Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn"

Transkript

1 Foreningen vil gerne takke Lars Skovvang Larsen, Præstøvej 107, 4640 Faxe, for det store arbejde med at transkribere nedenstående skifteprotokol og stille dem til rådighed, således at mange kan få gavn og glæde af dem. På foreningens vegne. Søren larsen Lis B. Jensen Skifteprotokol Jomfruens Egede gods LAK protokol Alle skifter i uddrag: Fol.: 1-6. Registrerings- og vurderingsforretning den 23.december 1720 / skifte den 6.februar 1721 efter Peder Hansens afdøde hustru Elne Andersdatter i Nyrupgården. Arvinger hendes søn: 1) Peder Nielsen, 18 år gammel, tjenende på Højstrup. Deres sammen avlede børn: 2) Sophie Pedersdatter, 14 år gammel. 3) Marie, 10 år gammel. 4) Niels, 8 år gammel. Alle børnene var tilstede ved skiftet.på Peder Nielsens vegne, hans formynder Jens Nielsen i Atterup. Vurderingsmænd: Jens Nielsen i Atterup og Christen Hansen i Frenderup. Boet vurderet til 365 rdl.boets samlede udgifter 432 rdl. altså underskud i boet på ca.67 rdl. Blandt kreditorerne Jens Pedersen af Frenderup, der på sin brordatter Karen Pedersdatter vegne fordrede arv efter skifte af 7.marts 1702 (20 rdl.i kapital). Jens Nielsen i Atterup fordrede med sin myndling Peder Nielsen, dennes fædrene arv (66 rdl.). Gården: Stuelængen, 17 fag.søndre længe, 19 fag.den østre længe, 10 fag.den vestre længe, 8 fag.i alt 54 fag. Folkeløn: Pofvel Johansen, nu tjenende i Fakse (14 rdl.), Hans Andersen, nu tjenende i Vester Egede (28 rdl.). Stedsønnen Peder Nielsen fordrede 18 rdl.for lånte penge. Begravelsen af den afdøde kone havde kostet 30 rdl. Jacob Jørgensen i Brødebæk Mølle for den salig kones? i hendes svaghed 2 rdl. Jacob Hollænder ved Egede fordrede for lånte penge 4 rdl

2 Fol.: 7. Skifte den 19.november 1721 efter afgangen salig Hans Jørgensen, som boede og døde i Eskilstrup by. Enke: Anne Sørensdatter - med lavværge Ole Christensen Tønsberg i Kongsted. Arvinger deres sammen avlede børn: 1) Jørgen Hansen, 26 år gammel. 2) Fridrich Hansen, 24 år gammel, født? i Store Linde, Karise sogn. 3) Anne Hansdatter, 30 år gammel, gift med gårdmand Niels Jørgensen Gede i Tingerup. 4) Kirsten Hansdatter, 22 år gammel. 5) Lisbet / Elisabeth Hansdatter, 19 år gammel. 6) Karen Hansdatter, 14 år gammel. 7) Dorthe Hansdatter, 11 år gammel. 8) Søren Hansen, der er kons 6 år. Børnenes beskikkede formynder og værge: Hans Nielsen i Svennerup. Hans Jørgensen var antagelig husmand Husets brøstfældighed. Overskud i boet. Datteren Dorthe blev formentlig gift 1730 i Øster Egede kirke med Hans Nielsen fra Eskilstrup; hun tjente da i hollænderiet på Egede. Fol.: Skifte den 11.juli 1722 efter afgangen (gårdmand) Jens Rasmussen Godiske, som boede og døde i Hyllede. Enke: Maren Jensdatter (stedmor til børnene). Arvinger hans børn: 1) Rasmus Jensen, 25 år gammel. 2) Peder Jensen, 22 år gammel. 3) Jens Jensen, 19 år gammel. 4) Ellen Jensdatter, gift med Lars Nielsen i Hovby. 5) Bodil Jensdatter, 16 år gammel. 6) Maren Jensdatter, 12 år gammel. Formynder for børnene: Erich Gede i Hyllede. Boet vurderet til 207 rdl.overskud i boet på ca.24 rdl. Gården: Stuelængen, 10 fag.østre længe, 6 fag.søndre længe, 12 fag. Fol.: Skifte den 25.september 1722 efter afgangen Anne Hansdatter, som boede og døde i Tingerup. Enkemand: Niels Jørgensen. Arvinger hendes søskende, uden navns nævnelse. Der endte med ikke at være noget til deling

3 Fol.: Skifte den 15.oktober 1722 efter afgangen Kirsten Bentzdatter, der boede og døde på Kielstrupgården i Dalby sogn. Enkemand: Hans Larsen. Arving deres fælles søn: 1) Bendt Hansen, ½ år gammel. Barnets morbrødre: Anders Bendtzen og Mogens Bentzen, begge af Børsted i Tureby sogn. Vurderingsmænd: Anders Laursen i Nyrup Mølle og Jens Nielsen i Atterup.Der blev ikke registreret og vurderet. Sønnen Hans fik tillagt 200 rdl.i mødrende arv. På side 19 er tilføjet: Faargaaende Skifte er bleven affbetalt D 8 de Januarÿ 1748 og tilfallet infört samme Dag i Tingbogen pagina 202 og pagina 206 vilket hermed bekiendes b?dfuldt Fol.: Skifte den 21 oktober 1722 efter afgangen Maren Lars Hansens (gårdmand), som boede og døde i Tågerup. Arvinger hendes børn med forrige mand Jørgen Nielsen: 1) Hans Jørgensen, boende på godset i Druestrup. 2) Malene Jørgensdatter, har været gift. 3) Sidse Jørgensdatter, har været gift. 4) Kirsten Jørgensdatter. 5) Niels Jørgensen, der var død på Nyrupgården.Hans søn: a) Peder Nielsen, 19 år med værge Jens Nielsen i Atterup i Øster Egede sogn. 6) Bodil Jørgensdatter, gift med Niels Knudsen i Aggerup, Endeslev sogn Fællesbarn: 7) Dorthea Larsdatter, gift med Peder Hansen på Nyrupgården. Vurderingsmænd: Andreas Larsen i Nyrup Mølle og? Nielsen i Atterup. Boet vurderet til 311 rdl.boets udgifter 298 rdl.overskud på rdl. Gården: Stuelængen, 12 fag.østre længe, 15 fag.søndre længe, 15 fag.gadelængen, 15 fag. Nævnt datteren Kirstens tillagte arv efter hendes far (Jørgen Nielsen) af 15.September Fol.: Skifte den 3.december 1723 efter afgangen Lars Hansen, som boede og døde i Tågerup i Dalby sogn. Enke: Ellen Pedersdatter - med lavværge Jens Pedersen i Frenderup. Arvinger hans datter: 1) Dorethe Larsdatter, gift med Peder Hansen i Nyrupgården på Egede gods. Vurderingsmænd: Niels Larsen i Hejede og Povel Jørgensen i Hejede. Boet vurderet til 235 rdl. Boets udgifter opgjort til 241 rdl.altså underskud i boet. Hans foregående kones børn (med Jørgen Nielsen) nævnt i forbindelse med tilgodehavende mødrende arv se foregående skifte. Gårdens længer beskrevet præcis som året før: Stuelængen, 12 fag.østre længe, 15 fag.søndre længe, 15 fag.gadelængen, 15 fag

4 Fol.: Skifte den 4.maj 1724 efter hollænder på Jomfruens Egede monsr.david Jensens afdøde hustru Else Margrethe Johansdatter Friis. Arvinger deres fællesbørn: 1) Christopher Davidsen, 5 år gammel. 2) Nicolaj Davidsen, 9 uger gammel. Børnenes moster: Mad.Anne Maria Johansdatter Friis, gift med Sr.Jacob Jacobsen forpagter på Gieset. Fol.: Skifte den 12.maj 1724 efter afgangen Mads Søfrensen, som boede og døde i Frenderup i Dalby sogn. Enke: Maren Pedersdatter - med lavværge Christen Hansen i Frenderup. Arvinger hans søskende: 1) En søster Karen Sørensdatters efterladte datter: a) Malene Pedersdatter, gift med Thomas Hansen i Dalby på Egede gods. 2) En bror Simon Sørensens efterladte søn: a) Peder Simonsen, boende i Hyarbierg? i Jylland. Vurderingsmænd: Jens Pedersen og Rasmus Hansen i Frenderup. Overskud i boet på over 60 rdl. Fol.: 38 II - 42 Skifte den 26.maj 1724 efter Mette Christensdatter, som levede og boede i Hejdegården. Enkemand: Povel Jørgensen Arvinger deres fællesbørn: 1) 1 datter Ellen Povelsdatter, 10 år gammel. 2) 1 søn Jørgen Povelsen, 6 år gammel. 3) 1 søn Claus Povelsen, 4 år gammel. 4) 1 søn Jens Povelsen, 2 år gammel. Tilstede på børnenes vegne deres morbror Olle Frandsen i Lille Elmue og farbroder Niels Larsen i Hejede Gårde.(Kommentar: Sidstnævnte var ikke deres farbror.han var deres fars fætter). Boet vurderet til rdl.dets udgifter opgjort til rdl. Gården: Stuelængen, 12 fag.østre længe, 7 fag.vestre længe, 13 fag. En tjenestekarl, Niels havde 2 rdl.til gode i løn. Povel Jørgensen underskrev sign P: ISH, hvor de 3 sidste bogstaver er sammenskrevet. Fol.: Skifte den 11.April 1725 efter Afgangen Anne Hansdatter, Lars Mansen Maltgørers afdøde hustru, som boede og døde i Piphuset. Ingen børn i ægteskabet. Vurderingsmænd: Niels Larsen i Hejedegårde og Povel Jørgensen i Hejedegårde

5 Fol.: Skifte den 13.april 1725 efter afgangne husmand Hans Jørgensen, som boede og døde i Atterup. Enke: Anne Andersdatter. Arvinger: Ingen oplyst. Tilstede ved skiftet: Povel Jørgensen i Hejedegårde og Hans Jensen i Atterup. Fol.: Skifte den 1.juni 1725 efter husmand Lars Hansens afdøde hustru Karen Nielsdatter, som boede og døde i Frenderup. Arvinger: Ingen oplyst. Vurderingsmænd: Jens Pedersen og Christen Hansen begge i Frenderup. Fol.: Skifte den 17.juli 1725 efter afdøde husmand Siger Olsen, som boede og døde i Frenderup. Enke: Ja uden navns nævnelse. Arvinger: Ingen Nævnt Vurderingsmænd: Jens Pedersen og Christen Hansen begge i Frenderup. Underskud i boet. Fol.: 46. Skifte den 20.juli 1725 efter salig Niels Hansen Blegmand, som boede og døde i Eskilstrup. Enke: Karen Nielses - med lavværge Anders Jensen. Ingen efterladte børn. Vurderingsmænd: Niels Rasmussen og Troels Eriksen i Eskilstrup. Fol.: 47. Skifte den 23.november 1725 efter Jørgen Olsens afdøde hustru Karen Laursdatter i Dalby. Arvinger deres fælles børn: 1) Ellen Jørgensdatter, 13.år. 2) Anna Maria Jørgensdatter, 12 år. 3) Birgitha Jørgensdatter, 14.år. Formyndere for børnene: Faderen og børnenes morbrødre Hans Laursen i Kielstrup og Ole Laursen i Dalby begge på Egede gods Vurderingsmænd: Povel Jørgensen i Hejedegårde og Søfren Nielsen i Ås. Der blef ikke registreret og vurderet.døtrene fik hver tillagt 6 rdl.i arv. Jørgen Olsen var husmand Husets brystfældighed var ringe eller intet

6 Fol.: Skifte den 20.april 1726 efter afgangen Lars Pedersen, som boede og døde i Frenderup i Dalby sogn på Egede gods. Arvinger hans efterladte børn: 1) Peder Larsen i Frenderup. 2) Maren Larsdatter, gift med Mads Nojesen i Rode på Egede gods. Fol.: 48. Skifte den 3.juni 1726 efter afgangen Niels Hansen, som boede og døde i Eskilstrup. Enke: Karen Nielsdatter. Arvinger hans børn (enken var stedmoder til dem): 1) Anders Nielsen i Eskilstrup på Egede gods. 2) Mette Nielsdatter, gift med Rasmus Pedersen Jyde boende i Frenderup. 3) Maren Nielsdatter, gift med Morten Mortensen i Frenderup. 4) Kirsten Nielsdatter, gift med Lars Nielsen i Jenstrup / Henstrup?. 5) Ingeborre Nielsdatter, gift med Jørgen Nielsen i Jyderup. 6) Ellen Nielsdatter, gift med Rasmus Larsen i Eskilstrup. Tiltagne vurderingsmænd: Lars Hermansen og Troels Erichsen begge af Eskilstrup. Underskud i boet næsten ingen ejendele. Fol.: Registreringsforretning den 1.marts 1725 / Tillysning den 20.marts 1725 (og på Sjællandsfar landsting den 21.marts 1725) / Skiftemøde den 7.juli 1725 / Skifte den 16.december 1726 efter afgangen Mester Henrich Bønning Urtegårdsmand / gartner på Egede boede i et hus ved Egede. Enke: Madam Bønning i København - med lavværge Oluf Ring i Fakse. Ingen livsarvinger. Vurderingsmænd: Niels Larsen og Povel Jørgensen fra Hejedegårde. Boet vurderedes til rdl. Han skyldte 112 rdl.til godset og nogle af dets folk.derudover havde han gæld til: Christen Hansen i Frenderup, Ole Nielsen i Svennerup, Hans Smeds enke i Atterup, Jørgen Hansen i Fakse, Anders Christensen i Frenderup, Peder Hansen i Nyrupgården, Christopher Hartman i Ås, underfogeden Peder Jesmand i Køge og Steffen Fosberg i Egede Hovmarkshus. Den 9.august 1726 blev der holdt auktion over hans ejendele.den indbragte rdl. Fol.: Registrerings- og vurderingsforretning den 21 juni 1728 / skifte den 13.oktober 1728 efter afgangen Anders Christensen Smed i Frenderup Smedehus. Arvinger: 1) Niels Jensen Smed boende i Vindbyholt på Lindersvold gods, som er den afdødes brorsøn. På arvingernes vegne Niels Jensen Smed i Vindbyholt på Lindersvold gods.omtalt arvinger i Jylland uden navns nævnelse. Boet vurderet til 64 rdl. Auktion afholdt den 9.juli Blandt det auktionerede var 4 dusin små runde sølvknapper, ½ dusin flade sølvknapper, 2 sølvskjorteknapper og 10 lod sølv

7 Underskud i boet. Fol.: Tillysning den 31.marts 1729 / skifte den 5.april 1729 efter gårdmand Jens Giedes salig hustru Anna Hendrichsdatter, som boede og døde i Svennerup. Arvinger deres sammen avlede børn: 1) Rasmus Jensen, 6 år. 2) Erich Jensen, 4 år. 3) Jens Jensen, 3 år. Børnenes formynder: Erich Jørgensen i Hyllede Vurderingsmænd: Niels Rasmussen på Kielstrup og Niels Jørgensen i Tingerup. Gården: Stuelængen, 12 fag.østre længe, 13 fag.vestre længe, 7 fag. Fol.: Skifte den 5.april 1729 efter Niels Wilds afdøde hustru Mette Hansdatter i Svennerup. Arvinger - døtrene: 1) Karen Nielsdatter, 3 år gammel. 2) Maren Nielsdatter, 1 år gammel. Døtrenes lavværge var Erich Jensen i Hyllede. Boet vurderet til ca.25 rdl.boets udgifter 69 rdl. Stuelængen, 6 fag.nordlængen, 7 fag. Enkemanden underskrev sig NIV., Niels Jensen Vild. Fol.: Skifte den 9.april 1729 efter (gårdmand) Jørgen Hansens salig hustru Dorthe Hansdatter i Fakse havende en matros i København til ægte?. Arving(er): 2) Anna Hansdatter? Vurderingsmænd: Hans Larsen på Kielstrupgården og Christen Hansen fra Frenderup. Gården: Stuelængen, 11 fag.vestre længe, 11 fag. Underskud i boet. Jørgen Hansen blev på gården. Jeg forstår ikke dette skifte skal tages med stort forbehold. Fol.: Skifte den 10.maj 1729 efter afgangen salig gårdmand Hans Nielsen, som boede og døde i Svennerup. Enke: Inger Rasmusdatter - med lavværge Oluf Nielsen i Svennerup. Arvinger den afdødes brødre: 1) Jeppe Nielsen i Nyby på Tureby gods. 2) Olle Nielsen i Svennerup på Egede gods (enkens lavværge). Vurderingsmænd: Lodvig Pedersen i Babberup og Niels Larsen i Hejede. Boet vurderet til 83 rdl.boets besvær 169 Rdl altså stort underskud i boet. Gården: Stuelængen i nord, 11 fag.søndre længe, 13 fag.vestre længe, 6 fag. Enken ville ikke vedblive fæstet af gården

8 Fol.: Skifte den 23.maj 1729 efter afgangne inderste Anna Adamsdatter til huse hos Thomas Hansen i Dalby på Egede gods. Enkemand: Povel Pedersen. Arvinger deres sammen avlede børn: 1) Peder Povelsen, 15 år gammel. 2) Anna Povelsdatter, 20 år gammel. 3) Kirsten Poulsdatter, 14 år gammel. Vurderingsmænd: Thomas Hansen og Peder Nielsen i Dalby på Egede gods. Fol.: Skifte den 8.juni 1729 efter Rasmus Larsens afgangne hustru Ellen Nielsdatter, som boede og døde i Gunderholmshuset. Arvinger deres sammen avlede barn: 1) Hans Rasmussen, 3 år gammel. Vurderingsmænd: Erich Giedde i Hyllede og Jens Jørgensen i Svennerup. Fol.: Skifte den 29.juli 1729 efter Oluf Ring i Fakse. Enke: Christine Maria Bernsdatter - med lavværge ædle Sr.Peder Toftgaard i Vester Egede. Arvinger deres sammen avlede børn: 1) Willum Olsen Ring, 22 år gammel. 2) Sophia Mallia Olsdatter, 18 år gammel. 3) Fridericha Magrete Olsdatter, 11 år gammel. 4) Jens Olsen, 6 år gammel. 5) Dorthe Maria Olsdatter, 3 år gammel. Børnenes formynder og værge: Niels Hejde på Hejedegården og Christen Hansen i Frenderup. Vurderingsmænd: Laurs Nielsen og Niels Larsen i Fakse. Fol.: 82. Skifte den 28.oktober 1729 efter afgangen husmand Anders Jensen, som boede og døde i Ørslev. Enke: Anna Hellesdatter - med lavværge Christopher Andersen i Ørslev. Arvinger deres fælles barn: 1) Maren Andersdatter, gift med Hendrich Thomsen Vurderingsmænd: Jens Nielsen og Jørgen Povelsen i Ørslev. Underskud i boet. Huset bestod af 6 fag. Fol.: Skifte den 14.december 1729 efter afgangen Anna Nielsdatter, som boede og døde i Hyllede i Kongsted sogn på Egede gods. Enkemand: Gårdmand Rasmus Jensen. Arvinger deres fælles børn: 1) Jens Rasmussen, 4 år gammel. 2) Karen Rasmusdatter, 7 år gammel. Børnenes formynder og værge var Ludvig Pedersen i Babberup.(Kommentar: Ludvig Pedersen var muligvis fætter til Anna Nielsdatter)

9 Vurderingsmænd: Erich Jørgensen Giede i Hyllede og Niels Rasmussen fra Eskilstrup. Underskud i boet. Gården: Stuelængen, 9 fag.østre længe, 7 fag.søndre længe, 9 fag.vestre længe, 9 fag.vestre længe, 10 fag. Fol.: Skifte den 14.december 1729 efter afgangen Maren Jensdatter, som boede og døde i Hyllede i Kongsted sogn på Egede gods. Enkemand: Gårdmand Jens Jensen. Arving: 1) Karen Jensdatter, 1 år gammel. Datterens tilsatte værge: Erich Jørgensen Gide i Hyllede. Vurderingsmænd: Ludvig Pedersen i Babberup og Povel Jørgensen i Hejedegårde. Stort underskud i boet. Gården: Stuelængen, 9 fag.østre længe, 8 fag.søndre længe, 14 fag.portlængen, 7 fag. Fol.: Skifte den 18.marts 1730 efter gårdmand Christen Mortensen, som boede og døde i Babberup. Enke: Margrethe Hansdatter - med lavværge Ludvig Pedersen i Babberup. Arvinger - deres fælles børn: 1) Morten Christensen, 16 år gammel. 2) Peder Christensen, 8 år gammel. 3) Bodil Christensdatter, 20 år gammel. 4) Maren Christensdatter, 15 år gammel. 5) Ellen Christensdatter, 11 år gammel. Børnenes værge: Bent Christophersen i Babberup. Vurderingsmænd: Niels Kock og Laurs Friderichsen i Babberup. Gården: Stuelængen, 11 fag.østre længe, 6 fag.søndre længe, 12 fag. Stort underskud i boet enken kunne ikke blive ved gården. (Af kirkebogen fremgår det, at Christen Mortensen blev begravet den 16.oktober 1729, 53 år gammel). Fol.: Skifte den 20.marts 1730 efter afgangen gårdmand Peder Olsen, der boede og døde i Babberup. Enke: Ellen Svendsdatter - med lavværge Bent Christophersen i Babberup. Arving den afdødes far: 1) Oluf Hansen. Vurderingsmænd: Niels Pedersen Kock og Laurs Friderichsen begge i Babberup. Gården: Stuelængen, 11 fag.østre længe, 6 fag.søndre længe, 12 fag. Underskud i boet. Fol.: Skifte den 16.marts 1731 efter afgangen Anders Hansen Skinder, som boede og døde i Sandhuset ved Egedegård. Enke: Hendes navn ikke nævnt - med lavværge Envold Jørgensen i Hovby. Arvinger: Hans søskende (ingen navne nævnt)

10 Vurderingsmænd: Poul Jørgensen i Hejedegårde og Hans Jensen i Atterup. Ingen underskrifter på skiftet. Fol.: Skifte den 27.april 1731 efter afgangen Jacob Christensen, som boede og døde i Sandhuset ved Egede. Enke: Anna Gregersdatter - med antagen lavværge Niels Larsen af Hejedegårde. Arvinger den afdødes brødre: 1) Christen Christensen, logerende i Store Heddinge. 2) Ole Christensen, logerende i Store Heddinge. Vurderingsmænd: Poul Jørgensen i Hejedegårde og Hans Pedersen Ross af Druestrup. Enken kun formedelst alderdom stedse vedvarende svaghed ikke kun blive ved huset. Fol.: Skifte den 15.juni 1731 efter Ellen Eliasdatter, som boede og døde i Frenderup. Enkemand: Gårdmand Rasmus Hansen. Arvinger hendes børn: 1) Hendrich Danielsen i Rode. 2) Ellen Danielsdatter, gift med Niels Kock i Babberup. Børn med enkemanden: 3) Sophia Amalia Rasmusdatter, gift med Peder Jensen i Frenderup. 4) Anna Margrete Rasmusdatter, 21 år gammel. 5) Niels Rasmussen, 18.år. 6) Maren Christina Rasmusdatter, 17 år gammel. Faderen var værge for de 3 sidstnævnte børn. Vurderingsmænd: Niels Laursen af Hejedegårde og Ludvig Pedersen i Babberup. Boet vurderet til 150 rdl.boets samlede udgifter 190 rdl.altså underskud i boet. Blandt kreditorerne: Peder Jensen i Frenderup, der havde udlånt rdl.mod pant i et lille sølvbæger.smeden Peder Sørensen i Frenderup 1 rdl.for arbejde.tjenestekarlen Jørgen Pedersen for pengelån og klæder rdl. Gården: Stuelængen, 8 fag.nordre længe, 6 fag.gadelængen, den østre længe, 12 fag.søndre længe, 3 fag. Fol.: 97. Skifte den 5.december 1732 efter husinderste Hans Andersens afdøde kone Malene Jensdatter i Eskilstrup på Egede gods. Arvinger deres fælles børn: 1) Maren Hansdatter, 3 år gammel. 2) Anna Chathrine Hansdatter, 1 år gammel. Vurderingsmænd: Erich Jørgensen i Hyllede og Niels Rasmussen i Eskilstrup. Fol.: Registrerings- og vurderingsforretning den 26.maj 1732 / skifte den 27.april 1733 efter gårdmand Peder Pedersen Jyde i Babberup. Enke: Anna Christensdatter - med lavværge Peder Nielsen i Dalby. Arving Datteren: 1) Anna Pedersdatter

11 Vurderingsmænd: Ludvig Pedersen og Bent Christophersen i Babberup. Boet vurderet til 47 rdl. Boets samlede udgifter opgjort til 228 rdl. Fol.: Skifte den 3.juni 1733 efter gårdmand Claus Ludvigsen, som boede og døde i Babberup. Enke: Maren Andersdatter - med lavværge hendes far Anders Ottosen i Frerslev. Arving: 1) Hans far, Ludvig Pedersen i Babberup. Vurderingsmænd: Bendt Christophersen i Babberup og Peder Jensen i Frenderup. Boet vurderet til 261 rdl. Fol.: Registrerings- og vurderingsforretning den 26.februar 1732 / skifte den 30.oktober 1733 efter afgangen gårdmand Peder Rasmussen og hans hustru Maren Larsdatter, som begge straks efter hinanden døde i Ås by. Arvinger deres sammen avlede og efterladte børn: 1) Anna Sophia Pedersdatter, 21 år gammel, gift med Niels Hansen i Høsten. 2) Rasmus Pedersen, 17 år gammel. 3) Ulrich Pedersen, 14 år gammel. 4) Lars Pedersen, 12 år gammel. Formynder for de 3 brødre var deres morbror Niels Larsen af Hejedegårde. Til vitterlighed børnenes farbroder Søren Rasmussen, smed i Kongsted. Vurderingsmænd: Paul Jørgensen af Hejedegårde og Hans Søfrensen Koch i Ås. Der var holdt auktion over boets ejendele den 7.juli 1732.Alle ejendele og købere opført.boet var vurderet til 101 rdl og der blev solgt for 146 rdl.boets samlede udgift beløb sig til 135 rdl. Blandt kreditorerne var tjenestepigen Magrete Clausdatter.Anders Eliasen i Atterup, lånte penge m.m.svend Mogensen i Viverup og Peder Andersen i Monsholt for ligkisterne. Fol.: Skifte den 22.marts 1735 efter afgangen? Jens Nielsen, som boede og døde i Ørslev. Enke: Gundel Pedersdatter - med lavværge Ole Jensen i Ørslev. Arvinger deres 2 børn: 1) Ingvar Jensen, 10 år gammel. 2) Karen Jensdatter, 6 år gammel Vurderingsmænd: Christen Hansen i Frenderup og Mikkel? Sørensen i Ørslev. Fol.: Skifte den 9.maj 1735 efter Claus Jensens afdøde hustru Mette Nielsdatter, som var til huse og døde i Frenderup. Arving - datteren: 1) Anne Clausdatter, 4 uger gammel. Vurderingsmænd: Hans Hansen og Hans Andersen begge i Viverup. Claus Jensen og Mette Nielsdatter trolovedes 1734 i Øster Egede kirke.hun var skilt fra en Jørgen Andersen og tjente på Egedegård, han tjente Ludvig (Pedersen) i Babberup.Forlovere HPS og NBS

12 Fol.: 109. Skifte den 25.maj 1735 efter husmand Jens Nielsen i Skidenledshuset (burde nok være Skinderledshuset). Ingen enke eller arvinger nævnt. Fol.: Registrerings- og vurderingsforretning og skifte den 16.juni 1735 efter Ingvar Jensens afdøde hustru Marte Olufsdatter, som boede og døde i Babberup. Arvinger: 1) Hans Hansen i Viverup.(Familieforholdet ikke beskrevet; men han kan være den afdødes barn af et tidligere ægteskab). Arvingen Hans Hansen fra Viverup mødte på skiftestedet. Vurderingsmænd: Ludvig Pedersen og Bendt Christophersen begge i Babberup. Fol.: / Registrerings- og vurderingsforretning den 2.januar 1736 / Skifte den 14.april 1736 efter afgangne gårdmand Oluf Pedersen i Hovby, som døde den 1.januar. Enke: Ja (navn ikke nævnt) Arvinger de sammen avlede børn: 1) Peder Olsen. 2) Niels Olsen. 3) Peder Nielsen (det står der!) 4) Inger Olufsdatter (skrevet Ingror Ollufsdatter) Vurderingsmænd: Søren Pedersen og Christen Jensen, begge af Fakse. Ved registreringen nævnt Drage Herberget med et lille bord og et par dyner. Boet vurderet til 105 rdl. Enken ville blive hos sin søn så længe hun levede (Sønnes navn ikke nævnt, men Peder Olsen påtog sig at betale det hans far skyldte). Gården: Vestre længe, 14 fag.søndre? længe, 13 fag.østre længe, 6 fag.nordre længe, 11 fag. Underskud i boet. Skiftet er svært at læse, dele er falmet og det indeholder uklarheder detaljer muligvis ikke gennemskuet. Fol.: 112. Skifte torsdag den februar 1736 efter ungkarl Hans Jensen, som tjente og døde på Kielstrupgården. Arvinger hans søskende: 1) Niels Jensen i Tågerup. 2) Ole Jensen, som skal være boende i Jylland. Vurderingsmænd: Niels Laursen og Poul Heide, begge af Hejedegårde. Fol.: Skifte den 18.februar 1736 efter afgangen gårdmand Laurs Madsen, som boede og døde i Tågerup på Egede gods i Dalby sogn. Enke: Karen Laursdatter. Arvinger hans børn, 1 søn og 3 døtre: 1) Mads Laursen

13 2) Birte Laursdatter. 3) Kirsten Laursdatter. 4) Margrete Laursdatter. Vurderingsmænd: Niels Laursen i Hejedegård og Hans Jensen i Atterup. Boet vurderet til 84 rdl. Gården: Stuelængen, 11 fag.østre læge, 15 fag.søndre længe, 17 fag.vestre længe, 10 fag. Enken ville ikke holde fæstet på gården for alderdom og svaghed. Svigersøn: Peder Christensen overtog gården. (Peder Christensen soldat i Tågerup og Laurs Madsens datter Kirsten trolovede 1733 i Dalby med hendes far og svogeren Friderich Rasmussen fra Druestrup som forlovere.peder Christensen i Tågerup fik begravet 2 børn på 3 og 1 år i 1737). Fol.: 117. Skifte den 24.maj 1736 efter Olle Hansen som boede og døde i Viverup hos sin søn Lars Olsen hvor han havde undertag. Arvinger: Ingen udover sønnen Lars nævnt. Vurderingsmænd: Niels Larsen i Hejede og Niels Jensen i Atterup. Han havde en sort hoppe på 20 år og en brunhjelmet ko. Udgifterne i forbindelse med begravelsen er beskrevet nøje: Præsten for ligprædikenen rdl. til degnen rdl. for kisten at oppende? rdl. for jorden og klokkerne rdl. 1½ tønde øl rdl. 12 potter brændevin rdl. 1½ lispund fersk kød rdl. 1 lispund saltfisk rdl. 1 pund tobak rdl. 1 snes æg rdl. alter og salt rdl I alt rdl Ifølge kontrakt mellem far og søn af 13.juni 1722 skulle Ole Hansen selv svare skat af den jord, han havde til sit undertag skatterne beløb sig til i alt godt 13 rdl. Underskud i boet på rdl. Fol.: Registrerings- og vurderingsforretning den 17.september 1736 / skifte den 19.oktober 1736 efter husmand Peder Andersen, som boede og døde i Maarsholtet. Enkens navn ikke nævnt.hendes lavværge var Axel Skioldan. Arving deres fælles datter: 1) Anne Marie Pedersdatter med værge Niels Larsen. Vurderingsmænd: Niels Larsen og Povel Jørgensen i Hejedegårde. Boet vurderet til 122 rdl.boets udgifter opgjort til 41 rdl.overskud i boet på 81 rdl.(et af de eneste skifter med overskud i den periode). Der gik 10 potter brændevin til begravelsen. Huset: Stuehuset, 12 fag.søndre længe, 6 fag

14 Af Øster Egede kirkebog fremgår det at der er tale om Mogensholt / Monsholthuset. Enken hed Ingeborg Hansdatter; hun trolovedes igen 25.s.e.t.1736 med Niels Christensen fra Roholte. Peder Andersen af Mogensholt trolovedes 1730 med Ingeborg Hansdatter med skudsmål fra Amager. Fol.: Registrerings- og vurderingsforretning den 10 oktober 1736 / Skifte den 3.november 1736 efter gårdmand Hans Hansen i Babberup. Enke: Maren Andersdatter - med lavværge møller Jens Pedersen i Babberup. Arving: 1) Hans far Hans Søfrensen i Jyderup. Vurderingsmænd: Peder Larsen i Frenderup og Anders Jensen i Babberup. Gården: Stuelængen, 9 fag.søndre længe, 13 fag.nordre længe, 10 fag. Folkeløn: Andreas Jensen, Peder Larsen og Anne Jensdatter havde løn til gode. Underskud i boet på 32 rdl. Fol.: Registrerings- og vurderingsforretning den 2.oktober 1736 / skiftemøde den 3.november 1736 / 24.november 1736 udsat til den 8.december 1736 efter Ludvig Pedersen i Babberup. Enke: Anna Christensdatter - med lavværge Jens Hansen i Frerslev. Enkens 1.mand: Peder Pedersen Jyde i Babberup. Arvinger: 3 mænd på Vemmetofte gods: Niels Hemmingsen i Strandskoven, Søfren Hemmingsen i Stubberup og Oluf Olufsen i Faxe var Nær søskendebørn til Ludvig Pedersen de mente at være nærmeste arvinger. Derforuden mødte Jens Nielsen af Jyderup på Strandegårds gods og berettede at hans far og Ludvig Pedersens mor var fuldsøskende.jens Nielsen berettede ellers at have haft en bror ved navn Anders Schytte i Hauløf på Højstrup gods, som var død efterladende sig en søn og 2 døtre. Da enken ikke kendte disse arvinger, bestemte skifteretten, at de skulle bevise deres slægtskab med den afdøde.ved mødet den 8.december mødte ridefoged Sr.Ring fra Strandegård på Jens Nielsens vegne denne da anført at være nærmeste arving. Vurderingsmænd: Peder Larsen i Frenderup og Niels Pedersen i Babberup. Boet vurderet til 46 rdl.boets udgift opgjort til 212 rdl.(heraf stammede de 181 rdl.fra skiftet efter Peder Pedersen Jyde). Fol.: Skifte den 20.april 1737 efter birkeskriver og gartner ved Egedegård Sr.Friderich Christopher Schmeltz hustru Beate Rasmusdatter Røgen. Arvinger deres fælles børn: 1) Anna Dorthea Smeltz, 10 år gammel. 2) Anna Margreta Smeltz, 7 år gammel. 3) Nicolaj Friderich Smeltz, 5 år gammel. Børnenes formynder: Axel Schioldan skytte ved Egedegård. Vurderingsmænd: Niels Larsen i Hejedegårde og Niels Jensen i Atterup. Nævnt ægtemandens svoger Jacob Bertelsen forpagter i Lyderslev præstegård

15 Friederich Smeltz fik døbt en søn Lorents i Dalby sogn Se skiftet efter Johan Hendrich Andersen / Johan Jochim Andersen i Nyrup Mølle, Fol.: 170/172 Fol.: 123. Skifte den 31.januar 1738 efter gårdmand Niels Rasmussens afdøde kone Cathrina Pedersdatter i Frenderup. Arving deres barn: 1) Ellen Nielsdatter, 1½ år gammel. Overværende ved skiftet var barnets morfar Peder Larsen og dets farfar Rasmus Hansen. Vurderingsmænd: Niels Jensen ladefoged ved Egedegård og Niels Larsen i Frenderup. Der blev ikke registreret og vurderes. Fol.: Skifte den 2.april 1738 efter afgangen (gårdmand) Rasmus Jørgensen Heide, som boede og døde i Atterup. Enke: Anna Larsdatter - med lavværge Poul Jørgensen Heide i Hejedegården. Arvinger deres sammen avlede børn: 1) Jørgen Rasmussen, 19 år. 2) Jens Rasmussen, 16 år. 3) Niels Rasmussen, 6 år. 4) Karen Rasmusdatter, 28 år.(hun er hans barn!) 5) Birthe Rasmusdatter, 10 år Formynder for børnene: Niels Jensen i Atterup. Fol.: Registrerings- og vurderingsforretning den 23.januar / skifte den 13.februar 1739 efter afdøde Hans Larsen, der levede og døde på Kielstrupgården. Enke: Karen Erichsdatter - med lavværge fæstemanden Hans Pedersen Jordhøi. Arvinger var hans børn: 1) Bent Hansen, 17 år gammel. 2) Lars Hansen, 13 år gammel. 3) Erich Hansen, 10 år gammel. Lavværge for enkens egne børn (de 2 yngste) var Seign.Gerias Hansen Skøtte i Babberup Mølle / Friderich Smeltz birkeskriver og gartner ved Egedegård.Lavværge for Bent Hansen var en af hans kongelige Majestæts bønder, Christen Andersen i Børsted. Registrerings- og vurderingsmænd: Tvende dannemænd Niels Jensen Ladefoged på Egedegård og Niels Larsen Heide af Heidegården. Stort og rigt bo; men alligevel underskud bl.a.p.g.a.en post på 150 rdl.i indestående arv til sønnen Bent efter hans mor. Vurderingsmænd: Niels Jensen i Atterup og Niels Larsen i Hejedegårde. Fol.: Registrerings- og vurderingsforretning den 27 februar 1740 / skifte den 15.marts 1740 efter husmand Claus Hansen i Rugvængehuset død den 27.februar. Enke: Bodil Hansdatter - med lavværge Oluf Hansen i Stavnstrup på Bækkeskov gods. Arvinger deres fællesbørn:

16 1) Carl Vilhelm Clausen, 19 år gammel. 2) Hans Clausen, 10 år gammel 3) Anne Clausdatter, 15 år gammel. Formynder for børnene: Peder Hansen på Iderslev. Vurderingsmænd: Niels Ladefoged og Niels Heide. Boet vurderet til 32 rdl.boets samlede udgifter 32 rdl. Underskud på nogle få skilling. Fol.: Registrerings- og vurderingsforretning den 28.februar 1740 / skifte den 16.marts 1740 efter gårdmand Anders Maahr i Babberup, der var død den 27.februar. Enke: Maren Jacobsdatter - med lavværge hendes fæstemand Andreas Jensen. Arvinger - deres fælles børn: 1) Jacob Andersen, 11 år gammel. 2) Jens Andersen, 8 år gammel. 3) Oluf Andersen, 4 år gammel. På børnenes vegne mødte Anders Olufsen i Babberup underskrevet Andreas Ollufsen. Vurderingsmænd: Niels Jensen Ladefoged og Peder Larsen i Frenderup Boet vurderet til 74 rdl.boets samlede udgifter opgjort til 89 rdl.altså underskud i boet. Gården: Stuelængen, 10 fag.vestre længe, 16 fag.søndre længe, 5 fag. Anders Maahrs fulde navn: Anders Jensen Maahr.Født i 1700 i Atterup, Øster Egede sogn.forældre: Jens Madzen Heide og Maren Eliasdatter. I kirkebogen er han opført som begravet den 4.januar!? Hans enke, Maren Jacobsdatter og Andreas Jensen trolovedes 1740 med forloverne hendes stedfar Niels Pedersen i Dalby og for ham Niels Bentsen i Babberup. Fol.: 134. Skifte den 4.juni 1740 efter afdøde indsidder Peder Pedersen i Ås, der for kort tid siden var død. Enke: Ellen Pedersdatter - med lavværge Anders Larsen. Arvinger: Ingen nævnt. Vurderingsmænd: Hans Kok og Peder Nielsen begge i Ås. Boet vurderet til rdl. Begravelsen kostede i alt rdl de var brugt på: 1 hørgarnslagen, 1 fyrreligkiste, 1 tønde øl til dem som bar ham til jorden, 6 potter brændevin, ligprædikenen, testamente,? og for jord og klokker. Fol.: Registrerings- og vurderingsforretning den 1.marts 1740 / skifte den 5.juli 1740 efter ejendomshusmand Peder Larsen i Rode.Han var død dagen før registreringen, altså den 29.februar. Enke: Gunild Hendriksdatter - med lavværge skoleholder Ursin fra Dalby. Arvinger - børnene: 1) Maren Pedersdatter, gift med gårdmand Jørgen Pedersen i Dalby-Borup på Bregentved gods. 2) Lisbeth Pedersdatter, 11 år gammel. 3) Lars Pedersen, 16 år gammel

17 4) Henrik Pedersen, 9 år gammel. 5) Mette Pedersdatter, 12 uger gammel På de umyndige børns vegne indfandt sig deres fars nærmeste pårørende, gårdmændene Peder Larsen og Peder Jensen af Frenderup. Vurderingsmænd: Skytten Sr.Gerias Hansen i Frenderup og Henrik Danielsen i Rode. Boet vurderet til 17 rdl.samt husets værdi 30 rdl.(huset var på 6 fag stuehus og 5 fag udhus).boets samlede udgifter 42 rdl. Blandt kreditorerne: Enkens bror Niels Henriksen i Borup (6-4-0 rdl.) Datteren Mettes dåb ikke fundet i Dalby kirkebog omkring årsskiftet Peder Larsen/ Lauritzen af Rode og Gundild Henrichsdatter blev trolovedes 12.august 1716 i Dalby.Hendes far Henrich Pedersen af Bråby og Lauritz Pedersen i Frenderup var forlovere; ved vielsen var parret af Rode. Gunild Henriksdatter blef trolovet 2.gang 2.søndag i advent 1740 med Christen Clemensen soldat og ungkarl i Borup; hans forlover var Peder Clemensen i Bråby by og sogn, hendes forlover var Henrik Danielsen i Rode. Leif Pedersen, Haslev: Peder Laursen Væver i Rode er søn af Lars Jacobsen Væver i hans 2.ægteskab med Maren Pedersdatter i Rode - gift omkring 1677 formentlig i Sdr.Dalby. Peder Laursen gårdmand i Frenderup og Peder Laursen Væver i Rode er tydeligvis fætre, idet det ser ud til at den enes far Lars Pedersen og den andens mor Maren Pedersdatter er søskende.i skifte efter Peder Laursen Væver fra 1740 bekræftes at de to gange Peder Laursen er nære pårørende. Fol.: Registrerings- og vurderingsforretning den 24.januar 1740 / skifte den 24? April 1740 m.fl.efter Niels Jacobsen Roested. Enke: Madame Maria Schow værende i marts i København. Arvinger deres fælles børn: 1) Hans Rosted, 11 år gammel, hos sin farbroder og formynder ædle Monsr.Henric Rosted forpagter på Ringsted Kloster. 2) Agnete Rosted, 9 år gammel, hos sin farbroder og formynder forvalter ved Vallø Stift velædle Jens Rosted. Fol.: Registrerings- og vurderingsforretning den 4.januar 1741 / skifte den 18.februar 1741 efter gårdmand Hans Jørgensens afdøde hustru Karen Nielsdatter i Druestrup. Arvinger hendes børn: 1) Niels Larsen, gårdmand i Frenderup. 2) Karen Larsdatter, som var død, havde været gift med Povel Christensen i Rode.Deres fælles børn: a) Lars Povelsen, 7 år gammel med faderen som formynder. Barn med enkemanden: 3) Sophia Hansdatter, 25 år gammel med gårdmand Hans Jensen i Atterup som formynder. Vurderingsmænd: gårdmændene Christen Jyde (underskrevet Christen Pedersen) og Peder Rasmussen i Druestrup. Boet vurderet til 106 rdl.boets udgifter opgjort til 135 rdl.altså underskud i boet. Gården: Stuelængen, 15 fag.vestre længe, 14 fag.nordre længe, 13 fag

18 Hans Pedersen tjenende i Kielstrupgården fordrede for løn for den tid han tjente Hans Jørgensen, rdl. Fol.: Skifte den 21.februar 1741 efter husmand Morten Mortensen i Frenderup. Enke: Maren Nielsdatter - med lavværge Rasmus Hansen i Frenderup. Arvinger deres fælles børn: 1) Ellen Mortensdatter, gift med gårdmand Peder Nielsen i Jenstrup på Bregentved gods. 2) Mette Mortensdatter, 25 år gammel, tjenende hos Sr, Christen Jonsen i Ebbeskov. 3) Ane Mortensdatter, 20 år gammel, tjenende Velbr:? Poulsen på Egedegård. 4) Sidsel Mortensdatter, 18 år gammel, tjenende Jens Jensen på Nyrupgården. 5) Hans Mortensen, 13 år gammel, hjemme hos moderen. På de umyndige børns vegne: Deres fars nærmeste pårørende, gårdmand Peder Larsen i Frenderup. Vurderingsmænd: Hans Smed og Niels Larsen af Frenderup. Boet vurderet til 12 rdl.boets udgifter blev opgjort til 17 rdl. altså underskud i boet. Fol.: Skifte den 28.marts 1741 efter inderste Lars Larsen til huse hos gårdmand Peder Larsen i Frenderup. Enke: Maren Larsdatter - med lavværge Christen Hansen i Frenderup. Arvinger - børnene: 1) Lars Larsen, 16 år gammel. 2) Ingeborg Larsdatter, 21 år gammel Børnenes formynder: Niels Larsen i Frenderup. Vurderingsmænd: Peder Larsen og Hans Pedersen begge gårdsiddere i Frenderup. Underskud i boet. Fol.: Skifte den 20.juli 1741 efter gårdmand Jens Madsens afdøde hustru Karen Larsdatter i Rode. Arvinger - børnene: 1) Rasmus Jensen, 26 år gammel, tjenende hos Niels Olsen i Rode. 2) Anna Jensdatter, opholdende sig i Herfølge. Fol.: Skifte den 22.juli 1741 efter gårdmand Niels Jørgensen Giette (Giedde) i Tingerup. Enke: Johanne Christensdatter - med lavværge Niels Jensen Vild i Svennerup. Arvinger den afdødes børn (kun nævnt én søn): 1) Jørgen Nielsen, i 7.år, hjemme på stedet med beskikket formynder farbroderen Erik Jørgensen Giette i Hyllede. Vurderingsmænd: Anders Larsen i Tingerup og Niels Olsen i Svennerup. Gården: Stuelængen, 6 fag.østre længe, 11 fag.vestre længe, 13 fag. Fol.:

19 Registrerings- og vurderingsforretning den 15.juni 1741 / skifte den 1.juli 1741 efter husmand Lars Nielsen i Babberup død den 3.juni? Enke: Sidse Pedersdatter - med lavværge Anders Jensen i Babberup. Arvinger den dødes børn: 1) Anne Larsdatter, 7 år gammel. 2) Peder Larsen, 3 år gammel. Vurderingsmænd: Peder Larsen i Frenderup og Anders Olsen i Babberup. Huset bestod af 7 fag. Fol.: Registrerings- og vurderingsforretning den 30.april 1741 / skifte den 14.oktober 1741 efter husmand Ingvor Jensen i Babberup. Enke: Maren Pedersdatter - med lavværge Tyge Hansen i Babberup. Arvinger: Ingen kendte. Vurderingsmænd: Anders Olsen og Anders Jensen begge i Babberup. Boet vurderet til rdl. Auktion den 15.maj ejendelene solgt for godt 6 rdl. boets formue opgjort til 10 rdl. Huset bestod af 5 fag. Blandt kreditorerne var Hans Pedersen i Nielstrup, der fordrede1 mark og 8 skilling for koleje.boets samlede udgifter opgjort til 12 rdl. Fol.: Skifte den 14.oktober 1741 efter Bomand Iver Pedersens afdøde hustru Karen Carlsdatter i Atterup. Arvinger deres fælles børn: 1) Peder Iversen, 13 år gammel. 2) Bodild Iversdatter, 10 år gammel. 3) Hans Iversen, 7 år gammel. Vurderingsmænd: Niels Heide af Hejedegårde og Niels Jørgensen af Atterup. Boet vurderet til 92 rdl.boets udgifter opgjort til 139 rdl. Gården: Stuelængen, 14 fag.vestre længe, 15 fag.østre længe, 7 fag. Fol.: Skifte den 17.februar 1742 efter Bomand Hans Pedersen i Frenderup. Enke: Anne Larsdatter - med lavværge Jørgen Rasmussen i Atterup. Arvinger: Ingen. Vurderingsmænd: Peder Larsen og Peder Jensen. Underskud i boet på 35 rd.enken fik lov at tage sit sengested med sig fra gården! Fol.: 161. Efter Sidse Andersdatter, som ved døden er afgangen i Atterup og havde sidst til ægte Egede husmand Hans Christensen, ibidem, forlanger arvingerne, som var den afdødes broder Christen Andersen, Inderste i Dalby hos Peder Nielsen og hendes søsterbørn Anders Larsen i Ås.Kirsten Larsdatter, Inderste hos Jørgen Rasmussen i Atterup. Maren Larsdatter gift med Lars Olsen i Viverup, ej noget skifte, registrerings eller vurderingsholdelse foretaget, men tilstår at have ikke i ringeste måde noget at prætendere bemeldte stervbo også er i meget ringe og fattig tilstand og lover i al måde at holde Skifteforvalteren uden tiltale i alle måder, såvel som det Høje Herskab

20 Det vi underskriver på samtliges vegne bekræftes med vore hænders underskrift. Lystrup, den 12.april Hans H C S Christensen Anders A L S Larsen. Niels N L S Larsen Heide Kommentar: Den afdøde Sidse Andersdatter havde flere søskendebørn.da der ikke blev noget til arv, har man vist ikke gået op i at få alle med. Fol.: Skifte den 9.maj 1742 efter gårdmand Niels Hansens afdøde hustru Mette Nielsdatter i Jyderup. Arvinger deres fællesbørn: 1) Maren Nielsdatter, i 4.år, værende hjemme på stedet med faderen som formynder Vurderingsmænd: Erik Jørgensen i Hyllede og Peder Olsen i Hovby. Boet vurderet til ca.76 rdl.boets udgifter 139 rdl. Gården: Stuelængen, 9 fag.vestre længe, 12 fag.nordre længe, 10 fag.østre længe, 8 fag.i alt 39 fag. Fol.: Skifte den 18.april 1743 efter boemand Mads Noysen i Babberup. Enke: Maren Larsdatter - med lavværge Jacob Madsen i Babberup. Arving en datter: 1) Anne Chathrine Madsdatter, 22 år gammel, på stedet. Boet vurderet til 79 rdl.boets udgifter 145 rdl. Gården: Stuelængen, 10 fag.nordre længe, 9 fag.østre længe, 9 fag. Enken frasagde sig fæstet af gården; men forlangte at datteren kunne blive forset med stedet, når der kunne komme en karl og antage det i fæste og ægte datteren. Vurderingsmænd: Anders Olsen og Jørgen Pedersen. Fol.: 165. Skifte den 18.april 1743 efter indsidder Mikkael Nielsen, til huse hos Egedebonden Peder Nielsen i Dalby. Enke: Mette Nielsdatter - med lavværge Peder Nielsen. Arvinger - fællesbørnene: 1) Niels, 18 år, tjenende i Fakse hos universitetsbonden Jens Larsen. 2) Steffen, 14 år, tjenende samme sted. 3) Rasmus, 10 år, hjemme hos moderen. 4) Maren, 10 uger gammel. På børnenes vegne Jørgen Thomasen i Dalby. Boet vurderet til 2 rdl.5 mark. Fol.: Registrerings- og vurderingsforretning den 26.marts 1746 / skifte den 1.april 1746 efter gårdmand Christen Jensens afdøde hustru Maren Sørensdatter i Fakse. Arvinger deres fællesbørn: 1) 1 søn Søren, 6 år gammel. 2) 1 datter Birte, 4 år gammel. Tilsynsværge: Hans Jensen sen

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Klingstrup Karin Jørgensen, karins-historie.dk

Klingstrup Karin Jørgensen, karins-historie.dk 1 Klingstrup 1790-1807 Gårdmand Hans Rasmussen, Skårup, 13-12-1790, I-2 (3) ~ Sidsel Pedersdatter, hos Hans Ejlersen, lavværge Knud Pedersen i Øster Åby Lars Hansen 24 år Johanne Hansdatter 20 år Anne

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del,

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, 1794-1832 Johanne Marie Jensdatter, Drejø, V-32, 20.06.1794 ~ Niels Rasmussen, husmand Rasmus Nielsen, 3 år Formynder Han Rasmussen, husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Børn: Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus Hansen Jacob Hansen og hustru Kirsten

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3. Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden.

Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3. Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden. Afskrift ved Ejvind Rasmussen Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3 Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden.? datter på Bøjden skifte den 27 /11-1747 side 341 M

Læs mere

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK 1690-1697 Indtastet af Peter Ohm-Hieronymussen 2007 efter Max Hansens originale arbejde udført gennem mange år. Gennemset og revideret af Max Hansen og Kirstin Nørgaard-Pedersen.

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845.

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Side 2-3 1. 1813, 4. marts. Hans Christoffersen, Hjemmedøbt 7. marts, Døbt i Kirken 4. april. Christoffer Hansen og

Læs mere

NIELSTRUP GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL

NIELSTRUP GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL Hans Hansen, Ollerup, 13.01.1719, 4 ~ Anna Pedersdatter, Laugværge Rasmus Rasmussen i Toftegaard Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter 24 Aar, Værge Niels Christensen i Ollerup NIELSTRUP

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

Vejlegård Karen Jeppesdatter, Vejle, , 9 (6) stedsøn Hans Madsen, Allested

Vejlegård Karen Jeppesdatter, Vejle, , 9 (6) stedsøn Hans Madsen, Allested 1 Vejlegård 1760-1788 Maren Jeppesdatter, Vejle, 02-03-1760, 4 (3) ~ gårdmand Peder Hansen far Jeppe Jørgensen, Søby enkemanden ~ 1 Kirsten Jensdatter, skifte 13-06-1758 Bolsmand Christen Nielsen Fælling,

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt 1699 3b Begravet Peder Sørensen i Stubberup 1700 3b Døbt Jacob Hansen Husmand i Merring - Karen 1700 3b Begravet Jacob Hansen Husmands datter i Merring Karen 1700 3b Døbt Mads Pedersen Kjærgård - Kirsten

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

Lundegård Gods Skifteuddrag 1719 61. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anders

Lundegård Gods Skifteuddrag 1719 61. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anders Lundegård Gods Skifteuddrag 1719 61. Anders Andersens hustru i Nørre Broby den 16. september 1731 side 22, p1. Enkemanden; Anders Andersen, Børn, Jørgen Andersen, Hans Andersen, Karen Andersdatter - Anders

Læs mere

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I 1 Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I Karen Rasmusdatter, Hundstrup, I-1, 08-10-1733 ~ Hans Rasmussen arving er hendes søster Mette Rasmusdatter ~ Niels Marqvardsen i Hundstrup. Mette Rasmusdatter

Læs mere

Efterslægt Christophers og Hans kone

Efterslægt Christophers og Hans kone Efterslægt Christophers og Hans kone Indholdsfortegnelse Christophers og Hans kones efterslægt 1. generation 2. generation Navneindeks 1 1 5 10 Udskrift fra Legacy 1. generation 1. Christophers og Hans

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Oure Kirkebog 1835 1851 1 Side 2- Nr. - Aar og Fødsels Dato - Navn (Mandkjøn) - Daabens Dato Forældre Faddere Fol: - Anmærkninger 1835, 1 januar. Hans Hansen, Døbt i Kirken 2 marts. Husmand og Hjulmand

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, Strandby g.m. Maren Andersdatter Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Børn: 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 1 Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 Maren Christensdatter i Såderup, Skellerup, 07-01-1721, I-2 (3) ~ Rasmus Rasmussen Rasmus Rasmussen 5½ år, værge Lars Rasmussen Greve i Såderup Elisabeth Sophie

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Gilbjerg bye 1. gård. Thomas Hansen, 48, G, Hejnsvig, Gårdmand Johanne Gregersen, 48, G, Sønder Omme, Hans kone Hans Thomsen, 19, U, Hejnsvig, Søn Gregers Thomsen, 17, U, Hejnsvig, Søn Anders Thomsen,

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen i Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ]

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ] [Nørre Bork kirkebog 1720 1814] 1751 d. 18. apr. Confirmationsbørnene. Niels Svitzer 16 aar. Thure Bruun 16½ aar. Christen Pedersen fra Lyne 16½ aar. Hans Christensen fra Overgaard 16 aar. Gunde Nielsen

Læs mere

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter vi 17-9-1747 Anders Christensen Maren S frensdatter

Læs mere

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1813, 8. november. Lars Nielsen, Hjemmedøbt 10. november, Døbt i Kirken 5. december. Niels Nielsen, Gaardmand i Vormark og

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

BROHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND 1-4

BROHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND 1-4 BROHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1730 1851 BIND 1-4 Hans Christensen, Lakkendrup, 22.12.1730, I-3 ~.. Hans Christophersen, Gudbjerg Mølle, 07.06.1731, I-3 ~.. Inger Andersdatter, Vormark,

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1813-1833 1 161 Begravede Mandkøn 2. 1813, 20. januar, Begravet 24. januar 1813. Skolelærer Storms Dødfødte Søn i Gudme 0 1. 1812, 23. december, Begravet

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Antal fam. Navn Husstandsrelation Alder Ægtestand Erhverv I alt

Antal fam. Navn Husstandsrelation Alder Ægtestand Erhverv I alt Thurø ved Svendborg Optegnelse Paa Folketallet i Thurø Sogn under Svendborg Amt, saaledes som det befandtes at være den 1ste Febr. 1801, tilligemed Forklaring om enhver Persons Stand, embede og Næringsvei

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt Side 1 af 11 1811 2b Døbt Anders Mikkelsen husmand og Anne Salomonsdatter i Grejs - Anne Kirstine 1811 2b Døbt Niels Nielsen gårdmand og Maren Christensdatter i Ørum - Jens 1811 2b Døbt Hans Pedersen gårdmands

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762 Elvedgård fæsteregister 1701882, Veflinge sogn, Skovby herred, Odense amt Det originale fæsteregister findes på www. Ny fæster, fornavn Ny fæster, efternavn Ny fæster, født/fra Gl. fæster, fornavn Gl.

Læs mere

Stenbæk Gods Skifteprotokol 1776 1804 Bindslev sogn Horns Herred Hjørring amt

Stenbæk Gods Skifteprotokol 1776 1804 Bindslev sogn Horns Herred Hjørring amt Microfilm nr. M. 10253 Stenbæk Gods Skifteprotokol 1776 1804 Bindslev sogn Horns Herred Hjørring amt 22.03.1776 Karen Nielsdatter, død 21.03.1776, hos Søren Jensen Fol. 5 i Abildgaard i Vogn Peder Larsen,

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1833, 1. marts. Anders Jørgensen, Hjemmedøbt 2. marts, Døbt i Kirken 8. april. Johan John Trællund, Smed i Galdbjerg og Hustru Ane Margrethe Kristensdatter. Faddere: Kirsten

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere