VELKOMMEN INDLÆGGELSE. Før indlæggelse - Under opholdet - Efter opholdet - Øvrige forhold - Specielt for pårørende - Sygehusets servicefunktioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN INDLÆGGELSE. Før indlæggelse - Under opholdet - Efter opholdet - Øvrige forhold - Specielt for pårørende - Sygehusets servicefunktioner"

Transkript

1 VELKOMMEN INDLÆGGELSE Før indlæggelse - Under opholdet - Efter opholdet - Øvrige forhold - Specielt for pårørende - Sygehusets servicefunktioner

2 Velkommen til Aalborg Sygehus På Aalborg Sygehus er vi parate til at tilbyde dig et professionelt og veltilrettelagt patientforløb med et højt serviceniveau. I samarbejde med dig vil sygehusets personale tilrettelægge den bedst mulige behandling og pleje i forhold til dine ønsker og behov. I denne velkomstpjece kan du finde generelle oplysninger om dit besøg på sygehuset. Har du behov for yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte personalet. Jens Ole Skov Sygehusdirektør Tove Nilsson Cheflæge Med venlig hilsen Sygehusledelsen Vibeke Deding Chefsygeplejerske FØR INDLÆGGELSE DU BØR MEDBRINGE Indkaldelsesbrevet og denne informationspjece. Sygesikringsbevis. Toiletartikler for eksempel kam, sæbe, tandbørste, tandpasta og barberartikler. Hjemmesko og gerne morgenkåbe. Eventuelt skiftetøj. Eventuelt høreapparat, briller, stok, vanlig medicin og medicinliste. Læsestof, håndarbejde og lignende. Telefonnumre og adresser på nærmeste pårørende. Eventuelt mobiltelefon. Om brugen af denne, se afsnit om telefoni og elektronisk udstyr. DU IKKE BØR MEDBRINGE Større pengebeløb. Checkhæfte eller kreditkort. Kostbare smykker. Det er vigtigt, at du læser indkaldelsesbrevet grundigt. I indkaldelsesbrevet vil der blandt andet stå, om du skal møde fastende eller ej. LÆS INDKALDELSESBREVET Det er vigtigt at du læser indkaldelsesbrevet grundigt. I indkaldelsesbrevet vil der blandt andet stå, om du skal møde fastende eller ej. BUS, BIL OG PARKERING Ved afsnit Syd, Hobrovej, standser bybusserne 1, 11, 14 og 16 samt servicebus S3. 2

3 Desuden standser rutebilerne 50, 52 og 100 samt busserne 950X, 951X, 960X og 60E. Ved afsnit Nord standser servicebus S1 ved hovedindgangen. Ved Jomfru Ane Gade standser bybusserne 1, 2, 12 og 13. Ved Tyren på Vesterbro standser rutebilerne 42, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 og 200 samt busserne 970X og 973X. Herfra kan du spadsere til afsnit Nord. Køreplaner kan du se på NT s hjemmeside Benytter du egen bil, kan du parkere ved sygehuset. Husk at stille P-skiven. Se i øvrigt parkeringsvejledning for Aalborg Sygehus på vores hjemmeside UNDER OPHOLDET HER SKAL DU HENVENDE DIG Når du ankommer til sygehuset, skal du henvende dig direkte til det sengeafsnit, du skal indlægges på. Du kan eventuelt spørge om vej i Informationen i forhallen. IDENTIFIKATIONSARMBÅND Du får et identifikationsarmbånd med dit navn, CPR-nr. og tilhørsafdeling ved begyndelsen af din indlæggelse. Dette armbånd skal du beholde om dit håndled under hele indlæggelsen. VENTETID Vi bestræber os på at gøre ventetiden så kort som mulig. Der kan dog ske uforudsete ting. For eksempel kan en operation vare længere end forventet, eller der er mange akutte patienter. Vær derfor forberedt på, at der kan opstå ventetid. SAMARBEJDE MED PERSONALE Når man bliver syg, rejser der sig ofte mange spørgsmål om sygdommen, behandlingen og indlæggelsestiden. Du får derfor senest 24 timer efter din indlæggelse tildelt en kontaktperson, som kan hjælpe dig med information om undersøgelse, behandling og pleje og medvirke til en god overgang, hvis du efterfølgende skal tilknyttes en anden afdeling. Ordningen skal sikre helhed og sammenhæng i dit behandlingsforløb. Kontaktpersonens funktion ophører, når du bliver udskrevet og er færdigbehandlet på sygehuset. Herefter bliver du henvist til egen læge. Der sker meget uvant, når man er syg, og det kan være svært at huske alle informationer. Få de vigtigste informationer gentaget og eventuelt skrevet ned. I mange tilfælde vil du få en skriftlig vejledning. Det kan også være en hjælp at have en nær pårørende med til samtaler med personalet. Aalborg Sygehus uddanner sundhedspersonale inden for alle faggrupper, og du kan i afdelingen, i ambulatoriet eller ved stuegang møde studerende og elever, som alle arbejder under vejledning af uddannet personale. INFORMATION OM AFDELINGEN I afdelingspjecen kan du finde informationer om afdelingens døgnrytme, besøgstider, telefonnumre osv. 3

4 SYGEHUSETS TØJ OG HJÆLPEMIDLER Ved din indlæggelse låner du sygehusets tøj. Når du udskrives, bedes du venligst aflevere/returnere tøjet til den afdeling, hvor du har været indlagt. Hjælpemidler kan mod kvittering lånes gennem sygehusets fysioterapeuter og ergoterapeuter og bedes returneret til det Centrale Hjælpemiddeldepot. Hjælpemidler udlånes kun til midlertidig brug, og du skal derfor enten være indlagt på sygehuset, gå til ambulant behandling eller være henvist til sygehuset med henblik på behandling for at kunne låne hjælpemidler. MAD Sygehusets centralkøkken tilbyder en varieret og sund kost. Vi tilbereder naturligvis maden, så den opfylder dine specifikke behov, hvis du for eksempel er diabetiker. Menuplan og spisetidspunkter kan du se på de enkelte afdelinger. OPHOLDSSTUER Der er opholdsstuer tilknyttet de enkelte sengeafdelinger. RYGEPOLITIK Aalborg Sygehus er et røgfrit sygehus. Rygning er dog fortsat tilladt i den udendørs, overdækkede Rygehave, som findes på afsnit Syd. Rygehaven er for patienter og pårørende. Der er mulighed for at få en samtale om rygevaner samt modtage nikotinerstatning i den afdeling, hvor du er indlagt. Der henvises til rygereglerne på afdelingernes opslagstavler. TELEFONI OG ELEKTRISK UDSTYR Der er fri adgang til brug af mobiltelefon i forhal og i opholdsstuer. Der er forbud mod brug af mobiltelefoner i dialyse-, neonatal-, opvågnings- og intensive afsnit. Der er begrænset adgang til mobiltelefoner på sengeafdelinger, gangarealer og i ambulatorier. Spørg i afdelingen, hvor du er indlagt. Computere og lignende elektroniske apparater må ikke medbringes til sygehuset, da brugen kan forstyrre sygehusets avancerede behandlingsudstyr og personalets arbejde. Undtaget er dog forhalsområderne. TOLK Hvis du er fremmedsproget, vil sygehuset tilkalde en tolk. Såfremt du ikke har dette behov, skal du venligst meddele afdelingen dette. BESØGSTIDER På de fleste afdelinger er pårørende velkommen hele dagen. Middagshvile fra kl bør dog respekteres. Efter kl ser vi gerne, at besøg finder sted i afdelingens opholdsstue. De enkelte afdelinger oplyser om specielle besøgstider. EFTER OPHOLDET HJEMTRANSPORT Der gælder særlige regler for hjemtransport fra sygehuset. Personalet kender disse regler og kan hjælpe, hvis du har spørgsmål. 4

5 UDSKRIVNING Inden du forlader sygehuset, vil afdelingens personale fortælle dig, hvordan du bør forholde dig i tiden efter udskrivningen. Hvis du har behov for genoptræning, skal du ved udskrivning have en skriftlig genoptræningsplan. UDSKRIVNINGSBREV Såfremt du er indforstået, sender vi et udskrivningsbrev til din egen læge. I brevet oplyser vi om din sygdom og den behandling, du har fået. Brevet skal sikre, at din egen læge vil kunne besvare eventuelle spørgsmål, der måtte opstå efter udskrivningen. HJEMMESYGEPLEJE Hvis du har brug for en hjemmesygeplejerske eller anden hjælp i hjemmet efter udskrivningen, kan afdelingen hjælpe med den nødvendige kontakt til socialcentret i din hjemkommune. INDLÆGGELSESBEVIS Hvis du har brug for at kunne dokumentere, at du har været indlagt på Aalborg Sygehus, kan du få udleveret et indlæggelsesbevis fra den pågældende afdeling. ØVRIGE FORHOLD SÅDAN KOMMUNIKERER VI På Aalborg Sygehus benytter vi tiltaleformen du, men vi respekterer ønske og forventning om anvendelse af De-formen. SOCIALRÅDGIVER Der er tilknyttet socialrådgivere til flere af sygehusets afdelinger. Socialrådgiverne rådgiver om vilkår og muligheder i det sociale system. Det kan for eksempel være spørgsmål om sygedagpenge, bevilling af hjælpemidler, pension, praktiske problemer forbundet med et længerevarende sygehusophold eller andet. Socialrådgiverne kan hjælpe med konkrete ansøgninger og være bindeled til den enkelte kommune. Plejepersonalet etablerer gerne kontakt til socialrådgiverne. SYGEHUSPRÆST Aalborg Sygehus har to præster tilknyttet. Deres træffetider kan du få oplyst på den afdeling, hvor du er indlagt. Præsterne kan også kontaktes på telefon. Ruth Østergaard Poulsen (betjener hele Afsnit Nord og afdelinger på Afsnit Syd) tlf Lotte Lyngby Nielsen (Betjener afdelinger på Afsnit Syd). tlf.: TAVSHEDSPLIGT Personalet på sygehuset har tavshedspligt vedrørende patienters helbredsforhold og privatliv i øvrigt. Tavshedspligten gælder også patientforhold over for pårørende. Du bestemmer selv, hvem der må modtage oplysninger om dine helbredsforhold. Sundhedspersonalet kan dog videregive informationer til andre sundhedspersoner, som skal fortsætte behandlingen. Det betyder, at hvis du skal fortsætte behandlingen på en anden afdeling eller et andet sygehus, vil sundhedspersonalet videregive de relevante oplysninger. På samme måde vil din 5

6 praktiserende læge få de nødvendige oplysninger fra indlæggelsen, hvis lægen skal følge op på eller fortsætte behandlingen. AKTINDSIGT Alle over 15 år har som udgangspunkt ret til at få aktindsigt i deres egen patientjournal. I sjældne tilfælde kan der gives helt eller delvist afslag på aktindsigt. Du har ret til aktindsigt i patientjournaler oprettet efter 1. januar Du kan få aktindsigt enten ved at gennemse journalen eller ved at få en kopi af den. KLAGER Ønsker du at klage over behandlingen eller forhold i øvrigt på sygehuset, kan du henvende dig til afdelingens personale, og få vejledning om, hvad du kan gøre. Endvidere har du mulighed for at kontakte Patientkontoret, Region Nordjylland, på telefon , som kan orientere dig om klagevej samt evt. være behjælpelig med at udforme en klage. PATIENTFORSIKRING Alle sygehusets patienter er omfattet af en patientforsikring, der i et vist omfang dækker fysiske skader, som er sket i forbindelse med behandling på sygehuset. Du kan læse mere om aktindsigt, klagevej og patientforsikring i pjecen Dine rettigheder som patient. Sygehusets personale kan hjælpe dig med at finde denne pjece, der ligeledes er tilgængelig på SPECIELT FOR PÅRØRENDE INFORMATIONEN I Informationen i forhallen kan du få oplyst, hvor din pårørende er indlagt. INFORMATION OM AFDELINGEN På den afdeling, hvor patienten er indlagt, kan du få mere detaljerede informationer om afdelingens døgnrytme, besøgstider, telefonnumre, brug af mobiltelefon, post til patienten osv. OVERNATNING FOR PÅRØRENDE Hvis dit barn bliver indlagt, er der altid mulighed for at du kan overnatte på sygehuset. I andre tilfælde vil det også være muligt for en nær pårørende at leje et værelse mod et mindre beløb. Værelserne er primært til brug for pårørende med stor afstand til sygehuset, eller hvor sengeafdelingen vurderer, at der en hjælp for den indlagte at have en pårørende med. Der er værelser på både afsnit Nord og Syd. Hvis en pårørende ønsker at leje et værelse, skal det aftales med plejepersonalet på den aktuelle afdeling. BLOMSTER M.M. Patienterne må gerne modtage blomster. Dog må blomster med jord ikke medbringes af hensyn til risiko for infektion. Hvis du ønsker at medbringe drikkevarer eller fødevarer til en patient på diæt, skal du først aftale det med personalet. Hvis 6

7 patientens kostplan forstyrres, kan behandlingen forringes. MOBILTELEFON Pårørende og besøgende skal altid slukke deres mobiltelefoner på sygehuset. Undtaget er dog forhal og opholdstuer, hvor man frit kan ringe og sende/modtage SMS. SYGEHUSETS SERVICEFUNKTIONER På den afdeling, hvor du er indlagt, kan du i afdelingspjecen få nærmere information om: mønttelefoner, brug af mobiltelefon, radio og tv, bibliotek, post, socialrådgiver, sygehuspræst m.m. AUTOMATER I forhallen på afsnit Nord og afsnit Syd er der automater med sund mad, kolde og varme drikke m.m. KIOSK På afsnit Syd har kiosken åbent på hverdage fra kl til og lørdag/søndag fra kl til Der er ikke en kiosk på afsnit Nord. Vi henviser derfor til indkøbsmulighederne uden for sygehuset. CAFÉ I Medicinerhusets forhal findes en café. Åbningstider: Hverdage: kl med mulighed for at købe varm mad kl og kl Weekends og helligdage: kl med mulighed for at købe varm mad kl Der betales kontant eller med Dankort (der kan hæves op til nærmeste hundrede). PATIENTHOTEL Aalborg Sygehus har tilknyttet et patienthotel i Hotel Chagalls hovedbygning, beliggende Vesterbro i Aalborgs centrum. På hotellet kan vi tilbyde dig rolige omgivelser, restaurant med buffet som selvbetjening, afskærmet gårdhave, motionsrum og spabad samt mulighed for samvær med pårørende i private rammer. Under dit ophold tilbyder vi dig døgnet rundt sygeplejefaglig ekspertise i et godt samarbejde med de kliniske afdelinger på sygehuset. Stamafdelingen/den afdeling, hvor du er indlagt har ansvaret for din behandling under opholdet. Opholdet samt transporten til og fra sygehuset er omkostningsfrit for dig. Pårørende er altid velkommen til at bo sammen med dig mod betaling. SUND INFO - AFSNIT SYD Sund Info ligger i forhallen på afsnit Syd og er en sundhedsoplysende enhed, der arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse for patienter og personale. Du kan få personlig sundhedsfaglig vejledning, og der er biblioteksfunktion, hvor du kan låne bøger, lydbøger og båndoptager samt søge oplysninger på internettet. Her arrangerer vi offentlige høringer, udstillinger og temadage i samarbejde med sygehusets afdelinger. Oplysning om åbningstid, træffetider og arrangementer finder du på opslag i forhallen på afsnit Syd eller på afdelingernes opslagstavler. 7

8 PATIENT-TIL-PATIENT - AFSNIT NORD Patient-til-Patient, der ligger i forhallen på afsnit Nord, er et samarbejde mellem de nordjyske patientforeninger og Aalborg Sygehus. Her kan du få personlig betjening og tale med en person, der har forståelse for din situation samt oplysning om relevant patientforening. Mange af patientforeningerne tilbyder en erfaringsbaseret samtale med en person, som tidligere har været i en lignende situation. Du kan også hente pjecer om sundhed og sygdom. Patientforeningers materiale forefindes også i forhallen på afsnit Syd. Oplysningerne er af generel karakter og er et supplement til de informationer, du får af personalet på sygehusets afdelinger. Nogle patientforeninger kommer desuden direkte på afdelingerne. Spørg personalet på den afdeling, hvor du er indlagt, om der er en aftale med en for dig relevant patientforening. Aalborg Sygehus er en del af Århus Universitetshospital Foruden Aalborg Sygehus, består Århus Universitetshospital af Århus Sygehus, Skejby Sygehus, Psykiatrisk Hospital i Århus, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital og Aalborg Psykiatriske Sygehus. Læs mere om afdelingerne og sygehuset på Aalborg Sygehus Direktion og administration Hobrovej 42 a, postboks 365, 9100 Aalborg Telefon: Telefax: Afsnit Nord Reberbansgade, postboks 561, 9100 Aalborg Afsnit Syd Hobrovej 18-22, postboks 365, 9100 Aalborg Hjemmeside: Layout: Foto/AV ts

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Praktiske oplysninger til patienter og pårørende

Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Indhold Besøgstider side 3 Hvis du er pårørende side 3 Håndhygiejne side 4 Medbring ved indlæggelsen side 4 Medbring ikke ved

Læs mere

SYGEHUS VIBORG ORGANKIRURGISK AFDELING K 11-1

SYGEHUS VIBORG ORGANKIRURGISK AFDELING K 11-1 SYGEHUS VIBORG ORGANKIRURGISK AFDELING K 11-1 ATIENT- INFORMATION Vi byder dig velkommen på Sygehus Viborg, organkirurgisk afdeling K 11 på Viborg Sygehus. I organkirurgisk afdeling findes organkirurgisk

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Svendborg

Psykiatrisk Afdeling Svendborg Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 71 Offentligt Patientinformation Psykiatrisk Afdeling Svendborg Marts 2013 Valdemarsgade 53 5700 Svendborg Psykiatrisk Afdeling Svendborg

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Velkommen til Det grønlandske Patienthjem

Velkommen til Det grønlandske Patienthjem Velkommen til Det grønlandske Patienthjem Kalaallit peqqissartut Illuat/ Det grønlandske Patienthjem Omøgade 3 2100 København Ø. Tlf. 3826 4600 Fax: 3826 4601 0.0: Telefonliste / oversigtstavle Indholdsfortegnelse

Læs mere

Patientvejledning. Generel vejledning. i forbindelse med din operation

Patientvejledning. Generel vejledning. i forbindelse med din operation Patientvejledning Generel vejledning i forbindelse med din operation Aleris-Hamlet deltager i Sundhedsministeriets landsdækkende undersøgelser om patientoplevelser. Det er en stikprøverundersøgelse og

Læs mere

Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release

Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release Patientinformation Indholdsfortegnelse 2 Hvordan foretages operationen? 4 Forberedelser til operationen 5-6 Kom i form Medicin

Læs mere

Patientens bog. Regionshospitalet Viborg, Skive. Medicinsk afdeling Medicinsk dagafsnit

Patientens bog. Regionshospitalet Viborg, Skive. Medicinsk afdeling Medicinsk dagafsnit Patientens bog, Skive Indholdsfortegnelse 1. Patientens bog 2. Telefonnumre 3. Hvornår skal du kontakte medicinsk dagafsnit? 4. Mødetider 5. Kørsel til og fra hospitalet 6. Medicinliste 7. Blodprøveværdier

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 INDHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL INTENSIV TERAPI AFDELING... 3 HVAD ER EN INTENSIV AFDELING?... 4 At være patient på intensiv afdeling... 4 Overvågnings- og behandlingsudstyr...

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Kære nye beboer Vi vil gerne byde dig velkommen til Langgadehus. Ved hjælp af denne brochure håber vi, at

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE. Sundhedsaftalen 2015 2018 SJÆLLAND

VÆRKTØJSKASSE. Sundhedsaftalen 2015 2018 SJÆLLAND VÆRKTØJSKASSE Sundhedsaftalen 2015 2018 KKR SJÆLLAND Værktøjskassen Generelt Kørsel Definitioner Indlæggelse og udskrivelse Planlægningskonference Indlæggelser af borgere fra sociale tilbud Voksne 108

Læs mere

Patientvejledning. Medicinsk kræftbehandling. Onkologisk Afdeling

Patientvejledning. Medicinsk kræftbehandling. Onkologisk Afdeling Patientvejledning Medicinsk kræftbehandling Onkologisk Afdeling Patientvejledning om medicinsk kræftbehandling Denne vejledning handler om de spørgsmål og problemer, der ofte melder sig ved kræftsygdom

Læs mere

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) Eremitageløbet i Dyrehaven Speak (2.10) I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt

Læs mere

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012 24 NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16 Revideret dec. 2012 2 Indholdsfortegnelse: 23 Velkommen... 5 Adresse... 6 Adresseændring... 6 Aviser... 6 Besøg... 6

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården Skolegade 5 7490 Aulum Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården har 16 plejeboliger og 15 ældreboliger. Boligerne administreres af boligselskabet Fællesbo i samarbejde med Herning Kommune.

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1 Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET... 4 2.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd Børn, Kultur & Velfærd Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014 fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund bkv@albertslund.dk

Læs mere

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Familieliv Graviditet Fødsel Barsel Denne mappe tilhører: Graviditet, fødsel og barsel Dato Graviditetsuger Undersøgelse 6-10 11+2-13+6 13-16 18+0-22+0 ca. 24 ca. 28 ca.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Velkommen til Deres plejebolig

Velkommen til Deres plejebolig Velkommen til Deres plejebolig 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til plejehjemmet... 3 Lions Park Søllerød... 3 Fakta om Lions Park Søllerød... 4 Fakta om plejehjemmet... 6 Indflytning i Deres plejebolig...

Læs mere

Introduktionshæfte For nyansatte

Introduktionshæfte For nyansatte Introduktionshæfte For nyansatte Regionshospitalet Randers HR Introduktion til Regionshospitalet Randers Indhold Velkommen til din nye arbejdsplads Side 4 Akuthospital med ambitioner Side 5 Målt som Danmarks

Læs mere