Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn"

Transkript

1 Foreningen vil gerne takke Lars Skovvang Larsen, Præstøvej 107, 4640 Faxe, for det store arbejde med at transkribere nedenstående skifteprotokol og stille dem til rådighed, således at mange kan få gavn og glæde af dem. På foreningens vegne. Søren larsen Lis B. Jensen Skifteprotokol Jomfruens Egede gods LAK protokol Alle skifter i uddrag: Fol.: 1-6. Registrerings- og vurderingsforretning den 23.december 1720 / skifte den 6.februar 1721 efter Peder Hansens afdøde hustru Elne Andersdatter i Nyrupgården. Arvinger hendes søn: 1) Peder Nielsen, 18 år gammel, tjenende på Højstrup. Deres sammen avlede børn: 2) Sophie Pedersdatter, 14 år gammel. 3) Marie, 10 år gammel. 4) Niels, 8 år gammel. Alle børnene var tilstede ved skiftet.på Peder Nielsens vegne, hans formynder Jens Nielsen i Atterup. Vurderingsmænd: Jens Nielsen i Atterup og Christen Hansen i Frenderup. Boet vurderet til 365 rdl.boets samlede udgifter 432 rdl. altså underskud i boet på ca.67 rdl. Blandt kreditorerne Jens Pedersen af Frenderup, der på sin brordatter Karen Pedersdatter vegne fordrede arv efter skifte af 7.marts 1702 (20 rdl.i kapital). Jens Nielsen i Atterup fordrede med sin myndling Peder Nielsen, dennes fædrene arv (66 rdl.). Gården: Stuelængen, 17 fag.søndre længe, 19 fag.den østre længe, 10 fag.den vestre længe, 8 fag.i alt 54 fag. Folkeløn: Pofvel Johansen, nu tjenende i Fakse (14 rdl.), Hans Andersen, nu tjenende i Vester Egede (28 rdl.). Stedsønnen Peder Nielsen fordrede 18 rdl.for lånte penge. Begravelsen af den afdøde kone havde kostet 30 rdl. Jacob Jørgensen i Brødebæk Mølle for den salig kones? i hendes svaghed 2 rdl. Jacob Hollænder ved Egede fordrede for lånte penge 4 rdl

2 Fol.: 7. Skifte den 19.november 1721 efter afgangen salig Hans Jørgensen, som boede og døde i Eskilstrup by. Enke: Anne Sørensdatter - med lavværge Ole Christensen Tønsberg i Kongsted. Arvinger deres sammen avlede børn: 1) Jørgen Hansen, 26 år gammel. 2) Fridrich Hansen, 24 år gammel, født? i Store Linde, Karise sogn. 3) Anne Hansdatter, 30 år gammel, gift med gårdmand Niels Jørgensen Gede i Tingerup. 4) Kirsten Hansdatter, 22 år gammel. 5) Lisbet / Elisabeth Hansdatter, 19 år gammel. 6) Karen Hansdatter, 14 år gammel. 7) Dorthe Hansdatter, 11 år gammel. 8) Søren Hansen, der er kons 6 år. Børnenes beskikkede formynder og værge: Hans Nielsen i Svennerup. Hans Jørgensen var antagelig husmand Husets brøstfældighed. Overskud i boet. Datteren Dorthe blev formentlig gift 1730 i Øster Egede kirke med Hans Nielsen fra Eskilstrup; hun tjente da i hollænderiet på Egede. Fol.: Skifte den 11.juli 1722 efter afgangen (gårdmand) Jens Rasmussen Godiske, som boede og døde i Hyllede. Enke: Maren Jensdatter (stedmor til børnene). Arvinger hans børn: 1) Rasmus Jensen, 25 år gammel. 2) Peder Jensen, 22 år gammel. 3) Jens Jensen, 19 år gammel. 4) Ellen Jensdatter, gift med Lars Nielsen i Hovby. 5) Bodil Jensdatter, 16 år gammel. 6) Maren Jensdatter, 12 år gammel. Formynder for børnene: Erich Gede i Hyllede. Boet vurderet til 207 rdl.overskud i boet på ca.24 rdl. Gården: Stuelængen, 10 fag.østre længe, 6 fag.søndre længe, 12 fag. Fol.: Skifte den 25.september 1722 efter afgangen Anne Hansdatter, som boede og døde i Tingerup. Enkemand: Niels Jørgensen. Arvinger hendes søskende, uden navns nævnelse. Der endte med ikke at være noget til deling

3 Fol.: Skifte den 15.oktober 1722 efter afgangen Kirsten Bentzdatter, der boede og døde på Kielstrupgården i Dalby sogn. Enkemand: Hans Larsen. Arving deres fælles søn: 1) Bendt Hansen, ½ år gammel. Barnets morbrødre: Anders Bendtzen og Mogens Bentzen, begge af Børsted i Tureby sogn. Vurderingsmænd: Anders Laursen i Nyrup Mølle og Jens Nielsen i Atterup.Der blev ikke registreret og vurderet. Sønnen Hans fik tillagt 200 rdl.i mødrende arv. På side 19 er tilføjet: Faargaaende Skifte er bleven affbetalt D 8 de Januarÿ 1748 og tilfallet infört samme Dag i Tingbogen pagina 202 og pagina 206 vilket hermed bekiendes b?dfuldt Fol.: Skifte den 21 oktober 1722 efter afgangen Maren Lars Hansens (gårdmand), som boede og døde i Tågerup. Arvinger hendes børn med forrige mand Jørgen Nielsen: 1) Hans Jørgensen, boende på godset i Druestrup. 2) Malene Jørgensdatter, har været gift. 3) Sidse Jørgensdatter, har været gift. 4) Kirsten Jørgensdatter. 5) Niels Jørgensen, der var død på Nyrupgården.Hans søn: a) Peder Nielsen, 19 år med værge Jens Nielsen i Atterup i Øster Egede sogn. 6) Bodil Jørgensdatter, gift med Niels Knudsen i Aggerup, Endeslev sogn Fællesbarn: 7) Dorthea Larsdatter, gift med Peder Hansen på Nyrupgården. Vurderingsmænd: Andreas Larsen i Nyrup Mølle og? Nielsen i Atterup. Boet vurderet til 311 rdl.boets udgifter 298 rdl.overskud på rdl. Gården: Stuelængen, 12 fag.østre længe, 15 fag.søndre længe, 15 fag.gadelængen, 15 fag. Nævnt datteren Kirstens tillagte arv efter hendes far (Jørgen Nielsen) af 15.September Fol.: Skifte den 3.december 1723 efter afgangen Lars Hansen, som boede og døde i Tågerup i Dalby sogn. Enke: Ellen Pedersdatter - med lavværge Jens Pedersen i Frenderup. Arvinger hans datter: 1) Dorethe Larsdatter, gift med Peder Hansen i Nyrupgården på Egede gods. Vurderingsmænd: Niels Larsen i Hejede og Povel Jørgensen i Hejede. Boet vurderet til 235 rdl. Boets udgifter opgjort til 241 rdl.altså underskud i boet. Hans foregående kones børn (med Jørgen Nielsen) nævnt i forbindelse med tilgodehavende mødrende arv se foregående skifte. Gårdens længer beskrevet præcis som året før: Stuelængen, 12 fag.østre længe, 15 fag.søndre længe, 15 fag.gadelængen, 15 fag

4 Fol.: Skifte den 4.maj 1724 efter hollænder på Jomfruens Egede monsr.david Jensens afdøde hustru Else Margrethe Johansdatter Friis. Arvinger deres fællesbørn: 1) Christopher Davidsen, 5 år gammel. 2) Nicolaj Davidsen, 9 uger gammel. Børnenes moster: Mad.Anne Maria Johansdatter Friis, gift med Sr.Jacob Jacobsen forpagter på Gieset. Fol.: Skifte den 12.maj 1724 efter afgangen Mads Søfrensen, som boede og døde i Frenderup i Dalby sogn. Enke: Maren Pedersdatter - med lavværge Christen Hansen i Frenderup. Arvinger hans søskende: 1) En søster Karen Sørensdatters efterladte datter: a) Malene Pedersdatter, gift med Thomas Hansen i Dalby på Egede gods. 2) En bror Simon Sørensens efterladte søn: a) Peder Simonsen, boende i Hyarbierg? i Jylland. Vurderingsmænd: Jens Pedersen og Rasmus Hansen i Frenderup. Overskud i boet på over 60 rdl. Fol.: 38 II - 42 Skifte den 26.maj 1724 efter Mette Christensdatter, som levede og boede i Hejdegården. Enkemand: Povel Jørgensen Arvinger deres fællesbørn: 1) 1 datter Ellen Povelsdatter, 10 år gammel. 2) 1 søn Jørgen Povelsen, 6 år gammel. 3) 1 søn Claus Povelsen, 4 år gammel. 4) 1 søn Jens Povelsen, 2 år gammel. Tilstede på børnenes vegne deres morbror Olle Frandsen i Lille Elmue og farbroder Niels Larsen i Hejede Gårde.(Kommentar: Sidstnævnte var ikke deres farbror.han var deres fars fætter). Boet vurderet til rdl.dets udgifter opgjort til rdl. Gården: Stuelængen, 12 fag.østre længe, 7 fag.vestre længe, 13 fag. En tjenestekarl, Niels havde 2 rdl.til gode i løn. Povel Jørgensen underskrev sign P: ISH, hvor de 3 sidste bogstaver er sammenskrevet. Fol.: Skifte den 11.April 1725 efter Afgangen Anne Hansdatter, Lars Mansen Maltgørers afdøde hustru, som boede og døde i Piphuset. Ingen børn i ægteskabet. Vurderingsmænd: Niels Larsen i Hejedegårde og Povel Jørgensen i Hejedegårde

5 Fol.: Skifte den 13.april 1725 efter afgangne husmand Hans Jørgensen, som boede og døde i Atterup. Enke: Anne Andersdatter. Arvinger: Ingen oplyst. Tilstede ved skiftet: Povel Jørgensen i Hejedegårde og Hans Jensen i Atterup. Fol.: Skifte den 1.juni 1725 efter husmand Lars Hansens afdøde hustru Karen Nielsdatter, som boede og døde i Frenderup. Arvinger: Ingen oplyst. Vurderingsmænd: Jens Pedersen og Christen Hansen begge i Frenderup. Fol.: Skifte den 17.juli 1725 efter afdøde husmand Siger Olsen, som boede og døde i Frenderup. Enke: Ja uden navns nævnelse. Arvinger: Ingen Nævnt Vurderingsmænd: Jens Pedersen og Christen Hansen begge i Frenderup. Underskud i boet. Fol.: 46. Skifte den 20.juli 1725 efter salig Niels Hansen Blegmand, som boede og døde i Eskilstrup. Enke: Karen Nielses - med lavværge Anders Jensen. Ingen efterladte børn. Vurderingsmænd: Niels Rasmussen og Troels Eriksen i Eskilstrup. Fol.: 47. Skifte den 23.november 1725 efter Jørgen Olsens afdøde hustru Karen Laursdatter i Dalby. Arvinger deres fælles børn: 1) Ellen Jørgensdatter, 13.år. 2) Anna Maria Jørgensdatter, 12 år. 3) Birgitha Jørgensdatter, 14.år. Formyndere for børnene: Faderen og børnenes morbrødre Hans Laursen i Kielstrup og Ole Laursen i Dalby begge på Egede gods Vurderingsmænd: Povel Jørgensen i Hejedegårde og Søfren Nielsen i Ås. Der blef ikke registreret og vurderet.døtrene fik hver tillagt 6 rdl.i arv. Jørgen Olsen var husmand Husets brystfældighed var ringe eller intet

6 Fol.: Skifte den 20.april 1726 efter afgangen Lars Pedersen, som boede og døde i Frenderup i Dalby sogn på Egede gods. Arvinger hans efterladte børn: 1) Peder Larsen i Frenderup. 2) Maren Larsdatter, gift med Mads Nojesen i Rode på Egede gods. Fol.: 48. Skifte den 3.juni 1726 efter afgangen Niels Hansen, som boede og døde i Eskilstrup. Enke: Karen Nielsdatter. Arvinger hans børn (enken var stedmoder til dem): 1) Anders Nielsen i Eskilstrup på Egede gods. 2) Mette Nielsdatter, gift med Rasmus Pedersen Jyde boende i Frenderup. 3) Maren Nielsdatter, gift med Morten Mortensen i Frenderup. 4) Kirsten Nielsdatter, gift med Lars Nielsen i Jenstrup / Henstrup?. 5) Ingeborre Nielsdatter, gift med Jørgen Nielsen i Jyderup. 6) Ellen Nielsdatter, gift med Rasmus Larsen i Eskilstrup. Tiltagne vurderingsmænd: Lars Hermansen og Troels Erichsen begge af Eskilstrup. Underskud i boet næsten ingen ejendele. Fol.: Registreringsforretning den 1.marts 1725 / Tillysning den 20.marts 1725 (og på Sjællandsfar landsting den 21.marts 1725) / Skiftemøde den 7.juli 1725 / Skifte den 16.december 1726 efter afgangen Mester Henrich Bønning Urtegårdsmand / gartner på Egede boede i et hus ved Egede. Enke: Madam Bønning i København - med lavværge Oluf Ring i Fakse. Ingen livsarvinger. Vurderingsmænd: Niels Larsen og Povel Jørgensen fra Hejedegårde. Boet vurderedes til rdl. Han skyldte 112 rdl.til godset og nogle af dets folk.derudover havde han gæld til: Christen Hansen i Frenderup, Ole Nielsen i Svennerup, Hans Smeds enke i Atterup, Jørgen Hansen i Fakse, Anders Christensen i Frenderup, Peder Hansen i Nyrupgården, Christopher Hartman i Ås, underfogeden Peder Jesmand i Køge og Steffen Fosberg i Egede Hovmarkshus. Den 9.august 1726 blev der holdt auktion over hans ejendele.den indbragte rdl. Fol.: Registrerings- og vurderingsforretning den 21 juni 1728 / skifte den 13.oktober 1728 efter afgangen Anders Christensen Smed i Frenderup Smedehus. Arvinger: 1) Niels Jensen Smed boende i Vindbyholt på Lindersvold gods, som er den afdødes brorsøn. På arvingernes vegne Niels Jensen Smed i Vindbyholt på Lindersvold gods.omtalt arvinger i Jylland uden navns nævnelse. Boet vurderet til 64 rdl. Auktion afholdt den 9.juli Blandt det auktionerede var 4 dusin små runde sølvknapper, ½ dusin flade sølvknapper, 2 sølvskjorteknapper og 10 lod sølv

7 Underskud i boet. Fol.: Tillysning den 31.marts 1729 / skifte den 5.april 1729 efter gårdmand Jens Giedes salig hustru Anna Hendrichsdatter, som boede og døde i Svennerup. Arvinger deres sammen avlede børn: 1) Rasmus Jensen, 6 år. 2) Erich Jensen, 4 år. 3) Jens Jensen, 3 år. Børnenes formynder: Erich Jørgensen i Hyllede Vurderingsmænd: Niels Rasmussen på Kielstrup og Niels Jørgensen i Tingerup. Gården: Stuelængen, 12 fag.østre længe, 13 fag.vestre længe, 7 fag. Fol.: Skifte den 5.april 1729 efter Niels Wilds afdøde hustru Mette Hansdatter i Svennerup. Arvinger - døtrene: 1) Karen Nielsdatter, 3 år gammel. 2) Maren Nielsdatter, 1 år gammel. Døtrenes lavværge var Erich Jensen i Hyllede. Boet vurderet til ca.25 rdl.boets udgifter 69 rdl. Stuelængen, 6 fag.nordlængen, 7 fag. Enkemanden underskrev sig NIV., Niels Jensen Vild. Fol.: Skifte den 9.april 1729 efter (gårdmand) Jørgen Hansens salig hustru Dorthe Hansdatter i Fakse havende en matros i København til ægte?. Arving(er): 2) Anna Hansdatter? Vurderingsmænd: Hans Larsen på Kielstrupgården og Christen Hansen fra Frenderup. Gården: Stuelængen, 11 fag.vestre længe, 11 fag. Underskud i boet. Jørgen Hansen blev på gården. Jeg forstår ikke dette skifte skal tages med stort forbehold. Fol.: Skifte den 10.maj 1729 efter afgangen salig gårdmand Hans Nielsen, som boede og døde i Svennerup. Enke: Inger Rasmusdatter - med lavværge Oluf Nielsen i Svennerup. Arvinger den afdødes brødre: 1) Jeppe Nielsen i Nyby på Tureby gods. 2) Olle Nielsen i Svennerup på Egede gods (enkens lavværge). Vurderingsmænd: Lodvig Pedersen i Babberup og Niels Larsen i Hejede. Boet vurderet til 83 rdl.boets besvær 169 Rdl altså stort underskud i boet. Gården: Stuelængen i nord, 11 fag.søndre længe, 13 fag.vestre længe, 6 fag. Enken ville ikke vedblive fæstet af gården

8 Fol.: Skifte den 23.maj 1729 efter afgangne inderste Anna Adamsdatter til huse hos Thomas Hansen i Dalby på Egede gods. Enkemand: Povel Pedersen. Arvinger deres sammen avlede børn: 1) Peder Povelsen, 15 år gammel. 2) Anna Povelsdatter, 20 år gammel. 3) Kirsten Poulsdatter, 14 år gammel. Vurderingsmænd: Thomas Hansen og Peder Nielsen i Dalby på Egede gods. Fol.: Skifte den 8.juni 1729 efter Rasmus Larsens afgangne hustru Ellen Nielsdatter, som boede og døde i Gunderholmshuset. Arvinger deres sammen avlede barn: 1) Hans Rasmussen, 3 år gammel. Vurderingsmænd: Erich Giedde i Hyllede og Jens Jørgensen i Svennerup. Fol.: Skifte den 29.juli 1729 efter Oluf Ring i Fakse. Enke: Christine Maria Bernsdatter - med lavværge ædle Sr.Peder Toftgaard i Vester Egede. Arvinger deres sammen avlede børn: 1) Willum Olsen Ring, 22 år gammel. 2) Sophia Mallia Olsdatter, 18 år gammel. 3) Fridericha Magrete Olsdatter, 11 år gammel. 4) Jens Olsen, 6 år gammel. 5) Dorthe Maria Olsdatter, 3 år gammel. Børnenes formynder og værge: Niels Hejde på Hejedegården og Christen Hansen i Frenderup. Vurderingsmænd: Laurs Nielsen og Niels Larsen i Fakse. Fol.: 82. Skifte den 28.oktober 1729 efter afgangen husmand Anders Jensen, som boede og døde i Ørslev. Enke: Anna Hellesdatter - med lavværge Christopher Andersen i Ørslev. Arvinger deres fælles barn: 1) Maren Andersdatter, gift med Hendrich Thomsen Vurderingsmænd: Jens Nielsen og Jørgen Povelsen i Ørslev. Underskud i boet. Huset bestod af 6 fag. Fol.: Skifte den 14.december 1729 efter afgangen Anna Nielsdatter, som boede og døde i Hyllede i Kongsted sogn på Egede gods. Enkemand: Gårdmand Rasmus Jensen. Arvinger deres fælles børn: 1) Jens Rasmussen, 4 år gammel. 2) Karen Rasmusdatter, 7 år gammel. Børnenes formynder og værge var Ludvig Pedersen i Babberup.(Kommentar: Ludvig Pedersen var muligvis fætter til Anna Nielsdatter)

9 Vurderingsmænd: Erich Jørgensen Giede i Hyllede og Niels Rasmussen fra Eskilstrup. Underskud i boet. Gården: Stuelængen, 9 fag.østre længe, 7 fag.søndre længe, 9 fag.vestre længe, 9 fag.vestre længe, 10 fag. Fol.: Skifte den 14.december 1729 efter afgangen Maren Jensdatter, som boede og døde i Hyllede i Kongsted sogn på Egede gods. Enkemand: Gårdmand Jens Jensen. Arving: 1) Karen Jensdatter, 1 år gammel. Datterens tilsatte værge: Erich Jørgensen Gide i Hyllede. Vurderingsmænd: Ludvig Pedersen i Babberup og Povel Jørgensen i Hejedegårde. Stort underskud i boet. Gården: Stuelængen, 9 fag.østre længe, 8 fag.søndre længe, 14 fag.portlængen, 7 fag. Fol.: Skifte den 18.marts 1730 efter gårdmand Christen Mortensen, som boede og døde i Babberup. Enke: Margrethe Hansdatter - med lavværge Ludvig Pedersen i Babberup. Arvinger - deres fælles børn: 1) Morten Christensen, 16 år gammel. 2) Peder Christensen, 8 år gammel. 3) Bodil Christensdatter, 20 år gammel. 4) Maren Christensdatter, 15 år gammel. 5) Ellen Christensdatter, 11 år gammel. Børnenes værge: Bent Christophersen i Babberup. Vurderingsmænd: Niels Kock og Laurs Friderichsen i Babberup. Gården: Stuelængen, 11 fag.østre længe, 6 fag.søndre længe, 12 fag. Stort underskud i boet enken kunne ikke blive ved gården. (Af kirkebogen fremgår det, at Christen Mortensen blev begravet den 16.oktober 1729, 53 år gammel). Fol.: Skifte den 20.marts 1730 efter afgangen gårdmand Peder Olsen, der boede og døde i Babberup. Enke: Ellen Svendsdatter - med lavværge Bent Christophersen i Babberup. Arving den afdødes far: 1) Oluf Hansen. Vurderingsmænd: Niels Pedersen Kock og Laurs Friderichsen begge i Babberup. Gården: Stuelængen, 11 fag.østre længe, 6 fag.søndre længe, 12 fag. Underskud i boet. Fol.: Skifte den 16.marts 1731 efter afgangen Anders Hansen Skinder, som boede og døde i Sandhuset ved Egedegård. Enke: Hendes navn ikke nævnt - med lavværge Envold Jørgensen i Hovby. Arvinger: Hans søskende (ingen navne nævnt)

10 Vurderingsmænd: Poul Jørgensen i Hejedegårde og Hans Jensen i Atterup. Ingen underskrifter på skiftet. Fol.: Skifte den 27.april 1731 efter afgangen Jacob Christensen, som boede og døde i Sandhuset ved Egede. Enke: Anna Gregersdatter - med antagen lavværge Niels Larsen af Hejedegårde. Arvinger den afdødes brødre: 1) Christen Christensen, logerende i Store Heddinge. 2) Ole Christensen, logerende i Store Heddinge. Vurderingsmænd: Poul Jørgensen i Hejedegårde og Hans Pedersen Ross af Druestrup. Enken kun formedelst alderdom stedse vedvarende svaghed ikke kun blive ved huset. Fol.: Skifte den 15.juni 1731 efter Ellen Eliasdatter, som boede og døde i Frenderup. Enkemand: Gårdmand Rasmus Hansen. Arvinger hendes børn: 1) Hendrich Danielsen i Rode. 2) Ellen Danielsdatter, gift med Niels Kock i Babberup. Børn med enkemanden: 3) Sophia Amalia Rasmusdatter, gift med Peder Jensen i Frenderup. 4) Anna Margrete Rasmusdatter, 21 år gammel. 5) Niels Rasmussen, 18.år. 6) Maren Christina Rasmusdatter, 17 år gammel. Faderen var værge for de 3 sidstnævnte børn. Vurderingsmænd: Niels Laursen af Hejedegårde og Ludvig Pedersen i Babberup. Boet vurderet til 150 rdl.boets samlede udgifter 190 rdl.altså underskud i boet. Blandt kreditorerne: Peder Jensen i Frenderup, der havde udlånt rdl.mod pant i et lille sølvbæger.smeden Peder Sørensen i Frenderup 1 rdl.for arbejde.tjenestekarlen Jørgen Pedersen for pengelån og klæder rdl. Gården: Stuelængen, 8 fag.nordre længe, 6 fag.gadelængen, den østre længe, 12 fag.søndre længe, 3 fag. Fol.: 97. Skifte den 5.december 1732 efter husinderste Hans Andersens afdøde kone Malene Jensdatter i Eskilstrup på Egede gods. Arvinger deres fælles børn: 1) Maren Hansdatter, 3 år gammel. 2) Anna Chathrine Hansdatter, 1 år gammel. Vurderingsmænd: Erich Jørgensen i Hyllede og Niels Rasmussen i Eskilstrup. Fol.: Registrerings- og vurderingsforretning den 26.maj 1732 / skifte den 27.april 1733 efter gårdmand Peder Pedersen Jyde i Babberup. Enke: Anna Christensdatter - med lavværge Peder Nielsen i Dalby. Arving Datteren: 1) Anna Pedersdatter

11 Vurderingsmænd: Ludvig Pedersen og Bent Christophersen i Babberup. Boet vurderet til 47 rdl. Boets samlede udgifter opgjort til 228 rdl. Fol.: Skifte den 3.juni 1733 efter gårdmand Claus Ludvigsen, som boede og døde i Babberup. Enke: Maren Andersdatter - med lavværge hendes far Anders Ottosen i Frerslev. Arving: 1) Hans far, Ludvig Pedersen i Babberup. Vurderingsmænd: Bendt Christophersen i Babberup og Peder Jensen i Frenderup. Boet vurderet til 261 rdl. Fol.: Registrerings- og vurderingsforretning den 26.februar 1732 / skifte den 30.oktober 1733 efter afgangen gårdmand Peder Rasmussen og hans hustru Maren Larsdatter, som begge straks efter hinanden døde i Ås by. Arvinger deres sammen avlede og efterladte børn: 1) Anna Sophia Pedersdatter, 21 år gammel, gift med Niels Hansen i Høsten. 2) Rasmus Pedersen, 17 år gammel. 3) Ulrich Pedersen, 14 år gammel. 4) Lars Pedersen, 12 år gammel. Formynder for de 3 brødre var deres morbror Niels Larsen af Hejedegårde. Til vitterlighed børnenes farbroder Søren Rasmussen, smed i Kongsted. Vurderingsmænd: Paul Jørgensen af Hejedegårde og Hans Søfrensen Koch i Ås. Der var holdt auktion over boets ejendele den 7.juli 1732.Alle ejendele og købere opført.boet var vurderet til 101 rdl og der blev solgt for 146 rdl.boets samlede udgift beløb sig til 135 rdl. Blandt kreditorerne var tjenestepigen Magrete Clausdatter.Anders Eliasen i Atterup, lånte penge m.m.svend Mogensen i Viverup og Peder Andersen i Monsholt for ligkisterne. Fol.: Skifte den 22.marts 1735 efter afgangen? Jens Nielsen, som boede og døde i Ørslev. Enke: Gundel Pedersdatter - med lavværge Ole Jensen i Ørslev. Arvinger deres 2 børn: 1) Ingvar Jensen, 10 år gammel. 2) Karen Jensdatter, 6 år gammel Vurderingsmænd: Christen Hansen i Frenderup og Mikkel? Sørensen i Ørslev. Fol.: Skifte den 9.maj 1735 efter Claus Jensens afdøde hustru Mette Nielsdatter, som var til huse og døde i Frenderup. Arving - datteren: 1) Anne Clausdatter, 4 uger gammel. Vurderingsmænd: Hans Hansen og Hans Andersen begge i Viverup. Claus Jensen og Mette Nielsdatter trolovedes 1734 i Øster Egede kirke.hun var skilt fra en Jørgen Andersen og tjente på Egedegård, han tjente Ludvig (Pedersen) i Babberup.Forlovere HPS og NBS

12 Fol.: 109. Skifte den 25.maj 1735 efter husmand Jens Nielsen i Skidenledshuset (burde nok være Skinderledshuset). Ingen enke eller arvinger nævnt. Fol.: Registrerings- og vurderingsforretning og skifte den 16.juni 1735 efter Ingvar Jensens afdøde hustru Marte Olufsdatter, som boede og døde i Babberup. Arvinger: 1) Hans Hansen i Viverup.(Familieforholdet ikke beskrevet; men han kan være den afdødes barn af et tidligere ægteskab). Arvingen Hans Hansen fra Viverup mødte på skiftestedet. Vurderingsmænd: Ludvig Pedersen og Bendt Christophersen begge i Babberup. Fol.: / Registrerings- og vurderingsforretning den 2.januar 1736 / Skifte den 14.april 1736 efter afgangne gårdmand Oluf Pedersen i Hovby, som døde den 1.januar. Enke: Ja (navn ikke nævnt) Arvinger de sammen avlede børn: 1) Peder Olsen. 2) Niels Olsen. 3) Peder Nielsen (det står der!) 4) Inger Olufsdatter (skrevet Ingror Ollufsdatter) Vurderingsmænd: Søren Pedersen og Christen Jensen, begge af Fakse. Ved registreringen nævnt Drage Herberget med et lille bord og et par dyner. Boet vurderet til 105 rdl. Enken ville blive hos sin søn så længe hun levede (Sønnes navn ikke nævnt, men Peder Olsen påtog sig at betale det hans far skyldte). Gården: Vestre længe, 14 fag.søndre? længe, 13 fag.østre længe, 6 fag.nordre længe, 11 fag. Underskud i boet. Skiftet er svært at læse, dele er falmet og det indeholder uklarheder detaljer muligvis ikke gennemskuet. Fol.: 112. Skifte torsdag den februar 1736 efter ungkarl Hans Jensen, som tjente og døde på Kielstrupgården. Arvinger hans søskende: 1) Niels Jensen i Tågerup. 2) Ole Jensen, som skal være boende i Jylland. Vurderingsmænd: Niels Laursen og Poul Heide, begge af Hejedegårde. Fol.: Skifte den 18.februar 1736 efter afgangen gårdmand Laurs Madsen, som boede og døde i Tågerup på Egede gods i Dalby sogn. Enke: Karen Laursdatter. Arvinger hans børn, 1 søn og 3 døtre: 1) Mads Laursen

13 2) Birte Laursdatter. 3) Kirsten Laursdatter. 4) Margrete Laursdatter. Vurderingsmænd: Niels Laursen i Hejedegård og Hans Jensen i Atterup. Boet vurderet til 84 rdl. Gården: Stuelængen, 11 fag.østre læge, 15 fag.søndre længe, 17 fag.vestre længe, 10 fag. Enken ville ikke holde fæstet på gården for alderdom og svaghed. Svigersøn: Peder Christensen overtog gården. (Peder Christensen soldat i Tågerup og Laurs Madsens datter Kirsten trolovede 1733 i Dalby med hendes far og svogeren Friderich Rasmussen fra Druestrup som forlovere.peder Christensen i Tågerup fik begravet 2 børn på 3 og 1 år i 1737). Fol.: 117. Skifte den 24.maj 1736 efter Olle Hansen som boede og døde i Viverup hos sin søn Lars Olsen hvor han havde undertag. Arvinger: Ingen udover sønnen Lars nævnt. Vurderingsmænd: Niels Larsen i Hejede og Niels Jensen i Atterup. Han havde en sort hoppe på 20 år og en brunhjelmet ko. Udgifterne i forbindelse med begravelsen er beskrevet nøje: Præsten for ligprædikenen rdl. til degnen rdl. for kisten at oppende? rdl. for jorden og klokkerne rdl. 1½ tønde øl rdl. 12 potter brændevin rdl. 1½ lispund fersk kød rdl. 1 lispund saltfisk rdl. 1 pund tobak rdl. 1 snes æg rdl. alter og salt rdl I alt rdl Ifølge kontrakt mellem far og søn af 13.juni 1722 skulle Ole Hansen selv svare skat af den jord, han havde til sit undertag skatterne beløb sig til i alt godt 13 rdl. Underskud i boet på rdl. Fol.: Registrerings- og vurderingsforretning den 17.september 1736 / skifte den 19.oktober 1736 efter husmand Peder Andersen, som boede og døde i Maarsholtet. Enkens navn ikke nævnt.hendes lavværge var Axel Skioldan. Arving deres fælles datter: 1) Anne Marie Pedersdatter med værge Niels Larsen. Vurderingsmænd: Niels Larsen og Povel Jørgensen i Hejedegårde. Boet vurderet til 122 rdl.boets udgifter opgjort til 41 rdl.overskud i boet på 81 rdl.(et af de eneste skifter med overskud i den periode). Der gik 10 potter brændevin til begravelsen. Huset: Stuehuset, 12 fag.søndre længe, 6 fag

14 Af Øster Egede kirkebog fremgår det at der er tale om Mogensholt / Monsholthuset. Enken hed Ingeborg Hansdatter; hun trolovedes igen 25.s.e.t.1736 med Niels Christensen fra Roholte. Peder Andersen af Mogensholt trolovedes 1730 med Ingeborg Hansdatter med skudsmål fra Amager. Fol.: Registrerings- og vurderingsforretning den 10 oktober 1736 / Skifte den 3.november 1736 efter gårdmand Hans Hansen i Babberup. Enke: Maren Andersdatter - med lavværge møller Jens Pedersen i Babberup. Arving: 1) Hans far Hans Søfrensen i Jyderup. Vurderingsmænd: Peder Larsen i Frenderup og Anders Jensen i Babberup. Gården: Stuelængen, 9 fag.søndre længe, 13 fag.nordre længe, 10 fag. Folkeløn: Andreas Jensen, Peder Larsen og Anne Jensdatter havde løn til gode. Underskud i boet på 32 rdl. Fol.: Registrerings- og vurderingsforretning den 2.oktober 1736 / skiftemøde den 3.november 1736 / 24.november 1736 udsat til den 8.december 1736 efter Ludvig Pedersen i Babberup. Enke: Anna Christensdatter - med lavværge Jens Hansen i Frerslev. Enkens 1.mand: Peder Pedersen Jyde i Babberup. Arvinger: 3 mænd på Vemmetofte gods: Niels Hemmingsen i Strandskoven, Søfren Hemmingsen i Stubberup og Oluf Olufsen i Faxe var Nær søskendebørn til Ludvig Pedersen de mente at være nærmeste arvinger. Derforuden mødte Jens Nielsen af Jyderup på Strandegårds gods og berettede at hans far og Ludvig Pedersens mor var fuldsøskende.jens Nielsen berettede ellers at have haft en bror ved navn Anders Schytte i Hauløf på Højstrup gods, som var død efterladende sig en søn og 2 døtre. Da enken ikke kendte disse arvinger, bestemte skifteretten, at de skulle bevise deres slægtskab med den afdøde.ved mødet den 8.december mødte ridefoged Sr.Ring fra Strandegård på Jens Nielsens vegne denne da anført at være nærmeste arving. Vurderingsmænd: Peder Larsen i Frenderup og Niels Pedersen i Babberup. Boet vurderet til 46 rdl.boets udgift opgjort til 212 rdl.(heraf stammede de 181 rdl.fra skiftet efter Peder Pedersen Jyde). Fol.: Skifte den 20.april 1737 efter birkeskriver og gartner ved Egedegård Sr.Friderich Christopher Schmeltz hustru Beate Rasmusdatter Røgen. Arvinger deres fælles børn: 1) Anna Dorthea Smeltz, 10 år gammel. 2) Anna Margreta Smeltz, 7 år gammel. 3) Nicolaj Friderich Smeltz, 5 år gammel. Børnenes formynder: Axel Schioldan skytte ved Egedegård. Vurderingsmænd: Niels Larsen i Hejedegårde og Niels Jensen i Atterup. Nævnt ægtemandens svoger Jacob Bertelsen forpagter i Lyderslev præstegård

15 Friederich Smeltz fik døbt en søn Lorents i Dalby sogn Se skiftet efter Johan Hendrich Andersen / Johan Jochim Andersen i Nyrup Mølle, Fol.: 170/172 Fol.: 123. Skifte den 31.januar 1738 efter gårdmand Niels Rasmussens afdøde kone Cathrina Pedersdatter i Frenderup. Arving deres barn: 1) Ellen Nielsdatter, 1½ år gammel. Overværende ved skiftet var barnets morfar Peder Larsen og dets farfar Rasmus Hansen. Vurderingsmænd: Niels Jensen ladefoged ved Egedegård og Niels Larsen i Frenderup. Der blev ikke registreret og vurderes. Fol.: Skifte den 2.april 1738 efter afgangen (gårdmand) Rasmus Jørgensen Heide, som boede og døde i Atterup. Enke: Anna Larsdatter - med lavværge Poul Jørgensen Heide i Hejedegården. Arvinger deres sammen avlede børn: 1) Jørgen Rasmussen, 19 år. 2) Jens Rasmussen, 16 år. 3) Niels Rasmussen, 6 år. 4) Karen Rasmusdatter, 28 år.(hun er hans barn!) 5) Birthe Rasmusdatter, 10 år Formynder for børnene: Niels Jensen i Atterup. Fol.: Registrerings- og vurderingsforretning den 23.januar / skifte den 13.februar 1739 efter afdøde Hans Larsen, der levede og døde på Kielstrupgården. Enke: Karen Erichsdatter - med lavværge fæstemanden Hans Pedersen Jordhøi. Arvinger var hans børn: 1) Bent Hansen, 17 år gammel. 2) Lars Hansen, 13 år gammel. 3) Erich Hansen, 10 år gammel. Lavværge for enkens egne børn (de 2 yngste) var Seign.Gerias Hansen Skøtte i Babberup Mølle / Friderich Smeltz birkeskriver og gartner ved Egedegård.Lavværge for Bent Hansen var en af hans kongelige Majestæts bønder, Christen Andersen i Børsted. Registrerings- og vurderingsmænd: Tvende dannemænd Niels Jensen Ladefoged på Egedegård og Niels Larsen Heide af Heidegården. Stort og rigt bo; men alligevel underskud bl.a.p.g.a.en post på 150 rdl.i indestående arv til sønnen Bent efter hans mor. Vurderingsmænd: Niels Jensen i Atterup og Niels Larsen i Hejedegårde. Fol.: Registrerings- og vurderingsforretning den 27 februar 1740 / skifte den 15.marts 1740 efter husmand Claus Hansen i Rugvængehuset død den 27.februar. Enke: Bodil Hansdatter - med lavværge Oluf Hansen i Stavnstrup på Bækkeskov gods. Arvinger deres fællesbørn:

16 1) Carl Vilhelm Clausen, 19 år gammel. 2) Hans Clausen, 10 år gammel 3) Anne Clausdatter, 15 år gammel. Formynder for børnene: Peder Hansen på Iderslev. Vurderingsmænd: Niels Ladefoged og Niels Heide. Boet vurderet til 32 rdl.boets samlede udgifter 32 rdl. Underskud på nogle få skilling. Fol.: Registrerings- og vurderingsforretning den 28.februar 1740 / skifte den 16.marts 1740 efter gårdmand Anders Maahr i Babberup, der var død den 27.februar. Enke: Maren Jacobsdatter - med lavværge hendes fæstemand Andreas Jensen. Arvinger - deres fælles børn: 1) Jacob Andersen, 11 år gammel. 2) Jens Andersen, 8 år gammel. 3) Oluf Andersen, 4 år gammel. På børnenes vegne mødte Anders Olufsen i Babberup underskrevet Andreas Ollufsen. Vurderingsmænd: Niels Jensen Ladefoged og Peder Larsen i Frenderup Boet vurderet til 74 rdl.boets samlede udgifter opgjort til 89 rdl.altså underskud i boet. Gården: Stuelængen, 10 fag.vestre længe, 16 fag.søndre længe, 5 fag. Anders Maahrs fulde navn: Anders Jensen Maahr.Født i 1700 i Atterup, Øster Egede sogn.forældre: Jens Madzen Heide og Maren Eliasdatter. I kirkebogen er han opført som begravet den 4.januar!? Hans enke, Maren Jacobsdatter og Andreas Jensen trolovedes 1740 med forloverne hendes stedfar Niels Pedersen i Dalby og for ham Niels Bentsen i Babberup. Fol.: 134. Skifte den 4.juni 1740 efter afdøde indsidder Peder Pedersen i Ås, der for kort tid siden var død. Enke: Ellen Pedersdatter - med lavværge Anders Larsen. Arvinger: Ingen nævnt. Vurderingsmænd: Hans Kok og Peder Nielsen begge i Ås. Boet vurderet til rdl. Begravelsen kostede i alt rdl de var brugt på: 1 hørgarnslagen, 1 fyrreligkiste, 1 tønde øl til dem som bar ham til jorden, 6 potter brændevin, ligprædikenen, testamente,? og for jord og klokker. Fol.: Registrerings- og vurderingsforretning den 1.marts 1740 / skifte den 5.juli 1740 efter ejendomshusmand Peder Larsen i Rode.Han var død dagen før registreringen, altså den 29.februar. Enke: Gunild Hendriksdatter - med lavværge skoleholder Ursin fra Dalby. Arvinger - børnene: 1) Maren Pedersdatter, gift med gårdmand Jørgen Pedersen i Dalby-Borup på Bregentved gods. 2) Lisbeth Pedersdatter, 11 år gammel. 3) Lars Pedersen, 16 år gammel

17 4) Henrik Pedersen, 9 år gammel. 5) Mette Pedersdatter, 12 uger gammel På de umyndige børns vegne indfandt sig deres fars nærmeste pårørende, gårdmændene Peder Larsen og Peder Jensen af Frenderup. Vurderingsmænd: Skytten Sr.Gerias Hansen i Frenderup og Henrik Danielsen i Rode. Boet vurderet til 17 rdl.samt husets værdi 30 rdl.(huset var på 6 fag stuehus og 5 fag udhus).boets samlede udgifter 42 rdl. Blandt kreditorerne: Enkens bror Niels Henriksen i Borup (6-4-0 rdl.) Datteren Mettes dåb ikke fundet i Dalby kirkebog omkring årsskiftet Peder Larsen/ Lauritzen af Rode og Gundild Henrichsdatter blev trolovedes 12.august 1716 i Dalby.Hendes far Henrich Pedersen af Bråby og Lauritz Pedersen i Frenderup var forlovere; ved vielsen var parret af Rode. Gunild Henriksdatter blef trolovet 2.gang 2.søndag i advent 1740 med Christen Clemensen soldat og ungkarl i Borup; hans forlover var Peder Clemensen i Bråby by og sogn, hendes forlover var Henrik Danielsen i Rode. Leif Pedersen, Haslev: Peder Laursen Væver i Rode er søn af Lars Jacobsen Væver i hans 2.ægteskab med Maren Pedersdatter i Rode - gift omkring 1677 formentlig i Sdr.Dalby. Peder Laursen gårdmand i Frenderup og Peder Laursen Væver i Rode er tydeligvis fætre, idet det ser ud til at den enes far Lars Pedersen og den andens mor Maren Pedersdatter er søskende.i skifte efter Peder Laursen Væver fra 1740 bekræftes at de to gange Peder Laursen er nære pårørende. Fol.: Registrerings- og vurderingsforretning den 24.januar 1740 / skifte den 24? April 1740 m.fl.efter Niels Jacobsen Roested. Enke: Madame Maria Schow værende i marts i København. Arvinger deres fælles børn: 1) Hans Rosted, 11 år gammel, hos sin farbroder og formynder ædle Monsr.Henric Rosted forpagter på Ringsted Kloster. 2) Agnete Rosted, 9 år gammel, hos sin farbroder og formynder forvalter ved Vallø Stift velædle Jens Rosted. Fol.: Registrerings- og vurderingsforretning den 4.januar 1741 / skifte den 18.februar 1741 efter gårdmand Hans Jørgensens afdøde hustru Karen Nielsdatter i Druestrup. Arvinger hendes børn: 1) Niels Larsen, gårdmand i Frenderup. 2) Karen Larsdatter, som var død, havde været gift med Povel Christensen i Rode.Deres fælles børn: a) Lars Povelsen, 7 år gammel med faderen som formynder. Barn med enkemanden: 3) Sophia Hansdatter, 25 år gammel med gårdmand Hans Jensen i Atterup som formynder. Vurderingsmænd: gårdmændene Christen Jyde (underskrevet Christen Pedersen) og Peder Rasmussen i Druestrup. Boet vurderet til 106 rdl.boets udgifter opgjort til 135 rdl.altså underskud i boet. Gården: Stuelængen, 15 fag.vestre længe, 14 fag.nordre længe, 13 fag

18 Hans Pedersen tjenende i Kielstrupgården fordrede for løn for den tid han tjente Hans Jørgensen, rdl. Fol.: Skifte den 21.februar 1741 efter husmand Morten Mortensen i Frenderup. Enke: Maren Nielsdatter - med lavværge Rasmus Hansen i Frenderup. Arvinger deres fælles børn: 1) Ellen Mortensdatter, gift med gårdmand Peder Nielsen i Jenstrup på Bregentved gods. 2) Mette Mortensdatter, 25 år gammel, tjenende hos Sr, Christen Jonsen i Ebbeskov. 3) Ane Mortensdatter, 20 år gammel, tjenende Velbr:? Poulsen på Egedegård. 4) Sidsel Mortensdatter, 18 år gammel, tjenende Jens Jensen på Nyrupgården. 5) Hans Mortensen, 13 år gammel, hjemme hos moderen. På de umyndige børns vegne: Deres fars nærmeste pårørende, gårdmand Peder Larsen i Frenderup. Vurderingsmænd: Hans Smed og Niels Larsen af Frenderup. Boet vurderet til 12 rdl.boets udgifter blev opgjort til 17 rdl. altså underskud i boet. Fol.: Skifte den 28.marts 1741 efter inderste Lars Larsen til huse hos gårdmand Peder Larsen i Frenderup. Enke: Maren Larsdatter - med lavværge Christen Hansen i Frenderup. Arvinger - børnene: 1) Lars Larsen, 16 år gammel. 2) Ingeborg Larsdatter, 21 år gammel Børnenes formynder: Niels Larsen i Frenderup. Vurderingsmænd: Peder Larsen og Hans Pedersen begge gårdsiddere i Frenderup. Underskud i boet. Fol.: Skifte den 20.juli 1741 efter gårdmand Jens Madsens afdøde hustru Karen Larsdatter i Rode. Arvinger - børnene: 1) Rasmus Jensen, 26 år gammel, tjenende hos Niels Olsen i Rode. 2) Anna Jensdatter, opholdende sig i Herfølge. Fol.: Skifte den 22.juli 1741 efter gårdmand Niels Jørgensen Giette (Giedde) i Tingerup. Enke: Johanne Christensdatter - med lavværge Niels Jensen Vild i Svennerup. Arvinger den afdødes børn (kun nævnt én søn): 1) Jørgen Nielsen, i 7.år, hjemme på stedet med beskikket formynder farbroderen Erik Jørgensen Giette i Hyllede. Vurderingsmænd: Anders Larsen i Tingerup og Niels Olsen i Svennerup. Gården: Stuelængen, 6 fag.østre længe, 11 fag.vestre længe, 13 fag. Fol.:

19 Registrerings- og vurderingsforretning den 15.juni 1741 / skifte den 1.juli 1741 efter husmand Lars Nielsen i Babberup død den 3.juni? Enke: Sidse Pedersdatter - med lavværge Anders Jensen i Babberup. Arvinger den dødes børn: 1) Anne Larsdatter, 7 år gammel. 2) Peder Larsen, 3 år gammel. Vurderingsmænd: Peder Larsen i Frenderup og Anders Olsen i Babberup. Huset bestod af 7 fag. Fol.: Registrerings- og vurderingsforretning den 30.april 1741 / skifte den 14.oktober 1741 efter husmand Ingvor Jensen i Babberup. Enke: Maren Pedersdatter - med lavværge Tyge Hansen i Babberup. Arvinger: Ingen kendte. Vurderingsmænd: Anders Olsen og Anders Jensen begge i Babberup. Boet vurderet til rdl. Auktion den 15.maj ejendelene solgt for godt 6 rdl. boets formue opgjort til 10 rdl. Huset bestod af 5 fag. Blandt kreditorerne var Hans Pedersen i Nielstrup, der fordrede1 mark og 8 skilling for koleje.boets samlede udgifter opgjort til 12 rdl. Fol.: Skifte den 14.oktober 1741 efter Bomand Iver Pedersens afdøde hustru Karen Carlsdatter i Atterup. Arvinger deres fælles børn: 1) Peder Iversen, 13 år gammel. 2) Bodild Iversdatter, 10 år gammel. 3) Hans Iversen, 7 år gammel. Vurderingsmænd: Niels Heide af Hejedegårde og Niels Jørgensen af Atterup. Boet vurderet til 92 rdl.boets udgifter opgjort til 139 rdl. Gården: Stuelængen, 14 fag.vestre længe, 15 fag.østre længe, 7 fag. Fol.: Skifte den 17.februar 1742 efter Bomand Hans Pedersen i Frenderup. Enke: Anne Larsdatter - med lavværge Jørgen Rasmussen i Atterup. Arvinger: Ingen. Vurderingsmænd: Peder Larsen og Peder Jensen. Underskud i boet på 35 rd.enken fik lov at tage sit sengested med sig fra gården! Fol.: 161. Efter Sidse Andersdatter, som ved døden er afgangen i Atterup og havde sidst til ægte Egede husmand Hans Christensen, ibidem, forlanger arvingerne, som var den afdødes broder Christen Andersen, Inderste i Dalby hos Peder Nielsen og hendes søsterbørn Anders Larsen i Ås.Kirsten Larsdatter, Inderste hos Jørgen Rasmussen i Atterup. Maren Larsdatter gift med Lars Olsen i Viverup, ej noget skifte, registrerings eller vurderingsholdelse foretaget, men tilstår at have ikke i ringeste måde noget at prætendere bemeldte stervbo også er i meget ringe og fattig tilstand og lover i al måde at holde Skifteforvalteren uden tiltale i alle måder, såvel som det Høje Herskab

20 Det vi underskriver på samtliges vegne bekræftes med vore hænders underskrift. Lystrup, den 12.april Hans H C S Christensen Anders A L S Larsen. Niels N L S Larsen Heide Kommentar: Den afdøde Sidse Andersdatter havde flere søskendebørn.da der ikke blev noget til arv, har man vist ikke gået op i at få alle med. Fol.: Skifte den 9.maj 1742 efter gårdmand Niels Hansens afdøde hustru Mette Nielsdatter i Jyderup. Arvinger deres fællesbørn: 1) Maren Nielsdatter, i 4.år, værende hjemme på stedet med faderen som formynder Vurderingsmænd: Erik Jørgensen i Hyllede og Peder Olsen i Hovby. Boet vurderet til ca.76 rdl.boets udgifter 139 rdl. Gården: Stuelængen, 9 fag.vestre længe, 12 fag.nordre længe, 10 fag.østre længe, 8 fag.i alt 39 fag. Fol.: Skifte den 18.april 1743 efter boemand Mads Noysen i Babberup. Enke: Maren Larsdatter - med lavværge Jacob Madsen i Babberup. Arving en datter: 1) Anne Chathrine Madsdatter, 22 år gammel, på stedet. Boet vurderet til 79 rdl.boets udgifter 145 rdl. Gården: Stuelængen, 10 fag.nordre længe, 9 fag.østre længe, 9 fag. Enken frasagde sig fæstet af gården; men forlangte at datteren kunne blive forset med stedet, når der kunne komme en karl og antage det i fæste og ægte datteren. Vurderingsmænd: Anders Olsen og Jørgen Pedersen. Fol.: 165. Skifte den 18.april 1743 efter indsidder Mikkael Nielsen, til huse hos Egedebonden Peder Nielsen i Dalby. Enke: Mette Nielsdatter - med lavværge Peder Nielsen. Arvinger - fællesbørnene: 1) Niels, 18 år, tjenende i Fakse hos universitetsbonden Jens Larsen. 2) Steffen, 14 år, tjenende samme sted. 3) Rasmus, 10 år, hjemme hos moderen. 4) Maren, 10 uger gammel. På børnenes vegne Jørgen Thomasen i Dalby. Boet vurderet til 2 rdl.5 mark. Fol.: Registrerings- og vurderingsforretning den 26.marts 1746 / skifte den 1.april 1746 efter gårdmand Christen Jensens afdøde hustru Maren Sørensdatter i Fakse. Arvinger deres fællesbørn: 1) 1 søn Søren, 6 år gammel. 2) 1 datter Birte, 4 år gammel. Tilsynsværge: Hans Jensen sen

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 1 Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 Maren Christensdatter i Såderup, Skellerup, 07-01-1721, I-2 (3) ~ Rasmus Rasmussen Rasmus Rasmussen 5½ år, værge Lars Rasmussen Greve i Såderup Elisabeth Sophie

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn 1 Vester Åby præstearkiv, skifteprotokol 1747-1813 Søren Nielsen Blok, Vester Åby, forestod præstegårdens avling, 1, 14-08-1747 ~ Maren Ågård Blok, lavværge skoleholder Henning Kiøng Lars Ågård Blok, 26½

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Denne sag er beskrevet af Karl Rasmussen i Aarbog for Odense og Assens Amter 1914 s.128-73. Sagen foreliggger i 4 foliobind på i alt henved 8000 sider,

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller. 1719-55.

Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller. 1719-55. Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller. 1719-55. Anders Andersen, i Sønderby den 20 feb. 1737 arvinger: enken Anna Pedersdatter med lavværge Erik Pedersen i Sønderby. på egne og medarvingernes

Læs mere

Kirsten Sørensdatter 20 år. deres morbroder af Nørholm

Kirsten Sørensdatter 20 år. deres morbroder af Nørholm REGISTER TIL RESTRUP GODS SKIFTEPROTOKOL 1749 1762 Registeret er udført på Efternavne Enkelte Glemte på siderne 20 til 24. Register til skiftebreve til Restrup Gods 1749 til 1762 Restrup Godsårkiv i Viborg

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Michel Lauritsen Vinther, * ca 1583 i Vejby, 1653, begravet 28.03.1653 i Vejby, stilling: Fæstebonde. Han blev gift med Maren Pedersdatter, * ca 1588 (datter af Peder Andersen og Margrethe

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Veflinge kirkebog 1723-1780, register

Veflinge kirkebog 1723-1780, register kirkebog 1723-1780, register Anna Knudsdatter 1724 1 pt Kirsten uægte døbt Maren Jenses 1725 7.3 yngste datter + Anna Henningsdatter 1725 5 p H3fol d Apelone uægte døbt F: Anders Christensen, Hans Jørgensen,

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md.

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1694 d. 14 jan. Niels Høegs quinde Maren Michelsdatter. 50 År. 1694 d. 18 mar. Jens Hansens quinde. 54 År. 1694 d. 19 sep.

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Afskrift i uddrag af Brahesborg Gods skifteprotokol 1763-1786 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen

Afskrift i uddrag af Brahesborg Gods skifteprotokol 1763-1786 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Afskrift i uddrag af Brahesborg Gods skifteprotokol 1763-1786 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen 900001 DIS Arkiv & Bibliotek 9 0 0 0 0 1 Afskrift i uddrag af Drahesborg Gods skifteprotokol 1763-1786 U darbejdet

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

SKIFTEPROTOKOLLER : AALBORG HOSPITAL

SKIFTEPROTOKOLLER : AALBORG HOSPITAL SKIFTEPROTOKOLLER : AALBORG HOSPITAL Denne bog er et Scannet kopi af en på Skrivemaskine skrevet afskrift af de Originale Skifteprotokoller fra Aalborg Hospital, og alle sidenumre der henvises til er de

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet.

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 2 apr. blev Hans Lassens søn begravet. 1732 d. 20 apr. blev Niels Michelsens barn af Vesterlist begravet. 1732 d. 25 apr. blev

Læs mere

Slægten fra Gyldenholm

Slægten fra Gyldenholm Slægten fra Gyldenholm 1. generation Gyldenholms stuehus Gyldenholms gårdsplads 1. Jens Madsen; 1,2 I Asnæs by lå vest for den gamle kirkegård en gård, som beboedes af Niels Jensen og hans hustru Else

Læs mere

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833 Kirkebogen 1813-1833 Kirkeåret 1822 Drenge Født Døbt Navne 29/12 6/1 Andreas Jacobsen Andreas Jacobsen, boelsmand i Ertebjerg og hustru Marie Magdalene Carstens Nr.1 Faddere: Andres Poulsen, boelsmand

Læs mere

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder Døde Qvindekjøn. S. 174. Mikrokort 4, 6/9. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register 1814

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur Fødte i 1848-59 NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Andersen Født:23.jun 1856

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Register til Hundstrup kirkebøger 1765-1891 -1

Register til Hundstrup kirkebøger 1765-1891 -1 Register til Hundstrup kirkebøger 1765-1891 -1 Agerup se Jespersen, Anders Jørgen: søn Niels *13.12.1868 Anders Andersen Degn, 37, gdm., Møllegård ~ Anne Marie Andersdatter, 24, 28.05.1830 Anders Andersen,

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Slægten Erichsen. 1. generation

Slægten Erichsen. 1. generation Slægten Erichsen 1. generation 1. Maren Rasmusdatter Winding blev født cirka 1715. Maren blev gift den 18 december 1746 i Undløse, Merløse, Holbæk, med Jochum Ernest Scheller. 1,2 Maren blev gift den 27

Læs mere

Anders Andersen, tj.karl, 29 1/2 år oo Maren Jacobsdatter, 26 1/4 år, Jakob Bager Christoffersens, 05.12.1828 Hans Andersen *24.12.

Anders Andersen, tj.karl, 29 1/2 år oo Maren Jacobsdatter, 26 1/4 år, Jakob Bager Christoffersens, 05.12.1828 Hans Andersen *24.12. Vester Skerninge kirkebog 1682-1873 Abraham oo Anne Hansdatter, se Hans Jochum 1744 Anne Marie Abrahamsdatter *23.06.1744 Abrahams barn, +17.09.1747 Abraham Nielsen oo Kirsten Olufsdatter, 18.10.1756 Ole

Læs mere

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Hans Nielsen Juul, i Peder Pedersen Bondegaards hus, Fåborg 12.12.1733, 2 + 7.12.1732 ~ afdøde Maria Hansdatter Deres børn: Niels Hansen Juul, murermestersvend

Læs mere

Viede i Stauning sogn 1723 1801

Viede i Stauning sogn 1723 1801 Viede i Stauning sogn 1723 1801 Renskrift af Viede i Stauning kirkebog er foretaget af: Henning Jensen Gl. Vardevej 131, 6715 Esbjerg N. Bemærk: Der er ikke læst korrektur på dette dokument, så kontroller

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Vester Skerninge kirkebog 1682-1873 - Register

Vester Skerninge kirkebog 1682-1873 - Register Vester Skerninge kirkebog 1682-1873 - Register Abraham ~ Anne Hansdatter, se Hans Jochum 1744 Anne Marie Abrahamsdatter *23.06.1744 Abrahams barn, 17.09.1747 Abraham Nielsen ~ Kirsten Olufsdatter, 18.10.1756

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Nykiøbing kiøbstad, Ahlgaden, 21, FT-1834 Peter Jensen 42 Gift Pensionist Petrea Marie Libe 45 Gift Hans kone

Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Nykiøbing kiøbstad, Ahlgaden, 21, FT-1834 Peter Jensen 42 Gift Pensionist Petrea Marie Libe 45 Gift Hans kone Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Nykiøbing kiøbstad, Ahlgade, 1, FT-1834 Peder Thomsen 32 Gift Avlsbruger Karen Jørgensen 32 Gift Hans kone Ida Thomsen 5 Ugift Deres børn Niels Thomsen 1 Ugift Deres

Læs mere

Slægtsbog for. Gerda Sørensen

Slægtsbog for. Gerda Sørensen Slægtsbog for Gerda Sørensen (1921-2008) Tre søstre Else, Inger og Gerda i 1999. Et ufuldendt studie af Jan Løve Østerbye oktober 2008 Forord Foranlediget af moster Ingers 100 års fødselsdag og Benediktes

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Blidstrup 1744-1799. Billede af Blidstrup Kirke by Claude David. Blidstrup Morsø Sønder Thisted 1744-1799

Blidstrup 1744-1799. Billede af Blidstrup Kirke by Claude David. Blidstrup Morsø Sønder Thisted 1744-1799 Blidstrup 1744-1799 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn

Læs mere

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne.

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne. MIN SLÆGT FRA VENDSYSSEL Jens Vagner Jensens hjemmeside Denne side giver en oversigt over min slægt. Alle mine fundne aner er fra Vendsyssel især Hjørring amt. Bag oversigten ligger et stort indsamlet

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle).

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle). Proband 1 Hans Frederik Rasmus Overgaard blev født 8. november 1891 i Vor Frue Sogn, Aalborg, og døbt 25. december 1891 i Vor Frue Kirke. Faddere: Gartner N. C. Poulsen og hustru, købmand P. C. Christensen

Læs mere

Gård nr. 4 - Egedevej 125

Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 4-a, Frenderup By Areal (1809) Hvedparcel = 620.770 alen 2 4 mseparceller på tilsammen = 47.130 alen 2 Samlet areal = 667.900 alen

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

SKIFTEPROTOKOL FOR STAMHUSET ST.RESTRUP BOG NR. 2. G.141.-85 Mikrofilm NR.10087. BOG NR. 3. G.141.-86 Mikrofilm NR.10088.

SKIFTEPROTOKOL FOR STAMHUSET ST.RESTRUP BOG NR. 2. G.141.-85 Mikrofilm NR.10087. BOG NR. 3. G.141.-86 Mikrofilm NR.10088. 1 SKIFTEPROTOKOL FOR STAMHUSET ST.RESTRUP BOG NR. 2. G.141.-85 Mikrofilm NR.10087. BOG NR. 3. G.141.-86 Mikrofilm NR.10088. Dette hæftes formål er at angive slægtsforhold som er angivet i Skifteprotokollerne.

Læs mere

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen Den ærlige møller Af Dorte Frandsen Vi kender vel alle legenden om den hellige Martin af Tours, som gemte sig i gåsestien, da han ikke ville være biskop. Gæssene forrådte hans gemmested med deres skræppen.

Læs mere

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1.

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. 1876, 11. januar. Begravet 16. januar. Christian Holger Køhler.

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg fra Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg UDARBEJDET 1985 T R O L O V E L S E. Trolovelsen kendtes allerede middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 Nr. 1 Side 1. 1843. 30. Nov. Jens Sigfred Due, kvaseskipper, Nexø. Nr. 2. Side 1b. 1843. 1. Dec. Andreas Anthon Andersen, søn,

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Oksbøl Søndergade Oksbøl Østergade Oksbølvej Povlsvej Præstegårdsvej Svarretoft Tvedgårdvej Tvendalvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede

Læs mere

Slægtsbog for Meier-familien Øverup, Tingsted Sogn, Falster. For efterkommere af Hans Peder Nielsen og hustru Sofie Margrethe f.

Slægtsbog for Meier-familien Øverup, Tingsted Sogn, Falster. For efterkommere af Hans Peder Nielsen og hustru Sofie Margrethe f. For efterkommere af Hans Peder Nielsen og hustru Sofie Margrethe f. Hansen Familien Meier i Øverup, Tingsted Sogn på Falster Slægtsbog for Meier familien i Jeg har arbejdet med slægtsforskning siden jeg

Læs mere

Efternavn Fornavn Omtalt som m.m. Stilling m.m. Stednavn Side nr. Anders Far til * Andersdatter Morfar til Ane Kirstine Christiansdatter.

Efternavn Fornavn Omtalt som m.m. Stilling m.m. Stednavn Side nr. Anders Far til * Andersdatter Morfar til Ane Kirstine Christiansdatter. Anders Far til * Andersdatter Morfar til Ane Kirstine Christiansdatter 370 Anders Husmand Snedker Balslev 80 Andersdatter * Mor til Ane Kirstine Christiansdatter Gift med Christian Johansen 370 Andersdatter

Læs mere

HANS IBSEN 1774-1815

HANS IBSEN 1774-1815 Et bidrag til slægtshistorien om følgende - BØDKER OG HUSMAND UNDER ST. FREDERIKSLUND GODS HUSFÆSTER AF SKRAMSHUSET - KINDERTOFTE SOGN HANS IBSEN 1774-1815 GIFT 1804 I KINDERTOFTE KIRKE MED KAREN BERTHELSDATTER

Læs mere

Bønder på Vestegnen... I

Bønder på Vestegnen... I Proband 1 Sørine Kirstine Nielsen blev født 9. juli 1884 på Rødegård i Islevmark, Rødovre Sogn, og døbt 7. september 1884 i Rødovre Kirke. Faddere: Moderen, gårdejer Niels Sørensen, Brøndbyvester, gårdejer

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted.

Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted. Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted. 1843 1 Ungkarl Peder Ovesen, født i Hjorslev d. 11 Aug. 1812, døbt d. 15 s..m., vaccineret d. 27. 1815 2 Ungkarl

Læs mere

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til:

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til: Forord Denne slægtsbog Min Slægt fik Rasmus Anton Rasmussen udgivet i 1981. Det har været et virkeligt stort stykke arbejde, ikke kun at skrive bogen, men også at gennemgå alle de gamle kirkebøger, så

Læs mere

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster:

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster: Eierlav. Sterup Sterup Fælled Sterup Svennum Jerslev Nordøstlige del Sterup Fælled Jerslev Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Sterup Fælled Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Jerslev

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4.

Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4. Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4 Gift med: Anna Berthelsdatter, født omkr. 1620 Død den 22. september 1680

Læs mere

Sydkystens Slægtsforskerforening Fynsgruppen pr. 21. november 2011

Sydkystens Slægtsforskerforening Fynsgruppen pr. 21. november 2011 Sydkystens Slægtsforskerforening Fynsgruppen pr. 21. november 2011 Fyn Hvem forsker hvad? I skemaet medtages kun direkte aner (ikke børn m.fl.). Skemaet er fremstillet i Tabel og hvis man selv indskriver

Læs mere

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 )

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) En kort levnedsskildring af Birgit Larsen, Hedehusene 2005 birgit.jes@get2net.dk Dorthe Bejerholm 12 (3/5). På side 137 i slægtsbogen er Dorthe nævnt som datter

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere