kreds:kontakt SÆDDIN E 40 ÅR juli : august : september kvartal 2014 årgang 47 afdelingsnyt lm kids fra afdelingen andagt sædding efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kreds:kontakt SÆDDIN E 40 ÅR juli : august : september 2014 3. kvartal 2014 årgang 47 afdelingsnyt lm kids fra afdelingen andagt sædding efterskole"

Transkript

1 kreds:kontakt juli : august : september 2014 G SÆDDIN E KOL EFTERS 40 ÅR 3. kvartal 2014 årgang 47 andagt fra afdelingen afdelingsnyt lm kids sædding efterskole adresser lmu café kilden 25 års jubilæum 1

2 andagt BESØGSTID FORBI Som dreng var jeg indlagt på sygehus for at få fjernet mandler. Indlæggelsen varede en hel uge. Til gengæld fik jeg lov at spise is i flere dage. Der er særligt én ting, som står knivskarpt i erindringen. Nemlig muligheden for at få besøg. Besøgstiden var indskrænket til en time hver eftermiddag. Det betød, at et par minutter i fire blev døren til sygestuen åbnet på klem. En dame med hvid kappe på stak hovedet ind og meddelte: Besøgstid forbi. Lige om et øjeblik skulle en mor altså forlade sin dreng. Endnu i dag kan jeg mærke gyset i min krop: Om et øjeblik er jeg overladt til ensomheden sammen med de andre på stuen og i øvrigt henvist til sygehusets personale, der i et drengesind nærmest havde fjendestatus. For endnu flere år siden sad Jesus en dag på Oliebjerget øst for Jerusalem og så ud over byen og sagde: Hvor ofte har jeg ikke villet samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Luk Drengen på sygehuset ønskede så meget, at mor blev lidt længere, så fællesskabet kunne fortsætte. Flertallet i Jerusalem syntes ikke dengang, at de havde brug for fællesskab med Jesus. Han ønskede at ofre sig for at være frelser og herre for dem. Jesus ville. De ville ikke. De udnyttede ikke deres besøgstid for 2000 år siden. Vi kan også opleve besøgstid. Vi kan ikke vide, hvor længe den varer. Men om ikke andet kan vi sige, at når vi læser eller hører dagens bibelord, så indbydes vi til fællesskab med Jesus. Han vil møde os i sit ord og sine sakramenter. Det er den måde, han kommer til os og søger fællesskab med os på. Han vil være vores frelser og herre. Vil vi give ham lov til at være det i dag og kommende dage? Fra»99 stykker brød«af Samuel Roswall udgivet af LOGOS media 2

3 DYRSKUE Efter en lang, varm og solrig sommer holdt vi opstart i LM-Esbjergs børneklub: Guldfisken. Temaet var dyrskue. Sommerens velsignede mængder af solskin var heldigvis ikke opbrugt, så børn, dyr og voksne blev budt velkommen med varme. Temaet var genbrug fra tidligere år det havde dog været i hi nogle år, men blevet genfundet af den ældre del af lederflokken, tilsat ny energi fra den yngre del. Årets nyskabelse var ringridning, som det jo hører sig til ved et hvert dyrskue. Klubbens Georg Gearløs havde med kreativ sans fået tilvirket den perfekte jernhest, der kunne styres af børn i alle aldre, til stor begejstring. Derudover var der traditionen tro præmiering af dyrene, vel at mærke samtlige dyr! De udstillede dyr spændte vidt, fra skildpadder, orme, bamser over hunde til guldfisk. Ingen kom til skade. Men mon ikke nogle af børnene vel hjemme igen ved aftensmaden med vedholdenhed har bragt emnet kæledyr på banen. Intet dyrskue uden noget godt til ganen, og derfor blev der trakteret med kage og saft samt muligheden for at lave pandekager over bål. Det helt centrale for os i Guldfisken er bibelfortælling, og ved dyrskuet var der præmier på et skuespil om Daniel i løvekulen. Der blev lyttet og set intenst, nogle børn blev ganske vist lidt bange, da løven brølende trådte ind på scenen. Men desto større blev begejstringen over, at Gud passede på Daniel, så han helt uskadt kunne forlade løven. Og tænk, Gud passer også på os. Begejstringen over dette blev sunget ud af glade børn. Efter nogle dej lige timer sammen, mætte af indtryk, mætte på kalorier og mættede med Guds velsignelse, kunne vi sige farvel og på gensyn i børneklubben. Kærligst Guldfisken, Esbjerg Ringridning på jernhest lm kids 3

4 lmu LMU BIBELDAG 2014 Bibeldag? Måske begynder der så småt at danne sig et billede i dit hoved af en gruppe unge mennesker med en bibel i hånden. Men lørdag den 5. april til Bibeldag mødtes ikke blot en gruppe unge mennesker med en bibel i hånden nej, til Bibeldag samledes en flok unge mennesker om Guds ord og det kristne ungdomsfællesskab. GUDS PLAN LMU Vestjylland ville stable en forhåbentligt begyndende tradition på benene: Bibeldag. En dag hvor Teens og LMU ere kunne samles med hinanden og om Guds ord. Men udsigterne så sorte ud, da kun syv var tilmeldt tre dage inden sidste tilmelding. Men Gud havde større planer med Bibeldagen, for lørdag den 5. april om formiddagen var 80 forventningsfulde unge mennesker fra Vestjylland samlet på Videbæk kristne Friskole til Bibeldag, og i løbet af dagen voksede antallet til 90. VÆKKELSESFORKYNDELSE Føre mennesker ind i et rigtigt forhold til Jesus; at finde ud af hvad der er galt; at finde ud af at synden er virkelig; at finde ud af at intet handler om mig og min formåen, men at Jesus har gjort ALT! Med disse tanker startede bibeltimerne ud. Daniel Burgdorf, lærer på LMH, var kommet langvejs fra for sammen med os at sætte fokus på vækkelse i hver enkelt og på, at vi må leve vokset sammen med Jesus og dermed leve frigjort fra syndens herredømme. Talen om synden og frigjorthed fra synden blev gjort konkret gennem gruppesnak, hvor samtalen blev personlig om udfordringerne i livet som ung og kristen. DET KRISTNE UNGDOMSFÆLLESSKAB Om eftermiddagen summede det af hygge, konkurrence og ikke mindst stress, da meget stod på spil, for nu var der mulighed for at vinde en van- drepokal til sin LMU i fodbold, volley og ikke mindst i den store bagedyst, hvor der på 1½ time skulle bages Othellolagkager, så stressniveauet var højt i det lille køkken. Bibeldagen blev afsluttet med lovsang og vidnesbyrd, hvor vi fik lov til at føle velsignelsen af at være i et kristent fællesskab, hvor vi kan dele sorger, bekymringer, udfordringer, glæder og håb. Kære læser af Kredskontakt; jeg håber, at dette giver dig et lille indblik i en fantastisk styrkende Bibeldag. Kærlig hilsen Maria Bærentsen Deltager i Bibeldag

5 DEN UROKKELIGE GRUNDVOLD»Retfærdighed og ret er Hans trones grundvold ( ) I retfærdige, glæd jer i Herren«(Sl 97). Mine og vore grundvolde kan vakle. Ja, lad dem endelig falde! Guds trones grundvold er urokkelig, for Hans trones grundvold er retfærdighed og ret! Hvert sted, hvor et menneske tror på Jesus og glæder sig i Ham, dér er Hans trones grundvold! Guds trones grundvold er i dit hjem! når I ved familieandagten finder jeres glæde i Jesus gennem andagt, bøn og sang; når menigheden samles om Guds ords forkyndelse til tro og tilbedelse. Guds grundvold er urokkelig, også i fastlåste tilbagegangstider. Da Peter bekendte:»du er Kristus, den levende Guds søn«, svarede Jesus:»På den klippe (= grundvolden) vil jeg bygge min kirke, OG dødsrigets porte skal ikke få magt over den.«men hvordan gik det? Denne»bekendelse«ender i fængslet. Og»Natten før Herodes ville stille ham for retten, lå Peter og SOV«!? Man tænker:»peter! Vågn dog op og vær bekymret! Det er snart slut med»grundvolden«! Fik dødsrigets porte alligevel magten??«hvordan kunne Peter sove trygt i sådan en tid? Et af svarene er at:» i menigheden blev der utrætteligt bedt til Gud for ham«bedt for den klippe hvorpå Gud vil bygge sin kirke! Mens alle andre sov, var der»mange forsamlet og bad«i Marias hus. I dag synes mørket at have magten over»bekendelsen«. Er der nogen kvinder, der som Maria vil samle de hellige i sit hjem til bøn om fornyet fremgang for Hans trones grundvold: Retfærdiggørelsen af tro? Er der nogen mænd, der i mødet med Jesus sættes fri til at forkynde om at være gjort retfærdige i kraft af Jesu blod? Gud giv, at der er det, også i dag! ØVRIGE INFORMATIONER Tommy Lindgreen ønsker at stoppe som kasserer i afdelingen. Vi vil gerne sige dig en stor tak for arbejdet som kasserer. Samtidig byder vi velkommen til Jens Kragh, som overtager opgaven omkring 1. juni. Kontaktoplysninger til Jens Kragh: Arnborgvej 6, Kjelstrup, 6900 Skjern, mobil: ; fastnet: , To ud af tre i Kredskontaktens redaktion ønsker at stoppe i opgaven. Kredskontaktens fremtid har derfor været drøftet på repræsentantmødet og i afdelingsstyrelsen. På baggrund af de tilbagemeldinger afdelingsstyrelsen har fået fra kredsstyrelserne, er det besluttet, at Kredskontakten fremover fortsætter som et årsskrift, og herudover 2-3 årlige nyhedsbreve. Flere understreger vigtigheden af, at der kommer informationer fra afdelingen. Det ønsker afdelingsstyrelsen at holde fast ved. Vi vil gerne sige en stor tak til Jørgen Hansen, der i en årrække har været redaktør af Kredskontakten, og til Therese Nørremark, der ligeledes ønsker at stoppe i redaktionen. Da det endnu er uvist, hvordan den fremtidige arbejdsgang med nyhedsbrevene bliver, vil vi også her sige tak til Rikke Slot Pedersen, der stadig sidder i redaktionen og måske fortsætter. Guds fred Dan Hessellund hilsen fra afdelingen 5

6 sædding efterskole 6 40 ÅRS JUBILÆUM PÅ SÆDDING EFTERSKOLE Bestyrelsen og medarbejderne på Sædding Efterskole glæder sig til at fejre 40 års jubilæum lørdag d. 27. september Det bliver en fest, både for skolens venner, gamle elever og medarbejdere men også for de elever, der går på skolen i dag.»vi har virkelig noget at fejre, synes jeg! Sædding Efterskole er stadig ung og frisk og fyldt med pionerånd, selvom vi nu skal holde 40 års fødselsdag. Vi er fyldt med taknemmelighed til Gud over, at han stadig vil bruge os til at drive kristen efterskole med alle de muligheder for at forkynde Jesus, som det giver. Det opmuntrer os og giver os nye kræfter, at vi i skoleåret har fået det antal elever, vi har bedt om. Jeg håber meget, at skolens venner i LM Vestjylland vil komme i stort tal og være med til vores jubilæumsfest, så vi sammen kan fejre vores fælles projekt: Sædding Efterskole«, udtaler forstander Rasmus B. Houler.

7 Skolen vil udsende invitationer med program for jubilæumsfesten til kredsene, og man kan også følge med i jubilæumsforberedelserne på skolens hjemmeside når tiden nærmer sig. 7

8 café kilden Der arbejdes koncentreret i køkkenet ved fødselsdagsfesten, og når der serveres varmt mad. NYT FRA CAFÉ KILDEN Vi har nu sommer med lange dage og lyse nætter, som giver anledning til gode naturoplevelser. Det benytter vi os også af på Café Kilden ved at bruge vores dejlige gårdhave, og desuden har vi vor årlige udflugt, som i år går til Vedersø Præstegaard. Der er dog en anden begivenhed, som jeg nu vil fortælle om, nemlig vores fødselsdagsfest. FØDSELSDAG Den 9. maj fejrede vi Café Kildens fødselsdag. Café Kilden har nu eksisteret i 9 år og har efterhånden fået nogle gode traditioner, som er, at der på fødselsdagen er gratis kakao/kaffe, boller og kagemand til alle. Vi læser en salme fra Salmernes Bog og synger nogle gode sange og salmer. Det er en dag, hvor der kommer mange besøgende, sådan at der er fyldt godt op i vores cafélokale. Et år kom der så mange, at vi ikke havde flere rene kopper tilbage, og én af vore besøgende måtte drikke kaffe af et glas i stedet for en kop. Selv om Café Kilden ikke har en lang historie, er en sådan mærkedag alligevel en god anledning til at kigge tilbage over årene, der er gået. Der er mange, der har besøgt Caféen i årenes løb. For nogle blev det måske et kort besøg, for andre kom caféen til at betyde mere, og de deltog i det liv, der udfoldede sig ud fra Caféen. Andre kommer stadig på caféen, nogle hver gang vi har åbent, eller de deltager trofast i én eller flere af vore aktiviteter. Hvilken betydning har Caféen haft for vore besøgende? Det er et spørgsmål, der ikke er så let at svare på, men for nogle har caféen haft stor betydning og har været med til at give hjælp til at leve det liv vi alle skal leve, og som til tider kan være både vanskeligt og tungt. Caféen har også været medvirkende til, at nogle af vore brugere kommer i missionshuset, hvor Guds ord forkyndes, og hvor de oplever et godt fællesskab. ØKONOMI Café Kildens arbejde skulle gerne fortsætte også i de kommende år. Derfor er vi meget taknemlige for de gaver, vi har fået i indeværende år. Desværre er vi nu kommet langt bagud i forhold til budgettet, og vi har brug for mange gaver, for at vi kan betale udgifterne ved at drive Caféen. Din gave bruger vi til at hjælpe de mennesker, der kommer på Café Kilden, og til at de får anledning til at høre evangeliet. Din gave kan indbetales på giro nr Chr. Haahr Andersen 8

9 MØDEØNSKER For 1. halvår 2015 (jan.-juni) sendes til: Bøje Mouridsen, Guldregnallé 38, 6920 Videbæk, tlf og skal være ham i hænde senest den 1. september. FOR MØDERÆKKER EFTERÅR 2015 Ønsker om tidspunkt, antal dage og evt. prædikantønsker sendes til Carsten Skovgaard-Holm, Hillerød, og skal være ham i hænde senest den 1. august HEMMET STRAND Drengelejr juli Fælleslejr juli Tilmelding på VIRKSUND Bibelcamping Årets motto: Elsker, elsker ikke. Uge 28: Alle i én uge. Uge 29: Ung uge. Uge 30: Familieuge. Leje af værelser skal ske ved henvendelse til Virksund Kursuscenter, tlf / eller Velkommen på Bibelcamping. Se mere på: INTERNATIONAL MISSION Missionsevent søndag den 14. september i Skjern Missionshus, Nørregade 13 kl Vicegeneralsekretær Carsten Skovgaard- Holm prædiker ved gudstjenesten kl , og om eftermiddagen vil bl.a. vor nye missionssekretær Kristine Bodilsen, missionær Claus Kristensen, Cambodja samt Torben Dysager medvirke. Som noget nyt i år vil der blive mulighed for at købe mad i frokostpausen. Møder ved Annelise og Axel Rye Clausen, Cambodja: Søndag den 7. september kl Henne LM. Mandag den 8. september kl Krusbjerg LM. Tirsdag den 9. september kl Klokkebjerg. Tirsdag den 9. september kl Skjern LM. Onsdag den 10. september kl Vinderup LM. Torsdag den 11. september kl Gårde LM. Fredag den 12. september kl Lemvig LM. Lørdag den 13. september kl Astrup LM. Møder ved Claus Kristensen, Cambodja: Mandag den 15. september kl Sædding Efterskole. Tirsdag den 16. september kl Ringkøbing LM. Onsdag den 17. september kl Efterskolen Solgaarden. Onsdag den 17. september kl Skjern LM. Torsdag den 18. september kl Holstebro LM. Fredag den 19. september kl Finderup LM. Møder ved Iben og Benny Lauridsen, Tanzania: Mandag den 25. august kl Spjald LM. Tirsdag den 26. august kl Esbjerg LM. (fortsættes næste side) afdelingsnyt 9

10 afdelingsnyt Onsdag den 27. august kl Herning LM. Torsdag den 28. august kl Lemvig LM. EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN WestSide Praise Tirsdag den 9. september kl Taler: Peter Rask. Emne: Hvis man siger A, skal man så også sige B? Young Praise Fredag den 19. september kl En fantastisk aften med masser af lovsang, solid forkyndelse, konkurrencer. Aftenen er målrettet klasse og er helt gratis. SÆDDING EFTERSKOLE Musiklejr 2014! 26. juli - 1. august. Musiklejr er for dig, der er år og gerne vil have en sommer fuld af musik og sang. Se mere på dlm.dk/musiklejr. TELEFONANDAGT Lyt til LM s telefonandagt på tlf Ny andagt hver dag. 25 års virke som fritidsprædikant i Luthersk Mission Henning Høgild har siden 1989 været kaldet som prædikant i Luthersk Mission. Han kan dermed fejre 25 års jubilæum her i Redaktionen ønsker hjertelig tillykke med jubilæet og Guds velsignelse over tjenesten i fremtiden. LUMI GENBRUG LUMI Genbrug - Svinget 10, Skjern og Nygade 19, Videbæk Varer leveres på adressen i åbningstiden. Alle gode genbrugsting modtages med tak: Møbler, hvidevarer, cykler og dødsboer m.v. Kan du ikke selv levere, kontakt da LUMI Genbrug. Skjern eller Videbæk Åbningstider: Mandag-fredag kl Lørdag kl BESØG DEN KRISTNE BOGHANDEL 10 Se vort store udvalg af kristne bøger, CD er og materialer til det kristne børnearbejde. ESBJERG: ARKEN - Strandbygade 40, 6700 Esbjerg. Tlf Åbningstid: Mandag-torsdag kl Fredag kl SKJERN - Østergade 22, 6900 Skjern. Tlf Åbningstid: Mandag-fredag kl Lørdag kl Ferielukket i ugerne 29 og 30.

11 AFDELINGSFORMAND Thomas Beck Venusvænget 64, 6710 Esbjerg V Tlf AFDELINGSSEKRETÆR Dan Hessellund Skolebakken 16A, Herborg 6920 Videbæk Mobil tlf AFDELINGSKASSERER Jens Kragh Arnborgvej 6, Kjelstrup, 6900 Skjern Tlf / Skjern Bank: Reg. nr Kontonr AFDELINGS- MISSIONSKONSULENT Bjarne Breum Mogensen Egerisvej 8, Faster, 6900 Skjern Tlf Ruth Bach-Svendsen Krebseparken 126, 6710 Esbjerg V. Tlf UNGDOMSAFDELING Nikolaj Haahr Nielsen Bøgelundsvej 41A, 6920 Videbæk LM-KIDS Inge Noer Larsen Fasterlundvej 5, 6900 Skjern Tlf YM MØDEPLANLÆGNING Per Lauridsen Grindstedvej 5, 6870 Ølgod Tlf LEJRE Hemmet Strand: Svinkvej 8, 6893 Hemmet Tlf www. hemmet-lejr.dk Formand: Kaj Christensen Holstebrovej 85, 6900 Skjern Tlf VIRKSUND Livøvej 5, Virksund 7840 Højslev tlf Mobil: VESTJYLLANDS AFD. FRITIDSJOURNALISTER PÅ TRO & MISSION Gunnar Riis Jensen Heimdalsvej 25, 7400 Herning Tlf Karin Mørk Nielsen Lindbjergmarkvej 8, 6870 Ølgod Tlf adresser 11

12 kreds:kontakt udgives af Luthersk Missions Ungdom i Vestjylland Redaktør: Jørgen Hansen, Ølgod Rikke Slot Pedersen og Therese Nørremark Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A S 25 ÅRS JUBILÆUM SOM PRÆDIKANT I LUTHERSK MISSION Min første tanke, da jeg blev kontaktet i anledning af 25 års jubilæet som prædikant i Luthersk Mission, var:»er det allerede så mange år siden«og ja, det er det. Forud for kaldet som fritidsprædikant i Luthersk Mission i Sønderjyllands Afdeling var gået en del år med forskellige opgaver i Luthersk Missions Ungdom LMU. I 1987 blev jeg spurgt om at gå ind i en opgave som afdelingsungdomssekretær i Sønderjyllands Afdeling. Det var en fritidsopgave, hvor jeg havde til opgave at støtte op om arbejdet i LMU og særligt i de mindste LMU-kredse. Da jeg i 1989 blev spurgt om at gå ind i en opgave som fritidsprædikant i Luthersk Mission, var jeg noget usikker på, hvad jeg skulle svare. Efter megen bøn og mange overvejelser, sagde jeg ja til at blive prøvekaldet, og jeg så kaldet i nær tilknytning til mine opgaver i LMU. Jeg var på daværende tidspunkt lærer på Luthersk Missions Efterskole i Løgumkloster og så også kaldet i nær tilknytning til denne opgave. Ved afdelingsmødet i Sønderjylland, hvor jeg blev indsat i opgaven som prædikant, gav daværende afdelingsformand Nis Hansen mig følgende ord med på vejen fra 5. Mos. 31,6-8, hvor der bl.a. står:»herren selv går foran dig, han vil være med dig, han vil ikke lade dig i stikken og ikke svigte dig.«det var gode ord, som hjalp mig, når manglende frimodighed trængte sig på. Opgaven i LMU fortsatte jeg med frem til 1996, de sidste to år som landsformand i LMU. Jeg har i dette arbejde haft mange gode oplevelser både ved ungdomsmøder rundt om i de forskellige LMU kredse og på mange LMU-lejre, hvor jeg også har fået lov at opleve, at Guds Ånd var nær og kaldte på de unge til tro og tjeneste. Det var også til stor berigelse at være med til at starte UNG UGE op på Haderslev Næs Bibelcamping. I 1997 flyttede jeg med min familie fra Løgumkloster til Esbjerg, hvor jeg blev ansat som skoleleder på Markusskolen. Kaldet som forkynder fulgte med, og jeg er taknemmelig for fortsat at blive brugt i tjenesten i Guds riges arbejde. Måske i kraft af min fortid i Sønderjylland og Esbjergs geografiske placering, oplever jeg at blive brugt lige så meget i Sønderjyllands Afdeling som i Vestjyllands Afdeling. Jeg oplever det meget værdifuldt at trænge ind i Guds ords hemmeligheder, men også at det er en kamp at finde tid til den nødvendige fordybelse i en travl og hektisk hverdag. Men jeg er overbevist om, at kaldet som forkynder har været med til at bevare mig selv i troen. Det er godt og berigende at komme rundt i kredsene både i LM og LMU og opleve det åndelige liv der. Som prædikant er det også godt at lytte til de mange vidnesbyrd og deltage i mange samtaler om det, der hører troen og kristenlivet til. Henning Høgild

kreds:kontakt januar : februar : marts 2014 1. kvartal 2014 årgang 47 fra afdelingen afdelingsnyt lm kids andagt international mission adresser lmu

kreds:kontakt januar : februar : marts 2014 1. kvartal 2014 årgang 47 fra afdelingen afdelingsnyt lm kids andagt international mission adresser lmu kreds:kontakt januar : februar : marts 2014 EXODUS møder på Solgaarden 1. kvartal 2014 årgang 47 andagt fra afdelingen afdelingsnyt lm kids international mission adresser lmu café kilden 40 års jubilæum

Læs mere

kreds:kontakt april : maj : juni 2013 2. kvartal 2013 årgang 46 fra afdelingen virksund lm kids andagt cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand

kreds:kontakt april : maj : juni 2013 2. kvartal 2013 årgang 46 fra afdelingen virksund lm kids andagt cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand kreds:kontakt april : maj : juni 2013 Arken i Esbjerg Anno 1993 Arkens medarbejdere 2. kvartal 2013 årgang 46 Arken i Esbjerg Anno 2007 andagt fra afdelingen virksund lm kids cafe kilden jubilæumsår lmu

Læs mere

kreds:kontakt oktober : november : december 2012 4. kvartal 2012 årgang 45 fra afdelingen andagt evangelisation lm kids cafe kilden

kreds:kontakt oktober : november : december 2012 4. kvartal 2012 årgang 45 fra afdelingen andagt evangelisation lm kids cafe kilden kreds:kontakt oktober : november : december 2012 Krusbjerg Missionshus 100 års jubilæum 4. kvartal 2012 årgang 45 Hoppeborg i forbindelse med Krusbjerg Missionshus 100 års jubilæum andagt fra afdelingen

Læs mere

LMVESTNYT. Februar 2015. 40 års jubilæum på SE. 40 års jubilæum på»arken«

LMVESTNYT. Februar 2015. 40 års jubilæum på SE. 40 års jubilæum på»arken« LMVESTNYT Årsskrift for LM-Vestjylland Februar 2015 40 års jubilæum på SE 40 års jubilæum på»arken«udsendelsesfest 11. januar 2015 1 Indhold»Frem mod afdelingsmødet«v/ Thomas Beck... 3 Dagsorden til afdelingsmødet...

Læs mere

NY T SYD. Løgumkloster Efterskole fik spændende besøg. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 105 #7 2013

NY T SYD. Løgumkloster Efterskole fik spændende besøg. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 105 #7 2013 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #7 2013 NY T I SYD februar marts april maj juli september november december Løgumkloster Efterskole fik spændende besøg Læs side 5 Årgang 105 ANDAGT HALMØDER

Læs mere

Nyt i Syd. Nye medarbejdere på Solbakken. Nr. 5 2011. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 103. Læs side 3

Nyt i Syd. Nye medarbejdere på Solbakken. Nr. 5 2011. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 103. Læs side 3 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling Nyt i Syd Nr. 5 2011 Februar Marts April Maj Juni Juli September Oktober November December Årgang 103 Nye medarbejdere på Solbakken Læs side 3 ANDAGT SOLBAKKEN

Læs mere

Bethesda. Glimt fra Fælleslejr. Program marts - juni 2014. Bethesda: 25 år i Jernbanegade. Staffetten med Jonna Holst. marts 2014

Bethesda. Glimt fra Fælleslejr. Program marts - juni 2014. Bethesda: 25 år i Jernbanegade. Staffetten med Jonna Holst. marts 2014 marts 2014 Bethesda Aalborg Indre missions hus Glimt fra Fælleslejr Program marts - juni 2014 Bethesda: 25 år i Jernbanegade Staffetten med Jonna Holst Lederen Når dette blad udkommer, har vi fejret jul

Læs mere

LM 2011 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM

LM 2011 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM LM APRIL BORNHOLM 2011 MAJ JUNI LMU BORNHOLM Nyt fra LMU V/ Jeppe S. Rasmussen Fællesskab Vi er en god flok trofaste unge, som samles i Nexø, Åkirkeby og Årsballe. Der er en meget skæv spredning af medlemmer,

Læs mere

LM 2012 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM

LM 2012 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM LM APRIL BORNHOLM 2012 MAJ JUNI FRA AFDELINGEN Nye prædikanter v/ Hakon Christensen Afdelingsstyrelsen har kaldet Filip Oehlenschläger, Rønne og Peter Techow, Rønne som prædikanter i afdelingen. Bedeemne:

Læs mere

Funpark på efterskole

Funpark på efterskole 03 inspiration nærvær holdning 8. februar 2013 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Redelighed Redelighed er en god ting. Det er godt og næstekærligt at være redelig, det vil sige ærlig, oprigtig, sandfærdig, pligtopfyldende

Læs mere

Reservestole kom frem

Reservestole kom frem 15 inspiration nærvær holdning 30. august 2013 Årgang 113 Hvile I Salme 131 siges det: Jeg bringer min sjæl til hvile og ro; som barnet hos sin mor, som barnet er min sjæl i mig. Israel, vent på Herren

Læs mere

Båndet. 2014/nr.3. luthersk missions højskole. 91. årgang - 15. juni. Når Helligånden glemmes.. side 4 Skyld og skam... side 8

Båndet. 2014/nr.3. luthersk missions højskole. 91. årgang - 15. juni. Når Helligånden glemmes.. side 4 Skyld og skam... side 8 Båndet 91. årgang - 15. juni 2014/nr.3 Når Helligånden glemmes.. side 4 Skyld og skam... side 8 luthersk missions højskole højskolen kort...... Andagt... Skolen opstod på baggrund af de vækkelser i slutningen

Læs mere

NY T SYD. Social søndag i Arnum. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #4 2014. Årgang 106

NY T SYD. Social søndag i Arnum. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #4 2014. Årgang 106 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #4 2014 NY T I SYD februar marts april maj juli september november december Social søndag i Arnum Læs side 5 Årgang 106 ANDAGT NYDANSKERE 2 Ske din vilje! (Matt.

Læs mere

NY T SYD. Samvær med asylansøgerne. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #1 2015. Årgang 107

NY T SYD. Samvær med asylansøgerne. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #1 2015. Årgang 107 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #1 2015 NY T I SYD februar marts april maj juli september november december Samvær med asylansøgerne Læs side 3 Årgang 107 ANDAGT ASYLARBEJDET Tag Gud på ordet

Læs mere

Bethesda. Program juli -oktober 2013 Hvem er IMU? Et kig ind i et ungt fællesskab Staffetten med Michael Reckweg. Ny mandeklub Logen.

Bethesda. Program juli -oktober 2013 Hvem er IMU? Et kig ind i et ungt fællesskab Staffetten med Michael Reckweg. Ny mandeklub Logen. juli 2013 Bethesda Aalborg Indre missions hus Program juli -oktober 2013 Hvem er IMU? Et kig ind i et ungt fællesskab Staffetten med Michael Reckweg Ny mandeklub Logen Lederen Når dette blad udkommer,

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Kirke- og sogneblad. Rækker Mølle Pastorat. September - November 2014. Hanning - Finderup - Bølling - Sædding

Kirke- og sogneblad. Rækker Mølle Pastorat. September - November 2014. Hanning - Finderup - Bølling - Sædding Kirke- og sogneblad Rækker Mølle Pastorat Hanning - Finderup - Bølling - Sædding Fra præsten.. 2 Ny præst.. 3 Aktivitetskalenderne.. 4-7 Sommerudflugt.. 8 Sommerfest.. 9 Kræmmermarked.. 10-11 Sct. Hans

Læs mere

NY T SYD. Næscafé fylder fem år. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 105 #5 2013

NY T SYD. Næscafé fylder fem år. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 105 #5 2013 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #5 2013 NY T I SYD februar marts april maj juli september november december Næscafé fylder fem år Læs side 4-5 Årgang 105 ANDAGT PORTRÆT Hvem sidder der bag

Læs mere

Nyt i Syd. Nordøstfyn bad og fik svar. Nr. 2 2011. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 103. Læs side 6-7

Nyt i Syd. Nordøstfyn bad og fik svar. Nr. 2 2011. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 103. Læs side 6-7 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling Nyt i Syd Nr. 2 2011 Februar Marts April Maj Juni Juli September Oktober November December Årgang 103 Nordøstfyn bad og fik svar Læs side 6-7 Photo by Gary

Læs mere

KH bladetmaj 2 2015. Fernisering i Galleri Bibelland Malerierne fra kunstkurset 11. april udstilles i Galleri Bibelland til efteråret.

KH bladetmaj 2 2015. Fernisering i Galleri Bibelland Malerierne fra kunstkurset 11. april udstilles i Galleri Bibelland til efteråret. KH bladetmaj 2 2015 15 Fernisering i Galleri Bibelland Malerierne fra kunstkurset 11. april udstilles i Galleri Bibelland til efteråret. 3 10 Kristelig Handicapforening Katrinebjergvej 75 8200 Århus N

Læs mere

Bethesda. En hilsen fra regionen. Program juli - oktober 2015. Efterløn - og hvad så? Staffetten med Lars Bach Andreasen.

Bethesda. En hilsen fra regionen. Program juli - oktober 2015. Efterløn - og hvad så? Staffetten med Lars Bach Andreasen. juli 2015 Bethesda Aalborg Indre missions hus En hilsen fra regionen Program juli - oktober 2015 Efterløn - og hvad så? Staffetten med Lars Bach Andreasen Lederen Når denne leder læses, er vi midt i sommerferie

Læs mere

MAGASINET Nr. 96 Januar 2015 127. årgang

MAGASINET Nr. 96 Januar 2015 127. årgang MAGASINET Nr. 96 Januar 2015 127. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Konfilejr DDM - favnende og famlende Grow i Grindsted Tylstrup 125 Ghana Missionær som 15-årig Thailand MAGASINET l e d e r Kirkens

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Men for Karl Haahr handler det ikke kun om at holde ord. Der er mere på spil. AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Men for Karl Haahr handler det ikke kun om at holde ord. Der er mere på spil. AF BIRGER REUSS SCHMIDT 13-14 inspiration nærvær holdning 29. juni 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Kønsneutral Forleden morgen vågnede jeg op og opdagede, at min ægtefælle i nattens løb var blevet kønsneutral. I den fagre nye

Læs mere

BETHANIABLADET. Januar juni 2011. Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning

BETHANIABLADET. Januar juni 2011. Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning BETHANIABLADET Januar juni 2011 52 52 Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning Nyt fra bestyrelsen Det kan godt være lidt vanskeligt at sætte fingeren på, hvad der egentlig er sket af forandringer

Læs mere

Bethesda. Region Nord: Strukturen. Program nov 2014 - feb 2015. Tværkulturel lejr. Staffetten med Charlotte Nørgaard Madsen.

Bethesda. Region Nord: Strukturen. Program nov 2014 - feb 2015. Tværkulturel lejr. Staffetten med Charlotte Nørgaard Madsen. november 2014 Bethesda Aalborg Indre missions hus Region Nord: Strukturen Program nov 2014 - feb 2015 Tværkulturel lejr Staffetten med Charlotte Nørgaard Madsen Lederen Egentlig har jeg ikke lyst til at

Læs mere

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET Glædelig jul FRA FAMILIEN NEBEL I HOLSTEBRO BRYLLUP EN FANTASTISK DAG, AT TÆNKE TILBAGE PÅ NYT HUS ANNA ANCHERS VEJ 138 I HOLSTEBRO INGEN KRÆFT VI HAR MEGET AT TAKKE GUD FOR JULEKORTET Kære familie og

Læs mere

Ikke lige nu. "Dette folk siger: Tiden er ikke inde til at bygge Herrrens hus." (Haggajs Bog 1,2)

Ikke lige nu. Dette folk siger: Tiden er ikke inde til at bygge Herrrens hus. (Haggajs Bog 1,2) Økonomi kommer man jo ikke udenom, når der er et sted som Arken. Det har jo været meget stort at opleve, Gud har sørget for os i alle årene. Tak for gaver i marts og april, som blev kr. 39.900,- i marts

Læs mere

LM 2014 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM

LM 2014 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM LM APRIL BORNHOLM 2014 MAJ JUNI FRA AFDELINGEN Bibelglæde Interview med Jørn Bech, Svaneke Luthersk Mission ønsker at gøre 2014 til Bibelglædens år! Vi ønsker, at mange flere skal få eller genopdage en

Læs mere