio Syd fortsætter i 2016 Kulturministeriet har meddelt, at alle lokalradioer får sendetilladelsen forlænget med et år

Læs mere

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN Juleaften 2014, Hurup Lukas 2, 1-14 Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN De fleste af os her i Hurup kirke i eftermiddag har glædet os

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Programlægning: Hjemmeside og Layout: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Programlægning: Hjemmeside og Layout: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M 2 0 1 5 Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Bestyrelsen: Carsten Christensen Formand 40 49 51 10 carstenvc@dsa-net.dk Tage Vig 64 6 0 10 tavi@post.tele.dk

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag, Matt 26,17-30. 1. tekstrække

Prædiken til Skærtorsdag, Matt 26,17-30. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 2. april 2015 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Skærtorsdag, Matt 26,17-30. 1. tekstrække Salmer DDS 455: Mindes vi en fuldtro ven DDS 567: Jeg er fremmed, jeg

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside Missionær: og Layout:

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside  Missionær: og Layout: P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten Christensen Formand

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Kristi Himmelfart. Jesus tog hjem til sin far i himlen

Kristi Himmelfart. Jesus tog hjem til sin far i himlen Kristi Jesus tog hjem til sin far i himlen Mål: Børn hører om Jesus himmelfart og genkomst. De hører om den opgave, som Jesus gav sine disciple. De hører, at Jesus ikke har efterladt os, men stadigvæk

Læs mere

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Dagsorden: 1. Sange, indledning, bøn Kaj D. indledte 2. Præsentation af de forskellige arbejdsgrene Søndagsklubben v.

Læs mere

kreds:kontakt januar : februar : marts 2014 1. kvartal 2014 årgang 47 fra afdelingen afdelingsnyt lm kids andagt international mission adresser lmu

kreds:kontakt januar : februar : marts 2014 1. kvartal 2014 årgang 47 fra afdelingen afdelingsnyt lm kids andagt international mission adresser lmu kreds:kontakt januar : februar : marts 2014 EXODUS møder på Solgaarden 1. kvartal 2014 årgang 47 andagt fra afdelingen afdelingsnyt lm kids international mission adresser lmu café kilden 40 års jubilæum

Læs mere

» Intro « » Du er formand «

» Intro « » Du er formand « FORMANDS GUIDE » Intro Du er formand «Tusind tak fordi du har sagt ja til at være formand i LMU! Det er en vigtig og meningsfuld opgave, som ligger foran dig, og vi er mange, der sætter pris på, at du

Læs mere

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon P R Velkommen i Tommerup :: ~ Indre MlSSlon R A M 2 o 1 2 Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen samt et antal ar- \... bejdsgrupper. Bestyrelsen:

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: il Ekspedition:

Læs mere

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Fredagsbrev uge 23-2012 Side 1 Indledning Side 3 Filuren Side 2 Side 4 Kalender, kontakt mm. Side 2 Pressemeddelelse Side 6 Balloner og Gud Så blev det

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

LMU: Velkommen tilbage, så er der hygge! Alliance bedeuge. Knud Erik Hansen, Sommersted. LMU: Pige/dreng-aften om Kærlighed og Sex

LMU: Velkommen tilbage, så er der hygge! Alliance bedeuge. Knud Erik Hansen, Sommersted. LMU: Pige/dreng-aften om Kærlighed og Sex Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program forår 2016 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi han har skabt os men som ikke stopper ved det! Gud ønsker, at vi skal lære sandheden om

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2008 PÅ BØLGELÆNGDE OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET Andagt Herren selv går foran dig, han vil være med dig, han vil ikke lade dig i stikken og ikke svigte dig;

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag d. 2. april 2015. Lemvig Bykirke kl. 10.30 og Vendsyssel Frimenighed kl. 16.00. Tekst: kor 10,15-17; Matt 26,17-30

Prædiken til skærtorsdag d. 2. april 2015. Lemvig Bykirke kl. 10.30 og Vendsyssel Frimenighed kl. 16.00. Tekst: kor 10,15-17; Matt 26,17-30 Prædiken til skærtorsdag d. 2. april 2015. Lemvig Bykirke kl. 10.30 og Vendsyssel Frimenighed kl. 16.00. Tekst: kor 10,15-17; Matt 26,17-30 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Mattæus Den første

Læs mere

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid!

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Vi synger her ved nytår: Vær velkommen Herrens år. Det sidste vers lyder: Vær velkommen, Herrens år, og velkommen herhid!

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Efterår 2015 UDRUSTNINGSFOLDER

Efterår 2015 UDRUSTNINGSFOLDER Efterår 2015 UDRUSTNINGSFOLDER ALPHA Alpha er et forløb for dig, som vil vide mere om den kristne tro. Alpha er for dig, som ikke er kristen, som er ny i troen, eller som bare har lyst til at udforske,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25)

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 4 Nu kan jeg se! Ugens tekst og referencer: Joh 9,1-38. Den store Mester, kap. 51. Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) Hovedformålet er,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr.

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Bøn i Bibelen Find dias på Spørgsmål Beder du? Hvis ja: Hvordan? Hvor ofte? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor

Læs mere

I lederteamet har vi oplevet hele forløbet meget godt og vi er helt klart af den overbevisning,

I lederteamet har vi oplevet hele forløbet meget godt og vi er helt klart af den overbevisning, Som nævnt ved menighedsmødet den 13. september 2009, har vi i menighedens lederteam arbejdet med at supplere lederteamet med nye kræfter. Dette forløb har været meget spændende er nu gået ind i sin afsluttende

Læs mere

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission Kom og vær med Denne folder er en invitation til at være med i Luthersk Mission (LM). Både til mennesker, der selv kalder sig kristne, og til alle

Læs mere

2013 VELKOMMEN KYLLINGELEJR

2013 VELKOMMEN KYLLINGELEJR Sommerlejr 2013 VELKOMMEN KYLLINGELEJR 22. 23. juni BØRNELEJR 29. 2. juli JUNIORLEJR 2. juli 6. juli PRAKTISKE OPLYSNINGER Velkommen til sommerens lejre Arrangør: Luthersk Mission, LM Kids i Østjylland

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: lr-r Ekspedition:

Læs mere

I Guds hånd -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter

I Guds hånd -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter I Guds hånd -1 I Guds hånd vokser jeg Mål: At give børn en forståelse for, at det er Gud, der lader os vokse. Når vi lægger vores liv i Guds hånd, kan han forme os helt efter sin plan, så vi kan blive

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Dukketeater til juleprogram.

Dukketeater til juleprogram. Dukketeater til juleprogram. Dukketeater 1: (Der er brug for to dukker, en frisk og glad drengedukke (dukke 1), der er spændt på at det er jul og en lidt fornuftig pigedukke (dukke 2), der ikke kommet

Læs mere

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Lad os bede! Kære Herre, tak fordi Kristus, Din Søn, har skabt en åbning for os ind til Dig, og at Du, faderen,

Læs mere

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham.

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 9 Det store, store træ Ugens tekst og referencer: Matt 13,31-32. Christ s Object Lessons, side 76-79. Huskevers: Voks i Jesu nåde (2 Pet 3,18) Hovedformålet er, at børnene

Læs mere

udfordrer kristne fællesskaber

udfordrer kristne fællesskaber 101 Mennesker med autisme og Aspergers syndrom udfordrer kristne fællesskaber Det er ikke særlig kaffehyggeligt, når der er en med, som hele tiden ødelægger det kaffehyggelige fællesskab, siger Henrik

Læs mere

En fantastisk sommer er snart forbi

En fantastisk sommer er snart forbi En fantastisk sommer er snart forbi Så nærmere tiden sig til at vi skal på lejr her i menigheden. Det bliver en lejr hvor vi ønsker at se på hvem vi er og på hvilken menighed vi ønsker at være. Lad os

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Det handler om TRO Hvad er tro? Hvad er meningen med livet? Jesus og Josefine - er det ren fiktion? Hvorfor skulle

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole Til alle frimenigheder i Luthersk Mission Velkommen til frimenighedskonference i Børkop lørdag

Læs mere

cocktail af Gud og sommer imu.dk/aktiviteter

cocktail af Gud og sommer imu.dk/aktiviteter 2015 cocktail af Gud og sommer imu.dk/aktiviteter Vi ses i sommerlandet! Inden længe står den på ferie og god dansk sommer. Hvad er bedre end at tchille med vennerne, tage en dukkert, spille lidt volley,

Læs mere

Min Gud er en stor, stor Gud -2

Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er min Konge! Mål: At lære børnene, at Gud er vores konge og forsørger. Han ønsker at regere i os. Tekst: 1. Kongebog 17, 6-16 (Elias og enken i Sarepta). Visualisering:

Læs mere

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2013 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi Han har skabt os - men som ikke stopper ved det! Han ønsker, at vi skal lære sandheden

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere