Dine rettigheder som patient

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dine rettigheder som patient"

Transkript

1 Dine rettigheder som patient

2 Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at henvende dig til personalet på sygehuset. Frit sygehusvalg Der er frit sygehusvalg i Danmark. Det betyder, at du som patient frit kan vælge mellem alle offentlige sygehuse og en række specialsygehuse. Det gælder også, selv om Region Sjælland har det pågældende behandlingstilbud, eller har andre kriterier for den pågældende sygehusbehandling. Du skal dog selv sørge for transport. Et sygehus kan afvise at modtage patienter fra andre regioner, hvis der ikke er kapacitet til det. Hvis du bliver indlagt akut med ambulance og uden lægehenvisning, vil ambulancen køre dig til nærmeste akutsygehus. Efter undersøgelsen på sygehuset kan du vælge et andet offentligt sygehus. Du skal dog selv sørge for transporten. Udvidet frit sygehusvalg Hvis ventetiden på din forundersøgelse og behandling overstiger to måneder på Region Sjællands sygehuse, kan du som udgangspunkt vælge at benytte dig af det udvidede frie sygehusvalg. Lægen på sygehuset kan dog i nogle tilfælde og ud fra en 2 REGION SJÆLLAND

3 konkret lægefaglig vurdering, skønne at du skal til inden for en måned. Du kan således blive undersøgt på et privathospital eller en klinik, som har en aftale med regionerne om den undersøgelse eller behandling, du skal have foretaget. Du kan finde aftalerne og læse mere om det frie og udvidede frie sygehusvalg på eller i pjecen»sygehusvalg«på hjemmesiden for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Maksimale ventetider på kræft- og hjerteområdet Lider du af en livstruende kræft- eller hjertesygdom, gælder der særlige regler om maksimale ventetider på undersøgelse og behandling. Hvis de ikke overholdes, skal sygehuset undersøge dine muligheder for hurtigere undersøgelse og behandling andre steder her i landet eller i udlandet. Du kan læse mere om de maksimale ventetider på eller i pjecen»maksimale ventetider«på hjemmesiden for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: www. sum.dk. Pjecen kan også bestilles via Patientvejledningen, der hjælper med information og uvildig rådgivning om dine rettigheder som patient i sundhedsvæsenet. Se kontaktoplysninger på side 10. REGION SJÆLLAND 3

4 Til og fra sygehuse Kørsel Region Sjælland sørger for, at du bliver kørt til sygehuset, hvis du ud fra en sundhedsfaglig vurdering har brug for en ambulance eller særligt sygekøretøj (liggende kørsel eller liftbus). I særlige tilfælde kan du også få siddende transport eller kørselsgodtgørelse for din egen transport til og fra behandling på et sygehus. Hvis du benytter det frie eller det udvidede frie sygehusvalg, skal du selv sørge for din transport. Læs mere om reglerne og se, hvad du er berettiget til i folderen»kørsel til og fra sygehuset«, som findes på eller bestilles via Befordringsservice, tlf REGION SJÆLLAND

5 Information om din behandling Ret til selv at bestemme Som patient har du ret til at få informationer om dit helbred, diagnose og behandlingsmuligheder og om risiko for komplikationer og bivirkninger. Du får at vide, hvilke muligheder der er for forebyggelse og pleje, og hvilke konsekvenser det kan have, hvis du ikke ønsker behandling. Du kan sige nej tak til at få informationer om din sygdom. I livstruende situationer, hvor du ikke er i stand til at give samtykke, kan lægen give dig øjeblikkelig behandling uden først at få et samtykke fra dig eller fra dine pårørende. Du har ret til at bestemme og give samtykke til undersøgelse og behandling fra du fylder 15 år. Hvis du er mellem 15 og 17 år vil dine forældre almindeligvis også blive informeret og medinddraget i din behandling. Hvis du ikke selv er i stand til at forstå konsekvenserne af din beslutning, gi- ver den, som har forældremyndigheden over dig, samtykke på dine vegne. Sundhedspersonalet vurderer, om du selv er i stand til at give samtykke. I ganske særlige situationer kan informationen til dine forældre begrænses. Hvis du er under 15 år, skal den, som har forældremyndigheden over dig, give samtykke til behandling. Tavshedspligt Alle ansatte på sygehuset har tavshedspligt om din sygdom og personlige forhold. Tavshedspligten gælder også over for dine pårørende. Du bestemmer selv, hvem der må modtage oplysninger om dine helbredsforhold. Sundhedspersoner vil normalt videregive informationer til andre sundhedspersoner, som skal fortsætte behandlingen af dig. Hvis du for eksempel bliver overflyttet til behandling på en anden afdeling eller et andet sygehus vil nødvendige oplysninger blive videregivet. REGION SJÆLLAND 5

6 Din egen læge vil blive informeret om dit behandlingsforløb på sygehuset i form af et udskrivningsbrev. Hvis du ikke ønsker dette, bedes du oplyse personalet herom. Hvis du i øvrigt ikke ønsker, at der bliver indhentet eller videregivet oplysninger om dine helbredsforhold kan du frabede dig dette. Personalet skal så informere dig om, hvilke mulige behandlingsmæssige konsekvenser det kan få. Hvis du har brug for en tolk Sundhedspersonalet vil sørge for, at der bliver stillet en tolk til rådighed, hvis de vurderer, at der er brug for en døvetolk eller tolkning på fremmedsprog i forbindelse med din undersøgelse eller behandling. Sundhedsfaglig kontaktperson Alle patienter, der er indlagt mere end to dage, og patienter med mere end to ambulante besøg får en sundhedsfaglig kontaktperson. Kontaktpersonen kan være en læge, sygeplejerske eller anden sundhedsfaglig medarbejder, der er ansat i den afdeling, hvor du bliver behandlet. Kontaktpersonen skal sikre, at der er sammenhæng i din behandling, og at du får den information, du ønsker. Hvis du har spørgsmål i forbindelse med dit forløb, er du altid velkommen til at spørge din kontaktperson. Læs mere på 6 REGION SJÆLLAND

7 Efter din behandling Aktindsigt Ønsker du at se din journal, skal du blot sige det til personalet. Du kan få en gratis kopi af journalen, mens en kopi af røntgenbilleder koster et mindre gebyr. E-journal På kan du se din journal fra sygehuset 14 dage efter registreringen. Du skal være over 15 år og have en NemID for at have adgang til din e-journal. Du kan ikke ændre eller rette i din journal. Livstestamente, videnskabelige forsøg m.m. Som patient har du mulighed for at: Oprette et livstestamente. Deltage i videnskabelige forsøg. Bestemme om dine blod- og vævsprøver kun må bruges i forbindelse med behandling af dig selv og ikke til forskning. Give tilladelse til organdonation. Du kan få mere information om dine muligheder på afdelingen eller ved at kontakte Patientvejledningen, som vil rådgive og hjælpe dig på vej. Se kontaktoplysninger på side 10. Hjælp os til at blive bedre Hver dag er mange mennesker i kontakt med sundhedsvæsenet. Selv om vi gør os umage, sker det nogle gange, at patienter har forløb, som ikke er tilfredsstillende (utilsigtede hændelser). En patient kan for eksempel blive skadet eller udsat for en unødig risiko. Det er vigtigt at kende til sådanne forløb. REGION SJÆLLAND 7

8 Som patient eller pårørende kan du rapportere en utilsigtet hændelse, hvis du ønsker at gøre opmærksom på, at du eller din pårørende har været udsat for en skade eller unødig risiko. På den måde kan vi forbedre patientforløbene og sikre, at andre patienter ikke udsættes for samme risiko i forbindelse med behandling i sundhedsvæsenet. Rapporteringen skal ske dk. Spørg eventuelt personalet for mere information. Vi anbefaler i det hele taget, at du kontakter personalet, hvis du oplever, at noget er gået galt i forbindelse med din kontakt til sundhedsvæsenet. at klage over din behandling i sundhedsvæsenet. Din klage kan enten handle om en konkret sundhedspersons faglige behandling eller om sundhedsvæsenets håndtering af dit patientforløb og overholdelse af dine rettigheder som patient. Begge typer af klager sendes til Patientombuddet. Hvis du vil klage Hvis du i forbindelse med behandling i sundhedsvæsenet har haft en oplevelse, du vil klage over, kan du altid kontakte Patientvejledningen og få uvildig vejledning og rådgivning om dine muligheder for at klage. Du har to muligheder, hvis du ønsker 8 REGION SJÆLLAND

9 ring, servering, personalets adfærd eller måde at tiltale dig som patient. På kan du læse mere om dine muligheder for at klage. Her kan du også finde anmeldelsesskema til Patientombuddet. I forbindelse med klagesager vil du blive tilbudt en dialog med relevante sundhedspersoner inden for fire uger, efter du har klaget. Det er naturligvis frivilligt, om du vil tage imod et sådant tilbud, men ordningen skal blandt andet medvirke til, at sundhedsvæsenet drager nytte og læring af de fejl, der er begået. Klager over service Klager over service på sygehusene skal stiles til sygehusledelsen for det pågældende sygehusområde. Det kan for eksempel være klage over rengø- Erstatning Alle patienter er omfattet af en offentlig erstatningsordning. Ordningen dækker, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling på et offentligt hospital, et privathospital, hos egen læge, hos en speciallæge eller hos andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner. Ordningen dækker også lægemiddelskader. Det er Patientforsikringens opgave at sikre, at du som patient får den erstatning, du er berettiget til efter loven. Du skal anmelde din skade til Patientforsikringen. På kan du læse mere om erstatning ved skade påført under behandling, ligesom du her kan finde det anmeldelsesskema, du skal benytte. Hvis sygehuset er skyld i, at du mister eller får ødelagt personlige ejendele, REGION SJÆLLAND 9

10 kan du i visse tilfælde være berettiget til erstatning. Du skal henvende dig til sygehuset. Patientvejledningen hjælper, hvis du har brug for råd og vejledning i forbindelse med en skade. Oplysning og vejledning Din praktiserende læge eller personalet på sygehuset er som regel de nærmeste til at informere og vejlede dig. Patientvejledningen kan give dig supplerende vejledning og opklare eventuelle misforståelser mellem dig og sygehuset, praktiserende læge eller andre sundhedspersoner. Uvildig oplysning og vejledning Patientvejledningen er uvildigt og hjælper dig, hvis du har spørgsmål til valg af behandlingssted, ventetider, informationer eller klageveje. Samtidig kan de give dig oplysning og vejledning om dine rettigheder og muligheder i sundhedsvæsenet. De kan også hjælpe med at skaffe dig relevante pjecer og informationsmateriale. Patientvejlederne har tavshedspligt, og de går ikke videre med din henvendelse, med mindre I på forhånd har aftalt det med hinanden. Kontakt Patientvejledningen Du kan ringe til Patientvejledningen mandag til fredag fra klokken 9.00 til på telefon , eller skrive til eller følgende adresse: Region Sjælland, Patientvejledningen, Alléen 15, 4180 Sorø Mød en patientvejleder Hvis du har behov for at mødes med en patientvejleder, kan det også lade sig gøre. Mødet kan finde sted efter forudgående aftale enten på Patientvejledningen i Sorø eller på et af regionens sygehuse. Du kan finde flere oplysninger om Patientvejledningen på: 10 REGION SJÆLLAND

11 Find yderligere information om dine rettigheder som patient Reglerne for frit valg af sygehus og undtagelserne fra reglerne. Se hvilke private hospitaler, du kan vælge mellem, hvis du har ret til behandling på et aftalesygehus og hvilke behandlinger, de tilbyder. Reglerne for behandling, herunder på sygehuse i udlandet. Ventetider på en lang række undersøgelser, behandlinger og efterbehandlinger. De offentlige sygehuse og hvor mange operationer m.v., de enkelte sygehuse foretager inden for forskellige områder. Det danske sundhedsvæsen generelt, patientrettigheder, få adgang til din e- journal og find pjecer og vejledninger. På patientkontor Hvad patientvejlederne kan hjælpe dig med. Muligheder for at klage over sundhedsfaglig virksomhed, tilsidesatte rettigheder eller konkret sundhedsperson. Find og udskriv anmeldelsesskema. Muligheder for erstatning, find anmeldelsesskema. Indrapporter utilsigtede hændelser. REGION SJÆLLAND 11

12 Noter Kommunikation Varenr Version 3 Marts 2013

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

Grøn: CMYK 80/20/100/10 RAL 6017. Hjælp os med at blive bedre. Dine klage- og erstatningsmuligheder som patient og pårørende.

Grøn: CMYK 80/20/100/10 RAL 6017. Hjælp os med at blive bedre. Dine klage- og erstatningsmuligheder som patient og pårørende. Grøn: CMYK 80/20/100/10 RAL 6017 Hjælp os med at blive bedre Dine klage- og erstatningsmuligheder som patient og pårørende. Selvom vi gør vores bedste, ved vi godt, at der nogle gange sker større eller

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får en skade. Derfor hedder vi

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Udgivet december 2012 Region Midtjylland Præhospitalet INDHOLDSFORTEGNELSE: Har du ret til tilskud eller kørsel... 3 Tilskud til kørsel... 4 Kørsel med siddende patientbefordring...

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Præhospitalet September 2013 Indholdsfortegnelse Har du ret til tilskud eller kørsel... 3 Tilskud til kørsel... 4 Kørsel med siddende patientbefordring... 5 Anden kørsel...

Læs mere

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Må jeg køre bil efter en hjerneskade?

Må jeg køre bil efter en hjerneskade? Må jeg køre bil efter en hjerneskade? Selv om du har kørekort, er det ikke sikkert, du må køre bil. Videnscenter for Hjerneskade 2006 Selv om du har kørekort, må du ikke altid køre bil Har du fået en hjerneskade,

Læs mere

Den gode dialog, når noget går galt. Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Den gode dialog, når noget går galt. Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Den gode dialog, når noget går galt Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed DEN GODE DIALOG, NÅR NOGET GÅR GALT En interviewundersøgelse af patienters, klinikeres og afdelingslederes

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere